VÁLTOZÁSMUTATÓ SZEPTEMBER VÁLOGATÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS"

Átírás

1 VÁLTOZÁSMUTATÓ SZEPTEMBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban. A hatálybalépés időpontját csak akkor tüntetjük fel, ha az a 30 napot meghaladja. A módosított jogszabályoknál feltüntetjük, hogy mekkora részük változik. átfogóan közepesen kismértékben ÚJ JOGSZABÁLYOK évi CXL. törvény a fémkereskedelemről évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól 338/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó képzési, kutatási, hatósági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről 334/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól 19/2013. (IX. 27.) MNB rendelet a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a Magyar Nemzeti Bank részére teljesítendő egyes kötelezettségeiről, valamint a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról 18/2013. (IX. 24.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről 17/2013. (IX. 5.) MNB rendelet az Eötvös József ezüst emlékérme kibocsátásáról 54/2013. (IX. 13.) BM rendelet a magyar szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának évi munkálatairól című Zárójegyzőkönyv, valamint a Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez A határszakasz című határokmány jóváhagyásáról 53/2013. (IX. 11.) BM rendelet a belügyminiszter ágazatába tartozó kéményseprő szakma mestervizsga követelményeiről 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet a honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet a ruházati ellátásról 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet az egyes költségtérítésekről 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól 17/2013. (IX. 3.) HM rendelet az étkezési utalvánnyal való ellátásról 57/2013. (IX. 27.) NFM rendelet a bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokról

2 6 52/2013. (IX. 13.) NFM rendelet a villamos energia elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról 42/2013. (IX. 30.) NGM rendelet a hitelintézetek befektetési szabályzatáról 41/2013. (IX. 30.) NGM rendelet a pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról 39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról /2013. (IX. 13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról 35/2013. (IX. 3.) NGM rendelet az Európai Unió területére belépő, vagy azt elhagyó készpénz ellenőrzésének végrehajtásáról, annak részletes szabályairól, valamint a kiszabott bírság bevételezésének rendjéről 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet a cukorrépa-termelők évi nemzeti kiegészítő támogatásáról 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet a rádióamatőr szolgálatról 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 13/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról változásmutató 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK évi CCVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról évi CXXXIX. tv évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről évi CXXXIX. tv évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról évi CXL. tv /2010. (III. 31.) Korm. rendelet az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának részletes pénzügyi és műszaki feltételeiről és követelményeiről 343/2013. (IX. 25.) Korm. r. 7/2010. (I. 22.) Korm. rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiszabott bírságból származó bevétel felhasználásáról 345/2013. (IX. 30.) Korm. r. 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működésére, felügyeletére, felhasználására, megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról 343/2013. (IX. 25.) Korm. r. 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről 340/2013. (IX. 25.) Korm. r. 101/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet a mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatásáról 345/2013. (IX. 30.) Korm. r. 261/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a biztosítók jelzáloghitelezési tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekről 345/2013. (IX. 30.) Korm. r /2013. (VIII. 27.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről 18/2013. (IX. 24.) MNB r.

3 30/1997. (IV. 18.) BM rendelet a kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó szakmában szervezendő kéményseprő mestervizsga szakmai és vizsgáztatási követelményeiről 53/2013. (IX. 11.) BM r. 26/2004. (IV. 21.) ESzCsM rendelet a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyásáról 66/2013. (IX. 23.) EMMI r. 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 66/2013. (IX. 23.) EMMI r. 21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól 66/2013. (IX. 23.) EMMI r. 116/2004. (VII. 9.) FVM ESzCsM GKM együttes rendelet a gyümölcsborok előállításáról 75/2013. (IX. 6.) VM r. 14/2012. (VII. 30.) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak étkezési utalvánnyal való ellátásáról 17/2013. (IX. 3.) HM r. 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól 18/2013. (IX. 5.) HM r. 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseiről 19/2013. (IX. 6.) HM r. 5/2002. (I. 25.) HM rendelet a szerződéses katonák továbbszolgálói jutalma, leszerelési segélye, illetőleg toborzópénze megállapításának és kifizetésének rendjéről 21/2013. (IX. 17.) HM r. 4/2002. (I. 25.) HM rendelet a repülőhajózók és ejtőernyősök egyszeri juttatásáról 21/2013. (IX. 17.) HM r. 3/2002. (I. 25.) HM rendelet a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról 21/2013. (IX. 17.) HM r. 6/2006. (V. 17.) IHM rendelet a rádióamatőr szolgálatról 55/2013. (IX. 25.) NFM r. 7/2004. (IV. 20.) IHM rendelet az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nettó elkerülhető költségei számításának alapelveiről és meghatározásának módjáról 53/2013. (IX. 25.) NFM r. 3/2004. (III. 4.) IHM rendelet az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölésére vonatkozó szabályokról 53/2013. (IX. 25.) NFM r. 17/2008. (VIII. 1.) KHEM rendelet a villamos energia elosztó hálózati engedélyesek és az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások köréről és díjairól 52/2013. (IX. 13.) NFM r /1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 54/2013. (IX. 25.) NFM r. 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról 51/2013. (IX. 6.) NFM r. 13/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet a kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti szállításáról szóló szabályzat kihirdetéséről 51/2013. (IX. 6.) NFM r. 19/2001. (V. 25.) KöViM PM együttes rendelet az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról 39/2013. (IX. 24.) NGM r. 9/2010. (IV. 21.) MeHVM rendelet az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi terhek megtérítésének részletes szabályairól 53/2013. (IX. 25.) NFM r. 2/2010. (II. 16.) MeHVM rendelet a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól 23/2013. (IX. 30.) KIM r. 3/2002. (I. 21.) MeHVM rendelet a távbeszélő-szolgáltatási piacon jelentős piaci erővel rendelkező távközlési szolgáltató által nyújtott távbeszélő-szolgáltatás díjairól, valamint az egyetemes távközlési szolgáltatással kapcsolatos díjcsomagokról 53/2013. (IX. 25.) NFM r. 7

4 8 36/2005. (X. 31.) PM rendelet a pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról 41/2013. (IX. 30.) NGM r. 25/2001. (VI. 25.) PM rendelet a mezőgazdasági biztosító egyesületeknek nyújtott támogatás folyósításának részletes szabályairól 40/2013. (IX. 30.) NGM r. 30/1998. (XI. 13.) PM rendelet a magán-nyugdíjpénztári minősítő tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásba vételére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról 40/2013. (IX. 30.) NGM r. 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet a cukorrépa-termelők évi nemzeti kiegészítő támogatásáról 79/2013. (IX. 13.) VM r. 10/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet az adatszolgáltatás során felmerült, az informatikai rendszer súlyos problémáival kapcsolatos bejelentés szabályairól 9/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet a nem természetes személy, szervezet és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet a tőkepiaci törvényben meghatározott, kizárólagos elektronikus kapcsolattartással nem érintett egyes bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet a kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő nem természetes személyekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára, valamint a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által változásmutató benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokról 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet a befektetési alapokkal összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről 3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet a pénzügyi szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről 2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről 1/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet a befektetési alapok adataiban bekövetkező változások bejelentésének tartalmi és formai feltételeiről 28/2012. (XII. 12.) PSZÁF rendelet a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó javadalmazási adatok köréről 27/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások által a 300 millió forint feletti javadalmazásban részesített személyekkel kapcsolatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről 26/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáknak és a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján történő meghirdetésének rendjéről 13/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke által adományozható Elnöki Díjról

5 11/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet a befektetési alapkezelők panaszkezelésére vonatkozó szabályokról 10/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet a befektetési vállalkozások és árutőzsdei szolgáltatók panaszkezelésére vonatkozó szabályokról 9/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet a biztosítók és a független biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó szabályokról 8/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények panaszkezelésére vonatkozó szabályokról 7/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet a magánnyugdíjpénztárak panaszkezelési eljárására vonatkozó szabályokról 6/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak panaszkezelésére vonatkozó szabályokról 5/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet a pénzügyi intézmények, a pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények panaszkezelésére vonatkozó szabályokról 2/2012. (VII. 26.) PSZÁF rendelet a hitelintézetek által forgalmazott számlatermékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről 28/2011. (XII. 5.) PSZÁF rendelet a hitelintézetek befektetési szabályzatáról 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet a magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet az ISIN azonosítóról 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelet a biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról 21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet az egészség- és önsegélyező pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről 20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet a pénzügyi vállalkozások és pénzpiaci alkuszok által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról 19/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről 18/2011. (X. 12.) PSZÁF rendelet a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről 17/2011. (X. 12.) PSZÁF rendelet az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről 15/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet a Kártalanítási Számla kezelője adatszolgáltatási kötelezettségéről 9

6 10 14/2011. (X. 5.) PSZÁF rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elfogadott, illetve a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelvekről 13/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet a Kártalanítási Alap kezelője adatszolgáltatási kötelezettsége szabályairól 12/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet a független biztosításközvetítők felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségéről 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények adatszolgáltatási kötelezettségéről 10/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet a befektetési vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére teljesítendő, a tőkehelyzet bemutatására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, árutőzsdei szolgáltatást végzők adatszolgáltatási kötelezettségéről 8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet a hitelintézetek által szolgáltatandó tőkemegfelelési adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet a befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet a kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről 2/2011. (II. 23.) PSZÁF rendelet a kijelölt hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségének módosításáról MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása változásmutató évi CXXXV. törvény a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról évi LXXXVI. törvény egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról évi LXXXIII. törvény a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről évi CXLV. tv évi CCIV. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről évi CXLIV. tv évi CLXII. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről évi CC. törvény a nemzeti mobil fizetési rendszerről évi CXLI. tv évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról évi CXLII. tv.

7 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról évi CLXXIX. törvény nemzetiségek jogairól évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 23/2013. (IX. 25.) AB h évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről évi CII. törvény a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról évi XL. törvény a földgázellátásról évi CLIX. törvény a viszontbiztosítókról évi CXLV. tv évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről évi CI. törvény a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról évi CXLV. tv évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezéséről évi CXLV. tv évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 11

8 évi C. törvény az elektronikus hírközlésről évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről évi XXIII. törvény a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről évi CXX. törvény a tőkepiacról évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről évi CXXXVIII. tv évi XII. törvény a külföldre utazásról évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról változásmutató évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról évi XLVIII. törvény a közraktározásról évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról évi XCIII. törvény az illetékekről évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet a radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról 348/2013. (IX. 30.) Korm. r. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 347/2013. (IX. 30.) Korm. r. 422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a központosított illetményszámfejtés szabályairól

9 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól 329/2013. (IX. 3.) Korm. r. 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól 347/2013. (IX. 30.) Korm. r. 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 347/2013. (IX. 30.) Korm. r. 335/2013. (IX. 20.) Korm. r. 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 336/2013. (IX. 20.) Korm. r. 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról 29/2013. (IX. 3.) Korm. r. 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól 328/2013. (IX. 3.) Korm. r. 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 346/2013. (IX. 30.) Korm. r. 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet a Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól 347/2013. (IX. 30.) Korm. r. 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 333/2013. (IX. 17.) Korm. r. 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 347/2013. (IX. 30.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 347/2013. (IX. 30.) Korm. r. 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 347/2013. (IX. 30.) Korm. r. 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól 344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, öszszeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 342/2013. (IX. 25.) Korm. r. 344/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet az átruházott hitelkockázatot megtestesítő kitettségekről 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról 348/2013. (IX. 30.) Korm. r. 13

10 14 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 327/2013. (IX. 3.) Korm. r. 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról 328/2013. (IX. 3.) Korm. r. 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról 342/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről 328/2013. (IX. 3.) Korm. r. 270/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet a térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről 328/2013. (IX. 3.) Korm. r. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 336/2013. (IX. 20.) Korm. r. 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 344/2013. (IX. 27.) Korm. r. változásmutató 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról 345/2013. (IX. 30.) Korm. r. 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 339/2013. (IX. 25.) Korm. r. 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról 204/2008. (VIII. 19.) Korm. rendelet az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködéséről szóló egyezmény kihirdetéséről 348/2013. (IX. 30.) Korm. r. 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról 22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről 345/2013. (IX. 30.) Korm. r. 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a hitelintézetek értékpapírosítási tőkekövetelményéről 345/2013. (IX. 30.) Korm. r. 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló évi CI. törvény végrehajtásáról

11 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól 329/2013. (IX. 3.) Korm. r. 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 344/2013. (IX. 27.) Korm. r. 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról 328/2013. (IX. 3.) Korm. r. 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről 345/2013. (IX. 30.) Korm. r. 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről 345/2013. (IX. 30.) Korm. r. 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a felszámolók névjegyzékéről 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról 335/2013. (IX. 20.) Korm. r. 8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról 328/2013. (IX. 3.) Korm. r. 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 347/2013. (IX. 30.) Korm. r. 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól 348/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet a tőzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 337/2013. (IX. 25.) Korm. r. 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 332/2013. (IX. 16.) Korm. r. 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzváltási tevékenységről 345/2013. (IX. 30.) Korm. r. 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről 15

12 16 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről 347/2013. (IX. 30.) Korm. r. 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénz tárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól változásmutató 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 345/2013. (IX. 30.) Korm. r. 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 339/2013. (IX. 25.) Korm. r. 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 339/2013. (IX. 25.) Korm. r. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 346/2013. (IX. 30.) Korm. r. 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 339/2013. (IX. 25.) Korm. r. 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról

13 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet a lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról 336/2013. (IX. 20.) Korm. r. 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről 330/2013. (IX. 5.) Korm. r. 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény végrehajtásáról 347/2013. (IX. 30.) Korm. r. 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről 19/2013. (IX. 27.) MNB r. 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól 51/2013. (IX. 10.) BM r. 9/2013. (III. 29.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről 52/2013. (IX. 10.) BM r. 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról 63/2013. (IX. 10.) EMMI r. 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról 64/2013. (IX. 10.) EMMI r /2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről 65/2013. (IX. 19.) EMMI r. 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 77/2013. (IX. 10.) VM r. 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 86/2013. (IX. 27.) VM r. 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 75/2013. (IX. 6.) VM r. 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 75/2013. (IX. 6.) VM r. 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 86/2013. (IX. 27.) VM r. 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról 76/2013. (IX. 10.) VM r. 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 81/2013. (IX. 13.) VM r. 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet a vágóállatok vágás utáni minősítéséről 80/2013. (IX. 13.) VM r. 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról 56/2013. (IX. 27.) NFM r. 17

14 18 13/2000. (VII. 14.) IM rendelet a Börtönlelkészi Szolgálatról 23/2013. (IX. 30.) KIM r. 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól 23/2013. (IX. 30.) KIM r. 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről 58/2013. (IX. 27.) NFM r /2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről 58/2013. (IX. 27.) NFM r /2013. (VI. 29.) KIM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről 23/2013. (IX. 30.) KIM r. 2/2013. (III. 6.) KIM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 23/2013. (IX. 30.) KIM r. 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról 23/2013. (IX. 30.) KIM r. 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 83/2013. (IX. 25.) VM r. 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 84/2013. (IX. 25.) VM r. 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről 58/2013. (IX. 27.) NFM r. 52/2013. (IX. 13.) NFM r. 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, változásmutató adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról 37/2013. (IX. 13.) NGM r. 10/2013. (III. 13.) NGM rendelet az elemi költségvetésről 40/2013. (IX. 30.) NGM r. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 37/2013. (IX. 13.) NGM r. 39/2012. (XII. 20.) NGM rendelet a Pénzügyi Jogok Biztosáról 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 48/2011. (XII. 21.) NGM rendelet a Kártalanítási Számla eredményelszámolásának szabályairól 47/2011. (XII. 21.) NGM rendelet a Kártalanítási Alap javára teljesített befizetéseknek, az Alap kezelésének és az Alap kezelője eredményelszámolásának szabályairól 45/2011. (XII. 21.) NGM rendelet a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének eredményelszámolásáról 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 40/2013. (IX. 30.) NGM r /2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről 63/2013. (IX. 10.) EMMI r.

15 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról 40/2013. (IX. 30.) NGM r. 41/2008. (XII. 31.) PM rendelet a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet módosításáról 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet a függő és független biztosításközvetítői hatósági kép zés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról 40/2013. (IX. 30.) NGM r. 40/2005. (XII. 9.) PM rendelet a jelzáloglevelek fedezete körében alkalmazandó jelenérték számítás szabályairól 28/2005. (VIII. 26.) PM rendelet a piacbefolyásolásra utaló magatartások vizsgálatakor figyelembe veendő körülményekről, az elfogadott piaci gyakorlat megállapításának folyamatáról, valamint a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának jogos érdekből történő késleltetésével kapcsolatos szabályokról 6/2002. (II. 20.) PM rendelet a befektetési szolgáltató, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a tőzsde tájékoztatási kötelezettségéről 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott de minimis támogatásról 77/2013. (IX. 10.) VM r. 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 75/2013. (IX. 6.) VM r. 11/2013. (III. 5.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 77/2013. (IX. 10.) VM r. 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről 82/2013. (IX. 17.) VM r. 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről 85/2013. (IX. 25.) VM r. 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról 11/2013. (IX. 19.) NMHH r. 8/2013. (IX. 19.) NMHH r. 7/2013. (IX. 19.) NMHH r. 1/2013. (I. 7.) NMHH rendelet a nem polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról 10/2013. (IX. 19.) NMHH r. 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról 11/2013. (IX. 19.) NMHH r. 8/2013. (IX. 19.) NMHH r. 9/2012. (III. 28.) NMHH rendelet a felügyeleti díj mértékéről, valamint a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról 13/2013. (IX. 25.) NMHH r. 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól 9/2013. (IX. 19.) NMHH r. 7/2013. (IX. 19.) NMHH r. 11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól 10/2013. (IX. 19.) NMHH r. 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 13/2013. (IX. 25.) NMHH r. 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról 16/2013. (IX. 25.) NMHH r. 15/2013. (IX. 25.) NMHH r. 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól 9/2013. (IX. 19.) NMHH r. 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet a frekvencialekötés és -használat díjáról 12/2013. (IX. 19.) NMHH r. 19

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei

Részletesebben

T/ 13082. számú törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/ 13082. számú törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 13082. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. november 0 2013.

Részletesebben

A KSH által statisztikai célra átvett adminisztratív adatok gyűjtését elrendelő jogszabályok 2015

A KSH által statisztikai célra átvett adminisztratív adatok gyűjtését elrendelő jogszabályok 2015 KSHazonosító A KSH által statisztikai célra átvett adminisztratív adatok gyűjtését elrendelő jogszabályok 2015 Az adatátvétel megnevezése Az adminisztratív adatgyűjtést elrendelő magyar jogszabály száma

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 26030 2014. évi

Részletesebben

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám 1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám A Kormány 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) 2 Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 8., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (VI. 8.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 12., péntek Tartalomjegyzék 312/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31

1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31 1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 19., szerda Tartalomjegyzék 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 12., csütörtök Tartalomjegyzék 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint

Részletesebben