2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5."

Átírás

1

2

3 2002/2003. éves jelentés I. 2002/2003. éves beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. Adatlapok II. 2002/2003. éves összevont (konszolidált) beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet III. Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS-elvek) szerint elkészített 2002/2003. éves beszámoló 1. Mérleg és eredménykimutatás 2. Saját tőke változásai 3. Cash flow kimutatás 4. Kiegészítő melléklet IV. Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS-elvek) szerint elkészített 2002/2003. éves konszolidált beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Saját tőke változásai 4. Cash flow kimutatás 5. Kiegészítő melléklet

4 2002/2003. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt.

5

6

7 2002/2003. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, január 30. a vállalkozás vezetője (képviselője) EGIS Gyógyszergyár Rt.

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám 2002.IX.30. módosításai 2003.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Budapest, október 31. A Társaság január 30-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. a vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Cégjegyzék száma adatok E Ft-ban Sorszám 2002.IX.30. módosításai 2003.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 26. B. Forgóeszközök ( ) I. KÉSZLETEK ( ) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( ) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( ) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, október 31. A Társaság január 30-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. a vállalkozás vezetője (képviselője)

10 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30. MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám 2002.IX.30. módosításai 2003.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 53. D. Saját tőke ( ± ±61.) I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( ) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Budapest, október 31. A Társaság január 30-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. a vállalkozás vezetője (képviselője)

11 Cégjegyzék száma adatok E Ft-ban Sorszám 2002.IX.30. módosításai 2003.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Rövid lejáratú kölcsönök 82. Ebből: átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, október 31. A Társaság január 30-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. a vállalkozás vezetője (képviselője)

12 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30. "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése Előző év 2001/2002 Előző év(ek) módosításai Tárgyév 2002/2003 a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Kutatási, kísérleti fejlesztési költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) Keltezés: Budapest, október 31. A Társaság január 30-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. A vállalkozás vezetője (képviselője)

13 Cégjegyzék száma Tételszám A tétel megnevezése Előző év 2001/2002 Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév 2002/2003 a b c d e 10. Kapott (járó) osztalék, részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 20. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Keltezés: Budapest, október 31. A Társaság január 30-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. A vállalkozás vezetője (képviselője)

14 2002/2003. ÉVES BESZÁMOLÓ 3. ÜZLETI JELENTÉS Budapest, január 30. a vállalkozás vezetője (képviselője) EGIS Gyógyszergyár Rt.

15 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS RT. 2002/2003. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Rt. hosszútávú célkitűzése a társaság piaci helyzetének folyamatos erősítése, az árbevétel dinamikus növelése, a működés hatékonyságának és jövedelmezőségének emelése. A 2002/2003. üzleti évben elért fejlődés összhangban állt a stratégiai célokkal. A társaság értékesítése Magyarországon 10 %-kal, az exportpiacokon dollárban 20 %- kal bővült. Ezen belül a társaság stratégiai piacain valósult meg a legnagyobb arányú növekedés, így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 27 %-kal, Kelet- Európában pedig 31 %-kal nőtt a társaság exportja. Igen kedvezően alakultak az értékesítés közvetlen költségei, míg a kereskedelmi, a kutatási és az igazgatási költségek a társaság törekvéseinek megfelelően változtak. Folytatódott a termékválaszték további megújítására irányuló kutatási és fejlesztési munka. Tovább bővült és a tárgyévben is jelentősen hozzájárult a társaság erősödéséhez a Servier céggel kialakított stratégiai együttműködés. Az eredményre ható külső pénzügyi folyamatok ugyanakkor kedvezőtlenül alakultak az üzleti év során. Az export dollárárfolyama számottevően tovább csökkent, és egyszeri ráfordítások is terhelték az éves eredményt. A társaság a 2002/2003. üzleti évben millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 6 %- kal haladta meg az előző év hasonló időszakának forgalmát. Az árbevétel 61 %-a az exportban, míg 39 %-a hazai piacon jött létre. Az EGIS Rt. belföldi árbevétele a október 1. és szeptember 30. közötti időszakban millió Ft-ra nőtt. Ez 10 % emelkedést jelent az előző évhez képest. A társaság 2002/2003-ban a 3. helyet foglalta el magyar gyógyszerpiacon, míg piaci részesedése 6,6 %-ot tett ki. A társaság exportja az üzleti év során 155,1 millió dollárra nőtt. Ez dollárban mérve 20 %-kal magasabb, mint az előző év teljesítménye. A növekedés ezévben is a stratégiában kiemelt exportpiacokon volt a leggyorsabb. Így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 27 %, Közép- és Kelet-Európában 31 %, a nyugati országokba irányuló késztermékeladásban pedig 35 % bővülés valósult meg. A hatóanyag- és egyéb export ebben az üzleti évben változatlan szinten teljesült. A dollár jelentősen csökkenő árfolyama hatásaként az export forintban mért értéke 3 %-kal volt magasabb az előző évnél.

16 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés Az EGIS Rt. működési költségeinek emelkedése a társaság terveinek megfelelő volt. A forgalom volumenénél alacsonyabb mértékben emelkedtek az értékesítés közvetlen költségei. A fejlesztési feladatokhoz igazodóan nőttek a marketing, kereskedelem és disztribúció, valamint a kutatás-fejlesztés és az igazgatás ráfordításai. Néhány egyszeri jellegű tétel hatására számottevően nőtt az egyéb ráfordítások összege. A társaság üzleti eredménye mindezek együttes hatására 2002/2003-ban millió Ft-ot ért el. Ez 27 %-kal kisebb az előző év üzleti eredményénél. Az eltérést a kedvező értékesítési és gazdálkodási teljesítmény mellett a csökkenő devizaárfolyam és az egyszeri tételek negatív hatása okozta. A pénzügyi tevékenység nettó eredménye 289 millió Ft-ot tett ki az üzleti évben. A rendkívüli tételek egyenlege 44 millió Ft ráfordítási többletet adott. Összességében az EGIS Rt szeptember 30-i adózás előtti eredménye millió Ft-ot ért el, ami 5 %-kal alacsonyabb, mint az előző évben. A társaság nagy gondot fordít kapacitásai fejlesztésére, azok színvonalának növelésére. Az év során millió Ft beruházás és új szellemi termék járult ehhez hozzá. Az EGIS Rt. dolgozóinak létszáma szeptember 30-án fő volt, ami 12 fővel kevesebb, mint az üzleti év eleji létszám. A társaság saját tőkéje szeptember 30-án millió Ft-ot tett ki. Ez 7 %-kal haladja meg az előző üzleti év végén mért értéket. Az egy részvényre jutó saját tőke értéke Ft-ra nőtt. Az EGIS Rt. a tárgyévben tovább erősítette korábban is kedvező pénzügyi helyzetét. 2

17 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés 1. sz. táblázat Az EGIS Rt. tevékenységének fő számszerű jellemzői 2001.okt szept hónap 2002.okt szept hónap Index % Nettó árbevétel MFt ebből belföld MFt export MFt MUSD 128,8 155,1 120 Eredmény üzleti MFt szokásos MFt adózás előtti MFt adózott MFt Teljes munkaidős létszám az időszak végén Fő Beruházások MFt Kutatás és fejlesztés MFt Befektetett eszközök az időszak végén MFt Saját tőke az időszak végén MFt

18 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés 1. sz. melléklet A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Rt. közötti stratégiai együttműködés 2002/2003-ben jelentősen bővült. A kooperáció keretében az EGIS Rt. által elért árbevétel az üzleti év során 32 %-kal növekedett és 12,3 milliárd Ft értéket tett ki. Ez a társaság teljes árbevételének már 21 %-a. Az EGIS Rt. által licenc alapján forgalmazott 5 Servier-termék (Coverex, Adexor, Tenaxum, Bioparox és Gluctam), valamint a ban bevezetett Coverex Komb magyarországi árbevétele együttesen 6,1 milliárd Ft-ot tett ki, ezzel újabb 20 %-kal nőtt és már 27 %-át adta az EGIS Rt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is az EGIS Rt. legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Rt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény kivitele az üzleti évben 34 %-kal emelkedett és meghaladta a 9,4 millió dollár értéket. Ezévben több mint kétszeresére nőtt az EGIS Rt. késztermékeinek franciaországi exportja a Servier helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban. Az éves EGIS-árbevétel ezen relációban már 7,4 millió USD értékre nőtt. Az EGIS Rt. által a Servier számára gyártott gyógyszer-hatóanyagok értéke ugyancsak nagymértékben emelkedett és az üzleti évben 8,4 millió USD értéket képviselt. A termékbevezetés és értékesítés mellett a társaságok közötti együttműködés továbbra is kiemelkedően fontos része a felfedező kutatásban megvalósuló kooperáció. A Servier és az EGIS Rt. vezetése tovább dolgozik az 1995-től létrejött stratégiai szövetség erősítésén annak érdekében, hogy az mind nagyobb mértékben járuljon hozzá az EGIS Rt. fejlődéséhez és hosszútávú eredményességéhez. 4

19 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés II. AZ EGIS RT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI A 2002/2003. üzleti évben változatlanul darab, egyenként Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotta az EGIS Gyógyszergyár Rt. törzstőkéjét, melyek mindegyike a Budapesti Értéktőzsde A kategóriájú részvényei között van jegyezve. A részvények február óta dematerializált formában léteznek decembere óta változatlan, 50,91 %-os részesedéssel bír a társaságban az EGIS Rt. fő tulajdonosa, egyben stratégiai partnere a francia Servier (ATP nevű leányvállalata révén). Ez meghatározó és szilárd tulajdonosi hátteret biztosít a társaság számára. A külföldi intézményi befektetők alkotják a következő nagyobb tulajdonosi csoportot, ezek együttesen közel 34 %-kal részesednek az EGIS-részvényekből. Egy-egy befektető részaránya továbbra is viszonylag alacsony, az üzleti év végén 5 részvényes, illetve letétkezelő rendelkezett 2-3 % közötti részvénnyel és további 4 részvényes 1 2 % közötti tulajdoni hányaddal. Az összes külföldi kézben lévő részvény aránya az üzleti év végén 84,5 %-ot tett ki. Az előző év adataihoz viszonyítva jelentősen nőtt és meghaladta a 15 %-ot a belföldi intézményi és magánbefektetők tulajdoni hányada. Ezen belül is a belföldi magánszemélyek által birtokolt részvények száma emelkedett a legnagyobb mértékben. 2. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényesei Tulajdonos A részvények száma 2002.szeptember 30. % A részvények száma 2003.szeptember 30. % ATP (Servier) , ,91 Külföldi intézményi és magánbefektetők , ,61 Magyar intézményi és magánbefektetők , ,48 Összesen , ,00 Az EGIS-részvények árfolyama az üzleti év során a korábbinál jóval nagyobb forgalom mellett, igen széles határok között változott. 5

20 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés A nyitó árfolyam Ft volt, majd rövid időn belül a deramciclane molekulára vonatkozó pozitív elemzői várakozások hatására Ft fölé emelkedett a részvényárfolyam. Ezt követően a Ft sávban mozgott az ár, majd november hónapban érte el az éves maximumát Ft-tal február 18-án a deramciclane molekula kutatásában résztvevő Orion Pharma cég bejelentése a vegyület további klinikai vizsgálatának beszüntetéséről nagymértékű árfolyamzuhanást eredményezett a tőzsdén. A kereskedés egynapos felfüggesztése után az előző napi Ft-os záróárfolyamhoz képest Ft-tal nyitott az EGIS-részvény a piacon. A mélypont a Ft-os éves minimum árfolyam volt, márciusban. Ezt követően az árfolyam Ft körül stabilizálódott és követte a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) trendjét. A részvény szeptember 30-i záró árfolyama Ft, az éves átlagárfolyam pedig Ft volt. Eközben a BÉT hivatalos részvényindexe az év során kiegyensúlyozottan alakult, javuló tendenciával. A BUX nyitó értéke pont volt, az évet pedig ponttal zárta. Az elmúlt üzleti év tőzsdei eseményei hatásaként az előző évnél jóval élénkebb kereskedelem folyt az EGIS-papírokkal. A kötések és a forgalmazott részvények száma az előző üzleti évhez képest több mint kétszeresére nőtt. Az összes részvény 86 %-a került adásvételre a tőzsdén, azaz a közkézen levők kétszer cseréltek gazdát ebben az időszakban. A több mint kétszeres tőzsdei forgalom mellett a forgalom értéke 45 %-kal emelkedett az előző évhez képest. 3. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén 2000.okt okt okt szept szept szept hónap 12 hónap 12 hónap Kötések száma A forgalom mennyisége ezer db A forgalom értéke MFt Éves átlagár Ft A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Gyógyszergyár Rt. a 2002/2003. üzleti évben is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit. 6

21 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés III. AZ EGIS RT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság nettó árbevétele a 2002/2003. évi üzleti évben millió Ft-ot tett ki. Ez millió Ft-tal, illetve 6 %-kal nagyobb, mint az előző üzleti évi teljesítmény. A nettó árbevétel döntő része, millió Ft érték az EGIS Rt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok) értékesítéséből eredt, míg 985 millió Ft-ot tett ki az egyéb árbevétel (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) összege. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában a gyógyszerek értékesítése kap kiemelt szerepet. A 2002/2003. évi üzleti évben is a késztermékek adták az árbevétel meghatározó részét. Forgalmuk az előző évhez képest 11 %-kal növekedett. A gyógyszerhatóanyagok eladása a korábbi többévi folyamatos emelkedés után a tárgyévben csökkent. 4. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének szerkezete (árbevétel millió Ft-ban) % 2000.okt szept hónap 2001.okt szept hónap % 2002.okt szept hónap % Humán gyógyszerek , , ,0 Egyéb humán készítmények 501 1, , ,1 AUV gyógyszerek 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Gyógyszerhatóanyagok , , ,1 Egyéb termékek 44 0,1 39 0,1 45 0,1 Egyéb árbevétel 641 1, , ,7 Ö s s z e s e n , , ,0 7

22 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés Az EGIS Rt. 2002/2003-ban 83 féle hatóanyagból 102 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolási formákat is számításba véve a forgalmazott termékek száma 315 volt. Az üzleti év végén a társaság 199 belföldi és külföldi törzskönyvvel rendelkezett. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2002/2003-ban is a generikus gyógyszerek és hatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek a termékárbevétel 66 %-át adták. A leggyorsabban ugyanakkor hasonlóan az előző üzleti évhez - a licenctermékek forgalma növekedett. Ezek részesedése az árbevételben 31 %-ot ért el, elsősorban a Servier-től átvett termékek dinamikus emelkedésének köszönhetően. Az EGIS Rt. által kifejlesztett eredeti termékek a 2002/2003. üzleti évi termékárbevétel 3 %-át biztosították. 5. sz. táblázat Az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel millió Ft-ban) Hatástani csoport 2000.okt okt okt szept.30. % 2002.szept.30. % 2003.szept hónap 12 hónap 12 hónap % Kardiovaszkuláris szerek , , ,2 Idegrendszer gyógyszerei , , ,5 Légzőrendszer gyógyszerei , , ,9 Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei , , ,4 Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények , , ,0 Váz- és izomrendszer gyógyszerei , , ,1 Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok , , ,5 Szisztémás fertőzés elleni szerek , , ,3 Bőrgyógyászati készítmények , , ,6 Daganatellenes szerek és immunmodulátorok 300 0, , ,4 Érzékszervek gyógyszerei 67 0,3 71 0,1 63 0,1 Egyéb gyógyszerek 0 0,0-17 0,0 0 0,0 Ö s s z e s e n , , ,0 8

23 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége a gyógyászat széles területét átfogja. Ezen belül a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerek a legfontosabbak az EGIS Rt. forgalmában. E három csoport árbevétele 2002/2003-ban 13 %-kal nőtt és közel 77 %-át adta az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. Az EGIS Rt. termékei közül a 2002/2003. üzleti évben 32 termékcsalád forgalma haladta meg az 500 millió Ft (mintegy 2,2 millió dollár) árbevételt. Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 81 %-ot képviselt. Ezen belül négy termékcsalád forgalma volt 3 milliárd Ft, további 5 termékcsalád forgalma pedig 2 milliárd Ft felett. A társaság legnagyobb forgalmú terméke 2002/2003-ban is a methyldopa volt, amely késztermék formában az EGIS Rt. minden fő piacán bevezetésre került és igen jelentős a hatóanyag exportja is. A késztermékek között a Coverex, a Nitromint és a Suprastin termékek árbevétele a legjelentősebb. A legnagyobb forgalomnövekedést - hasonlóan az előző évekhez - a társaság újabb bevezetésű termékei érték el. Kiemelendő ezek között a Coverex, az Adexor, és a Bioparox (ezek Servier-termékek), továbbá a Lucetam (piracetam), Frontin (alprazolam), Cardilopin (amlodipin) és a Floxet (fluoxetin) termékek, az EGIS Rt. generikus gyógyszerei. A vezető termékcsaládok forgalma a 6. sz. táblázat alapján követhető nyomon. 9

24 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés 6. sz. táblázat Az EGIS Rt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel millió Ft-ban) Termékcsalád Hatástani csoport 2002.okt szept hónap 1. Dopegyt methyldopa vérnyomáscsökkentő Coverex (perindopril) ACE-gátló Nitromint (nitroglycerine) anti-anginás szer Suprastin (chloropyramine) allergia elleni szer Betaloc (metoprolol) béta-blokkoló Bioparox (fusafungin) antibiotikum Betadine (iodine) fertőtlenítő Tisercin levomepromazine neuroleptikum Milurit allopurinol köszvény elleni szer Lucetam (piracetam) nootropikum Sorbifer Durules (ferrous sulfate) vashiány elleni szer Adexor (trimetazidine) anti-anginás szer Tensiomin captopril ACE-gátló Frontin (alprazolam) nyugtató Grandaxin tofisopam feszültségoldó Thiofestermet intermedier Cordaflex (nifedipine) vérnyomáscsökkentő Floxet (fluoxetin) feszültségoldó Andaxin (meprobamate) nyugtató Cardilopin (amlodipin) vérnyomáscsökkentő Lidocain helyi érzéstelenítő Kaldyum (kalium chloratum) kálium pótló szer Dormicum (midazolam) altató Ipaton (ticlopidin) trombózis elleni szer Zitazonium tamoxifen daganat elleni szer Halixol (ambroxol) köhögés elleni szer Duellin carbidopa+levodopa Parkinson-kór elleni szer Vitamin C (acidum ascorbicum) vitamin Tenaxum (rilmenidine) vérnyomáscsökkentő Sumetrolim (trimethoprim + SMZ) fertőzés elleni szer Flupanon intermedier Telviran (acyclovir) vírus elleni szer 534 Ö s s z e s e n

25 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés Az EGIS Rt. fő piacai A társaság 2002/2003-ban 72 országba értékesítette termékeit. Ezen belül az első 15 országban teljesült az éves árbevétel 91 %-a. A társaság stratégiájának megfelelően a forgalom a jelen üzleti évben is Magyarországon, Franciaországban, Oroszországban, valamint a kelet-európai országokban nőtt a legnagyobb mértékben. Az árbevételnek egyes fő piacok szerinti megoszlását a következő táblázat mutatja: 7. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel millió Ft-ban) 2000.okt okt okt szept.30. % 2002.szept.30. % 2003.szept hónap 12 hónap 12 hónap % Magyarország , , ,5 Oroszország + egyéb FÁK-országok , , ,1 Közép- és Kelet-Európa , , ,0 Nyugat-Európa , , ,3 Észak-Amerika és Japán , , ,3 Egyéb országok , , ,1 Termékértékesítés összesen , , ,3 Egyéb tevékenység árbevétele 641 1, , ,7 Nettó árbevétel , , ,0 Magyarország A hazai piacon 2002/2003-ban 10 %-kal nőtt az EGIS Rt. árbevétele. A növekedés elsősorban az 1998 óta bevezetett új gyógyszereknek és a továbbra is dinamikusan bővülő Coverex terméknek köszönhető. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést a Coverex, Adexor és Tenaxum termékek (mindhárom Servier-termék), továbbá a Cardilopin (amlodipin), a Talliton (carvedilol), a Frontin (alprazolam) és a Stimuloton (sertralin) készítmények érték el. 11

26 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés A társaság 2002/2003-ban a 3. helyet foglalta el a teljes magyar gyógyszerpiacon, 6,6 % piaci részesedéssel. Oroszország és egyéb FÁK-országok Az EGIS Rt. exportja 1999 óta töretlenül és dinamikusan növekszik ezen a területen. A forgalom 2002/2003-ban 52,0 millió dollárt tett ki, amely 11,0 millió dollárral, azaz 27 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A fő piac a régióban változatlanul Oroszország volt, ahol 39,7 millió dollár árbevételt, illetve 22 % növekedést ért el az EGIS Rt. Az üzleti év során ugyancsak gyorsan, 64 %-kal nőtt a forgalom Ukrajnában és 36 %-kal a többi FÁK-köztársaságban is. Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Rt. 2002/2003-ban 45,9 millió dollárra növelte forgalmát ebben a régióban. A 31 %-os emelkedést az előző években bevezetett számos új termék, és a piaci hálózat jelentős fejlesztése tette lehetővé. Az árbevétel minden érintett országban számottevően növekedett. 8. sz. táblázat Az EGIS Rt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) Ország 2000.okt okt okt szept szept szept hónap 12 hónap 12 hónap Index % Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Románia Bulgária Vietnám Ö s s z e s e n

27 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság 26,3 millió dollár értékben adott el terméket Nyugat- Európában. Ez 32 %-kal több az előző évi exportnál. Az árbevételből 11,8 millió dollárt a késztermékek, 14,5 millió dollárt pedig a hatóanyagok kivitele hozott. Mind a forgalom értékében, mind a növekedésben a meghatározó a franciaországi kivitel kiugró fejlődése volt, ahol a Servier céggel együttműködésben két és félszeresére nőtt a gyógyszerek és 80 % felett a hatóanyagok értékesítése. Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba a 2002/2003. üzleti év során az EGIS Rt. 13,6 millió dollár értékben exportált, ami 42 %-kal több az előző évnél. A növekedést az Egyesült Államok-beli hatóanyagkivitel jelentős bővülése biztosította. Egyéb országok Az egyéb régiókba sorolt, zömében fejlődő országokba a társaság október 1. és szeptember 30. között 15,5 millió dollár értékben adott el. Ebből a késztermékek kivitele 3,9 millió dollárt, a hatóanyagok exportja pedig 11,6 millió dollárt tett ki. A forgalom mindkét termékcsoportban csökkent, részben keresleti, részben fizetési okok miatt. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint Kelet- Európában az EGIS Rt. jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal rendelkezik. A társaság az elmúlt üzleti évben is tovább folytatta ezek személyi és tárgyi kapacitásainak erősítését. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon az EGIS Rt. helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti évben összesen fő tevékenykedett a társaság kereskedelmi egységeinél, 69 fővel több az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2002/2003-ban az EGIS Rt. teljes árbevételének 21,6 %-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 9. sz. táblázat mutatja be. 13

28 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés 9. sz. táblázat Az EGIS Rt. kereskedelmi hálózata szept szept.30. Magyarország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 1 1 Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 3 3 Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 1 1 Románia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 1 0 Oroszország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 2 1 Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

29 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés IV. FEJLESZTÉS ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Rt. 2002/2003-ban folytatta kutatási-fejlesztési tevékenységét nagy piaci potenciállal bíró generikus gyógyszerek fejlesztésére, illetve originális gyógyszermolekula-jelöltek kémiai szintézisére és biológiai hatásának megismerésére. A tevékenységekre a társaság az üzleti évben millió Ft-ot, az éves árbevétel 8,5 %-át fordította. A társaság év elején 4 termékcsalád 6 új termékét hozta forgalomba Magyarországon. Ezek bemutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. További 8 termékcsalád 12 új gyógyszerére kapott a társaság forgalombahozatali engedélyt az üzleti év során, amelyek piaci bevezetése 2004-ben lehetséges. Az Európai Unióhoz való csatlakozásra való felkészülés részeként az EGIS Rt. az uniós követelményeknek megfelelően 2003-ban felújítja valamennyi hazai termékének törzskönyvi dokumentációját. Az első 48 készítményre vonatkozóan a felújítást a gyógyszerhatóság már elfogadta, a további termékek dokumentációjának beadása 2003 végéig történik meg. Hasonlóan aktív volt a társaság törzskönyvezési munkája az exportpiacokon is. Az üzleti év során 124 új készítmény törzskönyvét adták meg a nemzeti hatóságok, ugyanakkor 44 régi készítmény törzskönyvét a társaság töröltette. A társaság felfedező kutatási tevékenysége a stratégiában meghatározott két hatásterületre összpontosult. Az üzleti év során az EGIS Rt. 13 magyar szabadalmi bejelentést tett. Ezek közül 2 új humán gyógyászati vegyületre, 3 új kristálymódosulat felfedezésére, 2 új orvosi indikációra vonatkozik. További 2 szabadalmi bejelentés új kémiai eljárások kidolgozására, 2 új gyógyszerforma kifejlesztésére, 2 pedig új technológiai jellegű találmányra vonatkozik. Ugyanebben az időszakban a társaság 11 nemzetközi (PCT=Patent Co-operation Treaty) jellegű szabadalmi bejelentést tett szeptemberében az ORION Pharma cég felmondta a várhatóan szorongásgátló deramciclane molekula közös fejlesztésére kötött szerződést. A jogok és a dokumentációk az EGIS Rt. számára való visszaszármaztatása megkezdődött. A molekuláról további tájékoztatást ad a 2. sz. melléklet. 15

30 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés 2. sz. melléklet A deramciclane originális termékjelölt fejlesztése A deramciclane (EGIS 3886) ígéretes gyógyszerjelölt, amit a társaság a szorongásos betegségek legáltalánosabb előfordulási formája, a generalizált szorongás (GAD=Generalised Anxiety Disorder) kezelésére fejleszt ki. A termék fejlesztése 1994 óta a finn ORION Pharma gyógyszergyárral együttműködésben folyt év elején a felek szállítási és licencszerződést kötöttek, amely meghatározta a fejlesztés további szakaszának feladatait, valamint a majdani forgalmazás időszakára az EGIS Rt. és az ORION piaci területeit, a hatóanyagszállítást és az EGIS Rt.-t megillető royalty mértékét február 18-án az ORION bejelentette, hogy a klinikai III. fázis vizsgálatok elégtelen eredményei miatt leállítja a molekula további fejlesztését, majd szeptember folyamán a partnerek elkezdték a szállítási és licencszerződés felbontására vonatkozó egyeztetéseket. A jogi és tudományos kérdések rendezésén túlmenően a felek pénzügyileg is elszámolnak egymással. A szerződésbontás lezárulásával a molekulához kapcsolódó jogok visszaszállnak az EGIS Rt.-re. A társaság célja, hogy további vizsgálatokkal igazolja a molekula hatásosságát és folytassa annak gyógyszerré fejlesztését. Ennek feladatairól és más partnerrel való együttműködésről a társaság 2004 során dönt. Mivel a deramciclane gyógyszer piacra kerülése a szerződés felbontása miatt az EGIS Rt. számviteli politikájában meghatározott 3 éven túl várható, a társaság a jelen üzleti év eredménye terhére leírta a molekulával kapcsolatosan a korábbi években aktivált 428 millió Ft összegű K+F értéket. 16

31 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés 3. sz. melléklet A 2002/2003-ban Magyarországon forgalomba hozott új termékek Coverex Komb tabletta 30x Hatóanyaga: 4 mg perindopril + 1,25 mg indapamide A Servier-vel kötött licencszerződés alapján forgalomba hozott kombinációs készítmény az essentiális hypertonia kezelésére. Mindkét komponensét tekintve korszerű, alacsony dózisú fix kombináció, amelynek hatásosságát széleskörű nemzetközi vizsgálatok igazolják, és amelynek alkalmazását a legújabb nemzetközi terápiás ajánlások is támogatják. Parlazin 10 mg filmtabletta 10x, 30x Parlazin 10 mg cseppek Hatóanyaga: cetirizine A cetirizine az egyik legnagyobb forgalmú és legkorszerűbbnek tartott allergia elleni gyógyszer. Szezonális allergiás rhinitis, conjunctivitis (szénanátha) és perennialis rhinitis kezelése mellett viszketés és krónikus idiopathiás urticaria terápiájában is használható. Az EGIS Rt. generikus terméke saját gyártású hatóanyagból készül. A filmtabletta és csepp forma mind a felnőttek, mind a gyerekek kezelését lehetővé teszi. Telviran 3 % szemkenőcs 4,5 mg Hatóanyaga: acyclovir A több éve sikeresen forgalmazott vírusellenes termékcsalád új gyógyszerformája a herpes simplex által okozott szaruhártyagyulladás kezelésére. Umaren injekció 5x2 ml Hatóanyaga: ranitidin Az újonnan forgalomba hozott forma bővíti a termékcsaládot. Gyomor- és nyombélfekély kezelésére szolgál, elsősorban a vérző formák gyógyításának bevezetésében. 17

32 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés 2. Beruházások A társaság október és szeptember között millió Ft-ot fordított beruházásokra. Ez megfelel az előző üzleti év beruházási értékének. A fejlesztések továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. A késztermékexport gyors növekedése indokolttá tette egy korszerű új késztermékraktár építését. Erre a társaság a tárgyév során 1,1 milliárd Ft-ot fordított, míg a beruházás teljes megvalósítási értéke 1,8 milliárd Ft lesz. 10. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft) S z a k t e r ü l e t 2000.okt okt okt szept szept szept hónap 12 hónap 12 hónap Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termelő infrastruktúra Kutatás és minőség-ellenőrzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések Beruházások összesen Az új eszközökre vonatkozó beruházások mellett az EGIS Rt. 2002/2003-ban 394 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodái fejlesztésére, míg további 856 millió Ft értékben aktivált kutatási teljesítményeket. Egyenlegében további 484 millió Ft további befektetést valósított meg az EGIS Rt. az érdekeltségébe tartozó vállalkozásoknál. Ezen belül összesen 108 millió Ft-tal növelte a társaság kelet-európai kereskedelmi leányvállalatok tőkéjét. Az előző évi 15 % részesedést növelve, 292 millió Ft befektetéssel újabb 4 % részesedést szerzett az EGIS Rt. a vezető magyar gyógyszer-nagykereskedelmi társaságban, a Hungaropharma Rt.-ben. 18

33 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK Az EGIS Rt. dolgozóinak száma szeptember 30-án fő volt. Ez mérsékelt, 12 fő csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. A dolgozók közül 7 fő az EGIS Rt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma az egyes tevékenységi területeken is kismértékben módosult. Így 6 fővel növekedett az értékesítésben és 2 fővel a kutatás fejlesztésben foglalkoztatottak száma, míg a termelést és az infrastrukturális tevékenységeket a társaság az előző évinél kisebb létszámmal látta el. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását szeptember 30-án a 11. sz. táblázat foglalja össze. 11. sz. táblázat Az EGIS Rt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő) Tevékenység szept szept szept.30. Termelés Kutatás és fejlesztés Értékesítés és marketing Igazgatás és pénzügyi tevékenység Belső szolgáltatások Egyéb területek Ö s s z e s e n (A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 332, a kereskedelmi irodákban pedig további 448 fő külföldi szakember dolgozott. 19

34 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés A társaság dolgozóira a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva ebben az üzleti évben is tovább nőtt a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók száma. A fizikai dolgozók körén belül változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 12. sz. táblázat Az EGIS Rt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele K é p z e t t s é g Arány a záró létszámban % 2001.szept szept szept.30. Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások Szellemi dolgozók felsőfokú végzettségűek közép- és alapfokú végzettségűek A társaság október és szeptember között millió Ft-ot fordított személyi jellegű kiadásokra. Ezen belül a bérek millió Ft-ot, a személyi jellegű egyéb kifizetések millió Ft-ot, míg a bérek szociális járulékai millió Ft-ot tettek ki. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során ezer Ft volt. Az EGIS Rt. a 2001/2002-ben újraformált humánstratégia alapján a tárgyévben tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket. 20

35 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés VI. AZ EGIS RT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Rt. a 2002/2003. évi üzleti évben millió Ft üzleti eredményt és millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Az árbevétel kedvező növekedése és a működés rendes költségeinek változása javította a társaság eredményét, míg a dollár árfolyamának csökkenése és az egyéb ráfordítások között megjelenő egyszeri negatív tételek rontották azt. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 13. sz. táblázat Az EGIS Rt. eredményére ható tényezők (millió Ft) Megnevezés 2001.okt szept hónap 2002.okt szept hónap Index % Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet Közvetlen költségekből Anyag- és bérköltség Egyéb közvetlen költség Közvetett költségek Marketing és kereskedelem Kutatás és fejlesztés Egyéb közvetett költség Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

36 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés Az EGIS Rt. tevékenységének működő tőke igénye az előző évi jelentős csökkenés után a piacok igényeit követve a tárgyévben emelkedett. Ez és az aktív befektetési tevékenység a tárgyévben képződő értéknél több erőforrást kötött le. 14. sz. táblázat Az EGIS Rt okt szept.30. közötti pénzforgalmi mérlege (millió Ft) Megnevezés 2002.okt szept hónap Adózott eredmény Értékcsökkenési leírás Összesen Beruházások Befektetések növekedése 335 Működő tőke növekedése Összesen Egyéb tételek változása 571 Pénzügyi eredmény (cash flow) Javasolt osztalék 934 Nettó pénzügyi eredmény (nettó cash flow) Pénzügyi tételek változása Pénzeszközök változása Az EGIS Rt. pénzügyi helyzete változatlanul erős. A társaság működtetésének tőkeigényét a saját erőforrások biztonsággal fedezik. 22

37 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés A saját tőke értéke szeptember 30-án millió Ft-ot tett ki. Ez 7 %-kal több, mint egy évvel korábban. 15. sz. táblázat Az EGIS Rt év szeptember 30-i mérlege (millió Ft) Megnevezés szept szept.30. Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék 500 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

38 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés A társaságra továbbra is a rendkívül jó likviditás jellemző. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 16. sz. tábla foglalja össze. 16. sz. táblázat Az EGIS Rt. kiemelt pénzügyi mutatói Megnevezés 2002.okt szept hónap Üzleti eredmény / nettó árbevétel % 10,5 Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel % 11,0 Eszközmegtérülési ráta % 7,5 Tőkemegtérülési ráta % 8,5 Egy részvényre jutó adózott eredmény Ft 735 készpénzbevétel Ft saját tőke Ft Pénzhányad % 103 Likviditási ráta % 643 Készletek forgása nap 122 Vevőállomány forgása nap 77 Eladósodottság % 3,0 Idegen források aránya % 12,2 24

39 EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. évi üzleti jelentés VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás szeptember 30-i fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Rt október 31-én zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság következő időszaki működését illetően a következő, a 2003/2004. üzleti évre vonatkozó elemeket szükséges kiemelni: A társaság 2003/2004. évi üzleti terve Az EGIS Rt. Igazgatósága december hóban elfogadta a társaság üzleti tervét a soron következő, október 1. és szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv számottevő növekedést irányoz elő mind a belföldi forgalomban, mind az exportban. Ez utóbbiban az árbevétel bővülése a stratégiai piacokra összpontosul. Tovább kívánja javítani a társaság az értékesítés jövedelmezőségét. A 2003/2004. évi üzleti terv tovább bővülő forrásokat tartalmaz a termékfejlesztésre, a kereskedelmi tevékenységre és a társaság eszközállományának folyamatos megújítására. 25

40 2002/2003. ÉVES BESZÁMOLÓ 4. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, január 30. a vállalkozás vezetője (képviselője) EGIS Gyógyszergyár Rt.

41 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 3. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 4. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 1

42 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2

43 1.1. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK A Cég neve: EGIS Gyógyszergyár Rt. (a Társaság ) A Társaság alakulásának időpontja: december 31. (a Társaság átalakulással jött létre) A Társaság székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út A Társaság rövid történeti áttekintése: A Társaság elődje az 1913-ban alapított Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. volt. A kezdetben gyermektápszert gyártó cég 1921-től már a gyógyszerek széles választékát is előállította. A háború után a Társaságot államosították, majd több kisebb gyógyszergyár beolvasztásával létrejött az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár (EGYT). A Társaság 1985-ben módosította nevét EGIS Gyógyszergyárra, majd december 31- én részvénytársasággá alakult eft alaptőkével. Az alaptőke november hónapban eft-tal felemelésre került új részvények zártkörű kibocsátása útján. Valamennyi új részvényt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank jegyezte le, így a megemelt alaptőkéből 30 % tulajdoni részesedést szerzett. Az év új szakasz kezdetét jelentette a Társaság történetében. Az novemberi alaptőke-emelés után júniusában az állami kézben lévő EGIS részvények nagyobb része nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre került. Ezáltal az állami tulajdon 28 %-ra csökkent, így a Társaság az ország egyik legnagyobb magánvállalata lett július 25-én a Társaság bevezette részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére, ahol az EGIS részvények hamarosan az egyik leglikvidebb értékpapírrá váltak. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt augusztus elején valamennyi részvényét eladta az angol Nat West Securities befektetési banknak. Ezt követően december közepén a harmadik legnagyobb francia gyógyszergyár, a mindmáig családi tulajdonban lévő Servier megvette az EBRD 30 %-os és a Nat West 21 %-os részvénycsomagját, ezáltal többségi tulajdont szerzett a Társaságban. Mind a Társaság dolgozói, mind a Társaság számára jelentős évi esemény volt, hogy a magyar állam elején kifizette a Társaságot megillető privatizációs értékhányadot. Ebből eft a Társaság dolgozóihoz került, míg eft a Társaság saját tőkéjét gyarapította. A Társaság részvényeinek szerkezete és a tulajdonosok helyzete változatlan maradt. Az alapításkori, illetve az aktuális alaptőke: 3

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5.

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. 2002/2003. éves jelentés I. 2002/2003. éves beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. Adatlapok II. 2002/2003. éves összevont (konszolidált)

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

2002/2003. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Rt.

2002/2003. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Rt. Tartalom A 2003. július-szeptember negyedév jellemzői Éves adatok A költségek változása A negyedévek összehasonlítása Értékesítés a fő piacokon A kereskedelmi

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2003. JANUÁR 15.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2003. JANUÁR 15. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2003. JANUÁR 15. N A P I R E N D 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2001/2002. évi üzleti tevékenységéről 2. Az Igazgatóság

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2005. JANUÁR. 26.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2005. JANUÁR. 26. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2005. JANUÁR. 26. N A P I R E N D 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2003/2004. évi üzleti tevékenységéről 2. Az Igazgatóság

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR 30.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR 30. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2004. JANUÁR 30. N A P I R E N D 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2002/2003. évi üzleti tevékenységéről 2. Az Igazgatóság

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Levél a részvényeshez... 3. A 2004/2005. év gazdálkodása... 4. A Servier és az Egis stratégiai együttmûködése...

Tartalomjegyzék. Levél a részvényeshez... 3. A 2004/2005. év gazdálkodása... 4. A Servier és az Egis stratégiai együttmûködése... Tartalomjegyzék Levél a részvényeshez.................................................... 3 A 2004/2005. év gazdálkodása............................................. 4 A Servier és az Egis stratégiai együttmûködése................................

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben