l Harmattan, Budapest old.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "l Harmattan, Budapest. 1-382. old."

Átírás

1 PROJEKT CÉLJAI (i) Környezetanalitikai vizsgálatok: Részletes kémiai biztonsági vizsgálat a hazai ökológai termesztésbe vont területeken a korábbi vegyszeres gyakorlatból adódóan mutatkozó tartós (perzisztens) talaj- és vízszennyezéseknek az organikus (bio-, öko-) termékek minőségére gyakorolt hatásainak felmérésére; az organikus mezőgazdasági terményekben megjelenő biológiai eredetű mikotoxin (Fusarium toxinok, aflatoxin, ochratoxin, patulin) szennyezések kimutatására és elemzésére, az esetleges vegyszeres és/vagy mikotoxinos szennyezettség összehasonlítására; a hazai organikus és iparszerű mezőgazdasági termesztés összevetésére, valamint a magyarországi és norvégiai organikus növénytermesztési gyakorlat összehasonlítására. Az analitikai vizsgálatok választott növényvédőszer-célvegyületei ennek megfelelően fizikai-kémiai tulajdonságaikat tekintve sokfélék és olykor igen különbözők lehetnek. Közös tulajdonságuk környezeti fennmaradó képességük (perzisztenciájuk), melynek nyomán akár több évtizedes időtartamra is lebomlatlanul megmardhatnak a különböző talajrétegekben (POPvegyületek Persistent Organic Pollutants, klórozott szénhidrogének), így szennyező forrásként hatnak akár olyan területeken is, amelyek hosszú ideje dokumentáltan ökológiai termesztés alatt állnak vagy ahol más okból nem volt növényvédőszer-kijuttatás; illetve bemosódással vagy más tartós külső szennyező források miatt megjelenhetnek a felszíni, talaj- vagy öntözővizekben (pl. atrazine, acetochlor stb.), így háttérszennyező forrást jelenthetnek. (A vizsgálni kívánt hatóanyagok listáját a TEVÉKENYSÉGEK fejezet részletesen tartalmazza.) A biológiai eredetű mikotoxin célvegyületek éppen ellenkezőleg, azért jelenhetnek meg nagyobb valószínűséggel a főként növényi mintákban, mert nem alkalmazható az ökológiai termesztésben a toxintermelő gombák visszaszorítására alkalmas szintetikus kémiai gombaölőszer. (ii) Technológiaelemzés: A kártevők elleni kémiai védekezés és annak akut és krónikus toxikus mellékhatásainak kritikai összevetése rendkívül fontos az organikus termesztési technológiák reális és a fogyasztók számára is meggyőzően kommunikálható megítélése szempontjából. 1 Emiatt fontos az organikus mezőgazdasági gyakorlatban alkalmazott technológiák részletes ökotoxikológiai elemzése. Korábbi vizsgálataink (MTA NKI ÖKO) jelentős mértékű perzisztens, szerves szennyezők (POP-vegyületek, pl. DDT, aldrin, dieldrin, endrin, heptachlor és camphechlor) jelenlétét 1 Darvas B. és Székács A. (szerk.) (2006): Mezőgazdasági ökotoxikológia. l Harmattan, Budapest old. _M

2 2 mutatták a hazai talajokban. 2 Ezen vegyületek (főként DDT és HCH) számos humán- és ökotoxikológiai problémát vetnek fel. A POP-vegyületek lipidgazdag szövetekben (pl. zsírszövet, emlőmirigy, herék, petefészek, csontvelő) ismerten feldúsulnak. A csontvelőben felhalmozódó mennyiség immunmoduláns aktivitása logikusan következik. A POP-vegyületekkel szennyezett területeken élő emlősök esetében epidemiológiai bizonyítékok vannak arra nézve, hogy az ezt követő immunmodulált állapotban az ellenálló képesség jelentősen romlik, s a korábban enyhe megbetegedést okozó vírusok halálos járványként söpörnek végig a népességen. 3 A klórozott szénhidrogének megzavarják a gerincesek hormonális háztartását. Az ivarmirigyek fejlődési időszakára jellemző az ebbéli érzékenységük. Korai következményük emberen a rejtettheréjűség, amikor a fiúmagzatok heréi nem szállnak le a hasüregből. Súlyos kitettség interszexuális jellegű ivarszervfejlődés (ismert példái: alligátor, jegesmedve és ember) kialakulását eredményezheti. Meddőség, termékenységcsökkenés, esetleg ivarszervi betegségek (endometriózis) és daganatok is felsorolásra kerülnek a mellékhatások között. Állatkísérletek alapján kisszámú evidencia szintén abba az irányba mutat, hogy egyes klórozott szénhidrogének rákkeltők. (Rákkeltő és mutagén hatást nemcsak humán és ökotoxikológiai megfontolásból szükséges követni, de a mutagén vegyületek megjelenése a talajokban azért is követendő, mert a talajt alkotó mikroorganizmusok öröklődő megváltozása kedvezőtlen a talajok termőképessége szempontjából.) A klórozott szénhidrogének emellett leginkább májbetegségeket okoznak, amelyekben az enzimkészletet megváltoztatják. Mivel a dieldrin az agyban is felhalmozódik, ezért a Parkinson-kórral is keresik a kapcsolatát. ; (iii) Műszerezettség kiépítése - laboratórium: A hazai organikus termelés egyik legjelentősebb problémája az akkreditált laboratóriumi háttér hiánya. Jelenleg a növényvédőszer-maradékok terményekben történő meghatározására, illetve a szükséges talajvizsgálatok (mikroelemek, termékenység stb.) elvégzésére külső laboratóriumok munkáját kell igénybe venni, eseti jelleggel. Ennek következménye a magas vizsgálati költség. Ennél is jelentősebb probléma, hogy az organikus termékeket megvásárló, 90%- ban nyugat-európai megrendelők nem fogadják el a hazai vizsgálatok eredményeit, mivel nincs biztosítva az egységes, folyamatos nyomon követési rendszer. A tervezett, a... Hungária Nonprofit Kft. és az MTA NKI MTA TAKI Ökotoxikológiai Kutatócsoport által közösen működtetendő 2 Maloschik, E., Ernst, A., Hegedűs, Gy., Darvas, B. and Székács, A. (2007): Monitoring water-polluting pesticides in Hungary. Microchemical Journal, 85: Darvas B. (2000): Virágot Oikosnak (Kísértések kémiai és genetikai biztonságunk ürügyén). l Harmattan, Budapest old.

3 3 laboratórium ezt a hiányosságot kívánja pótolni. Összekapcsolva a... Hungária Nonprofit Kft. meglévő ellenőrzési szervezetével, valamint az informatikai fejlesztés során létrehozott adatbázissal, biztosítani tudjuk a legmagasabb színvonalú, az EU tagországok által is elfogadott minőségbiztosítási rendszert. A projekt végére a laboratórium megszerzi a Nemzeti Akkreditáló Testület tanúsítványát. (iv) Műszerezettség kiépítése mintavételi központ: A teljes nyomon követési rendszer elsődleges feltétele a termelés helyszíni ellenőrzése. Jelenleg a... Hungária Nonprofit Kft. tanácsadó/tanúsító hálózata ellenőrzi az organikus termelők tevékenységét. A létrehozni kívánt laboratórium azonban jelentősebb infrastruktúrát követel meg, annak érdekében, hogy a teljes rendszer egységes irányítás alatt legyen működtethető. A mintavételi központ kialakítása a mintavételi és tárolási eszközök beszerzését, valamint a szükséges adminisztrációs háttér kialakítását foglalja magában. A mintavételi eljárások akkreditálására, azok bonyolultabb módja miatt (nem minden, általunk alkalmazni kívánt területen létezik szabvány, illetve általánosan elfogadott eljárás) a későbbiekben kerül sor. (v) Informatikai fejlesztés: A kilencvenes években végeztük el a hazai növényvédő szerek toxikológiai és ökotoxikológiai áttekintését, 4 majd később az egészségügyi irtó szerek áttekintését is. 5 Ezekben tucatnyi szempontból vizsgáltuk a hazánkban is használható hatóanyagok körét. 6 Közel száz hatóanyag kivonását javasoltuk, ami az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után éppen megvalósulóban van. 7 Az ökológiai termesztés változatos hatóanyagaival hasonló környezetbiztonsági értékelő felmérést tervezünk, azaz az ökológiai termesztésben alkalmazott hatóanyagok mellékhatásprofiljának tisztázására vállalkozunk. Az eredmények honlapi 4 Darvas B. (1998): Növényvédő szerek környezetvédelmi problémái (vitaanyag). Környezetvédelmi Minisztériumnak írt tématanulmány old. 5 Darvas B., Kotroczó B., Zöldi V. és Gergely G. (2006): A Culicidae e- Line adatbázis bemutatása, fejlesztésének és fenntartásának lehetőségei. Abs. Környezetbarát védekezési technológiák csípőszúnyogok ellen old. MTA NKI, Budapest. 6 Darvas B. (1999): Janus-arcú peszticidek. Élet és Tudomány, 54 (4): ; Darvas B. (2004): Növényvédő szerek másodlagos hatásai old. In. Laczó F. (szerk.) Kémiai és genetikai biztonság a mezőgazdaságban. Környezettudományi Központ, Budapest. 7 Darvas, B. (2001): A critical ecotoxicological perspective on pesticides used in Hungary. pp In. Vijgen, J., Pruszynski, S. and Stobiecki, S. (Eds) Proc. 6th International HCH and Pesticides Forum in Poznan March.

4 4 megjelenítését is tervezzük, melynek alapján a hazai ökológiai termesztők tájékozódhatnak ezen a nagyon fontos területen. A munkába megbízással külső szakembergárdát kérünk fel, 8 amint azt a korábbi adatbázisrendszerek kapcsán is tettük. TEVÉKENYSÉGEK (i) Talaj-, felszínivíz- és növényminta-vételezések kivitelezése az ökológiai termesztés alá vont és hagyományos művelésű területekről. Mintavételezés felszíni víz esetében évente három ízben (április végén, június közepén, október elején), talajminták és talajvízminták esetében két időszakban (április és október) történik, alkalmazkodva a talajművelési időszakokhoz és az időjáráshoz. A talajfúró berendezéssel lehetővé válik egyegy mintavételi ponton 3-3 talajszintről (0-30, 60-90, cm) történő mintavételezés. A növényi minták mintavételezésére az érett termények betakarítási időszakában kerül sor, két időszakban: július és szeptember folyamán. Célvegyületeinket, melyek növényvédő szerek aktív hatóanyagai vagy azok környezeti, illetve biológiai bomlástermékei, analitikai, toxikológiai és felhasználási megfontolások alapján választottuk meg. A vizsgálatokba vont élelmiszernövények (napraforgó, olajtök, len, mák, kapor illetve sárgarépa) illóolajaik, raktározó gyökerük és olajtartalmú magvaik miatt alkalmasnak látszanak bioakkumulációs folyamatok nyomon követésére. A környezetanalitikai vizsgálatokban az összes hiba mintegy 70%-a a mintavételezés során keletkezik. Ezért a mintavételezés pontosságára, reprodukálhatóságára és reprezentativitására nagy gondot helyezünk. A talaj legtöbb természetes tulajdonsága térbeli folyamatosságot mutat, emiatt az egymáshoz közel eső területrészek talajtulajdonságai hasonlóbbak, mint az egymástól távolabb esők. Az egyik mintavételi hely a másiktól statisztikai értelemben függ. Ez a tulajdonság széles körben mint térfüggőség ismert, és a mintavételre gyakorolt hatása a geostatisztikai módszerek (pl. térstatisztika) segítségével adható meg. A szennyezett területeken indikátornövények termesztését végezzük, annak függvényében, hogy a tervezett vetésforgó szerint a következő évben milyen kultúra vetésére kerülhet sor. A gyakorlati megvalósítás során a vizsgált területen kisparcellás előtermesztést végzünk. Az itt nyert termés analitikai vizsgálata alapján nagy valószínűséggel eldönthető, hogy a talajból származó szennyeződés kockázata nélkül az adott növény biztonsággal termeszthető-e a következő év(ek)ben. 8 Darvas B., Kotroczó B., Polgár A. L. és Székács A. (2005): Pesticide e- Line programcsomag, növényvédő szerek és másodlagos hatásaik elemzéséhez. Abs. 51. Növényvédelmi Tudományos Napok. 10. old.

5 5 A talaj- és talajvíz-szennyezettségi felmérések rendszerint részletes mintavételezést igényelnek. Ezeket a vonatkozó szabványok (MI, MSZ, MSZ ISO) vagy saját protokoll szerint végezzük. A kutatás fejlesztési feladat végrehajtása során tervezzük vizsgálni a mintavételi pontok leggyakoribb elhelyezésének (nem szisztematikus elhelyezés, cikk-cakkban haladó mintavétel, folyamatosan megfigyelt területek rotációs átlós mintavételi kiosztása, koncentrikus körmintavétel, szisztematikus mintavétel, véletlenszerű mintavétel, réteges mintavétel, rendszertelen véletlenszerű mintavétel) hatását a vizsgálat megbízhatóságára és reprezentatív jellegére. A kiválasztott mintaterületeken különböző paraméterekkel rendelkező helyeket választunk: intenzív talajművelésű mezőgazdasági terület, ökológiai gazdálkodásban művelt mezőgazdasági terület, művelés alól kivont terület, legelő, árterület, ipari terület. Az analitikai és/vagy biológiai mérésre kerülő tervezett mintaszám és a mintavétel jellege a következők szerint alakul:

6 6 Talajminta Talajvízminta Felszínivíz-minta (ii) Hatékonysági és mellékhatás-vizsgálatok az organikus mezőgazdaságban megengedett készítményeken egyedi mérlegelés alapján megválasztott biológiai tesztekben. Rovarölő szerek. Egy rágó és egy szívó kártevőn teszteljük a kiválasztott módszereket. Kontrollként a hagyományos növényvédelem legjobb hatóanyagát használjuk. -- Aszalványmoly-teszt (Plodia interpunctella) tojásrakástól imágókelésig. 9 A teszt paramétereinek tisztázására elővizsgálatokban készítményenként meghatározzuk a hatékonysági vizsgálatokhoz szükséges dózistartományt. Így minden készítmény dózisban kerül vizsgálatra. Egy kezelés (100 g Plodia db -táp felhasználásával) 5 ismétlésben kerül tesztelésre. A g-os tápgolyókat véletlen elrendezésben órára kínáljuk fel kb aszalványmolynősténynek (+ hasonló mennyiségű hím) to- Növényi minta vagy a felhasználástól függően termésminta (gabonafélék, olajos növények, zöldségfélék, gyümölcsfélék, takarmányok) Mintázott terület jellege [db/év] Intenzív mezőgazdasági termelés alá vont termőterület Organikus (ökológiai) mezőgazdasági termelés alá vont termőterület Mezőgazdasági termeléssel felhagyott terület, legelő Pontszerű szennyezés mezőgazdasági jellegű szennyező anyaggal (nem mezőgazdasági tevékenység nyomán) Pontszerű szennyezés ipari eredetű szennyező anyaggal Összesen Megjegyzések: intenzív (30%), öko (50%), felhagyott (10%), pontszerű (5-5%); Közvetlenül érintett vizsgálati helyszínek: Balmazújváros, Hortobágy, Tiszacsege (Északalföldi Régió, Balmazújvárosi kistérség) Pély (Észak-magyarországi Régió, Hevesi kistérség), Karcag (Észak-alföldi Régió, Karcagi kistérség), Szarvas (Dél-alföldi Régió, Szarvasi kistérség), Tápiószele (Közép-magyarországi Régió, Nagykátai kistérség), Hantos (Középdunántúli Régió, Sárbogárdi kistérség), Tamási (Dél-dunántúli Régió, Tamási kistérség), Rábcakapi (Nyugat-dunántúli Régió, Csornai kistérség) 9 Lauber É., Gharib, A., Kincses J., Vajdics Gy., Fekete G. és Darvas B. (2004): Ínfű fajok (Ajuga spp.) őrleményeinek hatása aszalványmolyon (Plodia interpunctella Hübner). Növényvédelem, 40:

7 7 jásrakásra. Ezt követően a tápgolyókat egyesével egyszer használatos műanyagpohárba helyezzük. A poharak tetejét tüllhálóval zárjuk, majd nevelőszobában (26±2 o C, napi 16 óra nem közvetlen megvilágítás) kerülnek elhelyezésre. A kísérleteket kétnaponta ellenőrizzük. Ismétlésenként, közvetlenül a bábkutikula szklerotizációja után mérjük báb súlyát. Az összes kikelő imágót az ellenőrzések során megszámoljuk, így az imágókelésig eltelt időt egyedenként rögzítjük. A kapott adatokat STATISTICA program (ANOVA) segítségével értékeljük. Mortalitási %-ot a kikelt imágók alapján a kontrollhoz viszonyítva, Abbott-képlet szerint számolunk. (A teljes vizsgálati sor önköltségi ára, kizárólag a hatékonyság megállapítás (LD 50 vagy LC 50 ) céljából 600 /készítmény.) -- Borsólevéltetű-teszt: 10 (Acyrthosiphon pisum). A módszer a levéltetvek szintetikus tápoldaton tartásán alapul. Felszívódó szerek esetén a vizsgálatok során a tápba kell feloldani a tesztelendő anyagokat, így megállapítható a per os hatás, a mortalitás és a fejlődésgátlás. Kontakt inszekticidek vizsgálatakor Potter-torony segítségével lepermetezett levélkorongokon kell elhelyezni a kísérleti állatokat. Ez a módszer egyszerű, közvetlen toxicitásvizsgálatra alkalmas. (A teljes vizsgálati sor önköltségi ára, kizárólag a hatékonyság megállapítás (LD 50 vagy LC 50 ) céljából, felszívódó szer esetén: 800 /készítmény, kontakt készítmény esetén 450 /készítmény.) Gombaölő szerek. Gombaölő szerekre a pályázat keretében csak az alkalmazható vizsgálati módszereket dolgozzuk ki, illetve veszünk át a nemzetközi szakirodalomból. Szerek vizsgálatára a projekt megvalósításának idején nem kerül sor, azokat a tényleges termelői igényeknek megfelelően, szolgáltatás formájában kívánjuk megvalósítani. Készítménylista a hatékonysági és mellékhatás-vizsgálatokhoz (Forrás: Az ökológiai gazdálkodásban alkalmazható hatóanyagok és készítmények listája, 2008.) Rovarölő szerek Hatóanyag Készítménynév Növényi, illetve állati eredetű anyagok Azadirachta indica-fajból (neem) kivont azadirachtin * Méhviasz * NEEM AZAL T/S engedélyeztetése folyamatban van A metszés során használt anyag Repceolaj BIOLA, MELIUS Természetes piretrinek * BIOPLANT FLORA koncentrátum, AQUA-PY *, (Chrysanthemum cinerariaefolium) VAPE GARDEN-FITO levéltetű elleni aeroszol 10 Fekete, G., Polgár, A. L., Báthory, M., Coll., J. and Darvas, B. (2004): Per os efficacy of Ajuga exctracts against sucking insects. Pest Management Science, 60:

8 Kvasszia (Quassia amara) Rotenon * (Derris spp., Lonchocarpus spp. és Terphrosia spp.) 8 Magyarországon jelenleg nincs engedélyezve ilyen szer Magyarországon jelenleg nincs engedélyezve ilyen szer A kártevők elleni biológiai védekezés során használt mikroorganizmusok Bacillus thuringenis (Cry1 vagy DIPEL, DIPEL ES, BACTUCID P, NOVODOR FC Cry3 toxintartalommal) CARPOVIRUSINE 2000/MADEX engedélyezése Granulózis vírus folyamatban van Hagyományosan alkalmazott egyéb anyagok Zsírsav káliumsója (káliszappan) BIOSOL-káliszappan Alifás zsírsav BIO-SECT, BIO-SECT SPRAY AGROL PLUSZ, NIRAL, VAPE GARDEN-FITO Paraffinolaj Pajzstetű elleni aeroszol, VEKTAFID A, VEKTAFID A/E * Az ellenőrző szervezet vagy hatóság által elismert igény

9 9 Gombaölő szerek Hatóanyag Készítménynév Hagyományosan alkalmazott egyéb anyagok COSAVET DF, EUROKÉN WG, KÉN 800 FW, KENKOL 800 FW, KUMUKUS S, MICROKÉN, Kén MICROTHIOL SPECIAL, NECATOR 80 WG, NIKEKÉN 800 FW, SOLFO M 80 WP, THIOVIT JET, TIOKOLL 300 SC Kén + napraforgóolaj OLEO-SZULFUR SC Kén + napraforgóolaj + rézhidroxid VEGESOL ERES Kén + réz-oxi-klorid RÉZKÉN 650 FW Kén + réz-szulfát BORDÓILÉ+KÉN FW ASTRA RÉZOXIKLORID, BORDÓI LÉ FW, BORDÓMIX DG, BORDÓI POR, CHAMP DP, CHAMPION 2L, CHAMPION 50 WP, CUPROFIX 30 DG, CUPROSAN 50 WP, CUPROZIN 35 WP, Réz (réz-szulfát, réz-hidroxid, CUPROXAT FW, FLOWBRIX, FUNGURAN OH 50 Réz-oxid, réz-oxi-klorid, bordói WP, KOCIDE 2000, LINZI BORDÓI POR, NEORAM keverék) 37,5 WG, NORDOX 75 WG, PLUTO 50 WP, RÉZGÁLIC (ALMALSZKIJ, BLUE STONE, KÉK KŐ,ZORKA 98, SCARMAGNAN), RÉZOXIKLORID 50 WP (AGROSPEC, RELCON), VITRA RÉZHIDROXID Kálium-permanganát Kálium-permanganát Csak gyümölcsfáknál, beleértve a faiskolákat is, Kalcium-hidroxid a Nectria galligena kezelésére Gomba-, rovar- és atkaölő szerek Hatóanyag Készítménynév Poliszulfidkén + paraffinolaj AGROKÉN, NEVIKÉN, NEVIKÉN EXTRA Kalcium-poliszulfid (mészkénlé) TIOSOL Kalcium-poliszulfid repceolaj TIO-BIOLA (TIOSOL+BIOLA) SPRING (dísznövény) Ásványolaj Magyarországon jelenleg nincs más engedélyezett szer Réz (réz-oxi-klorid) + kén + paraffinolaj OLAJOS RÉZKÉN Zsír + viasz + gyanta + olajok + BIOCERA etilalkohol -- Hatástartam- és lebomlási vizsgálatok analitikai és/vagy biotesztek segítségével. A termesztett növényekre kijuttatott növényvédő szerek jelentős hányada (egyes becslések szerint 85-90%-a) tudottan nem jut el a célzott hatáshelyére, hanem elsodródás, kimosódás vagy más célt

10 10 tévesztő effektus nyomán növeli a környezetre gyakorolt kémiai terhelést, szennyezi a talajt és felszíni vizeinket, biológiai hatást fejt ki egyes, nem célzott szervezetekre, valamint folyamatos veszélyt gyakorol természetes vízbázisainkra. Különösen vonatkozik ez a környezetben lassan lebomló vegyületekre, egyebek között a már betiltott (DDT, lindane) és a még engedélyben lévő (endosulfan) klórozott szénhidrogén rovarirtó szerek, a másodrendű perzisztens környezetszennyezőnek (POP-vegyületnek) tekintett atrazine-ra, valamint a talajban szintén perzisztens diphenamid, dichlobenil és difenil-éter típusú gyomirtó hatóanyagokra, valamint a captan, a fenarimol és a benzimidazol típusú gombaölő szerekre. A hatástartam- és lebomlási vizsgálatok célvegyületei a leggyakoribb szennyezők közül kerülnek kiválasztásra. Vizsgálatra a talajbéli perzisztens lindane és DDT, a talajban és vízben egyaránt előforduló 2,4-D, továbbá a vízben gyakori diazinon, glyphosate és AMPA javasolható, az esetleges aktív metabolitok bevonásával. Analitikai módszer a bioteszt alapján optimalizálható. (iii) Mintavétel és -feldolgozás laborigényének tervezése, laborépítés -- Talajmintavétel. A mintavételi helyeket szakmai szempontok szerint választjuk ki. A választásnál a talajtípusok eltérésére kell törekedni (szempontok a talajtípus, ph, a kötöttség, mechanikai összetétel, redox viszonyok és a mikrobiális élet). A mintavételi helyszínek előéletét (táblatörzskönyv, permetezési napló, termelőkkel folytatott konzultáció stb.) a... Hungária Nonprofit Kft. mutatja be. A mintavételi pontok EOV koordinátáit GPS rendszerrel határozzuk meg. E módszerrel lehetőségünk lesz az első évben mért adatok alapján a következő években ugyanazon területen, ugyanazon a mintavételi ponton történő vizsgálattal kontrollálni eredményeinket; esetleg feltáró vizsgálat végzésére is lehetőség nyílik. Az egyes területeken alkalmazott mintavételi módszer vagy az MSZ : 1998 szabvány szerinti hálós rendszerű vagy térstatisztikai szempontból célszerűen megválasztott elrendezésű, melyet a terület kiválasztási szempontok, a táblatörténeti áttekintés, talajtípus, táblaméret, használat stb. alapján az egyes esetekben a helyszínre adaptáljuk, és a mintavételi jegyzőkönyvben dokumentáljuk. A vizsgálati célnak megfelelően azonban nem képezünk átlagmintákat. A vizsgálati mintákat a kijelölt helyeken mélyített talajfúrásokból nyerjük. A fúrások mélyítéséhez kézi vagy gépi fúróberendezést használunk, száraz magfúrásos technológiával. A mintavételi eszközök használata során a rétegek közötti keresztszennyeződések megakadályozására különös figyelmet kell fordítani. Az egyes mintákat a feldolgozási célnak megfelelő edényzetben teflonzáras üvegedény a mintavételi jegyzőkönyvben is megegyező, azonosítható jelöléssel szállítjuk a vizsgáló laboratóriumba. A minták mennyisége minimálisan 500 g.

11 11 -- Vízmintavétel. A talajvíz mintavételezése, már öntözésre vagy egyéb használatra szolgáló kútból, esetleg a talajminta-vételezés során kialakított fúrásból, nem használt, de a területen meglévő ásott kútból történhet. Használt kút esetében a vízkivételre egyébként használt szerkezet által (szivattyú, hidrofór stb.) kivett vízből történik a vizsgálati mintavételezés. Ez esetben a minta homogén, a használatra jellemző paraméterekkel rendelkezik. Talajminta-vételezés során a kialakított és ideiglenesen lecsövezett fúrásban megjelenő talajvíz az adott rétegre jellemző vízminőséget reprezentálja. Ez esetben a vizsgálati mintát merítéssel, majd tisztítószivattyúzást követő kis hozamú szivattyúzással nyerjük. Meglévő ásott kút mintavételezése lehetséges a vízkivételi eszközzel (vödör) vagy mélységmérővel meghatározott vízrétegből kishozamú búvárszivattyúval, felkeveredés nélkül. Bármelyik módszer esetében a vizsgálati minta mennyisége minimálisan 5 l. A mintavétel során a mintavétel helyét térképen jelöljük, a mintavétel módját mintavételi jegyzőkönyvben rögzítjük. A mintákat a mintavételi jegyzőkönyvvel azonos jelöléssel látjuk el, 24 órán belül hűtve szállítjuk a vizsgáló kémiai laboratóriumba, ahol fagyasztási munkafázisig aznapi előfeldolgozás történik. (iv) Mintafeldolgozás, mérés -- Szermaradék-vizsgálatok talajban: gyomirtószer-hatóanyagok: triazinok (atrazine, simazine, prometrine, terbutrine, metribuzine), fenoxiecetsav típusú hatóanyagok (2,4-D, MCPA, 2,4-DB, MCPB, dichlorprop, mecoprop); rovarölőszer-hatóanyagok: DDT, DDE, dieldrin, camphechlor (toxaphene) és származékai, HCH, lindane, heptachlor; -- Szermaradék-vizsgálatok talajvizekben, öntöző- és felszíni vizekben: talajfertőtlenítőszer-hatóanyagok (carbofuran, diazinon, phorate); gyomirtószer-hatóanyagok: triazinok (atrazine, simazine, prometrine, terbutrine, metribuzine), acetanilidszármazékok (acetochlor, propachlor, alachlor, dimetachlor, propisochlor), trifluralin, fenoxi-ecetsav típusú hatóanyagok (2,4-D, MCPA, 2,4-DB, MCPB, dichlorprop, mecoprop), glyphosate, AMPA; gombaölőszer-hatóanyagok: myclobutanil; rovarölőszer-hatóanyagok: fenoxycarb. A fenti vizsgálatok súlypontos célvegyületei elsősorban a biológiai (pl. zsírszövet) és környezeti (víz, talaj) mintákban perzisztenciát mutató kémiai anyagok. Ilyenek a Magyarországon mára betiltott, de a talajban felhalmozódó és fennmaradó DDT (valamint bomlásterméke, a DDE) és campheclor, a hexaklór-ciklohexán (HCH) és elkülönített gamma-izomere, a lindane, melyeknek talajbeli felezési ideje (DT 50 ) mérsékelt égövben 4-30 év is lehet. Ennek tudható be, hogy a vegyületek felkerültek a perzisztens környezetszennyezők (POP-vegyületek) nemzetközi listájára, s a POP-vegyületek kibocsájtását Magyarországra is kötelező érvényű nemzetközi egyezmények (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, EU Council Decision 259/2004/EC) szabályozzák, mind a gyártás, mind a felhasználás tiltásával/visszaszorításával.

12 12 Nem évtizedes perzisztenciájú, ám szintén hosszan, vegetációs periódusokon túlnyúlóan fennmaradó hatóanyag az atrazine, melynek DT 50 értéke felszíni vizekben 1-3 hónap, talajvizekben 3-6 hónap, de mély talajrétegekben ennél is lényegesen hosszabb. A hazai felszíni vizek hasonlóan gyakori szennyezője az acetochlor. Ezen elsődleges célvegyületek mellett számos további hatóanyag maradékát is vizsgálni kívánjuk: a carbofuran, diazinon, fenoxycarb, metribuzin, phorate, prometryn, terbutryn és trifluralin hatóanyagokét. A fenti hatóanyagok többségével kapcsolatban felmerültek olyan ökotoxikológiai aggályok, amelyek folytán forgalmazásukat bizonyos országokban korlátozták, vagy beszüntették. Emellett ivóvizek korábbi felmérésében e hatóanyagok közül többet (diazinon, atrazine, prometryn) 0,1 µg/l koncentráció feletti szinten találtak, 11 illetve találtunk, s továbbiak (phorate, terbutryn) szintén mérhető mennyiségben fordultak elő. A célvegyületek körének harmadik csoportját azon vegyületek képezik, amelyeknek kimutatását a projekt keretében megkíséreljük, ám ezt különféle technikai nehézségek meghiúsíthatják. Ilyenek a fenoxi-ecetsav típusú gyomirtószer-hatóanyagok (2,4-D, MCPA, 2,4-DB, MCPB, dichlorprop, mecoprop), melyeknek minta-előkészítése során származékképzési műveleti lépést is be kell iktatnunk, valamint a glyphosate, gyomirtó szer, s ennek bomlásterméke az amino-metil-foszfonsav (AMPA). Ez utóbbit a norvég partnerünkkel minden bizonnyal meg tudjuk oldani. A minta-előkészítés során a meghatározni kívánt szennyezőt más mátrixösszetevőktől elválasztjuk (előtisztítás), a mintában betöményítjük, esetleg oldószercserét hajtunk végre. Extrakciós eljárásként részint vizes (talajminták), szerves oldószeres, szilárd fázisú extrakciós (SPE) és szilárd fázisú mikroextrakciós (SPME) eljárásokat alkalmazunk. -- Származékképzés. Mivel erősen protondonor (Brønsted-sav) jellegű csoportok (pl. COOH, OH) zavarják a GC elválasztást, ezeknek stabil kémiai származékát kell kialakítanunk a GC-vizsgálatot megelőzően. Ezt részint szililezéssel, észterezéssel vagy átészterezéssel, acilezéssel és hasonló reakciókkal érhetjük el. Ez elsősorban a DDT és a fenoxi-ecetsavak, valamint a glyphosate esetében merülhet fel. Származékképző reagensként metilezőszert (diazometán), más alkilezőszert (2,3,4,5-pentafluor-benzilbromid), illetve klórszilánokat tervezünk alkalmazni. -- Műszeres analitikai vizsgálat. A műszeres mérések során főként gázkromatográfiás-tömegspektrometriás (GC-MS) eljárásokat kívánunk alkalmazni. Rutin vizsgálatainkhoz alkalmazott CP-Sil 8 CB oszlop 5% poli-difenil-sziloxánt tartalmaz, s 35% fenil-poliszilfenilén-sziloxánt vagy a módosított poli-etilénglikolt tartalmazó, polárosabb töltetek, valamint királis (pl. (D)-penicillamin, királis Schiff-bázisok, (L)-borkősav-mono-(L)- 11 Kárpáti Z., Győrfi L., Csanády M., Károly G. és Krómer I. (1998): Ivóvizek növényvédő szer szennyezettsége. Egészségtudomány, 42:

13 13 valin-(s)-1-(naftil)-etil-amid) vagy királis elválasztást lehetővé tevő (pl. ciklodextrin, koronaéterek) töltetű kolonnák szintén előnyösen alkalmazhatók. A GC eljárás mellett kiegészítő vagy validálási jelleggel nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC) és enzimjelzéses immunanalitkai (ELISA) eljárásokat is tervezünk elvégezni. A célvegyületek minőségi azonosítását részint analitikai standardok, részint GC-MS spektrumkönyvtárak (NIST, Wiley) segítségével végezzük. A molekulaionok enyhébb fragmentációjára teremt lehetőséget a kémiai ionizáció (CI- MS). -- A mikotoxinok, egyes penészgombák (Fusarium, Stachybotrys, Aspergillus, Penicillium, Alternaria) másodlagos anyagcsere termékei, világszerte jelentős problémát jelentenek úgy humán-egészségügyi (élelmiszerbiztonsági), mint állategészségügyi (takarmánybiztonsági és higiéniai) vonatkozásban. A Fusarium gombák főként trichotecénvázas mikotoxinokat T-2 toxint, HT-2 toxint, diacetoxi-szcirpenolt (DAS), deoxinivalenolt (DON) termelnek, amelyek közül a DON és a T-2 toxin fordul elő gabonafélékben (búza, árpa, rozs, zab) illetve kukoricában leggyakrabban. Élettani hatásukat tekintve kórosan fokozzák a lipidperoxidációs folyamatok intenzitását, illetve csökkentik az antioxidáns védekezési rendszerek aktivitását, in vivo és in vitro körülmények között egyaránt. (v) Laborépítés Az MTA NKI MTA TAKI Ökotoxikológiai Kutatócsoport (ÖK) épületrésze alkalmas a vizsgálólaboratórium kialakítására. A területet az ÖK laboratóriumnak szánta, azonban források híján ez idáig a kiépítést nem tudta megvalósítani. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, az illetékes önkormányzat, a szakhatóságok közreműködése mellett január 11-én kiadta a jogerős építési engedélyt. A kivitelezés során az ÖK saját erőből szerkezetkész állapot létrehozását tudta elvégezni. A munkák bejelentése megtörtént, az építési engedély így 2013-ig hatályos. A laboratórium végleges kialakítása a projekt első szakaszában megtörténik, mintegy 136,59 e kalkulált költséggel, részben természetbeni hozzájárulásként az ÖK biztosítja. Ezzel párhuzamosan, illetve ezt követően történnek a műszerbeszerzések, a projekt első és második munkaszakaszában (első év). Megvásárolni kívánt jelentős analitikai műszerek: gázkromatográf (GC), gázkromatográfiás tömegspektrométer (GC-MS), folyadékkromatográf (HPLC), tömegspektrométer (IPC-MS), ELISA, PCR. Ezen kívül a technológiaelemzés kísérletes munkáihoz szükséges egy biotesztszoba kialakítása. A műszerbeszerzés teljes költsége 292,68 e, részben természetbeni hozzájárulásként az ÖK biztosítja. A további munkaszakaszok során a fogyóeszközök, valamint a fenntartási költségek (pl. munkabér) jelentkeznek.

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Doktori (PhD) értekezés Írta: Solymosné Majzik Etelka Témavezető:

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

CLICK ON ... Termékismertető. Folyamat és dokumentumkezelő rendszer

CLICK ON ... Termékismertető. Folyamat és dokumentumkezelő rendszer Termékismertető Folyamat és dokumentumkezelő rendszer 1 Product Information V11.0 1997-2011 folyamat és dokumentumkezelő Click On Kft www.click-on.hu info@click-on.hu xflower@click-on.hu ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A MECSEKI URÁNBÁNYA REKULTIVÁCIÓJÁNAK ELLENŐRZÉSE BIOINDIKÁCIÓS MÓDSZERREL Szerző: Máté Borbála Témavezető: dr. Kovács Tibor Pannon Egyetem Mérnöki Kar Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. november 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Dunakavics A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Baráth Artur A különböző közegészségügyi információs és informatikai rendszerek

Részletesebben

E-KÖZIGAZGATÁSI RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK SEBEZHETŐSÉGI VIZSGÁLATA

E-KÖZIGAZGATÁSI RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK SEBEZHETŐSÉGI VIZSGÁLATA V. Évfolyam 3. szám - 2010. szeptember Krasznay Csaba csaba@krasznay.hu E-KÖZIGAZGATÁSI RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK SEBEZHETŐSÉGI VIZSGÁLATA Absztrakt A programozási hibák kiszűrésére körültekintő tesztelésre

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS. Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (1)

ACTA CAROLUS ROBERTUS. Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (1) Főszerkesztő: Takácsné György Katalin Felelős szerkesztő: Csernák József Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Reméljük, hasznos információkkal és új kapcsolatokkal lesz gazdagabb a mai nap végére.

Reméljük, hasznos információkkal és új kapcsolatokkal lesz gazdagabb a mai nap végére. Tisztelt Látogató! Örömmel adjuk át a 2005. évi Harmadik Magyarországi PHP Konferencia programfüzetét, mely az immáron hagyományos tavaszi rendezvényünkbe ad részletes betekintést. Szándékaink szerint

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo ııo ıooııooıoıoııııoıooıoıııooıı ııoooıoııooııoııııooııooo ııoııoıoııooııoııoıooı oıoıııooıııoıoıııoo ooııooooııoıoııo ıooıoıııooııoo oıııoııııoo ııooııoı KIFÜ ıoııoı ııo oıoıııooıııoıoııı ııııooııooooııoıoııo

Részletesebben

Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez

Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez GUIDANCE ON THE PREPARATION OF AN APPLICATION FOR AUTHORISATIONS Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez 1. verzió 2011. január ECHA_2010_01820000_HU_TRA.doc

Részletesebben

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Az útmutatót készítette: Ambros Uchtenhagen A magyar kiadást szerkesztette: Horváth Gergely Csaba

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

Central Police Station, Szécsény Central Police Station, Borsod-Abaúj-Zemplén County RECOGNIZED FOR EXCELLENCE WINNERS

Central Police Station, Szécsény Central Police Station, Borsod-Abaúj-Zemplén County RECOGNIZED FOR EXCELLENCE WINNERS TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Határidős szolgáltatások teljesítményének mérése Tóth Csaba László Hazai on-line LCA adatrendszer vállalkozások környezetbarát fejlesztésének támogatására

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben