J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 8-án 18 órakor megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 8-án 18 órakor megtartott üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: 476-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 8-án 18 órakor megtartott üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 8-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza polgármesteri iroda Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester, 3.) Izsák Kálmán, 4.) Dr. Málnai János, 5.) Nagy László, 6.) Velő István, 7.) Vermes György képviselők Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 2.) Galambos Attila alpolgármester, 3.) Kokos László FB külső tag Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vez. főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Biczó Ernő: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy az ülés megtartására a rendkívüli időjárás miatt a Polgármesteri Hivatalban kerül sor. Az önkormányzati intézmények a rendkívüli hideg miatt zárva tartanak. A hó eltakarítás nagy munkát igényel, ennek ellenére jól működik. Ezért köszönetet mondott Galambos Attila alpolgármesternek és Nagy László bizottsági elnöknek, valamint a hóeltakarításra alkalmazott 8 főnek. Ezt követően a polgármester javasolta, hogy a meghívóban szereplő, A Szoceg Nonprofit Kftvel kötött szolgáltatási és ingatlan használati szerződések módosítása c. napirendet napolják el, mert a rendkívüli időjárás miatt a Szoceg Kft. vezetői az ülésen nem tudtak megjelenni. Javasolta továbbá, hogy új napirendként az alábbi három napirendi pont tárgyalását vegyék fel.: 1. A Római Katolikus Plébánia épületének helyi védettség alá helyezése 2. A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulásnak fizetendő hozzájárulás meghatározása 3. Decs Tesz-Vesz Óvodába kazán vásárlása Biczó Ernő polgármester elsőként a napirendi pontok módosítására vonatkozó javaslatot bocsátotta szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadott. A képviselő-testület a polgármester napirendre tett javaslatát, a már megszavazott módosításokat is figyelembe véve egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendi pontokat állapította meg: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről (15. sz. előterjesztés) 2. A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet I. forduló megvitatása (16. sz. előterjesztés) 3. Az ésszerű és takarékos gazdálkodást elősegítő intézkedési terv jóváhagyása (10. sz. előterjesztés) 2

3 4. A Szülők a Gyermekekért Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés megszüntetése (14. sz. előterjesztés) 5. Az étkeztetés szociális alapszolgáltatásra vonatkozó működési engedély visszavonásának megvitatása (12. sz. előterjesztés) 6. Sárközi Lakodalom szervezésére irányuló szerződés tervezetek megvitatása (5. sz. előterjesztés) 7. A Sárközi Lakodalom szervezésének előzetes költségei (szóbeli előterjesztés) 8. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása (9. sz. előterjesztés) 9. A nemdohányzók védelmének helyi szabályairól szóló rendelet tervezet megvitatása (17. sz. előterjesztés) 10. A települési hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása (18. sz. előterjesztés) 11. Közalkalmazotti szabályzat módosítása (6. sz. előterjesztés) 12. A évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése (3. sz. előterjesztés) 13. A Polgárőrség támogatásáról szóló 226/2011. (XI.09.) számú határozat módosítása (13. sz. előterjesztés) 14. Rendszergazdával kötött vállalkozási szerződés módosítása (4. sz. előterjesztés) 15. A Római Katolikus Plébánia épületének helyi védettség alá helyezése 16. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulásnak fizetendő hozzájárulás meghatározása 17. Decs Tesz-Vesz Óvodába kazán vásárlása Zárt ülésen: 18. Tanulmányi támogatás visszafizetésével kapcsolatos kérelem (7. sz. előterjesztés) N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről Biczó Ernő: A januárban történt fontosabb eseményekről az alábbi tájékoztatást adta: - a szennyvíztelepre benyújtandó pályázat elkészítése folyamatban van, - a Leader pályázatok hiánypótlása megtörtént, mindhárom hiánypótlást beadták, - az Aqua önerő pályázaton nyertek, ez Decsnek 56 millió forintot jelent, - Elkezdődött az Aqua beruházás, a PR feladatok ellátására kiírt közbeszerzésre a Sárköz Fejlesztő Kft által benyújtott pályázat lett a nyertes. 3

4 Tájékoztatást adott arról, hogy a várhatóan félévkor kialakításra kerülő járások miatt feladat átcsoportosítások lesznek. Előre várhatóan az állami feladatokat az állami intézmények végzik majd. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el A képviselő-testület szavazást követően egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (II.08.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a rendeletek kihirdetéséről, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; a 18/2011. (II.15.), a 158/2011. (VIII.30.), a 240, 245, 246/2011. (XI.30.), a 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269/2011. (XII.14.), a 270, 271, 273, 274, 275/2011. (XII.20.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, valamint a 32/2011. (XII.16.), a 33/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet kihirdetéséről szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót jóváhagyja. 2. A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet I. forduló megvitatása Biczó Ernő: Az önkormányzat évi költségvetés tervezetét a bizottságok megtárgyalták, kérte a bizottsági véleményeket. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megvitatta, és a döntéshozatal elnapolását javasolta, mivel további előkészítésre van szükség a rendelet-tervezettel kapcsolatban. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság is hasonlóképpen foglalt állást. Mivel még nem tudnak pontos számokat, illetve további átszervezések várhatóak a bizottság javasolta a költségvetés következő ülésen történő újra tárgyalását. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a jelenlegi költségvetés tervezetet a több ismeretlenes egyenlethez hasonlította, hiszen több szükséges információ sem áll rendelkezésre. A bizottság javaslata, hogy a költségvetés tervezetet a február 29-i ülésen tárgyalja újra a testület. Mivel az év során több változásra lehet számítani, valószínűleg a költségvetést is gyakrabban módosítani kell. Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy 2010-ben 34 millió, 2011-ben 19 millió forint működési hitellel számoltak a költségvetés készítésekor. Ez az összeg a jelenlegi állás szerint 16 millió forint ra a működési hiánynak nullának kell lennie. A működési hitellel kapcsolatban állásfoglalást kértek a Tolna Megyei Kormányhivataltól, mert a hatályos jogszabályok alapján nem egyértelmű, hogy működési hiányt lehet-e tervezni a költségvetés készítésekor. Ez az állásfoglalás még nem érkezett meg. 4

5 Elmondta továbbá, hogy ez évben már fel kell készülni a 2013-as évre, amikor már feladatalapú finanszírozás lesz, ami azt jelenti, hogy az állam a támogatást meghatározott feladatra adja és másra nem is lehet átcsoportosítani. A jelenlegi költségvetés tervezetben a főszámok sem biztosak. Jelenleg a költségvetés főösszege 658 millió forint körüli összeg és ez tartalmazza a napelemes pályázatot, viszont nincs benne az újtelepi vízrendezés összege, amely kb. 200 millió forint. Sajnos a költségvetés tervezésénél nem tudtak számolni több eddig biztosított önként vállalt feladat megvalósításával, mert arra nem tudnak fedezetet biztosítani. A Sárközi Lakodalmat 4-5 millió forintból pályázati támogatásból tudják csak finanszírozni és 2,5 millió forint összegre szponzorokat kell szerezni. Javasolta, hogy a fentiek miatt a költségvetésről véglegesen csak a február 29-i ülésen döntsenek. K é r d é s : Nagy László: Megkérdezte a polgármester urat, fel lehet-e sorolni, melyek azok az önként vállalt feladatok, amire nincs pénz az idén? Biczó Ernő: A évi költségvetés tervezet a közalkalmazottaknak eddig biztosított cafetéria juttatás 50 %-át tartalmazza. Ez évben a civil szervezetek támogatására sincs lehetősége az önkormányzatnak. Egyedül a Sportegyesület kap 1 millió forint támogatást, amire az állam normatív támogatást biztosít. A szociális juttatások közül nem tudtak tervezni a méltányosságból adható ápolási díjra, valamint a 70 év felettiek szemétszállítási díjának átvállalására. Ezt a juttatást a legvégsőkig tartották, de most már meg kell szüntetni. A fenti megszorításokkal 10 millió forintot tudnak spórolni. Az önként vállalt feladatok közül ez évben is biztosítani tudják az Bursa Hungarica ösztöndíjat, a közalkalmazottak cafetéria juttatásának 50 %-át, a kisbusz működtetését, a Decsi TV és a Decsi Kapu fenntartását. Az intézmények létszámát már nem lehet csökkenteni, ezzel nem tudnak spórolni. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Az iskolának szeptemberétől más lesz a fenntartója. Az elmúlt években millió forintot költöttek az épületre és a most megnyert napelemes pályázat is 25 millió forintos beruházást jelent. Ezzel mi lesz? Biczó Ernő: Nem lehet még tudni, hogy mi lesz. Várhatóan januárban nem csak a fenntartást és a munkáltatói jogot, hanem az épület tulajdonjogát is átveszik. Senki nem örül annak, hogy elveszik az iskoláját. Dr. Málnai János: A szociális ellátások csökkenni fognak, és a sport is csak 1 millió forintot kap. A Sárközi Lakodalom megtartásra kerül, de nem a költségvetésből, hanem pályázati pénzből. Az óvoda július 1-jével önálló intézmény lett, milyen összeggel támogatja az önkormányzat a fejkvótán kívül? Biczó Ernő: 50 % állami támogatás, 50 % önkormányzati finanszírozás biztosítja az intézmények működését. Az iskolánál van még a könyvtár. Az önkormányzat csak azt a pénzt tudja tovább adni, amit az államtól kap. Az önkormányzat Kft-ket hozott létre, amelyek várhatóan bevételt hoznak majd. Csak így lehet bármit is csinálni. A költségvetésből az önkormányzati feladatokat látják el, a Kft-k pedig pénzt hoznak, hogy fejleszteni is tudjanak. Vermes György: Az iskola épületének átvételével az önkormányzat vagyona jelentősen csökkeni fog. Ennek lesz-e kompenzációja? Mi lesz a tornacsarnokkal? Ha szükség lesz rá bérelni kell? Biczó Ernő: Igen. Nem tudnak mit tenni, ehhez kell igazodni. 5

6 Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Van-e remény arra, hogy február 29-ig megérkezik az állásfoglalás? Kérte, hogy a jegyző asszony ismertesse az állásfoglalás kérés lényegét. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A stabilitási törvény szerint likvidet tervezhet az önkormányzat úgy, hogy azt év végéig vissza kell fizetni. A költségvetési törvény támogatási lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű önkormányzatoknak, melynek feltétele, hogy működési hiány legyen. E két törvény véleménye szerint ellentmondásos, ezért kértek állásfoglalást, amely remélhetőleg hamarosan megérkezik. Hozzászólás nem hangzott el. következő határozatot hozta: Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II.08.) Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetés tervezetéről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet megvitatta, annak elfogadását a február 29-i képviselő-testületi ülésen újra tárgyalja. Határidő: február 29. Felelős: Biczó Ernő polgármester 3. Az ésszerű és takarékos gazdálkodást elősegítő intézkedési terv jóváhagyása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A képviselő-testület a évi költségvetési koncepció elfogadásakor intézkedési terv elkészítésére kérte fel a takarékosabb önkormányzati működés érdekében. Az intézkedési terv elfogadását javasolta. Vermes György: Ismertette a intézkedési terv tartalmát, majd ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság az intézkedési terv elfogadását javasolta. Szűkös költségvetés elé néznek, a tervben lévő takarékossági intézkedések is segítik a fennmaradást. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság az intézkedési tervet megvitatta, elfogadásra javasolta. Mindent meg kell tenni a takarékosság érdekében. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Izsák Kálmán: Már külső szerv is vizsgálta a hivatal működését, nem talált olyat, ahol takarékoskodni tudnának. Ezt maguknak kell megkeresni. Biczó Ernő: Véleménye szerint az intézményeknek is kellene ilyen tervet készíteni. 6

7 Több hozzászólás nem volt. következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (II.08.) Az ésszerű és takarékos gazdálkodást elősegítő intézkedési tervről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző által elkészített ésszerű és takarékos gazdálkodást elősegítő a jegyzőkönyv mellékletét képező - intézkedési tervet jóváhagyja. Határidő: Folyamatos Felelős: intézményvezetők, gépjárművezetők, dolgozók A határozatról értesül: Intézményvezetők Vargáné Eppel Erika pü. üi.-irányító Irattár 4. A Szülők a Gyermekekért Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés megszüntetése Biczó Ernő: A bérleti szerződés felbontását az indokolta, hogy január 1-től az alapítvány által bérelt épületben a Szoceg Nonprofit Kft. fogyatékkal élők nappali ellátását végzi. Javasolta a szerződés tervezet elfogadását. Velő István: Pénzügyi Bizottság a bérleti szerződés megszüntetésének elfogadását javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Kérte az alpolgármester urat, adjon tájékoztatást arról, hogy mi történik a volt jegyzőlakásban. Galambos Attila: Elindították a fogyatékkal élők nappali foglalkoztatását, ahol sérült gyermekeket és fiatal felnőtteket gondoznak nap közben. Kérte, hogy aki ismer olyan személyeket, akik e szolgáltatást igénybe vennék, az jelezze. Az intézményt a Szoceg Nonprofit Kft működteti, a férőhely 30 fő. Jelenleg 8 fő ellátottról gondoskodnak nap közben. Izsák Kálmán: A működéshez kisebb átalakításokra volt szükség. Ezek elkészültek? Galambos Attila: Igen, e nélkül nem is kaptak volna működési engedélyt. Több hozzászólás nem hangzott el. következő határozatot hozta: 7

8 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II.08.) A Szülők a gyermekekért alapítvánnyal kötött helyiségbérleti szerződés megszüntetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szülők a Gyermekekért Alapítvánnyal november 1-jén kötött helyiségbérleti szerződést közös megegyezéssel február 8. napján megszünteti. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: február 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester (szerződés aláírásáért) A határozatról értesül: Szülők a Gyermekekért Alapítvány Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár 5. Az étkeztetés szociális alapszolgáltatásra vonatkozó működési engedély visszavonásának megvitatása Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a működési engedély visszavonására irányuló határozatot elfogadásra javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta, mivel az étkeztetés szociális alapszolgáltatást a Szoceg Nonprofit Kft-nek átadták. K é r d é s : Izsák Kálmán: Az étkeztetés továbbra is az önkormányzat konyhájáról történik? Galambos Attila: Igen, ez is a működési engedély kiadásának a feltétele volt. Hozzászólás nem hangzott el. következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (II.08.) Étkeztetés szociális alapszolgáltatásra vonatkozó működési engedély visszavonása iránti kérelemről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete január 1-jétől a szociális alapszolgáltatásokat, így az étkeztetés szociális alapszolgáltatást is a Szoceg Nonprofit Kft. útján biztosítja. A képviselő- testület a 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. (1) és (2) bekezdésére tekintettel a Decs Nagyközség Önkormányzata részére I.B

9 3/2010. számon, étkeztetés szociális alapszolgáltatásra kiadott működési engedély visszavonását kezdeményezi. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a fenti működési engedély visszavonására irányuló kérelem aláírására. Határidő: február 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár 6. A Sárközi Lakodalom szervezésére irányuló szerződés tervezetek megvitatása Biczó Ernő: E napirend keretében kettő szerződés jóváhagyásáról kell a képviselőtestületnek döntenie. Az egyik a Sárközi Lakodalom szervezésére, a másik pedig a Sárközi Lakodalom internetes honlapjának elkészítésére vonatkozik. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a szerződések elfogadását javasolta azzal, hogy a szervezésre vonatkozó szerződés július 1-ig szóljon, az internetes honlap elkészítésére vonatkozó szerződésbe foglalják bele, hogy a weboldal és a honlap átjárható legyen, és 1 éves határozott időre kössék meg. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság mindkét szerződés-tervezet elfogadását javasolta a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosításokkal. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság is hasonlóan javasolta elfogadni a szerződéseket. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.08.) A Sárközi Lakodalom szervezésével kapcsolatos szerződés elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárközi Lakodalom szervezésére vonatkozó, Kindl Gábor vállalkozóval kötendő a jegyzőkönyv mellékletét képező - szerződést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: február 15. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Kindl Gábor vállalkozó; Vargáné Eppel Erika pü. üi.-irányító Irattár 9

10 következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (II.08.) A Sárközi Lakodalom internetes honlapjának elkészítésével kapcsolatos szerződésről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Sárközi Lakodalom internetes honlapjának elkészítésére, a JHZ Informatikai Kft-vel (7100 Szekszárd, Szakály testvérek u. 7/a.) kötendő a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződést elfogadja, felhatalmazza a polgármester annak aláírására. Határidő: február 15. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: JHZ Informatikai Kft. Vargáné Eppel Erika pü. üi.-irányító Irattár 7. A Sárközi Lakodalom szervezésének előzetes költségei Biczó Ernő: Ismertette, hogy a Sárközi Lakodalom keretében, június 30-án Pál István Szalonna és Bandája került felkérésre élő koncert megtartására. A rendezvény költsége ,- Ft + ÁFA. A másik rendezvény a kézfogó, ahol a Csurgó zenekar lépne fel, költsége ,- Ft. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az élő koncert megtartására vonatkozó a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodást fogadja el. Továbbá a Kézfogó ünnepség költségeire ,- Ft-ot állapítson meg. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (II.08.) A Sárközi Lakodalom rendezvényen élő koncert megtartására vonatkozó szerződésről Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a évi Sárközi Lakodalom rendezvényen Pál István Szalonna és Bandája élő koncertjének megtartására vonatkozó, a Bálvány Kft-vel (1122 Budapest, Széll Kálmán tér 13.) kötendő a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződést elfogadja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: február 15. Felelős: Biczó Ernő polgármester 10

11 A határozatról értesül: JHZ Informatikai Kft. Vargáné Eppel Erika pü. üi.-irányító Irattár következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (II.08.) A kézfogó megrendezéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárközi Lakodalom rendezvény előzményeként megszervezi a kézfogó ünnepséget, melynek költségeire ,- Ft összeget biztosít. Határidő: Folyamatos Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző irányító Irattár 8. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása Vermes György: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a rendeletet. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet, mely egyrészt szociális törvény változása, másrészt a spórolás miatti módosításokat tartalmazza, elfogadásra javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolta. Nehéz, de véghez kell vinni a spórolás miatt a megszorításokat. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Mint ahogy az egyeztetések során is elhangzott, a spórolás miatti változások tekintetében a tervezet hagy időt a felkészülésre. Az érintetteket pedig egyénileg fogják megkeresni a változással kapcsolatban. Több hozzászólás nem volt. következő rendeletet alkotta: 11

12 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, a 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében,33. (7) bekezdésében, 45.. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 47. (2) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 55/C. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: február 15. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző ( a rendelet kihirdetéséért) 9. A nemdohányzók védelmének helyi szabályairól szóló rendelet tervezet megvitatása Velő István: A Pénzügyi Bizottság a rendelet elfogadását javasolta. E problémára törvényi szabályozás van, a helyi rendeletben ehhez néhány konkrét dolgot tettek hozzá. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolta. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta, kérdés, hogy mennyire lehet ezt betartatni. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Felhívta a figyelmet arra, hogy a helyi rendelet megalkotása lehetőség, de nem kötelező. K é r d é s : Nagy László: Milyen szankciókat lehet alkalmazni, ha nem tartják be a szabályokat? Kondriczné dr. Varga Erzsébet: ,- Ft között lehet a bírság, de az intézményvezetőkre komolyabb bírság is kiszabható. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László: Bizottsági ülésen is felmerült, hogy a szociális otthonban e szabályokat hogyan lehet betartatni a gondozottakkal. Több hozzászólás nem volt. következő rendeletet alkotta: 12

13 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete A nemdohányzók védelmének helyi szabályairól Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény 2/A. - ában kapott felhatalmazás alapján a nemdohányzók védelmének helyi szabályairól szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: február 15. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző ( a rendelet kihirdetéséért) 10. A települési hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása Vermes György: A rendeletmódosítást a Pénzügyi Bizottság úgy javasolta elfogadni, hogy a 70 év felettiek szemétszállítási díját árpilis 1-jétől az önkormányzat ne támogassa. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet módosítását a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint. A bizottsági ülés több féle variáció felmerült, hogy az idősek hogyan tudnák megoldani, hogy kevesebb díjat kelljen fizetni. Egyik lehetőség, hogy 70 literes tároló edényre kötnek szerződést, vagy pedig a szomszéddal közösen használják a kukát. Mindkét variációhoz szerződést szükséges módosítani a szolgáltatóval. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a fentiek szerint javasolta a rendelet elfogadását. Javasolta továbbá, hogy az önkormányzat segítse az időseket a 70 l-es kuka vásárlásával kapcsolatban. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Izsák Kálmán: A szolgáltatóval felvette a kapcsolatot, az önkormányzat által támogatott 70 éven felüliek egyöntetűen 110 l-es kukára kötöttek szerződést. Az önkormányzat ennek megfelelően fizette a szemétszállítási díjat. Ha 70 literes tárolóedényre kötnének szerződést éves szinten 8.400,- Ft-ot tudnának spórolni. Sajnálatát fejezte ki, hogy ezt a támogatást meg kellett szüntetni. A választás után körzetekre osztották a települést. Javasolta, hogy mindenki segítse a körzetében élő időseket abban, hogy spórolni tudjanak. Vermes György: 170 főt érint e támogatás megvonása. Felajánlotta segítségét kedvezményes 70 l-es kuka vásárlása tekintetében. Izsák Kálmán: Jó megoldás lehet, ha a szomszéddal összefognak és ketten fizetik a 110-les kuka szállítási díját. Nagy László: Felhívta a figyelmet arra, hogy ezeket a lehetőségeket a 70 év alattiak is kihasználhatják. 13

14 Biczó Ernő: Indítványozta, hogy a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát tekintsék eredeti előterjesztésnek. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodásról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján a települési hulladékgazdálkodásról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: február 15. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző ( a rendelet kihirdetéséért) 11. Közalkalmazotti szabályzat módosítása Biczó Ernő: A közalkalmazotti szabályzat módosítás megvitatását javasolta. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság a szabályzat módosítását elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. következő határozatot hozta : Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata 15/2012. (II.08.) számú Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók illetményrendszeréről, juttatásáról és munkavégzésük egyéb szabályairól szóló szabályzat módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 141/2011. (VI.29.) számú határozatával elfogadott, az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók illetményrendszeréről, juttatásáról és munkavégzésük egyéb szabályairól szóló szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Szabályzat 7. (1) bekezdése második mondatából az és a konyhai dolgozók szövegrész törlésre kerül. 14

15 2. A Szabályzat 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: Védőruha juttatás Védőnő: évente 1 db fehér köpeny 1 pár papucs 2 pár cipő 2 évente 1 táska 1 esőköpeny 1 kabát. 3. A Szabályzat 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: Munkaruha juttatás Karbantartó: Évente 1 db kabát Évente 1 db nadrág 3 évente 1 db vattakabát 2 évente 1 pár bakancs Temetőgondnok: 3 évente 1 öltöny Évente 1 db ing 3 évente 1 db nyakkendő 2 évente 1 pár cipő 2 évente 1 db kabát Évente 1 db nadrág 3 évente 1 db vattakabát 2 évente 1 pár bakancs 4. A Szabályzat 4. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: Munka-, forma-, ill. védőruha juttatásra jogosító munkakör Összeg/ év Védőnő Mezőőr Karbantartó Temetőgondnok ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Határidő: február 13. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Decsi Konyha Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár 15

16 12. A évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése Biczó Ernő: Javasolta, hogy a közmeghallatás időpontját április 26-án 18 órára tűzze ki a testület. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta : Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (II.08.) Közmeghallgatás összehívásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV.7.) önkormányzati rendelet 13. -ának (1) bekezdésében foglaltak alapján közmeghallgatást tart április 26-án 18-órakor A közmeghallgatás helye: Nagyközségi Faluház (7144 Decs, Rákóczi u ) Napirendi javaslat: 1.) A nagyközségi önkormányzat évi költségvetésének és fejlesztési elképzeléseinek ismertetése Előterjesztő: Biczó Ernő polgármester Határidő: április 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a közmeghallgatás összehívásáért) 13. A Polgárőrség támogatásáról szóló 226/2011. (XI.09.) számú határozat módosítása Biczó Ernő: Javasolta, hogy a Polgárőr Egyesület támogatását ,- Ft-tal emeljék meg, mivel a tulajdonukban lévő gépkocsit a mezei őrszolgálat is használni fogja. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a támogatás megemelését. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta : Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (II.08.) A Polgárőrség támogatásáról szóló 226/2011. (XI.09.) számú határozat módosítása 16

17 Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 226/2011. (XI.09.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület a decsi Polgárőr Egyesület részére ,- Ft/év támogatást állapít meg január 1-től. Határidő: november 14. Felelős: Biczó Ernő polgármester (az értesítésért) A határozatról értesül: Vaskó Sándor a Polgárőr Egyesület elnöke Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár 14. Rendszergazdával kötött vállalkozási szerződés módosítása Biczó Ernő: Ismertette, hogy a rendszergazda feladatának bővülése miatt vált szükségessé a vállalkozási szerződés módosítására. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a szerződés módosítás elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. következő határozatot hozta : Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (II.08.) Rendszergazdával kötött vállalkozási szerződés módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és a Kingsys Bt. (7144 Decs, Babits u. 2.) között január 5-én kötött vállalkozási szerződés február 29-ei hatállyal az alábbiak szerint módosul: 1. A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul: A Megrendelő megbízza a Vállalkozót, hogy a jelen szerződés érvényességi ideje alatt az 1. számú mellékletben felsorolt számítástechnikai eszközökön a 2. számú mellékletben felsorolt tevékenységeket végezze el. 2. A szerződés 4. pontja a következők szerint módosul: A jelen szerződés 3. pontjában vállalt kötelezettség teljesítéséért a Megrendelő a Vállalkozónak havonta ,- azaz tizenötezer forint vállalkozói díjat fizet, amely alanyi adómentes. 3. A szerződés a következő 9. ponttal egészül ki: A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 4. A vállalkozási szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen szerződés 1. számú melléklete lép. 17

18 5. A vállalkozási szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is fennmaradnak. 6. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: február 29. Felelős: Biczó Ernő polgármester Határozatról értesül: Kingsys Bt. Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző-irányító Irattár 15. A Római Katolikus Plébánia épületének helyi védettség alá helyezése Biczó Ernő: Ismertette a Római Katolikus Plébánia igazgatójának kérelmét, melyben plébánia épületének helyi védettség alá helyezését kérte. A helyi védetté nyilvánítás pályázathoz szükséges, és a helyi építési szabályzat alapján, helyi értékvédelmi rendelet megalkotásával kezdeményezhető. Javasolta, hogy a képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a következő ülésre az értékvédelmi rendelet-tervezetet készítse el. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a helyi védetté nyilvánítással egyetértett. Javasolta a képviselőtestületnek kérje fel a jegyzőt, hogy a helyi értékvédelmi rendelet tervezetet a következő ülésre készítse el. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság javasolta a helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos folyamat elindítását. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság javasolta a rendelet tervezet elkészítését. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. következő határozatot hozta : Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (II.08.) A Római Katolikus plébánia helyi védettség alá helyezéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a katolikus plébánia igazgatójának kérelmét megvitatta, annak teljesítésével egyetért. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a február 29-i ülésre a helyi értékvédelmi rendelet tervezetét készítse el és adjon tájékoztatást az eljárás folyamatáról. Határidő: február 29. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 18

19 16. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulásnak fizetendő hozzájárulás meghatározása Biczó Ernő: Ismertette az előterjesztést, mely szerint a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Társulás társult önkormányzatainak az általános működési költségek fedezésére hozzájárulást kell fizetni. A Társulási Tanács határozata alapján a hozzájárulás mértéke 200,- Ft/Fő/év, a települések szavazati joga alapján. Decs település 1880 szavazattal rendelkezik, így a fizetendő hozzájárulás ,- Ft évre. Javasolta az írásos határozati javaslat elfogadását. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadásával egyetértett. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a hozzájárulás megállapításával egyetértett. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. következő határozatot hozta : Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2012. (II.08.) A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás részére évre fizetendő hozzájárulásról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás évi működési költségeinek fedezésére forint összegű hozzájárulást fizet a társulás részére. A képviselő-testület a fenti hozzájárulást a évi költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület az éves hozzájárulás első negyedévre esedékes összegét március 10-ig, a fennmaradó összegét minden hónap 10-éig időarányosan fizeti meg. Határidő: március 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: - Pénzügyi ügyintéző-irányító - Irattár - Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás (7144 Decs, Fő u. 23) 17. Decs Tesz-Vesz Óvodába kazán vásárlása Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy az óvodába szükségessé vált 1 db kazán vásárlása. A kazán beszerzése kedvezményes áron ,- Ft+ ÁFA, a beszerelést a 19

20 fűtéskorszerűsítést végző vállalkozó ingyenesen vállalta. Javasolta, hogy a kazán beszerzésére biztosítson fedezetet a képviselő-testület. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság egyetértett a kazán beszerzésével. Javasolta, hogy amennyiben pályázati lehetőség lesz, a óvoda épületének szigetelését is végezzék el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. következő határozatot hozta : Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (II.08.) Decs Tesz-Vesz Óvodába kazán vásárlásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Tesz- Vesz Óvoda részére, annak biztonságos működtetése érdekében ,- Ft + ÁFA összeghatárig egy új kazán vásárlásáról határoz. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító 18. Kérdések, interpellációk, egyebek. Vermes György: Az állati hulladékok elszállításáért és kezeléséért évente 2 millió forintot fizet ki az önkormányzat. A tároló mindig tele van, véleménye szerint vidékről is ide hordják az állati tetemeket. Ennek felderítésére a lakosság segítségét kérte. Izsák Kálmán: Ismét felvetődött a kóbor ebek problémája a SZOKS Bizottság ülésén. Tavasszal újabb akciót kellene szervezni. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A Tolna Megyei Kormányhivatal segítséget kért abban, hogy tájékoztassák a vendéglátó egységek tulajdonosait, hogy ittas személyeket ne szolgáljanak ki, ezzel elkerülendő a balesetek ill. a fagyás előfordulása a rendkívüli időjárás alatt. Kérte a lakosságot is, hogy erre figyeljenek oda. Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy 32 q tűzifát biztosított a Gemenci Erdőgazdaság, amit 8 rászoruló családnak ki is osztottak. 18. Tanulmányi támogatás visszafizetésével kapcsolatos kérelem A képviselő-testület e napirendi pontot az Ötv. 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 20

21 Több tárgy nem volt, Biczó Ernő polgármester a képviselő-testület ülését 19 óra 15 perckor bezárta. Kmft. B i c z ó Ernő Kondriczné dr. Varga Erzsébet polgármester jegyző 21

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség és Őcsény Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-31/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 22-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 22-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 30-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 30-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-20/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-33/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 190/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-39/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 25-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 25-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-19/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám. Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám. Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság június 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság június 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 8/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 39-46. TARTALOMJEGYZÉK 39/2015.(VI.17.) PBH.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 14-i. rendkívüli, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 14-i. rendkívüli, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 14-i rendkívüli, nyílt üléséről Tartalomjegyzék 113/2015. (VIII.14.) Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-4/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 70/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18:00 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 206 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. december 12.-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza polgármesteri iroda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-án megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-án megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben