A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014"

Átírás

1 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

2 Feltámadás mindenütt Kedves Testvérek! Kedves testvérek választások napján, közel a föltámadás napjához, nehéz elkerülni, hogy össze ne kapcsoljam az egyén emberi lélek számára legnagyobb reményt adó eseményt, és azokat a reményeket, amelyeket az emberek a lelkünkben hordoznak. Remény a lélek számára és a lélek reménye. A kettő valóban összekapcsolódik. Ugyanis mindennek a természetfölötti világban kell, hogy legyen materiális végződése. Vagyis kell, hogy legyen evilágban is valamilyen jelentősége, kapcsolata evilággal. A föltámadást nemcsak az életünk végén kel megtapasztalni, hanem már itt ezen a világon munkálni kell azt. Mit jelent az, hogy ezen a világon, szó szerint a saját környezetünkben munkálni kell a majdani feltámadást, mégpedig a jelenkor közvetlen környezet életre keltésével? Mondhat egy politikus bátorító szavakat, valóban erőt önthet az elcsüggedt szívekbe, de a helybeliek szívből fakadó álmai, erőfeszítései fognak a dolgokon igazán változtatni. Teréz anya egy mondatban összefoglalja életfelfogását: Ne várjatok vezetőkre! Csináljátok ti magatok! Emberről emberre. Ez azt is jelenti, hogy mindenki a maga helyén igenis vezető lehet és másokat is vezetővé tehet. Mit is kellene vezetni? Bizony ez szolgálatot jelent. Teréz anya azt is mondhatná Ne várjatok szolgákra - akik majd helyettetek megcsinálnak mindent! Ti szolgáljatok! Emberről emberre. Így alakulhat át környezetünk, ha azt elkezdjük szolgálni. Kereszténységnek sok alapelve van. Az egyik lehetne ez is: Bármivel is kerülsz is kapcsolatba, tedd azt a lehető legjobbá. Az én rövid élettapasztalatom alapján mondhatom, csakis abból lett valami, amiért nagyon sokat dolgoztak, amin nagyon sokak dolgoztak. Az ember, amikor körbe néz a világban, látja a sok igazságtalanságot, látja az egyenlőtlenségeket, látja az elmaradottságot és látja a rettenetesen nagy hiányokat. Ezeket nem az Isten adja, hanem furcsa ezt mondani, Isten rábízta a mi szabad akaratunkra. Ugyanis nem foghatjuk senki másra azt, ha nincsenek eredmények, vagy ha lesznek, akkor joggal legyünk büszkék magunkra. Tehát akármerre nézünk, nem problémákat, hanem potenciális lehetőségeket kellene látnunk. Mert ha mi a problémákat látjuk csak - amitől félni kell - jönnek majd bátrak, akik nem félnek, hanem a lehetőségeket helyettünk ki fogják használni, fel fogják használni. Utána moroghatunk, miért vannak egyenlőtlenségek. A Tahiban működő Jézus Szíve Társasága (Népleányok) lelkigyakorlatos házában Páter Bírónak van egy mondata falon: Az a emberiség legnagyobb tragédiája, hogy a rosszak bátrak a jók pedig gyávák. Én is azt kívánom húsvétra mindenkinek, hogy legyünk minél jobbak és minél bátrabbak, és ha észrevettük valami megoldható feladatot, lehetőséget, ne várjunk senkire, ez a feladat a miénk, mert mi vettük észre, nyerjünk meg másokat, hogy el is tudjuk végezni feladatunk. feria E havi imaszándék: Imádkozzunk Hazánkért és Városunkért, hogy mindenütt, minden lélekben megtörténjen a feltámadás. 1

3 Visszatekintő Fülöp kurzus Nagy örömmel mondhatom, a mostani Fülöp kurzusnak is beértek a gyümölcsei. Sok testvérünk közelebb került az Istenhez és biztos vagyok benne Isten által megálmodott önmagához. Nagyon remélem, Isten Szeretetének forró élménye a színről színre látásig ott fog izzani szívükben, és imáikban mindig bele tekintenek ebbe az örök ajándékba. Ekkora Szeretet-ajándékot nem lehet tartogatni. Nagy bizalommal remélem, Jézus meghívja őket, hogy aktívabban vegyenek részt mások felébresztésében, megerősítésében. Kedves Fülöpösök! Szükség van rátok! Mert a pap nem tud mindenkivel olyan baráti, bensőséges viszonyt felépíteni, mint amilyennel barátaitokat, ismerősötöket szeretitek. Nektek kell kapoccsá válnotok barátaitok, ismerőseitek között. Biztatok, mindenkit lélekben készüljön a következő Fülöp kurzusra. A Fülöp kurzus közössége nem szándékozik egy újabb közösség lenni, hiszen mindenkit az eddigi közösségében kíván megerősíteni. Hanem csak egy híd szeretne lenni, amely segíteni kíván abban, hogy a plébánia egy szívvé váljon. Mert az örök életben ez lesz a sorsunk, Jézus Szívében egy Szív leszünk! feria keresztútjárás 04.04,6,11,16,18. Már hagyományként mondhatjuk, hogy a nagyböjtben esedékes pénteki keresztútjárásokat plébániánk közösségei végzik: Idei menetrend: március 7 Énekkar március 14 Karitász csoport március 21 elmaradt március 28 Családos közösségek április 4 Hittanos csoportok április 6 Családok keresztútja április 11 Cserkészek április 16 Szeretetláng csoport Az április 6-án a ½ 10-es mise után a családok keresztútjárásra előreláthatólag a Klissza dombra fognak kisétálni, babakocsival is járható úton. A jelentkezéseket Tarján Gabi gyűjti docs.google.com-on. Úgy tűnik, hogy még vannak kiadó stációk. Persze, mindenki más is mehet e keresztútjárásra is. Ez is lehet közösségi esemény. Az április 16-ai, Szeretetláng csoport keresztút járását a magzatokért ajánlja fel, pontosabban a magzatok védelméért közbenjáró imaalkalomként. Április 18. Nagypénteki keresztút járás : 15:00 óra, régi temető (jó idő esetén) 2

4 Egy férfias este összegzése Szent József ünnepén, az esti szentmisére a férfiak és fiúgyermekek külön meghívást kap-tak. A szentbeszéd után minden egyes férfiember személyes áldást kapott. Ebből az alkalomból, Szent József tiszteletére, férfi estet tartottunk a plébánia pincéjében. A napi evangéliumhoz kapcsolódva, egy rövidebb, prezentációval összekapcsolt beszélgetést folytattunk, zsíros kenyér falatozgatása és borozgatás mellett. Az evangéliumban ezt olvastuk: Férje, József igaz ember volt [Mt1,19] Mert szeretnénk, és jó volna hasonlítanunk Szent Józsefre, próbáltunk választ keresni arra, hogy mit kell értenünk azon, hogy igaz ember? A szentírásból vetítettünk ki idézeteket, melyek erre adhatnak magyarázatot és feleletet, és segítségül hívtuk Richard Rohr ferences szerzetes gondolatait is, az Emelkedő zuhanás című könyvéből. Nem szerettünk volna nyersen és idegenül tájékozódni a kérdésben, azért meghallgattuk egymás véleményét is. A felvezető gondolatok így szóltak:»igen, ma erről szeretnék többet megtudni, hogy ki valójában az igaz ember? Kit tiszteljek Szent Józsefben, abban az emberben, aki Istennek megfelelt arra, hogy az istenfiút evilági valóságba bevezesse, de el ne térítse! Ferenc pápa, Szent József ünnep kapcsán ezt a gondolatot említi: "súlyos tévedés lenne azt gondolni, hogy egy apa és egy anya nem tehetnek semmit azért, hogy gyermekeik növekedjenek Isten kegyelmében. József úgy nevelte Jézust, hogy növekedjen korban, bölcsességben és kegyelemben. Ebben a három dimenzióban segítette növekedését. " Megfelelhetek én az igaz ember kritériumnak? Merjünk kérdezni Istentől, választ is várva Tőle. Kezdhetjük mi is a párbeszédet Istennel. Úgy férfi módon - akár vitatkozva is vele, vagy feleselve, esetleg kétkedve, vagy igazságot keresve, igazunkkal szembe állítva is akár. Nem kell, hogy állandóan kérésekkel ostromoljuk, amire talán nem is tud választ adni, mert számára annyira együgyű, érthetetlenek kéréseink, vagy suták, esetleg oktalanok.«a Préd 7, 20;29 el mindannyian egyetértettünk: Nincs a földön olyan igaz ember, aki csak jót tenne, és sohasem vétkeznék. [...] Lásd, csak ezt találtam: Isten az embert igaznak teremtette, de sokféle mesterkedésbe ártja magát. Abban megnyugodtunk, hogy igaz ember sem csak jóra képes. Az igazság meghatározásában már több vita merült fel. A Péld 4,18 Az igaz ember útja, mint a hajnal pirkadása, egyre világosabb, míg fényes nap nem lesz - bizony jóleső volt e versben megtalálni a re- 3

5 ményt. Amihez Rohr gondolata még bátorítást is adott: A Fény máshonnan jön, mégis bennünk kell visszatükröződnie, akik még járjuk az utat. Abban nagyjából egyetértettünk, hogy az igaz ember egyik kritériuma, hogy Istenhívő. Nagy dilemmát okozott, hogy mi köze van a magunk igazságának Isten igazságához. Ugyanakkor arra is választ kerestünk, hogy meghatározható-e egzakt módon az, hogy mit ér számunkra a jó fogalma. Próbáltunk egymáshoz közelíteni a válaszainkkal, de talán Rohrnak az a kijelentése segíthet a helyes megfogalmazásban, hogy már most abban az örök áramlásban vagyunk, amelyet a keresztények a Szentháromság isteni életének neveznek. Mert, ha a teremtmény a Teremtője áramlásába képes bele állni, akkor talán sikerül Vele megtalálni a maga válaszát arra, mi az igaz, és mi a jó a számára. Anélkül, hogy mindenkinek a maga válaszát megkérdőjeleznénk, arra volt a találkozásunk és dialógusunk alkalmas, hogy felvessük azokat a kérdéseket, melyekre egész életünkön keresnünk kell a válaszunkat. Tudomásul véve, hogy a válaszunk mindig attól függ, hogy utunkon - melyet Krisztussal igyekszünk járni éppen hol tartunk. Isten talán nem vár többet tőlünk, mint azt, hogy haladjunk; hiszen, minden vágya arra irányul, hogy egyszer találkozzunk. Rohr ezt így fejezi ki: Mindössze annyit tudunk visszaadni és Isten sem vár tőlünk mást -, mint hogy alázatosan és büszkén visszaszolgáltassuk azt a terméket, amelyet kaptunk és amely mi magunk vagyunk! Ha hihetek a szenteknek és a misztikusoknak, ez a késztermék becsesebb Isten szemében, mint amekkora értéke látszólag számunkra van. Vezessen bennünket utunkon a bölcsesség könyvének szava: ha valaki az igazságosságot kedveli, akkor amit ő elér, az erény: mértékletességre, okosságra, igazságosságra és erősségre tanít. Ezeknél nincs hasznosabb az életben az ember számára. [Bölcs 8,7]. Ezzel a bánásmóddal arra tanítottad népedet, hogy az igaz legyen emberszerető, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy a bűn után (időt) adsz a bűnbánatra. [Bölcs 12,19] Eközben jól is laktunk, és a bor is elfogyott. Istennek legyen dicsőség, embernek pedig békesség! NJ Tríduum Március (csütörtöktől szombatig) voltak a templomban az esti 6 órás szentmisék keretében lelkigyakorlatos szentbeszédek, melyett Heiter Róbert OPrem atya tartott. Miközben tanulmányi szabadságát töltötte itthon, és sikeresen államvizsgázott. Gratulálunk neki! Szeretettel köszönjük Heiter Róbert, Gottfrid testvérünknek a nagyböjti tríduum megtartását és a gyóntatást. 4

6 Ünnepelt a pomázi cserkészcsapat Ebből az alkalomból kérdeztem Babos Gábort, aki részt vett a március 23-ai ünnepi szentmisén és az azt követő ünnepségen is, amit a Plébánia közösségi házában tartottak meg a cserkészek és a meghívottak. - Te magad is tagja vagy, vagy csak voltál a pomázi cserkészcsapatnak? Tulajdonképpen csak voltam. Az egyetem elvégzése után Timivel összeházasodtunk, és Szegeden telepedtünk le, így már hétvégénként sem jártunk haza. Ennek megfelelően átjelentkeztem az egyik szegedi cserkészcsapatba, így hivatalosan most is annak vagyok tagja. Arra viszont büszke vagyok, hogy a csapatból - Farkas Zsuzsi után - második vagyok, aki magam is itt cserkészkedtem, és már a gyermekeim is gyarapítják a csapatot. - Talán vezetője is voltál. Melyik időszakban? Igen, az ezredforduló körül voltam négy évig a csapat parancsnoka. Elődöm Zöldy Imre volt, utánam pedig Vida Balázs következett. Nagyon szép emlékeim vannak a csapat vezetéséről, elég sok dolgot sikerült útjára indítani, amelyek többé-kevésbé máig is működnek, bár nem volt könnyű az időszak, hiszen Szegeden egyetemistáskodtam, így személyesen csak hétvégéken találkoztunk. A helyzet pedig tovább fokozódott, amikor egyegy szemesztert Németországban és Olaszországban töltöttem. Ezekben az években havonta t írtam, ami naponta nem ritkán tucatnyi levelet jelentett. - Mi a cserkészcsapat neve és jelszava? A csapatnak hivatalos neve "937. számú Szent Tarzicius cserkészcsapat". A számot még a háború előttről örököltük, félig-meddig egy sorszám. Magyar sajátosság, hogy az ország öszszes csapatának van egy saját sorszáma. Szent Tarzíciusz a ministránsok és az elsőáldozók védőszentje, ám azt nem tudom, hogy miért ilyen furcsa az írásmódja a csapat nevében. Egyetlen általam ismert nyelven sem írják így... - Miben foglalnád össze a pomázi cserkészek szerepét, és jelentőségét? 5

7 A cserkészet ifjúságnevelő mozgalom. Kirándulunk, táborozunk, főzünk, tüzet rakunk - de ez mind csak a "csomagolás". A lényeg az, hogy miközben a fiatalok ezeket végzik, alakulnak, nevelődnek, és egy sor pozitív tulajdonságot magukba építenek, reményeink szerint erkölcsösebbek, (jó értelemben) keményebb fából faragottabbak, talpraesettebbek lesznek, talán több lesz az önbizalmuk, mint cserkészet nélkül lenne, egyszóval jobban megállhatják helyüket az életben. Az egyház szempontjából úgy szoktunk fogalmazni, hogy a cserkészet a gyakorlati keresztény életre nevel. A plébánia szempontjából pedig azért nagy a jelentősége, hiszen alighanem a cserkészcsapat az egyetlen komolyabb ifjúsági csoport az egész egyházközségben, ráadásul dinamikusan gyarapszik, idén már az aktív ("nettó") létszám is közelít a 100 főhöz. A társadalmi változások a cserkészetet sem kerülik el: éve gyakorlatilag minden cserkész hívő (jórészt, de nem kizárólag) katolikus volt, hittanra, szentmisére jártak. Ma, talán ha a csapat fele tartozik az egyházhoz, a másik fele nem. Ez többféle módon értelmezhető, de talán az a helyes, ha ezt egyfajta pre-evangelizációs lehetőségként fogjuk fel. - Mit ünnepel most a cserkészcsapat? A cserkészcsapat - először ben jött létre, a Pomázon oly sok mindent útjára indító Leidinger Gyula bábáskodása mellett. Elképzelhető, hogy az indulásban szerepet játszott az 1933-as gödöllői cserkész világtalálkozó, a dzsembori sikere is. Sajnos akkoriban még a 15 évet sem érte meg, hiszen 1948-ban a kiépülő kommunista diktatúra az összes civil szervezettel együtt a cserkészetet is betiltotta. (Formailag ez úgy zajlott, hogy a cserkészszövetség "egyesült" az úttörőszövetséggel, amely később igen sokat merített a cserkészettől legyen szó pedagógiáról, az úttörők 12 pontjáról - vagy ingatlanvagyonról.) Több mint 40 év szünet után 1988 táján éppen környékünkön, Szentendrén indult meg újra a mozgolódás a cserkészet újjáalapítása körül. A pomázi cserkészcsapat hivatalosan 1991-ben jött létre másodízben, és azóta is folyamatosan működik, tehát elmondhatjuk, hogy "második korszaka" immáron jóval hosszabb, mint az első volt. - Mekkora létszámú ifjúságot tömörít ma e szervezet? A Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ) létszáma nagyjából fő, és az utóbbi években ez örvendetesen gyarapszik. Szemlátomást van rá társadalmi igény, egyre több településen merül fel, hogy cserkészcsapatot kellene indítani. Körülbelül feleennyi cserkész van még a határon túli magyar cserkészszövetségekben és a 6

8 nyugati magyarságot tömörítő Külföldi Magyar Cserkészszövetségekben. A cserkészmozgalom világszervezete (WOSM), amelynek magyarországi tagja az MCSSZ kb. 37 millió taggal büszkélkedhet, és így a világ legnagyobb civil szervezete. Újabb 10 millió tagja van a Lánycserkész Világszervezetnek (WAGGGS), és a két nagy ernyőszervezeten kívül is sok száz kisebb-nagyobb cserkészszerű szervezet működik a világban. S ha tágan értelmezzük, akkor ide számíthatunk még sok tízezer magyart és világszerte sok százmillió embert, akik rövidebb-hosszabb ideig aktív cserkészéletet éltek. - Ki a finanszírozója, milyen anyagi háttérrel működik a csapat? A cserkészcsapat hivatalosan a Magyar Cserkészszövetség része, tulajdonképpen annak "pomázi tagozata". Ez pénzügyileg ugyanakkor inkább csak kötelezettséget jelent. A csapat fenntartója a plébánia, ami elsősorban természetbeni támogatást - vagyis a cserkészotthont, illetve a létszám növekedésével egyre inkább a nagyterem használatát - jelenti. Fontos, hogy ez nem egyfajta "adok-kapok" üzleti viszony a csapat és a plébánia között, hanem a plébánia ezt elsősorban azért vállalja, mert hisz abban, hogy a cserkészet célja és módszerei a plébánia (és az egyház) küldetésének megvalósulását is segíti. Mindazonáltal természetesen a cserkészcsapat is igyekszik kivenni a részét a plébánia körüli tevékenységekből. - Mire terjed ki a tevékenysége a csapatnak, és mi a célja, feladata a cserkészeknek? A cserkészet - így a csapat - tevékenysége tulajdonképpen két részre osztható. Vannak a "klasszikus" cserkésztevékenységek: kirándulások, portyák, táborok, "cserkésztudományok" (főzés, elsősegély, térképkezelés, tájékozódás) elsajátítása stb. A másik része az, amit a cserkészek és a vezetők a felmerült igények fényében alakítanak, ami lehet a közös édességkészítéstől kezdve a számítógépes tevékenységekig bármi, ami nem áll ellentétben a cserkészet (és a józan ész, és erkölcs elveivel). A fontos az, hogy minden program a cserkészmódszer elvei szerint legyen "becsomagolva", és így az élvezetesség mellett nevelő ereje is legyen. Köszönöm az interjút! Isten áldjon! NJ Dr. Csókay András professzor tanúságtétele A terem megtelt. Lengyel Éva és Feri atya bemutatja a hallgatóságnak Dr Csókay András idegsebészt, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ idegsebészeti osztályának vezető főorvosa. Nem szakmai sikereiről hallunk, hanem arról, hogy sikeres magyar professzor milyen göröngyös úton jut el pályája csúcsára, és mennyiben segítette ehhez az Istennel való kapcsolatának rendezése. 7

9 Említi könyvét, melynek címe: Agysebészet rózsafüzérrel, mely könyv a Szent István társulat kiadásában jelent meg. Elmondja, hogy ez a könyv a kiscsodákról szól. A kis csodák azok, amelyek rajtunk keresztül születnek meg. A mi ötletgazdagságunkon, kreativitásunkon keresztül születnek meg. De vannak nagy csodák is. Csókay András elmeséli, hogy 16 évesen elfordult attól a gyermekkori vallástól, melyre neveltetést kapott. Azt állítja, hogy minden gyerek születésekor megkapja az Ős bizalmat Isten iránt, ami független attól, hogy milyen családba születik bele. Amitől később, a környezeti hatások miatt eltávolodik. És, ahogy a mai fiatalok is többségükben, amikor elkezdenek udvarolni és szerelmeskedni, akkor már nem hisznek Isten irgalmasságában. Azt mondják, hogy úgy is bűnt követek el, így nem is számíthatok az irgalmas szeretetre, mely megbocsáthatna. Eltávolodnak templomtól, gyóntatószéktől. Pedig Isten irgalmassága nem azon múlik, hogy fogunk-e még bűnt elkövetni, vagy sem. De, erre Csókay doktor is csak jóval később, már akkor döbbent rá, amikor a házassága is fejre állt. Ajánlja, hogy a bizalomra építsük az életünket, ami a fiatalok számára is tanulságos lehet. Az Istenbe vetett bizalom, a feltétlen bizalom, ami kell az embernek ahhoz, hogy élete legyen, még akkor is, ha a bűn át meg átszövi az életét. Így lett kiégett orvossá, éves korára. Amikor helyreállítjuk a teremtővel való kapcsolatunkat, meg fog jönni a hivatástudat, amivel szolgálni képessé leszünk embertársainkat. Ma, napi rózsafüzér imádkozó, és szentségimádásokban ad hálát azért, amivel szolgáló szeretettel lehet jelen az életben, ebben a földi világban. Miután házassága is helyreállt, és kezdett felfelé ívelni pályafutása is, születet még két gyermeke. Még valami érdekes dolgot mesélt el az imaélet és a kreativitás kapcsolatáról. A tudomány képtelen elismerni azt, hogy vannak megismerhető igazságok, és vannak kinyilatkoztatott igazságok, amik soha nem lesznek megismerhetőek. Az agykutatás kiderítette, hogy a kreativitást hogyan segíti a hitélet, az imádság. 8

10 Amikor imádkozunk, megteremtjük annak a lehetőségét, például a vasárnapi szentmisén, hogy a hétfői tárgyaláson, vagy műtéten sikeresen szerepeljünk. Vagy az imádság által segíthetek azon, hogy egy elvesztett munkahely miatt felszabadult időmmel mit kezdjek. Az is lehet, hogy az imádság által rádöbbenek, hogy hol rontottam el, vagy hogyan állíthatom helyre a megromlott családi kapcsolataimat. Nagyon röviden, úgy van a kreativitással, hogy szükségem van arra, hogy hirtelen eszembe jussanak azok a lehetőségek, ötletek, emlékek, melyeket hasonló helyzetekben átéltem korábban. Ehhez persze kell, hogy legyen mire emlékezni. De maga az emlékezés az, amire szükségem van. Ami akkor fog működni, ha van egy nagyon érzékeny érzelmi világom. Ha egy információhoz hozzá tudok rendelni egy mini érzelmet, és úgy süllyesztem a memoriterbe, akkor azt fel fogom tudni idézni vészhelyzetben. Ehhez azonban egy nagyon gazdag belső érzelmi világgal kell rendelkezzek, amit értékes kultúrával tudok növelni. De leginkább akkor tudom növelni, ha az Istenkapcsolatom teljesen rendben van, ha benne élek az Úr Jézus Krisztusban! A hitünk azonban döntési kérdés. Ezt tudomásul kell vennünk, és ennek ismeretében kell alakítanunk életünket, amihez azonban az önfegyelemre és a tudatosság kifejlesztésére van szükségünk. Nehéz helyzetben vannak a szangvinikusok. Ha nem forgatjuk nap mint nap a lelki kardunkat, nem edzünk, akkor nem fogunk tudni, nem jut az eszünkbe, hogy hol van a biztonságunk és bizonyosságunk. Ebből ered a félelem, és minden félelem a halálfélelemre vezethető vissza. De, hogyan jutna eszembe az, hogy a halállal nem ér véget semmi, ha soha, vagy csak felületesen és csak vallásként, vagyis ésszel de szívvel nem Jézus Krisztus? Csókay professzor beszédében ilyen izgalmas kérdések merültek fel. Igaz, beszélt még az alig öt hónappal ez előtt tragikus szerencsétlenséggel elhunyt 10 éves gyermekéről is, és ezzel kapcsolatos élményeiről is, de az intimitást, tiszteletet követel tőlünk, azt itt ne idézzük fel. NJ Lelki napunk volt szombat Szombat, március 29. Szent Miklós kápolna, reggel ½ 8, kezdődnek a technikai előkészületek, a kápolna berendezése a lelki nap részére. Együtt a szolgáló csapat. Békesség, nyugalom, szinte magától mindenki tudja a dolgát. Hogy Bozi Gyuriban belül milyen viharok dúlnak, mennyire izgatott, nem derül ki, de sejthető, ismerve elkötelezettségét, fegyelmezettségét, Istennek szentelt szolgálatát és alaposságát. Merem mondani ami így utólag válhat bizonyossággá és bizonyítottá a Szentlélek jelenlétében folytak már az előkészületek is. 9

11 Aki ott volt igazolhat, hogy egy nagyon jól szervezett, nagyon mély lelkiségű lelki nap volt. A Szentlélektől átitatva, a tanítóktól és tanúságtevőktől sokat kapva gazdagodtunk e napon. Meg kell említeni tanítóink nevét, bár a plakátokról mindenki tudhatja őket: Székely János püspök atya két tanítását kaptuk délelőtt, majd délután Béri Renátó Karmelita szerzetes atya dinamikus előadásából táplálkozhattunk. A tanítások és kiscsoportos beszélgetések között tanúságot tett Csomó, majd Bozi Gyuri, Bozi Szilvi és Havasy Pista. Akit nem ismertünk, de itt megismerhettük, Csomó volt. Ő Esztergomból jött. Nagyon szimpatikus, jó megjelenésű, szép beszédű Roma ember, aki felkeltette érdeklődésemet. El is határoztam, hogy Vele fogom bemutatni a lelki napot újságunk olvasói számára. A nap sűrű és igen mély lelki tartalma miatt úgy gondoltam, hogy nem ezen a napon, hanem majd telefonon beszélgetek el Vele. Telefonszámot cseréltünk. Kedd délelőtt hívtam fel, hogy beszéljünk, és a már leülepedett élményeket felidézve elkészítsem Vele a riportot. Csomó sietve mondta, hogy este jön Pomázra, Cursillós találkozóra. Éreztem hangján, hogy így telefonban bizonytalan, a személyes beszélgetést tartaná jobbnak, ezért felajánlottam, hogy találkozzunk Pomázon az este, és akkor beszéljünk. Kiderült, hogy a kedd esti találkozójuk, a karitász ház emeleti termében lesz, ahol mi is össze szoktunk jönni a Szent Krisztiána Biblia kör eseményein. A kedd esti találkozó egyébként az egy héttel korábbi férfi Cursillo munkatársainak a találkozója volt, amit Bozi Gyuritól tudtam meg, aki e találkozót megszervezte ide. Gyuritól tudtam meg telefonban ezt, miután érdeklődtem, hogy találkozhatok-e ott én is Csomóval? Gyuri volt kedves meghívni erre a találkozóra engem is. Este 19 óra mintha bibliaórára érkeztünk volna -, gyülekeztek a férfiak, végül, velem együtt 12 férfi ülte körül a szokásos asztalt. A szokatlan az volt, hogy ennyi férfi is elfért az asztal körül, amit a biblia csoportban többnyire hölgyek ülnek körül, és kisebbségben vagyunk csak férfiak! Jóleső és megilletődött érzés volt, hogy meglett férfiak ilyen szeretet-közösségben képesek együtt imádkozni, megosztani korábban megélt élményeiket, megosztani, érzelmektől nem mentesen tapasztalataikat (!), kritikáikat, véleményüket. Nyíltsággal, és szeretettel! Ezt lényegesnek tartom elmondani erről az estéről. Egyébként, később, Feri atya is kapcsolódott a társasághoz, hiszen Ő volt a Cursillós hétvégének az egyik papja. Az este hangulatáról még annyit szeretnék itt elmesélni, ami bennem zajlott, és az én megosztásom: olyan élmény ragadott el, hogy 12 tanítvány üli körbe az asztalt, én magam talán Pálként adhatok most tanúságot erről az estéről. 10

12 Jézus jelen volt, ez bizonyos. Szerintem Júdás már nem volt ott. De kerestem ki közülünk Péter, ki János, és a többieket. Felismerni véltem Bennük, hol egyiket, hol másikat. Ami Isten megtapasztalásaként hatott rám, hogy igen, Jézussal ma is lehetséges a tanítványoknak elkölteniük közös vacsorát, anélkül, hogy bármilyen fölösleges, hiábavaló, értelmetlen, vagy méltatlan beszéd folyna, és, hogy az idő kárba vesszen, amit mi kapunk Istentől ajándékba. Hálával és hitemben megerősödve, az asztaltársaság részeként, és nem kívülállóként álltam fel ½ 10 után, és köszöntünk el egymástól igaz baráti öleléssel! De, még azért elcsíptem Csomót, hogy válthassak vele néhány szót. Ugyanis, még szombaton elmondta, hogy amikor készült a szombati tanúságtételére, akkor azt leírta, hogy eléggé összeszedett lehessen a beszéde, azonban a nagy sietségben otthon hagyta, így kifutott az időből, és terveiről nem tudott már beszélni. Arra kértem, hogy e rövid kis beszélgetésünkben arról beszéljen nekünk, amit szeretne, amit tervez megvalósítani, Isten kegyelméből, és az új baráti és munkaközösségének megerősítő támogatásának biztonságában, ölelésében. Csomó, alias: Sárközi János ma a Boldog Ceferino Alapítványnál dolgozik. Elmondta, hogy szeretné befejezni a nyolc általános iskolát, majd szeretne leérettségizni. Szeretné letenni a jogosítványt is. Nagy öröme, hogy leány gyermekével újra van kapcsolata, már közös programokat terveznek. Szeretne egy olyan asszonyt találni, akivel Isten előtt szentségi házasságot köthet, és boldog családi életet alapíthat. Addig is kerüli az alkalmi kapcsolatokat, mert életét, amit Istentől kapott, Istennek kívánja szentelni. Elmondta, hogy boldog ember, és boldogsága abból ered, hogy Jézus szeretetében tudja magát, és olyan barátok között talál közösségre, mint ez a férfi Cursillo közösség is. Istennel kapcsolata, ezt jelenti ma a számára: Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust. [Jn17,3] Boldogan mesélte, hogy Feri atya meghívta őt Csobánkára. Ahol taníthat énekeket a cigányoknak. Mert nagyon szeret gitározni és énekekkel is dicsérni, dicsőíteni Istent. Hálát ad azért, hogy ma is itt lehetett, és nagyon jól érezte magát közöttünk szombaton is. Elmondta, hogy nagyon megszerette a szombati lelki nap közösségét. Mióta megismert bennünket, értünk is imádkozik Istenhez, és hálát ad mindannyiunkért. Tartsd meg Urunk, Istenünk Csomót, a Veled való szeretet közösségben és segítsd meg, vágyai, tervei valóra váljanak a Te örök dicsőségedre! Ámen Hát ilyen ez a Cursillós közösség, akik megszervezték számunkra is a szombati lelki napot. Foglaljuk imáinkba őket is, és tudjuk megköszönni, hogy Isten szeretetében közösségünk van, és e közösségben egymást is megerősíteni, megszentelni van, és lehet lehetőségünk. Akik részt vettünk a lelki napon, hallhattuk, hogy püspök atya a tanításait azzal a kifejezéssel zárta, hogy de colores, ami spanyolul azt jelenti színesen örömmel telve boldogan osztottam meg veletek gondolataimat. Azért használta e kifejezést, mert a Cursillo közösség megosztásaiban ezzel fejezi ki, hogy a megosztást befejezték, illetve a közösség válasza is így hangzik, vagyis, hogy boldogan fogadták a megosztást, a gondolatokat. De colores! NJ 11

13 Pomázi húsvét város misszió Kedves testvérek idén is megrendeztük, idén is tanúságot tettünk arról, hogy feltétel nélkül szeret minket az Isten. Hogy minden, de minden bűnünket megbocsátja. Hogy ezt Jézusnak köszönhetjük, aki mindannyiunkat meghív egy vele közös életre. Vagyis próbáltuk átadni, mit is jelent a húsvét. Először is áldott húsvéti ünnepeket kívántunk a járókelők számára. Próbáltuk elmondani, hogy Isten mit szeretne üzeni húsvét ünnepével. Nem is próbáltuk meghívni őket a katolikus közösségbe csak átadni a hitünk alapjait, okait, a kérügmát (gör.: hitre vezető beszéd). Mégis sok esetben eljutottunk a meghívásig. Nagy örömünkre szolgált, hogy néhány emberben már Isten munkálkodott! Valakik megimádkozták, és mi az utcán a bennük megérlelődött döntéssel találkozunk. ott tapasztaltuk meg, hogy mennyire fontos az imádság, az engesztelés. Ez az első számú missziós eszköz, de nagyon kell az is hogy utána találkozhassanak is azokkal, akik imádkoztak értük. Ez is megerősítette bennem menynyire fontosak a közös imaórák, a Szentségimádások, a rózsafüzérek, a litániák és a csendben meghozott áldozatok, lemondások. Újra megvilágosodott előttem, hogy ez az út, amin járnom, járnunk kell. 3 nap 3 ember. Szerintem nem rossz eredmény. De nem ebben méretik meg ennek jelentősége. Nem tudhatjuk, hogy ez a jelenlétünk hány embert mozgatott meg legbelül. Több gyülekezet tagjaival is találkoztam, akik szintén megerősítették mennyire fontos ezeket az üzeneteket, Isten elfeledett tulajdonságait az embereknek újra és újra megmutatni, elmondani. Én is abban reménykedem, hogy nagyon sok emberben ott maradtak ezen a három napon Isten szeretetének nyomai. Találkoztak velünk, amely ha nem megyünk ki nem történt volna meg. Találkozhattak istennel, aki ha nem megyünk ki, most nem szólíthatta volna meg így őket. Továbbra is azt látom, hogy keményen kell imádkozni és dolgozni és emberről emberre kell a lelkekért küzdeni. Nem elegendő a nagy erejű személyes tanúságtétel. Ez ki kell, hogy egészüljön az imádság az engesztelés és a meg megszólítás erejével. 12

14 Erre a hónapra Szív-közelben áprilisban péntek Szív-közelben Pomázon, Erdélyi Sándorral, pomázi őslakos, a református templom orgonistája, a parókia legrégebbi presbitere. Számos zarándoklatunk sofőrje. Április órától a plébánia pincéjében. Házas Este kedd A Házas Este csoport, következő összejövetele ápr.15-én, kedden, 20. órától lesz a plébánia hittantermében. Szeretettel várunk minden érdeklődő párt. Téma: Az én keresztem. Fülöp kurzus utótalálkozó szerda Mostani tavaszi Fülöp kurzusosok utótalálkozója, szerda (ápr. 9.) este 7 óra, plébánia pince. Erre az alkalomra szeretettel várjuk a korábbi kurzuson részt vett testvéreinket is. Nagyhét vasárnap: Virágvasárnap nagykedd: Szentségimádási nap. Betegek gyónása, áldozása! nagycsütörtök: Az esti 7-es szentmisén lábmosás szertartása. o Utána lamentáció (Jeremiás siralmai) és virrasztás nagypéntek - Jézus keresztáldozatának ünnepe: o Gyóntatás de. 10:00-13:00 óra, templom, o Keresztút járás: 15:00 óra, régitemető (jó idő esetén). o szentsír nyitás kb. 16:00 óra, a templomban. o Nagypénteki ünnepi liturgia (passió)19:00 óra templom, o Utána lamentáció. o Éjszakai virrasztás: 21:00-04:00-ig nagyszombat: o Gyóntatás: 07:30 12:00-ig, a templomban o Szentsír látogatás (08:00-tól egészen a vigília miséig!) o Húsvéti vigília mise: Este 6 óra. Felnőttek keresztelése Húsvétvasárnap: o Ökumenikus hajnalvárás az Árpád szobornál indulás 05:00. o Délelőtti ünnepi szentmise: Csak 09:30-es a templomban! Nem lesz 08:00-as templomi és a 11:00-es kápolnai mise! o Esti ünnepi szentmise:19:00 a templomban! - 21.Húsvéthétfő: (Nem kötelező!) o Délelőtti ünnepi szentmise: 08:00 és 09:00 -es szentmise lesz csak a templomban! ESTE NEM LESZ! 13

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Vissza a Forrásunkhoz

Vissza a Forrásunkhoz Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Vissza a Forrásunkhoz Kedves Testvérek! Itt állunk egy újabb nagyböjt előtt. Isten mint minden

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet!

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! 2009. február uár,, XIX. évf.. 1. (54.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! Fotó: Kuslits Levente Ami Schönstattot egyedülálló isteni

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja XII. évfolyam, 2. szám, 2015. Július Szent László napi búcsú Bokroson Június 28-án, vasárnap délután tartották

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2013. JÚLIUS 28. MERLÁS TIBOR PLÉBÁNOS BÚCSÚMISÉJE

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2013. JÚLIUS 28. MERLÁS TIBOR PLÉBÁNOS BÚCSÚMISÉJE www.szentlelekszatmarnemeti.ro A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2013. JÚLIUS 28. MERLÁS TIBOR PLÉBÁNOS BÚCSÚMISÉJE Wass Albert: Előhang Volt egyszer egy ember, az ő háza udvarán oszlopot

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd Mária szemével Székesfehérvár sétálóutcájának főterén áll a Püspöki Palota impozáns épülete. A belvárosnak

Részletesebben