OM azonosító: Ikt. : H Á Z I R E N D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM azonosító: 034257 Ikt. : 6 83-2015 H Á Z I R E N D"

Átírás

1 III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: ; Mókus Tagóvoda Budapest, Mókus utca 1.Tel: ; OM azonosító: Ikt. : H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny gyermekeket neveljünk, akik képesek arra, hogy 6-7 évesen sikeresen bekapcsolódjanak az iskolai nevelés folyamatába. Kérjük, hogy eredményes együttműködésünk érdekében ismerjék meg, és tartsák be óvodánk házirendjét. Óvodai nevelésünk akkor lesz sikeres, ha munkatársaink, Önök és a gyermekek egyaránt betartják az együttműködés itt lefektetett szabályait. III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda- Székhely 1036 Bp. Árpád fejedelem útja 60. Mókus - Tagóvoda 1036 Bp. Mókus u. 1. 1

2 HÁZIREND Intézmény fenntartója: III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Intézmény székhelye/neve, címe: Vackor Óvoda - OM a: Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Vackor Óvoda telefon/fax: ; , Óvoda címe: Intézményvezető: dr. Wéber Attiláné Vezető fogadóórája: előzetes egyeztetés alapján. Óvodavezető helyettes: Jagoschitzné Magócs Szilvia Óvodatitkár: Székelyné Nagy Szilvia Óvoda pszichológus: Winkler-Agárdi Fruzsina Fejlesztő pedagógus: Imre Györgyi Vackor Óvoda védőnője: Pintér Mariann Tel: Mókus Tagóvoda, 1036 Budapest, Mókus u. 1. Tagóvoda telefon: , fax: Tagóvoda címe: Tagóvoda vezető: Kuszkó Gabriella Óvodatitkár: László Tünde Mókus tagóvoda védőnője: Meggyes Mariann Tel: Intézmény gyermekvédelmi felelőse: Kardosné Kertész Zsuzsanna Vackor Óvoda gyermekvédelmi megbízott: Jagoschitzné Magócs Szilvia Intézmény gyermekorvosa: dr. Kövér Katalin A házirendben az intézmény működésére, és használóira vonatkozóan érvényesítjük, és biztosítjuk az Alkotmányban rögzített állampolgári jogokat, az alkotmánybíróság határozatait. Törvényi háttere: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, évi CXXXVII törvény 2011 évi CXC módosítása, 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a gyermeki és szülői jogok, és kötelességek, évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. A Házirend intézményi jogszabály, melynek betartása a szülőkre, gyermekekre, és az intézmény dolgozóira egyaránt érvényesek és betartandók. A gyermeki jogok érvényesítése a szülők, és az intézmény dolgozóinak a felelőssége. A házirendben meghatározásra kerülő szabályok, eljárások az óvodába történő jogszerű belépéstől az óvoda jogszerű elhagyásáig terjedő időre, és a nevelési programban, a szülők hozzájárulásával elfogadott óvodán kívül/belül szervezett tevékenységekre (kirándulás, utazás, színházlátogatás, sport) érvényesek. Nevelési év: tárgyév szeptember 01. augusztus 31. A nevelési év a speciális tanítási-tanulási folyamat tervezett időszaka: szeptember 01.-től június 15.-ig tart, ezt követően kezdődik az óvodai nyári élet megszervezése. Június 1-től, augusztus 31.-ig nyári napirend szerint, összevont csoportokban, az óvoda nyári zárása alatt pedig egy kijelölt III. kerületi óvodában folyik a nevelés. Az iskola őszi, téli, és tavaszi szünetek előtt, illetve előre kiszámítható, várható hiányzások esetén a nevelési év közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, az ésszerűség és takarékosság jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma csoportonként nagymértékben csökken, 2

3 indokolttá válik összevont csoportok szervezése / illetve esetenként csak az egyik óvodaépület nyitva tartása. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes létszámkeret betartásával az óvodavezető illetve helyettesei rendelnek el. Nevelés nélküli munkanapok a nevelési év folyamán: 5 munkanap, melyek pontos idejét előzetesen legalább két héttel előbb a hirdetőtáblán jelezzük a szülők számára. Ezeken a munkanapokon is lehetőség van a gyermekek másik óvodában való elhelyezésére. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 94 (1/a) Rendkívüli szünet: Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás, vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működése nem lehetséges, az intézményvezető a fenntartó egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 30 (5). Napi nyitva tartás: Vackor Óvoda: 6,30 18,00 óráig. 7,00-17,30-ig a gyermekek óvodapedagógussal tartózkodnak a csoport- és játszószobákban, vagy az udvaron. Mókus Tagóvoda: 6,00 18,00 óráig. 6,30-18-ig a gyermekek óvodapedagógussal tartózkodnak csoportban, vagy az udvaron. Az óvodában a gyermekek minden esetben csak felnőtt felügyeletével tartózkodhatnak. A tornateremben szervezett mozgásos tevékenységek folynak 8,00 órától folyamatosan. A tornaterembe foglalkozás közben belépni szigorúan TILOS! - balesetek megelőzése miatt. Az elkésőket a szülői értekezleten elhangzott, és jegyzőkönyvben rögzített megállapodás alapján a szomszédos csoport fogadja. Amennyiben a gyermek valamilyen oknál fogva az óvodában a nyitva tartáson túl bent marad, a szülőnek értesíteni kell az óvodát. Ennek elmaradása esetén az óvodapedagógusnak kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy a gyermek szülőjét, vagy valamelyik hozzátartozóját elérje. Ha ez sikertelen, egy óra várakozás után az ORFK gyermekvédelmi csoportját kell értesíteni. Minden eshetőségre felkészülve kérjük, hogy adják meg elérhetőségüket, pontos telefonszámukat, és változás esetén az újról haladéktalanul értesítsék az óvodát. A Mókus tagóvoda épületének csak az első bejáratát tartjuk nyitva. A külső ajtó csak a megfelelő kód használatával nyitható, melyet mindkét intézmény területén kizárólag csak felnőtt használhat! A tagóvodában a belső ajtón elhelyezett biztonsági kallantyú használata (zárása) gyermekeink védelme érdelében be- és kilépéskor egyaránt kötelező! Gyermeket, gyermekeket felügyelet nélkül az óvodába beengedni, illetve az utcára, kertbe kiengedni TILOS! Óvodai elhelyezés szabályai: Óvodai elhelyezést a hatályos köznevelési törvénybe foglaltak szerint kérvényezhetik a szülők, gondviselők. Amennyiben a gyermek az óvodát indokolatlanul nem látogatja, írásbeli jelzés és felszólítás után sem, az illetékes jegyzőt értesítjük. Az óvodai felvételre vonatkozó eljárásrendet a 20/2012 EMMI rendelet tartalmazza. Az óvodába való beiratkozás egyben jogviszony létesítés. Az óvodai jogviszony megszűnésekor a szülőnek kötelessége az óvoda vezetőjét értesíteni és átadni a befogadó intézmény értesítését a felvételről. Egyúttal a szülő átveszi a gyermek oktatási azonosító (OA) számát. 3

4 A személyes adatok védelme: Az óvodai beiratkozás alkalmával a gyermekek és szülők egyes személyes adatai bejegyzésre kerülnek az előjegyzési, majd a felvételt követően a felvételi és mulasztási naplóba. Az adatokat a szülő által benyújtott iratok alapján rögzítjük: szükséges a gyermek és szülő személyi igazolványa, valamint a lakcímkártyák, és anyakönyvi kivonat. A gyermekek személyes adatai jogviszony létesítésekor a KIR rendszerbe, megszűnésekor kivezetésre kerülnek. A szülők, és gyermekek személyes adatait az óvoda dolgozói semmilyen körülmények között nem adhatják ki illetéktelen személyeknek, szülő társaknak sem. A gyermek személyes adatainak felhasználására kizárólag személyesen a szülő jogosult. Az óvodában szülők hozzájárulásával, egyetértő nyilatkozatával történhet az óvoda elhagyása, felvételek készítése, az óvoda Web lapjára való felkerülés, illetve segítő szakemberek gyermekkel való foglalkozása, Szakértői Bizottság igénybevétele. A gyermekek védelme érdekében szoros kapcsolatot tartunk a kerületi Családsegítő Szolgálat munkatársaival. A gyermekekről vezetett dokumentációt kizárólag a törvényes képviselők személyesen az óvodapedagógusokkal együtt átnézhetik (szülői értekezlet, fogadóóra). A szülők számára a pedagógusok személyes adatait, telefonszámát, címét TILOS megadni. Mindenki saját adataival maga rendelkezik. Információhoz jutás lehetőségei: A szülők információt szóban, annak tartalmától függően az óvoda vezetőjétől, helyettesétől, a gyermek óvodapedagógusától, vagy egyes speciális esetben technikai, szervezési kérdésekben az óvodatitkártól kaphatnak. A gyermekekről felvilágosítást kizárólag az intézmény vezetője, tagóvoda vezető, az óvoda helyettese, az óvodapedagógus vagy a gyermekkel foglalkozó egyéb szakember: pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus adhat. Az intézmény Pedagógiai Programja, az SZMSZ, és a Házirend és egyéb közérdekű tudnivaló megtalálható az Vackor Óvoda - és részben - a Mókus Tagóvoda WEB lapján. A szülőkkel való kapcsolattatás formái, lehetőségei és tartalmi elemei az óvoda Pedagógiai Programjában találhatók. Előjegyzés, befogadás, szülői teadélután, szülői értekezlet, fogadóóra, játszó- és csevegő délután, ünnepek, rendezvények, nyílt napok rendszere. Az óvodában történő eseményekről, kéréseinkről, a gyermekeket érintő tudnivalókról, a főbejáratnál, és a csoportok öltözőiben, az információs táblákon elhelyezett kiírásokból értesülhetnek folyamatosan. A pedagógusoknak TILOS reggel és a délelőtt folyamán az ajtóban, folyosón beszélgetni, és hosszabban információt cserélni. Csak rövid információ átadás lehetséges. Gyermekről való konzultáció kerete: a fogadóóra. Véleménynyilvánítás lehetőségei, jogorvoslatok, jogviták: A szülőknek joga van a pedagógusoktól és az óvoda vezetőjétől, valamint gyermekükkel foglalkozó egyéb szakemberektől felvilágosítást kérni és kapni a gyermek fejlődésével kapcsolatos minden kérdésben. A szülőknek véleményezési és javaslattételi jogot biztosítunk a törvény által előírt esetekben. Az óvoda minden csoportjában az első szülői értekezleten megválasztásra kerül a Szülői Szervezet. Tagjai képviselik a szülői közösséget, véleményezési- és javaslattételi jogukkal élnek a törvény által deklarált módon. Az óvodában dolgozóktól elvárható minden esetben a tiszteletteljes hangnem, kulturált viselkedés, a szülők, gyerekek, és hozzátartozók felé. A szülőktől, hozzátartozóktól véleménynyilvánítás, kritika megfogalmazásakor, bármilyen problémás kérdés esetén is, elvárjuk, hogy tisztelettel beszéljenek, kulturáltan viselkedjenek a pedagógusokkal és az intézmény dolgozóival szemben. A gyermekcsoportokba tilos a bekiabálás, illetve a problémák fennhangon történő közlése. 4

5 Szülők az ajtóból a gyermekek feje fölött nem kiabálhatnak a csoportba, nem instruálhatják a pedagógust, nem zavarhatják viselkedésükkel a pedagógiai munkát és a gyermekek nyugalmát, a csoportban folyó nevelőmunkát. A szülőknek TILOS az óvoda területén más gyermekét fegyelmezni, fenyegetni, szidalmazni, illetve a gyermekeket bármilyen módon zaklatni. Mindez kizárólag a pedagógusok, illetve a saját szülő feladata. A szülők előzetes egyeztetés után tartózkodhatnak a csoportszobában. Az óvoda nyitott, a szülők igény szerint betekinthetnek a nevelő-oktató munkánkba, a nevelés folyamatát, a nyugodt légkört és a gyermekeket nem zavarhatják. Szívesen látunk mindenkit, aki tiszteletben tartja a gyerekek és a pedagógusok munkáját. A teremben tartózkodás idején kérjük a mobil telefon kikapcsolását és zavaró viselkedés, beszélgetés mellőzését. A szülők panaszaik, jogorvoslati igényeik, érdekütközések elintézésének szabályai A panaszkezelési eljárásrendben elfogadottak alapján, és elvek szerint történnek. (1. pedagógusok (érintett(ek), 2.tagóvodavezető-vezetőhelyettes, 3. intézményvezető) Benntartózkodás korlátozása, tilalma: Az óvoda nem kijelölt hely a szülő gyermekével való kapcsolat tartására. Az olyan szülő, aki a gyermek láthatását tekintve korlátozó bírósági határozattal rendelkezik, nem tartózkodhat az épületben a gyermeke közelében, az udvaron, illetve a gyermekcsoportban és az ahhoz tartozó helységekben. A láthatásban korlátozott szülőnek ugyanakkor joga van a gyermekéről a szokásos rendben felvilágosítást kérnie az óvodapedagógusoktól, az óvoda vezetőtől és a gyermekkel foglalkozó egyéb szakembertől kizárólag előre egyeztetett módon, fogadóóra keretében. A gyermekek étkezése az óvodában: Étkezések időpontja: Reggeli/tízórai: 8,30 9,30 között Ebéd: 12,00 13,00 között Uzsonna: 14,50 15,30 között Óvodai gyermeklétszámba azokat a gyermekeket regisztráljuk, akiknek az adott hónapra az étkezési térítést befizették. Étkezési térítést havonta /4-5 hétre / kell befizetni a hirdetőtáblákon kiírt időpontban, rendszerint minden hónap 15-ig terjedő napokon. A befizetés a Vackor Óvodában minden esetben a befizetés első napján délután 15,00 17,45 óráig, a második napján 7,45 10,00 óráig történik. A Mókus Tagóvodában első napon 6,30 17,00 óráig, a pótnapon pedig 7-13 óráig. Az étkezés befizetés elmulasztása esetén jelezzük a szülők számára a pótbefizetés időpontját, vagy csekket adunk. Kérjük a befizetések időpontját tartsák be, mivel az óvoda nem tart és nem tarthat készpénzt az épületben. A térítési díjat a hatályos jogszabályok és rendeletek alapján az Önkormányzat Képviselőtestülete állapítja meg. Szociális étkezési támogatásban részesülhetnek azok a gyermekek, akik családja bizonyos feltételeknek megfelel. Részletek az óvoda óvodatitkáránál kérhetők. A kedvezményes térítések megállapításánál a mindenkori hatályos jogszabályok és önkormányzati rendelkezések alapján járunk el. (Részletes tudnivalók a hirdetőtáblán találhatók.) Étkezés lemondása a lemondani kívánt napok megjelölésével a főbejáratnál, az előtérben található füzetben lehetséges. Az étkezések lemondását 24 órával előre kell jeleznünk, ezért a másnapi lemondást legkésőbb 8,30 óráig tudjuk elfogadni személyesen, vagy telefonon. A tárgynapi lemondás elfogadására nincs módunk. Az étkezés lemondása minden esetben kizárólag a szülő feladata és felelőssége. Az óvoda dolgozói csak akkor, és annyi napra mondják le a gyermek étkezését, ahány napra a szülő személyesen, vagy telefonon megbízta a telefonba kötelezően bemutatkozó óvodai dolgozót, illetve kérdezze vissza annak nevét. 5

6 Amennyiben a befizetett étkezések tekintetében a lemondások miatt többlet mutatkozik, vagy a gyermek másik óvodába, vagy iskolába távozik, a megmaradó összeget a következő befizetésekor beszámítjuk, vagy visszafizetjük. Orvosi igazolással rendelkező gyermekek számára a főzőkonyha diétás étrendet biztosít. Az óvodából ételt elvinni nem lehet. Étkezéssel kapcsolatos egyéb szabályok: A gyermekek születésnapjára, névnapjára hozott tortáról, vásárolt süteményről kérjük a nyugtát, hogy ismerjük annak származási helyét, és a vásárlás idejét. A hozott ételféléből is ételmintát teszünk el, az ÁNTSZ által meghatározott módon. A szülői értekezleten elfogadott határozat és nyilatkozat szerint hozható be a tisztított gyümölcs az óvodába a gyerekek részére, melynek elfogyasztása a csoportban történik az ÁNTSZ előírások betartásával. Az óvoda területén a gyermekek otthonról hozott egyéni étkeztetése, nassolása nem megengedett, és nem is etikus a többi gyermekkel szemben. Külön kívánságra, egyéni kérésre nem áll módunkban teát, más üdítőt, vagy egyéb ételt adni a gyermekeknek, csak igazoltan ételérzékenység, allergia esetén. Igazoltan ételallergiás gyermekek esetében mód van arra, hogy az egyéni érzékenységtől függően a szállító konyhától speciális összetételű ételt rendeljünk. Ez azonban csak indokolt esetben, orvosi előírásra történhet. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok: Betegség miatti hiányzás esetén minden esetben orvosi igazolást kérünk. Erősebb köhögés, láz, hasmenés, hányás, kötőhártya gyulladás stb. esetén a pedagógus kötelessége jelezni a szülőnek a gyermek állapotát. Ezt követően csak orvosi igazolással vehető be a gyermek. Egészségügyi jelzések esetén pl: kiütés, bőrön jelentkező elváltozások, légzési nehézség, rendszeres orrdugulás, felfázás, allergia okozta probléma esetén szakorvosi igazolást kérünk a gyermekek védelmében. Amennyiben betegség gyanúja merül fel az óvodában, haladéktalanul értesítjük a szülőket, hogy minél hamarabb orvoshoz vigyék a gyermeket. Súlyos esetben, baleset, eszméletvesztés esetén azonnal orvost, illetve mentőt hívunk, és értesítjük a szülőket. A pedagógusoknak - a gyermekek számára - szigorúan tilos a szülőktől gyógyszereket elfogadni és beadni, egyáltalán az óvodába bármilyen gyógyszert bent hagyni: legyen az orrcsepp, szemcsepp, kenőcs vagy akár homeopátiás készítmény, (kivéve allergia pipa, asztma gyógyszer, illetve tartós betegség, melyet orvos ír elő, és magas láz esetén lázcsillapító, amelyet az óvodában külön elzárt helységben tartunk). Fertőző megbetegedés esetén a szülőknek bejelentési kötelezettségük van. (Az óvodában ilyenkor az előírásoknak megfelelően fertőtlenítő takarítást kell végezni, valamint szükség szerint a kézmosásnál fertőtlenítőt és papírtörlőt használunk.) A szülő kötelessége minden esetben a gyermeke egészségügyi problémáival kapcsolatos információkat tudni és tennivalókat, egyéni kéréseket FOGADÓ ÓRA keretében személyesen közölni, átadni az óvodapedagógusoknak, és megállapodni a tennivalókban. A pedagógus kötelessége a gyermekkel érintkező más felnőtteknek az információkat továbbítani. Egyéb távolmaradás az óvodából: Amennyiben a szülő előre tudja, mikor nem kívánja a gyermeket óvodába hozni, azt előre jelezze, és igazolja a távolmaradás tényét. Az óvodavezető egyéni elbírálás alapján engedélyezheti - a megadott formanyomtatvány kitöltése után - az intézményből való maximum 30 napos távolmaradást (pl. üdülés, elutazás, külföldi tartózkodás). A gyermekek ruházata: A gyermekek ruházatát az egyszerűség, célszerűség, és tiszta ápoltság jellemezze. 6

7 Minden ruhát, cipőt szükséges a gyermek óvodai jelével ellátni. Az óvoda NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET az elveszett ruhadarabokért, és egyéb használati tárgyak eltűnéséért: hajgumi, hajpánt, zokni, póló stb. Kivételt képez a projekt keretében behozott eszköz, tárgy, amit a pedagógus közvetlenül vesz át a szülőtől. Csoportszobai és udvari váltóruha, cipő használata szükséges. A cipő a gyermek lábát jól tartó, megfelelő méretű, köthető, csatolható, tépő zárazható lábbeli lehet. Minden gyermek részére kérünk: pótruhát, és fehérneműt, amit rendszeresen pótolnak, valamint tornafelszerelést. Tornafelszerelés: kényelmes, gumitalpú tornacipő, tornadressz/tornanadrág és póló, valamint rövid zokni. A pótfelszerelést az öltözőszekrényben, a tornafelszerelést (melyet kérünk minden héten hazavinni) tornazsákban tartjuk. Nyakláncot, karkötőt, gyűrűt TILOS az óvodában viselni. (A fülbevaló ne függő formájú legyen, mert balesetveszélyes.) Egyéb szabályok az óvodában Az intézmény egész területén TILOS a dohányzás. Amennyiben kutyával érkeznek az óvodába, az állatot a bejárattól, gyermekektől távol, az óvoda épületével szembeni oldalon, megkötve lehet hagyni. Az óvoda területére kutyát behozni TILOS! Az óvodában, a gyermekcsoportokban, vagy a játszóudvaron tilos mobiltelefont használni. Kérjük a szülőket, hogy szülői értekezleteken, gyermekrendezvényeken, vagy nyílt napokon, bemutatókon mobiltelefonjaikat kapcsolják ki! Egyéb esetekben, a gyermeköltözőkben tartózkodjanak a telefonálástól, mert ez nagyon zavaró az énekes játékot játszó, vagy a csendben figyelő gyermekek, az éppen mesélő, és munkáját végző pedagógus számára. (Pedagógusok és óvodai dolgozók saját telefonjaikat nem használhatják a gyermekek között Óvodai telefonhasználatra vonatkozó belső szabályzat értelmében.) Óvodai ünnepeken és eseményeken, kérjük tartózkodjanak a fénykép és filmfelvétellel kapcsolatos, másokat zavaró, mások élményét befolyásoló, vagy a gyermekek nyugalmát zavaró viselkedéstől (hangos beszélgetés, bekiabálás, a felvételek közti viták, felállás, mások elé tolakodás stb.). Az óvoda területén a fényképezés, videózás vezetői engedélyhez kötött. Az eseti engedéllyel készült fotókat, videó felvételeket TILOS nyilvános közösségi, internetes oldalakra feltölteni. Szülő jelenlétekor a gyermekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak az óvodában, mint a szülő távolléte idején. A szülők kötelessége támogatni a pedagógusok munkáját ünnepeken, látogatáskor, hogy saját gyermekét nem menti fel a szabályok alól, és figyelemmel kíséri gyermeke viselkedését. A pedagógusokat 11,00 14,30 óráig lehet az óvoda vonalas telefonján keresni, vagy üzenetet hagyni. Óvodába érkezés, távozás: Az óvodába célszerű a 8,00-8,30 körüli érkezés és a pihenés, uzsonna (15,30) utáni távozás. Ez az időpont még nem zavarja az óvodai nevelőmunkát, játékos foglalkozásokat, és az elmélyült játékok menetét. A gyermekcsoportokban, játszószobákban 8,00 és 11,00 óra között tervezett, kötetlen és kötelező játékos tevékenységeket, fejlesztő játékokat szervezünk. Lehetőség van korábbi érkezésre és távozásra úgy, hogy az ne zavarja a gyermekek nyugalmát, és napi életritmusát, napirendjét. A Vackor Óvodában 5 éves kortól használhatják a játszószobákat 10,15 11,00 között heti 3 alkalommal. Fokozottan kérjük, hogy a gyerekeket érkezéskor minden esetben személyesen a pedagógusnak adják át, és személyesen jelezzék a távozást az épületen belül és a játszóudvaron egyaránt. Gyermeket semmilyen körülmények között ne hagyjanak felügyelet nélkül az intézmény területén. Az óvodából csak azok a nagykorú személyek vihetik el a gyermekeket, akikről a szülők írásban nyilatkoztak. Egyéb esetben személyesen engedélyt adhatnak, ki viheti el a 7

8 gyermeket : név, lakcím. A szülőktől pontos telefonszámot és elérhetőséget kérünk, annak érdekében, hogy szükség esetén azonnal értesíthessük őket. A gyermekek által behozott tárgyak szabályozása: A gyermekek az óvodába otthonról elsősorban a nyugodt alvásukhoz kapcsolódó, vagy a számukra érzelmileg megnyugtató - nem balesetveszélyes, és tisztán tartott 1 db kis méretű játékot, tárgyat, alvókát hozhatnak be. Ezeknek a játékoknak, tárgyaknak minden csoportban egy nagy kosár a helye, a gyermek oda teheti, amikor nem használja. Játékot, könyvet csak a pedagógus beleegyezésével és a csoport szokásszabályrendszerében rögzített keretek között hozhatnak. Zajos, könnyen elromló, vagy nagyon féltett játékot, eszközt ne hozzanak a gyermekek az óvodába. Az óvodai közösségi szellem kialakítása, és erkölcsi nevelésük érdekében a gyermekeknek meg kell szokniuk, hogy az eszközöket, játékokat mindenki használhatja, megfelelő szabályok mellett. A Vackor óvodában a kerékpár tároló az óvoda dolgozói részére fenntartott terület. A gyermekkerékpárokat, járműveket, szánkókat a játszóudvaron a kis tó melletti bal oldalon kérjük elhelyezni. Minden esetben az udvar felöli, kijelölt területre lehet tenni gyermekjárműveket! Lopás észlelése esetén tegyenek bejelentést az óvoda vezetőjének, illetve a rendőrségen! A Mókus tagóvodában a gyermekkerékpárok, járművek, szánkók az udvari bejáró mellett kialakított területen tárolhatók. Görkorcsolyával, kerékpárral, rollerrel és motorral az óvoda épületében tilos a közlekedés! Otthonról tárgyakat csak a pedagógus tudtával lehet behozni. Kérjük, ha otthon felfedeznek olyan eszközt, játékot, ruhát, cipőt, ami nem a gyermeké, hozzák vissza az óvodába. A gyermek életkorához és az óvodai nevelés szellemiségével nem összeegyeztethető tárgyakat, szúró, vágó, agresszivitást sugalló, fegyverszerű, ijesztő játékszereket nem szabad az óvodába hozni. Táskát, értéktárgyat, a gyerekek megörökítésére szánt eszközöket soha ne hagyjanak felügyelet nélkül. Figyelem: A behozott értékes tárgyakért esetleges lopás esetén az óvoda nem tud felelősséget vállalni. A kisgyermekes szülőket kérjük, babakocsiban kisgyermeket felügyelet nélkül, soha ne hagyjanak. A babakocsikat úgy helyezzék el, hogy az ne zavarja a folyosókon való akadálytalan közlekedést. A folyosókon, öltözőkben tilos étkezni. A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdések: A gyermekek az óvodában elsősorban azonos életkorú csoportba járnak egyes esetekben részben osztott csoportszervezés történik. Minden csoportban váltott műszakban 2 óvodapedagógus és 1 dajka/pedagógiai asszisztens gondoskodik a gyermekek gondozásáról, neveléséről. Mindkét óvodában szervezünk - szülői igény alapján, a szülők kérésére- játékos sportfoglalkozásokat, úszást. A foglalkozások nem érinthetik az óvodai élet folyamatát, ezért csak a késő délutáni órákban szervezhetők (kivéve úszás-mely külön, speciális szerződés szerint történik). A foglalkozásokról a szülői értekezleteken, hirdetőtáblákon, vagy egyénileg részletes tájékoztatást adunk. A szülők írásban, nyilatkozatukkal elfogadják a feltételeket. Akik az adott feltételeket nem tudják elfogadni nem vehetnek részt az óvodában tartott, de nem az óvoda által szervezett foglalkozásokon (az óvoda kizárólag helyet biztosít, a foglalkozást szervező a fenntartóval köt bérleti szerződést!). A szülők egyénileg kötnek szerződést a foglalkozás vezetőjével. Kizárólag tanköteles korú gyermekek jelentkezésére van lehetőség. Az óvodai élethez szervesen hozzátartoznak kirándulások, séták. A szülőktől év elején hozzájárulási nyilatkozatot kérünk ahhoz, hogy elvihessük megfelelő számú kísérővel a 8

9 gyermekeket a kirándulásokra, színházba, múzeumba, sétálni. Láthatósági mellény használata kötelező. Pedagógiai munka az óvodában: Az óvoda életét, a gyermekekkel való játékos foglalkozásokat oly módon szervezzük, hogy a gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő legyen, igazodjon a szülők igényeihez, elvárásaihoz, a fenntartói követelményekhez, valamint a mindenkori hatályos jogszabályoknak, rendeleteknek megfeleljen. A gyermekek nevelése az óvodában folyamatosan zajlik. A pedagógusok tervezik a gyermekekre vonatkozó életkori és egyéni nevelőmunka feladatait, valamint a képességfejlesztés anyagát, módszereit. A gyermekek napirendjét a gyermekek korcsoportja, a nevelőmunka folyamatossága, játékos szervezett tevékenységek rendszere, a csoport heti rendje és az évszakok változása szabják meg. Az intézmény Játék Mozgás - Kommunikáció (Vackor) és Környezetünk tevékeny megismerése (Mókus) Pedagógiai Program szellemében működik, és ezek alapján tervezi, szervezi a nevelőmunkát, melynek során a gyermekek szert tesznek az életkorukhoz szükséges jártasságokra, készségekre, képességekre. Mindezt határozott értékrend mentén, következetes, de érzelem gazdag, biztonságot nyújtó pedagógiai attitűddel, szemlélettel és gyakorlattal. Az óvodánkban szükség esetén fejlesztő pedagógus is segíti a gyermekek készség- és képesség fejlődését. Az óvodapszichológus támogatást nyújt a pedagógusoknak, szülőknek nevelési problémáik megoldásában. Az óvodapedagógusokkal, szülőkkel együttműködve segíti a gyermek mentálhigiénés egészségét, vagy annak kialakítását. Szükség esetén igénybe vesszük és ajánljuk egyéb szakemberek részvételét a nevelésben:szakértői bizottság, speciális szakorvos, korai fejlesztő, BHRG, TSMT stb. Heti két alkalommal logopédus foglalkozik a rászoruló gyermekekkel, esetleg ajánlást tesz hallás, vagy szemészeti vizsgálat elvégeztetésére. A gyermekek felvétele és beiskolázása a hatályos jogszabályok alapján történik. Ezek rendszeréről, és a tudnivalókról szülői értekezletek keretében részletes, mindenre kiterjedő tájékoztatást nyújtunk a szülők számára, valamint a fenntartó által kiadott plakátot kifüggesztjük. A gyermek beiskolázása ügyében az intézmény vezető dönt, figyelembe véve a szakemberek javaslatait. Óvodánkban gyermekvédelmi munka keretében fokozottan figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek fejlődését, családjukban történő változásokat, szükség esetén segítséget nyújtunk, felvéve a kapcsolatot családsegítő szervezetekkel, védőnővel. A gyermekvédelmi szolgálatnak, az Önkormányzat Szociális Szolgáltató Főosztályának címét, telefonszámát és elérhetőségét a két előtérben elhelyezett hirdetőtáblán folyamatosan megtalálják. Ezzel kapcsolatban kérhetik az óvodapedagógus, a gyermekvédelmi felelős vagy az óvodavezető, illetve gyermekjogi képviselő segítségét. Egyéb, az intézmény biztonságára vonatkozó szabályok: Az óvodai és személyes vagyontárgyak védelmében idegenek csak a vezetővel, vagy megbízottal (óvodavezető, helyettes, óvodatitkár) való megbeszélés idején tartózkodhat az óvodában. Felügyelet nélkül idegent nem szabad magára hagyni az óvoda helyiségeiben, saját biztonságunk érdekében. Az óvoda vezetője, vagy megbízottja személyesen engedélyezheti az óvodában állandóan nem dolgozók számára az óvoda épületében való tartózkodás lehetőségét. Az óvodában munkálatokat csak vezetői engedéllyel, és a vezetővel történt egyeztetés és szabályok szerint lehet folytatni. Idegenek és nem a nevelőmunkához közvetlenül kapcsolódó személyek benntartózkodása és üzleti tevékenységek folytatása tilos. Reklámanyagot a főbejáratnál, és kizárólag az óvoda profiljával megegyező, a nevelést segítő, valamint kulturális és sport programajánlásokat lehet külön vezetői engedéllyel kifüggeszteni. 9

10 Bomba- és tűzriadó esetén az óvodában tartózkodóknak haladéktalanul el kell hagyni az épületet. Az óvoda dolgozóinak a tűzvédelmi utasításban rögzített módon, és a begyakorolt tűzriadó alapján kell eljárni. A szülők számára ilyen esetekben a legcélszerűbb az épület azonnali elhagyása, és annak a gyermeknek védelme, aki a közvetlen közelében tartózkodik. A balesetek és káosz elkerülése miatt a többi gyermekről, a vagyontárgyak védelméről és a riasztásról az óvodában dolgozó munkatársak gondoskodnak. A Vackor Óvodában az udvarra vezető kapukat, a Mókus Óvodában az utcára vezető ajtót kérjük, zárják a gyermekek biztonsága érdekében. A biztonság érdekében a főbejárati ajtó nyitását mindig a felnőtt végezze! Konzultációs lehetőségek: Óvodavezetővel való konzultációs lehetőség, vagy személyes megkeresés előzetes telefonos egyeztetés alapján történik (fogadóóra, vagy megbeszélés alapján). A gyermekek óvodai felvételéről, a felvétel vagy előjegyzés feltételeiről, az óvodai pedagógiai programról telefonon, vagy egyeztetés után személyesen lehet érdeklődni. Érdeklődő szülőt kizárólag pedagógusok vezethetnek végig az óvoda épületében, és adhatnak felvilágosítást a nevelőmunkáról. Az előjegyzés hetében játszóház keretében ismerkedünk a jelentkezőkkel a kifüggesztett időpontban. A beszoktatás egy - két hetében bejáró szülőkkel a pedagógusok konzultálnak a betartandó szabályokról. Egyéb esetekben, ha szülő, nagyszülő látogat az óvodába, papucsot kérünk, mert utcai cipőben nem lehet a csoportokban, mosdókban tartózkodni. Panaszkezelés menete: szóban - írásban. 1. Fogadóóra pedagógusokkal.2. Fogadóóra pedagógusokkal, vezetővel, gyermekvédelmi megbízottal, vagy egyéb szakemberekkel, 3. Szükség esetén külső szakember bevonása. Jegyzőkönyv felvétele, szülői, vagy pedagógus igénye, vagy az ügy minősége alapján. Szülők jogai: A felvett gyermekek szülei megismerhetik az óvoda pedagógiai programját, az intézményi Szervezeti- és Működési Szabályzatot, valamint a Házirendet. (Szóbeli tájékoztató, hirdetőtáblák, WEB lapok). A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről valós képet kapjon, értesítve legyen a gyermeke állapotáról, legyen az folyamatos nevelési, vagy eseti (pl. baleset, betegség) kérdés. Az előírt szabályzatok a weboldalon megtalálhatók. a megismert helyzetek, problémák megoldásához segítséget kapjon a pedagógustól, pszichológustól, fejlesztőpedagógustól, logopédustól, egyéb segítő szakembertől. ismerje az óvodában folyó nevelőmunkát, az óvoda értékrendjét, elvárásait, és alkalmanként betekintést nyerjen abba (bemutatkozó nap, nyílt nap, csevegő játszódélután, bemutató, rendezvények, ünnepek, egyéni kérések teljesítése, amennyiben nem zavarja a gyermekek nyugalmát, valamint előzetes hozzájárulási nyilatkozat alapján). konzultáljon gyermekéről, megismerhesse a róla készült írásos dokumentációkat, mérési eredményeket. A pedagógusok egyéni konzultáción megvitathatják a gyermekkel kapcsolatos kérdéseket, de mindezt a gyermek jogainak figyelembevételével teszik, és titkosan kezelik. Minden szülő csak a saját gyermekéről kaphat felvilágosítást és csak a saját gyermekéről szóló feljegyzésekbe, dokumentációba tekinthet bele. szülői szervezet, vagy óvodaszék létrehozását kezdeményezze, és abban tevékenyen közreműködjön. A szülői szervezet jogosítványait a Közoktatási törvény tartalmazza. A Szülői Szervezet megállapításairól tájékoztathatja az óvoda vezetőjét, az intézmény nevelő testületét, a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, és részt vehet az adott kérdés megtárgyalásakor, - mint a szülői szervezet képviselője javaslattételi joggal - a nevelőtestületi értekezleten (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 72 ). 10

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

OM azonosító: Ikt: H Á Z I R E N D

OM azonosító: Ikt: H Á Z I R E N D III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Óbudai Vackor Óvoda Budapest, 1036. Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036. Mókus utca 1.Tel: 250.43-97;

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

HÁZIREND. Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda 1074 Budapest Rózsák tere 6-7.

HÁZIREND. Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda 1074 Budapest Rózsák tere 6-7. HÁZIREND Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda 1074 Budapest Rózsák tere 6-7. Intézmény OM - azonosítója: 034365 Készítette: Országhné Kun Julianna intézményvezető II/1/2016. (08.29.) határozatszámon elfogadta:

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend 2. sz. melléklet Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend 1 Tartalom A Házirend célja, hatálya 4. I. Az intézmény adatai 4. II. Az intézmény nyitva tartása 6. III. Az intézmény használatba vételének

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 1 Az ellátott gyermekek köre 1/1, A Maszoret Avot Családi Napközi 0-14 éves, a Bölcsőde 20 hetes -3 éves korú, családban élő gyermeket fogad be a szülővel,

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 1/210-0086; fax.: 1/210-0086 e-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com www. tolnai-ovoda.hu

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél.

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve Az óvoda címe CSANÁD-OVI 2030 Érd, Csanád u. 7. : (23) 361-091 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje. 1. Az óvodába a gyermekek előjegyzésre/beiratkozásra

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015

H Á Z I R E N D 2015 H Á Z I R E N D 2015 2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 43. OM azonosító: 031675 Tel./Fax: 33 413 326 e-mail: erzsebet.ovi@freemail.hu 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Házirend 2014/2015 Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda 4755 Ököritófülpös Kossuth utca 72. Készítette: Intézmény OM- azonosítója: 202229.. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft.

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft. HÁZIREND Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: 2014. december 1-től Verziószám: 2/2014

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

PIKLER EMMI BÖLCSŐDE

PIKLER EMMI BÖLCSŐDE MŰVÉSZ ÚTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TELEPHELYE PIKLER EMMI BÖLCSŐDE HÁZIREND Székhely: 1121 Budapest, Művész út 5-7. Telephely: 1022. Budapest, Lóczy Lajos utca Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető:

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda. Aranykapu Tagóvodájának. Házirendje

Nyugat-magyarországi Egyetem. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda. Aranykapu Tagóvodájának. Házirendje Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodájának Házirendje Sopron, 2015. február 1. Tartalom: Bevezető Az óvodával kapcsolatos legfontosabb adatok Az óvoda nyitva tartása

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM:

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: 202 100 Különös Közzétételi lista 2016/2017-es nevelési év Epreskert Utcai Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény neve: Palásti László Általános Iskola és Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény OM-azonosítója: 201752 Intézmény fenntartója: Hit Gyülekezete

Részletesebben

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail. Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.com OM:201636 Iktató szám: HÁZIREND Készítette: Ispán Lászlóné Megbízott óvodavezető 2015. A nevelés

Részletesebben