A depresszióról mindenkinek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A depresszióról mindenkinek"

Átírás

1 A depresszióról mindenkinek Tartalom... a depresszió nem a lélek megsemmisülése; férfiak és nôk számtalan sokan tanusíthatják egyetlen megváltó kegyelmét: hogy legyôzhetô. Azoknak, akik bejárták a depresszió sötétlô erdejét, és megismerték érthetetlen kínjait, a szakadékból való visszatérés némiképp olyan, mint a költô felemelkedése, aki fokról fokra botladozik elô a pokol fekete mélységeibôl, s végül kiér a világos világ -ra. Itt mindenki, aki visszanyerte egészségét, egyben szinte mindig visszanyerte a derû és az öröm képességét is, s ez talán elégséges kárpótlás, amiért tûrnie kellett a kétségbeesésen túli kétségbeesést. (William Styron, amerikai író, ) Világszerte terjedô lelki kór A WHO becslése szerint 2020-ra a depresszió az egyéb lelki eredetû kórképekkel együtt a fejlett világot érintô leggyakoribb megbetegedés lesz, amelyben még a fertôzô betegségeknél is több ember fog szenvedni. A depresszió nem egyenlô a szomorúsággal Nem mindenki depressziós, akinek éppen depressziós hangulata van, fordítva azonban a mondás igaz lehet: a valóban depresszióban szenvedô embernek a hangulata is hasonlóképpen jellemezhetô. Akik a legveszélyeztetettebbek Megfigyelések, tapasztalatok azt mutatják, hogy egyes emberek az átlagosnál hajlamosabbak a depresszió kialakulására. A fennálló kockázati tényezôk alapján léteznek rizikócsoportok, akikre különösen oda kell figyelnünk. A depressziós betegek nagy része nem kap megfelelô kezelést Nemzetközi adatok szerint a depressziós betegek nagy része el sem jut orvoshoz, azok között, akik orvoshoz fordulnak, igen csekély a megfelelô terápiában részesülôk, még kisebb a tartósan kezeltek aránya. Mi áll a depresszió hátterében? Az idegsejtek közötti információátadást az agyban több, mint száz ingerületátvivô anyag szabályozza, amelyek befolyásolják, hogy hogyan gondolkodunk, érzünk és cselekszünk. Korszerû gyógyszerekkel és pszichoterápiával a legteljesebb gyógyulásért A depresszió kezelésére alapvetôen kétféle módszer áll az orvostudomány rendelkezésére: a gyógyszeres kezelés és a pszichoterápia. Együtt a Depresszió Ellen 1. szám március A depresszióról mindenkinek címû kiadványban közölt információk átvételéhez és felhasználásához a VOX POP mint forrás megjelölésével hozzájárulunk. További információért kérjük, forduljon Marosfalvi Emeséhez. Tel.: , fax: Kiadja a VOX POP, 1022 Budapest, Szemlôhegy u. 14. Lektorálta: dr. Rihmer Zoltán. A szerkesztôk köszönik a Lundbeck Hungaria Kft. támogatását. A kiadvány tartalmának hitelességét a szerzôk és a kiadók ellenôrizték. A VOX POP nem vállal felelôsséget a cikkekre alapozott döntésekbôl származó következményekért.

2 Világszerte terjedő lelki kór 2 Sokat hallunk manapság a különbözô krónikus betegségek ijesztô és egyre gyakoribb elôfordulásáról, megfelelô kezelésük fontosságáról. Amikor krónikus betegségekrôl van szó, leginkább a jól meghatározható testi tünetekkel járó kórképekre gondolunk, mint amilyenek például a szív- és érrendszeri, légzôszervi betegségek, rosszindulatú daganatok. Van azonban egy olyan betegség, amelyben szintén sok millió ember szenved a világon, de a testi tünetek mellett elsôsorban pszichés tünetekkel, lelki megpróbáltatásokkal jár. Ez pedig nem más, mint a depresszió. Ma a rokkanttá nyilvánítás legfontosabb okai világviszonylatban a szívérrendszeri betegségek, de második helyen már a pszichiátriai megbetegedések: depresszió, szorongás, alkohol- és drogproblémák szerepelnek. Ez a sorrend a következô évtizedben megfordulni látszik, ennek következtében a pszichiátriai megbetegedések szerepelnek majd az elsô helyen. A probléma súlyosságát mutatja, hogy a WHO (Egészségügyi Világszervezet) becslése szerint 2020-ra a depresszió az egyéb lelki eredetû kórképekkel együtt a fejlett világot érintô leggyakoribb megbetegedés lesz, amelyben még a fertôzô betegségeknél is több ember fog szenvedni. A depresszió összességében évente közel százmillió embert érint a világon, elôfordulási gyakorisága pedig az utóbbi évben lassú, egyenletes növekedést mutat. Magyarországon dr. Kopp Mária és munkatársai végeztek felmérést a depresszió elôfordulásáról a 16 évnél idôsebb lakosság körében 1988-ban és 1995-ben, és arra jutottak, hogy a depressziós tünetektôl szenvedôk aránya jelentôs növekedést mutat. Míg 1988-ban a megkérdezettek 24,3%-a jelzett depressziós tüneteket, addig 1995-ben ez az arány már 31,8% volt. A súlyos depresszió arányában még nagyobb arányú növekedést mutattak ki: 2,9%-ról 7,1%-ra emelkedett. Ez az országos, nagy jelentôségû vizsgálat is bizonyította, hogy a depresszió egyre nagyobb arányú elôfordulása súlyos egészségügyi kockázatot jelent a magyar társadalomban. Dr. Szádóczky Erika és munkatársai 1998-ban megjelent vizsgálata szerint a hazai felnôtt lakosság 15%-a életében legalább egy súlyos depresszión már átesett. Így a depressziós tünetegyüttes felismerése, megfelelô kezelése az egészségügy, illetve az egész társadalom kiemelt feladata kell, hogy legyen. Együtt a Depresszió Ellen A depresszió nagyarányú elôfordulásának az egyén, a családok és a társadalom szintjén számos hátrányos következménye tapasztalható. Komoly népegészségügyi problémát jelent a depresszió terjedése, amelyhez jelentôsen hozzájárulnak azok a társadalom széles rétegeiben élô tévhitek, amelyek sokszor megakadályozzák, hogy a depressziós ember szembenézzen saját problémájával, segítséget kérjen, orvoshoz forduljon. Az emberek többsége ugyanis nincs tisztában azzal, hogy a depresszió nem egy átmeneti elkeseredett állapot, hanem komoly betegség, amely szakszerû kezelést igényel. A fel nem ismert és nem megfelelôen kezelt depresszió hosszabb távon rendkívül romboló hatású: károsan befolyásolja a beteg családon belüli kapcsolatait, a barátságokat, a munkahelyi teljesítôképességet. Az élet minden területén jelentkezô és egyre növekvô hátrányok fokozzák az egyén belsô bizonytalanság- és sikertelenség-érzését, kudarcélményeit. A tünetek tartós fennállása számos esetben egyéb betegségek, kóros állapotok kialakulásához vezet, mint amilyenek a krónikus szív-érrendszeri vagy daganatos betegségek. Mindezek eredményeként egy olyan ördögi kör alakul ki, amelybôl a beteg szakszerû orvosi segítség nélkül kiszabadulni már nem képes. A hosszan elhúzódó, kezeletlen depresszió végsô következménye lehet a társadalmi lecsúszás, a munkahely elvesztése, a családi kapcsolatok szétszakadása és sajnos igen gyakran az öngyilkosság. A depresszióval kapcsolatos hiányos ismereteket, tévhiteket és ezek következményeit felismerve indult útjára az Együtt a Depresszió Ellen elnevezésû kezdeményezés. Fô célja, hogy a közvélemény figyelmét felhívja a depresszió jelentôségére, lehetséges veszélyeire és eloszlassa az ezzel kapcsolatos tévhiteket. Legfôbb üzenete, hogy a depresszió és a vele párhuzamos pszichiátriai betegségek korai felismerése és megfelelô kezelése létfontosságú a lehetô legteljesebb gyógyulás felé vezetô úton. A depresszió kezelhetô, gyógyítható betegség, ezáltal jelentôsen csökkenthetô az ebbôl fakadó betegségek, illetve halálozások elôfordulása, jelentôsen enyhíthetô a társadalomra gyakorolt nyomása. Amennyiben a társadalom egésze betegek, egészségesek, családorvosok helyes szemlélettel közelít a depresszió problémájához, az kevésbé rémisztôvé, leküzdhetôvé, megoldhatóvá válik.

3 A depresszió nem egyenlő a szomorúsággal A mindennapi életben sokszor használjuk a depresszió kifejezést, de ritkán gondolkodunk el azon, mit is takar ez a szó valójában. Könnyen mondjuk például ismerôseinkre, rokonainkra, barátainkra, munkatársunkra vagy akár saját magunkra is, hogy depressziós hangulatban vagyunk. A depresszió orvosi meghatározását tekintve éppen itt a kulcsszó: nem mindenki depressziós, akinek éppen depressziós hangulata van, fordítva azonban a mondás igaz: a valóban depresszióban szenvedô embernek a hangulata is hasonlóképpen jellemezhetô. A depresszió olyan kóros állapot, amely kimutatható biokémiai elváltozásokkal jár az emberi idegrendszerben, ezért orvosilag diagnosztizálható és gyógyítása is orvosi segítséget követel. A depresszió nem egyfajta rossz hangulat, hanem olyan állapot, amelyben meghatározott érzelmi és hangulati jellemzôk keverednek jellegzetes testi és viselkedésbeli sajátosságokkal, hosszabb-rövidebb ideig, enyhébb-súlyosabb formában. Bármely életkorban, mindkét nemnél elôforduló, igen gyakori pszichiátriai megbetegedésrôl van szó. Különbséget kell tehát tenni a levertség, a rossz hangulat, a szomorúság és a valódi depresszió között. Bárki életében elôfordulhat olyan esemény, amelynek következményeként átmenetileg szomorúvá, elkeseredetté, reményvesztetté válik. Általában olyan dolgok történnek ilyenkor, amelyek nagyfokú veszteségélménnyel járnak, például egy szeretett személy elvesztése (gyász), egy párkapcsolat vagy barátság megszakadása, anyagi veszteség, munkahely elvesztése. Ugyancsak ide tartozik a napjainkban szintén gyakran elôforduló kimerültség, a túlzott stressz következményeként fellépô levert, energiahiányos állapot, a hosszú ôszi-téli idôszak kissé nyomott hangulata. Normál esetben lelki egyensúlyunk helyrebillen, és visszatér eredeti hangulatunk, közérzetünk és munkavégzô képességünk. Amennyiben azonban ezek a tünetek, illetve állapot tartósan fennállnak, abból már kialakulhat valódi depresszió. Az elkülönítés azért is nagyon fontos, mert a két állapot Vincent van Gogh gyakori összekeverése eredményezi azt, hogy a depressziót sokszor nem komoly betegségként, nem kóros állapotként értelmezik a hétköznapokban, hanem az érintett által leküzdhetô hangulatváltozásként, melynek befolyásolására egymaga is képes. Az igazán depressziós beteg egyik legfontosabb jellemzôje éppen az, hogy saját igyekezete vagy mások unszolása ellenére sem tudja összeszedni magát, mindenképpen szakszerû segítségre szorul. Mirôl és hogyan ismerhetô fel a depresszió? A depresszió típusos (klasszikus) formája arról ismerhetô fel, hogy az alábbi tünetek vagy azok döntô többsége tartósan (orvosi diagnózis szerint több, mint két héten át) fennáll: levert hangulat, az érdeklôdés és örömérzés elvesztése vagy jelentôs csökkenése, fáradékonyság, energiaszegény állapot, koncentrációs és memóriazavarok, gondolkodás lassulása, döntésképtelenség, az étvágy, a testsúly vagy mindkettô jelentôs gyarapodása vagy csökkenése, alvászavar akár álmatlanság, akár túlzott aluszékonyság formájában, fokozott mozgáskésztetés vagy a mozgás nagyfokú lelassulása, értéktelenség-érzés, alaptalan önvádlás, bûntudat, halállal kapcsolatos gondolatok, öngyilkossági késztetés. A depresszió tünetei némi különbséget mutatnak férfiak és nôk vonatkozásában. A depresszió két alaptünete, a kiváltó ok nélkül két hétnél hosszabb ideig fennálló hangulati nyomottság és az örömérzés elvesztése, mindkét nemre jellemzô. A nôk viszont gyakrabban számolnak be fáradékonyságról, testsúlyváltozásról, szorongásról, testi panaszokról. A férfiak sokkal jobban igyekeznek leplezni pszichés problémáikat, mint a nôk, ezért késôbb fordulnak orvoshoz, gyakran inkább pótmegoldásokhoz, például alkoholhoz nyúlnak. Nemegyszer már alkoholbetegként jelenik meg az orvosnál az egyébként elsôdlegesen depressziós férfi. A férfiaknál gyakran lehet tapasztalni impulzivitást, sôt agresszivitást, amely nemcsak önmaga, hanem környezete felé is irányulhat. Ezek a tünetek már az atípusos depresszió jelei, amelynek fô ismertetôjele: Szervi okokkal nem magyarázható különbözô testi panaszok (fáradékonyság, álmatlanság, belsô feszültség, gyengeség és fájdalomérzés). 3

4 4 Akik a legveszélyeztetettebbek Nem lehet elôre megmondani, ki az, akit nagy valószínûséggel utolér ez a betegség, és ki az, aki védettebbnek mondható. Megfigyelések, tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy egyes emberek az átlagosnál hajlamosabbak a depresszió kialakulására. A fennálló kockázati tényezôk alapján léteznek rizikócsoportok, akikre különösen oda kell figyelnünk. Genetikai hajlam Nagyobb az esélyük a depresszióban való megbetegedésre a vérrokonoknak. Ez azt jelenti, hogy az, akinek depressziós beteg van a vér szerinti családtagjai között, kétszer olyan gyakran válik maga is depresszióssá, mint az átlagnépesség. Nagyon fontos tudni, hogy nem maga a betegség öröklôdik, csak a hajlam, amit kedvezôtlen külsô tényezôk válthatnak ki. Nemi különbségek A depresszió kialakulása szempontjából meghatározó tényezô a n kétszer olyan gyakran betegszenek meg depresszióban, mint a fé tényezô áll. Az egyik oldalon szerepelnek a testi, hormonális okok. A nôi saira az idegrendszer is érzékenyen reagál: változik a kedélyáll magatartás-változások is kísérhetik. A nôknek meg kell küzdeniük a szülés, illetve a fogamzásgátló tabletták hangulatra kifejte életciklusokat tekintve három fô sérülékeny szakasz emelhetô terhesség, illetve a menopausa (a menstruáció elmaradása) idôsz A másik oldalon a szintén nem elhanyagolható érzelmi, önér ugyanis hajlamosabbak a férfiaknál a másokkal való kapcsolata következtében a veszteségeket mélyebben élik át, sérülékenyebb kialakulására. Ugyancsak jelentôsen hozzájárul ehhez az a tény, több társadalmi teher éri (munkahely, háztartás, gyereknevelés) kétszer gyakrabban érintô depresszió csak a éves korosztá depresszió elôfordulása a két nemben egyforma. Mindez nem azt jelenti azonban, hogy a depresszió elkerü szenvednek a világon depressziós tünetegyüttestôl. Van azonban ség: a férfiak többségének rejtett depressziója van, vagyis a klass ba, drogfogyasztásba vagy agresszív, erôszakos magatartásba fojt társadalom általában elvárja a férfiaktól, hogy férfiasan megbir látszólagos vagy tényleges elvárás okozza azt, hogy érzelmi problé kimutatni, ezért igyekeznek elfojtani és a külvilág elôl elrejten fordulnak orvoshoz problémáikkal, általában nehezebb felismerni Életkor Az emberi lét természetes velejárója az öregedés általában csökken az egyén fizikai és pszic különbözô krónikus betegségek kialakulásának bá válnak az érzelmi veszteségek (munkahely beszûkülése, barátok, családtagok elvesztés elmagányosodás. Szintén jellemzô, hogy el Mindezek a folyamatok elôsegíthetik a depressz Nemzetközi viszonylatban igaz az a megállapítá érintô) depresszió mindenütt aluldiagnosztizált betegség, de mé korú lakosság körében 2-4% körül fordul elô. Más tanulmányok számítva ez az arány 10% körül van. A háziorvosnál megforduló id a depresszió aránya. Az idôskori veszélyeztetettség nyilvánvaló, nem hagyható azonb közi vizsgálat szerint megfigyelhetô a depresszió gyakoriságána korosztályokban. Krónikus betegségek Hosszú távon fennálló, elhúzódó testi betegségek (magas vérnyomás, cukorbetegség, Parkinsonkór, stroke, szívbetegségek, daganatos betegségek) mellett növekszik a depresszió elôfordulási gyakorisága. Klinikai vizsgálatok támasztják alá, hogy stroke (szélütés) után a betegek fele, egyharmada depressziós lesz, és igen magas, kb %-os gyakoriságú az elôfordulás Parkinsonos betegekben. A betegség tudata, a kóros állapottal járó fájdalmak, tünetek jelentôsen korlátozhatják a beteget életvitelében. Ez tovább fokozza a betegben az egyébként is kialakult reménytelenség és kilátástalanság érzését, elôsegítve ezzel a depresszió kialakulását. A depresszió és a krónikus betegségek között kimutatható egyértelmû összefüggés azért is fontos, mert egyrészt a meglevô depresszió súlyosbíthatja és gyógyulásában hátráltathatja a krónikus betegségben szenvedôket, másrészrôl viszont a krónikus betegségek talaján sok esetben fejlôdik ki depresszió. Ez az összefüggés a kezelésre vonatkozóan is igaz: a hangulatzavar gyógyítása a testi betegség gyógyulását is elôsegíti. Szenvedélybetegsé Depresszióról besz szenvedélybetegek rek, az altatók és ten, hanem az érz sokat okoz, egyes keltô hatásúak l kapcsolatban is je tett összefüggés, tás alapja lehet a a depresszióra v következményeké szenvedélybetegsé

5 em. A nôk a legtöbb felmérés szerint rfiak. Ennek hátterében szintén több szervezet ciklikus hormonális változáapot, az érzelmi élet, mindezt pedig a menstruációs ciklusok, a terhesség, tt hormonális hatásaival is. A nôi ki: a menstruáció elôtti idôszak, a aka. tékelési tényezôk szerepelnek. A nôk ik alapján megítélni magukat. Ennek ek, ezért fogékonyabbak a depresszió hogy a nôket a férfiakhoz képest jóval. Ezzel függ össze, hogy a nôket kb. lyban észlelhetô, ez alatt és e felett a li az erôsebb nemet. Férfiak milliói a nôkhöz képest egy jelentôs különbzikus tünetek helyett gyakran alkoholják betegségüket. Ennek oka, hogy a kózzanak érzelmi problémáikkal. Ez a máikat a férfiak szégyellik, nem merik i. Mindezek miatt a férfiak kevésbé betegségük valódi okát. A kor elôrehaladtával párhuzamosan hés teljesítôképessége, fokozódik a esélye. Ezzel párhuzamosan gyakoribmegszûnése, szabadidô eltöltésének e), aminek következménye lehet az ôtérbe kerül az elmúlás gondolata. ió kialakulását. s, hogy az idôskori (65 év felettieket g így is egy adott idôpontban az idôs szerint az enyhébb eseteket is beleôs emberek körében a 30%-ot is eléri an figyelmen kívül, hogy több nemzetk egyértelmû növekedése a fiatalabb gek élve nem hagyhatók figyelmen kívül a sem, ugyanis az alkohol, a kábítószenyugtatók szedése nemcsak testi szinelmi élet területén is jelentôs változászerek pedig kifejezetten depresszió ehetnek. A szenvedélybetegségekkel llemzô a krónikus betegségeknél emlívagyis a kábítószer- és alkoholfogyaszdepresszió kialakulásának, ugyanakkor ló hajlamot jelzô pszichés labilitás nt is sokszor kialakul valamilyen g. Kora-gyermekkori negatív életesemények Az erre vonatkozó vizsgálatok kimutatták, hogy a csecsemô, illetve kisgyermekkorban átélt negatív események (szülô halála, válás, súlyos konfliktusokkal terhelt családi légkör) felnôttkorban hajlamosítanak depresszióra, különösen azoknál, akiknek szülei között is elôfordult depresszió. Hogyan segítsünk önmagunkon? Ha valaki önmagán felfedezi a depresszió jeleit, vagy szeretteinél ismeri fel ugyanezt, a megfelelô szakemberhez fordulás mellett bizonyos lépéseket tehet annak érdekében, hogy uralja a helyzetet. Nézzünk szembe a depresszióval! A büntetéssel és a tagadással csak feleslegesen pazaroljuk energiánkat, ami nem segít megoldani a problémát. A depresszió elfogadása felszabadít a lelki nyomás alól. Próbáljuk felfedezni a depresszió esetleges kiváltó okát! Amennyiben a depresszió hátterében veszteségérzés áll, próbáljuk meg azonosítani a veszteség, illetve a tünetek jelentkezésének pontos idôpontját. Mi lehetett az ok? Mi történt valójában? Mit tehetünk? Tegyünk lépéseket! Próbáljunk meg aktívak lenni annak érdekében, hogy megtaláljuk azokat a lehetôségeket, amelyekben el tudjuk engedni a depresszióhoz társuló, állandóan jelenlévô, emésztô érzéseket. Foglaljuk el magunkat olyan dolgokkal, amelyeket korábban szerettünk csinálni. Készítsünk listát azokból a tevékenységekbôl, amelyek segíthetnek nekünk leküzdeni a depressziót. Ne húzódjunk el a családunktól és a barátainktól. Próbáljuk meg keresni mások társaságát, még akkor is, ha nincs kedvünk beszélgetni. Az aktivitás, a testmozgás sokat segíthet a depresszió leküzdésében: sétálás, futás, labdajátékok, teniszezés. Figyeljünk oda a táplálkozásra: Fogyasszunk sok nyers zöldséget és gyümölcsöt energiaszintünk emelése érdekében. Olvassunk! Nagyon sok olyan könyv és kiadvány létezik, amely értékes segítséget nyújthat megérteni saját érzéseinket és tanácsokat is ad arra vonatkozóan, hogyan kerekedjünk felül életünk problémás szakaszain. 5

6 6 A depressziós betegek nagy része nem kap megfelelő kezelést A depresszió világszerte aluldiagnosztizált betegség. Ez azt jelenti, hogy a betegek nagy része úgy éli élete hosszabb-rövidebb szakaszát vagy akár egész életét, hogy nincs tisztában bajának eredetével és azzal, hogy betegsége gyógyítható. Nemzetközi adatok szerint a depressziós betegek nagy része el sem jut orvoshoz, azok között, akik orvoshoz fordulnak, igen csekély a megfelelô terápiában részesülôk, még kisebb a tartósan kezeltek aránya. Ismételten bizonyított tény, hogy az öngyilkosságban meghaltak 55-70%-a depresszióban szenvedett az öngyilkosság elkövetésekor, és ezen depressziós betegek 10-20%-a kap csak megfelelô gyógyszeres kezelést. A piramisábrán jelzett német adatok Magyarországon is hasonlóak: pszichiáter szakemberek szerint a depressziósok legalább kétharmada szorulna tartós gyógyszeres kezelésre, ám csak mintegy 20%- uk szed depresszió elleni készítményeket (antidepresszívumokat). E jelenség okai három szinten jelentkeznek: 1. Tapasztalatok szerint a hangulatzavarban szenvedô betegek fele, kétharmada nem fordul orvoshoz, mivel nem is tudja, hogy gyógyítandó és gyógyítható állapotról van szó. Panaszait fáradtságnak, fásultságnak tulajdonítja, úgy gondolja a depresszió ellen nem lehet semmit tenni, az csak múló hangulat. (Ez az arány még rosszabb Magyarországon, ahol a háziorvosi rendelôkben megjelenô betegeknek mintegy 10%-a fordul orvoshoz ilyen jellegû panaszokkal.) 2. A depresszió tünetei megtévesztôek lehetnek, ezért a beteg nem a megfelelô szakemberhez fordul. A családorvosnál a depresszió vagy szorongás helyett inkább valamilyen más, általános tüneteket említenek: fáradékonyság, álmatlanság, belsô feszültség, gyengeség, megmagyarázhatatlan testi panaszok, fájdalmak. Sok esetben bizonytalan tünetei miatt a beteg például szívgyógyászt, nôgyógyászt, ideggyógyászt keres fel eredmény nélkül. 3. Részben az elôbbi okok, részben az esetleg nem kellôen széles körû tájékozottság miatt a családorvoshoz forduló betegek egy része sem kerül szakorvosi kivizsgálásra, a tünetek pontos oka nem tisztázódik, ezért a beteg altatót, nyugtatót kap a szükséges antidepresszívum helyett. 2,5-4% 6-9% 30-35% 60-70% 100% Tévhit A depresszió a gyengeség jele, a depressziós emberek akaratgyenge emberek, akiknek össze kell szedniük magukat, hogy kilábaljanak ebbôl az állapotból. Valójában a depressziónak semmi köze az ember egyéniségéhez és akaraterejéhez. A depresszió betegség, csakúgy mint a cukorbetegség vagy a szívbaj, amelyen az érintettek nem tudnak akaratuk segítségével úrrá lenni. Híres, az emberek millió által ismert és tisztelt emberek tapasztalták már meg a depresszió tüneteit. Többek között Abraham Lincoln és Winston Churchill is olyan híres történelmi személyiségek, akik komoly depresszióban szenvedtek. A sorban említeni lehet még nagyon sok kimagasló tehetségû mûvészt, filozófust, akiket utolért e kór. Köztük volt: Juhász Gyula, Latinovits Zoltán, Romy Schneider, Platón, Vincent van Gogh, Michelangelo és Csontváry Kosztka Tivadar is. A kezelés 3 hónap után is zajlik, együttmûködésben a beteggel Megfelelô gyógyszerrel kezelik Forrás: Kompetenznetz Depression, Suizidalität 1999 Tüneteit depresszióként diagnosztizálják Mindezek a tényezôk természetesen jelentôsen késleltetik, illetve akadályozzák, hogy a beteg megfelelô kezelésben részesüljön, és minél hamarabb, minél teljesebb mértékben meggyógyuljon. Családorvosi gondozásba kerül Kezelésre szoruló depressziósok száma

7 Mi áll a depresszió hátterében? Mai napig sem tudjuk pontosan, hogy mi okozza a depressziót, de néhány fontos tényezôt sikerült azonosítani. Ilyen kimutatható ok az agy kémiai ingerületátvivô anyagainak (neurotranszmitterek) Hippokratész egyensúlyi zavara. Már Hippokratész felismerte, hogy a pszichés megbetegedések alapja a testnedvek egyensúlyában beállott zavar. Ma, 2500 évvel késôbb a depresszió magyarázatául újra az agyi testnedvek zavarára hivatkozik a pszichiátria tudománya. Mindannyian akár akarjuk, akár nem folyamatosan kémiai anyagok hatása alatt állunk. Testünkben számtalan hormon és egyéb vegyület kering, amely befolyásolja testi és lelki állapotunkat. Idônként ezek a folyamatok zavart szenvednek, ami ha az agyban történik, annak következménye lehet depresszió, lehangoltság, kedvetlenség. Ahhoz, hogy agyunk megfelelôen mûködjön, alapvetôen szükséges, hogy a benne lévô sok millió idegsejt harmonikus kapcsolatban legyen egymással. Az idegsejteknek az agy egyes területeire beérkezett ingereket, információkat fel kell dolgozniuk, és át kell adniuk azt más idegsejteknek. Az idegsejtek közötti információátadást az agyban több, mint száz ingerületátvivô anyag szabályozza, amelyek befolyásolják, hogy hogyan gondolkodunk, érzünk és cselekszünk. Ezek közül a legtöbb kutatás négy vegyületre (noradrenalin, szerotonin, dopamin és acetilkolin) koncentrál. A legújabb kutatások alapján elképzelhetô, hogy ez a négy vegyület megfelel a Hippokratész által már leírt testnedvek egy-egy fajtájának, azaz a fekete és sárga epének, a nyálnak és a vérnek. Ezeknek az anyagoknak az agy bizonyos területein jelentkezô hiányára vagy túlzott mennyiségére több idegrendszeri és pszichiátriai betegség is visszavezethetô, így a Parkinson-kór, az Alzheimer-kór és a szkizofrénia is. Kimutatták, hogy a depressziós betegek agyában fôként a szerotoninnak, a noradrenalinnak és a dopaminnak van kiemelkedô szerepe, mert mindhárom vegyület szintje alacsonyabb a depressziós betegekben, mint az egészséges emberek agyában. Ezért a gyógyszeres kezelés is ezeknek a vegyületeknek a helyreállítására koncentrál. Azt, hogy az agy kémiai egyensúlya sokszor teljesen váratlanul miért borul fel, még senki sem ismeri pontosan. Ezt a változást gyakran kiválthatják negatív események, mint például veszteségek vagy tartós testi betegség, de bekövetkezhet minden különösebb kiváltó ok nélkül, genetikai hajlam talaján. Nagyon gyakran a genetikai, pszichológiai és egyéb környezeti tényezôk egybeesése váltja ki a depressziós tüneteket, illetve idôszakokat. Tévhit A depressziót mindig valamilyen negatív életesemény váltja ki. Valójában a depresszió bármikor elôfordulhat, abban az esetben is, ha az egyén életében láthatóan minden rendben van. Az élet nehéz, stresszes idôszakai kiválthatják a betegséget, de bármikor, bárkinél elôfordulhat minden különösebb ok nélkül is. A mélakórt már az ókorban is ismerték A depresszió szó a latin deprimere kifejezésbôl ered, s nyomottságot, lehangoltságot jelent. Ezzel a tünetegyüttessel ôsidôk óta foglalkozunk. A Krisztus elôtti V. században élt görög orvos, Hippokratész négy lélektani típusba sorolta az embereket annak alapján, hogy a testükben milyen arányban keverednek a testnedvek: a vér, a nyál, valamint a sárga és a fekete epe. Hippokratészt inkább a testi összetevôk érdekelték, mint a szellemiség, ezért a fekete epe túltengésében szenvedô melankólikusoknál fejfájást, máj és hasi betegségeket állapított meg. A magyarra leginkább mélakór -ként fordítható melankólia tünetei ugyanakkor a kedélyben is jelentkeznek az ókori doktor szerint: zavart állapot, étvágytalanság, erôtlenség vagy aluszékonyság formájában. Az orvoslás és filozófia történetében évszázadokon át taglalt probléma a XIX. században nyerte el a depresszió nevet, amikor Adolf Meyer a biológiai okok helyett inkább a társadalmi vonatkozásokra igyekezett terelni a figyelmet. (Érdekes, hogy a depression angol kifejezés ma is használatos a gazdasági recesszió, hanyatlás és visszaesés értelmében.) A fogalom aztán a XX. század 60-as éveiben tolódott el újra a kiváltó okok felé. A kezdeti felosztás endogén (biológiai alapú) és exogén (neurotikus alapú, szociális okokra visszavezethetô) betegségfajták között mára átadta a helyét a WHO osztályozási rendszerének, amelyben affektív zavar néven kap leírást mindenfajta depresszió és mánia tüneteik, súlyosságuk foka, tartósságuk és a visszaesés kockázata szerint, függetlenül attól, hogy van-e külsô (kiváltó, illetve provokáló) ok vagy nincs. 7

8 Korszerű gyógyszerekkel és pszichoterápiával a legteljesebb gyógyulásért 8 A depresszió sokáig be nem vallható betegség volt, olyasmi, amit az emberek szégyelltek, kudarcként fogtak fel. Napjainkban már kezdenek halványulni az elôítéletek és egyre inkább beépül a köztudatba, hogy a depresszió olyan betegség, amely bármelyikünket utolérheti. Tévhit A depresszió szégyellnivaló állapot, ezért nem tanácsos másokkal beszélni róla. Az emberek többsége nem szégyelli, ha valamilyen betegsége, pl. szívbetegsége, cukorbetegsége van, ezért semmi értelme annak, hogy bárki is szégyellje, vagy titkolja azt, hogy depresszióban szenved. A szégyenérzés és a megbélyegzés a legfôbb oka annak, hogy a depressziós betegek nem kapják meg a megfelelô segítséget. Nagyon fontos, hogy idôben észrevegyük, ha tágabb vagy szûkebb környezetünkben munkatársaink, barátaink, családtagjaink körében vagy saját magunkon depresszióra jellemzô tüneteket tapasztalunk. Ebben az esetben a lehetô legrövidebb idôn belül fel kell venni a kapcsolatot pszichiáter szakorvossal, ugyanis a megfelelôen diagnosztizált depresszió gyógyítható betegség. A depresszió kezelésére alapvetôen kétféle módszer áll az orvostudomány rendelkezésére: a gyógyszeres kezelés és az ún. pszichoterápia. A pszichiátriai gyakorlatban általában együtt történik a kétféle módszer alkalmazása, ez biztosítja ugyanis a legjobb eredményt, a leghatékonyabb gyógyítást. Természetesen mindig a pszichiáter szakorvos választja ki a betegnek legmegfelelôbb terápiaformát. Tévhit A depressziós emberek többségén nem lehet segíteni. Valójában a depressziós betegek 90%-át eredményesen meg lehet gyógyítani a megfelelô gyógyszeres kezelés és pszichoterápia együttes alkalmazásával. A legújabb gyógyszerek biztonságosak és gyorsabban hatnak Az elmúlt néhány évtizedben jelentôsen kibôvültek az orvostudomány ismeretei a depresszióról, beleértve a betegség kezelési lehetôségeinek terén végbement óriási fejlôdést is. A depresszió kezelésére szolgáló gyógyszerek fejlesztése két fô területre irányul: a korábbi hatáskezdet kialakítására és a mellékhatások számának csökkentésére. A régebbi gyógyszerekkel kapcsolatos egyik fô probléma ugyanis az volt, hogy a megfelelô hatás kialakulásához minimum 2-3 hét eltelte volt szükséges, azaz csak ennyi idô után érezhette jobban magát a beteg. A másik jelentôs probléma pedig az antidepresszívumok által okozott sokféle mellékhatás. Ezek a tényezôk azért is nagyon fontosak, mert az eredményes gyógyítás alapvetô feltétele, hogy a beteg megfelelô ideig szedje a gyógyszereket. A sok kellemetlen mellékhatás, valamint a késôi hatáskezdet miatt azonban sok beteg idô elôtt abbahagyta a gyógyszerszedést. Az utóbbi években egyre több, a hagyományos depresszióellenes szerekhez képest elônyösebb hatású, kevesebb mellékhatással rendelkezô, biztonságosabb, ezért a betegek által jobban tolerálható gyógyszer került forgalomba. Ennek eredménye az, hogy a pszichiáter szakorvos igen nagy hatékonysággal tudja kiválasztani a beteg számára legmegfelelôbb és a lehetô legkevesebb mellékhatással járó terápiát. Ennek köszönhetôen a depressziós beteg életminôségében gyorsabb és hatékonyabb változás következik be, amely egyben biztosítja a beteg felépülését és teljes értékû visszatérését a társadalomba. Ami a hatáskezdetet illeti, az escitalopram, amelyet egy, a pszichiátriai készítmények kutatására és gyártására specializálódott dán cég legújabban hozott forgalomba, már egy hét után kifejti hatását, ugyanolyan kiváló tolerálhatóság mellett. A depresszió kezelésére használatos gyógyszerek arra szolgálnak, hogy az idegrendszerben kialakuló kémiai zavart megszüntessék, az ingerületátvivô anyagok egyensúlyát helyreállítsák. A modern gyógyszerek a szerotonin és/vagy noradrenalin nevû ingerületátvivô anyag szintjét emelik meg az agyban, ami lehetôvé teszi az idegsejtek közötti megfelelô információátadást, a gátolt idegsejtek újra aktívakká válnak. Nagyon fontos a pszichés segítségnyújtás A depresszió gyógyításának másik módszere a pszichoterápia. Ez olyan egyéni vagy csoportos foglalkozást jelent, amely során a pszichológus vagy pszichiáter szakember különbözô pszichológiai módszerekkel segíti a beteget lelki problémái okának feltárásában, azok megoldásában. A pszichoterápia lehet rövid (10-20 hétig tartó) vagy hosszú távú kezelés attól függôen, hogy a betegnek milyen jellegû segítségre van szüksége. Ez a módszer jelentôs segítséget jelent például a gyermekkorból eredô lelki sérülések feltárásában, az egyén negatív jellegû gondolkodásának és viselkedésének megváltoztatásában, amelyek igen gyakran szoros összefüggést mutatnak a depresszióval.

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (ENWHP) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) www.enwhp.org www.oefi.hu Kinek ajánljuk

Részletesebben

Mi az a bipoláris betegség? Betegtájékoztató

Mi az a bipoláris betegség? Betegtájékoztató Mi az a bipoláris betegség? Betegtájékoztató Prof. Dr. Rihmer Zoltán és Dr. Moretti Magdolna A bipoláris (más néven mániás-depressziós) betegség a pszichológiai és testi működések olyan központi szabályozási

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN Írták: Irinyi Tamás Ács Andrea Herceg Attila Ivánka Tibor Rácz Szilvia Szabó Zsuzsanna Szerkesztette: Irinyi Tamás Tartalom A pszichiátriai ápolás történeti áttekintése -------------------------------------------------

Részletesebben

Találd meg az egyensúlyod! A hormonális egyensúly meglétének fontossága életünkben A stressz és az érzelmek hatása a hormonális egyensúlyra

Találd meg az egyensúlyod! A hormonális egyensúly meglétének fontossága életünkben A stressz és az érzelmek hatása a hormonális egyensúlyra Találd meg az egyensúlyod! A hormonális egyensúly meglétének fontossága életünkben A stressz és az érzelmek hatása a hormonális egyensúlyra Vajon mi volt előbb? A hormonális egyensúly felborulása vagy

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

Az evolúció árnyoldala

Az evolúció árnyoldala Az evolúció árnyoldala A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése Szerkesztette Gyuris Petra Meskó Norbert Tisljár Roland AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A kiadvány a Magyar Tudományos

Részletesebben

Tájékoztató betegek számára. Mit kell tudnunk az epilepsziáról?

Tájékoztató betegek számára. Mit kell tudnunk az epilepsziáról? Kepra_Press_155x155 8/27/10 12:33 PM Page 1 Tájékoztató betegek számára Mit kell tudnunk az epilepsziáról? Kepra_Press_155x155 8/27/10 12:33 PM Page 2 Összeállította: Békés Judit és Halász Péter - 2010

Részletesebben

Egészségfelmérés (ELEF), 2009

Egészségfelmérés (ELEF), 2009 21/ Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam. szám 21. április 27. Egészségfelmérés (ELEF), 29 A tartalomból 1 Fókuszban az egészség 1 Főbb megállapítások 1 Az egészség önértékelése,

Részletesebben

DRAFT hivatalos megjelenés előtti verzió. (Országos Addiktológiai Intézet)

DRAFT hivatalos megjelenés előtti verzió. (Országos Addiktológiai Intézet) Szakmai irányelv tervezet a Kannabisz használattal kapcsolatos zavarokról (Országos Addiktológiai Intézet) I. ALAPVETŐ MEGFONTOLÁSOK A kannabisz világszerte, így Magyarországon is a leggyakrabban használt

Részletesebben

ÉLET A PARKINSON- KÓRRAL

ÉLET A PARKINSON- KÓRRAL ÉLET A PARKINSON- KÓRRAL ÉLET A PARKINSON- KÓRRAL Mi történik, amikor át szeretnénk menni az úton, de a lábunk nem mozdul, vagy amikor vásárolni megyünk, és nem tudjuk kivenni a pénzt a pénztárcánkból?

Részletesebben

Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére

Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére Készítette Dr. Farkas Margit Vadaskert Kórház és Szakambulancia, Budapest 1. Aminek nem volna szabad megtörténnie... 2. Mi a hiperaktivitás? 3.

Részletesebben

Mély agyi stimuláció: múlt, jelen és jövő

Mély agyi stimuláció: múlt, jelen és jövő Dr. Kovács Norbert Mély agyi stimuláció: múlt, jelen és jövő Neurology Kft, 2014 Dr. Kovács Norbert: Mély agyi stimuláció: múlt, jelen, jövő Elektronikus könyv Dr. Kovács Norbert A könyv tartalma szerzői

Részletesebben

Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia

Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia Először is szeretném megköszönni a meghívást. Pedagógus napon mit is keres itt a gyermekpszichiáter? Leginkább hitek és tévhitek kapcsán, méghozzá

Részletesebben

Ritka betegségek: a kezelés fontosságának felismerése

Ritka betegségek: a kezelés fontosságának felismerése fordította: Tóth Attila az MWSzT felkérésére 2005 november Ritka betegségek: a kezelés fontosságának felismerése Joachim Rode EURORDIS Plateforme Maladies Rares 102 rue Didot 75014 Paris France Tel + 33

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

Magyarország egészségügye és szociális rendszere

Magyarország egészségügye és szociális rendszere Magyarország egészségügye és szociális rendszere Szerkesztette: Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi rendszerrõl szóló részt készítették: Borbás Ilona, Dr. Németh György, Dr. Villusz Lászlóné Zelenkáné Lux

Részletesebben

MIT KELL TUDNI A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEIRÕL?

MIT KELL TUDNI A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEIRÕL? MIT KELL TUDNI A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEIRÕL? A KIVIZSGÁLÁS, A KEZELÉS ÉS A MEGELÕZÉS LEHETÕSÉGEI Betegtájékoztató Írta: Dr. Solymosi Tamás 2003 2 A KIVIZSGÁLÁS, A KEZELÉS ÉS A... 1 BEVEZETÉS... 5 A pajzsmirigyhormonok

Részletesebben

2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei

2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei 2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei Bevezetés: Eve Marder, Ph.D. Kognitív képességeink és a művészet: Eddig nem ismert összefüggéseket sejtetnek a felfedezések Michael S. Gazzaniga, Ph.D. A mélyagyi

Részletesebben

Napjaink egyik legalapvetôbb

Napjaink egyik legalapvetôbb . FEJEZET Kéri Nagy Krisztina és Dr. Kéri Ildikó AZ EGÉSZSÉGRÔL Bevezetés: Az egészség védelmének alapkérdései Napjaink egyik legalapvetôbb társadalmi problémája az életminôség romlása, valamint az indokolatlan

Részletesebben

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS Oktatási segédanyag A Gyermekbántalmazás, megelőzés, kezelés c. fakultációhoz Készítette: Babity Mária Lektorálta: Dr. révész György 2005 Az Európai Szociális

Részletesebben

DÖNTŐ BIZONYÍTÉK. Dr. Neil Nedley. Shelley Holding Kft.

DÖNTŐ BIZONYÍTÉK. Dr. Neil Nedley. Shelley Holding Kft. Döntő bizonyíték... DÖNTŐ BIZONYÍTÉK áll rendelkezésünkre, hogy eredményesen vegyük fel a küzdelmet a betegségekkel, és elérjük a lehető legjobb egészséget a helyes táplálkozás és életmód segítségével

Részletesebben

Dr. Somogyi Dániel: Szenvedélyes munkavállalók - Alkohol, dohány, kávé és más drogok a munkahelyen

Dr. Somogyi Dániel: Szenvedélyes munkavállalók - Alkohol, dohány, kávé és más drogok a munkahelyen Dr. Somogyi Dániel: Szenvedélyes munkavállalók - Alkohol, dohány, kávé és más drogok a munkahelyen Készült az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1068 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés Susánszky Éva Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hajnal Ágnes, egyetemi

Részletesebben

Munkamánia A munkamánia mint korunk függ ségi problémája

Munkamánia A munkamánia mint korunk függ ségi problémája Munkamánia Azok az impulzusok, amelyek a munkavégző szerep megvalósítása során érik a személyt, hasonlóak lehetnek a vitaminfelvételhez, ami fontos a fizikai egészség szempontjából, azonban csak bizonyos

Részletesebben

Dr. Kullmann Lajos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Dr. Kullmann Lajos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar A modern rehabilitációs szemléletet tükröző egyéni állapotfelmérő módszer, A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) elméleti és gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai.

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN

EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN Kovács K. Zoltán EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN A személyiség alakulása a mai Magyarországon Az ember személyisége különböző természetű terhekkel, feszültségekkel küzd minden társadalmi

Részletesebben