Szakképesített bankreferens szakképesítést (OKJ ) nyújtó FELSŐFOKÚ BANKSZAKMAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakképesített bankreferens szakképesítést (OKJ 54 343 04) nyújtó FELSŐFOKÚ BANKSZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 A FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Szakképesített bankreferens szakképesítést (OKJ ) nyújtó FELSŐFOKÚ BANKSZAKMAI PROGRAM Tanulmányi- és vizsgaszabályzata a 2012-es képzéshez Dátum Név Aláírás Készítette: november 30. Herenik Dorottya Ellenőrizte: november 30. Mayer-Timári Júlia Jóváhagyta: november 30. Tóth Judit

2 I. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT 1. A program leírása A Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. (a továbbiakban Bankárképző vagy intézmény) Szakképesített Bankreferens szakképesítést nyújtó Felsőfokú Bankszakmai Programja (a továbbiakban Program) távoktatáson alapuló bankszakmai program. A programot sikerrel elvégzők a 23/2008. (VIII. 08.) PM rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján államilag elismert, emelt szintű Szakképesített bankreferens szakképesítést (OKJ ) szereznek. A Rendelet értelmében a szakképesített bankreferens a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások meghatározott területein például vállalati üzletág, lakossági üzletág, befektetési üzletág, treasury foglalkoztatható érdemi ügyintézőként és vezetőként. A Program célja: olyan bankszakemberek képzése, akik általános gazdasági műveltségük és elmélyült bankszakmai ismeretük révén képesek munkájukat magas színvonalon naprakészen elvégezni; rálátást biztosít a mindennapi bankügyek működésére, a bankszakmai tevékenységre, valamint az egyes banki, illetve pénzügyi termékek működésére; a program az iskolarendszeren kívüli képzésben megszerezhető legmagasabb, emelt szintű szakképesítést biztosít olyan tematikával, amely a bankok, pénzügyi intézmények igényei alapján, szakmai felügyeletük és támogatásuk mellett jött létre. 2. Jelentkezés, felvétel A programra bárki jelentkezhet, aki legalább érettségivel rendelkezik. A programra a Jelentkezési lap beküldésével lehet jelentkezni a FEBI tájékoztató füzetben és a Bankárképző honlapján ( közzétett jelentkezési határidőig. A programon való részvételhez felvételi vizsgát nem kell tenni. A programon részt vevő hallgató tudomásul veszi és elfogadja a mindenkor hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat feltételeit, amelyet a Felnőttképzési Szerződés megkötésével igazol. A hallgató a jelentkezéskor választhat normál és intenzív képzési forma között. Az intenzív képzés során a modulok ütemezéséből adódóan lehetőség nyílik a Program rövidebb időtartam alatt történő elvégzésére. Normál képzési formára jelentkezett résztvevő a Program során nem térhet át intenzív képzési formára. Oldalszám: 2/15.

3 3. Tanulmányi kedvezmények A hallgatót az 1992/XXII. tv (Munka Törvénykönyve) 115. paragrafusa alapján amennyiben munkáltatójával tanulmányi szerződést köt az abban foglaltak szerinti tanulmányi kedvezmények illetik meg. 4. A Program időtartama A Program időtartama maximálisan 4 év, azaz a beiratkozástól számított négy éven belül kell a szakmai vizsgakövetelményeknek eleget tenni. A jogszabályi feltételek változása esetén a Program időtartama ennél rövidebb is lehet. A Bankárképző a jogszabályi feltételek változásáról a hallgatót honlapján tájékoztatja. Rendkívüli és indokolt esetben a résztvevő írásbeli kérelme alapján a Bankárképző Tanulmányiés Szakképzési Bizottsága dönt a szakmai vizsgakövetelmények teljesítésére rendelkezésre álló időtartam meghosszabbításáról. 5. A Program felépítése, időbeosztása A Program során a hallgatók modulrendszerű képzésben vesznek részt. A Program tervezett időbeosztását az intézmény a hallgató rendelkezésére bocsátja a beiratkozáskor. A Program során egy tanév három trimeszterre osztható. Tanulmányi időszak minden évben január-március, április-június és szeptember-november időszakban van. A Program moduljai: A) Alapozó modulok Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete) A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása Jogi ismeretek B) Szakmai modulok Pénzügyi piacok - piaci számítások Bankszakmai feladatok Hitelügyletek megvalósítása C) Alternatív modulok (1 kötelezően választandó) Befektetés kezelés Oldalszám: 3/15.

4 Nemzetközi pénzügyek kezelése Személyes pénzügyi tervezési ismeretek alkalmazása Lízingügyletek Vállalatfinanszírozás és értékelés Az alternatív modulok közül egyet kötelező választani. A résztvevő a választott alternatív modulból szakmai vizsgát tesz, ez adja meg a szakképesítés szakirányát. A hallgató több alternatív tárgyat is választhat. Több alternatív tárgy választása esetén a hallgató döntése, hogy melyikből tesz szakmai záróvizsgát, de egy választható tárgyból kötelező szakmai vizsgát tenni. A Program időbeosztása határozza meg a modulok sorrendjét. A Program moduljainak oktatási rendjét a szabályzat következő pontja tartalmazza, a vizsgarendet pedig a szabályzat II. fejezete határozza meg részletesen. Jelen szabályzat II/A. pontjában meghatározott írásbeli vizsgák bármelyikének eredményétől függetlenül a résztvevő felveheti a következő modult. 6./ Oktatási rendszer A program távoktatásra, azaz otthoni, önálló vizsgafelkészülésre épül a Bankárképző által modulonként biztosított tananyagok alapján. A tankönyvek nemzetközi tapasztalatokat és a hazai banki gyakorlatot felhasználó távoktató tananyagok, melyek felölelik a Rendelet szakmai követelményrendszerében megfogalmazott szakmai ismereteket. Minden tananyag tartalmaz ellenőrző kérdéseket, valamint gyakorló teszteket, amelyek az írásbeli vizsgára való felkészülést segítik elő. Az egyéni vizsgafelkészülést megfelelő számú jelentkező esetén (minimum 20 fő/modul/helyszín) a Bankárképzőben és vidéki konzultációs központokban szervezett szakmai konzultációk segítik. A hallgató modulonként dönthet a konzultációs lehetőség igénybe vételéről. Intenzív képzési forma esetén a konzultáció a Program része. A konzultációra a jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével lehet jelentkezni. A konzultációs részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő az adott modul tananyagát felvegye. A konzultáció időtartama modulonként 15 tanóra, a konzultációs tanórák 45 percesek. A konzultációkra szombati napokon kerül sor. A konzultációra jelentkezett hallgatók a konzultációs időszak megkezdése után nem változtathatnak csoportot. 7. A vizsgák rendje A vizsgák rendjét a vizsgaszabályzat (jelen szabályzat II. fejezete) tartalmazza részletesen. Oldalszám: 4/15.

5 8. Tandíjfizetés A Program tandíjának összegét a Bankárképző minden évben a jelentkezési határidőt megelőzően közzéteszi a FEBI - Felsőfokú Bankszakmai Program Felkészítő a Szakképesített bankreferens szakképesítés megszerzésére című kiadványában, valamint a honlapján ( a FEBI menüpont alatt. A Bankárképző a következő tanév(ek)re a tandíjemelés jogát fenntartja. A tandíj módosításáról a hallgatókat a Bankárképző a honlapról elérhető Hallgató Információn belül az Információk menüpontban tájékoztatja. A modulok tandíja az alábbiakat tartalmazza modulonként: regisztrációs díj modul tananyagának költsége a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelének megszerzéséhez szükséges írásbeli vizsga díja egy alkalommal adminisztrációs- és postaköltség Intenzív képzési forma esetén a tandíj tartalmazza a 15 tanórás konzultáció díját is modulonként. A konzultáció díja tartalmazza: regisztrációs díj a 15 tanórás konzultáción való részvétel díja a konzultációt támogató írásos anyagok költsége A szakmai vizsga díja tartalmazza: regisztrációs díj szakmai vizsga 4 moduljának írásbeli és szóbeli vizsgadíja adminisztrációs- és postaköltség, bizonyítvány kiállításának díja A tandíj befizetése a Program során modulonként történik a tananyag átvételéig. A konzultáció díjának befizetése modulonként a konzultációra történt jelentkezést követően, az első konzultációs alkalom előtt történik. A szakmai vizsga díját a jelentkezés időpontjáig kell megfizetni. A díjfizetés banki átutalással vagy készpénzzel teljesíthető. A díj befizetését a hallgatónak hitelt érdemlően kell bizonyítani. Oldalszám: 5/15.

6 Tananyagot csak a befizetés tényének igazolását követően lehet felvenni. Amennyiben a hallgató felvette a modul tananyagát, a modul tandíjának visszatérítésére nincs lehetőség. Amennyiben az adott tananyagot a hallgató nem vette fel a tankönyvosztás során, a következő könyvosztáskor felveheti azt, az aktuális tananyagokkal együtt. A konzultációkon csak az a hallgató vehet részt, aki a befizetés tényét az első foglalkozáson igazolja. Ha a hallgató konzultációra jelentkezett, de részvételi szándékát az első konzultáció időpontját megelőző 8. munkanapig írásban visszamondta, de a konzultációs díjat már befizette, a Bankárképző a hallgató írásbeli kérelme alapján visszatéríti a konzultáció díját. A konzultációs díj visszatérítése nem vonja maga után a modul tandíj visszatérítését, arra az előző bekezdésben írtak vonatkoznak. Egyéb esetben a konzultációs díj visszatérítése nem kérhető. Amennyiben a hallgató saját hibáján kívül eső objektív és igazolható okokból nem tudott részt venni egyetlen konzultációs tanórán sem, méltányossági kérelmet nyújthat be a Bankárképző Tanulmányi- és Szakképzési Bizottságához azért, hogy a soron következő tanulmányi időszakban részt vehessen az adott modul konzultációs óráin különdíj fizetése nélkül. Ha bármely konzultációs alkalom a Bankárképző hibájából marad el, úgy az intézmény másik alkalmat ajánl fel a konzultációra. Megismételt írásbeli vizsgák vagy szakmai vizsga esetén az adott évben érvényes, a vizsga jellegének megfelelő utóvizsgadíjat kell a hallgatónak fizetni a pótvizsgát megelőzően kell befizetni. 9./ A tanulmányok megszakítása A 4. pontban meghatározott időszakon belül a tanulmányok bármikor megszakíthatók és újrakezdhetők. Az intenzív képzési forma esetében is van lehetőség a tanulmányok megszakítására, azonban ilyen esetben a képzés intenzív jellege megszűnik, a résztvevő a normál képzés keretében folytathatja tanulmányait. A modul írásbeli vizsgájának sikertelensége nem jelenti a tanulmányok megszakítását, a hallgató folytathatja tanulmányait a következő modul felvételével, a sikertelen vizsgát a rendelkezésre álló tanulmányi időben bármikor lehet pótolni. A tanulmányok megszakítása esetén azonban a tanulmányi és vizsgafeltételek, valamint a tandíj mértéke megváltozhatnak és minden hallgatóra a tanulmányok folytatásakor érvényes feltételek vonatkoznak. A tanulmányok végleges megszakítása esetén a hallgató köteles e szándékát írásban az intézménynek bejelenteni. 10./ Hallgatói Információ A Bankárképző a honlapján ( elkülönített részt biztosít a hallgatóknak, ahol a tanulmányokkal kapcsolatos aktuális információkat tekinthetik meg a hallgatók. A Hallgatói Információs felületre hallgatói kóddal, valamint személyre szabott jelszóval lehet Oldalszám: 6/15.

7 belépni. A Hallgatói Információs felületről letölthetők többek között a konzultációs és a vizsgajelentkezési lapok, a modulok próba-tesztsorai, a szakmai vizsga szóbeli tételsora. Oldalszám: 7/15.

8 II. VIZSGASZABÁLYZAT A./ Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Tanúsítványa Az alapozó tárgyak (Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése, A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása, Jogi ismeretek) modulzáró, és a szakmai tárgyak (Pénzügyi piacok piaci számítások, Bankszakmai feladatok, Hitelügyletek megvalósítása) és egy alternatív tantárgy sikeres írásbeli vizsgája esetén a hallgató a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Tanúsítványát szerzi meg. 1./ Írásbeli vizsgára az a jelölt bocsátható, aki a./ a Bankárképző regisztrált, kódszámmal rendelkező hallgatója, b./ az Intézmény által meghatározott követelményeket teljesítette, c./ a vizsgára a megadott formában és határidőben jelentkezett, d./ a vizsga díját befizette, és ezt bizonylattal igazolja, 2./ A vizsga tárgyai és időtartama 1./ Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése 75 perc 2./ A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása 90 perc 3./ Jogi ismeretek 30 perc 4./ Pénzügyi piacok - piaci számítások 90 perc 5./ Bankszakmai feladatok 75 perc 6./ Hitelügyletek megvalósítása 75 perc 7./ Alternatív modul 75 perc 3./ A vizsga formája Tárgyanként írásbeli feleletválasztós tesztvizsga, amely a Jogi ismeretek esetében 25 kérdésből, a többi modul esetében pedig tantárgyanként kérdésből áll. Oldalszám: 8/15.

9 4./ Vizsgakövetelmények A Bankárképző által modulonként biztosított tananyag teljes terjedelmében. 5./ A vizsga értékelése A megfelelt minősítéshez tantárgyanként legalább 60 %-os eredmény elérése szükséges. A vizsgadolgozatok javítása számítógépes program segítségével történik. A javítást az adatfelvitelt végző javító-biztostól független személy ellenőrzi. 6./ A vizsgasorrend Az írásbeli vizsgák sorrendje nem kötött, de a Program időbeli ütemezésében szereplő írásbeli vizsgasorrend az írásbeli vizsgák ajánlott sorrendjét jelenti. 7./ Vizsgaidőpontok Az írásbeli vizsgák a Program ütemezésének megfelelően az Intézmény által meghatározott napokon vannak Budapesten. Írásbeli vizsgát a Bankárképző abban az esetben szervez, ha az adott modul vizsgájára legalább 15 hallgató jelentkezett. Vizsgaidőszak minden évben március-április, június-július és november-december időszakban van. A Bankárképző ezen időszakokon belül jelöli ki az adott tantárgyak írásbeli vizsgaidőpontját. Írásbeli vizsgák munkanapokon délutáni (16.00-t követő) vagy hétvégi időpontokban lehetnek. 8./ Jelentkezés a vizsgára Minden írásbeli vizsgára a vizsgajelentkezési lap (letölthető a Hallgatói Információs felületről) kitöltésével írásban kell jelentkezni az Intézmény által megjelölt időpontig, a vizsga tantárgyának és a hallgató kódszámának megjelölésével. Vizsgára csak abból a tárgyból lehet jelentkezni, amelyből a tananyagfelvétel már megtörtént. 9./ Értesítés a vizsga időpontjáról és helyszínéről A vizsgajelentkezést az Intézmény a vizsga pontos idejét és helyét feltüntetve a vizsgát megelőzően legalább 3 héttel írásban ( ben) igazolja vissza. A vizsgák időpontjai a Hallgatói Információs felületen is megtekinthetők. 10./ Vizsgáról történő távollét igazolása A vizsgára jelentkezett hallgató a vizsga időpontját megelőzően legalább 2 héttel mondhatja le írásban a programszervezőnél a vizsgán való részvételt következmények nélkül. Az esetlegesen befizetett pótvizsgadíjat a hallgató írásbeli igénye esetén visszautalja vagy a Oldalszám: 9/15.

10 következő vizsgalehetőségkor beszámítja az Intézmény. Ha a vizsgára jelentkezett hallgató nem mondta le a vizsgán való részvételt a fentebbi határidőig, és nem jelent meg a vizsgán, úgy az adott modul vizsgája sikertelennek minősül kivéve, ha a vizsga időpontját követő 10 napon belül orvosi igazolást nyújt be a távollét igazolására. 11./ A vizsga lebonyolítása A Program írásbeli vizsgái nem nyilvánosak, a teremben csak az oda beosztott vizsgázók és a vizsgabiztosok tartózkodhatnak. Az írásbeli vizsga terembeosztásán, valamint az esetleges ültetési renden változtatni nem lehet. A vizsgán a hallgatónak személyazonosságát személyi igazolvánnyal vagy egyéb arcképes személyes okirattal kell igazolnia. Ismételt (pót)vizsga esetén az utóvizsga díjának befizetésének tényét is igazolni kell a vizsga megkezdése előtt. A vizsga a kihirdetett időpontban kezdődik, a később érkezők saját döntésük alapján a vizsgázók megzavarása nélkül a vizsgabiztos iránymutatásának megfelelően foglalhatnak helyet a teremben és kezdhetik meg vizsgájukat, azonban a vizsgát be kell fejezniük az eredeti időpontban. Az összeállított vizsgasor szigorúan titkos, amelyet a vizsga megkezdésekor ad át a vizsgabiztos a vizsgára vonatkozó általános tájékoztatóval együtt a vizsgázónak. A vizsgasor megoldási lapból és a feleletválasztós tesztkérdésekből áll. Értékelésre a megoldási lapon kérdésenként egyértelműen megjelölt válaszok kerülnek. A megoldási lapon bejelölt válasz utólagos javítására csak a vizsgázó és a vizsgabiztos együttes aláírásával kerülhet sor. A feleletválasztós kérdéseket és megoldási sort együttesen kell a vizsga végén leadni. A vizsgázó segédeszközöket (a számológép kivételével) nem használhat, a vizsgabiztos előírásait betartani köteles. Amennyiben a vizsgázó a vizsgázás rendjét sérti, vagy a többi vizsgázót zavarja a vizsgabiztos figyelmeztetése ellenére, a vizsgából kizárható. Kizárás esetében a vizsgázó kizárásig a megoldási lapra felvezetett válaszai alapján történik a vizsga értékelése. 12./ A vizsga eredményéről történő értesítés Az Intézmény a vizsgaeredményt a Hallgatói Információs felületen teszi közzé vizsgázónként a vizsgát követő egy héten belül. A vizsga eredménye az Intézmény előterében (1021, Budapest, Tárogató u. 2-4) megtekinthető az azonosító kódszám alapján. A helyesen kitöltött tesztsor a vizsgát követő 3. naptól egy hónapig az Intézményben megtekinthető. A vizsgázó saját vizsgadolgozata ugyanezen időszakban a programszervezővel előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg. A vizsgasort a megtekintésre rendelkezésre bocsátott helyről elvinni, azt vagy bármely részét bármilyen módon másolni szigorúan tilos! 13./ Sikertelen vizsga pótlása A sikertelen vizsga utóvizsgadíj megfizetése mellett, új vizsgajelentkezéssel a későbbi vizsgaidőszakokban ismételhető meg. Modulonként az utóvizsgák száma nem korlátozott. Oldalszám: 10/15.

11 14./ Egyes vizsgarészek alóli felmentés Az a hallgató, aki az alapozó modulok valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül az adott alapozó modul ismételt teljesítésének kötelezettsége alól. Felmentés kizárólag az alapozó modulok teljesítése alól adható. Felmentést a Programra történő jelentkezéskor, de legkésőbb az adott modul tananyagának felvétele előtt legalább 10 munkanappal lehet igényelni. A felmentésre irányuló kérelmet a Bankárképző Tanulmányi- és Szakképzési Bizottságához (továbbiakban: Bizottság) kell benyújtani a jelentkezési lappal, a bizonyítvány(ok) (oklevél, index, igazolás stb.) másolatával, valamint a felmentés alapjául szolgáló tantárgy(ak) részletes tantárgyi programjával és vizsgakövetelményeivel egyidejűleg. A felmentésre irányuló kérelemről a Bizottság a kérelem kézhezvételét követő 8 munkanapon belül dönt és a döntés eredményéről haladéktalanul írásban értesíti a hallgatót. Felmentés esetén a következő modul csak a Program ütemezésében rögzített tanulmányi időszakban vehető fel. 14./ A Tanúsítvány A 2. pontban felsorolt írásbeli vizsgákat sikeresen teljesítők megkapják a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Tanúsítványát. A tanúsítvány átvétel helyéről és idejéről a programszervező küld értesítést a hallgatóknak. B./ Szakmai vizsga 1./ Szakmai vizsgára bocsátható az a jelölt, aki a./ a szakmai vizsgára a megadott formában és határidőben jelentkezett, b./ a Bankárképző regisztrált, kódszámmal rendelkező hallgatója és bemutatta a szakképesítéshez előírt iskolai végzettséget (legalább érettségi vizsga) tanúsító bizonyítvánnyal, okirattal, c./ a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Tanúsítványával rendelkezik, vagy hitelt érdemlően igazolja a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben rögzített modulzáró vizsgák korábbi teljesítését, d./ a szakmai vizsgadíj befizetésének tényét bizonylattal igazolja. A szakmai vizsga szervezésével és lebonyolításával kapcsolatosan a 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet (a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről) az irányadó. 2./ Szakmai vizsga moduljai Alapozó modulok Oldalszám: 11/15.

12 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (A bank gazdasági környezete) A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok Szakmai modulok Pénzügyi piacok - piaci számítások Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) Hitelügyletek megvalósítása Alternatív modulok Nemzetközi pénzügyek kezelése Személyes pénzügyi tervezési ismeretek alkalmazása Lízingügyletek Befektetés-kezelés Vállalatfinanszírozás - vállalatértékelés Az alternatív modulok közül egyet kötelező vizsgatárgynak választani, ez adja meg a szakképesítés elágazását (lsd. 12. pont). 3./ Szakmai vizsga részei és formája Szakmai vizsgát a Bankárképző abban az esetben szervez egy vizsgaidőszakban, ha arra legalább 15 hallgató jelentkezett. A vizsgázónak a szakmai vizsgán a szakmai modulokból és a választott alternatív modulból írásbeli és szóbeli vizsgát kell tennie. Egy modulhoz kapcsolódó írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység minősül egy vizsgarésznek. A vizsgarészek vizsgatevékenységei és azok időtartama a./ Pénzügyi piacok - piaci számítások vizsgarész - írásbeli vizsga: 90 perc - szóbeli vizsga: 30 perc (15 perc felkészülési és 15 perc válaszadási idő) b./ Bankszakmai feladatok vizsgarész Oldalszám: 12/15.

13 - írásbeli vizsga: 75 perc - szóbeli vizsga: 30 perc (15 perc felkészülési és 15 perc válaszadási idő) c./ Hitelügyletek megvalósítása vizsgarész - írásbeli vizsga: 75 perc - szóbeli vizsga: 30 perc (15 perc felkészülési és 15 perc válaszadási idő) d./ Alternatív vizsgarész - írásbeli vizsga: 75 perc - szóbeli vizsga: 30 perc (15 perc felkészülési és 15 perc válaszadási idő) Minden írásbeli vizsga teljesítése a vizsgaszervezésért felelős állami szerv által kiadott feladatlap megoldásával történik. A szóbeli vizsgán az adott modul ismeretanyagának átfogó számonkérése történik a vizsgaszervezésért felelős állami szerv által kiadott szóbeli tételsor alapján. A Bankárképző a szóbeli vizsga előtt legalább 1 hónappal a hallgató rendelkezésére bocsátja a Hallgatói Információs felületen a vizsgatárgyak szóbeli tételsorait. 3./ Szakmai vizsga követelményei Az egyes modulokban minimálisan elvárt szakmai ismereteket a szakképesítés Rendeletben részletezett szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza. Ezen követelményeknek felelnek meg a Bankárképző által a Program során biztosított tananyagok. 4./ Vizsgaidőszak Szakmai vizsga a hivatalos, iskolarendszeren kívüli szakképesítésre vonatkozó vizsganaptárhoz igazodva tehető. A vizsganaptár megtekinthető a vizsgaszervezésért felelős állami szerv honlapján. Vizsgaidőszak minden évben február-március; május-június; október-november időszakban van. A Bankárképző az aktuális vizsganaptár megjelenését követően a Hallgatói Információs felületen keresztül tájékoztatja a hallgatókat a vizsgaidőpontokról. Az írásbeli vizsgák időpontja a vizsganaptárban meghatározott vizsganap. A szakmai vizsgán az írásbeli vizsgák sorrendje a vizsganaptár által rögzített. Szóbeli vizsga időpontját a Bankárképző határozza meg. A szóbeli vizsga az első írásbeli vizsgaidőpontot követően 45 napon belül kerül megszervezésre. A vizsgák hétköznap délelőtt és délután vannak Budapesten. Oldalszám: 13/15.

14 5./ Jelentkezés szakmai vizsgára A szakmai vizsgára írásban kell jelentkezni a megadott jelentkezési határidőig (az első vizsgatevékenységet megelőző 45. munkanapig) a jelentkezési lap benyújtásával. A jelentkezési lap a Hallgatói Információs felületről letölthető. 6./ Értesítés a szakmai vizsga időpontjáról és helyszínéről Az Intézmény a szakmai vizsga pontos időpontjáról és helyéről, vizsgarendről és a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról a vizsgát megelőzően legalább 30 nappal írásban értesítést küld a jelentkezők részére. 7./ A szakmai vizsgáról történő távollét igazolása A szakmai vizsga megkezdését megelőző 30. munkanap 16. óráig a szakmai vizsgán való részvétel írásban indoklás nélkül lemondható levélben, faxon vagy en (ez utóbbi két esetben az eredeti dokumentum egyidejű postázásával) a hallgatói kódszám megjelölésével. A szakmai vizsga bármely vizsgarészéről hiányzó jelentkező a vizsgát követően, de legkésőbb 10 napon belül orvosi igazolást nyújthat be. Ebben az esetben a vizsgázó pótló vizsgát tehet. le. A pótló vizsga időpontjának meghatározásakor a szakmai vizsga időpontjára vonatkozóak az irányadók. Igazolás hiányában szakmai vizsga sikertelennek minősül és csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén ismételhető meg. 8./ A szakmai vizsga lebonyolítása A szakmai vizsga nem nyilvános, a vizsgahelyiségben csak az oda beosztott vizsgázók, a vizsgabizottság, az intézmény képviselői, valamint írásbeli vizsgatevékenység esetén a vizsgafelügyelő, szóbeli vizsgatevékenység esetén a jegyző tartózkodhatnak. A szakmai vizsga minden részén a hallgatónak személyazonosságát személyi igazolvánnyal vagy személyazonosításra alkalmas más hatósági igazolvánnyal (pl. útlevél) kell igazolnia. Az írásbeli vizsgatevékenység esetében a vizsgasor szigorúan titkos, amelyet a vizsga megkezdésekor ad át a vizsgafelügyelő a vizsgára vonatkozó általános tájékoztatóval együtt a vizsgázónak. A vizsgasor minden részét együttesen kell az írásbeli vizsgatevékenység befejeztével a hallgatónak leadni. A Bankárképző az írásbeli vizsgatevékenység eredményéről a vizsgázót a Hallgatói információs felületen értesítési az írásbeli vizsgát követő egy héten belül Az egyes vizsgarészekhez kapcsolódó szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész írásbeli vizsgatevékenységét a hallgató legalább 60%-os eredménnyel teljesítette. A szóbeli vizsgatevékenység során a tételsorból kihúzott tételt ismerteti a hallgató a vizsgabizottság előtt és a bizottság által feltett szakmai kérdésekre legjobb tudása szerint válaszol. A szóbeli vizsgatevékenységei során a vizsgázó egy Oldalszám: 14/15.

15 alkalommal póttételt választhat. Azon vizsgatevékenységnél, ahol póttétel választására került sor, a vizsgázó teljesítménye legfeljebb 60%-ra értékelhető. 9./ A szakmai vizsga értékelése A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakképesítésenként egyetlen osztályzatot kap. A szakmai vizsga során az vizsgarészek akkor sikeresek, ha a hallgató az adott vizsgarész (modul) írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységén elért százalékos eredményeinek számtani átlaga legalább 60%. Például: Bankszakmai feladatok modulból a hallgató írásbeli vizsgájának eredménye 66%, szóbeli vizsgatevékenységének eredménye 58%, a vizsgarész eredménye a vizsgatevékenységek eredményeinek átlaga, azaz 62%, így a Bankszakmai feladatok vizsgarészt a hallgató sikeresen teljesítette. A szakmai vizsga végső eredménye a vizsgarészenként elért százalékos eredmények beleértve az alapozó modulok vizsgaeredményét is a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott súlyozásával határozható meg Az alkalmazandó súlyok, amennyiben az választott alternatív modul: a) Személyes Pénzügyi tervezési ismeretek alkalmazása, vagy b) Nemzetközi Pénzügyek kezelése - alapozó modulok modulonként 10% - pénzügyi piacok - piaci számítások: 20% - bankszakmai feladatok: 20% - hitelügyletek megvalósítása: 10% - alternatív modul 20% 9.2. Az alkalmazandó súlyok, amennyiben az választott alternatív modul: a) Befektetéskezelés, vagy b) Lízingügyletek, vagy c) Vállalatfinanszírozás - vállalatértékelés - alapozó modulok modulonként 10% - pénzügyi piacok - piaci számítások: 20% - bankszakmai feladatok: 20% - hitelügyletek megvalósítása: 20% - alternatív modul 10% A szakmai vizsga fenti módszerrel számított százalékos eredménye alapján határozandó meg a szakmai vizsga osztályzata az alábbiak szerint: % jeles (5) Oldalszám: 15/15.

16 % jó (4) % közepes (3) % elégséges (2) % elégtelen (1) A szakmai vizsga eredményét - a vizsgabizottság tagjainak jelenlétében - a vizsgabizottság elnöke hirdeti ki, majd röviden értékeli a szakmai vizsgát. 10./ Sikertelen szakmai vizsgarész ismétlése A sikertelen vizsgarész ismétlése javító vizsga keretében az utóvizsgadíj megfizetése mellett, ismételt vizsgajelentkezéssel a következő vagy a hallgató választása szerinti későbbi vizsgaidőszakban ismételhető meg. Például: Bankszakmai feladatok modulból a hallgató írásbeli vizsgájának eredménye 66%, szóbeli vizsgatevékenységének eredménye 40%, a vizsgarész eredménye a vizsgatevékenységek eredményeinek átlaga, azaz 53%, így a Bankszakmai feladatok vizsgarészt a hallgató nem teljesítette. A hallgatónak ebből a vizsgarészből (Bankszakmai feladatok) kell írásbeli és szóbeli utóvizsgát tennie. A sikeresen teljesített többi vizsgarészből (modulból) nem kell ismételten vizsgáznia. A sikertelen szakmai vizsga, a pótló vizsga és a javítóvizsga a képzés megkezdésekor érvényes szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a szakmai vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor érvényes vizsgakövetelmény szerint megismételhető. 11./ Felmentés a szakmai vizsgarészek alól Az a hallgató, aki a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Tanúsítványával rendelkezik, felmentést kap az alapozó modulokhoz kapcsolódó vizsgarészek alól. Vizsgarész eredménye az írásbeli modulzáró vizsgán elért százalékos eredménnyel azonos. Az a hallgató, aki a vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül az adott vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól. 12./ A szakmai vizsgáról kiadott bizonyítvány A hallgatók a sikeresen teljesített szakmai vizsgát követően a választott alternatív modulnak (elágazásnak) megfelelően - Befektetési referens (OKJ ), - Lízing referens (OKJ ), - Nemzetközi pénzügyi referens (OKJ ), - Személyes pénzügyi tervezési referens (OKJ ), - Vállalatfinanszírozási referens (OKJ ), szakképesítést tanúsító bizonyítványt kapnak. Oldalszám: 16/15.

17 A bizonyítvány átvétel helyéről és idejéről a programszervező küld értesítést. Az elveszett, vagy megsemmisült bizonyítványról a törzslap alapján az Intézmény másodlatot állít ki a vizsgázó erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján. A kérelemben meg kell jelölni a vizsgázó személyes adatain túl a hallgatói kódját, valamint a szakmai vizsga időpontját (évszám, hónap). A bizonyítvány másodlat kiállítása a kérelmező személyi adatainak igazolását követően történik meg. Oldalszám: 17/15.

Képesített Kockázatkezelő Képzés

Képesített Kockázatkezelő Képzés A KÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Képesített Kockázatkezelő Képzés Tanulmányi- és vizsgaszabályzata a 2016 január 1. utáni képzéshez Dátum Név Aláírás Készítette: 2015. december

Részletesebben

Képesített pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakértő képzés. Tanulmányi- és vizsgaszabályzata

Képesített pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakértő képzés. Tanulmányi- és vizsgaszabályzata A KÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Képesített pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakértő képzés Tanulmányi- és vizsgaszabályzata 2016. január 1. utáni

Részletesebben

Képesített pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakértő képzés. Tanulmányi- és vizsgaszabályzata

Képesített pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakértő képzés. Tanulmányi- és vizsgaszabályzata A FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Képesített pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakértő Tanulmányi- és vizsgaszabályzata 2013. november 1. utáni

Részletesebben

Szakképesített bankreferens szakképesítés-ráépülés (OKJ ) FEBI PROGRAM

Szakképesített bankreferens szakképesítés-ráépülés (OKJ ) FEBI PROGRAM A FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Szakképesített bankreferens szakképesítés-ráépülés (OKJ 55 343 02) FEBI PROGRAM Tanulmányi- és vizsgaszabályzata a 2017. január 31.

Részletesebben

Szakképesített bankreferens szakképesítés-ráépülést (OKJ 55 343 02) nyújtó FELSŐFOKÚ BANKSZAKMAI PROGRAM

Szakképesített bankreferens szakképesítés-ráépülést (OKJ 55 343 02) nyújtó FELSŐFOKÚ BANKSZAKMAI PROGRAM A FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Szakképesített bankreferens szakképesítés-ráépülést (OKJ 55 343 02) nyújtó FELSŐFOKÚ BANKSZAKMAI PROGRAM Tanulmányi- és vizsgaszabályzata

Részletesebben

Minősített Befektetési Tanácsadó program

Minősített Befektetési Tanácsadó program Minősített Befektetési Tanácsadó program Tanulmányi és vizsgaszabályzat Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 2016. február Dátum Név Aláírás Készítette: 2016. február 1. Blazics Annamária Ellenőrizte: 2016.

Részletesebben

Bankmenedzsment / BADI program

Bankmenedzsment / BADI program Bankmenedzsment / BADI program Tanulmányi és vizsgaszabályzat Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 2012. szeptember Nyilvántartási szám: 01-0339-04 TARTALOMJEGYZÉK I. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT... 3 Jelentkezés,

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. Pallas 70 Oktatási Kft január 1. Érvényes: visszavonásig

Vizsgaszabályzat. Pallas 70 Oktatási Kft január 1. Érvényes: visszavonásig Vizsgaszabályzat Pallas 70 Oktatási Kft. 2017. január 1. Érvényes: visszavonásig Általános tudnivalók Jelen vizsgaszabályzat a Pallas 70 Oktatási Kft. által szervezett OKJ modulzáró és OKJ szakmai képesítő

Részletesebben

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT.

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. Általános információk Képzések típusa: Képzéseinket az oktatás intenzitása szerint csoportosítjuk. Ezen szempontok szerint a Résztvevők választhatnak a hétközi,

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

VAP II. A BANKÁRKÉPZŐ BEFEKTETÉSKEZELŐI OKTATÁSI PROGRAMJA

VAP II. A BANKÁRKÉPZŐ BEFEKTETÉSKEZELŐI OKTATÁSI PROGRAMJA VAP II. A BANKÁRKÉPZŐ BEFEKTETÉSKEZELŐI OKTATÁSI PROGRAMJA VAGYON, ALAP, PORTFÓLIÓ A VAP II. program az EFFAS-CIIA programon belül koncentrált szakmai ismereteket nyújt program. A VAP II. a VAP I. programot

Részletesebben

VIZSGASZABÁLYZAT. az értékpapír-ügyintéző vizsgához, a határidős piaci vizsgához és az opciós piaci vizsgához

VIZSGASZABÁLYZAT. az értékpapír-ügyintéző vizsgához, a határidős piaci vizsgához és az opciós piaci vizsgához VIZSGASZABÁLYZAT az értékpapír-ügyintéző vizsgához, a határidős piaci vizsgához és az opciós piaci vizsgához Bevezető A Közép-európai Brókerképző és Értékpapír-piaci Ismeretterjesztő Alapítvány az egységes

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI

VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZATA 1139 BUDAPEST, FRANGEPÁN U. 3. TEL.: +36-1-4500-110 WWW.RUANDER.HU 1 FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2012. október 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 174/2011. (VIII.31.) Korm. rend. a közigazgatási

Részletesebben

A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA

A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA 2017. január 10. 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1441 Budapest, Pf.: 60. Email: nke@uni-nke.hu 1 TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 344 01 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Banki szakügyintéző OKJ száma: 55

Részletesebben

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

FEBI OKJ 55 343 02 SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS KÉPZÉS

FEBI OKJ 55 343 02 SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS KÉPZÉS T FEBI SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS KÉPZÉS OKJ 55 343 02 Szerezze meg a Bankárképző emelt szintű OKJ bizonyítványát, az Europass bizonyítványkiegészítőt és a Bankszövetség Tanúsítványát egy programon belül!»

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2012. november 27. Határozat száma: 2012/5/37. Hatálybalépés

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Számviteli szakügyintéző OKJ

Részletesebben

Érettségi vizsga május-június

Érettségi vizsga május-június Érettségi vizsga 2015. május-június www.oh.gov.hu 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet 40/2002. (V. 24.) OM rendelet korábbi feladatlapok, javítási útmutatók, idegen nyelvekhez letölthető hanganyag 100/1997.

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

Tájékoztató. a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról a vizsgázók részére. Budapest, 2008.

Tájékoztató. a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról a vizsgázók részére. Budapest, 2008. Tájékoztató a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról a vizsgázók részére Budapest, 2008. 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 1992. évi XXIII. tv. 25. (3-6) bek., 68. (1-2) a köztisztviselők jogállásáról bek.

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia Vizsgaszabályzat TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzleti terület Cím: 1132 Budapest, Váci út 48 / A - B. Telefon: 461-1240 Fax: 461-1199. E-mail: akademia@hu.tuv.com

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Vizsgatevékenység a vizsga időtartamának

Vizsgatevékenység a vizsga időtartamának A nemzetgazdasági miniszter közleménye a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendeletben előírt szakmai és vizsgakövetelmények alapján lebonyolításra kerülő 2012. évi szakmai vizsgákról 61 344 01 0000 00 00 ADÓTANÁCSADÓ

Részletesebben

Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti

Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről 1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi

Részletesebben

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság...

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság... Tartalom Tartalom... 1 Általános rendelkezések... 2 Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára... 3 Vizsgabizottság... 4 A vizsga lefolytatása... 4 Jegyzőkönyv... 4 Tanúsítvány... 4 Díj... 5 Hatálybalépés...

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00)

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00) Mérlegképes könyvelő szakmai vizsga - INTENZÍV II. MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00) Részvétel feltétele: képzésen kizárólag azok vehetnek részt, akik felsőfokú iskolai tanulmányaikat

Részletesebben

A 199. sorszámú Szakképesített bankreferens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 199. sorszámú Szakképesített bankreferens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 199. sorszámú Szakképesített bankreferens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 2.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 2. 2. melléklet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelethez A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VIZSGÁZTATÁS

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VIZSGÁZTATÁS VIZSGATÁJÉKOZTATÓ az elsősegélynyújtás vizsgáról Változat azonosítószáma: 130206 1. oldal, összesen: 8 Tartalomjegyzék 1. A vizsga tananyaga... 3 2. Vizsgára jelentkezés... 3 3. Vizsga helye és időpontja...

Részletesebben

Kétszintű érettségi A továbbtanulás kulcsa

Kétszintű érettségi A továbbtanulás kulcsa Kétszintű érettségi 2016. A továbbtanulás kulcsa Miért kétszintű? Egy adott vizsgatárgyból közép- vagy emelt szinten A felkészülés szintjétől függetlenül lehet jelentkezni felvi.hu-n a szak ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Közép-Európai Brókerképző Alapítvány Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Befektetés-elemzői program EFFAS/CIIA

Közép-Európai Brókerképző Alapítvány Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Befektetés-elemzői program EFFAS/CIIA Közép-Európai Brókerképző Alapítvány Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Befektetés-elemzői program EFFAS/CIIA Tanulmányi és vizsgaszabályzat 2012. szeptember Nyilvántartási

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

A kétszintű érettségi https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak

A kétszintű érettségi https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak A kétszintű érettségi https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak Átszámítás A kétszintű érettségi vizsga rendszere Középiskola Nyilvános és a középiskolában elsajátítható követelmények

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

Közigazgatási alapvizsga

Közigazgatási alapvizsga Közigazgatási és ügykezelői alapvizsga Kihirdetésre került a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Kormányrendelet. A jogszabály a Magyar Közlöny 2011. évi 100. számában

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 06

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

A 199. sorszámú Szakképesített bankreferens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 199. sorszámú Szakképesített bankreferens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 199. sorszámú Szakképesített bankreferens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Á LLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

Á LLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ Á LLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ A képzés célja A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák a szakképesítés-ráépülés jogszabályban előírt szakmai követelményeinek megfelelő elméleti és

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 1085 Budapest, Horánszky utca 15., 1444 Budapest, Pf. 270. Tel.: + 36 1 919 0343, Fax: + 36 1 338 3944 1051 Budapest, Zrínyi u. 3., 1380 Budapest, Pf. 1188. Tel.:

Részletesebben

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Tisztelt Jelentkező! Jelen tájékoztatásunkat annak érdekében állítottuk össze, hogy az energetikai auditori szakmai vizsgával összefüggő lényeges információkat

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben A felvételi eljárás 2 szakasza: 1. Általános felvételi eljárás: 2016. január 16-ától 2016. április 26-áig tart. 2. Rendkívüli felvételi eljárás: 2016.

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) ADOSZT tagoknak 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény 2013. szeptember 1-től hatályos verzióját kell alkalmazni. www.njt.hu

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére

TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2012. október 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 35/1998. (II.27.) Korm. rend. a közigazgatási

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A Nemzeti Biztonsági Felügyelet együttműködve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény valamint

Részletesebben

Trénerképzés 2015. Képző intézmény: PORTENT Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/A. Képviseli: Koós Viktória

Trénerképzés 2015. Képző intézmény: PORTENT Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/A. Képviseli: Koós Viktória Trénerképzés 2015 PORTENT Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/a. Cg.: 01-09-929071, Asz.: 14987641-2-41 Képviselő: Koós Viktória Kedves Érdeklődő, Kedves Arcjóga arctorna trénerjelölt! Ezúton tájékoztatlak,

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

Tájékoztató beszámolóról, jogosultsági vizsgáról. Tartalom

Tájékoztató beszámolóról, jogosultsági vizsgáról. Tartalom Tájékoztató beszámolóról, jogosultsági vizsgáról A jogosultság megállapítását követő egy éven belül a szakmagyakorlónak beszámolót kell tennie. A beszámoló célja annak vizsgálata, hogy a szakmagyakorló

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai 1. SZ. MELLÉKLET A MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ C. DOKUMENTUMHOZ A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai Bevezetés A

Részletesebben

EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*) 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 1MINTA BANKI TANÁCSADÓ/SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS

EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*) 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 1MINTA BANKI TANÁCSADÓ/SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*) 1MINTA 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 4 3441 01 BANKI TANÁCSADÓ/SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS 2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA BANK CONSULTANT/QUALIFIED BANK

Részletesebben

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: Bn. Beírási napló étl. N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Tl. Törzslap sztl. B. Bizonyítvány szb. ig. igazgató aláírása eln. elnök

Részletesebben

AZ ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN TANTÁRGGYAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK 2014/2015-ös tanév, I. félév, II. évfolyam FOK

AZ ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN TANTÁRGGYAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK 2014/2015-ös tanév, I. félév, II. évfolyam FOK Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete Igazgató: Dr. Mihály András egyetemi tanár 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40. Telefon: (62)-545-665 6701

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 07 1.2.

Részletesebben

A május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és változások

A május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és változások A 2016. május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és változások Vonatkozó jogszabályok az érettségi vizsgára való felkészüléshez 100/1997. Kormányrendelet (Vizsgaszabályzat)

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) 2013. nyár Budapest 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

15/2009. (IX. 22.) PM rendelet

15/2009. (IX. 22.) PM rendelet 15/2009. (IX. 22.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

Az érettségi rendszere. Közoktatás-fejlesztési főosztály

Az érettségi rendszere. Közoktatás-fejlesztési főosztály Az érettségi rendszere Közoktatás-fejlesztési főosztály. Az előadásban érintett kérdések Az érettségi alapelvei A szabályozás kérdései A felkészülés szervezési és pedagógiai feladatai Az érettségi rendszer

Részletesebben

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A jelentkezés rendje Általános tudnivalók A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2013. december 16. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban

Részletesebben

A független vizsgabizottságok működésével kapcsolatos tudnivalók

A független vizsgabizottságok működésével kapcsolatos tudnivalók A független vizsgabizottságok működésével kapcsolatos tudnivalók Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 46. (6) bekezdés m)

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: Kérjük, ne töltse ki! A jelentkezés kódszáma:. Szakma azonosító száma:.... MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara! Kérem, hogy.. szakmában a

Részletesebben

Közigazgatási szakvizsga

Közigazgatási szakvizsga Közigazgatási szakvizsga 1. Tájékoztatás 2. Tananyag 3. Vizsgaidőszak 4. Jelentkezés 5. Felkészítő tanfolyam 6. Vizsga 7. Vizsgadíjak 8. Ügyintézés 1.TÁJÉKOZTATÁS A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben