A depresszióról mindenkinek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A depresszióról mindenkinek"

Átírás

1 A depresszióról mindenkinek Tartalom... a depresszió nem a lélek megsemmisülése; férfiak és nôk számtalan sokan tanusíthatják egyetlen megváltó kegyelmét: hogy legyôzhetô. Azoknak, akik bejárták a depresszió sötétlô erdejét, és megismerték érthetetlen kínjait, a szakadékból való visszatérés némiképp olyan, mint a költô felemelkedése, aki fokról fokra botladozik elô a pokol fekete mélységeibôl, s végül kiér a világos világ -ra. Itt mindenki, aki visszanyerte egészségét, egyben szinte mindig visszanyerte a derû és az öröm képességét is, s ez talán elégséges kárpótlás, amiért tûrnie kellett a kétségbeesésen túli kétségbeesést. (William Styron, amerikai író, ) Világszerte terjedô lelki kór A WHO becslése szerint 2020-ra a depresszió az egyéb lelki eredetû kórképekkel együtt a fejlett világot érintô leggyakoribb megbetegedés lesz, amelyben még a fertôzô betegségeknél is több ember fog szenvedni. A depresszió nem egyenlô a szomorúsággal Nem mindenki depressziós, akinek éppen depressziós hangulata van, fordítva azonban a mondás igaz lehet: a valóban depresszióban szenvedô embernek a hangulata is hasonlóképpen jellemezhetô. Akik a legveszélyeztetettebbek Megfigyelések, tapasztalatok azt mutatják, hogy egyes emberek az átlagosnál hajlamosabbak a depresszió kialakulására. A fennálló kockázati tényezôk alapján léteznek rizikócsoportok, akikre különösen oda kell figyelnünk. A depressziós betegek nagy része nem kap megfelelô kezelést Nemzetközi adatok szerint a depressziós betegek nagy része el sem jut orvoshoz, azok között, akik orvoshoz fordulnak, igen csekély a megfelelô terápiában részesülôk, még kisebb a tartósan kezeltek aránya. Mi áll a depresszió hátterében? Az idegsejtek közötti információátadást az agyban több, mint száz ingerületátvivô anyag szabályozza, amelyek befolyásolják, hogy hogyan gondolkodunk, érzünk és cselekszünk. Korszerû gyógyszerekkel és pszichoterápiával a legteljesebb gyógyulásért A depresszió kezelésére alapvetôen kétféle módszer áll az orvostudomány rendelkezésére: a gyógyszeres kezelés és a pszichoterápia. Együtt a Depresszió Ellen 1. szám március A depresszióról mindenkinek címû kiadványban közölt információk átvételéhez és felhasználásához a VOX POP mint forrás megjelölésével hozzájárulunk. További információért kérjük, forduljon Marosfalvi Emeséhez. Tel.: , fax: Kiadja a VOX POP, 1022 Budapest, Szemlôhegy u. 14. Lektorálta: dr. Rihmer Zoltán. A szerkesztôk köszönik a Lundbeck Hungaria Kft. támogatását. A kiadvány tartalmának hitelességét a szerzôk és a kiadók ellenôrizték. A VOX POP nem vállal felelôsséget a cikkekre alapozott döntésekbôl származó következményekért.

2 Világszerte terjedő lelki kór 2 Sokat hallunk manapság a különbözô krónikus betegségek ijesztô és egyre gyakoribb elôfordulásáról, megfelelô kezelésük fontosságáról. Amikor krónikus betegségekrôl van szó, leginkább a jól meghatározható testi tünetekkel járó kórképekre gondolunk, mint amilyenek például a szív- és érrendszeri, légzôszervi betegségek, rosszindulatú daganatok. Van azonban egy olyan betegség, amelyben szintén sok millió ember szenved a világon, de a testi tünetek mellett elsôsorban pszichés tünetekkel, lelki megpróbáltatásokkal jár. Ez pedig nem más, mint a depresszió. Ma a rokkanttá nyilvánítás legfontosabb okai világviszonylatban a szívérrendszeri betegségek, de második helyen már a pszichiátriai megbetegedések: depresszió, szorongás, alkohol- és drogproblémák szerepelnek. Ez a sorrend a következô évtizedben megfordulni látszik, ennek következtében a pszichiátriai megbetegedések szerepelnek majd az elsô helyen. A probléma súlyosságát mutatja, hogy a WHO (Egészségügyi Világszervezet) becslése szerint 2020-ra a depresszió az egyéb lelki eredetû kórképekkel együtt a fejlett világot érintô leggyakoribb megbetegedés lesz, amelyben még a fertôzô betegségeknél is több ember fog szenvedni. A depresszió összességében évente közel százmillió embert érint a világon, elôfordulási gyakorisága pedig az utóbbi évben lassú, egyenletes növekedést mutat. Magyarországon dr. Kopp Mária és munkatársai végeztek felmérést a depresszió elôfordulásáról a 16 évnél idôsebb lakosság körében 1988-ban és 1995-ben, és arra jutottak, hogy a depressziós tünetektôl szenvedôk aránya jelentôs növekedést mutat. Míg 1988-ban a megkérdezettek 24,3%-a jelzett depressziós tüneteket, addig 1995-ben ez az arány már 31,8% volt. A súlyos depresszió arányában még nagyobb arányú növekedést mutattak ki: 2,9%-ról 7,1%-ra emelkedett. Ez az országos, nagy jelentôségû vizsgálat is bizonyította, hogy a depresszió egyre nagyobb arányú elôfordulása súlyos egészségügyi kockázatot jelent a magyar társadalomban. Dr. Szádóczky Erika és munkatársai 1998-ban megjelent vizsgálata szerint a hazai felnôtt lakosság 15%-a életében legalább egy súlyos depresszión már átesett. Így a depressziós tünetegyüttes felismerése, megfelelô kezelése az egészségügy, illetve az egész társadalom kiemelt feladata kell, hogy legyen. Együtt a Depresszió Ellen A depresszió nagyarányú elôfordulásának az egyén, a családok és a társadalom szintjén számos hátrányos következménye tapasztalható. Komoly népegészségügyi problémát jelent a depresszió terjedése, amelyhez jelentôsen hozzájárulnak azok a társadalom széles rétegeiben élô tévhitek, amelyek sokszor megakadályozzák, hogy a depressziós ember szembenézzen saját problémájával, segítséget kérjen, orvoshoz forduljon. Az emberek többsége ugyanis nincs tisztában azzal, hogy a depresszió nem egy átmeneti elkeseredett állapot, hanem komoly betegség, amely szakszerû kezelést igényel. A fel nem ismert és nem megfelelôen kezelt depresszió hosszabb távon rendkívül romboló hatású: károsan befolyásolja a beteg családon belüli kapcsolatait, a barátságokat, a munkahelyi teljesítôképességet. Az élet minden területén jelentkezô és egyre növekvô hátrányok fokozzák az egyén belsô bizonytalanság- és sikertelenség-érzését, kudarcélményeit. A tünetek tartós fennállása számos esetben egyéb betegségek, kóros állapotok kialakulásához vezet, mint amilyenek a krónikus szív-érrendszeri vagy daganatos betegségek. Mindezek eredményeként egy olyan ördögi kör alakul ki, amelybôl a beteg szakszerû orvosi segítség nélkül kiszabadulni már nem képes. A hosszan elhúzódó, kezeletlen depresszió végsô következménye lehet a társadalmi lecsúszás, a munkahely elvesztése, a családi kapcsolatok szétszakadása és sajnos igen gyakran az öngyilkosság. A depresszióval kapcsolatos hiányos ismereteket, tévhiteket és ezek következményeit felismerve indult útjára az Együtt a Depresszió Ellen elnevezésû kezdeményezés. Fô célja, hogy a közvélemény figyelmét felhívja a depresszió jelentôségére, lehetséges veszélyeire és eloszlassa az ezzel kapcsolatos tévhiteket. Legfôbb üzenete, hogy a depresszió és a vele párhuzamos pszichiátriai betegségek korai felismerése és megfelelô kezelése létfontosságú a lehetô legteljesebb gyógyulás felé vezetô úton. A depresszió kezelhetô, gyógyítható betegség, ezáltal jelentôsen csökkenthetô az ebbôl fakadó betegségek, illetve halálozások elôfordulása, jelentôsen enyhíthetô a társadalomra gyakorolt nyomása. Amennyiben a társadalom egésze betegek, egészségesek, családorvosok helyes szemlélettel közelít a depresszió problémájához, az kevésbé rémisztôvé, leküzdhetôvé, megoldhatóvá válik.

