A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND"

Átírás

1 BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND

2 Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének betartása az óvodába járó gyermekek, szülők és dolgozók kötelessége. Tartalmi elemeit a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (aug. 31.) EMMI-rendelet határozza meg. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: KAPOSMÉRŐI BOKRÉTA ÓVODA 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Telefonszám: OM azonosító: Alapító okirat kelte: Az intézmény nyitva tartása: - a nevelési év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart - a nevelés nélküli napok száma: évente 5 munkanap - télen az óvoda zárva tart a karácsony- újév közti időszakban /igények felmérése/ - a nyári takarítási szünet augusztus 31-ig tart - a napi nyitva tartás: 6,30 17, 00-ig - reggeli ügyelet: 6,30 7, 30-ig, havi váltásban a kijelölt csoportban - délutáni ügyelet: 16,00 17, 00-ig, havi váltásban a kijelölt csoportban A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: 10 óra /javasolt idő a kicsinyeknek 6-7 óra/ A gyermekek érkezésének és távozásának időpontja: - reggel: 8,30-ig érkezzenek - délután: ig távozzanak A köznevelésről szóló törvény 24.. értelmében egy gyermek napi 10 óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az intézményben. Az óvoda igénybevétele: - a gyermek betöltött harmadik életévétől az iskolaérettség eléréséig, a 7. életéve betöltéséig. Kivétel: Ha szülő dolgozik a 2,5 éves szobatiszta gyermek is felvehető. - megbízhatóan ágy- és szobatiszta gyermek - amikor a gyermek egészséges - a szülő az étkezési térítési díjat rendszeresen fizeti A gyermek jogai: Az intézményben, biztonságban, egészséges környezetben nevelődjék. Napirendje az életkorának megfelelő legyen (játékidő, levegőzés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvoda egész nyitva tartása alatt pedagógus felügyelete alatt álljon.

3 A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésének, zaklatásnak (pl. étel erőltetés, levegőzés megvonása stb.) A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben részesüljön. Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön (több szülő együttes kérése alapján) Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. A gyermek nevelése, az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét. A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek e jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját és társai, az óvoda alkalmazottai egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek pihenéséhez, fejlődéséhez, művelődéséhez való jogát. Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási-, fejlesztő eszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit rendeltetésszerűen használhatja, de arra vigyáznia kell. Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezete és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. A gyermekek ruházata az óvodában A szülő feladata és kötelessége, hogy a gyermek ápoltsága megfelelő legyen (alsónemű, zokni váltása naponta, felső ruházat, a szennyezettség mértékétől függően 2-3 naponta) a gyermek ruháját, lábbelijét jellel ellássa a gyermek ruháját, cipőjét az egészség és kényelem szempontjai szerint válogassa pótruháról gondoskodjon az évszaknak, időjárásnak és a gyermek méreteinek megfelelően gondoskodjon a gyermek tornafelszereléséről és annak tisztán tartásáról. A gyermek étkeztetése az óvodában A gyermek napi háromszor étkezését az óvoda szervezi, melyből ételmintát köteles 48 órán át hűtőben őrizni, kivétel a születés és névnapi kínálás, a kirándulások alkalmával készített úti csomag, gyümölcs, de ezekben az esetekben is csak nem romlandó, üzletben vásárolt és szavatolt élelmiszerek behozatalát engedhetjük meg. nem etikus a többi gyermekkel szemben és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermek otthonról hozott ételt nassol, fogyaszt.

4 Tej- vagy liszt érzékeny, cukorbeteg gyermekeink eltérő érkezéseiről az élelmezésvezető gondoskodik az óvodavezető iránymutatása alapján. Az étkezési térítési díjakról az Önkormányzat szociális bizottsága dönt (ingyenes, 50 %-os, vagy egyéb helyi hozzájárulás). Az étkezési térítési díjak befizetése minden hónap 10-e körül az óvodatitkárnál történik. Idejéről egy éttel előtte értesítjük a szülőket. Az étkezés lemondása az adott napon reggel fél nyolcig történik, későbbi bejelentés esetén a térítési díjat a szülőnek ki kell fizetnie. Az óvoda étkezési időpontja: - Tízórai: /csoportszobában/ 8,00 9,00-ig a gyermek által megválasztott időben - Ebéd: /ebédlőben/ 11,30-12,30-ig csoportváltásban - Uzsonna: /csoportszobában/ 14,00 15,00-ig a felkelés és tisztálkodás után. Kérjük a szülőket, hogy a korán érkező gyermekek otthon reggeliztessék meg az óvodai tízórai elfogyasztása előtt /legalább egy pohár folyadékot igyanak/. A kulturált étkezési szokások kialakítása a családi neveléssel együtt történjen. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok - Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! - A beteg, megfázott, gyógyszert szedő /pl. láz- vagy köhögéscsillapító/, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzést érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. - Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán, kivéve az allergia csillapítására szolgáló készítmények (pipa, egyéb) - Az év folyamán, betegség esetén háromnapos hiányzás után orvosi i gazolás bemutatása az ÁNTSZ által előirt szabály. - A baleset megelőzési előírásokat az óvoda minden dolgozója köteles betartani - Ha a gyermeket nap közben baleset éri az óvodában, vagy megbetegszik, az óvónőnek kötelessége őt haladéktalanul ellátni, miközben gondoskodik a csoport felügyeletéről. A baleset súlyosságától függően, vagy eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodnia. Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén meg kell kezdenie a lázcsillapítást, értesítenie kell a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el gyermeklét és gondoskodjék az orvosi ellátásról. Ilyen esetben csak orvosi igazolással vehető vissza a gyermek a közösségbe. - Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda felé, ezután az óvodának értesíteni kell az ÁNTSZ-t és fertőtlenítő takarítást kell végeztetni. Egyéb szabályozás A gyermeket óvodába érkezéskor személyesen adja át a szülő az óvónőnek, mert, ha a gyermek érkezéséről nem tud, az óvónő felelősséget sem vállalhat érte.

5 Az egyedül, ill. kiskorú testvérrel óvodába járó gyermek szülője beleegyezéséről írásban kell, hogy nyilatkozzon a csoportos óvónőnek (érkezés-távozás) A gyermeket az óvodából a szülőn kívül az a személy viheti haza, akit az óvónők a szülőn keresztül ismernek, ill. erről a szülő írásban értesíti a csoportos óvónőket. A válófélben lévő szülők a gyermek elvitelével kapcsolatban írásos beleegyezésüket kell, hogy adják a csoportos óvónőknek vita esetén. Ha a szülő nem megfelelő állapotban (alkoholos befolyásoltság, rosszullét) érkezik gyermekéért és az óvodapedagógus úgy ítéli meg, hogy veszélyezteti a gyermek épségét, nem adhatja át a gyermekét. Az érintett családtagokat erről értesítik. Ha a gyermekért az óvodazárásig nem érkezik meg a szülő, az ügyeletes óvónő telefonon megpróbálja elérni az érintett családot, majd az elérhetősége (telefonszám, lakcím) kiírása után a saját lakására viszi a gyermeket. Az óvodába járás kötelezettsége A Törvény az 5. életévét betöltött gyermekre nézve kötelezővé teszi a rendszeres óvodába járást. Az óvodába beíratott gyermeket szülője köteles rendszeresen óvodába járatni. Ha a gyermek 10 napot igazolatlanul hiányzik, az óvodavezető felszólítja a rendszeres óvodába járásra, erről a szülőt és a jegyzőt is értesíti írásban. A foglalkozások, fejlesztések megtartása napi rendszerességgel történik a nap folyamán, melyek az 5 éves gyermeknek kötelezőek és az iskola megkezdéséig tartanak. Betegség esetén az orvos igazolja a hiányzás okát. Ha a szülő hosszabb ideig nem kívánja az óvodai ellátást igénybe venni, az intézmény vezetőjétől kérjen engedélyt. A hiányzásokat telefonon, vagy személyesen az aktuális nap reggelén 7,30-ig kell bejelenteni. Ha a gyermek hiányzásból visszatér, ugyanúgy jelenteni kell. A gyermekek nagyobb csoportjának meghatározása: - Két óvónőhöz tartozó gyermekek csoportja - Óvodát kezdő, vagy iskolát kezdő gyermekek csoportja - Fejlesztő / képesség és logopédiai / foglalkozáson résztvevő gyermekek csoportja. A gyermek otthonról behozott tárgyai: A gyermekek behozhatják azokat a játékokat, eszközöket melyek fontosan számukra főleg a befogadás időszakában -, de ezeket vigyázzák meg. Az óvoda a bekövetkezett kárért egyáltalán nem felel. Egészségre veszélyes anyagot, gyógyszert, gyúlékony anyagot nem hozhatnak az óvodába.

6 A szülők jogai Szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán) A gyermeket elsősorban a körzeti, ill. szülő munkahelyéhez tartozó óvodába kell felvenni. Felvételéről az óvodavezető dönt. Az óvodaköteles gyermek felvételét a körzetes óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza. A felvételt az óvoda nem tagadhatja meg abban az esetben, ha: - a gyermek óvodaköteles és a körzethez tartozik - betöltötte a 3. életévét és hátrányos helyzetű - a gyermek: a gyermek védelméről, a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére - felvételét a gyámhatóság kezdeményezte az óvoda Nevelési Programjának, Szervezeti és működési Szabályzatának, Házirendjének megismerése. Tájékoztatást kap az abban foglaltakról. Beiratkozáskor egy példány áttekintésre a rendelkezésére áll. A saját gyermekéről, gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres, érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. (ezen tájékoztatás nem zavarhatja az óvónő csoportbeli munkáját) Az intézmény vezetője és az érintett pedagógus hozzájárulásával részt vehet a foglalkozásokon (nyílt nap, megbeszélt időpont) Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását és tevékenyen részt vehet annak munkájában Az óvodai szülői szervezet (SZMK) - figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét - megállapításairól tájékoztatja az intézmény nevelőtestületét - a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől - tanácskozási joggal részt vehet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdések megtárgyalásánál a nevelőtestületi értekezleten A szülő kötelessége Ha másik óvodába kívánja vinni a szülő az óvodaköteles gyermekét, akkor köteles az új óvoda címét bejelenteni, ekkor az óvodavezető írásban kijelenti, az új intézménytől pedig igazolást kér a gyermek jelentkezéséről. Visszajelzés hiányában az illetékes jegyzőt értesíti. Figyelemmel kíséri gyermeke fejlődését és a tőle elvárható módon segíteni azt, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését és a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeres kapcsolattartás a gyermekével foglalkozó pedagógussal az együttnevelés érdekében és gyermekéről a szükséges tájékoztatás megadása (betegség, testi-lelki probléma)

7 Az óvodai dolgozók emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása. A pedagógust és az őt segítő alkalmazottakat: dajkát, konyhalányt, takarítót, karbantartót a gyermekekkel összefüggő tevékenységeik során büntetőjogi védelem illeti meg, mert közfeladatot ellátó személynek számítanak. A család és az óvoda A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása a következő területeken: - Tanulják meg tisztelni a felnőtteket Ne halljanak a felnőttől a másik felnőttre vonatkozó gúnyos megjegyzéseket, de lássanak jó példákat az udvarias viselkedésre - Szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát Ne halljanak negatív megjegyzéseket, elítélő szavakat más gyermek testi, szellemi állapotára, származására vonatkozóan - Tudják kifejezni magukat Legyen alkalmuk mesélni az óvodában történtekről és életük nagy eseményeiről - Legyenek képesek alkalmazkodni Kapjanak sok dicséretet - Konfliktusaikat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg Ne kapjanak bíztatást verekedésre, próbálják megbeszélni a történteket Kapcsolattartás, együttműködés a nevelőkkel Az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon való aktív részvételükkel a szülők segítsék elő a közös gondolkodást, ötleteiket, javaslataikat bátran elmondva. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igaz, valós együttműködésre, nyitottságra, őszinteségre. Problémák, konfliktusok, ellentétek esetén keressék az óvónőt, a vezetőt és közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Az együttműködésre alkalmas fórumok: - Szülői értekezletek évente 2 alkalommal, ill. ha a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekről van szó, rendkívüli esetben - Fogadóórák havonta ill. szükség esetén, előre megbeszélt időpontban - Nyílt napok (tavasszal) - Az óvónővel való esetenkénti rövid megbeszélés ez rövid idejű, a gyermekcsoporttal foglalkozó óvónő tartós figyelmének elvonása nélkül A szülőnek gyermekével kapcsolatos információkat csak a saját óvónője vagy az óvodavezető adhat.

8 Az óvoda helyiségeinek használhatósága a szülők által A gyermekek egészségének megőrzése érdekében az ÁNTSZ előírásainak betartására kérünk minden szülőt. Pedagógiai munka az óvodában - A csoportszobában utcai cipőbe nem menjenek be - A gyermekek mosdóját, WC-jét ne használják, ha WC használatra kényszerülnek, akkor a felnőttekét vegyék igénybe. - Az óvoda egész területén dohányozni tilos - Az óvoda helyiségeinek rendjére, az udvar tisztaságára ügyeljenek (lábtörlő használat, szemét összeszedés, személyes példamutatás) Az óvodai életet, foglalkozásokat az intézménynek oly módon kell megszervezni, hogy a szülők és fenntartó igényei szerint, a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével. ellátásával, gondozásával összefüggő feladatainak. Tiszteletben tartjuk a gyermekek én érvényesítő törekvéseit, a problémák megbeszélésére törekszünk az érzelmi nevelés különböző módszereinek alkalmazásával. Szakmai követelményeinket az Országos Óvodai Alapprogram írja elő. Célkitűzéseink: A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, megbecsülés vegye körül. Ennek érdekében gondoskodunk a szeretetteljes, derűs légkör megteremtéséről, a testi-szociális és értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról. A gyermekek értékelésének rendje: Legfőbb dokumentumunk a csoportnapló és a fejlődési napló. melyben az óvodába kerüléstől az iskolába lépésig nyomon követjük a gyermek fejlődését. A szülők tájékoztatása folyamatos. (szülőértekezletek, nyíltnapok, fogadóórák, napi találkozások) Egyéni mérés: éves korban: folyamatos megfigyelés, mérés 1 alkalommal éves korban: folyamatos megfigyelés, mérés 2 alkalommal éves korban: folyamatos megfigyelés, mérés 2 alkalommal Csoportos mérés: intézményi szintre történő %-os értékelés. A beiskolázás feladatait minden óvodapedagógus figyelemmel kíséri, megkonzultálja a leendő elsős tanítóval. Munkánkba építjük az előző évi tapasztalatcserék tanulságait. A gyermekvédelem A Köznevelési tv. erre vonatkozó előírásainak értelmében végezzük. Részletes kidolgozása a Gyermek és Ifjúságvédelmi felelős munkatervében meghatározottak alapján történik.

9 A nevelés nélküli munkanapok felhasználásának elvei: A köznevelési törvény értelmében 5 munkanap vehető igénybe továbbképzés céljára. A karácsony és újév közötti időszakban, valamint nyári szünetben használjuk fel, kivétel más intézmény által szervezett szakmai nap. Egyéb, az intézmény biztonságát szolgáló szabályok az óvoda bejáratát napközben is a biztonsági gyermekzárral (fönt) tegyük biztonságossá. idegenek az óvoda területén csak a vezető engedélyével tartózkodhatnak. az óvoda iránt érdeklődő leendő szülők látogatása az óvodavezetővel és a csoportos óvónőkkel egyeztetve történik. a dolgozók hozzátartozói, csak nagyon fontos ügyben kereshetik meg családtagjaikat, a munkájukat nem zavarhatják. ügynökök személyesen az óvodavezetőt kereshetik meg. reklám jellegű, az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő anyagok kerülhetnek csak az óvoda hirdetőtáblájára engedély megkérése után. az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet. tűz és bombariadó esetén az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint történik a gyermekek, majd az anyagi javak mentése. Azonnal értesítendő az óvodavezető, vagy helyettese és a tűzvédelmi felelős. az óvoda egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS! Az óvoda minden dolgozója anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik az óvoda berendezéseiért, biztonságáért. Ebben a szülők és gyermekek segítségét is kérjük. Záró rendelkezések: A módosított házirendet a nevelőtestület a i nevelőtestületi értekezleten elfogadta. A Szülői munkaközösség elnöke véleményezte és egyetértett vele. Az intézmény testülete a házirendet jóváhagyta. A házirendet a nevelőtestület kétévente, a hatályba lépést követően felülvizsgálja. A fenntartó a házirendet.. számú határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: n Kaposmérő Hesz Henrikné óvodavezető

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben