Hepatocita-szerű sejtek karakterizálása a humán embrionális őssejtek máj irányú differenciáltatása során. Erdélyi-Belle Boglárka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hepatocita-szerű sejtek karakterizálása a humán embrionális őssejtek máj irányú differenciáltatása során. Erdélyi-Belle Boglárka"

Átírás

1 Hepatocita-szerű sejtek karakterizálása a humán embrionális őssejtek máj irányú differenciáltatása során Doktori értekezés tézisei Erdélyi-Belle Boglárka Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológia Doktori Iskola Molekuláris sejt- és neurobiológia program Témavezetők: Prof. Schaff Zsuzsa, (SOTE) Dr. Homolya László, (RCNS, HAS) A Biológia Doktori Iskola vezetője: A Molekuláris sejt- és neurobiológia program vezetője: Prof. Erdei Anna Prof. Sass Miklós Enzimológiai Intézet, Természettudományi Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia II.sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem Budapest, Hungary 2014

2 Bevezetés Az irreverzibilis máj rendellenességben szenvedők számára manapság a máj transzplantáció az egyetlen szóba jöhető megoldás, azonban a szervdonorok hiánya miatt más alternatív lehetőségeket is számba kell venni, mint például a sejt alapú terápiát, melynek során a különböző típusú őssejtek (mint például, humán embrionális őssejtek, indukált pluripotens őssejtek, csontvelő eredetű őssejtek) segítségével igyekeznek regenerálni a sérült máj szövetet. Kísérleteink során két humán embrionális őssejt vonalat tanulmányoztunk a HUES1-et és a HUES9-et, melyeket úgy, ahogy a többi embrionális őssejt vonalat, a humán blasztociszták belső sejtjeiből állítottak elő. Különböző növekedési faktorok és morfogének hatására ezek a pluripotens embrionális őssejtek mindhárom csíralemez kialakítására képesek. A differenciáció folyamatát jól lehet jellemezni különböző differenciációs stádiumokra specifikus markerekkel. A máj szöveti parenchimájának fő alkotó elemei a hepatociták és a kolangiociták eltérő funkciót töltenek be a máj működésében valamint különböznek egymástól ABC transzporter és a tight junction (TJ) komponens expressziós mintázatukban is. A TJ komponenseknek fontos szerepük van az érett hepatociták polarizációjának kialakításában. A hepatocitákban a polarizáció során kialakult bazolaterális (szinuszoidális), és apikális (kanalikuláris) membránoknak különböző a ABC transzporter készletük, amik elengedhetetlenek a máj funkciójának betöltéséhez (anyagcsere folyamatok, glikogén raktározás, epekiválasztás, koleszterol szintézis, detoxifikáció, stb.). Mindezidáig még nem vizsgálták a humán embrionális őssejtek májirányú differenciáltatása során számos ABC transzporter, bicelluláris TJ komponens; mint például a claudinok, és a legújabban azonosított, három sejt között kapcsolatot tartó tricellulin valamint az extracelluláris mátrix protein, agrin génexpressziójának változását. A TJ komponensek expressziójának megváltozása és a malignus transzformáció között szoros kapcsolatot feltételeznek, ezért céljaink között szerepelt még különböző szöveti eredetű (máj és hasnyálmirigy) rákos megbetegedések TJ komponens készletének vizsgálata. 1

3 Célkitűzések A munkánk elsődleges célkitűzése a humán embrionális őssejtek máj irányú differenciáltatása volt, amihez előszöris ki kellett választani a hepatocita irányú differenciációra leginkább alkalmas humán embrionális őssejtvonalat, ki kellett választani a leghatékonyabban és a legkönnyebben reprodukálható differenciációs protokolt, ezt követően célunk volt, a jól karakterizált differenciációs állapotokra jellemző markerek expressziós szintváltozásának vizsgálatával nyomon követni a differenciáció folyamatát, valamint funkcionális esszékkel karakterizálni a differenciáció során kapott hepatocita-szerű sejteket és egyben a differenciációs folyamat hatékonyságát. Munkánk során célul tűztük ki, a humán embrionális őssejtek máj irányú differenciációs folyamatának jól karakterizált állapotaiban elsőként feltérképezni az expressziós szintváltozását a hepatociták bazolaterális (szinuszodális) membránján kifejeződő ABCA1, ABCC1 (MRP1), ABCC3 (MRP3), ABCC6 (MRP6), és a hepatociták apikális (kanalikuláris) membránján kifejeződő ABCB1(MDR1), ABCB4 (MDR3), ABCB11 (BSEP), ABCC2 (MRP2), ABCC4 (MRP4), ABCG2 (BCRP), ABCG5/G8 valamint a kolangiocita specifikus ABCC7 és végül a máj makrofágokban is kifejeződő ABCG1 géneknek, valamint feltérképezni számos TJ komponens, mint például a claudin-1, -4, -5, -7, tricellulin, valamint az agrin, extracelluláris matrix protein gének expressziós szintváltozását. A legtöbb rákos szövetburjánzás a szervezetben előforduló rákos őssejtekből eredeztethető, amik az őssejtekhez nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek; ilyen például az önmegújítóképesség, és a pluripotencia, ezért céljaink közt szerepelt továbbá összehasonlítani a különböző szöveti eredetű rákos megbetegedéseket a hozzájuk tartozó ép szövetekkel a TJ komponens és ABC transzporter génjeik expressziós és protein lokalizációs mintázatuk alapján, ezt követően pedig, páruzamot vonni a tumorok kialakulása és súlyossága valamint, a differenciáció során tapasztalt eredményeink között. 2

4 Vizsgálati módszerek A laboratóriumunkban rendelkezésre álló őssejtvonalak, HUES1 és HUES9 irányított differenciációját két féle, az irodalomban leírt eljárással végeztük. A hepatikus differenciáció végén, a kapott hepatocita-szerű sejt populációt morfológiai vizsgálatokkal, és különböző funkcionális módszerekkel jellemeztük, mint például; glikogén tárolás, organikus anion felvétel/leadás, albumin és urea szekréció mérésével valamint CDF-DA hidrolízis vizsgálattal. A differenciációs folyamatát különböző, jól karakterizált fázisaiban a különböző őssejt és hepatocita markerek mrns expressziós mintázatának változását is nyomon követtük Az ABC transzporter és TJ komponens gének expresszióját mrns-szinten kvantitatív valós idejű (RT) PCR-el határozzuk meg a fent említett differenciációs stádiumokban. Ezt követően néhány májrákos megbetegedést hasonlítottunk össze a hozzájuk tartozó ép szöveti mintákkal; a sejtkapcsoló készletük gén expresszós mintázata alapján kvantitatív RT-PCR-el, valamint a sejtkapcsoló fehérjéik lokalizációja alapján immunhisztokémiával. Majd igyekeztünk párhuzamot vonni a különböző súlyosságú rákos megbetegedések és a rákos szövetek TJ gén expressziója között kvantitatív RT-PCR-el. Eredmények A kiválasztott differenciációs protokoll relatív egyszerű és jól definiált differenciációs stádiumokra volt bontható. A HUES9 sejteket három napig differenciálatlan állapotban tartottuk, amik öt napig tartó Activin A kezelés hatására endoderma-szerű sejtekké alakultak. További hét napig tartó hepatocita növekedési faktorral (HGF) való kezelés hatására pedig hepatocita-szerű sejtekké differenciálódtak. A HUES9 sejtek máj irányú differenciáltatásának hatékonyságát különböző módszerekkel vizsgáltuk (morfológia vizsgálatával, funkcionális esszékel, őssejtmarkerek és májmarkerek expressziójának vizsgálatával RT-PCR-el), amik segítségével igazoltuk, hogy sikerült a humán embrionális őssejtekből májszerű sejteket differenciáltatnunk. A differenciáltatási folyamat különböző időpontjaiban nyomon követtük a sejtek morfológiájában végbemenő változásokat. A folyamat végére a hepatocita-szerű sejtek sokszögletűek lettek és a citoplazmájukban sok glikogén tartlamú granulum volt látható, hasonlóan a sejtkultúrában tenyésztett normál humán hepatocitákhoz. A humán embrionális őssejt eredetű hepatocita-szerű sejtek hepatocitákra jellemző funkcionális aktivitást mutattak. 3

5 A PAS (periodic acid-schiff) esszét rutinszerűen alkalmazzák a májsejtekre jellemző citoplazmatikus glikogén felhalmozódás kimutatására. A differenciációs folyamat végén a hepatocita-szerű sejtek PAS pozitívak voltak. A működőképes májsejtek kimutatására alkalmas módszer az ICG (indocyanin green) organikus anion felvételének és leadásának vizsgálata. A humán embrionális őssejtekből differenciáltatott májszerű sejtek felvették az ICG-t, azonban a differenciálatlan őssejtek nem voltak erre képesek. A máj funciót mutató sejtek a felvett ICG-t hat óra múlva eliminálták. A sejtek máj karakterét támasztja alá, hogy a differenciációs folyamat végére a sejtek urea szekréciója szignifikánssan megnőtt. Azonban a differenciáltatott sejtek albumin szekréciója az endoderma állapot végén volt a legmagasabb, ami a hepatocita állapot végére kissé lecsökkent, összességében elmondható, hogy a differenciáció során nőtt az albumin szekréció. A CDF-DA hidrolízis vizsgálattal a polarizálódó hepatocitákban az epe kanalikulusok kialakulását és tipikusan azok membránján expresszálódó ABCC2 (MRP2) jelenlétét vizsgáltuk, melynek során azt láttuk, hogy a zöld CDF festék a hepatocita-szerű sejtekben és a sejtek közti térben halmozódott fel, kanalikulus képződést azonban nem tapasztaltunk. Mindez arra utalt, hogy a differenciáció végén a hepatocita-szerű sejtek polarizációja és ez által a membrán proteinek megfelelő helyre juttatása még folyamatban van. A differenciáció hatékonyságát őssejt marker gének expressziójának nyomon követésével is vizsgáltuk, melynek során az Oct3/4 és Nanog gének szignifikáns csökkenését tudtuk kimutatni kvantitatív RT-PCR-el, ami arra utalt, hogy a differenciáció során a sejtek elvesztették az őssejt karakterüket. A differenciációs folyamat végére a hepatocita marker gének, az α-fötoprotein és az albumin expressziója szignifikánsan megemelkedett. Ezt követő vizsgálataink rámutattak arra, hogy a humán embrionális őssejtekből differenciáltatott hepatocita-szerű sejtek többé-kevésbé a hepatocitákra jellemző ABC transzporter és TJ készlettel rendelkeztek. A kvantitatív RT-PCR-el végzett vizsgálatinak során azt tapasztaltuk, hogy az általunk vizsgált négy tipikusan a polarizált hepatociták bazolaterális (szinuszoidális) membránján expresszálódó ABC transzporter közül az ABCA1 (15-ször), az ABCC3 (MRP3) (15-ször) és az ABCC6 (MRP6) (30-szor) gének expressziója növekedett meg szignifikánsan a differenciáció során. Az általunk vizsgált nyolc apikális (kanalikuláris) ABC transzporter közül, pedig az ABCB11 (BSEP) (110-szer), az ABCC2 (MRP2) (30-szor), és az ABCG5 (8-szor) gének expressziója növekedett meg szignifikánsan. Az apikális ABCG2 (BCRP) (20-szor) expressziója a differenciáció folyamata során kezdetben csökkent, amit a folyamat végére szignifikáns növekedés váltott fel, ez egybevág az irodalmi adatokkal. A tipikusan máj makrofágok (Kupffer sejtek) membránján 4

6 expresszálódó ABCG1 (85-ször) és az epevezetéksejtek membránján expresszálódó ABCC7 (CFTR) (80-szor) géneknek szintén szignifikáns növekedését tapasztaltuk a hepatikus differenciáció során. A TJ komponens készletben végbemenő változásokat vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az endoderma-szerű sejtek szignifikánsan több claudin-1-et (30-szor) expresszáltak, mint a hepatocia-szerű sejtek. A differenciáció során szignifikáns mértékben emelkedett a claudin-4 (20-szor), és agrin (10-szer) gének expressziója, és a legmagasabb szintet a differenciáció végén érték el. Azonban a hepatocita-szerű sejtek nem expresszáltak több claudin-7, és tricellulin gént a kiindulási sejtekhez képest. A tumoros megbetegedések vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy amíg a hasnyálmirigy duktuláris adenokarcinómák (PDAC) dedifferenciáltságával csökkent a tricellulin expressziója, addig a hepatocelluláris karcinomás (HCC) esetekben a dedifferenciáltság megnövekedett tricellulin termelődéssel és egyben rossz prognózissal járt együtt. A tricellulin expressziót megvizsgáltuk továbbá cirrózisos (CIR) és fokális noduláris hiperpláziás (FNH) esetekben is és azt tapasztaltuk, hogy amíg a CIR esetében enyhén, addig az FNH-ban fokozódott a tricellulin protein expressziója. Az általáunk vizsgált megbetegedések közül a HCC-ben tapasztaltuk a legnagyobb mértékű tricellulin termelődést. Vizsgálataink során azt láttuk, hogy a fibrolamelláris carcinomában (FLC) kevesebb claudin-1 és tricellulin, azonban több claudin-5 expresszálódik, mint a hepatocelluláris carcinomában (HCC). A humán máj és hasnyálmirigy rákok esetében mi detektáltuk elsőként a tricellulin jelenlétét. Következtetések A humán embrionális őssejteket (ES) in vivo különböző morfogének és növekedési faktorok hozzáadásával akár mindhárom csíravonal irányába lehet differenciáltatni. Célunk az volt, hogy figyelemmel kísérjük az őssejtek máj irányú differenciálódási folyamata során a tight junction (TJ) komponensek, és az ABC (ATP-binding cassette) transzporterek génexpressziós változását. A differenciációs folyamat során a humán ES sejtekből először endoderma-szerű sejtek lettek, amiket tovább differenciáltatva hepatocita-szerű sejteket kaptunk. A differenciáltatott sejtek sokszögletű morfológiája és funkcionális vizsgálata (pl. glikogén tárolás, organikus anion felvétel/leadás, albumin és urea szekréció) is máj karaktert 5

7 mutatott. Az őssejt marker gének (Oct3/4 és Nanog) expressziós szintje a differenciáció előre haladtával szignifikánsan lecsökkent, míg a májra jellemző gének (α-fötoprotein, albumin) expressziós szintje a differenciálás végén érte el a csúcspontját. Az endoderma-szerű sejtek claudin-1 expressziója volt a legmagasabb, amely végül a hepatocita-szerű sejtekben csökkent. A kolangiocita markerek expressziós szintje (claudin-4, CK-7, CK-19, és agrin) a differenciálás végén volt a legmagasabb. A hepatocita-szerű sejtek a differenciálódási folyamat végén néhány hepatocita-specifikus apikális (kanalikuláris) ABC transzportert (ABCC2/MRP2, ABCG5 ABCB11/BSEP), úgy ahogy néhány hepatocita-specifikus bazolaterális (szinuszoidális) ABC transzportert (ABCA1, ABCC3/MRP3 és ABCC6/MRP6) szignifikánsan magas szinten expresszáltak. Az eddigi eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a differenciációs folyamat végén lévő sejtek egyaránt mutatnak hepatocita és kolangiocita szerű karaktert. A HUES9-ből differenciálatatott hepatocelluláris és egyben kolangiocelluláris karakterű sejtek segítségével a különböző típusú rákos megbetegedések molekuláris mechanizmusait modellezhetjük. Eredményeink alátámasztják, hogy a hepatikus differenciáció során a TJ komponensek és az ABC transzporterek nyomonkövetésével jobban megérthetjük az in vivo máj organogenezist. Összehasonlítottunk különböző máj és a hasnyálmirigy rákos megbetegedéseket (FLC, HCC, FNH, CIR, PDAC) az ép máj és hasnyálmirigy szövetekkel a különböző TJ komponensek és ABC transzporterek génexpressziója és fehérje lokalizációja alapján. Azt találtuk, hogy míg a HCC-kben a magas tricellulin expresszió, addig a PDAC megbetegedésekben az alacsony tricellulin expresszió társult rossz prognózissal. Eredményeink előre vetítik annak a lehetőségét, miszerint a TJ komponenseket a tricellulint és az ABC transzportereket a rák gyógyítás potenciális célpontjaiként tarthatjuk számon. 6

8 Saját publikációk az értekezés témakörében B. Erdélyi-Belle, Á. Apáti, Gy. Török, B. Sarkadi, Zs. Schaff, A. Kiss, L. Homolya Expression profiling of hepatocyte-like cells initiated from human embryonic stem cells PATHOLOGY AND ONCOLOGY RESEARCH (2014) accepted (IF: 1.555) Somorácz A, Korompay A, Törzsök P, Patonai A, Erdélyi-Belle B, Lotz G, Schaff Z, Kiss A. Tricellulin Expression and its Prognostic Significance in Primary Liver Carcinomas. PATHOLOGY AND ONCOLOGY RESEARCH In press: p. In press. (2014) IF: Korompay A, Borka K, Lotz G, Somorácz Á, Törzsök P, Erdélyi-Belle B, Kenessey I, Baranyai Zs, Zsoldos F, Kupcsulik P, Bodoky Gy, Schaff Zs, Kiss A Tricellulin expression in normal and neoplastic human pancreas HISTOPATHOLOGY 60:(6B) pp. E76-E86. (2012) IF: Patonai A, Erdélyi-Belle B, Korompay A, Somorácz Á, Straub BK, Schirmacher P, Kovalszky I, Lotz G, Kiss A, Schaff Zs Claudins and tricellulin in fibrolamellar hepatocellular carcinoma VIRCHOWS ARCHIV-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PATHOLOGY 458: pp (2011) IF: Apáti Á, Orbán T, Varga N, Németh A, Schamberger A, Krizsik V, Erdélyi-Belle B, Homolya L, Várady G, Padányi R, Karászi É, Kemna EW, Német K, Sarkadi B High level functional expression of the ABCG2 multidrug transporter in undifferentiated human embryonic stem cells. BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES 1778:(12) pp (2008) IF: Egyéb publikációk Patonai A, Erdélyi-Belle B, Korompay A, Somorácz A, Törzsök P, Kovalszky I, Barbai T, Rásó E, Lotz G, Schaff Z, Kiss A. Molecular Characteristics of Fibrolamellar Hepatocellular Carcinoma. Pathol Oncol Res Jan;19(1): doi: /s Epub 2012 Aug 8. IF:

9 Konferencia absztraktok B. Erdélyi-Belle, Á. Apáti, B. Sarkadi, L. Homolya Expression profiling of ABC transporters during hepatic differentiation initiated from human embryonic stem cells Magyar Őssejt Konferencia, Budapest Erdélyi-Belle Boglárka Az ABC-transzporterek expressziós szintváltozásának vizsgálata a humán embrionális őssejtek máj-irányú differenciáltatása során 39. Membrán-Transzport Konferencia, Sümeg Korompay Anna, Borka Katalin, Lotz Gábor, Kovalszky Ilona, Somorácz Áron, Patonai Attila, Erdélyi-Belle Boglárka, Kiss András, Schaff Zsuzsa A tricellulin jelenlétének, lokalizációjának és mennyiségi változásainak vizsgálata humán pancreasban és egyes daganataiban PHD TUDOMÁNYOS NAPOK, Budapest, április Erdélyi-Belle Boglárka ABC transzporterek expressziós mintázata őssejt-eredetű májszerű sejtekben 40. Membrán-Transzport Konferencia, Sümeg Patonai A, Törzsök P, Korompay A, Erdélyi-Belle B, Somorácz Á, Kovalszky I, Lotz G, Kiss A, Schaff Zs. Characteristics of fibrolamellar hepatocellular carcinoma: expression of tight junction proteins. EASL Special Conference on Hepatocellular Carcinoma: from Genomics to Treatment, Dubrovnik, Croatia, June 25-26, 2010 Korompay A, Borka K, Erdélyi-Belle B, Somorácz Á, Törzsök P, Lotz G, Kovalszky I, Patonai A, Kiss A, Schaff Zs. A tricellulin jelenlétének, lokalizációjának és mennyiségi változásainak vizsgálata egér hasnyálmirigyben, illetve humán pancreasban és egyes daganataiban. 69. Patológus Kongresszus, Siófok, szeptember 30-október 2, 2010 Korompay A, Erdélyi-Belle B, Apati A, Homolya L, Kiss A, Schaff Zs. Expression profiling of tight junction proteins during hepatic differentiation initiated from human embryonic stem cells. 46 th Annual Meeting of EASL, Berlin, Germany, March 30-April 3, 2011 A. Korompay, B. Erdelyi-Belle, Á. Apati, L. Homolya, A. Kiss, Z. Schaff 8

10 981 EXPRESSION PROFILING OF TIGHT JUNCTION PROTEINS DURING HEPATIC DIFFERENTIATION INITIATED FROM HUMAN EMBRYONIC STEM CELLS Journal of Hepatology - J HEPATOL, vol. 54, pp. S391-S391, March 2011 Somorácz Á, Korompay A, Patonai A, Erdélyi-Belle B, Törzsök P, Lotz G, Schaff Zs, Kiss A. Expression of tricellulin, a recently identified tight junction protein in normal liver and in primary liver cancers. 46 th Annual Meeting of EASL, Berlin, Germany, March 30-April 3, 2011 Á. Somorácz, A. Korompay, A. Patonai, B. Erdélyi-Belle, P. Törzsök, G. Lotz, Z. Schaff, A. Kiss 251 EXPRESSION OF TRICELLULIN, A RECENTLY IDENTIFIED TIGHT JUNCTION PROTEIN IN NORMAL LIVER AND IN PRIMARY LIVER CANCERS Journal of Hepatology - J HEPATOL, vol. 54, pp. S103-S103, March 2011 DOI: /S (11) Á. Somorácz, A. Korompay, P. Törzsök, A. Patonai, B. Erdélyi-Belle, G. Lotz, Z. Schaff, A. Kiss 751 TRICELLULIN EXPRESSION CORRELATES WITH OVERALL SURVIVAL IN HEPATOCELLULAR AND CHOLANGIOCELLULAR CARCINOMAS Journal of Hepatology Vol. 56 Supplement 2, Page S295, April

Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben

Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben Bebes Attila Témavezető: Dr. Széll Márta tudományos tanácsadó Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati

Részletesebben

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest Sejtek - őssejtek dióhéjban 2014. február Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest A legtöbb sejtünk osztódik, differenciálódik, elpusztul... vérsejtek Vannak

Részletesebben

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Doktori tézisek Dr. Cserepes Judit Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének Kutatási előzmények Az ABC transzporter membránfehérjék az ATP elhasítása (ATPáz aktivitás) révén nyerik az energiát az általuk végzett

Részletesebben

Tézis tárgyköréhez kapcsolódó tudományos közlemények

Tézis tárgyköréhez kapcsolódó tudományos közlemények Tézis tárgyköréhez kapcsolódó tudományos közlemények ABC transzporterek és lipidkörnyezetük kölcsönhatásának vizsgálata membrán koleszterin tartalom hatása az ABCG2 (BCRP/MXR) fehérje működésére Ph.D.

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

TRANSZPORTEREK Szakács Gergely

TRANSZPORTEREK Szakács Gergely TRANSZPORTEREK Szakács Gergely Összefoglalás A biológiai membránokon keresztüli anyagáramlást számos membránfehérje szabályozza. E fehérjék változatos funkciója és megjelenésük mintázata biztosítja a sejtek

Részletesebben

HUMÁN ABC TRANSZPORTEREK FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA. Homolya László

HUMÁN ABC TRANSZPORTEREK FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA. Homolya László Akadémiai doktori értekezés tézisei HUMÁN ABC TRANSZPORTEREK FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA Homolya László MTA-SE Membránbiológiai Kutatócsoport Budapest, 2010. 1. Bevezetés Az ATP-Binding Cassette (ABC) transzporterek

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Tantárgy címe: Transzdifferenciáció és regeneratív medicina Dr. Balogh Péter és Dr. Engelmann Péter

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Tantárgy címe: Transzdifferenciáció és regeneratív medicina Dr. Balogh Péter és Dr. Engelmann Péter Előadás Előadás címe Dia Dia címe száma 1. Őssejtek és transzdifferenciáció: bevezetés, alapok 2. Őssejt-típusok, fenntartásuk és homeosztázisuk 3. Regeneráció állatmodellekben 2. Alapfogalmak 3. Őssejt-kutatás

Részletesebben

http://www.geneticliteracyproject.org Nagy Krisztina Semmelweis Egyetem, Orálbiológiai Tanszék

http://www.geneticliteracyproject.org Nagy Krisztina Semmelweis Egyetem, Orálbiológiai Tanszék ŐSSEJTEK http://www.geneticliteracyproject.org 2015. május 6. Nagy Krisztina Semmelweis Egyetem, Orálbiológiai Tanszék Az őssejt definíciója korlátlan önmegújító képesség differenciált utódsejtek létrehozása

Részletesebben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Papp Zoltán Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék Megmenthető a károsodott szív őssejtekkel? Funkcionális változások az öregedő

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban

Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban Augusta - Idegsebészet Klekner Álmos 1, Bognár László 1,2 1 Debreceni Egyetem, OEC, Idegsebészeti Klinika, Debrecen 2 Országos Idegsebészeti

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Doktori értekezés tézisei Türk Dóra Témavezető: Dr. Szakács Gergely MTA TTK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

Részletesebben

A vizsgálati anyagot a következők alkották;

A vizsgálati anyagot a következők alkották; A sejtkapcsolatok fellazulása a daganatok kialakulásának és a tumoros progressziónak alapvető történése. A sejt-sejt és a sejt-extracellularis matrix (ECM) kapcsolat megbomlása számos daganatban, kiemelten

Részletesebben

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Tight junction alkotórészek és mikrorns expresszió vizsgálata humán daganatokban, különös tekintettel a májdaganatokra

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Tight junction alkotórészek és mikrorns expresszió vizsgálata humán daganatokban, különös tekintettel a májdaganatokra MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Tight junction alkotórészek és mikrorns expresszió vizsgálata humán daganatokban, különös tekintettel a májdaganatokra Dr. Kiss András Semmelweis Egyetem Budapest, II. sz.

Részletesebben

Őssejtek és hemopoiézis 1/23

Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Sejtsorsok Sejtosztódás Sejt differenciáció sejtvonulatok szövetek (több sejtvonulat) Sejt pusztulás Sejtvonulat az őssejtek és azok utódai egy adott szöveti sejt differenciációja

Részletesebben

~ 1 ~ Ezek alapján a következő célokat valósítottuk meg a Ph.D. munkám során:

~ 1 ~ Ezek alapján a következő célokat valósítottuk meg a Ph.D. munkám során: ~ 1 ~ Bevezetés és célkitűzések A sejtekben egy adott időpillanatban expresszált fehérjék összessége a proteom. A kvantitatív proteomika célja a proteom, egy adott kezelés vagy stimulus hatására bekövetkező

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

Zárójelentés a Hisztamin hatása a sejtdifferenciációra, összehasonlító vizsgálatok tumor - és embrionális őssejteken című 62558 számú OTKA pályázatról

Zárójelentés a Hisztamin hatása a sejtdifferenciációra, összehasonlító vizsgálatok tumor - és embrionális őssejteken című 62558 számú OTKA pályázatról Zárójelentés a Hisztamin hatása a sejtdifferenciációra, összehasonlító vizsgálatok tumor - és embrionális őssejteken című 62558 számú OTKA pályázatról A hisztaminnak az allergiás reakciókban betöltött

Részletesebben

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A genetikai betegségek mellett, génterápia alkalmazható szerzett betegségek, mint

Részletesebben

Terápiarezisztencia-fehérjéket kódoló mrns kvantitatív kimutatása PCRtechnikával. nyirokcsomójában

Terápiarezisztencia-fehérjéket kódoló mrns kvantitatív kimutatása PCRtechnikával. nyirokcsomójában Terápiarezisztencia-fehérjéket kódoló mrns kvantitatív kimutatása PCRtechnikával lymphomás kutyák nyirokcsomójában Sunyál Orsolya V. évfolyam Témavezetık: Dr. Vajdovich Péter Szabó Bernadett SZIE-ÁOTK

Részletesebben

Redox paraméterek mérése daganatos kutyákba.

Redox paraméterek mérése daganatos kutyákba. A kutatás eredeti célja az volt, hogy olyan paramétereket találjunk a kutyákban előforduló daganatok kezelésére, amelyek az eddiginél pontosabban leírják és megbízhatóbb prognózist adnak a gyógykezelésre

Részletesebben

RÉSZLETES PROGRAM. 2013. szeptember 26., csütörtök

RÉSZLETES PROGRAM. 2013. szeptember 26., csütörtök 2013. szeptember 26., csütörtök 8:00 Érkezés, regisztráció 9:00-10:30 Gyakorlat orientált neuropatológia - Rezidens kurzus Catalonia terem Üléselnök: Reiniger Lilla (Budapest) Turányi Eszter (Budapest)

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek

A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek Cytokinek - definíció Cytokin (Cohen 1974): Sejtek közötti kémi miai kommunikációra alkalmas anyagok; legtöbbjük növekedési vagy differenciációs

Részletesebben

BIOLÓGIAI HATÓANYAGOK TESZTELÉSE BIOTECHNOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL

BIOLÓGIAI HATÓANYAGOK TESZTELÉSE BIOTECHNOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 BIOLÓGIAI HATÓANYAGOK

Részletesebben

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok, 2017. Bev. 2. ábra Az immunválasz kialakulása 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán

Részletesebben

Őssejtek és hemopoiézis 1/23

Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Sejtsorsok Sejtosztódás Sejt differenciáció sejtvonulatok szövetek (több sejtvonulat) Sejt pusztulás Sejtvonulat az őssejtek és azok utódai egy adott szöveti sejt differenciációja

Részletesebben

ABC TRANSZPORTEREK ÚTON ÚTFÉLEN

ABC TRANSZPORTEREK ÚTON ÚTFÉLEN ABC TRANSZPORTEREK ÚTON ÚTFÉLEN MTA TTK, Molekuláris Farmakológiai Intézet, Molekuláris Sejtbiológiai Laboratórium, Budapest Összefoglalás A különböző ABC transzporterek igen fontos szerepet látnak el

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Semmelweis University, 2nd Department of Pathology Director: Dr. József Tímár

Semmelweis University, 2nd Department of Pathology Director: Dr. József Tímár Semmelweis University, 2nd Department of Pathology Director: Dr. József Tímár 2010 Scientific Publications IF: 109.649 Albini A, Tímár J: Genomics of metastatic progression. Editorial Comment. Clin Exp

Részletesebben

Claudin-1 és claudin-7 expresszió növekedése cirrhosisban és hepatocelluláris carcinomában

Claudin-1 és claudin-7 expresszió növekedése cirrhosisban és hepatocelluláris carcinomában Claudin-1 és claudin-7 expresszió növekedése cirrhosisban és hepatocelluláris carcinomában Dr. Kiss András 2. Pathologia Intézet Semmelweis Egyetem, Budapest 67. Pathologus Kongresszus, Keszthely 2008

Részletesebben

Lendület Napok: mozgásban a hazai tudomány MTA 2013. december 16. és 18.

Lendület Napok: mozgásban a hazai tudomány MTA 2013. december 16. és 18. Buday László Állványfehérjék szerepe a jelátvitelben MTA TTK EI Lendület Jelátviteli Kutatócsoport MTA Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet, Lendület jelátviteli munkacsoport, vezetője:

Részletesebben

Az EGF-receptor és a claudinok expressziós mintázatának vizsgálata a fej-nyak régió laphámrákjaiban. Dr. Szabó Balázs

Az EGF-receptor és a claudinok expressziós mintázatának vizsgálata a fej-nyak régió laphámrákjaiban. Dr. Szabó Balázs Az EGF-receptor és a claudinok expressziós mintázatának vizsgálata a fej-nyak régió laphámrákjaiban Doktori tézisek Dr. Szabó Balázs Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain

Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain Doktori tézisek dr. Riesz Péter Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Romics Imre

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

szerepe a gasztrointesztinális

szerepe a gasztrointesztinális A calprotectin és egyéb biomarkerek szerepe a gasztrointesztinális gyulladásos betegségek differenciál diagnosztikájában 1 Halmainé Kiss Ilona, 2 Rutka Mariann, 1 Földesi Imre Szegedi Tudományegyetem 1

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

Részletes szakmai zárójelentés 1. Humán pluripotens őssejtek és ABC transzporterek

Részletes szakmai zárójelentés 1. Humán pluripotens őssejtek és ABC transzporterek Részletes szakmai zárójelentés 1. Humán pluripotens őssejtek és ABC transzporterek A projekt első évében, 2008-ban, elsőrendű feladatunk a humán embrionális őssejtek tenyésztésre és differenciáltatására

Részletesebben

Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium sejtjeiben

Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium sejtjeiben TÉMA ÉRTÉKELÉS TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 (minden téma külön lapra) 2010. június 1. 2012. május 31. 1. Az elemi téma megnevezése Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Molekuláris Medicina

Molekuláris Medicina Molekuláris Medicina Molekuláris Medicina Őssejt terápia Génterápia Tumor terápia Immunterápia Egyéb terápiák Vakcinák Genetikai diagnosztika Orvosi genomika Terápiák Diagnosztikák Orvostudomány: régi

Részletesebben

Tight junction proteinek és jelátviteli utak molekuláris patológiai vizsgálata fibrolamellaris carcinomában

Tight junction proteinek és jelátviteli utak molekuláris patológiai vizsgálata fibrolamellaris carcinomában Tight junction proteinek és jelátviteli utak molekuláris patológiai vizsgálata fibrolamellaris carcinomában Doktori tézisek Dr. Patonai Attila Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskola Témavezető: Dr.

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. A doktori értekezés tézisei A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. Bíró Judit Témavezető: Dr. Fehér Attila Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

A preventív vakcináció lényege :

A preventív vakcináció lényege : Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív

Részletesebben

Humán szubmandibuláris nyálmirigy-eredetű primer sejtek és immortalizált sejtvonal differenciálódásának in vitro vizsgálata

Humán szubmandibuláris nyálmirigy-eredetű primer sejtek és immortalizált sejtvonal differenciálódásának in vitro vizsgálata Humán szubmandibuláris nyálmirigy-eredetű primer sejtek és immortalizált sejtvonal differenciálódásának in vitro vizsgálata Doktori tézisek Szlávik Vanda Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok

Részletesebben

VIZSGÁLATA FLOWCYTOMETRIA

VIZSGÁLATA FLOWCYTOMETRIA TERÁPIAREZISZTENCIA FEHÉRJ RJÉK K MŐKÖDÉSÉNEK M VIZSGÁLATA FLOWCYTOMETRIA ALKALMAZÁSÁVAL Szendi Eszter V. évfolyam Témavezetı: Dr. Vajdovich Péter TDK konferencia, 2008.11.26. Terápiarezisztencia alapvetı

Részletesebben

Semmelweis University, 2nd Department of Pathology Director: Dr. Zsuzsa Schaff /Dr. József Tímár (as of July 1.)

Semmelweis University, 2nd Department of Pathology Director: Dr. Zsuzsa Schaff /Dr. József Tímár (as of July 1.) Semmelweis University, 2nd Department of Pathology Director: Dr. Zsuzsa Schaff /Dr. József Tímár (as of July 1.) Scientific Publications IF: 37.575 2008 Barna G, Reiniger L, Tátrai P, Kopper L, Matolcsy

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Keserű György Miklós gy.keseru@ttk.mta.hu www.ttk.mta.hu Az MTA TTK küldetése: multidiszciplináris kutatások komplex rendszereken Ember Anyagtudomány

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA EMBRIONÁLIS EREDETŰ ŐSSEJT-VONALAK ALKALMAZÁSA IN VITRO MODELLRENDSZERKÉNT A SEJTEK DIFFERENCIÁLÓDÁSA

Részletesebben

Heterogén sejtfenotípusok kialakulása egy homogén idegi őssejt populáció in vitro differenciációja során. Doktori Értekezés Tézisei

Heterogén sejtfenotípusok kialakulása egy homogén idegi őssejt populáció in vitro differenciációja során. Doktori Értekezés Tézisei Heterogén sejtfenotípusok kialakulása egy homogén idegi őssejt populáció in vitro differenciációja során. Doktori Értekezés Tézisei Varga Balázs Viktor ELTE Biológia Doktori Iskola Idegtudomány és humánbiológia

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

Füle Tibor. Humán papillómavírus a méhnyakrákokban és a környező szövetekben. Témavezető: Dr. Kovalszky Ilona

Füle Tibor. Humán papillómavírus a méhnyakrákokban és a környező szövetekben. Témavezető: Dr. Kovalszky Ilona Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Humán papillómavírus a méhnyakrákokban és a környező szövetekben Füle Tibor Témavezető: Dr. Kovalszky Ilona Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 2005

Részletesebben

Claudinok szerepe az emlőrák prognózisának meghatározásában. Dr. Szász A. Marcell

Claudinok szerepe az emlőrák prognózisának meghatározásában. Dr. Szász A. Marcell Claudinok szerepe az emlőrák prognózisának meghatározásában Doktori tézisek Dr. Szász A. Marcell Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kulka Janina, egyetemi tanár, Ph.D. Hivatalos

Részletesebben

A Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai. Tudományos Bizottság 2011-es tevékenysége

A Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai. Tudományos Bizottság 2011-es tevékenysége A Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság 2011-es tevékenysége A Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos bizottság 2011. november 21.-én jött létre négy

Részletesebben

Semmelweis University, 2nd Department of Pathology Director: Dr. József Tímár

Semmelweis University, 2nd Department of Pathology Director: Dr. József Tímár Scientific Publications IF: 55.819 Semmelweis University, 2nd Department of Pathology Director: Dr. József Tímár 2009 Aigelsreiter A, Janig E, Sostaric J, Pichler M, Unterthor D, Halász J, Lackner C, Zatloukal

Részletesebben

A PLURIPOTENS ŐSSEJTEK KÜLÖNLEGES BIOLÓGIAI PROGRAMJA, EMBRIONÁLIS ÉS INDUKÁLT PLURIPOTENS ŐSSEJTEK

A PLURIPOTENS ŐSSEJTEK KÜLÖNLEGES BIOLÓGIAI PROGRAMJA, EMBRIONÁLIS ÉS INDUKÁLT PLURIPOTENS ŐSSEJTEK A PLURIPOTENS ŐSSEJTEK KÜLÖNLEGES BIOLÓGIAI PROGRAMJA, EMBRIONÁLIS ÉS INDUKÁLT PLURIPOTENS ŐSSEJTEK Az embrionális, illetve az indukált pluripotens őssejtek szinte korlátlan fejlődési képességgel rendelkező

Részletesebben

10. előadás: A sejtciklus szabályozása és a rák

10. előadás: A sejtciklus szabályozása és a rák 10. előadás: A sejtciklus szabályozása és a rák sejtciklus = Azon egymást követő fázisok vagy szakaszok sorrendje, amelyen egy sejt áthaladaz egyik osztódástól a következőig.) A sejtciklus változatai szabálytalan

Részletesebben

A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban

A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban Doktori (PhD) értekezés Siklódi Erika Rozália Biológia Doktori Iskola Iskolavezető: Prof. Erdei Anna, tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI

A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI X Lo3; C63 TULASSAY ZSOLT - LAPIS KÁROLY - ZALATNAI ATTILA A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT. BUDAPEST, 2014 KTE Klebeisberg Könyvtár Egyvtem Lektorok: HELYBEN OLVASHATÓ SCHAFF ZSUZSA,

Részletesebben

1. Az immunrendszer működése. Sejtfelszíni markerek, antigén receptorok. 2. Az immunrendszer szervei és a leukociták

1. Az immunrendszer működése. Sejtfelszíni markerek, antigén receptorok. 2. Az immunrendszer szervei és a leukociták Sejtfelszíni markerek, antigén receptorok A test őrei 1. Az immunrendszer működése Az individualitás legjobban az immunitásban mutatkozik meg. Feladatai: - a saját és idegen elkülönítése, felismerése -

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére. Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,

Részletesebben

Az agrin szelektív megjelenése a hepatocellularis carcinoma erezetében: kórkeletkezési és elkülönítő diagnosztikai vonatkozások

Az agrin szelektív megjelenése a hepatocellularis carcinoma erezetében: kórkeletkezési és elkülönítő diagnosztikai vonatkozások Az agrin szelektív megjelenése a hepatocellularis carcinoma erezetében: kórkeletkezési és elkülönítő diagnosztikai vonatkozások Doktori (Ph.D.) tézisek Tátrai Péter Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori

Részletesebben

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

47. MEMBRÁN-TRANSZPORT KONFERENCIA PROGRAM, május Sümeg, Hotel Kapitány

47. MEMBRÁN-TRANSZPORT KONFERENCIA PROGRAM, május Sümeg, Hotel Kapitány 47. MEMBRÁN-TRANSZPORT KONFERENCIA PROGRAM, 2017. május 16-19. Sümeg, Hotel Kapitány Május 16. kedd 13:00-17:00 Regisztráció, poszterek kifüggesztése 17:00-17:10 Ünnepélyes megnyitó Fischer Emil és Tretter

Részletesebben

A benignus és malignus májtumorok jellemzői A májtumorok hisztológiai és molekuláris osztályozása Tumor markerek, prognosztikai és prediktiv factorok

A benignus és malignus májtumorok jellemzői A májtumorok hisztológiai és molekuláris osztályozása Tumor markerek, prognosztikai és prediktiv factorok A fokális májléziók patológiája Tumorok és tumor-szerű léziók Prof. Dr. SCHAFF ZSUZSA Semmelweis Egyetem II.sz.Patológiai Intézete Budapest 2010 A benignus és malignus májtumorok jellemzői A májtumorok

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Sejtfal szintézis és megnyúlás Környezeti tényezők hatása a növények növekedésére és fejlődésére Előadás áttekintése

Részletesebben

Doktori értekézes tézisei

Doktori értekézes tézisei Doktori értekézes tézisei A GABA jelátvitel molekuláris alkotóelemei és működése az egyedfejlődés során: két különböző rendszer vizsgálata Marija Schwirtlich Semmelweis Egyetem, Szentágothai János Idegtudomaánzi

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Dr. Lotz Gábor, Dr. Szirtes Ildikó, Dr. Kiss András Prof. Tímár József, Prof. Kulka Janina Semmelweis Egyetem II. Pathologiai Intézet - Exophyticus

Részletesebben

Claudin 2, 3 és 4 expressziója a coeliakiás gyermekek proximalis és distalis duodenumában

Claudin 2, 3 és 4 expressziója a coeliakiás gyermekek proximalis és distalis duodenumában Claudin 2, 3 és 4 expressziója a coeliakiás gyermekek proximalis és distalis duodenumában Győrffy Hajnalka dr, Nagy Szakál Dorottya*, Dr. Tőkés Anna-Mária, Arató András dr*, Dezsőfi Antal dr* és Veres

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

PROGRAM. Dizájner drogok a feketepiacon kihívások a lefoglalt anyagok azonosításában

PROGRAM. Dizájner drogok a feketepiacon kihívások a lefoglalt anyagok azonosításában PROGRAM 2016. április 6. (szerda) 11.00 Regisztráció 12.50 Megnyitó Monostory Katalin, a Szimpózium elnöke S1 13.00 Nyitó előadás Elnök: Vastag Monika, Monostory Katalin S1 1 13.00 Szántay Csaba, Béni

Részletesebben

Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával

Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával Fónyad László 1, Moskovszky Linda 1, Szemlaky Zsuzsanna 1, Szendrői Miklós 2, Sápi

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei

Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományok Doktori Iskola Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata Doktori

Részletesebben

Csirke embriófejlődés. Dr. Marleen Boerjan Director R&D

Csirke embriófejlődés. Dr. Marleen Boerjan Director R&D Csirke embriófejlődés Dr. Marleen Boerjan Director R&D A csirke embrió fejlődése a tojó petevezetőjében kezdődik és a keltetőben folytatódik Megtermékenyülés---differenciálódás---növekedés---érés A csirke

Részletesebben

Összefoglalás első fejezete

Összefoglalás első fejezete Összefoglalás Az utóbbi években a transzkriptómikai vizsgálatokban alkalmazott technológiák fejlődésének köszönhetően a genom kutatás területén jelentős előrehaladás figyelhető meg. A disszertáció első

Részletesebben

Vérképző és egyéb szöveti őssejtek

Vérképző és egyéb szöveti őssejtek Vérképző és egyéb szöveti őssejtek Uher Ferenc Országos Vérellátó Szolgálat, Őssejt-biológia, Budapest Őssejtek Totipotens őssejtek Pluripotens (embrionális) őssejtek Multipotens (szöveti) őssejtek Elkötelezett

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

Az embrionális őssejt technológia immunhisztokémiai hasznosítása

Az embrionális őssejt technológia immunhisztokémiai hasznosítása Az embrionális őssejt technológia immunhisztokémiai hasznosítása Meczker Ágnes, Keszthelyi Rita, Hajós Rebeka, Voigt Anikó, Kósi Liliána; Hisztopatológia Kft., Pécs Sasitorn Rungarunlert, Dr. Pirity Melinda,

Részletesebben

Dr. Tárnoki Ádám Domonkos PhD Semmelweis Egyetem, Budapest Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Magyar Ikerregiszter

Dr. Tárnoki Ádám Domonkos PhD Semmelweis Egyetem, Budapest Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Magyar Ikerregiszter Ikerregiszterek és egy ikervizsgálat gyakorlati megszervezése Dr. Tárnoki Ádám Domonkos PhD Semmelweis Egyetem, Budapest Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Magyar Ikerregiszter 1 Ikerregiszterek Önkéntes

Részletesebben

Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben

Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben Duleba Mónika Környezettudományi Doktori Iskola I.

Részletesebben

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Oszvald Mária A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro

Részletesebben

A tölgyek nagy értékű hasznosítását befolyásoló tényezők vizsgálata és összehasonlító elemzése c.

A tölgyek nagy értékű hasznosítását befolyásoló tényezők vizsgálata és összehasonlító elemzése c. Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Cziráki József Faanyagtudomány- és Technológiák Doktori Iskola Faanyagtudomány program A tölgyek nagy értékű hasznosítását

Részletesebben