PLAYSTATION ÉS OLIMPIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PLAYSTATION ÉS OLIMPIA"

Átírás

1 24. ÉVF. 15. SZÁM SZOMBATHELY, ÁPRILIS 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP PLAYSTATION ÉS OLIMPIA INTERJÚ LIGETI DÁNIEL BIRKÓZÓVAL KÖZGYÛLÉS: FALCO GYÁR, HOLOCAUST-EMLÉKMÛ, ZÁRSZÁMADÁS ANNO: UTAZÓK ÉS ÚTONÁLLÓK A KÖZÉPKORBAN Mobil: 0630/ STIFI VIRÁGUDVAR Szombathely Széchenyi u. 10. Tel.: 94/ LILIOM VIRÁGÜZLET Domus Üzletház I. emelet Tel.: 94/ BALLAGÁSI, ANYÁK NAPI CSOKROK, A VIRÁGOK SZÉLES SZÍNVILÁGÁNAK ALKALMAZÁSÁVAL.

2 HIRDETÉS Szombathely Hollán Ernô u. 21. Tel.: 94/ Sárvár Batthyány út BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET! SEBESEN hívjon! Neczpál Katalin ingatlan- és pénzügyi közvetítô Készpénzes ügyfeleim részére eladó ingatlanokat keresek. Tel.: 06/70/ Szombathely, Rumi út FÜRDÔSZOBA SZAKÜZLET (Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében) Telefon: Nyitva tartás: H P: , Szo.: BURKOLATOK SZANITEREK CSAPTELEPEK FÜRDÔSZOBABÚTOROK Könyvelôt keres? Még nem készítette el évi SZJA bevallását? Eddig nem volt rá szüksége, de most úgy érzi, nem boldogul a nyomtatványokkal? Volt könyvelôje, de nem volt vele elégedett? Vállalkozást indítana, de fél az adminisztrációtól? Vállaljuk: Személyijövedelemadó-bevallások elkészítését Vállalkozások teljes körû könyvelését, adminisztrációját Bérszámfejtést Adótanácsadást Év végi beszámolók készítését Elemzések, üzleti tervek készítését Teljes körû könyvelôi feladatok ellátása korrekt áron! Szolgáltatásainkról, árainkról érdeklôdjön a 06/70/ as telefonszámon, vagy az címen. SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Boros Patrícia, Szabó Zoé, Tulok Gabriella FOTÓ: Bonyhádi Zoltán, Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint CÍMLAP: Mészáros Zsolt HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Sütô Ágnes (Tel.: 20/ ), Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Danubia Web Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2014. ÁPRILIS 26. FÓRUMBAN KULTÚRA UTÁNAJÁRTUNK A színházban vizsgálódott az Állami Számvevôszék Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok teljes körû ellenôrzésének lehetôségét az ÁSZ törvény január 1-tôl hatályos módosítása teremtette meg. Az ellenôrzés elôsegíti, hogy az ÁSZ a megállapításaival hozzájáruljon a feltárt hibák megszüntetéséhez, a társaságok jobb feladatellátáshoz áll annak a jelentésnek az elején, melyet Horváth Bálint, az Állami Számvevôszék kommunikációs osztályvezetôje küldött el nemrég a sajtó számára. Kiderült: az ÁSZ a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.-t vizsgálta, talált néhány hiányosságot, a hibák kiküszöbölésére javaslatokat is megfogalmazott úgy a színház vezetôsége, mint az önkormányzat számára is. Az ellenôrzés célja annak értékelése volt, hogy az ellenôrzött idôszakban között az önkormányzat a jogszabályi elôírások figyelembevételével döntött-e az ellenôrzött közfeladat megszervezésérôl, az ellátás módjáról, a tulajdonostól elvárható gondossággal felügyelte-e a társaság feladatellátását. A színház rendelkezésére bocsátotta-e a közfeladat ellátásához szükséges közvagyont, és biztosította-e a tulajdonosi jogok érvényesülését, vagyonvesztés esetén intézkedett-e a további vagyonvesztés megakadályozásáról. Értékeltük továbbá azt is, hogy a színház teljesítette-e a tulajdonos önkormányzat részérôl meghatározott célokat és feladatokat a rendelkezésre álló erôforrások felhasználásával, végrehajtotta-e a közfeladat-ellátási szerzôdés elôírásait, valamint betartotta-e a vagyonnal történô gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A vizsgálat alapján körvonalazódott, hogy bár 2011-ben és 2013-ban a bérleti szerzôdés elôírásának megfelelôen a színház elkészítette tételes eszközleltárát, és a leltáríveket elküldte az önkormányzatnak, 2012 végén nem teljesítette eme feladatát. Kifogásolta az ÁSZ továbbá, hogy a színház a közhasznú és vállalkozási tevékenységek költségei és ráfordításai közötti elkülönítéseket csak év végén, utólagosan osztotta fel. S ez ugyan nem ütközik semmiféle törvényi jogszabályba, az ÁSZ azt kérte, a jövôben tételesen és egész évi folyamatában tartsák ezt nyilván. Összességében azonban az ellenôrzött idôszakban a Közszolgáltatási szerzôdés elôírásának megfelelve, az önkormányzat által meghatározott közszolgáltatási feladatait teljesítette a WSSZ, gyakorlata megfelel minden jogszabályi elôírásnak. Dicséretes továbbá, hogy a likviditási helyzet javításának érdekében 2010-ben végrehajtott költségcsökkentô intézkedések eredményeképp a 2010-es veszteséges mûködés 2011-re nyereségesre változott. Az ÁSZ javaslatában a színház vezetôjének intézkednie kell a leltározási szabályzat módosításával kapcsolatban, illetve az intézmény kiadásait az alapító okiratban foglalt elôírásoknak megfelelôen elkülönítetten kell nyilvántartania, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az éves üzleti jelentések elkészítése és a szabályzatainak aktualizálása megfeleljen a számviteli törvény elôírásainak. Végül pedig intézkednie kell annak érdekében, hogy a színház éves beszámolóinak elkészítésével a közhasznúsági mellékletkészítési kötelezettségét teljesítse. A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.-nél lefolytatott Állami Számvevôszéki vizsgálat kiterjedt a színház teljes mûködési vertikumára, az alapításától egészen 2013-ig. Az átfogó és alapos helyszíni vizsgálat és az az alapján készült részletes jelentés megerôsítette, hogy a Weöres Sándor Színház az elmúlt években szabályszerûen látta el és teljesítette a közszolgálati feladatait, továbbá úgy gazdálkodott, hogy a pénzügyi helyzete erôsödött, likvidvitási helyezet pedig javult foglalta össze Tóth András, a színház gazdasági igazgatója. Mint elmondta, az ÁSZ által megfogalmazott javaslatokkal a színház egyetért, és a már elkészített intézkedési tervnek megfelelôen, néhány belsô szabályzat aktualizálásával, beépítik azokat a színház napi mûködésébe. Safó 3

4 VISSZAPILLANTÓ KISTÉRSÉG 4 Ünnepeltek a bölcsôdék Április 21-e a bölcsôdék napja Magyarországon. Idén a család felépítése, így a férfi és a nôi szerepek változása volt a téma. A keddi eseményen dr. Puskás Tivadar polgármester hangsúlyozta, hogy bölcsôdében dolgozni az egyik legfelelôsségteljesebb hivatás, valamint azt is hozzátette, hogy a 2014-es év az Európai Unióban a család és a munka összehangolásának éve, és a nôk munkavállalásához elengedhetetlen az, hogy a gyermekeket biztonságban, jó szakemberek kezei között tudják. Bencsics Enikô, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetôje beszélt arról, hogy a bölcsôdei nevelôk munkája nem csupán szakma, hanem egy életre szóló hivatás. Pósfainé Sebestyén Bianka, az Egyesített Bölcsôdei Intézmény vezetôje elmondta, hogy az idei szakmai napon széleskörûen választottak témákat a nevelôk továbbképzésére, hiszen szó volt a zenei és kognitív nevelésrôl, a csecsemô-kutatások eredményeirôl, valamint az apróságok egészséges táplálkozásáról is. Átadták a Kisfaludy utcai tömbbelsôt Ünnepélyesen átadták szerdán a Kisfaludy Sándor utcai tömbbelsôt, amely 68,5 millió forintból újult meg. Korszerûsítették a belsô udvart és az itt található játszóteret, valamint huszonöt darab térkô alapú parkolóhelyet alakítottak ki, két méter széles gyalogjárdát építettek a házak mellé, modernizálták a közvilágítást és a csapadékvíz-elvezetés is megoldódott. A zöldterületen a régi növényzetet is kicserélték, alacsonyabb, színesebb növényekre. A beruházást a Vasi Mester Bt., az új zöld felületek létrehozását és a mûszaki ellenôrzést a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. kivitelezte. Dr. Puskást Tivadar, Szombathely polgármestere az átadóünnepségen hangsúlyozta, hogy az adósságkonszolidációnak köszönhetôen a fejlesztésekre tudják költeni azokat a bevételeket, amelyeket a vagyongazdálkodásból kapott a város. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a körzet képviselôje elmondta: régóta vágyott felújítás volt ez, mely után élhetôbb és szebb környezetben lehetnek a lakók, emellett a korszerûsítés egyfajta hiányt is pótol, hiszen a belvárosban kevés játszótér található. Mint megtudtuk, a szombathelyi tömbbelsôk felújítása ezzel korántsem ért véget, hiszen hamarosan befejezôdik a Széll Kálmán utcai belsô udvar korszerûsítése is, ahol 62 millió forintból parkolókat építenek, parkosítnak, valamint 1800 négyzetméteren térköveznek. Bringás invázió a föld napján A föld napját 1990 óta rendezik meg hazánkban, amikor is több helyen fát ültetnek, rajzpályázatokat hirdetnek, környezeti vetélkedôt tartanak, de gyakran ilyenkor lepik el a kerékpárosok bringáikkal tömegesen az utcákat. Nem történt ez másként idén sem Szombathelyen, mivel immár tizenkettedik alkalommal rendezték meg városunkban a Critical Mass kerékpáros vonulást. Az útvonal teljesen spontán módon alakult, így végül a Sportháztól a Savaria téren át egészen a Hermann iskoláig és onnan a Derkovitson át tartott a rögtönzött túra. Újraélesztést tanultak a rendôrök A Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság is csatlakozott a Szombathely a Segítés Városa elnevezésû programhoz, amely keretében az Országos Mentôszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentôszervezetének munkatársai oktatják az újraélesztés módját. A kezdeményezés elsôsorban azok számára fontos, akik foglalkozásukból adódóan is találkozhatnak olyan esetekkel, amikor a tanult technika alkalmazásával akár életet is menthetnek. A fôkapitányság közterületi szolgálatot ellátó 366 munkatársa az intézkedéstaktikai oktatás keretében, március és április hónapban sajátíthatja el az újraélesztés lépéseit. Jótékonysági lovas verseny Vépen A Markusovszky kórház Csecsemô és Gyermekgyógyászati Osztály Onkohematológiai Részlegének javára szerveznek gyermekügyességi lovas versenyt Vépen, május elsején. A Vasi Lovasok Majálisa elnevezésû rendezvényen az ünnepélyes megnyitó után ügyességi és díjugrató számban lehet indulni, de emellett díjlovas, military és paralovas bemutatókkal, fogathajtással és lovagoltatással is várják az érdeklôdôket. A családi rendezvényre nem kizárólag a lóbarátokat hívják, hisz a kísérôprogramok között az íjászat, a kisállat-bemutató is szerepel, valamint kézmûves foglalkozások is lesznek. A rendezvény fôvédnöke Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke, a befolyó pénzbôl a szervezôk egy megfigyelô monitort kívánnak megvásárolni az osztály számára. A versenyre interneten lehet nevezni, április 29-ig. További részletek a oldalon.

5 2014. ÁPRILIS 26. ANNO A N N O Utazók és útonállók a középkorban mivel mind a kereskedôknek, mind az egyéb utazóknak, útonállók és rablók cselvetéseitôl mentes, szabad és biztonságos útra van szükségük, az útonállókat és haramiákat a fejedelmeknek meg kell fenyíteniük, teljességgel megszüntetvén a bosszút, a méltatlan és jogtalan zálogolásokat részletezi a hainburgi békének a közállapotok rendezésérôl szóló paragrafusa. És részletezte Feiszt György levéltáros csütörtökön, az immáron 31. alkalommal megrendezett Levéltári Napon, mely ezúttal az Utak, utazók, utazások Vas vármegyében az században témakört járta körül. Ahogy azt már megszokhattuk, egész nap érdekes elôadások közül válogathattak az érdeklôdôk, s válogattunk mi is. Ezúttal Feiszt György Utazók és útonállók Vas vármegyében a középkorban címû elôadásából szemezgetünk. Hogy miért is volt szükség a hainburgi béke közállapotok rendelkezô paragrafusának létrejöttére? Mert a békés közállapotok helyreállítása az ország lakosok több évtizedes régi igénye volt. Nem voltak biztonságosak az utak, számos rablás, támadás érte a kereskedôket és az utazókat. Hogy ezt megszüntessék, és a törvényt betartassák, Ausztriában és Magyarországon két-két tiszta ítéletû és ismert tisztességû férfiút választottak, akik az útonállók és haramiák általuk teljes szorgalommal kinyomozott gaztetteit király úr és a herceg tudomására fogják hozni. A négy személy, tudniillik kettô itt és kettô ott, ki-ki abban a tartományban, amelyben idôzik, teljhatalmat nyer a fejedelmektôl, hogy az elszenvedett és okozott károk miatt a gonosztevôket megfenyítse, és az erôszakkal elvett javakat visszajuttassa egy hónapon belül attól számítva, hogy a dologról tudomást szerzett. Arról, hogy milyen is volt a közbiztonság a középkori Magyarországon, nincsenek pontos adatok, nem áll rendelkezésünkre semmiféle jelentés vagy statisztika. De az állapotokról talán nyújt valamilyen képet, ha megnézzük a körözéseket, pontosabban néhány olyan alkalmat, amelyben az ország fôméltóságainak ezzel a kérdéssel foglalkoznia kellett ban Kassa városában Garai Miklós nádor ( ) alkalmi bírótársakat választott, akiknek feladata volt a ( ) tolvajok, rablók és egyéb gonosztevôk kiirtása. A két megyében (Abaúj és Sáros) összesen 36 ilyen személyt nevesített a nádor, akiket fejük és minden birtokuk elvesztésére ítélt, a bírákat pedig felhatalmazta megölésükre, kivégzésükre és fellelhetô javaik lefoglalására. Három évvel késôbb, 1409-ben, csak Sárosban 56 rablót, pénzhamisítót és csavargót volt szükséges fejvesztésre ítélni. A Dunántúlon, ha minôségileg nem is, de mennyiségileg más volt a helyzet ban Garai Miklós nádor Zala megyében tartott közgyûlést. Az összejövetelen itt is a megyebeli csavargók, tolvajok, hamispénz verôk útonállók és egyéb gonosztevôk elleni hatékony intézkedésre szólította fel a vármegye tisztségviselôit. 145 személyt sorolt fel név szerint, akik között olvashatunk Púpos Istvánról, Kapafogú Simonról, Vak Andrásról, Csúf Gálról, Kopasz Benedekrôl, akiknek a fent említett deviáns tevékenységekben tevékeny részük volt. Zala megye után Vas vármegyébe látogatott el a nádor, és a közgyûlésen bocsátotta ki hasonló tartalmú ítéletlevelét. A hatalmas terjedelmû oklevélben 187 nevesített tolvaj, rabló és gonosz útonálló van levelesítve. A felsorolt gonosztevôknek sokszor már a neve is árulkodó: Tolvaj András, Nyúlajkú Benedek, Fületlen Márk és Demeter. S mivel ezek az illetôk a közgyûlésen Játék A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre. bûnösségük tudatában nem jelentek meg, a nádor az alispánnal, a szolgabírákkal és esküdt ülnökök egyetértésével, fejük és valamennyi birtokuk elvesztésére ítélte ôket, továbbá mindenkit felhatalmazott megölésükre, kivégzésükre és javaik lefoglalására, kimondta továbbá, akik a proskribáltaknak menedéket adnak, azok hasonlóképpen bûnhôdjenek. Nem volt hát kegyelem, és arról sajnos nem szólt a fáma, hogy vajon hány gonosztevôt sikerült kézre keríteni a 187-bôl. No, igen, és a körözési lista önmagáért beszél. Azt látjuk, hogy az 1409-esesztendôben Zalában két és félszer, Vasban pedig több mint háromszor annyi nyilvántartott bûnözô állt körözés alatt, mint Sárosban. Feltételezhetô, hogy ennek nem az Észak-Magyarországon élô népesség magasabb erkölcsi nívója volt az oka, valószínûbbnek tûnik, hogy a Nyugat-Dunántúlon kifizetôdôbb lehetett bûnözéssel foglalkozni, mint a Felvidéken... Habár az általunk ismert legnagyobb szabású rablótámadás nem a Dunántúlon, hanem a Tisza partján történt, 1434-ben, amikor a bázeli zsinatra igyekezve átvonult országunkon a bizánci császár testvére által vezetett delegáció. A népes küldöttséget, dacára a megerôsített fegyveres kíséretnek, kirabolták. A Tiszán való átkelésnél Abád (Abádszalók) közelében, Maróti János macsói bán emberei teljesen kirabolták ôket, csak 86 csupasz lovuk és a kocsijuk maradt meg. Ôk maguk pünkösd ünnepére, gatyára vetkôzve érkeztek meg Budára Hát, igen, mások voltak a rablók igényei akkor, és mások napjainkban. Még szerencse, hogy a Nyugat-Dunántúlon ma sokkal kisebb a bûnözési ráta, mint egykoron Sz.Z. Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: az újság és a könyv. A Savaria Szimfonikus Zenekar koncertjére szóló belépôjegyeket Fülöp Tiborné, Horváthné Fogl Beáta és Zátonyi János nyerték. E heti kérdésünk: Hányadik alkalommal rendezték meg a Levéltári Napot? A helyes megfejtést beküldôk között a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertjére szóló belépôjegyeket sorsolunk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk, április 30-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is! 5

6 Falco gyár, holocaust-emlékmû, zárszámadás VITÁKKAL INDULT AZ ÁPRILISI KÖZGYÛLÉS Csaknem ötven napirendi pont várt a városatyákra csütörtökön. A képviselôk fontos kérdésekrôl tárgyaltak, így aztán a viták sem maradtak el. A napirendi pontok összeállításánál elsôként dr. Czeglédy Csaba (MSZP SZTKE) kért szót. A zanati városrészen élôk évek óta komoly problémákkal küzdenek (a kivitelezô vállalkozó nem fejezte be az infrastruktúrát, azóta az utak áldatlan állapotok vannak), és az érintett utak önkormányzati használatba vételét kérték. Ezért külön napirendi pontot javasolt e témában. Dr. Szakács Dávid (Fidesz), a városrész képviselôje egyetértett a felvetéssel, a két közgyûlés között ígért szóbeli tájékoztatást az ügyben, és majd a következô közgyûlésre javasolta a napirendi pont felvételét. Molnár Miklós (Pro Savaria) alpolgármester szerint az elmúlt 10 esztendô hasonló ügyeit össze kell gyûjteni a következô közgyûlésre. Végül ezt az elôterjesztést fogadta el a testület. Dr. Czeglédy Csaba a biofûtômûvek ügyében kért tájékoztatást. Lazáry Viktor (Fidesz) alpolgármester válaszában úgy fogalmazott: most készül Szombathely energetikai és klímavédelmi stratégiája, elsô olvasatban a következô közgyûlésen tárgyalni is tudják majd a városatyák. Az alpolgármester szerint akkor járnak el helyesen, ha elôbb a stratégiáról egyeztetnek. Végül ezt fogadta el a közgyûlés. Április 6-án a demokrácia ünnepét ültük, köszönet a vasiaknak, hogy ilyen szép számmal mentek el voksolni, Vasban 63,4 százalék volt a részvétel, meghaladva az országos átlagot. Szombathelyen 65,2 százalék volt az arány, köszönöm azt, hogy visszaigazolták az ország jelentôs részében, hogy jó úton járunk, mondta dr. Puskás Tivadar. Ezt követôen Hollósy Tamás, az országos választókerületi választási bizottság elnöke is beszámolt arról, hogy minden rendben történt a vasi 1-es körzetben. A frakciók képviselôi ugyancsak köszönetet mondtak a szavazás lebonyolításában érintett munkatársak áldozatos és precíz munkájáért. Holocaust-emlékmûvet tervez a város, amelyet Veres Gábor szobrászmûvész készít majd el. Németh Kálmán (MSZP SZTKE) szerint felháborító, hogy ebben az érzékeny témában ilyen lekezelôen járt el a városvezetés. Arról beszélt a politikus, hogy semmiféle elôzetes egyeztetésbe nem vonták be a politikai erôket, az egész elôterjesztés mindössze 15 sort ér. A politikus arra utalt, hogy néhány napja kaptak kézhez egy skiccet, amely a leendô emlékmûvet ábrázolja. Dr. Puskás Tivadar aláhúzta: a határozatban az szerepel, hogy egyelôre egy tervezetrôl döntenek, a végleges forma majd májusra készül el. Egy mûvész alkotási folyamatába beleszólni nem tudok, leskiccelte a gondolatát, a terv nincs olyan állapotban, amit feltétlenül a közgyûlésnek meg kell szavazni, vélekedett a polgármester. Azt a kritikát, miszerint nem történt egyeztetés a kérdésben, határozottan visszautasította, ugyanis, mint emlékeztetett rá, már tavaly nyáron megkezdôdtek a tárgyalások a zsidó hitközség képviselôivel. Dr. Czeglédy Csaba szerint jól jellemzi a polgármester négyéves ténykedését, hogy nem érti, mi is az alapvetô probléma. Városunk 3609 zsidó polgárát a magyar államapparátus és a csendôrség a náci megszállókkal összejátszva deportálta. Most vagy nem foglalkozunk az üggyel, vagy beszéljük ki a dolgot részletesen, konferenciák, elôadássorozatok keretében. Ön úgy tûnik, asszisztál a problémák szônyeg alá söprésében, érvelt az ellenzéki frakcióvezetô, majd arról érdeklôdött: ha nem végleges a terv, akkor hogyan lehet tudni, hogy épp 6,3 millió forintba kerül majd? A városatya azt javasolta, hogy a további szégyenteljes vita elkerülése érdekében le kellene venni a napirendet, és elôkészíteni májusra. Nem így történt Korán elkezdôdött a kampány. Az önök városvezetése idején, 2010 elôtt nyolc éven át készült-e tervezet egyáltalán arról, hogy megemlékezzünk a gettóról, hogy mi történt a második világhábo- Szeszélyes az április: ilyenkor könnyû megfázni! Egyik nap kora nyári meleggel, másik nap esôvel és tíz fokkal alacsonyabb hômérséklettel szembesülünk. A gyerekeket reggel még kabátban visszük az óvodába, délután már egy szál pólóban rohangálnak az udvaron. A szeszélyes április sajnos melegágya a gyors megfázásoknak. Esôs napok ide vagy oda, a gyerekek már kívánkoznak a szabadba. Tudta, hogy a Thököly utcai Sószobában házon belül van a játszótér? Csúszdával, sóhomokozóval, hintával várjuk a gyerekeket, akik kimozoghatják magukat az esôs idô ellenére is, és még az a fránya, hetek óta tartó orrfolyás is megszûnik. Hogy is mûködik a sóterápia? Igazából nagyon egyszerû a mechanizmus, semmilyen hókuszpók nincs benne, és más alternatív gyógymódokkal ellentétben nem szükséges hinni sem az eljárás hatékonyságában. Mi ún. AREC eljárást alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy a levegôbe porlasztunk 0,5 és 5 mikron közötti, vagyis rendkívül csekély átmérôvel rendelkezô sószemcséket, és így szemmel is látható sóködöt hozunk létre. Ezek az igen apró szemcsék képesek eljutni a tüdô legmélyébe, a legkisebb hörgôcskékbe is, vagyis ahol a valódi probléma van. A kúra során a belélegzett sószemcsék rátapadnak a káros sejtekre, és elpusztítják azokat. Ezt követôen az elhalt sejtek orrváladék formájában vagy köhögés útján kiürülnek a szervezetbôl, és szépen kitisztulnak a légutak és a tüdô. Fogynak is a papír zsebkendôk rendesen már az ottlét alatt is, de otthon is, hogy aztán végre újra nyugodt legyen az éjszakai alvás. További információk és orvosi referenciák: Idôpontegyeztetés: Cím: Szombathely, Thököly u

7 2014. ÁPRILIS 26. ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉS rúban a zsidó polgárokkal?, tette fel a kérdést dr. Puskás Tivadar, majd hozzátette: Azok, akik húsz éven keresztül nem foglalkoztak a kérdéssel, most kampányolhatnak nyugodtan, nem lesznek hitelesek senkinek a szemében. Németh Kálmán viszont arra emlékeztette a városvezetôt, hogy zsûrizett mûemlékterv készült, a kampányra vonatkozó kijelentést pedig vádaskodásnak titulálta. Sági József (Fidesz) arról beszélt, hogy eddig soha nem volt vita a holocaust megítélésérôl, éppen ezért a hangulatkeltésnek nincs helye. A bizottsági ülésen a képviselô számára is kiderült, hogy történt egyeztetés a zsidó hitközség képviselôivel, és azt is megtudta, hogy az emlékmû a Bejczy utcában egy falra simuló dombormû lesz. A politikusok viszont ne kritizálják a mûvészetet, ne a politikus mondja meg, hogy mi szerepeljen egy szobron. Hogy hova kerüljön, ezen lehet vitatkozni, érvelt Sági József. Dr. Czeglédy Csaba szerint elfogadhatatlan, hogy sokkal kisebb súlyú témában több tervet is bekérnek, azt pedig, hogy csak a helyszínrôl lehessen vitatkozni, elfogadhatatlannak minôsítette. Dr. Puskás Tivadar a vitát lezárva arról számolt be, hogy a zsidó hitközség vezetôivel egyéves egyeztetés után abban állapodtak meg, hogy az idén július 6-án lesz a Holocaust emléknap, és ekkor avatják az emlékhelyet is. Az ellenzéki frakcióvezetô módosító indítványát leszavazta a többség, így az eredeti elôterjesztést fogadta el a testület. A Szent Márton-kártya témája is napirendre került az ülésen. Az ellenzék véleményét dr. Horváth Attila (MSZP SZTKE) summázta: a kedvezmények további veszteségeket okoznak majd az önkormányzati cégeknek, így azok majd a helyhatóságtól igénylik meg a hiánypótlást. Molnár Miklós alpolgármester erre úgy reagált, hogyha ez valóban így lesz, akkor az év végén, a költségvetés tervezésekor kell majd errôl tárgyalni. Balassa Péter (Jobbik) úgy vélte: meg kell adni a lehetôséget a kártya bevezetésére, és fél év múlva nézzék meg, mennyi elônnyel és hátránnyal jár. Lazáry Viktor megerôsítette, hogy csak a szombathelyi lakosok kapnak kedvezményt. Kôvári Attila (MSZP SZTKE) tiszta helyzetet akart, szerinte ki kellene kalkulálni, hogy hol és mennyi veszteség keletkezik, illetve mibôl kompenzálják majd a hiányt. Molnár Miklós reagált ismét: az év végén kell elkészíteni az elszámolást, és ekkor kell majd módosítani a költségvetést, amennyiben szükséges. Pályázati pénzbôl bôvítik a közterületi kamerarendszert városunkban, dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz) tanácsnok asszony szerint mindenképpen örömteli e hír, és különösen pozitívum, hogy a szórakozóhelyek melletti területeket is bevonják a rendszerbe. Szombathelyen programot indítanak a gyermekkori lisztérzékenység szûrésére. Dr. Prugberger Emil (Pro Savaria) megjegyezte, hogy szerinte ezt az államnak kellett volna megszerveznie. A város tavalyi zárszámadását is elfogadta a testület. Németh Kálmán kiemelte, hogy ez az elszámolás az elsô, amely tartalmazza az iskolák nélküli mûködés adatait. Megjegyezte, hogy nôtt az iparûzésiadó-bevétel, amely azt mutatja, hogy kezdünk kilábalni a válságból. A költségvetés módosítása is téma volt. Rettegi Attila (Fidesz) örömét fejezte ki amiatt, hogy az oladi lakótelep két háztömbje is bekerült a panelprogramba. Balassa Péter szerint félô, hogy megint elszabadul a pokol, és a költekezésnek nem lehet majd gátat szabni. A Falco gyár mûködése és környezetszennyezése miatt kért szót Tóth János. A környéken élô férfi arról beszélt, hogy vélhetôen manipulálják a mérési adatokat, így tulajdonképpen nincs tiszta kép a valós károsanyag-kibocsátásról. Arra kérte a városvezetést, hogy egyeztessenek a céggel a környezetvédelmi beruházásokról. Molnár Miklós alpolgármester azt mondta: ha Tóth János úgy látja, hogy manipulálják az adatokat, akkor tegye meg a szükséges jogi lépéseket. Azután dr. Puskás Tivadar arról szólt, hogy mintegy harmincmillió forintba kerül a mobil mérôeszköz megvásárlása, ám annak alkalmazása ugyancsak szakembert igényel. Az adatokat a Falcoval történô egyeztetésekhez és a lakosság megnyugtatására akarják használni, nem kell hozzájuk hatósági érvényesítés, vélekedett az üggyel kapcsolatban dr. Czeglédy Csaba. Az önkormányzati tulajdonban lévô cégek gazdálkodási beszámolói kerültek terítékre. Az ellenzéki frakcióvezetô arról érdeklôdött, hogy miként kerülhetett immár többedik alkalommal a NAV adóslistájára a szombathelyi médiacentrum kft. Koczka Tibor ügyvezetô sem tudott választ adni a kérdésre, szerinte túlfizetése van a cégnek. Osztottak-e jutalmat a nehéz helyzetben lévô Vasivíznél? Vettek-e fel pénzt politikusok a kormányzati igénnyel ellentétben?, ezekkel a kérdésekkel fordult Kohuth Viktor vezérigazgatóhoz dr. Czeglédy Csaba. A vezérigazgató azt emelte ki, hogy nem jutalmat, hanem prémiumot fizettek a cégnél, méghozzá a bérmaradvány terhére. Kohuth Viktor aláhúzta: a dolgozók a plusz tevékenység elvégzése miatt kaptak prémiumot a prémiumértékelést követôen. Dr. Szakács Dávid is felszólalt az ügyben mint érintett. A Vasivíz osztályvezetôje azt mondta: a törvényi változások miatt mutat torz képet a részvénytársaság mérlege, összességében az üzemi tevékenysége a cégnek 2013-ban plusz 170 millió forint volt. Újabb kérdésre azt is elmondta a képviselô, hogy Lendvai Ferenccel együtt mindketten felvették a prémiumot, ám annak mértékét nem mondta meg. Majd szerepel a képviselôk vagyonnyilatkozatában, zárta le a vitát a polgármester. SaFó Még jobb Nyugat.hu-t szeretne? Segítsen nekünk! Kérjük, adója 1%-ával támogassa a hirportált kiadó Nyugat Média és Világháló Egyesületet! Adószámunk:

8 PlayStation és olimpia LIGETI DÁNIEL BIRKÓZÓVAL BESZÉLGETTÜNK Sérült vállal indult a finnországi Európa-bajnokságon, és súlycsoportjának bronzérmese lett. Azt mondja, kellett már ez az érem az elmúlt két év sikertelensége után, kellett már, hogy visszatérjen a világ szabadfogású birkózóinak élvonalába. Két hete megmûtötték a vállát, ezért most három hónapot ki kell, hogy hagyjon. Azt mondja, ennek is itt volt már az ideje, hiszen sérült vállal nem tudja a legjobb formáját hozni. De aztán visszatér, és reményei szerint a 2016-os riói olimpián az esti mérkôzéseken is találkozhatunk majd vele. Ligeti Dániellel, a Haladás VSE 125 kilogrammos szabadfogású birkózójával beszélgettünk. Mi történt a karoddal? Két hete estem át azon a mûtéten, amit már egy éve halogattam. Egy porc törött le a vállamból, azt kellett két helyen visszacsavarozni. Oroszországban sérültem meg, azóta szenvedtem vele, és most már elérkezett az idô, hogy ha be is kell áldoznom a szeptemberi világbajnokságot, akkor is meg kell mûtetnem annak érdekében, hogy a jövô évi kvalifikációs világbajnokságon már részt vehessek. Az már az olimpiára való kijutásról szól, ott százszázalékosnak kell lennem. A mi mezônyünk nagyon sûrû, és annyira egyben van az a nyolc-tíz versenyzô, hogy apró különbségek hozzák meg a gyôzelmet, én pedig nem akarok egy sérülés miatt hátránnyal indulni. Most három hónapot ki kell hagynom, gyógytornára járnom, és mindent megtennem a gyógyulás érdekében. Egyelôre csak az ujjaimat mozgathatom, hogy segítsem kicsit a vérkeringésem, jövô hét közepétôl azonban már elkezdhetek néhány alapvetô gyakorlatot, amivel mozgatom a karom. Hogy mikor mehetek a szônyegre, mikor birkózhatok IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS Dátum Idôkép Hômérséklet Április 26., szombat Zápor várható 10 C 20 C 8 Április 27., vasárnap Zápor várható 10 C 18 C Április 28., hétfô Zápor, zivatar várható 10 C 17 C Április 29., kedd Zápor várható 8 C 19 C Április 30., szerda Zápor várható 8 C 19 C Május 1., csütörtök Zápor, zivatar várható 9 C 21 C Május 2., péntek Zápor várható 10 C 20 C

9 2014. ÁPRILIS 26. SPORT INTERJÚ újra, még nem tudom, csak remélem, hogy mihamarabb. Persze igyekszem a dolog jó oldalát nézni. Az elmúlt években rengeteget dolgoztam, edzôtáborokba jártam és világversenyekre, készültem, hogy kijussak az olimpiára, aztán arra, hogy ott jól szerepeljek, mégsem úgy jöttek össze a dolgok, mint azt vártam. A sok edzés ellenére csak sikertelenség. Ebbe lelkileg is elfáradtam kicsit, így nagyon jót tett, amikor az idei Eb-n végre megtört a rossz sorozat, és sikerült érmet szereznem, ráadásul sérült vállal. Visszatért az önbizalmam, ugyanakkor azt is éreztem, hogy jobbat tennék magammal, kivált a 2016-os olimpiára való felkészülés elôtt, ha most kiszállnék kicsit a mókuskerékbôl, pihennék, mással is foglalkoznék, mint hogy az edzôtáborok között összepakolom, meg kipakolom a bôröndöm. Ebben a három hónapban több idôm jut a családomra, a barátokra, el tudok menni velük focimeccsekre, nyugodtan beülhetünk beszélgetni egy kávézóba, kedvemre playstation-özhetek és pókerezhetek. Úgy is mondhatnánk, hogy most néhány hétig csak magammal foglalkozom, szórakozok és feltöltôdôk. Utána pedig kezdôdhet a kemény munka! Mi lesz az elsô nagyobb verseny, amelyen visszatérsz? Jövô év májusában rendezik meg elôször az Európai Játékokat, reálisan nézve ez lesz az elsô világverseny, amin el tudok majd indulni. Hasonló lesz az olimpiához, egy faluban élünk majd, a Játékon pedig az összes sportág helyet kapott. Ezt követôen Las Vegasba készülök a kvalifikációs vb-re, aminek nagy a tétje, az elsô öt ugyanis automatikusan kijut Rióba, az olimpiára. Mindenképpen köztük kell lennem! 2012-ben ott voltál Londonban, most pedig Rió a cél. Gyermekkorodban is errôl álmodtál? Nem igazán, akkor egy PlayStation lebegett a szemem elôtt! Édesapám súlyemelô volt, én pedig egy kis rúddal a kezemben próbálkoztam mellette. Hamar kiderült, hogy nincs hozzá érzékem, ekkor döntött úgy, hogy megnézhetném magamnak a birkózást. Azt mondta, ez egy olyan sport, ami mindenre jó. Ha késôbb focizni, kosarazni, atletizálni vagy épp karatézni támad kedvem, akkor sem lenne elvesztegetett idô, mert a birkózás mindenhez jó alapot nyújt. Hétévesen mentem fel elôször a szônyegre. Másfél évvel késôbb indultam az elsô versenyen, amin persze jól elvertek, én meg nagyot csalódtam. Ezután még jobban oda tettem magam, és a következô három versenyt sorozatban megnyertem. Fantasztikus élmény volt a dobogón állni, ami motivált arra, hogy tovább másszam a köteleket, fogócska helyett erôsítsek, foci helyett meg guggolásokat végezzek. A befektetett munka meghozta gyümölcsét, egyre szebb eredményeket értem el, és egyre jobban élveztem a dolgot ben kezdett komollyá válni a történet. Betöltöttem a tizedik életévemet, és édesapám azt mondta, hogy ha megnyerem az országos diákolimpiát, akkor azt egy PlayStation-nal honorálni tudja. Akkoriban a PlayStation volt az álmaim netovábbja, így mindenkit jól elvertem, a nálam idôsebbeket és a korábbi bajnokokat is, hogy megkaphassam. Közben pedig észrevétlenül teljesen beleszerettem a sportba. A szüleim nagyon jól kezelték a dolgokat, kitûnôen tudtak motiválni, tulajdonképpen nekik köszönhetem azt, hogy ma itt vagyok körül, amikor elkezdôdött az ifjúsági korosztály idôszaka, akkor éreztem elôször, hogy már magamért csinálom. Az elsô célom az volt, hogy magamra ölthessem a magyar címeres mezt, vagyis kijussak egy ifjúsági Eb-re. És sikerült! Igaz, már az elsô percben eltörött az egyik ujjam, és ki is estem, de ott voltam, megcsináltam, és ez sorsfordító volt. Erôt adott, hogy folytassam, és még nagyobb célokat tûzzek ki magam elé. Jöttek a korosztályos világversenyek, egy Ebs helyezés, majd 2008-ban az olimpiai kvalifikáció elôtt megsérült a felnôtt válogatott 96 kg-s versenyzôje. Kiírtak egy versenyt a helyére, amit megnyertem, így 18 évesen, ifiként ott lehettem a Magyarországot képviselô felnôtt válogatottban. Óriási élmény volt! Ráadásul megvertem egy szlovák versenyzôt, majd mindenki meglepetésére a román válogatott fiút is, így hirtelen elôdöntôs lettem. Végül az ötödik helyen végeztem csak, de az a verseny örök élmény maradt. Ekkor fészkelte be magát a gondolataimba az olimpia, hogy nekem is ki kell jutnom rá. Ami 2012-ben sikerült is! Igen, de óriási csalódás volt, már az elsô fordulóban kiestem, nem így képzeltem el. Sokan nyugtatgattak azzal, hogy csak 22 éves voltam, szemben a harmincasokkal, a világ legjobb birkózóival, ez azért nem olyan tragédia, örülnöm kellene már önmagában annak, hogy kijutottam, de sajnos nem ment. Az embernek nem sokszor nyílik lehetôsége egy olimpián szônyegre állni, s ha már sikerült, szeretne több idôt eltölteni rajta. Nehezen viseled a vereséget? Azt mondanám, hogy nagyon megviselnek a csalódások. A vb után az öltözôben repültek a mezeim, a cipôim, rettenetesen éreztem magam. Egy ilyen vereség után mindig van rajtam egy kis depresszió is, rám tör az önutálat, gyûlölöm magamat és az egész világot, elhatalmasodik rajtam a csalódás érzése. Ilyenkor elvonulok néhány napra a szobámba, fel sem kelek a PlayStation elôl, majd egyszer csak elôjövök, és már jobban vagyok. Magamnak való gyerek vagyok, nem nagyon szeretem az érzéseimet megosztani, kibeszélni, se tanácsot kérni. Szeretek a saját lábamon megállni, és egyedül rátalálni a nekem kijelölt, helyes útra. Azt hiszem, csak ez vihet elôre. A riói olimpia a következô célod, reális esélyét látod annak, hogy ott légy? Mindig pozitívan látom a dolgokat, a negatív gondolatokat elkerülöm, így nem is töprengek olyan kérdéseken, hogy mi lesz, ha nem jön rendbe a vállam idôben, vagy ha rásérülök, és így tovább. A tervek szerint három hónap múlva testileg egészségesen, szellemileg és lelkileg frissen kezdem meg az edzéseket, majd a felkészülést. Lassan, de biztosan lépegetek majd elôre, utazom az edzôtáborokba, birkózom a tét meccseken, és az olimpián nagyon jó formában az esti mérkôzéseken birkózom majd! Sz.Z. 9

10 KÖZÉRDEKÛ CIVIL INTERAKTÍV FOGADÓÓRÁK Gyebrovszki János, Szombathely 13. számú választókerületének önkormányzati képviselôje április 28-án (hétfôn) óráig a Gyermekek Házában (Szombathely, Jászai M. u. 4.) fogadóórát tart. Horváth Zoltán, Szombathely önkormányzati képviselôje április 28-án (hétfôn) óráig az LMP Szombathelyi Irodájában (Szombathely, 11-es Huszár út 3.) fogadóórát tart. Horváth Zoltán, Szombathely önkormányzati képviselôje április 29-én (kedden) óráig az Oladi KIKI Nyitra Utcai Általános Iskolában (Szombathely, Nyitra u. 15.) fogadóórát tart. Horváth Zoltán, Szombathely önkormányzati képviselôje április 30-án (szerdán) óráig a Szombathelyi Mûszaki Szakképzô Iskola és Kollégium Savaria Szakképzô Iskolájában (Szombathely, Hadnagy u. 1.) fogadóórát tart. ÜGYELETES PATIKA Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet április 26-tól május 2-ig. 26., Szo Szent Rita, Vasút u. 3., ; 27., V Benu, Újvilág u. 1. (INTERSPAR), ; 28., H Calendula, Szelestey L. u. 4 6., ; 29., K Elefánt, Zanati u. 20., ; 30., Sze Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23., ; 1., Cs Gondviselés, Nádasdy F. u. 43., ; 2., P Isis, Rákóczi F. u. 1., OLVASÓI LEVÉL Nagyjaink nyomában a Felvidéken Az Oladi Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola Simon István Utcai Általános Iskolája háromnapos felvidéki utazást tett 41 hetedikes tanuló és öt kísérô pedagógus részvételével április 3-a és 5-e között. A Határtalanul pályázati támogatással megvalósult tanulmányút célja az volt, hogy a gyerekek ismeretei bôvüljenek a határon túli magyarsággal kapcsolatosan, erôsödjön bennük a nemzeti összetartozás érzése. Az út során felkeresték az 1848/49-es szabadságharc emlékhelyeit. Az elsô napon ellátogattak Komáromba, ahol bejárták a monostori erôd kazamatáit, majd átkelve az Erzsébet hídon Révkomáromban megkoszorúzták Jókai Mór családjának sírját, aztán a Trianon- emlékmûnél és Klapka tábornok szobránál folytatódott a megemlékezés. Felkeresték a különféle kultúrákat ötvözô Európa-udvart. A csapat szálláshelye a Duna menti Karva településen volt egy szakközépiskolai kollégiumban. Másnap megismerhették a karvai almafeldolgozó üzemben folyó munkálatokat, majd Ógyalla volt a következô úti cél; az ottani Planetárium betekintést engedett az Univerzum különleges világába. Szímôn, a Jedlik-emlékházban tisztelegtek a dinamó atyjának munkássága elôtt. Érsekújvárra robogott tovább a busz, hogy fejet hajtsanak Czuczor Gergely szobra elôtt. Ezt követôen a gyôztes nagysallói csata helyszínén emelt emlékmûvét koszorúzták meg. Innen Dunamocsra vették útjukat, és a magyar nyelvû általános iskola tanulóival A Duna nem lehet határ, csak a két partot egybeölelô kar mottó jegyében felejthetetlen délutánt töltöttek el. Az utolsó nap is bôvelkedett látnivalókban. Elôször a páratlan szépségû Dévény vára, majd Pozsony volt a célállomás. Helyi idegenvezetôvel megtekintették a négybástyás várat, megcsodálhatták az óváros pazar látnivalóit is, a Medikus kertben a Petôfi-szobor elôtt felcsendültek a költô verseinek örök becsû sorai. Végül megálltak a bôsi vízi erômûnél, és egy életre szóló élménnyel töltekezve tért haza Szombathelyre a kiránduló csoport. Fixl Miklósné iskolai közmûvelôdési koordinátor 10

11 2014. ÁPRILIS 26. PROGRAMAJÁNLÓ KULTÚRA április 26 május 3. KIÁLLÍTÁSOK április 10 május 30. ISIS Galéria Dávid Éva keramikusmûvész és Pintér Zsuzsa textilmûvész kiállítása április 26. (szombat) Haladás pálya Szombathelyi Haladás Mezôkövesd-Zsóry Bartók Terem Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje Agora Mûvelôdési és Sportház Holywood Classics gyerekeknek Végállomás Klub Leander Rising-koncert április 29. (kedd) Szent Norbert templom (Petôfi u. 37.) Ünnepélyes püspöki szentmise II. János Pál pápa szentté avatása alkalmából Járdányi Paulovics István Romkert Savaria hétköznapjai utak, kereskedelem, ipar, fürdôk. Elôadó: Mladoniczki Réka régész NYME SEK Kalauz József Gomba és idôjárás címû elôadása április 30 május 4. Körmendi u. Aldi Exit Cirkusz Elôadások: szerda, péntek: csütörtök és szombat: és vasárnap: és Fejôs Éva SZÁZ ÉJJEL VÁRTAM Agora Savaria Filmszínház Kávézó Kozma Orsi Quartett-koncert Sárvár Fürdô Éjszakai fürdôzés Szikora Robival és a Gidákkal Cuba Cafe Cuba Exlusive Night április 27. (vasárnap) Mesebolt Bábszínház Markó Róbert Tengely Gábor: A harmadik hableány Vasi Skanzen Vitézek napja katonai hagyományôrzô csoportok bemutatója Szombathelyi Képtár Katyn a lengyel kultúrában. Elôadó: dr. habil Szíjártó Imre április 28. (hétfô) NYME SEK A Genius Savariensis Szabadegyetem elôadásai esztendô. Elôadó: Tilcsik György PhD levéltár igazgató. A nagy átalakulás 48. Elôadó: Katona Attila Berzsenyi Dániel Könyvtár Bibliai Szabadegyetem elôadása. Pilinszky János és a Biblia versei, kisprózája és nyilatkozatai. Elôadó: Szilvási Csaba Iseum Savariense Fejezetek Savaria Szombathely történetébôl. Elôadók: dr. Kiss Gábor régész, dr Zsámbéky Mónika mûvészettörténész Bartók Terem Vendég a Budapesti Fesztiválzenekar május 1. (csütörtök) Vép Lovas iskola Vasi lovasok Majálisa A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Csecsemô és Gyermekgyógyászati Osztály Onkohaematológiai Részleg javára. Program: 9.00 Gyermek lovas ügyességi verseny; Ünnepélyes megnyitó; Díjugratás; Díjlovas, military és paralovas bemutatók; tól fogathajtás; tombolasorsolás. Kísérô programok: íjászat, kézmûvesek, lovagoltatás, kisállat-bemutató, tombola. Fôvédnök: Marton Ferenc a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke. Védnökök: Dr. Bárdi Edit PhD. gyermek hematoonkológus, Kis Ágnes a Vas Megyei Lovasszövetség elnöke Sportliget Éljen Szombathely Egyesület Majálisa Zenés ébresztô; Frédi bácsi bábszínháza: Paprikajancsi kalandjai; Senior Színpad; Fekete István Állatvédô Egyesület: örökbe fogadható állatok, állatsimogató, zsákbamacska és állatos totó; Jelmezes fotózás; Mokka Tribute; Retro disco meglepetés sztárvendéggel Dj. Ipkovich. Egész nap foglalkoztatóval várják a gyermekeket május 2. (péntek) Weöres Sándor Színház pillanat Mészáros Zsolt kiállítása; Az üvegcipô május 3. (szombat) Agora Gyermekek Háza 9.00 Kézmûves kuckó. Téma: Anyák napi meglepetés készítése Andi élete egy csapásra megváltozik, amikor a titokzatos fiú, akivel évek óta együtt él, váratlanul félrelép, és ezért a lány szakít vele. Szeme elôtt fényképek kelnek életre, dühkitörései áramkimaradást okoznak, rejtélyes jeleket kap egy másik világból, miközben egy igencsak e világi meglepetés is várja új otthonában. Mi köze a lánynak egy a világ túlsó felén kitört forradalomhoz? Leszállhatunk-e szabad akaratunkból az érzelmi hullámvasútról? A Száz éjjel vártam rengeteg kalandot tartogat, emellett fordulatokban gazdag utazásra hívja a romantikus történetek rajongóit, sok humorral, érzelemmel és izgalommal. Erawan Könyvkiadó, 2014 A Domus Könyvesbolt ajánlásával és 20%-os kedvezményével ig. DOMUS KÖNYVESBOLT FOTÓ ÜZLET Tel.: / facebook/konyvesbolt.domus 11

12 KÖZÉRDEKÛ ÖNKORMÁNYZAT TÁNC VILÁGNAPJA XI. Szombathelyi Tánc Világnapi Rendezvény május 1. csütörtök Fô tér Az elôzô évhez hasonlóan idén ismét Szombathely Fô terét töltjük meg egész napos táncos és zenés programokkal. Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ és a városban mûködô szépszámú táncmûvészeti egyesület, együttes közös vállalása és összefogása keltette életre a rendezvényt. A balettôl a néptáncig három helyszínen folyamatosan láthatja ország-világ, hogy miért is nevezik a tánc fôvárosának Szombathelyt. Ezen a napon valamennyi táncos megmozdul, megmutatva, hogy városunk mûvészeti életének legjelentôsebb ága az övék. Tánctér Táncgála Program: Táncos produkciók 3 helyszínen: Fô tér Rendezvénytér/Nagyszínpad; Császárkô/Színpad; Savaria tér/claudia cukrászda elôtti terület Buda Folk Band-koncert Fô tér Rendezvénytér/Nagyszínpad Tavaszébresztés - Fô tér Rendezvénytér Szombathelyi Szimfonikus Zenekar Rézfúvós Ötöse, Ungaresca Táncegyüttes, Boglya Népzenei Együttes, Mesebolt Bábszínház színésze és sok száz táncos közremûködésével óra Táncgála - Fô tér - Rendezvénytér/Nagyszínpad Fellépôk: Agora Oladi KIKI Nyitra Utcai Iskolájának Gyémánt Mazsorett Csoportja; Agora Oladi KIKI Nyitra Utcai Iskolájának rock and roll csapata; Agora Oladi KIKI Nyitra Utcai Iskolájának versenytáncosai; Attitude Balettiskola; Dr. Pesovár Ernô AMI; Energy Dance Team; Galaxy Rock and Roll Klub; ISIS Táncklub; Just For Fun Country Linedance Club; Kristály Tánccsoport; Kummer Táncegyüttes; Lorigo TSE; Mira Orient Art; Movement Academy; NYME-SEK Szökôs Néptáncegyüttes; Prima Dance TSE; Rimányi Táncstúdió; Savaria TSE; Shamila és ISIS Gyöngyei; Szombathely Város Fúvószenekara; Ungaresca Táncegyüttes; Westside TSE A programok rossz idô esetén (viharos erejû szél, esô) elmaradnak. A órakor kezdôdô Táncgála az AGORA Mûvelôdési és Sportházban kerül megrendezésre. Kísérô program: IV. Magyar Lovas Hadtörténeti bemutató - Szombathely, Szent István-park : Táborverés; 10.00: Hagyományôrzô egyesületek bemutatói; 14.00: Néptánc, népzenei mûsorok; 17.30: Indulók, katonanóták; Lovagoltatás; Lovas kocsizás Könnyûzenei koncertek a Szent István-parkban május 1., 2., 3-án órától. PIHENÔHELY-AVATÁS Szombathely MJV Önkormányzata Szent Márton Programirodája és a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa április 26-án 14 órakor az Újperint és Ják között, a Szent Márton-erdôben kialakított turista pihenôhely avató ünnepségét rendezi. Köszöntôt mondanak: Dr. Puskás Tivadar, Szombathely MJV polgármestere; Bugán József, Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója. A pihenôhelyet megáldja: Császár István püspöki helynök, Szombathelyi Egyházmegye Közremûködik: Szent Márton Kórus A megvalósítást támogatták: Szombathelyi Erdészeti Zrt.; Szombathely MJV Önkormányzata; Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa. A pihenôhely a Tours-ba vezetô Via Sancti Martini egyik állomása. Információ: Szent Márton Programiroda, telefon: 94/ Megközelítés: Gyalogosan a 11 órakor a Szent Márton-templomtól induló csoporttal. Autóval Szombathely felôl Újperinten át Ják irányában a táblával jelzett bal oldali erdôrészig haladva. KIHIRDETETT RENDELETEK Tájékoztatom Szombathely Megyei Jogú Város polgárait, hogy március 14. napján kihirdetésre került az alábbi rendelet: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 13/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete a Szent Márton kártyáról továbbá március 18. napján kihirdetésre kerültek a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata március 13-i Közgyûlésén hozott 107/2014.(III.13.) 128/2014.(III.13.) Kgy. számú normatív közgyûlési határozatok. A rendeletek és határozatok a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján kifüggesztésre kerültek, illetve elektronikus formában a rendeletek a hivatal/rendeletek változásmutatója menüpont alatt, a határozatok pedig a határozatok menüpont alatt olvashatók. Dr. Gaál Róbert jegyzô KÖZTERÜLETI PERMETEZÉS Vadgesztenyefák növényvédelme A Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. megbízásából a Növényvédô és Kártevôirtó Kft. a április 24 május 5. közötti idôszakban Szombathely város alábbi közterületein végzi a vadgesztenyefák növényvédelmét. Ady téri park, Brutscher József utca, Pelikán park, Brennerpark, Markusovszky u. 2. keleti oldal, Reviczky Gyula utca, Thököly u. tömbbelsô, Aréna u., Király u tömbbelsô, Ezredévi park, 11-es Huszár úti lakótelep tömbbelsô, Neumann János Iskola elôtti park, Szent Imre herceg u., Béke tér, Mérleg utca, Szôllôsi sétány, Kenderesi utca, Szent István-park, Simon István utca a Perint partján, Szent Gellért út 47. keleti oldal, Váci Mihály u. 2. keleti oldalán lévô parkoló és a Paragvári út között, Faludi Ferenc utca tömbbelsô a parkoló mellett. A permetezésre és óra között kerül sor. Fenyôk növényvédelme A Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft megbízásából a Növényvédô és Kártevôirtó Kft. a április 24 május 5. közötti idôszakban Szombathely város alábbi közterületein végzi a fenyôk növényvédelmét. Paragvári u., Antall József tér, Szily János utca Szily Jánosszobor két oldalán, Szent Márton utca Wesselényi Miklós utca keresztezôdése a szobor mellett, Gayer-park, Éhen Gyula tér, Sugár út, Pázmány Péter körút 21., Perintparti sétány 1 7, Olad falu. A permetezésre 2200 és 0300 óra között kerül sor. RENDELÉS: NONSTOP Szombathely, Bartók B. krt. 9/B Telefon: 94/

13 2014. ÁPRILIS 26. C I V I L C S A L Á D I H I R D E T É S ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETÉS: Péntek Ákos Lajos és dr. Kovács Zsuzsanna leánya: Kata, Kónya László és Tornai Ágnes leánya: Boglárka, Láng József és Hódosi Kitti leánya: Bianka Tímea, dr. Horváth Imre és dr. Szemes Inez leánya: Boglárka Lili, Szekér György és Horváth Judit leánya: Emôke, Dancsecs Tamás és Gergely Genovéva Anita fia: Bálint Tamás, dr. Holler Attila és Bordás Diána fia: Bendegúz, Molnár Gergô Balázs és Horváth Viktória leánya: Zoé, Glavanovics Gábor és Háhn Bernadett leánya: Johanna Karina, Mukics László és Csató Katalin leánya: Júlia, Balogh Tibor és Ottmár Kinga leánya: Elina Sára, Temmel Emil és Milisits Izabella fia: Tamás, Balogh Tamás és Horváth Magdolna fia: Kevin Noel, Nagy Attila és dr. Varju Babett Bernadett fia: Bercel Attila, Horváth Krisztián és Káldy Judit fia: Balázs, Németh Károly és Herceg Krisztina leánya: Bianka, Varga Krisztián és Sándor Ágota Julianna leánya: Lilien. RECEPT PIPIMUFFIN AVAGY CSIRKEMELLES MUFFIN BACONNEL HÁZASSÁG: Gombos Miklós és Jankó Andrea. HALÁLESET: Kántor József Mihály, Czömpöl Jenô, dr. Bedics Ferencné Kovács Margit, Görcsi Julianna Mária, Czuczai Gyula, Suborics József Lajoné Ladányi Rozália Gizella, Pintér István, Borsics Istvánné Szabóki Klára Anna, Fülöp Ernô Vincéné Takács Sára Magdolna, Léránt Jánosné Derdák Erzsébet, Kocsis Józsefné Gôcze Jolán, Süle Imréné Hegedüs Irma, Németh József, Fábián István László, Kiss István, Papp Béláné Török Erzsébet, Varga Tibor Sándor, Vass Istvánné Ihász Ilona Karolina, Gellért Józsefné Deé Margit, Pozsonyi Attila János, Horváth József, Fejes József, Vacskó Miklós, Pintér József, Fehér Jenô, Kovács Józsefné Farkas Anna, Hajdara Ferenc, Kökényesdi Róbert, Horváth István Miklós, Plochmann Pál Hugó, Miklódy Zoltán Károly, Stefanics Jánosné Horváth Irma, Bakacs Istvánné Molnár Anna, Tóth István, Rimóczi Lászlóné Billik Erzsébet, Ürmösi Árpádné Homor Rozália, Bedics Gyula, Gergácz József, Dolgos Károly, Sipos Lajos, Pintér János, Török Kálmánné Szabó Ilona, Holdosi Orsolya Teréz, Benkô Gyuláné Vinkó Irma Aranka, Varga Józsefné Varga Margit. Hozzávalók 12 db-os muffin formához: 2 db csirkemell, 3 tojás, 2 evôkanál liszt, 15 dkg reszelt sajt, só, bors ízlés szerint, 2 kávéskanál ételízesítô, 3 nagyobb gerezd fokhagyma, 24 szelet bacon. Elkészítés: A muffinformát béleljük ki körkörösen egy baconnel. Egy másik bacon szalonnát vágjunk ketté, egyiket igazítsuk bele a muffinformába, majd a másikat is keresztbe a baconök képezik a muffin alját és peremét. A csirkemellet mossuk meg, s vágjuk apró kockákra. A tojásokat verjük fel, keverjük bele a lisztet, a 7 8 dkg reszelt sajtot, a zúzott fokhagymát, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, majd keverjük hozzá a felkockázott csirkehúst. A masszát kanalazzuk a muffinformába, majd a maradék reszelt sajtot szórjuk a tetejére. Elômelegített sütôben, 180 fokon süssük fél óráig. A busz Szombathelyrôl kor és kor indul az autóbuszállomásról. Kétnapos jegy: 24,00 EURO Ha április 27-ig jelentkezik! (www.weinidylle.at) 13

14 H I R D E T É S K Ö Z É R D E K Û Fáj a dereka, nyaka, válla? Túlsúlyos? Van egy kis bája? A MEGOLDÁST ITT TALÁLJA. ÉLETTANI HATÁSAI: Javítja a tartást, erôsíti, lazítja, nyújtja az izomzatot, oldja a stresszt, javítja az emésztést, a fizikai és pszichikai teherbírást, az általános közérzetet, vitalizál. VARGA MAGDOLNA gerincjógatréner 06/ Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9/B. K.: 9.30 és 17.30, P.: óra GERINCJÓGA TANFOLYAM Egyéni problémára fókuszálva, magán és kiscsoportos gyakorlás is. ELSÔ ALKALOM INGYENES HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Sütô Ágnes (Tel.: 20/ ) Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/ ) SEGÍTEK! Sok a munkája? Nem ér rá otthoni feladataira? TAKARÍTÁS VASALÁS ABLAKTISZTÍTÁS TELEFON: 0670/ LOMTALANÍTÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya május 17-én, szombaton az alábbi városrész lakosságának szervez lomtalanítási akciót a SZOMHULL Nonprofit Kft. közremûködésével. Az akció során a lakosság megszabadulhat a rendszeres hulladékgyûjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhetô), a lakásban, háztartásban feleslegessé, vagy selejtessé vált tárgyaktól (bútor, eszköz, stb.). A terület: A Ferenczy I. Szt. Gellért Csaba utcák vonalától délre esô városrész (tehát a Hajnóczy u., Újperint, Petôfitelep, valamint a Diófa u. környéki ltp., Gyöngyösszôlôs, Gyöngyöshermán és Szentkirály), illetve Zanat városrész. Kérjük, hogy a megjelölt városrészen és napon reggel 7.30-ig a rendszeres hulladékgyûjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhetô), feleslegessé vált tárgyakat szállító jármûvel megközelíthetô közterületre szíveskedjenek kihelyezni. Limlomot az akció napján reggel 7.30-ig, szállítójármûvel megközelíthetô közterületre kell kirakni. Így jelentôsen csökkenthetô a guberálás miatti szennyezés veszélye. Kérjük, hogy a lim-lom szelektált kirakásával (különrakva pl. fém, fa, karton stb.) segítsék munkánkat. Bôvebb felvilágosítás az ös telefonon kérhetô. A limlom akció a lakosságra vonatkozik, intézményekre, vállalkozásokra, kereskedelmi egységekre nem! Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya ELLENÔRZIK A KÉMÉNYEKET A Vasi Füstfaragók Kft. értesíti ügyfeleit, hogy májusban a következô utcákban végzi a használatban lévô, valamint a tartalék égéstermék-elvezetôk kötelezô éves ellenôrzését: Muskátli u. Nagyszombat tér Szerb A. u. Veres P. u. Vajdahunyad tér Görgey A. u. Tolnai S. u. Csikor E. u. Várkonyi I. u. Senyefai u. Mészáros J. u. Németh L. u. Bertalanffy M. u. Hóvirág u. Szabó I. u. Tulipán u. Éhen Gy. tér Vasút u. Szelestey L. u. Paragvári u. Kertész u. Patak u. Lipp V. u. Sugár u. Esterházy A. u. Késmárk u. Hadnagy u. EGY JÓ LÉPÉS. HIRDETÉSFELVÉTEL: 94/ ,

15 2014. ÁPRILIS 26. Szakképzés a FEOT Kft.-nél Az elmúlt évtizedben a felnôttek oktatása és képzése egyre nagyobb figyelmet kapott. Ma már elfogadott nézet, hogy bizonyos idôközönként meg kell újítanunk ismereteinket, esetleg teljesen új szakmát kell elsajátítanunk. A FEOT Kft tôl végez felnôttképzési tevékenységet, 4 éve már szombathelyi képzési helyszínnel is. Az oktatáson kívül vizsgaszervezési jogosultsággal is rendelkezik. Tapasztalatunk szerint a munkavédelmi és tûzvédelmi képzések iránt növekedett meg a kereslet. Ennek kettôs oka van: egyrészt a vállalkozásokat jogszabály kötelezi munkavédelmi, tûzvédelmi szakember foglalkoztatására, másrészt a munkahelyet keresô vagy váltani szándékozók célozzák meg ezeket a szakterületeket, nem kis sikerrel. Sajnos az állam szinte teljesen kivonult a képzések támogatásából, de ennek ellenére még mindig úgy látjuk, hogy érdemes és szükséges ezeken a területeken szakmát szerezni. (x) F E L N Ô T T K É P Z É S O K T A T Á S Mindenkinek kell egy sansz! A fogyasztóvédelmi törvény február 1-tôl meghatározott vállalkozások részére elôírja, hogy fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztassanak. A Sansz Felnôttképzô Kft. ez év márciusában, az országban elsôk között szerzett jogosultságot Fogyasztóvédelmi referens képzés szervezésére. Képzésünket ajánljuk azoknak, akik ilyen munkakörben dolgoznak, de nincs képesítésük, vagy azoknak, akik piacképes végzettséget szeretnének szerezni. Miért érdemes jelentkezni a képzésre? Piacképes végzettség Hatósági bizonyítvány Több szakirány Kiváló oktatói gárda 15 fô beiskolázása esetén egyedi ajánlat Akárki, aki megáll tanulni, öreg, legyen bár 20 vagy 80 éves. Akárki, aki folyamatosan tanul, fiatal marad. Az élet legnagyobb dolga az, hogy az eszedet fiatalon tartsd. (Henry Ford) (x) Sansz Felnôttképzô Kft. Fogyasztóvédelmi referens képzés indul Szombathelyen, május 15-én intenzív és 17-én hétvégi, munkahelybarát kurzusokban. Fnysz: Részletes felvilágosítás kérhetô a címen, vagy a +3670/ telefonszámon. MERT MINDENKINEK KELL EGY SANSZ! MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS és TÛZVÉDELMI ELÔADÓ tanfolyamok indulnak Szombathelyen április 30-ig történô jelentkezés esetén 30% kedvezményt biztosítunk! Érd.: 06/30/ ; FEOT Kft. Al.: 0331 Nysz.: Bôvülô képzési kínálat a Perfekt Zrt.-nél A Perfekt Zrt. képzési kínálatában a népszerû szakképesítések közül több esetében meg tudtuk feleltetni az új elôírásokat a korábbiaknak, sôt, a gazdasági képzésekben új lehetôségek is nyíltak például az IFRS mérlegképes könyvelô szakképesítés megjelenésével vagy az adótanácsadó szakképesítés bemeneti feltételeinek módosulásával. A Perfekt Zrt. a képzési kínálatát mind a jogszabályi, mind a piaci elvárásoknak figyelembevételével folyamatosan alakítja. Ennek megfelelôen a képzési formák átalakítása irányába is továbblépünk, például blended learning formát kínálunk. Ez a kontaktórás képzés és a távoktatás házasítása a képzés minôségének megôrzése és a résztvevôk idejének hatékony felhasználása érdekében. Intézményünk új terület, az ipari képzések felé is nyitott. Rugalmas képzési kínálatunkat a munkaerô-piaci igények határozzák meg. (x) KIEMELT IDÉN UTOLJÁRA INDULÓ KÉPZÉSEK!: IFRS Mérlegképes könyvelô A nemzetközi számvitel magyarul PERFEKT ZRT. VAS MEGYEI KÉPZÉSI KÖZPONT (PTE EGÉSZSÉGÜGYI FÔISKOLA ÉPÜLETE) 9700 Szombathely, Jókai u.14. I. em Tel./fax: 94/ Adótanácsadó képzés Már diploma nélkül is elvégezhetô Államháztartási mérlegképes könyvelô Karrierlehetôség a közigazgatásban Figyelem! Ha most jelentkezik még, idôt és pénzt takaríthat meg! Új OKJ szerint, de még utoljára alacsonyabb óraszámban induló tanfolyam! Pénzügyi-számviteli ügyintézô vizsgafelkészítô képzés + komplex szakmai vizsga. Indul: A megnövekedett munkaerô piaci igényekre tekintettel: Logisztikai ügyintézô vizsgafelkészítô képzés + komplex szakmai vizsga Indul: május végén Raktáros + Targoncavezetô OKJ + Hatósági vizsga Összevonható képzések: Bérügyintézô Társadalombiztosítási ügyintézô Egyéb képzések: Pénzügyi szolgáltatás közvetítô hatósági képzés Biztosításközvetítô hatósági képzés Banki, befektetési termékértékesítô OKJ képzés Vállalkozási mérlegképes könyvelô Indul: Regisztrált mérlegképes könyvelô továbbképzés! A Perfekt Zrt. Vas Megyei Igazgatósága évben is olyan elôadásokat szervez (Vállalkozási szak, Államháztartási szak), amelyekkel a 16 kreditpont megszerezhetô. Saját vizsgáztatási joggal rendelkezünk! A tandíjat elôre nem kell megfizetni, továbbá minden tanfolyam esetén kamatmentes részletfizetést biztosítunk hallgatóinknak! Ha szeretne bôvebb, személyre szabott információt kapni a lehetôségekrôl, kérjük, fáradjon be képzési központunkba, vagy kérje ügyfélszolgálatunk segítségét. FAT: 0036 FNYSZ:

16 Tisztelt Adózó! Kérjük, támogassa a nôvérek, asszisztensek továbbképzését adója 1%-ával! ISTVÁN LAJOS ALAPÍTVÁNY a tromboembóliás szövôdmények megelôzéséért A közhasznú alapítvány adószáma: Köszönjük! TAVASZI VIRÁGVARÁZS 21.VIRÁGVÁSÁR A BELVÁROSBAN a Szombathelyi Szépítô Egyesület rendezésében Május 10., szombat, 7 17 óráig Szombathely, Fô tér Szombathely MJV Önkormányzata támogatásával megrendezett virágvásáron kertész és kereskedô kínálja a színpompás muskátlik, balkonnövények, faiskolai növények, évelôk, kaktuszok, cserepes növények gazdag választékát. A növények ültetéséhez edények, balkonládák és virágföld is vásárolható. A helyszínen jelen lévô szakemberek szaktanácsadással állnak az érdeklôdôk rendelkezésére. Délelôtt a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület Napsugár Énekkara, délután pedig Szombathely Város Fúvószenekara teszi hangulatosabbá a vásárt. A Szombathelyi Szépítô Egyesület a rendezvénnyel szeretné segíteni szûkebb lakókörnyezetének virágosítását. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak! SZOMBATHELY az ALDI mellett a Körmendi kivezetô úton ÁPRILIS 30 MÁJUS 4. Elôadások: szerda 18 óra, csütörtök: 15 és 18 óra, péntek: 18 óra, szombat: 15 és 18 óra, vasárnap 11 és 15 óra SZERDÁN MINDEN BELÉPÔ CSAK Ft. A kedvezmény más akcióval nem érvényes! Fûtött nézôtér!

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése. Helyszín: Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9. 2005. augusztus 31. Kozmáné Kocsis Ágnes.

Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése. Helyszín: Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9. 2005. augusztus 31. Kozmáné Kocsis Ágnes. Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése Helyszín: Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9. 2005. augusztus 31. Kozmáné Kocsis Ágnes Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Prugberger Emil Dr. Csönge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

KÖPÖNYEG ÉS PALÁST DRÁMA SZENT MÁRTONRÓL

KÖPÖNYEG ÉS PALÁST DRÁMA SZENT MÁRTONRÓL 26. ÉVF. 9. SZÁM SZOMBATHELY, 2016. MÁRCIUS 5. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KÖPÖNYEG ÉS PALÁST DRÁMA SZENT MÁRTONRÓL MEGÚJUL A GOTHARD-KASTÉLY KÖZGYÛLÉSI ÉRTÉKELÉSEK CIVILEK FIGYELEM! PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Autó

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Városgazdálkodási Bizottság ülését május 11-én órára összehívom. Az ülés helye: Városháza Rendezvényterem,

Városgazdálkodási Bizottság ülését május 11-én órára összehívom. Az ülés helye: Városháza Rendezvényterem, Városgazdálkodási Bizottság ülését 2016. május 11-én 09.00 órára összehívom Az ülés helye: Városháza Rendezvényterem, Napirendek: Előterjesztés 1./Előterjesztés az és a Cégcsoport 2015. évi számviteli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Dunavarsány. Bíró Lajos Általános Iskola, Szigetszentmiklós,

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Dunavarsány. Bíró Lajos Általános Iskola, Szigetszentmiklós, 2015. november 18. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD területi vetélkedő Iskolánk idén is megrendezte a területi vetélkedőt 2015.november 18.-án, szerdán. A vetélkedő szervezésében újdonság volt, hogy a verseny megrendezését

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések Szállító megnevezése típusa tárgya értéke Airplay Kft.

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Elfogadták a költségvetést

Elfogadták a költségvetést V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM,

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER

RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER 16 20:00 17 SZUPER MINI 15:00-16:00 _ PETZELT 19:00-21.00 18 GYEREK 'A és 'B 16:00-18:15 19:00 21:00 19 SZUPER MINI 17:00-18:00 20 21 MINI 'A és GYEREK 'B 15:30 SZUPER

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 2013. december 21. 17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 10 futórendezvény 4 streetball-kupa és dobóverseny 2 kerékpáros teljesítménytúra 1 gyalogos teljesítménytúra 1 12+1 program DÖKE-tagok részvételével

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Szombathely 2015. április 20 hétfő

Szombathely 2015. április 20 hétfő Szombathely 2015. április 20 hétfő Tavaszi Csótó-pótló Hegyifutó A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, a Szombathelyi Egyetemi SE és a NYME Sporttudományi Intézete közösen rendezte meg a major s papír

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros ának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1.

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. 1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. Balázs Ildikó Algay Ferenc Ödönné Kovács Ferencné Salló Dorottya 2. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség:

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Szervezeti egység Név Munkakör Szint Szoba Telefon Fax Mellék Szlahó polgármester Csaba 209 109 Tábori alpolgármester 15 Ferenc 268 228 Mohainé Jakab Anikó jegyző 205

Részletesebben

B hét. kedd. 5. óra 12.05- 5. óra 12.05- 12.55-13.40. 14.30-15.15 9. óra. 13.45-14.30 8. óra 15.15-16. 7. óra. 6. óra 12.50 12.50. néptánc 3.

B hét. kedd. 5. óra 12.05- 5. óra 12.05- 12.55-13.40. 14.30-15.15 9. óra. 13.45-14.30 8. óra 15.15-16. 7. óra. 6. óra 12.50 12.50. néptánc 3. Bácskay Zoltánné 1 tehetséggondozás, 3.c hétfő kedd szerda csütörtök péntek tehetség.g. 3.c saját t Bácskay Zoltánné 1 néptánc 3.c néptánc 3.c Bácskay Zoltánné 1 matematika fejlesztés 3.c 3.c 1 Bácskay

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben