Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. FRANCSICS OTTÓ A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Egy rendőrtisztviselő sohasem néz félre. /Dürrenmatt/ Biztosra vehető, hogy a rendőrség, így a nyomozói munka is legalább egyidős az állammal, mert bűnüldözés nélkül egy társadalom nem maradhat fenn. Magyarországon az államalapításkor létrehozott királyi vármegyerendszer rendőri feladatait a katonákon kívül a csőszök, börtönőrök, a kapusok végezték. Őket összefoglalóan őrnek nevezték. A XIII. században felbomlott királyi vármegyerendszer helyébe lépett nemesi vármegyék élén az ispán főispánná lett, megjelent az alispán, és a rendőri feladatokat is ellátó szolgabíró tisztsége. A felemelkedő városok rendőrparancsnoka a várkapitány volt. Szláv eredetű törvényszolga jelentése poroszló szavunk. A poroszló idézéseket továbbított, bűnözőket fogott el, rendőri tevékenységet végzett. Manapság nyomozói tevékenységet számos állami hatóság munkatársai végeznek. Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? A nyomozó hatóságok hatáskörét és illetékességét külön jogszabály határozza meg. Nyomozó hatóságok: Rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség, Nemzeti Nyomozó Iroda, (NNI), Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI). Mellettük működnek más, szintén nyomozó tevékenységet is folytató szervek: Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata, A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Ügyészség, Nemzetbiztonsági Hivatal, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. Utóbbiakat azonban nem nevezik nyomozó hatóságnak. Az Ügyészség például nyomoztat és nyomoz, de nem nyomozóhatóság. Ha a nyomozó hatóságok hatáskörei ütköznek, valamint ha az illetékes nyomozószervek (rendőrség, vám- és pénzügyőrség) nem rendelkeznek a hatáskörrel, az eljáró nyomozóhatóságot az ügyészség jelöli ki. Vezetőik megállapodása alapján, és az ügyészség jóváhagyásával egy ügyre vagy ügyek meghatározott csoportjára közös nyomozócsoportot hozhatnak létre. A rendőrség központi, területi és helyi nyomozó hatóságokra tagozódik, a nyomozó hatóságok pedig szervezeti és működési szabályzatuk szerint nyomozó szervezeti egységekre (nyomozó szerv). Központi nyomozó hatóság az Országos Rendőr-főkapitányság. Területi nyomozó hatóság a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, az NNI, az RRI. Helyi nyomozó hatóság a rendőrkapitányság és a vízirendészeti rendőrkapitányság. Ha a büntetőeljárásról szóló törvény (Be.) másként nem rendelkezik, a rendőrség nyomozó hatóságainak hatáskörébe tartozik a Büntető Törvénykönyvről (Btk.) szóló törvényben meghatározott bűncselekmények nyomozása. Az a nyomozó hatóság illetékes a nyomozás lefolytatására: amelynek illetékességi területén a bűncselekményt elkövették, amelyik az ügyben korábban intézkedett (ha az elkövetés helye nem állapítható meg, vagy több illetékességi területen történt a bűncselekmény), bizonyos esetekben az, amelynek területén az elkövető lakóhelye van. A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok az alábbi bűncselekményekben nyomozhatnak: Személy elleni bűncselekmények élet, testi épség, és az egészség elleni bűncselekmények, az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények, a szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények. Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények. Ilyenek a választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje, a közélet tisztasága és az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények, valamint a rendészeti, hivatali bűncselekmények Közrend elleni bűncselekmények. Ide tartoznak a közbiztonság, a köznyugalom, a közbizalom, és a közegészség elleni bűncselekmények. Gazdasági bűncselekmények. Ezek közé tartoznak a gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő-, a pénz- és bélyeghamisítási-, valamint a pénzügyi bűncselekmények. Vagyon elleni bűncselekmények. Az állam elleni bűncselekmények. Az emberiség elleni bűncselekmények. A bűnügyi nyomozás területétől függően megkülönböztetnek bűnügyi-, gazdaságvédelmi-, illetve pénzügyi nyomozókat. A bűnügyi nyomozók a bűncselekmények megelőzésével, felderítésével és bizonyításával foglalkoznak. A gazdaságvédelmi nyomozók felismerik, minősítik és felderítik a gazdasági bűncselekményeket. A megelőzéshez, felderítéshez széles körű közgazdasági, A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK pénzügyi, számviteli, valamint jogi, kriminalisztikai ismeretekkel kell rendelkezniük. Munkájuk speciális bűnügyi nyomozói tevékenységnek tekinthető. A pénzügyi nyomozók a Magyarország EU-társulási szerződéséből a magyar vámigazgatásra háruló feladatokat teljesítenek a nemzetközi elvárások szerint. Megelőzik, felderítik a bűncselekményeket, az elkövető felelősségre vonása érdekében intézkedéseket tesznek. A nyomozók feladata a nyomozások szervezése, az adatgyűjtés, a felderítés és biztosítás megtervezése, valamint a mindehhez szükséges irányítási tevékenységeket. Ismerik a nyomozási eljárásokat, alapos kriminalisztikai ismeretekkel rendelkeznek. Munkájukhoz elengedhetetlen a tevékenységükre, működési területükre vonatkozó jogszabályok ismerete. A nyomozó tehát különböző bűntényeket vizsgál ki, hogy megoldja a bűnesetet, és megtalálja a bűnelkövetőt. Ehhez információkat gyűjt személyekről és szervezetekről, majd átadja azokat a nyomozati munkában résztvevő munkatársaknak. Megvizsgálja a bűnesetek helyszínét, tárgyi bizonyítékokat gyűjt, fényképeken rögzíti (rögzítteti) az esetleges bizonyítékokat, nyomokat, valamint laboratóriumi vizsgálatokat rendel el. Felkutatja a bizonyításhoz szükséges nyomokat. Kihallgatja a tanúkat és a gyanúsítottakat. Részt vesz a gyanúsított elfogásában, illetve segíti azt. Indokolt esetben büntető eljárást kezdeményez. Megbízásából eredően megfigyeléseket végez. A nyomozás eredményeiről, annak menetéről jelentéseket készít, vezeti az adminisztrációt. A néhány éves tapasztalattal rendelkező bűnügyi nyomozó tisztek vezetői beosztásba kerülnek, ahol felderítő- vagy nyomozócsoportok munkáját irányítják, illetve egy-egy szakterületen felelősek a bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatok ellátásáért. A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A pályában nagyon vonzó, hogy változatos és izgalmas. A rendőrség stabil szervezet, biztos megélhetést jelent. Nem kell túl sok időt tölteni az irodában, de rengeteg az adminisztráció, azt is meg kell csinálni mondta el egy nyomozó. Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? A nyomozók alapfelszerelése ugyanaz, mint bármely más munkaterületen dolgozó rendőré. Szolgálati fegyver, bilincs, gázspray és egyéb kiegészítő felszerelések minden rendőrnek járnak. Ezeken a felszerelési tárgyakon túl a munkavégzéshez a nyomozók rendelkezésére állnak a következők: az intézkedésekhez szükséges eszközök, szolgálati járművek, operatív eszközök (lehallgató-, megfigyelő berendezések) esetleg nyomozókutya, szolgálati anyagok, információs és kommunikációs eszközök (telefon, rádió, számítógép, fényképezőgép). Nem minden nyomozó rendelkezik úgynevezett operatív eszközökkel, sőt nagy többségük ezek nélkül végzi a munkáját. Operatív eszközökkel csak az arra kiképzett állomány tagjai, az olyan szakterületeken szolgálatot teljesítők dolgoznak. A legtöbb esetben az ilyen operatív tevékenységet nem a rendőrség, hanem a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat végzi. Ahogy a megkérdezett nyomozó fogalmazott: A munkakörülmények elég változóak. Akad komfortosabb és kevésbé komfortos kapitányság, nyilván a felszereltségük is elég vegyes, a lehetőségekhez igazodó. A nyomozók nem hordanak uniformist, szolgálati igazolványuk felmutatásával igazolják, hogy a rendőrséghez tartoznak. A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Hol végzi a munkáját? A munkavégzés helyszíne változó, a nyomozó zárt és szabad területen egyaránt dolgozhat. Munkájában balesetveszéllyel is számolnia kell. A munka utazással is jár. Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? A nyomozó a társ-rendvédelmi szervek, társadalmi erők bűnügyi szolgálati és más rendőri szolgálatok munkatársaival, a teljes rendőri állomány bármely tagjával kapcsolatba kerülhet. A rendvédelmi szervek hierarchikus felépítéséből adódóan egy nyomozó elsősorban a feletteseivel és a beosztottjaival, illetve a beosztásából fakadóan a munkáját támogató, szolgálatot teljesítő személyekkel tart napi kapcsolatot a szervezeten belül. Emellett munkájából eredően nyilvánvalóan számos emberrel, a társadalom bármely tagjával kerülhet, kerül kapcsolatba. A-6

11 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

12 KÖVETELMÉNYEK Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? A nyomozóknak már a felvételi eljáráskor nagyon szigorú alkalmassági vizsgálaton kell átmenniük, ahol pszichikai és fizikai-erőnléti felkészültségüket egyaránt felmérik. A nyomozóknak rendkívül jó látással, hallással és általános kondícióval kell rendelkezniük, hiszen munkájuk a szellemi igénybevétel mellett fizikai megterheléssel is jár. Sokat járnak, gyalogolnak, sőt esetleg futnak is. Bizonyos helyzetekben az önvédelem is szükséges. Ezért nem csupán a lábak, a gerinc, a háttartó izomzat, a keringés, és a légzőszervek, de az egész test jó állapota, az általános erőnlét is rendkívül fontos ezen a munkaterületen. Hogy a fokozott terhelést bírják, figyelmet kell fordítaniuk edzettségükre. Emellett javasolt nekik a rendszeres sportolás is. Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? A nyomozó munkája sokszor lelkileg roppant megterhelő. Olykor nagy lelkierőre, a munka tárgyától való elvonatkoztatásra van szüksége az objektív és hatékony feladatellátáshoz. A fizikai terhelés is nagy, a nyomozó bizonyos munkaterületeken sokat jár, gyalogol, esetleg fut. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetnie az erőnlétére, rendszeresen edzenie kell magát. A koncentrált, tartós figyelem szintén megterhelő. Gyakori a munkavégzés munkaidőn túl. A fokozott társadalmi elvárásoknak is meg kell felelniük, így szinte állandó a teljesítménykényszer, az azzal járó pszichikai nyomás. Sajnos a nyomozók sem mentesülnek a számítógépes munkavégzéssel összefüggő egészségi problémák (szemromlás, fejfájás, stb.) alól. Az ülőmunkából adódó megbetegedések is jelentkezhetnek, mivel csak nagyon kevés nyomozó rendelkezik megfelelő ülőalkalmatossággal. B-1

13 KÖVETELMÉNYEK Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők: krónikus belgyógyászati megbetegedések (magas vérnyomás, cukorbetegség, asthma bronchiale, gyomor-nyombélfekély, szívbillentyű anomáliák, a szív ingerképzési és vezetési zavarai stb.) jelentős testsúlytöbblet pollenallergia pikkelysömör elülső fogak hiánya, szuvasodása, halláscsökkenés, hallószervek krónikus gyulladása látáscsökkenés (adott határértéknek megfelelően) eszméletvesztéssel járó betegségek korábbi öngyilkossági kísérlet alkohol-, drog- és gyógyszerfogyasztás depressziós, szorongásos kórképek (kezelés utáni állapotok is) gerincoszlop kóros elváltozásai láb, kéz deformitásai ínsérülések térdsérülések fémrögzítéssel történt csonttörések, amíg helyre nem áll az átépült csontszerkezet jó funkciója csonttörések utáni maradandó elváltozások B-2

14 KÖVETELMÉNYEK A Rendőrtiszti Főiskolára jelentkezőknek meg kell felelniük a pszichológiai, fizikai, egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon. Rendelkezniük kell azokkal az egészségügyi, pszichikai, fizikai, kondicionális tulajdonságokkal, amelyek a rendvédelmi szerveknél ellátandó szolgálathoz szükségesek. A felvettek a tanulmányok megkezdése előtt egy hónapos alapkiképzésen vesznek részt. A Rendőrtiszti Főiskolára a jelentkezés feltétele az alkalmassági vizsgán való részvétel. Aki a fizikai-kondicionális felmérésen nem felel meg, vagy a további két vizsgálat (egészségi, pszichológiai) közül bármelyiken nem alkalmas minősítést kap, nem kerülhet be a Főiskolán folyó képzésekre. Az általános fizikai állapotot és edzettséget kondicionális és mozgásos teszteken mérik. Az egészségi alkalmasságot kizáró ok a normális élettani fejlődés elmaradása. Férfiaktól legalább 168 cm, nőknél 162 cm-es testmagasságot követelnek meg. Megfelelő testmagasság esetén mérik a testtömeg-indexet, amelynek szintén a megadott határértéken belül kell lennie (a normál érték: kg/m2). A pszichológiai alkalmassági vizsgálat egy írásbeli felmérést követő személyiségvizsgálatból áll. Az alkalmassági vizsgálatok követelményei rendkívül szigorúak. Akárcsak az egészségi állapotot, a fizikai kondíciót is évente felmérik, amelynek során külön utasításban meghatározott gyakorlatokat (pl. felülés, fekvenyomás, 2000 méteres futás, stb.) kell végrehajtani a korcsoportnak megfelelő szinteken. Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? A nyomozónak rendelkeznie kell kapcsolatteremtő, problémafelismerő, problémamegoldó, együttműködési és kommunikációs készséggel, felelősségtudattal, illetve a szolgálat ellátásához szükséges fizikai B-3

15 KÖVETELMÉNYEK kondícióval. Az emberekkel való közvetlen kapcsolat sokszor empátiát, tapintatot követel. A rendőrségi szervezet megköveteli az engedelmességet, a szolgálati utasítások pontos betartását és végrehajtását. Érdeklődés és ambíció szükséges a munkához, valamint kitartás, elszántság. A nyomozás lefolytatásának ugyan bejáratott protokollja van, de a jó munkához kreativitás és nagyfokú szervezőkészség is szükséges a logikus gondolkodás mellett. Persze fontos a tapasztalat és a kapcsolati tőke is mondta el egy nyomozó. Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? A felvételi tárgyak közül az alapképzésben a Rendőrtiszti Főiskolán a matematika, a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tárgyakban elért jó eredmények szükségesek, hiszen ezek közül kell választani a pontszámításnál. A rendészeti szakközépiskolákból érkezőknél a felvételi tárgyak a korábbi tanulmányaik alapján kiegészülhetnek a rendészeti alapismeretek és a belügyi ismeretek tárgyakkal. A felsorolt tantárgyak közül kettőt kell választani a felvételi pontszámításnál. Ezekben a tantárgyakban tehát érdemes a lehető legjobb osztályzatot megszerezni. Milyen érkelődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában? A nyomozóknak széleskörű ismeretekkel kell rendelkezniük, hiszen munkájuk során az élet megannyi területén elkövetett bűntényeket kell feltárniuk. A későbbi szakosodástól függetlenül általános ismereteket kell szerezniük az összes olyan területről, amellyel a jövőben dolguk lehet. Fontos tehát, hogy az e pályára készülők érdeklődjenek a jog, a pénzügy, a gazdaság világa, valamint a társadalmi jelenségek, folyamatok, a pszichológia és a szociológia iránt. Előnyös, ha a nyomozó szakma iránt érdeklődők legalább egy idegen nyelvet magasabb szinten elsajátítanak. B-4

16 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

17 SZAKKÉPZÉS Mit kell tanulni a szakképzés során? Noha nem feltétel, de a pályára tudatosan készülőknek tanácsos tanulmányaikat rendészeti szakközépiskolában kezdeniük. Több rendészeti szakközépiskola működik az országban (Budapest-Adyliget, Szeged, Miskolc, Körmend), ahol megszerezhetők a szükséges alapok. Az iskolarendszerű rendőr alapképzésben, iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzésben és szaktanfolyami (körzeti megbízott) képzésben is részt lehet venni. E felnőttképzési formákhoz előképzettségként érettségi szükséges. A részletekről, feltételekről az adott oktatási intézményekben adnak további felvilágosítást. A bolognai folyamatból adódó kötelezettségek értelmében 2006-tól a rendészet terén korszerű lineáris és több-ciklusú felsőoktatásban folyik a Rendőrtiszti Főiskolán a képzés. Ennek főciklusában felsőoktatási alapfokozatot (BA) és felsőfokú rendészeti szakképzettséget lehet szerezni. Az elsőre épülő második képzési főciklus mesterfokozatot (MA) ad, és az ezt igazoló rendészeti mesteroklevelet. A bolognai folyamatban a bűnügyi igazgatási szak szakirányává váltak a korábbi szakok, mint amilyenek a bűnügyi nyomozó, a gazdaságvédelmi nyomozó és a pénzügyi nyomozó szakok. A bűnügyi igazgatási képzés a jogi és igazgatási képzési terület alapszakja. Az alapszakon diplomázók bűnügyi igazgatásszervezői szakképzettséget szereznek az oda tartozó szakirányokon. A végzés után a Rendőrség mellett a Vám- és Pénzügyőrség szerveinél lehet elhelyezkedni. A rendészeti igazgatási szakon a korábbi büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi és vámigazgatási szakok váltak szakirányokká. C-1

18 SZAKKÉPZÉS A BA szakokon megszerezhető képesítések: bűnügyi igazgatási szervező, rendészeti igazgatási szervező, feltüntetve a választott szakirányt is. A megszerzett BA képesítés birtokában a végzettek hivatásos tisztként, köztisztviselőként vagy közalkalmazottként kezdhetik meg szolgálatukat a rendészeti szerveknél vagy a magánbiztonsági szférában. Folytathatják ezen kívül tanulmányaikat a Főiskola saját mesterszakán, vagy az együttműködő egyetemek megfelelő mesterszakjain. A Főiskolán 2008-ban kezdődött MA képzés szakja a rendészeti vezető mesterképzési szak, ahol okleveles rendészeti vezető a megszerezhető képesítés. E képesítés birtokában a végzettek elkezdhetik vagy folytathatják szakmai munkájukat a rendészeti szerveknél vagy a magánbiztonsági szférában. Ezen kívül posztgraduális képzésen vehetnek részt a Rendőrtiszti Főiskolán. A jelentkezés feltétele a főiskola által meghatározott tanulmányi területeken folytatott és az intézmény által is elfogadott ismeretanyag, illetve kreditérték. PhD képzésben a Főiskola együttműködési megállapodások alapján a partnerintézmények doktori iskoláin közreműködik a doktori programok és alprogramok kidolgozásában, valamint a rendészeti szakemberek, oktatók, kutatók doktori képzésében. Az intézményben működő posztgraduális szak a kriminalisztikai szakértői szak. A kötelező ismeretkörök alapozó- és szakmai törzsmodulokból tevődnek össze. Alapozó modulok: alapozó jogtudományi ismeretek (állam- és jogtudományok, alkotmányjog), humán menedzsment ismeretek (pedagógia, pszichológia, szervezési és C-2

19 SZAKKÉPZÉS vezetési ismeretek, számítástechnika), társadalomtudományok (etika, politológia, szociológia). Szakmai törzsmodulok: jogtudományi ismeretek (büntetőeljárási jog, büntetőjog, közigazgatási jog, polgári jog), rendészeti különös ismeretek és képességek (fizikai-kondicionális képességek, önvédelem, rendőri alapismeret, veszélyhelyzetek kezelése), nemzetközi és EU-s jog, kommunikációs ismeretek (kommunikációretorika, szakmai idegen nyelv). Differenciált szakmai anyag szakirányú modul: Kötelezően választandó: Szakigazgatás (igazgatásrendészet, közlekedésrendészet, közrendvédelem). Bűnügyi ismeretek (igazságügyi orvos- és elmekórtan, kriminalisztika, kriminológia). Szakmai szolgálati ismeretek. A főbb szakirányok: Bűnügyi nyomozó (bűnügyi együttműködés, bűnügyi szolgálati ismeretek, speciális bűnügyi ismeretek, szakirányú szakmai gyakorlat, stb.). Gazdaságvédelmi nyomozó (adójogi, cégjogi és társasági jogi ismeretek, pénzügyi és gazdasági ismeretek, pénzügyi jog és számviteli ismeretek, szakirányú szakmai gyakorlat stb.). Pénzügyi nyomozó (jövedéki adójog, kereskedelmi vámtarifa és C-3

20 SZAKKÉPZÉS áruismeretek, pénzügyi jogi ismeretek, szabályzatismeret, szakirányú szakmai gyakorlat, vámjog- és vámeljárás stb.). A főiskolai oklevél megszerzésének feltétele a középfokú C típusú nyelvvizsga. A hallgatók az angol, német, francia, orosz nyelvek közül választhatnak, melyek oktatása során szakmai nyelvet is tanulnak. Az oklevél megszerzésének feltétele még a B kategóriás járművezetői jogosítvány. A Rendőrtiszti Főiskola kiterjedt kapcsolatrendszert alakított ki a hazai felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel, tudományos fórumokkal, szakemberekkel és külföldi tanintézményekkel. A hallgatók és az oktatók hazai és külföldi tanulmányi utakon, rendezvényeken, projektekben és konferenciákon vesznek részt. Az intézmény amellett, hogy külföldi hallgatókat fogad, részt vesz az Erasmus programban, valamint a CEPOL (Európai Rendőrakadémia) munkájában, és tagja az Európai Rendőrtiszti Főiskolák Szövetségének (AEPC) is. Hol történik a szakképzés? A Rendőrtiszti Főiskola a Rendőrség, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtási Országos Parancsnoksága és a Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága számára képez BA szinten a két szakon (összesen 11 szakirányon) nappali és levelező tagozaton felsőfokú rendészeti szakembereket. Milyen iskolai előképzettségre van szükség? A Rendőrtiszti Főiskolán a bűnügyi igazgatási szak bűnügyi, gazdaságvédelmi, pénzügyi szakirányán nappali alapképzésre támogatott keretben követelmény az alkalmassági vizsga. Ezen kívül a belügyi ismeretek, C-4

21 SZAKKÉPZÉS magyar, matematika, rendészeti alapismeretek vagy történelem tárgyakból kell kettőt választani a beszámítandó eredmények közül. Nappali képzésre csak állandó belföldi lakhellyel rendelkező, 25. életévüket be nem töltött, büntetlen előéletű, kifogástalan életvitelt folytató magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik a képzési szakiránynak megfelelő valamely rendvédelmi szervnél munkaviszonyt, illetve szolgálatteljesítést vállalnak. A hivatásos állományból azok jelentkezhetnek nappali képzésre, akik nem töltötték be a 30. életévüket, és szakképzettségük megszerzését követően legalább 3 éves szakmai tapasztalatot szereztek. Szolgálati helyüknek is vállalnia kell egy nyilatkozatban, hogy a tanulmányi időszakra alapilletményt biztosít a jelentkezőnek, a főiskola elvégzése után pedig a végzettségnek megfelelő beosztást. Támogatott alapképzésben a levelező tagozaton alkalmassági vizsga nem szükséges, azonban erre a képzési formára kizárólag a rendvédelmi szervek különböző területein dolgozó hivatásosok jelentkezhetnek. Ebben a képzési formában a rendvédelmi szervekkel történt megállapodás alapján a konzultációkra szemeszterenként 3 x 1 hetes képzési időben kerül sor. A nappali tagozatos képzésre polgári pályázók, a levelező tagozatra csak a Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek. Levelező tagozaton valamennyi bűnügyi szakirányra csak befejezett rendészeti szakközépiskolai végzettséggel, vagy rendészeti szakirányú képesítéssel, és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezők jelentkezhetnek. Minden alapképzéshez csatolni kell az érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány másolatát, és a Rendőrtiszti Főiskola által kért speciális dokumentumokat, illetve a többletpontokat igazoló egyéb dokumentumokat. A polgári jelentkezőknek a jelentkezési laphoz csatolniuk kell egy általuk írt C-5

22 SZAKKÉPZÉS nyilatkozatot. Ebben hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulmányaik megkezdéséhez szükséges életmódra, életvitelre vonatkozó ellenőrzést az illetékes szervek elvégezzék. A tanagyag minősítésétől függően nemzetbiztonsági ellenőrzésre is sor kerülhet. Nem lehet felvenni azt a jelentkezőt, aki a biztonsági ellenőrzésen nem felelt meg. Mennyi ideig tart a szakképzés? A BA nappali tagozatos képzés 3 éves, a levelező tagozatos 4 éves. Az MA levelező tagozatos képzés 2 éves. A heti átlagos óraszám óra. Az első és a második tanév befejezése után 4-4 hetes, majd a hatodik félévben 2 hetes szakmai gyakorlat is a képzés része. Milyen költségekkel jár a szakképzés, és kapható-e támogatás? A Rendőrtiszti Főiskolán a bűnügyi igazgatási szakokon a képzés támogatott. Mekkora a képzésbe felvehető létszám? Minden évben jelentős a túljelentkezés. A felvehetők számát a szakmai szervek igényei alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter határozza meg. Nappali és levelező tagozaton tanévenként kb hallgató végzi el a Főiskolát. Posztgraduális képzésben 50 hallgató végzi el a szakirányú továbbképzési szakokat, és 200 megy a rendészeti szervező szakképzésre. A legutóbbi felvételi eljáráskor a kitűzött irányszámok bűnügyi igazgatási szakirányokon: legalább 55 fő, legfeljebb 75 fő volt nappali alapképzésben, míg a levelezőn legalább 35 fő, legfeljebb 85fő. A szakkal/szakiránnyal kapcsolatos részletes információk megismerhetők a weboldal Szakkereső és Szakleírások menüpontja alatt. C-6

23 Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások A következő kérdésekre kaphat választ: Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? Hányan dolgoznak ebben a szakmában? Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen?

24 KERESETI LEHETŐSÉGEK Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? A hatósági nyomozóként dolgozó alkalmazottak havi bruttó átlagbére Ft körül alakult 2008-ban. Mivel hatósági állományban dolgoznak a szakmában, így a munkabérüket az érvényben lévő törvények függvényében határozzák meg. A fenti kereseti kilátással a foglalkozás jövedelmi viszonyai az országos átlagfizetésnek megfelelőek. k átlagkeresete Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap) Személyi alapbér Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap) Teljes kereset Forrás: A foglalkozásra jellemző átlagkeresettel kapcsolatos információk megtalálhatók az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján: D-1

25 KERESETI LEHETŐSÉGEK Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet adatai szerint 2008-ban 44 ember végezte el sikeresen a foglalkozás gyakorlásához szükséges képzést. Hányan dolgoznak ebben a szakmában? Bár a 2008-as adatok alapján az országban 260 ember dolgozott hatósági nyomozó munkakörben, ez a szám ennél valószínűleg magasabb. A hivatali útvonalat bejárva ugyanis magasabb rangot érnek el a nyomozók, ami egy idő után már a foglalkozás megnevezésének változásával is együtt jár. Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Rövidtávú előrejelzés a szakma iránt mutatkozó keresletről: váltakozó Az Állami Foglalkozási Szolgálatnak bejelentett álláshelyek száma csak a töredéke a ténylegesen létrejövő új pozíciók számának. Ennek legfontosabb oka a rendőrség szervezetének sajátos jellegében kereshető. Gyakori karrierútnak számít a rendőrségen belül, hogy közrendőröket emelnek ki, és küldenek továbbképzésre. Így kerül a Rendőrtiszti Főiskolára a felvételt nyerők több mint fele. Ebből adódóan a végzett nyomozókat nem új pozícióra veszik fel, hiszen a tanulmányi idő alatt is állományban maradnak. Ez a rendszer csak kivételes esetben teszi szükségessé, hogy új álláshelyet jelentsenek be, vagy a szervezeten kívülről keressenek új munkatársakat. Nyilvánvaló, hogy az alábbi ábrán látható 3 új státusz nem fedi le teljes egészében a hatósági nyomozó foglalkozás éves munkaerőpiaci változását. D-2

26 KERESETI LEHETŐSÉGEK Bejelentett álláshely száma országosan (db/év) Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év) Bejelentett álláshelyek száma Forrás: Az Európai Unió által működtetett EURES-portálon közzétett álláshirdetések az EURES-tagoktól és partnerektől származnak, ezen belül is elsősorban az európai állami foglalkoztatási szolgálatoktól. A weblapra 2005-től fokozatosan felkerül valamennyi állás, melyet az európai állami foglalkoztatási szolgálatok hirdetnek meg. Az álláshirdetések számos foglalkozás művelőinek szólnak, valamint állandó és szezonális munkalehetőségeket is kínálnak. Tájékoztatást nyújtanak továbbá többek között a pillanatnyi kereseti lehetőségekről is az egyes országokban, köztük természetesen Magyarországon is. Elérhetőség: Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Munkanélküliek számának változása 2008-ban: változatlan D-3

27 KERESETI LEHETŐSÉGEK A hatósági nyomozó szakterületen dolgozók szinte csak szélsőséges esetben válnak munkanélkülivé, és kerülnek be a munkaügyi rendszerbe. Legjellemzőbb eset, amikor különböző szervezeti egységek között kíván váltani az egyén. Például korábban a Vám- és Pénzügyőrségen dolgozott, és a rendőrség kötelékében szeretne munkát találni. Alapvetően a hatóságok zárt szervezeti felépítése lehetővé teszi, hogy a területi vándorlás igénye esetén belső kérelmek alapján, áthelyezéssel találjanak új munkahelyet. Az alábbi ábrán található információk alapján viszont azt láthatjuk, hogy alig-alig változik a munkát kereső nyomozók száma. Ahogy az is látható, hogy a képzés elvégzése nagy valószínűséggel együtt jár a munkahely megszerzésével. A vizsgált 9 évből 5 évben egyáltalán nem volt pályakezdő munkanélküli ezen a munkaterületen, és a legmagasabb szám is csak 4 fő volt. Ha ezt összehasonlítjuk az évente szakképzettséget szerzők 40 fő felett mozgó létszámával, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a diploma megszerzése szinte automatikusan a munkahely megtalálását is jelenti. Munkanélküli k száma A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Összes munkanélküli és álláskereső A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Pályakezdő munkanélküliek és álláskeresők Forrás: D-4

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Alkalmazás programozó / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FÁBIÁN ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI

Részletesebben

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DORKA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. MIKÓ BALÁZS A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSIZMADIA FERENCNÉ NEMES MÁRTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MAGYAR

Részletesebben

Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa

Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DULKAI KATALIN

Részletesebben

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: EREDICS ZSOLT, PRIVÁTBANKI TANÁCSADÓ, KÖZGAZDÁSZ,

Részletesebben

Belügyi-rendészeti Ismeretek II.

Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Készült a TAMOP 2. 2. 3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK (www.ortiszk.hu) megbízásából Budapest 2011. SZERZŐK Dr. Pokker Zoltán (I.,

Részletesebben

Itt lesz majd a címe. Itt pedig az alcíme

Itt lesz majd a címe. Itt pedig az alcíme Itt lesz majd a címe Itt pedig az alcíme Itt lesz majd a címe Itt pedig az alcíme Készült a TÁMOP 2. 2. 3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK (www.ortiszk.hu) megbízásából

Részletesebben

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐR Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Lótartó és tenyésztő Szakmabemutató információs mappa

Lótartó és tenyésztő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOCSIS PÁL, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ, ALFÖLDI

Részletesebben

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI KATASZTRÓFAVÉDELEM SCHILD MARIANNA A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI TASKS ARISING IN THE DEFENCE SYSTEM AND PERSONNEL COMPETENCIES NECESSARY

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése INFORMÁCIÓ-RENDSZERSZERVEZŐ

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban E ENG M IS ÉRINT A személyek szabad mozgása az Európai Unióban munkavállalási, letelepedési és tanulási lehetôségek a magyar állampolgárok számára az uniós csatlakozás elôtt és után Budapest 2002 SZERZÔK:

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz

Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet HCCI Research Institute of Economics and Enterprises Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz Nemzeti szakképzési rendszerek

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

TERAPEUTA (REHABILITÁCIÓS

TERAPEUTA (REHABILITÁCIÓS TERAPEUTA (REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG) SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése TERAPEUTA Feladatok

Részletesebben