MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ HÁZIREND"

Átírás

1 MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ HÁZIREND A házirend célja: Az Intézményünkbe járó gyermekeket arra neveljük, hogy szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, legyenek alkalmazkodóak, rugalmasak. Ezen túl találják meg és bízzanak, higgyenek saját egyéniségükben, képességeikben. Bízva abban, hogy ez a közös célunk, kérjük hogy otthon is ezeket az elveket erősítsék gyermekeikben. A Házirendben rögzítésre kerülnek a gyermeki jogok és kötelességek szülő általi gyakorlásával, a gyermekek életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések, a szülőkkel való kiegyensúlyozott partneri kapcsolat kialakítása érdekében. A házirend személyi hatálya kiterjed: az Intézménnyel jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülőkre A házirend területi hatálya kiterjed: az Intézmény területére az Intézmény által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó Intézményen kívüli programokra A házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések: Minden tanév első szülői értekezletén tájékoztatót tartunk. A szülők fogadóórák alkalmával a pedagógusoktól és az Intézményvezetőtől kérhetnek tájékoztatást a házirenddel kapcsolatosan. A házirend megtekinthető az Intézmény weboldalán: 1

2 Az Intézmény napirendje: A Menő Manók Gyerekház részletes napi- és heti rendje megtekinthető az Intézmény weboldalán. Érkezés - távozás: A MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ munkanapokon hétfőtől péntekig 07:30-17:30-ig tart nyitva. Kérjük, hogy a gyermekeket legkésőbb 9 óráig hozzák be (kivétel az ennél korábban kezdődő fakultatív programok, kirándulások). A Gyerekház napi programja viszonylag kötött és szoros; a gyermekek óvodai életbe való bekapcsolódásának az egyik feltétele, hogy az egyes foglalkozásokon teljes mértékben jelen tudjon lenni. Késői érkezéssel a gyermeket megfosztjuk a ráhangolódás lehetőségétől. Korábbi érkezésre és későbbi távozásra is van mód, ebben az esetben azonban a térítési díjon túl a hivatalosan feltüntetett külön óradíjat számoljuk fel. Kérjük, hogy ezen igényt az igénybevételt megelőző 24 órával írásban jelezni. Amennyiben ilyen jellegű igénybejelentés a megadott időben nem érkezik és ennek ellenére a szolgáltatás igénybevétele megtörténik (korábbi érkezés későbbi távozás) a hivatalosan feltüntetett térítési díj kétszeresét számoljuk fel. A félnapos ellátásban részesülő gyermekeket közvetlenül ebéd után, a délutáni alvás előtt kérjük hazavinni (12: óra között), míg az egész napos ellátásban részesülőket legkorábban a délutáni pihenő után (15.00) lehet elvinni. A gyermekeket kizárólag az adatlapon megjelölt személynek adjuk át. Az ezzel kapcsolatos módosítások írásban történnek, a szülő/gondviselő által. A gyermeket alkohol vagy drog befolyásoltsága alatt álló személynek, illetve kiskorúnak nem adjuk át. 2

3 előre jelezni. Amennyiben nem az édesanya vagy az édesapa viszi el a gyermeket, azt kérjük Étkezés: A Gyerekház napi négyszeri (reggeli-tízórai- ebéd-uzsonna) étkezést biztosít. A gyermekek a napirend szerint étkeznek. Az aktuális étlap az előtérben és weboldalunkon (www.menoovi.hu) megtekinthető. A reggeli az Intézmény minden csoportjában 9.00 óráig történik. A 9.00 órakor és utána érkező gyermekek részére nem áll módunkban reggelit biztosítani. Kérjük a szülőket, hogy gyermekük ételallergiájáról, érzékenységéről a Gyerekház munkatársait szíveskedjenek értesíteni. Védő óvó előírások: A gyermekek egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokat, a lehetséges veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az egész tanévben folyamatosan tanítjuk. Ezekről minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatást nyújtunk. Az Intézményi életre vonatkozó szabályok a testvérekre, hozzátartozókra is vonatkoznak, azok betartását a szülők jelenlétében is elvárjuk. A gyermekek hozatala elvitele: Az Intézmény bejáratát-kapuját a gyermekek biztonsága érdekében kérjük minden esetben (érkezéskor-távozáskor) szíveskedjenek becsukni és ügyeljenek arra, hogy a nem Önökhöz tartozó gyermekek nem menjenek ki az épületből. Az Intézmény bejárati ajtaját nyitó kapunyitót csak a szülők használják, a gyermekek ne. 3

4 Kérjük, hogy érkezéskor, hazamenetelkor kérdéseikkel, beszélgetéseikkel ne szakítsák félbe az Intézmény életének folyamatosságát, a pedagógusok nevelő munkáját. Az udvart és annak felszerelési tárgyait csak a csoportok használhatják, a pedagógusok felügyelete mellett, a haza menő gyermekek, szüleikkel nem! Kérjük, hogy a tisztaság megőrzésének érdekében a csoportszobákba utcai cipővel ne menjenek be! A többi gyermekre való tekintettel kérjük Önöket, hogy az Intézmény területén ne adjanak és gyermekük szekrényében se tartsanak otthonról hozott élelmiszereket (csoki, rágó, tea, keksz stb.). Higiénia - Ruházkodás: A gyermekek jellel ellátott szekrénykékbe helyezik el ruháikat, személyes tárgyaikat. Az öltöző szekrények, külön erre a célra kialakított öltöző helyiségünkben találhatók. Az itt elhelyezett tárgyakért, valamint a behozott játékokért felelősséget nem vállalunk. A gyermekek ruházata legyen kényelmes, praktikus, a mindenkori időjárásnak megfelelő és jellel ellátott. A megjelöletlen ruhadarabokért, ingóságokért az Intézmény nem tud felelősséget vállalni. A Menő Manók Gyerekház az alábbi higiéniás és ruházati eszközöket biztosítja: tisztálkodó szerek, eszközök (kéztörlő, szappan, WC papír, fogkrém, fogkefe) alváshoz szükséges felszerelés (ágynemű) A szülőknek a következő eszközökről kell gondoskodnia: 4

5 váltó ruha (kinti, benti) hideg hónapokban évszaknak megfelelő overall váltó cipő (javasoljuk, hogy papucsot és klumpát ne viseljenek), akinek még szükséges pelenka - pótpelenka díja 250.-Ft/db tartalék fehérnemű "balesetek"esetére Kérjük, hogy a pelenkát viselő gyermekek részére minimum napi 3 db pelenka álljon rendelkezésre. A nálunk őrzött névvel ellátott pelenkák kiosztásáról gondoskodunk, annak feltöltéséi szükségét a gyermek szekrényre kihelyezett értesítővel jelezzük. Amennyiben a feltöltés nem történik meg, úgy a havi díj elszámolásával egyidőben a pótpelenka díja kerül felszámolásra. Játékok behozatala: Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek nevelési elveinkkel összhangban beszoktatás alatt a kiscsoportban behozzák kedvenc játékeszközeiket, ez alól kivételt képeznek a gyermekek testi épségét veszélyeztető tárgyak. Az otthoni játékokat a gyermekek csak alvás alatt használhatják, köztes időben a pedagógus a játékot a gyermek öltözőszekrényében helyezi el. Értékesebb tárgyak (szánkó, kerékpár) behozatalát minden esetben jelezzék az pedagógusnak, aki gondoskodik azok biztonságos elhelyezéséről. Az Intézményi bejáráshoz nem szükséges játékokért, tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk. Betegség: Betegség esetén a MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ azonnal értesíti telefonon a szülőt, gondviselőt. A beteg gyermeket a többiektől elkülönítve ápoljuk, amíg, érte nem jönnek. Betegség esetén kérjük, hogy a szülő, gondviselő a Gyerekházat legkésőbb a tárgynap 9:00 óráig szíveskedjen értesíteni. Különös figyelemmel a fertőző betegségek esetében. 5

6 Intézményünkbe csak az a gyermek fogadható bel, aki rendelkezik gyermek háziorvosi igazolással arról, hogy egészséges, közösségbe mehet. A beiratkozásnál a szülőnek, gondviselőnek a gyermek oltási könyvének bemutatásával igazolnia kell, hogy gyermeke az életkorának megfelelően minden kötelező védőoltást megkapott. Gyógyszereket Intézményünk csak kivételes esetekben, orvosi rendelvény mellett vesz át (asztma, krupp). Betegség után kérünk orvosi igazolást, hogy a gyermek közösségbe mehet. Szülők az Intézményben Az Intézmény nevelési programja, heti- és napirendje a szülők által hozzáférhető az Menő Manók Gyerekház weboldalán: A szülők a fogadóórák alkalmával (havonta két alkalommal) a pedagógusoktól és az Intézményvezetőtől kérhetnek tájékoztatást a dokumentumokkal kapcsolatban. Az Intézmény programjairól, rendezvényeiről, annak időpontjairól a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk, valamint faliújságokon is közzétesszük. Kapcsolattartás: A Szülők teljes körű tájékoztatást kapnak az Intézmény weboldalán (www.menoovi.hu) Szülői értekezleten, valamint fogadó órákon. A napi hírek, programok, valamint a Szülői értekezletre, fogadó órákra vonatkozó információk az előtérben elhelyezett faliújságon figyelemmel kísérhetők. 6

7 Minden egyéb más személyes megbeszélés szükség és igény szerint előre egyeztetett időpontban, valamint minden hétköznap telefonon óra és óra között. Értékelés A gyermekek fejlődésének nyomon követésére kidolgozott fejlettségmérő lapokat az Intézménybe lépéstől folyamatosan vezetjük. A szülők a gyermekek fejlődéséről, aktuális állapotáról a fogadóórákon kaphatnak tájékoztatást: Panaszkezelés Nevelési problémák, konfliktusok esetén kérjük, minden esetben keressék fel az Intézmény vezetőit - Sinka Melinda és Kocsonyai Péter és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Amennyiben a probléma megoldatlan marad, a panaszt írásban nyújthatják be az Intézményvezető részre az címen. Kérjük, hogy a gyermekekkel kapcsolatos megbeszélések miatt a pedagógusok munkája közben ne vonják el a gyermekcsoporttól, mivel az zavarja a nevelésfolyamatát az Intézmény működését. 7

8 A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek A Gyerekházban a térítési díj az ellátási díjból és az étkezési díjból tevődik össze az alábbiak szerint: BÖLCSÖDEI (CSILLAG) CSOPORT Napközbeni ellátások bruttó térítési díjai: Havidíjak: 5 napos Egész napos (08:00-17:00) ellátás havi díja: Fél napos (08:00-12:45) ellátás havi díja: ,-Ft +étkezési ktg., amely napi 800,-Ft ,-Ft +étkezési ktg., amely napi 550,-Ft Havidíjak: 3 napos Egész napos (08:00-17:00) ellátás havi díja: Fél napos (08:00-12:45) ellátás havi díja: ,-Ft +étkezési ktg., amely napi 800,-Ft ,-Ft +étkezési ktg., amely napi 550,-Ft A térítési díjat legkésőbb a tárgyhó második munkanapjáig kell befizetni banki átutalással a Gyerekház Fenntartója számlájára, vagy készpénzben a helyszínen. A hónap elején befizetett díjak a havi bérlet díjak és napi díjak szerint a szabályszerűen bejelentett hiányzások függvényében és a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerül elszámolásra, jóváírásra. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi kamatként, amelyet a Szülő a tárgyhónapot követő hónap elszámoláskor megfizetni köteles. Hiányzás esetén az étkezési díjat csak abban az esetben áll módunkban jóváírni, ha a hiányzást a szülő a hiányzást megelőző nap óráig írásban bejelentette és az étkezést lemondta az címen, vagy a es telefonszámra küldött sms-ben. 8

9 jóváírásra. A lemondás a következő naptól érvényes, és a következő befizetéskor kerül Be nem jelentett hiányzás esetén az étkezési, nem áll módunkban jóváírni. A Gyerekház szolgáltatását igénybevevők részére a térítési kiegészül a kaució díjával, mely összegszerűen a mindenkor aktuális, a szolgáltatás jellegének megfelelő (5 napos, 3 napos bérlet) 1 havi térítési díj. A kaució a Szolgáltató számára biztosítékul szolgál a szolgáltatásból fakadó kötelezettségek teljesítésére, valamint a nem teljesítésből eredő anyagi igények fedezetére, továbbá a lejárt, felszólítás ellenére meg nem fizetett követelések kielégítésére. Jelen pontban meghatározott kaució fizetési határideje; a szolgáltatás igénybevételének napja. A teljes nevelési évre vonatkozó (összesen 11 havi) térítési díj egyösszegű befizetése esetén 1 havi kedvezményt biztosítunk. Átutalásos fizetés esetén számlaszámunk: Makk- Marci Egészséges Gyermekek Alapítvány A Házirend intézményi jogszabály, amelynek betartása a szülőkre (gyermekekre) és az Menő Manók Gyerekház valamennyi munkatársára egyaránt érvényes. Köszönettel: MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ 9

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola Napközis Házirendje 2009.

A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola Napközis Házirendje 2009. A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola Napközis Házirendje 2009. Az iskolai Házirend kiegészítő dokumentuma. Minden tanuló alapjoga a napközis ellátás. /K.T. 2003.06.23./ 1. A napközi

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND

Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND Preambulum Az egymás iránti kölcsönös figyelem érdekében az iskolaközösség az Iskolafenntartó Bizottság 2009/02/1. számú határozata

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben