Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. FRANCSICS OTTÓ A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Egy rendőrtisztviselő sohasem néz félre. /Dürrenmatt/ Biztosra vehető, hogy a rendőrség, így a nyomozói munka is legalább egyidős az állammal, mert bűnüldözés nélkül egy társadalom nem maradhat fenn. Magyarországon az államalapításkor létrehozott királyi vármegyerendszer rendőri feladatait a katonákon kívül a csőszök, börtönőrök, a kapusok végezték. Őket összefoglalóan őrnek nevezték. A XIII. században felbomlott királyi vármegyerendszer helyébe lépett nemesi vármegyék élén az ispán főispánná lett, megjelent az alispán, és a rendőri feladatokat is ellátó szolgabíró tisztsége. A felemelkedő városok rendőrparancsnoka a várkapitány volt. Szláv eredetű törvényszolga jelentése poroszló szavunk. A poroszló idézéseket továbbított, bűnözőket fogott el, rendőri tevékenységet végzett. Manapság nyomozói tevékenységet számos állami hatóság munkatársai végeznek. Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? A nyomozó hatóságok hatáskörét és illetékességét külön jogszabály határozza meg. Nyomozó hatóságok: Rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség, Nemzeti Nyomozó Iroda, (NNI), Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI). Mellettük működnek más, szintén nyomozó tevékenységet is folytató szervek: Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata, A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Ügyészség, Nemzetbiztonsági Hivatal, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. Utóbbiakat azonban nem nevezik nyomozó hatóságnak. Az Ügyészség például nyomoztat és nyomoz, de nem nyomozóhatóság. Ha a nyomozó hatóságok hatáskörei ütköznek, valamint ha az illetékes nyomozószervek (rendőrség, vám- és pénzügyőrség) nem rendelkeznek a hatáskörrel, az eljáró nyomozóhatóságot az ügyészség jelöli ki. Vezetőik megállapodása alapján, és az ügyészség jóváhagyásával egy ügyre vagy ügyek meghatározott csoportjára közös nyomozócsoportot hozhatnak létre. A rendőrség központi, területi és helyi nyomozó hatóságokra tagozódik, a nyomozó hatóságok pedig szervezeti és működési szabályzatuk szerint nyomozó szervezeti egységekre (nyomozó szerv). Központi nyomozó hatóság az Országos Rendőr-főkapitányság. Területi nyomozó hatóság a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, az NNI, az RRI. Helyi nyomozó hatóság a rendőrkapitányság és a vízirendészeti rendőrkapitányság. Ha a büntetőeljárásról szóló törvény (Be.) másként nem rendelkezik, a rendőrség nyomozó hatóságainak hatáskörébe tartozik a Büntető Törvénykönyvről (Btk.) szóló törvényben meghatározott bűncselekmények nyomozása. Az a nyomozó hatóság illetékes a nyomozás lefolytatására: amelynek illetékességi területén a bűncselekményt elkövették, amelyik az ügyben korábban intézkedett (ha az elkövetés helye nem állapítható meg, vagy több illetékességi területen történt a bűncselekmény), bizonyos esetekben az, amelynek területén az elkövető lakóhelye van. A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok az alábbi bűncselekményekben nyomozhatnak: Személy elleni bűncselekmények élet, testi épség, és az egészség elleni bűncselekmények, az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények, a szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények. Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények. Ilyenek a választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje, a közélet tisztasága és az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények, valamint a rendészeti, hivatali bűncselekmények Közrend elleni bűncselekmények. Ide tartoznak a közbiztonság, a köznyugalom, a közbizalom, és a közegészség elleni bűncselekmények. Gazdasági bűncselekmények. Ezek közé tartoznak a gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő-, a pénz- és bélyeghamisítási-, valamint a pénzügyi bűncselekmények. Vagyon elleni bűncselekmények. Az állam elleni bűncselekmények. Az emberiség elleni bűncselekmények. A bűnügyi nyomozás területétől függően megkülönböztetnek bűnügyi-, gazdaságvédelmi-, illetve pénzügyi nyomozókat. A bűnügyi nyomozók a bűncselekmények megelőzésével, felderítésével és bizonyításával foglalkoznak. A gazdaságvédelmi nyomozók felismerik, minősítik és felderítik a gazdasági bűncselekményeket. A megelőzéshez, felderítéshez széles körű közgazdasági, A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK pénzügyi, számviteli, valamint jogi, kriminalisztikai ismeretekkel kell rendelkezniük. Munkájuk speciális bűnügyi nyomozói tevékenységnek tekinthető. A pénzügyi nyomozók a Magyarország EU-társulási szerződéséből a magyar vámigazgatásra háruló feladatokat teljesítenek a nemzetközi elvárások szerint. Megelőzik, felderítik a bűncselekményeket, az elkövető felelősségre vonása érdekében intézkedéseket tesznek. A nyomozók feladata a nyomozások szervezése, az adatgyűjtés, a felderítés és biztosítás megtervezése, valamint a mindehhez szükséges irányítási tevékenységeket. Ismerik a nyomozási eljárásokat, alapos kriminalisztikai ismeretekkel rendelkeznek. Munkájukhoz elengedhetetlen a tevékenységükre, működési területükre vonatkozó jogszabályok ismerete. A nyomozó tehát különböző bűntényeket vizsgál ki, hogy megoldja a bűnesetet, és megtalálja a bűnelkövetőt. Ehhez információkat gyűjt személyekről és szervezetekről, majd átadja azokat a nyomozati munkában résztvevő munkatársaknak. Megvizsgálja a bűnesetek helyszínét, tárgyi bizonyítékokat gyűjt, fényképeken rögzíti (rögzítteti) az esetleges bizonyítékokat, nyomokat, valamint laboratóriumi vizsgálatokat rendel el. Felkutatja a bizonyításhoz szükséges nyomokat. Kihallgatja a tanúkat és a gyanúsítottakat. Részt vesz a gyanúsított elfogásában, illetve segíti azt. Indokolt esetben büntető eljárást kezdeményez. Megbízásából eredően megfigyeléseket végez. A nyomozás eredményeiről, annak menetéről jelentéseket készít, vezeti az adminisztrációt. A néhány éves tapasztalattal rendelkező bűnügyi nyomozó tisztek vezetői beosztásba kerülnek, ahol felderítő- vagy nyomozócsoportok munkáját irányítják, illetve egy-egy szakterületen felelősek a bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatok ellátásáért. A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A pályában nagyon vonzó, hogy változatos és izgalmas. A rendőrség stabil szervezet, biztos megélhetést jelent. Nem kell túl sok időt tölteni az irodában, de rengeteg az adminisztráció, azt is meg kell csinálni mondta el egy nyomozó. Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? A nyomozók alapfelszerelése ugyanaz, mint bármely más munkaterületen dolgozó rendőré. Szolgálati fegyver, bilincs, gázspray és egyéb kiegészítő felszerelések minden rendőrnek járnak. Ezeken a felszerelési tárgyakon túl a munkavégzéshez a nyomozók rendelkezésére állnak a következők: az intézkedésekhez szükséges eszközök, szolgálati járművek, operatív eszközök (lehallgató-, megfigyelő berendezések) esetleg nyomozókutya, szolgálati anyagok, információs és kommunikációs eszközök (telefon, rádió, számítógép, fényképezőgép). Nem minden nyomozó rendelkezik úgynevezett operatív eszközökkel, sőt nagy többségük ezek nélkül végzi a munkáját. Operatív eszközökkel csak az arra kiképzett állomány tagjai, az olyan szakterületeken szolgálatot teljesítők dolgoznak. A legtöbb esetben az ilyen operatív tevékenységet nem a rendőrség, hanem a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat végzi. Ahogy a megkérdezett nyomozó fogalmazott: A munkakörülmények elég változóak. Akad komfortosabb és kevésbé komfortos kapitányság, nyilván a felszereltségük is elég vegyes, a lehetőségekhez igazodó. A nyomozók nem hordanak uniformist, szolgálati igazolványuk felmutatásával igazolják, hogy a rendőrséghez tartoznak. A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Hol végzi a munkáját? A munkavégzés helyszíne változó, a nyomozó zárt és szabad területen egyaránt dolgozhat. Munkájában balesetveszéllyel is számolnia kell. A munka utazással is jár. Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? A nyomozó a társ-rendvédelmi szervek, társadalmi erők bűnügyi szolgálati és más rendőri szolgálatok munkatársaival, a teljes rendőri állomány bármely tagjával kapcsolatba kerülhet. A rendvédelmi szervek hierarchikus felépítéséből adódóan egy nyomozó elsősorban a feletteseivel és a beosztottjaival, illetve a beosztásából fakadóan a munkáját támogató, szolgálatot teljesítő személyekkel tart napi kapcsolatot a szervezeten belül. Emellett munkájából eredően nyilvánvalóan számos emberrel, a társadalom bármely tagjával kerülhet, kerül kapcsolatba. A-6

11 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

12 KÖVETELMÉNYEK Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? A nyomozóknak már a felvételi eljáráskor nagyon szigorú alkalmassági vizsgálaton kell átmenniük, ahol pszichikai és fizikai-erőnléti felkészültségüket egyaránt felmérik. A nyomozóknak rendkívül jó látással, hallással és általános kondícióval kell rendelkezniük, hiszen munkájuk a szellemi igénybevétel mellett fizikai megterheléssel is jár. Sokat járnak, gyalogolnak, sőt esetleg futnak is. Bizonyos helyzetekben az önvédelem is szükséges. Ezért nem csupán a lábak, a gerinc, a háttartó izomzat, a keringés, és a légzőszervek, de az egész test jó állapota, az általános erőnlét is rendkívül fontos ezen a munkaterületen. Hogy a fokozott terhelést bírják, figyelmet kell fordítaniuk edzettségükre. Emellett javasolt nekik a rendszeres sportolás is. Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? A nyomozó munkája sokszor lelkileg roppant megterhelő. Olykor nagy lelkierőre, a munka tárgyától való elvonatkoztatásra van szüksége az objektív és hatékony feladatellátáshoz. A fizikai terhelés is nagy, a nyomozó bizonyos munkaterületeken sokat jár, gyalogol, esetleg fut. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetnie az erőnlétére, rendszeresen edzenie kell magát. A koncentrált, tartós figyelem szintén megterhelő. Gyakori a munkavégzés munkaidőn túl. A fokozott társadalmi elvárásoknak is meg kell felelniük, így szinte állandó a teljesítménykényszer, az azzal járó pszichikai nyomás. Sajnos a nyomozók sem mentesülnek a számítógépes munkavégzéssel összefüggő egészségi problémák (szemromlás, fejfájás, stb.) alól. Az ülőmunkából adódó megbetegedések is jelentkezhetnek, mivel csak nagyon kevés nyomozó rendelkezik megfelelő ülőalkalmatossággal. B-1

13 KÖVETELMÉNYEK Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők: krónikus belgyógyászati megbetegedések (magas vérnyomás, cukorbetegség, asthma bronchiale, gyomor-nyombélfekély, szívbillentyű anomáliák, a szív ingerképzési és vezetési zavarai stb.) jelentős testsúlytöbblet pollenallergia pikkelysömör elülső fogak hiánya, szuvasodása, halláscsökkenés, hallószervek krónikus gyulladása látáscsökkenés (adott határértéknek megfelelően) eszméletvesztéssel járó betegségek korábbi öngyilkossági kísérlet alkohol-, drog- és gyógyszerfogyasztás depressziós, szorongásos kórképek (kezelés utáni állapotok is) gerincoszlop kóros elváltozásai láb, kéz deformitásai ínsérülések térdsérülések fémrögzítéssel történt csonttörések, amíg helyre nem áll az átépült csontszerkezet jó funkciója csonttörések utáni maradandó elváltozások B-2

14 KÖVETELMÉNYEK A Rendőrtiszti Főiskolára jelentkezőknek meg kell felelniük a pszichológiai, fizikai, egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon. Rendelkezniük kell azokkal az egészségügyi, pszichikai, fizikai, kondicionális tulajdonságokkal, amelyek a rendvédelmi szerveknél ellátandó szolgálathoz szükségesek. A felvettek a tanulmányok megkezdése előtt egy hónapos alapkiképzésen vesznek részt. A Rendőrtiszti Főiskolára a jelentkezés feltétele az alkalmassági vizsgán való részvétel. Aki a fizikai-kondicionális felmérésen nem felel meg, vagy a további két vizsgálat (egészségi, pszichológiai) közül bármelyiken nem alkalmas minősítést kap, nem kerülhet be a Főiskolán folyó képzésekre. Az általános fizikai állapotot és edzettséget kondicionális és mozgásos teszteken mérik. Az egészségi alkalmasságot kizáró ok a normális élettani fejlődés elmaradása. Férfiaktól legalább 168 cm, nőknél 162 cm-es testmagasságot követelnek meg. Megfelelő testmagasság esetén mérik a testtömeg-indexet, amelynek szintén a megadott határértéken belül kell lennie (a normál érték: kg/m2). A pszichológiai alkalmassági vizsgálat egy írásbeli felmérést követő személyiségvizsgálatból áll. Az alkalmassági vizsgálatok követelményei rendkívül szigorúak. Akárcsak az egészségi állapotot, a fizikai kondíciót is évente felmérik, amelynek során külön utasításban meghatározott gyakorlatokat (pl. felülés, fekvenyomás, 2000 méteres futás, stb.) kell végrehajtani a korcsoportnak megfelelő szinteken. Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? A nyomozónak rendelkeznie kell kapcsolatteremtő, problémafelismerő, problémamegoldó, együttműködési és kommunikációs készséggel, felelősségtudattal, illetve a szolgálat ellátásához szükséges fizikai B-3

15 KÖVETELMÉNYEK kondícióval. Az emberekkel való közvetlen kapcsolat sokszor empátiát, tapintatot követel. A rendőrségi szervezet megköveteli az engedelmességet, a szolgálati utasítások pontos betartását és végrehajtását. Érdeklődés és ambíció szükséges a munkához, valamint kitartás, elszántság. A nyomozás lefolytatásának ugyan bejáratott protokollja van, de a jó munkához kreativitás és nagyfokú szervezőkészség is szükséges a logikus gondolkodás mellett. Persze fontos a tapasztalat és a kapcsolati tőke is mondta el egy nyomozó. Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? A felvételi tárgyak közül az alapképzésben a Rendőrtiszti Főiskolán a matematika, a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tárgyakban elért jó eredmények szükségesek, hiszen ezek közül kell választani a pontszámításnál. A rendészeti szakközépiskolákból érkezőknél a felvételi tárgyak a korábbi tanulmányaik alapján kiegészülhetnek a rendészeti alapismeretek és a belügyi ismeretek tárgyakkal. A felsorolt tantárgyak közül kettőt kell választani a felvételi pontszámításnál. Ezekben a tantárgyakban tehát érdemes a lehető legjobb osztályzatot megszerezni. Milyen érkelődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában? A nyomozóknak széleskörű ismeretekkel kell rendelkezniük, hiszen munkájuk során az élet megannyi területén elkövetett bűntényeket kell feltárniuk. A későbbi szakosodástól függetlenül általános ismereteket kell szerezniük az összes olyan területről, amellyel a jövőben dolguk lehet. Fontos tehát, hogy az e pályára készülők érdeklődjenek a jog, a pénzügy, a gazdaság világa, valamint a társadalmi jelenségek, folyamatok, a pszichológia és a szociológia iránt. Előnyös, ha a nyomozó szakma iránt érdeklődők legalább egy idegen nyelvet magasabb szinten elsajátítanak. B-4

16 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

17 SZAKKÉPZÉS Mit kell tanulni a szakképzés során? Noha nem feltétel, de a pályára tudatosan készülőknek tanácsos tanulmányaikat rendészeti szakközépiskolában kezdeniük. Több rendészeti szakközépiskola működik az országban (Budapest-Adyliget, Szeged, Miskolc, Körmend), ahol megszerezhetők a szükséges alapok. Az iskolarendszerű rendőr alapképzésben, iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzésben és szaktanfolyami (körzeti megbízott) képzésben is részt lehet venni. E felnőttképzési formákhoz előképzettségként érettségi szükséges. A részletekről, feltételekről az adott oktatási intézményekben adnak további felvilágosítást. A bolognai folyamatból adódó kötelezettségek értelmében 2006-tól a rendészet terén korszerű lineáris és több-ciklusú felsőoktatásban folyik a Rendőrtiszti Főiskolán a képzés. Ennek főciklusában felsőoktatási alapfokozatot (BA) és felsőfokú rendészeti szakképzettséget lehet szerezni. Az elsőre épülő második képzési főciklus mesterfokozatot (MA) ad, és az ezt igazoló rendészeti mesteroklevelet. A bolognai folyamatban a bűnügyi igazgatási szak szakirányává váltak a korábbi szakok, mint amilyenek a bűnügyi nyomozó, a gazdaságvédelmi nyomozó és a pénzügyi nyomozó szakok. A bűnügyi igazgatási képzés a jogi és igazgatási képzési terület alapszakja. Az alapszakon diplomázók bűnügyi igazgatásszervezői szakképzettséget szereznek az oda tartozó szakirányokon. A végzés után a Rendőrség mellett a Vám- és Pénzügyőrség szerveinél lehet elhelyezkedni. A rendészeti igazgatási szakon a korábbi büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi és vámigazgatási szakok váltak szakirányokká. C-1

18 SZAKKÉPZÉS A BA szakokon megszerezhető képesítések: bűnügyi igazgatási szervező, rendészeti igazgatási szervező, feltüntetve a választott szakirányt is. A megszerzett BA képesítés birtokában a végzettek hivatásos tisztként, köztisztviselőként vagy közalkalmazottként kezdhetik meg szolgálatukat a rendészeti szerveknél vagy a magánbiztonsági szférában. Folytathatják ezen kívül tanulmányaikat a Főiskola saját mesterszakán, vagy az együttműködő egyetemek megfelelő mesterszakjain. A Főiskolán 2008-ban kezdődött MA képzés szakja a rendészeti vezető mesterképzési szak, ahol okleveles rendészeti vezető a megszerezhető képesítés. E képesítés birtokában a végzettek elkezdhetik vagy folytathatják szakmai munkájukat a rendészeti szerveknél vagy a magánbiztonsági szférában. Ezen kívül posztgraduális képzésen vehetnek részt a Rendőrtiszti Főiskolán. A jelentkezés feltétele a főiskola által meghatározott tanulmányi területeken folytatott és az intézmény által is elfogadott ismeretanyag, illetve kreditérték. PhD képzésben a Főiskola együttműködési megállapodások alapján a partnerintézmények doktori iskoláin közreműködik a doktori programok és alprogramok kidolgozásában, valamint a rendészeti szakemberek, oktatók, kutatók doktori képzésében. Az intézményben működő posztgraduális szak a kriminalisztikai szakértői szak. A kötelező ismeretkörök alapozó- és szakmai törzsmodulokból tevődnek össze. Alapozó modulok: alapozó jogtudományi ismeretek (állam- és jogtudományok, alkotmányjog), humán menedzsment ismeretek (pedagógia, pszichológia, szervezési és C-2

19 SZAKKÉPZÉS vezetési ismeretek, számítástechnika), társadalomtudományok (etika, politológia, szociológia). Szakmai törzsmodulok: jogtudományi ismeretek (büntetőeljárási jog, büntetőjog, közigazgatási jog, polgári jog), rendészeti különös ismeretek és képességek (fizikai-kondicionális képességek, önvédelem, rendőri alapismeret, veszélyhelyzetek kezelése), nemzetközi és EU-s jog, kommunikációs ismeretek (kommunikációretorika, szakmai idegen nyelv). Differenciált szakmai anyag szakirányú modul: Kötelezően választandó: Szakigazgatás (igazgatásrendészet, közlekedésrendészet, közrendvédelem). Bűnügyi ismeretek (igazságügyi orvos- és elmekórtan, kriminalisztika, kriminológia). Szakmai szolgálati ismeretek. A főbb szakirányok: Bűnügyi nyomozó (bűnügyi együttműködés, bűnügyi szolgálati ismeretek, speciális bűnügyi ismeretek, szakirányú szakmai gyakorlat, stb.). Gazdaságvédelmi nyomozó (adójogi, cégjogi és társasági jogi ismeretek, pénzügyi és gazdasági ismeretek, pénzügyi jog és számviteli ismeretek, szakirányú szakmai gyakorlat stb.). Pénzügyi nyomozó (jövedéki adójog, kereskedelmi vámtarifa és C-3

20 SZAKKÉPZÉS áruismeretek, pénzügyi jogi ismeretek, szabályzatismeret, szakirányú szakmai gyakorlat, vámjog- és vámeljárás stb.). A főiskolai oklevél megszerzésének feltétele a középfokú C típusú nyelvvizsga. A hallgatók az angol, német, francia, orosz nyelvek közül választhatnak, melyek oktatása során szakmai nyelvet is tanulnak. Az oklevél megszerzésének feltétele még a B kategóriás járművezetői jogosítvány. A Rendőrtiszti Főiskola kiterjedt kapcsolatrendszert alakított ki a hazai felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel, tudományos fórumokkal, szakemberekkel és külföldi tanintézményekkel. A hallgatók és az oktatók hazai és külföldi tanulmányi utakon, rendezvényeken, projektekben és konferenciákon vesznek részt. Az intézmény amellett, hogy külföldi hallgatókat fogad, részt vesz az Erasmus programban, valamint a CEPOL (Európai Rendőrakadémia) munkájában, és tagja az Európai Rendőrtiszti Főiskolák Szövetségének (AEPC) is. Hol történik a szakképzés? A Rendőrtiszti Főiskola a Rendőrség, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtási Országos Parancsnoksága és a Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága számára képez BA szinten a két szakon (összesen 11 szakirányon) nappali és levelező tagozaton felsőfokú rendészeti szakembereket. Milyen iskolai előképzettségre van szükség? A Rendőrtiszti Főiskolán a bűnügyi igazgatási szak bűnügyi, gazdaságvédelmi, pénzügyi szakirányán nappali alapképzésre támogatott keretben követelmény az alkalmassági vizsga. Ezen kívül a belügyi ismeretek, C-4

21 SZAKKÉPZÉS magyar, matematika, rendészeti alapismeretek vagy történelem tárgyakból kell kettőt választani a beszámítandó eredmények közül. Nappali képzésre csak állandó belföldi lakhellyel rendelkező, 25. életévüket be nem töltött, büntetlen előéletű, kifogástalan életvitelt folytató magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik a képzési szakiránynak megfelelő valamely rendvédelmi szervnél munkaviszonyt, illetve szolgálatteljesítést vállalnak. A hivatásos állományból azok jelentkezhetnek nappali képzésre, akik nem töltötték be a 30. életévüket, és szakképzettségük megszerzését követően legalább 3 éves szakmai tapasztalatot szereztek. Szolgálati helyüknek is vállalnia kell egy nyilatkozatban, hogy a tanulmányi időszakra alapilletményt biztosít a jelentkezőnek, a főiskola elvégzése után pedig a végzettségnek megfelelő beosztást. Támogatott alapképzésben a levelező tagozaton alkalmassági vizsga nem szükséges, azonban erre a képzési formára kizárólag a rendvédelmi szervek különböző területein dolgozó hivatásosok jelentkezhetnek. Ebben a képzési formában a rendvédelmi szervekkel történt megállapodás alapján a konzultációkra szemeszterenként 3 x 1 hetes képzési időben kerül sor. A nappali tagozatos képzésre polgári pályázók, a levelező tagozatra csak a Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek. Levelező tagozaton valamennyi bűnügyi szakirányra csak befejezett rendészeti szakközépiskolai végzettséggel, vagy rendészeti szakirányú képesítéssel, és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezők jelentkezhetnek. Minden alapképzéshez csatolni kell az érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány másolatát, és a Rendőrtiszti Főiskola által kért speciális dokumentumokat, illetve a többletpontokat igazoló egyéb dokumentumokat. A polgári jelentkezőknek a jelentkezési laphoz csatolniuk kell egy általuk írt C-5

22 SZAKKÉPZÉS nyilatkozatot. Ebben hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulmányaik megkezdéséhez szükséges életmódra, életvitelre vonatkozó ellenőrzést az illetékes szervek elvégezzék. A tanagyag minősítésétől függően nemzetbiztonsági ellenőrzésre is sor kerülhet. Nem lehet felvenni azt a jelentkezőt, aki a biztonsági ellenőrzésen nem felelt meg. Mennyi ideig tart a szakképzés? A BA nappali tagozatos képzés 3 éves, a levelező tagozatos 4 éves. Az MA levelező tagozatos képzés 2 éves. A heti átlagos óraszám óra. Az első és a második tanév befejezése után 4-4 hetes, majd a hatodik félévben 2 hetes szakmai gyakorlat is a képzés része. Milyen költségekkel jár a szakképzés, és kapható-e támogatás? A Rendőrtiszti Főiskolán a bűnügyi igazgatási szakokon a képzés támogatott. Mekkora a képzésbe felvehető létszám? Minden évben jelentős a túljelentkezés. A felvehetők számát a szakmai szervek igényei alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter határozza meg. Nappali és levelező tagozaton tanévenként kb hallgató végzi el a Főiskolát. Posztgraduális képzésben 50 hallgató végzi el a szakirányú továbbképzési szakokat, és 200 megy a rendészeti szervező szakképzésre. A legutóbbi felvételi eljáráskor a kitűzött irányszámok bűnügyi igazgatási szakirányokon: legalább 55 fő, legfeljebb 75 fő volt nappali alapképzésben, míg a levelezőn legalább 35 fő, legfeljebb 85fő. A szakkal/szakiránnyal kapcsolatos részletes információk megismerhetők a weboldal Szakkereső és Szakleírások menüpontja alatt. C-6

23 Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások A következő kérdésekre kaphat választ: Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? Hányan dolgoznak ebben a szakmában? Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen?

24 KERESETI LEHETŐSÉGEK Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? A hatósági nyomozóként dolgozó alkalmazottak havi bruttó átlagbére Ft körül alakult 2008-ban. Mivel hatósági állományban dolgoznak a szakmában, így a munkabérüket az érvényben lévő törvények függvényében határozzák meg. A fenti kereseti kilátással a foglalkozás jövedelmi viszonyai az országos átlagfizetésnek megfelelőek. k átlagkeresete Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap) Személyi alapbér Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap) Teljes kereset Forrás: A foglalkozásra jellemző átlagkeresettel kapcsolatos információk megtalálhatók az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján: D-1

25 KERESETI LEHETŐSÉGEK Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet adatai szerint 2008-ban 44 ember végezte el sikeresen a foglalkozás gyakorlásához szükséges képzést. Hányan dolgoznak ebben a szakmában? Bár a 2008-as adatok alapján az országban 260 ember dolgozott hatósági nyomozó munkakörben, ez a szám ennél valószínűleg magasabb. A hivatali útvonalat bejárva ugyanis magasabb rangot érnek el a nyomozók, ami egy idő után már a foglalkozás megnevezésének változásával is együtt jár. Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Rövidtávú előrejelzés a szakma iránt mutatkozó keresletről: váltakozó Az Állami Foglalkozási Szolgálatnak bejelentett álláshelyek száma csak a töredéke a ténylegesen létrejövő új pozíciók számának. Ennek legfontosabb oka a rendőrség szervezetének sajátos jellegében kereshető. Gyakori karrierútnak számít a rendőrségen belül, hogy közrendőröket emelnek ki, és küldenek továbbképzésre. Így kerül a Rendőrtiszti Főiskolára a felvételt nyerők több mint fele. Ebből adódóan a végzett nyomozókat nem új pozícióra veszik fel, hiszen a tanulmányi idő alatt is állományban maradnak. Ez a rendszer csak kivételes esetben teszi szükségessé, hogy új álláshelyet jelentsenek be, vagy a szervezeten kívülről keressenek új munkatársakat. Nyilvánvaló, hogy az alábbi ábrán látható 3 új státusz nem fedi le teljes egészében a hatósági nyomozó foglalkozás éves munkaerőpiaci változását. D-2

26 KERESETI LEHETŐSÉGEK Bejelentett álláshely száma országosan (db/év) Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év) Bejelentett álláshelyek száma Forrás: Az Európai Unió által működtetett EURES-portálon közzétett álláshirdetések az EURES-tagoktól és partnerektől származnak, ezen belül is elsősorban az európai állami foglalkoztatási szolgálatoktól. A weblapra 2005-től fokozatosan felkerül valamennyi állás, melyet az európai állami foglalkoztatási szolgálatok hirdetnek meg. Az álláshirdetések számos foglalkozás művelőinek szólnak, valamint állandó és szezonális munkalehetőségeket is kínálnak. Tájékoztatást nyújtanak továbbá többek között a pillanatnyi kereseti lehetőségekről is az egyes országokban, köztük természetesen Magyarországon is. Elérhetőség: Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Munkanélküliek számának változása 2008-ban: változatlan D-3

27 KERESETI LEHETŐSÉGEK A hatósági nyomozó szakterületen dolgozók szinte csak szélsőséges esetben válnak munkanélkülivé, és kerülnek be a munkaügyi rendszerbe. Legjellemzőbb eset, amikor különböző szervezeti egységek között kíván váltani az egyén. Például korábban a Vám- és Pénzügyőrségen dolgozott, és a rendőrség kötelékében szeretne munkát találni. Alapvetően a hatóságok zárt szervezeti felépítése lehetővé teszi, hogy a területi vándorlás igénye esetén belső kérelmek alapján, áthelyezéssel találjanak új munkahelyet. Az alábbi ábrán található információk alapján viszont azt láthatjuk, hogy alig-alig változik a munkát kereső nyomozók száma. Ahogy az is látható, hogy a képzés elvégzése nagy valószínűséggel együtt jár a munkahely megszerzésével. A vizsgált 9 évből 5 évben egyáltalán nem volt pályakezdő munkanélküli ezen a munkaterületen, és a legmagasabb szám is csak 4 fő volt. Ha ezt összehasonlítjuk az évente szakképzettséget szerzők 40 fő felett mozgó létszámával, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a diploma megszerzése szinte automatikusan a munkahely megtalálását is jelenti. Munkanélküli k száma A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Összes munkanélküli és álláskereső A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Pályakezdő munkanélküliek és álláskeresők Forrás: D-4

A Rendészettudományi Karon alapképzésben és mesterképzésben meghirdetett szakok és a szakokhoz kapcsolódó felvételi/érettségi követelmények

A Rendészettudományi Karon alapképzésben és mesterképzésben meghirdetett szakok és a szakokhoz kapcsolódó felvételi/érettségi követelmények NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR NKE-RTK Cím: Budapest, Farkasvölgyi u 12. 1121 Telefonszám: 392-3565, 392-3500/19-240 Fax: 392-3562, illetve 19-416 E-mail: tanig@rtf.hu Honlap: www.rtf.hu

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. terület. KRK bűnügyi igazgatásigazdaságvédelmi

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. terület. KRK bűnügyi igazgatásigazdaságvédelmi NKE-RTK Intézmény elérhetősége: 1121 Budapest, Farkasvölgyi u. 12. Telefon: (1) 432-9000, (1) 392-3565 Fax: (1) 392-3562 Honlap: http://www.uni-nke.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Kari Tanulmányi

Részletesebben

A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA. A Szenátus a Szabályzatot elfogadta 2009. február 26-i ülésén

A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA. A Szenátus a Szabályzatot elfogadta 2009. február 26-i ülésén RENDŐRTISZTI FŐISKOLA 15-1000/66/1/2009. A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA (2009. évi pályázati felhívással egybeszerkesztett változat) A Szenátus a Szabályzatot elfogadta 2009. február 26-i

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

A bűnügyi hírszerző szakirányon folyó alapképzésre történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony.

A bűnügyi hírszerző szakirányon folyó alapképzésre történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony. ALAPKÉPZÉS Rendészettudományi Kar 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok Bűnügyi igazgatási [bűnügyi hírszerző] A bűnügyi igazgatási képzés a jogi és igazgatási képzési terület alapszakja. Az alapszakon

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2013. A JELENTKEZÉS MÓDJA nyomtatvány felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf. 1190 címre) e-jelentkezés e-felvételi

Részletesebben

Kereskedelmi bolthálózat szervező Szakmabemutató információs mappa

Kereskedelmi bolthálózat szervező Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEHÉR ANNAMÁRIA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BENKÓNÉ PAULOVICS ANITA

Részletesebben

KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ Feladatok

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa

Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:...

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:... Beérkezés időpontja: 2015/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, írógéppel

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán elsőként 2006 őszén indult meg az igazságügyi igazgatási BA képzés. A képzés célja olyan igazgatási szakemberek

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) ADOSZT tagoknak 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várták az intézményben továbbtanulni

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése NYILVÁNTARTÁSI ÉS

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

1. Neve:... neme:... anyja születési neve:... TAJ száma: személyi igazolvány száma:...

1. Neve:... neme:... anyja születési neve:... TAJ száma: személyi igazolvány száma:... Beérkezés időpontja: 2016/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR TISZTHELYETTES SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel,

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Irányszám min. < max. PED magyar és 6 40 < 100 idegen nyelv (5) v. szakmai előkészítő tárgy (3) A N A óvodapedagógus

Irányszám min. < max. PED magyar és 6 40 < 100 idegen nyelv (5) v. szakmai előkészítő tárgy (3) A N A óvodapedagógus ELTE TÓK Intézmény elérhetősége: Cím: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: (1) 487-8100 Honlap: http://www.tok.elte.hu/to Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Tanulmányi Osztály I. em.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) 2013. nyár Budapest 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei A felsőfokú szakképzés megnevezése: Jogi asszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: Ügyvitel szakmacsoport A szakképesítés OKJ azonosító száma, kiadásának éve: 55 6 01 0000 00 00 008. A szakmai

Részletesebben

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA)

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Kíváncsiságból kattintott a mérnöktanár szóra. Vagy most kezd érdeklődni a mérnöktanári szakma iránt? Avagy évek óta tanít, s most tovább szeretné képezni magát? Bármi

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Felvételi eljárás, ösztöndíjak Jelentkezés módja Kizárólag e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet benyújtani. Felvételi Tájékoztató

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Magyari Gábor Születési név: Magyari Gábor Anyja neve: Varga Anna Neme: férfi Születési hely, idő: 1974. ápriéis 9. Családi állapot: nős Állampolgárság:

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó! Kedves Olvasó! Bevezető Az Alumni hírlevél különszámával jelentkezünk. Jelenlegi hírlevelünk célja, hogy értesítést és információt adjunk a Szolnoki Főiskola keresztféléves képzéseiről. Képzési kínálatunkban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése INFORMÁCIÓ-RENDSZERSZERVEZŐ

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS- SZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

GAZDÁLKODÁS- SZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés GAZDÁLKODÁS- SZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése GAZDÁLKODÁS-SZERVEZŐ Feladatok

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben