A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága"

Átírás

1 A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága Zárótanulmány (hiánypótolt, elfogadott) Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Debrecen, február 12.

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ MÓDSZERTANI ALAPVETÉSEK Kérdőíves vizsgálat Dokumentumelemzés Fókuszcsoportos interjú AZ SZTR-EK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK JELENLEGI MINŐSÉGÉNEK, HATÉKONYSÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSE A SZAKMAI TÁMOGATÓ RENDSZEREK SZERVEZETI LEÍRÁSA Civil Szolgáltató Központ (CISZOK) Országos Esélyegyenlőségi Hálózat Esélyek Háza Esélyegyenlőségi Koordinációs Irodák EU-Háló Partnerség Program HEFOP Gordiusz Mobilitás Országis Ifjúsági Szolgálat NFT Házhoz jön - Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Tanácsadói Hálózat OFA Civil Mentor Program OFA Kht OFA-ROP hálózat ProHáló Szociális Célú Civil Szervezetek Szakmai Hálózatfejlesztő Központjai (Regionális Szociális Forrásközpontok) A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ NONPROFIT SZERVEZETEK LEÍRÁSA SZAKMAI TÁMOGATÓ RENDSZEREK SZOLGÁLTATÁSAI 2006-BAN Szakmai Támogató Rendszerek önmagukról alkotott képe Szakmai Támogató Rendszerek szolgáltatásai a nonprofit szervezetek szerint Civil Szolgáltató Központok (CISZOK) Esélyek Háza - Országos Esélyegyenlőségi Hálózat Esélyek Háza Esélyegyenlőségi Koordinációs Irodák EU-Háló Partnerség Program HEFOP-Gordiusz Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat NFT Házhoz jön - Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Tanácsadói Hálózat OFA Civil Mentor Program OFA Kht OFA ROP Hálózat ProHáló Szociális Célú Civil Szervezetek Szakmai Hálózatfejlesztő Központjai (Regionális Szociális Forrásközpontok) A nonprofit szervezetek értékelése - összegzés AZ IDEÁLIS SZAKMAI TÁMOGATÓ RENDSZER Ideális Szakmai Támogató Rendszer a vizsgált SZTR-ek szerint Ideális Szakmai Támogató Rendszer a nonprofit szervezetek szerint Ideális SZTR a piaci szférában szolgáltató szervezetek szerint Szakmai Támogató Rendszerek kereslet és kínálat találkozása ÖSSZEFOGLALÁS MELLÉKLETEK

3 1. Bevezető A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) decemberében megbízást adott a Revita Alapítványnak a Civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága című kutatás elvégzésére. A megbízási szerződésben az SZMM által megfogalmazott feladatok a következők: A kutatás célja, hogy beazonosítsa és megvizsgálja azokat a támogató rendszereket, amelyek a civil szervezetek számára nyújtanak szolgáltatásokat. A kutatás ezek hatékonyságát és eredményességét vizsgálja. A kutatás során 500 szervezet kérdőíves vizsgálatára kerül sor, amelyet két fókuszcsoport vizsgálat követ. A kutatás eredményeinek rögzítése zárótanulmányban történik. 1.1 A kutatás első fejezetét a kérdőíves vizsgálat előkészítése (kérdőív elkészítése, és a kutatás célcsoportjának listája) valamint a dokumentumelemzés adatgyűjtése, és a fókuszcsoport vizsgálat interjúvázlatának elkészítése adja. 1.2 A kutatás további részét képezi a fókuszcsoport vizsgálat, valamint három, a dokumentumelemzés, a fókuszcsoport vizsgálat, és a kérdőíves vizsgálat tanulmányainak elkészítése, továbbá egy zárótanulmány megírását. A Revita Alapítvány a kutatási megbízást elvállalta, és lefolytatta azt december 31. és június 15. között. A Revita Alapítvány debreceni székhelyű, elsősorban társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozó nonprofit szervezet, melynek referenciái között számos, a nonprofit szektorhoz köthető kutatási program, képzés és egyéb projekt szerepel. Munkatársai olyan felkészült, szociológus és szociálpolitikus végzettségű fiatal kutatók, akik szakmai és módszertani tapasztalataikat a Revita Alapítvány, illetve más nonprofit szervezetek és intézmények színvonalas munkáiban szerezték meg. A hosszú évek óta folyamatosan fennálló jelen projektet is felvállaló kutatói műhelyben kialakult hatékony és rugalmas munkaforma magas szakmai színvonalú eredményeket garantál. A Civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága című kutatás keretében összesen 11 Szakmai Támogató Rendszer (SZTR) vizsgálatára került sor, objektív és szubjektív mutatók alapján, három különböző kutatási módszer (kérdőíves vizsgálat, dokumentumelemzés, fókuszcsoportos interjú) segítségével. 3

4 A kutatás értelmezésében a Szakmai Támogató Rendszer definíciója: Minden olyan általában országos lefedettséggel rendelkező, hálózatszerűen működő szervezet, intézmény, illetve program, mely a nonprofit szervezetek számára szakmai segítő szolgáltatásokat nyújt azok forrásfelvevő képességének bővítése, kapacitásának és hatékonyságának növelése érdekében. A kutatásba bevont, az SZMM által jóváhagyott Szakmai Támogató Rendszerek a következők: - Civil Szolgáltató Központok (CISZOK) - Országos Esélyegyenlőségi Hálózat Esélyek Háza Esélyegyenlőségi Koordinációs Irodák - EU-Háló Partnerség Program - HEFOP-Gordiusz program - Mobilitás Országis Ifjúsági Szolgálat - NFT Házhoz jön - Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Tanácsadói Hálózat - OFA Civil Mentor Program - OFA Kht. - OFA-ROP hálózat - ProHáló - Szociális Célú Civil Szervezetek Szakmai Hálózatfejlesztő Központjai (Regionális Szociális Forrásközpontok) A kutatási program lefolytatását a szociális és foglalkoztatási célú nonprofit szervezeteket is megcélzó Szakmai Támogató Rendszerek életre hívásának motivációja és az SZTR-ek működéséről rendelkezésre álló információk szűkössége indokolja. A civil szektor kapacitásbővítése jelentős mértékben megalapozhatja a közfeladatok sikeres kivállalásában és ellátásában szerepet vállalni akaró szervezetek fejlesztését, számos más társadalmi többletérték megjelenése mellett. Ahhoz azonban, hogy az erre szánt források célba érjenek, és a leghatékonyabb módon fejtsék ki hatásukat a jövőben, tudnunk kell, hogy milyen állapotban van jelenleg a civil Szakmai Támogató Rendszer, mekkora forrásokból, milyen tevékenységeket finanszíroz. Készültek szakmai beszámolók a Szakmai Támogató Rendszerekről, de ezen önértékelések mellett szisztematikus vizsgálatokon alapuló független kutatási eredmények még nem láttak napvilágot. Az eddigi eredmények pontos feltérképezése és megismerése után lehetőség 4

5 nyílik arra, hogy a jól működő szolgáltatói elemek és rendszerek mellett újszerű, hiánypótló megoldásokat is támogassanak a hazai és EU-s források, hogy megalapozódjanak az önfenntartó szolgáltatói díjakban is meghatározható tevékenységeket folytató szakmai struktúrák és intézmények. A kutatás alapvető célja, hogy beazonosítsa és megvizsgálja az összes olyan Támogató Rendszert, amely a szociális és foglalkoztatási célú civilszervezetek számára nyújt szolgáltatásokat. Jelenleg ugyanis nem rendelkezünk pontos ismeretekkel arról, hogy milyen Támogató Rendszerek, milyen hatékonysággal, milyen eredményességgel és hatással bírnak a hazai civil szektorra. A több pályázati ciklust megélt Támogatói Rendszerekről, segítő szolgáltatásokról még most sem tudjuk pontosan, milyen kézzelfogható eredményeket értek el, esetleges hiányuk mennyire éreztetné hatását a civil szektorban, s azt sem, hogy a térítésmentesen nyújtott szolgáltatások akkor is megállnák a helyüket, ha azokat piaci körülmények között kellene értékesíteni. A jelenlegi kutatásunkban vizsgált Szakmai Támogató Rendszerek (SZTR) leírásával arra vállalkoztunk, hogy ebben a kuszaságban az olvasó és a döntéshozó segítségére legyünk. Megmutassuk ezzel talán kicsit rendszerezzük is azokat a szereplőket, akik szakmai szolgáltatásokat nyújtanak a fent meghatározott célok megvalósítása érdekében. Mindezek segítségével talán közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy átlássuk, beazonosítsuk a tevékenységüket az évtizedes múlttal rendelkező, azóta építkező, és újraépítkező struktúrában, és néhány kérdésfelvetést fogalmazzunk meg a jórészt közpénzekből finanszírozott SZTR-ek költséghatékonyságával, szolgáltatásaik minőségével, szakmai hasznosságukkal kapcsolatban. 2. Módszertani alapvetések A Szakmai Támogató Rendszereket vizsgáló kutatás három módszer segítségével készült, melyek kiválasztásakor az érintettek körének és a különböző nézőpontok teljes lefedettségére törekedtünk Kérdőíves vizsgálat A kutatás során 500 szociális és foglalkoztatási célú nonprofit szervezet kérdőíves vizsgálata történt meg. A szervezetek kiválasztására a rendelkezésre álló adatbázisokból (Civil Szolgáltató Központok, ernyőszervezetek, megyei és helyi elektronikus adatbázisok, NCA, illetve NFT intézkedések nyerteslistái) került sor. A több mint db szervezet nevét és elérhető- 5

6 ségét tartalmazó adatbázisban (1. számú melléklet) szereplő minden nonprofit szervezetet postai úton, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Revita Alapítvány közös levelével (2. számú melléklet) kerestünk meg, ismertetve a kutatás célját és felkérve a címzettet a kutatásban való részvételre. A kérdőíves vizsgálat kitöltési arányának növelését célozva, a minta nagysága és a válaszadók igényeihez való alkalmazkodás érdekében a kérdőív kitöltését on-line módon tettük lehetővé, a honlapon. A március 27-én kiküldött postai felkérőlevelet követően (rendkívül alacsony, összesen 6%-os kézbesítési probléma mellett) megközelítőleg 250 db szervezet regisztrált honlapunkon és töltötte ki a kutatáshoz tartozó kérdőívet. A további mintába való bevonás érdekében elektronikusan is továbbítottuk felkérőlevelünket, illetve telefonon kerestük fel a potenciális válaszadókat, akik többségében készségesen álltak rendelkezésünkre, így végül 500 nonprofit szervezet töltötte ki a kérdőívet. Az on-line kérdőív kitöltés egy olyan kutatási technika, mely korábban már bizonyította alkalmasságát a jelenlegi elemzési típusban: a kvantitatív kutatások során vizsgált konkrét, általában számszerűsíthető mutatók, indikátorok könnyen, átláthatóan és hatékonyan rögzíthetők ezzel a technikával. E mellett a válaszadók számára is vonzó az on-line kérdőív kitöltési módszer, hiszen alkalmazkodik a nonprofit szektorban jellemző munkamódszerekhez: a válaszadó jelölheti ki a kitöltés időpontját, majd a felhasználói név és jelszó segítségével igényei szerint megszakíthatja, majd folytathatja a kitöltést, és anonimitásának megőrzése is teljesül. A kérdőíves vizsgálat dimenziói a következők: a.) A szervezetek jellemzői (régió, megye, településtípus, jogi forma, alapítás éve, közhasznúsági besorolás, hatókör, végzett tevékenységek, célcsoport, humánerőforrás, infrastrukturális feltételek, források, működés során felmerült nehézségek) b.) A szervezetek pályázati tapasztalatai (beadott és nyertes pályázatok, pályázati tervek, futó projektek) c.) Tapasztalatok Szakmai Támogató Rendszerek működésével kapcsolatosan (Szakmai Támogató Rendszerek ismertsége, 2006-ban fennálló kapcsolatok, az igénybe vett szolgáltatások véleményezése, pozitív és negatív tapasztalatok) d.) Igényfeltárás az ideális Szakmai Támogató Rendszer működésével kapcsolatosan (szükségesnek tartott szolgáltatások, azok módszerei és keretei, témakörei) 6

7 A kérdőíves vizsgálat eredményeit az egyes dimenziók leírásánál alapvetően a teljes minta százalékában adjuk meg, a megjelenő válaszhiány feltűntetésével együtt, a Szakmai Támogató Rendszerek működésének elemzése esetében azonban abszolút számokkal dolgozunk. Ennek oka, hogy a releváns eredmények elérése céljából értelemszerűen kizárólag azok a nonprofit szervezetek véleményezhették az egyes SZTR-eket, akik konkrét kapcsolatban álltak velük, az a szám azonban önmagában is beszédes mutatóként rendszerint a 100-as elemszám alatt maradt, amelyben százalékos adatokkal dolgozni erős torzításokhoz és értelmezhetetlen eredményekhez vezetett volna. A kérdőív a 3. számú mellékletben található. 2.2 Dokumentumelemzés Kutatásunk ezen fejezetét eredeti szándékaink szerint a támogatók birtokában fellelhető pályázati dokumentációk elemzésére, valamint az SZTR-t működtető szervezetek önkitöltős adatszolgáltatására alapoztuk. A hozzánk beérkező információk, a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok mennyiségileg messze alulmúlták minden várakozásunkat. A támogató rendszereket irányító, felügyelő, koordináló minisztériumok részéről semmilyen anyagot nem kaptunk, ennek hiányában nem tekinthettünk bele a pályázati anyagok, az éves szakmai beszámolók, jelentések egyikébe sem. Az SZTR-ek minden szervezeti egysége 1 számára postai úton jutattuk el azokat a leveleket, amelyben a kutatás céljáról tájékoztattuk a szervezeteket, illetve kértük segítségüket a sikeres lebonyolítás érdekében. A többszöri megkeresés 2, a központi szervezetek számára átdolgozott adatlapok 3 ugyan javítottak a rendelkezésünkre bocsátott információk mennyiségén, de az SZTR-ekről átfogó, az összehasonlítást is lehetővé tevő anyagokhoz kitartó egyeztetéseink ellenére nem jutottunk hozzá. A rendelkezésre bocsátott információkat így a nyilvános felületeken hozzáférhető anyagokkal egészítettük ki, illetve ezekkel az anyagokkal helyettesítettük, valamint eredeti 1 A vizsgált 11 SZTR 89 szervezeti egységéhez juttattuk el első körben az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló kérdéssorunkat (6. számú melléklet). Az internetes felületen elérhető adatlap kitöltéséhez szakmai és technikai segítséget biztosítottunk minden egyes adatközlő számára (technikai akadályokat nem jeleztek a megkeresett szervezetek). 2 Elektronikus levélben újra eljuttatuk kérésünket a szervezetekhez. A 89 megkeresett szervezet közül 20 töltötte ki az adatlapot (ebből 7 adatközlő addig jutott el, hogy az adatlaphoz szükséges bejelentkezést megtette az internetes felületen). Ki kell emelnünk az OFA-ROP Hálózatot, ahol minden szervezet egység (6 iroda) kitöltötte az adatlapot. 3 Második körben megkerestük ( ben és telefonon) az SZTR-ek központi koordinatív feladatokat ellátó szervezeti egységeket is (7. számú melléklet). Minden törekvésünk ellenére a 11 SZTR-ből csak 6 töltötte ki az adatlapot, illetve bocsátott rendelkezésünkre további információt: Esélyek Háza Hálózat, EU-Háló Partnerség Program, HEFOP Gordiusz program, Mentor program, Mobilitás, NFT házhoz jön, OFA-ROP Hálózat. Együttműködésüket ezúton is köszönjük. 7

8 szándékunkkal megegyezően vizsgáltuk a kérdéses SZTR-ek honlapjait is, a következő szempontok alapján: a.) Megjelenés (vizuális szempontok) - Egy oldal, több oldal (természetesen csak ott, ahol ez értelmezhető) - Első benyomás - Tartalomhoz a forma b.) Információ (mennyiségi és minőségi szempontok egyaránt) - Milyen gyakran frissül az oldal - Milyen hírek kerülnek fel az oldalra (vannak-e tematikus információk) - Keresési lehetőség az oldalon, illetve ennek használhatósága - Mérik-e a honlap látogatottságát, vannak-e egyéb statisztikák? - Az adott SZTR-ről (információ a programról, a szolgáltatásokról c.) Szolgáltatások - Milyen on-line elérhető szolgáltatások vannak a vizsgált honlapon (pl. eseménynaptár, hírküldő, adatbázis, RSS, vakok, gyengénlátók számára akadálymentesített a honlap stb.)? - Milyen minőségűek ezek a szolgáltatások? - Mennyire könnyű elérni ezeket a szolgáltatásokat, mennyire átlátható, kezelhető a honlap (pl. van-e honlaptérkép, egyéb segítségnyújtási lehetőségek, stb.)? - Van-e elektronikus hírlevél, milyen gyakran jelenik meg, hány szervezetnek küldik ki? - Lehet-e észrevételezni a honlap szolgáltatásait? - Elektronikus szakmai anyagok, kiadványok elérhetőek-e a honlapon, mennyire hasznosak ezek, hozzáférhetőek-e másutt stb.? - Milyen szolgáltatási paletta érhető el regisztrált felhasználóknak, illetve szörfözőknek? d.) Adatbázis - Milyen keresési lehetőségek vannak az adatbázisban - Milyen mennyiségű/minőségű információ találhatóak az adatbázisban - Mennyire könnyű megtalálni és kezelni az adatbázist? - Van-e lehetőség arra, hogy valaki bekerüljön az adatbázisba e.) Kapcsolatfelvétel - Milyen a kapcsolatfelvételi lehetőség az SZTR-ben résztvevő operatív megvalósítókkal, pl. rendszergazda, programasszisztens? (GYIK, HELP DESK?) - Milyen a kapcsolatfelvételi lehetőség az SZTR-ben résztvevő szakmai megvalósítókkal, pl. programvezető, tanácsadók, szakértők? (GYIK, HELP DESK?) 8

9 2.3 Fókuszcsoportos interjú A fókuszcsoportos interjú széles körben használt kvalitatív interjútechnika, melynek során a célcsoport megfelelően kiválasztott tagjai többnyire két-háromórás közös beszélgetésen vesznek részt. A módszer előnye az egyéni mélyinterjús módszerekkel szemben a résztvevők egymással folytatott interakciója csoporthelyzetben lehetővé válik az eltérő vélemények, nézetek, érdekeltségek ütköztetése, majd azok kompromisszumos szintézisének kialakítása. A találkozásokat un. moderátor vezeti, a csoportok legmegfelelőbb mérete 8-15 fő. A kutatás során 2 fókuszcsoportos vizsgálatra is sor került, melynek dimenziói a következők: a) Nonprofit szakmai támogató rendszereket működtető szakemberek - Jelenleg működő Szakmai Támogató Rendszerek (SZTR) (szolgáltatások köre, szervezeti jellemzők és keretek, célcsoport jellemzői, elért eredmények, sikerek és kudarcok, finanszírozás és fenntarthatóság, kapcsolatrendszer, partnerség és együttműködés) - Elképzelések a hatékony és fenntartható SZTR-ről (fejlődési, fejlesztési lehetőségek, szolgáltatások köre, szervezeti jellemzők és keretek, finanszírozás és fenntarthatóság, kapcsolatrendszer, együttműködés) b) Piaci szolgáltatók (Akik nem térítésmentesen nyújtanak tanácsadói, szakértői tevékenységet cégek, vállalatok, vállalkozások számára.) - Hatékony és fenntartható Szakmai Támogató Rendszer működésére vonatkozó elképzelések (strukturális jellemzők, felvállalható és nem felvállalható feladatok, fenntarthatóság keretei) A fókuszcsoport interjúvázlata a 4. számú mellékletben, az interjúk jegyzőkönyve az 5. számú mellékletben, illetve az interjúk hanganyaga a kutatási zárótanulmányhoz csatolt CD mellékletben található. 9

10 3. Az SZTR-ek által biztosított szolgáltatások jelenlegi minőségének, hatékonyságának megítélése Az SZTR-ek által biztosított szolgáltatások jelenlegi minőségének, hatékonyságának megítélésénél, a piaci keresletek és kínálatok találkozásánál, a szakmai és pénzügyi fenntarthatóságuk vizsgálatánál számos dolgot sorra kell vennünk, mielőtt a szolgáltatók saját tevékenységükről alkotott véleményét, és nem utolsó sorban a szolgáltatók és a szolgáltatásokat igénybevevő szervezetek véleményazonosságait, illetve ezektől való eltéréseit vesszük szemügyre. A meglehetősen bonyolult összefüggésrendszernek amely a nonprofit szakmai támogató rendszerek tevékenységét mindenképpen meghatározza (de minimum érzékelhetően hatással van rá) azon legfontobb elemeit emeljük ki, amelyek elsősorban a SZTR-ek véleményei alapján, valamint kérdőíves felmérésünk tapasztalatai mentén rajzolódtak ki jelenlegi kutatásunk során. A meghatározó tényezőket három nagyobb a témában közvetlenül is érintett csoporthoz kapcsoljuk: elsőként tárgyaljuk a Támogatók (forrásosztók, megrendelők) csoportját, ezt követően az SZTR-eket, majd az SZTR-ek szolgáltatásainak célcsoportját, pontosabban azokat, akik a szolgáltatásokat ténylegesen igénybe is veszik. A sorrend tudatos kialakítása egyfajta logikát is követ, amely szerint a legmeghatározóbb tényezők a Támogatókhoz, aztán az SZTR-ekhez, legvégül pedig a szolgáltatásokat ténylegesen igénybevevőkhöz kapcsolódnak. A Támogatókhoz kapcsolódó tényezők befolyásolják a legjobban a kérdéses nonprofit szolgáltató rendszereket, és meglátásunk szerint itt húzódnak meg a legnagyobb ellentmondások is, amelyek az életre hívott és azóta működtetett vizsgálatunkban szereplő szakmai támogató rendszerek struktúráját jellemzik. Az SZTR-ek megszületésének és kialakulásának körülményeit vizsgálva megfigyelhettük, hogy semmilyen összehangolt ágazatközi és ágazatokon belüli elképzelés nem volt a szolgáltatói rendszerek megálmodói (későbbi létrehozói és finanszírozói) között. Azt természetesen nem lehet kétségbe vonni, hogy a kialakított szolgáltatások bevezetésére amelyek minden esetben a meglehetősen gyenge civil kapacitások megerősítését célozták meg az adott célterületen szükség volt, és azt sem lehet elvitatni, hogy a támogatók minden bizonnyal egyeztettek civil szereplőkkel is (építve azok szakmai tapasztalataira és ötleteire). Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a felülről építkező struktúrák kialakítását célzó elgondolások mellőzték a támogatni kívánt szervezetek szükségleteinek és igényeinek széles látókörű feltárását. Egy olyan mesterséges, 10

11 zárt, védett 4 szolgáltatói piac jött létre, előre meghatározott és kiválasztott szolgáltató szervezetekkel, ahol a megrendelő a támogatást nyújtó központi (állami) szereplő volt, és nem azok, akiket eredeti szándékuk szerint a szolgáltatásokkal megcéloztak, vagyis akik a szolgáltatásokat igénybe vennék. A mindenki hozza létre a saját szakmai támogató rendszerét! elv érvényesülése odavezetett, hogy a szakmai szolgáltatások ágazati eloszlása teljesen egyenlőtlen, összehangolatlan. 5 Ráadásul a létrehozást követő működtetés során minden finanszírozó ragaszkodott is a saját maga által életre hívott civil szakmai támogató rendszerek fenntartásához, 6 valamint a hozzájuk kapcsolódó szakmai koncepcióihoz, ideológiákhoz. Tették mindezt úgy, hogy mindeközben nem mérték a támogatott szervezetekre gyakorolt hatást, azaz az adott SZTR szolgáltatásainak minőségét, vagyis a tevékenységek tényleges hasznát. A Támogatók éveken át finanszírozták (és finanszírozzák jelenleg is) azokat a szolgáltatásokat és a klasszikus civil szolgáltatókat, amelyeknek és akiknek a köre nem, vagy csak alig változott az évek során. Ezzel a magatartással akarva-akaratlanul is hozzájárulnak a civil szolgáltatókkal létrejött implicit alku 7 intézményesüléséhez, a kvázi normatív alapon finanszírozott, pályázati báránybőrbe bújtatott támogatói pénzek elosztásával működtetett rendszerek fenntartásához. 4 Ezek a jelzők kísértetiesen hasonlítanak a foglalkoztatási piac rehabilitációs szegmensét érintő (lásd védett munkahelyek) jelzőkre. Érdekes lenne megvizsgálni egyszer azt, hogy a hasonló állami magatartásformák a pontosan nem ismert haszon mellett milyen károkat képesek okozni azoknak, akiket eredetileg megcéloztak az ingyenes szolgáltatások jótékony hatásaival. 5 A vizsgált hazai szakmai szolgáltatók eloszlása, többek között az egy szervezetre jutó, illetve azt támogató szolgáltató tekintetében meglehetősen egyenlőtlen. Ameddig a civil szektor egészét négy Szakmai Támogató Rendszer, a foglalkoztatási ágazat civil szereplőit pedig öt segíti, addig az ifjúsági és a szociális célú szervezeteket csak egy-egy. Amennyiben a szociális ágazatot képes ellátni egy 10 szervezeti egységből álló hálózat, akkor vajon szükséges-e öt szereplő a foglalkoztatási területen? Mindazonáltal a kérdést megfordíthatjuk, és úgy is kereshetjük rá a választ. Amennyiben öt SZTR szükséges ahhoz, hogy egy ágazat számára megfelelő szolgáltatói rendszert működtessen, akkor a szociális területen miként lehet egy hálózat elég ezen feladatok ellátására? Ezekre a súlypontbeli eltolódásokra a szakmának megfelelő válaszokat kell találnia ahhoz, hogy optimális méretű egymásra épülő és nem egymást kioltó rendszerek alakuljanak ki és működjenek is tartósan. 6 A Program a Nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért alcímen jegyzett proháló az egyetlen olyan szolgáltató a vizsgált SZTR-ek között, amely nincs semmilyen függőségi rendszerben és viszonyban a központi akarattal, illetve a szaktárcák sem szabhatják meg számára sem közvetlen, sem közvetett módon, hogy milyen szakmai tevékenységet végezzenek. Az ideális atipikus SZTR körülményeit az határozza meg elsősorban, hogy állami, központi támogatás nélkül, magánalapítványi pénzeszközökből gazdálkodik, aminek köszönhetően könnyebben őrizheti meg szakmai, politikai függetlenségét. 7 Az alku központi eleme a fizetgetnek, dolgozgatunk működési mechanizmus: a támogatók tisztában vannak azzal, hogy a rendelkezésre bocsátott források mire elegendőek, a szolgáltatók pedig tisztában vannak azzal, hogy a rendelkezésre bocsátott kevés forrásra szinte biztosan számíthatnak jövőre is. Mindeközben mindkét fél úgy tesz (és azt is kommunikálja!), mintha a civilszervezeteket széles körben elérő szolgáltatási paletta minden eleme megfelelően működne. Voltaképpen a jelenleg vizsgált SZTR-struktúrában sem a támogatónak, sem a támogatottnak nem érdeke, hogy felrúgja ezt az alkut. 11

12 A klasszikus civilszervezetek által működtetett SZTR-ek 8 mellett már a kezdetektől fogva megjelentek a kvázi félállami SZTR-ek 9 is (mindeközben szó sem esett arról a lehetőségről, hogy piaci szereplőket vagy piaci mechanizmusok mentén megvásárolt szolgáltatásokat vonjanak be a szakmai támogató rendszerek működtetésébe). Voltaképpen ugyanazok a Támogatók állították fel, és közvetve vagy közvetlenül ugyanazok finanszírozták mindkét rendszert (a klasszikust és a félállamit ), előre kódolva ezáltal a szolgáltatók és szolgáltatásaik közötti párhuzamosságot, átfedéseket, az azonos tevékenységek duplikált finanszírozását. A két típus közötti markáns eltérés csak a finanszírozás tekintetében figyelhető meg: a félállami SZTR-ek legalább tízszer akkora forrásokból gazdálkodnak, mint a klasszikus civil SZTR-ek. Az ellátott feladatok mennyiségi és minőségi mutatóinak tekintetében az eltérés már korántsem ilyen erőteljes. Ez azonban elsősorban ahhoz vezethet, hogy a tartósan alulfinanszírozott szolgáltatások, valamint az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fenntartásának (esetenként az infrastruktúra hiányának) nehézségei miatt a szolgáltatói hatékonyság jelentős mértékben csökkenhet a klasszikus szolgáltató civilszervezetek oldalán 10. Az SZTR-ek központilag finanszírozott, kvázi normatív támogatási rendszerében nincsen olyan tényező, amely a szolgáltatót arra motiválná, hogy újszerű, hatékony, megbízható, minőségi, egyszóval versenyképes legyen, így a szolgáltatások minősége esetleges, ráadásul sok esetben csak a legelemibb szolgáltatások elvégzésére sarkallják a szereplőket a külső kényszerítő erők (vagyis a Támogatók által támasztott megrendelői feltételek és körülmények). Elsősorban a szolgáltatók közötti versenyhelyzet pontosabban az ügyfelek megnyerése érdekében folytatott versengés teljes hiánya az, ami miatt a szolgáltatók nincsenek rákényszerítve a minőségi szolgáltatások nyújtására. Nem standardizálják szolgáltatásaikat, nem rögzítenek szakmai protokollokat, nem végeznek költségelemzéseket, nem alakítanak ki visszacsatolási mechanizmusokat, nem vizsgálják szakmai tevékenységük hatékonyságát, nem határozzák meg szolgáltatásaik árát, nem dolgoznak ki minőségirányítási elveket és garancia-elemeket, tehát semmi olyat nem tesznek, amely tényezők mindegyike nélkülözhetetlen eleme egy nyílt szolgáltatói piacon való fennmaradásnak és fejlődésnek. A paternalista támogató rendszerek intézményének hatása mára teljes mértékben kitapintható: az SZTR-ek többsége kinyilatkoztatta a kutatás során, hogy az államtól várja el a folyamatos 8 CISZOK, EU-Háló Partnerség Program, HEFOP-Gordiusz, Civil Mentor Program, ProHáló, Regionális Szociális Forrásközpontok. 9 Országos Esélyegyenlőségi Hálózat, Mobilitás Országis Ifjúsági Szolgálat, NFT Házhoz jön, OFA-ROP hálózat. 10 Azt persze nem lehet tudni (kutatásunk pedig nem a feltételezések terepén zajlik), hogy ebben tudatosan szerepet játszik a támogatói szándék, vagy sem. 12

13 finanszírozást, saját vállalkozói bevételeiből 11 nem kívánja kiegészíteni szakmai tevékenységét, valamint nem kíván kilépni a nyílt piacra 12. Az SZTR-ek számára a Támogatók előre kijelölték a célcsoportot, előre meghatározták a tevékenységek körét, rögzítették a rendelkezésre álló források mértékét is 13, jelentősen leszűkítve ezzel azt a szabad mozgásteret, amiben a vállalkozói attitűd kialakulhatna és meghonosodhatna. A rendszer nem tartalmaz olyan motivációs elemet, amely arra ösztönözné a szolgáltatót, hogy tevékenységének minőségi mutatóin javítson (a számára biztosított pályázati forrásokat amennyiben már egyszer hozzájutott így is, úgy is megkapja). Mivel a szolgáltatók esélyt sem látnak arra, hogy formálják a közel évtizedes hagyomány által kiforrott rendszert (az SZTR-ek között mindezidáig nem intézményesült semmilyen szakmai együttműködés 14 ), a belső elemeket deformálják a szereplők: ki-ki a saját lehetőségei, tudása és képességei szerint. Amennyiben magukból a szolgáltatókból hiányzik az a vállalkozói attitűd, amely a forrásfelvevő képességek javítását és a források hatékony felhasználását is magában foglalja (végső soron a pénzügyi és szakmai fenntarthatóságról van szó!), akkor hogyan várható el a támogatásra szoruló szervezetektől mindez. A szolgáltatásokat igénybevevő szervezetek esetén több olyan általunk fontosnak vélt tényezőt emelünk ki, amely komoly befolyással bír a vizsgált SZTR-ek szakmai tevékenységére. A szolgáltatások kialakításánál és bevezetésénél az esetek túlnyomó többségében 15 nem kérdezték meg a szolgáltatásokkal megcélzott szervezeteket arról, milyen szükségleteik, illetve igényeik merülnek fel mindennapi munkájuk során. Maguk a megrendelők jelölték ki a vélt szükségleteket és az igényeket. A párhuzamos tervezés egészen odá- 11 Mindazonáltal azt is meg kell jegyeznünk, hogy a hazai társadalmi, gazdasági, jogszabályi környezet egyáltalán nem ösztönzi, sok esetben még gátolja is a nonprofit vállalkozói szemlélet kialakulását, illetve a vállalkozói bevételeket megcélzó civilszervezeteket. Azt is le kell szögeznünk ugyanakkor, hogy a vállalkozói bevételek megszerzésére irányuló tevékenysége csak az OFA Kht-nak volt a 11 SZTR közül (természetesen itt a szakmai támogatásokat igénybevevő szervezetek vásárlóképes keresletének meglétéről, illetve annak hiányáról is meg kell emlékeznünk). 12 A védett piaci helyzet is a korábban tárgyalt implicit alku része. 13 Ez majdnem olyan abszurd helyzet, mintha egy pályakezdő fodrásznak, aki vállalkozásra adja a fejét, előre meghatároznák a vállalkozás beindítását támogató szülők azt, hol nyisson üzletet, kiket és hogyan nyírjon meg, mennyi frizurát készítsen el egy évben, és azt is közölnék előre vele, hogy az üzletének kialakítására, valamint annak működtetésére mennyi pénzt fog kapni. 14 Annak ellenére nem, hogy az SZTR-ek szinte mindegyikénél a felvállalt feladatok közé tartozik a szakmai kapcsolatok építése, a szakmai hálózatok közötti együttműködés erősítése. Mindazonáltal helyi kezdeményezések már vannak: az Észak-alföldi régióban működő SZTR-ek szakmai együttműködésbe kezdtek, ennek eredményeképpen már vannak apróbb előrelépések is ezen a területen (Lépésről - Lépésre EGYÜTT - workshop az Észak-Alföldi Régióban: ) 15 Az OFA-ROP hálózat működését egy szükségletfeltárás előzte meg. A foglalkoztatási célú civil szervezetek vizsgálata Szükséglet és igényfeltárás az OFA-ROP kialakításához (Debrecen, augusztus) elnevezésű kutatást a Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége és a Revita Alapítvány végezte (a kutatás teljes anyaga elérhető a hálózat honlapján: 13

14 ig vezetett, hogy mára szinte minden szakmai támogató rendszer ugyanazt a szolgáltatási csomagot kínálja, majdhogynem ugyanazon szervezeteknek 16. A klasszikus paletta leggyakoribb szolgáltatói elemei ismétlődnek, és egyre kevéssé lehet közöttük különbséget tenni. A kutatásba bevont 500 válaszadó szervezet 17 30%-a (!) nem ismert egyetlen egy SZTR-t sem a felsorolt listából (a Mely szervezeteket, intézményeket tartja szakmai támogató rendszereknek? nyitott módon feltett kérdésre adott válaszok még riasztóbbak 18 ), így működésüket, funkciójukat és az általuk nyújtott szolgáltatásokat egyáltalán nem ismerik, nem tudják kiválasztani a számukra megfelelő szolgáltatást nyújtó SZTR-eket. Ennél is meglepőbb az a kutatási adat, hogy a megkérdezett szervezetek 50,2%-a egyetlen SZTR szolgáltatását sem vette igénybe! A megkérdezett szervezetek 20,2%-a tehát annak ellenére nem vett igénybe 2006 során egyetlen szolgáltatást sem, hogy legalább egy SZTR-t ismert a 11 közül. Egy olyan rendszerben, ahol a rendelkezésre álló szolgáltatások mindegyike térítésmentes, ennek ellenére meglehetősen kevesen, és kevés alkalommal veszik igénybe 19, további szakmai kérdéseket vet fel, amelyek megválaszolására jelen tanulmány keretei között nincs lehetőségünk. Ugyancsak meghatározó tényező az is, hogy az SZTR-ek folyamatos működésük során nem törekedtek arra, hogy a meglévő szolgáltatásaik fejlesztésébe, folyamatos formálásába, valamint új szolgáltatásaik kialakításába bevonják az érintett szervezeti célcsoport tagjait (persze az is kérdéses, hogy volt-e ilyen irányú fejlesztői tevékenysége az érintett SZTR-eknek). Megállapításaink szerint azoktól függ legkevésbé a rendszer, akikért létrejött az egész támogató-mechanizmus: a szolgáltatást igénybevevő fogyasztótól. Mindazonáltal azt is érdekes lenne megvizsgálni a későbbiekben, hogy a kérdésben érintett civilszervezetek mennyire alkalmasak és képesek arra, hogy artikulálják véleményüket a jelenlegi feltételek között. Voltaképpen egy olyan szolgáltatói kapacitás jelent meg a támogató rendszerek piacán, amelyről nem lehetett (és még most sem lehet) pontosan tudni, hogy mennyire 16 A szociális és a foglalkoztatási intézményrendszer központi integrációja kapcsán a célcsoportok közötti halvány határvonalak is teljesen eltűnni látszanak. 17 A szervezetek kiválasztására a rendelkezésre álló adatbázisokból (Civil Szolgáltató Központok, ernyőszervezetek, megyei és helyi elektronikus adatbázisai, NCA, illetve NFT intézkedések nyertes listái) került sor. A több mint db szervezet nevét és elérhetőségét tartalmazó adatbázisban szereplő minden nonprofit szervezetet postai úton, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Revita Alapítvány közös levelével kerestünk meg, ismertetve a kutatás célját és felkérve a címzettet a kutatásban való részvételre. 18 A dobogós helyezettek: a CISZOK és az EU-Háló Partnerség Program végzett az első helyen, válaszadóval, a második helyen az OFA Kht. végzett 19, míg a dobogó képzeletbeli harmadik fokára az OFA-ROP hálózat állhatott fel 9 válaszadóval. Az NFT Házhoz jön végzett az utolsó helyen 3 jelöléssel! 19 A kutatás zárótanulmányának 106. oldalán található 3. táblázat. 14

15 igénylik tőlük a segítséget az érintett civilszervezetek, sőt azt sem, hogy egyáltalán szükség van-e ilyen összetételű és méretű szolgáltatói kapacitásra. 15

16 4. A Szakmai Támogató Rendszerek szervezeti leírása 4.1 Civil Szolgáltató Központ (CISZOK) 20 A civilszervezeteket segítő megyei civil házak ötlete nem új keletű, a CISZOK működésének gyökerei több mint tíz évre nyúlnak vissza 21. A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK) 1996-ban az ország hat nagyvárosában működő, civilszervezeteket segítő, független nonprofit szervezettel együttműködési megállapodást kötött. Ezek a szervezetek a NIOK szakmai és anyagi támogatásával, különféle szolgáltatásokkal segítik a megyéjükben működő civil kezdeményezéseket. Helyi igények szerint változó információkkal, adatbázissal, jogi, pénzügyi, adományszervezési tanácsadással, tréningekkel, szakkönyvtárral, stb. állnak a nonprofit szervezetek rendelkezésére. A RECIPROK Hálózat tagjai 1999-ben 22 már 7 városban várják minőségi szolgáltatásaikkal, friss információkkal a vidéki nonprofit szervezeteket. 23 A szolgáltatási alapkoncepció és a célcsoport azóta sem változott. Az elnevezés, a szolgáltatást nyújtó szervezetek száma és köre a mindenkori központi adminisztráció aktuális viszonyulásához igazodva viszont gyakran módosult ban a Miniszterelnöki Hivatal kezdeményezésére megkezdődött a civil szolgáltató központok hálózattá 24 szervezése. A hálózat munkájának ellenőrzése, fejlesztése azóta folyamatos, emellett független szakértők segítségével évente monitorozzák a programot. A CISZOK-ok 25 által nyújtott szolgáltatások a civil társadalom fejlesztését, a nonprofit szervezetek megerősödését, kapacitásbővítését, abszorpciós képességük növelését, a szektoron belüli és szektorok közötti kapcsolatok fejlesztését célozzák meg. A térítésmentes szakmai tanácsadás (pályázati, jogi, közhasznúsági, pénzügyi, könyvelési, adózási, számítógép-kezelési, egyéb tanácsadás) mellett a CISZOK-ok elsődleges feladata a folyamatos információszolgáltatás biztosítása az adott megyében működő nonprofit szervezetek (elsősorban egyesületek és alapítványok) részére. Az információs szolgáltatásuk gerincét a megyei, kistérségi civil regiszter karbantartása és aktualizálása mellett a megjelenő pályázati kiírások és a hozzájuk kapcsolódó teljes dokumentáció elérése, valamint az országos, regioná- 20 A 19 Civil Szolgáltató Központ közül csak egy szervezeti egység töltött ki adatszolgáltató lapot, a hiányos adatközlés miatt csak a nyilvános felületeken is hozzáférhető anyagokból tudunk információhoz jutni, ezek alapján tudjuk a vizsgált SZTR-t röviden bemutatni. 21 A Civil Szolgáltató Központok szakmai tevékenységéről 2005-ben az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Civil Kapcsolatok Főosztályának támogatásával kiadvány készült: 22 A mindenkori kormányzat 1999 óta rendszeres támogatásban részesítette a megyei civil házakat. 23 Forrás: 24 Azt, hogy a hálózattá nyilvánítás, mennyire kovácsolta valódi hálózattá az autonóm Civil Szolgáltató Központok szervezeteit, mai napig vita tárgyát képezheti. 25 CISZOK elérhetőségek: 16

17 lis szakértői, előadói lista közzététele képezi. A pályázatkészítési módszerek, pénzszerzési technikák, valamint az együttműködést elősegítő tréningek, pályázati információs napok mellett évente több alkalommal a nonprofit szektort érintő képzéssorozatot bonyolítanak le minden megyében. A CISZOK-ok önálló honlapokat tartanak fenn, rendszeresen jelentetnek meg elektronikus és nyomtatott hírleveleket, ezen felül civil dokumentációtárat és szakkönyvtárat működtetnek. A leghatározottabb szakmai együttműködés a nonprofit szervezetek által működtetett SZTR-ek és a központi döntéshozók, közreműködő szervezetek között a CISZOK esetében figyelhető meg. A minisztériumi pályázatok kapcsán folyamatos, intranetes hálózaton keresztül küldött információ-szolgáltatás keretén belül 26 adatközlési feladatot is vállalt a CISZOK a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil Kapcsolatok Főosztálya felé. Az ESZA Kht márciusában szerződést kötött 27 a Civil Szolgáltató Központokkal a Nemzeti Civil Alapprogram pályázataihoz kapcsolódó szakmai tanácsadás terén: ezentúl minden civilszervezet CISZOK-os segítséget igényelhet térítésmentesen, amennyiben kérdése van az aktuális NCA kiírásokkal kapcsolatban. A megnövekedett szolgáltatói feladatok, az egyre inkább leterhelt infrastruktúra, a költségesebb működés a pénzügyi támogatás növekedését is feltételezné. Ennek ellenére a CISZOK-ok részére biztosított források az elmúlt években nem emelkedtek, ami jelentősen megnehezíti vagy teljesen ellehetetleníti a szakszerű működésüket. A civil szakmai szolgáltatók számára nyújtott pénzforrások apály-jellege a legfontosabb eddig nem említett inkubátor jelleget öltő szolgáltatást, a fizikai tér és az ehhez kapcsolódó eszközök biztosítását sújtja. A Civil Szolgáltató Központok a kezdetektől fogva törekedtek arra, hogy megfelelő helyet (megfelelő eszközökkel) biztosítsanak a betérő civilszervezetek számára. Elsősorban a forráshiányos szervezeteket célozzák meg ezzel a szolgáltatási csomagjukkal: internetes hozzáférés mellett térítésmentes eszközhasználatot is biztosítanak, termeket bocsátanak rendelkezésre képzések, tréningek megrendezéséhez. Miközben a klasszikus civilszervezetek száma folyamatosan nőtt az elmúlt években, addig az általuk felhasznált források meg sem közelítették ezt a növekedést 28, így az említett inkubátor funkciót betöltő szolgáltatásokra, illetve szolgáltatókra is megnövekedett az igény. 26 A CISZOK a szolgáltatások működtetése során szerzett tapasztalatok, az ellátott terület civil szektorára vonatkozó nyilvános információk, valamint a kiépített adatbázisok átadását vállalta. 27 Forrás: 28 A KSH nemrégiben elkészült kimutatása szerint az 57 ezer nonprofit szervezet 2005-ben közel 855 milliárd forinttal gazdálkodott. Az ezredfordulóhoz képest 73 százalékkal nőttek a bevételek. A civil társadalom ennek ellenére mégsem fejlődött. A "klasszikus civilszervezetek" - ide tartoznak az egyesületek és a magánalapítványok - ugyanis kevesebb pénzt kapnak, mint a közhasznú társaságok és a közalapítványok. Ezek minisztériumokhoz, 17

18 A civil szektor kapacitásbővítése folyamatosan napirenden van, de mindeddig nem történt jelentős előrelépés ezen a területen, az akut problémát pedig a megyei civil házak megerősítése nélkül nem lehet kezelni. Természetesen ez is csak ideiglenes megoldásként szolgálhat, hiszen 19 szolgáltató ház nem képes a kistérségi, kistelepülési igényeket kielégíteni 29. Mindazonáltal a Civil Szolgáltató Központok megerősítése a szakmai támogató rendszerek egész sok esetben ad hoc módon szerveződött, átfogó minőségbiztosítási sztenderdek nélküli struktúráját is érinti, ami nem csak a pénzügyi keretek újragondolását, hanem a szakmai feladatok újraszervezését, a félállami és a klasszikus civilszervezetek közötti szereposztást egyaránt érinti. Honlap: Civil Szolgáltató Központok (CISZOK) NIOK Alapítvány Web: Megjelenés A Civil Szolgáltató Központok (CISZOK) mindegyike rendelkezik saját oldallal, ezek az oldalak több helyről, az előzetes pontos elérési útvonal ismerete nélkül is kevés keresés után, könnyen elérhetőek. Amennyiben azonban a ciszok.hu domain-en keresi a látogató az oldalt/oldlakat, nem jár sikerrel, ugyanis az It works! (Működik!) feliraton kívül semmi sem olvasható a találati oldalon. A ciszok.hu domain név vita aktuális eredménye ez: egy szakmai grémium az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tanácsadó Testülete állásfoglalása szerint 30 a ciszok.hu domain név az Európa Ház Egyesület civil szervezet számára delegálható. A CISZOK oldalak mindegyikét nem vizsgáljuk, a tanulmány terjedelmére hivatkozva Szakmai Támogató Rendszerekként egy kiválasztott honlap leírására vállalkozunk. A kiválasztásnál igyekeztünk olyan oldalt szemügyre venni, amely minden bizonnyal alkalmas az adott CISZOK munkájának internetes megjelenítésére. Több ilyen oldal található a CISZOK honlapok között (a honlapok listája elérhető egy 2005-ben készített tanulmányban: valamint a NIOK Alapítvány oldaláról közvetlenül is: persze ezek között is akadnak igen gyenge kivitelű oldalak: mindennek szubjektív megítélését azonban az olvasóra bízzuk. hivatalos intézményekhez, önkormányzatokhoz kötődő "félállami" szerveződések. Jól látszik, hogy az egyenlőtlenségek továbbra is igen nagyok a nonprofit szektorban: a hagyományos civil szervezetek jó része ma is a fennmaradásért küzd. Forrás: 29 A végső megoldás irányába mutató jelek már megfigyelhetőek az Észak-alföldi régióban: a jelenlegi stratégiai dokumentumokban szerepel az ingatlanvásárlás és felújítás lehetősége civilszervezetek számára. 30 Részletek: 18

19 A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány főoldalán (www.niok.hu) közzétett hat oldal közül a a hivatalos CISZOK honlap (az már csak a helyzet bonyolultságát fokozza, hogy a konkrét CISZOK-os információk a oldalon kaptak helyet, az viszont már csak apró érdekesség, hogy a NIOK legnagyobb, leglátogatottabb, legismertebb honlapjáról (www.nonprofit.hu) nincsen közvetlen elérési útvonal a szervezet által fenntartott CISZOK oldalra). A kitépett kék spirálfüzet lapjára emlékeztető oldal a visszafogott szubpuritán megjelenésével a profizmus, az átgondoltság és a naprakészség benyomását kelti. A könnyen átlátható oldal minden bizonnyal nem az első nekifutásai közzé tartozik a honlap készítőjének. A főszerepben az információ elve mindenképpen praktikus, ugyanakkor kicsit rideg is. A sűrű szövésű oldal nagy mennyiségű információ jelenlétére utal, első látásra nincsen olyan információ, amely a Pest megyei és budapesti civil szervezetek részére néhány kattintással ne lehetne elérhető az oldalról. Információ Az oldal jobb felső sarkából könnyen elérhetőek a szolgáltatóról és szolgáltatásairól szóló információk. A körültekintő (a szolgáltató iroda akadálymentesített megközelítést egy 70 cm széles lift segíti), bemutatkozó anyag rövid, átfogó és informatív, ezen felül egy 2003-as felmérés teljes anyaga is színesíti (azzal a szándékkal készült a felmérés, hogy a Regionális Civil Szolgáltató Központtal kapcsolatos elvárásokat és igényeket feltérképezzék a budapesti és Pest megyei nonprofit szervezetek körében). Kis kellemetlenséget okoz azonban a honlap látogatóinak az, hogy a megnyitott aloldalról (http://www.niok.hu/civilszolg.htm) ami mellesleg a Firefox Mozilla böngészővel csúnyán szétcsúszik nem lehet visszatérni a kiindulópontra. Az oldal frissítésére vonatkozó adatok a hírek tovább gombjára kattintva rendelkezésre állnak, amiből kiderül, hogy hetente kerülnek fel információk (a fontosabb hírforrásokat naponta figyelik!). Azt azonban mára hírek nyitólapján megtudhatjuk, hogy milyen információs forrásokból olvashatnak a látogatók. A főoldalon látható törzsinformációkat két csoportra bontották: hírekre és eseményekre. Emellett azonban pályázati kiírásokról, hirdetésekről és felhívásokról ( ami nem hír, de összekapcsol minket ), valamint képzésekről tudhat meg többet az olvasó, ha az oldalsó főmenü valamelyikére kattint. A menüpontok alatt rövid leírás található, ami a tájékozódást és eligazodást segíti (honlaptérkép és külön keresési lehetőség 19

20 hiányában is könnyen tájékozódhat az információk között a szörföző, de ilyen mennyiségű anyag esetén már mindenképpen elfér egy intelligens kereső az oldalon). A honlap látogatottságát az oldal szerkesztői nem mérik, így nem tudni mennyien és mikor látogatják a Ami abból a szempontból mindenféleképpen sajnálatos, hogy ennek hiányában nem tudhatja meg a kíváncsi olvasó, mennyien látogatnak egy professzionális, regionális nonprofit portált. Szolgáltatások A honlap több online szolgáltatással rendelkezik, ezek mindegyike átgondolt, kiforrott, könynyen kezelhető. Amennyiben valaki ilyen szolgáltatások beindítását tervezi saját honlapján, mindenképpen látogasson el az oldalra, hasznos ötletekkel, apró figyelmességekkel lehet gazdagabb. A látogatót a bőség zavara fogadja: híreket, eseményeket küldhet a szerkesztőknek, szervezeti adatbázisba kerülhet, levelezőlistára iratkozhat fel vagy hozhat létre ilyet, hírlevélre jelentkezhet, tanulmányokat tölthet le és fontos tudnivalókhoz (jogi, adózási útmutatók, törvények, iratminták, GYIK) férhet hozzá, linkek között keresgélhet mindezt bonyolult regisztrációs maceratúrák nélkül. A teljesség kedvéért azt meg kell jegyeznünk azonban, hogy az információk és szolgáltatások jó része ahttp://www.nonprofit.hu/ országos portálra vezeti el a látogatót, ami nem CISZOK-os forrásokból állítja elő ezt a mennyiséget és minőséget (ez természetesen nem von le semmit ezen szolgáltatások hasznavehetőségéből sőt!). Ahogyan a menüsorban található bejegyzéseket úgy a szolgáltatásokat is súgó segíti, így használatuk és hasznuk könnyen megérthető. A szervezeti adatbázisnál tapasztalható némi zavar: az oldalon található szervezeti adatbázisban információkhoz jutunk a szolgáltatás értelmét illetően, de az ott szereplő időpont amely egy pestmegyei adatbázis kiadványának létrehozását célozza meg már jó ideje lejárt (2004. augusztus). Csak az eseménynaptárnál maradt le a segítséget nyújtó információ, amit a teljesség kedvéért pótolni kellene. A szolgáltatás használata itt is egyértelmű, de nem tudjuk mennyi idő elteltével jelenik meg az általunk küldött esemény, illetve mi történhetett akkor, ha egyáltalán nem látjuk az általunk beküldött információt. Ennél a szolgáltatásnál áttekinthetőbb és kezelhetőbb lenne az információ, ha egy virtuális naptárban tennék közre a rögzített eseményeket. A NIOK két típusú hírlevéllel jelenik meg. A hagyományos kéthetente megjelenő levelet több mint 6500 felhasználóhoz juttatják el (ez minden bizonnyal a régóta kiharcolt és megtartott magyar nonprofit csúcs hírlevelek tekintetében!), itt a szerkesztői szubjektivitás szűri meg a giga mennyiségű információt, terjedelmi korlátokra hivatkozva. A felhasználóba- 20

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN A civil szféra érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenységének vizsgálata belső és külső kapcsolatrendszerük tükrében A civil szféra

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése Kutatási beszámoló Szerkesztette: Németh Szilvia Budapest, 2008. szeptember 2009. február 1 A tanulmány a Roma Education Fund megrendelésére

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról M AG YA R O R S Z ÁG O N 2012-ben DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi

Részletesebben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3. fejezet 3. SZERVEZETI MŰKÖDÉS, TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA... 67 3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3.1 Bevezető: a DPR működését meghatározó alapvető

Részletesebben

PÉNZÜGYI KULTÚRA A CIVIL SZEKTORBAN

PÉNZÜGYI KULTÚRA A CIVIL SZEKTORBAN CivilSzle_2011_1-2 5/20/11 6:01 AM Page 69 PÉNZÜGYI KULTÚRA A CIVIL SZEKTORBAN Demeter Endre, Nagy Ádám, Székely Levente Fogalmi keret Mielőtt fejest ugranánk a civilek pénzügyi helyzetének feltárásába,

Részletesebben

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés Fejes József Balázs Mire jó a tanoda?* Az ezredfordulót követően számos tanoda kezdte meg működését hazánkban a hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése érdekében. A főként

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

Kapcsolatok jellemzői jellemző. folytatott kutatás a szociális és gyermekvédelmi célú civilnonproþt

Kapcsolatok jellemzői jellemző. folytatott kutatás a szociális és gyermekvédelmi célú civilnonproþt MAGYAR VALÓSÁG Kóbor Krisztina Kapcsolatok jellemzői jellemző kapcsolatok két régi szociális és gyermekvédelmi célú civil/nonproþt szervezetei között A tanulmány egy nagyobb lélegzetvételű kutatás eredményei

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben