Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2014) 699 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Lengyelország EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland referenciaszámú kérelme) HU HU

2 INDOKOLÁS A as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet cikke a pénzügyi keret vonatkozó fejezeteinek felső korlátain felül legfeljebb évi 150 millió EUR erejéig (2011-es árakon) lehetővé teszi az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) igénybevételét. A december 31-ig benyújtott kérelmek esetében az EGAA-ból való hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2 tartalmazza. Lengyelország július 29-én a Fiat Auto Polandnál és 21 lengyelországi beszállítójánál történt elbocsátásokat követően EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt. A kérelem vizsgálata után a Bizottság az 1927/2006/EK rendelet 10. cikke alapján megállapította, hogy a pénzügyi hozzájárulásnak a rendeletben megállapított feltételei teljesülnek. A KÉRELEM ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS ELEMZÉS Főbb adatok: EGAA-referenciaszám EGF/2013/006 Tagállam Lengyelország 2. cikk a) Elsődlegesen érintett vállalat Fiat Auto Poland S.A. Beszállítók és az ellátási lánc következő szintjein álló gyártók 21 Tárgyidőszak A személyre szabott szolgáltatások kezdetének időpontja A kérelem benyújtásának időpontja A referencia-időszak előtti és utáni elbocsátások száma 0 A referencia-időszakban történt elbocsátások száma Összes támogatható elbocsátás Az intézkedések által várhatóan érintett, elbocsátott munkavállalók száma 777 A személyre szabott szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások (EUR) Az EGAA végrehajtásához kapcsolódó kiadások 4 (EUR) Az EGAA végrehajtásához kapcsolódó kiadások (%-ban) 0,52 Teljes költségvetés (EUR) EGAA-hozzájárulás EUR-ban (50 %) A kérelmet július 29-én nyújtották be a Bizottságnak, és június 16-ig további információkkal egészítették ki. 2. A kérelem az 1927/2006/EK rendelet 2. cikkének a) pontja szerint eleget tesz az EGAA igénybevételéhez szükséges feltételeknek, és benyújtása a rendelet 5. cikkében említett 10 hetes határidőn belül megtörtént HL L 347., , 884. o. HL L 406., , 1. o. A munkaügyi hivatalban regisztrált elbocsátott munkavállalók száma Az 1927/2006/EK rendelet 3. cikkének harmadik bekezdése szerint. HU 2 HU

3 Az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett fő strukturális változások közötti kapcsolat 3. Az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat alátámasztására Lengyelország azzal érvel, hogy az európai gépjárműipar 2007 óta veszített piaci részesedéséből 5. Az érintett évben az európai gépjárműgyártás a globális termelés 32,2%-át tette ki, míg 2012-ben 23,2%-át. 6 A kérelmező hozzátette, hogy míg a globális gyártási mennyiségek 2011-ről 2012-re 5,3 %-kal nőttek, addig az EU-27 termelése ugyanabban az időszakban 7 %-kal csökkent 7. A lengyel hatóságok szerint a helyzet még rosszabb nemzeti szinten, ahol a termelési mennyiség 2012-ben 2011-es szintekkel összehasonlítva csaknem harmadával zsugorodott 8. A személygépkocsi-gyártás alakulása Forrás: OICA 4. A globalizáció hatását súlyosbította a pénzügyi válság, melynek következtében az új személygépkocsik értékesítése az EU-ban a rekordmélységbe zuhant. Míg az EU-27- ben az új autók iránti kereslet 8,7%-kal csökkent, a világszintű értékesítés 2012-ben 5,1%-kal nőtt. 5. A kérelmező összefüggésre mutat rá a hanyatló gépjárműgyártás és a Fiat Auto Poland foglalkoztatási szintjei között. A Tychyben lévő gyár 2009-ben alkalmazottat vett fel gépjármű gyártására 9, míg 2012-ben autót gyártottak alkalmazottal. A közötti időszak során a termelés 56%- os csökkenése mellett a foglalkoztatás csak 46%-kal csökkent. A Fiat Auto Poland esetében a foglalkoztatás visszaesése tehát kevésbé volt drasztikus, mint a gyártási mutatók zuhanása. Ezt a gyár úgy érte el, hogy a szokásos három műszak helyett kétműszakos munkarendet alkalmaztak. A lengyel hatóságok a folyamatos HU 3 HU

4 csökkenést mutató gépjárműipar foglalkoztatási helyzetére vonatkozó Eurostatadatokat is benyújtottak. Az EU-27-ben a foglalkoztatás 2009 végén 12%-kal volt alacsonyabb, mint 2008 elején. 6. Az személygépjárművek uniós piaci részesedésének és értékesítésének csökkenő tendenciáját a június 6-án közzétett Cars21 zárójelentés 10 is megerősítette. A tendencia folytatódik, és a feltörekvő piacok motorizációjának következtében a globális értékesítés 2020-ban várhatóan több mint 10%-kal fog nőni 2008-hoz hasonlítva. 7. Mindeddig a gépjárműágazatra 21 EGAA-kérelem irányult; ezek közül 12 kereskedelemmel kapcsolatos globalizáción, a másik kilenc pedig a válság kritériumán alapult. Az elbocsátások számának igazolása és a 2. cikk a) pontjában foglalt kritériumok teljesítése 8. Lengyelország e kérelmet az 1927/2006/EK rendelet 2. cikkének a) pontjában említett beavatkozási kritérium alapján nyújtotta be, amely szerint az alapból olyankor lehet támogatást nyújtani, ha egy tagállamban működő vállalattól egy négy hónapos időszak alatt legalább 500 főt bocsátottak el, beleértve az e vállalat beszállítóitól és a termelési lánc következő szintjein álló termelők körében elbocsátott munkavállalókat is. 9. A kérelmező elmondta, hogy a Fiat Auto Polandnál a tychybeli gyárban 2012 júniusában történtek az első elbocsátások. Mivel az elbocsátásokat nem tekintették csoportos létszámcsökkentésnek, a vállalkozás számára nem kötelező ezeket bejelenteni a munkaügyi hivatalnak, és ezek az elbocsátások az EGAA-kérelemben sem szerepelnek. A Fiat Auto Poland értesítette a lengyel hatóságokat, hogy 2013 első negyedévében munkavállalót bocsát el. Ez drámai hatást gyakorolt a regionális munkaerőpiacra, különösen a Fiat Auto Poland 77 beszállítójára, amelyeket felkértek a tevékenységeikre gyakorolt továbbgyűrűző hatásoknak és a leépítés következményeinek a felmérésére. A kérelemben az elbocsátások végleges száma a Fiat Auto Poland esetében 829 fő, míg a 21 beszállító és továbbfeldolgozó esetében 250 fő. Az elbocsátásokra a január 21. és május 21. közötti négy hónapos referencia-időszakban került sor. A lengyel hatóságok rámutattak arra, hogy az EGAA-kérelemben szereplő információ a munkaügyi hivatalnál regisztrált munkanélküliek számán alapul, és ezen adatok alapján úgy vélik, hogy a Fiat Auto Poland esetében történt 829 elbocsátás, valamint a beszállítókhoz kapcsolódó 250 elbocsátás jogosult az EGAA-kérelem szerinti támogatásra. A hatóságok az EGAAkérelemben a munkaügyi hivatalnál regisztrált elbocsátott munkavállalók számát tüntették fel, ezért a kérelemben szereplő szám alacsonyabb, mint a Fiat Auto Poland és a beszállítók által eredetileg közölt szám. 10. Az elbocsátásokat az 1927/2006/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdése alapján, a munkaszerződések azok lejárta előtti tényleges megszűnésének időpontját figyelembe véve számították ki. Az elbocsátások előre nem látható jellegének bizonyítása 10 HU 4 HU

5 11. A lengyel hatóságok érvelése szerint a Panda Classic tychybeli gyárban történő gyártásának beszüntetésére vonatkozó döntés váratlan volt, jóllehet a tychybeli gyárban 2009 óta egyre kevesebb személygépkocsit állítottak elő (míg 2009-ben a gyárban személygépkocsit gyártottak, addig 2012-re ez a szám re esett vissza, majd 2013-ban alá csökkent 11 ). A Fiat Auto Polandot az uniós gépjárműipar csökkenő piaci részesedésének és az ázsiai autók növekvő népszerűségének következményei sújtották. A termelés csökkenése, valamint az uniós gépjárműipari válság kedvezőtlenül befolyásolta a foglalkoztatást a tychybeli gyárban, ahol 2009-ben kezdődtek az elbocsátások. 12. A vállalat a gyártást a piaci kereslethez igyekezett alakítani, és optimalizálta a munkaerőszámot annak érdekében, hogy versenyképes maradjon, és növelje új autómodellek gyártási helyszíneként való kiválasztásának esélyét. Ezért az érintetteket váratlanul érte az a bejelentés, hogy 1450 munkavállalót elbocsátanak. A csoport úgy döntött, hogy a Panda Classic gyártását 2013 januárjától az olaszországi Campaniába helyezi át 12. E döntés mellett a csoport a Panda-modell új generációjának gyártását is e helyszínhez rendelte annak érdekében, hogy a székhelye szerinti országban munkahelyeket teremtsen. Ennek hatására a tychybeli gyárban csökkent a műszakok száma, és jelentős létszámleépítést határoztak el. A Eurofound 13 jelentése szerint az egyes cégek termelés-visszahelyezési tendenciája 2013-ban új munkahelyeket teremtett a cégek székhely szerinti országában december 20-án a Fiat Auto Poland megállapodást kötött a szakszervezetekkel, melynek értelmében megállapították azokat a kritériumokat, amelyeket az elbocsátandó munkavállalók kiválasztásakor alkalmaznak, valamint azokat az ösztönzőket, amelyeket a vállalattól önként távozó alkalmazottaknak nyújtanak. 14. A beszállítókat szintén váratlanul érte a Fiat Auto Poland helyzete, és nem voltak felkészülve a tevékenységek ilyen mértékű visszaesésére. A beszállítók körében is elkerülhetetlenek voltak az elbocsátások. 15. A Fiat Auto Polandtól a referencia-időszakban elbocsátott 1405 munkavállaló közül 829-et regisztráltak a munkaügyi hivatalban; az EGAA-kérelem őket érinti. Az elbocsátó vállalatok és a támogatásra jogosult munkavállalók meghatározása 16. A kérelem elbocsátásra vonatkozik: a Fiat Auto Polandtól elbocsátott 829 munkavállalóra, valamint a beszállítóknál elbocsátott 250 munkavállalóra (lásd: táblázat). A Fiat Auto Poland beszállítói és az elbocsátások száma Elektropoli Galwanotechnika 2 Plastic Components and Modules Poland 9 Delfo Polska S.A. 89 AURES Sp. z o.o. 12 Fiat Powertrain Technologies Poland 1 Firma OK Maciej Bilnik 2 Polmotors Sp. z o.o. 1 Sistema Poland Sp. z o.o. 21 Ti Poland Sp. z o.o. 1 Ceva Logistics Poland Sp. z o.o. 4 Cornaglia Poland Sp. z o.o. 1 DP Metal Processing Sp. z o.o Lengyelországban 2012-ben darab személygépjárművet állítottak elő, 2013-ban pedig darabot (-12,0 %), Az EU-27 országaiban 2012-ben darab autót, míg 2013-ban darabot gyártottak (0,1 %). e=searchfactsheets HU 5 HU

6 A Fiat Auto Poland beszállítói és az elbocsátások száma Fastek Filing Polska Sp. z o.o 2 Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o. 2 DELPHI Poland S.A. 1 Proma Poland Sp. z o.o. 3 Johnson Controls Intl 23 TRW Braking Systems Polska Sp. z o.o. 69 Adler Polska Sp. z o.o. Bielsko Biała 1 Valeo Autosystem Sp. z o.o. 4 Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach 1 Összes beszállító: 21 Összes elbocsátás: A támogatásra jogosult munkavállalók megoszlása a következő: Kategória Szám Százalék Férfiak ,5 Nők ,5 EU-állampolgárok Nem EU-állampolgárok és 24 év közöttiek 19 2,4 25 és 54 év közöttiek ,9 55 és 64 év közöttiek ,7 64 évesnél idősebbek Az intézkedések 6 olyan munkavállalót érintenek, akik tartós egészségi problémákkal küzdenek vagy fogyatékkal élnek. 19. A foglalkozási csoportok szerinti megoszlás a következő: Kategória Szám Százalék Szakmai felhasználó 4 0,5 Technikusok és szakmai asszisztensek 64 8,2 Adminisztratív támogatást nyújtó munkavállalók 10 1,3 Szakképzettséget igénylő ipari foglalkozások ,4 Gépkezelők, összeszerelők és járművezetők ,4 Alacsonyabb szakképesítést igénylő 9 1,2 foglalkozások 20. Az 1927/2006/EK rendelet 7. cikkének megfelelően Lengyelország megerősíti, hogy az EGAA végrehajtásának különböző szakaszaiban és különösen az EGAA-hoz való hozzáférésben mind jelenleg, mind a jövőben a nők és a férfiak egyenlőségét szem előtt tartó és diszkriminációellenes politikát alkalmaz és fog is alkalmazni. Az érintett terület, valamint az ott működő hatóságok és érdekelt felek bemutatása 21. Az érintett terület Sziléziában található, melynek fővárosa Katowice. A régiót északról Łódź, északkeletről Szentkereszt, keletről Kis-Lengyelország, nyugatról Opole vajdaság, délen pedig Szlovákia és a Cseh Köztársaság határolja. Szilézia teljes lakossága csaknem 5 millió fő; a népesség túlnyomó része a következő városokban és azok környékén él: Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Bytom, Zabrze és Bielsko-Biała. 22. Szilézia hosszú és gazdag ipari múltra tekint vissza, ideértve az olyan ágazatokat, mint az energiatermelés vagy a gépjáműgyártás; emellett ásványkincsekben is gazdag. 23. A legtöbb elbocsátásra Bieruń és Lędzin körzetben került sor, ideértve Tychy városát, továbbá a Bielsko, Pszczyna, Częstochowa és Mikołów körzetet, mindenekelőtt Jaworzno, Sosnowiec és Mysłowice városokat. HU 6 HU

7 24. Az elbocsátottak számára Tychy önkormányzata, valamint Tychy, Mikołów, Częstochowa, Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Pszczyna, Bielsko-Biała és Katowice munkaügyi hivatalai nyújtanak támogatást. 25. Az egyéb érintettek tekintetében a regionális foglalkoztatási tanácsban, amely a tartományi kormányzó tanácsadó testülete a foglalkoztatás terén, képviseltetik magukat foglalkoztatói szervezetek, a felsőoktatás, a szakszervezetek és a nem kormányzati szervezetek. Az elbocsátások várható hatása a helyi, a regionális és az országos foglalkoztatásra tól Sziléziában nőtt a munkanélküliség ráta 14. Emellett a csoportos létszámleépítések által 2011-ben érintett munkavállalók száma is nőtt: 4895 munkavállalót érintett csoportos létszámleépítés, míg 2012-re e szám re nőtt januárjában a munkaügyi hivatalokat tájékoztatták, hogy elbocsátásra kerül sor, ideértve munkavállalót a magánszektorból és 496 munkavállalót a közszférából. A magánszektorra vonatkozó számadatok a Fiat Auto Polandtól elbocsátott munkavállalók elbocsátását is tartalmazzák. 28. A lengyel hatóságok hangsúlyozták a Fiat Auto Polandtól történt elbocsátások negatív hatását Tychyben és környékén, ahol a Fiat Auto Polandtól és a beszállítóktól elbocsátottak az érintett területen élő munkanélküli személyek 1/10-ét jelentik. A finanszírozásra javasolt, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja és annak tételes bontásban meghatározott becsült költségei, valamint a strukturális alapok által támogatott intézkedésekkel mutatott kiegészítő jelleg 29. Az alábbi intézkedések együttesen összehangolt csomagot képeznek, amely a munkavállalók munkaerőpiacra történő visszailleszkedését célzó, személyre szabott szolgáltatásokból áll: Képzés és képzéssel kapcsolatos költségek: ide tartoznak a képzési és egyéb, a képzésben való részvétel előtt vagy után esetlegesen felmerülő költségek, mint például orvosi vagy pszichológiai vizsgálatok, bizonyítvány, diploma, szakképesítés vagy egyes foglalkozásokhoz szükséges engedély elnyeréséhez vezető vizsgákon való részvételre jogosító regisztrációs díjak. Vállalkozóképzés: ez a fellépés a résztvevőket saját vállalkozás indításához szükséges készségekkel ruházza fel. A képzések kiterjednek olyan kérdésekre, mint a szabad piac, az önfoglalkoztatói tevékenység megkezdéséhez szükséges eljárások és követelmények, üzleti terv készítése és számvitel. Képzési ösztöndíjak: ez az intézkedés pénzügyi támogatást nyújt a képzésben részt vevő munkanélküli személy részvétele tekintetében. Szakmai gyakorlati ösztöndíjak: ez az intézkedés pénzügyi támogatást nyújt a munkahelyen szakmai gyakorlaton részt vevő munkanélküli személy részvétele tekintetében. Ez alatt az időszak alatt az érintettek az álláskeresési járadék 120 %- ának megfelelő összegű juttatásban részesülnek. Szakmai gyakorlati költségek: ez az intézkedés fedezi a szakmai gyakorlatban részt vevő munkavállalók egészségügyi vizsgálatának költségeit ben a munkanélküliség ráta 10,2% volt, 2012-ben 11,1%, míg 2013-ban 11,2% a következő adatok alapján: HU 7 HU

8 Intervenciós költségek: a munkáltatók lehetőséget kapnak arra, hogy a helyi munkaügyi hivatalok által kijelölt személyeket alkalmazzák. A vállalkozás számára visszatérítik az alkalmazott bérével kapcsolatos egyes költségeket, így a társadalombiztosítási járulékot. A potenciális munkáltató megállapodást köt a munkaügyi hivatallal. Az intézkedés rendszerint az alábbi csoportok támogatására irányul: a tartósan munkanélküli személyek, az 50 éves és idősebb munkanélküliek, az alacsony képesítéssel rendelkező munkanélküli személyek, a munkatapasztalattal nem rendelkező munkanélküliek, a 25 évesnél nem idősebbek, az egyedülálló anyák, a fogyatékkal élők, a szociális munkások ügyfelei és a korábbi elítéltek. A kérelemmel összefüggésben Lengyelország ezt az intézkedést kifejezetten az 50 évesnél idősebb elbocsátottak esetében kívánja alkalmazni. Önálló vállalkozáshoz nyújtott támogatás: a Fiat Auto Polandtól elbocsátott, saját vállalkozást indítani kívánó munkavállalók legfeljebb EUR összegű finanszírozást kapnak vállalkozásindításhoz. Ez fedezi az induló költségek egy részét, például: jogi támogatás, konzultáció, vállalkozásindítási tanácsadás. Az ebben az intézkedésben részt vevők támogatás iránti kérelmet nyújtanak be, melynek jóváhagyása és a támogatás folyósítása esetén saját vállalkozást indíthatnak. A résztvevők nyilvántartást vezetnek a támogatás folyósításától számított két hónapon belül felmerülő költségeikről. Amennyiben a résztvevő nem tesz eleget a szerződés rendelkezéseinek, vagy az önfoglalkoztatás időtartama 12 hónapnál kevesebb, az összeget vissza kell fizetni a munkaügyi hivatal számára. A visszafizetett összegek nem támogatható kiadások az EGAA keretében, és vissza kell fizetni őket az Európai Bizottság számára. A munkaerő-felvétel ösztönzése: az intézkedés a Fiat Auto Poland munkavállalói más munkáltatónál történő elhelyezkedésének támogatását célozza. Ha egy munkáltató 24 hónapra alkalmazza a Fiat Auto Poland egykori munkavállalóinak egyikét, legfeljebb EUR összegű támogatást kap. A program a társadalombiztosítási járulékokat megfelelően fizető, pénzügyi nehézségekkel nem küzdő munkáltatókat célozza. A munkaügyi hivatal közvetítő szerepet tölt be azáltal, hogy a Fiat Auto Poland elbocsátott munkavállalói közül kiválasztja azokat, akik leginkább megfelelnek az új munkáltató kívánalmainak. Amennyiben a munkavállaló az első 12 hónap során egy jobb állás kedvéért felmond, helyébe egy másik, korábban a Fiat Auto Poland által foglalkoztatott személyt vesznek fel. Amennyiben a munkavállaló helyére nem vesznek fel új alkalmazottat, és a munkaügyi hivatal nem talál egy másik megfelelő munkavállalót az érintett csoportból, az EGAA csak a költségek arányos részét fedezi. 30. Az EGAA végrehajtásához kapcsolódó, a kérelemben az 1927/2006/EK rendelet 3. cikke szerint feltüntetett kiadások irányítási és ellenőrzési, valamint tájékoztatási és népszerűsítési tevékenységekre terjednek ki. 31. A lengyel hatóságok által ismertetett, személyre szabott szolgáltatások az 1927/2006/EK rendelet 3. cikkében meghatározott támogatható tevékenységek közé sorolható aktív munkaerő-piaci intézkedéseknek minősülnek. A lengyel hatóságok e szolgáltatások összköltségét EUR-ra, ebből a személyre szabott szolgáltatásokat EUR-ra, az EGAA végrehajtásához kapcsolódó kiadásokat pedig EUR-ra (az összköltség 0,52 %-ára) becsülik. Az EGAAból igényelt teljes hozzájárulás összege EUR (az összköltségek 50 %-a). HU 8 HU

9 Intézkedések Az érintett munkavállalók becsült száma Becsült költségek (egy támogatásra jogosult munkavállalóra) (EUR-ban) Összköltség (EGAA és nemzeti társfinanszírozás) (EUR) Személyre szabott szolgáltatások (az 1927/2006/EK rendelet 3. cikkének első bekezdése) Képzés és képzéssel kapcsolatos költségek (koszty szkoleń zawodowych) Vállalkozóképzés (szkolenia z zakresu przedsiębiorczości) Képzési ösztöndíjak (stypendia szkoleniowe) Szakmai gyakorlati ösztöndíjak (stypendia stażowe) Szakmai gyakorlati költségek (koszty stażowe koszty badań lekarskich ) Intervenciós költségek (prace interwencyjne) Önálló vállalkozásra irányuló támogatás (środki na podjęcie działalności gospodarczej) A munkaerõ-felvétel ösztönzése (dopłaty do zatrudnienia) A személyre szabott szolgáltatások részösszege Az EGAA végrehajtásához kapcsolódó kiadások (az 1927/2006/EK rendelet 3. cikkének harmadik bekezdése) Előkészítő tevékenységek Irányítás Tájékoztatás és nyilvánosság Ellenőrzési tevékenységek Az EGAA végrehajtásához kapcsolódó kiadások részösszege Becsült költségek összesen EGAA-hozzájárulás (az összköltségek 50 %-a) HU 9 HU

10 32. Lengyelország megerősíti, hogy a fent ismertetett intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket. A lengyel hatóságok intézkedéseket foganatosítanak a kettős finanszírozás elkerülésére. Mind az ESZA, mind az EGAA végrehajtását a körzeti munkaügyi hivatalok végzik, melyek a fellépések pénzügyileg különválasztják. E cél érdekében a munkaügyi hivatalok a pénzforgalom átláthatóságát biztosító ellenőrző rendszert vesznek igénybe. E rendszer különválasztja a felmerülő, később az EGAA-számlák terhére elszámolt költségeket. Az érintett munkavállalóknak szánt, személyre szabott szolgáltatások kezdetének vagy tervezett kezdetének időpontja 33. Lengyelország január 21-én kezdte meg az EGAA-társfinanszírozásra javasolt, összehangolt csomag keretében a személyre szabott szolgáltatások nyújtását az érintett munkavállalóknak. Ez az időpont tekintendő tehát az EGAA-ból nyújtandó valamennyi támogatásra való jogosultság kezdetének. A szociális partnerekkel folytatott konzultáció során követett eljárások 34. A regionális foglalkoztatási tanács megbeszélést tartott a Fiat Auto Poland képviselőivel. E találkozó alkalmával merült fel az EGAA-finanszírozás iránti kérelem benyújtásának lehetősége. A regionális foglalkoztatási tanács tanácsot nyújt a nemzeti társfinanszírozást fedező foglalkoztatási alap igazgatása és végrehajtása terén. A regionális foglalkoztatási tanács ebből kifolyólag vett részt az EGAAkérelem előkészítésében, és döntő szerepet játszott a projektbe bekerülő tevékenységek meghatározásában. 35. A végrehajtás során a regionális foglalkoztatási tanács nem avatkozik be az intézkedésekbe, de javaslatokat fogalmazhat meg a foglalkoztatási alap régióbeli elosztása vonatkozásában. 36. A lengyel hatóságok megerősítették, hogy a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeknek eleget tettek. Tájékoztatás a nemzeti jog alapján vagy kollektív szerződések értelmében kötelezően végrehajtandó intézkedésekről 37. Az 1927/2006/EK rendelet 6. cikkében foglalt kritériumok tekintetében a lengyel hatóságok kérelmükben: megerősítették, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződések alapján a vállalatok felelőssége; bizonyították, hogy az intézkedések az egyes munkavállalóknak nyújtanak segítséget, és nem vállalkozások vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányulnak; megerősítették, hogy a fent említett támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást. Irányítási és ellenőrzési rendszerek 38. Lengyelország értesítette a Bizottságot, hogy a pénzügyi hozzájárulást ugyanazok a szervek fogják irányítani és ellenőrizni, amelyek az Európai Szociális Alapot is irányítják és ellenőrzik. Az EGAA végrehajtásáért felelős irányító hatóság az Infrastrukturális és Fejlesztési Minisztérium és különösen annak az Európai Szociális Alapért felelős osztálya lesz. Az irányító hatóság egyes feladatokkal a közreműködő szervezetet, a katowicei tartományi munkaügyi hivatalt bízza meg. HU 10 HU

11 39. A kifizető hatóság a Pénzügyminisztérium kifizetési hatósági osztálya lesz. 40. Az igazoló hatóság feladatát az Infrastrukturális és Fejlesztési Minisztériumnak az irányító hatóságtól eltérő osztályán, az igazolási és tanúsítási osztályon látják el. 41. Az ESZA-ért felelős osztály, valamint az igazolási és tanúsítási osztály működését a minisztérium irányításáért felelős két független tag ellenőrzi. Az EGAAhozzájárulást a Pénzügyminisztérium külön számlán vezeti, melyet az állami költségvetés jövedelemszámlájának alapjai közé utalják át. A tevékenységek végrehajtásához szükséges társfinanszírozás nemzeti forrásokból, többek között a foglalkoztatási alapból fog származni. 42. A körzeti munkaügyi hivatalok külön nyilvántartást vezetnek a kiadások vonatkozásában. A végrehajtást követően a körzeti munkaügyi hivatalok kifizetési kérelmet nyújtanak be a tartományi munkaügyi hivatalnak, amely a kifizetési kérelmet jóváhagyását követően továbbítja az irányító hatóságnak. Az irányító hatóság az igazolást és a kiadásokat indokoló nyilatkozatot benyújtja az Európai Bizottságnak. Az irányító hatóság ellenőrzést végez, megvizsgálva, hogy az eljárásokat a közreműködő szervezet megfelelően hajtotta-e végre. A közreműködő szervezet ellenőrzi a körzeti munkaügyi hivatalok által nyújtott támogatás során alkalmazott módszert. Az ellenőrzési rendszerek szerint az EGAA égisze alatti finanszírozásra vonatkozó határozat kézhezvételekor megállapodás születik az ellenőrzések ütemtervéről. Amennyiben a fellépések végrehajtása során szabálytalanságokra került sor, a hatóság további ellenőrzési tevékenységek alkalmazásáról határozhat. Finanszírozás 43. Lengyelország kérelme alapján az összehangolt, személyre szabott szolgáltatáscsomaghoz javasolt EGAA-hozzájárulás (beleértve az EGAA végrehajtásához kapcsolódó kiadásokat) EUR, amely az összköltségek 50 %-át teszi ki. A Bizottság által javasolt EGAA-támogatás a Lengyelország által rendelkezésre bocsátott információkon alapul. 44. A as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet cikke a pénzügyi keret vonatkozó fejezeteinek felső korlátain felül legfeljebb évi 150 millió EUR erejéig (2011-es árakon) lehetővé teszi az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) igénybevételét. 45. Figyelembe véve az EGAA-ból folyósítható pénzügyi hozzájárulás maximális összegét, valamint az előirányzatok átcsoportosításának lehetőségét, a Bizottság azt javasolja, hogy az intézkedések összköltségének 50 %-át kitevő igényelt hozzájárulás teljes összegét ( EUR) folyósítsák az EGAA-ból. 46. Az EGAA igénybevételére vonatkozó javasolt határozatot az Európai Parlament és a Tanács közösen hozza meg, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, december 2-i intézményközi megállapodás pontja értelmében HL L 347., , 884. o. HL C 373., , 1. o. HU 11 HU

12 47. A Bizottság a évi költségvetés kötelezettségvállalási előirányzataiba irányuló külön átcsoportosítási kérelmet nyújt be a december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjának megfelelően. A kifizetési előirányzatok forrása 48. Az EUR összegre a évi költségvetésben az EGAA költségvetési sorában előirányzott összeg fog fedezetet biztosítani. HU 12 HU

13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Lengyelország EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland referenciaszámú kérelme) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre 17 és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére, tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról ( ) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre 18 és különösen annak 23. cikke második albekezdésére, tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló december 2-i intézményközi megállapodásra 19 és különösen annak 13. pontjára, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára 20, mivel: (1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal jött létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalóknak a munkaerőpiacon történő ismételt beilleszkedéshez. (2) A as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet cikke a pénzügyi keret vonatkozó fejezeteinek felső korlátain felül legfeljebb évi 150 millió EUR erejéig lehetővé teszi az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) igénybevételét. Lengyelország a Fiat Auto Poland vállalatnál, valamint 21 beszállítónál és továbbfeldolgozónál történt elbocsátásokra tekintettel július 29- én az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, majd június 16-án további információkkal egészítette ki azt. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulások meghatározására vonatkozóan HL L 406., , 1. o. HL L 347., , 855. o. HL C 373., , 1. o. HL C [ ], [ ], [ ]. o. HL L 347., , 884. o. HU 13 HU

14 megállapított követelményeknek. A Bizottság ezért EUR rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot. (3) Az Alapot tehát igénybe kell venni a Lengyelország által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. cikk Az Európai Unió évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (EGAA) EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában. 2. cikk Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. Kelt Brüsszelben, -án/-én. az Európai Parlament részéről az elnök a Tanács részéről az elnök HU 14 HU

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.23. COM(2010) 685 végleges C7-0389/10 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015/2018(BUD) 27.1.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015/2018(BUD) 27.1.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 27.1.2015 2015/2018(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.1. COM(2010) 531 végleges C7-0310/10 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.26. COM(2017) 45 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Miniszter /2008-SZMM

Szociális és Munkaügyi Miniszter /2008-SZMM Szociális és Munkaügyi Miniszter Iktatószám: 2255-1/2008-SZMM Előterjesztés a Kormány részére az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások hazai felhasználásáról Budapest, 2008.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.7.20. COM(2011) 447 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.19. COM(2012) 620 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.5. COM(2014) 116 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.10. COM(2014) 455 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 706 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.24. COM(2014) 662 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.3. COM(2015) 40 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (az EGF/2014/015 GR/Attica Publishing

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.7. COM(2014) 255 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.10.5. COM(2011) 619 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA KÖZLEMÉNY A BIZOTTSÁGNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA KÖZLEMÉNY A BIZOTTSÁGNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. SEC(2009)1619 végleges C7-0011/10 KÖZLEMÉNY A BIZOTTSÁGNAK Németországnak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból történő pénzügyi hozzájárulás

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.10. COM(2014) 456 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.8.12. COM(2014) 515 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.13. COM(2012) 502 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.8.7. COM(2015) 397 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Olaszország kérelme EGF/2015/004

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2014) 662 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2014) 662 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. október 28. (OR. en) 14768/14 FIN 787 SOC 727 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. október 24. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.8.9. COM(2012) 450 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.11. COM(2014) 701 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.5.6. COM(2011) 251 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 19.10.2012 COM(2012) 619 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.5. COM(2014) 553 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 395 final C7-0190/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2013.3.12. COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Javaslat az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.7. COM(2014) 620 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10133/16 AGRI 325 AGRIFIN 66 AGRIORG 49 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 10. Címzett:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.1.21. COM(2015) 9 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.7. COM(2016) 185 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Franciaország kérelme: EGF/2015/010

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.6. COM(2015) 553 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Finnország kérelme: EGF/2015/005

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.29. COM(2016) 490 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a Finnország által benyújtott EGF/2016/001 FI/Microsoft referenciaszámú kérelem alapján az

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 11. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7781/16 AGRI 174 AGRIFIN 31 AGRIORG 25 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. április 11. Címzett:

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.14. COM(2015) 342 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Németország kérelme EGF/2015/002

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.8.21. COM(2012) 461 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.3. COM(2016) 630 final 2016/0307 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vámés Kereskedelmi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.6. COM(2015) 555 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Írország kérelme EGF/2015/006

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 2016. évi munkaprogramja és az Alap végrehajtására vonatkozó finanszírozási

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 15. (OR. en) 16915/09 ANTIDUMPING 94 COMER 190

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 15. (OR. en) 16915/09 ANTIDUMPING 94 COMER 190 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 15. (OR. en) 16915/09 ANTIDUMPING 94 COMER 190 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2017. év május hó 3. naptól 2017. év

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.19. COM(2012) 616 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben