662/2012. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "662/2012. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 1. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés"

Átírás

1 662/2012. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál a levéltári törvényben előírtakat, továbbá a szaktárca és a megyei önkormányzat oktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottságának javaslatait vettük figyelembe megfelelően látta el feladatait. Az intézmény élén május 1-jén Halász Csillát Schramek László Péter igazgatóhelyettes váltotta, mivel az igazgató asszony életet adott első gyermekének. A váltás zökkenőmentesen történt. A levéltár gazdálkodását a költségvetésben meghatározott keretek között a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságával együttműködve végezte. Az üzemeltetés során felhasználható források szűkülése a legtakarékosabb gazdálkodás mellett is a kifizetetlen számlák halmozódását eredményezte, amelynek következtében egy napra lekapcsolták intézményünkben az áramszolgáltatást, napokon át nem rendelkeztünk internet és telefonösszeköttetéssel, és vidékről bejáró munkatársaink csupán év végén kapták meg a jogszabályban rögzített utazási térítésüket. A szükséges karbantartási munkálatok elmaradtak, ami különösen súlyosan érinti a nagykőrösi épületet. Itt az ablakkeretek, a csatornaereszek és a tetőszerkezet egyes elemeinek cseréje az emberélet veszélyeztetésének elkerülése miatt elengedhetetlenül szükséges lenne. A levéltár 2011-ben is közzétette közérdekű adatait, működését és gazdálkodását meghatározó dokumentumait honlapján, amelyek a honlapról is elérhetők. Gyűjtőterületi munkánk során 2011-ben is elsősorban a helyi önkormányzatok iratkezelését ellenőriztük, illetve az előírt jogszabályok alapján a megyében elhelyezkedő települések önkormányzatainak és a területi szakigazgatási szervek iratkezelési szabályzatait véleményeztük. Az iratbegyűjtési munkánk a raktári helyhiány miatt az elmúlt évben nem folytatódhatott, csupán a nagykőrösi osztályunkon tudtuk mintegy 147 folyóméternyi dokumentum elhelyezését biztosítani. Ezekkel az iratátvételekkel már a vidéki raktárunk kapacitását is teljes egészében kihasználtuk. A Pest Megyei Levéltár újabb iratok átvételére nem képes. Ezért az önkormányzati irattárakban lévő, régi tanácsi iratok jelentős hányadát még nem tudtuk a levéltárba beszállítani. Hasonlóan rossz a helyzet a bíróságok, ügyészségek, szakigazgatási szervek és oktatási intézmények iratanyaga tekintetében is ben a gazdasági válság hatására a korábbi években tapasztaltakhoz hasonlóan magas volt a felszámolás alá kerülő gazdasági szervek száma. Maradandó értékű irataik begyűjtése szintén elmaradt. A fennálló helyzeten csak a könyvtári szárny belső építési munkáinak kivitelezésével és az ott található raktárhelyiségeink beállványozásával segíthetünk. A évben elkészült a középtávú állományvédelmi és informatikai koncepció, amelyek alapján végeztük a restaurálási munkákat, megkezdtük a digitalizálási 1

2 munkák előkészítését. Mindemellett szükségessé vált a Nagykőrösön penészfertőzött iratanyag mentési munkálatainak megkezdése is. Az elmúlt évben tovább folytattuk a levéltárunkban található iratanyag adatainak a belső nyilvántartásainkba topográfiai jegyzék, statisztikai segédletek, raktárjegyzékek való felvételét, pontosítását, amely munkafolyamat eredményeként megjelent az új, kizárólag elektronikus formában elkészített fondjegyzékünk. Az országos szakmai előírásoknak megfelelően vezetjük az e-archívumot, az egységes levéltári nyilvántartási rendszert. Közművelődési tevékenységünket sajnos korlátozták a szűkös anyagi lehetőségeik, ezért új tanulmánykötet megjelentetésére nem nyílt mód az elmúlt évben. Tovább folytatódott ugyanakkor a Pest megyei nemesek pecsétlenyomataiból készülő adatbázis építése. Éves munkavégzésünk számszerű adatai a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya részére a szokásos éves és jelen beszámoló mellékletét képező JELENTÉS táblázataiban (1. sz. melléklet) vannak feltüntetve, ahol a fondfőcsoportok átalakítását a Levéltári Kollégium 2002-es fondszerkesztési ajánlásában foglaltaknak, valamint a NKÖM Közgyűjteményi Főosztály Levéltári Osztály 4.3.1/14/2004. számú utasításának megfelelően 2011-ben tovább folytattuk. I. A levéltár anyagi ellátottsága A Pest Megyei Levéltár évi gazdálkodását a késedelmes vagy elmaradó fizetések, a tartozásállomány felhalmozódása jellemezte. Emiatt a szükséges felújítási munkák elmaradtak, a közvetlen életveszély elhárítására sem mindig nyílt lehetőségünk. A központi és a nagykőrösi épületek felszerelése folyamatosan elöregszik, számítógépeink és irodaszereink, valamint mikrofilmolvasó berendezéseink elhasználódnak, javításukra nem került sor. Előirányzat és teljesítés alakulása 2011-ben: Kiadási ei. Bér Tb Dologi Felújítás Összesen Eredeti ei. 2/2011.Pm.sz.rendelet /2011.sz.Önk.rendelet /2011.sz.Önk.rendelet /2011.sz.Önk.rendelet Összesen:

3 Bevételi ei. Eredeti ei. 2/2011.Pm.sz.rendelet Saját bevétel Pénzmaradvány Finanszírozás Átvett pe. Összesen /2011.sz.Önk.rendelet /2011.sz.Önk.rendelet Összesen: Pályázati úton elnyert támogatások: I ben folyósított NKA Levéltári Kollégium pályázati támogatások: 1. Pályázati cél: A Pest Megyei Levéltár Nemzetiségek, kisebbségek című konferenciájának megrendezése (pályázati az. sz.: 2207/0263) Megítélt támogatás: Ft Pályázati összeg beérkezésének időpontja: november 17./ 126. sz. b. k. Elszámolás megtörtént január 20-án. 2. Pályázati cél: A Pest Megyei Levéltár Nagykőrösi Osztályán sérült (fertőzött) és savas tárolódobozok cseréje (pályázati az. sz.: 2205/0512) Megítélt támogatás: Ft Pályázati összeg beérkezésének időpontja: október 5./ 108. sz. b. k. A pályázat teljesítése megtörtént, elszámolás folyamatban. II ben nyert NEFMI pályázatok: Nem volt. III ben megítélt, de még nem folyósított NKA pályázatok 1. Pályázati cél: A Pest Megyei Tanács V.B. ülési jegyzőkönyvei napirendi jegyzékének összeállítása. (pályázati az. sz.: 2236/0146) Megítélt támogatás: Ft Elszámolási határidő: október Pályázati cél: A Pest Megyei Levéltár szakkönyvtári állományának gyarapítása (pályázati az. sz.: 2209/0122) Megítélt támogatás: Ft Elszámolási határidő: október 29. 3

4 2011-ben megvalósított beruházások: Nem volt. II. A levéltár személyi állománya: évi zárólétszám: 45 fő december 31-én a levéltár személyi állománya 43 fő volt. Ebből Budapesten 40, Nagykőrösön 3 fő dolgozott ben munkaviszonyuk megszűnt: Farkasné Kis Judit (2011. május 31.) Hódos András Iván (2011. április 30.) Józsa Ildikó (2011. augusztus 31.) Miskolczy Magdolna Klára (2011. október 31.) Papp Márta (2011. április 30.) Rabb Éva Annamária (2011. április 14.) Timkó András (2011. december 30.) 2011-ben új munkatársunk lett: Binda Piroska (2011. június 1.) Farkasné Kis Judit (2011. június 2.) Fikó Árpád (2011. december 1.) Hódos András Iván (2011. május 2.) Magyar Endre Lénárd (2011. szeptember 1.) Miskolczy Magdolna (2011. június 1.) A tárgyévben beiskolázott munkatársak: Gaálné Barcs Eszter az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán Történelemtudományi Doktori Iskola Történelemtudományi program Segédtudományi alprogramjának II III. éves hallgatója. Deák Rita a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakos II III. évfolyamos hallgatója. Ivanyos Zoltán Géza a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi tanfolyamon vett részt, amelyet 2011 februárjában sikeresen befejezett. Józsa Ildikó a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi tanfolyamon vett részt, amelyet 2011 februárjában sikeresen befejezett. 4

5 Kelemenné Gladys Viktória Ágnes a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi tanfolyamon vett részt, amelyet 2011 februárjában sikeresen befejezett. Laczkóné Tügyi Krisztina a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi tanfolyamon vett részt, amelyet 2011 februárjában sikeresen befejezett. Simon Kornélia a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi tanfolyamon vett részt, amelyet 2011 februárjában sikeresen befejezett. Tóth Bence Péter a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi tanfolyamon vett részt, amelyet 2011 februárjában sikeresen befejezett. Tóth Renáta a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi tanfolyamon vett részt, amelyet 2011 februárjában sikeresen befejezett. A l e v é l t á r s z a k m a i m u n k á j a III. A gyűjtőterület felügyelete: A gyűjtőterületi munkákat az egyes szervek típusának megfelelő csoportok szerint láttuk el. Az 1. számú csoport végezte a Pest megye területén található települési önkormányzatok, a 2. számú csoport a szakigazgatási és jogszolgáltatási szervek, a 3. számú csoport az intézetek, intézmények, testületek, egyesületek, gazdasági szervek és szövetkezetek iratkezelésének felügyeletét, ügyintézését és a hozzá tartozó nyilvántartások vezetését. Gyűjtőterületi munkánk során főként a települési önkormányzatok és a területi szakigazgatási szervek iratkezelését ellenőriztük. Ez év folyamán az önkormányzati iratkezelési szabályzatok és irattári tervek jóváhagyása mellett nagy hangsúlyt fektettünk az iratkezelés és az irattárak helyszíni ellenőrzésére. A évben is magas volt a felszámolás, illetve végelszámolás alá vont gazdasági szervek száma. Feladataink közé tartozott irataik selejtezésének elbírálása ben 215 szerv iratkezelését ellenőriztük 388 alkalommal, amelyek között 332 iratselejtezési jegyzőkönyvet hagytunk jóvá. A levéltári záradékkal ellátott iratkezelési szabályzatok száma 7 volt, és további 10-et véleményeztünk ben 1543 cég felszámolásának elindításáról érkezett bírósági bejelentés, 1030 esetben pedig jogerős bírósági végzéssel befejeződött a felszámolási eljárás. A fenti adatokkal 2011-ben ra emelkedett az általunk nyilvántartott, felszámolt szervek száma. IV. Anyaggyarapítás, anyagvédelem: Iratbegyűjtéseink során 2011-ben a Nagykőrösi Osztályunkon összességében 6 szervtől 147,59 ifm terjedelmű iratanyagot vettünk át. (Az iratanyag pontos gyarapodásának 5

6 adatait a 2. számú melléklet tartalmazza.) A budapesti központ sajnos csupán 0,12 ifm levéltári anyagot vett át, minthogy a meglévő raktárkapacitásunk nem teszi lehetővé további iratanyag átvételét. Újabb raktárak kialakítása nélkül a még külső szerveknél lévő maradandó értékű iratanyagokat nem tudjuk átvenni. A települési önkormányzatok hatalmas mennyiségű maradandó értékű iratot őriznek még a tanácsi korszakból. A jogszolgáltató, szakigazgatási és egyéb szervek is több száz folyóméternyi levéltárérett iratot tárolnak raktáraikban ben saját műhelyünk 1 kötet (levéltári anyag) és 18 szakkönyvtári könyv kötését, illetve 59 irat, köztük címeres levelek restaurálását végezte el, három doboznyi iratanyag és két tervrajz tisztítását sikerült befejezni a budapesti központban. Levéltárunk Nagykőrösi Osztályán a karbantartási munkák a krónikus pénzhiány miatt éveken keresztül elmaradtak, ez a fűtési rendszer kieséséhez vezetett a B épület raktáraiban már 2009-ben. Ehhez járult a falak folyamatos vizesedése, és a év rendkívül csapadékos időjárása, amely körülmények azt eredményezték, hogy 2011 tavaszára több helyiségben is penészfertőzés jelentkezett a levéltári iratokon, illetve az irattároló eszközökön. A probléma megoldásához vezető munkafolyamatokat a Magyar Országos Levéltár szakértő restaurátorának bevonásával dolgoztuk ki. Eddig hozzávetőleg 58 ifm fenyegetett, de még nem fertőzött állapotú iratanyagot szállítottunk át másik biztonságos raktári helyiségbe, és 154,94 ifm levéltári anyag tárolóeszközeinek cseréjét, illetve szükség esetén fertőtlenítését végeztük el. Az irattároló dobozok beszerzését a 2205/0512. számú NKA pályázatból folyósított Ft fedezte. A munka tavasszal folytatódik, mivel még további 144 ifm dokumentum kezelése szükséges. A Nagykőrösön végzett iratmentési munka részletes beszámolóját a 3. sz. mellékletben helyeztük el. V. Rendezés: A évben a levéltár munkatársai elsősorban a községi és járási tanácsi iratok középszintű rendezését végezték. Emellett a Pest Megyei Bíróság iratainak darabszintű rendezése tette ki e munkálatok jelentős részét. Munkatársaink a darabszintű jegyzék készítése mellett a bírósági iratok fontosabb, meghatározott adatait is rögzítették, amelyekkel egy bírósági adatbázis építésének alapjait fektetjük le. Rendezéseink fondfőcsoportonkénti részletezése a 198/2001.(X. 19.) Korm. rendelet alapján kötelezően elrendelt és a Magyar Országos Levéltárnak, továbbá a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának elektronikus úton megküldendő, s ide nyomtatásban mellékelt éves JELENTÉS táblázataiban (1. sz. melléklet) van feltüntetve ben összességében az alábbi rendezési munkáink voltak: Alapszintű rendezés: 147,59 fm Középszintű rendezés: 121,01 fm Darabszintű rendezés: 81,41 fm 6

7 VI. Selejtezés Az érvényes előírások (NKÖM Levéltári Főosztálya 4.5.1/95-1/2005. sz.) figyelembevételével folytattuk a 2006-os évben elkezdett között keletkezett alispáni iratok (IV. 408-b) selejtezését. Az 1940 és 1944 között keletkezett iratok selejtezését munkatársaink befejezték, a selejtezési jegyzőkönyvet a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma jóváhagyta. Ugyancsak sikeresen befejeződött az 1968 és 1980 közötti ügyfélszolgálati, továbbá az 1968 és 1999 közötti kutatószolgálati iratok selejtezése. A NEFMI illetékes helyettes államtitkára ezen iratok megsemmisítését is engedélyezte. VII. Segédletkészítés: A évben a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest Megyei Bizottsága vezető testülete iratainak (26 doboz, 3,17 ifm) digitalizálásra történő előkészítése történt meg. A darabszintű jegyzék rendkívüli mértékben megkönnyíti a korszak iránt érdeklődő történészek, levéltárosok kutatómunkáját. Megkezdtük a Pest Megyei Tanács tanácsülési és végrehajtó-bizottsági jegyzőkönyveihez készült napirendi jegyzékek összeállítását, és honlapunkon történő közzétételét. A munka első eredményeként az 1950 és 1955 közötti évek tanácsülési jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei elérhetővé váltak weblapunkon. A Pest Megyei Bíróság büntetőperes iratai közül munkatársaink meghatározott szempontok szerint elektronikus kutatási segédletet készítenek a politikai perekről (Az évi XXXVI. és az évi XXVI. törvény hatálya alá tartozó perek). A munka első eredményeként a Pest Megyei Bíróság 1950 és 1954 közötti, valamint a Pestvidéki Járásbíróság 1945 és 1956 közötti irataiban őrzött dokumentumok feldolgozása fejeződött be. A kész jegyzék adatvédelmi okok miatt anonim formában honlapunkon érhető el, a teljes adatbázis a kutatóteremben elhelyezett számítógépeken használható. Munkatársaink megkezdték az egyik legkutatottabb levéltári anyagnak, a századi összeírásoknak a feldolgozását, és digitalizálásra történő előkészítését. A legkorábbi 50 dokumentum leíró adatai, és települési, valamint név szerinti adatai ugyancsak elérhetők honlapunkon. Folyamatosan kiegészítettük a tervezési-statisztikai segédleteinket és topográfiai jegyzékeinket. Az országos szakmai előírásoknak megfelelően a 2007-es évben bevezetésre került az e-archívum, az egységes levéltári nyilvántartási rendszer. A szerv és a fond nyilvántartási részek adatainak feltöltése a 2009-es évben befejeződött; azonban a gazdasági szervek és szövetkezetek pontos adatainak ellenőrzése újabb 131 iratképző feldolgozásával 2011-ben tovább folytatódott. VIII. Kutató- és ügyfélszolgálat: 2011-ben a központi kutatótermünkben heti 33,5 órában fogadtuk a kutatókat, de a nagykőrösi osztályon a pénteki kutatás lehetőségét létszámhiány miatt a törvényben előírt minimális óraszámra kellett csökkentenünk (30 óra/hét). A kutatók kiszolgálása zavartalan volt. 7

8 A kutatók és a kutatási esetek száma az előző évhez hasonlóan alakult ben is elsősorban a helytörténettel foglalkozók, egyetemi, főiskolai hallgatók és családkutatók keresték fel intézményünket. A kutatók száma 380 (ebből 16 külföldi), a kutatási esetek száma 1999 (ebből 17 külföldi), a kutatóknak adott írásbeli felvilágosítások száma 345 (ebből 12 külföldi), a kiadott digitális és papíralapú másolatok száma 613 db volt. A kutatószolgálat 76 db fotójegyet értékesített. A Pest Megyei Levéltárat 2011-ben felkereső ügyfelek száma 377 fő, a kiadott másolatok száma 700 db volt. Az ügyeket az elmúlt évben is többnyire néhány napos átfutással sikerült elintéznünk. Az ügyfelek részéről reklamálás, panasz nem érkezett. Ügyfélszolgálati munkánk jelentős részében 2011-ben is építési engedélyekkel, bírósági iratokkal, hagyatékkal, munkaviszonnyal és iskolai végzettséggel, valamint telekkel és tulajdonjog-változással kapcsolatos ügyekkel foglalkoztunk. IX. Kiadványkészítés: A tudományos dolgozók egyéni kutatásai: Aradi Ilona: Pest megye történetének ajánló bibliográfiáját szerkeszti. Az 1975 és 2012 között megjelent publikációk adatait gyűjti, minthogy a korábban közreadott kiadványokról hasonló feldolgozás már nyomtatásban megjelent. Balázs Gábor: Befejezte kutatásait a mezőgazdasági szakigazgatás 1945 és 1950 közötti átalakításáról, az elkészült Ph. D. disszertációt 2010 decemberében leadta az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, amelyet 2011 júniusában summa cum laude minősítéssel védett meg. Az értekezés 2011 decemberében a Pest Megye Monográfia Közalapítvány gondozásában napvilágot látott A földművelésügyi szakigazgatás története Pest megyében között címmel. Tanulmányt jelentetett meg az Agrártörténeti Szemle hasábjain (2010. évi 1 4. sz.) Akinek a mezőgazdaság volt a hivatala. Kerék Mihály pályájának rövid ismertetése címmel. Balázs Gábor előadást tartott a Pest Megyei Levéltár november 24-én megrendezett Nemzetiségek, kisebbségek című konferencián. Népszámlálástól népszámlálásig. Etnikai változások Pest megyében az 1940-es években címmel. Berényiné Kovács Gyöngyi: Előadást tartott a Pest Megyei Levéltár november 24-én megrendezett Nemzetiségek, kisebbségek című konferencián. Magyarosítási törekvések Pest megyében a reformkorban címmel. Kolléganőnk kutatási eredményeit a Zala Megyei Levéltár tudományos konferenciáján is közzé tette szeptember 28-án Fára József PPSK főlevéltárnoka 1938 és 1950 között címen megtartott előadásában. 8

9 Gaálné Barcs Eszter: A jogszolgáltatás 1950-es években folytatott tevékenységét feltáró kutatásának eredményeit a Magyar Országos Levéltár elektronikus folyóiratában, az Archivneten tette közzé (http://www.archivnet.hu/kuriozumok/a_nagykatai_jaras_1950ben_egy_biro_szemevel.html) A Nagykátai járás 1950-ben egy bíró szemével címen. Györgyi Csaba: Előadást tartott a Pest Megyei Levéltár november 24-én megrendezett Nemzetiségek, kisebbségek című konferencián. Örmények Pest megyében a században címmel. Halász Csilla: Befejezte kutatásait a Rákosi-korszak kultúrpolitikájának elemzéséről. Ph. D. értekezését 2011 márciusában leadta az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán. A disszertáció védésének időpontja 2012 márciusában várható. A Rákosi-korszak kultúrpolitikáját feltáró, kiegészítő tanulmányát Szakkörök, tanfolyamok az 1950-es években címmel jelentette meg a Tanulmányok a 60 éves Fodor István tiszteletére (BFL, BP szerk. Á. Varga László és Katona Csaba) szerkesztett tanulmánykötetben. Kiss Anita: Folytatta adatgyűjtését Pest megye 18. századi archontológiájának összeállításához. Miskolczy Magdolna A Pest megyei közgyűlés évi jegyzőkönyveiből készített regesztákat. Rőczei Lívia: Olaszország egyesülésének 150. évfordulójáról megemlékező tanulmánykötetben publikált Az olasz egység a budapesti napilapok tükrében címmel tanulmányt. Előadást tartott a Pest Megyei Levéltár november 24-én megrendezett Nemzetiségek, kisebbségek című konferencián. A nemzetiségek és a hozzájuk való viszony az első világháború idején Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében címmel. Schramek László Péter: Befejezte a császári hadsereg 18. század eleji élelmezésével és elszállásolásával kapcsolatos kutatásait. Az elkészült Ph. D. disszertációt 2011-ben májusában védte meg summa cum laude minősítéssel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A doktori dolgozat 2011 decemberében megjelent a Pest Megye Monográfia Közalapítvány gondozásában Az állandó hadsereg eltartásának kérdései a 18. század első felében Pest megye példáján keresztül címmel. A Történelmi Szemle évi 4. számában tette közzé az első Pest megyei főispán, Balassa Imrével kapcsolatos vizsgálódásainak eredményét Wesselényi Ferenc, Lippay György és Balassa Imre vitája a Pest megyei főispánságról címmel. Előadást tartott május 6-án a Magyar Országos Levéltár Asszonysorsok a Rákóczi-szabadságharcban konferencián Özvegy Batthyány Ádámné Strattmann Eleonóra a Rákóczi-szabadságharc éveiben címmel. 9

10 Előadást tartott a Hadtörténelmi Intézet Újrakezdés esélye című konferenciáján november 3-án A magyar rendiség megállapodása az állandó hadsereg ellátásáról a szatmári béke után témájában. Sebestyén Éva: Előadást tartott a Pest Megyei Levéltár november 24-én megrendezett Nemzetiségek, kisebbségek című konferencián. Szerb egyesületek Pest megyében a dualizmus időszakában címmel. Somogyi László: Előadást tartott a Pest Megyei Levéltár november 24-én megrendezett Nemzetiségek, kisebbségek című konferencián A fürdető-fertőtlenítő berendezés telepítését igénybe kívánjuk venni Köztisztasági jellegű fürdetések a Pest megyei cigánytelepeken az 1970-es évek második felében címmel. Tóth Judit: Befejezte kutatásait a mezőgazdasági begyűjtési rendszer 1945 és 1956 közötti történetéről, az elkészült Ph. D. disszertációt 2011 decemberében summa cum laude minősítéssel védte meg a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A doktori dolgozat 2011 decemberében megjelent a Pest Megye Monográfia Közalapítvány gondozásában Padlássöprések kora - A beszolgáltatás Pest megyében. címmel. Tanulmányt jelentetett meg az Agrártörténeti Szemle hasábjain (2010. évi 1 4. sz.) Mezőgazdasági versenyek az 50-es évek első felében Pest megyében címmel. Türke Gábor: Előadást tartott a Pest Megyei Levéltár november 24-én megrendezett Nemzetiségek, kisebbségek című konferencián Romák Pest-Pilis-Solt vármegyében a 18. században címmel. X. Közművelődés, közösségi kapcsolatok: Munkatársaink 2011-ben is közreműködtek a Múzeumok Majálisa rendezvény levéltári részének megszervezésében és lebonyolításában. Előadások tartásával, levéltári anyagot ismertető cikkek írásával részt vettünk az ismeretterjesztő munkában. Szoros kapcsolatot tartottunk fenn a különböző közművelődési intézményekkel, szakigazgatási szervekkel, oktatási intézményekkel szeptemberében képviseltettük magunkat Gödöllőn a Pest megyei múzeumpedagógiai évnyitón, ahol intézményünk munkáját és lehetséges közoktatási munkájáról tájékoztattuk az iskolák jelenlévő képviselőit. A levéltár kincseiből II. A kőrösi iparosság írott forrásai című kiállításunk a évben is látogatható volt Nagykőrösön szeptemberében a kulturális örökségnapok keretében kiállítást rendeztünk a pesti megyeházán az igazságszolgáltatás történetéhez kötődő tárgyi emlékeinkből és iratainkból, ahol a tárlatot hozzávetőleg érdeklődő látta. A tematikus kamarakiállítás ezt követően intézményünk földszintjén vált megtekinthetővé. A dokumentu- 10

11 mok és tárgyi emlékek válogatását munkatársaink végezték: Berényiné Kovács Gyöngyi, Balázs Gábor, Györgyi Csaba, Miskolczy Magdolna, Rőczei Lívia, Schramek László, Sebestyén Éva, Somogyi László, Tóth Judit, Türke Gábor. Szerkesztés: Kiss Anita. Technikai szerkesztés, ornamentika: Györgyi Csaba Kivitelezés: Beri Győzőné, Ujj György. Intézményünk 2011-ben Gödöllő úrbéri iratainak kölcsönzésével járult hozzá a Gödöllői Városi Múzeum gróf Grassalkovich Antalról megemlékező kiállításához. Ugyancsak kölcsönöztünk dokumentumokat a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága számára a pesti vármegyeháza történetét bemutató tárlatához. A PML munkatársai közül többen jelen voltak a Magyar Levéltárosok Egyesülete három napos vándorgyűlésén Balatonfüreden. Ezen kívül számos levéltár, tudományos intézmény, közgyűjtemény tudományos konferenciáján, könyvbemutatóján vettünk részt. A évre vállalt terveinknek megfelelően folytattuk a virtuális kiállítások közzétételét, hogy levéltárunk iratanyagát a nagyközönséggel megismertethessük. A honlapunkon megjelentetett hirdetésre érkezett válaszok alapján készítettük el Ceglédbercel, Kakucs, Százhalombatta és a levéltár történetét bemutató virtuális kiállításunkat. A kiállításokat Berényiné Kovács Gyöngyi, Varga Ildikó, Sebestyén Éva, Kiss Anita és Türke Gábor készítette. Az igazságszolgáltatás történetét bemutató kiállításunk ugyancsak megtekinthető weblapunkon. XI. Szakkönyvtár: A könyvtári feladatokat a központban Aradi Ilona, Nagykőrösön Varga Ildikó végezte. Könyvtári állományunk gyarapítását a szűkös anyagi lehetőségeink nagyban korlátozták, a évben már a szakmai folyóiratok megvételéhez szükséges anyagi fedezet sem állt rendelkezésünkre. A gyűjteményünket kizárólag pályázati forrás felhasználásával és cserepéldányok beszerzésével tudtuk gyarapítani. A Pest Megyei Levéltár teljes könyvtári állománya jelenleg mű, kötet, a CD-k és DVD-ék száma: 122 mű, 155 db. Az előbbiek értéke Ft-ot, az utóbbiaké Ft-ot tesz ki. XII. Anyakönyvi másodpéldányok kezelése: A Pest Megyei Levéltárban az anyakönyvi másodpéldányok kezelése folyamatosan történik. A munkát az előírásoknak megfelelően Lapostyán Ferencné és Laczkóné Tügyi Krisztina végezte. Előző évi hátralék 727 Tárgyévben érkezett Tárgyévben bevezetett Tárgyévben hátralék 0 11

12 XIV. Levéltári rendezvények: november 24-én, a levéltári napon, tudományos ülést tartottunk. A hagyományos rendezvényen azonban ezúttal sem csak saját munkatársaink ismertették kutatásaik eredményét, hanem meghívott vendégek előadásai tették azt még tartalmasabbá, színesebbé. A konferencia alaptémája az etnikai kisebbségek története volt. Az ülést dr. Tóth Ágnes az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének igazgatója, valamint dr. Egey Tibor, levéltárunk nyugalmazott igazgatója vezették le. A konferenciát Szabó István, Pest Megye Közgyűlése alelnöke nyitotta meg. A résztvevőket köszöntötte dr. Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott úr is. A négy meghívott és hét saját előadó a 18. századtól egészen a Kádár-korszakig követte a nemzetiségek életének fontosabb állomásait, az átfogó elemzések mellett speciális területekre is kitérve. (A konferencia pontos programját a 4. számú melléklet tartalmazza.) Budapest, január 30. Schramek László mb. igazgató Mellékletek: 1. sz.: Jelentés a NEFMI-nek 2. sz.: évi iratgyarapodás 3. sz. Beszámoló a Nagykőrösi Osztályon végzett iratfertőtlenítési munkáról 4. sz.: Konferencia meghívó (2011. november 24.) 12

13 13 Az adatszolgáltatás a 257/2010.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1446 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után! Az adatszolgáltató teljes neve: Székhelye: Irányítószám: 1095 Helység: Adatszolgáltató: levéltárak Kitöltendő: 2 példányban Beküldendő: március 1-ig Interneten: vagy a központi nyilvántartásnak a Magyar Országos Levéltár címére ( 1014 Budapest Bécsi kapu tér. 2-4.) 1 példány az adatszolgáltatónál marad Levéltári intézmények évi adatai Pest Megyei Levéltár Budapest Utca, házszám: Vágóhíd utca 7. Vezetőjének neve: Schramek László Péter Telefon: (körzetszám is): címe: Kitöltő neve: Schramek László Péter Adószám (első 8 számjegye): Fax (körzetszám is): Honlap címe: Kitöltő telefonja (körzetszám is): Működés módja: működő szünetelő megszünt Működés jellege: egész évben időszakosan Működési, nyitvatartási idő heti óraszáma: 40 Gazdálkodási módja: önálló részben önálló nem önálló Fentartó típusa: Levéltár típusa: központi költségvetési/állam i települési önkormányzati megyei/fővárosi önkormányzat egyház gazdasági szervezet egyéb Közlevéltár: általános országos általános megyei önkormányzati általános települési önkormányzati állami szaklevéltár köztestületi, közalapítványi alapítvány Nyilvános magánlevéltár: egyházi alapítványi egyéb A megadott adatok statisztikai célú, folyamatosan hozzáférhető módon történő nyilvánossá tételéhez hozzájárulok. Kelt.... Budapest......, február... hó nap statisztikus, jelentést kitöltő P.H az adatszolgáltató aláírásra jogosult vezetője

14 FIGYELEM! Az 1/b. tábla 26. sor (tárgyévi összesen fm) adatának, a 2/b tábla 25. sor 8. oszlopába írt (tárgyévi összesen fm) adatának, valamint a 8. tábla 8. sor 3. oszlopa (tárolt iratanyag iratfm) adatának meg kell egyeznie! Figyelem! Az 1. és 2. számú táblázatok tétel- és részösszesen-sorait csak a MOL és a megyei és települési önkormányzati levéltárak töltsék ki! Egyéb levéltárak csak a Nem bontható tételek összesen -sorokat (24. sorok) töltsék ki! 1/a. A levéltári anyag feldolgozottsága a tárgyév dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma megnevezése 1. I. Az államhatalom felsőbb szervei 2. II. Az államigazgatás felsőbb szervei 3. III. A jogszolgáltatás felsőbb szervei Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten darabszinten Tárgyévi rendezett fm = IV. Megyei törv.hat.ok, szab.kir. és thj. városok 4 602,58 9,10 9,10 993, ,09 561, ,58 5. V. Városok és községek 1 790,95 5,32 5,32 53, ,60 211, ,95 6. VI. A közp. államigazgatás területi (szak)szervei 173,14 4,17 118,85 50,12 173,14 7. VII. A jogszolgáltatás területi szervei 740,70 24,24 659,29 57,17 740,70 8. VIII. Tanintézetek, intézmények 61,28 4,12 4,12 2,57 41,38 17,34 61,29 9. IX. Testületek 59,23 1,44 51,52 6,27 59, X. Egyesületek, szervezetek, pártok 30,97 0,15 0,15 0,89 25,49 4,59 30, XI. Gazdasági szervek 98,87 5,54 5,54 27,15 40,85 30,87 98, XII. Egyházi szervezetek, intézmények 10,82 0,03 0,03 0,39 8,86 1,57 10, XIII. Családok 16,19 0,05 15,29 0,85 16, XIV. Személyek 22,26 2,00 2,00 0,49 21,29 0,48 22, XV. Gyűjtemények 73,31 1,00 1,00 15,42 26,81 22,37 64, I-XV. összesen ( ) 7 680,30 27,26 27, , ,32 964, ,60 14

15 1/b. A levéltári anyag feldolgozottsága a tárgyév dec. 31-én (folyt.) Előző évi Előző évi Tárgyévi Rendezett fm Tárgyévi A fondfőcsoport rendezett rendezetlen rendezetlen rendezett alapszinten középszinten darabszinten fm fm fm fm Ssz. száma megnevezése = XVI. A Népközts. és a Tanácsközts. forr. szervei 17,61 0,03 0,03 0,17 17,22 0,22 17,61 2. XVII. Néphat. és különl. feladatokra alakult biz. 200,23 8,40 8,40 22,72 171,74 5,77 200,23 3. XVIII. Az államhatalom felsőbb szervei 4. XIX. Az államigazgatás felsőbb szervei 5. XX. A jogszolgáltatás felsőbb szervei 6. XXI. Megyei törvényhatóságok és thj. városok 722,05 0,46 0,46 10,60 679,61 31,84 722,05 7. XXII. Megyei városok és községek 83,93 1,03 81,03 1,87 83,93 8. XXIII. Tanácsok 6 103,08 187,79 187, , ,23 469, ,29 9. XXIV. Az államigazgatás területi szervei 414,01 5,98 5,98 164,83 235,23 14,07 414, XXV. A jogszolgáltatás területi szervei 1 504,63 8,21 8,21 468, ,32 43, , XXVI. Tanintézetek, intézmények 146,16 2,73 2,73 106,34 37,37 2,45 146, XXVII. Testületek 101,13 23,15 71,68 6,27 101, XXVIII. Egyesületek 117,00 1,25 1,25 73,41 43,29 0,30 117, XXIX. Vállalatok 628,04 12,00 12,00 501,51 131,66 0,14 633, XXX. Szövetkezetek 403,77 32,70 32,70 125,16 314,42 0,59 440, XXXI. Családok és személyek 36,70 1,24 34,70 0,76 36, XXXII. Gyűjtemények 34,57 0,72 0,72 2,64 4,23 34,47 41, XXXIII. Megőrz.re és kez.re levéltárba utalt iratok 251,77 56,27 195,04 0,46 251, XXXIV. A levéltár ügyviteli iratai 96,10 94,98 1,12 96, XXXV. Az MSzMP-Archivumban kezelt iratok 514,66 514,66 514, XXXVI. Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok 22. XXXVII. Mj. városi, városi, községi önkormányzatok 219,59 219,46 0,13 219, XVI-XXXVII. összesen ( ) ,03 260,27 260, , ,88 612, , Nem bontható tételek összesen 25. I-XXXVII. összesen (1/a. tábla 16.+1/b. tábla 23.) ,33 287,53 287, , , , , Tárgyévi összesen: (tárgyévi rendezett + rendezetlen) ,34 15

16 1/c. A levéltári anyag feldolgozottsága a tárgyév dec. 31-én (folyt.) (3) Raktári A fondfőcsoport jegyzékkel száma megnevezése 1. I. Az államhatalom felsőbb szervei 2. II. Az államigazgatás felsőbb szervei 3. III. A jogszolgáltatás felsőbb szervei Repertóriummal Lajstrommal Mutatóval ellátott (fm) Elektronikus segédlettel IV. Megyei törv.hat.ok, szab.kir. és thj. városok 4 342,56 418, , ,56 5. V. Városok és községek 1 721,64 11,40 738, ,91 6. VI. A közp. államigazgatás területi (szak)szervei 168,11 30,74 168,11 7. VII. A jogszolgáltatás területi szervei 716,46 61,48 251,39 716,46 8. VIII. Tanintézetek, intézmények 59,11 0,13 41,53 9. IX. Testületek 52,56 0,15 2,57 4, X. Egyesületek, szervezetek, pártok 30,10 3,30 15, XI. Gazdasági szervek 70,65 0,99 6, XII. Egyházi szervezetek, intézmények 10,82 2,71 10, XIII. Családok 16,14 0,96 16, XIV. Személyek 14,10 14, XV. Gyűjtemények 47,18 1,90 44, I-XV. összesen ( ) 7 249,43 0,00 492, , ,17 16

17 1/d. A levéltári anyag feldolgozottsága a tárgyév dec. 31-én (folyt.) Raktári A fondfőcsoport jegyzékkel Repertóriummal Lajstrommal Mutatóval Elektronikus segédlettel száma megnevezése ellátott (fm) XVI. A Népközts. és a Tanácsközts. forr. szervei 8,20 5,91 4,29 2. XVII. Néphat. és különl. feladatokra alakult biz. 83,23 0,07 17,58 83,23 3. XVIII. Az államhatalom felsőbb szervei 4. XIX. Az államigazgatás felsőbb szervei 5. XX. A jogszolgáltatás felsőbb szervei 6. XXI. Megyei törvényhatóságok és thj. városok 660,87 809,57 660,87 7. XXII. Megyei városok és községek 83,93 39,17 83,83 8. XXIII. Tanácsok 3 464,48 46, , ,03 9. XXIV. Az államigazgatás területi szervei 243,34 4,16 130,60 62, XXV. A jogszolgáltatás területi szervei 1 121, , ,51 274, XXVI. Tanintézetek, intézmények 46,18 2,82 1, XXVII. Testületek 73,79 6,77 17, XXVIII. Egyesületek 44,18 12,77 0, XXIX. Vállalatok 172,56 3,30 10,20 6, XXX. Szövetkezetek 320,14 77,96 1, XXXI. Családok és személyek 32,73 8, XXXII. Gyűjtemények 39,96 3,50 4,00 30, XXXIII. Megőrz.re és kez.re levéltárba utalt iratok 195,50 194, XXXIV. A levéltár ügyviteli iratai 75,90 0,16 8, XXXV. Az MSzMP-Archivumban kezelt iratok 129, XXXVI. Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok 22. XXXVII. MJ városi, városi, községi önkormányzatok 0,13 0, XVI-XXXVII. összesen ( ) 6 795,62 5, , , , Nem bontható tételek összesen 25. I-XXXVII. összesen (1/c. tábla 16.+1/d. tábla 23.) ,05 5, , , ,00 17

18 2/a. A levéltári iratanyag mennyiségi változása a tárgyévben (5) A fondfőcsoport Állomány az Állomány Állomány a előző év dec.31-én gyarapodás csökkenés tárgyév dec.31-én Ssz. száma megnevezése fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) I. Az államhatalom felsőbb szervei 2. II. Az államigazgatás felsőbb szervei 3. III. A jogszolgáltatás felsőbb szervei 4. IV. Megyei törv.hat.ok, szab.kir. és thj. városok , ,68 5. V. Városok és községek , ,27 6. VI. A közp. államigazgatás területi (szak)szervei , ,14 7. VII. A jogszolgáltatás területi szervei , ,70 8. VIII. Tanintézetek, intézmények ,40 0, ,41 9. IX. Testületek 64 59, , X. Egyesületek, szervezetek, pártok 68 31, , XI. Gazdasági szervek , , XII. Egyházi szervezetek, intézmények 12 10, , XIII. Családok 23 16, , XIV. Személyek 18 24, , XV. Gyűjtemények 23 74,31 2 3, , , I-XV. összesen ( ) ,56 2 3, , ,86 18

19 2/b. A levéltári iratanyag mennyiségi változása a tárgyévben (folyt.) (6) A fondfőcsoport Állomány az Állomány Állomány a előző év dec.31-én gyarapodás csökkenés tárgyév dec.31-én Ssz. száma megnevezése fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) XVI. A Népközts. és a Tanácsközts. forr. szervei 19 17, ,64 2. XVII. Néphat. és különl. feladatokra alakult biz , ,63 3. XVIII. Az államhatalom felsőbb szervei 4. XIX. Az államigazgatás felsőbb szervei 5. XX. A jogszolgáltatás felsőbb szervei 6. XXI. Megyei törvényhatóságok és thj. városok , ,51 7. XXII. Megyei városok és községek 23 83, ,93 8. XXIII. Tanácsok ,87 0, ,08 9. XXIV. Az államigazgatás területi szervei ,99 0, , XXV. A jogszolgáltatás területi szervei ,84 111,19 1, , XXVI. Tanintézetek, intézmények , , XXVII. Testületek ,13 0, , XXVIII. Egyesületek , , XXIX. Vállalatok ,04 5, , XXX. Szövetkezetek ,47 36, , XXXI. Családok és személyek 24 36, , XXXII. Gyűjtemények 13 35,29 6, , XXXIII. Megőrz.re és kez.re levéltárba utalt iratok 6 251, , XXXIV. A levéltár ügyviteli iratai 5 96, , XXXV. Az MSzMP-Archivumban kezelt iratok , , XXXVI. Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok 22. XXXVII. MJ városi, városi, községi önkormányzatok 2 219, , XVI-XXXVII. összesen ( ) , ,96 0 1, , Nem bontható tételek összesen 25. I-XXXVII. összesen (2/a. tábla 16.+2/b. tábla 23.) , , , ,34 19

20 2/c. A levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység (7) Rendezés Selejtezés Minta- Ssz. száma A fondfőcsoport Megnevezése középszintű (fm) darabszintű (fm) tételszintű (fm) darabszintű (fm) állvá- nyozás (fm) 1. I. Az államhatalom felsőbb szervei 2. II. Az államigazgatás felsőbb szervei 3. III. A jogszolgáltatás felsőbb szervei Segédletkészítés Raktári Repertórium jegyzék Lajstrom Mutató készült fm-hez IV. Megyei törv.hat.ok, szab.kir. és thj. városok 13,75 13,75 13,75 13,75 5. V. Városok és községek 6. VI. A közp. államigazgatás területi (szak)szervei 7. VII. A jogszolgáltatás területi szervei 8. VIII. Tanintézetek, intézmények 9. IX. Testületek 10. X. Egyesületek, szervezetek, pártok 11. XI. Gazdasági szervek 12. XII. Egyházi szervezetek, intézmények 13. XIII. Családok 0,30 0,30 0,30 0, XIV. Személyek 0,03 0,03 0,03 0, XV. Gyűjtemények 1,68 1,68 1,68 1, I-XV. összesen ( ) 0,03 15,73 0,00 0,00 15,76 15,76 0,00 0,00 0,00 15,76 Elektr. segédlet 20

21 2/d. A levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység (folyt.) (8) A fondfőcsoport Rendezés Selejtezés Minta- középszintű darabszintű tételszintű darabszintállványozás Ssz. száma Megnevezése (fm) (fm) (fm) (fm) (fm) Raktári jegyzék Segédletkészítés Repertórium Lajstrom Mutató készült fm-hez XVI. A Népközts. és a Tanácsközts. forr. szervei 2. XVII. Néphat. és különl. feladatokra alakult biz. 3. XVIII. Az államhatalom felsőbb szervei 4. XIX. Az államigazgatás felsőbb szervei 5. XX. A jogszolgáltatás felsőbb szervei 6. XXI. Megyei törvényhatóságok és thj. városok 7. XXII. Megyei városok és községek 8. XXIII. Tanácsok 100,34 2,48 102,82 102,82 102,82 9. XXIV. Az államigazgatás területi szervei 10. XXV. A jogszolgáltatás területi szervei 20,40 27,38 47,78 47,78 47, XXVI. Tanintézetek, intézmények 12. XXVII. Testületek 0,24 0,24 0,24 0, XXVIII. Egyesületek 3,18 3,18 3,18 3, XXIX. Vállalatok 15. XXX. Szövetkezetek 16. XXXI. Családok és személyek 17.. XXXII. Gyűjtemények 30,36 30,36 30,36 30, XXXIII. Megőrz.re és kez.re levéltárba utalt iratok 19. XXXIV. A levéltár ügyviteli iratai 20. XXXV. Az MSzMP-Archivumban kezelt iratok 2,28 2,28 2,28 2, XXXVI. Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok 22. XXXVII. MJ városi, városi, községi önkormányzatok 23. XVI-XXXVII. összesen ( ) 120,98 65,68 0,00 0,00 186,66 186,66 0,00 0,00 0,00 186, Nem bontható tételek összesen 25. I-XXXVII. összesen (2/c. tábla 16.+2/d. tábla 23.) 121,01 81,41 0,00 0,00 202,42 202,42 0,00 0,00 0,00 202,42 Elektr. segédlet 21

22 Figyelem! A 3. táblázat tételsorait csak a MOL és a megyei és települési önkormányzati levéltárak töltsék ki! Egyéb levéltárak a nem bontható bevétel és kiadás adataikat csak az Egyéb bevételek és Egyéb kiadások (7. és 14.) sorokban szerepeltessék! 3. Pénzügyi adatok ezer Ft Ssz Intézmények működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ebből felügyeleti, fenntartó szervtől kapott támogatás Bevételek 5. - ebből pályázati támogatás = ebből EU támogatás 7. Egyéb bevételek 8. Bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások Felújítási kiadások 13. Felhalmozott kiadások 14. Egyéb kiadások 15. Kiadások összesen ( ) Egyéb pénzügyi adatok A tevékenységet ellátó szervezet bevételéből kiemelt adatok Sorszám Megnevezés 1. Büfé, kávézó 2. Bolt (Ajándék, kiadványok, szakmai anyagok, katalógusok, műsorfüzetek stb.) 3. Rendezvények 4. Reklám 5. Mecentúra, szponzoráció 6. Automaták 7. Időszaki kiállításokhoz kapcsolodó vásár 8. Egyéb szolgáltatások (ruhatári díj, parkolási díj stb.) A felsorolt szolgáltatásokból származó éves bevétel ezer Ft

23 5. Munkaügyi létszámadatok Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók Munkakör Teljes Részmunkaidős Együtt vezető -ebből munkaidős = (3.-ból) 1. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők szakmai Együtt munkakörökben 2. Felsőfokú végzettséggel nem középfokú végzettséggel rendelkezők szakmai egyéb végzettséggel munkakörökben Együtt (2.+3.) Szakmai munkakörben Összesen (1.+4.) felsőfokú végzettséggel Egyéb (nem szakmai) középfokú végzettséggel munkakörökben (működést, 8. ügyvitelt ellátó dolgozók) egyéb végzettséggel Együtt ( ) Mindösszesen (5.+9.) Figyelem! A következő táblázatot (6.sz.) csak a MOL, a megyei és települési önkormányzati levéltárak és az állami szaklevéltárak töltsék ki! 6. Irattáros képzés Jellege 1. Saját szervezésű tanfolyam 2. Más szerv által, a levéltár közreműködésével szervezett tanfolyam 3. Tanfolyamon külön előadások Száma Résztvevők (fő) Figyelem! A következő táblázatot (7.sz) csak a megyei és települési önkormányzati levéltárak töltsék ki! 7. Az anyakönyvi másodpéldányok kezelése Száma UB értesítések Előző évi hátralék Tárgyévben érkezett Tárgyévben bevezetett Hátralék tárgyév december 31-én 0 23

24 8. Használatban lévő helyiségek adatai Megnevezés Alapterület (m 2 ) Állványzat (polcfm) Tárolt iratanyag (iratfm) Iroda ,00 100,00 2. Kutatóterem ,00 10,00 3. Előadó- és kiállító terem Műhely ,00 5. Folyosó és egyéb helyiség ,00 80,00 6. Raktár , , ebből nem megfelelő Levéltár összesen: 8. ( ) , ,34 Figyelem! Ennek a táblázatnak (9.sz.) a tételsorait csak a MOL és a megyei és települési önkormányzati levéltárak töltsék ki! Állami szaklevéltárak, köztestületi és közalapítványi levéltárak csak a Nem bontható tételek összesen sort (13. sor) töltsék ki! Egyéb levéltárak (egyházi- párt- és szervezeti) a táblázatot NE töltsék ki! 9. Az iratképző szervek felügyelete a tárgyévben Ssz. Az iratképző szervek fondfőcsoprtszáma és megnevezése 1. XVIII. Az államhatalom felsőbb szervei 2. XIX. Az államigazgatás felsőbb szervei 3. XX. A jogszolgáltatás felsőbb szervei Iratkezelés ellenőrzése Iratselejtezés jóváhagyása szerv alkalom szerv alkalom Szervek száma XXIV Az államigazgatás területi 4. (szak)szervei XXV. A jogszolgáltatás területi szervei XXVI. Tanintézetek, intézmények XXVII. Testületek XXVIII. Egyesületek XXIX. Vállalatok XXX. Szövetkezetek XXXVI. Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok XXXVII. MJ városi, városi, községi önkormányzatok 13. Nem bontható tételek összesen Összesen: ( )

25 10. A speciális leltári anyag mennyiségének változása Az anyag jellege Előző év záróadata Gyarapodás Csökkenés Tárgyév dec. 31-i mennyiség = előtti oklevél (db) ebből eredeti ebből fényképmásolat Térkép (db) Tervrajz (db) Fénykép (db) Hangfelvétel (tekercs) Mozgófilm (tekercs) Mikrofilm (felvétel) Digitalizált másolat (felvétel) Számítógépes adathordozó (db) A levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység Az anyagvédelem jellege 1. Fertőtlenített (ifm) Restaurált Térkép (db) Saját műhelyben más Máshol levéltár saját Összesen levéltárak végeztetett anyagából anyagából = Oklevél (db) Irat, kötet (folio) Tervrajz (db) 6. Pecsét (db) 7. Levéltári anyag kötése (kötet) Biztonsági mikrofilmezés (felvétel) 9. Digitalizálás (felvétel) 12. A levéltár biztonsági filmezett iratanyaga Előző év december 31-én 171 ifm 2. Tárgyév december 31-én 171 ifm 25

26 13. A levéltár digitalizált anyaga Iratok (ifm) Speciális anyag (db) Mikrofilm (felv.) Előző év december 31-én 6, Tárgyév december 31-én 6, A fondokhoz készített áttekintő raktári jegyzék/repertórium 1. A tárgyév dec 31-ig áttekintő raktári jegyzék/repertórium készült 2687 fond-hoz 2. - Ebből digitálisan készült 1245 fond-hoz Kutatószolgálat Hazai Külföldi kutatók esetében Összesen = Benyújtott kutatási kérelmek száma ebből elutasított kérelem 3. Kutatók száma Kutatási esetek száma Kutatóknak adott írásbeli felvilágosítások száma Kutatóknak kiadott másolatok száma Ügyfélszolgálat 1. Ügyfelek száma 2. Ügyfelek számára kiadott másolatok száma fő 681 db 17. Levéltári iratok kölcsönzése Kölcsönzési esetek száma Levéltár részére 1 2. Államigazgatási szerv részére 1 3. Jogszolgáltató szerv részére 2 4. Társadalombiztosítási igazgatóság részére 5. Egyéb szerv részére 2 26

27 18. A tárgyévben végzett közművelődési feladatok Esetek száma Látogatók száma Kiállítások Önállóan rendezése más intézménnyel 3. hazai kiállításra 2 Iratkölcsönzés 4. külföldi kiállításra 5. Digitálisan publikált kiadványok (CD, DVD) száma 6. Levéltár-látogatás Iskolai szakköri foglalkozások, levéltári órák 8. Oktatási szemléltető forráspublikációk, ismeretterjesztő levéltári kiadványok (db) 19. A levéltár informatikai ellátottsága (a tárgyév dec. 31-én) Internetkapcsolat: (1: Nincs; 2: Analóg modem v. ISDN; 3: Bérelt vonal; 4: Szélessávú (1 Mbit/s-től)) Van-e saját honlapja: (1: Nincs; 2: Egyszerű struktúra, statikus adattartalom; 3: Összetettebb struktúra, rendszeresen frissülő tartalom; 4: Portálszerű szolgáltatások, naponta többször frissülő tartalom) 3. Van-e belső hálózata (LAN)? Van 4. Hálózatba kötött munkaállomások (számítógépek) száma Nyilvános Internet-terminálok száma 0 6. Van-e helyben nyilvános Internet elérési pont (pl WLAN Hotspot)? Nincs Saját, nyilvánosan elérhető digitalizált tartalom, szakmai adatbázis (1: nincs; 2: van, csak helyben elérhető; 3: van, on-line elérhető) Rendelkezik-e informatikai szakszemélyzettel? (1: Informatikai szervezeti egység; 2: Informatikus/rendszergazda/üzemeltető; 3: Szerződés alapján, kiszervezve; 4: Nincs 9 Saját készítésű adatbázisok száma 3 db 10 Honlap látogatottság (látogató/nap): (1: 0-10, 2: , 3: , 4: >1000)

28 Figyelem! Az 1. sor megfelelő oszlopait kérjük kipipálni. 20. A levéltár elektronikus anyagához való hozzáférés (a tárgyév dec. 31-én) Az anyag jellege A hozzáférés Online Offline (CD, DVD) Elektronikus fondjegyzék 2. Elektronikus segédletek (db) Digitalizált iratállomány (ifm) 6,26 28

29 2. sz. melléklet: A Pest Megyei Levéltár évi iratgyarapodási jegyzéke Sorszám Levéltári jelzet Levéltári anyag megnevezése terjedelme évköre 1. XV. 23-b. Budakeszi Város képviselő-testületi 1 DVD 2010 ülésekről készült hanganyag 2. XV. 23-b. Üröm községi képviselő-testületi ülésekről 57 MC készült hanganyag 3. XXIV. 3. Nagykátai Rendőrkapitányság iratai, TÜK 0.12 ifm iratok 4. XXV. 22-a. Ceglédi Városi Bíróság iratai. Polgári 22,35 ifm ügyek iratai 5. XXV. 22-b. Ceglédi Városi Bíróság iratai. Büntető 64,85 ifm ügyek iratai 6. XXV. 22-c. Peren kívüli iratok 0,2 ifm XXV. 29. Nagykőrösi Városi Bíróság iratai 23,79 ifm XXX Dabasi mezőgazdasági szövetkezetek iratai 36,4 ifm A Pest Megyei Levéltár évi iratgyarapodása összesen: 147,71 ifm, 1 DVD és 57 MC. 29

Levéltári intézmények 2008. évi adatai

Levéltári intézmények 2008. évi adatai Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1446/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 10103378 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

/2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés 1 /2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2009. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés /2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2010. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

J E L E N T É S évben a táncegyüttesekről

J E L E N T É S évben a táncegyüttesekről Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.1) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 2179 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1452/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

J E L E N T É S a évben a hangversenyekről

J E L E N T É S a évben a hangversenyekről Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1451 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

J E L E N T É S évben a Szabadtéri színházak tevékenységéről

J E L E N T É S évben a Szabadtéri színházak tevékenységéről Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1449 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

befogadó produkciós rendelkező Minősítés: nemzeti kiemelt nem minősített egyház egyéb

befogadó produkciós rendelkező Minősítés: nemzeti kiemelt nem minősített egyház egyéb Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1447 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2007.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

J E L E N T É S a 2008. évben rendezett kiállításokról

J E L E N T É S a 2008. évben rendezett kiállításokról Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1445/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2006. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete ete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII. ) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes

Részletesebben

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 215 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Intézményazonosító: 1196997 Az adatszolgáltató székhelye: 1145Budapest

Részletesebben

Statisztika Útmutató. Útmutató

Statisztika Útmutató. Útmutató Útmutató Az adatgyűjtést a 257/2010. (XI. 9.) Korm. rendelet írja elő. Az adatszolgáltató adatai Az adatszolgáltató intézmény adatait olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni. Levéltári anyag

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft. - Stúdió Színpad Státusz: Piszkozat (kitöltő) 2015

Vígszínház Nonprofit Kft. - Stúdió Színpad Státusz: Piszkozat (kitöltő) 2015 Vígszínház Nonprofit Kft. - Stúdió Színpad Státusz: Piszkozat (kitöltő) 2015 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Vígszínház Nonprofit Kft. Intézményazonosító: 10020841 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 216 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Damjanich János Múzeum Intézményazonosító: 124216 Az adatszolgáltató székhelye: 5Szolnok Utca, házszám:

Részletesebben

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő)

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2008.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Természettudományi Múzeum Intézményazonosító: 11896681 Az adatszolgáltató

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 25 Alapadatok Az adatszolgáltató Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft. - Stúdió Színpad Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Vígszínház Nonprofit Kft. - Stúdió Színpad Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Vígszínház Nonprofit Kft. - Stúdió Színpad Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Vígszínház Nonprofit Kft. Intézményazonosító: 10020841 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016

Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Természettudományi Múzeum Intézményazonosító:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR évi munkabeszámolója

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR évi munkabeszámolója A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2012. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Kitöltő telefonja (körzetszám is): Működési, nyitvatartási idő heti átlagos óraszáma:

Kitöltő telefonja (körzetszám is): Működési, nyitvatartási idő heti átlagos óraszáma: Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1444 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008.

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008. PEST MEGYEI LEVÉLTÁR SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008. Budapest, 2009. március 4. Készítette: Pap Márta Dr. Héjjas Pál igazgató I. Az intézmény szakmai feladatellátásának szakmai értékelése Az intézmény a 2008.

Részletesebben

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Az intézmény gazdálkodási jogköre 2009. január 1-jétől: részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti teljes jogkörrel rendelkező költségvetési

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009.

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár 2010. évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. 1 A Savaria Egyetemi Központ Levéltárának 2010.évi munkaterve I. Gyűjtemény szervezése, iratbegyűjtés

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára P A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Pest Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r p e s t Megyei levélt á

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Kitöltő telefonja (körzetszám is): megyei/fővárosi önkormányzat. gazdasági szervezet

Kitöltő telefonja (körzetszám is): megyei/fővárosi önkormányzat. gazdasági szervezet Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1441 Adatszolgáltató: Állatkertek, vadasparkok, kultúrparkok Kitöltendő: 2 példányban Beküldendő: 2016. január

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950)

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) BEVEZETŐ A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) A kutatás célja A mai magyarországi önkormányzati levéltárakban található azon fondok és állagok mutatójának és rövid ismertetésének

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

Misina Kulturális és Táncegyesület. Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok. A tevékenységet ellátó szervezet adatai

Misina Kulturális és Táncegyesület. Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok. A tevékenységet ellátó szervezet adatai Misina Kulturális és Táncegyesület Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Misina Kulturális és Táncegyesület Intézményazonosító: 10033908 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának pályázata Pályázati azonosító: 3511/03849 Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA A F Ő V Á R O S I B Í R Ó S Á G 2 0 0 5. É V I K Ö LT S É G V E T É S I A L A P O K M Á N YA 1. Fejezet száma, megnevezése, cím:

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

Nemzeti Hírközlési Hatóság

Nemzeti Hírközlési Hatóság INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1077 Budapest Dob u. 75-81. Az adatszolgáltatás a 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1705/04 A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI

Részletesebben

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 11/b Az adatszolgáltatás a XXX/2002. (X. XX.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1705/03 A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2008. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2008. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 172-1/2009. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

STATISZTIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS

STATISZTIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS FŐVÁROSI BÍRÓSÁG ELNÖKE El. IX. A.9/. STATISZTIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG ügyforgalmáról és tevékenységéről év. 1. oldal Ügyforgalmi statisztika a Fővárosi területéhez tartozó kerületi bíróságokon

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlése Sopron, 2013. augusztus 26-28. A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Peren kívüli ügyek iratai 1952 1994 XXV. 28. d. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA A F Ő V Á R O S I B Í R Ó S Á G 2 0 0 9. É V I K Ö LT S É G V E T É S I A L A P O K M Á N YA 1. Fejezet száma, megnevezése, cím:

Részletesebben

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ 3. sz. összesítő jegyzék V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ Terjedelem: 63,74 fm, 482 doboz /48,20 fm/, 520 kötet /14,94 fm/, 3 köteg /0,60 fm/, 1005 r. e. Raktári helye:

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA A F Ő V Á R O S I B Í R Ó S Á G 2 0 0 7. É V I K Ö LT S É G V E T É S I A L A P O K M Á N YA 1. Fejezet száma, megnevezése, cím:

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1438

Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1438 Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1438 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva

Részletesebben

VIII. 62. 1955 1994, é. n.

VIII. 62. 1955 1994, é. n. VIII. 62 A Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola (1965-ig Pest Megyei Tanács V. B. 2. sz. Kereskedelmi Tanulóiskolája, 1978-ig Kereskedelmi és Vendéglátóipari

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben