A hatósági műszaki vizsga színvonalának kérdései és hatásai a közlekedésbiztonságra. Nemzeti Közlekedési Napok november 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hatósági műszaki vizsga színvonalának kérdései és hatásai a közlekedésbiztonságra. Nemzeti Közlekedési Napok 2013. november 6."

Átírás

1 A hatósági műszaki vizsga színvonalának kérdései és hatásai a közlekedésbiztonságra Nemzeti Közlekedési Napok november 6.

2 Járműhibából származó balesetek A műszaki hibás balesetek a közel 4 milliós járműállományhoz és a közel 2 milliós műszaki vizsgálathoz képest statisztikai szempontból elenyésző: 2012-ben 72 járműhibából származó baleset történt. A baleset oka A járművezetők hibája A jármű hibája [db] A jármű hibája [%] 0,40% 0,39% 0,34% 0,44% 0,49% 0,47% fékhiba gumidefekt egyéb A pálya hibája Gyalogosok hibája Utasok hibája Egyéb okok Mindösszesen

3 És még egy kis statisztika haladó járművek ütközése A balesetek száma okok és természet szerint álló járműnek, szilárd tárgynak ütközés farolás, felborulás, pályaelhagyás gyalogosok elütése egyéb összesen A jármű hibája fékhiba gumidefekt A balesetek száma okok és okozók szerint összesen motorkerékpár személygépkocsi tehergépkocsi autóbusz kerékpár segédmotoros kerékpár állati erővel vont jármű A jármű hibája fékhiba gumidefekt Balesetek száma okok és útalakzat szerint egyenes útvonal útkereszteződés útkanyarulat S-kanyar Bukkanó Egyéb hely Összesen Lakott területen belül A jármű hibája fékhiba gumidefekt Nem lakott területen A jármű hibája fékhiba gumidefekt

4 És még egy kis statisztika A balesetek száma okok és az útburkolat felületének állapota szerint lakott területen belül lakott területen kívül összesen normál nedves havas, jeges összesen normál nedves havas, jeges A jármű hibája fékhiba gumidefekt A balesetek száma okok és látási viszonyok szerint lakott területen belül éjszaka, közvilágítás nélkül összesen nappal lakott területen kívül éjszaka, közvilágítás nélkül összesen nappal éjszaka, közvilágítással éjszaka, közvilágítással A jármű hibája fékhiba gumidefekt

5 Közlekedéspolitikai célkitűzések A közúti baleseti halálozást 2050-re szinte nullára kell csökkenteni. E céllal összhangban az Európai Unió arra törekszik, hogy 2020-ra felére csökkenjen a közúti sérülések száma. Gondoskodni kell arról, hogy az Európai Unió a közlekedésbiztonságban és -védelemben világelső legyen valamennyi közlekedési mód tekintetében. A halálos kimenetelű balesetek teljes kiküszöbölése felé A közútbiztonsági technológiák köztük a járművezetőt támogató rendszerek, az (intelligens) sebességkorlátozók, a biztonsági öv bekötésére figyelmeztető jelzések, az esegélyhívó és a kooperatív rendszerek, valamint az infrastruktúra és a járművek közötti kapcsolódási pontok harmonizációja és bevezetése, továbbá a műszaki vizsgáztatás javítása, többek között az alternatív meghajtású járművek vonatkozásában.

6 Műszaki vizsgáztatás jogszabályi környezete hazánkban Korszerű hazai vizsgáztatási rendszer A közúti járművek műszaki vizsgáztatását előíró jogszabályok (1988. évi I. tv., 5/1990 KöHÉM rendelet, 6/1990 KöHÉM rendelet) teljes egészében az Európai Unió jogrendszerébe illeszkednek, azoknál adott esetben szigorúbb előírásokat tartalmaznak. Míg az Uniós jogrendszer bizonyos járműkategóriákra (pld. motorkerékpár, könnyű 750 kg alatti pótkocsik) jelenleg nem ír elő műszaki vizsgálatokat, az alkalmazandó mérőberendezésekre és a vizsgálatot végzők szakmai felkészültségére vonatkozóan nem határoz meg pontos feltételeket, addig a hazai jogban ezek mind szabályozásra kerültek. A vizsgálandó szerkezeti részek, a vizsgálati módszerek, a vizsgálathoz szükséges eszközök, a feltárt hiányosságok minősítési előírásai a jogszabályban mind pontosan definiálásra kerültek. Európai szemmel nézve is korszerű vizsgáztatási rendszer (részletesen dokumentált folyamat)

7 Műszaki vizsgáztatás országszerte Műszaki vizsgáztatás rendszere a megyei (fővárosi) kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei a saját 32 vizsgáló állomásukon végzik a túlnyomóan csak a közlekedési hatóság hatáskörébe utalt műszaki vizsgálatokat, a többi vizsgálatot a ~ 1250 (folyamatosan változik), a közlekedési felügyelőségekkel hatósági szerződést kötött vizsgáló állomás (szervizek) végzik el, kb. 3 ezer műszaki vizsgabiztos.

8 Műszaki vizsgáztatás felügyelete A közlekedési felügyelőségek évente ~ 10 ezerszer ellenőrzik a vizsgáló állomások tevékenységét, az ellenőrzések közel 10% -ában tárnak fel hiányosságot. A vizsgáló állomások ellenőrzésére több eszköze is van a hatóságnak: az elektronikus rendszerben tárolt adatok visszaellenőrzése, a telephelyi ellenőrzés. A közlekedési felügyelőségek az állomással kötött hatósági szerződés alapján felfüggeszthetik annak tevékenységét (jellemzően 30 nap időtartamra), ilyen évente ~10 esetben fordul elő. A vizsgabiztos által elkövetett szabálysértések szankcionálása az NKH KGH hatáskörébe tartozik, ezért ezekben az ügyekben hivatalunk jár el a vizsgabiztossal szemben, a tevékenység felfüggesztésének formájában. A I-X. hónapjában 160 ügyet terjesztettek fel a közlekedési felügyelőségek a vizsgabiztos szankcionálása céljából, ezek alapján 153 vizsgabiztos tevékenysége került felfüggesztésre ( napig terjedő időszakra).

9 Műszaki vizsgáztatás felügyelete Főbb hiányossági csoportok: futómű, felfüggesztési, bekötési pontok körüli korrózió, biztonsági eszközök működésképtelensége és annak takarása, drága elektromos, biztonsági berendezések hibáinak takarása, engedély nélküli átalakítások, környezetvédelmi beavatkozó eszközök kiiktatása.

10 A jogi környezet előrelépése a közlekedésbiztonság érdekében Az idei év augusztus 1-től egy új eszköz (156/2009 Korm. r.) is rendelkezésre áll az alkalmatlan, illetve engedély nélkül átalakított járműveket vizsgáztató állomásokkal szemben , illetve Ft bírságot köteles fizetni az a vizsgáló állomás, amely a közlekedés biztonságát veszélyeztető műszaki állapotú, alkalmatlannak minősítendő járművet a közúti közlekedésre alkalmasnak minősít, illetve engedély nélküli átalakított jármű esetében alkalmas minősítést igazoló hatósági bizonyítványt (Műszaki adatlap) ad ki.

11 Kihívások a felügyeletben

12 Kihívások a felügyeletben Az elhasználódott EGR szelep kiiktatása

13 Kihívások a felügyeletben Korrózió

14 Kihívások a felügyeletben Az eldurrant pirotechnikai övfeszítőt jelző figyelmeztető nyelv eltávolításának nyomai.

15 Kihívások a felügyeletben

16 Kihívások a felügyeletben

17 Alkalmatlan minősítések Forrás: AUTOFORE report Meghiányolások: 8 millió minősítésből kb. 25 ezer alkalmatlan meghiányolás

18 Közúti ellenőrzés

19 Közúti ellenőrzés a műszaki üzembiztonság tükrében A közúti ellenőrzések során feltárt hiányosságok visszavezethetőségén keresztül a korábbi műszaki vizsgálat minőségének megítélése amennyiben a műszaki vizsga az ellenőrzést megelőzően nem sokkal történt, és a feltárt hiányosság feltételezhetően a vizsgáló állomáson történt vizsgálat során is fennállt. A közúti ellenőrzések során a közlekedési hatóság I-X. hónapokban db járművet ellenőrzött a közutakon, amelyek közül 5238 esetben tárt fel hiányosságot. Ellenőrzések Közlekedésbiztonsági Környezetvédelmi

20 Közúti ellenőrzés a műszaki üzembiztonság tükrében

21 Közúti ellenőrzés a műszaki üzembiztonság tükrében

22 Közúti ellenőrzés a műszaki üzembiztonság tükrében

23 Közúti ellenőrzés a műszaki üzembiztonság tükrében

24 Közúti ellenőrzés a műszaki üzembiztonság tükrében

25 Közúti ellenőrzés a műszaki üzembiztonság tükrében

26 Közúti ellenőrzés a műszaki üzembiztonság tükrében

27 Mi kell a magas színvonalú műszaki vizsgáztatáshoz? Felkészült szakemberek! Műszaki vizsgabiztosok képzése és rendszeres továbbképzése Egyértelmű jogszabályi környezet Pontos és szakszerű eljárások Határozott és motiváló szankcionálási rendszer Kiskapuk bezárása Hatékony felügyelet és ellenőrzés A közlekedési hatósági felügyelet kiemelt fontosságú!

28 Hogyan és merre tovább? júliusában megjelent az Európai Bizottság közleménye: Közúti közlekedésbiztonság: műszaki vizsgálati jogszabálycsomag szigorúbb ellenőrzésekkel életeket lehet menteni ( Roadworthiness package ) Előzmények az Európai Unió tagállamai számára az időszakos műszaki vizsgálatot január 1-ig kellett bevezetni. Magyarországon a 70-es évek elején vezették be a kötelező időszakos műszaki vizsgálatot, a magyar jogszabályok az uniós csatlakozást megelőzően már színvonalas műszaki vizsgálatot támogattak. A 96/96/EK irányelv még csupán a tagállami szabályok közelítését tűzte ki célul, azonban a 2009/40/EK irányelv már konkrétan szabályozza a vizsgálat tartalmát.

29 Hogyan és merre tovább? Az Európai Tanács és a Parlament tárgyalja a jogszabály csomagot. A tárgyalások őszén kezdődtek, végére várható a jogszabály csomag megjelenése. Hatályba léptetés (36 hónap) Főbb változások és vitapontok: A jogszabály formája rendelet vagy irányelv A tagállamok többsége az irányelvi formát támogatta Mely járműkategóriák tartoznak a jogszabály hatálya alá Jelenlegi változat szerint az O1 és O2 kategóriájú pótkocsik számára nem lesz kötelezően előírva a műszaki vizsgálat, a tanácsi kompromisszumos javaslat szerint a motorkerékpárokra 2020-tól teszik kötelezővé a műszaki vizsgát az uniós tagállamokban. A mezőgazdasági vontatók közül a T5 kategóriába tartozó traktorok tartoznak a rendelet hatálya alá Műszaki vizsgaperiódus szintén vita tárgyát képezi Vélhetően a periódusú rendszer kerül elfogadásra

30 A műszaki vizsgabiztosok Néhány előírás a műszaki vizsgáztatói tevékenységre A műszaki vizsgálatokat a szakértelemre és a képzésre vonatkozó minimumkövetelményeket teljesítő ellenőrök végzik. A tagállamok a szakértelemre és a képzésre vonatkozó minimumkövetelményeket teljesítő ellenőrök számára igazolást állítanak ki. A műszaki vizsgálat elvégzésekor az ellenőrnek minden összeférhetetlenségtől mentesnek kell lennie, különös tekintettel a vizsgálat tárgyát képező jármű forgalmi engedélyének jogosultjával fennálló gazdasági, személyes vagy családi kapcsolatra. Az ellenőr által elvégzett műszaki vizsgálat eredményeit csak a felügyeleti szerv módosíthatja abban az esetben, ha az ellenőr által elvégzett műszaki vizsgálat következtetései nyilvánvalóan helytelenek.

31 A műszaki vizsgálati jogszabály A hiányosságok értékelése A tagállamoknak a műszaki vizsgán feltárt hiányosságokat három kategóriába kell sorolniuk: enyhe nem megfelelőség súlyos hiba közvetlen balesetveszélyes hiba Súlyos hiba esetén a vizsga sikertelen, de lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a jármű a javítással kapcsolatos utakat közúton megtehesse. A közvetlen balesetveszélyes hibák esetében a jármű közlekedését meg kell tiltani!

32

33 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

34 És még egy kis statisztika Útkereszteződésekben történt balesetek száma a kereszteződés típusa szerint T vagy Y alakú Négyágú Többágú Körforgalom Egyéb Összesen A jármű hibája fékhiba

35 Egy kis statisztika A balesetek száma fő okok és az útvonalak típusa szerint Egyéb Autópálya Autóút Főútvonal útvonal Összesen A jármű hibája (lakott területen) A jármű hibája (lakott területen kívül) A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma a balesetet előidéző okok szerint Meghalt Ebből a helyszínen Súlyosan sérült Könnyen sérült Összesen A jármű hibája fékhiba gumidefekt

36 The effect of PMVI on accident rates ranged from no effect to decreasing the accident rate by up to 16%, and by up to 21% if inspection is regular. Rompe and Seul (1995) in reviewing US studies suggest that periodic roadworthiness tests could reduce the number of accidents caused by vehicle defects by about 50%. Vehicle inspection programs may influence and reduce accident rates by increasing the understanding of the driver for the need for regular maintenance, safety issues and the condition of their own car (Rompe and Seul (1985)) older vehicles are over-represented in serious injury crashes.

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására?

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? 29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? A közúti forgalomban mindenütt szükség van sebességkorlátozásra. A jelenleg közlekedő gépjárművek

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek szériafelszereltségében elterjedő vezetőt segítő rendszerek hatása a képzésre és vizsgáztatásra

A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek szériafelszereltségében elterjedő vezetőt segítő rendszerek hatása a képzésre és vizsgáztatásra Weidinger Gábor Széchenyi István Egyetem, Győr weidinger.gabor@kti.hu A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek szériafelszereltségében elterjedő vezetőt segítő rendszerek hatása a képzésre és vizsgáztatásra

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31. 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31. Szám: 34620/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE IX. Évfolyam 1. szám - 2014. március Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első

Részletesebben

energetikai auditálása

energetikai auditálása Magyar Mérnöki Kamara nergetikai Tagozat NRGIARNDSZRK energetikai auditálása Tanulmány Budapest, 2013. március 1 A tanulmány a Magyar Mérnöki Kamara 2012/13. évi feladatalapú pályázata és támogatása keretében

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben