Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság"

Átírás

1 Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése 1/57. oldal

2 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése A dokumentum hivatkozási száma: Státusz Dátum május 6. Kapcsolattartó neve és címe: European Aviation Safety Agency (Európai Repülésbiztonsági Ügynökség) Safety Analysis and Research (Biztonsági Elemzés és Kutatás) Postfach Köln - Németország Az EASA-ra vonatkozó információk: Jogi nyilatkozat: Az alábbi információk esetleges felhasználása tekintetében sem az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség, sem az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség nevében eljáró személyek nem felelősek. Engedélyezés : Név Aláírás Dátum Készítette Bernard Bourdon május 6. Engedélyezte John Vincent május 7. 2/57. oldal

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A évi biztonsági ajánlások áttekintése A 2007-ben kapott biztonsági ajánlások A 2007-ben beérkező végleges biztonsági ajánlások forrásai A 2007-ben beérkező végleges biztonsági ajánlások tematikus megoszlása A megválaszolt végleges biztonsági ajánlások A 2007-ben megválaszolt végleges biztonsági ajánlások A 2007-ben adott válaszok kategóriái A 2007-ben megválaszolt végleges biztonsági ajánlások státusza Követő intézkedések Következtetések A MELLÉKLET: AZ AJÁNLÁSOKRA ADOTT VÁLASZOK 2007-BEN B melléklet: DEFINÍCIÓK /57. oldal

4 Összefoglaló Az éves biztonsági ajánlások áttekintését az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) készíti. Ez az első kiadás az EASA-nak címzett, évi biztonsági ajánlások áttekintését tartalmazza. Emellett az év során elkészült válaszokat is ismerteti. Az éves áttekintés célja, hogy visszajelzést adjon a biztonsági ajánlások nyomon követéséről, mégpedig az európai közigazgatásra jellemző nyitottság, átláthatóság és elszámoltathatóság jegyében. A biztonságra vonatkozó tájékoztatás mellett, az áttekintés további célja, hogy helytálló tájékoztatásban részesítse az EASA-t és az európai célközönséget is magában foglaló érdekelt feleket az aggodalomra okot adó biztonsági kérdéseket illetően. 4/57. oldal

5 1. Bevezetés Az Európai Unió szintjén a balesetek és a súlyos repülőesemények kivizsgálására vonatkozó alapelvekről az november 21-i 94/56/EK irányelv rendelkezik, nemzetközi szinten pedig a Chicagói Egyezmény 13. melléklete. Az említett elvek értelmében a baleseteket és a súlyos repülőeseményeket ki kell vizsgálni. A vizsgálat és a megfelelő intézkedések megtétele céljából, a vizsgálatokról szóló jelentéseket és a kapcsolódó biztonsági ajánlásokat az illetékes légügyi hatóságok rendelkezésére bocsátják, amennyiben erre szükség van. Az EASA feladatköre jelenleg a típusalkalmassági tanúsításra (légi járművek, hajtóművek stb.), a jóváhagyásra, illetve az EU-n kívüli, légi járművek tervezésével foglalkozó, továbbá gyártó és karbantartási szervezetek felügyeletére terjed ki. Az EASA emellett közvetlenül részt vesz az európai repülésbiztonsági szabályok megalkotásában. Az EASA feladatkörét most terjesztik ki a repülési műveletekre és a repülőszemélyzet engedélyezésére. Az EASA a tevékenységeinek megfelelő szervezeti felépítést fogadott el. Az európai jogalkotó, felismerve, hogy a biztonsági ajánlások milyen jelentőséggel bírnak a repülésbiztonság szintjének általános növelését illetően, a biztonsági ajánlások EASA részéről történő alkalmazásáról rendelkezett. A szöveg az EASA alaprendeletének minősülő, február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet preambulumában szerepel. Ily módon a biztonsági ajánlások gyors és felelős módon történő kezelése az EASA egyik fő feladata. A felelősség csökkentése érdekében az EASA megalkotta az említett feladatok ellátásához szükséges szervezeti mechanizmusokat és eljárásokat. Az ICAO 13. melléklete értelmében azok az államok, amelyek biztonsági ajánlásokat kapnak, tájékoztatják a javaslatot tevő államot a megtett vagy tervezett megelőző intézkedésekről, illetve az intézkedés elmaradásának okairól. Az EASA ezzel kapcsolatosan reagál a hozzá beérkező biztonsági ajánlásokra, és éves áttekintést ad a 2007-ben kezelt biztonsági ajánlásokról. Ez az első ilyen jellegű dokumentum. A biztonsági ajánlások ezen éves áttekintése két célkitűzést tartalmaz. Egyrészt általános statisztikai adatokat közöl azon végleges biztonsági ajánlásokról, amelyeket a baleseteket kivizsgáló bizottságok 2007 folyamán az EASA-hoz intéztek. Másfelől elemzi, hogy az EASA hogyan tett eleget a biztonsági ajánlások ismertetésére vonatkozó kötelezettségeinek. Az EASA által az egyes biztonsági ajánlásokra 2007 folyamán adott válaszokat is csatolták ehhez az áttekintéshez. 5/57. oldal

6 2. A évi biztonsági ajánlások áttekintése 2.1. A 2007-ben kapott biztonsági ajánlások 2007 folyamán 54 végleges biztonsági ajánlást címeztek az EASA-nak. Ezen biztonsági ajánlások 35 különféle eseményhez kapcsolódtak 1. Az EASA-hoz beérkező végleges biztonsági ajánlások teljes számát az 1. grafikon ismerteti. Mint megfigyelhető, a végleges biztonsági ajánlások száma 2007 folyamán 25%-kal nőtt a évi adatokhoz viszonyítva. 1. grafikon Végleges biztonsági ajánlások éves bontásban Év Megjegyzendő, hogy az EASA feladatkörének bővülésével számos, eredetileg a tagállamoknak címzett végleges biztonsági ajánlást továbbítottak az EASA-hoz. Emellett az EASA kivételes esetekben, saját kezdeményezésére, olyan végleges biztonsági ajánlásokkal is foglalkozott, melyek bár címzettjük nem az Ügynökség volt a tevékenységi körébe tartoztak A 2007-ben beérkező végleges biztonsági ajánlások forrásai 2007 folyamán 13 különböző állam balesetek kivizsgálásával foglalkozó bizottsága címzett végleges biztonsági ajánlásokat az EASA-nak. A 13 országból 3-at (USA, Orosz Föderáció és Egyesült Arab Emírségek) leszámítva melyek az ajánlások összesen 13%-ának megfelelő, 7 végleges biztonsági ajánlást címeztek az EASAnak 10 ország az Európai Unió tagállama, a 2. grafikonban ismertetetteknek megfelelően 2. 1 Az EASA-nak címzett, ám továbbra is tervezet formáját öltő biztonsági ajánlások számát nem vettük figyelembe. 2 Az egyszeri és ugyanazon biztonsági kérdéshez kötődő biztonsági ajánlásokat egyes esetekben egyedi feljegyzésként rögzítik. 6/57. oldal

7 25 2. grafikon A végleges biztonsági ajánlások megoszlása országok szerinti bontásban, FINNORSZÁG ÍRORSZÁG VÉDORSZÁG NÉMETORSZÁG DÁNIA EGYESÜLT ÁLLAMOK EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK FRANCIAORSZÁG OROSZ FÖDERÁCIÓ 4 4 OLASZORSZÁG HOLLANDIA 6 SPANYOLORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Országok 2.3. A 2007-ben beérkező végleges biztonsági ajánlások tematikus megoszlása A végleges biztonsági ajánlások tematikus megoszlásából kiderül, hogy a balesetek kivizsgálásával foglalkozó bizottságok mely területekről állapították meg az események kivizsgálása során azt, hogy azok biztonsági aggályokra adnak okot. A Szabályalkotó Igazgatóság (R) a Bizottsághoz címzett véleményeket, továbbá típusalkalmassági előírásokat ideértve a légialkalmassági alapkövetelményeket és a megfelelés elfogadható eszközeit készít, és megalkotja a rendelet alkalmazásához szükséges iránymutató anyagokat, továbbá ezek végrehajtási szabályait. A biztonsági ajánlások kezelése során a következőkkel foglalkoznak: R Termékbiztonság a kiindulási és azt követő légialkalmasság tekintetében. R Repülési szabvány a repülőszemélyzet engedélyezése és az üzemben tartás tekintetében. A Tanúsítási Igazgatóság (C) látja el a tanúsítási feladatokat, ideértve a típusalkalmassági vizsgálatokat és a termékek, az alkatrészek és a berendezések folyamatos légialkalmasságát is, továbbá a termékek környezetvédelmi jóváhagyását. A biztonsági ajánlások kezelése során a következőkkel foglalkoznak: C Nagyméretű repülőgépek C Általános légi közlekedés C Forgószárnyas légi járművek, léggömbök, léghajók C Lökhajtás C Alkatrészek és berendezések C Repülési szabványok 7/57. oldal

8 A Jóváhagyással és Szabványosítással Foglalkozó Igazgatóság (A&S) ellenőrzési, képzési és szabványosítási programokat szervez az európai repülésbiztonsági jogszabályok valamennyi tagállamban történő, egységes végrehajtásának biztosítása érdekében. Emellett a tervezési, adott esetben pedig gyártó, illetve külföldi szervezetek jóváhagyásával is foglalkozik, továbbá a közösségi repülőtereket használó külföldi légi járművek biztonsága tekintetében a SAFA ((Safety Assessment of Foreign Aircraft; Külföldi Légi Járművek Biztonsági Értékelése) elnevezésű európai közösségi programot koordinálja. A biztonsági ajánlások kezelése során a következőkkel foglalkoznak: A&S Szervezetek A&S A SAFA koordinálása A&S - Szabványosítás A 3. grafikonnak megfelelően a végleges biztonsági ajánlások közül a tanúsítási kérdésekre vonatkozott ezek 70%-a, a fennmaradó 30% pedig szabályalkotási jellegű volt grafikon A végleges biztonsági ajánlások tematikus megoszlása, 2007 R Repülési szabványok 9; 16,67% C Nagy méretű repülőgépek; 14; 25,93% R - Termékbiztonság 7; 12,96% C Lökhajtás 3; 5,56% C Forgószárnyas légi járművek, léggömbök, léghajók; 7; 12,96% C Általános légi közlekedés; 14; 25,93% Megjegyzendő továbbá, hogy egyenlő számban készültek végleges biztonsági ajánlások a nagyméretű repülőgépekről és az általános légi közlekedés területéről, melyek együttesen a beérkező biztonsági ajánlások 52%-át teszik ki. Az, hogy az EASA jelentős számban kapott repülési műveletekkel kapcsolatos biztonsági ajánlásokat - habár e területen törvényes hatáskörrel nem rendelkezik - sokat elárul arról, hogy a balesetek kivizsgálásával foglalkozó bizottságok milyen elvárásokat támasztanak az EASA jelenlegi és jövőbeli szerepét illetően, illetve hogyan tekintenek arra, amit részben a JAA fokozatos megszüntetésének megkezdése, részben pedig az EU-OPS közzététele is magyaráz. Figyelembe véve az EASA által lefedett területek számának növekedését, számítani lehet arra, hogy az EASA-hoz még több biztonsági ajánlás érkezik a jövőben, mégpedig az EASA 3 A Szabályalkotás Repülési Szabványok és a Szabályalkotás Termékbiztonság az EASA-nak a repülési műveletek, a repülőszemélyzet engedélyezése, illetve a kiindulási és folyamatos légi alkalmasság területén folytatott szabályalkotási tevékenységeiért felelős osztályai. Az EASA szervezeti felépítését lásd: 8/57. oldal

9 hatásköreinek más légi közlekedési területekre történő kiterjesztéséről szóló döntés meghozatalakor. 3. A megválaszolt végleges biztonsági ajánlások 3.1. A 2007-ben megválaszolt végleges biztonsági ajánlások Az EASA 2007 folyamán 68 végleges biztonsági ajánlást válaszolt meg, melyek 48 különböző eseményre vonatkoztak. A megvizsgált és megválaszolt végleges biztonsági ajánlások 2004 (19%), 2005 (28%), 2006 (43%) és 2007 (28%) folyamán érkeztek be. Érdemes megjegyezni, hogy a végleges biztonsági ajánlásokra 2007-ben adott válaszok száma 26%-kal haladta meg az ugyanazon időszakban kapott végleges biztonsági ajánlások számát, mely lehetővé tette, hogy behozzák az előző években beérkező biztonsági ajánlásokkal kapcsolatos lemaradást A 2007-ben adott válaszok kategóriái Az EASA a végleges biztonsági ajánlásokat azok megvizsgálásakor szisztematikusan osztályozza, és ehhez a mellékletben szereplő osztályozási kategóriákat használja. 4. Ennek megfelelően az EASA 2007 folyamán 37 esetben fogadta el a baleseteket kivizsgáló bizottságok által tett végleges biztonsági ajánlásokat (54%). Emellett az EASA 21 esetben (31%) értett egyet részben a beérkező végleges biztonsági ajánlásokkal, míg 10 további esetben (15%) nem fogadták el a végleges biztonsági ajánlásokat, ahogy azt a 4. grafikon ismerteti. 4. grafikon A végleges biztonsági ajánlásokra adott válaszok kategóriái, 2007 Részleges egyetértés; 21; 30,88% Egyetértés; 37; 54,41% Egyet nem értés; 10; 14,71% 3.3. A 2007-ben megválaszolt végleges biztonsági ajánlások státusza Ami a 2007 folyamán megválaszolt biztonsági ajánlások státuszát illeti, 36 (53%) végleges biztonsági ajánlást tekintettek lezártnak, 32 (47%) további viszont nyitva marad, mivel úgy 4 Az osztályozási kategóriák említett meghatározásai a baleseteket kivizsgáló európai ügynökségekkel együttműködésben készültek, és részei a biztonsági ajánlások kezelésének jobb megszervezése érdekében folytatott belső eljárások és intézkedések tágabb körének. 9/57. oldal

10 értékelték, hogy további intézkedések szükségesek a megtett végleges biztonsági ajánlások teljes körű kezeléséhez, az 5. grafikonban foglaltak szerint. 5. grafikon A 2007 folyamán megválaszolt végleges biztonsági ajánlások státusza Nyitva; 32; 47,06% Lezárt; 36; 52,94% 3.4. Követő intézkedések A beérkező végleges biztonsági ajánlások felülvizsgálatát követően megfelelő intézkedéseket terveznek a végleges biztonsági ajánlás tartalmának és az adott biztonsági kérdés legmegfelelőbb megközelítésének függvényében amennyiben létezik ilyen. A 6. grafikonban foglaltak szerint az A szabály megváltoztatása végleges biztonsági ajánlások többsége (50%) esetében úgy határoztak, hogy a végleges biztonsági ajánlást a legmegfelelőbb módon a rendeletek módosításával lehet kezelni. Figyelembe kell azonban venni, hogy egy szabály ilyen megváltoztatása igen időigényes, és befolyásolja a nyitva maradt végleges biztonsági ajánlások teljes skáláját is. 10/57. oldal

11 6. grafikon Követő intézkedések, 2007 Eldöntendő; 7; 12,07% Légialkalmasságról szóló irányelv; 5; 8,62% Szabványosítási kérdés; 1; 1,72% Biztonsági tájékoztató értesítés; 2; 3,45% Egyik sem; 14; 24,14% A szabály megváltoztatása; 29; 50,00% Meg kell azt is jegyezni, hogy az említett végleges biztonsági ajánlások 24%-a esetében nem volt szükség az EASA közbenjárására, mivel a végleges biztonsági ajánlásokban foglalt intézkedéseket (pl. felülvizsgálat stb.) már elvégezték, és megállapították, hogy a biztonsági szint elfogadható volt. 4. Következtetések Az EASA-hoz címzett végleges biztonsági ajánlások száma 2007 folyamán jelentős mértékben nőtt az előző évekhez képest. Ez a szám a jövőben várhatóan tovább növekszik, miután az EASA hatásköreit a tervek szerint fokozatosan kiterjesztik más területekre is. A végleges biztonsági ajánlások többségét a tagállamok balesetek kivizsgálásával foglalkozó bizottságai intézték az EASA-hoz. A 2007-ben beérkező végleges biztonsági ajánlások legnagyobb része a tanúsítások köréhez tartozott. A 2007-ben adott válaszok száma lehetővé tette az előző években az EASA létrehozását követő kezdeti lemaradás behozását, illetve azt, hogy a tagállamok az EASA-hoz továbbítsanak egyes biztonsági ajánlásokat. Számos biztonsági ajánlás esetében az EASA-nak jogalkotási eljárást kellett terveznie vagy kezdeményeznie. 11/57. oldal

12 5 Annex A: REPLIES TO RECOMMENDATIONS IN 2007 Response to Safety Recommendations in 2007 are listed by country of origin. 12/57. oldal

13 AUSTRALIA 5 Registration Aircraft Type Location Date of Event Type VH-KTV Cessna 172P West Australia Accident Synopsis of the 6 : A Cessna 172P (C172) aircraft, VH-KTV and a foreign registered TL Ultralight Sting aircraft, OK-GUU39, converged and collided at low altitude in the vicinity of the threshold of runway 24 right (24R) at Jandakot, WA. The occupants of both aircraft were uninjured. The TL Ultralight Sting (GUU39) was substantially damaged and the C172 sustained only minor damage. (from ATSB report) Safety Recommendation ASTL : The ATSB recommends that as a priority the EASA liaise with the US FAA and the ICAO to develop an international standard for the marking on all aircraft with rocket-assisted recovery parachute systems to ensure that they fully alert persons to the hazards and the danger areas on the aircraft. Reply: The EASA has addressed this concern to ICAO. No specific action is for the time being planned on the marking on aircrafts but ICAQ is right now considering to include guidance material in the new Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation on this subject. Category: Partial Agreement - Status: Open 5 The countries whose Accident Investigation Agencies issued the safety recommendations are presented in alphabetical order. 6 The synopsis provided for each, has either been copied directly from the corresponding investigation report or in certain cases, is a summary of the relevant part or the report. In certain cases information such as, flight number etc, has been removed. In other cases the registration mark, although available to the EASA, has not been included, because it was already de-identified in the investigation report submitted to the EASA. 7 The reference number to each safety recommendation is composed by the 4 letters corresponding to each state, the year (4 digits), as well as a 3-digit number. 13/57. oldal

14 AUSTRIA Registration Aircraft Type Location Date of Event Type OE-EXF Eurocopter SA 315 B "Lama" 5 km east of Söldern, Austria Accident Synopsis of the : During a cargo sling operation, the external cargo loads was released in-flight and hit a cableway. Safety Recommendation AUST : The Aircraft manufacturer shall release a time limit for the usage of P/N PB220. This time limit shall be chosen in a way to assure a proper function of the switch until its removal. Reply: EASA accept the Flugunfalluntersuchungsstelle (BFU) finding that the accident could have been caused by inadvertent operation of the P/N P6220 switch. However, there are other systems on the helicopter, the failure of which could potentially cause release of the cargo from the cargo hook. These include the cargo hook, the mechanical release cable and the interfaces between these systems. EASA have discussed the details of this accident with the Bureau d Enquêtes et d Analyses pour Ia Sécurité de l Aviation Civile (BEA), DGAC and Eurocopter (the Type Certificate holder for the SA 315 B Lama helicopter). However, the Agency does not at this time have enough information to fully understand of the cause of the accident. Consequently, before EASA can take appropriate continued airworthiness action it will be necessary to review the following; the accident investigation report, to better understand of the accident helicopter the completed investigation of in-service P/N PB220 switches details of other helicopter equipment which could have affected the function of the cargo hook any potential effects of configuring different STC equipment with the basic helicopter design Accordingly, EASA would like to work closely with Flugunfalluntersuchungsstelle to better understand these issues. Classification: Partial agreement - Status: Open 14/57. oldal

15 CANADA C-GPAT Airbus A En route from Varadero, Cuba, to Quebec, Canada Accident Synopsis of the : An Airbus A aircraft, departed Varadero, Cuba, for Quebec, Canada, with 9 crew members and 262 passengers on board. At approximately 0702 UTC, the aircraft was 90 nautical miles south of Miami, Florida, United States, and in level flight at flight level (FL) 350, when the flight crew heard a loud bang and felt some vibration. The aircraft entered a Dutch roll and the captain disconnected the autopilot to manually fly the aircraft. The aircraft climbed nearly 1000 feet while the captain tried to control the Dutch roll. The crew initiated a descent back to FL 350 and requested further descent and a possible diversion to Fort Lauderdale, Florida. During the descent, the Dutch roll intensity lessened and then stopped when the aircraft descended through FL 280. No emergency was declared. When the aircraft was abeam Miami, the crew decided to return to Varadero. During the landing flare, the rudder control inputs were not effective in correcting for a slight crab. The aircraft landed and taxied to the gate. After shutdown, it was discovered that the aircraft rudder was missing. Small pieces of the rudder were still attached to the vertical stabilizer. (from TSBC report) Safety Recommendation CAND : The TSBC recommends that the European Aviation Safety Agency, in coordination with other involved regulatory authorities and industry, urgently develop and implement an inspection program that will allow early and consistent detection of damage to the rudder assembly of aircraft equipped with part number A5547/1500 series rudders. Reply: The EASA agrees with this recommendation. Consequently, the Airworthiness Directive issued on 24 March 2006 required a mandatory inspection described in paragraph of AIRBUS All Operator Telex (AOT) A310-55A2043 or A300-55A6042 within 500 Flight cycles or 120 days from the effective date of this AD. Classification: Agreement - Status: Closed 15/57. oldal

16 DENMARK TF-FIR Boeing B Denmark, in cruise Incident Synopsis of the : The off-wing escape slide compartment doors were closed by an unidentified person when the aircraft was in for modification work and C-check inspection. The aircraft left Iceland with the left hand side slide compartment door not properly locked. 16 minutes into the flight the door opened and the advisory light illuminated. The crew observed neither visual nor aural abnormalities, and the PIC decided to continue the flight. 2:06 hrs after the advisory light came on the slide carrier was unlocked and deployed. The slide separated from the aircraft and damaged the left stabilizer. (from AIBD report) Safety Recommendations DENM , DENM , DENM : - Ensure that the aircraft manufacturer change the Emer Doors, L and R Wing Slide advisory light message level from advisory to warning and revises the cockpit crew checklist procedure (the Boeing 757 Operations Manual/Quick Reference Handbook) to include and ensure an immediate flight crew action (DENM ). - Ensure that the aircraft manufacturer evaluates the possibility of a physical or visual verification of the locking of the off- wing escape slide carrier and door lock system (DENM ). - Ensure that the aircraft manufacturer revises the work task card to ensure proper locking of the off-wing escape slide system (DENM ). Reply: The EASA has contacted both the FAA and the aircraft manufacturer. The manufacturer has investigated the into and determined that the root cause for the failures was the improper closing of the compartment, after maintenance on the system. As an interim action, the manufacturer has developed a video to share with the aircraft operators in order to highlight the proper compartment closing procedure, the risk of an inflight loss if the compartment is not properly closed, and to also show what the manufacturer believes is the cause of the recent in-flight losses, The video was linked to the Fleet Team Digest article (FTD) 757-FTD , and is available for download. As final action for this issue, the manufacturer is proceeding with the initiation of the process for a design change, to increase the emphasis on the closed position of the yellow handle, and to eliminate the possibility of partial engagement of the fittings on the compartment door, if the handle is not in the closed and locked position. The schedule for the retrofit solution has not been determined yet. The FAA has also added this issue to their planned AD list for mandating the design change, once the manufacturer s Service Bulletin is issued. The EASA concur with the above position and will be monitoring the progress made. Classification: Partial agreement - Status: Open 16/57. oldal

17 FINLAND OH-ATB ATR Seinäjoki Airport, Finland Incident Synopsis of the : On 11 December 2006 an ATR passenger aircraft, registration OH-ATB, was on a scheduled flight from Helsinki to Seinäjoki from where the flight was to continue to Kokkola. An incident occurred during landing at Seinäjoki aerodrome when the aircraft veered off the paved runway onto the left side s sand/gravel runway shoulder during the landing roll. The left main landing gear broke two runway edge lights and its anti skid wiring was cut. The captain was able to steer the aircraft back onto the runway. After the damage was inspected the remaining leg to Kokkola was cancelled. (from AIBF report) Safety Recommendation FINL : The investigation commission recommends that EASA investigate the prevalence of flight data recorder malfunctions and, depending on the results, consider shortening the applicable maintenance cycles in order to ensure continuous proper functioning of flight data recorders. Reply: The Agency will try to get indications of such malfunctions from those manufacturers that fall within the Agency s remit. Attachment D to ICAO Annex 6 Part I provides guidance for a proper maintenance of the recorders. Relevant provisions exist in EUROCAE Annex I-A to ED Consideration is given as to making these provisions applicable in the European rules. Classification: Partial agreement - Status: Open 17/57. oldal

18 FRANCE Various types Various places Various s Synopsis of the : N/A Safety Recommendation FRAN : The BEA recommends that a study is performed in order that the priority granted to the pilot over automatism is maintained in any circumstances. This could be implemented through: A) automatic AP disconnection (autopilot, and autothrottle or autothrust) in case of antagonism between pilot actions and flight systems of flight director. B) and/or setting a clear information in cockpit (ually an alarm) warning the crew of such antagonism. Reply: The EASA published NPA No 18/2006 on Flight Guidance Systems and is proposing to modernise the specifications for such systems. Following this, a Common Response Document has been published on Classification: Agreement - Status: Closed F-GNIA Airbus A340 Roissy CDG Airport Accident Synopsis of the : N/A Safety Recommendation FRAN : The BEA recommends that the notion of designated fire zone is clearly defined in the Certification Specification and, in such a way that is not only applicable to engines and kerosene areas. Reply: Taking into account the uncertainties on the flammability of hydraulic liquids and the lack of efficiency of fire extinguisher in ventilated areas, it is premature to classify as designated fire zone landing gear bays. Two significant fire risks exist: an overheat of the breaking system or a tyre burst. For the first item, an overheat alarm triggered above 300 C. For the second item, DGAC has suggested asking the JAA D and F group to develop a tyre burst model that would be taken into account into the design of wheel wells. This suggestion has been followed up in EASA by the establishment of task : protection from debris impact and fire: its purpose is to develop a new paragraph of CS/FAR-25 which would cover the protection of the whole aircraft against the threat of tire/wheel failure. Classification: Partial agreement - Status: Closed F-BTSC Concorde Gonesse, France Accident 8 This safety recommendation was transferred to the EASA in 2006, by the DGAC-France. 9 This safety recommendation was transferred to the EASA in 2006, by the DGAC-France. 18/57. oldal

19 Synopsis of the : During takeoff from runway 26 right at Roissy Charles de Gaulle Airport, shortly before rotation, the front right tyre (tyre No 2) of the left landing gear ran over a strip of metal, which had fallen from another aircraft, and was damaged. Debris was thrown against the wing structure leading to a rupture of tank 5. A major fire, fuelled by the leak, broke out almost immediately under the left wing. Problems appeared shortly afterwards on engine 2 and for a brief period on engine 1. The aircraft took off. The crew shut down engine 2, then only operating at near idle power, following an engine fire alarm. They noticed that the landing gear would not retract. The aircraft flew for around a minute at a speed of 200 kt and at a radio altitude of 200 feet, but was unable to gain height or speed. Engine 1 then lost thrust, the aircraft s angle of attack and bank increased sharply. The thrust on engines 3 and 4 fell suddenly. The aircraft crashed onto a hotel. (from BEA report) Safety Recommendation FRAN : The DGAC in liaison with the appropriate regulatory bodies, study the reinforcement of the regulatory requirements and demonstrations of conformity with regard to aviation tyres. Reply: The Rulemaking task is related to protection from debris impact and fire: its purpose is to develop a new paragraph of CS/FAR-25 which would cover the protection of the whole aircraft against the threat of tire/wheel failure The issue raised by the recommendation will be added to the terms of reference of the task. Classification: Agreement - Status: Open Various Various places Various dates Various s Scope of the study 11 : The readout of Flight Data Recorders (FDR), whether performed in France or elsewhere, often brings to light a variety of problems such as aircraft operators having incomplete, outdated or inappropriate documents or not having the relevant documentation at all. Sometimes this significantly delays the validation of the readout work. However, rapidly obtaining complete and accurate data after an accident or an incident is often critical for the technical investigation and, in a broader way, to air transport safety. Data extracted from FDRs help to determine causes and to develop appropriate prive measures. There is no single guideline document relating to FDR regulations. Several international and French texts touch on these aspects, though not always in a coherent fashion. In order to get a complete picture of the problems encountered, the BEA has produced this study, based on the analysis of known issues and on consultations with French aircraft operators. Its objective is to increase awareness among the various actors of the importance of FDRs for accident prion and to recommend improvements. Safety Recommendation FRAN : The BEA recommends that the EASA define the regulatory requirements to have data frame layout information recorded on FDRs themselves, in a format that is readable by investigative bodies. Reply: The EASA will ask EUROCAE to consider amending ED-112 accordingly. The EASA will then consider that revision as the basis for ETSO C-124. Classification: Agreement - Status: Open 10 This safety recommendation was transferred to the EASA in 2006, by the DGAC-France. 11 The safety recommendations have been the outcome of a study performed by the BEA. 19/57. oldal

20 F-GRJS Bombadier Canadair CL B 19 Guipavas Airport, France Accident Synopsis of the : On an ILS approach to runway 26 Left at Brest Guipavas aerodrome, the aeroplane deviated progressively to the left of the normal runway approach track. It passed above and then below the glide path and descended until it touched the ground 2,150 meters from the runway threshold, 450 meters from the extended runway centreline. The aeroplane struck several obstacles and caught fire. (from BEA report) Safety Recommendation FRAN : The EASA should study the opportunity to prescribe the combining of localizer and glide information on instruments used during approach. Reply: The review of this recommendation in the scope of the Rulemaking task has been competed. It is considered that this issue is addressed in a general way in the 3rd amendment of CS-25 published on and more specifically in certification specification Classification: Agreement - Status: Closed Registration Aircraft Type Location Date of F-GPMF Airbus A319 F-GHQA Airbus A320 near Montélimar, France Event Type Serious Incident Synopsis of the : Sur le trajet Marseille - Paris Orly, l AF053UL est en montée vers le niveau de vol 260 conformément à la clairance du contrôle aérien. Son TCAS émet un avis de trafic relatif à un avion situé au-dessus sur une route opposée. Dix-huit secondes plus tard, un avis de résolution Adjust Vertical Speed se déclenche, invitant l'équipage à réduire sa vitesse verticale. Le pilote augmente l assiette de l avion. Le trafic opposé est l AF048JP, stable au niveau de vol 270 sur le trajet Paris Orly-Marseille. Environ dix secondes après le déclenchement du RA de l AF053UL, un avis de résolution Climb est émis à bord de l'af048jp. Il est suivi par l équipage. Lors du croisement, chacun des deux équipages voit l autre avion. Le pilote de l AF053UL effectue un virage d évitement à gauche. Les enregistrements des paramètres de vol permettent d'estimer les écarts latéraux et verticaux minimums respectivement à environ 0,8 NM et 300 ft. (from BEA report) 12 Safety Recommendation FRAN : The BEA recommends EASA to study the introduction in certification criteria of transport category aircrafts, of a coupling between triggering thresholds of TCAS alarms and altitude capture laws. Reply: The Notice of Proposed Amendments on Flight Guidance Systems was published on 11 January 2007 on EASA website. It includes a request for comments on this specific recommendation. Classification: Agreement - Status: Closed 12 Original report available in French only 20/57. oldal

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@fulleon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075441 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1 Rezgésdiagnosztika Diagnosztika 02 --- 1 Diagnosztika 02 --- 2 A rezgéskép elemzésével kimutatható gépészeti problémák Minden gép, mely tartalmaz forgó részt (pl. motor, generátor, szivattyú, ventilátor,

Részletesebben

Certificate of compliance

Certificate of compliance Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH Businesspark A96 86842 Türkheim Germany + 49 (0) 40 740 41 0 cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com Certification body of BV CPS GmbH Accredited according

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@ fu leon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075444 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

DETAILED GUIDELINE Content Page

DETAILED GUIDELINE Content Page 1 DETAILED GUIDELINE Content Page Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces and International Military Headquarters: VAT exemption 2 Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 Page 1 of 4 DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 1. Unique identification code of the product-type: Name: Item Number: UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8; 5 M2 1062201 UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8;

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Kvantumkapuk, áramkörök 2016. március 3. A kvantummechanika posztulátumai (1-2) 1. Állapotleírás Zárt fizikai rendszer aktuális állapota

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Hajdú Sándor. Járműtechnikai, Környezetvédelmi és Energetikai Tagozat. tagozatvezető helyettes. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit KFT

Hajdú Sándor. Járműtechnikai, Környezetvédelmi és Energetikai Tagozat. tagozatvezető helyettes. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit KFT Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit KFT Járműtechnikai, Környezetvédelmi és Energetikai Tagozat Hajdú Sándor tagozatvezető helyettes tudományos főmunkatárs MOB: 30 / 205 3596 FAX: 1 / 205 5892 hajdu

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

EK TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY EC Type-approval Certificate (TAC)

EK TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY EC Type-approval Certificate (TAC) HUNGARIAN TRADE LICENSING OFFICE Metrológiai Hatóság Metrological Authority BUDAPEST XII., NÉMETVÖLGYI ÚT 37-39. H-1535 Budapest, Pf. 919 Telefon: (36)-1-458-5831 Telefax: (36)-1-458-5927 EU bejelentett

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Kiadás dátuma/date: 2014.09.15. Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5

Kiadás dátuma/date: 2014.09.15. Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5 Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5 Technológiai leírás a tiltott tárgyak SRA területére történő beviteléhez és SRA-n belüli tárolásához Technological description concerning

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

Technology Offer - Profile Template. Updated - June 2013. European Commission

Technology Offer - Profile Template. Updated - June 2013. European Commission Technology Offer - Profile Template Updated - June 2013 European Commission Technology Offer Profile The following table can be used as a template for drafting a Technology Offer profile. Please be sure

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2008. NOVEMBER 17. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember

Részletesebben

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY TRACON BUDAPEST KFT. TRACON BUDAPEST LTD. 2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23. TEL.: (27) 540-000, FAX: (27) 540-005 WWW.TRACON.HU EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT, a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012.

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

ASUS GX800 lézeres játékegér

ASUS GX800 lézeres játékegér ASUS GX800 lézeres játékegér 1 6 Felhasználói kézikönyv HUG5761 Elsö kiadás (V1) Május 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

MSZ EN 50014:2001; MSZ EN 50020:2003, MSZ EN 50284:2000

MSZ EN 50014:2001; MSZ EN 50020:2003, MSZ EN 50284:2000 ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Testing Station for Explosion Proof Equipment 1/5 (1) Hungary, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@bki.hu EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

SIEMENS. Sz C PR FDCL221 Short-circuit isolator FDCL221 Izolátor FDCL221

SIEMENS. Sz C PR FDCL221 Short-circuit isolator FDCL221 Izolátor FDCL221 DECLARATION OF PERFORMAN TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT according to Construction Products Regulation EU No 30512011 az építési termékekre vonatkozó EU 305/2011 sz. rendelet alapján Sz. 0786-C PR-20449 1. Unique

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Risk analysis methods applied in the field of controlling major-accident hazards involving dangerous substances

Risk analysis methods applied in the field of controlling major-accident hazards involving dangerous substances ZRÍNYI MIKLÓS NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY Doctoral Council Summary of the doctoral (PhD) dissertation of GÁBOR CSEH on Risk analysis methods applied in the field of controlling major-accident hazards involving

Részletesebben

A biztonságos munkavégzéssel és a vonatkozó szabványokkal kapcsolatos tudnivalók

A biztonságos munkavégzéssel és a vonatkozó szabványokkal kapcsolatos tudnivalók A biztonságos munkavégzéssel és a vonatkozó szabványokkal kapcsolatos tudnivalók Üzleti célú asztali számítógépek Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információ értesítés

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

Technológia-semlegesség a szabályozásban

Technológia-semlegesség a szabályozásban 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás 2008. október 15-17. Zalakaros Technológia-semlegesség a szabályozásban Nagy Péter nagy.peter@hte.hu Szabályozás korai szakasza Technológia

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás RUGÓKATALÓGUS A Biotek Kft. több mint 20 év tudásával és tapasztalatával valamint kiváló minőségű rögzítéstechnikai és gépépítő elemek nagy választékával kínál megoldásokat termékek tervezéséhez és gyártásához.

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Elszámolási munkacsoport

Elszámolási munkacsoport T2S Nemzeti Felhasználói Csoport (NUG) Elszámolási munkacsoport 11. ülés Budapest, 2013. május 13. Ülés napirendi pontjai I. Bevezető, napirend, update II. T2S Program Plan, kapcsolódó ügyfél szinkronizációs

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX PhF Fizikai Futures / HUPX PhF Physical Futures Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PHF-2014-0011 Dátum / Of: 15/10/2014 Tárgy / Subject: Piaci Szabályzat módosítása

Részletesebben

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ADATLAP SZÁLLODÁK RÉSZÉRE LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FOR HOTELS A Biztosított neve/címe: Name and address of Insured: A Biztosított a szálloda: tulajdonosa/owner of the Hotel Insured

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

EK TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY EC Type-approval Certificate (TAC)

EK TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY EC Type-approval Certificate (TAC) H-1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39 H-1535 Budapest Pf.: 919, fax (36)-1-3550598 EU bejelentett testület Notified body Azonosítási szám: 1422 Identification number: Ügyiratszám: TH-8400/3/2005 File number:

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Részletesebben