Beszámoló a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár évi munkájáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 2013. évi munkájáról"

Átírás

1 A Beszámoló a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár évi munkájáról SZOMBATHELY, Dr. Antall József tér 1. Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD február 24.

2 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 2. Szervezeti kérdések 3. Könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása 4. Gyűjteményszervezés 4. Tájékoztató szolgáltatások 7. Könyvtári szolgáltatások és infrastruktúrája 8. Könyvtárhasználat bemutatása 10. Elektronikus könyvtár, digitalizálás, e-infrastruktúra 11. Megvalósult pályázatok, fejlesztések 12. Képzés, menedzsment, közművelődés, PR 13. Képzés, továbbképzés 13. Menedzsment, minőségfejlesztés 14. Rendezvények, kiadványok, PR 15. Megyei könyvtár területi feladatai, statisztika 18. Kötelespéldányok, ODR 18. Területi ellátó munka 20. KSZR 21. Nemzetiségi könyvtári ellátás 22. Munkaterven kívüli feladatok 23. Gazdálkodás, vagyonkezelés 23. Partnerség, önkéntesség 25.

3 1. Bevezetés 2 A megyei könyvtárak állami feladatainak garantált kormányzati költségvetési támogatása, és városi fenntartásba adása rég nem látott nyugodt, kiszámítható működést tett lehetővé. Nem dúskáltunk a forrásokban, és nem sikerült a nagyon szükséges IKT korszerűsítés sem, de a legfenyegetőbb üzemzavarokat időben el tudtuk hárítani, melyhez az érdekeltségnövelő támogatás szolgált forrásul. Legnagyobb örömünkre, az újdonságok gyűjteménybe építése a 2012-es mélypont után visszaállt az elfogadható mértékre. Olvasóink érzékelték és visszajelezték a változást, és reméljük, hogy ennek pozitív hatása a forgalmi adatokban bekövetkezett mérséklődést is megállítja. A napi 712 fős látogatási átlaggal és kötet kölcsönzésével, napi helyben használatával, digitális szolgáltatásainak népszerűségével könyvtárunk intenzív igénybevétele ezzel együtt sem vitatható. Áldozatos munkával, sikeres megyeszintű városi könyvtári együttműködéssel elindítottuk a Kistelepülési Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert 194 település számára. A hatalmas munka az év második felére már az aktívabb községekben pozitív visszhangot kiváltóan értékelődött is. Méltó módon voltunk jelen a Weöres Sándor 100. születési évfordulója alkalmából rendezett emlékévben is. A teljesség felé című vándorkiállítás, valamint az ember vagyok, és szeretlek konferencia méltán váltotta ki értő látogatóink lelkesült elismerését. Hasonlóképpen hihetetlen vonzást gyakorolt a Janikovszky Éva vándorkiállítás (PIM) is, gyermekkönyvtárunk csak szoros időbeosztással tudott eleget tenni a tárlatvezetési kéréseknek. Célzott forrás hiányában is életben tartottuk a ránk bízott Életünk folyóiratot, melyben értékes publikációk láttak napvilágot Az év során történt meghatározó jelentőségű változások 2013-ban a könyvtári munkaközösség nyugodt körülmények között dolgozhatott annak ellenére, hogy a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kialakítása és elindításának nagy feladatát létszámbővítés nélkül kellett megtennünk. A megelőző év tragikus finanszírozási állapota után ugyanis a megyei feladatokhoz kapott állami támogatás és a városi feladatellátáshoz juttatott városi finanszírozás biztosította a folyamatos feladatteljesítést. Sajnálatos, hogy a szükséges beruházásokra, fejlesztésekre forrás hiányában nem kerülhetett sor, és nem kaptunk külön támogatást az Életünk folyóirat közreadására sem A évi főbb munkatervi pontok teljesülése Munkatervünk szolgáltatásokhoz kapcsolódó teljesítéséről a beszámoló feladat-szerkezete szerint adunk számot. Átfogóan azt mondhatjuk, hogy a munkaterv teljesítése döntően sikeres volt. A munkák torlódása miatt, a meghatározó munkatársak jelentős önkéntes feladatvállalása ellenére sem volt lehetőségünk a Vas megyei könyvtárak értesítője tervezett utolsó évfolyamának közreadására, elmaradt továbbá digitalizálási vállalásunk, és nem tudtuk tanfolyamokon fogadni a számítógép használat iránt érdeklődő látogatókat sem. Örömmel rögzíthetjük, hogy olvasóink érzékelték a gyűjteménygyarapítás újbóli megindulását, de a megelőző év második félévének a minimálisnál is minimálisabbra zsugorodott újdonság megjelenéséért nagy árat fizettünk. Könyvtárunk gyűjteményhez

4 kötődő alapadataiban (regisztrált használók, kölcsönzések, személyes látogatások) mérséklődést rögzítettünk. Honlapjaink távhasználata ismét emelkedett. Az új feladatként kapott lapkiadást részben költségvetésből, részben pályázati és szponzori támogatásból úgy tudtuk teljesíteni, hogy az Életünk tervezett 1-4 számából három az év során megjelent, a negyedik pedig 2014 februárjában. Az év során folyamatos munkát adott két TÁMOP pályázat (3.2.4.A-11/ , / , továbbá a részlegek végezték két korábbi pályázat fenntartási időszakának rájuk jutó feladatait. (TÁMOP-3.2.4/08/ és TIOP-1.2.3/09/ ) Kiemelkedő feladatunk volt Szombathely és Vas megye Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett programok gazdagítása. A Weöres 100 gyűjtőnév alatt sokféle ajánlattal több korcsoportot is megszólítottunk: Bújócska olvasásnépszerűsítő program éveseknek, A vers világa 2013 országos illusztrációs pályázat középiskolásoknak, Weöres konferencia és az ugyancsak az NKA támogatásával megvalósított színvonalas, kiválóan tematizált, helyi kötődéseket felmutató vándorkiállítás. 2. Szervezeti kérdések 2.1. Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra A könyvtár szervezetében jelentős változást csupán az Életünk Szerkesztőség integrálása jelentett. Az új munkatársak kompetenciái néhány könyvtári program esetében is jól hasznosultak ban az Életünk a korábbi évfolyamainak megfelelő terjedelemben, mintegy 1000 oldalban jelent meg. Anyagi megfontolásokból azonban 4 megjelenést terveztünk, negyedévenként összevonva a lapszámokat. A megjelent kötetek tartalmilag nem változtak: az anyag kiválasztását és elrendezését a szerkesztőségre jellemző értékközpontúság jellemezte. A lapszámok közül kiemelkedik a 2013/2 szám, amely a Weöres-centenáriumhoz kapcsolódóan Weöres Sándor élete és műve köré szerveződött. Két lapbemutatót tartottunk: a Weöres-számot mutattuk be Szombathelyen a Weöres Sándor Színházban, illetve Répcelakon a városi könyvtárban. A szerkesztőség munkatársai rendszeres szereplői voltak irodalomszakmai rendezvényeknek helyi és országos szinten. A lap nyilvántartási átjelentése megtörtént, így tudtunk pályázatokkal forrásokért folyamodni, ugyanis a lapgazda, Szombathely MJV a kiadási feladattal együtt nem bocsátott rendelkezésünkre keretet a közreadásra. A költségviselést jelentősen segítette, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 301 példányt előfizetett városi könyvtárakban történő hasznosításra. Ezen túlmenően az 50. évfordulós jubileumi számra kapott 2 millió Ft támogatta még a közreadást. A köztársasági elnök úr kabinetje 2 millió Ft-tal járult hozzá az évfolyam megjelenéséhez Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások A terveknek megfelelően módosítottuk az SZMSZ-t és frissítettük a Könyvtárhasználati szabályzatot és az SZMSZ gazdálkodási mellékleteit. Alapdokumentumaink köre KSZR munkatervvel, és Öt éves fejlesztési tervével, továbbá a közbeszerzési szabályzattal bővült.

5 4 3. A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása 3.1. Gyűjteményszervezés állományépítés (az adatok a pénzügyi beszámolóból származnak nettó módon) Megyei-városi könyvtár (KSZR nélkül) terv tény változás %-ban előző évhez (2012.) képest* gyarapítási összeg (eft) % (2012:11 242) ebből könyv (eft) % (2012:5 830) ebből folyóirat (eft) % (2012: 4 473) ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (eft) % (2012:939) gyarapodás (db) % (2012:6 775) ebből kötelespéldány (db) % ( 2012: 314) ebből nemzetiségi dokumentum (db) 620 ezer forint értékben 296 db 274% (2012: 108) megyei könyvtár által digitalizált dokumentumok száma ( könyvtári egység) KSZR: 619 db (1 854 p.) A 2012-es adat a Mozgókönyvtári állománybeszerzést is tartalmazza terv tény terv változás %-ban előző évhez (2012.) képest gyarapítási összeg (Ft) Az adat a évi ebből könyv (Ft) ebből folyóirat (Ft) ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft) mozgókönyvtári gyarapodáshoz nem viszonyítható. gyarapodás (db) Az adat a évi ebből kötelespéldány (db) 0 0 mozgókönyvtári ebből nemzetiségi dokumentum (db) 0 52 gyarapodáshoz nem megyei könyvtár által digitalizált dokumentumok száma ( könyvtári egység) 0 viszonyítható ban az egyedi nyilvántartásba vett könyvtári gyűjtemény bruttó e Ft értékben gyarapodott vásárlás, ajándék, csere és kötelespéldány révén. (Ezen érték magában foglalja a 2013-ban bekötött folyóiratok gyűjteményi értékét, de nem tartalmazza a kurrens folyóiratokat.) A központi könyvtár beszerzési kerete és az egyéb források egységnyi gyarapodást eredményeztek (ebből egyebek mellett könyv 6092, CD 572, MP3 51, DVD 352 egység volt). A városi fiókkönyvtári növekedése 336 egység volt. Míg 2012-ben a Márai-program második

6 ütemének keretében ajándék címén a központi könyvtár, a fiókkönyvtárak és a mozgókönyvtári ellátási rendszer számára elkönyvelhettünk összesen egységnyi ajándék kötet gyarapodást, addig 2013-ban nem, mert a Márai-program harmadik ütemében rendelt dokumentumok szállítása átcsúszott 2014 februárjára. A 2012-es esztendőről áthúzódó beszerzésként a mozgókönyvtári állományrész 59 kötettel gyarapodott. A kisebbségi ellátórendszer gyarapodása 244 kötet volt. Ebből ajándékként 21 kötetet, cserekapcsolat révén pedig 69 könyvtári egységet leltároztunk be. Vásárlás útján a kisebbségi dokumentumkínálat 148 kötettel bővült. A január 1-jén induló Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer állománygyarapodása könyvtári egység volt. A szolgáltatási rendszerben 194 település 197 szolgáltatóhelyének bruttó értékben Ftért 1272 példány időszaki kiadványt fizettünk elő (85 cm). A központi könyvtár és fiókkönyvtárai számára e Ft értékű (310 db=252 cím) kurrens periodikum előfizetése történt nyomtatott és 5 cím (Magyar Orvosi Bibliográfia, Pressdok, Jogtár, Évfordulónaptár, A magyar közélet kézikönyve) elektronikus formában as év gyarapodása a beszerzés forrása szerint (összesen db) Központi könyvtár + v.fiók 1. Könyv és bekötött időszaki kiadv. Hangzó dok. Kép (Video, DVD) Elektronikus (CD-és DVD- ROM, Blu-ray) Egyéb (térkép, kotta, mikrofilm ) Összesen (db) vásárlás ajándék, csere, egyéb köteles Térségi ellátásra KSZR vásárlás Mozgókönyvtár vásárlás ajándék, csere, egyéb Kisebbségi vásárlás ellátór. ajándék, csere, egyéb Együtt Mindösszesen: A vásárolt dokumentumok átlagára (központi könyvtár) könyv DVD hangzó dok. (CD, MP3) Ft/db Ft/db Ft/db

7 6 A gyűjteményvagyon megoszlása december 31-én (db) a csoportos leltárnaplók alapján Központi könyvtár + v.fiók 1. Könyv és bekötött időszaki kiadv. Kép (Video, DVD) Elektronikus (CD-és DVD- ROM, Blu-ray) Egyéb (térkép, kotta, mikrofilm) Hangzó Gyűjteményi dok. Összesen érték (Ft) (db) fillér nélkül Térségi ellátásra KSZR Mozgókönyvtár Kisebbségi ellátór. Együtt Mindösszesen: Az év során a központi és fiókkönyvtárakból dokumentumegységet vontunk ki a gyűjteményből. A térségi ellátásra szolgáló állományt kötet elavult és elhasználódott dokumentummal csökkentettük. (Együtt kötet.) Az éves munkatervben megfogalmazottak közül kiemelt feladatként megtörtént A Berzsenyi Dániel Könyvtár nem formális képzést támogató szolgáltatásainak fejlesztése c. TÁMOP A-11/ sz. pályázat keretében a könyvtár gyűjteményében található könyvek cédulakatalógusai retrospektív konverziójának második üteme, amelynek során katalógusrekord rögzítését vállaltuk, és teljesítettük között dec. 17. és dec. 23. között a Berzsenyi Dániel Könyvtár a T-System segítségével felküldött a MOKKA-ba bibliográfiai rekordot, amely Excel-táblázatban és Olibban rögzített bibliográfiai rekordot ( példányrekord) tartalmaz. A retrospektív konverzió során rögzített rekordot a pályázati határidő lejárta előtt eljuttattuk a MOKKA-ODR szerverére, amelyek 2013 decemberében kerültek a Magyar Országos Közös Katalógus online elérhető adatbázisának kereshető adatai közé. A könyvtári állomány friss gyarapodásainak online MOKKA exportja is folyamatosan történik (2014. február 20-i állapot szerint összesen találatot jelez a MOKKA-ODR katalógus a forrás = Berzsenyi Dániel Könyvtár keresés eredményeként). A 2012 februárjában zárult TÁMOP / retrospektív konverzió fenntartási időszakában jan. 1. és dec. 31. között Retrospektív 2011 rekordforrású tételt javítottunk, illetve hoztunk létre. Feladatunk volt a példány hozzárendelés, az évkönyvek, kolligátumok, többkötetes, illetve gyűjteményes művek, térképek feltárása, a kötetekhez kapcsolódó analitikus rekordok elkészítése ban is havi rendszerességgel, ütemezetten végeztük az Olib rendszer alapadatainak folyamatos javítását. Ennek keretében bármely bibliográfiai rekord amely az állományfejlesztő és feltáró csoporton dolgozó, katalogizálásban jártas munkatárs látókörébe kerül revíziója megvalósul. Figyelünk a személynevek, a szerzőségi típusok, a testületi

8 nevek, a kiadók, a megjelenési helyek, a sorozatok egységesítésére. Már számos helytelen ismétlődést szüntettünk meg. A kurrens munkánk során is nagy hangsúlyt fektetünk a különböző névformák megfelelő rögzítésére, deduplikálására, a személyneveknél pedig törekszünk az almezők kitöltésére is, mivel 2013-tól negyedévi jelentési kötelezettségünk van a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület felé. A testület ugyanis a személyi fő- és melléktételek esetében születési és halálozási évszámot is megkövetel. Az egységesítés szempontját tartjuk elsődlegesnek mind a Kello-tól áttöltött bibliográfiai leírások javításakor, mind az általunk készített címleírások elkészítésekor is. Dokumentumvédelem A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunk a korábbi évekhez hasonlóan ismét eredményes volt, így az elnyert Ft vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően 2013-ban egy könyv (egy 1524-ből származó könyvritkaság), valamint a Vasmegyei Lapok, ill. a Vasvármegye című újság 1877-ből és 1879-ből származó szórványszámainak (összesen 52 lap, 104 oldal) restaurálására kerülhetett sor. A munkát az OSZK-SOROS Könyvrestaurátor Műhely végezte. Állományvédelmi okokból az újonnan beszerzett dokumentumok egy részét mágnescsíkkal láttuk el az esetleges eltulajdonítás megelőzése érdekében. A kötészeti műhelyben a évi időszaki kiadványok 80%-ának kötése valósult meg. Nemzetközi kiadványcserét bonyolítottunk az érvényben lévő kulturális egyezmények alapján: Burgenländische Landesbibliothek, Eisenstadt megkaptuk tőlük a Burgenländische Heimatblätter című időszaki kiadványt Pokrajinska in Studijska Knjiznica, Murska Sobota 2013-ban előfizettük számukra a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros című folyóiratot, ezen kívül még a Vasi Honismereti és Helytörténeti Közleményeket és A Vas Megyei Könyvtárak Értesítőjét küldtük el, továbbá Ft értékben vásároltunk számukra könyveket a tőlük kapott kiadványokért cserébe. A mozgókönyvtári, illetve a nemzetiségi ellátás céljára beszerzett új dokumentumokat folyamatosan dolgoztuk fel a könyvtár integrált rendszerében (OLIB7), a központi könyvtárétól eltérő vonalkóddal és státusz/lelőhely hozzárendeléssel Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök A könyvtárban két olvasóteremben fogadjuk az elmélyült tanulási, kutatási igényekkel érkezőket. Az általános olvasóteremben a legfontosabb kézikönyvek és a szakfolyóiratok a teljes nyitva tartási időben, helyben használhatók. A tájékoztató munkát az itt elhelyezett három számítógépen használható adatbázisok segítik. Ezeken a gépeken az internet használat csak könyvtári adatbázisok, illetve a tájékoztatáshoz szükséges információforrások igénybevételére korlátozódhat. Az ilyen célú géphasználat szabadon hozzáférhető forrásokból ingyenes. A helyismereti olvasóteremben szabadpolcon elhelyezett dokumentum (a kurrens lapokon és a válogatott helyi vonatkozású kézikönyveken kívül) nem található. A katalógusok alapján szabályosan, névvel ellátott kérőlapon igényelhető a raktárból kizárólagosan helyben használatra helyismereti dokumentum. Eredeti időszaki kiadvány csak abban az esetben adható ki használatra, ha nincsen mikrofilmezett, illetve a folyóirattár változata. Minden helyismereti dokumentum kizárólag a biztonsági kamerával ellátott Savariensia olvasóteremben használható. 7

9 A gyermekkönyvtárban az olvasóterem csupán bútorokkal jelzetten különül el az egyéb funkciójú terektől, ezt a helyszínt elsősorban olyan foglalkozásokhoz használjuk, amelyeknél a kézikönyvek szerepét hangsúlyozzuk. A részleg egyéb rendezvényei túlnyomó többségben a rendezvényszobában történnek. A Zenemű- és médiatárban a helyben használható hangzó dokumentumok és kézikönyvek alkotják az olvasótermi gyűjteményt. Igénybevételük az elmúlt évtizedben évről évre csökken, fordított arányban az otthonok eszközellátottságának növekedésével. A részleg népszerűsítésére hangrögzítés történeti sorozatot szerveztünk, amelynek utolsó előadására márciusban került sor Dívák és virtuózok címmel. Könyvtárat és a szolgáltatásokat bemutató látogatások rendszeresek minden korosztály részére ban a 14 év alattiak körében a Pincétől a padlásig címmel szervezett könyvtárismertető túrán 21 csoport 517 tagja vehetett részt. 14 éven felüliek, közöttük középiskolások és felnőttek egyaránt 14 alkalommal, 304 résztvevővel ismerkedhettek az intézmény által nyújtott lehetőségekkel és a gyűjteménnyel Könyvtári szolgáltatások és a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra Központi könyvtár Földszinti hírlapolvasó Kölcsönzőtér, zenemű- és médiatár, olvasóterem Gyermekkönyvtár Hétfő 8 19 óráig óráig óráig Kedd 8 19 óráig óráig óráig Szerda 8 19 óráig óráig óráig Csütörtök 8 19 óráig óráig óráig Péntek 8 19 óráig óráig óráig Szombat 8 17 óráig óráig óráig Információs infrastruktúra avulása, elhasználódása a jellemző. 94 számítógép (ebből 44 áll a használók rendelkezésére, ebből internetes 23) 3 projektor, 7 fénymásoló, 18 nyomtató Az év során állapotfelmérést végeztettünk, eredménye nem meglepő, hisz 12 éve használjuk a rendszert. Nagyon sok korrekcióra, cserére lenne szükségünk. Az érdekeltségnövelő támogatásból arra volt lehetőségünk, hogy a tűzfalat és a WiFi rendszer cseréljük. Fiókkönyvtárak Hunyadi úti fiókkönyvtár/ 1 fő osztott munkakörben dolgozó könyvtárkezelő Nyitva tartás kedd óráig szerda óráig Információs infrastruktúra:1 db számítógép mobil internettel

10 9 Jáki úti fiókkönyvtár / 1 fő osztott munkakörben dolgozó könyvtáros Nyitva tartás kedd szerda óráig óráig péntek óráig szombat óráig Információs infrastruktúra: 3 számítógép/2 internet kapcsolattal, 1 másoló, nyomtató Kámoni fiókkönyvtár /1 fő osztott munkakörben dolgozó könyvtáros Nyitva tartás kedd szerda péntek óráig óráig óráig Információs infrastruktúra:1 db számítógép mobil internettel A perinti kölcsönzőhely nyitvatartási ideje: szombat: óráig Az ellátóhely 2013 szeptemberétől zárva tartott, a korábbi megbízott nem vállalta tovább a feladatot. A lakosság körében igényfelmérést végeztünk, amelynek eredménye a szolgáltatás iránt megvalósuló érdeklődés hiányát bizonyította. Ennek ellenéra a továbbiakban is készek vagyunk fenntartani a rendelkezésre állást, a későbbiekben közösségi programok szervezésével vonzóvá tenni a szolgáltatást. Helyettesítése csak 2014-ben oldódott meg. A szentkirályi kölcsönzőhely nyitvatartási ideje: szombat: óráig Fogyatékossággal élők könyvtárhasználata Együttműködés írásba foglalására került sor a MVGYOSZ Vas Megyei Szervezetével, a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületével, a Siketek és Nagyothallók Vas Megyei Szervezetével, a Fogyatékosok Támogató Szolgálatával és a Fogyatékkal Élők Napközi Otthonával, valamint a Misszió Közhasznú Egyesülettel (daganatos betegeket támogatnak). Nem dokumentált, de élő a kapcsolat a város szociális intézményeivel az általuk támogatott emberek könyvtári segítésére a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal, a város nyugdíjas klubjaival, időseket és fogyatékosokat gondozó szociális otthonokkal. A könyvtárat önállóan használó fogyatékkal élő személyek részére ingyenes beiratkozást teszünk lehetővé. A szervezet vagy intézmény jogosult a csoportos kölcsönzésre. Ingyenes alapfokú számítógépkezelői vagy internet használói tanfolyamon vehetnek részt (ezt kiterjesztettük a tisztségviselőkre és az intézmények munkatársaira is). Előadótermeinket térítésmentesen engedjük át kulturális rendezvényeik, megbeszélések, termék- és eszközbemutatók céljára.

11 2013-ban közös szervezésben több rendezvényre került sor a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézettel és a Boza Gáborné Alapítvánnyal (vakokat segítő szervezet), részt vettünk egyesületi programokon, helyet adtunk megyei közgyűlésnek és a napi munkában segítettük a hozzánk fordulókat a könyvtári szolgáltatások igénybevételében. Támogattuk a befogadást Ismerd meg a könyvtárat hangok, zörejek segítségével! című esélyegyenlőségi foglalkozások segítségével, amit kifejezetten a látásfogyatékosság megértésére állítottunk össze. A házi kölcsönzés igénybevevőinek száma 2013-ban 8 fő (2012-ben 11), közülük ketten élnek fogyatékkal. A szolgáltatás keretében (előző évben 1 804) dokumentumot szállítottunk helybe, ezek közül 908 volt hangoskönyv. A szolgáltatást három olvasószolgálatos munkatárs végzi, havi egy alkalommal. A szolgáltatás kiterjesztésére tett erőfeszítéseink továbbra sem jártak sikerrel. Két szociális szolgáltatást végző intézményben is cserélünk havonta olvasnivalót (Szakosított Szociális Intézet, Savaria Rehab Team Kolozsvár utcai otthona), számukra összesen 768 (előző évben 2 056) dokumentumot cseréltünk. Az Idősek Pozsony utcai Gondozóháza a tárgyévben nem igényelte a szolgáltatást, az ellátottak egészségi állapota miatt. Az autista fiatalokat gondozó Holnap Házában továbbra is nagy szeretettel fogadják a havi látogatásokat és a személyre szabottan összeállított dokumentumcsomagokat ban (2012-ben 935) CD, DVD és könyv dokumentumot szolgáltattunk számukra. Közhasznú információ szolgáltatás igénybevételére rendszeresítettük a regisztráció nélkül igénybe vehető földszinti Internet-Expressz számítógépet. Tájékoztató szolgálatunk segíti mindazokat, akik önkormányzati vagy hatósági ügyeik miatt intézményünkben segítséget kérnek. (Adóbevallás, Erzsébet fürdőjegy igénylése, stb.) 3.4 Könyvtárhasználat bemutatása A három fiókkönyvtárral és a két ellátóhellyel közösen olvasót regisztráltunk. A személyes látogatások száma (2012-ben ), állományegységet kölcsönöztünk (2012-ben ). A helyben használt egységek száma (2012-ben ). Honlapjainkat (2012-ben ) alkalommal keresték fel és kérést indítottak (2012-ben ). Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) változás %- ban előző évhez képest Beiratkozott olvasók száma (fő) ,1% helybenhasználat (db) ,7/% távhasználat (db) ,2% Kölcsönzött dokumentumok száma (db) ,1% Helyben használt dokumentumok (db) ,6% Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.(db) % Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) ,5% Irodalomszolgáltatás (db) Helytörténeti gyűjtemény használata (fő) ,5% Zenei gyűjtemény használata (fő) ,7% E-dokumentumok kölcsönzése (db)

12 A központi könyvtárat 287 nyitvatartási napján átlagosan 712 látogató kereste fel (2012-ben 732), akik dokumentumot kölcsönöztek (2012-ben 1 182), a helyben használtak napi átlaga (2012-ben 2 362). A szolgáltatások igénybevételének elemzése során elsősorban a hangzó és a DVD dokumentumok esetében figyelhettünk meg jelentős visszaesést, aminek a jelei már évek láthatók voltak. Nem csak az illegális letöltésekkel, de a szolgáltatók által ingyenesen felajánlott filmkölcsönzésekkel is csökken az igénybevevők száma. (DVD: 2010-ben , 2011-ben , 2012-ben , 2013-ban ). A könyvtárközi kölcsönzés valamennyi szolgáltatásunk közül az egyik legfontosabb és nagy pontossággal végzett feladat. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagjaként igénybevett központi támogatás adatokkal bizonyíthatóan jól hasznosul ban kérés érkezett, ebből teljesült: (2012: és teljesült 3 745). Elektronikus másolatok száma 435 (1 488 oldal). Könyvtárunk által indított kérések száma 190 ebből megkaptunk 189-et. Az előjegyzés szolgáltatás iránti igény enyhén csökkent. Az előző évhez viszonyítva azonban nőtt a teljesítés eredménye. Ennek oka lehet az állománygyarapításra fordítható összeg előző évhez viszonyított erőteljes növekedése. Egyéni kutatók, intézmények, tanulók érdeklődése folyamatos a helyismereti, helytörténeti témák iránt. Az utóbbi időben egyre több a megyén kívüli érdeklődő, aki otthonról tájékozódik helyismereti adatbázisainkban és utána kér segítséget. A helyismereti információ feltárása a könyvtár egyik legnagyobb időráfordítást és összehangoltságot igénylő, minőségi feladata. Az anyaggyűjtések (20 általános, 29 helyismereti téma) számában az utóbbi évek csökkenő tendenciájával szemben növekvő használói érdeklődést tapasztalunk. Ennek oka a napi tapasztalatok alapján a kutatási gyakorlat hiánya, az adatbázis kezelésben, a célzott keresésben való gyakorlatlanság, az időhiány. Szakdolgozatok elkészítésének időszakában jelentősen nő a kutatást segítő könyvtárosi támogatás iránti igény. A komoly szakmai ismeretet igénylő és térítéses irodalomkutatásokat nagyon kevesen kérik, 2013-ban összesen 17 témában, ebből 1 volt helyismereti. Három megrendelő részére végzünk rendszeres témafigyelést. 3.5 Elektronikus könyvtár digitalizálás e-infrastruktúra Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások és az azok működtetéséhez szükséges IKT eszközök Dedikált hálózaton OSZKDK NAVA EBSCO o Hazai online Cégtár Magyar Életrajzi Kalauz A magyar közélet kézikönyve (MTI) MTI Évfordulónaptár o Előfizetett, telepített Britannica Hungarica világenciklopédia Complex Jogtár HVG PRESSDOK 11

13 Verstár: a magyar líra klasszikusai Magyar Orvosi Bibliográfia Magyarország vármegyéi és városai I-III 12 Saját fejlesztésű adatbázisok Helytörténeti adatbázis (VAS) Nyugat-Pannon Kutatói regiszter Vas Megye Irodalma A Vas Megyei Közgyűlés és kitüntetettjei A VMI használói köre stabil, de az EBSCO használata kisebb visszaesést mutat. Továbbra is kitartó olvasói érdeklődés figyelhető meg a Jogtár használatában. Ez utóbbi két adatbázis változatlanul könyvtárunk közvetítésével érhető el, így az olvasók a kereséshez a kollégák segítségét kérik. A VMI adatbázis ugyan használható már távolból, de csak a beiratkozott olvasók számára. Míg az EBSCO-t elsősorban egyetemi hallgatók veszik igénybe, addig a Vas Megye Irodalma adatbázist a felhasználók sokkal szélesebb rétege, illetve a tájékoztató munkában az olvasószolgálat munkatársai is használják, napi gyakorisággal. A Vas megyei adatok keresése saját online adatbázisunk folyamatos bővülésével párhuzamosan egyre többször az olvasók otthonából történik. A CD-ROM-ok használatát gyakorlatilag felváltották az online keresések tól kezdődően a beiratkozott olvasók számára három óra vehető igénybe ingyenes internet használatra. Olvasóik közül egyre kevesebben élnek ezzel a lehetőséggel, a saját hozzáférés birtokában. A térítéses szolgáltatásban olvasóink 697 (2012-ben 599) órát fizettek ki. Ez jelentős növekedést mutat az előző évihez viszonyítva. 4. Megvalósult és folyamatban lévő pályázatok, fejlesztések Hazai pályázatok Nemzeti Kulturális Alap A pályázat tartalma Közgyűjteményi Kollégium: 3561/00005 kódszámú támogatás a Weöres Sándor vándor emlékkiállítás megrendezéséhez Vas megye könyvtári hálózataiban dolgozó szakalkalmazottak tudásmegújítását segítő továbbképzési program kódszám: 3504/01391 Vas megye könyvtári hálózatának kapcsolódása az emberi kapcsolatokért az Országos Könyvtári Napok programsorozatához kódszám: 3508/01074 A Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermekotthon és Általános Iskola könyvtárának és a megye nemzetiségi könyvtárainak állományfejlesztése kódszám 3542/00220 A Berzsenyi Dániel Könyvtár Könyvkötészeti Műhelye állományvédelmi tevékenységéhez szükséges szakmai anyag támogatási összeg ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft

14 kószám 3533/00089 Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégium: 3808/01532 kódszámú támogatás a Weöres Sándor konferencia megrendezéséhez Egy 1524-ből származó könyvritkaság restaurálása - kódszám: 3511/ ,- Ft ,-Ft Az Életünk folyóirat kiadásához kapcsolódó pályázatokat, támogatásokat a 2.1 fejezetben vesszük számba. ODR A pályázat tartalma támogatási összeg 13724/2013 számú támogatási szerződés ,-Ft 34754/2013/KOZGYUJT szerződés ,-Ft Uniós forrású pályázatok Vas megye közkönyvtári és közművelődési szakembereinek tudásfejlesztése az élethosszig tartó tanulást, valamint a formális oktatást támogató szolgáltatások megújítása érdekében azonosító szám: TÁMOP / , konzorciumi támogatás: ,-Ft, ebből BDK támogatás: ,-Ft A pályázat lebonyolításában nagy nehézséget jelent, hogy a beadáskor vállalt tanfolyamok nem indulnak. Folyamatos módosításban tudunk csak haladni, kivételt képez a helyi szervezésű nyelvi képzés. A Berzsenyi Dániel Könyvtár nem formális képzést támogató szolgáltatásainak fejlesztése című TÁMOP A-11/ sz. pályázat keretében sikerültek tervezett fejlesztéseink: az elektronikus katalógus mobilon lekérdezhető applikációja és a Vasi Digitális Könyvtár új Kisadatbázis moduljában a megyei és települési monográfiák rekordjainak, ismertetéseinek online közreadása. A pályázat szövegértés fejlesztésre irányuló része nagy sikerrel zárult, melynek végrehajtásában a Műszaki Szakképző Iskola volt partnerünk. A retrospektív katalogizálás eredményeiről a 3.1 fejezetben adunk számot. 5. Képzés, menedzsment, közművelődési és PR tevékenység 5.1 Képzés, továbbképzés Dolgozók képzése A1 kezdő szintű jelnyelvi tanfolyam 1 fő 2014-ben zárul Angol nyelvi tanfolyam TIT TELC (kezdő) 8 fő 2014-ben zárul Asszertív kommunikációs tréning: 3 fő Most dolgozósat játszunk kiteljesedés és önmegvalósítás a munkavégzés során 8 fő A 2012-ben indított Szakmai Műhelybeszélgetés programsorozat két alkalommal (gyermekkönyvtárosok találkozója Kőszeg, helyismereti könyvtárosok szakmai találkozója Vasvár) kínált találkozási lehetőséget a megyében dolgozó kollégáknak.

15 5.1.2 Használóképzés 14 Használóképzés képzés száma 2013-ban részt vettek száma (fő) előző /2012/ évhez képest a képzésben részt vevők számának eltérése % akkreditált továbbképzés - digitális kompetenciafejlesztés - olvasási kompetenciafejlesztés % szövegértés fejlesztés % könyvtárbemutatás, könyvtárhasználati ismeretek % 5.2. Menedzsment és minőségfejlesztési tevékenységek Menedzsment tevékenység A könyvtár vezetése ellátta a munkák tervezését, koordinálását, ellenőrzését és értékelését munkaköri leírása szerint. Átdolgozta a szükséges szabályzatokat, munkaértekezleteket tartott. Munkatervet és beszámolót írt. Az alábbiakban leghangsúlyosabb feladataikat soroljuk fel. A tervezettek szerint az igazgatóhelyettes elvégezte a 120 órás vezetőképző tanfolyamot. Egyéb feladati mellett megrendezte a Weöres vándorkiállítást és megszervezte az emlékkonferenciát. Irányította és dokumentálta az önkéntesek foglalkoztatását. A gazdasági igazgatóhelyettestől rendkívüli helytállást igényeltek a KSZR kiegészítő támogatás felhasználásához kapcsolódó munkaügyi és pénzügyi feladatok. Ő irányította a dokumentum beszerzésre kiírt közbeszerzési eljárást. A könyvtárigazgató soros feladatai mellett szakmai felelőse volt a KSZR rendszer kidolgozásának és bevezetésének, Európai Uniós pályázatot menedzselt, megszervezte A vers világa 2013 című pályázatot, A kortárs irodalom napját. Tagozatvezetőként szervezte az IKSZ Megyei Könyvtári Tagozatának üléseit, részt vett országos szalmai munkabizottságokban Minőségirányítás A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2011-ben készítette el MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszerét, amit az EMT Első Magyar Tanúsító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tanúsításával sikeresen regisztráltak a Könyvtári és levéltári tevékenység alkalmazási területén ben az EMT Első Magyar Tanúsító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részéről felügyeleti auditra került sor, melynek eredményeképpen a tanúsítás továbbra is fenntartható. A tárgyévben a Minőségügyi éves tervnek megfelelően két belső auditra (teljes körű és részleges), két belső képzésre és a vezetőségi átvizsgálásra került sor. A belső auditok a kijelölt munkafolyamatok átvizsgálása során nem tártak fel nem megfeleléseket, a mérőszámok teljesülése optimális volt. Az éves tervben szereplő Minőségcélok (1. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer új modelljének kialakítása Vas megyében, 2. A könyvtárhasználati szabályzat átdolgozása) teljesültek. Egy alkalommal végeztünk olvasói elégedettségvizsgálatot, amelynek eredményét honlapunkon közzétettük.

16 5.3. Rendezvények 15 Könyvtárunk elsősorban olyan rendezvényeket szervez, melyek könyvvel, irodalommal kapcsolatosak, olvasásnépszerűsítésre adnak alkalmat. A 2013-ban a Weöres Sándor Emlékévhez kapcsolódtak legjelentősebb programjaink. Szombathely kulturális intézményei együttesen, színes és gazdag programmal emlékeztek az évfordulóra, kiállításokkal, színházi előadással, konferenciákkal, vetélkedőkkel, közös versmondással állították középpontba a kedvelt költő művészetét. A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Bújócska címmel gyermekek számára szervezett vetélkedőt, középiskolásoknak meghirdetett A vers világa című országos képzőművészeti pályázat keretében Weöres Sándor verseihez készült illusztrációkból nyílt nagysikerű kiállítás, a felnőtt verskedvelők pedig december 12-én, az emlékév szombathelyi zárásaként konferencián, jeles kutatók segítségével mélyíthették el ismereteiket a költő életművéről. Az ember vagyok és szeretlek című konferenciát a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma támogatta. Előadásaiból kettőt az Életünk című folyóiratban is olvashatnak az érdeklődők. A teljesség felé című (a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma által támogatott) vándorkiállítás október 8-án, Kőszegen, a Chernel Kálmán Városi Könyvtárban mutatkozott be, ahol két hónapig tekinthették meg a város lakói. A szombathelyi megnyitóra a konferenciával közös program keretében december 12-én került sor ben Bük, Szlovénia és Ausztria magyarok által is lakott területein, valamint Vépen is bemutatásra kerül a kiállítás. Könyvtárunk csatlakozott a hagyományosan megszervezett országos programokhoz, az Internet fiestához, az Ünnepi könyvhéthez és az Őszi könyvtári héthez. Az Ünnepi könyvhéten A kortárs irodalom napja címmel bemutatkozási lehetőséget teremtettünk amatőr alkotóknak és előadóknak,az érdeklődők megismerhették az Életünk folyóirat legújabb számát, valamint a Weöres Sándor Színház művészei felolvastak a Szép versek kötetből. E program keretében 800 diák elmondta együtt Weöres Sándor Valse triste című versét. Az Országos Könyvtári Napokon fogadtuk a Janikovszky emlékkiállítást, számos tárlatvezetéssel egybekötött foglalkozást tartottunk, nagy sikere volt 5. alkalommal is a Facebook lokálpatriótái programjának, Spiegler Tibor: Amit a ládában találtam című előadásának. Az egyik legnépszerűbb életmód blog (urban:eve) szerzőjével, Farkas Líviával is találkozhattak olvasói. A Könyves vasárnapon a kedvezmények mellett Pálfi Margit Annak, aki szeret című előadóestjével vártuk a látogatókat. A Könyvtárút (Könyvtárosok, könyvtárhasználók összefogása az olvasás-, a könyv és a könyvkultúra népszerűsítéséért) keretében Vas megyei könyvtárakban tettünk látogatást olvasókörünk tagjaival, majd átadtuk a vándorkönyvet Beleden, a városi könyvtárban a Győr- Sopron megyei kollégáknak. Önálló kezdeményezéssel szervezett programjaink is nagy érdeklődés mellett zajlottak. Számos könyvbemutatóra vártuk a közönséget, különösen örömmel adtunk lehetőséget a bemutatkozásra helyi kiadóknak és szerzőknek (a teljesség igénye nélkül: Böröczki Mihály, Jakab Köves Gyopárka, Markó Péter, Pődör György, Varga-Körtvélyes Zsuzsa, Dr. Torjay Valter). A Polgári Egyesület Szombathelyért szervezettel közös rendezésben láthattuk vendégül Melocco Miklóst, Gyimóthy Gábort, A költészet napján a Tarisznyások együttest, akik megzenésített verseket adtak elő. A képeslevelezőlap-gyűjtők három tárlattal is bemutatkozhattak, Sárosi István kiállítása március 27-től április 19-ig volt látható. Június 15-től Szent Márton emlékhelyek bélyegeken

17 és képeslapokon címmel nyílt tárlat, július 6-tól a Képeslevelezőlap-gyűjtők Országos Egyesületének éves kiállítását láthatták az érdeklődők. Rendezvények a központi könyvtárban és a fiókkönyvtárakban alkalom résztvevő Felnőttek szolgálata Könyvhódító 3 64 Összesen Gyermekkönyvtár Könyvhódító összesen Központi könyvtár összesen Fiókhálózat Összesen A programok egy része ismétlődő foglalkozás: Jóga-klub, Szülésre felkészítő tanfolyam, Kismama klub, Ringató. A rendezvények alkalmainak és a résztvevők számának kiugró növekedése mögött e programok sikere áll ban a gyermekkönyvtárban 252 (előző évben 174) foglalkozáson gyermek vett részt. Az előre egyeztetett csoportos foglalkozások közül nagy érdeklődést váltott ki a Szombathelyi elsők című interaktív foglalkozás, mely a történelem órák tananyagát kiegészítő, az intézmény helyismereti dokumentumait megismertető várostörténeti óra. Minden évben meseolvasásra épülő foglalkozásokkal hívjuk fel a figyelmet a mesék, az olvasás fontosságára. Az országos kezdeményezésű rendezvényekhez kapcsolódva így ban is óvodás és iskolai csoportokkal ünnepeltünk a Népmese Napját (10 alkalommal 260 gyermek), a 100 évvel ezelőtt született írónő Janikovszky Éva emlékére összeállított vándorkiállítás befogadóiként különleges irodalom órával (33 alkalommal 962 gyermek) vártuk az érdeklődő csoportokat. Foglalkozás keretében könyves segítséget adtunk több óvodai csoportnak a farsangi előkészületekhez, az általános iskolásoknak kötelező olvasmányaik feldolgozásához. A természettudományos ismereteknek is helye van könyves környezetben így adtunk helyet 2013-ban először a győri Mobilis kísérleteket bemutató óráinak. Meghatározó élmény találkozni könyvek íróival. A személyes kapcsolat a műveket is közelebb hozza olvasóikhoz ban Vigh Balázs és Leiner Laura volt gyermekkönyvtárunk vendége. (450 gyermek) Olvasásnépszerűsítő Könyvhódító játékunk újabb állomásaként - Bújócska címmel - Weöres Sándor születésének 100. évfordulójára emlékeztünk drámapedagógiai órával induló levelezős játékunkkal. A versenyben szombathelyi iskolák csapatai mellett számos Vas megye községeiből és városaiból nevező gyermeket láttunk vendégül. (48 csapat 132 gyermek) Továbbra is népszerű programunk a Pincétől a padlásig címmel szervezett könyvtárismertető túra, amelyen 2013-ban 23 csoport 594 tagja vett részt, megismerve az intézmény tereit, funkcióit, rejtett értékeit, különleges dokumentumait és munkafolyamatait. A vezetésre a szombathelyi iskolás és óvodás csoportok mellett érkeztek a megye számos kisebb településéről is. Egyre kedveltebbek a kismamák és gyermekeik számára szervezett találkozási lehetőségek (baba-mama klub, babamasszázs), amelyek védőnői közreműködéssel valósulnak meg. A közös játék és a nevelést segítő előadások mellett a kicsinyek fokozatosan aktív használóivá is válnak könyvtárunknak. 16

18 5.4. Kiadványok, szakmai publikációk 17 Nyomtatott dokumentumok Ajánló bibliográfia az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2013/2014-es tanévi témáihoz. Szerk. Horváthné Kupi Ildikó. Szombathely, BDK, 97 p. Jaksa István. Életrajzi bibliográfia. Szerk. Prejczer Paula BDK. 57 p. Elektronikus dokumentumok Beszámoló az Országos Könyvtárügyi Konferencia (2012. november ) 5. szekciójának munkájáról. Magyar könyvtári hálózat - határok nélkül. Összeállította Pallósiné Dr. Toldi Márta. Elektronikus változat Szőkéné Nagy Hilda, Szombathely, BDK Ajánlások az évi stratégiai tervhez. A Berzsenyi Dániel Könyvtár esélyegyenlőségi programja. Összeállította Nagy Éva. Elektronikus változat Szőkéné Nagy Hilda, Szombathely, BDK Vasi Könyvtári Portál Online lexikon: 14 szócikk 14 elektronikus publikáció könyvtári eseményekről Blogbejegyzések Vas megye könyvtárügyéről A könyvtár munkatársainak egyéni publikációi NAGY Éva: Takács Miklós ( ). In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, sz p. PALLÓSINÉ DR. TOLDI Márta: Búcsúzás Takács Miklóstól ( ). In: Könyvtári Figyelő, sz. VIRÁGHNÉ VÁMOS Kitti: A XIX. Vas megyei könyvtári nap. In: Könyvtári Levelezőlap, sz p PR tevékenység A Berzsenyi Dániel Könyvtár szolgáltatásairól, azok igénybevételének feltételeiről folyamatos tájékoztatást nyújt a megye lakosságának: honlapunkon a a használat szabályairól, az érvényben lévő térítési díjakról, a kedvezményezettek köréről, az elérhető és igénybe vehető szolgáltatásokról, aktuális rendezvényekről és akciókról naprakész információhoz juthatnak a nap 24 órájában, programjainkról, új szolgáltatásainkról a honlapon kívül a helyi nyomtatott és elektronikus média közvetítésével is tájékozódhatnak, A helyi nyomtatott és elektronikus sajtóban (igény szerint) közleményekkel tájékoztatjuk a közönséget rendezvényekről és szolgáltatásokról. Interjú és beszélgetés formájában is hírt adunk a helyi rádiók és televízió segítségével. Korrekt és szolgálatkész kapcsolatot tartunk fenn oktatási és művelődési intézményekkel, fogyatékkal élők szervezeteivel, nyugdíjas klubokkal és szociális intézményekkel:

19 igény szerint külső helyszínen előadást, bemutatót, foglalkozást tartunk, helyet adunk a partnerek rendezvényeinek, bemutatkozásának, fogyatékkal élők számára eszközbemutatóknak. Szolgáltatási tapasztalatainkról, teljesítményünk értékeléséről, igény- és használat vizsgálataink eredményéről beszámolunk a szakmai sajtóban és közönségünk által használt helyi orgánumokban ban 94 könyvtárunkkal foglalkozó írás jelent meg a nyomtatott sajtóban, valamint számos alkalommal beszélhettünk szolgáltatásainkról, programjainkról, eredményeinkről a Szombathelyi Rádióban és Televízióban, a Katolikus Rádióban és a Kossuth Rádióban, valamint megjelentünk a helyi elektronikus hírportálokon is. Sikeres az Alon.hu portálon Szombathelyi elsők című, Dr. Köbölkuti Katalin szerkesztésében megjelenő sorozat, aminek alapja Szalainé Bodor Edit kitűnő várostörténeti kronológiája. Ezt a kronológiát felhasználja a Szombathelyi7 c. városi hetilap is heti rovatában Megyei könyvtár területi feladatellátása 6.2. Kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok 2013-ban célul tűztük ki a kiadókkal és nyomdákkal való együttműködés előmozdítását. Szeretnénk elérni, hogy a megyei könyvtár is részese legyen a kiadványelőállítás folyamatának, rögződjön a szolgáltatókban az ezirányú kötelezettségük, ne záruljon le a tevékenységi körük azáltal, hogy a nyomdából a terjesztőhöz kerül a kiadvány, tudjanak róla és érezzék komoly feladatuknak, hogy a megyei könyvtár igényt tart a termékeikre, még akkor is, ha nem tud a jogszabályi előírások betartatása érdekében szankcionálni. A Vas megyében működő nyomdák (Yeloprint Kft., Projekt Nyomda, Balogh és Tsa Kft., Logomotív Kreatív Kft., Antók Ny., Pungor Ny., Újsziget-Rota Sárvár) és sokszorosítók kötelespéldány-szolgáltatási gyakorlatát figyelemmel kísértük, szükség esetén az elmaradt példányokat reklamáltuk - a beérkezett helyi nyomdatermékeket állományba vettük és feltártuk. Kötelespéldány-szolgáltatási feladatának a hét vasi nyomda közül három (Yeloprint, Projekt, Logomotív) tett eleget, ők sem teljességre törekvően (2012. évi és korábbi tapasztalatok alapján is megállapítható). A Yeloprint Kft. rendszeresen szolgáltatja az általuk előállított könyveket (2013-ben 23 könyvet dolgoztunk be) és időszaki kiadványokat (a folyóiratok közül több nélkülözhetetlen forrása a helyismereti feltárásnak, pl.: Gotthárdi Körkép, Vasi Építész és Mérnök). A többi nyomda figyelmét felhívtuk a 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról elnevezésű jogszabályban foglaltakra. Továbbá egy alkalommal élhettünk a jogszabályban rögzített lehetőségünkkel, amely szerint a megyei könyvtár ellenőrizheti a kötelespéldány-szolgáltatás teljesítését. A Z-ROX Nyugat Kft-t látogattuk meg október 15-én, a többi megkeresett nyomda, illetve kiadó nem vett tudomást a kapcsolatfelvételi szándékunkról. Sákovits László igazgatóval szóbeli megállapodást kötöttünk arról, hogy vállalják a rajtuk keresztül előállított könyvek és folyóiratok listájának megszerkesztését Excel-táblázatos formában. Rögzítik a számunkra szükséges adatokat is, mely kiadótól kapták a megrendelést, a várható megjelenés idejét. Vállalták továbbá azt is, hogy ők tisztázzák a kiadóval, hogy kinek a kötelezettsége legyen a kötelespéldány-szolgáltatás. A nyomdákon túl folyamatosan látnak el bennünket köteles-példányokkal: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, tőlük kapjuk a közgyűlési értesítőket, valamint a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, akiktől a Vas Megyei Közgyűlés jegyzőkönyveit várhatjuk. Ez utóbbi testület aljegyzőjével, Dr. Stankovits Györggyel 2013 szeptemberében

20 vettük fel a kapcsolatot, mert a évi közigazgatási átszervezések miatt nem kaptuk meg a kötelespéldányokat. A megkeresés eredményeként visszamenőlegesen és hiánytalanul megérkezett az elmaradt küldemény elektronikus formában. Vas megyei archív könyvtárként kiemelt figyelmet szentelünk az újonnan megjelenő vasi vonatkozású kiadványoknak, amelyeket a közreadók gyakran más megye nyomdájában sokszorosítanak. Erre tekintettel, nagy hangsúlyt fektetünk a napi sajtófigyelések keretében, illetve különböző médiahíradások során tudomásunkra jutó, a helyismereti érdeklődésre számot tartó, de a könyvtárunk állományából hiányzó dokumentumok adatainak összegyűjtésére. Abban az esetben, ha a nyomda nem helyi, a kiadót vagy a szerzőt útján megkeressük. Így tettünk a Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert című, 2009-es megjelenésű könyvvel is, amelyet a Burgenländische Landesmuseen-től sikerült beszereznünk Eisenstadtból. Közvetlenül a szerzőtől kaptuk meg Marosits József szobrászművész versesköteteit (2007-től tudtuk pótolni hiányainkat). A világháló előnyeit kihasználva, hosszas kutatómunka eredményeként, a Várpalotai Trianon Múzeumtól tudtuk beszerezni a szombathelyi Reményik Általános Iskola Suliszínházának Szakíts, ha tudsz című produkcióját. Benke Éva helyi szerző 2006-ban megjelent Illeszd... a szót a cselekvényhez című könyve a Pest Megyei Közművelődési Intézet közbenjárását követően jutott el hozzánk. Kapcsolatot tartunk fent azóta is több Vas megyei testülettel, többek között a Tourinform Irodával, a Régiófókusz Nonprofit Kft.-vel, a Capella Savaria Egyesülettel. A megye határait átlépve, a vasi kiadványok után járva kapcsolatba kerültünk a budapesti központú Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesülettel, a Hanns Seidel Alapítvánnyal, a Hamvas Béla Intézettel, a Mindszenty Társasággal. Összegezve megállapíthatjuk, hogy a helyismereti vonatkozású, új megjelenésű dokumentumokhoz, ha különböző forrásokból is, de sikerült hozzájutni és célunk a továbbiakban is ennek a gyakorlatnak a követése ODR tevékenység Az ODR tagkönyvtáraként a 2013-ben kapott támogatást az előírásoknak megfelelően használtuk fel: állományunk példányszám- és választékbővítésére 1256 egységet vásároltunk Ft (nettó) értékben a szerződésben meghatározott időszakban, és között. Gyarapítási tevékenységünk elvégzésekor szem előtt tartottuk ODR szolgáltató könyvtári kötelezettségünket: a vásárolt dokumentumok összetétele összhangban áll a könyvtárunk által könyvtárközi kölcsönzésben szolgáltatott dokumentumok jellegével. A támogatás keretéből beszerzett művek az ODR szakmai célkitűzéseinek megfelelően az ismeretek széles körét fogják át: szakkönyvek, monográfiák, kölcsönözhető jegyzetek, szépirodalmi művek, irodalmi hang- és filmadaptációk egyaránt megtalálhatóak közöttük. Információhordozók szerint is széles kínálatra törekedtünk, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus dokumentumokat egyaránt vásároltunk. A beszerzés, saját gyűjteményünk fejlesztése mellett, a minőségi könyvtárközi dokumentumszolgáltatást támogatta. A könyvek vásárlása legnagyobb arányban a Könyvtárellátó Kft.-nél történt (597 db), ha a keresett mű kínálatukban nem szerepelt, internetes könyváruházakhoz fordultunk (40 db) vagy közvetlenül a kiadóhoz, pl. a Cartographia Kft. esetében, akiktől a legfrissebb megjelenésű térképeket sikerült beszereznünk (25 db térkép, 4 db atlasz). Nyelvkönyveket, idegen nyelvű műveket az Assimil Hungária Kft.-től, a Kulturális Eszperantó Szövetségtől, valamint a Prospero Könyvei Kft.-től vásároltunk, CD-ket a Stereo Kft.-n keresztül szereztünk be, illetve helyi üzletekben személyes válogatással. Könyvárusi forgalomban nem kapható, főként Vas megyei vonatkozású kiadványokat alapítványoktól, szerzőktől 19

Beszámoló a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról Beszámoló a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról Szombathely, Dr. Antall József tér 1. Nagy Éva 2015. február 26. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 2. Szervezeti kérdések 3. Könyvtári

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA A FSZEK munkatervében tervezett mérőszámok teljesülése Mutató I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 1. Heti nyitvatartási órák 2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2016.

Használói elégedettségvizsgálat 2016. Használói ségvizsgálat 2016. A Berzsenyi Dániel Könyvtár ISO minőségirányítási rendszerének megfelelően a látogatók könyvtárhasználati szokásait és ségét vizsgáltuk kérdőív segítségével. Az összehasonlíthatóság

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS)

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) A munkanapló vezetése minden könyvtár, szolgáltatóhely (a továbbiakban: könyvtár) számára kötelező.

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának.

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 2014. (.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE 2016 Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Szombathely MUNKATERV A BERZSENYI

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására

Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására Barki Katalin projektmenedzser bkati@sek.nyme.hu A pályázati program "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári

Részletesebben

Jelen pályázatunkból az alábbi szakmai továbbképzéseket valósítottunk meg. I. Új médium az olvasás- és könyvkultúrában XIX. Vas Megyei Könyvtári Nap

Jelen pályázatunkból az alábbi szakmai továbbképzéseket valósítottunk meg. I. Új médium az olvasás- és könyvkultúrában XIX. Vas Megyei Könyvtári Nap SZAKMAI BESZÁMOLÓ az NKA 3504/01391 azonosítószámú, Vas megye könyvtári hálózataiban dolgozó szakalkalmazottak tudásmegújítását segítő továbbképzési program megrendezése című pályázathoz A Berzsenyi Dániel

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai 6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai I. Helyben használat A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek /12 hónap B) Regisztrációs

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1. Pallósíné Dr.

A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1. Pallósíné Dr. A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1. Pallósíné Dr. Toldi Márta PhD 2014. február 26. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 2.

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

KSZR SZAKMAI NAP 2014. április 14.

KSZR SZAKMAI NAP 2014. április 14. KSZR SZAKMAI NAP 2014. április 14. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok Dankóné Szabó Edit osztályvezető ÁLLOMÁNYTISZTÍTÁS 2013. 39/2013.V.31. EMMI rendelet a kezdéssel meg kellett

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SZOMBATHELY, DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. SZERVEZETI

Részletesebben

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózata Sopron Gyôr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Szombathely SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA A NymE SEK Könyvtára 2008-tól a Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Könyvtárhasználói kérdőív Vas Gereben Könyvtár Enying

Könyvtárhasználói kérdőív Vas Gereben Könyvtár Enying Könyvtárhasználói kérdőív Vas Gereben Könyvtár Enying Kedves Könyvtárhasználónk! A válaszadás önkéntes és anonim! Szeretnénk megismerni, hogy mennyire elégedett könyvtárunk szolgáltatásaival, és arra is

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport)

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport) Partner Portál??? Üzleti alapú Szolgáltatás alapú (Szolgáltatók és szolgáltatások összegyűjtése az használók segítségére) A konzorcium Eszterházy Károly Főiskola (konzorciumvezető) Egri Hittudományi Főiskola

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 25 Alapadatok Az adatszolgáltató Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2016. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2014.01.01-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax:

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 BESZÁMOLÓ A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A könyvtár címe:2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3. Tel./fax:23/310-028 e-mail:konyvtar@biatorbagy.hu; konyvtar@biatv.hu honlap:www.3konyvtar A könyvtár

Részletesebben

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához.

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához. Polgármesteri Hivatal Művelődés Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.szám: P-29838-2/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú pályázat benyújtása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A yvtár elérhetıségei A fenntartó Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetıségei jellege 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM azonosítója

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez Igényfelmérés a TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01 kódjelű pályázat elkészítéséhez 1. Az igényfelmérés módja Az igényfelmérésre mivel elsődleges célja a pályázni kívánt intézményi portálon keresztül elérhető szolgáltatások

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Beiratkozás, regisztrálás A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány,

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2015 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya (1) Az intézmény alapító

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A Magyar Pedagógusok Háza Információs központ, országos tudományos

Részletesebben

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8.

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8. Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció 2016. július 8. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Feszty Árpád - táblaképek Budapest, V. Markó u. 27. I. emelet 37. könyvtár A FT Könyvtára

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben