Gyermekvédelem 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekvédelem 2015."

Átírás

1 Gyermekvédelem Pedagógusok Szakszervezete Gyermekvédelmi Tagozata Országos Értekezlet Budapest, március 12. Baloghné Gábor Katalin EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály, főosztályvezető-helyettes

2 Minden gyermek egyedi, és mint ilyen, joga van elvárni személyisége tiszteletben tartását. Szüksége van arra, hogy saját ritmusának megfelelően éljen és pihenjen. Joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes. Joga van hibázni. Szüksége van a feltalálásra és alkotásra. Szüksége van esztétikai érzelmekre. Joga van bármiféle tudás megszerzésére. (Celestin Freinet)

3 Iránytű a gyermeki jogok A gyermeki jogok, a gyermek legjobb, vagy mindenek felett álló érdekének biztosítása iránytűt jelent - a gyermekvédelmi rendszer kialakításához, fejlesztéséhez, - a gyámügyi igazgatás feladatainak megvalósításához. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményéhez történt csatlakozás óta (a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXIV. törvény) közel 25 éve számos változás történt a gyermeki jogok védelme, kiteljesítése érdekében és ez a folyamat folytatódott és folytatódik ben, továbbra is reagálni szükséges a felmerülő igényekre, kihívásokra. Melyek ezek a kihívások és milyen válaszok adhatóak rá?

4 Gyermekjóléti alapellátás I. - a gyermek saját családjában való nevelkedéséhez fűződő joga Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorúak száma (fő) Tárgyévben nyilvántartás ba vett December 31- én nyilvántartott Tárgyév dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (fő) Tárgyév december 31-én nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma (fő)

5 A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer - a gyermek védelemhez való joga A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer megszilárdítására, hatékony koordinálására, kiemelt figyelmet fordítunk. A gyermekvédelmi ágazaton kívüli jelzőrendszeri tagok szerepének, észlelő- és jelzőrendszerben végzett munkájának, részvételének ugyaniilyen hangsúlyosnak kell lennie. Szükségesek számukra visszajelzések a gyermekvédelem részéről. Ágazatok közötti együttműködések, egyeztetések folytatása szükséges annak tisztázására, hogy melyik ágazat hogyan, milyen módszerekkel támogatja a saját ellátórendszerét abban, hogy feladatait hatékonyan és következetesen elláthassa a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer munkájában, kiemelten a gyermekbántalmazás egységes kezelése és megelőzése során. Ezt segíti: egységes elvek és módszertan alkalmazása! Új gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés csak integrált intézményben hozható létre január 1-től. Cél: az erőforrások koncentrálása a gyermekek érdekében.

6 Gyermekvédelmi feladatok a köznevelés rendszerében a gyermek egészséges fejlődéshez, segítséghez való joga Jelenleg a köznevelés rendszerében nem rendezett megnyugtatóan a gyermekvédelmi feladatok ellátása, a rendszerből kikerültek a korábban ezen feladat ellátásával megbízott gyermekvédelmi felelősök. Az az óvodai, iskolai gyermekvédelmi segítő munka bevezetéséhez a szükséges párbeszédek, egyeztetések lefolytatásával el kell indítani a folyamatot. A bevezetés elindításához a források EFOP-ban tervezettek. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítás-tervezet: Szociális munkás, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkakör bekerül a finanszírozott nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök közé, a már meglévő, finanszírozott szabadidő-szervező munkakör helyett lesznek ezek a munkakörök választhatóak, azonos feltételek mellett.

7 Szülői kompetenciák fejlesztése a gyermek saját családjában való nevelkedéséhez fűződő joga Az ellátórendszer tapasztalatai alapján az alapvető szülői kompetenciák hiánya az, amely sok esetben a gyermek elhanyagolásához, bántalmazásához, családból történő kiemeléséhez vezet. Rendszerszintű válaszként szükséges kidolgozni és bevezetni egy olyan képzési rendszert, amely a szülői kompetenciákat erősíti, a jelenleg is folyó jó gyakorlatokat összegyűjti, és a gyermekjóléti alapellátás eszköztárát is növeli.

8 Megelőző pártfogás I.- a gyermek egészséges fejlődéshez, segítséghez való joga a megelőző pártfogás januárjától való bevezetése az időben történő beavatkozást, segítségnyújtást jelenti, ha a gyermek ellen elzárással is büntethető szabálysértés, bűncselekmény megvalósítása miatt indult eljárás, célja a szocializáció elősegítése, a bűnismétlés megelőzése, minél korábbi szakaszban, a bevezetést megelőzően az elhúzódó büntetőeljárások során a fiatalkorú terheltek - nem kapják meg a szükséges segítséget és támogatást a visszaesés megakadályozása, a társadalomba való beilleszkedés érdekében, - a gyermekkorú elkövetőkkel nem tud adekvát módon foglalkozni a gyermekjóléti alap- és szakellátás.

9 Megelőző pártfogás II.- a gyermek egészséges fejlődéshez, segítséghez való joga a védelembe vételi eljárás keretében, annak specifikus kiegészítéseként került szabályozásra, a gyámhivatal a szükséges magatartási szabályok előírását a védelembe vételi eljárás során rendeli el, a pártfogó felügyelő részt vesz az elrendelés szükségességéről való döntés megalapozásában (környezettanulmány, kockázatértékelés), tartalmi elemeinek meghatározásában (magatartási szabályok kiválasztása), és közreműködik a végrehajtásban, együttműködik a gyermekjóléti szolgálat és a megelőző pártfogó, fenntartható nevelésbe vétel elrendelése esetén is, ekkor együttműködik a megelőző pártfogó, a gyermekvédelmi gyám és a gondozási hely.

10 Gyermekvédelmi szakellátás I. a gyermek helyettesítő gondozáshoz való joga A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők száma gyermekkorú és nagykorú bontásban ben az adott év december 31-én Forrás: KSH OSAP sz. adatlap 1. sz. tábla, 2014-re adatok SZGYF felmérés TEGYESZ-eken keresztül éves éves összesen

11 Gyermekvédelmi szakellátás II. a gyermek helyettesítő gondozáshoz való joga A gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett kk.+nk. aránya gondozási formánként Forrás KSH OSAP, 2014 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felmérése a TEGYESZ-eken keresztül nevelőszülő (fő) gyermekotthon (fő) egyéb hely (fő) összesen , , , , , , , , ,09 (fő) nevelő szülőnél elhelyezettek aránya (%)

12 Minőségi szolgáltatások a gyermekvédelmi szakellátásban - a gyermek védelemhez és segítséghez való joga Cél, hogy minden gyermek (fenntartótól függetlenül) kapjon a saját szükségleteinek megfelelően, egységes szakmai keretben megfogalmazott, egységesen magas színvonalú ellátást. Ennek érdekében: Bölcsődében, óvodában, köznevelési intézményben tanulói jogviszonyban és nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő nevelésbe vett gyermekek, nappali tagozaton tanuló utógondozói ellátottaknak ingyenes gyermekétkeztetés és tankönyvellátás biztosítása július 1-től. a többcélú köznevelési intézményekről szeptember 1-re leválasztásra kerülnek a leválasztható gyermekvédelmi szakmai egységek, így a következő tanév kezdetére tisztázottabb helyzet alakul ki. Azon intézmények esetében, amelyek ezt követően is többcélú keretében működnek tovább, pontosításra kerülnek a működési feltételek. kidolgozásra került a kettős szükségletű, súlyos pszichés tüneteket mutató, fogyatékos gyermekek ellátásához szükséges módszertani megalapozás, a fejlesztési cél az EFOP-ban megjelenik, a szükséges feltételek megteremtéséhez 2016 évben pályázati kiírás várható.

13 Gyermekvédelmi szakellátás-nevelőszülői ellátás I. a gyermek helyettesítő gondozáshoz való joga Cél, hogy bármely otthont nyújtó ellátásban azonos szakmai feltételekkel lehessen támogatni a gyermek szükségleteihez igazodó ellátást. A nevelőszülői ellátásban is szükséges biztosítani a pszichológus, illetve a fejlesztőpedagógus elérhetőségét. Nevelőszülői ellátás területén továbbá a 2014-ben bevezetett változások tapasztalatainak vizsgálata, elemzése a kihívás. a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony melletti keresőtevékenység folytatására vonatkozó korlátozás eltörlése, a nevelőszülők időkorlátozás nélkül folytathatnak egyéb keresőtevékenységet től. nevelőszülő tevékenységhez szükséges képzettségi feltételek változása

14 Gyermekvédelmi szakellátás nevelőszülői képzések I. Cél, hogy a nevelőszülői hálózatok fejlesztésére biztonságosan, ütemezetten, rugalmas keretek, teljesíthető feltételek között kerülhessen sor től a 60 órás nevelőszülői tanfolyam nem került kivezetésre, elvégzésével a nevelőszülő a jövőben is megkezdheti a tevékenységét. A nevelőszülői tevékenységet végző, a korábbi szabályozás szerinti egy helyett többféle képesítési előírás teljesítése között választhat: OKJ vagy KOP A képesítés megszerzésére fejezeti kezelésű és EFOP források tervezésre kerültek. A változásokat a következő dia mutatja be.

15 Gyermekvédelmi szakellátás nevelőszülői képzések II január 1-jétől nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesíthető: 1) OKJ-s nevelőszülő szakképesítéssel,vagy 2) 60 órás nevelőszülői tanfolyam sikeres elvégzésével, vagy OKJ-s nevelőszülő szakképzés Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai követelménymoduljának eredményes elvégzésével, és mindkét esetben annak vállalásával, hogy a gondozásába kerülő első gyermek, fiatal felnőtt elhelyezésétől számított két éven belül az OKJ-s nevelőszülő szakképesítést megszerzi július 1-jétől nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesíthető: 1) OKJ-s nevelőszülő szakképesítéssel,vagy 2) 60 órás nevelőszülői tanfolyam sikeres elvégzésével, vagy OKJ-s nevelőszülő szakképzés Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai követelménymoduljának eredményes elvégzésével és mindkét esetben annak vállalásával, hogy a gondozásába kerülő első gyermek, fiatal felnőtt elhelyezésétől számított két éven belül 1. az OKJ-s nevelőszülő szakképesítést megszerzi, vagy 2. a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási programot (KOP) eredményesen elvégzi.

16 Gyermekvédelmi szakellátás nevelőszülői képzések III. Nevelőszülő Központi Oktatási Program (Nevelőszülő KOP) - keretszabályai kialakítás alatt Célja: a nevelőszülői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák fejlesztése a nevelőszülő gyakorlati tevékenységébe ágyazottan. A KOP részletes tematikáját és programját a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter adja ki jogszabályban. a KOP alapján nevelőszülő képzést és vizsgáztatást végző szervezeteket a miniszter a minisztérium honlapján közzétett feltételeknek megfelelően jelentkező szervezetek közül a benyújtott szakmai program figyelembevételével jelöli ki. A tematika és képzési segédanyag kidolgozására az EMMI munkacsoportot hívott össze, az ehhez szükséges forrást az EMMI 20/18. fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja.

17 Különleges ellátási szükségletű gyermekek ellátása a gyermek egészséghez és helyettesítő gondozáshoz való joga Az állapotuk miatt különleges szükségletű, fogyatékos gyermekek ellátása kihívást jelent: - az Szt. hatálya alá tartozó intézményekben nem került szabályozásra a gyermeki jogoknak megfelelően az ellátás keretrendszere, - a nevelőszülői ellátás biztosítása, feltételek megteremtése (képzés, támogatás), - az átmeneti gondozásban a feltételek megteremtése (képzés, támogatás, segítő) Jogszabályi és gyakorlati szinten is szükséges megteremteni a különleges ellátási szükségletű gyermekek magasabb színvonalú ellátását, valamennyi ellátási formában.

18 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok - Szakértői Bizottságok A gyermekek egyéni szükségleteinek biztosítása érdekében olyan rendszer létrehozása a cél, amelyben a gyermek szükséglete, legjobb érdeke - alapozza meg az elhelyezését, - alapján készül a szakértői bizottság szakmai véleménye, és fontosabb, mint a fenntartói, intézményi érdek. Fentiek megoldásaként szükséges kidolgozni a TEGYESZ-ek otthont nyújtó és utógondozói ellátástól elkülönült működtetésének rendszerét, megvalósítás től; szükséges kidolgozni a Szakértői Bizottságok független, szabályozott működtetésének módját (2015. év második felében a jogszabály-módosítás előkészítése a TÁMOP /0001 NCSSZI által vezetett kiemelt projekt fejlesztései alapján), megvalósítás től; a szükséges informatikai fejlesztések megvalósítása (TÁMOP /0001 NRSZH által vezetett kiemelt projekt); Az új TEGYESZ feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtése, az új feladatok ellátásának szakmai támogatása, monitorozása (TEGYESZ-ek infrastrukturális fejlesztése EFOP-ban tervezett).

19 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat új feladatok I. - gyermekvédelmi gyámság I. - a gyermek törvényes képviselethez, panaszhoz való joga Új feladat volt év tekintetében, számos kihívást, átszervezést igényelt. Szükséges a megkezdett folyamat folytatása, támogatása: - a szükséges státuszok számának figyelemmel kísérése, - a gyermekvédelmi gyámok képzésének, továbbképzésének biztosítása, az új gyámok mentorálása, - a gyermekvédelmi gyámi tevékenység módszertani segítése, - az állami fenntartó és az ágazati irányítás együttműködésével a tárgyi és működési feltételek javítása hazai és EFOP forrásból, továbbá monitorozása

20 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat új feladatok I. - gyermekvédelmi gyámság I. - a gyermek törvényes képviselethez, panaszhoz való joga Jogszabályi alapok A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) IV. könyv 4:146. (1) A kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll. 4:149. [A szülői felügyelet korlátozásának kivételessége] A szülő felügyeleti jogának gyakorlását a bíróság vagy más hatóság törvényben meghatározott, kivételesen indokolt esetben, olyan mértékben korlátozhatja vagy vonhatja el, amely a gyermek érdekének biztosításához szükséges 4:223. Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik. 4:224. A gyám - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a gyámsága alatt álló gyermek gondozója, nevelője, vagyonának kezelője és a gyermek törvényes képviselője.

21 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat új feladatok I. - gyermekvédelmi gyámság II. - a gyermek törvényes képviselethez, panaszhoz való joga 4:230. [Gyermekvédelmi gyámság] Gyermekvédelmi gyámság alá tartozik különösen az a gyermek, a) akit nevelésbe vettek; b) akit ideiglenes hatállyal gyermekvédelmi nevelőszülőknél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyeztek el, és szülője ellen a szülői felügyelet megszüntetése iránti per indult; vagy c) akinek a szülője hozzájárult gyermeke titkos örökbefogadásához. A Gyvt. 11. (2) bekezdése értelmében, 11. (2) A gyermekvédelmi gyám a gyámhatóság kirendelő határozata alapján a) képviseli a gyermek érdekét, elősegíti jogainak gyakorlását, b) megismeri a gyermek véleményét és közvetíti azt az ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény, illetve a gyermek ügyeivel foglalkozó hatóságok felé, c) ellátja a gyermek törvényes képviseletét, és d) jogszabályban meghatározott ügyekben eljárást kezdeményez.

22 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat új feladatok I. - gyermekvédelmi gyámság III. - a gyermek törvényes képviselethez, panaszhoz való joga A gyermekvédelmi gyámság jogintézményének bevezetésével elérni kívánt célok: a gyermek szükségleteinek megfelelő ellátás biztosítása, a gondozási hely esetleges változásától független, állandóságot biztosító törvényes képviselet megteremtése, a gyermek érdekének következetes a gondozási helytől független képviseletének biztosítása, a gyermek jogai gyakorlásának elősegítése, véleményének megismerése és arról az ellátást nyújtó, valamint az eljáró hatóság tájékoztatása a gyermek véleményének figyelembevétele érdekében a fenntartói/működtetői/intézményi/gondozói érdekek közötti érdekütközések feloldása a gyermek csupán a szükséges (legrövidebb) ideig tartózkodjon a gyermekvédelmi szakellátásban, a korábbinál nagyobb lehetőséget biztosítsunk a gyermek hazagondozására, örökbefogadására minden gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek azonos helyzetű jogalany. Az azonos helyzetű gyermekek törvényes képviselete ellátásnak azonos módon történő biztosítása A gyermekvédelmi gyámság lényege a gyermek legjobb érdekének képviselete a számára gondozási helyet biztosító fenntartótól, működtetőtől, intézménytől, gondozótól függetlenül.

23 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat új feladatok I. - gyermekvédelmi gyámság IV. - a gyermek törvényes képviselethez, panaszhoz való joga A gyermekvédelmi gyámok kirendelésének helyzetképe (Forrás: SZGYF Intézményirányítási Főosztály, január 31-e szerinti állapot) Kiskorúak száma otthont nyújtó/ teljes körű ellátásban (fő) Ebből gyámság alatt állók száma (fő) Ebből gyermekvédelmi gyámság alatt állók száma (fő) Ebből osztott gyámság alatt álló, nevelőszülőknél élők száma (fő) Osztott gyámságot ellátó nevelőszülők száma (fő) Gyermekek száma, akiknek a nevelésbe vételének kötelező felülvizsgálata 2014-ben nem történt meg (fő) (a gyámság alatt állók 86,84%-a) 2629 (a gyv. gyámság alatt állók 16,8%-a) (a gyámság alatt állók 13,16%-a)

24 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat új feladatok I. - gyermekvédelmi gyámság V. - a gyermek törvényes képviselethez, panaszhoz való joga Gyermekvédelmi gyámok az adatok tükrében én (Forrás: SZGYF felmérés) Státuszok száma: 624 Betöltött státusok száma: 561 Üres státuszok száma: 63 Üres státuszból gyám felvétele folyamatban: 38 Még szükséges státuszok száma: 40 A jsz.-ban előírtnál több gyermek gyámságát ellátó gyámok száma: 222 fő A jsz.-ban előírtnál 20 %-al több gyermek gyámságát ellátó gyámok száma: 96 fő

25 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat új feladatok I. - gyermekvédelmi gyámság VI. - a gyermek törvényes képviselethez, panaszhoz való joga A gyermekvédelmi gyámok képzése január 31-éig összesen 586 fő vett részt gyermekvédelmi gyámi 30, illetve 150 órás képzésben a TÁMOP / kódjelű kiemelt projekt keretében. A rendelkezésre álló státusz számhoz viszonyítva a 30, illetve 150 órás gyermekvédelmi gyámi képzésben már részt vettek aránya 93,9%. (Forrás: SZGYF Intézményirányítási Főosztály) 30 órás továbbképzésen már részt vettek (fő) 150 órás alapképzésben már részt vettek (fő) Összesen képzésben már részt vettek (fő) Képzésre várók száma a jelenleg üres státuszok száma alapján (fő)

26 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat új feladatok I. - gyermekvédelmi gyámság VII. - a gyermek törvényes képviselethez, panaszhoz való joga Gyermekvédelmi gyámság megerősítésének, fejlesztésének eszközei TEGYESZ szintjén TEGYESZ- en belüli gyv. gyámi munkacsoport működtetése mentor gyám együttműködési megállapodás megkötése és rendszeres szakmai megbeszélések nevelőszülői hálózatokkal, gyermekotthonokkal SZGYF és ágazatirányítás szintjén szakmai támogató gyv. gyámi munkacsoport működtetése monitorozás szükséges számú státusz biztosítása képzés, továbbképzés biztosítása (EFOP) szakmai segédanyag közreadása környezeti, tárgyi feltételek fejlesztése (EFOP) a gyv. gyámság ismertségének növelése (eü., köznev.) a végrehajtás figyelemmel kísérése, a tapasztalatok alapján szükség esetén a jogi szabályozás felülvizsgálata

27 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok Ptk.-ból fakadó új feladatok március 15-től - gyermek családban való nevelkedéséhez való joga Támogatott közvetítés (mediáció) biztosítása, az örökbefogadás előkészítése, utánkövetése Ennek érdekében a feladatok ellátásához szükséges szakmai - személyi - tárgyi feltételrendszer megteremtése, annak támogatása kiemelt és célzott fejlesztést igényel. Az EFOP-ban tervezett a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok infrastrukturális feltételeinek fejlesztése ÖFR elektronikus nyilvántartási rendszer fejlesztése a TÁMOP /0001 NRSZH által vezetett kiemelt projektben Fejezeti kezelésű forrásból ÖFR-hez számítógép vásárlás támogatása Örökbefogadási tanácsadók és örökbefogadást elősegítő civil szervezetek munkatársainak továbbképzése Támogatott közvetítés (mediáció) módszertani anyagának elkészítése

28 Menekült, oltalmazott gyermekek a gyermekvédelmi szakellátásban 2012-től megfigyelhető a kísérő nélküli és a menedékkérő kiskorúak létszámának jelentősnek tekinthető folyamatos növekedése, mely 2014-ben a korábbi évekhez képest is tovább emelkedett december 31-én 739 fő kísérő nélküli és a menedékkérő kiskorúról gondoskodott a gyermekvédelmi szakellátási rendszer alapvetően gyermekotthoni gondozási formában, figyelemmel arra, hogy e gyermekcsoport sajátos, speciális igényei (nyelvi, kulturális, vallási sokszínűségből fakadó sajátos ellátási, nevelés, képzési, oktatási szükségletek) nevelőszülői gondozásban megfelelő módon és színvonalon nem elégíthetőek ki. A menekült, oltalmazott, illetve kísérő nélküli kiskorúak helyettesítő gondozáshoz való joga biztosítása tekintetében a gyermekvédelmi szakellátás egyre növekvő gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, ugyanakkor nem készültek el azok az eljárásrendek, amelyek az ellátás módját, szabályait, kereteit, illetve szakmai tartalmait jelenítenék meg. Fontos, hogy továbbgondolásra, megjelenítésre kerüljenek az ellátás szakmai tartalmai, szabályai, specialitásai ezen ellátotti kör tekintetében. A gyermekvédelmi gyámoknak, a velük foglakozó szakembereknek speciális tudás, felkészítés szükséges. A férőhelyek fejlesztése is elengedhetetlen.

29 Gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer - adatkezelés biztonsága, a gyermek életútjának figyelemmel kísérése A gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer elektronizálása hosszú ideje megoldásra váró feladat. Első lépésként a gyermekvédelmi szakellátás területére vonatkozó nyilvántartási rendszer (törzslap, TESZ-1, TESZ-3, GH-1, GH-3) elektronikus fejlesztésének kidolgozása a TÁMOP /0001 kiemelt projekt eredményein alapulva a TÁMOP /0001 kiemelt projekt keretében folyik. Az elektronikus nyilvántartási rendszer a napi munkavégzéshez, a gyermek életútjának figyelemmel kíséréséhez nyújt segítséget, ezért ezt a gyermekvédelem valamennyi területére (gyermekjóléti alapellátás, gyámhivatal) szükséges kidolgozni (uniós forrásból).

30 Javítóintézeti ellátás a Gyvt.-ben től A javítóintézet a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja A javítóintézet szervezeti felépítése, alapdokumentumai (házirend gyermeki jogok) A fiatalkorút megillető ellátás, kapcsolattartás Bv.tv. Utógondozó részlegen (24 é) történő ellátás Fiatalkorúval együttesen elhelyezett gyermeke számára teljes körű ellátás Közfeladatot ellátó személyeket megillető büntetőjogi védelem kiterjesztése a javítóintézetekben szakmai munkakörben dolgozóra Az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett, javítóintézetben ellátott fiatalkorú szabadsága - a gondozási helye fogadja - utazási és étkezési költségét a javítóintézet biztosítja

31 Az új javítóintézeti rendtartás 1/2015. (01.14.) EMMI rendelet Ellátás, működés részletes szabályai A munkakörök és a képesítési előírások A javítóintézeti elhelyezés tárgyi feltételei A rendkívüli esemény feladatok A fiatalkorú családi pótlékának felhasználása A befogadás, gondozás, nevelés és felügyelet, oktatás és a képzés részletes feladatok Az együttes elhelyezés, a teljeskörű ellátás tartalma A jutalmazás szabályai Az engedély nélküli eltávozás - feladatok A fegyelmi eljárás mediáció lehetősége Elbocsátás, visszafogadás, utánkövetés Az előzetes letartóztatás végrehajtása - eltérések

32 Új javítóintézet Nagykanizsán a javítóintézeti ellátás sztenderdizálása TIOP 3.4.3/ Kiemelt projekt - Projektgazda EMMI Debreceni Javítóintézete forrás: 2,25 MrdFt. Tartalma: Zöldmezős beruházással létrejön egy 108 férőhelyes, fiú javítóintézet Nagykanizsán. Az új javítóintézet a az előzetes letartóztatásba helyezett és ítéletes fiatalkorúakat is fogadja tervezetten május 1-jétől. A fejlesztés célja összetett: - minél kevesebb fiatalkorú bűnelkövető töltse előzetes fogva tartásának időtartamát felnőtt BV intézetben, - fiú javítóintézetek zsúfoltságának enyhítése, - a javítóintézeti ellátás dunántúli földrajzi lefedettlenségének megszűntetése, - a javítóintézeti nevelés folyamatainak, feladatellátásának sztenderdizálása és tanulmányok készítése több területen, az új intézmény szervezeti és szakmai szabályozóinak elkészítése, 6 hónapon át tartó mentorált működtetés

33 Pedagógus életpálya a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetben I jétől a pedagógus előmeneteli és illetményrendszer kiterjed a gyermekvédelmi szakellátás, javítóintézet pedagógusmunkakörűire (a 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rend. V. sz. melléklete szerinti 11 munkakör). Az intézkedés kb főt érintett, jelenleg kb főt érint. Az OGY döntésekor 2013 augusztus végén mert a korábbi tervek szerint től került volna bevezetésre e szakterületre nem voltak készen a jogszabályok e szakterületre vonatkozóan. Megoldások: Átmeneti: OH- Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály-fenntartók, intézményvezetők-pedagógus munkakörűek szoros együttműködésében- intézményi és önkéntes nyilatkozat melletti személyi regisztráció a KIR-ben. Végleges: Gyvt. és Kormányrendeletek módosítása: január 1-től hatályba léptek a jogszabályi előírások a gyermekvédelmi szakellátási intézmények, javítóintézetek pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjaik Közoktatási Informatikai Rendszerbe (KIR) történő regisztrációjához (Gyvt.,,235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet)

34 Pedagógus életpálya a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetben II. A Gyvt a a következő (16) és (17) bekezdéssel egészült ki: (16) A (3) bekezdésben meghatározott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és az (5) bekezdésben meghatározott javítóintézeti ellátást nyújtó intézmény vezetője a) bejelenti az intézményt a köznevelés információs rendszerébe, és b) a köznevelés információs rendszere alkalmazotti nyilvántartásába (a továbbiakban: alkalmazotti nyilvántartás) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakról a pedagógus előmeneteli rendszer működtetésével összefüggésben adatot rögzít. (17) Az alkalmazotti nyilvántartás a pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontjának és megállapításainak kivételével tartalmazza az Nktv. 44. (7) bekezdésében foglalt adatokat, valamint a szociális szakvizsga megszerzésének idejét.

35 Pedagógus életpálya a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetben III. A gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása Háttere: A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szabályozza a köznevelési intézmények KIR-ben történő nyilvántartásának rendjét, a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények, javítóintézetek tekintetében e rendelet figyelembe vételével került megalkotásra a szabályozás, hiszen egy működő rendszerhez való csatlakozásról volt szó.

36 Pedagógus életpálya a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetben IV. A 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a következő 2/A. alcímmel egészül ki: 2/A. A gyermekvédelmi szakellátási intézménynek és a javítóintézetnek a köznevelés információs rendszerével kapcsolatos feladatai (6 szakasz) Az intézmény KIR nyilvántartására vonatkozó néhány lényeges szabály: - intézmény vezetői feladat (szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős bejegyzést, a javítóintézet esetében az intézmény Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételét követően - a köznevelés információs rendszere (KIR) honlapján keresztül történik az adatrögzítés, az intézmény hatjegyű köznevelési azonosítója kiadásának kezdeményezése - határideje: működéséhez szükséges engedély jogerőre emelkedését, az új javítóintézet esetében a Kincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló határozat kézhezvételét követő öt napon belül

37 - intézmény törlése a KIR intézménytörzsből: fenntartónak kell kezdeményeznie az OH-nál a működési engedély visszavonásáról szóló jogerős határozat/ vagy a megszüntető okirat és a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésről szóló határozat alapján a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül. Pedagógus életpálya a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetben V. - meghatározott: a postai úton csatolandó dokumentumok köre az Oktatási Hivatal felé és a felületen rögzítendő adatok köre - változás bejelentés: változás-bejelentéskor az intézményvezető a szakellátást nyújtó intézmény jogerős módosított működési engedélyét, a javítóintézet módosított alapító okiratát, illetve a bejelentés okát tartalmazó döntést küldi meg postai úton az OH-nak, ha az a meghatározott adatokban változást eredményez. - hozzáférhetővé tétel: intézményi, fenntartó adatokat az OH a KIR honlapján azok közlésétől számított 8 napon belül hozzáférhetővé teszi és a kiadott hatjegyű köznevelési azonosítót megküldi intézménynek, a fenntartónak, a Kincstárnak.

38 Pedagógus életpálya a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetben VI. A KIR személyi nyilvántartására vonatkozó néhány lényeges intézményvezetői feladat : a pedagógus munkakörben foglalkoztatott számára az intézményvezető a KIR honlapján keresztül a Gyvt.-ben meghatározott adatok megküldésével a jogviszony létesítésének napját követő 5 napon belül tizenegy jegyű OM azonosító szám kiadását kezdeményezi. az OH, az igénylés befogadása napjától számított 15 napon belül adja ki az OM azonosító számot, az intézményvezető gondoskodik arról, hogy az érintett megismerje a részére kiadott OM azonosító számot. a pedagógus-munkakörű tájékoztatást kérhet az OM azonosító számáról és a KIR-ben róla nyilvántartott adatokról az intézményvezetőtől, ezt az OH a KIR-en keresztül biztosított tájékoztatás céljául szolgáló formátummal támogatja (ha elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott) OM azonosító szám állandósága: ha pedagógus-munkakörben olyan személlyel létesít jogviszonyt az intézményvezető, aki rendelkezik már OM azonosító számmal, az nem változik meg. az intézményvezető a KIR-ben nyilvántartott adatok változását a változást követő 5 napon belül köteles bejelenteni. jogviszony megszűnés: az OM azonosító számmal rendelkező személy jogviszonya megszűnése esetén az intézményvezetőnek a megszűnés időpontjától számított öt napon belül kell jelentenie a KIR-be.

A Kormány 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27034 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 202. szám 5. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez 1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 31. pontjában a Gyermekgondozási

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben Pedagógusok előmeneteli rendszere 2015. január 1-jétől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer

A pedagógus minősítési rendszer TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

/2015. (...) Korm. rendelet

/2015. (...) Korm. rendelet Melléklet a 4338/2015. számú kormány-előterjesztéshez /2015. (....) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások 8. melléklet a 2015. évi C. törvényhez A személyes gondoskodást nyújtó szociális, közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások A központi költségvetés a nem állami szociális

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Hatályba lépés 2014.11.05.!

Hatályba lépés 2014.11.05.! A Kormány 268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelete egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról Intézményvezetői segédanyag A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei

A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei Szakmai tanévnyitó Budapest 2014. augusztus 26. Pósfai Péter elnök A) A tanfelügyeleti rendszer A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés kapcsolata:

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. Minősítés lépésről lépésre

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. Minősítés lépésről lépésre TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA Minősítés lépésről lépésre Fokozatok Mikor? Hogyan? A minősítés lépései Felkészülés az e-portfólióvédésre Óra/foglalkozás megtartása Jelentkezés, E-portfólió

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása 14756 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 149. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelete egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 2015. április 17-én hatályba lépő előírásai hatályát vesztett szöveg módosított szöveg új szöveg 2. 5. 6.

326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 2015. április 17-én hatályba lépő előírásai hatályát vesztett szöveg módosított szöveg új szöveg 2. 5. 6. 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 2015. április 17-én hatályba lépő előírásai Áthúzva: a 2015. március 16-án hatályát vesztett szöveg Aláhúzva: a 2015. március 17-én hatályba lépett módosított szöveg

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA A FOGALMAK, AMELYEKET MEGJEGYZÜNK Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés ÖSSZEHASONLÍTÁS 1. CÉLJA SZERINT Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Minősítő bizottság. gyakörlö kölle giuma nak legala bb Pedagö gus II. föközatba sörölt, felke szített alkalmazöttja. A minősítési eljárás menete

Minősítő bizottság. gyakörlö kölle giuma nak legala bb Pedagö gus II. föközatba sörölt, felke szített alkalmazöttja. A minősítési eljárás menete Jogszabályi háttér Nemzeti kö znevele srö l szö lö 2011. e vi CXC. tö rve ny 64-65.. A tö rve ny kerettö rve ny, a re szletszaba lyökat a 326/2013. (VIII. 30.) körma nyrendelet tartalmazza tö rve ny 94.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján Az új bölcsődei ellátási formák, a 2017. év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján I. Országos NEVOSZ Konferencia Fenntartói és intézményfejlesztési kihívások a XXI. századi Magyarországon

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

4676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám

4676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám 4676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám A Kormány 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése. Budapest, 2013.május 23.

A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése. Budapest, 2013.május 23. A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése Budapest, 2013.május 23. Magyar Közlöny 2012. évi 164. szám Magyar Közlöny 2013. évi 54. szám 2012. évi CXCII. Törvény az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc,

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, 2015.11.20-21. A megújuló köznevelés elemei Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés Intézményi önértékelés A megújuló köznevelés elemei

Részletesebben

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermeki jogok 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógusminősítés rendszere

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógusminősítés rendszere TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusminősítés rendszere Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. A törvény kerettörvény, a részletszabályokról

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Egyes a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások

Egyes a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások 8. melléklet a 2016. évi. törvényhez Egyes a személyes gondoskodást nyújtó szociális, közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások I. A központi költségvetés a nem állami szociális

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola Budapest

Kodolányi János Főiskola Budapest Kodolányi János Főiskola Budapest PEDAGÓGUS PÁLYA AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Bella Tibor 2013. Június 7. Jogszabályok A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Pedagógusképzés Nemzeti

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában dr. Kása Karolina, osztályvezető, NRSZH Siófok, 2013. május 16. 4. Az Igénybevevői Nyilvántartás

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

ELŐMENETELI RENDSZER Gyakornoktól a Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatig Budapest, november 14.

ELŐMENETELI RENDSZER Gyakornoktól a Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatig Budapest, november 14. ELŐMENETELI RENDSZER Gyakornoktól a Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatig Budapest, 2015. november 14. TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA Látni, amit mindenki lát, és azt gondolni róla,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet 2015. április 17. napjától hatályos szövege

A rendelet 2015. április 17. napjától hatályos szövege A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben