"A Mes ter itt van és hív té ged" (Jn 11,28)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""A Mes ter itt van és hív té ged" (Jn 11,28)"

Átírás

1 2010. Pünkösd AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖ ZÖS SÉ GÉ NEK LAP JA XVI. évf., 2. szám "A Mes ter itt van és hív té ged" (Jn 11,28)... én nem feledkezem meg rólad! Olvasandó: Ézsaiás 49,7-17 hangzott Ézsaiás próféta bátorítása a babiloni fogság népéhez, és hangzik hozzánk is magányunkban, természeti katasztrófákban és nemzeti sorskérdéseinkben is egyaránt. Ezévi Pünkösdünket és nyilvánvalóan az azt követô heteket, hónapokat is meghatározza a trianoni tragédia 90 éves évfordulója, országunk észak-keleti részének árvizes megpróbáltatása, a vihartépte hajdúsági és szabolcsi települések sorsa, az országos esôk, belvizek, talajvizek kártétele, de bizonyára azok az ígéretes társadalmi jelenségek is, amelyek különös reménységet adnak jövendônket illetôen tavasz óta. A feledés ugyan a túlélésnek az eszköze, az emlékezet pedig sokszor a fájdalmakat tartja életben, mégis igaz az, hogy a feledés és feledékenység a hût lenséggel és a felelôtlenséggel rokon, amíg az emlékezet a megtartást és a megmaradást szolgálja. Így az áldozatos emlékezés és emlékeztetés megôriz hagyományokat, értékeket, nyelveket és mûvészeteket. Az emlékezôk pedig éppen ezáltal az emlékezés által ôrzik meg nemzeti és kulturális azonosságukat. Az emlékezés a megmaradás eszköze emberi viszonylatban is. Még inkább így van azonban az isteni gondviselés és megigazítás valóságában. A hûtlen népnek fogságban kellett bûnhôdnie, de Isten nem felejti ott népét. A nép már lemondott önmagáról, de Isten prófétája által emlékezteti ôket arra, hogy Ô nem mond le róluk. Ennek az isteni emlékezetnek hazatérés, helyreállíttatás, építkezés és önrendelkezés lett a gyümölcse a zsidó nép életében, és így van ez a mi népünkkel is. Ha em lé kezünk bûnbánattal vétkeinkre és hálával a bocsánatra, akkor remélhetünk jövendôt és örökkévalóságot. A cserkészek pedig ennek a reménységnek a megvalósítására kötelezik el magukat fogadalomtételükkel, amikor Isten, haza és az embertárs iránti kötelességük hûséges teljesítítésére vállalkoznak. Dr. Bóna Zoltán cst. Gyertek az Ichthüsz építõtáborba Dunavarsányba, július 5-10! (16. old.) Voltatok már a tihanyi református templomban? (9. old.)

2 Ál líts ma gad nak jel zõ osz lo po kat " /Jer 30,21/ Egy cserkészrendezvény margójára Szerény lapunk rendszeres olvasói tudják, hogy ezt a rovatot másfél évtizeden keresztül dr. Kovács Bálint cserkészéletrajz írásai töltötték meg, amelyek gazdag és életes példatárat adnak minden idõk cserkészei számára. Bálint bácsi hazament. A rovat marad, és a tervek szerint mint ahogy azt az elmúlt számunkban is tettük idõsebb cserkészeknek az elmúlt húsz évben szerzett tapasztalataival fogjuk megtölteni. Az alábbiakban dr. Teleki József cst. írását közöljük, aki azonban nem általánoságban, hanem egy konkrét élményét megosztva tanít bennünket. Észrevétele fontos a maga konkrétságában, de szinbolikus üzenete is van mindannyiunk számára túlmutatva a konkrét jelenségen. (a szerk.) A cserkészparkban május 8-án nézõje és mint régi rendezõje, drukkere voltam a cserkész tájékozódási futásnak. A verseny szép volt, igen jól szervezett és változatos. Megbotránkoztam azonban azon, hogy a nagyszámú versenyõ, nézõ és szervezõ közül csak háromnak volt sapka a fején ebben az erdei bozótosban. Kérdezem, ki látott már sapka vagy kalap nélkül erdészt, vadászt, vadõrt az erdõben, étkezés kivételével? Azért nem látott, mert õk védekeznek az erdõ veszélyei ellen. Csak mi, erdõjáró cserkészek és turázók nem! Pedig gon - dol nunk kellene a különbözõ gombás fejbõrbetegségekre, kullancsokra, atkákra és egyéb porszennyezõdésekre. Nézzük csak a kullancsokat. Ennyi cserkész között nincs senki, aki felhívná a figyelmet, pl. a kullancsok által terjesztett fertõzések veszélyeire. A cserkészpróbáknak sem része ez a kérdés?! Hazánkban az ötszáz kullancs fajta közül veszélyesnek minõsülõ ixodeszek és dermacentorok nem hagyatkoznak a gyenge látásukra, mert a melegvérû ember és állat hõsugarait messzirõl megérzik és abba az irányba indulnak. A kullancsok megtalálhatók az erdõ füves talaján, a bokrok levelein és faágakon. Egy kullancs három, négyezer tojást rak le évente. A kikelõ lárvák vedlés után imágó alakban, még az egy millimétert sem érik el, de már a szülõtõl örökölt fertõzéseket át tudják adni. Testszínûek, így nehezen vehetõk észre az emberi bõrön. Szeles idõben is terjednek, a szélben széttárt lábaikat vitorlaként használják. A cserkésznek a természetet szeretni kell, a szép tájakat meg kell látogatni, a kullancsok ellen azonban védekezni kell. A kiránduláshoz nyakban, kézfejeknél zárt, világos ruházatot kell viselni. Nem lehet fejfedõ nélkül kirándulni, mert a fejszõrzet a legjobb megkapaszkodó hely, innen vándorol a vékony nyirkos bõrfelületekre. Léteznek kullancs riasztó spray-k, de ezek magukban kevesek. Erdõben nem a divat az elsõdleges, hanem a célszerüség! Jó munkát! 2 dr. Teleki József cst.

3 A kis gyer mek pe dig nö ve ke dett, és erõ sö dött lé lek ben" /Lk 1,80/ Amit a felhôk között tanultam Édesanyám szavak nélkül ültette a szívembe, hogy a gyerekeinkért mindenrôl le lehet mondani. A család oltárán való áldozat lehet örömteljes. Ugyanakkor nem tagadom, hogy a legnagobb örömök közé tartozik ha egy anya azt tapasztalja hogy hitvese és gyermekei élménydús meglepetésben részesítik. Ez történt velem. Még sosem ültem repülôgépen. Megszervezték, hogy egy négyszemélyes gépen, csak mi ketten és a pilóta felszállhattunk a felhôk közé. Figyeltem a pilótát. Meg fon toltan, lassan emelte föl a gépet. Az elsô élmények életre szóló nyomokat hagytak: amit máskor órákig tettünk meg, most percekbe tellett. Amikor egy felhô közeledett felénk, egy kis hidegáramlatot tolt maga elôtt, ami megrázta a gépet. Nem féltem, mert biztos kézben éreztem magam. Folyamatosan tájékoztatott és beszélt a pilóta hozzánk, hogy a kezdeti feszültséget oldja. Mire jó a beszélgetés!!! Sok, számomra új szót hallottam: 12 csomós szél, 2000 láb magasság... Az ember azt gondolná, fent az égben teljes a szabadság, amit átél az ember. Ennek a feltétele az állandó kapcsolat az irányító toronnyal. Minden újabb manôver elôtt, tájékoztatta a tornyot és engedélyt kért. Milyen jó lenne, ha úgy tudnánk élni, hogy tájékoztatjuk az Urat és kérdezzük a manôvereinkrôl! Nem mintha Ô nem tudná a helyzetünket, de ez a mi érdekünk. Az engedelmesség, a mi szabadságunk és szárnyalásunk alapja. A folyamatos, meghitt kommunikáció, megelôzheti a pánikszerû katasztrófákat... Ahogy távolodtunk, emelkedtünk a magasba, egyre kisebbnek kiszolgáltatottabbnak éreztem az emberi életet. A Balaton fölött aranyhídon repültünk. Ma gas ból, felülrôl minden máshogy látszik. Ami lent hatalmas, az felülrôl pici. A hétköznapokban is jó lenne Isten szemszögébôl, felülrôl figyelni a dolgokat, kapcsolatban lenni vele és rábízni magunkat... Különösen nagy ajándék volt, hogy vezethettem a gépet. Amikor magamhoz húztam a kormányt felfelé, amikor eltoltam magamtól lefelé repültünk. Ez ismerôs jelenség az emberi kapcsolatokban is!!! Kinéztem egy utat a földön, ami jól látható volt és próbáltam az irányt tartani. A legnagyobb igyekezetem ellenére pont az ellenkezô irányban haladtunk. Hamar mondtam, hogy szeretném visszaadni a kormányt. A földi dolgaimban is vagyok így... Évek óta lent azt élem át, hogy dolgozom, küszködöm, tanulok, rakom az alapokat, hol itt, hol ott. Elfáradok. Amikor felemelkednek az összerogyott dolgok, már nem veszek részt benne. Most pedig olyan helyzetben szárnyalok, amiért nem tettem semmit. Itt ülök és mint a szivacs szívom magamba a látványt, az élményt, a szeretetet, ami körülvesz. A Tihanyi Apát ság felett, még egy pohár pezsgôvel is koccinthattunk romantikusan. Bár a földön csak az úrvacsora borát szoktam inni, de ott a napfényben szárnyalva, az áttetszô pici buborékokba egy pillanatra beleképzeltem az Aranyváros ragyogását, ahol nem lesz könny, sóhaj, betegség, halál, amit Isten készített el az ôt szeretôknek. Ehhez az úrvacsorán át Isten kegyelmi ajándékának az elfogadása az út. Nekem sem volt más dolgom, csak elfogadni a nagy ajándékot, amely számomra nagy tankolás volt Isten és családom szeretetébôl is. Mindez erôt ad lent a földön is. Nagyné Kele Márta 3

4 "Egy más ter hét hor doz zá tok" (Gal 6,2) Pünkösdi Portya a Bethleneseknél Idei pünkösdi ünnepi portyánkat rendhagyó módon rendeztük meg, mivel csapatunk két részre oszlott, és így két különbözõ módszerrel, két különbözõ útvonalon jutottunk el a közös táborhelyünkre. Az egyik cso port Újpesttõl evezett fel Tahitótfaluig, ahol találkoztak a gyalog érkezõkkel, õk ugyanis Visegrádtól indultak és a Visegrádi-hegységen keresztül, a Vö - rös-kõ érintésével jutottak el a találkozópontra. Az evezéssel a nyári táborunkra készítettük fel magunkat, terveink szerint ugyanis nyáron Táton fogunk táborozni, és legalábbis a csapat egy része evezve fog oda feljutni. Aki esetleg még nem tudott volna evezni, az a második nap délutánján el sa já - títhatta az evezés alapvetõ technikáját. Ezalatt különbözõ gasztronómiai élvezetekben volt részünk a parton. Pünkösd vasárnapján csapatunk részt vett a tahitótfalusi ünnepi istentiszteleten. Az idõjárás viszontagságaival néha meg kellett küzdenünk, de ennek ellenére nagyon jó hangulatban telt a hétvégénk. Filep Dorottya 15. Bethlen Gábor cscs Magyar Nemzeti Rovásverseny Idén tizenötödik alkalommal rendezte meg csapatunk az Ómagyar Kultúra Baráti Társaság Rovásírás Szakosz tá - lyá val közösen a Magyar Nemzeti Rovásversenyt, amely a Karácsony Sándor Regös Napok keretein belül zajlott április 10-én. Ezúttal jóval többen vettek részt ver se nyünkön,

5 mint a megelõzõ években, szám szerint 43-an. Az egyes kategóriákat bõvítettük. Korosztály és tudásszint alapján történt a be so rolás, sõt idén a mester kategóriában nem volt korhatár, ezért az idõsebbek is bátran megmérettethették magukat. Most is külön kategóriaként szerepelt a botrovás. További újítás, hogy aki mester kategóriában és botrovásban kielégítõ eredményt ér el, automatikusan megkapja az MCSSZ által elismert rovásírás különpróbát idén heten érdemelték ki. A díjak hagyományos módon értékes könyvek voltak. Öröm volt látni a sok versenyzõt Dunavarsányból, Soltról, Kismarosról, Csepelrõl, Csillaghegyrõl és Szilágysomlyóról. Évrõl-évre gyarapodik a résztvevõk száma, és egyre változatosabbak a programok. Reméljük, jövõre ennél is többen vesznek majd részt rendezvényünkön! A díjazottak NévsoRA Kezdõ szint: 11 év alatt 1. Loc Imre 2. Tandari Betti 3. Kovács Marianna év 1. Móricz Zsuzsanna 2. Turú Márton 3. Parragh Benedek 2. Móricz Levente 13 év fölött 1. Holmár Lászlóné 2. Füzesi Krisztián 3. Szigeti Kamilla Haladó szint: 16 év alatt 1. Horváth Anita 2. Fejes Viktória 3. Nagy Réka 16 év fölött 1. Fodor Emese 2. Lőcsei Linett 3. Ősi Barnabás Mester szint: 1. Báldy Tamás 2. Margitay Adél 3. Dénes Zoltán Botrovás: 16 év alatt 1. Kiss Szilárd 2. Kiss Botond 3. Juhász Szabolcs 16 év fölött 1. Ollé Tibor 2. Miss Nándor 3. Dénes Zoltán Ezúton is köszönjük nagylelkû támogatóinknak, hogy lehetõvé tették programunk színvonalas megszervezését: Budapesti Református Öregdiákok Török Pál Egyesülete Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium Magyar Cserkészszövetség Országos Központ Magyar Cserkészszövetség X. (pesti) Cserkészkerülete Kráter Mûhely Egyesület Kiadó Király Júlia 15. Bethlen Gábor cscs. 5

6 Fogadalomtétel jótékonysági kaláccsal Csapatunk 21 évvel ezelôtti megalakulása óta mindig különös figyelmet fordított arra, hogy egyházi/alapítványi fönntartása és primér támogatottsága mellett a város csapata legyen abban az értelemben, hogy nyitott Dunavarsány minden polgára iránt, hogy szolidáris Du na var - sány minden feladata iránt és készséges minden olyan dunavarsányi programban való részvételre, amely a cserkészet elveivel és céljaival összhangban van. Ennek jegyében került megrendezésre az ez évi fogadalomtételünk június 5- én szombaton a Dunavarsányi Napok rendezvénysorozatának részeként. Az újjáalakult csapat huszonegyedik fogadalomtételén örömöt okozott, hogy számos újoncból lett kiscserkész, kiscserkészbôl cserkész, cserkészbôl felnôtt cserkész. Öröm volt, hogy ott voltak az alapító atyák, ott voltak a gilde-nyakkendôs támogatók. Jó volt látni, hogy többen voltunk, mint sok éven keresztül, és jó volt azt is hallani, hogy nem mondunk le arról a minôségrôl, amelyet egyébként olyan nehéz elérni. Nem utolsó sorban volt jó hallani Bajzáth Endrének a bizonyságtevô szavait, aki huszonegy esztendôvel ezelôtt alapító kiscserkészként tett fogadalmat, s most arról beszélt, hogy mi min dennel lenne szegényebb a cserkészet nélkül. Az alábbiakban az ô szavaiból idézünk. 6

7 Tisztelt Ünneplô Gyülekezet! A cserkésznyakkendôt nyakamba június 11-én Felfödi Ber - talan római katolikus plébános, csapatunk újjáalapítója akasztotta. Ennek immár 21 éve Ekkor 89- ben, gyermekfejjel egy olyan döntés elé állítottak, amely mára kiderült, életem egyik legfontosabb és legjobb döntése volt Akkor, aki nem készült cserkésznek, azt még kötelezôen vagy kisdobosnak, vagy úttörônek avatták fel Sokan, a haldokló rendszer végóráiban még nem is merték vállalni az új ám mégis ôsi értékrendet, talán féltek a rendszer bosszújától. Engem, 10 és fél évesen azzal próbáltak távol tartani a cserkészettôl, hogy ha az újjáéledô mozgalomhoz csatlakozom, akkor nem kaphatom meg a kiváló kisdobos oklevelet és kitûzôt. Meg mon dom ôszintén, elgondolkoztam Ma már persze mosolygok ezen, ám mégis nyomot hagyott bennem, hiszen élénken emlékszem rá És mint említettem, életem egyik legfontosabb és legjobb döntését hoztam meg. Csak egy emléklappal és egy kitûzôvel lettem szegényebb, ám az elmúlt 21 év cserkészként annyi élménnyel, kalanddal, lehetôséggel ajándékozott meg, amelyet napokig sorolhatnék, akkor sem érnék a végére Külön örömmel tölt el az, hogy a 89-ben fogadalmat tett gyermekekbôl a mai napig aktív cserkészként ketten vagyunk tagjai a Kossuth Lajos cserkészcsapatnak. Bóna Zoltán barátom és én. Ezt a 21 éve tartó barátságot is a cserkészetnek köszönhetem. Tágabb baráti társaságomba tartoznak olyanok, akik az elsô 5-6 évben voltak csak tagjai a csapatnak. Ám amikor leülünk beszélgetni és anekdotázni, arról az 5-6 évrôl szól számukra minden élmény, minden kaland és nem az azt követô másfél évtizedrôl, amikor már eltávolodva éltek csapatunktól. Szerintem, mára már bánják is, hogy kamasz fejjel nehezebben vették a kényelmetlennek tûnô dolgokat a cserkész MUNKÁT (így csupa nagy betûvel!) és az önfeledt bulizást, a kötelezettségektôl mentes szórakozást választották. Gyermek és fôleg kamasz fejjel hihetetlennek tûnhet az, hogy a szórakozás magasztosabb élményt nyújt, ha ezt egy egymásra figyelô, egymásért dolgozó közösségben tesszük, ahol mindenkinek vannak kötelezettségei és felelôssége. Én ezt is itt a Kossuth Lajos cserkészcsapatban éreztem át, tanultam meg. 7

8 Kedves Cserkésztestvérek! Arra gondoltam, hogy beszédemben megpróbálom leírni azt, hogy milyen ember is lennék most, ha akkor 21 éve másik utat választok. De ez nem fog menni Nem tudok és nem is akarok belegondolni Inkább arra emlékezem, hogy milyen élményekkel is gazdagodtam, az elmúlt immár több mint két évtizedben: Em lék szem, amikor 89-ben az elsô nagytáborba indultunk, ám olyan nehéz volt a hátizsákom, hogy a sorakozónál magával rántott. Emlékszem, hogy 90-ben a cserkészekkel léptem át életemben elôször a nyugati határt. Elôször a cserkészcsapattal jutottam el Erdélybe és Felvidékre is. A cserkészet szerettette meg velem a vízitúrázást és folyóinkat. Mint sokan közületek, én is egy cserkész sítáborban, csatoltam fel elôször léceket, engem is Dezsô bá tanított meg síelni. Rengeteg szebbnél szebb vízitúrán vettünk részt, évrôl évre csodálatos helyeken vannak a nagytáboraink. Végezetül köszönetemet fejezem ki a teljesség igénye nélkül azoknak a cserkész felnôtteknek, akik példásan adták át a leckét cserkészetbôl az elmúlt évtizedekben: Felföldi Bertalannak és Jakus Istvánnak, Nagy Feri bá -nak és Bálint Lászlónénak Klári néninek Surányi Györgynek Gyu-nak és Bóna Zoltánnak Zoli bá -nak. Végezetül pedig köszönetemet fejezem ki, csapatunk parancsnokának, Csobolyó Eszternek is. Neki és persze magunknak is azt kívánom, hogy húsz év múlva, amikor újra itt állunk majd, valamelyik ma fogadalmat tett vagy megújított kiscserkész, az ô nevével kezdje el a a köszönet hosszú listáját. Nem csak a dátummal kapcsolódtunk a városnapokhoz, hanem sátrat is állítottunk a fôtéren. E sátorban pedig kûrtöskalácsot sütöttünk azért is, hogy méltó koronát adjunk az Erdélyi Kör pityókalevesének és a Soli Deo Glo - ria Közösség ôz/ kecs ke pör költ jé - nek. A sok kiló lisztbôl sütött kalács az említett menü részeként nem csak kedvelt csemegévé lett, hanem az forintos közös bevétel forrásaként is fontos szerepet töltött be, amelyet az árvízkárosultaknak küldtünk el. 8

9 Tudjuk, hogy a cserkészet a hétköznapokban vizsgázik. De azt reméljük, hogy az ünnepélyes, sikeres vizsga inspiráló erô lesz számukra a hétköznapokban is. Jó munkát végeztünk június 5-én, jó munkára vállalkozunk máskor is és jó munkát kívánunk minden cserkésztestvérünknek. Csobolyó Katalin kirándulás a tihanyi református templomba A szokásos februári, balatonfüredi Icthüsz Közgyûlés keretében szombaton egy gyors és korai ebéd után a csapat két részre oszlott. Az egyik társaság Eplénybe indult síelni, a bátrabbak és kalandvágyóbbak pedig Tihany megismerésére és a környék felderítésére vállalkoztak. Természetesen a tihanyi apátság volt az elsô állomásunk. Megcsodáltuk a páratlan panorámát. Kunszt Henrik pápai cserkésztestvérünk vezetésével látogatást tettünk az apátság közelében lévô református templomban. Ki látta már? Éppen takarították a templomot és a környékét, így be tudtunk nézni a belsejébe is és a vendégházat, az egykori parókiát is megtekinthettük kívülrôl-belülrôl. Nagyon szép és gondozott, szépen berendezett helyiségeket találtunk. Érdemes ezt is megtekinteni, ha a közelben járunk. Igazi kuriózum a híres apátság árnyékában. Majd a tanösvényre léptünk és Teleki Józsi bá vezetésével megismerhettük a helyi nevezetességeket, a kecskeköröm legendáját, de szó került a tihanyi visszhangról, az itt termelt levenduláról, a belsô tó történetér. Az ingó kövek kialakulása és érdekes látványa igazán lebilincselô. Néhány képet készítettünk, ahol egy-egy cserkész beállt a kô alá és úgy tettek, mint akik tartják a követ, mondván, hogy elküldjük a családjaiknak azzal, hogy sajnos a kirándulás alkalmával elrontották a követ és vissza kellett betonozni. ôk pedig tartják, amíg meg nem köt a beton. Tehát a hazaérkezés kissé csúszni fog. Egy kis játék után folytattuk utunkat és tovább élveztük a csodálatos februári napsütést és a környéket. Kirándulásunk utolsó állomása a révkikötôben volt, ahol integettünk az éppen megérkezô komp utasainak, és napoztunk a móló kövein. Láttuk a szemközti oldalon felépült viaduktot, ami önmagában grandiózus, de a társadalmi háttér ismeretében számunkra inkább csak megalomán. Nincs sok értelme, de legalább néhányan százmilliókat kerestek rajta! Egy kicsit elfáradva, de élményekkel megtelve értünk haza. Igazán tanulságos és érdekes kirándulás volt. Nagy László cst. 9

10 "Lá bam elõtt mé cses a te igéd..." /Zsolt 119,105/ Emlékeztetô a MCSSZ Ichthüsz Közösségének Közgyûlésérôl, Balatonfüred, február A Közgyûlést budapesti, dunavarsányi, jármi, monori, pápai és rákoscsabai cserkészek alkotják. I. Péntek este Zászlófelvonás, köszöntô és vacsora után Buday Barnabás, az MCSSZ elnöke az alábbiak szerint összegezte a Szövetség munkáját. Bevezetés: nagy lendülettel és olykor túlzott önbizalommal kezdték a munkát. Sok mindent elértek, de sok minden befejezetlen az ígéretekbôl. Ugyanakkor érettebbek lettek és készek a Szövetség vezetésének folytatására. Nevelés: Legfontosabb tevékenység az EINK megalkotása. Legyen egy kézikönyv, ami kifejezi, hogy mit értünk azalatt, hogy valaki cserkészmunkát folytat. Kialakult egy kis kör, amelyik foglalkozik ezzel a kérdéssel és elég jól állnak vele. Szervezet: A stabilizálás terén keményebb feladatokkal szembesültek, mint gondolták. Sok ígéretbôl, mint például tagkártya nem lett semmi. Gond van továbbra is a tagnyilvántartással és következményeivel. Nehéz a szükséges pénzeket elôteremteni a szakértôk díjazására. Feszültség van a vezetés és az OIB között. Ugyanakkor pozitív elô re moz dulás van a székház mûködtetésével, a pályázatírásokkal, szakemberek alkalmazásával kapcsolatban. Kommunikáció: Gyenge pont, hogy a Magyar Cserkészt nem sikerült újraindítani. A Vezetôk Lapja sem jelenik meg úgy, ahogy kellene. A honlap viszont egész jól mûködik. Sok mindent lehet rajta látni, gyakran frissítik. MCSSZ mozgalom kifelé való népszerûsítése elkezdôdött. Mitôl lesz vonzó és korszerû a cserkészet? Mi az igazi célja? Melyek az aktuális értékek? kérdésekre az elnök a következôket válaszolta: egy olyan vagány ifjúság kialakítása, akiknek fontos a teljesítmény például barlangászat, evezés, továbbá a közösségi lét és a hit. Az Ichthüsz Közösséggel illetve a felekezeti közösségeknek a Szövetségen belüli szerepével kapcsolatban az elnök irányadó állásfoglalást nem tett. A régi kérdés, nevezetesen hogy a spiritualitás tisztességes, ökumenikus építô megjelenése hogyan kaphatná meg a Szövetség struktúrájában és ethoszában az ôt megilletô helyet ez alkalommal is megválaszolatlan maradt. Az Ichthüsz vezetôi újra felajánlották a két évvel ezelôttit, nevezetesen azt, hogy találjuk meg azt 10

11 az új vezetô közösséget, akik az Ichthüsz kilencven éves hagyományát a jelenlegi szövetségi munkában a cserkészet és a cserkészek javára tudják fordítani. Ehhez a jelenlegi vezetés teljes nyitottságot ajánl fel. A felajánlásra a válasz ismét jövôre utaló általánosságokban merült ki. Az elnök ugyanakkor beszámolt a tisztújítási Közgyûlés elôkészületeirôl és bizalmat kért a jelenlegi vezetésnek. A közgyûlés köszönetet mond az elnök cserkésztestvéri látogatásáért, a kellemes, igazán cserkészies beszélgetésért. Ugyanakkor sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ismét az derült ki, hogy a szövetség vezetôsége továbbra sem mutat hajlandóságot annak a pozitív szerepnek az átgondolására, amit az Ichthüsz közösség az MCssz fénykorában, de még az újjáalakult 90-es évek idejében is áldásosan betöltött. II. szombat A szombat délelôtt és este tematikus munkával, a délután pedig egyik csoportnak tihanyi kirándulással, a másik csoportnak pedig eplényi síeléssel telt. 1.) Bóka István Balatonfüred polgármestere, országgyûlési képviselô beszél a város életérôl. Így tudjuk meg például, hogy a városnak markáns református gyökerei, fô állandó lakosa, nyáron ezer fô lakosa van. Így az infrastruktúra az év nagy részében kihasználatlan, ugyanakkor idegenforgalmi szempontból a városnak továbbra is ígéretes jövôje mutatkozik. A képviselô úr utal a nemzetpolitikai problémákra is. Kiút ként említi egyébként a helyi önkormányzatok által is támogatott, megerôsödô kis közösségek kez de mé - nyezéseit. A közgyûlés hálásan köszöni polgármester úr látogatását. életére és a város életére áldást és békességet kíván. 2.) Az elnök a tegnap esti beszélgetés okán megerôsíti, hogy nekünk továbbra sincs más dolgunk, mint hogy az MCSSZ-re jó szívvel figyeljünk, ahol csak lehet találjuk meg a szolgálat lehetôségét és minél inkább találjuk meg annak módját, hogy a saját értékeinkkel gazdagítsuk a magyar cserkészetet függetlenül attól, hogy ezt bárki kéri, megköszöni, érti vagy sem. 3.) Az elnök utal a kiosztott Ichthys újság aktuális számára. Elmondja, hogy 16. évfolyamába lépett a folyóirat. Ha valaki ezt ôrzi gazdag irodalmi, meditációs, ének és cserkésztörténeti kincset tudhat magáénak. A közgyûlés megköszöni a lap íróinak, szerkesztôjének, kiadójának és az olvasóknak is a munkáját. kéri, hogy akik tehetik, anyagilag is támogassák a lap megjelenését és terjesztését. 4.) Az elnök elmondja, hogy tíz évi ígérgetés után egy MEÖT pályázat segítségével elkészült az Evangéliumi Ichthys Cserkész Alapítvány honlapja, ami egyben természetesen saját honlapunknak tekinthetô. Az említett Ichthys újság 11

12 egyébként papíron tartalmazza a honlapnak a tartalmát. Nyilván a cél az, hogy a jövôben a honlapon is megjelenjenek a lapnak bizonyos fejezetei. A közgyûlés megköszöni a honlap létrehozását és karbantartását. Buzdítja a csapatokat, hogy a honlapra küldjék el híreiket, eseményeiket, véleményeiket és természetesen ezt megelôzôen rendszeresen olvassák azt. 5.) 2009-es Ichthys programok a.) Jó érzéssel emlékezünk tavaly ilyentájt rendezett balatonfüredi Köz gyû - lésünkre, amelynek eredményeként vettünk részt b.) a Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatán Debrecenben, ahol megfelelô volt a cserkész megjelenés. Cca. 200 cserkész volt jelen Budapestrôl, Miskolcról, Dunavarsányról, Monorról, Jármiból, Kisvárdáról, Debrecenbôl és bizonyára más városokból is. c.) SDG/Ichthüsz építôtábor Dunavarsányban megtörtént. Sajnos a külsôs részvétel az idén is nagyon gyenge volt, ezért külön köszönetet mondunk a monoriaknak és Soczó András bá -nak. A munka értelmes és érdemes volt, amelynek kapcsán talán idén el is készül az a kis farm, ahol a háziállatok életének ismerete mellett lovaglásra is lesz lehetôség. d.) Az Ichthys nagytábor Ágasegyházán/Izsákon sikeres és jó tábor volt. Szép a hely, gazdag programok voltak sok résztvevôvel. Köszönet illesse az izsákiakat és monoriakat, akik a tábort szervezték és a tábornak a törzsét adták. e.) Rendben megtörtént a berekfürdôi fórumunk is, amelynek fénypontja az volt, hogy hazafelé menet temetôlátogatáson vettünk részt Debrecenben öregcserkészek életével ismerkedtünk és sírjuknál kegyelettel fôt hajtottunk: Rábold Gábor, Kovács Ferenc, Kovács Lajos, Debreceni Ferenc. Köszönet illeti Molnár Szabolcs és cserkésztársainak vendégszeretetét. f.) E helyen is sajnálattal nyugtáztuk, hogy a rákoscsabai csapat az utolsó percben lemondta az Adventi Cserkésznapra szóló meghívását. Isten iránti hálával mondunk köszönetet a fenti programokon elnyert áldásokért, gyarlóságainkat pedig az Ô megbocsátó szeretetébe ajánljuk. 6.) 2010-es programok a.) A BKIE 1910-ben alakult. Ez az elsô cserkészcsapat Magyarországon, mint ahogy azt 1912-ben létrejött Magyar Cserkészszövetségben elnyert sorszáma is mutatja. E helyen is sajnáljuk, hogy a Magyar Cserkészszövetség vezetôségének történelemhamisítást is megér az, hogy ezt tagadja. Ugyanakkor testvéri szeretettel és nagy örömmel nyugtázzuk, hogy a nagybecskereki gimnázium évkönyvében is szó van ebben az évben a cserkészetrôl, sôt azt is örömmel vesszük tudomásul, hogy a cserkész elnevezés a gimnázium angol tanárának, Králik Lászlónak a nevéhez fûzôdik. Tehát az elsô magyar csapat megalakulásának 100 éves évfordulóját méltóképpen meg kell ünnepelni. Sok variáció felmerült, végül a következô határozat született: 12

13 Az ünnepségre esetleg a Pünkösdöt megelôzô pénteken, szombaton vagy a karácsony sándor Regôsnapokon kerülhetne sor. továbbgondolásra a következô cserkészek nyertek megbízatást: Németh viktória Rákoscsaba, Csobolyó Eszter dunavarsány, Nagy László Monor, kunszt Henrik Pápa, Barta kati jármi, tóth Gergô Budapest. b.) Idén nem lesz Ichthys nagytábor, de a csapatok táborai nyitottak cserkészek fogadására. c.) SDG/Ichthüsz építôtábor: július 5-tôl 10-ig SDG Közösségi Ház, Du na - varsány d.) Berekfürdôi fórum október második hétvégéjén. e.) Jelenjünk meg fáklyákkal október 31-én Reformációi Emlékparkban, ahogy ezt tavaly is tettük. f.) Adventi cserkésznap legyen kegyeletes mint máskor Budapesten. A 15 sz. Bethlen, 812 sz. Csaba vezér csapat szervezze meg közösen. Kovács Bálint sírját mindenféleképpen meg kellene látogatni. A közgyûlés kéri, hogy a táborok legyenek nyitottak, akik pedig feladatot vállaltak, azok teljesítsék azt. Nagytábornak tekinthetô az sdg építôtábor, ezért külön figyelemre méltó. A 100 éves BkIE és a 90 éves Ichthüsz évfordulóról erkölcsi kötelességünk megemlékezni. 7.) A ConCordia 2010 programon az Ichthüsz szervezetten nem vesz részt. Csobolyó Eszter és Bóna Zoltán viszont vállalják a protestáns, spirituális szolgálatot. A közgyûlés köszöni a fenti szolgálat elvégzését. 8.) Somogyi Dezsô felvetésére, amely szerint 100 éves a Leánycserkészet a közgyûlés támogatásról biztosít minden konkrét programot. Ha ezt a Leány - szövetség szervezi, szívesen részt veszünk. A 100 éves évfordulónkon mi is megemlíthetjük azzal együtt, hogy az Ichthüsz közösség pedig 90 esztendôs. 9.) A közgyûlés ismét felajánlja, hogy aki egy szervezett vezetôképzésre kíván a csapatából ôrsvezetôt vagy segédtisztet küldeni, az ezt Bóna zoltánnak névvel jelezze húsvétig és ô a megfelelô vezetôképzô keretnél eljár. III. vasárnap A Közgyûlés résztvevôi vasárnap Balatonalmádiban vettek részt az istentiszteleten, ahol Steinbach József püspök szívélyesen üdvözölte a cserkészeket. Azt követôn pedig a vállalkozó kedvûek még egy utolsót síeltek Eplényben. K.m.f. Nagy László cst. Csobolyó Katalin Dr. Bóna Zoltán cst. titkár jegyzôkönyvvezetô elnök 13

14 Reflexió Solymosi Balázs cst. Ichthüsz értékelésére 14 tisztelt vezetôtiszt Úr! kedves Balázs! Örömmel emlékezem a korábbi megkeresésedre, s szeretném hinni, hogy segítséget jelentett a válaszküldeményem. Bármikor örömteljes szeretettel kész vagyok hasonló, vagy más jellegû kooperációra. A május 29-i Közgyûlés kapcsán tanulmányoztam a vezetôtiszti jelentést és így olvastam az Ichthüszrôl szóló fejezetet. A Táborkeresztesek hasonló okból meg is szólítottak és felvetették, hogy esetleg közösen reflektálhatnánk a sommás megállapításokra. Erre miattunk azért nem került sor, mert mint kiderült nekik inkább a részletekben van problémájuk, a mi ügyünk pedig lényegi és tartalmi jellegû és így sokkal összetettebb. Elôször is egy kicsit reflektálok a szavaidra. 1.) Örömmel vettem, hogy görög betûkkel írtad nevünket, amelybôl az is következett, hogy nem esett benne hiba. Ha csak tehetjük mi is így használjuk. 2.) Valóban gyengéink közé tartozik, hogy egy szûk csoport szívügye, de ez nem biztos, hogy az ügyet minôsíti. Jézusnak elôször tizenkettô, aztán tizenegy tanítványa volt. Elég szûk kör és elég sokáig hatástalan is, de egyszer valami megmozdult. Akik Közösségünket ignorálják, vagy akik nyilván saját kliséik, sztereotípiáik vagy valós, de már régen nem érvényes tapasztalataik alapján támadják, lehet hogy többen vannak és lehet, hogy hatásukban messzire érnek, de ez a hatás sosem munkálja az MCSSZ javát. 3.) Viszont dicséretnek vesszük, hogy felismered bennünk az egymás iránti szeretetet és hogy örömmel találkozunk, amit lehet hogy a Magyar Cser kész szö - vet ség általában eltanulhatna tôlünk. 4.) Lehet, hogy ez volna a nevelés terén az elsô és legfontosabb hatásunk az egész cserkészközösségre nézve. Valamikor ez is fô cél volt és úgy látszik ma is érvényes. Az ôsegyháznak a legnagyobb hatása az volt a Római Birodalomra, hogy szerették egymást. Lehetne a fô célja a magyar cserkészetnek, hogy ezt tudja üzenni a magyar társadalomnak. 5.) Ami az EINK-et illeti valóban lehettünk volna/lehetnénk tematikusabbak. Itt bizonyos mértékig nincs mentségünk. A fennmaradó mértékben viszont annyiban van, hogy egy felváltva támadott és ignorált közösség a dolog természeténél fogva hajlamos, hogy befelé forduljon és ne lelkesedjen újabb ignorálások és támadások begyûjtésére. 6.) Nagyon sok példát mondhatnék a fentiekre, de mondok egy általánosat és egy konkrétat: - Általános: a Magyar Cserkészszövetség vezetôsége cca. tíz éve nem hajlandó tisztességesen, tiszta lappal, krisztusi alázattal, nyitottsággal, szeretettel és bi-

15 zalommal szembenézni a cserkészközösség ökumenikus karakterébôl származó következményekkel: elônyökkel, lehetôségekkel és feladatokkal. - Konkrét: ez sok helyen, sokféleképpen tükrözôdik. Az elmúlt esztendô Betlehemi láng/mcssz karácsonyi ünnepsége e téren minden korábbi év gyarlóságát meghaladta. Természetesen ettôl még önmagában lehetett szép ünnepség, de nem a magyar százéves cserkészet szellemében történt, aminek a legsúlyosabb jele a másik cserkész szeretetlen kizárása. 7.) Ha az MCSSZ vezetôsége egyszer igazán evangéliumi értékkel és mértékkel komolyan venné ezeket a kérdéseket/jelenségeket gondolkodás nélkül tudok mondani további huszonöt példát az jót tenne a cserkészetnek. Tudod miért? Mert a magyar társadalomnak a nagyrésze ideértve az egyháziakat is, legjobb esetben úgy vélekedik az egész Magyar Cserkészszövetségrôl, mint ahogy Te az Ichthüszrôl: nagyon szûk csoport szívügye és sajnos hatásában sem ér messzire Programjaik öncélúak, maguknak tartják.. Egyébként az utolsó megállapításodban nem érzek súlyos vádat, mert valóban nem közönségnek kívánunk szolgálni programjainkkal, hanem azoknak, akik vallják, hogy Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura, tehát a cserkészetben is a hit, remény és szeretet minôsít minden más tevékenységet. Ezek a cserkészek viszont ezeken a programokon is mint az MCSSZ cserkészei vesznek részt. 8.) Az utolsó mondatodnak nagyon örültem: Megújulásra igény van, de az eddig mûködési kereteket alaposan újra kell gondolni, hogy miként tudjuk a lelkiségi munkát minden napok aprópénzeire váltani. Ha konkrét programokban gondolkodunk, akkor ezt a programot akarja a jelenlegi Ichthüsz vezetés is. Ezért hívunk meg benneteket eddig nem sok eredménnyel évente egyszer. Ezért ajánlottuk és ajánljuk föl, hogy átadjuk a vezetést azoknak, akik protestánsként cserkészkednek de az Ichthüszt nyilván az említett klisék és tévhitek okán eddig elkerülték. Ezért forszíroznánk a közös karácsonyokat és minél több találkozási lehetôséget. Ezért küldtük el fiatal teológushallgatónkat a ConCordia 2010 számunkra nem túl könnyû és élvezetes megbeszéléseire és ezért készülünk az ottani szolgálatra. A keretek alapos újragondolása -ra tehát készek vagyunk. Azt azonban valljuk, hogy ezt sem a kereteken belül sem a kereteken kívül lévôk önmagukban nem tudják elvégezni. Ha csak a belüliek végzik, akkor egy szûk csoport szívügye marad mint mondod. Ha csak a kívüliek végzik, akkor romboló lesz mint ahogy mindannyian látjuk. Végre együtt kellene végezni. Ehhez ajánlja magát az Ichthüsz Közösség vezetôsége teljes nyitottsággal, krisztusi szeretettel és az MCSSZ iránti lojalitással. A Közgyûlésre ezúton kívánok cserkésztestvéri szeretettel áldást és békességet: Dr. Bóna Zoltán cst. az Ichthüsz Közösség elnök 15

16 Nemzeti örökségünk újabb darabjai 2010.május 27-én a Kiskunhalasi Thorma János múzeumban 21 fôs rováskutató-csoport a 16 db-os, kétszáz éves halasi rováspálcát, az alföldi juhászok hagyatékát, hiteles és eredeti rovásemléknek fogadta el, amely ezzel a nemzeti örökségünk részévé vált. Büszkék vagyunk, hogy a kutató-csoport döntéshozó munkájában dr. Teleki József cst. cserkésztestvérünk is részt vett. a szerk. Ichthüsz építôtábor A learning by doing régi cserkész alapelv valamint a 3. cserkésztörvény, no meg a barátság és cserkésztestvériség jegyében leszünk együtt du na var sány ban július között az ez évi építôtáborunkban. Azon túlmenôen, hogy épülünk ismeretben, testi erôben és baráti közösségben kezünk munkája által épül majd egy olyan kvázi farm, ahol hamarosan lovak, kecskék, juhok, disznók és baromfik tartása is szolgálják az élet tiszteletét, az ember és természet együttélésének teremtési rendjét, a gondoskodásnak a tanulását s nem utolsó sorban lovaglásra, sok okos, értelmes foglalkozásra adnak lehetôséget. Épül továbbá a néhány kilométerre lévô Duna parton egy olyan táborhely, amely a helyi csapaton túl is vízi programok szervezésére, vízitúrák szolgálatára kínál teljes nyitottsággal jó lehetôséget. Egy nap 6 órás munkából és sok érdekes, élmény-gazdag programból fog állni. Reménységünk szerint szászrégeni cserkészek is már készülnek ezekben a percekben, hogy legjobb tudásuk szerint járuljanak majd hozzá e hagyományos dunavarsányi ichthüsz cserkészprogram sikeréhez. Mindannyiótokat szeretettel várunk. Érdeklôdni illetve jelentkezni az címen valamint a , telefonszámok egyikén lehet. Részvételi hozzájárulás 600 forint/nap sz. Kossuth Lajos cserkészcsapat és az Ichthüsz Közösség A Ma gyar Cser kész szö vet ség ICHTHÜSZ Kö zös sé gé nek fo lyó ira ta (ISSN ) ki ad ja az Evan gé li u mi ICHTHYS Cser kész Ala pít vány, du na var sány, ko lozs vá ri u. 7. kdb Fe le lõs ki adó: Nagy Lász ló. szer kesz ti: a szer kesz tõ bi zott ság A Bi zott ság el nö ke: Dr. Bóna Zol tán. Fõ szer kesz tõ: Tóth Gergely A bi zott ság tag jai, a ro vat ve ze tõk: 1. A Mes ter itt van és hív té ged (Jn 11,28) - Ige ma gya rá zat 2. Ál líts ma gad nak jel zõ osz lo po kat (Jer 30,21) - Vis sza em lé ke zé sek Bóna Zol tán 3. A kis gyer mek pe dig nö ve ke dett, és erõ sö dött lé lek ben (Lk 1,80) - Mód szer tan Szõlõsi Györ gy 4. Egy más ter hét hor doz zá tok... (Gal 6,2) - Csa pat élet So mo gyi De zsõ And rás 5. Örül je tek az Úr ban min den kor! (Fil 4,4) - Ének-Játék-Humor Bo tos Má ria 6. Lá bam elõtt mé cses a te igéd... (Zsolt 119,105) - Hi va ta los rész Nagy Lász ló A lap meg ren del he tõ Kö zös sé günk cí mén: 2336, Du na var sány, Ko lozs vá ri u. 7. T.:

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 161 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. január 7 11. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/2. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ fi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

MŰSORFÜZET április 1-3. 1-3. apríl www.larocosport.com

MŰSORFÜZET április 1-3. 1-3. apríl www.larocosport.com r MŰSORFÜZET 2016 Kupáért április 1-3. 1-3. apríl www.larocosport.com Tisztelt Versenyzők, Csapattagok, Kedves rallye Rajongók! Eger városa tizenegyedik alkalommal fogadja házigazdaként és igazi jó vendéglátóként

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 11., hétfõ 64. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet Az áruk és egyes szol gál ta tá sok sza bad áram lá

Részletesebben

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2012. évi IV. számhoz EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Ifjúsági programok NÉPSZERÛ A VÍZICSATA 10-13 évesek tábora

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben