BRT alapok. A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei. Lednyiczky Gábor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BRT alapok. A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei. Lednyiczky Gábor"

Átírás

1 BRT alapok A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei Lednyiczky Gábor

2 Tartalomjegyzék 1. Az emberi szervezet működését irányító folyamatok 2. A mitogenetikus sugárzás, a biofotonok 3. Külső és belső ritmizálók és a természetes szelektivitás 4. A víz szerepe a BRT-ben 5. A sejtkommunikációs zavar miatt fellépő élettani jelenségek 6. Egészség Betegség 7. A BRT a gyógyászatban 8. A biofizikai orvoslás helye a járó-, és fekvőbeteg ellátásban és a rehabilitációban 2012 Hippocampus-Brt Kft., Budapest. Minden jog fenntartva. A BRT jegyzet bármilyen formában történő sokszorosítása, másolása, fordítása beleértve az elektronikus másolást, tárolást, vagy továbbítást kizárólag a Hippocampus-Brt Kft. írásos engedélyével lehetséges

3 1. Az emberi szervezet működését irányító folyamatok Az idegrendszer jelentősége Az állatok és az ember magatartása, az egész élet összefügg idegrendszerük fejlettségével. Kezdetleges idegrendszer csak kezdetleges életmódot tesz lehetővé. Viszont az ember sokrétű, változatos testi, szellemi életét a legmagasabb fejlettségi fokon álló, tehát a legbonyolultabb idegrendszer ép működése tudja csak megalapozni. A szervezet - mint élő egység - csak akkor működhet zavartalanul, ha a legtávolabbi pontjai is jól kiépített összeköttetésben állnak egymással. Kicsiny szervezetekben - pl. az egysejtűekben - a legtávolabbi pontok is viszonylag olyan kis távolságra vannak egymástól, hogy a primitív sejtszervecskék között együttműködéshez szükséges hatóanyagokat idejében közvetítik a sejtszervecskék közti protoplazma áramlások. Minthogy a soksejtű szervezetekben a távolságok egyre nőnek, nemcsak a protoplazma áramlások sebessége nem kielégítő már, hanem a lényegesen gyorsabb vérkeringés sebessége is elégtelennek bizonyul az együttműködés biztosítására. Gondoljunk arra pl., hogy az ember lábfejét érő inger által keltett ingerületnek a tőle több mint másfél méterre levő kézig milyen hosszú utat kell megtennie. Ha az ingerület csupán a véráram útján terjedne, forró vízbe érő lábunk megégne, mielőtt az ingerület eljutna a védekező mozgást létrehozó gerincvelőig, hogy kezünk kinyissa a hidegvízcsapot, s lehűtse a túl meleg vizet. A szükséges mozgás a valóságban a másodperc törtrésze alatt bekövetkezik. Ez idegrendszerünk működése révén válik lehetségessé. Az idegsejtek nyúlványaikkal különösen gyorsan vezetik az ingerületet. Az idegrendszer idegsejtekből áll. Ezekből a sejtekből specializálódott a központi idegrendszer. Nyúlványai, mint idegek hálózzák be az egész szervezetet. Az idegek összességét perifériás, vagy környéki idegrendszernek nevezzük. Az idegek ingerületvezetésének a sebessége messze elmarad attól a sebességtől, amellyel a villamosvezetékek vagy telefonhuzalok az elektromosságot vezetik, ugyanakkor annyival meghaladja a vér áramlási sebességét, hogy az tökéletesen megfelel az életszükségletnek. Összehasonlításképpen azért említjük a vérkeringést, mert az idegi szervezés mellett a szervek működését az ún. vegyi szervezés is befolyásolja. Ez nem más, mint az egyes belső elválasztású mirigyek hormonjainak a véráram útján ható rendszere. A vegyi szervezés tartósabb hatású, de lassúbb, az idegi viszont rövidebb ideig tart ugyan, de sokkal gyorsabban fejlődik ki. A híradás, vagyis az ingerületvezetés tehát biztosított, de a szervek működését központi szervnek kell összerendeznie és irányítania. Ez a szerv - az agyvelő - feldolgozza a befutó híreket, és a körülményeknek megfelelően kialakítja a legmegfelelőbb választ. Ennek értelmében adja ki utasításait a szervezet legkülönbözőbb szerveinek. Amikor a szív vagy az emésztőszervek működéséről beszélünk, az ún. belső világban, a szervezeten belül lezajló eseményekről van szó. Ami körülöttünk zajlik, az mind a külvilágban játszódik le. Ez szűkebb értelemben a közvetlen környezetet, tágabb értelemben pedig az egész világegyetemet jelenti. A két világ határán a bőr és a nyálkahártya a válaszfal. A belső világunk részeiben történő eseményekről a szervek falában levő idegvégződések receptorok - adnak hírt. A külvilággal a bőrben elhelyezkedő érző idegvégződések és érzékszervek (szem, fül stb.) útján állunk kapcsolatban. Ezeket is receptoroknak nevezzük. Működésük révén tájékozódunk a bel-, és külvilág eseményeiről. A központi szerv a receptorok értesülései alapján készteti a szervezet működését megfelelő alkalmazkodásra. Így válik a belső szervek működése központi szabályozásuk, regulációjuk révén harmonikussá. Az ember azonban nemcsak szerveinek a harmonikus együttműködésével alkalmazkodik a kör-

4 nyezetéhez, hanem - legmagasabb szellemi működéseinek eredményeként - környezetét úgy változtatja meg, ahogyan az számára a legelőnyösebb. Az ember alkotva alkalmazkodik. A szervek egymás közti működését szabályozó ideghálózatot vegetatív, a külvilággal kapcsolatot létesítő ideghálózatot pedig szomatikus idegrendszernek nevezzük. Mindkettőt a központi idegrendszer irányítja. Az idegrendszer sajátos működései a következők: az ingerület vezetése, a szemek működésének összehangolása és a legfelső irányítás. Az idegrendszer építőeleme: a neuron. Az ingerületképzést (legtávolabbi értelemben a gondolkodást), valamint az ingerület gyors továbbítását, tehát az idegrendszer jellegzetes működését az idegsejtek végzik. A működésükhöz szükséges nagy energiaforgalmat, védelmüket és a vázrendszert, amelyben zavartalanul működni képesek, másik sejtrendszer szolgáltatja. Az ezt alkotó gliasejtek méreteikben lényegesen kisebbek, de számuk kétszer, háromszor nagyobb, mint az idegsejteké. Az idegszövet vizsgálatában igen nagy haladást jelentett, hogy a múlt században felfedezték a nehézfémsókkal - elsősorban ezüst-nitráttal -való impregnálást. Camillo GOLGI ozmiumos ezüstnitrátos eljárása az idegsejteket és a gliasejteket egyaránt fekete testű százlábúként tünteti fel. A sejtek alakja, nagysága, nyúlványaik lefutása alapján azonban könnyen el lehet különíteni az idegsejteket a gliasejtektől, noha az idegsejtek is sokféle formában és elrendeződésben fordulnak elő. A belső elválasztású mirigyek rendszere, hormonrendszer Testünk váladéktermelő szerveit mirigyeknek nevezzük. A mirigyek egyik csoportja kivezető csövön át valamilyen testüregbe juttatja váladékát (pl. a nyálmirigy a szájüregbe, a máj az epehólyagba). Ezek a külső elválasztású (exokrin) mirigyek. A másik mirigycsoportnak nincs kivezető csöve, váladékát - a hormonokat - közvetlenül a vérbe üríti, és a vér azt továbbszállítja a távolabbi szervekhez. Ezek a belső elválasztású (endokrin) mirigyek. Mindkét mirigyfajta fejlődéstanilag hámeredetű. Míg a külső elválasztású mirigy váladéka csak abban az üregben képes kifejteni hatását, ahová a kivezető csöve nyílik, a belső elválasztású szervek anyagai a vér útján távoli szervek működésére hatnak. Mivel a testműködések szabályozását az endokrin szervek az idegrendszerrel karöltve végzik, a vegyi és idegi szabályozásért felelős rendszert közös névvel neuro - endokrin rendszernek is nevezzük. E fogalom létjogosultsága még indokoltabb azóta, amióta ismeretes, hogy egyes idegsejtek ún. neurohormonokat állítanak elő, amelyek a vér útján távolabbi, rendszerint endokrin szervekhez jutnak, és ott fejtik ki hatásukat. Ha a szabályozás terén együtt is működnek, az endokrin rendszer és az idegrendszer külön - külön való leírása természetesen mind filo- és ontogenetikai, mind funkcionálisanatómiai, mind didaktikai szempontból feltétlenül indokolt. A primitív idegrendszerrel bíró gerinctelenekben, az életműködés irányításában még a vegyi szerveződésnek van nagyobb szerepe. A magasabb rendű szervezetben azonban a speciális működésű szervek kialakulása, a differenciálódás gyorsabb és pontosabb szerveződést igényel; ez vezetett az idegrendszer tökéletesedéséhez. Az idegrendszer mellett azonban a vegyi szerveződés is megőrizte jelentőségét. A tágabb és szorosabb értelemben vett kémiai szabályozás az idegrendszerrel párhuzamosan, de annak mindenkeppen alárendelve, nemcsak a szervek közötti együttműködést biztosítja, az anyagcsere folyamatokat szabályozza, szerepe van a fajfenntartásban, hanem részt vesz a szervezetnek a külvilághoz való alkalmazkodásában is. Az első adat a belső elválasztásról Berthold jénai fiziológus nevéhez fűződik (1845), aki azt észlelte, hogy a nemi mirigyeitől megfosztott kakasnak herét beültetve, a kasztráció következ-

5 tében megszűnt másodlagos nemi jellemvonások ismét visszatérnek. Ez az adat később feledésbe merült. Nagy érdeklődést keltettek a 72 éves tudósnak, Brown-Séquard-nak a párizsi Akadémián 1889-ben bemutatott önkísérletei, amelyek szerint bőre alá herekivonatot fecskendezve, testi és szellemi erejének felfrissülését tapasztalta- Későbbi vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy Brown-Séquard eredményeinél inkább pszichikus hatások szerepeltek, mert a herekivonat nem is tartalmazhatta a hatékony hormonokat. Ez azonban nem csökkenti a vizsgálat értékét, amellyel a kutatók figyelmét felhívta a belső elválasztás jelentőségére. Ez időtől számítjuk a belső elválasztású mirigyekkel foglalkozó tudomány kezdetét. A XX. század első éveiben a mirigyműködés az érdeklődés középpontjába került. Bayliss és Stabling a hasnyálmirigy elválasztás mechanizmusával foglalkozva felfedezték az első hormont, a szekretint, amely a patkóbélben savanyú gyomortartalom hatására termelődik, a vér útján jut el a hasnyálmirigyhez, és megindítja annak működését. Noha a szekretint ma már nem tartjuk hormonnak, mert nem specifikus sejtek termelik, mégis ezzel indult meg a hormonok felfedezésének sorozata. Azóta az endokrinológia az orvostudomány külön ágává fejlődött. A belső elválasztás bizonyítéka Az elmúlt évtizedekben több anyagot fedeztek fel és írtak le hormonként, amelyekről kiderült, hogy szervező hatású vegyi anyagok ugyan, de nem specifikus sejtek termékei. Szükségessé vált tehát a belső elválasztás kritériumának meghatározása. A belső elválasztást főként a következő tények bizonyítják. Az egyes endokrin mirigyek eltávolítása után a kísérleti állatokon jellegzetes, ún. kiesési tünetek alakulnak ki. A tünetek visszafejlődnek, ha ugyanolyan funkciójú mirigyet a szervezet bármely helyére visszaültetünk. Ez a működés természetesen nem tartós, tekintve, hogy a beültetett mirigynek nincs meg a kellő vér - és idegellátása, s így az hosszabb rövidebb idő alatt felszívódik. A belső elválasztási! szervek vizes vagy olajos kivonatának adagolásával a mirigyétől megfosztott állat hormonális egyensúlyban tartható, és az adagolás alatt az endokrin mirigy hiányára jellemző tünetek visszafejlődnek. A hormonok nagy része ma már mesterségesen is előállítható (szintetikus hormonkészítmények). A hormonok felosztása Az endokrin mirigyek termékei a hormonok (az elnevezés a görög - hormáó = serkentek, buzdítok - igéből származik). A hormonok speciális kémiai felépítésű anyagok, amelyek a vér útján jutnak el a rájuk specifikusan érzékeny sejtekhez, ill. szövetekhez, ahol igen alacsony koncentrációban már hatást fejtenek ki. Az érintett sejtek membránjain a megfelelő hormonokra specifikus érzékelők, hormon receptor helyek vannak. A hormonokat két csoportba oszthatjuk: A lokális vagy helyi hormonok termelődési helyük közvetlen szomszédságában fejtik ki hatásukat. Ilyen pl. a szerotonin, a gasztrointesztinális hormonok, a gasztrin, a szekretin, és a pankreozimin. Újabban - a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején - olyan endokrin sejtcsoportokat fedeztek fel, amelyek közös sajátossága, hogy 1. kis molekulasúlyú polipeptid hormonokat termelnek; 2. olyan enzimrendszerrel rendelkeznek, amelynek révén előanyagaikból biogén aminokat képesek előállítani;

6 3. plazmájukban biogén amino-kat tárolnak. Az ilyen tulajdonságú sejteket APUD sejteknek nevezték el. A - amin, P = prekurzor (előanyag), U= uptake (felvétel), D = dekarboxiláció. Felteszik, hogy e sejtek összessége egy egységes perifériás neuro endokrin rendszert képez, amely a központi idegrendszer monoaminerg rendszerének perifériás karjaként is tekinthető. E rendszerekhez tartoznak többek között a gyomorbéltraktusban a gasztrint, intrinzik faktort, a pancreasban a glukagont, a pajzsmirigyben a kalcitonint termelő sejtek, továbbá a szerotonin tartalmú hízósejtek stb. Az általános hormonok a vér útján távoli szervek működését szabályozzák. Egyesek közülük a test minden sejtjére hatnak, pl. a növekedési hormon vagy a pajzsmirigy hormonja, míg mások - noha a keringés-révén mindenhová eljutnak - csak a megfelelő szervek munkáját irányítják, pl. az agyfüggeléknek a nemi szervekre ható hormonjai. Jelenleg csak ezekkel az ún. általános, az egész keringésbe eljutó hormonokat termelő endokrin szervekkel foglalkozunk. Ezek a szervek a következők 1. agyfüggelék vagy agyalapi mirigy (hipofízis) 2. pajzsmirigy 3. mellékpajzsmirigy 4. mellékvese 5. a nemi mirigyek: here és petefészek 6. csecsemőmirigy 7. tobozmirigy 8. a hasnyálmirigy szigetszervei A hormonokról általában Kémiailag a hormonok három csoportba oszthatók: 1. Szteroid hormonok (pl. a mellékvesekéreg hormonjai, a nemi hormonok) 2. Peptid hormonok (polipeptidektől a fehérjékig mindenféle hormon: inzulin, vazopresszin stb.) 3. Aminosav származékok (pl. adrenalin) A hormonszekréció szabályozása A szervek működéséhez szükséges specifikus hormonszintet egy rendkívül pontosan működő szabályozó (regulációs) rendszer biztosítja, amely lényegében önszabályozó, ún. feed-back jellegű mechanizmus. Az esetek zömében ez negatív feed-back, ami azt jelenti, hogy a hormonszint emelkedése a vérben, ill. a célszervben csökkenti, vagy leállítja a hormon további szekrécióját. Fordított esetben a hormonszint csökkenése fokozott hormonszekréciót vált ki a megfelelő endokrin mirigyben. A negatív feed-back mechanizmus vagy a vér-, vagy az idegrendszer közvetítésével valósul meg. Előbbi esetben a hormon okozta vérösszetétel változás (pl. a Ca-szint emelkedése a vérben mellékpajzsmirigy hormon hatására) csökkenti a mellékpajzsmirigy hormon további elválasztását. Ugyanakkor a vér Ca -szint csökkenése serkentőleg hat a mirigyelválasztásra. A másik esetben a válaszreakciót az idegrendszer adja. A mellékvese velőállomány esetében az ingerek a szimpatikus idegrostok útján jutnak el a mirigyhez, és késztetik azt hormontermelésre. Újabban megismert szabályozó mechanizmus, hogy az idegrendszerben válaszként felszabaduló neuro hormonok a vér útján jutnak el pl. a hipofízishez, és váltják ki a megfelelő endokrin szervre ható hormon elválasztását (trophormonok), ami azután az endokrin,,célszervek -ben okoz hormonürítést. E célhormonok" negatív feed-back hatása a vér út-

7 ján ismét érvényesül a hypothalamusban, gátolja a neurohormon-, ül. a trophormonképződést, és ezzel a célhormon további szekrécióját. Vegyi, biokémiai szervezés A vegyi szervezés fogalomköre a hormonokénál sokkal kiterjedtebb. Számos olyan - a szervezet által termelt - anyag is beletartozik, amely a véráram útján a legkülönbözőbb szervek működését befolyásolja. Pl. a sejtanyagcsere végtermékeként keletkező széndioxid döntő szerepet játszik a légzés és a vérkeringés szabályozásában. A bizonyos idegvégződésekben felszabaduló acetilkolin a mozgató idegsejtek működését befolyásolja. A hisztamin keletkezési helyén tágítja a vérereket. Ezeket az anyagokat, jóllehet a kémiai szabályozás szolgálatában állnak, nem soroljuk a hormonokhoz. A hormonokra az előbbiektől eltérően az jellemző, hogy nem mindenütt a szervezetben, hanem csakis a megfelelő endokrin szervekben keletkeznek. Elektromágnese szervezés, EM folyamatok Az életfolyamatok közvetlen szervezésének kérdésével foglalkozó kutatók megállapították, hogy ezeket közvetlenül nem szabályozhatja az ideg-, és hormonrendszer, valamint a biokémiai folyamatok, hiszen a mérések azt mutatták, hogy a szervezet egyetlen sejtjében 1 másodperc alatt közel egymillió kémiai reakció játszódik le. Ez pedig sok nagyságrenddel haladja meg az előzőek működési sebességét, illetve az embrionális fejlődésben csak egy későbbi fázisban jönnek létre, tehát sejtszinten nem befolyásolhatták előzőleg a genetikai folyamatokat. A feltételezés szerint kell, hogy legyen valamilyen közvetlen irányítás, amely a kémiai folyamatok vezérlését is megoldják ezek az elektromágneses (EM) sugárzások. A későbbiekben látható, hogy milyen módon fedezték fel ezeknek a folyamatoknak a létét. 2. A mitogenetikus sugárzás, a biofotonok Az utóbbi évszázadban a természettudomány különböző területein végzett kutatások igen sok jelentős felismeréshez vezettek. Az egész egy-egy apró részletére derítettek fényt, azonban az egész rendszerben betöltött helyük pontosítatlan maradt, Olyan mélységeket értek el, ahonnan csak az egész rendszer működésének figyelembevételével lehet tovább lépni. Mára egyre nagyobb az igény, hogy vizsgálatunk tárgyát, az embert és bármely élőlényt a maga egységében, holisztikusan láthassuk, érzékelhessük. Elengedhetetlenül szükséges a tudományágak eredményeinek egységes rendszerbe foglalása, a köztük levő szakadékok áthidalása. Ennek birtokában könnyebben megértjük miként sikerül adaptálódni (alkalmazkodni) egyik szervezetnek, de miért betegedett meg a másik, milyen faktorok milyen módon befolyásolják a szervezetet, mikor indulnak el azok a változások, melyeket csak esetleg néhány évtized múlva érzékelünk tünetként? Hogyan tudnánk ezeket sokkal előbb felismerni és korrigálni? A sejtek eredeti funkcióját visszaállítani, az adott pillanatban a megfelelő (személyre szabott) terápiás impulzust megadni minden gyógyászattal foglalkozó ember vágya és célja. A megvalósításhoz segít hozzá mindenkit az orvosi gépeknek azon családja, amely a szervezet működését szabályozó elektromágneses (EM) tevékenység közvetlen mérhetőségét és befolyásolását biztosítja. Bebizonyosodott, hogy nem létezik monokauzális betegség, nem érdemes monoterápiás megoldásokat sem alkalmazni. A szervezetet egyszerre informatikai, biokémiai, asszimilációs,

8 eliminációs szinten és több, egymással folyamatos kölcsönhatásban álló működési egységében érdemes támogatni megbomlott egyensúlyának visszaállítása érdekében. Sok eddig ismeretlen eredetű vagy eredménytelenül kezelt elváltozás megértésében és ellátásában történt jelentős előrelépés a biofizikai szemlélet alkalmazásával (pl. allergia, krónikus gyulladásos bélbetegségek, dependenciák, szubakut intoxikációk, gócok azonosítása és definitív ellátása). A megelőzés területén is komoly haladás történt. A lehetőséget az in vivo végzett rezonanciás mérések biztosították, melyek egészen korai felismerést teszik lehetővé, valamint a struktúra- és funkció-specifikus stimulációk segítségével megelőzik/lelassítják a szöveti degeneráció kialakulását. A modern fizika felfedezéseivel jelentős segítséget nyújtott az elkülönült tudományágak közti szakadékok áthidalásához, egy egységes (természetes) tudomány megteremtéséhez. A mitogenetikus sugárzás Alexander Gurvics orosz kutató már 1923-ban megfigyelte, hogy ha két hagymát egymástól elkülönítve, de egymáshoz közel helyez el úgy, hogy az egyik gyökérrésze a másik hagyma oldalához közel kerül, akkor az utóbbi sejtjeiben az egyébként szokásos nyugalmi helyzet megbomlik. A hagyma oldalsó részén levő sejtek mitotikus aktivitása megnő. Az itt levő sejtek jellegükben olyanná válnak, mint a gyökércsúcson levők, azaz egy felfokozott sejtosztódási folyamat indult el. Megfigyeléseit pontosította a hagymák közé helyezett optikai rács segítségével is. (Optikai rácsokat az anyag hullámtermészetének vizsgálatához használnak) Azt találta, hogy az információhordozó hullám természetű. A gyökércsúcsból tovaterjedő információt mitogenetikus sugárzásnak nevezték el. A biofotonok A sejtosztódást stimuláló sugárzás felismerése újszerű gondolatokat indított sokakban. Többek között Popp és mtsai bizonyították, hogy az élő szervezet sejtjei képesek a fény (biofotonok) felvételére, raktározására és kisugárzására; ez a fény biológiai folyamatokat irányít; ha a vezérlő mechanizmus meghibásodik, a szervezet megbetegszik. A betegség okait kutatva arra következtettek, hogy a sejtek működése fényháztartásukkal közvetlenül összefügg. Hol tárolódnak a biofotonok? Mérésekből kitűnt, hogy a sejtekben levő DNS a spirálmolekulája üregeiben tárolja a fotonokat, ezek kibocsátásával a sejtplazmát illetve, a környező sejteket utasításokkal látja el. A tárolt fotonok száma, ebből következően a kibocsátott fény minősége (intenzitása, rendezettsége - koherenciája, pulzálása) alapvetően meghatározza a sejtek működését (anyagcserét, szaporodást, önregulációt) Egy tumor keletkezésekor a DNS biofotonokat tároló és kisugárzóképességében bekövetkezett változások játsszák a fő szerepet. A sejtben létrejött EM változás hatására a rendezettség megbomlik, és az összes sejtfunkció - ideértve az immunfeladatokat és a szervezet reparációs képességét is - gátolttá válik. A DNS-t folyamatosan érő károsító hatások (UV - sugarak, ionizáló sugarak és kémiai behatások, stb.) roncsolják a genetikai állományt. (Pl. a spirállánc egyes szemei kiszakadhatnak és nem odatartozó részek kerülnek a helyükre.) Szervezetünk normális esetben természetesen képes ezeket a sérüléseket adekvátan kijavítani. A Bioinformatikai Rendszerinformációs Terápia (BRT) történeti áttekintése A kutatásokat az 1940-es évektől szisztematikusan végzik a nyugati civilizáció vezető nagyhatalmai. Az első áttörés az 1960-as évek végén történt (az Egyesült Államok hadi iparának/űrkutatásának megbízásából): bebizonyosodott, hogy élet természetes elektromágneses közeg nélkül nem lehetséges.

9 Az 1970-es évek elejétől már alkalmazzák a BRT elven működő csontállományállagot védő elektroterápiát (szükséges volt a súlytalanság állapotában a csontszövet anyagcseréjének megfelelő irányításához) től közvetlenül is mérhetővé váltak a DNS és a membránok által kibocsátott elektromágneses jelek, a biofotonok. Főleg a német anyanyelvű európai országokban és Japánban széles felhasználói táborra találtak a rezonanciás kölcsönhatásokra támaszkodó elektrodiagnosztikai és terápiás eljárások. Az 1970-es évek végétől folyamatosan láttak napvilágot olyan publikációk, melyek a sejtmembránok elektromágneses szelektivitásával kapcsolatosak; 1979-től a biológiai ablak fogalma került bevezetésre. Salfordi Egyetem (Anglia): az allergiás folyamatoknál minden alkalommal elektromágneses engramok (az emlékezetbe bevésődött tapasztalat, az átélt események nyoma a nagyagykéregben) is részt vesznek a hibás reakciók létrejöttében; publikációikban az újfajta, rezonanciás kölcsönhatásokon alapuló diagnosztikai és terápiás módszerek hatásmechanizmusát is megtalálhatjuk (1987-től). Több egyetem a sejtközötti állománnyal és az alapregulációs rendszerrel kapcsolatos kutatásai bizonyítják, hogy a szervezet adaptációs képességét elsődlegesen meghatározó gyenge intenzitású elektromágneses és mechanikus hullámok megegyeznek a biofoton névvel jelölt fotonokkal. Mindeközben került sor az akupunktúrás pontok és meridiánok szövettani azonosítására, valamint annak a vaszkuláris-intersticiális áramkör-rendszernek a leírására, amely folyamatosan modulálja a helyi biokémiai folyamatokat. (A holisztikus megközelítés az egyedül természettudományosan megalapozott szemlélet a biológiában és az orvostudományban.) Szinkronizációs jelenségek biztosítják a szervezet működőképességét, mind a belső, mind a környezettel való kapcsolattartásban. A biológiai információn alapuló kezelések ezeket a szinkronizációs folyamatokat igyekeznek interferencia által harmonizálni. In vitro immunológiai mérések is tanúsítják, hogy az ilyen kezelések eredményeképpen a sejtmembránban strukturális flexibilitása javul, mely működésében hatékonyságnövekedést is jelent. A sugárbetegség kezelése mellett preventív sugárbiológiai felhasználhatóságról is tanúskodnak a kutatási eredmények. A biológiai információs rendszeren alapuló kezelések onkológiai alkalmazhatósága igen széles körű. (A DNS működését normalizálja, nagyobb szöveti-szervi egységek élettani folyamatait, általános életképességét javítja.) Jelentősen csökken a primer tumorok növekedése, a metasztázisok kialakulása, enyhíthetők a citosztatikus kezelések mellékhatásai, és még terminális fázisban is jelentősen csökkenthetők a tipikus tumoros fájdalmak, amely tényezők számottevő életminőség-javuláshoz vezetnek. Komplex allergológiai protokollok kerültek kidolgozásra, melyek segítségével mind diagnosztikában, mind terápiában jelentős továbblépés történt a korábbi eljárásokhoz képest. A BRT szintén új korszakot nyitott a krónikus gyulladásos betegségek gyógyításában (Morbus Crohn, krónikus lábszárfekélynél, ízületi gyulladások, stb.), a biofizikai orvoslással történő komplex ellátás nagyon kedvező prognózissal szolgál. Amint látjuk, a 40-es évektől kezdtek felgyorsulni az események. Az anyag hullámtermészetének, illetve a biofotonok felismerése, mint mindenhol létező és a folyamatokat meghatározó általános jelenség, segítséget nyújtott abban, hogy az eddig megválaszolatlan és felfoghatatlan kérdéseinkre magyarázatot kapjunk. Körülbelül 7000 biokémiai reakció sejtenként, sejtjeink elhalása és újratermelése másodpercenként A tudományban

10 végre olyan területre értek, amely egységes rendszerként szövi át az egész élővilágot, ahol az életet alapszinten meghatározó folyamatok zajlanak, és ez minden sejtben hasonlóképpen szabályozódik, illetve, ami a specifikus, egyéni működéseket is magyarázza, lehetővé teszi az egyediség megértését, és helyreállítását. Elektromágneses hullámok biztosítják a szervezet különböző ritmusait Popp (1983) és Wan Ho (1991) kutatásai - amelyben az élő szervezetek (köztük az ember) fénykibocsátásával és az embrió EM tevékenységével foglalkoztak bizonyítják, hogy a sejtben először EM aktivitás - változás figyelhető meg. A lezajlott elektrodinamikus események és a fotonkibocsátás eredményeként indul el a sejt osztódása, ill. a sejt speciális működése. Wever (1967) és Ludwig (1988) munkáiból ismeretes, hogy a szervezet fontos önszabályozási folyamatokat nagyon alacsony frekvenciájú mágneses mezők hatására végez. Bolygónk felszíne és az ionoszféra között keletkeznek az életünkhöz szükséges alapfrekvenciát adó 7,83 Hz-es Schumann-hullámok. Ez az alaphullám rezonál agyunk egyik fontos területével, a hippocampus frekvenciájával, és ahogy az O Keefe és Nadel (1978) munkájából kitűnik, ez az egyetlen frekvencia, amelyik az összes emlőssel összehangol minket. Wever bunkerkísérletei, illetve a NASA állatokkal végzett mágneses kísérletek egyértelműen bizonyították, hogy szervezetünk megszokott működéséhez meghatározott, egyébként igen gyenge, EM - mezőkre feltétlenül szükség van. Olyan állatkísérletekről volt szó ugyanis, ahol EM - en tökéletesen leárnyékolt ketrecekben az állatok a legjobb ellátás ellenére is rövid időn belül elpusztultak. Közismert, hogy az űrhajókba oszcillátorok, köztük az egyik legfontosabb, a Schumannhullámgenerátor segítségével pótolják a hiányzó földi rezgéseket az asztronauták egészségének megőrzése érdekében. Az orosz kozmonauták kezdeti panaszai ezeknek a környezeti hatásoknak a hiányára vezethetőek vissza. Ezen a téren a NASA előbb járt a kutatásban. Jól tudjuk, hogy az ionoszférán kívül más EM - tér uralkodik, a mi testünk, pedig a földi információs közeg szerves része. Adey (1986) és munkatársa, Lawrence (Adey és Lawrence, 1988) munkáiból tudjuk, hogy a sejtek EM - kommunikációjába történő bekapcsolódáshoz csak meghatározott intenzitású jelek alkalmasak. Az úgynevezett Adey-ablak, vagy biológiai ablak kimutatása után érvényét vesztette az, az állítás, miszerint ha erős hatás vagy inger nem váltott ki reakciót, gyengébb nem is válthat ki. Mindebből két következtetést vonhatunk le: szervezetünk működése nagyban függ EM - környezetétől; ezek a behatások sokszor éppen gyenge intenzitásukkal képesek a szervezet önszabályozására befolyást gyakorolni. Ha még emellett újra emlékezetünkbe idézzük, hogy a szervezet működése a sejt és a sejt közötti állomány elektromos paramétereinek függvénye, akkor a biofizikai szemléletmód vonzereje még inkább nőni fog. Fontos mérföldkő volt az a vizsgálat is, melyben Smith és társai olyan betegek allergia vizsgálatát végezték el, akiknél elektromos készülékek, nagyfeszültségű vezetékek váltottak ki súlyos allergiás reakciókat. A mérések során bebizonyosodott, hogy a külső EM ingerek változásokat hozhatnak létre a szervezet homeosztázisában, beleértve annak EM paramétereit, amelyek viszont a sejt működése szempontjából alapvetően meghatározóak. Habár a kísérlet során csak EM - stimulálás történt, a vizsgált személyek rendre olyan allergiás reakciókról számoltak be, amelyeket eddig kémiai allergénekkel idéztek elő. Ilyenek voltak a parfümreakció, a tej-reakció, a hús-reakció, a műszálas anyag keltette szimptómák, mintha vihar közeledne stb. A betegeknél megfigyelhető volt, hogy bizonyos rezgések a tüneteket előhívták, mások viszont a szimptómák azonnali eltüntetésére voltak képesek, illetve a zavaró frekvenciák jelenlétekor is tünetmentessé tették a beteget. Ezek után mennyire meglepő az emberek

11 frontérzékenysége, a különböző minőségű földsugárzások szervezetünkre gyakorolt áthangoló hatása, építményeink, mesterséges környezetünk ránk gyakorolt hatása, életmódunk (mozgás, táplálkozás) meghatározó befolyása, a naptevékenység járványok terjedését befolyásoló hatása, az érzelmi, gondolati tényezőink szervülése, a szimpátia és antipátia kialakulása néhány másodperc alatt. Minden hatással van ránk, ami körülvesz minket. És mi igyekszünk megtartani integritásunkat ebben a nagy kavalkádban. Azaz előszűrjük az információkat, felvesszük a megfelelőket, - interferálunk, amelynek eredményeképpen megváltozik az EM, a biofoton kibocsátás, stb. következményes működésváltozás, azaz adaptáció következik be! Egy német orvos, Morell (1987) a 70-es évek közepén megszerkesztette az első az anyag hullámtermészetén alapuló kezelőgépet. Az alapötletet abból a jól ismert tényből merítette, hogy az élet EM sugárzás hiányában nem lehetséges. Ha az anyag hullám természetű, akkor lehetséges a patológiás rezgések kioltása. A betegség biofizikailag ugyanis a szervezetben tartósan jelen levő patológiás rezgésként értékelhető, mely funkcionális zavarokat és szervi elváltozásokat okoz az interferencia függvényében. Ha ez a feltevés igaz, akkor a megfelelő "ellenrezgéssel" kioltván a zavart okozó hullámot, vissza lehet állítani a természetes környezetet a szervezet működéséhez (Popp; 1990). Itt négy tényezőre kell ügyelni: a hullám hoszszára (frekvencia), térbeli alakjára (információtartalom), amplitúdójára (biológiai ablak) és a besugárzás fázisára (fáziskésés esetén kizárt, hogy célhoz érjünk). Morell tulajdonképpen a patológiás hullám tökéletes tükörképét adta kezelésként, ezzel megteremtve a szervezet számára a lehetőséget természetes funkcióinak ellátásához. Arra a következtetésre jutott, hogy "a gyógyulás a szervezet aktív teljesítménye", mi csak a körülményeket tudjuk megváltoztatni, amelyek között testünknek működnie kell. EAV (= Elektroakupunktur nach Voll) A műszeres diagnosztikai módszerek közül elsőként a legelterjedtebbet, a német kutató, dr. Reinhold Voll német orvos és elektrofiziológiai kutató nevéhez fűződő elektromos tesztelést említjük meg. Az elnevezés időközben többször is megváltozott (dr. Voll-féle elektroakupunktúra, Voll-féle gyógyszertesztelés, Voll-féle szervtesztelés), de a rövidítés megmaradt, és a nagy szakmai társaságok is így jelölik a módszert. A múltban szintén a tesztelésre használt készülék, vagy a készüléket gyártó cég nevével szokták emlegetni a módszert (Vegateszt, Innomed, Pitterling, stb.), de itt mindig a dr. Voll és munkatársai által kidolgozott elektromos vezetőképesség méréséről van szó. Reinhold Voll ( ) első foglalkozása alapján építész volt, majd saját betegsége miatt elvégezte az orvosi egyetemet, és előbb anatómusként, majd általános orvosként dolgozott. Élete utolsó évtizedeit az akupunktúra elektrofiziológiai kutatásával, illetve a róla elnevezett elektroakupunktúrás diagnosztikai és terápiás módszer kifejlesztésével töltötte. Publikációi már az 1950-es évektől megjelentek ezen a területen, és az 1970-es évek közepére kristályosodott ki az EAV-diagnosztika - a terápia területén, pedig azóta is folytonos a bővülés. Az EAV lényege Az EAV tesztelésnél a szervezet kisfeszültségű (általában U 3V) egyenáramú terhelésre adott reakcióját vizsgáljuk, amely mérésnél topológiailag meghatározott alacsony bőrellenállású pontok (elektromosan aktív pontok = EAP) és a referenciaelektród közötti vezetőképességet mérik. Ha az adott EAP (és az általa reprezentált élettani egység) működése normális értéket mutat, ami legtöbbször 95k-nak illetve e körüli értéknek felel meg, akkor a műszerben (a normalizálás után) az 50-es értéket kapjuk eredményként. Ha valamilyen akut folyamat következtében az adott EAP ellenállása lecsökken, úgy a vezetőképessége megnő, és akkor a

12 normaértéknél magasabb értéket kapunk. Ha viszont egy krónikus zavarzóna, tehát az információs kapcsolatában károsodott terület kerül tesztelésre, akkor ott a bőrellenállás növekedése következtében a vezetőképesség szignifikáns csökkenését tapasztaljuk. A mért értékek igen tág határok között mozoghatnak ( 1k-1M), ezért a mérőműszeren normalizált értékek vannak feltüntetve. Ez a módszer is igazolja, hogy csak a holisztikus szemléletű diagnoszta képes a kor elvárásainak megfelelni. A természettudomány mára technikailag elérte azt a fejlettségi fokot, hogy szintetizálja és vizuálisan is megjelenítse egyes szakágainak a részeredményeit - aminek a következménye az Egész tiszteletének rehabilitációja lett - szemben a hosszú évtizedekig tartó, redukcionistának nevezhető korszakkal, amikor a részek vizsgálata az egész biológiai (és kozmikus) rendszer nem kellő mértékű figyelembevételével történt. A bioelektromos kutatások, mint a fizikai vizsgálati módszerek megjelenése a biológiában és az élettanban általában, nagy változásokat eredményeztek/ eredményeznek szemléletünkben: - a biológiai rendszerek önszerveződése és adaptációs tevékenységei nem lineáris természetűek - az élettani folyamatoknál tapasztalt kölcsönhatások a biológiai információkezelés feltérképezésén keresztül válnak értelmezhetővé - a szervezet csak életterébe ágyazva, és környezetével folytatott kölcsönhatásainak dinamikáját figyelembe véve vizsgálható korrekt módon - a biológiai információkezelés elsődlegesen elektromágnesesen (EM) történik, és csak ennek függvényében kerülnek lefolyásra a biokémiai reakciók A szervezet bioinformatikai folyamatainak mérésében az 1950-es évek jelentették az áttörést. Dr. Reinhold Voll is ebben az időszakban kezdte Nyugat-Németországban ilyen irányú munkásságát, és fejlesztette ki azt a diagnosztikai eljárást, amely a szerveknek rendszerben történő szemléletével az oki kezelés legmodernebb támaszává vált. Dr. Reinhold Voll a szervezetnek a dezintegrálódó egységét kívánja azonosítani a funkcionális állapotot feltérképező bioelektromos méréssel. Ilyen módon azonosítani tudta azokat a szervezeten belüli zavarforrásokat, amelyek a bioinformatikai rendszer blokkolásával funkcionális és szervi/szöveti dekompenzációhoz vezettek. Egy ilyen szemlélet magában foglalja a szervezet különböző szabályozó rendszereinek dinamikus vizsgálatát, amely igen nagy előrelépést jelentett az addig általában követett statikus morfológiai szemlélethez képest. Az elektrofizikai mérések olyan bőrterületen bizonyultak a legreprezentatívabbnak, amelyek morfológiai és bioelektromos tulajdonságaik miatt a környezetüknél lényegesen alacsonyabb elektromos ellenállást mutattak. Ezek a területek részben egybeesnek a klasszikus távol-keleti irodalomból ismert akupunktúra pontokkal, részben olyan kapunak bizonyultak, amelyek a szervezet biokibernetikai egységei és a külvilág közötti közvetlen információcserét bonyolítják. (Ezért ez a kettős tulajdonságuk: egyfelől a reprezentált biológiai egység állapotának tükrözése, másrészt a diagnosztikai felhasználhatóság mellett, a reprezentált egység terápiájára is hatékonyan alkalmazhatóak. Már a kínaiak 5000 éves múltra visszatekintő stimulációs módszerei is azon a felismerésen alapultak, hogy az ilyen területek és a szervezet bizonyos regulációs alrendszerei között közvetlen energetikai és informatikai összeköttetés van.) Az elektro-akupunktúrában és a funkcionális bioelektromos szervtesztelésben terminus technikusként az elektromosan különleges, vagy aktív pont (EAP) elnevezés használatos ugyan, de ez filológiailag nem teljesen korrekt, mert a pont elnevezés térbeli kiterjedés nélküli meghatározást sugall, és itt általában 2-3 mm átmérőjű területekről van szó. A bőr elektromos vezetőképesség szerinti szisztematikus feltérképezése az akupunktúra pontok vizsgálatánál kezdődött, és folytatódott a testtájak között meglévő egyenáramú mezők

13 feltérképezésével, majd a sebgyógyuláskor jelentkező polarizációs jelenségek tanulmányozása következett. A kutatásban mára már a szervezet EM terének komplex vizsgálata van napirenden, - és olyan kis energiamennyiségek is detektálhatóak, mint 1-10 foton/sec/cm 2. A tesztelés végrehajtása Maga a mérés úgy történik, hogy a pontelektródot egyenletes mozdulattal a mérendő referenciaterület (EAP) közepére helyezzük. A mozdulatnak a pontra merőlegesnek és határozottnak kell lennie, de ugyanakkor elég finomnak ahhoz, hogy érezzük a plateau-t. A plateau az, az íve a mérésnek, ahol a nyomás folyamatos növelése ellenére állandó méréseredményt kapunk: ezt az értéket értjük a EAV teszteredménye alatt. További fontos diagnosztikai támpontot ad az úgynevezett mutatóesés, amely a reprezentált terület funkcionális stabilitását mutatja. Ha a plateau érték a mérőfej nyomásának fokozatos kismértékű növelése ellenére labilis, azaz az első mért maximálérték fokozatosan csökken, akkor ez a mutatóesés dinamikájától függően, az adott területet érintő patológiai folyamat súlyosságáról ad tájékoztatást. Ez a mérési paraméter nagyon jelentős az EAV-ban, mert a regulációs készség általános jellemzése mellett arra is választ ad, hogy a páciens adott élettani egysége várhatóan kezelhető-e szelíd gyógymódokkal vagy sem. Ha megvizsgáljuk, hogy mitől függ ez az érték, akkor a következő változókat sorolhatjuk fel (a reprezentált terület állapotán túl): az alkalmazott nyomás mértéke, az alkalmazott nyomás iránya és helye, a bőr nedvessége, a páciens általános hidratációs állapota, környezeti zavaró tényezők (pl. elektroszmog). Ebből a felsorolásból is látszik, hogy az EAV megfelelő rutin nélkül nem egyszerűen végrehajtható állapot felmérési módszer. Gyógyszertesztelés Valójában az elektromosan aktív pontok tesztelése azáltal nyert egy újabb dimenziót, hogy egy rezonanciateszt alapján az is eldönthető, milyen ágens okozta/okozza a patológiás értéket. Amennyiben a szervezet adaptációs folyamatait energetikailag leíró biokibernetika megközelítését választjuk, akkor patológiás állapotnak az adott biokibernetikai egység dekompenzálását tekinthetjük. Új normálérték kialakulása, - legtöbbször életkorbeli fázisváltáskor következik be (gondoljunk pl. a pubertáskorban vagy a klimaxkor bekövetkező hormonális változásokra), de kiválthatják az életkörülményekben bekövetkező radikális változások is (pl. ha valaki magaslatra költözik, akkor megváltozik a vérben található vörös vérsejtek számának normálértéke). Megfigyelhető, hogy az ideális értékre vonatkozó fázisváltás ugyanúgy dekompenzációval kezdődik, mint a betegség folyamata - mindez igazolja a szubjektíven érzékelhető hasonló tüneteket. A lineáris ok-okozati típusú megközelítés helyett a hálózatos felépítésű, többdimenzionális irányítókörök vizsgálata kerül előtérbe, ahol a visszahatáson (feedback) alapuló kölcsönös szabályozás tárul elénk. Ezen a módon láthatóvá válik, hogy ami az egyik szabályzókörben mint ok tárul elénk, az egyidejűleg mint okozat szerepel egy másik folyamatban, és vice versa. A kapcsolt rendszerekben nézőpont kérdése, hogy mi számít oknak ill. okozatnak. A visszacsatolás periodikus működése mindenképpen visszahat az okként tekintett tényezőre, és ott okozatként tekinthető változásokat hoz létre. Kapcsolt rendszerekről van szó tehát, amelyekben a szinkronicitások (egyidejű történések) nem ritkaságok.

14 Amennyiben tehát a tesztelt ponttal reflex-kapcsolatban lévő bioenergetikai (rezgő-) szabályozókörrel elektromágneses spektrumával rezonanciális konformitásban lévő anyag kerül kapcsolatba, akkor ott hirtelen változás regisztrálható. Az elektromos értékek változása kvázi azonnali, de ha megjelenített, dinamikája is informatív. Az ilyen típusú mérésekhez a homeopátiában is használatos módon, főleg potenciálással elkészített anyagokat használnak. Szarkódák, nozódák, izódák és allerzódák segítségével pontosíthatók a stresszorok rendszer - dezintegráló faktorok - és az anatómiai egységek, amelyek leginkább érintettek a patológiás (vagy ebből a nézőpontból: dekompenzációs) folyamatban. A külvilágnak olyan speciális jelei, mint amilyenek a gyógyszerek által kibocsátott EM mezők, szintén rezonancián keresztül képesek a szervezet biokibernetikai szabályozóköreit befolyásolni: valójában biofikai szempontból minden olyan jel, amely egy dekompenzált szabályzókört kompenzál, vagyis a valós értéket a kompenzációs határértéken belülre rendez, az gyógyszernek minősül. Ezt a kölcsönhatást vette alapul Voll, amikor gyógyszertesztelésnek, majd később funkcionális szervtesztelésnek nevezett módszerét kifejlesztette. A méréshez felhasznált anyagok nem csak az allopátiás és a fitoterápiás szerek köréből kerültek ki, hanem a hormézis tanának alapján - és más kutatócsoportok szövettani alapokra helyezett teszteléseinek eredményeit integrálva - minden, a szervezetben előforduló alkotóelemre is kiterjedtek. Mi a Biológiai rendszerinformációs Terápia (BRT)? A BRT - terápia az a visszacsatoláson (biofeedback) alapuló gyógyító eljárás, melyben a szervezetnek vagy valamelyik alkotóelemének saját elektromágneses jelei kerülnek terápiás felhasználásra. Rezonancia alatt általában azt a jelenséget értjük, amikor két rendszer, a mindkettőben meglévő közös tulajdonságok miatt kapcsolódik. Maga a szó a latin resonare = visszacsengeni kifejezésre vezethető vissza, tehát eredetileg egy akusztikai jelenségről volt szó, amely fogalmat aztán rezonancián alapuló analógiákon keresztül elektromágneses, emocionális, informatikai és morfogenetikai jelenségekre is kiterjesztettek. A rezonancián alapuló jelenségek előfeltétele egy, a hasonló rendszerek között közvetítő médium, így hanghullámok esetében általában a levegő, elektromágneses (EM) hullámoknál pedig az EM mező. (Az elektronikában rezonancia alatt egy rezgőkörnek a gerjesztését okozó adóval való csatolt rezgését értjük, ez akkor lép fel, ha a két kör saját frekvenciája megegyezik. A hírközlésben nap mint nap használjuk ezt a jelenséget, hiszen rezonanciát keresve hangoljuk rádiónkat vagy televíziónkat a kívánt adóra.) Rezonancia nélkül nincs információközlés, nincs érzékelés, nincs adaptáció és így nincs élet sem. Az emberi szervezetben ugyanúgy érvényesek az informatika törvényei. Amire nincs antennánk, arra úgymond nem vagyunk vevők amely frekvencia- vagy amplitúdótartományra strukturálisan nem hangolódunk rá, az az adott szerv számára nem érzékelhető. Érzékszerveink a külvilág jeleit, csak egy hullámhosszban és jelerősségben jól meghatározható (diszkrét) tartományban dolgozzák fel és minden, ami a diszkrét tartományokon kívül reked, az a rezonancia hiánya miatt nem kerül feldolgozásra. A BRT-ben a szervezetet egy kibernetikai rendszernek, azaz egy önszabályozó körnek tekintik, amely folyton egy ideális értékhez történő önigazítást, adaptációt végez. Az élő rendszer környezete állandóan változik, ezért van szüksége állandó adaptációra. Az önszabályozásnak a vitális tartalékok szabnak határt. Az állandó változást és adaptációt jelzi, hogy sejtjeinkben átlagosan 7000 kémiai reakció megy végbe másodpercenként. Belátható, hogy ezek koordinációja - az egyidejű reakciók száma óriási, időfaktor nem történhet kizárólagosan biokémiai szinten. Mai méréstechnikánk már lehetővé teszi a biológiai információcsere foton szinten történő mérését. Ebben a felbontásban már kezd kibontakozni, hogy milyen hatásmechanizmusok teszik lehetővé az élő

15 rendszerekben tapasztalható koordináció komplexitását. Ezt, a ma kísérletileg is kimutatható szintet nevezzük elektromágneses biokommunikációnak. Az elektromágneses biokommunikáció vizsgálatánál az anyag hullámtermészetéből indulunk ki, és a szervezet EM spektrumát, ill. annak időbeli dinamikáját analizáljuk. 3. Külső és belső ritmizálók és a természetes szelektivitás A belső és külső ritmizálók Belső - a DNS, mint adó/vevő - a sejtmembrán, mint adó/vevő A szervezet anyagcsere-folyamatainak és adaptációs tevékenységének időzítését endogén és exogén ritmizálók végzik. A belső ritmizálók közül eddig a DNS-t és a sejtmembránokat azonosították. A belső ritmizálók a belső folyamatok (biokémiai reakciók) ritmusát biztosítják, miközben saját tevékenységük ritmizálását a külső ritmizálók segítik. A szervezeten belüli jelkibocsátás koherens, azaz interferenciára képes, valamint ebből következően kis energiával is nagyon pontos adatátvitelt biztosít. A külső ritmizálókhoz szűkebb és tágabb életterünk jelforrásai (mint pl. a bioszféra, a naprendszer égitestei, stb.) tartoznak. Külső - kozmikus EM információk, - az ionoszféria információ (Schumann rezgés, a hippocampus), - a Föld EM információi, - éghajlati viszonyok, - domborzati viszonyok, - szűkebb és bővebb életterünk egyéb EM jelforrásai Az EM biokommunikáció koherenciájának köszönhető, hogy a szervezet a biológiai irányítójelek térerejénél sokkal nagyobb intenzitású külső térben is fönn tudja tartani rendezettségét, integritását. Jellemző a belső ritmizálókra még a szinkronizálódás, azaz a koherens gerjedés állapota, - ezen keresztül tudják nagyobb biológiai egységek, a szervek sejtjeik működését összehangolni. Természetes szelektivitás A természetes szelektivitás meggátolja, hogy minden ingerre (jelre) reagáljunk, és ezzel vitális tartalékainkból fölöslegesen elhasználjunk. A megvalósítását szolgáló jelszűrés a biológiai kommunikációban az ún. biológiai ablakon keresztül jön létre (először az amerikai Ross Adey publikált a sejt- és szövetszinten végbemenő informatikai szelektivitásról, ezért Adey - ablaknak is nevezik a rezonanciára, tehát kommunikációra képes tartományt). Ezek az ablakok tulajdonképpen a hullám különböző karakterisztikáira levetített diszkrét (pontos határértékkel meghatározható) tartományok, pl. bizonyos frekvencia tartományok, amelyek jellemzőek egy adott rendszerre. Az eredményes információátvitelhez a frekvencia mellett az adott hullámcsomag minden jellemzője, így amplitúdója és fázisa is rezonanciában kell, hogy legyen a detektáló élettani egységgel, ill. annak struktúra-rezgéseivel.

16 Csak az éppen aktív biológiai ablakok szolgálnak jelátvitelre, és az adaptációs tevékenység elősegítésére. Amikor egy rendszer aktív biológiai ablakai megváltoznak, - ami működésbeli változással is jár - azt fázisváltásnak hívjuk. Kórélettani szempontból a természetes szelektivitás igen fontos szerepet játszik, mert ennek minőségi hanyatlása a földolgozásra kerülő információkra, és így az adaptációs képességre is közvetlen (negatív) hatással van. Bioinformatikai szempontból a szervezet (vagy valamelyik alegysége) természetes szelektivitásának degenerációja tekinthető a különböző működési elégtelenségek kiindulópontjának, - így ennek helyreállítása a legfőbb terápiás cél, e nélkül nem valósulhat meg a korrekt biológiai információáramlás, és az alkalmazkodóképesség sem segítheti a szervezet integritásának folyamatos biztosítását. A BRT-n alapuló eljárások közvetlenül ezen az élettani szinten szolgáltatnak diagnosztikailag értékes adatokat, ill. nyújtanak terápiás megoldásokat, - éppen ezért számítanak a ma elérhető leginkább oki szinten ható módszereknek. 4. A víz szerepe a BRT-ben Kissé furcsán hangzik az a megállapítás, hogy szűkölködünk vízben. Hiszen a víz mintegy eláraszt minket, folyik valamennyi vezetékből, és az ásványvizek, üdítőitalok, gyümölcslevek, teák és kávék választéka is bőséges. Ám főként kémiai úton előállított italokat iszunk. Miért fontos a folyadék-egyensúly? Sokan fogyasztanak naponta folyadékot, de nem tiszta, természetes vizet. Holott csak ez az ásványi anyagokban szegény víz képes megvédeni szervezetünket a kiszáradástól és betöltetni a fentebb említett feladatokat. Néhány olyan ital, mint például a kávé, a kóla vagy az erős szesz, még pluszfolyadékot von el a szervezettől. Mindannyian ismerjük azt az érzést, menynyire szomjasak vagyunk egy átmulatott éjszakát követően, és azt is észrevesszük, mennyivel gyakrabban kell vécére mennünk kávéivás után. Vannak olyan országok, ahol éppen ezért minden egyes csésze kávé mellé felszolgálnak egy pohár vizet is. Vessünk egy pillantást ivási szokásainkra! Az átlagember napja általában egy csésze kávéval indul, délelőtt jöhet egy pohár gyümölcslé, délben a kötelező kóla, délután egy újabb kávé, este meg két deci bor. Ám ezek az italok mind folyadékot vonnak el a szervezettől, és semmiképpen sem képesek teljesíteni a tiszta, természetes víz feladatait. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen folyadékot fogyasztunk, ezek nem egyenrangúak. Az üdítőitalokban például nagy mennyiségben található cukor, édesítőszer, színezőanyag, tartósítószer, aroma és egyéb adalékanyag. Ezeket a szervezetnek újra fel kell oldania, és ehhez megint csak vízre van szükség, nagyjából ugyanannyira, mint amennyi az elfogyasztott üdítő volt. A szénsavas ásványvíz sem megoldás, mert nem képes testünkben megkötni és kiválasztani a salakanyagokat, mivel éppen a szénsav miatt nincsenek szabad kötőhelyei. A kávé, a fekete tea, a kóla és a magas alkoholtartalmú szeszes italok semlegesítéséhez az elfogyasztott mennyiség dupláját kitevő vízre van szükség. Az emberi szervezet 70 százalékban vízből áll, sőt, a csecsemőknél ez az arány a nyolcvan százalékot is elérheti, ugyanakkor az idősebbeknél 60 százalékra csökkenhet. A folyadékhiány a felelős olyan civilizációs és időskori megbetegedésekért, mint például a reuma, az emésztési panaszok, a szív- és érrendszeri megbetegedések. De a ráncos bőr és az emlékezetvesztés is ugyanerre az okra vezethető vissza. Egy iráni orvos, Batmanghelidj szerint - mint könyve címe is mondja: Tested vízért kiált! - nem betegek vagyunk, hanem szomjasak. Ő maga kizárólag víz itatásával meggyógyított olyan bántalmakat, mint a gyomorfekély, allergia, hátfájás vagy depresszió. A víznek azonban

17 nemcsak testi feladatai vannak, felelős gondolkodásunkért és érzéseinkért is. Víz nélkül nem tudunk gondolkodni, mert agyunk több mint 90 százalékban vízből áll. Csodálatos vízkristályok A vizet illetően új tudományos felfedezés is lázba hozta a világot az utóbbi időben. Mindeddig csak a homeopátia bizonyítékaiból tudtuk, hogy a víz képes információkat tárolni. Néhány évvel ezelőtt azonban a japán kutató, dr. Masaru Emoto új módszerrel kezdte vizsgálni a víz tárolóképességét. Egy műszakilag meglehetősen bonyolult eljárás segítségével az anyagi és a nem anyagi jelenségek - gondolatok, szavak, zene, globális események - vízre gyakorolt hatása egyaránt megjeleníthető. Az elektronmikroszkóppal készített lenyűgöző fotók segítségével a laikus számára is világossá válik, hogy a vízre valóban lehetséges kívülről hatást gyakorolni, és ezeknek a hatásoknak az eredményeként a víz különféle struktúrákat képez. Ha például laboratóriumban különféle zenék hatásának tesszük ki a vízmintákat, és kémcsövükre eltérő szavakat ragasztunk, mint például egészség, szeretet, háború, betegség, szenvedés, akkor az adottságoktól függően fagyasztás után gyönyörű, geometriailag tökéletes kristályokat képeznek, vagy riasztó, abnormális, kaotikus mintákat. A tudósok felfedezték, hogy a vízmolekulák folytonos mozgásban vannak, és folyamatosan új mintákba rendeződnek. Ezt a mintát nevezik a felfedezője után cluster struktúrának. Nagy teljesítményű mikroszkóp alatt a molekulák tánca is látható, és ha hosszabb időn át figyeljük, észrevehetjük, hogy ennek a táncnak is struktúrák képezik az alapját. A clusterek kristályhoz hasonló szerkezeteket képeznek, amelyek magas frekvencián rezegnek. A Kalifornia Egyetem kutatóinak sikerült ezeket a rezgéseket a rádióhullámokhoz hasonlóan egy infravörös-abszorpciós spektrométer segítségével felfogniuk és lerajzolniuk. Igazolható, hogy ezekben a kristályhoz hasonlatos cluster szerkezetekben információk tárolódnak. A víz tehát nemcsak kémiailag igazolható anyagokat tartalmaz, hanem mindenféle egyéb információkat, amelyekkel csak érintkezésbe került. Egy szakember szerint a víznek olyan tartós az emlékezete, mint egy elefánté. Ez, pedig azt jelenti, hogy a víz képes mindenféle jellegű információkat meghatározott frekvenciamintákon tárolni, és ezeket az információkat más rendszerekre -például az élő szervezetre - átvinni. Ezért olyan alapvető fontosságú, milyen vizet iszunk: nemcsak lehetőleg káros anyagoktól mentesnek és ásványi anyagokban szegénynek kell lennie, hanem energetikailag pozitív rezgésűnek. A vízszűrő kiszűri az esetleges káros anyagokat, de az energetikai előkészítésre csak bizonyos kristályok alkalmasak: kössük őket a vízvezetékre, vagy tegyük a kancsóba, és a rájuk öntött vizet hagyjuk állni a hűtőben néhány órán át. A legősibb információkat azonban a tiszta, természetes ásványvíz hordozza. Az ásványvíz összetételét az üveg címkéjéről olvashatjuk le. Ügyeljünk rá, hogy lehetőleg lágy, ásványi anyagokban szegény vizet vásároljunk, hozzáadott szénsav nélkül. A buborékok ugyanis szétroncsolják a víz szerkezetét, és savanyúvá teszik a vizet. Savakból, pedig éppen elég van e nélkül is a szervezetünkben. Az ásványi anyagokban való szegénység azért fontos, mert szervezetünk nem tudja felvenni a vízben oldott ásványi sókat, molekuláik túl nagyok ahhoz, hogy a sejtekbe hatoljanak. Csak a szerves sókat tudjuk hasznosítani, azokat, amelyek például a gyümölcsökben vagy a zöldségekben fordulnak elő. A szervetlen sókat testünk elraktározza, lerakódnak az érfalon és az ízületekben. Éppen ezért az ideális ivóvíz az artézi kútból származó lágy víz. Emiatt, az információ tároló és szállító képessége miatt a BRT-ban alapvető fontosságú, hogy a kezelések előtt, után és a kezelések között a páciens lehetőleg ilyen vizet igyon. Így tudniillik megvalósulhat a sejtek közötti biokommunikáció és a szervek megfelelő információhoz jutnak és újra képesek adaptálódni. 5. A sejtkommunikációs zavar miatt fellépő élettani jelenségek

18 Albert Popp, és csapata a Max Planck Intézetben (Kaiserslautern) 1975-ben megtalálta és bebizonyította, hogy az élő szervezetben a DNS és a sejtmembránok képesek sugárzásra. Ennek igen kicsiny az intenzitása: kb. 1 foton/cm2/sec. A DNS, a spirál lyukaiban tárolja a fotonokat, és onnan bocsátja ki, ezek segítségével kommunikál. Ezeket biofotonoknak nevezik. Alexander Gurvics felfedezte, hogy az élő anyag elpusztulása után, a széteséskor, ezek a fotonok kiszabadulnak. Az így keletkező sugárzást degradációs sugárzásnak nevezte el. Ma már léteznek olyan műszerek, amelyek segítségével a biofoton kibocsátás mérhető, így az élelmiszerek ellenőrizhetőek, hogy mennyire frissek, mennyire tekinthetők a táplálkozás szempontjából döntően fontosnak: élőnek. A halott ember testéből a degradációs sugárzás biofotonjai az akupunktúrás pontokon keresztül napokon keresztül jól detektálható módon távozik. A biofotonok koherenciája felvilágosítást arról is, hogy milyen állapotú az a sejt, amelyik kibocsátotta. Mennyiben tekinthető a működése normálisnak, vagy mennyiben tér el tőle? Amennyiben veszít a koherenciából, úgy az információ torzul, a sejt csak azt érzékeli, hogy valamilyen, a sejtosztódásra serkentő utasításérkezett, ezért osztódik. Azonban, a leglényegesebb, az osztódás minőségét meghatározó információ veszett el, tehát az újonnan keletkezett sejt nem azonos információtartalmú a régivel. Ez a rákos burjánzás mechanizmusa. Ameddig a sejt ellátja alapvető funkcióját jóindulatúnak tekinthető, amikor nem, akkor rosszindulatúnak. Az így keletkezett daganatokat is így nevezik. Látható tehát, hogy a rákos daganatok kialakulásához a hibás sejtkommunikáció vezet. A hibás kommunikáció okozói a következők: ionizáló sugárzások Szétbontják a kémiai kötéseket. A széntüzelésű erőművekből egy nagyságrenddel több radioaktív részecske kerül a környezetbe, mint az atomerőművekből. környezeti méreganyagok (toxinok) Füst, korom, CO, azbeszt, - a levegőből. Klorid-, fluorid ion, nehézfémek a vezetékes vízhálózatból. Kozmetikumok, illat-, és dezodoráló szerek a szépségipar termékeiből, stb. élelmiszerekben levő, és belőlük keletkező toxinok Allergiát és emésztési rendellenességeket okoznak. Finomított szénhidrátok, génmanipulálás útján keletkezett fehérjék, E-számok, stb. tápanyag hiány Az egyoldalú, kikészített élelemi anyagok fogyasztása következtében bekövetkezett állapot. A sejtek nem kapják meg az újraépítéshez szükséges alapelemeket - ásványi anyagok, vitaminok, nyomelemek, stb. kémiai anyagok Rákkeltő hatásúak. Oldószerek, háztartási vegyszerek (tisztító-, mosó-, mosogató). Építéshez használatos vegyszerek, festékek és műanyagok. elektroszmog A XX. század végének félelmetes iramú műszaki fejlődése, soha nem látott mértékben növelte meg ezt a károsító faktort, amely egyre gyorsabban terjed. Az elektroszmog jelei folyamatosan interferálnak valamelyik biológiai alrendszerrel, így azok hamis jelhez jutnak. DNS vírusok A belső ritmizáló kártevői közvetlenül fejtik ki hatásukat. gyógyszerek Nagyon romboló hatásúak, főleg a profithajsza miatti megalapozatlan alkalmazásukkal.

19 dehidráció Ha nincs elegendő víz a szervezetben nincs Cluster struktúra, és nincs információ közvetítés. Az alkoholos és az un. üdítő italok káros hatása. szabad gyökök A túlhajszolt életmód és a rossz táplálkozás elősegíti képződésüket. mikrobiális terheltség A védőoltások az ember életének végéig meghagyják a biológiai lenyomatukat, amik közvetve DNS károsodást is okozhatnak. pszichés zavarok Ilyen pl. a stressz és a distressz = fel nem dolgozott stressz. ingerszegény környezet Monoton munkavégzés mesterséges fényben, EM árnyékolt épületben (vasbeton). mozgáshiány A nem használt biológia rendszerek elcsökevényesednek. hegesedés Ez lehet műtéti következmény, összenövés vagy belső, pl. láz következtében kialakult heg is. A beteg ember szervezetében mindig jelen van a helyes bioinformáció, csak a jelátviteli úton történik fennakadás, torzulás. Ha a sejtmembrán elveszíti flexibilitását, akkor megmerevedik, és nem tud az őt érő jelre rezonálni így nem tudja ellátni feladatát sem. Főleg a toxinok hatására következik be ez az állapot. Ha az emberi szervezet biológiai alegységeinek energiáját összeadjuk, akkor kiderül, hogy együttvéve nagyobb a paksi atomerőmű teljesítményénél, csak nem tudjuk egy cél elérésére összehangolni! Néhány stressz helyzetben azonban sikerülhet, pl. az autóbalesetet szenvedett gyermek anyja könnyedén fel tudja emelni azt az autót, amit 4 férfi sem képes! A konformitás törvénye A szervezet bizonyos részei csak adott jeleket képesek érzékelni, a természetes szelektivitásnak megfelelően, a biológia ablakokon keresztül. Azt, hogy melyik információ jut el a fehérjékhez, azt a szervezetben levő Cluster struktúrában levő víz, és a fehérje illeszkedése határozza meg. Ez a konformitás törvénye. A fehérje/víz illeszkedés szűrőként viselkedik és a Cluster struktúra dönti el hatékonyságát. Az életben mindig csak az történik az emberrel, ami hozzá illeszkedik. Ez az emberre vonatkozó konformitás (kapcsolódás) törvénye. Ilyenkor mindig a kapcsolódási felületeket kell megvizsgálni és azonnal megállapítható, hogy valakivel miért találkoztunk, vagy miért esett meg pont ez az esemény az emberrel. A véletlen nem létezik! Ha a természetes szelektivitás minősége valamilyen ok következtében megváltozik (túl szelektív, vagy egyáltalán nem működik), akkor hibás lesz a kommunikáció. A jelátviteli utat normalizálni kell, ami endogén, vagy exogén BRT eszközökkel is történhet. 6. Egészség - betegség Az emberi szervezet analógiás vizsgálata Az analógiás gondolkodásmód segítségével szétbontva vizsgálhatjuk az embert fizikai, lelki (asztrális) és tudati (mentális) szempontból. A betegség először valahol a tudatban, vagy a lélekben keletkezik, és azután manifesztálódik a fizikai testben. Ez nem feltétlenül igaz, hiszen az analógiai gondolkodás szerint ezek a jelenségek nem választhatók szét térben és idő-

20 ben. A gyakorlatban a folyamat egyszerre, egy időben történik, csak az emberi észlelés számára van különbözőség. Az egészség és a betegség fogalmának megértésére szükség van a homeopátia és az allopátia definiciójára is. Homeopátia Az emberi test egészségének helyreállítására két fajta mód terjedt el: - az allopátia a betegség tünetei ellen való beavatkozás. Ha valakinek hasmenése van, akkor olyan gyógyszert adnak, amelytől székrekedése lenne, ha egészséges lenne. Ha székrekedése van, akkor olyan gyógyszer adnak, amitől hasmenése lenne normális esetben. Mindig a tünet ellen történő beavatkozás végső esetben tünetelnyomás! - a homeopátia a hasonlóság elvén működik. Alapelve: gyógyítani csak a hasonlót a hasonlóval lehet. Módszere: az információs gyógyítás. Egy egészséges embernek kis mennyiségben valamilyen hatóanyagot tartalmazó anyagot adnak, amitől A betegségtünet lép fel. Egy másik anyagtól B tünetű, egy harmadiktól C és így tovább. Ezután egy beteg embernek, akinek A típusú tünete van, ugyanabból az anyagból készült homeopatikus szert adnak, amilyentől az A típusú betegség fellépett az egészséges embernél. Ezt azért tették, mert feltételezték, hogy annak a hatóanyagnak valamilyen köze van a betegséghez. Ettől a betegsége megszűnt. A különbség a kettő között az, hogy a betegség előidézéséhez X anyagból kapott az egészséges ember, míg a betegség megszüntetéséhez a beteg X anyagból készített szert kapott! Ezek un. potenciált szerek, amelyek az anyagot igen nagyfokú hígításban tartalmazzák. A potenciálás, pedig úgy történik, hogy 1 rész anyagot összekevernek 9 rész hígítószerrel (víz, vagy alkohol) és összerázzák. Bár már Paracelsus dolgozott homeopátiával, azonban egy Hahnemann nevű ember révén vált ismertté, aki a potenciálást úgy végezte, hogy hígítás után az oldatot tartalmazó üvegcsét 10- szer a bőrkötésű Bibliájához koppintotta. Ezután ebből az oldatból kivesznek 1 részt, amit újra 9 rész tiszta hígítószerrel hígítanak, és újra összerázzák. Innen kapta a készítmény a nevét: D, azaz decimális hígítású. Ez a D 1-es készítmény, amiből ugyanilyen módon készül a D 2-es, D 3-as és így tovább. A D 23-as készítmény után garantáltan nincs a szerben az eredeti anyagból (Avogadro féle szám), csak a hígítószer és az információ. Ha 1 rész anyaghoz 99 rész hígítószert adunk, és a módszert így folytatjuk tovább akkor C, azaz centimális hígítású oldatsorozatot kapunk. Megfigyelték, hogy minél nagyobb a hígítás, annál erősebb a szer hatása. Ha a presszókávéból D 3-as hígítást készítünk, majd elfogyasztjuk, lényegesen felerősödik a koffein hatása, azaz jóval komolyabb serkentést idéz elő, mint maga a kávé. Azonban D 23-as hígítás felett a hatás az ellenkezőjére fordul altató hatás érhető el vele. Leszögezhető, hogy itt valami más hat, mint az anyag, hiszen az már nincs benne. Itt az anyagban jelenlévő információ vált hatóanyaggá, ráadásul ellentétes irányú hatóanyaggá! Ha az emberi teste úgy szemléljük, hogy van egyszer egy fizikai tartalma, van egy energia tartalma, és van egy információ tartalma, akkor látható az allopátia (gyógyszer, kémiai szer) a fizikai tartalomra hat, a homeopátia, pedig az információ tartalomra. Az információs testben keletkezett információ hiány a fizikai testben valamilyen pluszt (betegségtünet) eredményez. A betegség tehát információ hiány, vagy pontosabban zavar. Magyarázatuknál kiderül majd, hogy ez az információs zavar mindig ellentétes irányú azzal, ami a fizikai testben betegségtünetként megjelenik. Például, ha egy betegség valamilyen agresszív folyamat, akkor a mögötte levő lelki tartalom pont az agresszivitás hiánya. A homeopátia megértése segít bennünket abban, hogy az adott betegség lelki tartalmát megtaláljuk. Az aura Megértéséhez vizsgáljuk meg az emberi test 70%-át alkotó elemet, a vizet. A vízmolekulák két hidrogén és egy oxigén atomból állnak, amelyek kovalens kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Létrejön azonban a polarizáció következtében a molekulán belül egy töltéseltolódás és

A biorezonancia új aspektusa. Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes

A biorezonancia új aspektusa. Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes A biorezonancia új aspektusa Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes Sufi sohdar, professzor Angha tanítása Szerencsétlenség, hogy a klasszikus tudomány csak az emberi lét legfelső

Részletesebben

Az élő szervezetek menedzserei, a hormonok

Az élő szervezetek menedzserei, a hormonok rekkel exponálunk a munka végén) és azt utólag kivonjuk digitálisan a képekből. A zajcsökkentés dandárját mindig végezzük a raw-képek digitális előhívása során, mert ez okozza a legkevesebb jelvesztést

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Autonóm idegrendszer

Autonóm idegrendszer Autonóm idegrendszer Az emberi idegrendszer működésének alapjai Október 26. 2012 őszi félév Vakli Pál vaklip86@gmail.com Web: http://www.cogsci.bme.hu/oraheti.php Szomatikus és autonóm idegrendszer Szomatikus:

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

2. Az emberi hallásról

2. Az emberi hallásról 2. Az emberi hallásról Élettani folyamat. Valamilyen vivőközegben terjedő hanghullámok hatására, az élőlényben szubjektív hangérzet jön létre. A hangérzékelés részben fizikai, részben fiziológiai folyamat.

Részletesebben

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA www.evp.hu A víz az élet forrása: víz nélkül nincs, és nem is lehetséges egészséges élet. A víz lehetővé teszi a vérkeringést, segíti a sejtek működését és a test méregtelenítését,

Részletesebben

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet Az emésztôrendszer károsodásai Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz 17. fejezet Általános rész A fejezet az emésztôrendszer tartós károsodásainak, a károsodások

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév 2015. május 35. A csoport név:... Neptun azonosító:... érdemjegy:... (pontszámok.., max. 120 pont, 60 pont alatti érték elégtelen)

Részletesebben

Lássunk tehát egy közérthető magyarázatot a biorezonancia működéséről, és hogy milyen lehetőségeket tartogat számunkra a biorezonancia terápia...

Lássunk tehát egy közérthető magyarázatot a biorezonancia működéséről, és hogy milyen lehetőségeket tartogat számunkra a biorezonancia terápia... A biorezonancia a jövő orvostudományának egyik legnagyobb ígérete, mivel a szervezet legalapvetőbb folyamatainak befolyásolásával beindítja, serkenti a szervezet önregenerációját. Manapság egyre többet

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 1. Szabályozáselmélet Definiálja a belső környezet fogalmát és magyarázza el, miért van szükség annak szabályozására.

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske Segítség az 5. tétel (Hogyan alkalmazható a hullám-részecske kettősség gondolata a fénysugárzás esetében?) megértéséhez és megtanulásához, továbbá

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Sejtfal szintézis és megnyúlás Környezeti tényezők hatása a növények növekedésére és fejlődésére Előadás áttekintése

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db Testünk minden sejtjében megtalálhatók a kromoszómák, melyek a tulajdonságok átörökítését végzik. A testi sejtekben 2 x 23 = 46 db kromoszóma van. Az egyik sorozat apánktól, a másik anyánktól származik.

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete Hullámmozgás Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete A hullámmozgás fogalma A rezgési energia térbeli továbbterjedését hullámmozgásnak nevezzük. Hullámmozgáskor a közeg, vagy mező

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az anyagoknak, fizikális és kémiai tulajdonságaiknak köszönhetően

Részletesebben

NES Terápia - A jövő terápiája!

NES Terápia - A jövő terápiája! Minden élőlényt, beleértve a földet is számtalan elektromágneses mező veszi körül. Ezeknek a mezőknek különböző geometriai alakjuk van és a csakrákban, meridiánokban mozgó energia és a tudatosság hozza

Részletesebben

1. A hang, mint akusztikus jel

1. A hang, mint akusztikus jel 1. A hang, mint akusztikus jel Mechanikai rezgés - csak anyagi közegben terjed. A levegő molekuláinak a hangforrástól kiinduló, egyre csillapodva tovaterjedő mechanikai rezgése. Nemcsak levegőben, hanem

Részletesebben

Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF

Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF Saját gondolataim tapasztalataim a labdarúgó sportoló állóképességének fejlesztéséről: Kondicionális

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László Az elektron hullámtermészete Készítette Kiss László Az elektron részecske jellemzői Az elektront Joseph John Thomson fedezte fel 1897-ben. 1906-ban Nobel díj! Az elektronoknak, az elektromos és mágneses

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

Orvosi ké szü lé kékbén haszna lhato modérn féjlészté si téchnolo gia k léhéto sé géinék vizsga lata

Orvosi ké szü lé kékbén haszna lhato modérn féjlészté si téchnolo gia k léhéto sé géinék vizsga lata Orvosi ké szü lé kékbén haszna lhato modérn féjlészté si téchnolo gia k léhéto sé géinék vizsga lata Önellenőrző funkciók továbbfejlesztési lehetőségei Kutatói beszámoló Boros Dávid Budapesti Műszaki és

Részletesebben

2006 biológia verseny feladatsor FPI

2006 biológia verseny feladatsor FPI 2006 biológia verseny feladatsor FPI 1. feladat Karikázza be a helyes válasz betűjelét, csak egy jó válasz van! 1. Mi az eredménye az életfolyamatok szabályozásának? A, a belső környezet viszonylagos állandósága,

Részletesebben

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM Az agyi jutalmazási ( revard ) rendszere: Egyes fiziológiai tevékenységek, mint az evés, ivás, nemi kontaktus 2jutalmazottak, örömmel, gyönyörrel, kellemes érzéssel vagy kielégüléssel

Részletesebben

Orvosi Wellness Konferencia - 2015

Orvosi Wellness Konferencia - 2015 Orvosi Wellness Konferencia - 2015 A fogorvoslás központi szerepe az egészség fenntartásában Dr. Csiszár Róbert Voll EAV? Voll - féle elektroakupunktúra dr. Reinhold Voll (1909-1989) Mérésekkel bebizonyította

Részletesebben

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői Rezgés, oszcilláció Rezgés, Hullámok Fogorvos képzés 2016/17 Szatmári Dávid (david.szatmari@aok.pte.hu) 2016.09.26. Bármilyen azonos időközönként ismétlődő mozgást, periodikus mozgásnak nevezünk. A rezgési

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

hasznalati.qxp 2008.06.25. 13:34 Page 1 jade köves kézi masszázs GYVM3 Használati útmutató Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

hasznalati.qxp 2008.06.25. 13:34 Page 1 jade köves kézi masszázs GYVM3 Használati útmutató Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! hasznalati.qxp 2008.06.25. 13:34 Page 1 jade köves kézi masszázs GYVM3 Használati útmutató Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! hasznalati.qxp 2008.06.25. 13:34 Page 2 A JADE KÕ A jade

Részletesebben

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok. Amit a FLAVIN 7 -ről és a flavonoidokról még tudni kell... A FLAVIN 7 gyümölcsök flavonoid és más növényi antioxidánsok koncentrátuma, amely speciális molekulaszeparációs eljárással hét féle gyümölcsből

Részletesebben

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele Rezgőmozgás A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele A rezgés fogalma Minden olyan változás, amely az időben valamilyen ismétlődést mutat rezgésnek nevezünk. A rezgések fajtái:

Részletesebben

Elektromágneses sugárözönben élünk

Elektromágneses sugárözönben élünk Elektromágneses sugárözönben élünk Az Életet a Nap, a civilizációnkat a Tűz sugarainak köszönhetjük. - Ha anya helyett egy isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos éjben mindenütt tűz, tűz lobog fel,

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Bevezetés A kerámia masszák folyósításkor fő cél az anyag

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése

A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése Madas Balázs Gergely XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, Hunguest Hotel Béke 2014.

Részletesebben

a borok finomításához

a borok finomításához a borok finomításához FINOMÍTÁS FINOMÍTŰS A kutatások mostanra sok, a borok fejlődésével kapcsolatos mechanizmusra derítettek fényt, különösen olyanokra, melyek a finomítás során végbemenő színstabilizálást

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Sejtek közötti kommunikáció:

Sejtek közötti kommunikáció: Sejtek közötti kommunikáció: Mi a sejtek közötti kommunikáció célja? Mi jellemző az endokrin kommunikációra? Mi jellemző a neurokrin kommunikációra? Melyek a közvetlen kommunikáció lépései és mi az egyes

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

Amit az a llergiás nátháról tudni kell

Amit az a llergiás nátháról tudni kell Amit az a llergiás nátháról tudni kell írta: dr. Márk Zsuzsa pulmonológus, Törökbálinti Tüdőgyógyintézet MSD Pharma Hungary Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Telefon: 888-5300, Fax: 888-5388 Mi

Részletesebben

Dr. Dinya Elek egyetemi tanár

Dr. Dinya Elek egyetemi tanár GYÓGYSZERKINETIKAI VIZSGÁLATOK STATISZTIKAI ALAPJAI Dr. Dinya Elek egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Doktori Iskola 2015. április 30. Gyógyszerek: mi segít az adagolás kiszámításában? Klinikai farmakokinetika:

Részletesebben

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek).

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek). A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek). Mivel az egész testünkben jelen van, sok információt nyerhetünk belőle, hisz egy

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése Az idegrendszer szerveződése érző idegsejt receptor érző idegsejt inger inger átkapcsoló sejt végrehajtó sejt végrehajtó sejt központi idegrendszer

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN. I. A sejt

1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN. I. A sejt 1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM I. A sejt A sejt cellula az élő szervezet alapvető szerkezeti és működési egysége, amely képes az önálló anyag cserefolyamatokra és a szaporodásra. Alapvetően

Részletesebben

Mirigyhám: A mirigyek jellegzetes szövete, váladék termelésére képes. A váladék lehet secretum: a szervezet még felhasználja,

Mirigyhám: A mirigyek jellegzetes szövete, váladék termelésére képes. A váladék lehet secretum: a szervezet még felhasználja, Mirigyhám: A mirigyek jellegzetes szövete, váladék termelésére képes. A váladék lehet secretum: a szervezet még felhasználja, excretum: végtermék, ami kiürül. A mirigyváladék termeléshez szükséges anyagokat

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak

Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak Kíváncsi, mit takar az "artériás stiffness" kifejezés? Tudni szeretné, miért érdemes mérni az artériáinak életkorát? Foglalkoztatja az egészsége, és többet

Részletesebben

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere Szabady Júlia 2008. Felkészítő: Dr. Horváth Katalin Napjaink orvostudománya Vitathatatlan eredmények: - antibiotikumok - transzplantáció - humán genom Terápiás

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan

Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan Témakörök: A hang terjedési sebessége levegőben Weber Fechner féle pszicho-fizikai törvény Hangintenzitás szint Hangosságszint Álló hullámok és

Részletesebben

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek Zaj- és rezgés Törvényszerűségek A hang valamilyen közegben létrejövő rezgés. A vivőközeg szerint megkülönböztetünk: léghangot (a vivőközeg gáz, leggyakrabban levegő); folyadékhangot (a vivőközeg folyadék,

Részletesebben

Anyagvizsgálati módszerek

Anyagvizsgálati módszerek Anyagvizsgáló és Állapotellenőrző Laboratórium Atomerőművi anyagvizsgálatok Az akusztikus emisszió vizsgálata a műszaki diagnosztikában Anyagvizsgálati módszerek Roncsolásos metallográfia, kémia, szakító,

Részletesebben

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila Sav-bázis egyensúly Dr. Miseta Attila A szervezet és a ph A ph egyensúly szorosan kontrollált A vérben a referencia tartomány: ph = 7.35 7.45 (35-45 nmol/l) < 6.8 vagy > 8.0 halálozáshoz vezet Acidózis

Részletesebben

KÜLÖNLEGES KEZELŐELJÁRÁSOK

KÜLÖNLEGES KEZELŐELJÁRÁSOK KÜLÖNLEGES KEZELŐELJÁRÁSOK SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOMT RÉSZBEN LEÍRTAKRA. 1. Masszázsgolyó: különböző, szárított gyógynövényekkel töltött, stamppel végzett masszázs. A stampeket forró vízbe vagy gőzbe

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 16. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

A mintavételezéses mérések alapjai

A mintavételezéses mérések alapjai A mintavételezéses mérések alapjai Sok mérési feladat során egy fizikai mennyiség időbeli változását kell meghatároznunk. Ha a folyamat lassan változik, akkor adott időpillanatokban elvégzett méréssel

Részletesebben

Orgon Biotér Harmonizátor Katalógus.

Orgon Biotér Harmonizátor Katalógus. Orgon Biotér Harmonizátor Katalógus. Mint arra már több évszázaddal ezelőtti írásos emlékek is utalnak, az orvosok, gyógyítók és biológusok felfigyeltek az élő szervezeteket körülvevő és megtöltő energiára,

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

Adagolás: Az egyes csomagokban lévő készítmények mindegyikénél, felnőttek esetében naponta 2x10 csepp, amennyiben másképpen nem ajánlott.

Adagolás: Az egyes csomagokban lévő készítmények mindegyikénél, felnőttek esetében naponta 2x10 csepp, amennyiben másképpen nem ajánlott. Általános információk: Gyártó: Joalis spol. s.r.o. Na Florenci 19/a. 110 000 Praha 1., Cseh Köztársaság. Kizárólagos magyarországi forgalmazó: BODY CENTER HUNGARY Kft., 1119 Budapest, Pajkos u. 10. Adagolás:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben

Tények a magas vérnyomásról

Tények a magas vérnyomásról 4 Magas vérnyomás Dr. Rath Cellular Health TM sejtegészségi ajánlásai a megelőzéshez és a kiegészítő terápiához Tények a magas vérnyomásról: Dr. Rath sejtegészségi ajánlásai - Egészségi előnyök a betegek

Részletesebben

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria abszorpció Abszorpciós fotometria Spektroszkópia - Színképvizsgálat Spektro-: görög; jelente kép/szín -szkópia: görög; néz/látás/vizsgálat Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2012. február Vizsgálatok

Részletesebben

II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11.

II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11. II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11. ÚJ LEHETŐSÉGEK (mind a páciensek, mind pedig az orvosok számára) A wellness felölel minden olyan tevékenységet, szolgáltatást, amelyek az életminőség,

Részletesebben

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás:

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás: Biológia 11., 12., 13. évfolyam 1. Sejtjeinkben élünk: - tápanyagok jellemzése, felépítése, szerepe - szénhidrátok: egyszerű, kettős és összetett cukrok - lipidek: zsírok, olajok, foszfatidok, karotinoidok,

Részletesebben

Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény

Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Szűztea, ginzeng, alga, galagonya és halolaj: ezek a legnépszerűbb kínai természetgyóg Annak ellenére, hogy a statisztikák szerint Magyarország lakossága élen jár

Részletesebben

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök?

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Az orvostechnikai eszközök fogalmi és besorolási szabályai 2014. március 28., Budapest Balázs György Ferenc, GYEMSZI- EMKI Főosztályvezető Az egészségügyről szóló

Részletesebben

III. ORVOSI WELLNESS ÚJ LEHETŐSÉGEK. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. 2015. április 16 17.

III. ORVOSI WELLNESS ÚJ LEHETŐSÉGEK. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. 2015. április 16 17. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. III. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2015. április 16 17. ÚJ LEHETŐSÉGEK (mind a páciensek, mind pedig az orvosok számára)

Részletesebben

KINEZIOLÓGIA FEKETE SZABOLCS

KINEZIOLÓGIA FEKETE SZABOLCS KINEZIOLÓGIA FEKETE SZABOLCS - 2016 Természetgyógyász - Kineziológia Rendszerspecifikus Saját fogalom-, eljárás- és szabályozási rendszerrel működik Speciális eljárásokat és módszereket alkalmaz Segít

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.)

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) Képalkotó diagnosztika Szerkesztette: Dió Mihály 06 30 2302398 Témák 1. Röntgen

Részletesebben

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül Dr. Miklós Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén

Részletesebben

A köztiagy (dienchephalon)

A köztiagy (dienchephalon) A köztiagy, nagyagy, kisagy Szerk.: Vizkievicz András A köztiagy (dienchephalon) Állománya a III. agykamra körül szerveződik. Részei: Epitalamusz Talamusz Hipotalamusz Legfontosabb kéregalatti érző- és

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához? Fényemisszió 2.45. Az elektromágneses spektrum látható tartománya a 400 és 800 nm- es hullámhosszak között található. Mely energiatartomány (ev- ban) felel meg ennek a hullámhossztartománynak? 2.56. A

Részletesebben

Elso elemzés Example Athletic

Elso elemzés Example Athletic 50 KHz R 520 Xc 69 [Víz és BCM zsír nélkül] A mérés 11.07.2005 Ido 15:20 dátuma: Név: Example Athletic Születési dátum: 22.07.1978 Keresztnév: Kor:: 26 Év Neme: férfi Magasság: 1,70 m Mérés sz.: 1 Számított

Részletesebben