3 A depresszió nem egyenlő a szomorúsággal A mindennapi életben sokszor használjuk a depresszió kifejezést, de ritkán gondolkodunk el azon, mit is takar ez a szó valójában. Könnyen mondjuk például ismerôseinkre, rokonainkra, barátainkra, munkatársunkra vagy akár saját magunkra is, hogy depressziós hangulatban vagyunk. A depresszió orvosi meghatározását tekintve éppen itt a kulcsszó: nem mindenki depressziós, akinek éppen depressziós hangulata van, fordítva azonban a mondás igaz: a valóban depresszióban szenvedô embernek a hangulata is hasonlóképpen jellemezhetô. A depresszió olyan kóros állapot, amely kimutatható biokémiai elváltozásokkal jár az emberi idegrendszerben, ezért orvosilag diagnosztizálható és gyógyítása is orvosi segítséget követel. A depresszió nem egyfajta rossz hangulat, hanem olyan állapot, amelyben meghatározott érzelmi és hangulati jellemzôk keverednek jellegzetes testi és viselkedésbeli sajátosságokkal, hosszabb-rövidebb ideig, enyhébb-súlyosabb formában. Bármely életkorban, mindkét nemnél elôforduló, igen gyakori pszichiátriai megbetegedésrôl van szó. Különbséget kell tehát tenni a levertség, a rossz hangulat, a szomorúság és a valódi depresszió között. Bárki életében elôfordulhat olyan esemény, amelynek következményeként átmenetileg szomorúvá, elkeseredetté, reményvesztetté válik. Általában olyan dolgok történnek ilyenkor, amelyek nagyfokú veszteségélménnyel járnak, például egy szeretett személy elvesztése (gyász), egy párkapcsolat vagy barátság megszakadása, anyagi veszteség, munkahely elvesztése. Ugyancsak ide tartozik a napjainkban szintén gyakran elôforduló kimerültség, a túlzott stressz következményeként fellépô levert, energiahiányos állapot, a hosszú ôszi-téli idôszak kissé nyomott hangulata. Normál esetben lelki egyensúlyunk helyrebillen, és visszatér eredeti hangulatunk, közérzetünk és munkavégzô képességünk. Amennyiben azonban ezek a tünetek, illetve állapot tartósan fennállnak, abból már kialakulhat valódi depresszió. Az elkülönítés azért is nagyon fontos, mert a két állapot Vincent van Gogh gyakori összekeverése eredményezi azt, hogy a depressziót sokszor nem komoly betegségként, nem kóros állapotként értelmezik a hétköznapokban, hanem az érintett által leküzdhetô hangulatváltozásként, melynek befolyásolására egymaga is képes. Az igazán depressziós beteg egyik legfontosabb jellemzôje éppen az, hogy saját igyekezete vagy mások unszolása ellenére sem tudja összeszedni magát, mindenképpen szakszerû segítségre szorul. Mirôl és hogyan ismerhetô fel a depresszió? A depresszió típusos (klasszikus) formája arról ismerhetô fel, hogy az alábbi tünetek vagy azok döntô többsége tartósan (orvosi diagnózis szerint több, mint két héten át) fennáll: levert hangulat, az érdeklôdés és örömérzés elvesztése vagy jelentôs csökkenése, fáradékonyság, energiaszegény állapot, koncentrációs és memóriazavarok, gondolkodás lassulása, döntésképtelenség, az étvágy, a testsúly vagy mindkettô jelentôs gyarapodása vagy csökkenése, alvászavar akár álmatlanság, akár túlzott aluszékonyság formájában, fokozott mozgáskésztetés vagy a mozgás nagyfokú lelassulása, értéktelenség-érzés, alaptalan önvádlás, bûntudat, halállal kapcsolatos gondolatok, öngyilkossági késztetés. A depresszió tünetei némi különbséget mutatnak férfiak és nôk vonatkozásában. A depresszió két alaptünete, a kiváltó ok nélkül két hétnél hosszabb ideig fennálló hangulati nyomottság és az örömérzés elvesztése, mindkét nemre jellemzô. A nôk viszont gyakrabban számolnak be fáradékonyságról, testsúlyváltozásról, szorongásról, testi panaszokról. A férfiak sokkal jobban igyekeznek leplezni pszichés problémáikat, mint a nôk, ezért késôbb fordulnak orvoshoz, gyakran inkább pótmegoldásokhoz, például alkoholhoz nyúlnak. Nemegyszer már alkoholbetegként jelenik meg az orvosnál az egyébként elsôdlegesen depressziós férfi. A férfiaknál gyakran lehet tapasztalni impulzivitást, sôt agresszivitást, amely nemcsak önmaga, hanem környezete felé is irányulhat. Ezek a tünetek már az atípusos depresszió jelei, amelynek fô ismertetôjele: Szervi okokkal nem magyarázható különbözô testi panaszok (fáradékonyság, álmatlanság, belsô feszültség, gyengeség és fájdalomérzés). 3

4 4 Akik a legveszélyeztetettebbek Nem lehet elôre megmondani, ki az, akit nagy valószínûséggel utolér ez a betegség, és ki az, aki védettebbnek mondható. Megfigyelések, tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy egyes emberek az átlagosnál hajlamosabbak a depresszió kialakulására. A fennálló kockázati tényezôk alapján léteznek rizikócsoportok, akikre különösen oda kell figyelnünk. Genetikai hajlam Nagyobb az esélyük a depresszióban való megbetegedésre a vérrokonoknak. Ez azt jelenti, hogy az, akinek depressziós beteg van a vér szerinti családtagjai között, kétszer olyan gyakran válik maga is depresszióssá, mint az átlagnépesség. Nagyon fontos tudni, hogy nem maga a betegség öröklôdik, csak a hajlam, amit kedvezôtlen külsô tényezôk válthatnak ki. Nemi különbségek A depresszió kialakulása szempontjából meghatározó tényezô a n kétszer olyan gyakran betegszenek meg depresszióban, mint a fé tényezô áll. Az egyik oldalon szerepelnek a testi, hormonális okok. A nôi saira az idegrendszer is érzékenyen reagál: változik a kedélyáll magatartás-változások is kísérhetik. A nôknek meg kell küzdeniük a szülés, illetve a fogamzásgátló tabletták hangulatra kifejte életciklusokat tekintve három fô sérülékeny szakasz emelhetô terhesség, illetve a menopausa (a menstruáció elmaradása) idôsz A másik oldalon a szintén nem elhanyagolható érzelmi, önér ugyanis hajlamosabbak a férfiaknál a másokkal való kapcsolata következtében a veszteségeket mélyebben élik át, sérülékenyebb kialakulására. Ugyancsak jelentôsen hozzájárul ehhez az a tény, több társadalmi teher éri (munkahely, háztartás, gyereknevelés) kétszer gyakrabban érintô depresszió csak a éves korosztá depresszió elôfordulása a két nemben egyforma. Mindez nem azt jelenti azonban, hogy a depresszió elkerü szenvednek a világon depressziós tünetegyüttestôl. Van azonban ség: a férfiak többségének rejtett depressziója van, vagyis a klass ba, drogfogyasztásba vagy agresszív, erôszakos magatartásba fojt társadalom általában elvárja a férfiaktól, hogy férfiasan megbir látszólagos vagy tényleges elvárás okozza azt, hogy érzelmi problé kimutatni, ezért igyekeznek elfojtani és a külvilág elôl elrejten fordulnak orvoshoz problémáikkal, általában nehezebb felismerni Életkor Az emberi lét természetes velejárója az öregedés általában csökken az egyén fizikai és pszic különbözô krónikus betegségek kialakulásának bá válnak az érzelmi veszteségek (munkahely beszûkülése, barátok, családtagok elvesztés elmagányosodás. Szintén jellemzô, hogy el Mindezek a folyamatok elôsegíthetik a depressz Nemzetközi viszonylatban igaz az a megállapítá érintô) depresszió mindenütt aluldiagnosztizált betegség, de mé korú lakosság körében 2-4% körül fordul elô. Más tanulmányok számítva ez az arány 10% körül van. A háziorvosnál megforduló id a depresszió aránya. Az idôskori veszélyeztetettség nyilvánvaló, nem hagyható azonb közi vizsgálat szerint megfigyelhetô a depresszió gyakoriságána korosztályokban. Krónikus betegségek Hosszú távon fennálló, elhúzódó testi betegségek (magas vérnyomás, cukorbetegség, Parkinsonkór, stroke, szívbetegségek, daganatos betegségek) mellett növekszik a depresszió elôfordulási gyakorisága. Klinikai vizsgálatok támasztják alá, hogy stroke (szélütés) után a betegek fele, egyharmada depressziós lesz, és igen magas, kb %-os gyakoriságú az elôfordulás Parkinsonos betegekben. A betegség tudata, a kóros állapottal járó fájdalmak, tünetek jelentôsen korlátozhatják a beteget életvitelében. Ez tovább fokozza a betegben az egyébként is kialakult reménytelenség és kilátástalanság érzését, elôsegítve ezzel a depresszió kialakulását. A depresszió és a krónikus betegségek között kimutatható egyértelmû összefüggés azért is fontos, mert egyrészt a meglevô depresszió súlyosbíthatja és gyógyulásában hátráltathatja a krónikus betegségben szenvedôket, másrészrôl viszont a krónikus betegségek talaján sok esetben fejlôdik ki depresszió. Ez az összefüggés a kezelésre vonatkozóan is igaz: a hangulatzavar gyógyítása a testi betegség gyógyulását is elôsegíti. Szenvedélybetegsé Depresszióról besz szenvedélybetegek rek, az altatók és ten, hanem az érz sokat okoz, egyes keltô hatásúak l kapcsolatban is je tett összefüggés, tás alapja lehet a a depresszióra v következményeké szenvedélybetegsé

5 em. A nôk a legtöbb felmérés szerint rfiak. Ennek hátterében szintén több szervezet ciklikus hormonális változáapot, az érzelmi élet, mindezt pedig a menstruációs ciklusok, a terhesség, tt hormonális hatásaival is. A nôi ki: a menstruáció elôtti idôszak, a aka. tékelési tényezôk szerepelnek. A nôk ik alapján megítélni magukat. Ennek ek, ezért fogékonyabbak a depresszió hogy a nôket a férfiakhoz képest jóval. Ezzel függ össze, hogy a nôket kb. lyban észlelhetô, ez alatt és e felett a li az erôsebb nemet. Férfiak milliói a nôkhöz képest egy jelentôs különbzikus tünetek helyett gyakran alkoholják betegségüket. Ennek oka, hogy a kózzanak érzelmi problémáikkal. Ez a máikat a férfiak szégyellik, nem merik i. Mindezek miatt a férfiak kevésbé betegségük valódi okát. A kor elôrehaladtával párhuzamosan hés teljesítôképessége, fokozódik a esélye. Ezzel párhuzamosan gyakoribmegszûnése, szabadidô eltöltésének e), aminek következménye lehet az ôtérbe kerül az elmúlás gondolata. ió kialakulását. s, hogy az idôskori (65 év felettieket g így is egy adott idôpontban az idôs szerint az enyhébb eseteket is beleôs emberek körében a 30%-ot is eléri an figyelmen kívül, hogy több nemzetk egyértelmû növekedése a fiatalabb gek élve nem hagyhatók figyelmen kívül a sem, ugyanis az alkohol, a kábítószenyugtatók szedése nemcsak testi szinelmi élet területén is jelentôs változászerek pedig kifejezetten depresszió ehetnek. A szenvedélybetegségekkel llemzô a krónikus betegségeknél emlívagyis a kábítószer- és alkoholfogyaszdepresszió kialakulásának, ugyanakkor ló hajlamot jelzô pszichés labilitás nt is sokszor kialakul valamilyen g. Kora-gyermekkori negatív életesemények Az erre vonatkozó vizsgálatok kimutatták, hogy a csecsemô, illetve kisgyermekkorban átélt negatív események (szülô halála, válás, súlyos konfliktusokkal terhelt családi légkör) felnôttkorban hajlamosítanak depresszióra, különösen azoknál, akiknek szülei között is elôfordult depresszió. Hogyan segítsünk önmagunkon? Ha valaki önmagán felfedezi a depresszió jeleit, vagy szeretteinél ismeri fel ugyanezt, a megfelelô szakemberhez fordulás mellett bizonyos lépéseket tehet annak érdekében, hogy uralja a helyzetet. Nézzünk szembe a depresszióval! A büntetéssel és a tagadással csak feleslegesen pazaroljuk energiánkat, ami nem segít megoldani a problémát. A depresszió elfogadása felszabadít a lelki nyomás alól. Próbáljuk felfedezni a depresszió esetleges kiváltó okát! Amennyiben a depresszió hátterében veszteségérzés áll, próbáljuk meg azonosítani a veszteség, illetve a tünetek jelentkezésének pontos idôpontját. Mi lehetett az ok? Mi történt valójában? Mit tehetünk? Tegyünk lépéseket! Próbáljunk meg aktívak lenni annak érdekében, hogy megtaláljuk azokat a lehetôségeket, amelyekben el tudjuk engedni a depresszióhoz társuló, állandóan jelenlévô, emésztô érzéseket. Foglaljuk el magunkat olyan dolgokkal, amelyeket korábban szerettünk csinálni. Készítsünk listát azokból a tevékenységekbôl, amelyek segíthetnek nekünk leküzdeni a depressziót. Ne húzódjunk el a családunktól és a barátainktól. Próbáljuk meg keresni mások társaságát, még akkor is, ha nincs kedvünk beszélgetni. Az aktivitás, a testmozgás sokat segíthet a depresszió leküzdésében: sétálás, futás, labdajátékok, teniszezés. Figyeljünk oda a táplálkozásra: Fogyasszunk sok nyers zöldséget és gyümölcsöt energiaszintünk emelése érdekében. Olvassunk! Nagyon sok olyan könyv és kiadvány létezik, amely értékes segítséget nyújthat megérteni saját érzéseinket és tanácsokat is ad arra vonatkozóan, hogyan kerekedjünk felül életünk problémás szakaszain. 5

6 6 A depressziós betegek nagy része nem kap megfelelő kezelést A depresszió világszerte aluldiagnosztizált betegség. Ez azt jelenti, hogy a betegek nagy része úgy éli élete hosszabb-rövidebb szakaszát vagy akár egész életét, hogy nincs tisztában bajának eredetével és azzal, hogy betegsége gyógyítható. Nemzetközi adatok szerint a depressziós betegek nagy része el sem jut orvoshoz, azok között, akik orvoshoz fordulnak, igen csekély a megfelelô terápiában részesülôk, még kisebb a tartósan kezeltek aránya. Ismételten bizonyított tény, hogy az öngyilkosságban meghaltak 55-70%-a depresszióban szenvedett az öngyilkosság elkövetésekor, és ezen depressziós betegek 10-20%-a kap csak megfelelô gyógyszeres kezelést. A piramisábrán jelzett német adatok Magyarországon is hasonlóak: pszichiáter szakemberek szerint a depressziósok legalább kétharmada szorulna tartós gyógyszeres kezelésre, ám csak mintegy 20%- uk szed depresszió elleni készítményeket (antidepresszívumokat). E jelenség okai három szinten jelentkeznek: 1. Tapasztalatok szerint a hangulatzavarban szenvedô betegek fele, kétharmada nem fordul orvoshoz, mivel nem is tudja, hogy gyógyítandó és gyógyítható állapotról van szó. Panaszait fáradtságnak, fásultságnak tulajdonítja, úgy gondolja a depresszió ellen nem lehet semmit tenni, az csak múló hangulat. (Ez az arány még rosszabb Magyarországon, ahol a háziorvosi rendelôkben megjelenô betegeknek mintegy 10%-a fordul orvoshoz ilyen jellegû panaszokkal.) 2. A depresszió tünetei megtévesztôek lehetnek, ezért a beteg nem a megfelelô szakemberhez fordul. A családorvosnál a depresszió vagy szorongás helyett inkább valamilyen más, általános tüneteket említenek: fáradékonyság, álmatlanság, belsô feszültség, gyengeség, megmagyarázhatatlan testi panaszok, fájdalmak. Sok esetben bizonytalan tünetei miatt a beteg például szívgyógyászt, nôgyógyászt, ideggyógyászt keres fel eredmény nélkül. 3. Részben az elôbbi okok, részben az esetleg nem kellôen széles körû tájékozottság miatt a családorvoshoz forduló betegek egy része sem kerül szakorvosi kivizsgálásra, a tünetek pontos oka nem tisztázódik, ezért a beteg altatót, nyugtatót kap a szükséges antidepresszívum helyett. 2,5-4% 6-9% 30-35% 60-70% 100% Tévhit A depresszió a gyengeség jele, a depressziós emberek akaratgyenge emberek, akiknek össze kell szedniük magukat, hogy kilábaljanak ebbôl az állapotból. Valójában a depressziónak semmi köze az ember egyéniségéhez és akaraterejéhez. A depresszió betegség, csakúgy mint a cukorbetegség vagy a szívbaj, amelyen az érintettek nem tudnak akaratuk segítségével úrrá lenni. Híres, az emberek millió által ismert és tisztelt emberek tapasztalták már meg a depresszió tüneteit. Többek között Abraham Lincoln és Winston Churchill is olyan híres történelmi személyiségek, akik komoly depresszióban szenvedtek. A sorban említeni lehet még nagyon sok kimagasló tehetségû mûvészt, filozófust, akiket utolért e kór. Köztük volt: Juhász Gyula, Latinovits Zoltán, Romy Schneider, Platón, Vincent van Gogh, Michelangelo és Csontváry Kosztka Tivadar is. A kezelés 3 hónap után is zajlik, együttmûködésben a beteggel Megfelelô gyógyszerrel kezelik Forrás: Kompetenznetz Depression, Suizidalität 1999 Tüneteit depresszióként diagnosztizálják Mindezek a tényezôk természetesen jelentôsen késleltetik, illetve akadályozzák, hogy a beteg megfelelô kezelésben részesüljön, és minél hamarabb, minél teljesebb mértékben meggyógyuljon. Családorvosi gondozásba kerül Kezelésre szoruló depressziósok száma

7 Mi áll a depresszió hátterében? Mai napig sem tudjuk pontosan, hogy mi okozza a depressziót, de néhány fontos tényezôt sikerült azonosítani. Ilyen kimutatható ok az agy kémiai ingerületátvivô anyagainak (neurotranszmitterek) Hippokratész egyensúlyi zavara. Már Hippokratész felismerte, hogy a pszichés megbetegedések alapja a testnedvek egyensúlyában beállott zavar. Ma, 2500 évvel késôbb a depresszió magyarázatául újra az agyi testnedvek zavarára hivatkozik a pszichiátria tudománya. Mindannyian akár akarjuk, akár nem folyamatosan kémiai anyagok hatása alatt állunk. Testünkben számtalan hormon és egyéb vegyület kering, amely befolyásolja testi és lelki állapotunkat. Idônként ezek a folyamatok zavart szenvednek, ami ha az agyban történik, annak következménye lehet depresszió, lehangoltság, kedvetlenség. Ahhoz, hogy agyunk megfelelôen mûködjön, alapvetôen szükséges, hogy a benne lévô sok millió idegsejt harmonikus kapcsolatban legyen egymással. Az idegsejteknek az agy egyes területeire beérkezett ingereket, információkat fel kell dolgozniuk, és át kell adniuk azt más idegsejteknek. Az idegsejtek közötti információátadást az agyban több, mint száz ingerületátvivô anyag szabályozza, amelyek befolyásolják, hogy hogyan gondolkodunk, érzünk és cselekszünk. Ezek közül a legtöbb kutatás négy vegyületre (noradrenalin, szerotonin, dopamin és acetilkolin) koncentrál. A legújabb kutatások alapján elképzelhetô, hogy ez a négy vegyület megfelel a Hippokratész által már leírt testnedvek egy-egy fajtájának, azaz a fekete és sárga epének, a nyálnak és a vérnek. Ezeknek az anyagoknak az agy bizonyos területein jelentkezô hiányára vagy túlzott mennyiségére több idegrendszeri és pszichiátriai betegség is visszavezethetô, így a Parkinson-kór, az Alzheimer-kór és a szkizofrénia is. Kimutatták, hogy a depressziós betegek agyában fôként a szerotoninnak, a noradrenalinnak és a dopaminnak van kiemelkedô szerepe, mert mindhárom vegyület szintje alacsonyabb a depressziós betegekben, mint az egészséges emberek agyában. Ezért a gyógyszeres kezelés is ezeknek a vegyületeknek a helyreállítására koncentrál. Azt, hogy az agy kémiai egyensúlya sokszor teljesen váratlanul miért borul fel, még senki sem ismeri pontosan. Ezt a változást gyakran kiválthatják negatív események, mint például veszteségek vagy tartós testi betegség, de bekövetkezhet minden különösebb kiváltó ok nélkül, genetikai hajlam talaján. Nagyon gyakran a genetikai, pszichológiai és egyéb környezeti tényezôk egybeesése váltja ki a depressziós tüneteket, illetve idôszakokat. Tévhit A depressziót mindig valamilyen negatív életesemény váltja ki. Valójában a depresszió bármikor elôfordulhat, abban az esetben is, ha az egyén életében láthatóan minden rendben van. Az élet nehéz, stresszes idôszakai kiválthatják a betegséget, de bármikor, bárkinél elôfordulhat minden különösebb ok nélkül is. A mélakórt már az ókorban is ismerték A depresszió szó a latin deprimere kifejezésbôl ered, s nyomottságot, lehangoltságot jelent. Ezzel a tünetegyüttessel ôsidôk óta foglalkozunk. A Krisztus elôtti V. században élt görög orvos, Hippokratész négy lélektani típusba sorolta az embereket annak alapján, hogy a testükben milyen arányban keverednek a testnedvek: a vér, a nyál, valamint a sárga és a fekete epe. Hippokratészt inkább a testi összetevôk érdekelték, mint a szellemiség, ezért a fekete epe túltengésében szenvedô melankólikusoknál fejfájást, máj és hasi betegségeket állapított meg. A magyarra leginkább mélakór -ként fordítható melankólia tünetei ugyanakkor a kedélyben is jelentkeznek az ókori doktor szerint: zavart állapot, étvágytalanság, erôtlenség vagy aluszékonyság formájában. Az orvoslás és filozófia történetében évszázadokon át taglalt probléma a XIX. században nyerte el a depresszió nevet, amikor Adolf Meyer a biológiai okok helyett inkább a társadalmi vonatkozásokra igyekezett terelni a figyelmet. (Érdekes, hogy a depression angol kifejezés ma is használatos a gazdasági recesszió, hanyatlás és visszaesés értelmében.) A fogalom aztán a XX. század 60-as éveiben tolódott el újra a kiváltó okok felé. A kezdeti felosztás endogén (biológiai alapú) és exogén (neurotikus alapú, szociális okokra visszavezethetô) betegségfajták között mára átadta a helyét a WHO osztályozási rendszerének, amelyben affektív zavar néven kap leírást mindenfajta depresszió és mánia tüneteik, súlyosságuk foka, tartósságuk és a visszaesés kockázata szerint, függetlenül attól, hogy van-e külsô (kiváltó, illetve provokáló) ok vagy nincs. 7

8 Korszerű gyógyszerekkel és pszichoterápiával a legteljesebb gyógyulásért 8 A depresszió sokáig be nem vallható betegség volt, olyasmi, amit az emberek szégyelltek, kudarcként fogtak fel. Napjainkban már kezdenek halványulni az elôítéletek és egyre inkább beépül a köztudatba, hogy a depresszió olyan betegség, amely bármelyikünket utolérheti. Tévhit A depresszió szégyellnivaló állapot, ezért nem tanácsos másokkal beszélni róla. Az emberek többsége nem szégyelli, ha valamilyen betegsége, pl. szívbetegsége, cukorbetegsége van, ezért semmi értelme annak, hogy bárki is szégyellje, vagy titkolja azt, hogy depresszióban szenved. A szégyenérzés és a megbélyegzés a legfôbb oka annak, hogy a depressziós betegek nem kapják meg a megfelelô segítséget. Nagyon fontos, hogy idôben észrevegyük, ha tágabb vagy szûkebb környezetünkben munkatársaink, barátaink, családtagjaink körében vagy saját magunkon depresszióra jellemzô tüneteket tapasztalunk. Ebben az esetben a lehetô legrövidebb idôn belül fel kell venni a kapcsolatot pszichiáter szakorvossal, ugyanis a megfelelôen diagnosztizált depresszió gyógyítható betegség. A depresszió kezelésére alapvetôen kétféle módszer áll az orvostudomány rendelkezésére: a gyógyszeres kezelés és az ún. pszichoterápia. A pszichiátriai gyakorlatban általában együtt történik a kétféle módszer alkalmazása, ez biztosítja ugyanis a legjobb eredményt, a leghatékonyabb gyógyítást. Természetesen mindig a pszichiáter szakorvos választja ki a betegnek legmegfelelôbb terápiaformát. Tévhit A depressziós emberek többségén nem lehet segíteni. Valójában a depressziós betegek 90%-át eredményesen meg lehet gyógyítani a megfelelô gyógyszeres kezelés és pszichoterápia együttes alkalmazásával. A legújabb gyógyszerek biztonságosak és gyorsabban hatnak Az elmúlt néhány évtizedben jelentôsen kibôvültek az orvostudomány ismeretei a depresszióról, beleértve a betegség kezelési lehetôségeinek terén végbement óriási fejlôdést is. A depresszió kezelésére szolgáló gyógyszerek fejlesztése két fô területre irányul: a korábbi hatáskezdet kialakítására és a mellékhatások számának csökkentésére. A régebbi gyógyszerekkel kapcsolatos egyik fô probléma ugyanis az volt, hogy a megfelelô hatás kialakulásához minimum 2-3 hét eltelte volt szükséges, azaz csak ennyi idô után érezhette jobban magát a beteg. A másik jelentôs probléma pedig az antidepresszívumok által okozott sokféle mellékhatás. Ezek a tényezôk azért is nagyon fontosak, mert az eredményes gyógyítás alapvetô feltétele, hogy a beteg megfelelô ideig szedje a gyógyszereket. A sok kellemetlen mellékhatás, valamint a késôi hatáskezdet miatt azonban sok beteg idô elôtt abbahagyta a gyógyszerszedést. Az utóbbi években egyre több, a hagyományos depresszióellenes szerekhez képest elônyösebb hatású, kevesebb mellékhatással rendelkezô, biztonságosabb, ezért a betegek által jobban tolerálható gyógyszer került forgalomba. Ennek eredménye az, hogy a pszichiáter szakorvos igen nagy hatékonysággal tudja kiválasztani a beteg számára legmegfelelôbb és a lehetô legkevesebb mellékhatással járó terápiát. Ennek köszönhetôen a depressziós beteg életminôségében gyorsabb és hatékonyabb változás következik be, amely egyben biztosítja a beteg felépülését és teljes értékû visszatérését a társadalomba. Ami a hatáskezdetet illeti, az escitalopram, amelyet egy, a pszichiátriai készítmények kutatására és gyártására specializálódott dán cég legújabban hozott forgalomba, már egy hét után kifejti hatását, ugyanolyan kiváló tolerálhatóság mellett. A depresszió kezelésére használatos gyógyszerek arra szolgálnak, hogy az idegrendszerben kialakuló kémiai zavart megszüntessék, az ingerületátvivô anyagok egyensúlyát helyreállítsák. A modern gyógyszerek a szerotonin és/vagy noradrenalin nevû ingerületátvivô anyag szintjét emelik meg az agyban, ami lehetôvé teszi az idegsejtek közötti megfelelô információátadást, a gátolt idegsejtek újra aktívakká válnak. Nagyon fontos a pszichés segítségnyújtás A depresszió gyógyításának másik módszere a pszichoterápia. Ez olyan egyéni vagy csoportos foglalkozást jelent, amely során a pszichológus vagy pszichiáter szakember különbözô pszichológiai módszerekkel segíti a beteget lelki problémái okának feltárásában, azok megoldásában. A pszichoterápia lehet rövid (10-20 hétig tartó) vagy hosszú távú kezelés attól függôen, hogy a betegnek milyen jellegû segítségre van szüksége. Ez a módszer jelentôs segítséget jelent például a gyermekkorból eredô lelki sérülések feltárásában, az egyén negatív jellegû gondolkodásának és viselkedésének megváltoztatásában, amelyek igen gyakran szoros összefüggést mutatnak a depresszióval.

Lundbeck Hungária Kft Budapest, Montevideo u. 3/b. felismeréséről és kezeléséről. a betegeknek és szeretteiknek

Lundbeck Hungária Kft Budapest, Montevideo u. 3/b. felismeréséről és kezeléséről. a betegeknek és szeretteiknek A DEPRESSZIÓ felismeréséről és kezeléséről a betegeknek és szeretteiknek Féltem az élettől, attól az élettől, aminek nem láttam semmi értelmét de aztán új időszámítás kezdődött. Miért kell a depressziót

Részletesebben

A betegség okai A tünetei

A betegség okai A tünetei A depresszió A semmi ágán ül szivem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szeliden s nézik, nézik a csillagok. József Attila: Lassan, tűnődve 1933 A depresszió hazánkban évi négyezer ember értelmetlen

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó 9

Tartalomjegyzék. Előszó 9 Tartalomjegyzék Előszó 9 1. Fejezet: Mi a depresszió? 17 A depresszióról alkotott kép 21 Fekete kutya 22 Sötét alagút 24 Börtön 25 Sűrű köd 25 Melankólia 26 Freud 27 Az antidepresszívumok felfedezése...

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

Depresszió. Készítette: dr. Simonné Deák Izabella Diplomás ápoló Pszichiátriai szakápoló

Depresszió. Készítette: dr. Simonné Deák Izabella Diplomás ápoló Pszichiátriai szakápoló Depresszió Készítette: dr. Simonné Deák Izabella Diplomás ápoló Pszichiátriai szakápoló Pszichiátria Előítéletek, stigmatizáció Régen a depresszióról mint betegségről nem esik szó, érdemi gyógykezelés

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az szinte már népbetegség

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

XIII./1. Az öngyilkosság

XIII./1. Az öngyilkosság XIII./1. Az öngyilkosság Osváth Péter dr. Bevezetés Az öngyilkos viselkedés gyakorisága és okai Az öngyilkos viselkedés a befejezett, illetve megkísérelt önpusztítás korunkban mind fontosabb népegészségügyi

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

LEGGYAKORIBB BETEGSÉGEK LAIKUSOK SZÁMÁRA

LEGGYAKORIBB BETEGSÉGEK LAIKUSOK SZÁMÁRA TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 LEGGYAKORIBB BETEGSÉGEK LAIKUSOK SZÁMÁRA Valamennyi betegségre igaz az, hogy a korai felismerés jelentősen növeli a gyógyulási esélyeinket és csökkenti a kezelések súlyosságát.

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DEPRESSZIÓ, SZOMATIZÁCIÓS ZAVAR MEGJELENÉSE és ÖSZEFÜGGÉSE PSZICHOSZOCIÁLIS STRESSZOROKKAL

DEPRESSZIÓ, SZOMATIZÁCIÓS ZAVAR MEGJELENÉSE és ÖSZEFÜGGÉSE PSZICHOSZOCIÁLIS STRESSZOROKKAL DEPRESSZIÓ, SZOMATIZÁCIÓS ZAVAR MEGJELENÉSE és ÖSZEFÜGGÉSE PSZICHOSZOCIÁLIS STRESSZOROKKAL Prezenszki Zsuzsanna Nyírő Kh - OPAI Pszichoonkológiai Ambulancia magas előfordulás jelentős életminőség romlás

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Alkoholizm us és neurózis

Alkoholizm us és neurózis Alkoholizm us és neurózis Az iszákosság és alkoholizmus egyértelmű terjedése világszerte komoly probléma. A megelőzésével és eredményes gyógykezelésével kapcsolatos feladatok m indenütt gondokat okoznak.

Részletesebben

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV.

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. Sürgősség a pszichiátriában Bármely zavar elsősorban a viselkedésben, de gondolkodásban, észrevevésben, érzelmek területén, amely azonnali

Részletesebben

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia DEMIN XIV. 2014. május m 23. MAGYOTT PV Mcs Dr. Stankovics Lívia & Bagladi Zsófia Farmakovigilancia MIÉRT JELENTSÜNK? DHPC Egészségügyi szakembereknek szóló fontos Gyógyszerbiztonsági információról szóló

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI Az erekben keringő vér nyomást fejt ki az erek falára: ez a vérnyomás. Szabályozásában részt vesz a szív, az erek, az agy, a vesék és

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Behcet-kór Verzió 2016 1. MI A BEHCET-KÓR 1.1 Mi ez? A Behçet-szindróma vagy Behçet-kór (BD) egy szisztémás vaszkulitisz (az egész testre kiterjedő érgyulladás),

Részletesebben

Mindentudó Premenstruális szindróma Premenstruális diszfória

Mindentudó Premenstruális szindróma Premenstruális diszfória Mindentudó Premenstruális szindróma Premenstruális diszfória Schering Holdfény Club A Nôk Egészségéért Alapítvány klubtagoknak szóló kiadványa 2006/1 A Nôk Egészségéért Alapítvány kiadványa A Mindentudó

Részletesebben

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt!

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető Budapest, 2014. október 21. IBS A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Részletesebben

Affektív zavarok - hangulatzavarok. Hidasi Zoltán

Affektív zavarok - hangulatzavarok. Hidasi Zoltán Affektív zavarok - hangulatzavarok Hidasi Zoltán Alapfogalmak Érzelem (emóció) Indulat (affektus) Hangulat (-thymia) Közérzet (-phoria) Hangulatzavarok Szindrómák Klasszifikáció Epidemiológia Diagnózis

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET 1 Tartalom: Az egészségről mi az egészség az egészség alatti állapot veszélyei az egészség faktorai A kínai egészségmegőrző kultúra története módszerei és lényege A egészség kör elmélet tisztítás, pótlás,

Részletesebben

A metabolikus szindróma klinikai jelentôsége. Útmutató pszichiátriai betegség miatt kezelésben részesülôk számára

A metabolikus szindróma klinikai jelentôsége. Útmutató pszichiátriai betegség miatt kezelésben részesülôk számára A metabolikus szindróma klinikai jelentôsége Útmutató pszichiátriai betegség miatt kezelésben részesülôk számára Mi a metabolikus szindróma? Metabolikus szindróma elnevezéssel szív- és érrendszeri kockázati

Részletesebben

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés Az addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek járóbeteg ellátásában. Egy család

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley 16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley Életünknek mintegy negyedét töltjük azzal, hogy felnőttekké fejlődünk, és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Az öregedés mindenkit személyesen

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Az ADHD kezelése gyerek- és felnőttkorban. László Zsuzsa Fimota Központ 1063 Bp, Bajza u 68.

Az ADHD kezelése gyerek- és felnőttkorban. László Zsuzsa Fimota Központ 1063 Bp, Bajza u 68. Az ADHD kezelése gyerek- és felnőttkorban László Zsuzsa Fimota Központ 1063 Bp, Bajza u 68. www.fimota.hu Terápiák összehasonlítása 68% 56% 34% 25% gyógyszer gyógyszer vis.terápia köz.rutin vis.terápia

Részletesebben

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés A problémás s diák A problémás s diák Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés iperaktivitás Hiperaktivitás kai: 1906-óta gyanítjuk, hogy

Részletesebben

Tanácsok férfiaknak az egészséges szexuális élethez

Tanácsok férfiaknak az egészséges szexuális élethez Cialis/Betegtáj/148x105 2003/12/13 12:26 Page 1 További információért hívja a Sárga Info Vonalat: 06-40-24-00-00, vagy látogasson el a internetes honlapra. Tanácsok férfiaknak az egészséges szexuális élethez

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

A depresszióról mindenkinek

A depresszióról mindenkinek A depresszióról mindenkinek Tartalom Számos híresség élete bizonyítja, hogy a depresszió nem mindig egyenlô a cselekvésképtelenséggel, éppen ellenkezôleg: a kreativitás és a pszichiátriai betegségek különösen

Részletesebben

Mindentudó. Premenstruális szindróma. 2003 tavasz. Schering Holdfény Club A Nôk Egészségéért Alapítvány klubtagoknak szóló kiadványa

Mindentudó. Premenstruális szindróma. 2003 tavasz. Schering Holdfény Club A Nôk Egészségéért Alapítvány klubtagoknak szóló kiadványa Mindentudó Premenstruális szindróma Schering Holdfény Club A Nôk Egészségéért Alapítvány klubtagoknak szóló kiadványa 2003 tavasz A Nôk Egészségéért Alapítvány kiadványa Tavaszi Mindentudónk szerzôje dr.

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

HOMEOPÁTIÁVAL ELÉRT EREDMÉNY PSORIASISBAN DR. DÉRER CECILIA HOMEOPATA BAJA II.INTERDISZCIPLINÁRIS KOMPLEMENTER MEDICINA KONGRESSZUS A PSORIASIS GYAKRAN ELŐFORDULÓ BŐRBETEGSÉG. A BETEGEK 5-8 %-A SZENVED

Részletesebben

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek Dr. Pikó Károly Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK DEPRESSZÁNSOK I. Nyugtatók, altatók, szorongásoldók, hatása révén az alkohol is. Barbiturátok (legrégibb altatók, nyugtatók):

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról 2011. április 6. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról előadását hallhatják! Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges

Részletesebben

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont ISSM definíció- 2014 Szexuális aktivitás során az ejakuláció állandóan vagy visszatérően bekövetkezik

Részletesebben

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 7. ASZÓD KISTÉRSÉG A MikroLEF 7 keresztmetszeti vizsgálat, amely a lakosság pillanatnyi egészségi állapotáról, az egészséghez, mint értékhez való viszonyról ad tájékoztatást.

Részletesebben

NALP-12-Höz Társult Visszatérő Láz

NALP-12-Höz Társult Visszatérő Láz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro NALP-12-Höz Társult Visszatérő Láz Verzió 2016 1. MI A NALP-12-HÖZ TÁRSULT VISSZATÉRŐ LÁZ 1.1 Mi ez? A NALP-12-höz társult visszatérő láz egy genetikai betegség.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus

Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus A szénhidrát-, a zsír-, a fehérje és a nukleinsav-anyagcsere komplex zavara Oka: a hasnyálmirigyben termelődő - inzulin hiánya - a szervezet inzulinnal szembeni

Részletesebben

Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát!

Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát! Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát! A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota. (Albert Schweitzer) TARTALOM Önnek van férfigyógyásza? Kincs, ami nincs? Férfiegészség

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET

A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET Az egészségmegőrzés és az egészségvédelem korunk legfontosabb feladatai közé tartozik. Az egészség a társadalom számára a legfontosabb

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

Farkas-Transz Szállítási Kft.

Farkas-Transz Szállítási Kft. Farkas-Transz Szállítási Kft. CSOPORTFOGLALKOZÁS DIETETIKUS BEVONÁSÁVAL A SZÍV- ÉS ÉRREND- SZERI BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRE Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése Csoportfoglalkozás dietetikus bevonásával

Részletesebben

Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett,

Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett, Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett, később már csak kizárólag az étvágy hiányát jelentette. Kialakulásának magyarázatában kezdetben vallásos elképzelések

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő IDŐSKORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK Az idősödés, időskori szerepek értelmezése, jelentősége kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő Élettartam mennyiségi növekedése minőségi élet megteremtésének

Részletesebben

A Ganoderma gyógygomba a hagyományos kínai orvoslás egyik alapköve,

A Ganoderma gyógygomba a hagyományos kínai orvoslás egyik alapköve, Gulyás Judit Régiós Képviselő Ganoderma gyógygomba Pecsétviaszgomba Dombóvár Tolna-, Somogy- Gyógygomba A Ganoderma gyógygomba a hagyományos kínai orvoslás egyik alapköve, a lélekerő-gomba, kulcs a jó

Részletesebben

Nemhétfejű sárkány! A major depresszió észlelése és kezelése az emlődaganatos betegeknél. dr Ágoston Gabriella Pszichiáter, klinikai farmakológus

Nemhétfejű sárkány! A major depresszió észlelése és kezelése az emlődaganatos betegeknél. dr Ágoston Gabriella Pszichiáter, klinikai farmakológus Nemhétfejű sárkány! A major depresszió észlelése és kezelése az emlődaganatos betegeknél dr Ágoston Gabriella Pszichiáter, klinikai farmakológus Krónikusstressz és daganatképződés TU inc fejlődés kezelés

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina 1. Mi a szenvedélybetegség? Ki a szenvedélybeteg? - fogalom meghatározás Szenvedélybetegségnek nevezzük

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben