A poszturális kontroll fejleszthetõsége idõs korban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A poszturális kontroll fejleszthetõsége idõs korban"

Átírás

1 pszturális kntrll fejleszthetõsége idõs krban z egyensúly fenntartásában szerepet játszó különbözõ fizilógiai rendszerek az életkr elõrehaladtával kialakuló váltzása jól ismert, mely megnöveli az esések kckázatát. tanulmány célja az vlt, hgy megvizsgáljuk, miben különböznek az idõs és fiatal felnõttek egyensúlyi paraméterei, illetve az, hgy milyen hatással van egy nylchetes kmbinált aerb egyensúlyfejlesztõ izmerõsítõ tréning az idõsek egyensúlyi paramétereire. Nagy Edit, Fehérné Kiss nna SZTE ETSZK, Fiziterápiás tanszék ÖSSZEFOGLLÁS Ezen kis esetszámú vizsgálat azt igazlta, hgy a tréningprgramban részt vevők egyensúlyi paraméterei pzitív irányba mzdultak el; összegezve elmndhatjuk, hgy sha sem késő elkezdeni a fizikai aktivitást, mert kedvezően beflyáslja az egyensúlyi paramétereket még ilyen idős krban is. Nagy Edit Kulcsszavak: egyensúly, idősek, tréning, testtömegközéppnt-kilengés, frekvencia. EVEZETÉS pszturális kntrll felelős a test-tömegközéppnt (TTK) alátámasztási felület felett tartásáért, álló, különböző testhelyzetekben és mzgás közben. pszturális kntrll egy perceptuális-mtrs flyamat, mely magába fglalja a helyzet- és mzgásérzékelést a vizuális, szmatszenzrs és vesztibuláris rendszerekben, a szenzrs infrmációk feldlgzását és a mtrs válasz kiválasztását, amely fenntartja, vagy visszaállítja a test egyensúlyi helyzetét. Így az életkr előrehaladtával kialakuló vizuális, szmatszenzrs és vesztibuláris rendszereket érintő váltzásk negatívan beflyáslják a pszturális közpntkba jutó szenzrs viszszacsatlást. Hasnlóan a végrehajtó apparátus sem reagál megfelelően az egyensúlyt megzavaró hatáskra, mivel az izmfehérje-tömeg, keresztmetszet és az izmerő csökkent az öregedéssel együtt járó zsír- és kötőszövet-infiltráció következtében. (Yarasheski, 23) Így a csökkent izmerő kapcslatban áll a szegényesebb pszturális kntrllal, míg a rsszabb pszturális kntrll összefüggésben áll az elesések megnőtt kckázatával. pszturális kntrll stratégiákban is jól ismertek az életkrfüggő váltzásk. Száms tanulmány beszáml a pszturális kilengés nemtől független megnövekedéséről idős krban. Kevés tanulmány vizsgálta az idősek frekvenciaspektrumát (Williams et al., 1997), az idősek szignifikánsan nagybb frekvenciaszóródást mutattak ML (medilateriális) irányban, mint a fiatal felnőttek, tvábbá ML irányban a lengési energia az alacsnyabb frekvenciákn kncentrálódtt inkább. z utóbbi években száms kutatócsprt vizsgálta különböző, az álló egyensúly javítását célzó tréningprgramk hatéknyságát az idős ppulációban. ( Judge, 1993, 23; Hue, 24) Eredményeik szerint a javulás, azaz a jbb egyensúly kisebb pszturális kilengést takar. z alacsny intenzitású erősítő- és egyensúlygyakrlatkat tartalmazó tréningprgram javíttta az egyensúlyt, csökkentette az esések arányát a kntrllcsprthz képest, jóllehet a frekvenciaenergia-spektrumt nem vizsgálták. tanulmány célja az vlt, hgy megvizsgáljuk, miben különböznek az idős és fiatal felnőttek egyensúlyi paraméterei, illetve azt, hgy milyen hatással van egy nylchetes kmbinált aerb egyensúlyfejlesztő izmerősítő tréning az idősek egyensúlyi paramétereire (P [anter-pszterir], ML lengés, frekvencia-energia). MÓDSZER SZEMÉLYEK 19 egészséges, idősek tthnában lakó személyt vntunk be a tanulmányba, önkéntes jelentkezés alapján. tréninget 15 személy kezdte, de 9 fő fejezte be (3 férfi, 6 nő, kr 79±1,6 év; testtömeg 73±4,5 kg; testmagasság: 1,57±,23 m). Eredményeiket összehasnlítttuk egy 1 fős idős kntrllcsprttal 28 I MGYR ORVOS

2 Lengési út (mm) lacsny frekvencia 1 1 Idõs és fiatal kntrllcsprt Idõs és fiatal kntrllcsprt Közepes frekvencia D Magas frekvencia 5 2 Idõs és fiatal kntrllcsprt 1. a, b, c, d ábra. Átlag (±S.E.M.) lengési út mindkét irányban () és átlag (±S.E.M.) lengési energia a különbözõ frekvenciatartmánykban (,, D) az idõs és a fiatal kntrllcsprtban. Szignifikáns különbségek összehasnlítva (P<.,5) az idõs csprttal: +; az P iránnyal: x; a nyittt szemmel: *. Rövidítések: EO: nyittt szem, E: csuktt szem, ML: medilaterális, P: anter-pszterir irány. Idõs és fiatal kntrllcsprt (3 férfi, 7 nő, kr 76±1,9 év; testtömeg 69±5,1 kg; testmagasság: 1,59±,29 m), és egy 11 fős fiatal kntrllcsprttal (3 férfi, 8 nő; kr 22±,4 év; testtömeg: 58±2,9 kg; testmagasság: 1,63±,25 m). z idősek mindegyike képes vlt az önellátásra és a nrmál háztartási feladatk elvégzésére. Minden résztvevő előzetes beleegyezését adta a tanulmányban való részvételhez. VIZSGÁLTI ELJÁRÁS statikus pszturális stabilitást mértük, egy erőmérő platfrmn (Stabilmeter ZWE- PII) állva 2 másdpercig. platfrm lehetővé teszi a OP elmzdulásának (lengési út) mérését. pszturgráfiát előbb nyittt, majd csuktt szemmel végeztük egy csendes teremben. résztvevők mezítláb, összezárt lábakkal álltak, karjaik lazán a törzs mellett vltak. z alaptesztelést követően a tréningcsprt részt vett egy nylchetes tréningben, míg az idős kntrllcsprt nem kaptt semmilyen kezelést. Majd 8 hét elteltével megismételtük a méréseket a két idős csprt esetében. Természetesen a vizsgálati periódus leteltével a kntrllcsprtnak is vlt lehetősége bekapcslódni egy újabb tréningbe. funkcinális teljesítmény mérésére a tréningcsprtban a Timed Up & G (TUG)- tesztet alkalmaztuk, amely srán azt az időtartamt mérjük másdpercben, amelyre egy ülő embernek szüksége van ahhz, hgy felálljn, majd megkerüljön egy 3 méter távlságban elhelyezett tárgyat, és visszaüljön a székére. TRÉNING z idős tréningcsprt részt vett egy 8 hetes kmbinált egyensúlyfejlesztő tréningprgramban heti kétszer 45 percben. trnaprgram alsó végtagi erősítő és flexibilitást növelő gyakrlatkból, statikus és dinamikus egyensúlygyakrlatkból, és aerb aktivitásként járógyakrlatkból tevődött össze. z első 4 hétben egy rövid 5 1 perces bemelegítést követően 2 percig az alsóvégtag- és törzserősítő és flexibilitását növelő gyakrlatkat hangsúlyztuk, nagybb alátámasztási felületet használva, mint a fekvő és ülő helyzetek, míg az egyensúly- és a járásgyakrlatk (5 1 perc) kisebb szerepet játszttak ebben a részben. tréning másdik felében ez az arány megfrdult, az egyensúly- és a járásgyakrlatkra fókuszáltunk. Dinamikus gyakrlatkat végeztettünk álló helyzetben, fkzatsan csökkentve az alátámasztási felületet, vizuális kntrllal és a nélkül. tréning intenzitását fkzatsan növeltük a tréning srán a maximális pulzus 7%-áig [(22-életkr) x,7] gyógytrnász vezetésével. DTELEMZÉS mért adatkból a lengési utat számítttuk, majd mindkét irányban spektrumanalízisnek vetettük alá. platfrm szcillációk frekvenciaspektrumát a gyrs Furier-transzfrmáció segítségével számltuk,1,3,,3 1, 1 3 Hz tartmánykban. kaptt adatkat varianciaanalízisnek vetettük alá, Pst hc összehasnlításkr az LSD-tesztet használtuk. TUG-teszt értékelésekr a Student t-tesztet alkalmaztuk a szignifikáns különbség meghatárzására. z adatelemzés srán p<,5 szignifikanciaszintet fgadtunk el. MGYR ORVOS I 29

3 Idõ (perc) TUG-teszt idõs tréningcsprtban Lengési út (mm) EO elõtt, EO után, E elõtt, E után Lengési út P-ben Elõtte és utána 2. a. b, c ábra. Átlag (±S.E.M.) TUG ()-tréning elõtt és után az idõs tréningcsprtban. tréning hatása az átlag (±S.E.M.) a lengési útn P () és ML () irányban az idõs tréning- és kntrllcsprt esetén. Szignifikáns különbségek összehasnlítva (P<,5) a kiindulási értékekkel: ; a tréning csprttal: +; a nyittt szemmel: *. Rövidítések: EO: nyittt szem, E: csuktt szem, ML: medilaterális, P: anter-pszterir irány. EREDMÉNYEK Lengési út (mm) ÉLETKORFÜGGÕ VÁLTOZÁSOK Nem vlt szignifikáns különbség az alapértékek között a két idős csprtnál, ezért az adataikat együttesen hasnlítttuk össze a fiatal kntrllcsprttal. lengési út mindkét irányban szignifikánsan magasabb vlt az idősek esetén, a fiatalkéval összehasnlítva. (1. ábra) vizuális feedback hiánya szignifikáns növekedést eredményezett a lengési útban, mindkét irányban az idősek esetén, de a fiatalknál nem. z időseknél szignifikánsan nagybb vlt a lengési út csuktt szemmel P irányban, mint ML irányban. frekvenciaanalízist illetően egyik frekvenciatartmányban sem vlt szignifikáns különbség a két csprt között ML irányban, nyittt szemmel. (1., 1. és 1D. ábra) z alacsny frekvenciatartmányban (,1,3 Hz) szignifikáns különbségek mutatkztak csuktt szemmel a két csprt között, vagyis az idősek lengési energiája magasabb vlt mind P, mind ML irányban a 3. csprttal összehasnlítva. (1. ábra) Érdekes módn, ellentétben a magasabb frekvenciatartmánykkal, az idősek enyhén magasabb frekvenciaenergiát mutattak csuktt szemmel ML irányban, mint P irányban. középső (,3 1 Hz) és a magas (1 3 Hz) frekvenciatartmánykban szignifikáns különbségek vltak a két csprt között P irányban mindkét vizuális feltétel mellett, míg ML irányban csak csuktt szemmel, tehát az idősek lengési frekvenciaenergiája magasabb. Míg a vizuális infrmáció nem beflyáslta a lengési energiát a fiatal csprtban, az idős csprtnál a vizuális kntrll hiánya szignifikánsan megnövelte azt mindkét irányban. csuktt szemmel végzett mérés esetén az idős csprtban szignifikáns különbség vlt a két irány között, azaz P irányban lényegesen magasabb vlt a frekvenciaenergia, mint ML irányban. (1. és 1D. ábra) EO elõtt, EO után, E elõtt, E után Lengési út ML-ben NYOLHETES TRÉNINGPROGRM HTÁS Z EGYENSÚLYI PRMÉTEREKEN tréning szignifikáns javulást eredményezett a TUG-teszt értékeiben, amely 1,3±,6 s vlt a tréning előtt és 8,9±,6 s utána (p<,5). (2. ábra) lengési utat illetőleg az idős kntrllcsprt nem mutattt lényeges eltérést 8 hét elteltével. z idős tréningcsprt esetén P irányban a tréning nem vlt hatással a lengési útra. vizuális infrmáció hiánya szignifikánsan növelte a lengési utat P irányban mindkét csprtnál, mind az alapértékekben, mind 8 hét elteltével. (2. ábra) Érdekes váltzásk történtek a ML irányban a tréning hatására, a lengési út mindkét vizuális feltétel mellett jelentősen megnőtt. KKREDITÁLT, KLINIKI SZEMLÉLETŰ, EGYÉVES HOMEOPÁTIÁS LPKÉPZÉST indít Pécsett a EDH Hungária Hmepátiás Oktató Szervezet. Sikeres vizsga esetén a hallgatók nemzetközi EDH diplmát kapnak. tanflyam a mindennapi rvsi gyakrlatban jól használható tudást biztsít. Időpntk: Havnta 1 hétvége, 7 alkalmmal, 28. január 18-tól., Péntek: 1: 18: óráig. Szmbat: 9: 16: óráig. Helyszín: Pécs Egyházmegyei Karitasz, 7621 Pécs, Janus Pannnius u. 4. Tanflyami díj: 7 Ft+ áfa, Jelentkezési határidő: 27. december 21. Jelentkezés: EDH-irda 1111 udapest, artók éla út 28. Tel: (61) Fax: (61) hnlap: 3 I MGYR ORVOS

4 frekvenciaanalízis eredményi alapján a kntrllcsprt nem mutattt lényeges váltzást 8 hét elteltével. tréningcsprt esetén az eredmények az egyes frekvenciatartmányk alapján eltérnek. z alacsny frekvenciatartmányban, P irányban nem vlt különbség a két csprt között a tréning előtt és után. (3. ábra) váltzásk ML irányban jelentek meg, a tréningcsprt szignifikánsan magasabb energiát mutattt a nylchetes tréning után csuktt szemmel. (3D. ábra) közepes frekvenciatartmányban P irányban a vizuális infrmáció hiánya szignifikánsan növelte az energiát mindkét csprtban a tréning előtt és után, de a tréningnek nem vlt lényeges hatása ebben a frekvenciatartmányban. (3. ábra) ML irányban a lengési energia szignifikánsan növekedett nyittt szemmel, és közel vlt a szignifikanciahatárhz csuktt szemmel is (p=,59). Tvábbá a tréningcsprt lényegesen magasabb energiát mutattt csuktt szemmel a tréning után, mint a kntrllcsprt. (3E. ábra) magas frekvenciatartmányban a tréning nem kztt szignifikáns váltzást sem P, sem ML irányban, aznban enyhe emelkedés megfigyelhető a frekvenciaenergiában, ML irányban. Így tehát a tréningcsprtban az energia enyhén megemelkedett minden frekvenciatartmányban, ellentétben a kntrllcsprttal, ahl az ellenkező tendencia látható. (3D., 3E. és 3F. ábra) MEGESZÉLÉS tanulmány legfntsabb eredménye az, hgy az idős tréningcsprt szignifikáns javulást mutattt a funkcinális teljesítményben, és szignifikáns váltzáskat a pszturgráfiás paraméterekben, azaz a tréning után a lengési út szignifikánsan hsszabb lett ML irányban csuktt szemmel. frekvenciaanalízis felfedte, hgy a tréning megnövelte a frekvenciaenergiát ML irányban csuktt szemmel, az alacsny és a közepes frekvenciákn. fiatalkhz képest szignifikánsan nagybb lengési út idősek esetén jól ismert jelenség, melyet eredményeink is megerősítenek. nagybb mértékű kilengést magasabb izmaktivitás kíséri, aznban még nem tisztáztt, hgy a megnőtt izmaktivitás következtében nagybb a kilengés, vagy a megnőtt kilengést kmpenzálják az idősek fkztt izmaktivitással. Eredményeinkben a legtöbb váltzást ML irányban találtuk. Jól ismert, hgy álló helyzetben az P kitérés kntrllja a bkában (plantardrsalflexr izmk) történik, míg a ML kitérést a csípő abductr-adductr izmai kntrllálják, tvábbá igazlták, hgy az idősek elsősrban a csípőkntrllra hagyatkznak, előnyben részesítik azt a bkastratégiával szemben. Feltételeztük, hgy az idősek egyensúlyi paraméterei a tréning után javulást mutatnak. z elvárásnak megfelelően szignifikáns javulást mértünk a funkcinális teljesítményben (TUG-teszt), meglepő módn aznban a lengési út ML irányban és a lengési energia szignifikánsan nőtt tréning után. z elmúlt években száms tanulmány hangsúlyzta, hgy a laterális instabilitás időskrban mutatja az egyensúly kntrlljának érintettségét. (Maki, 1996) Tanulmányunkban szintén a ML paraméterekben mutatkztt meg jbban a tréninghatás. mi összecseng azzal a megállapítással, hgy mivel P irányban több stratégia áll rendelkezésünkre, mint ML irányban, az instabilitás leküzdésében, amelyek segíthetnek elfedni az egyéni különbségeket. tréningben részt vevőink szignifikánsan magasabb kilengést mutattak ML irányban a tréning után, mint a kntrllcsprt, ami nem lehet a jele a fkztt elesés veszélyének ebben az esetben, tekintve a TUG-teszt eredményeit. Skkal valószínűbb, hgy a tréning hatására javult a MLkntrll, és a résztvevők magabiztssága egyensúly terén, miáltal a résztvevők képessé váltak egy nagybb szabadságfkt kntrllálni a csípőízületükben. Jól ismert, hgy a megnőtt kilengés nem mindig jelent rmlást az egyensúlykntrllban, mint ahgyan a kis kilengés sem jelent feltétlen jó pszturális kntrllt, mint például a parkinsns betegek esetében. frekvenciaanalízis pntsabban mutatja a pszturális kntrll váltzásait. Glmer és munkatársai (1999) szerint az alacsny frekvenciatartmány köthető a vizuális kntrllhz, a közepes frekvencia a vesztibuláris és szmatszenzrs infrmációkkal, míg a magas frekvencia a prpricepcióval és az izmaktivitással kapcslats. Eredményeink alátámasztják a vizuális infrmáció és az alacsny frekvencia kapcslatát, mivel itt a két krcsprt nem mutattt szignifikáns különbséget vizuális kntrll mellett. Ha valamilyen kból kiflyólag nem érzünk biztnságsnak egy helyzetet, gyakran fixáljuk testhelyzetünket, hgy csökkentsük a kilengés mértékét. Eszerint, ha fenyegetettségünk megszűnik, felldjuk ezt a fixációt, mert képesek vagyunk ismét kntrllálni a nagybb kilengést is, mely tvább erősíti azt a felvetésünket, miszerint a megnőtt ML kilengés a tréning után a jbb egyensúlyi teljesítményt jelöli. hiptézisünknek megfelelően eredményeink igazlták, hgy a kmbinált tréning pzitív hatással vlt a résztvevők egyensúlyi paramétereire még ebben a magas életkrban is. Különösen fnts, hgy a javulás az elesések szempntjából veszélyes ML irányban, vizuális kntrll nélkül jelent meg. MGYR ORVOS I 31

5 lacsny frekvencia P D lacsny frekvencia ML Közepes frekvencia P 3 E Közepes frekvencia ML Magas frekvencia P 1 F Magas frekvencia ML ábra. tréning hatása az átlag (±S.E.M.) lengési energián a különbözõ frekvenciatartmánykban ( F). Szignifikáns különbségek összehasnlítva (P<,5) a tréningcsprttal: +; az alapértékkel: ; a nyittt szemmel: *. Rövidítések: EO: nyittt szem, E: csuktt szem, ML: medilaterális, P: anter-pszterir irány. IRODLOMJEGYZÉK 1. Glmer E., remieux J., Dupui P., Isableu., Ohlmann T.: Visual cntributin t self-induced bdy sway frequencies and visual perceptin f male prfessinal dancers. Neursci Lett. 1999;267: Hue O.., Seynnes O., Ledrle D., lsn S. S., ernard P. L.: Effects f a physical activity prgram n pstural stability in lder peple. ging lin Exp Res. 24;16: Judge J. O., Lindsey., Underwd M., Winsemius D.: alance imprvements in lder wmen: effects f exercise training. Phys Ther. 1993;73: Maki. E., McIlry W. E.: Pstural cntrl in the lder adult. lin Geriatr Med. 1996;12: Williams H. G., Mcleanaghan.., Dickersn J.: Spectral characteristic f pstural cntrl in elderly individuals. rch Phys Med Rehabil. 1997;78: Yarasheski K. E.: Exercise, aging, and muscle prtein metablism. J Gerntl 23;58: I MGYR ORVOS

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

A helyi addiktológiai ellátórendszer

A helyi addiktológiai ellátórendszer A helyi addiktlógiai ellátórendszer Priritásk és fejlesztési lehetőségek Misklcn Döntéselőkészítő tanulmány Misklc MJV Önkrmányzata számára 2011. április Az addiktlógiai ellátórendszer fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

BERENDEZÉSEK PÁRÁTLANÍTÓ PÁ R ÁT L A N Í T Ó BERENDEZÉSEK

BERENDEZÉSEK PÁRÁTLANÍTÓ PÁ R ÁT L A N Í T Ó BERENDEZÉSEK PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉSEK PÁ R ÁT L A N Í T Ó BERENDEZÉSEK A DESA a mbil fűtőberendezések és párátlanítók piacát világszerte vezető gyártó. A prfik számára tervezett és gyárttt berendezések célja a munkavégzéshez

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Karóczi Csilla Gyógytornász Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Budapest XXXII. Vándorgyűlés,

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Részletes megvalósíthatósági tanulmány Budapest Fővárs XII. kerület Hegyvidéki Önkrmányzat Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Megvalósíthatósági

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések

II. melléklet. Tudományos következtetések II. melléklet Tudmánys következtetések és a frgalmba hzatali engedélyek feltételeit érintő váltztatásk indklása (szájn át szedhető készítmények) és a frgalmba hzatali engedély visszavnása (parenterális

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Dr. Keresztury Gábor Farkasné Bangó Mária

Dr. Keresztury Gábor Farkasné Bangó Mária Bka/kar Index mérés az Érbeteg - Dr. Keresztury Gábr Farkasné Bangó Mária Bevezetés Köztudtt, hgy hazánkban és a világ többi rszágában is a szív- és érrendszeri betegségek mrtalitási mutatói vezetik a

Részletesebben

Aktív idõskor Generációk egészsége

Aktív idõskor Generációk egészsége MEGHÍVÓ Az Egészséges Vársk Magyarrszági Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív idõskr Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. nvember 6-7-8. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN Módszertani Nap június. TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN A nrmál társadalmi környezetben élő gyerekek életkruknak megfelelő fejlődéséhez lelki, fizikai, bilógiai, értelmi a családi környezet,

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Spondylitis ankylopoetica fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Spondylitis ankylopoetica fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai prtkllja Spndylitis ankylpetica fiziterápiás kezelése Készítette: Az Áplási Szakmai Kllégium és a Magyar Gyógytrnászk Társasága I. Alapvető megfntlásk 1. A prtkll alkalmazási

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! E napló tulajdnsa Mttóm erre az évre: Ezt kell rólam tudni Nevem: Lakcímem: Telefnszámm: _ E mail címem: 2016 ban leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc filmem:. Kedvenc színésze(i)m:.

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

Összefüggés az ülés kényelme, a testhelyzet és a különféle mozgások között

Összefüggés az ülés kényelme, a testhelyzet és a különféle mozgások között ERGONÓMIA 5.1 Összefüggés az ülés kényelme, a testhelyzet és a különféle mzgásk között Tárgyszavak: ülés; kényelmetlenség; ágyék; medence; mzgás. Székek funkcinális méretének meghatárzásáhz haszns támpntt

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

A köztiagy, nagyagy, kisagy

A köztiagy, nagyagy, kisagy A köztiagy, nagyagy, kisagy Szerk.: Vizkievicz András A köztiagy és a nagyagy az embrinális fejlődés srán az előagyhólyagból fejlődik ki. A köztiagy (dienchephaln) Állmánya a III. agykamra körül szerveződik.

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ A Magna erélyesen, de tisztességesen versenyzik, és támgatja a szabad és becsületes

Részletesebben

Szerzők: Margittai Bernadett (1,2), Horváth Mónika (1,3), Bretz Károly (2), Tihanyi József (2), Fazekas Gábor (1) (1) Szent János Kórház,

Szerzők: Margittai Bernadett (1,2), Horváth Mónika (1,3), Bretz Károly (2), Tihanyi József (2), Fazekas Gábor (1) (1) Szent János Kórház, MOZGÁSKOORDINÁCIÓ ÉS EGYENSÚLYOZÓ KÉPESSÉG VIZSGÁLATA HAEMIPARETICUS BETEGEKEN Szerzők: Margittai Bernadett (1,2), Horváth Mónika (1,3), Bretz Károly (2), Tihanyi József (2), Fazekas Gábor (1) (1) Szent

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása E-közigazgatási költség-hatéknysági módszertank és benchmarking/mnitring rendszer kidlgzása B. Javaslat az elektrnikus közigazgatási szlgáltatásk fejlettségének érdemi mérésére alkalmas értékelési szempntrendszerre

Részletesebben

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák?

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák? Felkészülés az éghajlatváltzásra: mit tehetnek a gazdák? Beszámló kistérségi szemináriumról 2011. február 21, Havad község, Mars megye, Rmánia 15 18 óra Bemutatkzó kör A rendezvényen helyi gazdák, vadászk,

Részletesebben

Marginolási módszertan

Marginolási módszertan Marginlási módszertan Biztsíték típusk definiálása Az előírásnak megfelelően csak azk a biztsíték elemek kerülnek definiálásra, amely az érintett pzíciók lezárásáig felmerülő kckázatk fedezésére szlgálnak.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Gyermekjátékk (játék babák, játék babakcsik, lövedékes játékk, fnószálak és tapadókrngs játékk) kémiai, illetve mechanikai biztnságsságának vizsgálatáról Budapest, 2014. július NEMZETI

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát nevezzük szocializációnak.

Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát nevezzük szocializációnak. Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szciális hatásk nélkül, e hatásk érvényesülésének flyamatát nevezzük szcializációnak. A szcializáció tartalma: maga a kultúra, vagyis mindazknak az

Részletesebben

Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! Mttóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jg fenntartva! E napló tulajdnsa Nevem: Lakcímem: Telefnszámm: _ E mail címem: Ezt kell rólam tudni 2015 ben leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Panini A150.676 V3/0211

Panini A150.676 V3/0211 Panini A150.676 V3/0211 H 1. Általáns infrmáció 184 1.1 Használati útmutatóval kapcslats infrmációk 184 1.2 A szimbólumk magyarázata 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jg védelme

Részletesebben

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék XIII. évflyam 1. szám www.hmkigazda.cm Terjeszti: belterületen a Dbber Lapterjesztő Kft., külterületen a Magyar Psta 016. Január Szerkesztő: Hrváth Péter Nymdai munkák: Lapcm Lapkiadó és Nymdaipari Kft.

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

ÁPOLÁS-GONDOZÁS SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

ÁPOLÁS-GONDOZÁS SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar ÁPOLÁS-GONDOZÁS ÉLETVITEL Fejlődés, vagy hanyatlás? Megküzdési stratégiák. Táplálkzás SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvs- és Egészségtudmányi Centrum Egészségügyi Kar FEJLŐDÉS VAGY HANYATLÁS Az időskr

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

1. Gépkezelés rövid története:

1. Gépkezelés rövid története: 1. Gépkezelés rövid története: Amikr a jelentősebb építőipari magáncégeket államsíttták, nemzeti vállalatkká vnták össze, az építőiparban mindössze 300-400 kisebb gépet üzemeltettek (összteljesítményük

Részletesebben

A görög információs társadalom

A görög információs társadalom A görög infrmációs társadalm Szerzı(k): Kerstin Siakas, Assistant Prfessr, Alexander Technlgical Educatinal Institutin f Thessalniki, Greece, siaka@it.teithe.gr Themis Ktsials, Research Assciate, Alexander

Részletesebben

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS Dr. Rse 1051 Budapest Széchenyi tér 7/8. Tel.: +36 1 377 6737 Gyermekgyógyászati ellátás A gyermek nem "kis felnőtt", így ha bármi prblémája van, nem hagyatkzhatunk

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technlógiai tanulmányk intézete A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (IPPC) Referenciadkumentum a plimerek gyártása

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Közlekedési Tagozat. A Tagozat együttműködést kezdeményező megkereséssel fordult a Közlekedéstudományi Egyesület felé. A megkeresésre pozitív válasz

Közlekedési Tagozat. A Tagozat együttműködést kezdeményező megkereséssel fordult a Közlekedéstudományi Egyesület felé. A megkeresésre pozitív válasz Közlekedési Tagzat A Közlekedési Tagzat 2002. március havi küldöttgyűlésén megújíttta a Tagzat Elnökségének és Minősítő Bizttságának összetételét. Az újjáválaszttt, illetve új tagkból álló elnökség éves

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve A Közép-Nyírségi Agripari Park megvalósíthatósági tanulmányterve Készült: A Közép Nyírségi Önkrmányzati Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Prminent Kmmunikációs Bt. által Nyíregyháza, 2008. augusztus

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

HÉRAKLÉSZ BAJNOK- ÉS CSILLAGPROGRAM

HÉRAKLÉSZ BAJNOK- ÉS CSILLAGPROGRAM HÉRAKLÉSZ BAJNOK- ÉS CSILLAGPROGRAM Bajnkprgram 2001 14, majd 20 sprtág 14 14-18 18 éves sprtlók Cél A legtehetségesebb sprtlók kiválasztása, képzése. A felnőtt kr küszöbére a krsztálys nemzetközi színvnalat

Részletesebben

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata neutrncsillagk száma 8 7 6 5 4 3 2 1 ( dm/ dt ) 10 = 1 0 0 200 400 600 800 1000 1 n (s ) 10. ábra. A milliszekundums neutrncsillagk frekvencia szerinti elszlásának összehasnlítása Glendenning és Weber

Részletesebben

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban.

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban. Rendszertervezés A legtöbb hallgató már hallgató krában lehetőség kap arra - főleg itt, az Adatbázisk Labr keretein belül -, hgy rendszereket hzzn létre a tervezéstől és a megvalósításig. Igazából ez az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Windows felhasználói felület

Windows felhasználói felület Windws felhasználói felület Az felhasználó és a perációs rendszer közötti kapcslatt az úgynevezett héj (shell) valósítja meg. A grafikus felületű perációs rendszereknél, mint a Windws ennek megjelenési

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

Pressonline kommunikációs audit. Módszertani leírás

Pressonline kommunikációs audit. Módszertani leírás Pressnline kmmunikációs audit Módszertani leírás 2009. Jelen anyag a Pressnline szellemi terméke, az anyag szerzıi jgai a Pressnline Kmmunikációs Tanácsadó Kft. tulajdnát képezik. [székhely] 1026 Budapest,

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben