Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2008."

Átírás

1 Common Purpose Magyarország Egyesület Közhasznúsági Jelentés 2008.

2 Tartalomjegyzék Az Egyesület évi munkája...3 Bevezetı...3 Tevékenységeink...3 Honlap, marketing anyagok...4 Munkatársak...4 Mérleg...5 Eredménykimutatás...6 A vagyon felhasználása...7 Cél szerinti juttatások...7 Egyéb adatok sz. Melléklet: Résztvevık, elıadók...8

3 Az Egyesület évi munkája Bevezetı Az egyesület egyedi, szektorközi vezetıképzı programokat szervez. A Common Purpose tudást, kapcsolatokat és inspirációt nyújt vezetıknek ahhoz, hogy valódi változásokat tudjanak véghezvinni szőkebb és tágabb környezetükben. A 2008-as év a tevékenységünk és a Common Purpose ismertségének megerısítésérıl és növelésérıl szólt. Az elızı évi Mátrix 2007 program résztvevıinek és közremőködıinek visszajelzései alapján a Mátrix programot új struktúrában tartottuk meg, bevezettük a Meridián nevő új programot, bekapcsolódtunk a Common Purpose nemzetközi rendezvényeibe és elkezdtük a munkát a programjainkat végzettekkel, az alumnikkal. Ezúton is szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk minden vezetı tisztségviselınknek, tagunknak, támogatónknak, barátunknak, hogy segítettek minket közös céljaink elérésében! Tevékenységeink Budapest Mátrix 2008 A 10 napos (5x2 teljes nap, 6 hónap alatt) Mátrix programon 29 résztvevı vett részt, akik összesen 90 elıadóval találkoztak a napok során. A résztvevık és az elıadók listája az 1.sz mellékletben található. A résztvevık minden egyes nap végén kitöltöttek egy értékelılapot. A fı teljesítménymutató az ez a nap megérte a befektetett idıt kérdés volt, melyen egy 1-6-os skálán 98,2%-os eredményt ért el a program. Budapest Quest június 11-én egy 13 fıs csoport érkezett Belfastból és Londonból egy teljes napra Budapestre, akik a munkaerıpiac és az oktatás kapcsolatával, ezen területek vezetıi dilemmáival foglalkoztak. Összesen 10 közremőködıvel találkoztak. A résztvevık értékelése alapján a fı teljesítménymutató 84,6%-os volt. Frontrunner Szeptemberben egy magyar fiatalt, Gál Gabriellát sikerült kiküldenünk az angliai Leedsben megtartott Frontrunner programra, amely a karrierjük elıtt vagy legelején álló fiatal vezetıknek szól.

4 Alumni találkozó 2008 A Budapest Mátrix 2008 végzettjeivel együtt már 51-re nıtt az alumnik száma, akiknek december 11-én egy alumni találkozót szerveztünk. A találkozó célja az volt, hogy a két csoportot összehozzuk, egy aktuális témában (gazdasági válság) betekintést kaphassanak vezetıi kérdésekbe, és a hálózatukat szélesítsük. Összesen 21 résztvevı volt jelen a rendezvényen. A résztvevık értékelése alapján a fı teljesítménymutató 100%-os volt. Budapest Meridián 2008 Októberben egy moduláris programot indítottunk be, Meridián néven. A program ugyanúgy a hatáskörön túli vezetés kompetenciáira fókuszál, mint a Mátrix, de a résztvevık egyéni tanulási folyamatokat tudnak összeállítani saját maguknak. A három egész napos programon minden résztvevı jelen van, de a fél éves képzés alatt 25 modulból választhatják ki a résztvevık, hogy mikor és mely kompetenciákkal akarnak foglalkozni. A legelsı Meridián programot, amely 2009 március 31-én ért véget, 33-an végezték el. A hat hónap alatt 83 közremőködıvel találkoztak. A résztvevık értékelése alapján a fı teljesítménymutató ( ez a program megérte a befektetett idıt ) 87,85%-os volt. Honlap, marketing anyagok Tovább fejlıdött a oldal. Új struktúrát alakítottunk ki, amelyet folyamatosan frissítünk. A honlapon keresztül elérhetı hírlevelünkre több, mint 300-an iratkoztak fel. A 2008-as látogatottsági adatokról szóló statisztika szerint az év során 1147 látogató 2751-szer nézte meg a honlapot. Munkatársak 2008 során 50%-kal nıtt az Egyesület alkalmazottainak száma. Szeptemberben csatlakozott a Common Purpose csapatához Ertsey Katalin, mint program.

5 Mérleg adatok E Ft-ban sor Elızı évek(ek) A tétel megnevezése Elızı év szám helyesbítése Tárgyév a B c d E 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tıke ( sorok) I. INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE 15 II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL (KH. TEV.BİL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL 20 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

6 Eredménykimutatás sor Elızı évek(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév szám helyesbítése a B c d E A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 ( ) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstıl 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) egyéb, ebbıl 1% 7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállakozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A + B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) G. Adózás elıtti eredménye (B. - E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállakozási eredmény (G. - H.) J. Tárgyévi közhasznú eremény (A. - D.) Tárgyévi eredmény (I. + J.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak 36 - tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 0

7 A vagyon felhasználása Kiadások: Számítástechnikai eszközök vásárlása 645 Anyagköltség 748 Igénybevett Szolgáltatások költsége Bérleti díj 163 Utazási költség (belföld, külföld) 970 Telefon, posta, internet költség 253 Fénymásolás 17 Könyvelési és közjegyzıi díj 508 Konferencia,rendezvényszervezés költség Licencdíj, egyéb szolg. 794 Egyéb szolgáltatás (Bankköltség) 155 Bérköltség és járulékai Személyi jellegő egyéb kifizetés Költségek összesen: Cél szerinti juttatások Programköltségek (Mátrix, Meridián, Quest) Licencdíj 2 450e Ft 794e Ft Egyéb adatok 1. Költségvetési támogatást az Egyesület 2008-ban nem kapott. 2. Az Egyesület vezetı tisztségviselıi (elnökségi tagok, felügyelıbizottsági tagok) 2008-ban nem kaptak juttatást vagy költségtérítést. 3. Az Egyesület 2008-ban központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl nem kapott támogatást.

8 1.sz. Melléklet: Résztvevık, elıadók Mátrix 2008 résztvevıi Bacskai Bálint Józsefvárosi Református Gyülekezet lelkész Birtalan Ilona Liliána Oktatási és Kulturális Minisztérium nemzetközi referens Czugéber Nóra Aviva Életbiztosító Zrt. marketing Csatosné Harmati Erika Aviva Életbiztosító Zrt. pénzügyi tervezı Fodor Tamás Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház, Csepel Frenyó Gábor Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, alelnök Füzesy Tamás Bátor Tábor Alapítvány Gellén Márton Századvég Politikai Iskola Alapítvány Gótzy Miklós Magyar Lapterjesztı Zrt. kiskereskedelmi divízió Koppány Gergely Szerencsejáték Zrt. osztályvezetı Korponai Babett Deloitte Zrt. adótanácsadási manager Kovács Tamás Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem rendezvényszervezési osztályvezetı Köves Benedek OTP Alapkezelı Zrt. vezér-helyettes Kımíves Szabolcs Platinium Group ügyvezetı, vezetı tervezı Kui János GfK Hungária Piackutató Intézet területvezetı Makai István Fıvárosi Cigány Önkormányzat elnök Ónodi István Wesley János Lelkészképzı Fıiskola gazdasági Orosz Balázs Óbudai Sport és Szabadidı Nonprofit Kft. vezetı Pásztor Szilvia Mővészetek Palotája szervezési helyettes Schultheisz Judit Gézengúz Alapítvány orvos szakmai ügyvezetı Simon Zsuzsa Híd Rádió Zrt. marketing Dr. Sós Endre Fıvárosi Állat- és Növénykert állategészségügyi osztályvezetı Dr. Tóth Tímea Országos Tisztifıorvosi Hivatal biocid programvezetı Szabó Péter Mővészetek Palotája fımérnök Szim András Rákospalotai Leánynevelı Intézet nevelési helyettes Tarnainé Sarudi Mária Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakmai fıtanácsadó Tófejy Éva Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Civil és Turisztikai Szolgáltató Iroda vezetı Zsikla Gábor Manmore Consulting

9 Meridián 2008 résztvevıi Aradi Péter Nemzeti Filharmonikus Zenekar kommunikációs vezetı Bartek Lilla Szerencsejáték Zrt. csoportvezetı Bartos Pál Hallatlan Alapítvány kuratórium elnöke Fertetics Mandy CSR szakértı Foki Tamás Fazekas Mihály Fıvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium helyettes Gyıri Tamás Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium iskolalelkész, ig.-helyettes Hann Péter Hann és Fia Oktató és Tanácsadó Bt. ügyvezetı Hatvani Erzsébet Igazságügyi Hivatal fı Henn Péter Magyar Cserkészszövetség ügyvezetı elnök Hermán Róbert Portico Investment Kft befektetési vezetı Horváth Balázs Magyar Lapterjesztı Zrt. hírlapkereskedelmi Résztvevık összesen a Iványi Margit Wesley János Lelkészképzı Fıiskola külügyi és kommunikációs irodavezetı Katona Norbert Szerencsejáték Zrt. - Szegedi Területi Igazgatóság hálózati osztályvezetı Kazai Zsolt Landhof Hungária Kft. Kégli Balázs Szépmővészeti Kht. Kiss Eleonóra Híd Rádió Zrt. lap Kovács Zoltán Largo Egyesület alelnök Lırincz Edina Óbudai Kulturális Központ - Nonprofit Kft. Magács László Merlin Nemzetközi Színház Merker Viktor Studio Metropolitana Kht. senior manager Nagy Ádám Deloitte Zrt. menedzser Nagy Géza Ability Park ügyvezetı 61 fı Palkovics Rozália Salva Vita Alapítvány fejlesztési Pap Enikı Aktív Állampolgárságért Alapítvány programvezetı Papp Gábor Ringier Kiadó Kft Blikk Csoport Lap Pénzes Tibor Magyar Lapterjesztı Zrt. értékesítési vezetı Petrik Ida KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért -helyettes Pizágné Fehér Anikó Gézengúz Alapítvány vezetı terapeuta Schlett Anna Szépmővészeti Múzeum kommunikációs vezetı Simon Péter OTP Alapkezelı Zrt. üzletfejlesztési Theisz Bálint Attila Bp III. ker. Polgármesteri Hivatala kabinetvezetı Udvarhelyi Csaba Belváros-Lipótváros Városfejlesztı Kft projekt manager Vaszkó Márta Gravoform Kft. Magánszektorból 38 % Nem szerint Közszférából 34 % Nık 36 % Non-profit szférából 28 % Férfiak 64 % Felnıttképzési nyilvántartási szám:

10 Magánszektor James Atkins Vertis Finance, ság elnöke Balogh Tibor Holografika, dr. Bárándy Péter Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, ügyvéd Bartók János Aviva Életbiztosító, elnökvezér Bienerth Gusztáv AmCham, elnök Bojár Gábor Graphisoft, ság elnöke Bosznay Péter Magyar Lapterjesztı, vezér Dunavölgyi Mária OTP Lakáslízing, vezér Gerendai Károly Sziget, Gyimóthy Dénes PannErgy, sági tag Jaksity György Concorde, Karácsony Zsolt Péter FÁÜ-PepsiAmericas, logisztikai vezetı Kenyeres István Organica Környezettechnológiák Zrt., elnök-vezér Kis Anikó IBM Magyarország, Workforce Diversity Specialista Kovács Gábor Bankár Holding, vezér László Árpád Spoon Café & Lounge, Happy Box, vállalkozó Dr. Lukács Marianna Patika Egészségpénztár, Málik Balázs Futureal csoport (Corvin sétány), projekt Dr. Mohai György Budapesti Értéktızsde, vezér Ostorházi László Ostorházi Bevonattechnikai Kft., Pallagi Ferenc Bors, fıszerkesztı Pap Balázs Provident Pénzügyi Zrt., vezér Pintye László Sanoma Budapest, magazindivízió Radzik Károly Hárskúti Megújuló Energia Központ, ügyvezetı Setényi János Expanzió Humán Tanácsadó, Dr. Szentkuti László Siemens, elnök-vezér Winkler Ferenc Gravoform Kft., Közszféra Baán László Szépmővészeti Múzeum, fı dr. Batta András Liszt Ferenc Zeneakadémia, rektor Bojár Iván András Budapest Fıváros Önkormányzata, városarculati tanácsnok Csillag Márta Oktatási és Kulturális Minisztérium, fıosztályvezetı Fodor Tamás Csepeli Mővelıdési Központ, Foki Tamás Fazekas Mihály Gimnázium, helyettes Fóris Ferenc Állami Autópálya Kezelı, környezetés minıségirányítási vezetı Galambos Erzsébet Belváros-Lipótváros Városfejlesztı, Dr. Gelencsér Éva Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, fıosztályvezetı Dr. Jármy Tibor BRFK, bőnmegelızési osztályvezetı Hammer Ferenc ELTE Mővészetelméleti és Médiakutatási Intézet, adjunktus Ikvai-Szabó Imre Budapest fıpolgármester-helyettese Ivády Gábor Ivád polgármestere Koltai Luca Budapest Esély Nonprofit Kft., innovációs helyettes Kovács Mihály András Magyar Nemzeti Bank, Közgazdasági elemzések helyettes vezetıje Makai István Fıvárosi Cigány Önkormányzat, elnök Dr. Nováky Erzsébet Magyar Tudományos Akadémia Jövıkutatási Bizottság, elnöke Práger Ferenc BRFK VIII. kerületi Rendırkapitányság, kapitányságvezetı dr. Persányi Miklós Fıvárosi Állat- és Növénykert, fı Dr. Sinkó Eszter SOTE EMK, programvezetı Schreffel János Újbudai Önkormányzat, fıépítész dr. Such György Magyar Rádió, elnök Süveges Éva Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium, Szebedy Tas Gimnáziumok Országos Szövetsége, elnök Non-profit szféra Hanzély Ákos Lát-Kép Közhasznú Egyesület, elnök Iványi Gábor Oltalom Karitatív Egyesület, elnök Juhász Ildikó Független Pedagógiai Intézet, Kepe Róbert "Fedél Nélkül", vezetı, Kerényi Péter fıszerkesztı Kovács Géza Nemzeti Filharmonikus Zenekar Énekkar és Kottatár, fı Küllıi Péter Bátor Tábor Alapítvány, Kuratóriumi elnök Kriza Máté Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlıdésért, Martinkovits Judit Holokauszt Emlékközpont, ügyvezetı Mányi Miklós Szempont Alapítvány, kuratóriumi elnök Moravcsik József Szeretem Budapestet Mozgalom, titkár Nagy Géza Ability Park, Nagy Robin Kitchen Budapest, ügyvezetı Novák Péter Kultúr Part, kreatív vezetı Palkovics Rozália Salva Vita Alapítvány, Munkahelyi Gyakorlat Programvezetı Puskás Aurél Educatio Kht., közoktatás fejlesztési helyettes Dr Schultheisz Judit Gézengúz Alapítvány, orvosszakmaiügyvezetı Scharnitzky Máté AIESEC Magyarország, projektvezetı Solymosi Balázs Magyar Cserkészszövetség, országos vezetıtiszt Szekeres Pál Magyar Paralimpiai Bizottság, alelnök Török András Summa Artium, Vay Márton Védegylet, irodavezetı 10

Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2011.

Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2011. Common Purpose Magyarország Egyesület Közhasznúsági Jelentés 2011. Tartalomjegyzék Az Egyesület 2011. évi munkája... 3 Bevezető... 3 Tevékenységeink... 3 Támogatók... 5 Munkatársak... 5 Mérleg... 6 Eredménykimutatás...

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2014.05.24. Dr. Tóth Lajos Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010.

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43 Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. ÉV 1. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú éves beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: WWW.BWM.HU EMAIL: INFO@BWM.HU TEL: (+361) 336 05 24 FAX: (+361) 336 05 26 BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.09 17:40:31 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 9 Település: Debrecen Közterület neve: Berek Közterület

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben