Változásmutató Április válogatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változásmutató 2010. Április válogatás"

Átírás

1 változásmutató Változásmutató Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban. A hatálybalépés időpontját csak akkor tüntetjük fel, ha az a 30 napot meghaladja. A módosított jogszabályoknál feltüntetjük, hogy mekkora részük változik. átfogóan közepesen kismértékben ÚJ JOGSZABÁLYOK 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló évi LXX. törvény alapján visszafizetendő állami támogatások kiszámításáról és az erőművi átállási költségekről 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról , , /2010. (IV. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a honvédelem terén folytatott együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 132/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, február 26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló, Kijevben, május 21-én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről 124/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről 122/2010. (IV. 20.) Korm. rendelet a évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásáról 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékről, az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység végzéséről és annak feltételeiről, a szakértő működéséről 118/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet az esélyegyenlőségi szakértők képzésének követelményeiről 113/2010. (IV. 13.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban alkalmazható átláthatósági megállapodásról és az átláthatósági biztosok nyilvántartásának vezetéséről 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes 109/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a pénzügyi szolgáltatást közvetítő közvetítői díjáról /2010. (IV. 9.) Korm. rendelet az anyakönyvi eljárásról szóló évi I. törvény végrehajtásáról /2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a Köztársasági Érdemjel díj adományozásáról 103/2010. (IV. 7.) Korm. rendelet a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjról és az ahhoz kapcsolódó tanulmányi programról 9

2 10 102/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok felülvizsgálatáról 9/2010. (IV. 26.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről 8/2010. (IV. 16.) MNB rendelet az Őrségi Nemzeti Park emlékérme kibocsátásáról 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes 15/2010. (IV. 9.) EüM rendelet a szakképzésről szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel rendelkezők egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről , /2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet a globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről 45/2010. (IV. 23.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok évi finanszírozásának változásmutató 44/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozataláról 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 40/2010. (IV. 15.) FVM rendelet az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról /2010. (IV. 15.) FVM rendelet a cukorrépa-termelők évi nemzeti kiegészítő támogatásáról 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vé dett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes felté teleiről 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet az erdészeti termőhelyfeltárás részletes 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról 19/2010. (IV. 30.) IRM rendelet a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről 17/2010. (IV. 29.) IRM rendelet a közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről 15/2010. (IV. 22.) IRM rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásáról

3 változásmutató 14/2010. (IV. 22.) IRM rendelet az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott Magyar Szlovén Vegyesbizottság tizenhetedik ülésszakáról készült, Budapesten, november 11-én aláírt jegyzőkönyv jóváhagyásáról 13/2010. (IV. 22.) IRM rendelet a magyar horvát államhatár A, B, C és D határszakaszain a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának évi munkálatairól készült Zárójegyzőkönyv, valamint a Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez című okmányok jóváhagyásáról 33/2010. (IV. 16.) KHEM ÖM együttes rendelet a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 31/2010. (IV. 15.) KHEM rendelet a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről /2010. (IV. 7.) KHEM rendelet az országos közutak építésével kapcsolatos minőségi követelmények megvalósulásának ellenőrzéséről 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről 9/2010. (IV. 21.) MeHVM rendelet az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi terhek megtérítésének részletes 14/2010. (IV. 13.) NFGM rendelet a területfejlesztés intézményrendszere évi működtetését szolgáló előirányzatok felhasználásának részletes 13/2010. (IV. 13.) NFGM rendelet a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok évi felhasználásának rendjéről 12/2010. (IV. 7.) NFGM rendelet a területrendezési előirányzat felhasználásának részletes 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről 18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet az alapfokú művészetoktatás támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes 12/2010. (IV. 30.) ÖM rendelet a választási eljárásról szóló évi C. törvénynek a kisebbségi választói jegyzék összeállítása során történő végrehajtásáról 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról 15/2010. (IV. 28.) PM rendelet a Vám- és Pénzügyőrség három hónapnál rövidebb időtartamú külföldi szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tagjai és közalkalmazottai részére nyújtható napidíj és költségtérítés mértékéről, megállapításának, kifizetésének és elszámolásának rendjéről 14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról /2010. (IV. 22.) SZMM rendelet a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség 12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének /2010. (IV. 20.) SZMM rendelet a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK 25/2009. (II. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről 124/2010. (IV. 21.) Korm. r. 11

4 12 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról 147/2010. (IV. 29.) Korm. r. 198/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közfinanszírozású támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs programok értékelése rendszeréről és tartalmi követelményeiről 146/2010. (IV. 29.) Korm. r /2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról 146/2010. (IV. 29.) Korm. r /2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról 147/2010. (IV. 29.) Korm. r. 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének 49/2010. (IV. 22.) AB h /2010. (III. 29.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről 9/2010. (IV. 26.) MNB r. 25/2006. (V. 5.) BM rendelet a választási eljárásról szóló évi C. törvénynek a kisebbségi választói jegyzék összeállítása során történő végrehajtásáról 12/2010. (IV. 30.) ÖM r. 36/2001. (X. 17.) EüM rendelet a központi gyakornoki rendszerbe való felvétel 16/2010. (IV. 15.) EüM r. 48/1999. (X. 6.) EüM rendelet az Egészségügyi Minisztérium szakmai felügyelete alatt működő, orvostechnikai eszközök megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének 18/2010. (IV. 20.) EüM r. 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és továbbképzésről 16/2010. (IV. 15.) EüM r. 21/1995. (VI. 29.) FM rendelet a digitális földmérési alaptérképi adatállományok készítéséről és kezeléséről 46/2010. (IV. 27.) FVM r. változásmutató 38/2009. (IV. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok évi finanszírozásának 45/2010. (IV. 23.) FVM r /2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról 34/2010. (IV. 9.) FVM r. 140/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról 37/2010. (IV. 13.) FVM r. 133/2008. (X. 10.) FVM rendelet a cukorrépa-termelők nemzeti kiegészítő támogatásáról 39/2010. (IV. 15.) FVM r. 68/2008. (V. 16.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról 37/2010. (IV. 13.) FVM r. 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról 37/2010. (IV. 13.) FVM r. 14/2006. (II. 16.) FVM EüM ICsSzEM együttes rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről 52/2010. (IV. 30.) FVM r. 87/2005. (X. 1.) FVM PM együttes rendelet a személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozatalának szabályozásáról 44/1010. (IV. 23.) FVM r. 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 43/2010. (IV. 23.) FVM r. 56/1999. (VI. 16.) FVM rendelet az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 40/2010. (IV. 15.) FVM r. 100/2004. (VII. 27.) GKM rendelet az országos közutak építésével kapcsolatos minőségi követelmények és az országos közutak üzemeltetésére és építésére szolgáló anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelősége igazolásának ellenőrzéséről 29/2010. (IV. 7.) KHEM r.

5 változásmutató 24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 101/2010. (IV. 2.) Korm. r. 18/2004. (IV. 29.) IHM rendelet az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszába fizetendő hozzájárulás, valamint a teljesíthető támogatás mértékéről, illetőleg meghatározásuk módjáról 9/2010. (IV. 21.) MeHVM r. 8/1998. (II. 4.) IKIM rendelet egyes veszélyes anyagok csomagolásának gyermekek számára biztonságos zárással és tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelképpel történő ellátásáról 16/2010. (IV. 28.) NFGM r. 9/2004. (III. 30.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásáról 15/2010. (IV. 22.) IRM r. 3/2009. (II. 13.) IRM rendelet a közötti programozási időszakban a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános programból származó támogatások felhasználásának alapvető, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 17/2010. (IV. 29.) IRM r. 20/2009. (IV. 17.) KHEM ÖM együttes rendelet a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásáról 33/2010. (IV. 16.) KHEM ÖM e. r. 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről 11/2010. (IV. 28.) KvVM r. 21/1996. (X. 4.) KHVM rendelet az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet megszűnésével, az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Közhasznú Társaság alapításával öszszefüggő jogutódlásokról 10/2010. (IV. 28.) KvVM r. 20/2000. (VIII. 25.) KöM rendelet a géntechnológiai tevékenységről szóló évi XXVII. törvény 4. -ának (1) (4) bekezdésében meghatározott engedélyezési eljárásokban szakhatóságként közreműködő szerv kijelöléséről 10/2010. (IV. 28.) KvVM r. 12/1999. (XII. 25.) KöM rendelet egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról 10/2010. (IV. 28.) KvVM r. 3/2006. (VII. 14.) MeHVM rendelet a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert helyettesítő államtitkár kijelöléséről 10/2010. (IV. 30.) MeHVM r. 15/2002. (XI. 26.) MeHVM rendelet a kiemelt főtisztviselők és a központi tisztek továbbképzéséről 10/2010. (IV. 30.) MeHVM r. 11/2002. (VIII. 12.) MeHVM rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításával kapcsolatos feladatok ellátását segítő szervezet elnevezéséről 10/2010. (IV. 30.) MeHVM r. 18/2001. (IX. 26.) MeHVM rendelet a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felelősségi körébe tartozó szerveknél foglalkoztatott hadköteleseknek a rendkívüli állapot idején polgári munkakörükben való meghagyásának követelményeiről 10/2010. (IV. 30.) MeHVM r. 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelőirányzat felhasználásának és kezelésének 10/2010. (IV. 30.) MeHVM r. 9/2001. (III. 23.) MeHVM rendelet a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételének rendjéről 10/2010. (IV. 30.) MeHVM r. 7/2001. (III. 5.) MeHVM rendelet az állami vezetők üdültetését biztosító üdültetési intézmények igénybevételi rendjéről 10/2010. (IV. 30.) MeHVM r. 11/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányítása alá, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok évi felhasználásának rendjéről 13/2010. (IV. 13.) NFGM r. 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről 19/2010. (IV. 23.) OKM r. 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről 111/2010. (IV. 9.) Korm. r. 12/2002. (II. 20.) PM rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott államigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 17/2010. (IV. 28.) PM r. 13

6 14 3/1995. (XII. 19.) TNM rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati titokkörének megállapításáról 4/2010. (IV. 30.) PTNM r. MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK évi XVII. törvény a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról 51/2010. (IV. 28.) AB h évi XV. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról 51/2010. (IV. 28.) AB h. 112/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról 136/2010. (IV. 27.) Korm. r. 114/2010. (IV. 13.) Korm. r. 102/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok felülvizsgálatáról 137/2010. (IV. 28.) Korm. r. 40/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a közigazgatási felsővezetői képzésről 103/2010. (IV. 7.) Korm. r. 20/2010. (II. 9.) Korm. rendelet az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról 121/2010. (IV. 16.) Korm. r. 5/2010. (I. 19.) Korm. rendelet a köztisztviselők céljuttatásával összefüggő egyes átmeneti 103/2010. (IV. 7.) Korm. r. 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról 152/2010. (IV. 30.) Korm. r. 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 101/2010. (IV. 2.) Korm. r. 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról 137/2010. (IV. 28.) Korm. r. változásmutató 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról 150/2010. (IV. 30.) Korm. r. 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról 136/2010. (IV. 27.) Korm. r. 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet a közigazgatási versenyvizsgáról 103/2010. (IV. 7.) Korm. r /2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 116/2010. (IV. 15.) Korm. r. 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról 111/2010. (IV. 9.) Korm. r. 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország Szlovákia Románia Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról 137/2010. (IV. 28.) Korm. r. 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes 145/2010. (IV. 29.) Korm. r /2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet a békéltető testületi tagok kijelölésének 131/2010. (IV. 21.) Korm. r. 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 101/2010. (IV. 2.) Korm. r. 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladatés hatásköréről 108/2010. (IV. 9.) Korm. r. 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról 123/2010. (IV. 20.) Korm. r.

7 változásmutató 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról 113/2010. (IV. 13.) Korm. r. 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladatés hatásköréről 103/2010. (IV. 7.) Korm. r /2007. (XII. 27.) Korm. rendelet a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás 103/2010. (IV. 7.) Korm. r /2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 116/2010. (IV. 15.) Korm. r. 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 148/2010. (IV. 29.) Korm. r. 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről 148/2010. (IV. 29.) Korm. r. 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről 144/2010. (IV. 28.) Korm. r. 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról 136/2010. (IV. 27.) Korm. r. 112/2010. (IV. 9.) Korm. r. 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 116/2010. (IV. 15.) Korm. r. 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások 146/2010. (IV. 29.) Korm. r /2007. (IV. 25.) Korm. rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről 138/2010. (IV. 28.) Korm. r. 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlannyilvántartási eljárás részletes 152/2010. (IV. 30.) Korm. r. 129/2010. (IV. 21.) Korm. r. 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról 139/2010. (IV. 28.) Korm. r. 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról 150/2010. (IV. 30.) Korm. r. 129/2010. (IV. 21.) Korm. r. 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 111/2010. (IV. 9.) Korm. r. 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról 126/2010. (IV. 21.) Korm. r /2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás 103/2010. (IV. 7.) Korm. r /2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról 119/2010. (IV. 16.) Korm. r. 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről 105/2010. (IV. 9.) Korm. r /2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról 143/2010. (IV. 28.) Korm. r. 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 108/2010. (IV. 9.) Korm. r. 15

8 16 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 117/2010. (IV. 16.) Korm. r /2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 140/2010. (IV. 28.) Korm. r. 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről 103/2010. (IV. 7.) Korm. r /2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról 147/2010. (IV. 29.) Korm. r. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 110/2010. (IV. 9.) Korm. r. 248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet az okmányirodák által történő tulajdonilap-másolat szolgáltatás 129/2010. (IV. 21.) Korm. r. 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény végrehajtásáról 116/2010. (IV. 15.) Korm. r. 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 132/2010. (IV. 21.) Korm. r. 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási 142/2010. (IV. 28.) Korm. r /2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes 147/2010. (IV. 29.) Korm. r. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 147/2010. (IV. 29.) Korm. r. 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 101/2010. (IV. 2.) Korm. r. változásmutató 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának 100/2010. (IV. 2.) Korm. r. 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről 139/2010. (IV. 28.) Korm. r. 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 50/2010. (IV. 22.) AB h. 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről 141/2010. (IV. 28.) Korm. r. 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény végrehajtásáról 130/2010. (IV. 21.) Korm. r. 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről 110/2010. (IV. 9.) Korm. r. 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének 114/2010. (IV. 13.) Korm. r. 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 129/2010. (IV. 21.) Korm. r. 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről 146/2010. (IV. 29.) Korm. r /1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény végrehajtásáról 122/2010. (IV. 20.) Korm. r. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 139/2010. (IV. 28.) Korm. r. 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról 140/2010. (IV. 28.) Korm. r.

9 változásmutató 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 16/2010. (IV. 15.) Korm. r. 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről 103/2010. (IV. 7.) Korm. r. 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló évi XII. törvény végrehajtásáról 98/2010. (IV. 2.) Korm. r /1998. (II. 27.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról 103/2010. (IV. 7.) Korm. r. 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 151/2010. (IV. 30.) Korm. r. 139/2010. (IV. 28.) Korm. r. 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról 107/2010. (IV. 9.) Korm. r. 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 147/2010. (IV. 29.) Korm. r. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 150/2010. (IV. 30.) Korm. r. 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet a légi közlekedésről szóló évi XCVII. törvény végrehajtásáról 108/2010. (IV. 9.) Korm. r. 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól 129/2010. (IV. 21.) Korm. r. 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról 103/2010. (IV. 7.) Korm. r /1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 150/2010. (IV. 30.) Korm. r. 103/2010. (IV. 7.) Korm. r /1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 150/2010. (IV. 30.) Korm. r. 103/2010. (IV. 7.) Korm. r /2009. (XII. 1.) MNB rendelet a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó infor mációk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről 7/2010. (IV. 16.) MNB r. 11/1997. (II. 18.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról 13/2010. (IV. 30.) ÖM r. 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet a települések polgári védelmi besorolásáról 9/2010. (IV. 16.) ÖM r. 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 19/2010. (IV. 22.) EüM r. 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról 20/2010. (IV. 29.) EüM r. 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM FVM KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 17/2010. (IV. 16.) EüM FVM KvVM e. r. 3/2010. (I. 26.) EüM rendelet az ápolói tevékenység kompetenciáiról 15/2010. (IV. 9.) EüM r /2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről 18/2010. (IV. 20.) EüM r. 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről 15/2010. (IV. 9.) EüM r

10 18 53/2005. (XI. 18.) EüM rendelet a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy termék emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerré történő átminősítésének feltételeiről 20/2010. (IV. 29.) EüM r. 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról 20/2010. (IV. 29.) EüM r. 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről 20/2010. (IV. 29.) EüM r. 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról 20/2010. (IV. 29.) EüM r. 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről 14/2010. (IV. 7.) EüM r. 16/1997. (III. 5.) FM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 46/2010. (IV. 27.) FVM r. 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes 100/2010. (IV. 2.) Korm. r. 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes 9/2010. (IV. 13.) SZMM r. 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 49/2010. (IV. 27.) FVM r. 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról 34/2010. (IV. 9.) FVM r. változásmutató 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének 50/2010. (IV. 27.) FVM r. 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 41/2010. (IV. 20.) FVM r. 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes 48/2010. (IV. 27.) FVM r. 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet a cukorrépa-termelők cukoripari szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 39/2010. (IV. 15.) FVM r. 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól 37/2010. (IV. 13.) FVM r. 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvaló suló támogatások igénybevételének általános 49/2010. (IV. 27.) FVM r. 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 33/2010. (IV. 7.) FVM r. 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes 42/2010. (IV. 22.) FVM r. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 49/2010. (IV. 27.) FVM r. 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 49/2010. (IV. 27.) FVM r.

11 változásmutató 8/2008. (I. 23.) FVM rendlet a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról 51/2010. (IV. 29.) FVM r. 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes 42/2010. (IV. 22.) FVM r. 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2010. (IV. 9.) FVM r. 80/2006. (XI. 23.) FVM rendelet a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának egyes kérdéseiről 39/2010. (IV. 15.) FVM r. 79/2006. (XI. 17.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról 37/2010. (IV. 13.) FVM r. 55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról 40/2010. (IV. 15.) FVM r. 89/2005. (X. 11.) FVM EüM ICsSzEM PM együttes rendelet az élelmiszer-ellenőrzési igazgatási szolgáltatási díjakról 52/2010. (IV. 30.) FVM r. 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról 43/2010. (IV. 23.) FVM r. 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásairól 37/2010. (IV. 13.) FVM r. 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól 37/2010. (IV. 13.) FVM r. 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról 48/2010. (IV. 27.) FVM r. 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet a földminősítés részletes 129/2010. (IV. 21.) Korm. r. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól 35/2010. (IV. 23.) KHEM r. 28/2007. (III. 7.) GKM rendelet az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről 16/2010. (IV. 28.) NFGM r. 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet a mutatványos berendezések biztonságosságáról 16/2010. (IV. 28.) NFGM r. 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes 16/2010. (IV. 28.) NFGM r. 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról 16/2010. (IV. 28.) NFGM r. 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról 16/2010. (IV. 28.) NFGM r. 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról 28/2010. (IV. 2.) KHEM r. 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról 16/2010. (IV. 28.) NFGM r. 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról 16/2010. (IV. 28.) NFGM r. 8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról 16/2010. (IV. 28.) NFGM r. 19

12 20 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 16/2010. (IV. 28.) NFGM r. 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 7/2010. (IV. 23.) HM r. 35/2002. (V. 10.) HM rendelet a kedvezményes üdültetés rendjéről 8/2010. (IV. 23.) HM r. 16/2004. (IV. 24.) IHM rendelet a piacmeghatározás, a piacelemzés és a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása, valamint a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírása során alkalmazandó alapelvekről 8/2010. (IV. 21.) MeHVM r. 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet a felügyeleti díj mértékéről és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról 32/2010. (IV. 15.) KHEM r. 7/2004. (IV. 20.) IHM rendelet az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nettó elkerülhető költségei számításának alapelveiről és meghatározásának módjáról 8/2010. (IV. 21.) MeHVM r. 3/2004. (III. 4.) IHM rendelet az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölésére vonatkozó szabályokról 8/2010. (IV. 21.) MeHVM r. 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról 8/2010. (IV. 21.) MeHVM r. 24/1998. (IV. 29.) IKIM NM együttes rendelet a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról 16/2010. (IV. 28.) NFGM r. 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 16/2010. (IV. 28.) NFGM r. 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 16/2010. (IV. 28.) NFGM r. változásmutató 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól 16/2010. (IV. 28.) NFGM r. 1/2006. (I. 6.) IM rendelet az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes 18/2010. (IV. 30.) IRM r /2002. (VIII. 1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel 18/2010. (IV. 30.) IRM r. 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai 19/2010. (IV. 30.) IRM r. 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői működésről 19/2010. (IV. 30.) IRM r. 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról 16/2010. (IV. 27.) IRM r. 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes 18/2010. (IV. 30.) IRM r /2007. (XII. 11.) IRM rendelet a menekültügy szervezeti rendszeréről 12/2010. (IV. 2.) IRM r. 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról 12/2010. (IV. 2.) IRM r. 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról 12/2010. (IV. 2.) IRM r. 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról 36/2010. (IV. 29.) KHEM r.

13 változásmutató 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 8/2010. (IV. 21.) MeHVM r. 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 10/2010. (IV. 28.) KvVM r. 5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről 10/2010. (IV. 28.) KvVM r. 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról 28/2010. (IV. 2.) KHEM r. 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról 34/2010. (IV. 22.) KHEM r /2010. (IV. 2.) KHEM r. 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről 10/2010. (IV. 28.) KvVM r. 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet a polgári természetőrökről 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet a konzuli védelem részletes 1/2010. (IV. 23.) KüM r. 6/1989. (V. 13.) KVM rendelet a víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 10/2010. (IV. 28.) KvVM r. 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 9/2003. (VII. 9.) KvVM rendelet a hadköteleseknek a rendkívüli állapot idejére szóló ideiglenes meghagyásának követelményeiről 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről 10/2010. (IV. 30.) MeHVM r. 7/2005. (XII. 28.) MeHVM rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatok köréről 4/2010. (IV. 30.) PTNM r. 3/2002. (I. 21.) MeHVM rendelet a távbeszélő-szolgáltatási piacon jelentős piaci erővel rendelkező távközlési szolgáltató által nyújtott távbeszélő-szolgáltatás díjairól, valamint az egyetemes távközlési szolgáltatással kapcsolatos díjcsomagokról 8/2010. (IV. 21.) MeHVM r. 21

14 22 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról 16/2010. (IV. 28.) NFGM r. 28/2008. (XII. 31.) NFGM rendelet a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről 15/2010. (IV. 28.) NFGM r. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 16/2010. (IV. 28.) NFGM r. 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról 19/2010. (IV. 23.) OKM r. 23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről 19/2010. (IV. 23.) OKM r. 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról 19/2010. (IV. 23.) OKM r. 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról 19/2010. (IV. 23.) OKM r. 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről 19/2010. (IV. 23.) OKM r. 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes 19/2010. (IV. 23.) OKM r. 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről 19/2010. (IV. 23.) OKM r. 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 19/2010. (IV. 22.) EüM r. 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 19/2010. (IV. 22.) EüM r. 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről 15/2010. (IV. 9.) EüM r változásmutató 11/2010. (III. 11.) OKM rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok évi szakmai támogatásáról 19/2010. (IV. 23.) OKM r. 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 133/2010. (IV. 22.) Korm. r. 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről 14/2010. (IV. 30.) ÖM r. 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet a választási eljárásról szóló évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról 10/2010. (IV. 16.) ÖM r. 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről 11/2010. (IV. 28.) ÖM r. 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról 13/2010. (IV. 30.) ÖM r. 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes 17/2010. (IV. 28.) PM r. 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének 17/2010. (IV. 28.) PM r. 19/2008. (VI. 13.) PM rendelet a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának gyakorlásához fűződő igazolási kötelezettségekről, az általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelem kötelező adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról 17/2010. (IV. 28.) PM r.

15 változásmutató 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról 18/2010. (IV. 29.) PM r. 39/2006. (XII. 25.) PM rendelet a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes 17/2010. (IV. 28.) PM r. 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes 17/2010. (IV. 28.) PM r. 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 16/2010. (IV. 28.) PM. r. 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes 17/2010. (IV. 28.) PM r. 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szóló évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 17/2010. (IV. 28.) PM r. 5/2003. (II. 4.) PM rendelet az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről 17/2010. (IV. 28.) PM r. 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes 13/2010. (IV. 27.) PM r. 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról 17/2010. (IV. 28.) PM r. 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról 14/2010. (IV. 27.) PM r /2000. (I. 18.) TNM rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjéről 2/2010. (IV. 28.) PTNM r. 4/1997. (II. 28.) TNM rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak illetményéről, valamint egyéb pénzbeli és természetbeni ellátásáról 3/2010. (IV. 28.) PTNM r. 1/1997. (II. 26.) TNM rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának létesítéséről, tartalmáról és megszüntetéséről 2/2010. (IV. 28.) PTNM r. 23

16 mutató (Április) 2010 áprilisában 18 Magyar Közlöny jelent meg, azaz csaknem minden munkanapra esett egy. Bár a terjedelem mindössze 1800 oldal volt, azért akadt munka elég. Mintha a jogalkotót elfelejtették volna értesíteni, nem elkezdődik, hanem befejeződik valami. A hivatalos lap a 65. számnál, idei oldalszáma meg 15 ezer körül jár. De jól mutatják a jogi dokumentumokkal kapcsolatos adatok is, hogy rendkívüli, vagy legalábbis érdekes a helyzet. Idén eleddig 1510 joganyagot publikáltak a közlönyben, 1027 anyag módosult, és 273 volt a hatályon kívül helyezettek száma. Ez mindösszesen 2810 dokumentum, ami napi átlagban a hétvégéket és ünnepnapokat is beleszámítva 18,7 jogszabály, határozat vagy valamilyen más hivatalos irat. Kicsit soknak tűnik az intézkedés. Itt kell jelezni, hogy az Online Jogtárban a hónap végéig 8 olyan jogszabály is összegyűlt, amelyek szövege nem látható, a cím melletti szerkesztői jegyzet pedig arra figyelmeztet, hogy az anyag nem lép hatályba valamilyen újabb rendelkezés folytán. Mindegyik idei jogszabály, több közülük az új Ptk. hatályba lépésével kapcsolatos. Áprilisban már nem alkotott új törvényt az országgyűlés és kihirdetés sem esett erre a hónapra, így a táblázat ezen sora üres maradt. Az összegzések a hatályba nem lépések miatt nem egyeznek a többi adattal. Érdemes itt is számolni egy kicsit. Az év első négy hónapjában 41 törvényt, 152 kormányrendelet, 9 MNB rendelet és 244 miniszteri rendeletet alkottak. Ez összesen 446 jogszabály, ami a 7%-a a közel 6200 hatályos, érdemi jogszabálynak. Egyetlen negyedév alatt. Bár áprilisra vártuk, talán a május lesz a csöndes. Aztán meglátjuk, júliustól nagyobb arányú jogalkotást jeleznek. Nizalowski Attila Magyar Közlöny változásmutató Feldolgozott közlönyök száma Terjedelem 18 db 1823 oldal Joganyagok száma Új 346 Módosított 289 Hatályon kívül helyezett 77 Hatálybalépés (nap) Törvények Kormányrendeletek MNB rendeletek Miniszteri rendeletek Tárcaközlönyök Feldolgozott közlönyök száma 11 db Feldolgozott joganyagok száma 159 db Az Európai Unió Hivatalos Lapja Feldolgozott lapok száma 64 db (L: 24, C: 40) Ára Ft Terjedelem: 3203 oldal (L: 1079, C: 2124) oldal Joganyagok száma Új 583 Helyesbített 18 További részletes információk: CompLex Jogtár Súgó Hírlevél parancs 24

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 60. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 60. szám MAGYAR KÖZLÖNY 60. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. április 29., kedd Tartalomjegyzék 13/2014. (IV. 29.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5801 35/2014. (IV. 29.) BM rendelet Az egyes

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

23/2015. (IV. 28.) EMMI

23/2015. (IV. 28.) EMMI 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 22., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám 1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám A Kormány 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 19., péntek Tartalomjegyzék 340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok

A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok jegyzéke I. Külső dokumentumok I.1. Országos hatáskörű jogszabályok, engedélyek és szabványok I.1.1. A társaság működésére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 29., hétfő Tartalomjegyzék 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. március 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/12. szám Ára: 357 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 19., szerda Tartalomjegyzék 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 26., kedd Tartalomjegyzék 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról 6399 123/2015. (V. 26.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben