Gyermekvédelem 2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekvédelem 2015."

Átírás

1 Gyermekvédelem Pedagógusok Szakszervezete Gyermekvédelmi Tagozata Országos Értekezlet Budapest, március 12. Baloghné Gábor Katalin EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály, főosztályvezető-helyettes

2 Minden gyermek egyedi, és mint ilyen, joga van elvárni személyisége tiszteletben tartását. Szüksége van arra, hogy saját ritmusának megfelelően éljen és pihenjen. Joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes. Joga van hibázni. Szüksége van a feltalálásra és alkotásra. Szüksége van esztétikai érzelmekre. Joga van bármiféle tudás megszerzésére. (Celestin Freinet)

3 Iránytű a gyermeki jogok A gyermeki jogok, a gyermek legjobb, vagy mindenek felett álló érdekének biztosítása iránytűt jelent - a gyermekvédelmi rendszer kialakításához, fejlesztéséhez, - a gyámügyi igazgatás feladatainak megvalósításához. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményéhez történt csatlakozás óta (a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXIV. törvény) közel 25 éve számos változás történt a gyermeki jogok védelme, kiteljesítése érdekében és ez a folyamat folytatódott és folytatódik ben, továbbra is reagálni szükséges a felmerülő igényekre, kihívásokra. Melyek ezek a kihívások és milyen válaszok adhatóak rá?

4 Gyermekjóléti alapellátás I. - a gyermek saját családjában való nevelkedéséhez fűződő joga Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorúak száma (fő) Tárgyévben nyilvántartás ba vett December 31- én nyilvántartott Tárgyév dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (fő) Tárgyév december 31-én nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma (fő)

5 A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer - a gyermek védelemhez való joga A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer megszilárdítására, hatékony koordinálására, kiemelt figyelmet fordítunk. A gyermekvédelmi ágazaton kívüli jelzőrendszeri tagok szerepének, észlelő- és jelzőrendszerben végzett munkájának, részvételének ugyaniilyen hangsúlyosnak kell lennie. Szükségesek számukra visszajelzések a gyermekvédelem részéről. Ágazatok közötti együttműködések, egyeztetések folytatása szükséges annak tisztázására, hogy melyik ágazat hogyan, milyen módszerekkel támogatja a saját ellátórendszerét abban, hogy feladatait hatékonyan és következetesen elláthassa a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer munkájában, kiemelten a gyermekbántalmazás egységes kezelése és megelőzése során. Ezt segíti: egységes elvek és módszertan alkalmazása! Új gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés csak integrált intézményben hozható létre január 1-től. Cél: az erőforrások koncentrálása a gyermekek érdekében.

6 Gyermekvédelmi feladatok a köznevelés rendszerében a gyermek egészséges fejlődéshez, segítséghez való joga Jelenleg a köznevelés rendszerében nem rendezett megnyugtatóan a gyermekvédelmi feladatok ellátása, a rendszerből kikerültek a korábban ezen feladat ellátásával megbízott gyermekvédelmi felelősök. Az az óvodai, iskolai gyermekvédelmi segítő munka bevezetéséhez a szükséges párbeszédek, egyeztetések lefolytatásával el kell indítani a folyamatot. A bevezetés elindításához a források EFOP-ban tervezettek. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítás-tervezet: Szociális munkás, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkakör bekerül a finanszírozott nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök közé, a már meglévő, finanszírozott szabadidő-szervező munkakör helyett lesznek ezek a munkakörök választhatóak, azonos feltételek mellett.

7 Szülői kompetenciák fejlesztése a gyermek saját családjában való nevelkedéséhez fűződő joga Az ellátórendszer tapasztalatai alapján az alapvető szülői kompetenciák hiánya az, amely sok esetben a gyermek elhanyagolásához, bántalmazásához, családból történő kiemeléséhez vezet. Rendszerszintű válaszként szükséges kidolgozni és bevezetni egy olyan képzési rendszert, amely a szülői kompetenciákat erősíti, a jelenleg is folyó jó gyakorlatokat összegyűjti, és a gyermekjóléti alapellátás eszköztárát is növeli.

8 Megelőző pártfogás I.- a gyermek egészséges fejlődéshez, segítséghez való joga a megelőző pártfogás januárjától való bevezetése az időben történő beavatkozást, segítségnyújtást jelenti, ha a gyermek ellen elzárással is büntethető szabálysértés, bűncselekmény megvalósítása miatt indult eljárás, célja a szocializáció elősegítése, a bűnismétlés megelőzése, minél korábbi szakaszban, a bevezetést megelőzően az elhúzódó büntetőeljárások során a fiatalkorú terheltek - nem kapják meg a szükséges segítséget és támogatást a visszaesés megakadályozása, a társadalomba való beilleszkedés érdekében, - a gyermekkorú elkövetőkkel nem tud adekvát módon foglalkozni a gyermekjóléti alap- és szakellátás.

9 Megelőző pártfogás II.- a gyermek egészséges fejlődéshez, segítséghez való joga a védelembe vételi eljárás keretében, annak specifikus kiegészítéseként került szabályozásra, a gyámhivatal a szükséges magatartási szabályok előírását a védelembe vételi eljárás során rendeli el, a pártfogó felügyelő részt vesz az elrendelés szükségességéről való döntés megalapozásában (környezettanulmány, kockázatértékelés), tartalmi elemeinek meghatározásában (magatartási szabályok kiválasztása), és közreműködik a végrehajtásban, együttműködik a gyermekjóléti szolgálat és a megelőző pártfogó, fenntartható nevelésbe vétel elrendelése esetén is, ekkor együttműködik a megelőző pártfogó, a gyermekvédelmi gyám és a gondozási hely.

10 Gyermekvédelmi szakellátás I. a gyermek helyettesítő gondozáshoz való joga A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők száma gyermekkorú és nagykorú bontásban ben az adott év december 31-én Forrás: KSH OSAP sz. adatlap 1. sz. tábla, 2014-re adatok SZGYF felmérés TEGYESZ-eken keresztül éves éves összesen

11 Gyermekvédelmi szakellátás II. a gyermek helyettesítő gondozáshoz való joga A gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett kk.+nk. aránya gondozási formánként Forrás KSH OSAP, 2014 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felmérése a TEGYESZ-eken keresztül nevelőszülő (fő) gyermekotthon (fő) egyéb hely (fő) összesen , , , , , , , , ,09 (fő) nevelő szülőnél elhelyezettek aránya (%)

12 Minőségi szolgáltatások a gyermekvédelmi szakellátásban - a gyermek védelemhez és segítséghez való joga Cél, hogy minden gyermek (fenntartótól függetlenül) kapjon a saját szükségleteinek megfelelően, egységes szakmai keretben megfogalmazott, egységesen magas színvonalú ellátást. Ennek érdekében: Bölcsődében, óvodában, köznevelési intézményben tanulói jogviszonyban és nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő nevelésbe vett gyermekek, nappali tagozaton tanuló utógondozói ellátottaknak ingyenes gyermekétkeztetés és tankönyvellátás biztosítása július 1-től. a többcélú köznevelési intézményekről szeptember 1-re leválasztásra kerülnek a leválasztható gyermekvédelmi szakmai egységek, így a következő tanév kezdetére tisztázottabb helyzet alakul ki. Azon intézmények esetében, amelyek ezt követően is többcélú keretében működnek tovább, pontosításra kerülnek a működési feltételek. kidolgozásra került a kettős szükségletű, súlyos pszichés tüneteket mutató, fogyatékos gyermekek ellátásához szükséges módszertani megalapozás, a fejlesztési cél az EFOP-ban megjelenik, a szükséges feltételek megteremtéséhez 2016 évben pályázati kiírás várható.

13 Gyermekvédelmi szakellátás-nevelőszülői ellátás I. a gyermek helyettesítő gondozáshoz való joga Cél, hogy bármely otthont nyújtó ellátásban azonos szakmai feltételekkel lehessen támogatni a gyermek szükségleteihez igazodó ellátást. A nevelőszülői ellátásban is szükséges biztosítani a pszichológus, illetve a fejlesztőpedagógus elérhetőségét. Nevelőszülői ellátás területén továbbá a 2014-ben bevezetett változások tapasztalatainak vizsgálata, elemzése a kihívás. a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony melletti keresőtevékenység folytatására vonatkozó korlátozás eltörlése, a nevelőszülők időkorlátozás nélkül folytathatnak egyéb keresőtevékenységet től. nevelőszülő tevékenységhez szükséges képzettségi feltételek változása

14 Gyermekvédelmi szakellátás nevelőszülői képzések I. Cél, hogy a nevelőszülői hálózatok fejlesztésére biztonságosan, ütemezetten, rugalmas keretek, teljesíthető feltételek között kerülhessen sor től a 60 órás nevelőszülői tanfolyam nem került kivezetésre, elvégzésével a nevelőszülő a jövőben is megkezdheti a tevékenységét. A nevelőszülői tevékenységet végző, a korábbi szabályozás szerinti egy helyett többféle képesítési előírás teljesítése között választhat: OKJ vagy KOP A képesítés megszerzésére fejezeti kezelésű és EFOP források tervezésre kerültek. A változásokat a következő dia mutatja be.

15 Gyermekvédelmi szakellátás nevelőszülői képzések II január 1-jétől nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesíthető: 1) OKJ-s nevelőszülő szakképesítéssel,vagy 2) 60 órás nevelőszülői tanfolyam sikeres elvégzésével, vagy OKJ-s nevelőszülő szakképzés Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai követelménymoduljának eredményes elvégzésével, és mindkét esetben annak vállalásával, hogy a gondozásába kerülő első gyermek, fiatal felnőtt elhelyezésétől számított két éven belül az OKJ-s nevelőszülő szakképesítést megszerzi július 1-jétől nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesíthető: 1) OKJ-s nevelőszülő szakképesítéssel,vagy 2) 60 órás nevelőszülői tanfolyam sikeres elvégzésével, vagy OKJ-s nevelőszülő szakképzés Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai követelménymoduljának eredményes elvégzésével és mindkét esetben annak vállalásával, hogy a gondozásába kerülő első gyermek, fiatal felnőtt elhelyezésétől számított két éven belül 1. az OKJ-s nevelőszülő szakképesítést megszerzi, vagy 2. a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási programot (KOP) eredményesen elvégzi.

16 Gyermekvédelmi szakellátás nevelőszülői képzések III. Nevelőszülő Központi Oktatási Program (Nevelőszülő KOP) - keretszabályai kialakítás alatt Célja: a nevelőszülői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák fejlesztése a nevelőszülő gyakorlati tevékenységébe ágyazottan. A KOP részletes tematikáját és programját a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter adja ki jogszabályban. a KOP alapján nevelőszülő képzést és vizsgáztatást végző szervezeteket a miniszter a minisztérium honlapján közzétett feltételeknek megfelelően jelentkező szervezetek közül a benyújtott szakmai program figyelembevételével jelöli ki. A tematika és képzési segédanyag kidolgozására az EMMI munkacsoportot hívott össze, az ehhez szükséges forrást az EMMI 20/18. fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja.

17 Különleges ellátási szükségletű gyermekek ellátása a gyermek egészséghez és helyettesítő gondozáshoz való joga Az állapotuk miatt különleges szükségletű, fogyatékos gyermekek ellátása kihívást jelent: - az Szt. hatálya alá tartozó intézményekben nem került szabályozásra a gyermeki jogoknak megfelelően az ellátás keretrendszere, - a nevelőszülői ellátás biztosítása, feltételek megteremtése (képzés, támogatás), - az átmeneti gondozásban a feltételek megteremtése (képzés, támogatás, segítő) Jogszabályi és gyakorlati szinten is szükséges megteremteni a különleges ellátási szükségletű gyermekek magasabb színvonalú ellátását, valamennyi ellátási formában.

18 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok - Szakértői Bizottságok A gyermekek egyéni szükségleteinek biztosítása érdekében olyan rendszer létrehozása a cél, amelyben a gyermek szükséglete, legjobb érdeke - alapozza meg az elhelyezését, - alapján készül a szakértői bizottság szakmai véleménye, és fontosabb, mint a fenntartói, intézményi érdek. Fentiek megoldásaként szükséges kidolgozni a TEGYESZ-ek otthont nyújtó és utógondozói ellátástól elkülönült működtetésének rendszerét, megvalósítás től; szükséges kidolgozni a Szakértői Bizottságok független, szabályozott működtetésének módját (2015. év második felében a jogszabály-módosítás előkészítése a TÁMOP /0001 NCSSZI által vezetett kiemelt projekt fejlesztései alapján), megvalósítás től; a szükséges informatikai fejlesztések megvalósítása (TÁMOP /0001 NRSZH által vezetett kiemelt projekt); Az új TEGYESZ feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtése, az új feladatok ellátásának szakmai támogatása, monitorozása (TEGYESZ-ek infrastrukturális fejlesztése EFOP-ban tervezett).

19 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat új feladatok I. - gyermekvédelmi gyámság I. - a gyermek törvényes képviselethez, panaszhoz való joga Új feladat volt év tekintetében, számos kihívást, átszervezést igényelt. Szükséges a megkezdett folyamat folytatása, támogatása: - a szükséges státuszok számának figyelemmel kísérése, - a gyermekvédelmi gyámok képzésének, továbbképzésének biztosítása, az új gyámok mentorálása, - a gyermekvédelmi gyámi tevékenység módszertani segítése, - az állami fenntartó és az ágazati irányítás együttműködésével a tárgyi és működési feltételek javítása hazai és EFOP forrásból, továbbá monitorozása

20 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat új feladatok I. - gyermekvédelmi gyámság I. - a gyermek törvényes képviselethez, panaszhoz való joga Jogszabályi alapok A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) IV. könyv 4:146. (1) A kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll. 4:149. [A szülői felügyelet korlátozásának kivételessége] A szülő felügyeleti jogának gyakorlását a bíróság vagy más hatóság törvényben meghatározott, kivételesen indokolt esetben, olyan mértékben korlátozhatja vagy vonhatja el, amely a gyermek érdekének biztosításához szükséges 4:223. Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik. 4:224. A gyám - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a gyámsága alatt álló gyermek gondozója, nevelője, vagyonának kezelője és a gyermek törvényes képviselője.

21 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat új feladatok I. - gyermekvédelmi gyámság II. - a gyermek törvényes képviselethez, panaszhoz való joga 4:230. [Gyermekvédelmi gyámság] Gyermekvédelmi gyámság alá tartozik különösen az a gyermek, a) akit nevelésbe vettek; b) akit ideiglenes hatállyal gyermekvédelmi nevelőszülőknél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyeztek el, és szülője ellen a szülői felügyelet megszüntetése iránti per indult; vagy c) akinek a szülője hozzájárult gyermeke titkos örökbefogadásához. A Gyvt. 11. (2) bekezdése értelmében, 11. (2) A gyermekvédelmi gyám a gyámhatóság kirendelő határozata alapján a) képviseli a gyermek érdekét, elősegíti jogainak gyakorlását, b) megismeri a gyermek véleményét és közvetíti azt az ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény, illetve a gyermek ügyeivel foglalkozó hatóságok felé, c) ellátja a gyermek törvényes képviseletét, és d) jogszabályban meghatározott ügyekben eljárást kezdeményez.

22 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat új feladatok I. - gyermekvédelmi gyámság III. - a gyermek törvényes képviselethez, panaszhoz való joga A gyermekvédelmi gyámság jogintézményének bevezetésével elérni kívánt célok: a gyermek szükségleteinek megfelelő ellátás biztosítása, a gondozási hely esetleges változásától független, állandóságot biztosító törvényes képviselet megteremtése, a gyermek érdekének következetes a gondozási helytől független képviseletének biztosítása, a gyermek jogai gyakorlásának elősegítése, véleményének megismerése és arról az ellátást nyújtó, valamint az eljáró hatóság tájékoztatása a gyermek véleményének figyelembevétele érdekében a fenntartói/működtetői/intézményi/gondozói érdekek közötti érdekütközések feloldása a gyermek csupán a szükséges (legrövidebb) ideig tartózkodjon a gyermekvédelmi szakellátásban, a korábbinál nagyobb lehetőséget biztosítsunk a gyermek hazagondozására, örökbefogadására minden gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek azonos helyzetű jogalany. Az azonos helyzetű gyermekek törvényes képviselete ellátásnak azonos módon történő biztosítása A gyermekvédelmi gyámság lényege a gyermek legjobb érdekének képviselete a számára gondozási helyet biztosító fenntartótól, működtetőtől, intézménytől, gondozótól függetlenül.

23 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat új feladatok I. - gyermekvédelmi gyámság IV. - a gyermek törvényes képviselethez, panaszhoz való joga A gyermekvédelmi gyámok kirendelésének helyzetképe (Forrás: SZGYF Intézményirányítási Főosztály, január 31-e szerinti állapot) Kiskorúak száma otthont nyújtó/ teljes körű ellátásban (fő) Ebből gyámság alatt állók száma (fő) Ebből gyermekvédelmi gyámság alatt állók száma (fő) Ebből osztott gyámság alatt álló, nevelőszülőknél élők száma (fő) Osztott gyámságot ellátó nevelőszülők száma (fő) Gyermekek száma, akiknek a nevelésbe vételének kötelező felülvizsgálata 2014-ben nem történt meg (fő) (a gyámság alatt állók 86,84%-a) 2629 (a gyv. gyámság alatt állók 16,8%-a) (a gyámság alatt állók 13,16%-a)

24 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat új feladatok I. - gyermekvédelmi gyámság V. - a gyermek törvényes képviselethez, panaszhoz való joga Gyermekvédelmi gyámok az adatok tükrében én (Forrás: SZGYF felmérés) Státuszok száma: 624 Betöltött státusok száma: 561 Üres státuszok száma: 63 Üres státuszból gyám felvétele folyamatban: 38 Még szükséges státuszok száma: 40 A jsz.-ban előírtnál több gyermek gyámságát ellátó gyámok száma: 222 fő A jsz.-ban előírtnál 20 %-al több gyermek gyámságát ellátó gyámok száma: 96 fő

25 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat új feladatok I. - gyermekvédelmi gyámság VI. - a gyermek törvényes képviselethez, panaszhoz való joga A gyermekvédelmi gyámok képzése január 31-éig összesen 586 fő vett részt gyermekvédelmi gyámi 30, illetve 150 órás képzésben a TÁMOP / kódjelű kiemelt projekt keretében. A rendelkezésre álló státusz számhoz viszonyítva a 30, illetve 150 órás gyermekvédelmi gyámi képzésben már részt vettek aránya 93,9%. (Forrás: SZGYF Intézményirányítási Főosztály) 30 órás továbbképzésen már részt vettek (fő) 150 órás alapképzésben már részt vettek (fő) Összesen képzésben már részt vettek (fő) Képzésre várók száma a jelenleg üres státuszok száma alapján (fő)

26 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat új feladatok I. - gyermekvédelmi gyámság VII. - a gyermek törvényes képviselethez, panaszhoz való joga Gyermekvédelmi gyámság megerősítésének, fejlesztésének eszközei TEGYESZ szintjén TEGYESZ- en belüli gyv. gyámi munkacsoport működtetése mentor gyám együttműködési megállapodás megkötése és rendszeres szakmai megbeszélések nevelőszülői hálózatokkal, gyermekotthonokkal SZGYF és ágazatirányítás szintjén szakmai támogató gyv. gyámi munkacsoport működtetése monitorozás szükséges számú státusz biztosítása képzés, továbbképzés biztosítása (EFOP) szakmai segédanyag közreadása környezeti, tárgyi feltételek fejlesztése (EFOP) a gyv. gyámság ismertségének növelése (eü., köznev.) a végrehajtás figyelemmel kísérése, a tapasztalatok alapján szükség esetén a jogi szabályozás felülvizsgálata

27 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok Ptk.-ból fakadó új feladatok március 15-től - gyermek családban való nevelkedéséhez való joga Támogatott közvetítés (mediáció) biztosítása, az örökbefogadás előkészítése, utánkövetése Ennek érdekében a feladatok ellátásához szükséges szakmai - személyi - tárgyi feltételrendszer megteremtése, annak támogatása kiemelt és célzott fejlesztést igényel. Az EFOP-ban tervezett a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok infrastrukturális feltételeinek fejlesztése ÖFR elektronikus nyilvántartási rendszer fejlesztése a TÁMOP /0001 NRSZH által vezetett kiemelt projektben Fejezeti kezelésű forrásból ÖFR-hez számítógép vásárlás támogatása Örökbefogadási tanácsadók és örökbefogadást elősegítő civil szervezetek munkatársainak továbbképzése Támogatott közvetítés (mediáció) módszertani anyagának elkészítése

28 Menekült, oltalmazott gyermekek a gyermekvédelmi szakellátásban 2012-től megfigyelhető a kísérő nélküli és a menedékkérő kiskorúak létszámának jelentősnek tekinthető folyamatos növekedése, mely 2014-ben a korábbi évekhez képest is tovább emelkedett december 31-én 739 fő kísérő nélküli és a menedékkérő kiskorúról gondoskodott a gyermekvédelmi szakellátási rendszer alapvetően gyermekotthoni gondozási formában, figyelemmel arra, hogy e gyermekcsoport sajátos, speciális igényei (nyelvi, kulturális, vallási sokszínűségből fakadó sajátos ellátási, nevelés, képzési, oktatási szükségletek) nevelőszülői gondozásban megfelelő módon és színvonalon nem elégíthetőek ki. A menekült, oltalmazott, illetve kísérő nélküli kiskorúak helyettesítő gondozáshoz való joga biztosítása tekintetében a gyermekvédelmi szakellátás egyre növekvő gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, ugyanakkor nem készültek el azok az eljárásrendek, amelyek az ellátás módját, szabályait, kereteit, illetve szakmai tartalmait jelenítenék meg. Fontos, hogy továbbgondolásra, megjelenítésre kerüljenek az ellátás szakmai tartalmai, szabályai, specialitásai ezen ellátotti kör tekintetében. A gyermekvédelmi gyámoknak, a velük foglakozó szakembereknek speciális tudás, felkészítés szükséges. A férőhelyek fejlesztése is elengedhetetlen.

29 Gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer - adatkezelés biztonsága, a gyermek életútjának figyelemmel kísérése A gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer elektronizálása hosszú ideje megoldásra váró feladat. Első lépésként a gyermekvédelmi szakellátás területére vonatkozó nyilvántartási rendszer (törzslap, TESZ-1, TESZ-3, GH-1, GH-3) elektronikus fejlesztésének kidolgozása a TÁMOP /0001 kiemelt projekt eredményein alapulva a TÁMOP /0001 kiemelt projekt keretében folyik. Az elektronikus nyilvántartási rendszer a napi munkavégzéshez, a gyermek életútjának figyelemmel kíséréséhez nyújt segítséget, ezért ezt a gyermekvédelem valamennyi területére (gyermekjóléti alapellátás, gyámhivatal) szükséges kidolgozni (uniós forrásból).

30 Javítóintézeti ellátás a Gyvt.-ben től A javítóintézet a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja A javítóintézet szervezeti felépítése, alapdokumentumai (házirend gyermeki jogok) A fiatalkorút megillető ellátás, kapcsolattartás Bv.tv. Utógondozó részlegen (24 é) történő ellátás Fiatalkorúval együttesen elhelyezett gyermeke számára teljes körű ellátás Közfeladatot ellátó személyeket megillető büntetőjogi védelem kiterjesztése a javítóintézetekben szakmai munkakörben dolgozóra Az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett, javítóintézetben ellátott fiatalkorú szabadsága - a gondozási helye fogadja - utazási és étkezési költségét a javítóintézet biztosítja

31 Az új javítóintézeti rendtartás 1/2015. (01.14.) EMMI rendelet Ellátás, működés részletes szabályai A munkakörök és a képesítési előírások A javítóintézeti elhelyezés tárgyi feltételei A rendkívüli esemény feladatok A fiatalkorú családi pótlékának felhasználása A befogadás, gondozás, nevelés és felügyelet, oktatás és a képzés részletes feladatok Az együttes elhelyezés, a teljeskörű ellátás tartalma A jutalmazás szabályai Az engedély nélküli eltávozás - feladatok A fegyelmi eljárás mediáció lehetősége Elbocsátás, visszafogadás, utánkövetés Az előzetes letartóztatás végrehajtása - eltérések

32 Új javítóintézet Nagykanizsán a javítóintézeti ellátás sztenderdizálása TIOP 3.4.3/ Kiemelt projekt - Projektgazda EMMI Debreceni Javítóintézete forrás: 2,25 MrdFt. Tartalma: Zöldmezős beruházással létrejön egy 108 férőhelyes, fiú javítóintézet Nagykanizsán. Az új javítóintézet a az előzetes letartóztatásba helyezett és ítéletes fiatalkorúakat is fogadja tervezetten május 1-jétől. A fejlesztés célja összetett: - minél kevesebb fiatalkorú bűnelkövető töltse előzetes fogva tartásának időtartamát felnőtt BV intézetben, - fiú javítóintézetek zsúfoltságának enyhítése, - a javítóintézeti ellátás dunántúli földrajzi lefedettlenségének megszűntetése, - a javítóintézeti nevelés folyamatainak, feladatellátásának sztenderdizálása és tanulmányok készítése több területen, az új intézmény szervezeti és szakmai szabályozóinak elkészítése, 6 hónapon át tartó mentorált működtetés

33 Pedagógus életpálya a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetben I jétől a pedagógus előmeneteli és illetményrendszer kiterjed a gyermekvédelmi szakellátás, javítóintézet pedagógusmunkakörűire (a 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rend. V. sz. melléklete szerinti 11 munkakör). Az intézkedés kb főt érintett, jelenleg kb főt érint. Az OGY döntésekor 2013 augusztus végén mert a korábbi tervek szerint től került volna bevezetésre e szakterületre nem voltak készen a jogszabályok e szakterületre vonatkozóan. Megoldások: Átmeneti: OH- Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály-fenntartók, intézményvezetők-pedagógus munkakörűek szoros együttműködésében- intézményi és önkéntes nyilatkozat melletti személyi regisztráció a KIR-ben. Végleges: Gyvt. és Kormányrendeletek módosítása: január 1-től hatályba léptek a jogszabályi előírások a gyermekvédelmi szakellátási intézmények, javítóintézetek pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjaik Közoktatási Informatikai Rendszerbe (KIR) történő regisztrációjához (Gyvt.,,235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet)

34 Pedagógus életpálya a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetben II. A Gyvt a a következő (16) és (17) bekezdéssel egészült ki: (16) A (3) bekezdésben meghatározott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és az (5) bekezdésben meghatározott javítóintézeti ellátást nyújtó intézmény vezetője a) bejelenti az intézményt a köznevelés információs rendszerébe, és b) a köznevelés információs rendszere alkalmazotti nyilvántartásába (a továbbiakban: alkalmazotti nyilvántartás) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakról a pedagógus előmeneteli rendszer működtetésével összefüggésben adatot rögzít. (17) Az alkalmazotti nyilvántartás a pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontjának és megállapításainak kivételével tartalmazza az Nktv. 44. (7) bekezdésében foglalt adatokat, valamint a szociális szakvizsga megszerzésének idejét.

35 Pedagógus életpálya a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetben III. A gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása Háttere: A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szabályozza a köznevelési intézmények KIR-ben történő nyilvántartásának rendjét, a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények, javítóintézetek tekintetében e rendelet figyelembe vételével került megalkotásra a szabályozás, hiszen egy működő rendszerhez való csatlakozásról volt szó.

36 Pedagógus életpálya a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetben IV. A 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a következő 2/A. alcímmel egészül ki: 2/A. A gyermekvédelmi szakellátási intézménynek és a javítóintézetnek a köznevelés információs rendszerével kapcsolatos feladatai (6 szakasz) Az intézmény KIR nyilvántartására vonatkozó néhány lényeges szabály: - intézmény vezetői feladat (szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős bejegyzést, a javítóintézet esetében az intézmény Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételét követően - a köznevelés információs rendszere (KIR) honlapján keresztül történik az adatrögzítés, az intézmény hatjegyű köznevelési azonosítója kiadásának kezdeményezése - határideje: működéséhez szükséges engedély jogerőre emelkedését, az új javítóintézet esetében a Kincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló határozat kézhezvételét követő öt napon belül

37 - intézmény törlése a KIR intézménytörzsből: fenntartónak kell kezdeményeznie az OH-nál a működési engedély visszavonásáról szóló jogerős határozat/ vagy a megszüntető okirat és a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésről szóló határozat alapján a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül. Pedagógus életpálya a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetben V. - meghatározott: a postai úton csatolandó dokumentumok köre az Oktatási Hivatal felé és a felületen rögzítendő adatok köre - változás bejelentés: változás-bejelentéskor az intézményvezető a szakellátást nyújtó intézmény jogerős módosított működési engedélyét, a javítóintézet módosított alapító okiratát, illetve a bejelentés okát tartalmazó döntést küldi meg postai úton az OH-nak, ha az a meghatározott adatokban változást eredményez. - hozzáférhetővé tétel: intézményi, fenntartó adatokat az OH a KIR honlapján azok közlésétől számított 8 napon belül hozzáférhetővé teszi és a kiadott hatjegyű köznevelési azonosítót megküldi intézménynek, a fenntartónak, a Kincstárnak.

38 Pedagógus életpálya a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetben VI. A KIR személyi nyilvántartására vonatkozó néhány lényeges intézményvezetői feladat : a pedagógus munkakörben foglalkoztatott számára az intézményvezető a KIR honlapján keresztül a Gyvt.-ben meghatározott adatok megküldésével a jogviszony létesítésének napját követő 5 napon belül tizenegy jegyű OM azonosító szám kiadását kezdeményezi. az OH, az igénylés befogadása napjától számított 15 napon belül adja ki az OM azonosító számot, az intézményvezető gondoskodik arról, hogy az érintett megismerje a részére kiadott OM azonosító számot. a pedagógus-munkakörű tájékoztatást kérhet az OM azonosító számáról és a KIR-ben róla nyilvántartott adatokról az intézményvezetőtől, ezt az OH a KIR-en keresztül biztosított tájékoztatás céljául szolgáló formátummal támogatja (ha elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott) OM azonosító szám állandósága: ha pedagógus-munkakörben olyan személlyel létesít jogviszonyt az intézményvezető, aki rendelkezik már OM azonosító számmal, az nem változik meg. az intézményvezető a KIR-ben nyilvántartott adatok változását a változást követő 5 napon belül köteles bejelenteni. jogviszony megszűnés: az OM azonosító számmal rendelkező személy jogviszonya megszűnése esetén az intézményvezetőnek a megszűnés időpontjától számított öt napon belül kell jelentenie a KIR-be.

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Szakellátásba kerülés

Szakellátásba kerülés 1/15 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Szakellátásba kerülés Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás 1/78 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Utógondozói ellátás Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai A köznevelési törvény aktuális változásai A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. évet érintő módosításai Kozák András köznevelési szakértő Miről lesz szó az előadáson? A köznevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben