PLAYSTATION ÉS OLIMPIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PLAYSTATION ÉS OLIMPIA"

Átírás

1 24. ÉVF. 15. SZÁM SZOMBATHELY, ÁPRILIS 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP PLAYSTATION ÉS OLIMPIA INTERJÚ LIGETI DÁNIEL BIRKÓZÓVAL KÖZGYÛLÉS: FALCO GYÁR, HOLOCAUST-EMLÉKMÛ, ZÁRSZÁMADÁS ANNO: UTAZÓK ÉS ÚTONÁLLÓK A KÖZÉPKORBAN Mobil: 0630/ STIFI VIRÁGUDVAR Szombathely Széchenyi u. 10. Tel.: 94/ LILIOM VIRÁGÜZLET Domus Üzletház I. emelet Tel.: 94/ BALLAGÁSI, ANYÁK NAPI CSOKROK, A VIRÁGOK SZÉLES SZÍNVILÁGÁNAK ALKALMAZÁSÁVAL.

2 HIRDETÉS Szombathely Hollán Ernô u. 21. Tel.: 94/ Sárvár Batthyány út BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET! SEBESEN hívjon! Neczpál Katalin ingatlan- és pénzügyi közvetítô Készpénzes ügyfeleim részére eladó ingatlanokat keresek. Tel.: 06/70/ Szombathely, Rumi út FÜRDÔSZOBA SZAKÜZLET (Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében) Telefon: Nyitva tartás: H P: , Szo.: BURKOLATOK SZANITEREK CSAPTELEPEK FÜRDÔSZOBABÚTOROK Könyvelôt keres? Még nem készítette el évi SZJA bevallását? Eddig nem volt rá szüksége, de most úgy érzi, nem boldogul a nyomtatványokkal? Volt könyvelôje, de nem volt vele elégedett? Vállalkozást indítana, de fél az adminisztrációtól? Vállaljuk: Személyijövedelemadó-bevallások elkészítését Vállalkozások teljes körû könyvelését, adminisztrációját Bérszámfejtést Adótanácsadást Év végi beszámolók készítését Elemzések, üzleti tervek készítését Teljes körû könyvelôi feladatok ellátása korrekt áron! Szolgáltatásainkról, árainkról érdeklôdjön a 06/70/ as telefonszámon, vagy az címen. SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Boros Patrícia, Szabó Zoé, Tulok Gabriella FOTÓ: Bonyhádi Zoltán, Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint CÍMLAP: Mészáros Zsolt HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Sütô Ágnes (Tel.: 20/ ), Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Danubia Web Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2014. ÁPRILIS 26. FÓRUMBAN KULTÚRA UTÁNAJÁRTUNK A színházban vizsgálódott az Állami Számvevôszék Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok teljes körû ellenôrzésének lehetôségét az ÁSZ törvény január 1-tôl hatályos módosítása teremtette meg. Az ellenôrzés elôsegíti, hogy az ÁSZ a megállapításaival hozzájáruljon a feltárt hibák megszüntetéséhez, a társaságok jobb feladatellátáshoz áll annak a jelentésnek az elején, melyet Horváth Bálint, az Állami Számvevôszék kommunikációs osztályvezetôje küldött el nemrég a sajtó számára. Kiderült: az ÁSZ a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.-t vizsgálta, talált néhány hiányosságot, a hibák kiküszöbölésére javaslatokat is megfogalmazott úgy a színház vezetôsége, mint az önkormányzat számára is. Az ellenôrzés célja annak értékelése volt, hogy az ellenôrzött idôszakban között az önkormányzat a jogszabályi elôírások figyelembevételével döntött-e az ellenôrzött közfeladat megszervezésérôl, az ellátás módjáról, a tulajdonostól elvárható gondossággal felügyelte-e a társaság feladatellátását. A színház rendelkezésére bocsátotta-e a közfeladat ellátásához szükséges közvagyont, és biztosította-e a tulajdonosi jogok érvényesülését, vagyonvesztés esetén intézkedett-e a további vagyonvesztés megakadályozásáról. Értékeltük továbbá azt is, hogy a színház teljesítette-e a tulajdonos önkormányzat részérôl meghatározott célokat és feladatokat a rendelkezésre álló erôforrások felhasználásával, végrehajtotta-e a közfeladat-ellátási szerzôdés elôírásait, valamint betartotta-e a vagyonnal történô gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A vizsgálat alapján körvonalazódott, hogy bár 2011-ben és 2013-ban a bérleti szerzôdés elôírásának megfelelôen a színház elkészítette tételes eszközleltárát, és a leltáríveket elküldte az önkormányzatnak, 2012 végén nem teljesítette eme feladatát. Kifogásolta az ÁSZ továbbá, hogy a színház a közhasznú és vállalkozási tevékenységek költségei és ráfordításai közötti elkülönítéseket csak év végén, utólagosan osztotta fel. S ez ugyan nem ütközik semmiféle törvényi jogszabályba, az ÁSZ azt kérte, a jövôben tételesen és egész évi folyamatában tartsák ezt nyilván. Összességében azonban az ellenôrzött idôszakban a Közszolgáltatási szerzôdés elôírásának megfelelve, az önkormányzat által meghatározott közszolgáltatási feladatait teljesítette a WSSZ, gyakorlata megfelel minden jogszabályi elôírásnak. Dicséretes továbbá, hogy a likviditási helyzet javításának érdekében 2010-ben végrehajtott költségcsökkentô intézkedések eredményeképp a 2010-es veszteséges mûködés 2011-re nyereségesre változott. Az ÁSZ javaslatában a színház vezetôjének intézkednie kell a leltározási szabályzat módosításával kapcsolatban, illetve az intézmény kiadásait az alapító okiratban foglalt elôírásoknak megfelelôen elkülönítetten kell nyilvántartania, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az éves üzleti jelentések elkészítése és a szabályzatainak aktualizálása megfeleljen a számviteli törvény elôírásainak. Végül pedig intézkednie kell annak érdekében, hogy a színház éves beszámolóinak elkészítésével a közhasznúsági mellékletkészítési kötelezettségét teljesítse. A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.-nél lefolytatott Állami Számvevôszéki vizsgálat kiterjedt a színház teljes mûködési vertikumára, az alapításától egészen 2013-ig. Az átfogó és alapos helyszíni vizsgálat és az az alapján készült részletes jelentés megerôsítette, hogy a Weöres Sándor Színház az elmúlt években szabályszerûen látta el és teljesítette a közszolgálati feladatait, továbbá úgy gazdálkodott, hogy a pénzügyi helyzete erôsödött, likvidvitási helyezet pedig javult foglalta össze Tóth András, a színház gazdasági igazgatója. Mint elmondta, az ÁSZ által megfogalmazott javaslatokkal a színház egyetért, és a már elkészített intézkedési tervnek megfelelôen, néhány belsô szabályzat aktualizálásával, beépítik azokat a színház napi mûködésébe. Safó 3

4 VISSZAPILLANTÓ KISTÉRSÉG 4 Ünnepeltek a bölcsôdék Április 21-e a bölcsôdék napja Magyarországon. Idén a család felépítése, így a férfi és a nôi szerepek változása volt a téma. A keddi eseményen dr. Puskás Tivadar polgármester hangsúlyozta, hogy bölcsôdében dolgozni az egyik legfelelôsségteljesebb hivatás, valamint azt is hozzátette, hogy a 2014-es év az Európai Unióban a család és a munka összehangolásának éve, és a nôk munkavállalásához elengedhetetlen az, hogy a gyermekeket biztonságban, jó szakemberek kezei között tudják. Bencsics Enikô, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetôje beszélt arról, hogy a bölcsôdei nevelôk munkája nem csupán szakma, hanem egy életre szóló hivatás. Pósfainé Sebestyén Bianka, az Egyesített Bölcsôdei Intézmény vezetôje elmondta, hogy az idei szakmai napon széleskörûen választottak témákat a nevelôk továbbképzésére, hiszen szó volt a zenei és kognitív nevelésrôl, a csecsemô-kutatások eredményeirôl, valamint az apróságok egészséges táplálkozásáról is. Átadták a Kisfaludy utcai tömbbelsôt Ünnepélyesen átadták szerdán a Kisfaludy Sándor utcai tömbbelsôt, amely 68,5 millió forintból újult meg. Korszerûsítették a belsô udvart és az itt található játszóteret, valamint huszonöt darab térkô alapú parkolóhelyet alakítottak ki, két méter széles gyalogjárdát építettek a házak mellé, modernizálták a közvilágítást és a csapadékvíz-elvezetés is megoldódott. A zöldterületen a régi növényzetet is kicserélték, alacsonyabb, színesebb növényekre. A beruházást a Vasi Mester Bt., az új zöld felületek létrehozását és a mûszaki ellenôrzést a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. kivitelezte. Dr. Puskást Tivadar, Szombathely polgármestere az átadóünnepségen hangsúlyozta, hogy az adósságkonszolidációnak köszönhetôen a fejlesztésekre tudják költeni azokat a bevételeket, amelyeket a vagyongazdálkodásból kapott a város. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a körzet képviselôje elmondta: régóta vágyott felújítás volt ez, mely után élhetôbb és szebb környezetben lehetnek a lakók, emellett a korszerûsítés egyfajta hiányt is pótol, hiszen a belvárosban kevés játszótér található. Mint megtudtuk, a szombathelyi tömbbelsôk felújítása ezzel korántsem ért véget, hiszen hamarosan befejezôdik a Széll Kálmán utcai belsô udvar korszerûsítése is, ahol 62 millió forintból parkolókat építenek, parkosítnak, valamint 1800 négyzetméteren térköveznek. Bringás invázió a föld napján A föld napját 1990 óta rendezik meg hazánkban, amikor is több helyen fát ültetnek, rajzpályázatokat hirdetnek, környezeti vetélkedôt tartanak, de gyakran ilyenkor lepik el a kerékpárosok bringáikkal tömegesen az utcákat. Nem történt ez másként idén sem Szombathelyen, mivel immár tizenkettedik alkalommal rendezték meg városunkban a Critical Mass kerékpáros vonulást. Az útvonal teljesen spontán módon alakult, így végül a Sportháztól a Savaria téren át egészen a Hermann iskoláig és onnan a Derkovitson át tartott a rögtönzött túra. Újraélesztést tanultak a rendôrök A Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság is csatlakozott a Szombathely a Segítés Városa elnevezésû programhoz, amely keretében az Országos Mentôszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentôszervezetének munkatársai oktatják az újraélesztés módját. A kezdeményezés elsôsorban azok számára fontos, akik foglalkozásukból adódóan is találkozhatnak olyan esetekkel, amikor a tanult technika alkalmazásával akár életet is menthetnek. A fôkapitányság közterületi szolgálatot ellátó 366 munkatársa az intézkedéstaktikai oktatás keretében, március és április hónapban sajátíthatja el az újraélesztés lépéseit. Jótékonysági lovas verseny Vépen A Markusovszky kórház Csecsemô és Gyermekgyógyászati Osztály Onkohematológiai Részlegének javára szerveznek gyermekügyességi lovas versenyt Vépen, május elsején. A Vasi Lovasok Majálisa elnevezésû rendezvényen az ünnepélyes megnyitó után ügyességi és díjugrató számban lehet indulni, de emellett díjlovas, military és paralovas bemutatókkal, fogathajtással és lovagoltatással is várják az érdeklôdôket. A családi rendezvényre nem kizárólag a lóbarátokat hívják, hisz a kísérôprogramok között az íjászat, a kisállat-bemutató is szerepel, valamint kézmûves foglalkozások is lesznek. A rendezvény fôvédnöke Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke, a befolyó pénzbôl a szervezôk egy megfigyelô monitort kívánnak megvásárolni az osztály számára. A versenyre interneten lehet nevezni, április 29-ig. További részletek a oldalon.

5 2014. ÁPRILIS 26. ANNO A N N O Utazók és útonállók a középkorban mivel mind a kereskedôknek, mind az egyéb utazóknak, útonállók és rablók cselvetéseitôl mentes, szabad és biztonságos útra van szükségük, az útonállókat és haramiákat a fejedelmeknek meg kell fenyíteniük, teljességgel megszüntetvén a bosszút, a méltatlan és jogtalan zálogolásokat részletezi a hainburgi békének a közállapotok rendezésérôl szóló paragrafusa. És részletezte Feiszt György levéltáros csütörtökön, az immáron 31. alkalommal megrendezett Levéltári Napon, mely ezúttal az Utak, utazók, utazások Vas vármegyében az században témakört járta körül. Ahogy azt már megszokhattuk, egész nap érdekes elôadások közül válogathattak az érdeklôdôk, s válogattunk mi is. Ezúttal Feiszt György Utazók és útonállók Vas vármegyében a középkorban címû elôadásából szemezgetünk. Hogy miért is volt szükség a hainburgi béke közállapotok rendelkezô paragrafusának létrejöttére? Mert a békés közállapotok helyreállítása az ország lakosok több évtizedes régi igénye volt. Nem voltak biztonságosak az utak, számos rablás, támadás érte a kereskedôket és az utazókat. Hogy ezt megszüntessék, és a törvényt betartassák, Ausztriában és Magyarországon két-két tiszta ítéletû és ismert tisztességû férfiút választottak, akik az útonállók és haramiák általuk teljes szorgalommal kinyomozott gaztetteit király úr és a herceg tudomására fogják hozni. A négy személy, tudniillik kettô itt és kettô ott, ki-ki abban a tartományban, amelyben idôzik, teljhatalmat nyer a fejedelmektôl, hogy az elszenvedett és okozott károk miatt a gonosztevôket megfenyítse, és az erôszakkal elvett javakat visszajuttassa egy hónapon belül attól számítva, hogy a dologról tudomást szerzett. Arról, hogy milyen is volt a közbiztonság a középkori Magyarországon, nincsenek pontos adatok, nem áll rendelkezésünkre semmiféle jelentés vagy statisztika. De az állapotokról talán nyújt valamilyen képet, ha megnézzük a körözéseket, pontosabban néhány olyan alkalmat, amelyben az ország fôméltóságainak ezzel a kérdéssel foglalkoznia kellett ban Kassa városában Garai Miklós nádor ( ) alkalmi bírótársakat választott, akiknek feladata volt a ( ) tolvajok, rablók és egyéb gonosztevôk kiirtása. A két megyében (Abaúj és Sáros) összesen 36 ilyen személyt nevesített a nádor, akiket fejük és minden birtokuk elvesztésére ítélt, a bírákat pedig felhatalmazta megölésükre, kivégzésükre és fellelhetô javaik lefoglalására. Három évvel késôbb, 1409-ben, csak Sárosban 56 rablót, pénzhamisítót és csavargót volt szükséges fejvesztésre ítélni. A Dunántúlon, ha minôségileg nem is, de mennyiségileg más volt a helyzet ban Garai Miklós nádor Zala megyében tartott közgyûlést. Az összejövetelen itt is a megyebeli csavargók, tolvajok, hamispénz verôk útonállók és egyéb gonosztevôk elleni hatékony intézkedésre szólította fel a vármegye tisztségviselôit. 145 személyt sorolt fel név szerint, akik között olvashatunk Púpos Istvánról, Kapafogú Simonról, Vak Andrásról, Csúf Gálról, Kopasz Benedekrôl, akiknek a fent említett deviáns tevékenységekben tevékeny részük volt. Zala megye után Vas vármegyébe látogatott el a nádor, és a közgyûlésen bocsátotta ki hasonló tartalmú ítéletlevelét. A hatalmas terjedelmû oklevélben 187 nevesített tolvaj, rabló és gonosz útonálló van levelesítve. A felsorolt gonosztevôknek sokszor már a neve is árulkodó: Tolvaj András, Nyúlajkú Benedek, Fületlen Márk és Demeter. S mivel ezek az illetôk a közgyûlésen Játék A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre. bûnösségük tudatában nem jelentek meg, a nádor az alispánnal, a szolgabírákkal és esküdt ülnökök egyetértésével, fejük és valamennyi birtokuk elvesztésére ítélte ôket, továbbá mindenkit felhatalmazott megölésükre, kivégzésükre és javaik lefoglalására, kimondta továbbá, akik a proskribáltaknak menedéket adnak, azok hasonlóképpen bûnhôdjenek. Nem volt hát kegyelem, és arról sajnos nem szólt a fáma, hogy vajon hány gonosztevôt sikerült kézre keríteni a 187-bôl. No, igen, és a körözési lista önmagáért beszél. Azt látjuk, hogy az 1409-esesztendôben Zalában két és félszer, Vasban pedig több mint háromszor annyi nyilvántartott bûnözô állt körözés alatt, mint Sárosban. Feltételezhetô, hogy ennek nem az Észak-Magyarországon élô népesség magasabb erkölcsi nívója volt az oka, valószínûbbnek tûnik, hogy a Nyugat-Dunántúlon kifizetôdôbb lehetett bûnözéssel foglalkozni, mint a Felvidéken... Habár az általunk ismert legnagyobb szabású rablótámadás nem a Dunántúlon, hanem a Tisza partján történt, 1434-ben, amikor a bázeli zsinatra igyekezve átvonult országunkon a bizánci császár testvére által vezetett delegáció. A népes küldöttséget, dacára a megerôsített fegyveres kíséretnek, kirabolták. A Tiszán való átkelésnél Abád (Abádszalók) közelében, Maróti János macsói bán emberei teljesen kirabolták ôket, csak 86 csupasz lovuk és a kocsijuk maradt meg. Ôk maguk pünkösd ünnepére, gatyára vetkôzve érkeztek meg Budára Hát, igen, mások voltak a rablók igényei akkor, és mások napjainkban. Még szerencse, hogy a Nyugat-Dunántúlon ma sokkal kisebb a bûnözési ráta, mint egykoron Sz.Z. Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: az újság és a könyv. A Savaria Szimfonikus Zenekar koncertjére szóló belépôjegyeket Fülöp Tiborné, Horváthné Fogl Beáta és Zátonyi János nyerték. E heti kérdésünk: Hányadik alkalommal rendezték meg a Levéltári Napot? A helyes megfejtést beküldôk között a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertjére szóló belépôjegyeket sorsolunk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk, április 30-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is! 5

6 Falco gyár, holocaust-emlékmû, zárszámadás VITÁKKAL INDULT AZ ÁPRILISI KÖZGYÛLÉS Csaknem ötven napirendi pont várt a városatyákra csütörtökön. A képviselôk fontos kérdésekrôl tárgyaltak, így aztán a viták sem maradtak el. A napirendi pontok összeállításánál elsôként dr. Czeglédy Csaba (MSZP SZTKE) kért szót. A zanati városrészen élôk évek óta komoly problémákkal küzdenek (a kivitelezô vállalkozó nem fejezte be az infrastruktúrát, azóta az utak áldatlan állapotok vannak), és az érintett utak önkormányzati használatba vételét kérték. Ezért külön napirendi pontot javasolt e témában. Dr. Szakács Dávid (Fidesz), a városrész képviselôje egyetértett a felvetéssel, a két közgyûlés között ígért szóbeli tájékoztatást az ügyben, és majd a következô közgyûlésre javasolta a napirendi pont felvételét. Molnár Miklós (Pro Savaria) alpolgármester szerint az elmúlt 10 esztendô hasonló ügyeit össze kell gyûjteni a következô közgyûlésre. Végül ezt az elôterjesztést fogadta el a testület. Dr. Czeglédy Csaba a biofûtômûvek ügyében kért tájékoztatást. Lazáry Viktor (Fidesz) alpolgármester válaszában úgy fogalmazott: most készül Szombathely energetikai és klímavédelmi stratégiája, elsô olvasatban a következô közgyûlésen tárgyalni is tudják majd a városatyák. Az alpolgármester szerint akkor járnak el helyesen, ha elôbb a stratégiáról egyeztetnek. Végül ezt fogadta el a közgyûlés. Április 6-án a demokrácia ünnepét ültük, köszönet a vasiaknak, hogy ilyen szép számmal mentek el voksolni, Vasban 63,4 százalék volt a részvétel, meghaladva az országos átlagot. Szombathelyen 65,2 százalék volt az arány, köszönöm azt, hogy visszaigazolták az ország jelentôs részében, hogy jó úton járunk, mondta dr. Puskás Tivadar. Ezt követôen Hollósy Tamás, az országos választókerületi választási bizottság elnöke is beszámolt arról, hogy minden rendben történt a vasi 1-es körzetben. A frakciók képviselôi ugyancsak köszönetet mondtak a szavazás lebonyolításában érintett munkatársak áldozatos és precíz munkájáért. Holocaust-emlékmûvet tervez a város, amelyet Veres Gábor szobrászmûvész készít majd el. Németh Kálmán (MSZP SZTKE) szerint felháborító, hogy ebben az érzékeny témában ilyen lekezelôen járt el a városvezetés. Arról beszélt a politikus, hogy semmiféle elôzetes egyeztetésbe nem vonták be a politikai erôket, az egész elôterjesztés mindössze 15 sort ér. A politikus arra utalt, hogy néhány napja kaptak kézhez egy skiccet, amely a leendô emlékmûvet ábrázolja. Dr. Puskás Tivadar aláhúzta: a határozatban az szerepel, hogy egyelôre egy tervezetrôl döntenek, a végleges forma majd májusra készül el. Egy mûvész alkotási folyamatába beleszólni nem tudok, leskiccelte a gondolatát, a terv nincs olyan állapotban, amit feltétlenül a közgyûlésnek meg kell szavazni, vélekedett a polgármester. Azt a kritikát, miszerint nem történt egyeztetés a kérdésben, határozottan visszautasította, ugyanis, mint emlékeztetett rá, már tavaly nyáron megkezdôdtek a tárgyalások a zsidó hitközség képviselôivel. Dr. Czeglédy Csaba szerint jól jellemzi a polgármester négyéves ténykedését, hogy nem érti, mi is az alapvetô probléma. Városunk 3609 zsidó polgárát a magyar államapparátus és a csendôrség a náci megszállókkal összejátszva deportálta. Most vagy nem foglalkozunk az üggyel, vagy beszéljük ki a dolgot részletesen, konferenciák, elôadássorozatok keretében. Ön úgy tûnik, asszisztál a problémák szônyeg alá söprésében, érvelt az ellenzéki frakcióvezetô, majd arról érdeklôdött: ha nem végleges a terv, akkor hogyan lehet tudni, hogy épp 6,3 millió forintba kerül majd? A városatya azt javasolta, hogy a további szégyenteljes vita elkerülése érdekében le kellene venni a napirendet, és elôkészíteni májusra. Nem így történt Korán elkezdôdött a kampány. Az önök városvezetése idején, 2010 elôtt nyolc éven át készült-e tervezet egyáltalán arról, hogy megemlékezzünk a gettóról, hogy mi történt a második világhábo- Szeszélyes az április: ilyenkor könnyû megfázni! Egyik nap kora nyári meleggel, másik nap esôvel és tíz fokkal alacsonyabb hômérséklettel szembesülünk. A gyerekeket reggel még kabátban visszük az óvodába, délután már egy szál pólóban rohangálnak az udvaron. A szeszélyes április sajnos melegágya a gyors megfázásoknak. Esôs napok ide vagy oda, a gyerekek már kívánkoznak a szabadba. Tudta, hogy a Thököly utcai Sószobában házon belül van a játszótér? Csúszdával, sóhomokozóval, hintával várjuk a gyerekeket, akik kimozoghatják magukat az esôs idô ellenére is, és még az a fránya, hetek óta tartó orrfolyás is megszûnik. Hogy is mûködik a sóterápia? Igazából nagyon egyszerû a mechanizmus, semmilyen hókuszpók nincs benne, és más alternatív gyógymódokkal ellentétben nem szükséges hinni sem az eljárás hatékonyságában. Mi ún. AREC eljárást alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy a levegôbe porlasztunk 0,5 és 5 mikron közötti, vagyis rendkívül csekély átmérôvel rendelkezô sószemcséket, és így szemmel is látható sóködöt hozunk létre. Ezek az igen apró szemcsék képesek eljutni a tüdô legmélyébe, a legkisebb hörgôcskékbe is, vagyis ahol a valódi probléma van. A kúra során a belélegzett sószemcsék rátapadnak a káros sejtekre, és elpusztítják azokat. Ezt követôen az elhalt sejtek orrváladék formájában vagy köhögés útján kiürülnek a szervezetbôl, és szépen kitisztulnak a légutak és a tüdô. Fogynak is a papír zsebkendôk rendesen már az ottlét alatt is, de otthon is, hogy aztán végre újra nyugodt legyen az éjszakai alvás. További információk és orvosi referenciák: Idôpontegyeztetés: Cím: Szombathely, Thököly u

7 2014. ÁPRILIS 26. ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉS rúban a zsidó polgárokkal?, tette fel a kérdést dr. Puskás Tivadar, majd hozzátette: Azok, akik húsz éven keresztül nem foglalkoztak a kérdéssel, most kampányolhatnak nyugodtan, nem lesznek hitelesek senkinek a szemében. Németh Kálmán viszont arra emlékeztette a városvezetôt, hogy zsûrizett mûemlékterv készült, a kampányra vonatkozó kijelentést pedig vádaskodásnak titulálta. Sági József (Fidesz) arról beszélt, hogy eddig soha nem volt vita a holocaust megítélésérôl, éppen ezért a hangulatkeltésnek nincs helye. A bizottsági ülésen a képviselô számára is kiderült, hogy történt egyeztetés a zsidó hitközség képviselôivel, és azt is megtudta, hogy az emlékmû a Bejczy utcában egy falra simuló dombormû lesz. A politikusok viszont ne kritizálják a mûvészetet, ne a politikus mondja meg, hogy mi szerepeljen egy szobron. Hogy hova kerüljön, ezen lehet vitatkozni, érvelt Sági József. Dr. Czeglédy Csaba szerint elfogadhatatlan, hogy sokkal kisebb súlyú témában több tervet is bekérnek, azt pedig, hogy csak a helyszínrôl lehessen vitatkozni, elfogadhatatlannak minôsítette. Dr. Puskás Tivadar a vitát lezárva arról számolt be, hogy a zsidó hitközség vezetôivel egyéves egyeztetés után abban állapodtak meg, hogy az idén július 6-án lesz a Holocaust emléknap, és ekkor avatják az emlékhelyet is. Az ellenzéki frakcióvezetô módosító indítványát leszavazta a többség, így az eredeti elôterjesztést fogadta el a testület. A Szent Márton-kártya témája is napirendre került az ülésen. Az ellenzék véleményét dr. Horváth Attila (MSZP SZTKE) summázta: a kedvezmények további veszteségeket okoznak majd az önkormányzati cégeknek, így azok majd a helyhatóságtól igénylik meg a hiánypótlást. Molnár Miklós alpolgármester erre úgy reagált, hogyha ez valóban így lesz, akkor az év végén, a költségvetés tervezésekor kell majd errôl tárgyalni. Balassa Péter (Jobbik) úgy vélte: meg kell adni a lehetôséget a kártya bevezetésére, és fél év múlva nézzék meg, mennyi elônnyel és hátránnyal jár. Lazáry Viktor megerôsítette, hogy csak a szombathelyi lakosok kapnak kedvezményt. Kôvári Attila (MSZP SZTKE) tiszta helyzetet akart, szerinte ki kellene kalkulálni, hogy hol és mennyi veszteség keletkezik, illetve mibôl kompenzálják majd a hiányt. Molnár Miklós reagált ismét: az év végén kell elkészíteni az elszámolást, és ekkor kell majd módosítani a költségvetést, amennyiben szükséges. Pályázati pénzbôl bôvítik a közterületi kamerarendszert városunkban, dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz) tanácsnok asszony szerint mindenképpen örömteli e hír, és különösen pozitívum, hogy a szórakozóhelyek melletti területeket is bevonják a rendszerbe. Szombathelyen programot indítanak a gyermekkori lisztérzékenység szûrésére. Dr. Prugberger Emil (Pro Savaria) megjegyezte, hogy szerinte ezt az államnak kellett volna megszerveznie. A város tavalyi zárszámadását is elfogadta a testület. Németh Kálmán kiemelte, hogy ez az elszámolás az elsô, amely tartalmazza az iskolák nélküli mûködés adatait. Megjegyezte, hogy nôtt az iparûzésiadó-bevétel, amely azt mutatja, hogy kezdünk kilábalni a válságból. A költségvetés módosítása is téma volt. Rettegi Attila (Fidesz) örömét fejezte ki amiatt, hogy az oladi lakótelep két háztömbje is bekerült a panelprogramba. Balassa Péter szerint félô, hogy megint elszabadul a pokol, és a költekezésnek nem lehet majd gátat szabni. A Falco gyár mûködése és környezetszennyezése miatt kért szót Tóth János. A környéken élô férfi arról beszélt, hogy vélhetôen manipulálják a mérési adatokat, így tulajdonképpen nincs tiszta kép a valós károsanyag-kibocsátásról. Arra kérte a városvezetést, hogy egyeztessenek a céggel a környezetvédelmi beruházásokról. Molnár Miklós alpolgármester azt mondta: ha Tóth János úgy látja, hogy manipulálják az adatokat, akkor tegye meg a szükséges jogi lépéseket. Azután dr. Puskás Tivadar arról szólt, hogy mintegy harmincmillió forintba kerül a mobil mérôeszköz megvásárlása, ám annak alkalmazása ugyancsak szakembert igényel. Az adatokat a Falcoval történô egyeztetésekhez és a lakosság megnyugtatására akarják használni, nem kell hozzájuk hatósági érvényesítés, vélekedett az üggyel kapcsolatban dr. Czeglédy Csaba. Az önkormányzati tulajdonban lévô cégek gazdálkodási beszámolói kerültek terítékre. Az ellenzéki frakcióvezetô arról érdeklôdött, hogy miként kerülhetett immár többedik alkalommal a NAV adóslistájára a szombathelyi médiacentrum kft. Koczka Tibor ügyvezetô sem tudott választ adni a kérdésre, szerinte túlfizetése van a cégnek. Osztottak-e jutalmat a nehéz helyzetben lévô Vasivíznél? Vettek-e fel pénzt politikusok a kormányzati igénnyel ellentétben?, ezekkel a kérdésekkel fordult Kohuth Viktor vezérigazgatóhoz dr. Czeglédy Csaba. A vezérigazgató azt emelte ki, hogy nem jutalmat, hanem prémiumot fizettek a cégnél, méghozzá a bérmaradvány terhére. Kohuth Viktor aláhúzta: a dolgozók a plusz tevékenység elvégzése miatt kaptak prémiumot a prémiumértékelést követôen. Dr. Szakács Dávid is felszólalt az ügyben mint érintett. A Vasivíz osztályvezetôje azt mondta: a törvényi változások miatt mutat torz képet a részvénytársaság mérlege, összességében az üzemi tevékenysége a cégnek 2013-ban plusz 170 millió forint volt. Újabb kérdésre azt is elmondta a képviselô, hogy Lendvai Ferenccel együtt mindketten felvették a prémiumot, ám annak mértékét nem mondta meg. Majd szerepel a képviselôk vagyonnyilatkozatában, zárta le a vitát a polgármester. SaFó Még jobb Nyugat.hu-t szeretne? Segítsen nekünk! Kérjük, adója 1%-ával támogassa a hirportált kiadó Nyugat Média és Világháló Egyesületet! Adószámunk:

8 PlayStation és olimpia LIGETI DÁNIEL BIRKÓZÓVAL BESZÉLGETTÜNK Sérült vállal indult a finnországi Európa-bajnokságon, és súlycsoportjának bronzérmese lett. Azt mondja, kellett már ez az érem az elmúlt két év sikertelensége után, kellett már, hogy visszatérjen a világ szabadfogású birkózóinak élvonalába. Két hete megmûtötték a vállát, ezért most három hónapot ki kell, hogy hagyjon. Azt mondja, ennek is itt volt már az ideje, hiszen sérült vállal nem tudja a legjobb formáját hozni. De aztán visszatér, és reményei szerint a 2016-os riói olimpián az esti mérkôzéseken is találkozhatunk majd vele. Ligeti Dániellel, a Haladás VSE 125 kilogrammos szabadfogású birkózójával beszélgettünk. Mi történt a karoddal? Két hete estem át azon a mûtéten, amit már egy éve halogattam. Egy porc törött le a vállamból, azt kellett két helyen visszacsavarozni. Oroszországban sérültem meg, azóta szenvedtem vele, és most már elérkezett az idô, hogy ha be is kell áldoznom a szeptemberi világbajnokságot, akkor is meg kell mûtetnem annak érdekében, hogy a jövô évi kvalifikációs világbajnokságon már részt vehessek. Az már az olimpiára való kijutásról szól, ott százszázalékosnak kell lennem. A mi mezônyünk nagyon sûrû, és annyira egyben van az a nyolc-tíz versenyzô, hogy apró különbségek hozzák meg a gyôzelmet, én pedig nem akarok egy sérülés miatt hátránnyal indulni. Most három hónapot ki kell hagynom, gyógytornára járnom, és mindent megtennem a gyógyulás érdekében. Egyelôre csak az ujjaimat mozgathatom, hogy segítsem kicsit a vérkeringésem, jövô hét közepétôl azonban már elkezdhetek néhány alapvetô gyakorlatot, amivel mozgatom a karom. Hogy mikor mehetek a szônyegre, mikor birkózhatok IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS Dátum Idôkép Hômérséklet Április 26., szombat Zápor várható 10 C 20 C 8 Április 27., vasárnap Zápor várható 10 C 18 C Április 28., hétfô Zápor, zivatar várható 10 C 17 C Április 29., kedd Zápor várható 8 C 19 C Április 30., szerda Zápor várható 8 C 19 C Május 1., csütörtök Zápor, zivatar várható 9 C 21 C Május 2., péntek Zápor várható 10 C 20 C

9 2014. ÁPRILIS 26. SPORT INTERJÚ újra, még nem tudom, csak remélem, hogy mihamarabb. Persze igyekszem a dolog jó oldalát nézni. Az elmúlt években rengeteget dolgoztam, edzôtáborokba jártam és világversenyekre, készültem, hogy kijussak az olimpiára, aztán arra, hogy ott jól szerepeljek, mégsem úgy jöttek össze a dolgok, mint azt vártam. A sok edzés ellenére csak sikertelenség. Ebbe lelkileg is elfáradtam kicsit, így nagyon jót tett, amikor az idei Eb-n végre megtört a rossz sorozat, és sikerült érmet szereznem, ráadásul sérült vállal. Visszatért az önbizalmam, ugyanakkor azt is éreztem, hogy jobbat tennék magammal, kivált a 2016-os olimpiára való felkészülés elôtt, ha most kiszállnék kicsit a mókuskerékbôl, pihennék, mással is foglalkoznék, mint hogy az edzôtáborok között összepakolom, meg kipakolom a bôröndöm. Ebben a három hónapban több idôm jut a családomra, a barátokra, el tudok menni velük focimeccsekre, nyugodtan beülhetünk beszélgetni egy kávézóba, kedvemre playstation-özhetek és pókerezhetek. Úgy is mondhatnánk, hogy most néhány hétig csak magammal foglalkozom, szórakozok és feltöltôdôk. Utána pedig kezdôdhet a kemény munka! Mi lesz az elsô nagyobb verseny, amelyen visszatérsz? Jövô év májusában rendezik meg elôször az Európai Játékokat, reálisan nézve ez lesz az elsô világverseny, amin el tudok majd indulni. Hasonló lesz az olimpiához, egy faluban élünk majd, a Játékon pedig az összes sportág helyet kapott. Ezt követôen Las Vegasba készülök a kvalifikációs vb-re, aminek nagy a tétje, az elsô öt ugyanis automatikusan kijut Rióba, az olimpiára. Mindenképpen köztük kell lennem! 2012-ben ott voltál Londonban, most pedig Rió a cél. Gyermekkorodban is errôl álmodtál? Nem igazán, akkor egy PlayStation lebegett a szemem elôtt! Édesapám súlyemelô volt, én pedig egy kis rúddal a kezemben próbálkoztam mellette. Hamar kiderült, hogy nincs hozzá érzékem, ekkor döntött úgy, hogy megnézhetném magamnak a birkózást. Azt mondta, ez egy olyan sport, ami mindenre jó. Ha késôbb focizni, kosarazni, atletizálni vagy épp karatézni támad kedvem, akkor sem lenne elvesztegetett idô, mert a birkózás mindenhez jó alapot nyújt. Hétévesen mentem fel elôször a szônyegre. Másfél évvel késôbb indultam az elsô versenyen, amin persze jól elvertek, én meg nagyot csalódtam. Ezután még jobban oda tettem magam, és a következô három versenyt sorozatban megnyertem. Fantasztikus élmény volt a dobogón állni, ami motivált arra, hogy tovább másszam a köteleket, fogócska helyett erôsítsek, foci helyett meg guggolásokat végezzek. A befektetett munka meghozta gyümölcsét, egyre szebb eredményeket értem el, és egyre jobban élveztem a dolgot ben kezdett komollyá válni a történet. Betöltöttem a tizedik életévemet, és édesapám azt mondta, hogy ha megnyerem az országos diákolimpiát, akkor azt egy PlayStation-nal honorálni tudja. Akkoriban a PlayStation volt az álmaim netovábbja, így mindenkit jól elvertem, a nálam idôsebbeket és a korábbi bajnokokat is, hogy megkaphassam. Közben pedig észrevétlenül teljesen beleszerettem a sportba. A szüleim nagyon jól kezelték a dolgokat, kitûnôen tudtak motiválni, tulajdonképpen nekik köszönhetem azt, hogy ma itt vagyok körül, amikor elkezdôdött az ifjúsági korosztály idôszaka, akkor éreztem elôször, hogy már magamért csinálom. Az elsô célom az volt, hogy magamra ölthessem a magyar címeres mezt, vagyis kijussak egy ifjúsági Eb-re. És sikerült! Igaz, már az elsô percben eltörött az egyik ujjam, és ki is estem, de ott voltam, megcsináltam, és ez sorsfordító volt. Erôt adott, hogy folytassam, és még nagyobb célokat tûzzek ki magam elé. Jöttek a korosztályos világversenyek, egy Ebs helyezés, majd 2008-ban az olimpiai kvalifikáció elôtt megsérült a felnôtt válogatott 96 kg-s versenyzôje. Kiírtak egy versenyt a helyére, amit megnyertem, így 18 évesen, ifiként ott lehettem a Magyarországot képviselô felnôtt válogatottban. Óriási élmény volt! Ráadásul megvertem egy szlovák versenyzôt, majd mindenki meglepetésére a román válogatott fiút is, így hirtelen elôdöntôs lettem. Végül az ötödik helyen végeztem csak, de az a verseny örök élmény maradt. Ekkor fészkelte be magát a gondolataimba az olimpia, hogy nekem is ki kell jutnom rá. Ami 2012-ben sikerült is! Igen, de óriási csalódás volt, már az elsô fordulóban kiestem, nem így képzeltem el. Sokan nyugtatgattak azzal, hogy csak 22 éves voltam, szemben a harmincasokkal, a világ legjobb birkózóival, ez azért nem olyan tragédia, örülnöm kellene már önmagában annak, hogy kijutottam, de sajnos nem ment. Az embernek nem sokszor nyílik lehetôsége egy olimpián szônyegre állni, s ha már sikerült, szeretne több idôt eltölteni rajta. Nehezen viseled a vereséget? Azt mondanám, hogy nagyon megviselnek a csalódások. A vb után az öltözôben repültek a mezeim, a cipôim, rettenetesen éreztem magam. Egy ilyen vereség után mindig van rajtam egy kis depresszió is, rám tör az önutálat, gyûlölöm magamat és az egész világot, elhatalmasodik rajtam a csalódás érzése. Ilyenkor elvonulok néhány napra a szobámba, fel sem kelek a PlayStation elôl, majd egyszer csak elôjövök, és már jobban vagyok. Magamnak való gyerek vagyok, nem nagyon szeretem az érzéseimet megosztani, kibeszélni, se tanácsot kérni. Szeretek a saját lábamon megállni, és egyedül rátalálni a nekem kijelölt, helyes útra. Azt hiszem, csak ez vihet elôre. A riói olimpia a következô célod, reális esélyét látod annak, hogy ott légy? Mindig pozitívan látom a dolgokat, a negatív gondolatokat elkerülöm, így nem is töprengek olyan kérdéseken, hogy mi lesz, ha nem jön rendbe a vállam idôben, vagy ha rásérülök, és így tovább. A tervek szerint három hónap múlva testileg egészségesen, szellemileg és lelkileg frissen kezdem meg az edzéseket, majd a felkészülést. Lassan, de biztosan lépegetek majd elôre, utazom az edzôtáborokba, birkózom a tét meccseken, és az olimpián nagyon jó formában az esti mérkôzéseken birkózom majd! Sz.Z. 9

10 KÖZÉRDEKÛ CIVIL INTERAKTÍV FOGADÓÓRÁK Gyebrovszki János, Szombathely 13. számú választókerületének önkormányzati képviselôje április 28-án (hétfôn) óráig a Gyermekek Házában (Szombathely, Jászai M. u. 4.) fogadóórát tart. Horváth Zoltán, Szombathely önkormányzati képviselôje április 28-án (hétfôn) óráig az LMP Szombathelyi Irodájában (Szombathely, 11-es Huszár út 3.) fogadóórát tart. Horváth Zoltán, Szombathely önkormányzati képviselôje április 29-én (kedden) óráig az Oladi KIKI Nyitra Utcai Általános Iskolában (Szombathely, Nyitra u. 15.) fogadóórát tart. Horváth Zoltán, Szombathely önkormányzati képviselôje április 30-án (szerdán) óráig a Szombathelyi Mûszaki Szakképzô Iskola és Kollégium Savaria Szakképzô Iskolájában (Szombathely, Hadnagy u. 1.) fogadóórát tart. ÜGYELETES PATIKA Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet április 26-tól május 2-ig. 26., Szo Szent Rita, Vasút u. 3., ; 27., V Benu, Újvilág u. 1. (INTERSPAR), ; 28., H Calendula, Szelestey L. u. 4 6., ; 29., K Elefánt, Zanati u. 20., ; 30., Sze Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23., ; 1., Cs Gondviselés, Nádasdy F. u. 43., ; 2., P Isis, Rákóczi F. u. 1., OLVASÓI LEVÉL Nagyjaink nyomában a Felvidéken Az Oladi Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola Simon István Utcai Általános Iskolája háromnapos felvidéki utazást tett 41 hetedikes tanuló és öt kísérô pedagógus részvételével április 3-a és 5-e között. A Határtalanul pályázati támogatással megvalósult tanulmányút célja az volt, hogy a gyerekek ismeretei bôvüljenek a határon túli magyarsággal kapcsolatosan, erôsödjön bennük a nemzeti összetartozás érzése. Az út során felkeresték az 1848/49-es szabadságharc emlékhelyeit. Az elsô napon ellátogattak Komáromba, ahol bejárták a monostori erôd kazamatáit, majd átkelve az Erzsébet hídon Révkomáromban megkoszorúzták Jókai Mór családjának sírját, aztán a Trianon- emlékmûnél és Klapka tábornok szobránál folytatódott a megemlékezés. Felkeresték a különféle kultúrákat ötvözô Európa-udvart. A csapat szálláshelye a Duna menti Karva településen volt egy szakközépiskolai kollégiumban. Másnap megismerhették a karvai almafeldolgozó üzemben folyó munkálatokat, majd Ógyalla volt a következô úti cél; az ottani Planetárium betekintést engedett az Univerzum különleges világába. Szímôn, a Jedlik-emlékházban tisztelegtek a dinamó atyjának munkássága elôtt. Érsekújvárra robogott tovább a busz, hogy fejet hajtsanak Czuczor Gergely szobra elôtt. Ezt követôen a gyôztes nagysallói csata helyszínén emelt emlékmûvét koszorúzták meg. Innen Dunamocsra vették útjukat, és a magyar nyelvû általános iskola tanulóival A Duna nem lehet határ, csak a két partot egybeölelô kar mottó jegyében felejthetetlen délutánt töltöttek el. Az utolsó nap is bôvelkedett látnivalókban. Elôször a páratlan szépségû Dévény vára, majd Pozsony volt a célállomás. Helyi idegenvezetôvel megtekintették a négybástyás várat, megcsodálhatták az óváros pazar látnivalóit is, a Medikus kertben a Petôfi-szobor elôtt felcsendültek a költô verseinek örök becsû sorai. Végül megálltak a bôsi vízi erômûnél, és egy életre szóló élménnyel töltekezve tért haza Szombathelyre a kiránduló csoport. Fixl Miklósné iskolai közmûvelôdési koordinátor 10

11 2014. ÁPRILIS 26. PROGRAMAJÁNLÓ KULTÚRA április 26 május 3. KIÁLLÍTÁSOK április 10 május 30. ISIS Galéria Dávid Éva keramikusmûvész és Pintér Zsuzsa textilmûvész kiállítása április 26. (szombat) Haladás pálya Szombathelyi Haladás Mezôkövesd-Zsóry Bartók Terem Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje Agora Mûvelôdési és Sportház Holywood Classics gyerekeknek Végállomás Klub Leander Rising-koncert április 29. (kedd) Szent Norbert templom (Petôfi u. 37.) Ünnepélyes püspöki szentmise II. János Pál pápa szentté avatása alkalmából Járdányi Paulovics István Romkert Savaria hétköznapjai utak, kereskedelem, ipar, fürdôk. Elôadó: Mladoniczki Réka régész NYME SEK Kalauz József Gomba és idôjárás címû elôadása április 30 május 4. Körmendi u. Aldi Exit Cirkusz Elôadások: szerda, péntek: csütörtök és szombat: és vasárnap: és Fejôs Éva SZÁZ ÉJJEL VÁRTAM Agora Savaria Filmszínház Kávézó Kozma Orsi Quartett-koncert Sárvár Fürdô Éjszakai fürdôzés Szikora Robival és a Gidákkal Cuba Cafe Cuba Exlusive Night április 27. (vasárnap) Mesebolt Bábszínház Markó Róbert Tengely Gábor: A harmadik hableány Vasi Skanzen Vitézek napja katonai hagyományôrzô csoportok bemutatója Szombathelyi Képtár Katyn a lengyel kultúrában. Elôadó: dr. habil Szíjártó Imre április 28. (hétfô) NYME SEK A Genius Savariensis Szabadegyetem elôadásai esztendô. Elôadó: Tilcsik György PhD levéltár igazgató. A nagy átalakulás 48. Elôadó: Katona Attila Berzsenyi Dániel Könyvtár Bibliai Szabadegyetem elôadása. Pilinszky János és a Biblia versei, kisprózája és nyilatkozatai. Elôadó: Szilvási Csaba Iseum Savariense Fejezetek Savaria Szombathely történetébôl. Elôadók: dr. Kiss Gábor régész, dr Zsámbéky Mónika mûvészettörténész Bartók Terem Vendég a Budapesti Fesztiválzenekar május 1. (csütörtök) Vép Lovas iskola Vasi lovasok Majálisa A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Csecsemô és Gyermekgyógyászati Osztály Onkohaematológiai Részleg javára. Program: 9.00 Gyermek lovas ügyességi verseny; Ünnepélyes megnyitó; Díjugratás; Díjlovas, military és paralovas bemutatók; tól fogathajtás; tombolasorsolás. Kísérô programok: íjászat, kézmûvesek, lovagoltatás, kisállat-bemutató, tombola. Fôvédnök: Marton Ferenc a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke. Védnökök: Dr. Bárdi Edit PhD. gyermek hematoonkológus, Kis Ágnes a Vas Megyei Lovasszövetség elnöke Sportliget Éljen Szombathely Egyesület Majálisa Zenés ébresztô; Frédi bácsi bábszínháza: Paprikajancsi kalandjai; Senior Színpad; Fekete István Állatvédô Egyesület: örökbe fogadható állatok, állatsimogató, zsákbamacska és állatos totó; Jelmezes fotózás; Mokka Tribute; Retro disco meglepetés sztárvendéggel Dj. Ipkovich. Egész nap foglalkoztatóval várják a gyermekeket május 2. (péntek) Weöres Sándor Színház pillanat Mészáros Zsolt kiállítása; Az üvegcipô május 3. (szombat) Agora Gyermekek Háza 9.00 Kézmûves kuckó. Téma: Anyák napi meglepetés készítése Andi élete egy csapásra megváltozik, amikor a titokzatos fiú, akivel évek óta együtt él, váratlanul félrelép, és ezért a lány szakít vele. Szeme elôtt fényképek kelnek életre, dühkitörései áramkimaradást okoznak, rejtélyes jeleket kap egy másik világból, miközben egy igencsak e világi meglepetés is várja új otthonában. Mi köze a lánynak egy a világ túlsó felén kitört forradalomhoz? Leszállhatunk-e szabad akaratunkból az érzelmi hullámvasútról? A Száz éjjel vártam rengeteg kalandot tartogat, emellett fordulatokban gazdag utazásra hívja a romantikus történetek rajongóit, sok humorral, érzelemmel és izgalommal. Erawan Könyvkiadó, 2014 A Domus Könyvesbolt ajánlásával és 20%-os kedvezményével ig. DOMUS KÖNYVESBOLT FOTÓ ÜZLET Tel.: / facebook/konyvesbolt.domus 11

12 KÖZÉRDEKÛ ÖNKORMÁNYZAT TÁNC VILÁGNAPJA XI. Szombathelyi Tánc Világnapi Rendezvény május 1. csütörtök Fô tér Az elôzô évhez hasonlóan idén ismét Szombathely Fô terét töltjük meg egész napos táncos és zenés programokkal. Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ és a városban mûködô szépszámú táncmûvészeti egyesület, együttes közös vállalása és összefogása keltette életre a rendezvényt. A balettôl a néptáncig három helyszínen folyamatosan láthatja ország-világ, hogy miért is nevezik a tánc fôvárosának Szombathelyt. Ezen a napon valamennyi táncos megmozdul, megmutatva, hogy városunk mûvészeti életének legjelentôsebb ága az övék. Tánctér Táncgála Program: Táncos produkciók 3 helyszínen: Fô tér Rendezvénytér/Nagyszínpad; Császárkô/Színpad; Savaria tér/claudia cukrászda elôtti terület Buda Folk Band-koncert Fô tér Rendezvénytér/Nagyszínpad Tavaszébresztés - Fô tér Rendezvénytér Szombathelyi Szimfonikus Zenekar Rézfúvós Ötöse, Ungaresca Táncegyüttes, Boglya Népzenei Együttes, Mesebolt Bábszínház színésze és sok száz táncos közremûködésével óra Táncgála - Fô tér - Rendezvénytér/Nagyszínpad Fellépôk: Agora Oladi KIKI Nyitra Utcai Iskolájának Gyémánt Mazsorett Csoportja; Agora Oladi KIKI Nyitra Utcai Iskolájának rock and roll csapata; Agora Oladi KIKI Nyitra Utcai Iskolájának versenytáncosai; Attitude Balettiskola; Dr. Pesovár Ernô AMI; Energy Dance Team; Galaxy Rock and Roll Klub; ISIS Táncklub; Just For Fun Country Linedance Club; Kristály Tánccsoport; Kummer Táncegyüttes; Lorigo TSE; Mira Orient Art; Movement Academy; NYME-SEK Szökôs Néptáncegyüttes; Prima Dance TSE; Rimányi Táncstúdió; Savaria TSE; Shamila és ISIS Gyöngyei; Szombathely Város Fúvószenekara; Ungaresca Táncegyüttes; Westside TSE A programok rossz idô esetén (viharos erejû szél, esô) elmaradnak. A órakor kezdôdô Táncgála az AGORA Mûvelôdési és Sportházban kerül megrendezésre. Kísérô program: IV. Magyar Lovas Hadtörténeti bemutató - Szombathely, Szent István-park : Táborverés; 10.00: Hagyományôrzô egyesületek bemutatói; 14.00: Néptánc, népzenei mûsorok; 17.30: Indulók, katonanóták; Lovagoltatás; Lovas kocsizás Könnyûzenei koncertek a Szent István-parkban május 1., 2., 3-án órától. PIHENÔHELY-AVATÁS Szombathely MJV Önkormányzata Szent Márton Programirodája és a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa április 26-án 14 órakor az Újperint és Ják között, a Szent Márton-erdôben kialakított turista pihenôhely avató ünnepségét rendezi. Köszöntôt mondanak: Dr. Puskás Tivadar, Szombathely MJV polgármestere; Bugán József, Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója. A pihenôhelyet megáldja: Császár István püspöki helynök, Szombathelyi Egyházmegye Közremûködik: Szent Márton Kórus A megvalósítást támogatták: Szombathelyi Erdészeti Zrt.; Szombathely MJV Önkormányzata; Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa. A pihenôhely a Tours-ba vezetô Via Sancti Martini egyik állomása. Információ: Szent Márton Programiroda, telefon: 94/ Megközelítés: Gyalogosan a 11 órakor a Szent Márton-templomtól induló csoporttal. Autóval Szombathely felôl Újperinten át Ják irányában a táblával jelzett bal oldali erdôrészig haladva. KIHIRDETETT RENDELETEK Tájékoztatom Szombathely Megyei Jogú Város polgárait, hogy március 14. napján kihirdetésre került az alábbi rendelet: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 13/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete a Szent Márton kártyáról továbbá március 18. napján kihirdetésre kerültek a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata március 13-i Közgyûlésén hozott 107/2014.(III.13.) 128/2014.(III.13.) Kgy. számú normatív közgyûlési határozatok. A rendeletek és határozatok a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján kifüggesztésre kerültek, illetve elektronikus formában a rendeletek a hivatal/rendeletek változásmutatója menüpont alatt, a határozatok pedig a határozatok menüpont alatt olvashatók. Dr. Gaál Róbert jegyzô KÖZTERÜLETI PERMETEZÉS Vadgesztenyefák növényvédelme A Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. megbízásából a Növényvédô és Kártevôirtó Kft. a április 24 május 5. közötti idôszakban Szombathely város alábbi közterületein végzi a vadgesztenyefák növényvédelmét. Ady téri park, Brutscher József utca, Pelikán park, Brennerpark, Markusovszky u. 2. keleti oldal, Reviczky Gyula utca, Thököly u. tömbbelsô, Aréna u., Király u tömbbelsô, Ezredévi park, 11-es Huszár úti lakótelep tömbbelsô, Neumann János Iskola elôtti park, Szent Imre herceg u., Béke tér, Mérleg utca, Szôllôsi sétány, Kenderesi utca, Szent István-park, Simon István utca a Perint partján, Szent Gellért út 47. keleti oldal, Váci Mihály u. 2. keleti oldalán lévô parkoló és a Paragvári út között, Faludi Ferenc utca tömbbelsô a parkoló mellett. A permetezésre és óra között kerül sor. Fenyôk növényvédelme A Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft megbízásából a Növényvédô és Kártevôirtó Kft. a április 24 május 5. közötti idôszakban Szombathely város alábbi közterületein végzi a fenyôk növényvédelmét. Paragvári u., Antall József tér, Szily János utca Szily Jánosszobor két oldalán, Szent Márton utca Wesselényi Miklós utca keresztezôdése a szobor mellett, Gayer-park, Éhen Gyula tér, Sugár út, Pázmány Péter körút 21., Perintparti sétány 1 7, Olad falu. A permetezésre 2200 és 0300 óra között kerül sor. RENDELÉS: NONSTOP Szombathely, Bartók B. krt. 9/B Telefon: 94/

13 2014. ÁPRILIS 26. C I V I L C S A L Á D I H I R D E T É S ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETÉS: Péntek Ákos Lajos és dr. Kovács Zsuzsanna leánya: Kata, Kónya László és Tornai Ágnes leánya: Boglárka, Láng József és Hódosi Kitti leánya: Bianka Tímea, dr. Horváth Imre és dr. Szemes Inez leánya: Boglárka Lili, Szekér György és Horváth Judit leánya: Emôke, Dancsecs Tamás és Gergely Genovéva Anita fia: Bálint Tamás, dr. Holler Attila és Bordás Diána fia: Bendegúz, Molnár Gergô Balázs és Horváth Viktória leánya: Zoé, Glavanovics Gábor és Háhn Bernadett leánya: Johanna Karina, Mukics László és Csató Katalin leánya: Júlia, Balogh Tibor és Ottmár Kinga leánya: Elina Sára, Temmel Emil és Milisits Izabella fia: Tamás, Balogh Tamás és Horváth Magdolna fia: Kevin Noel, Nagy Attila és dr. Varju Babett Bernadett fia: Bercel Attila, Horváth Krisztián és Káldy Judit fia: Balázs, Németh Károly és Herceg Krisztina leánya: Bianka, Varga Krisztián és Sándor Ágota Julianna leánya: Lilien. RECEPT PIPIMUFFIN AVAGY CSIRKEMELLES MUFFIN BACONNEL HÁZASSÁG: Gombos Miklós és Jankó Andrea. HALÁLESET: Kántor József Mihály, Czömpöl Jenô, dr. Bedics Ferencné Kovács Margit, Görcsi Julianna Mária, Czuczai Gyula, Suborics József Lajoné Ladányi Rozália Gizella, Pintér István, Borsics Istvánné Szabóki Klára Anna, Fülöp Ernô Vincéné Takács Sára Magdolna, Léránt Jánosné Derdák Erzsébet, Kocsis Józsefné Gôcze Jolán, Süle Imréné Hegedüs Irma, Németh József, Fábián István László, Kiss István, Papp Béláné Török Erzsébet, Varga Tibor Sándor, Vass Istvánné Ihász Ilona Karolina, Gellért Józsefné Deé Margit, Pozsonyi Attila János, Horváth József, Fejes József, Vacskó Miklós, Pintér József, Fehér Jenô, Kovács Józsefné Farkas Anna, Hajdara Ferenc, Kökényesdi Róbert, Horváth István Miklós, Plochmann Pál Hugó, Miklódy Zoltán Károly, Stefanics Jánosné Horváth Irma, Bakacs Istvánné Molnár Anna, Tóth István, Rimóczi Lászlóné Billik Erzsébet, Ürmösi Árpádné Homor Rozália, Bedics Gyula, Gergácz József, Dolgos Károly, Sipos Lajos, Pintér János, Török Kálmánné Szabó Ilona, Holdosi Orsolya Teréz, Benkô Gyuláné Vinkó Irma Aranka, Varga Józsefné Varga Margit. Hozzávalók 12 db-os muffin formához: 2 db csirkemell, 3 tojás, 2 evôkanál liszt, 15 dkg reszelt sajt, só, bors ízlés szerint, 2 kávéskanál ételízesítô, 3 nagyobb gerezd fokhagyma, 24 szelet bacon. Elkészítés: A muffinformát béleljük ki körkörösen egy baconnel. Egy másik bacon szalonnát vágjunk ketté, egyiket igazítsuk bele a muffinformába, majd a másikat is keresztbe a baconök képezik a muffin alját és peremét. A csirkemellet mossuk meg, s vágjuk apró kockákra. A tojásokat verjük fel, keverjük bele a lisztet, a 7 8 dkg reszelt sajtot, a zúzott fokhagymát, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, majd keverjük hozzá a felkockázott csirkehúst. A masszát kanalazzuk a muffinformába, majd a maradék reszelt sajtot szórjuk a tetejére. Elômelegített sütôben, 180 fokon süssük fél óráig. A busz Szombathelyrôl kor és kor indul az autóbuszállomásról. Kétnapos jegy: 24,00 EURO Ha április 27-ig jelentkezik! (www.weinidylle.at) 13

14 H I R D E T É S K Ö Z É R D E K Û Fáj a dereka, nyaka, válla? Túlsúlyos? Van egy kis bája? A MEGOLDÁST ITT TALÁLJA. ÉLETTANI HATÁSAI: Javítja a tartást, erôsíti, lazítja, nyújtja az izomzatot, oldja a stresszt, javítja az emésztést, a fizikai és pszichikai teherbírást, az általános közérzetet, vitalizál. VARGA MAGDOLNA gerincjógatréner 06/ Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9/B. K.: 9.30 és 17.30, P.: óra GERINCJÓGA TANFOLYAM Egyéni problémára fókuszálva, magán és kiscsoportos gyakorlás is. ELSÔ ALKALOM INGYENES HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Sütô Ágnes (Tel.: 20/ ) Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/ ) SEGÍTEK! Sok a munkája? Nem ér rá otthoni feladataira? TAKARÍTÁS VASALÁS ABLAKTISZTÍTÁS TELEFON: 0670/ LOMTALANÍTÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya május 17-én, szombaton az alábbi városrész lakosságának szervez lomtalanítási akciót a SZOMHULL Nonprofit Kft. közremûködésével. Az akció során a lakosság megszabadulhat a rendszeres hulladékgyûjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhetô), a lakásban, háztartásban feleslegessé, vagy selejtessé vált tárgyaktól (bútor, eszköz, stb.). A terület: A Ferenczy I. Szt. Gellért Csaba utcák vonalától délre esô városrész (tehát a Hajnóczy u., Újperint, Petôfitelep, valamint a Diófa u. környéki ltp., Gyöngyösszôlôs, Gyöngyöshermán és Szentkirály), illetve Zanat városrész. Kérjük, hogy a megjelölt városrészen és napon reggel 7.30-ig a rendszeres hulladékgyûjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhetô), feleslegessé vált tárgyakat szállító jármûvel megközelíthetô közterületre szíveskedjenek kihelyezni. Limlomot az akció napján reggel 7.30-ig, szállítójármûvel megközelíthetô közterületre kell kirakni. Így jelentôsen csökkenthetô a guberálás miatti szennyezés veszélye. Kérjük, hogy a lim-lom szelektált kirakásával (különrakva pl. fém, fa, karton stb.) segítsék munkánkat. Bôvebb felvilágosítás az ös telefonon kérhetô. A limlom akció a lakosságra vonatkozik, intézményekre, vállalkozásokra, kereskedelmi egységekre nem! Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya ELLENÔRZIK A KÉMÉNYEKET A Vasi Füstfaragók Kft. értesíti ügyfeleit, hogy májusban a következô utcákban végzi a használatban lévô, valamint a tartalék égéstermék-elvezetôk kötelezô éves ellenôrzését: Muskátli u. Nagyszombat tér Szerb A. u. Veres P. u. Vajdahunyad tér Görgey A. u. Tolnai S. u. Csikor E. u. Várkonyi I. u. Senyefai u. Mészáros J. u. Németh L. u. Bertalanffy M. u. Hóvirág u. Szabó I. u. Tulipán u. Éhen Gy. tér Vasút u. Szelestey L. u. Paragvári u. Kertész u. Patak u. Lipp V. u. Sugár u. Esterházy A. u. Késmárk u. Hadnagy u. EGY JÓ LÉPÉS. HIRDETÉSFELVÉTEL: 94/ ,

15 2014. ÁPRILIS 26. Szakképzés a FEOT Kft.-nél Az elmúlt évtizedben a felnôttek oktatása és képzése egyre nagyobb figyelmet kapott. Ma már elfogadott nézet, hogy bizonyos idôközönként meg kell újítanunk ismereteinket, esetleg teljesen új szakmát kell elsajátítanunk. A FEOT Kft tôl végez felnôttképzési tevékenységet, 4 éve már szombathelyi képzési helyszínnel is. Az oktatáson kívül vizsgaszervezési jogosultsággal is rendelkezik. Tapasztalatunk szerint a munkavédelmi és tûzvédelmi képzések iránt növekedett meg a kereslet. Ennek kettôs oka van: egyrészt a vállalkozásokat jogszabály kötelezi munkavédelmi, tûzvédelmi szakember foglalkoztatására, másrészt a munkahelyet keresô vagy váltani szándékozók célozzák meg ezeket a szakterületeket, nem kis sikerrel. Sajnos az állam szinte teljesen kivonult a képzések támogatásából, de ennek ellenére még mindig úgy látjuk, hogy érdemes és szükséges ezeken a területeken szakmát szerezni. (x) F E L N Ô T T K É P Z É S O K T A T Á S Mindenkinek kell egy sansz! A fogyasztóvédelmi törvény február 1-tôl meghatározott vállalkozások részére elôírja, hogy fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztassanak. A Sansz Felnôttképzô Kft. ez év márciusában, az országban elsôk között szerzett jogosultságot Fogyasztóvédelmi referens képzés szervezésére. Képzésünket ajánljuk azoknak, akik ilyen munkakörben dolgoznak, de nincs képesítésük, vagy azoknak, akik piacképes végzettséget szeretnének szerezni. Miért érdemes jelentkezni a képzésre? Piacképes végzettség Hatósági bizonyítvány Több szakirány Kiváló oktatói gárda 15 fô beiskolázása esetén egyedi ajánlat Akárki, aki megáll tanulni, öreg, legyen bár 20 vagy 80 éves. Akárki, aki folyamatosan tanul, fiatal marad. Az élet legnagyobb dolga az, hogy az eszedet fiatalon tartsd. (Henry Ford) (x) Sansz Felnôttképzô Kft. Fogyasztóvédelmi referens képzés indul Szombathelyen, május 15-én intenzív és 17-én hétvégi, munkahelybarát kurzusokban. Fnysz: Részletes felvilágosítás kérhetô a címen, vagy a +3670/ telefonszámon. MERT MINDENKINEK KELL EGY SANSZ! MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS és TÛZVÉDELMI ELÔADÓ tanfolyamok indulnak Szombathelyen április 30-ig történô jelentkezés esetén 30% kedvezményt biztosítunk! Érd.: 06/30/ ; FEOT Kft. Al.: 0331 Nysz.: Bôvülô képzési kínálat a Perfekt Zrt.-nél A Perfekt Zrt. képzési kínálatában a népszerû szakképesítések közül több esetében meg tudtuk feleltetni az új elôírásokat a korábbiaknak, sôt, a gazdasági képzésekben új lehetôségek is nyíltak például az IFRS mérlegképes könyvelô szakképesítés megjelenésével vagy az adótanácsadó szakképesítés bemeneti feltételeinek módosulásával. A Perfekt Zrt. a képzési kínálatát mind a jogszabályi, mind a piaci elvárásoknak figyelembevételével folyamatosan alakítja. Ennek megfelelôen a képzési formák átalakítása irányába is továbblépünk, például blended learning formát kínálunk. Ez a kontaktórás képzés és a távoktatás házasítása a képzés minôségének megôrzése és a résztvevôk idejének hatékony felhasználása érdekében. Intézményünk új terület, az ipari képzések felé is nyitott. Rugalmas képzési kínálatunkat a munkaerô-piaci igények határozzák meg. (x) KIEMELT IDÉN UTOLJÁRA INDULÓ KÉPZÉSEK!: IFRS Mérlegképes könyvelô A nemzetközi számvitel magyarul PERFEKT ZRT. VAS MEGYEI KÉPZÉSI KÖZPONT (PTE EGÉSZSÉGÜGYI FÔISKOLA ÉPÜLETE) 9700 Szombathely, Jókai u.14. I. em Tel./fax: 94/ Adótanácsadó képzés Már diploma nélkül is elvégezhetô Államháztartási mérlegképes könyvelô Karrierlehetôség a közigazgatásban Figyelem! Ha most jelentkezik még, idôt és pénzt takaríthat meg! Új OKJ szerint, de még utoljára alacsonyabb óraszámban induló tanfolyam! Pénzügyi-számviteli ügyintézô vizsgafelkészítô képzés + komplex szakmai vizsga. Indul: A megnövekedett munkaerô piaci igényekre tekintettel: Logisztikai ügyintézô vizsgafelkészítô képzés + komplex szakmai vizsga Indul: május végén Raktáros + Targoncavezetô OKJ + Hatósági vizsga Összevonható képzések: Bérügyintézô Társadalombiztosítási ügyintézô Egyéb képzések: Pénzügyi szolgáltatás közvetítô hatósági képzés Biztosításközvetítô hatósági képzés Banki, befektetési termékértékesítô OKJ képzés Vállalkozási mérlegképes könyvelô Indul: Regisztrált mérlegképes könyvelô továbbképzés! A Perfekt Zrt. Vas Megyei Igazgatósága évben is olyan elôadásokat szervez (Vállalkozási szak, Államháztartási szak), amelyekkel a 16 kreditpont megszerezhetô. Saját vizsgáztatási joggal rendelkezünk! A tandíjat elôre nem kell megfizetni, továbbá minden tanfolyam esetén kamatmentes részletfizetést biztosítunk hallgatóinknak! Ha szeretne bôvebb, személyre szabott információt kapni a lehetôségekrôl, kérjük, fáradjon be képzési központunkba, vagy kérje ügyfélszolgálatunk segítségét. FAT: 0036 FNYSZ:

16 Tisztelt Adózó! Kérjük, támogassa a nôvérek, asszisztensek továbbképzését adója 1%-ával! ISTVÁN LAJOS ALAPÍTVÁNY a tromboembóliás szövôdmények megelôzéséért A közhasznú alapítvány adószáma: Köszönjük! TAVASZI VIRÁGVARÁZS 21.VIRÁGVÁSÁR A BELVÁROSBAN a Szombathelyi Szépítô Egyesület rendezésében Május 10., szombat, 7 17 óráig Szombathely, Fô tér Szombathely MJV Önkormányzata támogatásával megrendezett virágvásáron kertész és kereskedô kínálja a színpompás muskátlik, balkonnövények, faiskolai növények, évelôk, kaktuszok, cserepes növények gazdag választékát. A növények ültetéséhez edények, balkonládák és virágföld is vásárolható. A helyszínen jelen lévô szakemberek szaktanácsadással állnak az érdeklôdôk rendelkezésére. Délelôtt a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület Napsugár Énekkara, délután pedig Szombathely Város Fúvószenekara teszi hangulatosabbá a vásárt. A Szombathelyi Szépítô Egyesület a rendezvénnyel szeretné segíteni szûkebb lakókörnyezetének virágosítását. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak! SZOMBATHELY az ALDI mellett a Körmendi kivezetô úton ÁPRILIS 30 MÁJUS 4. Elôadások: szerda 18 óra, csütörtök: 15 és 18 óra, péntek: 18 óra, szombat: 15 és 18 óra, vasárnap 11 és 15 óra SZERDÁN MINDEN BELÉPÔ CSAK Ft. A kedvezmény más akcióval nem érvényes! Fûtött nézôtér!

Gazdaságos és megbízható!

Gazdaságos és megbízható! 22. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DÍJNYERTES KARNEVÁLI FELVÉTEL AZ ISEUM MEGMENTÔJE KÖZGYÛLÉS: MENETRENDRÔL, SZIMFONIKUSOKRÓL ANNO: HÓ, FAGY, JÉG VILÁGSZERTE Gazdaságos

Részletesebben

SOK MINDEN VÁLTOZIK INTERJÚ KOVÁCS FERENCCEL, A FIDESZ VASI ELNÖKÉVEL SZENVEDÉLYEK HÁLÓJÁBAN BÁBSZÍNHÁZ: VAN OK ÖRÖMRE, BÁNATRA

SOK MINDEN VÁLTOZIK INTERJÚ KOVÁCS FERENCCEL, A FIDESZ VASI ELNÖKÉVEL SZENVEDÉLYEK HÁLÓJÁBAN BÁBSZÍNHÁZ: VAN OK ÖRÖMRE, BÁNATRA 23. ÉVF. 33. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. SZEPTEMBER 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SOK MINDEN VÁLTOZIK INTERJÚ KOVÁCS FERENCCEL, A FIDESZ VASI ELNÖKÉVEL SZENVEDÉLYEK HÁLÓJÁBAN BÁBSZÍNHÁZ: VAN OK ÖRÖMRE, BÁNATRA

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Baranyai Attila Anya

Baranyai Attila Anya Lellei XXIII. évfolyam 5. szám Újság 2014. május Baranyai Attila Anya Jubileumi majális Tíz évvel ezelőtt 2004. május első napján lett Magyarország az Európai Unió tagja, és azóta szervezi a város önkormányzata

Részletesebben

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Csókolom, Sakk tanár néni

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Csókolom, Sakk tanár néni Szentesi Élet XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Másodszorra sikerült megtartani a közgyûlést A szentesi polgárõr egyesület két héttel korábbi közgyûlésére

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

Nem csak pénzügy, szívügy is

Nem csak pénzügy, szívügy is Közmeghallgatások Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál Szezonkezdet A Városházán folytatódott, majd Tiszaszederkényben zárult Tiszaújváros képviselő-testületének tavaszi közmeghallgatás sorozata. /3. oldal

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2014. augusztus 9. Őszre kész a híd Segítség a segítés városában Szombathely biztonságban

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2014. augusztus 9. Őszre kész a híd Segítség a segítés városában Szombathely biztonságban ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2014. augusztus 9. Őszre kész a híd Segítség a segítés városában Szombathely biztonságban Önkormányzati hírek 2 2014. augusztus 9. SZOMBATHELYI 7 Anyakönyvi

Részletesebben

Legyen vendég László király udvarában!

Legyen vendég László király udvarában! XVIII. évfolyam 24. szám 2008. június 22. * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. * Legyen vendég László király udvarában! Hét éve rendezik meg a Szekszárdi Szent László Napokat, megidézve ezzel

Részletesebben

Olyan belvárosunk lesz, amelyre büszkék lehetünk Folyik az építkezés, de azon is dolgoznak, hogyan tölthetik meg élettel a teret

Olyan belvárosunk lesz, amelyre büszkék lehetünk Folyik az építkezés, de azon is dolgoznak, hogyan tölthetik meg élettel a teret Ingyenes városi lap XXV. évfolyam, 7. szám 2015. április 9. Ülésezett a közgyűlés 2 3. oldal Örömzene határok nélkül 11. oldal Mesélő múzeum 12. oldal Olyan belvárosunk lesz, amelyre büszkék lehetünk Folyik

Részletesebben

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu MEGYEI ELISMERÉS MEGÚJUL A FELSŐGÖDI BOZÓKY TÉR ZENÉS NYÁRI ESTÉK ZÖLD HÍREK AKADÉMIAI INTÉZET GÖDÖN ELBALLAGTAK A SZAKISKOLA DIÁKJAI EGY CSALÁD, KÉT VILÁG HAZAI SIKEREK A WESTERN KUPAFORDULÓN 24. évfolyam

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Csalássorozat: feljelentés készül a volt rendőr ellen. Veszélyben a gyerekek!

Csalássorozat: feljelentés készül a volt rendőr ellen. Veszélyben a gyerekek! Valami hülye találhatta ki ezt is : agyrém szabályok az alkalmi munkára Az alkalmi munkavállalást újraszabályozó áprilisi jogszabály az érintettek szerint több gondot hozott, mint segítséget... (7. o.)

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

Teljesíthető kihívás

Teljesíthető kihívás I n g y e n e s Váci X I I I. é v f o l y a m 4. s z á m Trianon Az elveszített országrészekre emlékezett a város. Dr. Duray Miklós író szólt a Dunaparti Ereklyés Országzászlónál. 4. oldal k i a d v á

Részletesebben

Idôsen is derûsen. » A Swietelsky építi a városházát 3.» Megemlékezés Trianonról 7.» Sikeres az éremgyûjtôk cserenapja 9.» Celliek a Mont Blanc-on 13.

Idôsen is derûsen. » A Swietelsky építi a városházát 3.» Megemlékezés Trianonról 7.» Sikeres az éremgyûjtôk cserenapja 9.» Celliek a Mont Blanc-on 13. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXI. ÉVFOLYAM 18. SZÁM (501) 2009. SZEPTEMBER 25. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» A Swietelsky építi a városházát

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

vi. évfolyam 5. szám 2011. május TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot döntene a vízszolgáltató

vi. évfolyam 5. szám 2011. május TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot döntene a vízszolgáltató g vi. évfolyam 5. szám FrIss HÍreK, KUltUrÁlIs ProgramaJÁnlÓK és a gödöllői mozi HavI műsora FIlmIsmertetőKKel: www.vkisterseg.hu TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

Feljelentést tesz az előző polgármestert és jegyzőt érintő ügyekben

Feljelentést tesz az előző polgármestert és jegyzőt érintő ügyekben Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának hivatalos lapja XXIV. évfolyam 6. szám MEGJELENIK KÉTHETENTE Alapítva 1902-ben VIRÁGÜNNEP BEIRATKOZÁS 5. MEZŐSI ÁGI 6. RINGATÓ 6. 10. Határozott a képviselő-testület:

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem!

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem! Tánccsoda a Kossuthtal A mentősök szava Dohnányi-jubileum Mészáros Csaba 1979-2013 Fergeteges tánckoreográfiákkal kápráztatták el a közönséget a Kossuth iskola diákjai az alapítványi műsorukon. (10. oldal)

Részletesebben