TÁJÉKOZTATÓ. 1. Takarék Akadémia 1125 Budapest Fogaskerekű u Savaria Takarékszövetkezet 9700 Szombathely, Petőfi S. utca 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. 1. Takarék Akadémia 1125 Budapest Fogaskerekű u. 4. 2. Savaria Takarékszövetkezet 9700 Szombathely, Petőfi S. utca 18."

Átírás

1 A tanfolyam megnevezése TÁJÉKOZTATÓ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTŐI HATÓSÁGI KÉPZÉS Tanfolyam helyszíne és időpontja (választható) 1. Takarék Akadémia 1125 Budapest Fogaskerekű u. 4. vagy április Savaria Takarékszövetkezet 9700 Szombathely, Petőfi S. utca 18. Kezdési és befejezési időpontja Időtartama (óraszáma) vagy május április 3. (10:00 h) április 5. (18:30 h) május 23. (10:00 h) május 25. (18:30 h) 3 nap (30 óra) Ütemezése 1. nap: április 3. (10:00-18:30 h) 2. nap: április 4. (10:00-18:30 h) 3. nap: április 5. (10:00-18:30 h) vagy 1. nap: május 23. (10:00-18:30 h) 2. nap: május 24. (10:00-18:30 h) 3. nap: május 25. (10:00-18:30 h) Jelentkezési határidő Kiknek ajánljuk? március 18. A Pénzügyi Szervezetek Állami felügyelete által, a képesítés megszerzésére kötelezett pénzügyi szolgáltatás közvetítéssel foglalkozó munkavállalóknak a./ akik nem rendelkeznek szakirányú felsőfokú végzettséggel, vagy b./ akik rendelkeznek középiskolai végzettséggel, de nem rendelkeznek mellette: ba./ szakképesített bankreferensi (OKJ-s) szakképesítéssel, bb./ banki, befektetési termékértékesítői (OKJ-s) szakképesítéssel bc./ befektetési tanácsadói (OKJ-s) szakképesítéssel bd./ Magyar Bankszövetség felsőfokú oklevelével be./ a ba./-bd./ pontokban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel vagy bf./ külön jogszabályban meghatározott, a felügyelet által kiadott közvetítői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvánnyal.

2 Részvételhez előírt feltétel A képzés célja - középfokú végzettséget igazoló dokumentum közjegyző által hitelesített másolata - adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat (vizsgára jelentkezéshez) - jelentkezési lap PSZÁF hatósági vizsgára - vizsgázók adataival kitöltött excel táblázat - tanfolyami jelentkezési lap A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes a befektetési termékek értékesítését a jogszabályi előírásoknak eleget téve, az ügyfelek ezen termékekkel kapcsolatos tájékozódási igényeinek magas szakmai színvonalon történő kielégítésére, valamint az ügyletek szabályos és eljárási szempontból megfelelő lebonyolítására. Tematika Modul megnevezése Tartalma Pénzügyi piacok Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik: Pénzügyi piac fogalma Pénzügyi közvetítőrendszer intézményei Kétszintű bankrendszer fogalma, a jegybank és a hitelintézetek feladatai és szolgáltatásai Pénztári szolgáltatások csoportosítása és fő szolgáltatásai Eltérés és kapcsolódás a hitelintézeti, a befektetési, a pénztári és a biztosítói szektor és szolgáltatásai között A pénzpiac szereplői: A hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások és a pénzforgalmi intézmények szervezeti formái és értékesítési csatornái A pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenység formái A pénzügyi szolgáltatás közvetítők piacra lépésének feltételei és működésük főbb szabályai A pénzpiaci közvetítők általános tájékoztatási kötelezettsége A pénzpiac működését érintő hatóságok és egyéb szervezetek: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének főbb feladatai, jogkörei Magyar Nemzeti Bank főbb feladatai, jogkörei Gazdasági Versenyhivatal Adatvédelmi Biztos Hivatala, tevékenységei A banktitok, az értékpapírtitok a fizetési titok, az üzleti titok és személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabály Országos Betétbiztosítási Alap A békéltető testület feladata, jogköre Fogyasztóvédelem, az esetleges jogsérelem orvoslásának lehetőségei

3 Általános jogi ismeretek Lakossági megtakarítási és befektetési termékek Jogi kötelmek: Közjegyzői okiratba foglalt szerződések Egyoldalú kötelezettségvállalási/ tartozáselismerő okirat Kétoldalú közjegyzői okirat Magánokirati forma A jelzálogjog és az elidegenítési- és terhelési tilalom bejegyzése Egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgokra bejegyzett zálogjog bejegyzése Az adásvételi szerződésekkel szemben támasztott követelmények Meghatalmazások Szerződésmódosítás: Elő- és végtörlesztés Futamidő-módosítás Rendelkezésre tartási idő hosszabbodása Rendelkezésre tartási idő rövidülése Devizanemváltás Fedezet kiengedés (több ingatlanfedezet esetén) Fedezetcsere (egy vagy több ingatlanfedezet esetén) Hitelfedezeti életbiztosítás kiengedése, felmondása Kockázatot befolyásoló szereplők módosulása Zálogkötelezettek személyének változása Egyoldalú szerződésmódosítás szabályai Lakossági megtakarítási termékek: Fizetési számla (bankszámla) Bankkártya szolgáltatások Elektronikus bankszolgáltatások Számlák, szolgáltatások díjai, kondíciói Kamatszámítás alapjai, fogalmak, számpéldák Jelenérték számítás Számlabetét Takarékbetét Betéti okirat Lakás-takarékpénztári betét A betéthez kapcsolódó banki díjak, és az egységesített betéti kamatláb mutató A pénzforgalmi szolgáltatások Befektetési termékek: A befektetés hozama, kockázata, a kockázatok csökkentése, a befektetés futamideje és a befektető likviditása, egységesített értékpapír hozam mutató Befektetési termékek Bankok által kínált értékpapír-befektetések Előtakarékossági befektetések Befektető-védelmi Alap (BEVA) Értékpapír fogalma, fajtái, a tőzsde fogalma és szerepe

4 Hitelezési alapfogalmak Hiteltípusok és hiteltermékek Hitelezési alapfogalmak: A hitel kamatozása A hitel futamideje A hitel törlesztése A hitel devizaneme Kamatperiódus Minimális hitelkritériumok Fedezet alapú finanszírozás, jövedelem alapú finanszírozás Biztosítékok Egyéb kockázatcsökkentő módszerek A hitel egyéb, kamaton kívüli terhei és a teljes hiteldíj mutató Központi Hitelinformációs Rendszer, hitelkérelmek benyújtásához szükséges alapdokumentumok A kölcsönügyletben részt vevő személyek: Adós Főadós Kötelezően bevonandó adóstárs Fizetőképességet javító adóstárs Készfizető kezes Zálogkötelezett Haszonélvezeti jog jogosultja Ingatlanfedezetekre vonatkozó szabályok: Fedezetként elfogadható ingatlanokra vonatkozó általános szabályok Fedezetet terhelő jogokra vonatkozó előírások Elfogadható fennmaradó feljegyzések/terhek Fedezetpótlás értékcsökkenés miatt Terhelt ingatlanfedezetek elfogadhatóságának általános szabályai Ingatlanfedezet utólagos terhelése Több fedezet bevonásának lehetősége egy hitelügyletbe Osztatlan közös tulajdonú fedezet Takarnet Biztosítékok: Óvadék Zálogjog, rendhagyó zálogjog Kezesség Állami kezességvállalás és garancia Életbiztosítás Vagyonbiztosítás Felhatalmazó levélen alapuló beszedés Ritkábban kikötött biztosítéktípusok Hiteltípusok és hiteltermékek: Lakáscélú hitel Szabad felhasználású hitel Személyi hitel Hitelkártya Áruhitel (a fogyasztási hitelek különös szabályai) Folyószámlahitel Speciális hitel (diákhitel) Államilag támogatott hitel Gépjárműhitel

5 Kombinált hitelek: Lakás-előtakarékossággal kombinált jelzáloghitel Életbiztosítással kombinált jelzáloghitel Lízing: Pénzügyi lízing Operatív lízing Gépjármű lízing sajátosságai Eszközlízing sajátosságai Az ingatlanlízing sajátosságai Tartós bérlet A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Hitelügyletek Éven belüli forgóeszközhitelek Éven túli beruházási hitelek Lízing Támogatott hitelkonstrukciók Egyéb hitel jellegű konstrukciók Bankgarancia Faktorálás Megszerezhető kompetenciák Számonkérés módja Számonkérés helyszíne és időpontja Létszám Részvételi díj A pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenység gyakorlását lehetővé tevő pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgának és az ahhoz szükséges képzésnek a 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet (a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról) feltételeinek megfelelő képzés és vizsga fogadható el. A hatósági képzés a 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott vizsgatárgyak ismeretanyagának oktatása révén a hatósági vizsgára történő felkészítést biztosítja. Hatósági vizsgát az tehet, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, és a hatósági képzést a hatósági vizsgát megelőző 12 hónapon belül befejezte, amelyet a 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet 7. (1) bekezdés szerinti igazolással bizonyít. A hatósági vizsga a 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott vizsgatárgyakból áll. A hatósági vizsgát valamennyi vizsgatárgyból egyidejűleg kell letenni. A hatósági vizsga előre meghatározott helyszínen és időben írásban, magyar nyelvű feleletválasztós feladatlap kitöltésével tehető le. Takarék Akadémia 1125 Budapest Fogaskerekű u április 25. (10:00h) (áprilisi 3-5.-i tanfolyam esetén) és Savaria Takarékszövetkezet 9700 Szombathely Petőfi S. u június13. (10:00 h) (május i tanfolyam esetén) maximum 30 fő integrált takarékszövetkezetek részére a kedvezményes részvételi díj Ft*, + a csoportos vizsgaszervezés költsége, amely a hatósági vizsgabiztosok díját tartalmazza amely, a vizsgabiztosok és vizsga alkalmak számának függvényében változó: 2 vizsgabiztos esetén 2000Ft/nap/vizsgázó, 3 vizsgabiztos esetén 3000Ft/nap/vizsgázó, stb. (A vizsgabiztosok számát a Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat VII.4. pontja határozza meg.) A PSZÁF vizsgadíja 9000 Ft. * a képzés alapdíja kedvezmények nélkül: Ft//fő

6 Kiadott igazolás Részletes információ A PSZÁF által kiadott közvetítői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvány Nagy Krisztián Fax: 1/ tel:1/ mobil:20/

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA Hatályos: 2014. március 15. napjától - 1 - I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek Hatályos: 2015. május 01. napjától Közzétéve: 2015. április 30. napján KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd Allianz Bank Zrt. által 2011. március 31. napjáig megkötött jelzálogkölcsön szerződések, illetve az ezen

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

7.sz.melléklet..sz. kölcsönszerződés 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel)

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel) 1.1 FOGALOMTÁR A Adós Az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a takarékszövetkezettel kölcsönszerződést vagy hitelkeret-szerződést köt, mely szerződés alapján a takarékszövetkezet a szerződésben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben