Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag"

Átírás

1 Szerzők: Modláné Görgényi Ildikó, Nádráné Tóth Borbála Szakmai lektor: Dr. Zsuffa Ákos Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások alkalmazására való felkészítése 2014 Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a Tananyag Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete 1054 Budapest, Báthori u. 16.

2 A modul ezen részének a célja, hogy a szakértők megismerjék a felnőttképzési rendszer különféle támogatásoktól függő működési eltéréseit, az alábbiak szerint: támogatási típusonként (költségvetés, NFA képzési alaprész, NFA foglalkoztatási alaprész, EU-projekt, áfa) a támogatott OKJ-s képzések (1. képzési kör), a támogatott egyéb szakmai képzések (2. képzési kör), az általános és egyéb támogatott nyelvi képzések (3. képzési kör), a támogatott egyéb képzések (4. képzési kör). A modul során a felnőttképzési szerződés, a képzési program és a követelmények alapján vesszük végig a támogatási jellemzőket. Előzmények A felnőttképzés támogatási rendszerének alapjai 1993-ra alakultak ki. Egyrészt a foglalkoztatási törvény biztosította a munka nélküli felnőttek képzési támogatási rendszerét; másrészt a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény lehetővé tette a vállalkozások saját dolgozói képzésének a támogatását. A támogatott képzések struktúrája és tartalma ma már nem felel meg a gazdaság igényeinek, mivel nem veszi figyelembe a képzésben résztvevők valós munkaerő-piaci lehetőségeit. Ezért az új felnőttképzési törvénnyel a támogatások rendszerének szabályozása, felhasználásának mérése nagy változáson ment át. A ig terjedő időszakban a statisztikai adatok gyűjtése a felnőttképzésről még a évi CI. törvény alapján történt. A grafikonokról leolvasható az adatgyűjtések eredményei. A színes ábrák magukért beszélnek, azonban néhány megjegyzést érdemes tenni. (Az ábrák az NMH statisztika adatbázisából az OSAP alapján készültek.) Az akkreditált képzőintézményekbe beiratkozottak összetétele szempontjából a közötti időszakban jól érzékelhető, hogy az OKJ-s képzésekre (narancssárga oszlop), a hatósági képzésekre (rózsaszín), a munkakörhöz, foglalkoztatáshoz (barna) szükséges képzésekre beiratkozók száma növekedett; az általános képzéseken (kék), a nyelvi képzésen (lila) résztvevők száma szinte stagnált, az informatikai képzéseken résztvevők száma (zöld) eklektikusan változott. 2

3 100% 80% 60% Az akkreditált képző intézményekbe beiratkozottak összetételének alakulása a képzés jellege szerint Informatikai képzés 5,4 6,2 11,1 7,6 7,1 Általános felnőttképzés 0,7 17,9 7,5 15,0 6,5 0,2 6,3 0,2 1,0 1,3 15,9 9,2 0,7 Nyelvi képzés Hatósági jellegű képesítésre felkészítő képzés Elhelyezkedést, vállalkozást segítő képzés 40% 38,4 36,5 26,7 Hátrányos helyzetűek felzárkóztató képzése Szakmai továbbképző képzés 20% 0% 11,8 8,8 7,6 20,4 13,8 13,6 0,6 1,0 0, Munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges nem OKJ szakképesítést adó képzés Állam által elismert OKJ szakképesítést adó képzés Szakképesítést megalapozó szakmai alapképzés Érdekes a képzések összetételének alakulása. Négy szempontból történt a vizsgálat. A vizsgált három évben 95% felett voltak az 1 évnél rövidebb képzési idejű képzések (narancssárga). Ezt követi minimális tartományban az 1 1,5 év (zöld) és alig láthatóak a 1,5 2 év és a 2 év feletti képzések. 3

4 Képzések összetételének alakulása a képzés időtartama szerint ,5 0, ,4 2,0 0,4 0, ,8 0,7 0,3 96,9 97,2 97,1 1 évnél rövidebb 1 és 1,5 év között 1,5 és 2 év között 2 év felett Nézzük meg, hogyan alakul a képzések összetétele a részvételi díjak szerint meg kell azonban jegyezni, hogy az adatszolgáltatási tevékenység e tekintetben nem a legjobb. A legtöbb a Ft (narancssárga) közötti képzés, ezt követi az Ft alatti (kék), majd jóval kisebb százalékban a Ft közötti (barna). Még kevesebb a Ft-ért kínált (zöld) és a legkevesebb a Ft feletti (lila) képzés. 4

5 A kiemelt képzési célokra jellemző részvételi díjakat mutatja a következő grafikon. A színek megegyeznek az előző grafikon színeivel. A kiemelt képzési célok a következők: OKJ-s képzés, munkakörhöz kötött nem OKJ-s képzés, hatósági képzés és általános felnőttképzés. A legtöbb a Ft-os (narancssárga), ezt követi az Ft alatti (kék) az OKJ esetében. Szinte fordított a kép a munkakörhöz nem kötött OKJ-s képzés esetében. A hatósági képzésnél egy kicsit több: Ft (narancssárga), az általános képzésnél a kék és a narancssárga kb. fele-fele arányú. 5

6 100% 80% A képzések összetétele a kiemelt képzési célokon belül a képzés részvételi díj költségkategóriái szerint ,2 10,4 8,3 4,3 4,7 2,7 0,9 0,5 0,5 12,1 8,5 8,3 10,4 5,2 11,1 3,4 2,0 9,0 28,1 3,8 2,6 28,3 22,7 2,7 3,2 3,6 2,3 16,3 4,6 4,2 13,6 5,7 10,5 60% 27,5 23,5 23,5 24,6 32,1 31,6 34,1 35,7 46,5 37,7 36,1 34,8 40% 20% 40,7 50,8 52,1 55,5 48,6 54,8 33,1 32,9 27,6 38,3 42,5 46,7 0% 5,6 6,8 7, OKJ képzés Munkakörhöz nem OKJ képzés Hatósági felkészítő képzés Általános felnőttképzés Ft vagy kevesebb Ft között Ft között Ft között Ft-nál több A továbbképzésre beiratkozottak képzésének finanszírozási forrását mutatja a következő ábra. A legtöbb a zöld szín, amely a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére szervezett továbbképzéseket jelöli. A lila az EU-forrásokból megvalósított képzéseket, a barna a cégek támogatásával létrejötteket mutatja. A sárga szépen növekedett 10% fölé, ami azt mutatja, hogy ha szükségesnek látják, a természetes személyek is áldoznak továbbképzésre. A sötétkék a munkaerő-piaci alapból, a világoskék pedig az állami költségvetésből támogatott képzéseket jelöli. 6

7 A munkakörhöz kötött nem OKJ-s képzések szakképzési hozzájárulásból (zöld) történő finanszírozása szépen növekedett. A növekedés a jellemző az EU-források (lila) felhasználására is, míg a természetes személyek által ráfordított arány (kék) konstans. A munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges nem OKJ szakképesítést adó képzésre beiratkozottak összetétele a képzés finanszírozási forrásai szerint Állami forrásból 1,7 1,3 2,9 9,6 3,6 Munkaerő-piaci Alapból ,4 1,9 64,9 4,6 16,1 Vállalkozások (a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére) és költségvetési szervezetek (munkáltatóként) 39,6 28,1 6,7 16,8 Vállalkozások (nem a szakképzési hozzájárulás terhére), non-profit szervezetek ,7 2,7 EU forrásból, EU és hazai társfinanszírozásból, vagy nemzetközi és EU forrásokból ,9 25,3 7,9 10,9 17,6 Egyéb A képzésbe beiratkozott (természetes) személy önfinanszírozása 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7

8 A felnőttképzés támogatása 2013 júliusától Az állam támogatja felnőttképzést, ezért annak működéséhez különféle forrásokat biztosít. 8

9 Támogatások felhasználásának további szabályai o A rendelkezésre álló pénzügyi forrást hatékonyan és célszerűen kell felhasználni; o a támogatandónak meg kell felelnie a támogatással kapcsolatos jogszabályi, eljárásrendi feltételeknek; o a képzési támogatás kérelmezőjének besorolhatónak lennie a támogatható célcsoportba; o az adott képzésnek szerepelnie kell a munkaügyi központ éves képzési jegyzékén; o vizsgálandó, hogy a jelentkező részt vett-e korábban támogatott képzésben, s ott eleget tett-e vizsgakötelezettségének; o vizsgálandó, hogy van-e érvényben a jelentkezővel szemben támogatásvisszakövetelés; o ha van olyan tény, ami jogi vagy egyéb szempontból kizárja a támogatás iránti kérelmet, akkor azt a munkaügyi kirendeltség elutasítja; o források terhére támogatás nyújtható annak a nem magyar állampolgárnak, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint ezen jogát Magyarországon gyakorolja, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt, letelepedett, befogadott, hontalan vagy a menedékjogról szóló törvény alapján menekült, oltalmazott vagy menedékes jogállású (Fktv. 23. ) A támogatásként biztosított forrás terhére elszámolható tételek 1. A képzést lebonyolító oktatók részére fizetett ellenérték és annak járulékai. 2. Külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj. 3. A képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök díja. 4. Az elméleti, gyakorlati képzés során felhasznált anyagok (energia) költsége. 5. Amortizáció (használattal arányosan elszámolható) költsége. 9

10 6. Munkaruha, védőruha költségei. 7. Tananyagfejlesztés arányos költségei. 8. Egyéb, a képzés megszervezésével, lebonyolításával, értékelésével kapcsolatos költségek (bérleti díjak, rezsi-, posta- és adminisztrációs költségek). Ezek a költségek legfeljebb a képzési költség 20 százalékáig terjedhetnek. 9. Alkalmassági vizsgálat költsége. 10. A gyakorlati képzést bonyolító munkaadónak a gyakorlati képzésben részt vevő személy megváltozott munkaképességéből adódó többletköltségek. A felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény 1. -a meghatározza, hogy a törvény vonatkozik a támogatást nyújtóra és a támogatottra egyaránt. A támogatást nyújtó: a források felett rendelkezni jogosult szervezet a támogatottal a pénzeszközök képzési célú felhasználására támogatási szerződést köt. A támogatott képzések esetén a képzések befejezését követően a támogatást nyújtó bevonásával mérni kell a képzésben résztvevők elégedettségét Fktv. (11. (1) e). Az előzetes tudásmérést a jelentkező kérésére kell biztosítania. A felnőttképzést folytató intézmény a képzésben részt vevő felnőttel felnőttképzési szerződést köt. A felnőttképzési szerződésnek tartalmaznia kell a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését: 13. (3) A felnőttképzést folytató intézmény engedélyezett képzéseinek folytatásáról a hatóság részére OKJ szerinti szakképesítések, nyelvek és nyelvi szintek, szakmai és egyéb képzések szerinti bontásban és országosan összesítve honlapján évente nyilvánosságra kell hozni a vonatkozó adatokat. Fktv. 15. (7) Az adatok a következők: o az induló képzési létszám, o a képzésbe időközben bekapcsolódók létszáma, o a képzésből kimaradtak létszáma, 10

11 Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a o o o o o a vizsgára bocsátottak létszáma, a vizsgán megjelentek létszáma, a sikeresen vizsgázók létszáma, az OKJ szerinti szakképesítések vizsgái esetén a vizsgázók átlageredménye, a képzésben résztvevők elégedettségmérése. A hatósági ellenőrzés során a támogatással összefüggésben tapasztalt jogszabálysértésről a szükséges intézkedések megtétele céljából értesíteni kell a támogató szervet. Fktv. 20. (12) A felnőttképzést folytató intézmények az általuk nyilvántartott adatokat az államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítják Fktv. 21. Ezek az adatok: A képzésben résztvevő neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, azok a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben résztvevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak; a képzésben résztvevő társadalombiztosítási azonosító jele. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (NFA), valamint európai uniós forrásokból felnőtt képzéséhez nyújtható, foglalkoztatás elősegítését célzó képzési támogatás szabályait a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály tartalmazza. Fktv. 25. A támogatást nyújtó szervezetnek a támogatásról szóló döntésének meghozatalakor figyelembe kell vennie a megyei fejlesztési és képzési bizottságnak az állam által elismert szakképesítések tekintetében a támogatható szakképesítésekre vonatkozó, a szakképzésről szóló törvény szerinti javaslatát. Fktv. 27. A képzőintézménynek előzetes kompetenciamérést kell végezni az állam által elismert szakképesítések és az általános és egyéb támogatott nyelvi képzések körébe tartozó képzések esetében akkor, ha a képzésbe bekapcsolódni kívánó ezt kéri. A mérés eredményét a képzőintézmény köteles figyelembe venni a felnőttképzési szerződés megkötésekor, és a képzési díjat a mérés eredménye beszámításának mértékében csökkentenie kell. Kötelező az előzetes kompetenciamérés, ha azt az OKJ szerinti képzések körébe tartozó támogatott képzés esetén a támogatási szerződés előírja. Ez utóbbi esetben szükség van a mérés hitelesítésére és a mérésen alapuló esetleges felmentések megadásának ellenőrzésére is. A feladat ellátását a jogszabály az MKIK-hoz rendeli, mely azt szakmai programszakértő útján végzi el, külön díjazás ellenében. Mindehhez az OKJ szerinti képzési program olyan felépítésére és megvalósítására van szükség, amely lehetővé teszi a képzés egyes részei alól történő felmentést. 11

12 Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a A felnőttképzési támogatások A költségvetési törvény és az áfa A költségvetési törvény évente tartalmazza a fejezeteket és azon belül a képzésre felhasználható keretet. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény tartalmazza az adó alóli mentességet, melynek feltétele a tevékenység közérdekű jellege 85. (2) Az egyéb oktatás körébe tartoznak: a) a felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás; b) a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett, illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás; c) az államilag, illetőleg nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsgáztatás; A felnőttképzések esetében az új felnőttképzési törvény alapján az adómentes körbe tartoznak: az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések; az akkreditált/engedélyezett képzések; egyéb jogszabály kategóriába tartozó, az államilag vagy nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsgáztatás és a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése. Ha valamely tevékenység gyakorlásához hatósági engedély szükséges, akkor csakis ennek megléte esetén nyújtható áfamentesen a szolgáltatás. Ha képesítéshez kötött a szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés, akkor legalább egy olyan természetes személynek lennie kell a munkatársak között, aki megfelel a képesítési követelményeknek. A jogszabály alapján szervezett képzéseknél a személyi feltételeken kívül az is szükséges, hogy a jogszabály meghatározza a képzés kereteit, azaz legyen előírva az óraszám, a tantárgyi program, vagy legyen az oktatókról előírás. Ha egy tevékenység a felnőttképzés hatálya alá tartozik, de nem OKJ-s képzés, akkor a korábbi akkreditáció 2014 augusztusáig elfogadható szeptember 1-jétől az áfamentesség az kifutó akkreditált képzések helyett az engedélyezett képzésekre vonatkozik. Az átmeneti időszakban a tanfolyam megkezdésének időpontja dönti el az adómentességet. Amennyiben szeptember 1-je előtt indult a tanfolyam és akkreditált, akkor áfamentes, ha utána indult, akkor csak abban az esetben áfamentes, ha akkreditált/engedélyezett. 12

13 Képzés támogatása a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényben foglaltak szerint Képzési támogatásként a képzéssel kapcsolatos költségek megtéríthetőek meghatározott személy, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskereső részére az általános iskolai végzettség megszerzéséhez vagy szakképzés megkezdéséhez, illetve a külön jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzéséhez szükséges képzésben történő részvételhez. Flt. 14. (4) Az állami foglalkoztatási szerv a munkaadóval megállapodást köt a támogatásról. A támogatást álláskeresők számára a munkaerőigényben meghatározott munkakör betöltéséhez szükséges, állam által elismert szakképesítést nyújtó képzésben, vagy munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére irányuló képzésben (betanító képzésben), valamint a közúti közlekedés C, D és E járműkategóriájára érvényes vezetői engedély és gépjármű-vezetői képesítési igazolvány megszerzését biztosító képzésben történő részvételhez nyújtja. Flt. 14/A. (1) A megállapodás tartalmazza a képzésben részt vevő álláskeresők kiválasztásának módját, a munkaadó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e a képzés költségeihez, illetőleg a képzés lebonyolításához szükséges szakmai és tárgyi feltételek biztosításához. Az Flt.-ben nevesített normatív aktív munkaerő-piaci eszközökbe beletartoznak a közhasznú foglalkoztatás, a bértámogatás, a pályakezdők programjai, a vállalkozóvá válás támogatása és az önfoglalkoztatás támogatása mellett a munkaerő-piaci képzések is decemberétől a munkaerő-piaci képzések területén új eljárásrend kialakítására került sor. E szerint a munkaügyi központ a tárgyévre vonatkozó foglalkoztatáspolitikai 13

14 célok alapján határozza meg a képzési eszközrendszer működtetésének prioritásait, irányelveit. A keresletvezérelt képzési rendszer működtetése érdekében eldönti azokat a képzési irányokat, amelyekre képzést kíván szervezni. A képzésben résztvevőket érintő intézkedés, hogy harmadik szakképesítés megszerzéséhez támogatás csak a munkahelyi háttérrel rendelkező képzések esetén lehetséges. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény (Szht.) többek között meghatározza az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés támogathatóságát is. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének éves költségvetési törvényben meghatározott Szakképzési és felnőttképzési támogatások elnevezésű eredeti kiadási előirányzata tartalmazza a Kormány döntésén alapuló, o a képzési célú támogatás nyújthatóságát a legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, Magyarország területén székhellyel, fiókteleppel rendelkező befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság számára, o a szakképzéssel, illetve a felnőttképzéssel összefüggő, központi program teljesítésére szolgáló keretösszeget, o a költségvetési törvény által előírt európai uniós társfinanszírozási kötelezettség keretében a szakképzési és felnőttképzési intézkedésekre biztosított keretösszeget (Szht. 12. ). A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter o gyakorolja az alaprész feletti rendelkezési jogot; o meghatározza a keretösszegek mértékét; o dönt az alaprész központi keretének elosztásáról, szakképzési és a felnőttképzési célú felhasználásáról; o felelős az alaprész pénzeszközei nyilvántartásáért, felhasználásának jogszerűségéért és ellenőrzéséért, bevételei beszedésének elrendeléséért, követeléseinek behajtásáért, a pénzügyi garanciák érvényesítéséért; o határoz az alaprész felhasználására vonatkozó döntések nyilvánosságra hozatalának módjáról; o kezdeményezi az alaprész pénzeszközeinek felhasználásával kapcsolatos szakértői vizsgálatokat (Szht. 13. ). Az új Szht. megszüntette azt a nem átlátható és visszaélésekre is okot adó lehetőséget, hogy a hozzájárulás fizetésére kötelezettek saját dolgozóik képzési költségeinek elszámolásával csökkenthessék befizetési kötelezettségüket. Ehelyett pályázati rendszer került kialakításra a TÁMOP európai uniós forrás terhére. 14

15 Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a EU-források Az európai uniós támogatások felhasználásával kapcsolatos szabályokat a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény tartalmazza. Az európai uniós forrásokkal kapcsolatos rendelkezések: o Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről. o Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról. o Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról. A rendszer jellemzői: Partnerségi megállapodás Európai uniós jogszabályok ( ) Európai uniós szakpolitikai dokumentumok Operatív programok Kiemelt témák Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció A as uniós programozási időszakhoz kapcsolódó keretrendeletek (https://www.nth.gov.hu/hu/tevekenysegek/eu /europai-uniosjogszabalyok ; 15

16 Valamennyi európai uniós projekt tartalmaz képzést. Megvalósításának szabályai azonosak a többi forráséval, azonban időtartama, szakmai tartama és adminisztrációja igen szigorú szabályokban lefektetett eljárásrend szerint folyik többféle belső és külső ellenőrzéssel. Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés jogi, intézményi és támogatási rendszere Az akkreditáció kifutó, az engedélyezési eljárás felmenő rendszerben ma már feltétele annak, hogy egy felnőttképzési intézmény bármilyen (állami, európai uniós stb.) támogatásban részesülhessen. A legnagyobb arányban az állam által elismert OKJ-s szakképesítésre felkészítő képzések részesülnek támogatásban, és a támogatás miatt szükséges szakképesítő vizsgát is tenni. A támogatott képzések kiemelt és weben is nyilvánossá tett indikátorai: o o o o résztvevők, lemorzsolódók, sikeres vizsgát tett személyek száma, egy sikeres vizsgázóra jutó átlagos támogatási összeg II. Vagyoni biztosíték a Előzmények szeptember 1-jén hatályba lépett a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény, amely a képzésben résztvevők anyagi biztonsága érdekében erős hatósági kontroll alatt tartott felnőttképzési rendszer alapjait teremtette meg. Az elmúlt időszak változásainak talán a legvitatottabb, de mindenképpen erős anyagi megterhelést jelentő követelménye a vagyoni biztosíték, melyet azoknak a képzőintézményeknek kell kötelezően biztosítaniuk, amelyek a évi LXXVII. felnőttképzési törvény alapján A, B és C képzési körben engedélyezési eljárást indítanak. Az új szabályozás célja, hogy a felnőttképzési piacról kiszoruljanak azok a minőségileg gyengén teljesítő képzőintézmények, amelyek nem tudják biztosítani a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, nem rendelkeznek megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel, vagy felnőttképzési tevékenységük megszűnése esetére elegendő vagyoni biztosítékkal. Az Fktv. szerint ezért a felnőttképzést folytató intézményeknek vagyoni biztosítékkal kell rendelkezniük az engedélyezett felnőttképzési tevékenységük folytatásának teljes időtartamára (egy ideig a felnőttképzési tevékenység megszűnését követően is) annak 16

17 érdekében, hogy a képzés megkezdésekor előlegként befizetett képzési díj azon részének visszafizetése biztosított legyen, amelyre a képző bármely okból már nem teljesített semmilyen szolgáltatást. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szabályozás teljesen új fogalom a felnőttképzés rendszerében. A felnőttképzési törvény végrehajtását szolgáló 393/2013. (XI. 12.) kormányrendelet ugyanezen célokat szolgálja, kiemelten szabályozza annak biztosítását, hogy ne fordulhasson elő olyan eset, melyben a felnőttképzést folytató intézmény adósa marad a tanfolyamain résztvevőknek. A vagyoni biztosíték szerepe a képzésben résztvevők és a képzési díj védelme, illetve a képzési szolgáltatás bármilyen okból történő meghiúsulása miatti kártérítés biztosítása. Ennek elsősorban a képzőintézmény felnőttképzési tevékenységének megszűnésekor vagy a képző intézmény felszámolásakor van igazán jelentősége. Jogszabályi hátterét a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény {10. (1) bekezdés c) pontja, a (3) bekezdés és a 393/2013. (XI. 12.) kormányrendelet (továbbiakban kormányrendelet) a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 5. (1) bekezdés d) pont, , 26. } biztosítja. 17

18 A kötelezettség minden felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, egyéni cégre, egyéni vállalkozóra, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményre vonatkozik. Fktv. 1. (1) bekezdés c) pont. Nem kell azonban vagyoni biztosítékkal rendelkeznie az államháztartásról szóló törvény szerinti központi költségvetési szervnek (Fktv. 10. (3) bekezdés: felnőttképzési tevékenységet folytató, az államháztartásról szóló törvény szerinti központi költségvetési szervnek az (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételt nem kell teljesítenie). A vagyoni biztosíték, illetve vagyoni letét jól ismert fogalom az üzleti életben. Pl. az elmúlt években sokszor hallottuk, hogy utazási irodák mentek csődbe és a külföldön rekedt utasokat az utazási vállalkozó által hitelintézetnél lekötött pénzösszeg, a biztosítóval (biztosítókkal) kötött biztosítási szerződés terhére szállították haza, illetve fedezték a kényszerű tartózkodás költségeit, valamint az előleg, illetve részvételi díj visszafizetését. 18

19 Alapjának és mértékének jogszabályi alapja a 393/2013. (XI. 12.) kormányrendelet a. A rendelet meghatározza a vagyoni biztosíték mértékét, azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, hogy összege mindig megfeleljen a jogszabályban előírtaknak, és részletesen szabályozza a biztosíték felhasználására vonatkozó eljárást is. Lényege, hogy kizárólag a felnőttképzési tevékenységből származó, elszámolt, tényleges értékesítési nettó árbevétel az alapja, az összeg ennek 2%-a, de legalább 1 millió forint. Azonban ugyanezen kormányrendelet azt is kimondja {19. (4)}, hogy a vagyoni biztosíték mértéke a felnőttképzési tevékenység megkezdésének üzleti évében a felnőttképzési tevékenységből származó, tárgyévben tervezett árbevétel két százaléka, de legalább ötszázezer forint. Mivel minden képzőintézmény a évi LXXVII. törvény rendelkezései alapján csak most kezdheti meg felnőttképzési tevékenységét, a 2014-es évben végzett felnőttképzési tevékenységének tervezett árbevétele alapján kell meghatároznia a vagyoni biztosíték mértékét. A hangsúly a felnőttképzési tevékenység megkezdésén van. Mégpedig azon, hogy van egy új törvényünk, ami alapján felnőttképzési tevékenység folytatható. Ilyen értelemben mindegy, hogy a 2001-es felnőttképzési törvény szerint milyen tevékenységet végeztek az intézmények, mert most minden képzőre, aki engedélyt kér felnőttképzési tevékenység megkezdésére, a tárgyévben tervezett felnőttképzési árbevétele 2%-ának megfelelő, de legalább ötszázezer forintos vagyoni letéti kötelezettség vonatkozik. Ez a százalék a fent említett utazási vállalkozás példában nagyobb, de mindenkor az értékesítésből származó tervezett nettó árbevétel az alapja. Pl. a tervezett értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalább 20 millió forint, ha az utazási vállalkozó a belföldről külföldre történő kiutaztatás szervezése során nem menetrend szerinti járatú repülőgépet vesz igénybe, illetőleg a garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják; a belföldről belföldre történő utazás szervezéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint stb. 19

20 A rendelkezésre állás időtartamát a 393/2013-as korm. rendelet 18. (1) bekezdése, formáját a (2) (3) bekezdése szabályozza: (1) A felnőttképzést folytató intézménynek vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie az engedélyezett felnőttképzési tevékenysége folytatásának teljes időtartamára és a felnőttképzési tevékenysége megszűnését követő hat hónapig az előlegként befizetett képzési díj azon részének a visszafizetése céljából, amelyre a képzés bármely okból történő ellehetetlenülése miatt az intézmény már nem nyújtott szolgáltatást. A vagyoni biztosíték felhasználásához és megszüntetéséhez az NMH jóváhagyása szükséges. (2) A vagyoni biztosíték formája lehet: a) egy vagy több biztosítóintézettel kötött biztosítási szerződés; b) a felnőttképzést folytató intézmény által hitelintézetnél lekötött (1) bekezdésben meghatározott célokra elkülönített és zárolt pénzösszeg (a továbbiakban pénzbeli letét). (3) A (2) bekezdésben meghatározott vagyoni biztosítékformák egyenként vagy együttesen is alkalmazhatóak. A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben vagyoni biztosítékformák szerint rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről. 20

21 A vagyoni biztosíték olyan, hitelintézettel vagy intézettel kötött szerződés lehet, amely bankgarancia nyújtására, egy vagy több biztosítóintézettel kötött biztosítási szerződésre vagy a felnőttképzést folytató intézmény által hitelintézettel lekötött, a képzési díj fentiekben meghatározott visszafizetésére elkülönített és zárolt pénzösszeg elhelyezésére irányulhat (a felnőttképzési szerződés alapján befizetett képzési díj kormányrendelet 20. (6) bekezdése szerinti visszafizetésére). A szerződésnek tartalmaznia kell a kormányrendelet 18. (5) bekezdésében felsorolt kitételeket, ezek nélkül a szerződés jogszerűsége nem biztosított. Ezen kikötések biztosítják az NMH jóváhagyási és a képző vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségmulasztása esetén a szükséges intézkedések megtétele iránt a hitelintézettel vagy a biztosítóintézettel együttműködésben tett intézkedési jogát. 21

22 A felnőttképzést folytató intézmény köteles minden üzleti év fordulónapját követő hatodik hónap tizenötödik napjáig a megelőző évi felnőttképzésből származó, elszámolt, tényleges értékesítési nettó árbevétel összegét az NMH részére bejelenteni, és igazolni azt, hogy rendelkezik a 19. (1) bekezdésében meghatározott mértékű aktualizált vagyoni biztosítékkal {19. (2) bekezdés}. A vagyoni biztosítékra a hitelintézettel vagy biztosító intézettel kötött szerződést érintő bármilyen változásról a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt {19. (2) bekezdés}, a változást igazoló dokumentumok egyidejű megküldésével. Idetartozik például a képző aláírásra jogosult személyében; a képző cégformájában, székhelyében; adószámában történő változás stb. Idetartozik továbbá az érintett hitelintézettel vagy biztosítóintézettel kötött szerződés adataiban történő bármilyen változás. A felnőttképzést folytató intézmény felnőttképzési tevékenységének részbeni vagy teljes megszüntetését haladéktalanul köteles a Nemzeti Munkaügyi Hivatal felé bejelenteni, mellékelve az igazolásra szolgáló dokumentumokat is {20. (2) bekezdés}. A bejelentéssel együtt kérni kell a Nemzeti Munkaügyi Hivatal jóváhagyását a vagyoni biztosíték felhasználásához, annak felszabadítása ugyanis nem automatikus {20. (1) bekezdés}. 22

23 A kormányrendelet 20. -a részletesen szabályozza a felnőttképzést folytató intézmények felnőttképzési tevékenysége részbeni vagy teljes megszüntetésekor a vagyoni biztosíték felhasználására irányuló kötelező feladatokat. Az (1) bekezdés a bejelentés idejét, a (2) bekezdés a bejelentéshez csatolandó kimutatásokat és dokumentumokat határozza meg: A 20. (2) bekezdés szerint a folyamatban lévő, előlegbefizetéssel rendelkező képzéseiről szóló kimutatást kell készítenie, amelynek tartalmaznia kell: a) a képzés megnevezését, b) a képzésben résztvevők névsorát és a felnőttképzési szerződésben szereplő adataikat; az előlegként befizetett képzési díj befizetőjének megnevezését és lakcímét, vagy székhelyét, ha az eltér a képzésben résztvevőtől, valamint a befizetett összeg számlamásolattal igazolt nagyságát, c) a befizető számára visszafizetésre javasolt összeg (3) bekezdés alapján számított nagyságát és a hitelintézet vagy a biztosítóintézet által kiadott igazolást a vagyoni biztosíték mértékéről, és d) a képzésben részt vevő személyekkel megkötött felnőttképzési szerződések másolatait. Fontos kitétel, hogy a felnőttképzést folytató intézménynek a bejelentésben úgy kell meghatároznia a kifizetésre kerülő összeget, hogy az előlegként befizetett képzési díjnak az elmaradt képzési részre eső időarányos összegét növelni kell ezen összegnek a jegybanki alapkamattal a képzés elmaradt idejére számított kamatösszegével. 23

24 A Nemzeti Munkaügyi Hivatal a 20. (1) bekezdés szerinti bejelentést megvizsgálja, ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a kormányrendelet (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak. Az ellenőrzés megállapításától függően a bejelentést vagy jóváhagyja, vagy kiegészítést, módosítást kér, és csak azok hiánytalan és hibátlan benyújtását követően hagyja jóvá a vagyoni biztosítéknak a bejelentésben foglaltak szerinti felhasználását. A 20. (6) bekezdésében rögzítettek szerint A felnőttképzést folytató intézmény a 18. (4) bekezdése szerinti szerződés szerint az NMH-nak a vagyoni biztosíték felhasználására vonatkozó jóváhagyása alapján intézkedik a képzési díj (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján jóváhagyott összegének a vagyoni biztosíték terhére történő visszafizetéséről. Ha a felnőttképzést folytató intézményt a Nemzeti Munkaügyi Hivatal törli a nyilvántartásból, és az intézmény a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos minden kötelezettségét a 18. (5) bekezdés a) pontja szerinti értesítés alapján teljesítette, az NMH jóváhagyja a vagyoni biztosíték megszüntetését. Ha a felnőttképzést folytató intézmény felnőttképzési tevékenységének részbeni vagy teljes megszüntetésekor bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem mellékeli a jogszabály által előírt kötelező dokumentumokat, akkor az NMH a képzésben résztvevő hozzá benyújtott {20. (4) bekezdésében felsoroltakat tartalmazó} igénybejelentése alapján intézkedik a képzési díj vagyoni biztosíték terhére történő visszafizetésének teljesítéséről. 24

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében

Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum: Üzleti reggeli Gödöllőn Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében Üröginé Ács Anikó felnőttképzési szakértő 2013. október 25. Rendszerszintű változások

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével:

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével: TÁJÉKOZTATÓ A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) értelmében engedélyezési eljárás kezdeményezésére a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu on-line felületen elérhető

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL 1. A KÉPZÉSEK TERVEZÉSE, SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő LXXVII. törvény értelmében a felnőttképzési

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM

13/2006. (XII. 27.) SZMM 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA

I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA 80622 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 186. szám A Kormány 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelete a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre,

Részletesebben

TÁMPONTOK 2013-RA: FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA

TÁMPONTOK 2013-RA: FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA TÁMPONTOK 2013-RA: FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA Alapelvek (1) Magyarországon az állam - e törvény keretei között - biztosítja a felnőttképzésben való részvétel jogát - RÉSZVÉTEL (2) A felnőttképzés e

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet a Munkaerőpiaci

Részletesebben

Áfa mentesség a könyvviteli és adótanácsadói képzéseknél

Áfa mentesség a könyvviteli és adótanácsadói képzéseknél Áfa mentesség a könyvviteli és adótanácsadói képzéseknél Adómentesnek (áfa mentesnek) tekinthető-e a könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos továbbképzése.

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére,

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények Tananyag

Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények Tananyag Szerző: Dányi Lászlóné Szakmai lektor: Salusinszky András Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások alkalmazására való felkészítése 2014 Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények Tananyag

Részletesebben

2003. évi CVI. törvény. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról

2003. évi CVI. törvény. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról 2003. évi CVI. törvény a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról 1. A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 3. -a (1) bekezdésének b) pontja a következő

Részletesebben

A Felnőttképzés aktualitásai. Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály

A Felnőttképzés aktualitásai. Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály A Felnőttképzés aktualitásai Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Intézmény-, és programakkreditáció követelménye

Részletesebben

Képzési (program) ajánlattételi adatlap. 2. A képzés adatai: 2.1 A képzéshez tartozó összes követelmény modul (ok) azonosítója, megnevezése:

Képzési (program) ajánlattételi adatlap. 2. A képzés adatai: 2.1 A képzéshez tartozó összes követelmény modul (ok) azonosítója, megnevezése: Képzı intézmény neve: Ajánlattételi felhívásban a képzés sorszáma: Képzési (program) ajánlattételi adatlap Helyszíne: 1. Képzés neve: Szakképesítés OKJ száma (1): Szakképesítés OKJ száma (2): Megszerezhetı

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

Vagyoni biztosíték letétek típusai

Vagyoni biztosíték letétek típusai Vagyoni biztosíték letétek típusai Szerződésben meghatározott vagy határozatlan futamidejű, az engedélyező hatóság javára elkülönítetten kezelt letéti összeg. A Bank elkülönítetten, nem pénzforgalmi típusú

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

16/2014. (IV. 4.) NGM

16/2014. (IV. 4.) NGM 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

Részletesebben

A jogszabályok hierarchiája

A jogszabályok hierarchiája A felnőttképzés törvényi szabályozása Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A felnőttképzés területét érintő fontosabb jogszabályok 2013. évi LXXVII. Törvény a felnőttképzésről 2001.

Részletesebben

a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában,

a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában, A Kormány 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelete az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 58. szám A Kormány a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN

AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN (kivonat a vonatkozó jogszabályokból) Képzési program Felnőttképzési tevékenységét

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Adatlap a képzési programról

Adatlap a képzési programról 3. sz. melléklet: képzési ajánlattételi adatlap Adatlap a képzési programról Felnőttképzést folytató intézmény neve: A képzés adatai: Megnevezése: (OKJ-s képzés esetén OKJ-száma, nem OKJ-s akkreditált

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2014 3.6. sz. Egyetemi szabályzat ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 282/2014. sz. határozata Készült 8 példányban.

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi törvény a felnőttképzésről. I. Fejezet Általános rendelkezések

TERVEZET. 2012. évi törvény a felnőttképzésről. I. Fejezet Általános rendelkezések 2012. évi törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, az állampolgárok meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai

Részletesebben

Felnőttképzés új szabályozása

Felnőttképzés új szabályozása Felnőttképzés új szabályozása Változások Tv. Hatálya alá tartozó képzési tevékenységek Belső képzés Az engedély feltételei és költségei Képzésnek az Szh terhére való elszámolása Legfőbb és legfontosabb

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: Kérjük, ne töltse ki! A jelentkezés kódszáma:. Szakma azonosító száma:.... MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara! Kérem, hogy.. szakmában a

Részletesebben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A preambulum 2013. évi LXXVII.tv a felnőttképzésről Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek

Részletesebben

a Nyíregyházi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosításáról

a Nyíregyházi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 356/2008.(XII.15.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE 2016.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE 2016. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE 2016. KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (Szht.); A gyakorlati képzés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK FVSZ Szakmai Nap és XXIV. Közgyűlés Budapest, 2013. május 15. A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK Dr. Farkas Éva A TÉMA KONTEXTUSA Az elmúlt 10 év eredményei Itt és most

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. TÖRVÉNYEK, RENDELETEK a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: új Szht.);

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása Bárczi Gusztáv Óvoda Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1082 Budapest, VIII. Üllői út 76. Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása A szakképzésről

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14.

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14. 2012.11.09. 2011. évi lezárt OSAP statisztikai adatok alapján A felnőttképzést folytató intézmények száma 1690 A felnőttképzések (tanfolyamok) száma 61662 A felnőttképzésbe beiratkozottak száma 720463

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás I. A célok meghatározása, felsorolása A Munkaerőpiaci Alap (MPA) működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről

Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről - a felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vétele ügyintézéshez szükséges dokumentumok: bejelentés (nyomtatvány), tájékoztató eljárási illeték:

Részletesebben

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003...

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003... ÉVES BEVALLÁS Az 31/2001. (IX.14.) OM rendelet szerint a Fejlesztési és Képzési Alaprészhez bejelentkezett gyakorlati képzést szervezők részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről

Részletesebben

a) a (7) bekezdés a) d), f) és g) pontjában meghatározott adatokat,

a) a (7) bekezdés a) d), f) és g) pontjában meghatározott adatokat, 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.07.04 - Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2017. év május hó 3. naptól 2017. év

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 18346-1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről Budapest, 2009.

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

A. Általános rész Az adatszolgáltatók köre és az adatszolgáltatás tárgya a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.

A. Általános rész Az adatszolgáltatók köre és az adatszolgáltatás tárgya a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz A. Általános rész Az adatszolgáltatók köre és az adatszolgáltatás tárgya a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján: 1. Az

Részletesebben

Diákjogi szektor 2008.

Diákjogi szektor 2008. Diákjogok érvényesülése 14, 15 Diákjogi szektor 2008. Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében dr. Jásper András előadása Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek

Részletesebben

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 89/2004. (IX. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

A gazdasági kamarák közjogi szakképzési feladatainak megváltozása 2012.01-01-jétől. Mészárosné Szabó Anna 2011.11.22. és 23.

A gazdasági kamarák közjogi szakképzési feladatainak megváltozása 2012.01-01-jétől. Mészárosné Szabó Anna 2011.11.22. és 23. A gazdasági kamarák közjogi szakképzési feladatainak megváltozása 2012.01-01-jétől Mészárosné Szabó Anna 2011.11.22. és 23. Gazdasági kamarák megnövekvő szakképzési feladatainak indokoltsága Kormány Szakképzési

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen -

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Pályázat kódja Keretösszeg VEKOP-8.5.3-17 1,84 milliárd Ft Támogatási összeg Intenzitás

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

T/9928. számú. törvényjavaslat. a felnőttképzésről

T/9928. számú. törvényjavaslat. a felnőttképzésről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9928. számú törvényjavaslat a felnőttképzésről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. február 2013. évi törvény a felnőttképzésről Annak érdekében,

Részletesebben

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki Pályázati felhívás A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja:

Részletesebben

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ alapító okiratának módosítása

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. december 18. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 144/2008. (XII. 18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben