TÁMOP B.2-13/ PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN"

Átírás

1 Gyermekkultúra és gyermekkortörténet Spanyolországban TÁMOP B.2-13/ PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN

2 A gyermekeink az egyedüli drágaságaink. E kincsnek megőrzésében és fenntartásában semmi fáradtságtól sem szabad visszariadni. (Juan Luis Vives)

3 I. A gyermekkortörténet kutatása Spanyolországban: historiográfiai és forrástani bevezető

4 bb külföldi előzmények Ariès, Philippe: Gyermek, család, halál. Gondolat, Budapest, Mause, Lloyd de (ed): The history of childhood. The Psychohistory Press, New York, Pollock, Linda: Forgotten Children. Parent-child relations from 1500 to Cambridge University Press, London- New York, Shahar, Sulamith: Gyermekek a középkorban. Osiris, Budapest, 2000.

5 Spanyolországi kutatási eredmények 1.

6 Spanyolországi kutatási eredmények 2.

7 Spanyolországi kutatási eredmények 3.

8 A gyermekkor története: főbb tématerületek Világkép, emberkép, gyermekkép a történelemben A gyermekjátékok története Gyermekkor szakaszolása A szülés/születés története Az anya-gyermek (szülő-gyermek) kapcsolat A csecsemő- és gyermekhalandóság vizsgálata A szoptatás és gyermektáplálás története A csecsemő- és kisgyermekgondozás története Gyermeknevelési eszmények és gyakorlat változása A gyermeki jogok változása a történelemben A fegyelmezés és gyermekbántalmazás jellemzői A gyermek/gyermekkor ábrázolása művészeti alkotásokon és további tématerületek

9 A gyermekkor története: a téma forrásai Elméleti pedagógiai művek Egyházvizsgálati jegyzőkönyvek Tanügyi szervek hivatalos iratai Statisztikai adatok Jogi dokumentumok Irodalmi művek Naplók, memoárok Levelezések Útirajzok Sajtócikkek Képi, tárgyi források Oral history Egyéb források

10 Néhány fontos fogalom Gyermekfelfogás + gyermekkép = gyermekszemlélet Gyermekek története gyermekkor-történet L. erről: Pukánszky Béla műveit!

11 II. Gyermeknevelés, gyermekkultúra a hispániai történelemben

12 Források a gyermekekről a kora középkori Hispániában 1. Keresztény tanításokon alapuló gyermekszemlélet: 529: III. toledói zsinat: kemény büntetésről szóló határozatot hoztak azon szülők ellen, akik gyermeküket megölték. 572: a II. bragai (ma: Portugália) zsinaton is megismételték ezt, továbbá intézkedéseket hoztak abortusz esetére. Továbbá: zsinati határozatok a babonák, varázslások, csillagjóslás, boszorkányság ellen; illetve útmutatások a kitett/elhagyott gyermekek felneveléséről; a gyermekek kolostori neveléséről.

13 Források a gyermekekről a kora középkori Hispániában 2. Sevillai Isidorus ( ) Etimológiák c. műve: Gyermek- és felnőtt kor szakaszai és jellemzői: Szül.-től 7 éves korig: kisgyermekkor 7-14 éves korig: gyermekkor 14-28: kamaszkor 28-50: ifjúkor 50-70: érett felnőttkor 70-től: idős kor

14 Muszlim Hispánia: Ibn Tufail, az arab Rousseau Ibn Tufail (1105 k.-1185)

15 A spanyol középkor nagy százada: a XIII. század Ramon Llull (1232 v )

16 A spanyol középkor nagy százada: a XIII. század Lull nézetei a gyermekkorról -- A természetes nevelés híve: anyatejes táplálás, könnyű ruházat, inkább falusi, mint városi környezet; -- A gyermek 7 éves koráig anyai (családi) nevelés szükséges; -- 7 éves kortól más gyerekekkel együtt, iskolában tanuljon a gyermek; de szüksége van a sok játékra, mozgásra is! -- Gyermekszemléletének eredetisége, újszerűsége abban áll, hogy a gyermeket mint gyermek tekintette, a saját tulajdonságai, életkori jellemzői szerint tervezte meg nevelési programját.

17 A spanyol középkor nagy százada: a XIII. század X. (Bölcs) Alfonz ( ) törvénykönyve, a Siete partidas sok részletet tartalmaz a gyerekkor szakaszairól, gyerek-elnevezésekről. Cántigas című, gallego nyelvű dalgyűjteménye is sokszor szól az anya-gyermek kapcsolatról, beteg gyermekről, gyermekhalálról, a mindennapi élet pillanatairól.

18 Spanyolország a XV. század végén

19 Gyermekek a reneszánszban, Vives művei tükrében Juan Luis Vives ( )

20 Vives életének főbb helyszínei Oxford Valencia Brugge

21 Vives főbb pedagógiai művei 1. A keresztény nő neveléséről: Institutione de feminae christianae (1529) A tanulmányok rendszeréről De disciplinis (1531)

22 A helyes tanítási módszerek Vives szerint -- A tanítás legyen színes, érdekes, a gyermeki lélekhez közelálló. Fontos a játék, a pihenés is!! -- A gyermekek emlékezetére nagy figyelmet kell fordítani, ezért szükséges a számos feladat, a gyakoroltatás, a párokban tanulás. -- Rendszeresen írásos munkákat kell feladni a gyerekeknek (fordítások, fogalmazások, mondások, szavak gyűjtése stb.).

23 Vives főbb pedagógiai művei 2. Latin nyelvű dialógusok Exercitatio linguae latinae (1539) Egyedülálló európai forrás az újkori gyermekkor- és gyermekkultúra történetéről!!

24 A spanyol barokk gyerekszemlélete: Gracián A bírálgató (1651, 1653, 1657) Baltasar Gracián:

25 A spanyol felvilágosodás gyerekképe Martín Sarmiento ( ): La educación de la juventud Josefa Amar y Borbón ( ) Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres

26 Spanyolországi neveléstörténet a 19. században -- Az óvodai nevelés megjelenése (1838, Madrid, Montesino) -- kötelező iskoláztatás kiteljesedése (1857: Moyano-féle törvény) -- gyermekgyógyászat fejlődése, járványok leküzdése -- gyermeklapok, gyermekkönyvek kiadásának fellendülése -- gyermekmunka elleni fellépés

27 A gyermek évszázada Hispániában Spanyolországi gyermekek a 20. század elején: Életreform-mozgalom, reformpedagógiák megjelenése (pl.: Ferrer y Guardia) Gyermeki jogok fejlődése Fontos művek a gyermeki lélekről, nevelésről Miguel Unamuno ( )

28 III. Válogatás a spanyolországi gyermekkor-történet képi forrásaiból

29 Az ikonográfiai források főbb témái -- Vallásos/bibliai tárgyú képek gyermekábrázolása -- Királyi/nemesi családok gyermekeinek portréi -- Szegény/kitett gyermekek bemutatása -- Játszadozó gyerekek ábrázolása -- Gyermekszületés/szoptatás képi megjelenítése -- Étkező gyermekek ábrázolása -- Beteg/halott gyermek képének megörökítése -- Nevelési/iskolai pillanatok rögzítése

30 Alvó Jézus (16. századi spanyol fafaragás)

31 Velázquez: A három király hódolata (1639)

32 Velázquez: Baltasar Carlos herceg (1632)

33 Velázquez: Baltasar Carlos herceg ( )

34 Bautista Mazo: Baltasar Carlos herceg (1635)

35 Velázquez: Baltasar Carlos herceg mint vadász (1636)

36 Velázquez: Margarita hercegnő (1659)

37 Murillo: Szőlőt és dinnyét evő gyerekek (1650)

38 Goya: Hólyagot fújó gyerekek (1778)

39 Goya: Óriások ( )

40 Goya: Fára mászó gyerekek ( )

41 Goya: Gyermek piros ruhában (1787) Don Manuel Osorio Manrique de Zúñiga ( )

42 Bastida: Az első gyermek (1890)

43 Aranda: Kis természetbúvárok (1893)

44 Roldán: Sevillai srácok (1862)

45 Borrell de Caso: Menekülés a szidás elől (1874)

46 Büntetőpad egy spanyol iskolában, 1884

47 Pallares: Elhagyott gyermekek (1881)

48 Spanyol óvodások fotója, Sástago, 1933

49 Gyermek-megőrző, 1950, Guadalajara

50 Spanyolországi karikatúra napjainkból

51 A kutatás összegzése A spanyol írott és képi források vizsgálata megerősítette: -- Az Ibériai-félsziget kiemelten forrás-gazdag a történelem során ott élt népek gyerekkor-történetét illetően (is). -- Több, ott keletkezett forrás úttörő jelentőségű, eredeti és egyedi. -- Az írott források jól tükrözik korszakok, népek, vallások eszményeinek, nevelési elveinek, szokásainak egymásra hatását. -- A spanyol festészeti és fotó-ábrázolások a gyermeki lét, a gyermekkultúra változatos részleteit mutatják be, jól kiegészítik az írott kútfők vizsgálatát. -- A tágan értelmezett spanyolországi gyermekség- és neveléstörténetnek helye van az egyetemes/európai történelmi kánonban.

52 A gyermek a végtelenségben és az örökkévalóságban él ( ), és minden gyermekben megvan a világ teljes megújításának a lehetősége. (Miguel Unamuno)

53 Delgado, B.: Historia de la infancia. Ariel Educación, Barcelona, Ibn Tufail: A természetes ember. Gondolat, Budapest, Ford.: Katona Tamás. Kéri Katalin: Adalékok Ibn Tufajl európai utóéletéhez. In: Az átmenet egyensúlya. Szerk.: Ferwagner Péter Ákos Kalmár Zoltán. Áron Kiadó, Budapest, o. Kéri Katalin: Gyermekkortörténet Spanyolországban. Iskolakultúra, 2004/ o. Vives J. Lajos válogatott neveléstudományi művei. Kézdivásárhely, ford.: Péter János. A főbb képek forrásai: Murillo: Velázquez képei: Goya: https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/ficha/goya/las-gigantillas/ Bastida: https://reproarte.com/images/stories/virtuemart/product/sorolla_joaquin/der_erste_sohn.jpg Aranda:

54 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

A GYERMEK A 19. SZÁZADI MAGYAR NEVELÉSTANI KÉZIKÖNYVEKBEN. Pukánszky Béla

A GYERMEK A 19. SZÁZADI MAGYAR NEVELÉSTANI KÉZIKÖNYVEKBEN. Pukánszky Béla A GYERMEK A 19. SZÁZADI MAGYAR NEVELÉSTANI KÉZIKÖNYVEKBEN Pukánszky Béla Iskolakultúra-könyvek 28. Sorozatszerkesztõ: Géczi János A GYERMEK A 19. SZÁZADI MAGYAR NEVELÉSTANI KÉZIKÖNYVEKBEN PUKÁNSZKY BÉLA

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 28. Sorozatszerkesztõ: Géczi János

Iskolakultúra-könyvek 28. Sorozatszerkesztõ: Géczi János Iskolakultúra-könyvek 28. Sorozatszerkesztõ: Géczi János A GYERMEK A 19. SZÁZADI MAGYAR NEVELÉSTANI KÉZIKÖNYVEKBEN PUKÁNSZKY BÉLA iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2005 Feleségemnek: Katalinnak és lányaimnak:

Részletesebben

A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út

A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út Készítette: Czirják Attila 2008. 1 Bevezetés Tanulmányomban a gyermekvédelem történetével fogok foglalkozni nemzetközi

Részletesebben

A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a reformkortól a 20. század elejéig

A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a reformkortól a 20. század elejéig Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/5 6. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.5 6.93 egyetemi tanár, PTE BTK Kéri Katalin A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a reformkortól a 20. század elejéig A neveléstörténet

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe DÉZSI ZSOLT Témavezető: Dr. Szelei Ildikó őrnagy

Részletesebben

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

BUDA VISSZAFOGLALÁSA A 17. SZÁZADI SPANYOL HÍRADÁSOKBAN

BUDA VISSZAFOGLALÁSA A 17. SZÁZADI SPANYOL HÍRADÁSOKBAN HANNY ERZSÉBET BUDA VISSZAFOGLALÁSA A 17. SZÁZADI SPANYOL HÍRADÁSOKBAN Valószínűleg annak a szakmai világnak, amely a mai értelemben vett újságírás előtti hírforgalommal foglalkozik, tudomása van arról,

Részletesebben

Ami előbb az egészséget szolgálja, ugyanaz tesz később beteggé

Ami előbb az egészséget szolgálja, ugyanaz tesz később beteggé A gyógyító és betegítő iskola Többnyire oly tárgyakról beszélve, melyek nekünk a legérdekesebbek, untatunk másokat leginkább. 1 Eötvös József A gyerek és a felnőtt ember testének természeti mivolta vitathatatlan,

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat Dr. Józan Ildikó A fordítás mint interkulturális transzfer BMA MAGDIR 462:2 A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban szemináriumi dolgozat Csáder Nikolett Eötvös Loránd

Részletesebben

PARADIGMATIKUS IRÁNYZATOK A MAGYAR. Németh András és Pukánszky Béla ELTE Neveléstudományi Tanszék JATE Neveléstudományi Tanszék

PARADIGMATIKUS IRÁNYZATOK A MAGYAR. Németh András és Pukánszky Béla ELTE Neveléstudományi Tanszék JATE Neveléstudományi Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 97. évf. 3 4. szám 303 317. (1997) PARADIGMATIKUS IRÁNYZATOK A MAGYAR NEVELÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÉBEN Németh András és Pukánszky Béla ELTE Neveléstudományi Tanszék JATE Neveléstudományi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN Kálmán Teréz Kulcsfogalmak: katolikus felnőttképzés, evangelizáció, egyházi részvétel az oktatásban, tanító szolgálat Bevezetés A római

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

MŰVÉSZETTUDOMÁNY. Kolosai Nedda Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar

MŰVÉSZETTUDOMÁNY. Kolosai Nedda Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar Gyermeknevelés I. évf. 2. szám 57 72. (2013) MŰVÉSZETTUDOMÁNY Kolosai Nedda Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar Művészet és tudomány Már tudom az összes eredményt, de még nem tudom,

Részletesebben

A lifelong learning-paradigma és hatása az Európai Unió oktatáspolitikájának formálódására (PhD értekezés)

A lifelong learning-paradigma és hatása az Európai Unió oktatáspolitikájának formálódására (PhD értekezés) PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Politikatudományi Doktori Program A lifelong learning-paradigma és hatása az Európai Unió oktatáspolitikájának formálódására (PhD értekezés) Konzulens: Laczkóné

Részletesebben

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Vallásszociológiai tanulmány vitéz Dr. Balogh Sándor, Prof. Emeritus, USA Szent Korona Lovagrend tagja Tartalom: Megjegyzés. I.

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

is ko la kul tú ra 2010/1 tanulmány kritika szemle melléklet Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3

is ko la kul tú ra 2010/1 tanulmány kritika szemle melléklet Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3 tanulmány Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3 Mészáros György Új episztemológiák kihívása a neveléstudományban 14 Dávid János Horváth Gergely Munkaerőpiaci

Részletesebben

PUKÁNSZKY BÉLA: A GYERMEKKOR TÖRTÉNETE (KÉZIRAT) 7. A gyermek évszázada?

PUKÁNSZKY BÉLA: A GYERMEKKOR TÖRTÉNETE (KÉZIRAT) 7. A gyermek évszázada? 7. A gyermek évszázada? Mítoszteremtés és demitologizálás Vajon teljesült-e Ellen Key, svéd pedagógus-író álma, aki 1900-ban megjelent híres könyvében a gyermek évszázadaként aposztrofálta a beköszöntő

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Az életkorok sajátosságai

Az életkorok sajátosságai Az életkorok sajátosságai A környezeti nevelés élethosszig tartó folyamat, születéstől az élet végéig tart. A (természetes és mesterséges) környezettel kapcsolatos alapvető attitűdök már az egészen korai

Részletesebben