Baranyai Katalin szakmai önéletrajza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranyai Katalin szakmai önéletrajza"

Átírás

1 Baranyai Katalin szakmai önéletrajza Baranyai Katalin született Encsen (Abaúj megyében) december 27-én. Szülei Vavrek Mária és Baranyai Endre, egyetlen testvére, András (1959) ma az ELTE professzora. A sárospataki Rákóczi Gimnázium orosz tagozatán érettségizett 1974-ben és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészkarán szerzett magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplomát 1980-ban. Diákéveiben a nagy hagyományú protestáns iskolák szellemiségébe ntt bele: Patakon az iskolaújság diákszerkesztje volt, az Országos Diáknapokon mfordításban és szólóénekben nyert 1973-ban, bejutott az OKTV döntjébe Semprun Nagy utazásáról írt dolgozatával. Az egyetemen bölcsészkari TDK-felels, az Egyetemi Tanács diákképviselje, az 1977-es OTDK-n Pécsett különdíjat kapott Bessenyei György Tariménesérl írt eszmetörténeti tanulmányáért. Szakdolgozatát Berzsenyi hellenikájából készítette Julow Viktor professzornál. Mfordítói speciálkollégiumot végzett. A kezd középiskolai tanári években még kisebb mfordítói munkákat vállalt, pályázaton nyert. Tanárként bekapcsolódott a Beszélni nehéz! anyanyelvi mozgalomba és diákszínjátszással kezdett foglalkozni. Miután 1986-ban megbízást kapott Cs. Szabó László Londonból Sárospatakra telepített hagyatéki könyvtárának a feldolgozására, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtárának munkatársaként megismerkedett Cs. Szabó László mveivel, hazai és emigrációs pályájával ben egyetemi doktori fokozatot szerzett a KLTE - n, Debrecenben Cs. Szabó László írói pályája és mvei címen írt dolgozatával. Témavezetje Fülöp László és 2000 között elvégezte az ELTE modern magyar irodalom doktoriskoláját, szigorlati záróvizsgát tett, de a nyugati magyar irodalom londoni fejezetérl írt dolgozatát végül nem védte meg. Munkahelyei: Középiskolai tanárként dolgozott között Veszprémben (ma: Padányi Bíró Márton Gimn.), ig Sárospatakon (ma: a Református Kollégium Gimnáziuma); illetve 1998/1999 ben, Budapesten (II. ker.) a Móricz Zsigmond Gimnázium. A Comenius Tanítóképz Fiskola (Sárospatak) oktatója 1987 és 1997 között, végül docensi beosztásban, 1997-ben a Károlyi Gáspár Református Egyetem Tanítóképz Karán, Nagykrösön oktat. Innen családi okok miatt távozik. A tanítóképzésben ifjúsági- és gyermekirodalmat, komplex anyanyelvi tárgyakat, tantárgypedagógiát tanít, valamint a posztgraduális képzésben vesz részt ben az Országos Közoktatási, Értékelési és Vizsgaközpont Igazgatóságán a figazgató mellé rendelt referens és szerkeszt, majd szabad foglalkozású értelmiségi tl a budai ferences rendi Szent Angéla Gimnázium tanára, humán munkaközösségének a vezetje. Párhuzamos munkahelyei és kutatói megbízásai: 2007-ben a Nemzeti Tankönyvkiadó szerkesztje; 2004-ben, indulásakor, a Mundus Kiadó munkatársa ben terjedelmes tanulmányt és szemelvénygyjteményt készít Nemzeti építészet a két világháború közötti magyar sajtóban címmel a CEU számára; 1986 tól folyamatosan a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tud. Gyjteményei, ill. a sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának ösztöndíjasa, szerzdéses, majd küls munkatársa, a Cs. Szabó hagyatéki könyvtár gondozója. A jogutód, (Cs.) Szabó András megersítésével a 2008 óta Magyar Örökség díjas írói életm egyik kultuszápolója. Tanárként 2001 tl folyamatosan dolgozik mint közoktatási akkreditációs szakért és vizsgaelnök.

2 Ösztöndíjai: Soros-ösztöndíj Cs. Szabó László hagyatéki könyvtárának a feldolgozására; Soros-ösztöndíj, egyéni 1989/90-ben; Teleki László Alapítvány ösztöndíja 1991/92-ben. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség vezetképzjén szerez képesítést Eibisbergben, 1990-ben ben részt vesz a Magyar Népfiskolai Társaság, tanulmányútján (Studieförbundet Vuxenskolan) Stockholmban,; hollandiai tanulmányúton 1994-ben. Egyesületi tagságok: A Közép-Európai Tanárakadémia magyartanári szakkollégium felelse között. Tagja és szerzje a Kazinczy Ferenc Társaságnak; közremködik a Magyartanárok Egyesületének és a Sárospataki Öregdiákok Egyesületének a munkájában ig aktív tagja a Sárospataki Népfiskolai Egyesületnek, 1992-ben a határontúliak szekciójában. Alapítója az Erdélyi János Cserkészcsapatnak és részt vesz Magyar Cserkészszövetség újraindításában. Egyéb tevékenység: A sárospataki oktatói években TIT felvételi elkészítket tart; kidolgozza egy gimnázium iskolaindítási programját (ma Árpád Vezér Gimnázium) 1992-ben. Sárospatakon fiskolai színjátszással, drámapedagógiával foglalkozik (Comenius Tanítóképz). Folyamatosan elad regionális és akkreditált pedagógus továbbképzéseken. Saját, elvégzett továbbképzései: közoktatási szakérti (Sulinova, 2000.), filmesztétikai (Faludi Akadémia, 2003.) emelt szint érettségi vizsgáztatói (KPSZTI, 2004.), módszertani (Magyartanárok Egyesülete, Pozsony, 2005.) pályázatírói és pszichodráma képzés (2008). Családi állapota: férjezett (Sugár Péter, építész), gyermekei: Szolnoki Györgyi (27) - jogász, Szolnoki Endre (24) - közgazdász, Sugár Simon (14) - gimnazista.

3 Saját publikációk Cs. Szabó Lászlóról: - Cs. Szabó László könyvtára, Nyelvünk és Kultúránk, 74. (Elhangzott az író tiszteletére rendezett emlékkonferencián, Sárospatakon, okt.11-én.) - Cs. Szabó László hagyatéki könyvtára (Kb. 40 oldalas kéziratos tanulmány és jelentés az író hagyatéki könyvtárának a feldolgozásáról, T.I.R.E., ma Sárospataki Ref. Koll. Nagykönyvtár) - A század tanúja, (portré) Sárospatak, 1990, június, 1. - Cs. Szabó László írói pályája és mvei, különös tekintettel az esszé mfajra, ; (Egyetemi doktori disszertáció kiadatlan kézirata), KLTE, Debrecen, Mindenki kortársa, Cs.Szabó László, Holnap, 1991, október, Hat évtized nem oldott meg semmit, (esszé Cs. Szabó Európa-eszméjérl) Holnap, 1991, május, Cs. Szabó László hagyatéki könyvtára, T.I.R.E. Tud. Gyjt. Évkönyve, 1989/1990, Hl árnyékban Mhely, 1993, január, Egy irodalmi diáklap 1920-ból, (A diák Cs.Szabó László) Széphalom évk., 1992, Egy asztalnál: Illyés Gyula, Németh László és Cs.Szabó László (tan.) Széphalom évk Ahol járok, ahol megyek (Czigány Lóránt életrajzi kötete alapján) Széphalom évk,10, Cs.Szabó László könyvtára (készítette, szerk. és a bevezet tanulmányt írta: BK) CD-ROM, Sárospataki Református Kollégium Gyjteményei, Keretbe foglalás. Cs. Szabó László a magyar irodalom rhelyén, Bár Kié (volt/lesz) Cs. Szabó László és életmve? Forrás, 2005, november,

4 Szereplés, közremködés : Beszélgetések Cs. Szabó Lászlóról, Magyar Rádió Társalgó: (szerk. Lipthay Katalin), nov. Peregrinus hazatérben, Emlékezés a 10 esztendeje elhunyt Cs. Szabó Lászlóra, teológusok számára, Sárospatak, Nagykönyvtár, Repositórium, október. 11. Mhely a Mewsban Könyvtári emlékszoba Sárospatakon (eladás) Írók könyvtárai Konferencia a Petfi Irodalmi Múzeumban, február 27. Cs. Szabó László Apai örökség, Összegyjtött novellák 1. kötet szerkesztés, Mundus Kiadó, Bp, Száz évesek lennének Cs. Szabó Lászlóra emlékezünk, (Szerk. Andrónyi Kolos) dec óra Katolikus Rádió Magyar Téka A peregrinus (portré-film Cs. Szabó Lászlóról; rend. Paczolay Béla) közremködés Emlékezés a 100 éve született Cs. Szabó László íróra, 2005, Lónyai Ref. Gimnázium Emlékezés a 100 éve született Cs. Szabó László íróra eladás vetítéssel, Bp., Magyar Kultúra, Sárospataki Öregdiákok Egyesülete, 2006.

5 Publikációk és eladások más témakörökbl - Bessenyei György Tariménes utazása, KLTE, Studia Litteraria, 1978, klny. - Ki fogott itt aranyhalat? (Jókai Anna összegyjtött novelláiról) Magyar Napló, nov Anyanyelvünk szolgálata a sárospataki Kollégiumban, Széphalom évk, 1993, (eladás változata elhangzott az Abaúji Szabadegyetemen) - Bessenyei György: Tariménes utazása (tanulmány) Széphalom Népi építészet a két háború közötti magyar sajtóban (kb. 100 oldalas jegyzet, szemelvényekkel, a CEU részére) - Stílus-e az újmodern? BESZÉLÕ február (ered. kiállításmegnyitó az NN Galériában) - Hitvallás és létforma Sion váraiban, (Petrczi Éva: Fél-szentek és fél-poéták. Régi Magyar Könyvtári Tanulmányok 5. Balassi Kiadó, 2002 ), Zempléni Múzsa, tavaszi szám; - Odüsszeusz vagy Télemakhosz? Közép-Európai Tanárakadémia, NTK honlapja (tanulmány és módszertani segédanyag, két változatban elhangzott a Magyartanárok Egyesületének (Bp. OSZK, május) és a Nemzeti Tankönyvkiadó (Balatonföldvár, május) az akkreditált továbbképzésein); - Egyre nagyobb felelsség, Tóth Krisztina - Valaczka András: Irodalmi ikerkönyvek 6. osztály, (kritika), Könyv és Nevelés, 2008/4. Recenziók a Sárospatak c. újságból: - Ködöböcz József: Tanítóképzés Sárospatakon. A kollégiumi és középfokú képzés négy évszázada (Tankönyvkiadó), Fehér Erzsébet: Pataki nagyasszonyok, Kováts Dániel: Móricz Zsigmond és Sárospatak (Felsmagyarország Könyvkiadó), 1994.

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek Egy milliós nagyváros repülőgépről nézve nem ád annyi látnivalót, mint egy mezei hangyaboly, guggolás közben. Veres Péter A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA I. A gyökerek Magyarországon már a

Részletesebben

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 A Debreceni Tudományegyetem Ásvány-földtani Intézetének története 1929 1949 között Short history of the

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási évének eredményeiről

Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási évének eredményeiről A TÁNCTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT HÍRLEVELE VII. évfolyam 3. szám, 2014. december 31. Szerkesztik: Bolvári-Takács Gábor, Major Rita Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási

Részletesebben

Paulovics István a Régészet élén 1944-ig

Paulovics István a Régészet élén 1944-ig Paulovics István a Régészet élén 1944-ig 1940. október 19-én történt egységesen a visszakapott kolozsvári egyetem új tisztikarának kinevezése és egyéb, más egyetemeken megüresedett helyek betöltése is.

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon

senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon Beszélgetés Dr. Dr. h.c. Harald Zimmermann professzorral, akadémikussal, a magyar történelem nagykövetével Professzor Úr, az Ön munkásságát sokan ismerik,

Részletesebben

Látogatás egy nagy múltú iskola könyvtárában

Látogatás egy nagy múltú iskola könyvtárában Látogatás egy nagy múltú iskola könyvtárában A pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és könyvtára múlt és jelen Pécs a tudomány magvainak terjesztésére különösen alkalmas olvasható a Ciszterci Rend

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Tapasztóné Perlaki Magdolna

Tapasztóné Perlaki Magdolna Tapasztóné Perlaki Magdolna Ha nem kaptam volna érte fizetést, akkor is dolgoztam volna, mert jó volt csinálni Ha jól tudom, Ön a város művelődésügyi osztályán dolgozott a hetvenes években. Igen. A művelődésügyi

Részletesebben

DR. H A L Á S Z J UDIT

DR. H A L Á S Z J UDIT A díjat az Elnökség 1999-ben alapította. Kiemelkedő szakmai tudású, felkészültségű kollégáknak adományozza, akiknek életútja is például szolgál a jövő nemzedékének. DR. H A L Á S Z J UDIT Budapesten született,

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk. 2013. november 15-én az erdélyi fejedelem születésének és

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

Az Autizmus Alapítvány 2002. évi szakmai beszámolója az elvégzett munkáról, a költségvetési támogatás felhasználásáról:

Az Autizmus Alapítvány 2002. évi szakmai beszámolója az elvégzett munkáról, a költségvetési támogatás felhasználásáról: Az Autizmus Alapítvány 2002. évi szakmai beszámolója az elvégzett munkáról, a költségvetési támogatás felhasználásáról: A tárgyévben az Autizmus Alapítvány az Oktatási Minisztérium fejezetén belül 58 MFt

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

A Kazinczy-kutatás új eredményei

A Kazinczy-kutatás új eredményei szemle Kováts Dániel A Kazinczy-kutatás új eredményei A magyar irodalomtudomány, azon belül a Kazinczy-kutatás hasznos segédeszközt kap kezébe Busa argit Szinnyey-díjas bibliográfus új kötetének megjelenésével.

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

A magyar keresztény politika nagy kísérlete

A magyar keresztény politika nagy kísérlete A magyar keresztény politika nagy kísérlete A DNP országgyűlési képviselőcsoportja (ELSŐ RÉSZ) E folyóirat 2008. évi 5. és 6., valamint 2009. évi 1. és 2. száma négyrészes cikksorozatot közölt: A nagy

Részletesebben

Szakmai közéleti tevékenység, elismerések

Szakmai közéleti tevékenység, elismerések Szakmai közéleti tevékenység, elismerések Tanárképző Intézet Neveléstudományi Intézeti Tanszék DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ MTA Pedagógiai Bizottsága tagja (2002-től); Országos Köznevelési Tanács tagja (2001-2006);

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

HATVANI ISTVÁN (1718 1786)

HATVANI ISTVÁN (1718 1786) HATVANI ISTVÁN (1718 1786) a XVIII. századi magyar mûvelõdéstörténet nagy alakja, a debreceni Kollégium híres polihisztor tanára Tartalom Hatvani élete Debrecenbe érkeztéig A debreceni Kollégium a 18.

Részletesebben

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína INDEX Oldal 1. LAMOSZSZ 1/2 2. Magyarok Argentinában 3/4 2.1. Argentínai Magyar

Részletesebben

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében Károli Könyvek tanulmánykötet Sorozatszerkesztő: Dr. Sepsi Enikő A szerkesztőbizottság

Részletesebben

ROPPANT JÓ ÉRZÉS FOGOTT EL, AMIKOR MEGTUDTAM, HOGY TÖRTÉNELEM ÓRA IS

ROPPANT JÓ ÉRZÉS FOGOTT EL, AMIKOR MEGTUDTAM, HOGY TÖRTÉNELEM ÓRA IS ROPPANT JÓ ÉRZÉS FOGOTT EL, AMIKOR MEGTUDTAM, HOGY TÖRTÉNELEM ÓRA IS LESZ. Interjú Pritz Pállal, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék professzorával Modern Magyarország: Mesélne valamit

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ BIBLIOGRÁFIA Vö. 2081., 4989., 4599., 5308., 5370., 5373. sz. 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1996 = Vajdasági könyvek bibliográfiája

Részletesebben