a Képviselő-testületnek az önkormányzat évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására"

Átírás

1 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: / E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására Készítette: Nagyné Nagy Andrea szociális előadó KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS MÁJUS. 28.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 15. (7) bekezdése alapján minden év március 31-ig települési gyermekvédelmi szakmai tanácskozás tartását írja elő, melyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatásait figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését. Áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat március 27-én megtartotta az éves Gyermekvédelmi Tanácskozását, mely alapján értékelte a évi munkát. A Képviselő-testület a szakmai tanácskozáson elhangzottakat figyelembe véve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról minden év május 31-ig külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átfogó értékelést és a határozat-tervezetet fogadja el. Földes, május 28. Nagyné Nagy Andrea szociális előadó

3 3 Földes Nagyközség Gyermekjóléti, gyermekvédelmi önkormányzati feladatainak évi átfogó értékelése A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti szolgálat március 27- én tartott tanácskozásának a célja, hogy a településen a gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek, saját tevékenységüket bemutatva segítsék a település gyermekvédelmi rendszerének egységes áttekintését, értékeljék éves munkájukat, számoljanak be arról, hogy milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyire voltak eredményesek. Tárják fel, hogy mi segítette, mi nehezítette, vagy akadályozta munkájukat, egymás értékelését meghallgatva közös stratégiát dolgozzanak ki a feladatok színvonalasabb ellátása érdekéten. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai, valamint a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai tanácskozása alapján a Képviselő-testület az alábbi pontokban értékeli az önkormányzat évi feladatainak teljesítését: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: január 1-jén a lakosság lélekszáma 4145 fő volt, a tavalyi létszámhoz képest 32 fővel kevesebb. A lakosságszám évek óta folyamatosan csökken, egyre kevesebb gyermek születik. A 0-18 éves korosztály létszáma évben 740 előző évhez képest 24 fővel csökkent ebből a 0-3 évesek száma 125 fő, 4-6 évesek száma 94 fő, 7-14 évesek száma 312 fő, évesek száma 209 fő volt. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: Az önkormányzat az évi XXXI. tv. alapján biztosítja a pénzbeli és természetbeni ellátásokat. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt nyújt a hátrányos helyzetű családoknak. Ez a támogatás természetbeni, az étkeztetésben és a tankönyvtámogatásban nyújt segítséget, valamint évente két alkalommal augusztusban és novemberben gyermekenként 5.800,-Ft Erzsébet utalvány formájában. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben decemberi állapot szerint 301 gyermek részesült. Pénzbeli ellátásként (augusztus és november hónapban) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére ,- forint került kifizetésre. Augusztus hónapban 318 gyermek (35 fő nagykorú és 283 fő kiskorú) részére, ,-Ft összegben került Erzsébet utalvány formájában kifizetésre a pénzbeli ellátás, november hónapban 293 gyermek (31 fő nagykorú és 262 fő kiskorú gyermek) részére ,-Ft összegben szintén Erzsébet utalvány formájában. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt általában minimálbérből, munkanélküli segélyből, szociális segélyből élő családok vették igénybe. A támogatottak közül sokan alkalmi munkából élnek. A kedvezmény nagy segítséget nyújt az alacsony jövedelemből élő családoknak a tankönyv vásárlásnál és az étkeztetésnél. Óvodáztatási támogatásban 33 fő óvodás részesült. Május hónapban 29 gyermek, november hónapban 25 gyermek (ebből 4 gyermek első alkalommal) összesen ,-Ft összegben. Önkormányzatunk illetékességi területén a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma október 1-jei állapot szerint 27 fő, hátrányos helyzetű (HH) óvodások száma 7 fő, általános iskolai halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók száma szintén az október 1-jei állapot szerint 34 fő, hátrányos helyzetű (HH) diákok száma 17 fő.

4 4 A Képviselő-testület a felsőfokú oktatásban résztvevő tanulók részére Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot hirdetett. Az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére való tekintettel évben 5 fő pályázót támogatott havi 4.000,- forinttal. Ez éves szinten ,- forintot jelent (a tavalyi évben szintén 5 fő részesült támogatásban). Nyári szociális gyermekétkeztetést 89 rászoruló gyermek vette igénybe ,-Ft összegben. A gyermekétkeztetést és a gyermekek napközbeni ellátását a Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola napközije, az óvoda és a menza biztosítja. Azok a gyermekek veszik igénybe akiknek a szüleik a nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és foglalkoztatást, étkeztetést munkavégzésük, betegségük vagy egyéb szociális körülmények miatt nem tudják biztosítani. A településen még mindig legnagyobb probléma a munkanélküliség. Az önkormányzat a közfoglalkoztatási pályázatokkal tud enyhíteni a családok nehéz anyagi helyzetén évben 257 főt tudott a közfoglalkoztatásba bevonni. A másik évek óta fennálló probléma a családok széthullása. Az egyszülős családok helyzete egyre kilátástalanabb, általában gyerektartásdíjat nem kapnak a másik szülőtől. Elmaradnak a számlák kifizetésével. Anyagi segítségért az önkormányzathoz fordulnak, de az önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt nem tud hathatósan segíteni. Nagyon sokan fordulnak Provident hitelért. Úgy gondoljuk, hogy a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálat, az általános iskola, a pedagógusok, védőnők illetve a jelzőrendszer további tagjai eddig is mindent megtettek és megtesznek annak érdekében, hogy a rászoruló családokon segítsenek ha nem is mindig anyagilag a felmerülő problémák megoldásában. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: A gyermekjóléti szolgáltatás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatának keretén belül működik. A 2014-es évben 42 gondozott család volt, ezen belül 101 gyermek szerepelt a nyilvántartásban. Ebből alapellátásban 85 gyermek, 37 család részesült, védelembe véve 12 gyermek, 9 család volt. Átmeneti nevelésben 3 gyermek volt, utógondozásban nem részesült senki. Nevelésbe vételre 2 gyermek esetében került sor. 2 fő gyermek esetében került sor családba fogadásra. Összesen 90 gondozott gyermek és 37 család volt december 31-én. A gondozott gyermekek közül 5 fő hátrányos helyzetű, 43 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű. Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 1 alkalommal történt. Felülvizsgálati védelembe vételi tárgyaláson 8 alkalommal, 11 gyermek esetében vettek részt a családgondozók. Elhelyezési értekezletre 1 alkalommal került sor 1 gyermek esetében a Járási Gyámhivatalnál. Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya támogatása, segítésére irányuló tevékenység: az elmúlt évben 2 fő kiskorú várandós anya volt a településen, akiknek a gondozása folyamatos volt. Életviteli tanácsadást, mentálhigiénés tanácsadást, egészségügyi tanácsadást, vagy az ezekhez való hozzájutást biztosította a szolgálat, valamint a hivatalos ügyeik intézésében nyújtott segítséget a családgondozó. A családgondozás megszüntetése 11 gyermek esetében volt indokolt, ez 9 családot érintett. A családgondozás megszüntetésére azért került sor, mert a gyermek betöltötte a 18. életévét, vagy a gondozást kiváltó probléma megoldódott, vagy a család elköltözött a településről. A szolgálatnál évről évre egyre több olyan eset van, amely nem igényel gondozást, ezzel jelentősen megnövelik a családgondozók adminisztrációját. Az intézmény nyilvántartásában szerepelnek olyan fiatalkorúak, akikről valamilyen okból kifolyólag /pl. szabálysértés

5 5 elkövetése, kisebb fokú iskolai hiányzás/ problémajelző adatlap érkezett. Ezek a fiatalkorúak általában nem kerülnek gondozásba évben a számuk 34 fő volt, ami 34 családot érintett. Ebből irattárba került 11 fő, gondozásba került 4 fő. Új gondozási esetek száma: 10 gyermek. Problémajelző adatlapot 43 esetben kapott a szolgálat a közoktatási intézményektől /óvodától, iskolától/ 28 esetben, a rendőrségtől 6 esetben, a Védőnői Szolgálattól 3 esetben, Gyermekorvostól ebben az évben nem érkezett jelzés, a Gyámhivataltól 4 esetben, valamint magánszemélytől 1 esetben, más Gyermekjóléti Szolgálattól 1 esetben. Családlátogatási alkalmak száma: 255 alkalom ben 988 ügyfél fordult meg a Szolgálatnál. Az ügyfélforgalom jelentős csökkenését indokolja, hogy az elmúlt évben lecsökkent az élelmiszeradományok száma. A településünkön lévő élelmiszer csomagosztásra 4 alkalommal került sor. Az adományosztások során 120 család, és 360 fő részesült élelmiszeradományban. Ebből a tényleges ügyfélforgalom 148 fő volt. Földes Nagyközség Önkormányzata meghatározott feltételek alapján, 2014-ben is lehetővé tette a településen élő gyermekek számára, hogy a nyári szociális gyermekétkeztetés keretében napi egyszeri meleg étkeztetésben részesüljenek. A szociális nyári gyermekétkeztetés, a településen élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára volt elérhető, ami 89 fő étkeztetését jelentette december 03-án 60 fő gondozott gyermek kapott 1-1 tábla csokoládét Mikulásnap alkalmából a szolgálattól. A településen a Gyermekjóléti Szolgálat koordinálja a veszélyeztetettséget észlelő-, és jelzőrendszert. Az esetek megoldása, a feladatok megtervezése, a tevékenységek összehangolása érdekében szükség szerint, de évente 6 alkalommal esetmegbeszéléseket kell tartani. Állandó meghívottak a védőnők, az óvoda és az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei, a szolgálat családgondozói, pszichológus, valamint speciális esetekben más érintett intézmények képviselői (rendőrség, gyámhivatal, hivatásos pártfogói felügyelet). A szolgálathoz egyre több jelzés érkezik, nemcsak a jelzőrendszer tagjaitól, hanem a lakosságtól is. A jelzésekre reagálva a családgondozók azonnal megteszik a szükséges lépéseket, meglátogatják a családot, felveszik a kapcsolatot a nevelési, oktatási intézményekkel, védőnőkkel, háziorvosokkal. Ha a probléma mértéke nem indokolja a hatósági beavatkozás kezdeményezését, akkor az alapellátásban gondozásba veszik a családot. A pszichológus a munkáját 2 településen végzi, Földesen havi 2 alkalommal és Nagyrábén havi 1 alkalmat jelent az általa nyújtott pszichológiai tanácsadás. Az ellátás előjegyzéses rendszerben működik. Az ellátandó kliensek a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai és az intézmény szakemberei révén érkeznek hozzá. A tanácsadás bárki számára elérhető és igénybe vehető. A szociális körülmények romlása következtében egyre több a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, aki pszichológiai ellátásra is szorulnak. Az utóbbi időszakban nőtt azon családok száma is, akik az alapvető táplálkozási szükségleteiket sem tudják kielégíteni a családban élő gyermekeknek. A pszichológiai segítségnyújtás ezekben a helyzetekben sajnos nem oldja meg a család szociális-anyagi nehézségeit, de mindenképpen enyhíti a feszültséget, a családtagokra nehezedő lelki terhet. A terápiás ülések ½ - 1 órát vesznek igénybe a gyermek, ill. a szülők részvételével. A probléma megfogalmazása az első interjú keretében történik meg a szülő bevonásával. Az elmúlt év során 36 gyermek (Földesen), 15 gyermek (Nagyrábén) és természetesen a hozzájuk tartozó családtagok kerültek pszichológiai ellátásra. Átlagosan egy terápiás folyamat ülést foglal magába. Előfordulnak természetesen olyan esetek is, amelyek 4-5 ülés keretében megoldódnak, illetve olyan esetek is, amikor csak 1

6 6 alkalommal találkozik a pszichológus a szülőkkel, mert valójában egyszerű megerősítést, visszajelzést várnak. A hozzá érkező gyermekek életkora 3-18 év. Vannak olyanok, akik a környező városokban végzik középiskolai tanulmányaikat. A problémák túlnyomó többségében a családon belüli konfliktusokból adódnak (válás, alkohol-dependencia, szociálisan halmozottan hátrányos helyzet stb.) illetve az iskolai képességek-részképességek zavarából. Mind a gyermekeknél, mind a szülőknél gyakoriak a szorongásos, depressziós tünetek. Gyerekek estében kevert érzelmi zavar, magatartászavar és beilleszkedési zavar a legjellemzőbb. Tapasztalata szerint az utóbbi időszakban nőtt azoknak a pubertáskorú gyerekeknek a száma, akiknél gyakori a suicid gondolat, viselkedésbeli megnyilvánulás, destruktív tendencia, depresszív tünetek megjelenése. A pszichoterápiában részesülők száma a különböző településeken: Földes: - Általános iskolás 24 fő - Középiskolás 4 fő - Óvodás 8 fő. Nagyrábé: - Általános iskolás 9 fő - Középiskolás 3 fő - Óvodás 3 fő. (A fenti számok nem mutatják a problémában érintett más családtagok számát, jelenlétét a terápiában.) A szakmai munkához nélkülözhetetlen diagnosztikai és terápiás eszközök rendelkezésére állnak, az elmúlt év folyamán a segítségre szoruló családok pszichológiai ellátással kapcsolatos attitűdje pozitív irányba változott. A segítségnyújtást igénylik, elfogadják, és nem szégyenként élik meg. Minimális az elkezdett terápiás ülésekről való távolmaradás. A családsegítés a szociális vagy a mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés igénybevétele önkéntes. A segítséget kérő egyének, családok személyesen kérhetik az ellátást. Amennyiben az egyén, család veszélyeztetettségéről vagy krízishelyzetéről más személy vagy a jelzőrendszer tagjai tájékoztatják a Családsegítő Szolgálatot, a családgondozó felajánlja a segítő kapcsolat kialakítását, ám a segítségnyújtás elfogadásáról vagy elutasításáról az egyén vagy a család dönt. A Családsegítő Szolgálat folyamatosan kapcsolatot tart az egészségügyi szolgáltatókkal, háziorvosokkal, társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal, Munkaügyi Központtal, nevelési-oktatási intézményekkel, Földes Nagyközség Önkormányzatának Szociális Irodájával. A Családsegítő Szolgálat éves kliensforgalma a 2014-es évben 972 fő volt, tényleges ügyfélforgalma 242 fő. Ez az ügyfélszám a pszichológiai tanácsadást, a jogi tanácsadást és a családsegítő szolgáltatást foglalja magába. Ügyfelek túlnyomó többsége önkéntesen keresi fel a szolgálatot, kivéve a rendszeres szociális segélyben részesülőket, akik számára az együttműködés kötelező. A tavalyi évben 38 fő együttműködésre kötelezett ügyfél volt. Az intézmény pszichológusa a tanácsadások során összesen 36 fővel foglalkozott. A szülők elsősorban gyermeknevelési problémákkal kapcsolatosan kérik a segítségét. Gyakran előfordul, hogy az óvoda vagy az iskola jelez, hogy probléma van a gyermekkel. A jogi tanácsadást 101 fő vette igényben.

7 7 A családsegítő szolgáltatást az ügyfelek elsősorban ügyeik intézéséhez veszik igénybe. Rendszeressé vált a közüzemi szolgáltatók felé részletfizetési, fizetési halasztási kérelmek megírásában, nyomtatványok kitöltésében, különböző személyes iratok igénylésében való segítségnyújtás. Az ügyfelek gyakran kérnek tájékoztatást a családtámogatási ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról. A családgondozó információt nyújt a szociális ellátórendszerről, egészségügyi, családtámogatási és nyugdíjazási ügyekben, valamint a formanyomtatványok kitöltésében nyújt segítséget. A szolgálat rendelkezik az ellátások igényléséhez szükséges formanyomtatványokkal. Ezeket folyamatosan beszerzik az Internetről, vagy az ellátást folyósító szervektől, intézményektől. A Családsegítő Szolgálat munkája során szorosan együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal a nagyobb feladatok lebonyolításában pl. élelmiszer adományok kiosztása ben összesen 4 alkalommal került sor élelmiszer osztásra a rászorulók számára. A ruhaadományozás a tavalyi évben is nagy sikerrel működött. Rengeteg ruhaadomány érkezett a szolgálathoz a helyi lakosoktól, összesen 4 alkalommal került sor ingyenes turkáló szervezésére. Ezen alkalmakkor összesen 118 fő részesült ruhaadományban. A családgondozó azt tapasztalja, hogy a családok leginkább életviteli és anyagi gondokkal küzdenek és ezen problémáikkal kapcsolatos ügyeik intézéséhez kérik a segítséget, de az anyagi gondjaik enyhítésében csak az önkormányzati támogatások közvetítésével lehet segítséget nyújtani. Meglátásuk szerint a családok megélhetési gondjai növekvő tendenciát mutatnak, a munkanélküliség gyakran kilátástalan helyzeteket eredményez az addigi jól működő családok életében. 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések Mivel január 1-jétől a jegyzői hatáskörökben lévő gyámügyek átkerültek a Püspökladányi Járási Gyámhivatalhoz a helyi gyámügyek intézése a Földesi kirendeltségen történik. A gyermekvédelem alapja, és a gyermekvédelemben dolgozók legfontosabb feladata a gyermeki jogok maradéktalan érvényre juttatása. Az elmúlt év tapasztalata szerint az érintett családok életében az eddig előforduló gyermekeket veszélyeztető problémák a gyermekek elhanyagoló nevelése, egészségügyi, higiéniás problémák, nem megfelelő lakhatási körülmények, szenvedélybetegségek, pszichés betegségek, családon belüli nem megfelelő kapcsolatok, agresszív szülői magatartás, kiskorúak körében fokozódó bűnelkövetés, kiskorúak felelőtlen gyermekvállalása továbbra is fennállnak. A gyermekvédelmi törvény évi hatályba lépése óta bebizonyosodott, hogy szükség van egy hatékony gyermekvédelmi rendszer működtetésére. A család, mint a társadalom alappillére egyre kevésbé tudja biztosítani a gyermeki jogok érvényesítését, egyre kevésbé képes elhárítani a gyermekeket veszélyeztető problémákat, sőt maga a család válik veszélyeztető forrássá. A gyermek legfontosabb érdeke, hogy a családban vagy a családot pótló környezetben nevelkedhessen, valamint a családjából kiemelt gyermek a lehető leghamarabb visszatérhessen családjába. A gyermekvédelmi rendszer különböző szerveinek, és intézményeinek elsődleges feladata, hogy ehhez segítséget nyújtson. E feladat hatékony és eredményes ellátásához szükség van arra, hogy a gyermekvédelem szereplői a jogszabályi szabályozásnak megfelelően együttműködjenek, informálják egymást, munkájukat kölcsönösen összehangolják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. Ennek a rendszernek az alappillérei a pénzbeli támogatás, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, a gyermekvédelmi szakellátás, és a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések. Az egyik alapvető gyermeki jog érvényesítését

8 8 szolgálják a pénzbeli ellátások is, amely kimondja, hogy anyagi okok miatt a gyermeket családjából kiemelni nem lehet. A pénzbeli ellátások közül a gyermektartásdíj megelőlegezése és az otthonteremtési támogatás megállapítása tartozik a gyámhivatal feladatai közé évben összesen 120 gyermek részesült gyermektartásdíj megelőlegezésében a járási gyámhivatal (a továbbiakban: gyámhivatal) illetékességi területén, mivel a gyermek tartására köteles különélő szülő vagy nem akarta, vagy nem tudta fizetni a gyermektartást és nincs semmilyen vagyona, amelyet végrehajtás alá lehetett volna vonni. E támogatásban részesülő gyermekek száma az előző évhez képest csökkent. Az otthonteremtési támogatás a családjából már korábban kiemelt nevelésben lévő fiatal felnőttet segíti önálló életének megkezdésében. Azt a célt szolgálja, hogy a fiatal felnőtt e támogatás segítségével megteremtse első otthonát évben 20 fiatal felnőtt részesült e megjelölt támogatásban, mely nem elegendő az önálló élet és lakhatás megteremtéséhez, de jó indulási alapot teremt a szakellátásból kikerült fiatal számára. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások témakörében a gyámhivatal nem rendelkezik törvényben előírt konkrét feladattal, azonban a gyámhivatal szakmai munkáját, az intézkedések eredményességét nagyban befolyásolja a gyermekjóléti alapellátásban dolgozó szakemberek szakmai felkészültsége, az érintett családokkal végzett segítő tevékenysége. A gyermekjóléti szolgálatokkal a gyámhivatal szinte napi kapcsolatban van. Legyen szó bármilyen gyámhivatali, gyermeket és családját érintő hatósági intézkedésről a helyi gyermekjóléti szolgálatok szakmai segítsége, együttműködése és a konkrét ügyben nyújtott tájékoztatása, javaslata mindenképpen szükséges a gyermek érdekeit szolgáló, megalapozott hatósági döntéshez. A mindennapos munka során úgy tapasztaltuk, hogy a szakmában dolgozó családgondozók gyakran erőn felül végzik munkájukat, azonban még több szakemberre lenne szükség, az olykor összetett és komoly családon belüli problémák hatékony megoldásához. A családgondozóknak nehéz a frontvonalban képviselni a gyermekvédelmet és védelmezni a gyermek jogait. Az érintett családok többségét nehéz motiválni, és a helyes útra, életvitelre vezetni. Továbbra is több településen jelent problémát a pszichológiai segítségnyújtás, családterápiát végző szakember hiánya, valamint az hogy adott településen ritkán és kevés óraszámban biztosított e szolgáltatás. A gyermekek napközbeni ellátásában fontos szerep jut a bölcsödének, az óvodáknak és az iskoláknak. Ezek az intézmények a gyermekvédelemben betöltött kiemelkedő szerepükön túl, a gyámhivatali hatósági intézkedések során is jelentős szerephez jutnak. A fent felsorolt szereplőkön túl a gyámhivatal szintén rendszeres és szakmailag korrekt kapcsolatban áll a gyermekvédelem más szereplőivel /rendőrség, bíróság, szakszolgálat, nevelőszülők, lakásotthonok, védőnői szolgálatok/ is. Jelenleg 5 gyermek él Földesen más hozzátartozónál családbafogadás útján. Vannak olyan gyermekek, akik más hozzátartozó gyámsága alatt nevelkednek. Ennek oka lehet a szülő halála, vagy a szülők gyermeknevelésre való alkalmatlansága miatti bírósági elhelyezés. Jelenleg 4 gyermek nevelkedik gyámság alatt. Jelentős változás történt a gyámhivatal életében is, hiszen január 1. napjától a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala szakigazgatási szerveként működik. A gyámhivatal illetékességi területe annyiban változott a korábbiakhoz képest, hogy Kaba település is a Püspökladányi Járáshoz került. Az ügyintézés helyszínei: 1. Püspökladány: négy gyámhivatali ügyintéző (1 vezető) 2. Földes: egy gyámhivatali ügyintéző 3. Sárrétudvari: egy gyámhivatali ügyintéző 4. Kaba: egy gyámhivatali ügyintéző

9 9 5. Bihartorda: egy gyámhivatali ügyintéző Összesen: 8 főre bővült a járási gyámhivatal. Hatáskör és feladatkör vonatkozásában is jelentős változás történt, az eddigi jegyzői hatáskörben lévő gyámügyek /a védelembe vétel, az iskoláztatási támogatással kapcsolatos eljárások, és a családi pótlék természetbeni formában történő juttatása/ átkerült a járási gyámhivatalhoz. Új feladata a gyámhivatalnak az iskoláztatási támogatással kapcsolatos hatáskör. Földesen a évben 4 esetben érkezett jelzés 50 órát meghaladó iskolai hiányzásról. A gyámhivatal a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról is dönthet. Ebben az esetben a családi pótlékot eseti gyám veszi fel, aki a pénzfelhasználási terv alapján a gyermekre fordítja az összeget. Földesen év végén 7 gyermek állt védelembe vétel alatt. A védelembe vételt évente, illetve szükség esetén vagy kérelemre soron kívül felül kell vizsgálni. Ha a védelembe vétel nem vezet eredményre, akkor a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére vagy nevelésbe vételére is sor kerülhet. Változás, hogy január 1. napjától a jegyző már nem intézkedhet gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről, ez a gyámhivatal hatásköre. Földesen évben 2 gyermek esetében került sor ideiglenes hatályú elhelyezésére. A gyámhivatal az ideiglenes elhelyezést felülvizsgálja, ha annak feltételei már nem állnak fenn megszünteti. Amennyiben a gyermek nem helyezhető vissza családjába, akkor erre alkalmas hozzátartozóhoz helyezi el. Ha nincs olyan alkalmas hozzátartozó, aki a gyermeket vállalná, akkor a gyermek a szakellátásba kerül, és nevelésbe vételére kerül sor. A gyámhivatal a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal szorosan együttműködve igyekszik a gyermek igényeinek és szükségleteinek leginkább megfelelő gondozási helyet találni. A gyámhivatal földesi kirendeltségén évben 2 gyermek nevelésbe vételét rendelte el. 5. A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának bemutatása A gyermekvédelem szempontjából releváns korosztályok körének (gyermekkorú, fiatalkorú, fiatal felnőtt) nagyobb részére (gyermekkorúakra és fiatalkorúakra) speciális eljárási szabályok vonatkoznak. Lényeges, hogy a gyermekkor büntethetőséget kizáró okként szerepel a büntető és a szabálysértési jogban is egyaránt, a fiatalkorúakkal kapcsolatosan pedig több speciális szabályt rögzítenek a jogszabályok. A fiatalkorú elkövetők vonatkozásában az ellenük indított eljárások során a gyermekvédelmi intézkedéseket kezdeményez a Rendőrség. (kihallgatásuk tényéről jelző adatlapot kell küldeni az illetékes gyermekjóléti szolgálatnak). Amennyiben megállapítást nyer az, hogy az elkövető gyermekkorú, úgy e büntethetőséget kizáró ok miatt a meghozott nyomozás elutasításáról vagy megszüntetéséről szóló határozat az illetékes járási gyámhivatal számára kell megküldeni. Ezeknek a gyermekvédelmi intézkedéseknek kiemelt szerepe van abban, hogy a fiatal elkövető ne kíséreljen meg újra jogszabálysértő magatartást elkövetni. A gyermek és fiatalkorúakkal kapcsolatosan az alábbi számadatok szemléltetik a jogszabálysértő magatartások előfordulásának gyakoriságát. Fiatalkorúakkal szemben a Püspökladányi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya 139 esetben hozott szabálysértés elkövetése miatt határozatot. E szabálysértések legnagyobb része a közúti közlekedés szabályainak megsértése, melyek között leggyakrabban úttesten gyaloglás (a közlekedésre alkalmas járda helyett), kivilágítatlanul kerékpározás szerepel. Emellett előfordult, hogy a fiatalkorút személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelesség megszegése, engedély nélküli vezetés, jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni engedetlenség, érvényes hatósági engedély vagy jelzés nélküli vezetés miatt részesítette figyelmeztetésben a rendőrség. A tulajdon elleni szabálysértések elkövetése miatt 10 esetben

10 10 került sor az eljárás megszüntetésére gyermekkor, mint büntethetőséget kizáró ok miatt. A határozatokat a gyermekvédelmi intézkedés megtétele céljából minden esetben a lakhely szerint illetékes járási gyámhivatalhoz kell megküldenünk. Földesi fiatalkorúakkal szemben 1 figyelmeztetését kiszabó határozat született. Püspökladányi gyermekkorúval szemben nem indult eljárás szabálysértés elkövetése miatt. Gyermekkor mint büntethetőséget kizáró ok - miatt 5 személy ellen szüntettük meg a büntetőeljárást, míg feljelentés elutasítására ezen ok miatt nem került sor. Az elkövetett bűncselekmények, a szabálysértések túlnyomó többsége a folyamatos értékválság, a rossz példák talaján terem meg. A fiatalok italfogyasztása, a garázdaság, a felelőtlen közlekedés, az év végére jellemző petárdázás minden évben problémaként jelenik meg. A fiatalok nagy részének szórakozás még mindig - az internetezés, a tévézés, az együtt lógás a haverokkal. A legális vagy illegális tudatmódosító szerek használata természetes része a szórakozásnak a fiúk és a lányok körében egyaránt. A bűncselekmények arányában, összetételében jelentős változás évek óta nem tapasztalható, az országos átlaghoz és az előző évekhez hasonlóan a vagyon elleni bűncselekmények jelentős túlsúlyát figyelhetjük meg. A leggyakrabban elkövetett bűncselekmények a lopások. A fiatalabbak az alkalom adta lehetőségeket, a sértettek elővigyázatlanságát kihasználva követik el a lopást, az idősebbek tudatosan készülnek is a bűncselekmények elkövetésére, s nem riadnak vissza a károkozástól, a dolog elleni erőszaktól (pl. a nyílászárók megrongálása, stb.) sem az értékek megszerzése érdekében. Jellemző a fiatal korosztályra, hogy cselekményeiket csoportokba verődve követik el, magányos elkövető alig-alig lát neki a bűncselekmény elkövetésének. A családon belül történt erőszakos cselekményekről a rendőrség pontos adatokkal nem rendelkezik. Mindennapi intézkedéseik során találkoznak a családon belüli erőszakkal. Ezekről az esetekről amennyiben gyermek is tanúja, elszenvedője a testi vagy a lelki bántalmazásnak, elhanyagolásnak - jeleznek a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálatnak. Sok azonban az olyan esemény, amikor a rendőrséget nem értesítik a sérelmet elszenvedők. A családon belüli erőszakot elszenvedő gyerekek problémáit közvetlenül alig észleli a rendőrség, ezt a velük nap, mint nap foglalkozó pedagógusok, nevelők, szociális szakemberek észlelhetik, akik először a rendőrség bevonása nélkül próbálják megoldani ezeket a problémákat. Püspökladányi Rendőrkapitányság Hozzátartozók közötti erőszak miatt érkezett bejelentések Ideiglenes megelőző távoltartás elrendelése a bejelentések nyomán Földesi családdal kapcsolatosan nem történt olyan intézkedés, melyet ideiglenes megelőző távoltartásról szóló határozat meghozatalával zárt a rendőr. A Püspökladányi Rendőrkapitányság tudomására jutott kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény gyanúja miatt zömmel fogyasztói magatartás miatt indult büntetőeljárás, mellyel szemben terjesztői magatartás miatt egyszer indult nyomozás. Az eltűnések bejelentését követően mind a gyermek mind a fiatalkorúak eltűnésének ügyét fokozott figyelemmel kezelik. A bejelentést követően azonnal adatgyűjtést folytatnak, mely során a beszerzett újabb információk ellenőrzése is folyamatosan történik. Amennyiben az adatgyűjtések nem járnak eredménnyel, úgy a körözések elrendelése néhány órán belül megtörténik. Gyermekkorúak esetén, valamint akkor, ha olyan információ (öngyilkossági

11 11 szándék, értelmi fogyatékosság) jut birtokukba, forrónyomos adatgyűjtés történik, nagyobb rendőri erők mozgósítására valamint a társszervek, civil szervezetek (pl.: polgárőrség) bevonására is sor kerülhet. A bűnmegelőzési munka döntően az iskolákban folyik ban indult útjára Az iskola rendőre program, melynek négy éve folyamatosan résztvevője a Püspökladányi Rendőrkapitányság is. Minden település, minden iskolájának, így a földesi Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának is van. Földesen Kiss Sándor r.zls látja el az iskolarendőri feladatokat. Az iskolarendőr segítségét az iskola igénybe veheti nemcsak iskolai prevenciós órák tartásában, hanem az iskolai problémák, egyes magatartásbeli problémákkal küzdő tanulók esetének megoldásában, iskolai rendezvények színesítésében. Az elmúlt évben a gyermekjóléti szolgálatok felé 178 esetben küldtek jelző adatlapot. A gyermekvédelmi jelzésadás tekintetében törekedniük kell a teljességre és az időszerűségre. Ezen a téren még akad tennivaló! 6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása A gyermekjóléti szolgálat éves gyermekvédelmi tanácskozása alapján, illetve az önkormányzat által ellátott gyermekjóléti feladatok éves értékelése során az alábbi javaslatok, hangzottak el és célként kerültek meghatározásra: Védőnői Szolgálat és a Gyermekgyógyász Szakorvos javaslatai: A hatékonyság fokozása. Folyamatos képzés. Megelőző stratégia kidolgozása a kiskorúak terhességének megelőzése céljából. A szülői felelősség fejlesztése, ami nagyon fontos. A Községi Óvoda javaslatai a gyermekek helyzeteinek javítása érdekében: Aktuális, naprakész információkkal továbbra is szoros kapcsolat a Család-Óvoda- Gyermekjóléti Szolgálat között. Szülők tájékoztatása a gondozás, higiénés ellátás fontosságáról. Fejtetvességgel kapcsolatos hatékonyabb lépések. Olyan programok szervezése, szakemberek bevonásával, ahol a szülők tájékoztatást, gyakorlati tanácsokat kaphatnak a nevelési problémákkal kapcsolatban. Szülők iskolája, felvilágosító jellegű előadásokkal a családi életre való nevelés, tanácsadás. Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola javaslatai: A tanulók szociális, egészségügyi és mentális helyzetének állandó figyelemmel kísérése. Tanulói agresszió kezelése, visszaszorítása. Meglévő eredmények szinten tartása, tankötelezettség végrehajtása. Hatékony együttműködés a szülőkkel és a munkájukat segítő külső szakemberekkel. Pedagógiai munka hatékonyságának növelése. Külső szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő) további bevonása, tájékoztatók tartása az iskola tanulói számára (drog, szex, alkohol) témában. Eredményes pályaorientáció. Pszichológus ellátás biztosítása. Pályázatok figyelése, írása. Egészségtudatos életre nevelés.

12 12 Püspökladányi Rendőrkapitányság javaslatai: Figyelemfelhívó plakátok nyomtatása (különféle témákban), szabadidős programok szervezése, a meglévő programok kiszélesítése. További pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok benyújtása akár több intézmény, szervezet együtt a megelőzési és a hasznos szabadidő eltöltését segítő programok megvalósításának finanszírozására. A jogszabályok módosításának kezdeményezése a gyakorlati tapasztalatok figyelembe vételével. A Családsegítős családgondozó javaslatai: Esetkezelések biztosítása céljából szociális szükséglakások tervezése az elhelyezések feltételének a megteremtése. Gyermekjólétis családgondozók javaslatai: A fejtetvességgel kapcsolatos hatékonyabb lépések. Hatékonyabb együttműködések a nyári szabadidős programok biztosítása céljából. Nyári foglalkoztató tábor szervezése a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek részére /1-2 hetes foglalkoztatás/. Gyógytestnevelő alkalmazási feltételeinek a megteremtése. Pszichológiai tanácsadás óraszámának a növelése. Szülők iskolája. 7. Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek. Az önkormányzat és a helyi civilszervezetek közötti együttműködés jó. Az önkormányzat minden évben támogatja az önszerveződő közösségeket, melyek a gyermekek szabadidős tevékenységének megszervezésében, lebonyolításában sokat segítenek ben szervezett programok: - A Karácsony Sándor Közösségi Ház szervezett nyári tábort a Földesi Szabadidő Központban - Óvodából az iskolába lépés megkönnyítésére Fecske Nap címmel rendezett délutáni foglalkozáson ismerkedtek a leendő iskolások tanáraikkal, iskolatársaikkal - Falunap a Földesi Szabadidő Központban - Az év utolsó rendezvénye volt a Karácsonyi forgatag, amely a civil szervezetek, a gyermekjóléti szolgálat és családsegítő segítségével valósult meg. - Rendezvényeinken a helyszín biztosítását a Polgárőrség Földesi Szervezetének tagjai látták el. Földes, május 28. Nagyné Nagy Andrea szociális előadó

13 13 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (V ) számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E Földes Nagyközségi Önkormányzat évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről A Képviselő-testület Földes Nagyközségi Önkormányzat évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelését a határozat melléklete szerint e l f o g a d j a. U t a s í t j a a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átfogó értékelés Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére történő megküldéséről. Határidő: jegyzőkönyv elkészítése után, azonnal Felelős: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Földes, május 28. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás 1/78 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Utógondozói ellátás Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Gyermekjóléti Hírlevél

Gyermekjóléti Hírlevél Gyermekjóléti Szakmai Hírlevél 2011. III. szám Gyermekjóléti Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. október VIII. évfolyam 3. szám TARTALOM MEGVÁLTOZOTT

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Módszertani útmutató

Módszertani útmutató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály Módszertani útmutató az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó törvényi és kormányrendeleti szintű szabályokhoz

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben június 2011 Challenging Discrimination Promoting Equality Copyright: Európai Roma

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben