ADAPT Európai Tanterv a Gyógytestnevelés Témakörében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADAPT Európai Tanterv a Gyógytestnevelés Témakörében"

Átírás

1 ADAPT Európai Tanterv a Gyógytestnevelés Témakörében 1. Fejezet: Fogalmak Fejezet: Orvosi tulajdonságok Fejezet: Értékelés Fejezet: Beavatkozás Fejezet: Sport és szervezetek Fejezet: Osztályba sorolás Fejezet: Képzés, oktatás, edzés Fejezet: Technológia és hozzáférhetség Fejezet: Társadalmi környezet Fejezet: Tudomány Co-ordinator: Prof. Herman Van Coppenolle Tervuursevest Heverlee Belgium 1

2 Fejezet1: Fogalmak 1_1 Definiciók 1_1_1 Gyógytestnevelés 1_1_1_01 Fogyatékosok testnevelése és sportja - Adaptált Fizikai Aktivitás (AFA) Az AFA fogalma 1973-ban került bevezetésre, amikor belga és kanadai szakemberek megalapították az IFAPA-t (Adaptált Fizikai Aktivitás Nemzetközi Szövetsége). Az IFAPA 1977-ben Quebeck-ben tartotta az els nemzetközi találkozóját, míg a másodikat 1979-ben Brüsszelben. Az els nemzetközi kísérlet az AFA definíciójának meghatározására az 1989-ben megrendezett 9. Nemzetközi Szimpóziumon Berlinben került sor. Ez volt az IFAPA történetének legnagyobb szimpóziuma, amelyen Doll-Tepper és munkatársai egy több-nemzeti perspektívában definiálták az AFAt: Az AFA egy olyan mozgásra, fizikai aktivitásra, sportra utal, amelyben a f hangsúlyt olyan emberek érdekeire és képességeire helyezi, akik korlátozott képességekkel rendelkeznek, mint például a mozgáskorlátozottak, egészségkárosultak és az idsek. Az IFAPA elnökének üzenete azt javasolja, hogy az AFA szakemberek bátorítsanak minden személyt arra, hogy vegyenek részt rendszeres fizikai aktivitásban egész életükön keresztül. Mi minden olyan fizikai aktivitást értékesnek tartunk és támogatunk, amely rekreáció, sport, gyógykezelés, fittnesz és egyéb önkifejezési formában valósul meg. Az IFAPA Szervezeti és Mködési Szabályzata (amelyet 1997 májusában az igazgató tanács Quebecben, Kanadában fogadott el) elismeri, hogy: Az IFAPA programjai és aktivitásai elssorban olyan egyénekre vonatkoznak, akik sérültek, fogyatékosok vagy mozgássérültek, ami megakadályozhatja az egyént abban, hogy a számukra szükséges fizikai aktivitást folytathassák. Ezen nyilatkozatokra epítve az AFA célja a továbbiakban úgyis meghtatározható, mint a közetkezök szolgáltatása: alkalmazott praktikák tárgyi és szociális környezet speciális eszközök speciális szabályok és más olyan faktorok, amelyek lehetvé teszik korlátozott kondíciójú személyek számára, hogy aktív életstílust folytassanak fizikai aktivitásban való részvételük segítségével. 1_1_1_02 AFA mint szolgáltatás a testnevelésen belül AFA azon személyek számára alkalmazható, akik valamilyen okból kifolyólag nem képesek részt venni biztonságosan és eredményesen az általános testnevelésben. 2

3 Ha az alkalmazott szót behelyettesed a módosított szóval, akkor lesz elképzelésed, mi is az Adaptált Fizikai Aktivitás. Ez egy jó, helyes és korszer oktatás, amely úgy adaptálja (megváltoztatja) a tantervet, feldatot, és/vagy a környezetet, hogy MINDEN diák teljesen részt tud venni a testnevelésben. A diákok különböz formájú instrukciókat kapnak, pl. nevelési környezet: Egy adott felállás meghatározza azt, hogy a diák hol tudja elérni a számára legjobb oktatási hatásfokot. AFA, mint egy szakma egy sor szakembert foglal magába: tanárok felsoktatási szakemberek edzk terapeuták adminisztrátorok kutatók... Ezen emberek számára az AFA nem más mint egy mvészet és személyi és környezeti faktorok menedzselésének szakértelme, amelyen keresztül segítik a korlátozott képesség egyének részvételét a fizikai aktivitásokban. AFA a teljesség igénye nélkül a következ tevékenységeket foglalja magába: Tervezés Feladat meghatározás Elrendelés/Pozicionálás Oktatás/Tanácsadás/Edzésvezetés Értékelés Források koordinálása/közösségek szervezése Pártfogás és követés 1_1_1_03.rtf AFA mint iskolai tananyag AFA multidiszciplionáris tanulmánya a fizikai aktivitás eléletének, körülményeinek, folyamatának és eredményének amelyet úgy adaptáltak, hogy limitált kondícióval rendelkez egyéneket szolgálja. ADAPTÁCIÓS elmélet alapelvei: alapvet, interaktív és kölcsönös változási folyamat az egyén és környezete között önszervez vagy célirányosan indokolt és tervezett folyamat bels változtatás, szabályozás vagy kapcsolatok alkalmazása az ökorendszeren belül fizikai aktivitás lehetségeire (terápia, rekreáció, edzés, sport) és alkalmazási módjára (integrált vagy szegregált) vonatkozik Az AFA-n belül széleskörben elfogadott elméletek a következk: humán filozófia szabványosítás önaktivációs és önmegvalósító elméletek 3

4 szociális kognitív elmélet ökológiai feladatelemzés Tegyük ket képessé elmélet. Az AFA-val kapcsolatos szakterületek: biomechanika sport pszichológia teljesítmény élettan szociológia motoros tanulás Ezen szakterületek paradigmáinak és módszereinek alkalmazása az AFA kontextusán belül segítenek a tervezésben és szolgáltatás nyújtásban és a megváltozott képességüek sportolásában. Az adaptációs elmélet szorosan kapcsolódik az egyes kulcselemekhez, amelyek ebben a fejezetben kerültek tárgyalásra a képessé tétel, ökológiai feladatelemzés és szolgáltatás nyújtásával együtt. 1_1_2_01.rtf Egészségi állapotok A föld népességének hozzávetlegesen 10%-a szenved valamilyen betegségben vagy korlátozott képességg. Az Egészségügyi Világszervet (WHO) korábbi osztályzása az egészségi állapotra olyan terminológiákat tartalmazott, mint impairment (károsodás), disability (fogyatékosság) és handicap (sérült). Károsodás-Impairment Valamilyen pszichológiai, élettani vagy anatómai struktúrális vagy funkcionális hiány vagy normálistól eltérés magába foglalja az anomáliák, defektusok létezését vagy elfordulását és a végtagok, szervek, szövetek vagy más testszerkezet hiányát, a mentális funkciókat is beleértve a hiányok és abnormalitások lehetnek ideiglenesek vagy állandók. Fogyatékosság-Disability Valamilyen képesség (károsodásból ered) korlátozottsága vagy hiánya amely megakadályozza az ép emberre jellemz cselekvések végrehajtását. Olyan összetett vagy integrált aktivitásokra vonatkozik, amelyek egy személy egészére utal, aki elkötelezett egy feladatban, képességben vagy egy viselkedes sajátos formájában. Általában elvárható viselkedés vagy cselekvés túlsúlyban van vagy hiányzik. Ez lehet: ideiglenes vagy állandó visszafordítható vagy visszafordíthatatlan növekv vagy csökken Felismerés fontos szerepet játszik ezen a tapasztalati szinten. Fogyatékosság kialakulhat egy károsodás közvetlen okozójaként vagy egy egyéni, elssorban pszichológiai, fizikai, érzéki vagy más károsodás miatt. Ez a károsodás felismerését jelenti és egy ilyen a személy rendellenes képességére utal. 4

5 Sérült-Handicap Ez olyan hátrány egy bizonyos személy számára, ami egy károsodásból vagy fogyatákosságból ered és limitálja vagy megakadályozza egy átlagos, ép szerep végrehajtását (függen a kortól, nemtl és a szociokultúrális faktoroktól). Hasonló hátrány jelentkezhet különböz helyzetekben egy fogyatákosság eredményeként. Egy szociális jelenség, amely a károsodás és fogyatékosság szociális és környezeti konzekvenciáit fejezi ki. Disszonanciával jellemezhet ami az egyén teljesítménye vagy státusa és egy meghatározott csoport elvárásai között van, aminek az egyén a tagja. A hátrányt szubjektíven lehet észlelni: a személy által mások által, akik meghatározók a személy számára a közösség, mint egy egész által A sérülés egy károsodás vagy fogyatékosság szocializálását képviseli és az egyén számára az alábbi következményekkel jár, valamint az alábbi terülteket érinti: 1_1_2_02.rtf Egészségi állapot Ezen elterjedt fogalmak egyre inkább ép adottságokra utalnak a fogyatékossággal szemben, és a mködés szociális kotextusára az orvosi modellel szemben. Jóllehet, egy nem kategorizáló megközelítés is elfogadott, amely az egyéni különbségekre szorítkozik, és amely inkább kirekesztést indukál, a fizikai aktivitásba való beolvadással szemben. Így a funkcionális megközelítés került alkalmazásra a jelen tanulmányban. Az egészségi állapot f kategóriáinak osztályozása a következ: 1. Érz-mozgató egészségi állapotok Az ideg-, és mozgatórendszer olyan funkcióira vonatkoznak (pl. gerincveli károsodás, agyvérzés, amputációk), amelyek limtálják a mozgás fejldését, koordinációját és/vagy a mozgás végrehajtását. Az ilyen elváltozással rendelkez személyek gyakran használnak segédeszközöket, vagy szükségük van személyi segítségre a napi rekreációs tevékenységük végrehajtásához. 2. Belsszervi egészségi állapot A bels elválasztású mirigyek, a légzési, vérkeringési, vese, vagy más szervek olyan funkcióira vonatkozik, amelyek limitálják éllettani teljesít képességeiket. 3. Pszichoszociális egészségi állapot Érzelmi és szociális kölcsönhatás funkcióira vonatkozik (pl. autizmus, skizofrénia), amelyek így limitálják az egyén szociális kapcsolatait a saját környezetével. 4. Intellektuális egészségi tartományok 5

6 Olyan magasabb kongnitív funkciók, amelyek kifejezetten értelmi fogyatékosságra, tanulási rendellenességre utalnak, és ezzel megakadályozza az egyént abban, hogy önnálló életvitelt folytasson. További részletes információ ezekrl a kategóriákról az Egészségi állapotok alatt találhatók a fmenüben. 1_1_3_01 Funkció ICF WHO 2001 A Mködés, Fogyatékosság és Egészség Nemzetközi Osztályozása (angol rövidítés: ICF) 1.5, az utóbbi idben felülvizsgált, az új nemzetközileg elfogadott taxonómiát ajánlja, ami segítséget nyújt az osztályozásra, értékelésre és kezelésre. ICF egy közös nyelvezetet nyújt a fogyatékosságok és betegségek körülírására és megértésére. Az ICF egész tartományának kifejtését a következ cimen lehet megtalálni. ICF egy többdimenziós koncepció, amely az egészség inkább szociális, mint sem orvosi modelljére épít. A szociális modell egyenlséget mutat a következkben: a környezet akadálymentesítés szociális cselekvés viselkedésbeli tudatosság A szervezet fizikai aktivitással kapcsolatos kérdései: mködés és rendszer. Az ICF-en alapulva, a következ testrendszerek és mködések vonatkoznak a fizikai aktivitásra. A rendszerek és mködések limitációja jelenti a f szempontot az adaptált szolgáltatások és cselekvések rendszerezésében, azon belül is elssorban a felmérés, elhelyezés és kezelés kérdéseiben. 1_1_3_02.rtf Az ICF stukturális tartalma Aktivitások és részvétel Az ICF modellben az alábbi feladatokat és élethelyezteket sorolták fel, amelyek az egészségi állapotnak megfelelen korlátozottak lehetnek: Tanulás és tudás alkalmazása Mindennapi élet általános feladatai és követelményei Kommunikáció Mozgás Önellátás Háztartás életterei Interperszonális kapcsolatok 6

7 Meghatározó élethelyzetek és tevékenységek Közösségi, szociális és civil élet Ezen kritériumok közül a mozgás, kommunikáció, tanulás és interperszonális kapcsolatok az AFA f érdekldési területei. Az AFA ezen területeken képes pozitív hatást gyakorolni és fejlesztéseket végezni. Környezeti tényezk Az ICF által ajánlott környezeti tényezk leküzdhetetlen akadályokat eredményezhetnek és megkönnyíthetik a részvételt a következ feltételek esetén: Termékek és technikák, melyek lehetvé teszik az akadálymentes hozzáférést, az esélyegyenlséget Természetes környezet és ember által elvégzett változtatások a környezetben Szülk és más meghatározó személyek támogatása és velük való kapcsolat Edz, tanár, partner és más meghatározó személyek hozzáállása Szolgáltatások, rendszerek és elírások, a közlekedést is beleértve Egyéni tényezk Természetes egyéni tényezk, amelyek nem kötdnek egy adott egészségi állapothoz, mint pl. az egyén neme, szomatotípusa, és pszichés sajátossága (ld., mint pl. összetartozás érzése, célorientáltság), meghatározhatják a részvétel fokát és a cselekvés kimenetelét egy meghatározott specifikus contextusra vonatkozóan. Egyéni és környezeti faktorok és alkalmazható mértékek tartalmi elemzése csökkenthetik a nem kívánt eredményeket. 1_2_1_01.rtf Alkalmazkodás Alkalmazkodási elmélet "Az ismeretlen tényezk kezelésének mvészete és tudománya jelentheti a kívánt eredmények elérését (Sherrill, 1997, 60). Minden egyes mozgásos cselekvés módosítható és adaptálható. Mozgásos cselekvéseket a fogyatékosság speciális figyelembe vételével kell végrehajtani, és a következkben tartalmazhat változásokat: Eszközök: pl. különböz anyagú és méret labdák alkalmazása. Környezet: pl. a háló leeresztése és a játéktér területének csökkentése. Feladat: feladatok könnyített végrehajtása, a célok módosítása, pl. röplabdázás ülhelyzetben vagy kerekesszékben. Szabályok: pl. a teniszlabda kétszer is pattanhat mieltt visszajátszák (az id meghosszabítása a labda megütésére). 7

8 Iránymutatás: kognitív képességekhez való alkalmazkodás, pl. egyszersítés, egyszerre egy instrukció kiadása, inkább egyenes irányú mozgás, mint körkörös. Ezen adaptációk megszervezhetk cselevésenként és egészségi állapotonként, mint az alábbi példa mutatja: Cselekvés: 2000 m futás atlétikában. 1_2_2_01.rtf Szolgáltatás nyújtása Szolgáltatás nyújtása egy olyan módszer, amely megteremti az egyén számára az AFA által kívánt lehet legalkalmasabb (legkevésbé korlátozó) környezetet. A tervezés megköveteli a Legkevésbé korlátozó környezet (angol rövidítés: LRE) meghatározását az AFA tevékenységének folytatására. A testnevelés tantervének adaptálása vagy módosítása és/vagy minden gyerek egyénre szabott képességéhez igazodó instrukciók alkalmazása. Adaptációkat arra kell alkalmazni, hogy minden gyerek megtapasztalja a sikert egy biztonságos környezetben. Szolgáltatás nyújtásának rendszere Annak érdekébn, hogy az LRE része legyen a fejldési procedúrának, a helyszínek idrl-idre változhatnak. Tipikus helyszíni kombinációk az alábbiakat foglalják magukba Speciális iskola Speciális osztály többségi iskolán belül Tanárasszisztens / kiscsoport együttes oktatása normál osztályon belül Két tanár együttes tanítása egy osztályon belül Hagyományos osztályfelállás mindenféle segítség nélkül 1_2_2_02.rtf Egyénre szabott tervezés az AFA-n belül (angol rövidítés:ipapa) Az AFA-n belüli egyénre szabott tervezés (IPA) egy AFA szakember által készített mérhet és objektív állításokat tartalmazó terv. A célok és feladatok tükrözik a fizikai aktivitás oktatási tartalmát, felügyeltek és értékeltek egy szabott szabályozás szerint. Ez lehetvé teszi, hogy a célokat és feladatokat meghatározott idben el lehessen érni. A Személyi Oktatási Tervek (angol rövidítés: IEP) az egyes európai országokban gyakoriak, pl. Nagy Britannia, annak ellenére, hogy törvényileg nincs elírva. Jó gyakorlatnak számít, ha az AFA óra megszervezésére személyi oktatási terv kerül alkalmazásra. Személyi Oktatási Tervek a következ kérdésekkel foglalkoznak: Funkcionalitás adott állapotának megítélése Konkrét célok kitzése 8

9 Adaptációk meghatározása annak érdekében, hogy a kitzött célokat elérjék Tervezés A tervezés értékelést és a célok meghatározását kívánja a következ területeken: 1_2_3_01.rtf Integráció Az integráció alapelvei Az integráció alapelve, hogy tiszteljük az emberi közösség különbözségét. Egyes szerzk az integrációt erkölcsi kötelességnek tartják (Bricker, 1995; Rogers, 1993; Stainback & Stainback, 1996) megkövetelve a gyerekek kategorizálás nélküli, korlátozás mentes integrációját. Integráció több mint fogyatékos és nem fogyatékos gyerekek egyszer összezárása (f áramlat). Integráció azt is jelenti, hogy meghatározott szolgáltatások kerülnek alkalmazásra, megváltozik a hozzáállás és fejldik a felelsségtudat. Pl.: ahelyett hogy egy fogyatékos gyerek készül fel egy többségi osztálynak kell alkalmassá válnia a fogyatékos gyermek befogadására. osztályközösségre, a többségi Miért integráció? A szülk egy integrált oktatáson keresztül elsajátítják a gyermekük képességeinek kiegyensúlyozott figyelemmel kísérését. Az ép társak kihívásokkal néznek szembe a fogyatékos társakkal való találkozáskor, és gazdagítják támogató repertoárjukat és empátiájukat a fogyatékos társakkal szemben. Fogyatékos gyerekek az iskola elvégézést követen különböz emberekkel fognak élni és dolgozni. Integráció egy kulcskérdés, ha azt szeretnénk, hogy a gyerekeket úgy fogadják az iskolát követen is, mint ahogy az iskolás években. A tanárok megtanulnak különböz populációjú diákokat tanítani, akik alternatív elvárásokat és célokat igényelnek az ép diákokhoz képest. 1_2_3_02.rtf Az integráció felkarolása Az integráció az emberi szemlélet legújabb formája a pedagógiában azok számára, akik fogyatékossággal élnek. Elsegíti a szabad akaratot és az egyén fogyatékossággal való részvételét a közösségben, hasonlóan más egyéb kisebbségekhez képest. Nirje (1969) kivívta a speciális oktatási rendszerek szeparációs modelljét a mentális és fizikai fogyatékosok számára. ezt normálizációs elvnek minsítette. 9

10 Wolfensberger és munkatársai (1972) jelentékeny változtatást indítottak el az oktatást támogató rendszerekben azzal, hogy elmozdultak a gyakorlatiasnak minsített integráció felé a teljes integráció érdekében. Integráció Európában Az Európa Tanács foglalkozott az integrációval az Európai Sport Kartában: Sport mindekinek Fogyatékosok 1987-ben, és felhívta a tagországokat az integrációra való felkészülésre. Legtöbb európai ország megteremtette az oktatást fogyatékos gyerekek számára úgy, hogy integrálta ket a többségi iskolarendszerbe. Nyilvánvalóan voltak sikeres példák, de ez sok fogyatékos gyerek számára a testnevelés és a sport közel totális kiszorításához vezetett (Európai Karta, 1987, 20). A 2002-ben született Madridi Nyilatkozat a Diszkrimináció ellenességrl valamint iránymutató eredményekrl az integráció területén ahhoz vezetett, hogy a 2003-as évet a Fogyatékosok Évének nyilvánították. A nyilatkozat kimondta, hogy a fogyatékos embereknek egyforma jogaik vannak és ezzel megalapozta a lépéseket a sokkal befogadóbb, integráló társadalom számára. Finnország iránymutatást nyújt a testnevel tanárok számára, hogy támogassák a fogyatékos gyerekek integrálását a többségi testnevelés oktatásába (Heikinaro-Johansson, Sherrill, French, & Huuhka, 1995). Norvégiában a sportszervezetek konföderációja lépéseket tett annak érdekében 1998-ban, hogy bátorítsa a hagyományos sportszövetségeket abban, hogy vállalják fel a fogyatékosok sportoltatását. Ezidáig négy szervezet vállalt teljes felelsséget a fogyatékosok sportja iránt, és 11 további szövetség integrálta tevékenységébe a fogyatékos sportolókat. Integráció nemzetközi szinten Az USA-ban a kormány, a különböz szervezetek és a mindennepi gyakorlat célul tzte ki a fogyatékosok integrálását a testnevelésben és a sportban, és ennek megfelelen 1975-óta a különböz szinteken gyakorlattá is vált (pl., Block, 1999; Sherrill, 1998) Ausztráliaban az integráció már él gyakorlat, az élsportolókat teljes mértékben integrálták az Ausztrál Sportintézet tevékenységeibe (Downs, 1995). Több programot indítottak el annak érdekében, hogy helyi szinteken is növeljék az integráció elismerését. Kanadában, 1998-ban fogadták el az Akciótervet, mint egy konszenzuson alapuló dokumentumot. Ezt a dokumentumot számos tett követte, többek között a Integráció Útján Akciócsomag az Integráció Segítésére c. sorozatok, és nemrégen a fittnesz oktatóknak kiadott csomag, amely alapvet tudásanyagot tartalmaz a fogyatékos emberek részvételére vonatkozóan. 1_2_4_01.rtf Ökoszisztéma A cselekvési struktúra Gestalt tradíciójára hivatkozva, Kiphard (1983) and Newell (1986) azt javasolták, hogy a cselekvést egy, az egyén és környezete közötti kölcsönösségi viszonyon alapuló eseményként kell megítélni. A 10

11 környezet gátakat szab amely arra kényszeríti az egyént, hogy olyan cselekvési mintákat fejlesszen ki, amelyek segítségével végre tudja hajtani a kitzött feladatot. Mindazonáltal az egyén alkalmazkodik, és átalakítja környezetét minden alkalommal, amikor azzal kapcsolatba kerül. Emiatt a cselekvési mintáknak nem feltétlenül kell mindíg állandónak lenniük, amikor egy cselekvés végrehajtásra kerül az egyén és környezete közötti kapcsolat esetében. Feladat Példa 1: kosárlabda dobása ül helyzetbl (kerekesszékes ember) Feladat: Kosárlabda dobása a zónán kívülrl Környezet Személy Környezet: kosár magassága labda súlya labda mérete kerekesszék (eszköz) erátviteli feltétel (ez függ a háttámlától, súlyponttól, keréktl, kéz és kerékperem adottságaitól, stb.) Személy: karok és a törzs ereje törzs kontrolja hajtási készség észlelési figyelem (fókuszálás) szem-kéz koordináció. További példákért az alábbi cimre látogasson el - THENAPA quiz oldal: 1_2_5_01.rtf Igazságosság Egyenlség (Equality): feltélek egyenl esélye, pl. ugyanazon startvonal kijelölése. Méltányosság (Equity): a lehet legszélesebb feltételek kínálata mindenki számára. Pl.: Egyenlség = a közösség minden gyereke részt vehet a labdarúgó programban. Méltányosság = kísér, vagy társoktató kijelölése a fogyatékos gyerekek számára. Egyenlség = minden gyerek vegyen részt a kosárlabdában. Méltányosság = az a gyerek, aki kerekeszékben játszik, kapjon lehetséget arra, hogy alacsonyabb kosárra dobhasson az minimum 2 méterrl. Az elmúlt 20 évben az egyenlség szó átalakult a méltányosság szóvá. Az egyenlség szónak a továbbiakban olyan jelentése van, ami az akadálymentes környezet megrzésére utal azért, hogy az emberek képesek legyenek bejutni olyan helyekre, amelyek mentesek minden fizikai 11

12 és szociális akadálytól annak érdekében, hogy gyakorolhassák és bemutathassák képességeiket és lehetségeiket. A Sport For All Európai Kartája Európában az indítvány arra, hogy a fizikai aktivitást mindenki számára lehetvé tegyék elsként Strassburgban, 1966-ban fogalmazták meg, amelyet 1986 májusában újra megersíttek. A karta elssorban kormányok és helyi önkormányzatok figyelmét hívta fel arra, hogy hozzanak jogi intézkedéseket fogyatékossággal el emberek számára. Továbbá azt is kérte, hogy az oktatási kormányzatok, sport és rekreációs intézmények növeljék azon szabályaik és rendeleteik számát, amelyek lehetvé teszik a fogyatékossággal el emberek részévételét. A javasolt intézkedések a következket tartalmazták: Megközelíthet, akadálymentes sportlétesítmények Közlekedési támogatás Technikai segítség a fizikai aktivitásokban való részvételben 1_3_1_01.rtf Oktatás Az oktatás nagyon fontos a testnevelés tanítási, mind pedig a tanulási fogyamatában amikor a fogyatákosok integrációjáról van szó. Ezért, az iskolai tesnevelés és felsoktatsi szakképzés is bemutatásra fog kerülni. Testnevelés (angol rövidítés: PE) A testnevelés célja az iskolában az hogy egy megfelel alapot nyújtson egy aktív életstílushoz azzal, hogy bevezeti a következket: alapvet motoros minták bevezet csapatjátékok labdajátékok vizes sportok fittnesz AFA egy olyan testnevelés, amelyet úgy alakítottak át hogy úgy feleljen meg a fogyatékos emberek számára, mint az épeknek. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, több AFA specialistára vagy fogyatékosok oktatására kiképzett testnevel tanárra van szükség. Az európai jogrendszer elég eltér a fogyatékos diákok kezelésében. Néhány országban a testnevelés tantárgyat az általános iskolában nem diplomás testnevelk tanítják, hanem csak a középiskolában (pl. Anglia, Bulgária). Az egyes ország különbségeit a következ helyen lehet tanulmányozni: Felsoktatás 12

13 Az testnevelk és AFA szakemberek képzése különbz az egyes országokban, amiatt szükségesnek látszik, hogy a végzsök egy közös képzést kapjanak ezeken a területeken. A THENAPA egyik f célja az volt, hogy tanulmányozza és fejlessze a felsoktatási programokat az AFA területén Európában. Ezt követen az Európai Kredit Transzfer Rendszer (ECTS) koncepciójának megfelelen kialakításra került az AFA szakembert legjobban jellemz profil. Ez a kredit profil képviseli azt a minimum AFA oktatási tartlamat, ami elvárható a testnevel tanárok, fizikóterápiás szakemberek képzésében és specializált AFA programokban egész Európában. Ez a CD lemez azt az AFA-hoz szükséges alaptantervet tartlamazza, amely magabá foglalja a fentebb említett fokozatok és tanulmányok legfontosabb elemeit. Amennyiben a szakembernek egyforma szakmai hátterük van, az integrációt szolgáló jogalkotás megtörténhet és Európába összes országában egyenl követelményekre emelhet. Akik kíváncsiak az AFA specializált oktatási programjaira, a következ honlapokon kaphatnak információkat: 1_3_2_01.rtf Versenysport A fogyatékosok versenysportját több nemzetközi szervezet felügyeli, amelyek az elmúlt évszázadban alakultak ki. A szenzomotorikus egészségi állapotot képvisel egyének a Nemzetközi Paralimpiai Szövetség (IPC) keretein belül sportolnak. Sok sportoló vesz részt a paralimpiai mozgalom által kifejlesztett különböz aktivitásokban, amióta ezt az úttör munkát Sir Ludwig Guttman elkezdte. Hallássérült fogyatékosokat külön szervezik, k az un. Siketolimpáin vesznek részt a Siketek Sportja Nemzetközi Bizottsága szervezésében (CICC), ami az saját döntésük volt. Az értelmi fogyatékosok a Speciális Olimpia szervezet által képviselt különböz helyi és nemzetközi sportversenyeken vesznek részt. Ebben a témában további információt a fmen Sport & Szervezetei részben lehet találni. 1_3_3_01.rtf Rekreáció A rekreációs tevékenységek f célja, hogy megteremtsen egy aktív életstílust és választási szabadságot, hogy az egyén hogyan szervezze meg szabadidejét. Ezért a fogyatékosok számára biztosított rekreációs lehetségek közvetlenül érintik a megközelíthetség kérdéseit és tudatos cselekvéseket a szociális környezetben. 13

14 Rekreáció egyre jobban integrálttá és elfogadottá válik ami az emberek tudatossága növekedésnek és a szabályozásnak köszönhet. Egyes országok azonban le vannak maradva a másiktól abban, hogy egyenl jogokat és lehetségeket biztosítsanak, valamint minden országban különbözik a sport és aktivitások biztosítása. 1_3_4_01.rtf Rehabilitáció/Utógondozás Rehabilitáció egy olyan szakmai folyamat, amely csökkent vagy megakadályoz egy károsodást, visszaállít vagy fejleszt bármely egészségi állapot funkcióit. Így a rehabilitáció a jelenlegi helyzet véleményezésén, a beavatkozási célok elemzésén és az elért eredmények folyamatos értékelésén alapszik. Rehabilitáció olyan kezeléseket alkalmaz, amelyeket terépiaként ismerünk, és inkább gondozást jelentenek (valakit gondozni) mintsem ápolást (gyógyító) kezelési funkciót. A terápia a paramedikusi szakmai szervezetekhez kötdik pl. mozgásterápia, foglalkozásterápia, beszédterápia és más AFA vonatkozású szakmák, mint pl. pszichomotoros terápia, tánc-, és mozgásterápai, terápiás rekreáció és hidroterápia (víziterápia) és szív- és vérkeringési rehabilitáció. Terápiás lépések specifikusan kerülnek alkalmazásara pl. egy specifikus cél elérése érdekében az adott beavatkozási tervek eltérhetnek egymástól függen a sérülés mértékének egészségi állapotától. pl. az egyensúlyfejlesztés ataxiás egyéneknél más sorrendet követel, mint a spasticitásosaknál. A terápia gyakran a f eszköz egy rehabilitációs (funkcionális helyreállítás) folyamaton belül, mint pl. egy Cerebro-Vascular Balesetbl (angol rövidítés: CVA) való felépülés esetében is, az AFA-nak számos eszköze van a terápia és rehabilitáció folyamatára. A kezelés lényeges része közvetlenül az elsdleges funkcionális limitációra vonatkozik, pl. szív rehabilitációban, ahol szív-, és vérkeringési rendszerek ellenrzött edzése lényeges ahhoz, hogy megfelel terápiás/rehabilitációs célokat érhessünk el. A kezelés második szakasza a másodlagos funkcionális limitációkra vonatkozik, pl. funkcionális limitációban szenved egyének izomerejének és állóképességének visszanyerése, akik hajlamosak elhagyni a fizikai aktivitást. A kezelés harmadik szakasza, amely a esetlegesen jelentkez, a sok üléssel összefügg és funkcionális limitációkkal vagy egészségkárosodással életstílust él egyéneknél a negatív fizikai és pszichoszocális hatások elkerülésére irányulnak, pl. fizikai aktivitás végzése olyan nk számára, akinek emlamputációjuk volt (mastektomia). Lásd még a Kezelés részt a fmenüben további információkért. 14

15 Második fejezet 2_1_1_01.rtf Látás Definíciók A látássérült kifejezés arra a fogyatékosságra utal, ami a látásában sérült ember életét, életminségét - még korrekciók segítségével együtt is - hátrányosan befolyásolja. Látássérültek azok, akik: sosem rendelkeztek látással látók voltak éveken át, mieltt fokozatosan vagy hirtelen, részlegesen vagy teljesen elvesztették látásukat halmozottan sérültek, és egyben látássérültek is látómezjének egy részében különböz sérülés van éleslátása általában megromlott a teljes látómezben. (WHO definíció) Ha a fogyatékosság három éves kor eltt kezddött, akkor az illet születetten vaknak tekintend ( born blind ). Kategóriák Vakság és gyengénlátás megállapítása a következ kiadvány szerint történik: International Classification of Diseases, 1o. kiadás (ICD10): VAKSÁG: látás élesség < 3/60 vagy a jobbik szem látómezejének csökkenése, elvesztése a lehet legjobb korrekcióval (3-as, 4-es, 5-ös kategória) GYENGÉNLÁTÁS: látás élesség < 6/18, de egyenl vagy job mint 3/60 a jobbik szemben a lehet léegjobb korrekcióval (1-es, 2-es kategória). Okok Három oka lehet a látás sérülésnek: Betegség: 42% (glaukóma; idskori hályog; cukorbetegség; keringési betegség; szifilisz) Veleszületett: 31% (rubella, toxoplazmózis; terhesség alatti beavatkozások, betegségek) Balesetek: 27% (sérülések; háborús balesetek, stb.) Gyakoriság A vakság és gyengénlátás becsült elfordulási gyakorisága 0.7%, a WHO adatok szerint. Figyelmeztet jelek duplalátás az irisz színének elváltozása foltok és különböz szellemképek észlelése egy szem látásának hirtelen elvesztése világos vagy fekete pontok villogása függönyszer foltok, takarások a látásban Megelzés 15

16 csecsemk és kisgyerekek részére szrvizsgálatok az általános szemproblémák kiszrésére felntteknek es idseknek javasolt a rendszeres szemvizsgálat védszemüveg viselése a szemre veszélyes tevékenységek közben Kezelés Vakok számára a legfontosabb az, hogy biztonságos körülmények között mozogjanak, hogy önállaóan tudjanak öltözni, enni és más alapfunkciókat ellátni. Ennek megtanulása, biztosítása számtalan oktatószolgáltató módszer által történik. Felhasznált irodalom 1. Davis K, Kennedy JW, Kemp HG, et al. Complication of coronary arteriography from the Collaborative Study of Coronary Artery Surgery (CASS). Circulation 1979; 59: De Bono D. Komplikációk of diagnostic cardiac catheterisation: results from patients in the United Kingdom confidential enquiry into cardiac catheterization complications. Br Heart J 1993; 70: Fischer Williams M, Gottschalk PG, Browell JN. Transient cortical blindness. An unusual complication of coronary angiography. Neurology 1970; 20: Rama BN, Pagano TV, Del Core M, et al. Cortical blindness after cardiac catheterisation: effect of re-challenge with dye. Cathet Cardiovasc Diagn 1993; 28: Vranckx P, Ysewijn T, Wilms G, et al. Acute posterior cerebral circulation syndrome accompanied by serious cardiac rhythm disturbances: a rare but reversible complication following bypass graft angiography. Cathet Cardiovasc Interv 1999; 48: _1_2_01.rtf Hallás Definíciók A helyes kifejezes a hallással kapcsolatos károsodásokra a siket vagy nagyothalló, függen a károsodás fokától vagy néha az egyén kommunkációs képességétl. Siket: az az egyén, aki csak a hallási funkció által nem érti meg a beszédet, akár használ hallókészüléket, akár nem. Nagyothalló: az az ember, aki nehézséggel ugyan, de akadályozott a hallás általi beszédértésben, akár használ hallókészüléket, akár nem. Siketség: kommunicációs és társadalmi elfogadottsággal kapscsolatos állapot, amely az összes gyógypedagógiai területnél szorosabban kapcsolódik a beszéd és más speciális károsodáshoz/fogyatékossághoz. Kategóriák Kondukciós halláskárosodás: nagyothallást eredményez a közép- és külsfülön át történ csökkent hangvezetés. Szenzo-neurális halláskárosodás: a belsfüllel kapcsolatos probléma. A szenzoros receptorok a hanghullámokat neurális impulzusokká alakítják át, amiket a központi idegrendszerbe vezetnek. Az apró idegvégzdések sérülése vagy degenerációja miatt károsodik a hallás. 16

17 Kombinált halláskárosodás: ebben az esetben mind a kondukciós, mind a szenzo-neurális halláskárosodás együttesen megtalálható. Okok 50% genetikus 20% speciális ok (hosszú idn át nagy zajnak volt kitéve az egyén; az anya rubeolás megbetegedése a terhesség során, koraszületés; meningitisz; agytumor; magas vérnyomás; diabétesz; bizonyos gyógyszerek, drogok mellékhatása; stb.) 30% ismeretlen ok Elfordulás A WHO adatok szerint 250 millió ember hallássérült. Indikátorok nehézség a szavak megértésében, különösen a nagy háttérzajban vagy tömegben tompa minség beszéd és hangok igény arra, hogy a tévé, radio nagyon hangosan szóljon a beszélgettásak megkérése, hogy lassabban, tisztábban és hangosabban beszéljen folyadék szivárgása a fülbl egyensúlyvesztés, egyensúlyproblémák. Kezelés Kondukciós halláskárosodás esetén * mtét és/vagy gyógyszer * hallókészülék vagy implantátum a hallás javítására hearing Szenzo-neurális halláskárosodás esetén * nem korrigálható sem mtéttel, sem gyógyszereléssel Felhasznált irodalom 1. Erenberg, A., Lemons, J, Sia, C., et all: Newborn and infant hearing loss: detection and Kezelés. American Academy of Pediatrics, 1999; 103 (2): Freeman, R.D., Carbin, C.F., Boese, R.J: Can t your child hear? In: A guide for those who care about deaf children. Baltimore, MD: University press; Mayo Foundation for Medical Education and Research(MFMER), Morton, N.E. Genetic epidemiology of hearing impairment. Ann NY Acad Sci 1991; 630: Twefik,T.L., Teebi, A.S., Der Kaloustian, V.M. Syndroms and conditions associated with genetic deafness(eds). Congenital Anomalies of the Ear, Nose and Throat, Oxford University Press; _1_3_00.rtf Idegrendszer Alzheimer kór Cerebrális parézis 17

18 Parkinson kór Szklerózis multiplex Epilepszia Gerincvelsérülés Szpina bifida Hidrokefalusz Sztrók 2_1_3_01.rtf Alzheimer kór Definíció Az Alzheimer kór az agy degenerative elváltozása, amelyre jellemz az emlékeztehetség, gondolkodás, számolás, beszéd, annak megértése, és tanulás progresszív rosszabbodása. Az Alzheimer kór tüneteit meg kell különböztetni a kognitív funkciók ids korral járó természetes gyengülésétl, melyek lassabb ütemben, fokozatosabban vezetnek egy sokkal enyhébb fokú képességcsökkenéshez. Kategóriák A betegség progressziója egyénenként változik. Az Alzheimer kór általában a következ fokokban mutat rosszabodást, egyik fokot sem kihagyva. Enyhe fokú: a beteg segítség nélkül képes élni. Közepes fokú: segítség, felügyelet nélkül súlyosabb gondjai lehetnek a mindennapi tevékenységekben. Súlyos fokú: általában ezek a betegek már nem tudják ellátni magukat. Gyakoriság: A 6o év feletti férfiak 5%, illetve a nk 6%-át érinti. Indikátorok: A betegség tünetei: Állandó és rosszabbodó feledékenység Az elvont gondolkodásban tapasztalható nehézségek Gondok a megfelel kifejezések használatában, megtalálásában Diszorientáció Az ítélképesség elvesztése Nehézségek az addig gyakorolt/végzett feladatok végrehajtásában A személyiség változása 18

19 Rizikó faktorok Életkor: 65-nél idsebbek, (ritkán 40 év alatti kor) Örökletes Néhány környezeti tényez Kezelés Mostanáig nincs mód a vetegség gyógyítására, viszont a következ célokat tzik ki a beteggel kapcsolatban: A beteg képességeinek minél magasabb szint megtartása. A mentális képességek visszesése által okozott egyéb képességvesztés (fogyatékosság) minimalizálása; a napi teendk rutin-szervé alakítása, és így a megrzött funkciók maximalizálása. Minél jobban csökkenteni a depressziós tüneteket, a nyugtalanságot és gyanakvást. A beteg családjának támogatása. Pszicho-szociális segítség: * oktatás * támogatás * tanácsadás és gondoskodás a beteg és családja részére. Gyógyszerelés Testmozgás Felhasznált irodalom Alzheimer's Disease Education and Referral Centre, (2001). Progress Report on Alzheimer's Disease: Taking the Next Steps. Alzheimer's Disease Education and Referral Centre (NIH Publication No ), Silver Spring, MD. 2_1_3_02.rtf Cerebrális Parézis Definíció Cerebrális parézis (CP) egy átfogó megnevezése az olyan motoros rendszert érint betegségeknek, amelyek a központi idegrendszer sérülése következtében érinti a a kisgyermeket, függetlenül a sérülés okától és annak hatásától. Kategóriák Spasztikus: leggyakoribb típus; az izmok merevek és állandó összehúzódásban vannak. - diplégia mindkét alsó/felsvégtag érintett - hemiplégia a végtagok csak az egyik oldalon érintettek - kvadriplégia az összes végtag érintett - monoplégia csak egy végtag érintett - triplegia három végtag érintett 19

20 Atetoid (vagy diszkinetik): 10% és 20% közötti az olyan CP betegek száma, akik keze, lába vagy egész also/fels végtagja lassú, control nélküli mozgásban van. Néha az arc izmait és a nyelvet is érinti, ami miatt a beteg grimaszol vagy nyáladzik. Ritkán diszarthriát is okoz, mert azokat az izmokat érinti, amelyek a beszédért felelsek. Ataxiás: 5% és 10% közötti az olyan CP beteg, akinek az egyensúlya, mélységérzete, koordinációja érintett és bizonytalanul jár lábait széles terpeszbe téve. Sokuknak gondjuk van a hirtelen vagy pontos mozdulatokkal. Vegyes: 10%-a a CP betegeknek két vagy több ketegóriába sorolható. Okok Cerebrális parézis nem örökölhet és nem ragályos. Néhány lehetséges kiváltó ok: Terhesség alatti fertzés (rubeola, cytomegalo virus, toxoplazmózis, hugyuti fertzés) Elégtelen oxigénellátás és más komplikációk a szülés során Koraszülés Más születési rendellenességek Szerzett CP: a betegek 10%-a szenved agyi károsodást az els két életév alatt pl. agyat érint fertzés (meningitisz, enkefalitisz) vagy szenved fejsérülést. Gyakoriság Egyezer szülésbl 3.5 ember CPs beteg lesz. Indikátorok A CP tünetei egyénenként változó és idvel változhat: rohamok szoptatási/szopási és etetési/evési nehézségek ers nyálfolyás szabálytalan légzés elmaradás a motoros képességek fejldésében, pl. átfordulás, ülés, mászás, járás, stb. motoros/mentális retardáció a látást, hallást, beszédet érint eltérések spaszticitás progresszív izületi kontraktúrák az izület mozgásterjedelmének beszkülése Kezelés A CP nem gyógyítható, de az orvosi kutatások és fejlesztéseknek köszönheten sok beteg élhet a teljeshez közelít életet, amennyiben problémáikat jól kezelik. Felhasznált irodalom 1. Grether, J.K., Nelson, K.B. Maternal infection and cerebral palsy in infants of normal birth weight. Journal of the American Medical Association, volume 278, number 3, July 16, 1997, pages Pellegrino, Louis. Cerebral palsy, in Batshaw, M.L. (ed.), Children With Disabilities, Fourth Edition, Baltimore, MD, Paul H. Brooks Publishing Company, 1997,

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás. Dr. Bejek Zoltán Ph.D.

A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás. Dr. Bejek Zoltán Ph.D. A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás Dr. Bejek Zoltán Ph.D. Fogyatékosság Valamely természetes adottság veleszületett vagy szerzett hiánya: Mozgásszervi Érzékszervi Értelmi Belszervi

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

Más mint a többi! Más mint a többi?

Más mint a többi! Más mint a többi? Más mint a többi! Más mint a többi? Kiss Erika Témák 1. kik ők? mi a mozgáskorlátozottság? 2. az ellátás, a rehabilitáció szereplői feladatuk általános elvek, gyakorlat 3. néhány az integrált intézményi

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Fogyatékosságtani ismeretek A tantárgy sikeres elsajátításával a résztvevő ismerje meg a fogyatékosok

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban Dr. Lővei Csilla 2015. 10. 29. Rehabilitációt igénylő gyermekkori kórállapotok: Neurológiai kórképek (myelodysplasia, CP, neuromuscularis bet., neurotraumat.)

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika Rehabilitációs támogató technológiák Jókai Erika A könyv.. Még meg nem írt könyv egy le nem zárt témában.. Egységesítés, összehangolás folyamata Folyamatos változás, fejlődés Jelenlegi és jövőbe mutató

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

Fogyatékosságpolitika. dr. Mélypataki Gábor

Fogyatékosságpolitika. dr. Mélypataki Gábor Fogyatékosságpolitika dr. Mélypataki Gábor Fogalomhasználat Hogyan alkossunk egységes fogalmat egy olyan csoportra, mely maga sem egységes?: Sérült ember (talán a legáltalánosabb) Akadályozott ember (a

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

Mindennapi testmozgás-egészséges élet

Mindennapi testmozgás-egészséges élet Mindennapi testmozgás-egészséges élet Dr. Vass Zoltán Ph.D. Magyar Diáksport Szövetség 1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

Neurológiai betegek rehabilitáci

Neurológiai betegek rehabilitáci Neurológiai betegek rehabilitáci ciója A KÁROSODK ROSODÁS( S( IMPAIRMENT) IDİSZAKOS VAGY ÁLLANDÓ ANATOMIAI, ÉLETTANI VAGY PSZICHOLÓGIAI VESZTESÉGET JELENT A FOGYATÉKOSS KOSSÁG G (DISABILITY) AZ EMBER NORMÁLIS

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek és az FNO felhasználásával Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Vizsgálati személyek kiválasztásának szempontjai Akut stroke-beteg az intézményi

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05.

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. Jellemzők, rehabilitáció A hallási fogyatékos emberek Halláskárosodás- a populáció 10%-a Hanghullámok gyakorisága, frekvenciája = Hz; Hangerő = db Az emberi fül 20-20 000 Hz-t érzékel, Emberi beszéd kb.

Részletesebben

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei Dr. Simon Attila Állami Szívk vkórház, Balatonfüred c. egyetemi docens, PTE 2001 Az ICF célja Tudományos adatbázis létrehozása

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban

Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt Fő célok: A 20 64 évesek legalább 75

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András A kockázat fogalma A kockázat (def:) annak kifejezése, hogy valami nem kívánt hatással lesz a valaki/k értékeire, célkitűzésekre. A kockázat

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011.

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. Fogalom A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl Szociális párbeszéd Munkahelyi stressz Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl This project is organised with the financial support of the European Commission 2 1. Bevezetés A munkahelyi stresszt nemzetközi,

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék...

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék... Tartalomjegyzék Az Ultralieve Pro készülék...2 Az ultrahang előnyös hatásai...2 Milyen problémák kezelésére használható a készülék...2 A készüléket tilos használni...3 Az Ultralieve Pro részei...4 Az ultrahang

Részletesebben

Bioetika részterülete Biomedikai etika és orvosi etika kérdéseivel részben átfedés

Bioetika részterülete Biomedikai etika és orvosi etika kérdéseivel részben átfedés Neuroetika Neuroetika: Idegtudományok kapcsán felmerülő etikai kérdéseket vizsgálja alapvetően filozófiai diszciplína, tárgya: pszichiátria, neurológia, idegsebészet, neurofiziológia, neuroanatómia, pszichológia,

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

ESETBEMUTATÁS. Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár

ESETBEMUTATÁS. Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár ESETBEMUTATÁS Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár Az eset egy CP, központi idegrendszeri sérült nő kerekesszékének lábtartó kialakítását írja le, melyet a kaposvári Guruló Műhely szakemberei végeztek.

Részletesebben

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtás Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtó Tanfolyam Mentőápoló Tanfolyam 3. előadás 2011. október 19. Elsősegélynyújtás Betegek / sérültek számára nyújtott azonnali ellátás, amíg

Részletesebben

Az idegrendszer egészségtana

Az idegrendszer egészségtana Az idegrendszer egészségtana Az egészség meghatározása a WHO szerint: Az egészség nemcsak a betegség-, illetve fogyaték nélküliséget jelenti, hanem a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapotát

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Egy eset bemutatása komplex rehabilitációra

Egy eset bemutatása komplex rehabilitációra Egy eset bemutatása komplex rehabilitációra Gyula 33 éves központi idegrendszeri ( cerebral paresis) sérült fiatal, aki egy integrált Szociális Intézményben lakik szintén mozgássérült párjával Pécsen.

Részletesebben

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS)

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) Verzió 2016 1. MI A CAPS 1.1 Mi ez? A kriopirin-asszociált periodikus szindrómák (Cryopyrin-Associated Periodic

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védını szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika 1. Meggyógyítunk egy fertőző betegséget HBV prevalencia 2006 Hepatitis B vírus terjedése - szexuális

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az szinte már népbetegség

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

Elso elemzés Example Athletic

Elso elemzés Example Athletic 50 KHz R 520 Xc 69 [Víz és BCM zsír nélkül] A mérés 11.07.2005 Ido 15:20 dátuma: Név: Example Athletic Születési dátum: 22.07.1978 Keresztnév: Kor:: 26 Év Neme: férfi Magasság: 1,70 m Mérés sz.: 1 Számított

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) 1 dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató 2007/59/EK IRÁNYELV Az alkalmazást megelızı vizsgálat minimális

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Henoch Schönlein Purpura

Henoch Schönlein Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Henoch Schönlein Purpura Verzió 2016 1. MI A HENOCH SCHÖNLEIN PURPURA 1.1 Mi ez? A Henoch Schönlein purpura (HSP) a nagyon kis erek (hajszálerek) gyulladásával

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

Életen át tartó tanulás Comenius Iskolai együttműködés program. Comenius 2013 EVIBACE

Életen át tartó tanulás Comenius Iskolai együttműködés program. Comenius 2013 EVIBACE Életen át tartó tanulás Comenius Iskolai együttműködés program Comenius 2013 EVIBACE EU pályázatok Életen át tartó tanulás programja Hazai Közreműködő szervezet: Tempus Közalapítvány: Pályázatírás során

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Neurorehabilitációs Osztály Dr.Hajnalka Imre Sztupa Márta Dr.Mód Gabriella Osztályos

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer Dengue-láz Dr. Szabó György Pócsmegyer Történelem Az ókori Kínában leírták. 1906-ban igazolták, hogy szúnyog terjeszti a betegséget. 1907-ben igazolták, hogy vírus. A II. világháború után kezdett megvadulni

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Az elektív csípő- és térd-protézis műtéten résztvevő betegek tájékoztatásának vizsgálata Készítette: Fehér Mónika MSc ápoló hallgató Az elektív csípő- és térd-protézis

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek.

A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek. A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek. A fájdalomról mindnyájuknak van valamilyen szintű tapasztalati tudása,

Részletesebben

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő. 31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/43

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő. 31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/43 A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Blau-szindróma Verzió 2016 1. MI A BLAU-SZINDRÓMA/FIATALKORI SZARKOIDÓZIS 1.1 Mi ez? A Blau-szindróma genetikai betegség. A betegeknél egyszerre lép fel bőrkiütés,

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.)

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.) Tiszta energia (Pure Energy) Tartós energia, egyensúly és mentális éberség egész nap. Egy kevés javulás Természetesen. energiákat a hologram chipekre. A CieAura energiái a test különböző akkupunktúrás

Részletesebben

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás Gyógytorna és ergoterápia jelentősége a fogyatékossággal élők mindennapjaiban Hőgye Zsófia Gyógytornász ergoterapeuta DEOEC-ORFMT Mit tehet a gyógytornász? Segít a szövődmények kialakulásának megelőzésében

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Kawasaki-kór Verzió 2016 1. MI A KAWASAKI-KÓR 1.1 Mi ez? Erről a betegségről Tomisaku Kawasaki japán gyermekorvos (akiről a betegséget elnevezték) számolt

Részletesebben

Farkas-Transz Szállítási Kft.

Farkas-Transz Szállítási Kft. Farkas-Transz Szállítási Kft. CSOPORTFOGLALKOZÁS DIETETIKUS BEVONÁSÁVAL A SZÍV- ÉS ÉRREND- SZERI BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRE Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése Csoportfoglalkozás dietetikus bevonásával

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje Dr. Sass Judit Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet A kutatás célja A felsoktatásban

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged Egyesületünk - Az ATSK Szeged alakulása: 1996 - Utánpótlás-nevelésre

Részletesebben

Villamos áram élettani hatása

Villamos áram élettani hatása Villamos áram élettani hatása Ember és a villamosság kapcsolata Légköri, elektrosztatikus feltöltődés, villamos erőművek, vezetékek, fogyasztók, berendezések, készülékek, stb. A villamos energia előnyösebben

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben