A ma gyermekei a holnap lehetőségei. című európai uniós konferencia rövid összefoglalása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ma gyermekei a holnap lehetőségei. című európai uniós konferencia rövid összefoglalása"

Átírás

1 A ma gyermekei a holnap lehetőségei című európai uniós konferencia rövid összefoglalása Soltész Miklós Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkár megnyitója: A gyermekvédelem egyik elsőrendű feladata az iskolai nevelés-oktatás és a szülői felelősség összehangolása. A nevelés hiánya több problémából eredhet=> rossz házasság, anyagi problémák. A kormány elsőrendű feladatának tekinti egy kiszámítható családtámogatási rendszer létrehozását. Bár az unión belül nem szükséges egységes rendszer kiépítése, nagyon fontos a jó gyakorlatok beépítése. A gyermekvédelem feladatai: 1. jó gyermekvédelmi törvény megalkotása 2. A as években gyermekotthonokban élt a gondozásba vett gyermekek 70%-a, ma a 45%-áról mondhatjuk el ezt, a többiek nevelőszülőknél nevelkednek, ezt a tendenciát kell követni a jövőben is. 3. szakemberek folyamatos képzése 4. az unió segítségével pályázati úton, a gyermekotthonok felújítása 5. megfelelő módon kezelni azt a problémát, hogy a súlyos viselkedési zavaros gyermekek száma növekvő tendenciát mutat 6. különösen fontos: - bántalmazott gyermekek védelme - drogkereskedelem áldozatainak védelme - fogyatékos gyermekek védelme 7. magzati védelem problémája: a teljes abortusztilalom nem lehetséges, de fel kell hívni a figyelmet a magzat védtelenségére és az anyára ható súlyos fizikai-lelki károsodásra 8. Fel kell hívnia média figyelmét a saját felelősségére, az erőszakos reklámok, filmek stb. terjesztése ügyében 1

2 Javaslat az alábbi nyilatkozat elfogadására: 2

3 Dr. Frivaldszky János, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, (jogfilozófus) előadása: Gyermekek jogai és család jogai A gyermeki jogok tekintetében egy súlyos ellentmondás tekinthető meg: bár a gyermeki jogokat kiemelt jelentőségűekként kezelik, mégsem csökkennek az ezzel kapcsolatos bűncselekmények, azaz nem beszélhetünk elégséges jogvédelemről. Ki az a gyermek, aki ezt a kettősséget elszenvedi? - Az erkölcsi személy jellemzője: rendelkezik öntudattal és értelmes mivolttal, erkölcse az autonómia vagyis az önrendelkezés - a gyermekek ebben az értelemben nem személyek, mivel jogaik korlátozottak, potenciális személyeknek nevezhetjük őket. Ezért a gyermekek a morális felnőtt közösség potenciálisan aktív tagjai. Csak a jogképesség gyakorlásában vannak hátrányban a felnőttekhez képest. A kisgyermekek nem kicsi felnőttek, ezért a gyermeki jogok a családban tudnak elsősorban kifejeződni. Ahogy nőnek, úgy teljesedik ki jogaik gyakorlásának lehetősége. A gyermeki jogok meg kell hogy védjék a gyermekeket az őket elszenvedett erőszakkal szemben, ezért nagyon fontos a korai jelzőrendszer kifejlesztése. Bár a házasság a privát szférába sorolódik, de ettől még a jogalkotási folyamat alanyai és tárgyai. A család az emberi lét szerkezetének konstitutív eleme, amely tételes jogi elismerést kíván. Nem a családi jogokról, hanem a családot alkotó egyének jogairól beszélünk. A családi jogok az individuális jogokkal párhuzamosan védendők. Ha a családi jogok és az individuális jogok antagonisztikus ellentétbe kerülnek, rossz működésre utal, hiszen a család az a közeg, ahol leginkább kiteljesedhetnek minden családtag (köztük a gyermekek) jogai is. Homoszexuális egyedülálló párok esetében a gyermeknek alanyi joga van, amely elsőbbséget élvez: legyen apja és anyja. A gyermek érdekének elsődlegessége a család belső kohéziójának, fejlődésének feltétele. Ezért az említett kétféle jog. családi és individuális, nem állítható szembe, hanem egy egészként kell felfogni s koordinálni. A család ha konstitutív tagja a közösségnek jogi személyiséget és védelmet kell, hogy kapjon. 3

4 Dr. Ádám Szilvia, egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet A gyermekvállalás pszicho-szociális háttértényezői és hatása a szülők egészségi állapotára, jólétére. Mi a kapcsolat a gyermekvállalás és a szülők egészsége között? - a gyermekes családokban csökken a mortalitás - a gyermekes férfiak egészségesebbnek, kompetensebbnek, hatékonyabbnak tartják magukat - a gyermekes nők rosszabb életminőségi mutatókról számolnak be, mind a munka, mind az életük minősége szempontjából A kíván és tervezett gyermekek száma között különbség elég magas: 4,14 a kívánt, és 1,28 a valóban megszületett egy családra eső gyermekek száma. Tervezett Megszületett Nő Férfi Nő Férfi év év év év év Az adatok 100 főre vetítve vannak megadva, figyelemreméltó, hogy az ún. szülési korban (20-24 év) a legnagyobb az eltérés. A tervezett gyerekszám minden csoportban hasonló, de a tényleges gyermekszám a végzettségek emelkedésével csökken. A tényleges gyermekszámot befolyásoló tényezők: - partneri támogatás mértéke - egyéb társas támogatás mértéke (a szomszédsági támogatás különösen fontos tényezőként jelenik meg) - vallás fontossága - társadalmi-gazdasági tényezők (iskolai végzettség, családi jövedelem, rossz főnök, munkahelyi környezet) 4

5 Három Királyfi Három Királylány Mozgalom (ezen a címen megtalálható a neten) ben indult - a népmesék archetipikus képére épít - gyermekvállalásra buzdít - a Népesedési Kerekasztal 8 munkacsoportot hozott létre, Pálinkás József védnöksége alatt - az alapítók: 32 szervezet: vállalkozók, civilek, kutatócsoportok, tudományos és vallási közösségek Céljuk: - a választás valódi lehetőségének megteremtése - szabadon választhassa a gyermekgondozást, aki ezt látja jónak - ne ítélje el senki azt a szülőt, aki szülés után gyorsan munkába akar állni, - választani lehessen teljes és részmunkaidős foglalkoztatottság között Munkacsoportok (nem teljes a felsorolás): - családtámogatási - család+munka - férfiak+nők - család és média - pénzkeresés Dr. Darvas Ágnes egyetemi docens, ELTE Társadalomtudományi Kar Szegénység-gyermekesélyek Gyermeki jogok az ENSZ Egyezmény 18 cikkelyében: 5

6 18. cikk 1.Az Egyezményben részes államok minden erejükkel azon lesznek, hogy biztosítsák annak az elvnek az elismertetését, amely szerint a szülőknek közös a felelősségük a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért. A felelősség a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért elsősorban a szülőkre, illetőleg, adott esetben a gyermek törvényes képviselőire hárul. Ezeket cselekedeteikben mindenekelőtt a gyermek mindenek felett álló érdekének kell vezetnie. 2. Az Egyezményben említett jogok biztosítása és előmozdítása érdekében a részes államok megfelelő segítséget nyújtanak a szülőknek és a gyermek törvényes képviselőinek a gyermek nevelésével kapcsolatban reájuk háruló felelősség gyakorlásához, és gondoskodnak gyermekjóléti intézmények, létesítmények és szolgálatok létrehozásáról. 3. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy a dolgozó szülők gyermekei számára biztosítsák olyan szolgáltatások és gyermekőrző intézmények igénybevételének jogát, amelyekre jogosultak. Ahhoz, hogy a gyermek alapvető joga (ti. hogy családban nevelkedjen) megvalósulhasson, hozzá kell e célhoz rendelni a társadalmi felelősséget. Az együttes szülői és társadalmi felelősségvállalás teszi ezt lehetővé. A szociális transzferek szerepei: Az Európai Unióból úgy látszik, mintha a magyar rendszer bőkezű lenne de az elosztás egyenlőtlen. A szolgáltatások tekintetében ez a kis ország döbbenetes egyenlőtlenségekkel rendelkezik. A gyermekvédelmi törvény jó, de az ebben meghatározott gyermekvédelmi feladatok (minden gyermek ellátása) csak a nagyobb településeken elláthatók, a kicsiken nem. A szegénységi ráta: 18 éven alul gyermekek körében 30%- os. Milyen egyenlőtlenségekről beszélhetünk? - települési és regionális egyenlőtlenségek, a szegénység hazánkban inkább vidékre szorul, szemben a nyugati tendenciákkal óta folyamatos romlás tapasztalható, ennek két fő oka egyrészt a foglalkoztatási mutatók romlása, másrészt munkabérek alacsony mivolta - a gazdasági válság következményei a s gyermekek életében, a gyermekes családok életében fokozott hátrányként jelentkezik 1. a munka sem emel ki a szegénységből 6

7 óta a szociális jövedelmek nem nőttek, viszont 15%- os inflációt szenvedtek el, ezért a szociális transzferek értéke jelentősen csökkent 3. az önkormányzatok anyagi nehézségei elsősorban a gyermekeket sújtják régióban 300 települést vizsgáltak: nagyon sok iskolai napközi zárt be anyagi okokból (holott itt a gyermekek nevelést és ételt kaptak) 5. a szegénységben leginkább érintett csoportok: nagycsaládosok, fogyatékosok és cigányok 6. a cigányságot nem csak a szegénység, hanem a társadalmi diszkrimináció is sújtja Beavatkozás: - a beavatkozás szükségessége egyértelmű. de az alkalmazás nem következetes - gazdasági érv: a gyermekkorban történő befektetések a leghatékonyabbak - a szegénység elleni küzdelemben született 2007-ben egy hat párti egyeztetéssel elfogadott Nemzeti Stratégia - szükséges, hogy a rászorulók számára a gyermekétkeztetés a bölcsődétől a 8 általános elvégzéséig ingyenes legyen - Eu-s források felhasználhatók az alábbi célokra: 1. kora gyermekkorra irányuló szolgáltatások fejlesztése, főleg az elmaradott településeken: gyermekházak létrehozása, komplex gyermek esélyegyenlőségi programok kidolgozása (ez kb települést és ezer embert érint) A szegénységben élő családok jellemzői: - foglalkoztatási hiány: 1. a gyermekes háztartások 15%-ában nincsen jövedelemkereső felnőtt, 7

8 2. a gyermekes családok alsó huszadának 70%-ában nincsen jövedelemmel rendelkező szülő - jövedelem felhasználás a gyermekes családokban: prioritások és korlátok. Prioritás: amíg lehet a gyermek szükségleteit előtérbe helyezik. Korlát: az óvodai, iskolai, továbbképzési programok nem finanszírozhatók ebben a közegben. E tényezőkből alakul ki a redukált gyermekkor ténye: (a gyermekek nyilatkozatai alapján): - legfájdalmasabb a baráti kapcsolatok beszűkülése - hogyan hat a megélt nélkülözés a vágyakra Széchenyi Kistérségi program (2007) eredményei: 1. javult a be óvodáztatási arány 2. radikálisan csökkent az iskolai hiányzások száma 3. nőttek a szülői elvárások a gyermek iskolai végzettségét illetően Benkő Ágota Nagycsaládosok Egyesületének korábbi elnöke Nagycsaládosok a gyermekekért A NOE munkájának egy szeletét kívánja bemutatni, a NOE 24 éve alakult, az egyik legnagyobb magyarországi szervezet és Közép-Európa legnagyobb családszervezete. A gyermeke alapvető joga: hogy szüleivel együtt nőhessen fel, egy jogszabállyal nem biztosítható. A NOE céljai: 1. az élet és az anyaság tiszteletére nevelés 2. nagycsaládosok érdekeinek képviselete 3. nagycsaládos értékek felmutatása 4. nagycsaládosok számára közösség építése 8

9 Ezen előadás tárgy a NOE feladata: közösségépítés - érdekvédelem- értékek képviselete Érdekképviselet: szociális téren tudáshoz való hozzájutás területén Szociális érdekvédelem: együttműködés a különböző szakemberekkel, családi és gyermekellátások terén, a szegénység elleni küzdelemben, harc a családbarát foglalkoztatásért, a család és munka összehangolásáért. Gyermekek jogainak érdekvédelme: - kapcsolat az állampolgári jogok biztosával - alkotmány vonatkozó paragrafusainak figyelemmel kísérése - gyermekek és választójog: érvelés a gyermekek választó joga mellett Ismeretterjesztés: NOE hírlevelek, külön ifjúsági rovattal és tagozattal Egyéb tevékenység: - médiafigyelés - oktatási tárca mellett működő érdekegyeztető fórumokon való részvétel, - gyermekek-fiatalok társadalmi elkötelezettségének segítése Nemzetközi kapcsolatok: Eurochild Word Family Organization Kárpát Medencei Családszervezetek Szövetsége 9

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Gyarmati Andrea: Népesedéspolitika, szegénypolitika, gyermekszegénység-politika: a családtámogatási rendszer változásai a rendszerváltástól napjainkig

Gyarmati Andrea: Népesedéspolitika, szegénypolitika, gyermekszegénység-politika: a családtámogatási rendszer változásai a rendszerváltástól napjainkig Gyarmati Andrea: Népesedéspolitika, szegénypolitika, gyermekszegénység-politika: a családtámogatási rendszer változásai a rendszerváltástól napjainkig A tanulmány célja a rendszerváltástól napjainkig bemutatni

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS TUDOMÁNYOK SOROZAT Sorozatszerkesztő: Lakner Zoltán PhD 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰEK

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011 civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011 GYEREKESÉLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Civil jelentés A gyerekesélyekről, 2011»GYERE«Budapest, 2012 A Civil jelentés elkészítését, kiadását és internetes megjelenését

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása A jelenleg negyvenhat tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanácsot amelyet az Európai Unió,

Részletesebben

Gyermekszegénység programok

Gyermekszegénység programok ÁGOSTON László GYÔRI Gábor KOLLÁNYI Zsófia TORNAI István Gyermekszegénység programok Legjobb gyakorlatok 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÔ 10 SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 10 11 12 13 Egyesült

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK KÉSZÍTETTE: BLASKÓ ZSUZSA, CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben