Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól"

Átírás

1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól Győr, november 14. Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

2 Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól Tisztelt Közgyűlés! Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében - a bizottságok feladat- és hatásköréről - és 3. mellékletében - a településrészi önkormányzatok feladat- és hatásköréről - meghatározottak alapján, a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozták: GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG 117/2013. (IX. 27.) GATUBI HATÁROZAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a 104/2013. (IX. 18.) GATUBI határozata módosítására kerüljön, a Győr, Baross G. u. 31. szám alatti 7158/7/A/5 hrsz-ú 150,6 m2 nagyságú irodahelyiség a pályázati eljárásból való kivonása miatt. 118/2013. (IX. 27.) GATUBI HATÁROZAT 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a Győr, Köztelek u. 21. szám alatti 8353/1 hrsz.-ú 157,0 m2 nagyságú üzlethelyiség pályázati eljárás mellőzésével, 5 év határozott időre, illetve a Győri Dózsa Sporttelep beruházásának elkészültéig szóló feltétellel történő bérbeadásához HG Hungary Kft. részére sporttevékenység folytatás céljából. 2.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága egyetért a Győr, Köztelek u. 21. szám alatti üzlethelyiség bérbeadása során Bérbeadó GYŐR- SZOL Zrt. által megállapított kedvezményes bérleti díjnagyságával. 121/2013. (X. 9.) GATUBI HATÁROZAT 1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a Győr, Újkapu u szám alatti 6534/1/A/52 hrsz-ú 152,73 m2 nagyságú üzlethelyiség pályázati eljárás mellőzésével, 5 év határozott időre történő bérbeadásához az Országos Sportegészségügyi Intézet részére, sportorvosi rendelő kialakítása céljából. Bérbeadás kezdő időpontja a helyiség birtokba adásának napja. 2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága nem ért egyet azzal, hogy az Országos Sportegészségügyi Intézet a Győr, Újkapu u szám alatti üzlethelyiség átalakítása során felmerülő, számlával igazolt és az Önkormányzat által elismert költségeit a bérleti díjból levonhassa. 1

3 SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG 1090/2013. (X. 7.) SZELBI HATÁROZAT A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság jóváhagyja az önkormányzati bérlakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és építés támogatásáról szóló 24/2011. (IX. 29.) GYMJVÖ rendelet 19. -a alapján a Győr, Aradi vértanúk útja 18. II/8., a Győr, Babits M. u. 20/A. III/2., a Győr, Lukács S. u. 17. I/4. és a Győr, Zechmeister u. 9. I/4. sz. alatti bérlakások piaci lakbérrel történő hasznosítását. 1091/2013. (X. 7.) SZELBI HATÁROZAT A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság a felújításra meghirdetett bérlakás pályázat kiírását elfogadja. 1092/2013. (X. 7.) SZELBI HATÁROZAT A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság az előzetes regisztrációval meghirdetett bérlakás pályázat kiírását elfogadja. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 116/2013. (X. 10.) PÜBI HATÁROZAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználására tett javaslatot. A bizottság egyetért azzal, hogy az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap terhére a Szent Vid emlékhelyen esőbeálló felújítására pénzeszközátadás keretében ,- Ft átadásra kerüljön a GYŐR-SZOL Zrt. részére. GYŐR-BÁCSA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 22/2013. (X. 4.) Győr-Bácsa Trö. HATÁROZAT 1. Győr-Bácsa Településrészi Önkormányzatának Képviselő-testülete évi költségvetési kerete terhére ,- Ft támogatást nyújt az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 13. számú Idősek Klubja számára a városrészi Idősek-napi ünnepség lebonyolítási és vendéglátási költségeinek finanszírozására. 2. A Képviselő-testület évi költségvetési kerete terhére ,- Ft támogatást nyújt a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér részére a Bácsai Művelődési Házban megrendezendő Mikulás ünnepség költségeire. 3. A Képviselő-testület évi költségvetési kerete terhére ,- Ft támogatást nyújt az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény számára a Bácsai Gyöngyvirág Nyugdíjasklub működéséhez szükséges eszközök költségeinek finanszírozására. GYŐR-GYIRMÓT TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 17/2013. (X. 3.) Győr-Gyirmót Trö. HATÁROZAT Győr-Gyirmót Településrészi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Részönkormányzat évi költségvetési kerete terhére ,- Ft, azaz Hatvanezer forint összeget biztosít a Marcaltáj helyi újság karácsonyi számának kiadási költségeire. 2

4 GYŐR-LIKÓCS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 11/2013. (IX. 24.) Győr-Likócs Trö. HATÁROZAT Győr-Likócs Településrészi Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési keretének a terhére ,- Ft, azaz Egyszázhúszezer forint összegű támogatást nyújt a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ részére hozzájárulásként a Likócsi Közösségi Házban működő Likócsi Dalkör szeptemberi kirándulásának költségeihez. 12/2013. (IX. 24.) Győr-Likócs Trö. HATÁROZAT Győr-Likócs Településrészi Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési keretének terhére ,- Ft, azaz Egyszázhúszezer forint összegű előirányzat biztosítását kéri Győr-Szentiván Településrészi Önkormányzata részére, a Tűzhely című időszaki kiadvány évi kiadása költségeinek megtérítésére. 15/2013. (X. 22.) Győr-Likócs Trö. HATÁROZAT Győr-Likócs Településrészi Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési keretének terhére ,- Ft, azaz Egyszázhuszonhétezer forint bruttó összegben megrendeli a Star-Brand Kft.-től (1027 Budapest, Horvát u ) a likócsi Mikulás Ünnep és a Mindenki Karácsonya rendezvények lebonyolítását. 16/2013. (X. 22.) Győr-Likócs Trö. HATÁROZAT Győr-Likócs Településrészi Önkormányzatának Képviselő-testülete ,- Ft, azaz Hetvenezer forint támogatást biztosít pénzeszköz átcsoportosítás keretében a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ számára az Idősek Napi rendezvény lebonyolításához. A támogatás összege a Győr-Likócs Településrészi Önkormányzata évi keretét terheli. GYŐR-SZENTIVÁN TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 25/2013. (IX. 3.) Győr-Szentiván Trö. HATÁROZAT Győr-Szentiván Településrészi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Településfejlesztési Főosztályát, hogy a 19-es út átjárhatóságának, valamint balesetveszélyes útszakaszának megszüntetése érdekében vizsgálja meg a Kálmán Imre úti lakosok igényét és tegye meg a lakosság érdekeit szolgáló intézkedéseket. 26/2013. (IX. 3.) Győr-Szentiván Trö. HATÁROZAT Győr-Szentiván Településrész Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrészért végzett odaadó és önzetlen munkájának elismeréseként Pesti István urat évben a Falu embere elismeréssel jutalmazza, mely oklevéllel és egy bronzemlékplakettel jár. 27/2013. (IX. 3.) Győr-Szentiván Trö. HATÁROZAT 1. Győr-Szentiván Településrészi Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési keretéből ,- forint keretösszeget biztosít a településrész területén megvalósuló hulladékgyűjtő akció megszervezésére. 3

5 2. A Képviselő-testület felkéri a Részönkormányzat elnökét a szemétgyűjtési akció megvalósításához szükséges szerződés megkötésére, valamint az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására és dokumentumok aláírására. 28/2013. (IX. 3.) Győr-Szentiván Trö. HATÁROZAT Győr-Szentiván Településrészi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy részvételével támogatja a évi Győr-Szentiváni Szüreti Nap keretében megrendezésre kerülő főzőversenyt, valamint úgy dönt, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a rendezvényre meghívja Alistál, illetve a Szentiváni Charta Baráti Kör Egyesület tagtelepüléseinek képviselőit, melynek képviselőit fogadja. 29/2013. (IX. 3.) Győr-Szentiván Trö. HATÁROZAT 1. Győr-Szentiván Településrészi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2013. (III. 5.) Győr-Szentiván Trö. határozat 1. pont b) alpontját az alábbiak szerint módosítja: b) Külső szervek és önkormányzati intézmények támogatása: ,- Ft 2. Győr-Szentiván Településrészi Önkormányzata képviselő-testülete a 9/2013. (III. 5.) Győr- Szentiván Trö. határozattal felosztott, évi költségvetési keretéből előirányzat-lebontás keretében az alábbi önkormányzati intézmények lentebb meghatározott összegű támogatásáról dönt: a) - a Szentiváni Óvoda részére játékvásárlásra ,- Ft, b) - a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ részére ,- Ft az alábbi felosztás szerint: az Aranyeső Nyugdíjas Klub részére ,- Ft, a Régi Barátok Köre Klubja részére ,- Ft, a Barátság Férfiklub részére ,- Ft, a Wass Albert Irodalmi Klub részére irodalmi est tartása, illetve kirándulás céljára ,- Ft, a Cserók Néptánc Együttes részére felszerelés vásárlása és fellépések költségeire ,- Ft, a Cserók Nótaklub részére ,- Ft, saját rendezvények szervezéséhez ,- Ft, 3. Győr-Szentiván Településrészi Önkormányzata képviselő-testülete a 9/2013. (III. 5.) Győr- Szentiván Trö. határozattal felosztott, évi költségvetési keretéből előirányzat-lebontás keretében az alábbi külső szervek lentebb meghatározott összegű támogatásáról dönt: a) - a Keresztelő Szent János Plébánia Genesius Színjátszó Köre részére ,- Ft, b) - a Győrszentiváni Polgárőr Egyesület részére működési költségeik finanszírozásához ,- Ft, c) - a Magyar Cserkészszövetség 702. sz. Kanizsai Orsolya Cserkészcsapata részére működési költségeinek fedezésére ,- Ft, valamint d) - a Magyar Vöröskereszt Győr Város Területi Szervezete részére véradás és véradó rendezvények szervezéséhez ,- Ft. 4. Győr-Szentiván Településrészi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Részönkormányzat elnökét az 3. pontban szereplő támogatások átadása céljából a pénzeszköz-átadási megállapodások előkészítésére és aláírására megkötésének kezdeményezésére, valamint az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátására. 4

6 33/2013. (X. 1.) Győr-Szentiván Trö. HATÁROZAT 1 Győr-Szentiván Településrészi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2013. (III. 5.) Győr-Szentiván Trö. határozat 1. pontjának első sorában szereplő összeget ,- Ft-ról ,- Ft-ra módosítja. 2. A Képviselő-testület a 9/2013. (III. 5.) Győr-Szentiván Trö. határozat 1. a) pontjában szereplő összeget ,- Ft-ról ,- Ft-ra módosítja. 3. A Képviselő-testület a 9/2013. (III. 5.) Győr-Szentiván Trö. határozat 1. b) pontjának szövegét kiegészíti a következővel: b) Intézmények, klubok, szervezetek támogatása: ,- Ft, Szentiváni Bölcsőde részére ,- Ft Idősek Napközi Otthona részére Idősek Napi rendezvényéhez ,- Ft. Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ József Attila Kórusa részére ,- Ft, 4. A Képviselő-testület a 9/2013. (III. 5.) Győr-Szentiván Trö. határozat 1. d) pontjában szereplő ,- Ft összeget ,- Ft-ra módosítja. 5. A Képviselő-testület a 9/2013. (III. 5.) Győr-Szentiván Trö. határozat 1. pontját kiegészíti egy új e) ponttal, melynek szövege a következő: e) Hulladékgyűjtési akciók szervezésére és lebonyolítására ,- Ft (a 125/2013. (V. 31.) Kgy. határozat 4. pontja szerint). 35/2013. (X. 1.) Győr-Szentiván Trö. HATÁROZAT 1. Győr-Szentiván Településrészi Önkormányzatának Képviselő-testülete a október 5-i szemétgyűjtési akcióhoz szükséges költségeket a 125/2013. (V. 31.) Kgy. határozat 4. pontja szerint a Településrészi Önkormányzat részére meghatározott ,- forintos keretösszeg terhére biztosítja. 2. A Képviselő-testület felkéri a Részönkormányzat elnökét a szemétgyűjtési akció megvalósításához szükséges szerződés megkötésére a GYŐR-SZOL Zrt-vel, valamint az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására és dokumentumok aláírására. 37/2013. (X. 1.) Győr-Szentiván Trö. HATÁROZAT 1. Győr-Szentiván Településrészi Önkormányzatának képviselő-testülete a évi költségvetési kerete terhére ,- Ft, azaz harmincezer forint nyomravezetői díjat ajánl fel a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság részére, továbbá biztosítja a nyomravezetői díj után fizetendő adó és járulékok költségeit, együttesen ,- Ft-ot azaz ötvennyolcezer-egyszázhatvannyolc forintot. 2. A Képviselő-testület felkéri a Részönkormányzat elnökét a pénzeszköz átadás megvalósításához szükséges szerződés megkötésére, valamint az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására és dokumentumok aláírására. HATÁROZATI JAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatai közül az 1. sz. mellékletben foglalt határozatokat tudomásul veszi. Győr, november 14. Borkai Zsolt polgármester 5

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 4/2015.(I.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

Az Önkormányzat a vételi ajánlattal 2013. október l-jén megkereste Tóth Ferenc Gyulát, az ingatlan tulajdonosát.

Az Önkormányzat a vételi ajánlattal 2013. október l-jén megkereste Tóth Ferenc Gyulát, az ingatlan tulajdonosát. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a 270/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

70/2014. (II. 27.) Kt. határozat

70/2014. (II. 27.) Kt. határozat rendes ülésének könyvéből: 70/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának elfogadja a RÉGIÓ 2007 Kft. beszámolóját a személyszállítás költségének, bevételének és a szolgáltatás minőségi

Részletesebben

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

(1) A Rendelet 8. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Rendelet 18. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 8. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Rendelet 18. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint.

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint. . napirendi pont EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MOSODÁJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE Az Egyesített Egészségügyi és Szociális

Részletesebben