11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról"

Átírás

1 1 Készítette: Zórád Zoltán Mérnöki és elvi ügyek Változatszám: 1 Hatálybalépés időpontja: március 1. 11/2009. VIG. sz. UTASÍTÁS 11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság KH/KV/A/NS/20/1/2009. szám alatt Hatályba lépteti: Dr. Márkus Imre vezérigazgató

2 2 Sorszám A módosítás száma A módosítás hatályba lépésének ideje A módosítás tárgya Megjegyzések

3 3 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az utasítás célja Hatály és felelősség meghatározása Az Utasítás hatálya, tartalma Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az Utasítás rendelkezéseinek értelmezése, alkalmazása Fogalmak meghatározása Szervezeti egység Szolgálati felsőbbség A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatkörök Alapképzés Előzetes (újfelvételes) oktatás Időszakos oktatás Eseti oktatás Vizsgáztatás Hatósági vizsga Alapvizsga, szakvizsga Különbözeti vizsga Időszakos vizsga Eseti vizsga Javítóvizsga Képzőszervezet Oktató Vizsgáztató Vizsgabiztos Felügyelet alatti munkavégzés Gyakorlati képzés Tanfolyami gyakorlati képzés Az oktatás, képzés rendszere, szervezése, felügyelete és ellenőrzése Az oktatásra és vizsgáztatásra vonatkozó általános szabályok SZAKMAI KÉPZÉSEK A szakmai képzések típusai A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítés megszerzésére irányuló alapképzések rendje A képzési engedély A képzés témakörei, a képzési program A képzés személyi feltételei, vasútszakmai oktatók A képzésben résztvevő hallgatókkal szemben támasztott követelmények A képzés tárgyi feltételei Az alapképzés megkezdése A vasúti közlekedés biztonságával össze nem függő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítés megszerzésére irányuló alapképzések rendje Az időszakos oktatások rendje Az időszakos oktatások célja Az időszakos oktatások oktatóival szemben támasztott követelmények Időszakos oktatáson való részvételre kötelezett munkavállalók Oktatási ütemterv Az időszakos oktatások lebonyolításával kapcsolatos rendelkezések Az időszakos oktatások mulasztásának következménye és pótlásának lehetősége Az időszakos oktatások ideje és tartalma Biztonsági oktatások rendje Üzembiztonsági oktatás... 14

4 Tűzvédelmi oktatás Vagyonvédelmi oktatás Vegyvédelmi oktatás Informatikai biztonsági és titokvédelmi oktatás Környezetvédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Az oktatásokon való részvétel nyilvántartása Az oktatási naplók használata Egyéni nyilvántartó lap VIZSGÁZTATÁS Alapvizsgák, szakvizsgák A vizsgabiztossal szemben támasztott követelmények: A hallgató alapvizsgára bocsátásának feltételei A hallgató alapvizsgájának felfüggesztése, illetve eltiltása az alapvizsgától Időszakos vizsgáztatás A vizsgák igazolása Sikertelen alapvizsga esetén követendő eljárás Sikertelen időszakos vizsga esetén követendő eljárás Az alapvizsga érvényessége a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben ALAPVIZSGÁK, SZAKVIZSGÁK Forgalmi vizsga Mozdonyvezetői forgalmi vizsga Egyszerűsített forgalmi vizsga mozdonyfelvigyázók részére Határforgalmi vizsga Vontatási főirányító SZIR jogosultsági vizsga Felsőfokú vontatási vizsga (állami felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére) Tűzvédelmi szakvizsga HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK HATÁLYBA LÉPÉS, ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK... 41

5 5 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Az utasítás célja a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (a továbbiakban Társaság) alkalmazott szakmai képzések rendszerének, a képzések tartalmának és vizsgarendjének szabályozása Hatály és felelősség meghatározása Az Utasítás hatálya, tartalma Az Oktatási Utasítás hatálya kiterjed a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállalókra, valamint a Társaság területén engedélyezett tevékenységet, illetve a vele szerződés alapján munkát végzőkre. Az Oktatási Utasítás (a továbbiakban Utasítás) tartalmazza a Társaságot érintő más oktatási rendelkezésekben nem szabályozott vasúti szakmai képzéseket, a rendszeres és esetenkénti oktatás, továbbá a hozzá kapcsolódó ellenőrzés és vizsgáztatás általános előírásait Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Mérnöki és Elvi Ügyek vezetője Az Utasítás rendelkezéseinek értelmezése, alkalmazása Az Utasítás rendelkezésének értelmezése során felmerülő véleménykülönbség esetén elvi állásfoglalás adására a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatkört, munkakört érintő képzési, vizsgáztatási kérdésekben a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. működtetési vezérigazgatóhelyettese, egyéb képzési kérdésekben a humán igazgató jogosult. További véleménykülönbség esetén a szolgálati út betartásával a jóváhagyó hatósághoz kell fordulni Fogalmak meghatározása Szervezeti egység A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SzMSz) szerinti szervezeti struktúra különálló eleme Szolgálati felsőbbség A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. SzMSz-ben meghatározott szervezeti felépítése szerint, az adott szervezeti egységet irányító, felügyeletét ellátó szervezeti egység A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatkörök Az 1. sz. mellékletben meghatározott feladatkörök ellátására irányuló munkakörök a vasúti közlekedés biztonságával összefüggőnek minősülnek. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltése meghatározott a) hatósági alapvizsgához (a továbbiakban: alapvizsga), illetve b) hatósági időszakos vizsgához kötött Alapképzés Meghatározott feladatkör ellátására irányuló, illetve munkakör betöltésére alkalmas személyt önálló munkavégzésre felkészítő, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, szervezett, vizsgával záruló képzés.

6 Előzetes (újfelvételes) oktatás A munkába állítást megelőzően, a munkavégzéssel kapcsolatos szakmai tevékenységre, üzembiztonsági-, tűzvédelmi, vagyonvédelmi, vegyvédelmi, informatikai biztonsági és titokvédelmi, környezetvédelmi, munkavédelmi ismeretekre történő oktatás, amennyiben az újfelvételes (esetenként az áthelyezett) dolgozót vizsgához nem kötött munkakörben kívánják foglalkoztatni Időszakos oktatás A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő egyes munkakörök betöltéséhez, illetve feladatkörök ellátásához szükséges szakmai ismeretek szinten tartása, és új ismeretek elsajátítása céljából, az 1. sz. táblázatban, minden munkakör tekintetében a 2.5. pontban meghatározott időtartamban és gyakorisággal szervezett elméleti és gyakorlati oktatás Eseti oktatás Az időszakos oktatás keretén kívül (pl. jelentős technológiai változások bevezetése előtt, munkafolyamatokat meghatározó jogszabályok, utasítások módosításakor), a szükséges szakmai feladatok ellátása céljából tartott oktatás, továbbképzés, átképzés, tréning Vizsgáztatás A vizsgáztatás alkalmával meg kell győződni arról, hogy a munkavállaló rendelkezik-e a munkaköréhez előírt szakmai (elméleti és gyakorlati), valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel. A vizsgáztatás lehet írásbeli, szóbeli, gyakorlati és szimulációs Hatósági vizsga Jogszabály vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által előírt vizsga Alapvizsga, szakvizsga Az Utasítás 4. fejezetében előírt szakmai ismereteknek és vizsgakövetelményeknek megfelelő szakmai vizsga Különbözeti vizsga A munkakör betöltéséhez szükséges szakvizsgával, alapvizsgával rendelkező munkavállalóknak, új utasítás kiadása, vagy jelentős változása esetén az utasítás módosításra kerülő részeiből előírt vizsga Időszakos vizsga Meggyőződés a munkakör ellátásához szükséges ismeretek meglétéről. Az eredményes időszakos vizsga egyben a meglévő vizsgák érvényességének meghosszabbítása Eseti vizsga Jelentős technológiai változások bevezetése előtt, valamint a munkafolyamatokat meghatározó jogszabályok, utasítások módosításakor megtartott vizsga Javítóvizsga A sikertelen (alap-, szak-, különbözeti, időszakos, eseti) vizsga után teendő vizsga Képzőszervezet A MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban lévő akkreditált felnőttképző intézmény.

7 Oktató Főfoglalkozású oktató az a munkavállaló, aki az Utasításban előírt feltételekkel rendelkezik, és a rendszeres vagy eseti szakmai, és gyakorlati oktatást főfoglalkozásban végzi. A 4. részben meghatározott vizsgáztatásra vizsgabizottsági keretek között önállóan jogosult. Részfoglalkozású oktató, akit egyéb szakmai feladatainak ellátása mellett a Vontatásszolgáltatási Központ vezetője rendszeres vagy esetenkénti oktatással és vizsgáztatással írásban megbíz. Ilyen tevékenységgel akkor kell megbízni valakit, ha a főfoglalkozású oktató tevékenységét valamilyen váratlan esemény miatt a tervezettek szerint nem tudja ellátni, vagy a részfoglalkozású oktató az adott szakismeretek körében kompetensebb. Megbízott (külsős) oktató, esetenkénti vagy rendszeres képzés, tréning megtartására, a képzőszervezeten, vagy a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-n kívüli szervezettől szerződés alapján megbízott személy Vizsgáztató Az esetenként vizsgáztatással megbízott munkavállaló, aki szakmai és egyéb feladatai mellett a tevékenységét a vizsgabizottság tagjaként a vizsga keretein belül, a saját szakterületén végzi Vizsgabiztos A szakmai képzés, vizsgáztatás irányítására, felügyeletére, és a vizsgáztatásra megbízott, az Utasításban előírt feltételekkel rendelkező, főfoglalkozású munkavállaló Felügyelet alatti munkavégzés A kiképzés alatt álló munkavállalónak (vagy a kiképzett munkavállalónak meghatározott esetekben önálló munkavégzésre történő beosztása előtt) az oktatott anyag és/vagy helyi ismeretek készség szintű elsajátítása céljából megfelelő elméleti és gyakorlati felkészültségű munkavállaló felügyelete alatti foglalkoztatása. Munkabiztonsági szempontú felügyelet alatti munkavégzés, az elméleti- és gyakorlati képzésre is kötelezett munkavállalóknak csak munkabiztonsági szempontú felügyelet alatt való foglalkoztatása, ameddig a munkakörükhöz szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal nem rendelkeznek. A felügyelet alatti munkavégzésre a Kollektív Szerződés, illetve a Társaságnál alkalmazott Munkavédelmi Szabályzat tartalmaz előírásokat. Felügyeletet ellátni csak a munkáltató által kiállított írásbeli megbízás alapján lehet. Felügyelet alatti munkavégzés a sikeres vizsga után, illetve tanfolyami képzés esetén már a tanfolyam ideje alatt lehetséges. A felügyelettel megbízott munkavállaló felelősséggel tartozik a betanítás ideje alatt a rábízott munkavállaló tevékenységéért Gyakorlati képzés A képzésnek az a része, amelynek során az oktatással és ellenőrzéssel megbízott munkavállaló az elméleti ismereteket a gyakorlatban bemutatja, gyakoroltatja, továbbá a kijelölt vezetőnek, irányítónak, szakértőnek, stb. az elméleti ismeretek helyes gyakorlati alkalmazására irányuló esetenként a munkavégzés helyszíni ellenőrzése alkalmával végzett oktatási tevékenysége.

8 Tanfolyami gyakorlati képzés Az elméleti képzéssel párhuzamosan végzett, vagy annak befejezését követő képzés, amely az elméleti ismeretek gyakorlati bemutatását, megértését és alkalmazását segíti elő üzemi, vagy szimulációs körülmények között Az oktatás, képzés rendszere, szervezése, felügyelete és ellenőrzése A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök oktatásának, szakmai képzésének és vizsgáztatásának egységes rendszerét, valamint módszerét jelen Utasítás szerint a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. működtetési vezérigazgató-helyettese, a további szakmai képzéseket a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Emberi Erőforrás Biztosítás előterjesztése alapján a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. humán igazgatója határozza meg, aki az éves képzési tervet is jóváhagyja Az időszakos oktatások és vizsgáztatások, valamint a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. éves képzési tervében szereplő képzések szervezése a hatályos keretszerződések és az eseti szerződések alapján történik. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. saját hatáskörében is végezhet oktatásokat, vizsgáztatásokat, ezek felügyelete a működtetési vezérigazgató-helyettes, vagy a humán igazgató hatásköre A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. képviselője az időszakos oktatást bármikor jogosult ellenőrizni, aminek lehetőségét az oktatási ütemterv szerinti időpontokban és helyszíneken a képzőszervezetnek folyamatosan biztosítania kell Az oktatásra és vizsgáztatásra vonatkozó általános szabályok A MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-nél munkát végző idegen felek munkavállalóinak szakmai képzésére, a vizsgakövetelményekre az Utasítás előírásait kell alkalmazni, amit szerződésben kell rögzíteni Az időszakos oktatásra kötelezett munkavállalók körét, a szakmai oktatás gyakoriságát és időtartamát az 1. sz. táblázat, az időszakos vizsgák gyakoriságát az Utasítás 3.2. pontja tartalmazza Az időszakos oktatásra kötelezett munkavállalók a munkaviszonyuk tartama alatt a szolgálatuk ellátásához szükséges szakismereteket kötelesek szinten tartani, az új ismereteket pedig az oktatás ideje alatt, valamint azon kívül önképzéssel elsajátítani Ha a jelen Utasítás nem írja elő egy adott munkakört betöltő munkavállaló részére az időszakos oktatáson és időszakos vizsgán való részvételt, akkor a szakmai ismereteket önképzéssel kell az elvárható szinten tartania, azonban a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő tevékenységet alkalomszerűen vagy rendszeresen végző, időszakos oktatásra nem kötelezett munkavállalók időszakos vizsgát kötelesek tenni. Ezek a munkakörök: vontatás-szolgáltatási központvezető (területi vontatási vezető) vontatás-szolgáltatási telepvezető (vontatási-telep vezető) vontatási vezetőmérnök vontatási reszortos gépészeti (vontatási) vonalellenőr

9 9 2. SZAKMAI KÉPZÉSEK 2.1. A szakmai képzések típusai Alapképzés Előzetes oktatás Esetenkénti oktatás Időszakos oktatás Biztonsági oktatás Gyakorlati oktatás Egyéb oktatás 2.2. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítés megszerzésére irányuló alapképzések rendje A képzési engedély Alapképzés a vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: hatóság) által kiadott engedély (a továbbiakban: képzési engedély) alapján végezhető A képzés témakörei, a képzési program Az egyes, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítés megszerzésére irányuló alapképzésen oktatandó témaköröket a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az alapképzéshez a képzőszervezet a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-vel egyeztetett képzési programot készít. A képzőszervezet a képzési programot, az időközben bekövetkezett változások aktualizálása céljából legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-vel történt egyeztetést követően módosítja A képzés személyi feltételei, vasútszakmai oktatók Alapképzésben az képezhet, aki felsőfokú végzettséggel, a képzés tárgyának megfelelő felsőfokú szakmai, vagy képesítő vizsgával, és legalább 3 év vasútforgalmi, illetve műszaki szakmai gyakorlattal rendelkezik, Az előző felsorolás első bekezdésétől eltérően a csak gyakorlati képzést végző oktatónak elegendő középiskolai végzettséggel rendelkeznie, amennyiben a vasútforgalmi, illetve műszaki szakmai gyakorlata legalább 10 év. A felügyelet alatti vezetési gyakorlat során felügyeletet, valamint a begyakorlás és a vonalismeret alatt a szakmai kíséretet a munkáltató javaslata alapján a hatóság által névjegyzékbe vett járművezető láthatja el. A felügyeletet, illetve a szakmai kíséretet ellátó járművezető az éves időszakos oktatási időkeretén belül évente egy alkalommal a képzőszervezet által szervezett továbbképzésen vesz részt. A továbbképzés elmulasztása a külön névjegyzékből való törlést vonja maga után A képzésben résztvevő hallgatókkal szemben támasztott követelmények Alapképzésben az vehet részt, aki az alapképzéssel betölthető munkakörre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi, alkalmassági feltételeknek megfelel. Az alapképzés életkorra, iskolai végzettségre, szakismeretekre, előzetes gyakorlatra vonatkozó részvételi előfeltételeit a képzési program határozza meg. Az alapképzés elméleti tantárgyainak oktatásán való részvétel alól a hallgató és a képzés megrendelőjének együttes kérelmére a hallgató mentesítést kaphat, ha a megrendelő igazol-

10 10 ja, hogy a hallgató felkészüléséhez az Utasítás feltételeinek megfelelő oktató közreműködésével a szükséges konzultációs lehetőség biztosított. A képzőszervezet a hallgató kérelmére egyes elméleti tárgyak oktatásán való részvétel alól felmentést adhat, ha a hallgató igazolja, hogy az adott tárgyból érvényes vizsgával vagy végzettséggel rendelkezik. A mentesítés, illetve a felmentés iránti kérelmet az alapképzésre való jelentkezéssel egyidejűleg, a képzés indítását megelőzően kell előterjeszteni. Az alapképzésben a hallgató amennyiben mentesítést vagy felmentést nem kapott köteles részt venni, és a hiányzásokat pótolni. A hiányzás elméleti ismereteknél konzultációval, gyakorlati ismereteknél a képzési programban előírt gyakorlat elvégzésével pótolható. Ha a hiányzást a hallgató igazoltan nem pótolja, illetve annak mértéke meghaladja a képzési program óraszámának 30 %-át, vagy a 100 órát, a képzést nem folytathatja és vizsgát csak az alapképzés megismétlése után tehet A képzés tárgyi feltételei Az alapképzéshez a képzőszervezet biztosítja a felnőttképzést folytató intézmények intézmény akkreditációjára vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott tárgyi feltételeket. Képzésre olyan hely jelölhető ki, ahol biztosítottak az adott szakterület képzési feltételei (megfelelő befogadóképességű helyiség, tábla, írásvetítő, demonstrációs eszközök, valamint a különböző témakörökhöz feldolgozott hagyományos és elektronikus tananyagok, számítógépes programok és szimulációk stb.). A hallgatókat a tudásanyag elsajátításához szükséges szakanyaggal kell ellátni. A képzési program alapján a gyakorlati képzéshez biztosítani kell a képzés szakterületének megfelelő eszközöket, berendezéseket, alkalmas járműveket, vasúti járművek javítását végző helyet, tanműhelyt, vasúti pályát és szolgálati helyiséget vagy azok használati lehetőségét Az alapképzés megkezdése A képzőszervezet akkor kezdheti el az alapképzést, ha rendelkezik az alapképzés céljául kitűzött munkakörre vonatkozó, a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-vel egyeztetett képzési programmal A vasúti közlekedés biztonságával össze nem függő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítés megszerzésére irányuló alapképzések rendje A Vontatás-szolgáltatási Központok vezetői kötelesek a képzési igényeket a MÁV- TRAKCIÓ Zrt. Emberi Erőforrás Biztosítás vezetőjének a képzési terv összeállítása előtt legkésőbb a tárgyévet megelőző augusztus 1.-ig bejelenteni. Az igényeknek ki kell terjedni a szükséges át-, illetve továbbképzésekre, az új technológiák követelte ismeretekre is. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. éves képzési tervében határozza meg a szakmai és egyéb képzéseket, át-, illetve továbbképzéseket Az alapképzés tanfolyami formában történik. Az éves képzési tervben szereplő tanfolyamok szervezésének irányítása, a lebonyolító képzőszervezet kijelölése a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Emberi Erőforrás Biztosítás feladata A tanfolyamokon az elméleti- és gyakorlati képzést, átképzést, továbbképzést képzési program szerint kell végezni. A képzési programnak tartalmaznia kell a vizsgához tartozó szakmai ismeretanyagot, a szükséges képzési időt és a vizsga szervezésére, lebonyolítására vonatkozó előírásokat. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. humán igazgatójával és az érintett szakterület vezetőjével egyeztetett képzési programot a képzőszervezet készíti el Az Utasításban és a képzési programokban tervezett, előírt képzési, átképzési idő nem csökkenthető.

11 A gyakorlati képzést a tanfolyam keretén belül, valamint üzemi körülmények között oktató, illetve a szolgálati vezető, vagy az általa írásban megbízott munkavállaló végezheti. Gyakorlati képzéskor a munkafolyamatokat a gyakorlatban be kell mutatni, és amennyiben előírás nem tiltja, üzemi körülmények között a munkavállalóval be kell gyakoroltatni. A gyakorlati képzés a közlekedés és a szolgáltatás, valamint a munkavállalók, illetve a munkavégzés körzetében tartózkodók biztonságát, továbbá a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. gazdasági érdekeit nem sértheti, nem veszélyeztetheti A képzés napi időtartama a gyakorlati képzéssel együtt sem haladhatja meg a Munka Törvénykönyvében és a Kollektív Szerződésben meghatározott törvényes munkaidőt A képzés befejezését követően a képzési programban meghatározott módon vizsgára kell bocsátani a munkavállalót A szervezet vezetőjének javaslata alapján a munkavállalók a vizsgákra oktató irányítása mellett önállóan is felkészülhetnek. A képzés tananyagtartalmának és a vizsga lebonyolításának meg kell felelni az adott szakvizsga megszerzéséhez szervezett tanfolyam képzési programjában előírt feltételeknek Munkaeszközök (biztonsági berendezések, vasúti járművek, felsővezetéki berendezések, számítástechnikai eszközök, programok, rakodást elősegítő berendezések stb.) használóit azok kezelésére, hiba esetén követendő eljárásra, a berendezés, eszköz működtetésének bemutatásával, és ha más szabályzat nem tiltja, gyakoroltatással kell kiképezni. A Társaságnál alkalmazott Munkavédelmi Szabályzatban rögzített munkakörben az elsősegélynyújtási ismeretek oktatásáról a szolgálati egységek kijelölt vezetői kötelesek gondoskodni A munkavállalók munkavédelmi oktatását végző munkavédelmi szakképesítés nélküli oktatók, felnőttképzési vizsgabiztosok, és a képzéssel megbízott vezetők továbbképzéséért a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Biztonsági vezetője a felelős Az időszakos oktatások rendje Az időszakos oktatások célja Az időszakos oktatások célja a megszerzett szakismeretek szinten tartása és bővítése, új munkamódszerek alkalmazása, balesetek, valamint ellenőrzések során feltárt hiányosságok elemzése, a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos ismeretek folyamatos bővítése, oktatása. Az időszakos oktatások alkalmával az oktató szúrópróbaszerűen ellenőrzi az utasítások helyesbítettségét, ezért az 1. sz. táblázatban felsorolt munkakört betöltő munkavállalók az időszakos oktatásokon az állandó használatra kiadott utasításaikkal együtt kötelesek megjelenni. Az időszakos oktatásra kötelezettek munkakörönkénti felsorolását, az oktatás gyakoriságát és időtartamát az 1. sz. táblázat tartalmazza. A táblázatban felsorolt munkavállalók rendszeres oktatása az éves oktatási ütemtervben meghatározott helyszíneken és időpontokban történik Az időszakos oktatások oktatóival szemben támasztott követelmények Az időszakos oktatások oktatóira az alapképzésben résztvevő oktatókkal szemben támasztott követelményeket ( pont) kell megfelelően alkalmazni Időszakos oktatáson való részvételre kötelezett munkavállalók Az 1. számú táblázatban meghatározott, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatkör ellátásával járó munkaköröket betöltő személyek az ott meghatározott minimális időkeretben és gyakorisággal időszakos oktatásokon való részvételre kötelezettek.

12 12 Sorszám Munkakör/tevékenység Éves oktatási idő (óra) Oktatási idő megoszlása óra/év Járműismeret Infrastruktúra Ismeret 1. sz. táblázat Gyakoriság (oktatás/év) 1. Mozdonyvezető 2. Mozdony segédkezelő Mozdonyvezető (sajátcélú vasúti pályahálózaton) Mozdonyfelvigyázó 5. Külsős mozdonyfelvigyázó 6. Hálózati vontatási főirányító Területi vontatási főirányító 8. Vasúti járműves darukezelő* * ha munkaköréből adódóan más, pl. mozdonyvezetői oktatásra is kötelezett, akkor azon felül évente 6 óra (daru) járműismeret oktatásban kell részesíteni Oktatási ütemterv Az időszakos oktatások ütemezésére és a szakmai tartalom tervezésére a képzőszervezetnek a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-vel egyeztetett oktatási ütemtervet kell készítenie. Az oktatási ütemtervnek tartalmaznia kell az időszakos oktatásokat munkakörönkénti bontásban, az oktatások helyét, időpontját, az oktatandó ismereteket, időtartamát, a pótoktatások helyét és idejét, az alapvizsgák figyelembe vételével az érintett munkaköröket, valamint az időszakos vizsgaidőpontokat és a vizsgázók tervezett létszámát. Az oktatási ütemtervet úgy kell elkészíteni, hogy a munkavállaló a munkaköréhez szükséges összes oktatandó, továbbá a megváltozott, vagy új ismeretekből egy napon folyamatosan egymást követő órákon részesüljön oktatásban. Az oktatási ütemtervet a képzőszervezet a tárgyévet megelőző év november 30.-ig, míg annak módosítását a hatályba lépést megelőző hónap 10. napjáig megküldi a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.- nek Az időszakos oktatások lebonyolításával kapcsolatos rendelkezések Az oktatásokon való részvétel munkaidőnek minősül, ezért a munkavállalókat a kijelölt időpontra be kell osztani. A munkaidő beosztás készítésével megbízott munkavállaló felelős azért, hogy az oktatásra, az arra kötelezettek be legyenek osztva. A munkavállaló a munkaidő beosztása alapján köteles az oktatáson részt venni. A munkaidő beosztás készítésével megbízott munkavállaló az (oktatásra, pótoktatásra, időszakos valamint javítóvizsgára) elkészített beosztásokat tartalmazó, 8. sz. mellékletnek megfelelő kimutatást köteles az oktató részére írásban, 2 példányban, vagy elektronikus levelezés útján megküldeni. Amennyiben a munkaidő beosztás készítésével megbízott munkavállaló az oktató részére megküldött kimutatáson megjelölt nap helyett más oktatási napot jelöl ki a dolgozó részére, erről haladéktalanul írásban vagy elektronikus levelezés útján köteles az oktatót értesíteni. Az értesítést úgy kell megküldeni, hogy az oktatás megkezdése előtt megérkezzen. Az oktató felelős azért, hogy az oktatáson csak azok a munkavállalók vegyenek részt, akiket a megküldött kimutatás alapján oktatásra beosztottak.

13 13 Az oktató az oktatások befejezése után a rovatoknak megfelelően kitöltött kimutatás egyik példányát visszaküldi a munkaidő beosztás készítésével megbízott munkavállalónak úgy, hogy az legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 2. munkanapján beérkezzen. Egy példányt elektronikus úton is meg kell küldeni. A munkaidő beosztás készítésével megbízott munkavállaló a távolmaradókról tájékoztatja a szolgálati vezetőt, aki a távolmaradás okát vizsgálja. A visszaérkezett kimutatások papíralapú vagy elektronikus változatát egy évig meg kell őrizni. Az oktatásokon és az időszakos vizsgán történő megjelenést 4. sz. mellékletnek megfelelő kimutatáson kell nyilvántartania az oktatónak. Ez alapján az időszakos oktatásra kötelezett munkavállaló honos telephelyének változása esetén az utolsó időszakos vizsgáig, de legalább két évre visszamenően a munkavállaló oktatáson, vizsgán való részvételéről az oktató igazolást köteles kiállítani ( pont) Az időszakos oktatások mulasztásának következménye és pótlásának lehetősége A tervezett oktatásról bármilyen okból hiányzó munkavállalót a lehető leghamarabb másik oktatásra kell beosztani. Az időszakos oktatást, és a pótoktatást is elmulasztó munkavállalót munkakörében foglalkoztatni nem szabad. Az oktatás pótlására lehetőséget kell biztosítani a munkavállaló részére. A pótoktatás anyaga azonos a pótoktatást megelőző (rendszeres vagy esetenkénti) oktatás anyagával. Egy évet meghaladó, de két évnél nem hosszabb folyamatos távollét után, a munkába állítás előtt a munkavállalónak soron kívüli időszakos vizsgát kell tennie. A vizsgára történő felkészülés idejét a munkáltató és a munkavállaló között megállapodásban kell rögzíteni. A felkészülés egyénileg, oktató segítségével történik. Az adott munkakörből két évet meghaladó távollét esetén az időszakos oktatást legalább kétéves ciklusidő oktatási időkeretének megfelelő óraszámban kell pótolni, és a munkavállalónak a munkakörének megfelelő alapvizsgát kell ismételten tennie Az időszakos oktatások ideje és tartalma Az időszakos oktatáson az órák 50 percesek, az egyes órák között 10 perc szünetet kell tartani. Az időszakos oktatás tartalmának a képzésen résztvevők munkaköréhez előírt szakvizsgák szakmai ismeretanyagának, illetve a tevékenység ellátásához szükséges egyéb ismereteknek kell megfelelni. Az oktatások tematikáját úgy kell tervezni, hogy a két időszakos vizsga között áttekintse az előírt ismeretanyagot. A rendszeres oktatások alkalmával ismertetni kell a 2. sz. mellékletben és a 2.5. pontban felsorolt témakörök oktatási ütemtervben meghatározott elemein túl: Az időszakos oktatásokért felelős irányítási szervezet által kiadott súlyponti oktatási tételeket. Utasítások és egyéb szabályozások vonatkozó előírásait. Utasításokkal kapcsolatos változásokat. Technikai, technológiai változásokat. Az ellenőrzések, balesetek, veszélyeztetések tapasztalatait, a kiadott munkabiztonsági elemzéseket. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és MÁV Zrt. vasútbiztonsági szervezetei által kiadott Biztonsági tájékoztatókban foglaltakat, kiegészítve az oktatást végzők részére tartott továbbképzésen ismertetett szempontokkal. A Kollektív Szerződést

14 Biztonsági oktatások rendje A biztonsági oktatásért, továbbképzésért a Társaság biztonsági vezetője és a szervezeti egységek vezetői az SzMSz-nek, illetve a munkaköri leírásoknak megfelelően felelősek. A vizsgabiztosok, az oktatók, a központi és a területi balesetvizsgálatban résztvevők részére a Társaság munkavállalói tekintetében az Emberi Erőforrás Biztosítás megrendelése alapján a képzőszervezet szervezésében, évente (előre ütemezett időpontban), legalább 6 óra időtartamban vasútbiztonsági továbbképzést kell tartani Üzembiztonsági oktatás Az újfelvételes, valamint az áthelyezett munkavállalót munkába állása előtt oktatni kell a tervezett munkakörére vonatkozó üzembiztonsági veszélyekre, valamint baleset vagy veszély észlelése esetén tanúsítandó magatartásra Az üzembiztonsággal közvetlenül összefüggő területen foglalkoztatottak rendszeres oktatásának, továbbképzésének részleteit a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságával, a MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal, valamint megfelelő képzettségű szakemberekkel kötött szerződések tartalmazzák Az üzembiztonsági oktatás célja a közlekedésbiztonsági ismeretek elsajátíttatása, szinten tartása és a biztonsági kultúra fejlesztése. Az üzembiztonsági oktatás során fel kell használni a MÁV Zrt. balesetvizsgálati és balesetelemzési anyagait, illetve tájékoztatóit Az újfelvételes oktatás megtartásáért az illetékes munkahelyi vezető felelős. Az időszakos üzembiztonsági oktatást a képzőszervezet oktatója, vagy a Társaság biztonsági vezetője által megbízott személy tartja Tűzvédelmi oktatás Előzetes tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni munkába állítás előtt minden új munkavállalót. Ennek keretében biztosítani kell mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatást. Az újfelvételesek megfelelő ismereteiről visszakérdezéssel kell meggyőződni. A tűzvédelmi oktatás tekintetében újfelvételesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban kell részesíteni azokat a munkavállalókat is, akik: a szervezeten belül munkahelyet, vagy munkakört változtattak, munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt, hat hónapnál hosszabb távollét után lépnek ismét munkába Rendszeres tűzvédelmi oktatást kell tartani évente összesen: 2 óra időtartamban az ellenőrzésre kötelezettek, valamint az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó munkahely, vagy tevékenységet végzők részére. 1 óra időtartamban valamennyi az előző bekezdésben nem szereplő munkavállaló részére. A rendszeres tűzvédelmi oktatást az éves 2 órai időtartamon belül differenciáltan kell megtartani az operatív irányítást ellátó vezetők, valamint a helyi szabályozásban meghatározott munkakört betöltők részére A munkavállalóknak az emberi élet megóvása érdekében, valamint a Társaság üzemeltetésében, használatában lévő vagyontárgyak védelmének érdekében meg kell ismerniük a tűzoltás szabályait, a tűzvédelmi eszközök használatának módját úgy, hogy azokat a gyakorlatban is alkalmazni tudják. Ennek érdekében fontos, hogy a munkavállalók a munkakörükből, a létesítmény használatából, tűzveszélyes anyagok kezeléséből, tárolásából eredő tűzveszélyre és az azzal összefüggő megelőzési, mentési feladatokra folyamatos felkészítés keretében oktatásban részesüljenek. A Társaság minden munkavállalóját a munkakörének megfelelő általános, diffe-

15 15 renciált vagy speciális tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatások a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtakon kívül a helyi sajátosságokra, a tevékenységi körrel összefüggő tűzvédelmi ismeretekre terjedjenek ki A MÁV-TRAKCIÓ Zrt dolgozóinak tűzvédelmi oktatásában a Társaság Tűzvédelmi Szabályzatában, vagy a szolgáltatási szerződésekben meghatározott Szolgáltató működik közre önállóan vagy a tűzvédelmi tevékenységben részt vevő vezetőkkel történő előzetes igényegyeztetés alapján. A Társaság területén minden munkahelyi vezető köteles biztosítani, hogy valamennyi munkavállaló a tevékenységi körével kapcsolatos tűzmegelőzési ismereteket illetve a tűz esetén tanúsítandó magatartást munkába állás előtt, majd az ismételt rendszeres oktatás keretén belül elsajátítsa, bővítse, korszerűsítse és a meghatározott időn belül a részére előírt szakvizsgát letegye. Az adminisztratív munkakörben dolgozók tűzvédelmi oktatását a MÁV- TRAKCIÓ Zrt. központjában a Társaság Biztonsági Szervezetének megbízott tagja, a területi központoknál a TVSZK vezetőjével egyeztetve a Szolgáltató által kijelölt személy tartja Vagyonvédelmi oktatás Az újfelvételes, valamint az áthelyezett munkavállaló részére munkába állása előtt vagyonvédelmi oktatást kell tartani Valamennyi munkavállaló részére évente 30 perc időtartamú oktatást kell tartani Az előzetes vagyonvédelmi oktatások a Társaságnál alkalmazott Vagyonvédelmi Utasítás és annak Helyi Végrehajtási Utasításának a munkakörre vonatkozó szabályozásaira terjedjenek ki. Az időszakos vagyonvédelmi oktatások tartalmazzák a Vagyonvédelmi Utasításban és annak Helyi Végrehajtási Utasításában, a MÁV Biztonsági Igazgatóság utasításaiban szabályozottakat, valamint azoknak a helyi technológiával való kapcsolatát, az ellenőrzések tapasztalatait, továbbá a Biztonsági Tájékoztatóban kiadott értékeléseket A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vagyonvédelmi feladatokkal megbízott munkavállalói részére évente továbbképző tanfolyam keretében kell oktatni a jogszabályok és utasítások változásait, a vagyonvédelmi vizsgálatok és ellenőrzések tapasztalatait, a vagyonvédelem technikai feltételeit és szervezési feladatait A vagyonvédelmi oktatást a képzőszervezet oktatója, vagy a Társaság biztonsági vezetője által megbízott személy tartja Vegyvédelmi oktatás Az újfelvételes, valamint az áthelyezett munkavállalót munkába állása előtt (amennyiben a tervezett munkaköre indokolja), a veszélyes áruk fuvarozása közben előforduló veszélyekről, intézkedésekről oktatni kell Vegyvédelmi oktatást kell tartani évi 30 perc időtartamban az időszakos oktatásra kötelezett munkavállalók részére A vegyvédelmi oktatások terjedjenek ki: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzatra, (RID), az SZMGSZ 2. mellékletére, a narancsszínű táblák és veszélyességi bárcák értelmezésére, a Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálat ellátására vonatkozó utasításra, különösen a veszélyes áru ellenőrizetlen szabadba jutása esetén teendő intézkedésekre, a Balesetvizsgálati Utasításra, a veszélyes áru ellenőrizetlen szabadba jutásából előfordult rendkívüli események értékeléseire, okaira, A MÁV Zrt. műszaki mentési és segítségnyújtási utasítására Az érdekelt munkavállalókat a rájuk vonatkozó részekből kell oktatni.

16 A vegyvédelmi oktatást a képzőszervezet oktatója, vagy a Társaság biztonsági vezetője által megbízott személy tartja Informatikai biztonsági és titokvédelmi oktatás Az újfelvételes és az áthelyezett, valamint új beosztásba kerülő munkavállalókat (akik munkaköre számítógép kezeléshez kapcsolódik) munkába állás előtt informatikai biztonsági és titokvédelmi oktatásban kell részesíteni Az oktatások a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Üzleti Titokvédelmi Szabályzatában előírtakon kívül a helyi sajátosságokra, tevékenységi körrel összefüggő ismeretekre és eljárásokra terjednek ki Az informatikai biztonsági és titokvédelmi oktatást a Társaság biztonsági vezetője által megbízott személy tartja Az oktatásra vonatkozó részletes szabályokat, az oktatandók körét, az oktatás gyakoriságát a Társaság Üzleti Titokvédelmi Szabályzata tartalmazza Környezetvédelmi oktatás Előzetes környezetvédelmi oktatást kell tartani az újfelvételes, valamint az áthelyezett munkavállaló részére munkába állása előtt Rendszeres környezetvédelmi oktatást kell tartani évente 30 perc időtartamban a társaság minden munkavállalója részére Az oktatásoknak (munkakörtől függően) ki kell terjednie: a környezettudatos hulladékkezelésre; a környezetvédelmi utasítás vonatkozó rendeleteire a vontatási zaj okozta problémákra; a vontatási energia gazdaságos felhasználásának környezetvédelmi vonatkozásaira A környezetvédelmi oktatást a képzőszervezet oktatója, vagy a Társaság biztonsági vezetője által megbízott személy tartja Munkavédelmi oktatás A munkavédelmi oktatás lehet előzetes, rendszeres (ismétlődő) és rendkívüli (esetenkénti). Részletes előírásokat a Társaságnál alkalmazott Munkavédelmi Szabályzat tartalmaz Rendszeres munkavédelmi oktatást kell tartani az időszakos oktatásra nem kötelezett munkavállalók részére is, évente legalább egy óra időtartamban. Oktatni kell az alapvető munkavédelmi előírásokat, az érintett munkakörökre jellemző baleseti veszélyeket, az azok elleni védekezés módját és a már bekövetkezett baleset esetén a teendőket. Az oktatás során visszakérdezéssel és/vagy írásban kell meggyőződni a munkavégzéshez szükséges munkabiztonsági ismeretek elsajátításáról A rendkívüli munkavédelmi oktatásra kötelezett munkavállalók az oktatás megtörténtéig önállóan nem foglalkoztathatók Az oktatásokon való részvétel nyilvántartása Az oktatások dokumentálására oktatási naplót kell rendszeresíteni, amelybe az oktatott anyagot szakterületenként részletesen, valamint a résztvevők névsorát az oktatás megkezdése előtt be kell írni. A munkavállalók az oktatás befejezése után aláírásukkal igazolják az oktatáson való részvételüket. Az utolsó aláírást követő sorban az oktató névaláírásával záradékolja az oktatási naplót, és feltünteti a megjelentek létszámát

17 17 Az oktatási időszak (egység) lezárására a részzárásokat össze kell vonni Az oktatási naplók használata Külön-külön oktatási naplót kell vezetni: az újfelvételesek oktatásáról; a gyakorlati oktatásokról, ha a képzés, oktatás terve (tematikája) indokolja; az időszakos oktatásra nem kötelezett munkavállalók rendszeres és esetenkénti oktatásáról. az időszakos oktatásra kötelezett munkavállalók rendszeres vagy esetenkénti oktatásáról (a témaköröket áttekinthetően, egymástól jól elkülönítve kell bejegyezni); ha jogszabály vagy más utasítás (saját területét illetően) így rendelkezik. Az időszakos oktatások aktuális oktatási naplóit a vontatás-szolgáltatási telephelyen kell tárolni. Ha az oktatási naplót nem telephelyhez, hanem oktatóhoz köthetően alkalmazzák, akkor a telephelyen elektronikus, vagy papíralapú másolatot kell megőrizni. A betelt oktatási naplókat a képzőszervezet őrzi, irattározza Egyéni nyilvántartó lap Áthelyezett munkavállaló esetében az oktató köteles az oktatásokon és a vizsgáztatásokon való részvételt egyéni nyilvántartó lapon az új szolgálati hely vezetője és oktatója részére megküldeni.

18 Alapvizsgák, szakvizsgák 3. VIZSGÁZTATÁS Az alap- és szakvizsgák követelmény rendszerét, a vizsgáztatások rendjét, szervezését, lebonyolítását az Utasítás 4. része, valamint a képzési programok tartalmazzák A vizsgabiztossal szemben támasztott követelmények: A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörre vonatkozó vizsgáztatást végző vizsgabiztossal szemben támasztott követelmények felsőfokú végzettség, legalább 5 év vasútforgalmi, illetve műszaki szakmai gyakorlat legalább 2 év igazolt vasúti oktatói gyakorlat A pont utolsó két bekezdésben foglaltaktól eltérően, az egyes berendezések kezelési ismereteire, valamint járművezetésre, továbbá a vasúti közlekedés biztonságával össze nem függő munkakörre vonatkozó vizsgáztatást végző vizsgabiztossal szemben támasztott követelmények: a vizsga tárgyának megfelelő legalább 5 év szakirányú gyakorlat, és a vizsga tárgyának megfelelő legalább 3 év szakmai irányítási és felügyeleti tevékenység A hallgató alapvizsgára bocsátásának feltételei A hallgatót a képzőszervezet vizsgára bocsátja, ha a hiányzásainak mértéke nem érte el a pontban előírt mértéket, a képzési programban előírt beszámolási kötelezettségét, vagy részvizsgáit teljesítette A hallgató alapvizsgájának felfüggesztése, illetve eltiltása az alapvizsgától A vizsgabizottság (vizsgabiztos) a hallgató vizsgáztatását felfüggeszti, és a hallgatót az alapvizsgától legalább egy év, de legfeljebb két év időtartamra eltiltja, ha a hallgató a személyi adatait illetően a vizsgabizottságot (vizsgabiztost) megtévesztette, vagy azt megkísérelte, a vizsgabizottság (vizsgabiztos) döntését előny adásával, vagy erre vonatkozó ígéretével befolyásolni törekedett. A vizsgabizottság (vizsgabiztos) a hallgató vizsgáztatását felfüggeszti, és a hallgatót az alapvizsgától legalább egy, de legfeljebb hat hónap időtartamra eltiltja, ha a hallgató a vizsgán szeszes italtól, vagy más, bódító hatású anyagtól (szertől) befolyásolt állapotban jelent meg, a vizsgán meg nem engedett segédeszközt használt, vagy annak használatát megkísérelte, a vizsga rendjét zavarta Az egy év és ennél hosszabb időre történő felfüggesztés esetén a hallgató további alapvizsgára akkor bocsátható, ha az alapképzésben ismételten részt vesz Időszakos vizsgáztatás Az 1. sz. táblázatban felsorolt munkakört betöltő, tevékenységet alkalomszerűen vagy rendszeresen végző, valamint az pontban felsorolt munkakört betöltő munkavállalók, kétévente időszakos vizsgát kötelesek tenni jármű- és infrastruktúra ismeretekből. Az időszakos vizsga lehet írásbeli, szóbeli, teszt rendszerű (interaktív vagy papíralapú), továbbá szimulációs-, illetve olyan számítógépen futtatott teszt programok segítségével történhet, amelyek kiértékelő rendszerrel működnek.

19 19 Az időszakos vizsgák alkalmával a húzott kérdés (kiosztott tesztlap) alapján kell meggyőződni a szükséges ismeretanyag meglétéről. A kérdéskörhöz tartozó egyéb kiegészítő kérdések a vizsgáztató megítélése alapján megengedettek. A szimulációs és számítógépes rendszerek alkalmazásával történő vizsgáztatás esetén az összetett feladat megoldás elvei szerint kell eljárni. A vizsgázó eredményét megfelelt, vagy nem felelt meg minősítéssel kell értékelni, A munkakör betöltéséhez szükséges több szakterület ismeretanyagából a vizsgáztatást ugyanazon a napon kell megtartani. A vizsgáztatás napját az oktatási és vizsgáztatási ütemtervben kell meghatározni, és azt a munkaidő beosztásra vonatkozó előírások betartásával az érdekelt munkavállalók tudomására hozni, Az időszakos vizsgáztatás szakmai oktatásnak nem tudható be A vizsgák igazolása A sikeres vizsgáról az időszakos vizsga kivételével 2 példányban a 7. sz. melléklet szerinti igazolást kell kiállítani. A vizsga eredményét az SAP HR rendszer személyügyi törzsadatainak szakképzésre vonatkozó lapján elő kell jegyezni, és csatolni kell hozzá az igazolás egy elektronikus példányát. Az igazolás második példányát, a vizsgát tett munkavállalónak kimutathatóan át kell adni. Az időszakos vizsgáról az 5. sz. mellékletben szereplő minta szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni szakterületenként, vizsgatárgyanként. A jegyzőkönyvben fel kell sorolni valamennyi időszakos vizsgára kötelezett munkavállalót és a vizsgaeredményeket. Az eredeti jegyzőkönyveket az időszakos vizsgáztatáson részvevő valamennyi vizsgáztatónak alá kell írni. Az eredeti példányokat a képzőszervezet őrzi és irattározza. A Társaság vizsgáztatás felügyeletével megbízott munkavállalója a jegyzőkönyvről fénymásolatot készít, amennyiben ez elszámolási, nyilvántartási vagy egyéb okból szükséges. A jegyzőkönyvet az időszakos vizsgáztatás megkezdése előtt az oktató és a munkaidő beosztás elkészítésével megbízott dolgozó közösen készíti elő és juttatja el a vizsgabiztos részére Sikertelen alapvizsga esetén követendő eljárás Aki az elméleti alapvizsgán egy vizsgatémakörből nem felelt meg, javítóvizsgát tehet. Két vagy több vizsgatémakörből tett sikertelen vizsga esetén az egész elméleti alapvizsgát meg kell ismételni. Sikertelen alapvizsgának kell tekinteni azt is, ha a hallgató az elméleti vagy gyakorlati vizsgáról igazolatlanul távol maradt. A hallgató javítóvizsgát legfeljebb két alkalommal, a sikertelen alapvizsga napjától számított tizenöt nap elteltével, de legfeljebb az első sikertelen alapvizsgától számított három hónapon belül tehet. Amennyiben a hallgató a javítóvizsgán (vizsgákon) nem felelt meg, vagy e vizsgákról igazolatlanul távolmaradt, vagy az előző bekezdésben meghatározott időszakon belül nem jelentkezett vizsgára, további alapvizsgára csak akkor bocsátható, ha az alapképzésben ismételten részt vesz Sikertelen időszakos vizsga esetén követendő eljárás Sikertelen időszakos vizsga vagy a vizsga elmulasztása esetén a munkavállalót munkakörében foglalkoztatni nem szabad. A munkavállaló a sikertelen, illetve az elmulasztott vizsga napjától számított 7. nap után, de legfeljebb 10 napon belül tehet javítóvizsgát, illetve pótolhatja az el-

20 20 mulasztott vizsgát. Igazolt távollét esetén a határidők a távollét végétől értendők. Részletes szabályokat a KSZ tartalmaz. A sikeres javítóvizsga esetén a munkavállalót eredeti munkakörébe kell visszahelyezni Az alapvizsga érvényessége a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben Az alapvizsga a) a sikeres vizsgát követő első időszakos vizsga napjáig, vagy b) időszakos vizsgára való bejelentkezés elmulasztása esetén a sikeres vizsga időpontját követő második év december 31.-éig jogosít az adott alapvizsgának (alapvizsgáknak) megfelelő munkakör (munkakörök) betöltésére. A sikeres időszakos vizsga időpontját követő második év december 31.-éig jogosít az adott alapvizsgának (alapvizsgáknak) megfelelő munkakör (munkakörök) betöltésére, tevékenység végzésére. Az oktató és a vizsgabiztos alapvizsgája e munkakör betöltésének időtartama alatt folyamatosan érvényes marad. Amennyiben a hatóság, vagy a vasúti társaság, ellenőrzési, felügyeleti, feladatainak ellátása során, valamint a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzetek vizsgálatakor, vagy a képzőszervezet oktatási, ellenőrzési feladatainak ellátása során a munkavállaló szakismereteinek hiányát állapítja meg, a munkáltatói jogkörgyakorló a munkavállalót az ellenőrzés, illetve a vizsgálat megállapításaira tekintettel soron kívüli időszakos vizsgára kötelezheti.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2008. (VI. 6. MÁV Ért. 16.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az Oktatási Utasítás

Részletesebben

A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás

A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás Az előadás tartalma A modulrendszerű vasúti járművezető-képzés Az időszakos

Részletesebben

Előadó: Kozák Tamás. BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt.

Előadó: Kozák Tamás. BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt. Előadó: Kozák Tamás BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt. A SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK ELŐTT 1 A Vezérigazgatóság főosztályai, szakigazgatóságok, területi központok, hivatalok részére az O.1. sz. Oktatási utasítás

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

VIZSGASZABÁLYZAT és ELJÁRÁSI REND

VIZSGASZABÁLYZAT és ELJÁRÁSI REND Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont VIZSGASZABÁLYZAT és ELJÁRÁSI REND Jelen Vizsgaszabályzatot és eljárási rendet kiadom és egyben jóváhagyom: Budapest, 2011. augusztus 25....

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 1.2.

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS - 1 - OKJ 52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó elágazás OKJ 52 841 04 0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat Sz. TANTÁRGYAK Tananyagegység

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00528-2011 PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE Tételszám A módosítás száma A módosítás tárgya 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 14 1.1. Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság...

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság... Tartalom Tartalom... 1 Általános rendelkezések... 2 Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára... 3 Vizsgabizottság... 4 A vizsga lefolytatása... 4 Jegyzőkönyv... 4 Tanúsítvány... 4 Díj... 5 Hatálybalépés...

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia Vizsgaszabályzat TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzleti terület Cím: 1132 Budapest, Váci út 48 / A - B. Telefon: 461-1240 Fax: 461-1199. E-mail: akademia@hu.tuv.com

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Andrássy és Társa KFT 3943 Bodrogolaszi Vasút út 38/A Tel/Fax: 47/324888 mobil: 30/9635368 E-mail: autosiskola@andrassykft.hu www.andrassyautosiskola.hu 1, Képző szerv megnevezése: Vállalkozási feltételek.

Részletesebben

33. szám 125. évfolyam 2010. november 12. TARTALOM

33. szám 125. évfolyam 2010. november 12. TARTALOM 33. szám 125. évfolyam 2010. november 12. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 70/2010. (XI. 12. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VIZSGÁZTATÁS

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VIZSGÁZTATÁS VIZSGATÁJÉKOZTATÓ az elsősegélynyújtás vizsgáról Változat azonosítószáma: 130206 1. oldal, összesen: 8 Tartalomjegyzék 1. A vizsga tananyaga... 3 2. Vizsgára jelentkezés... 3 3. Vizsga helye és időpontja...

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A Reflex Autósiskola vállalási feltételei. I. Az iskola szervezete

A Reflex Autósiskola vállalási feltételei. I. Az iskola szervezete A Reflex Autósiskola vállalási feltételei I. Az iskola szervezete Az iskola gazdasági formája: Egyéni vállalkozás Okmányirodai nyilvántartási szám: 8912306 Adószám: 76908721-1-27 Felnőttképzési nyilvántartási

Részletesebben

Tudnivalók a tanfolyamokról

Tudnivalók a tanfolyamokról Tudnivalók a tanfolyamokról 1. Beiskolázási feltételek: A képzésre jelentkezőt a képzőszerv köteles az általa végzett teljes képzési szolgáltatást és vizsgára bocsátás feltételéről tájékoztatni és jelentkezés

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 9. sz. melléklet PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA... 3 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1. Az utasítás

Részletesebben

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Andrássy és Társa KFT 3943 Bodrogolaszi Vasút út 38/A Tel/Fax: 47/324888 mobil: 30/9635368 E-mail: autosiskola@andrassykft.hu www.andrassyautosiskola.hu 1, Képző szerv megnevezése: Vállalkozási feltételek.

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

2014/1. SZÁM TARTALOM

2014/1. SZÁM TARTALOM 2014/1. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló

Részletesebben

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS Észrevételeket megfogalmazó szervezet neve: SafeTrain Tanácsadó és Szolgáltató Kft. A vasúti közlekedési tevékenység definíciója nem fedi le teljes körűen a vasúti pályán közlekedés céljait. A vasúti társaság

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

TARGONCA TÁJÉKOZTATÓ A RÉSZTVEVŐ RÉSZÉRE

TARGONCA TÁJÉKOZTATÓ A RÉSZTVEVŐ RÉSZÉRE F E D E R A L T R U S T C O M P A N Y K O R L Á T O L T F E L E L Ő S S É G Ű T Á R S A S Á G Iroda: 1048 Budapest, Megyeri út 202. Telefon: 798 42 18 Mobil: 06 20 / 373 8889 Web: www.gkivizsga.com; www.targoncavizsga.com;

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (3) Szóbeli vizsgán egy vizsgabizottság vagy vizsgáztató napi 20 vizsgázónál többet nem fogadhat.

EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (3) Szóbeli vizsgán egy vizsgabizottság vagy vizsgáztató napi 20 vizsgázónál többet nem fogadhat. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 52/2006. (VI.28.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2009. január 21.) EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (1) A vizsgaidőszak

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA

A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA 2017. január 10. 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1441 Budapest, Pf.: 60. Email: nke@uni-nke.hu 1 TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek célja a tűzoltó készülék

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Munkavédelmi oktatási tematika és napló

Munkavédelmi oktatási tematika és napló PTE Munkavédelmi Szabályzat 7. számú melléklete Munkavédelmi oktatási tematika és napló A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) munkavédelmi oktatásokhoz szükséges munkavédelmi oktatási tematika

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózaton személy- és áruszállítás és tolatás (MÁV F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások), dízelmozdony kategória

Részletesebben

Igazságügyi szakértők jogi oktatása

Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat Függelék 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat 1. számú Gyakornoki nyilvántartás Gyakornok neve, születési helye és ideje Munkakör Értékelés Óvodapedagógus Gyakornoki idő Szakmai vezető neve,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a komplex

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

O. 1. sz. Oktatási Utasítás

O. 1. sz. Oktatási Utasítás MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG O. 1. sz. Oktatási Utasítás MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 0.1. sz. OKTATÁSI UTASÍTÁS JÓVÁHAGYTA A MÁV RT. VEZÉRIGAZGATÓJA K-2373/2002. SZÁMON Lezárva: 2007.08.03.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett közigazgatási szakvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára

TÁJÉKOZTATÓ. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett közigazgatási szakvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett közigazgatási szakvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára Budapest, 2014 Tisztelt Oktató! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

A vasútvállalatok elvárásai a képzés, vizsgáztatás terén. Dr Papp Margit, HUNGRAIL

A vasútvállalatok elvárásai a képzés, vizsgáztatás terén. Dr Papp Margit, HUNGRAIL A vasútvállalatok elvárásai a képzés, vizsgáztatás terén Dr Papp Margit, HUNGRAIL HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület Jogelődje : HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesülés, alapítás éve 2006 Kartellvizsgálat 2008

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben