folyamatokat is. Annak az idõszaknak, amelyre vonatkozóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "folyamatokat is. Annak az idõszaknak, amelyre vonatkozóan"

Átírás

1 GÉPIPAR TECHNIKA Statisztikai folyamatszabályozó rendszerek Információ- és adatkezelés A statisztikai folyamatszabályozó (SPC) rendszerek mûködésének alapja a gyártott termékek vizsgálatakor keletkezõ adatok gyûjtése, rendszerezése és feldolgozása. Valójában az SPC rendszer összes közvetlenül vagy közvetve érintett - szereplõje ugyanazokkal az adatokkal találkozik, a különbség az adatok feldolgozásának módjában és mélységében, azaz a közvetíteni kívánt információban van. Lényeges annak definiálása, hogy melyek azok az információk, amelyek szükségesek lehetnek az egyes felhasználói szintek számára. Ezeknek a meghatározott információknak bármely idõpontban, bármely tetszõleges idõszakra vonatkozóan elérhetõknek és megjeleníthetõknek kell lenniük. A megfelelõ adatok elõkeresése, az egyes számítások és kiértékelések elvégzése, a jelentések összeállítása, az eredmények grafikus megjelenítése korszerû szoftverek alkalmazása nélkül szinte lehetetlen feladat. Az adatok visszakereshetõségének biztosításához egy megfelelõen felépített adatbázisra van szükség, amely a gyûjtött adatok relációs tárolását teszi lehetõvé. Ehhez az adatbázisnak pontosan le kell írnia az adott gyártó- és gyártmánykörnyezetet, valamint a gyártási folyamatokat is. Annak az idõszaknak, amelyre vonatkozóan a felhasználó a kiértékeléseket és jelentéseket elkészítheti, idõben beállítható hosszúságúnak és elhelyezkedésûnek kell lennie, de alapvetõen fontos, hogy lehetõséget adjunk standard idõszakok például utolsó év, negyedév, hónap, hét kiválasztására is. A közvetlenül a gyártásban dolgozó munkatársak (operátorok) feladata az adatbevitelen túl a folyamat közvetlen felügyelete, illetve szükség esetén a beavatkozások elvégzése. Ezt a felügyeletet az operátor a szabályozókártyák folyamatos figyelésével tudja ellátni. Ebben a feladatában a program által kiértékelt szabályozókártyák automatikus megjelenítésével támogathatjuk, azon feltüntetve a fontosabb adatokat - mint például a folyamatképességi indexeket -, megjelölve az elõforduló szabályozatlanságokat, beavatkozásra okot adó eseteket. Az operátornak a feladata elvégzéséhez más kimeneti információra nincs szüksége, így felesleges õt további kiértékelési eredményekkel terhelni. Ha az információáramlást másik irányból vizsgáljuk, egyértelmû, hogy egy SPC rendszerben az automatikus adatátvitel kivételével az operátor az egyetlen személy, aki a feldolgozandó adatokat beviheti és rögzítheti, tehát ezen a szinten kell biztosítani az összes szükséges adat begyûjtését. Ezek lehetnek a vizsgálati mérési és minõsítési eredményeken túl az egyes minták különbözõ szempontok szerinti elkülöníthetõségét segítõ adatok, például a gyártási tételazonosító, vagy legalább ilyen fontos az elvégzett beavatkozások rögzítése. A gyûjtött adatok utólagos kiértékelése már egy magasabb szintû szakember feladata. A munkájának két célja van: meggyõzõdni a folyamatok megfelelõségérõl, ellenõrizni, hogy az operátor az elõírtak szerint végzi-e a munkáját, elvégzett-e minden szükséges beavatkozást, valamint különbözõ szempontok szerinti kiértékeléseket készítve szakértõ szemmel megvizsgálni, hogy milyen módon lehet a folyamatokat javítani. Ezek közül az operátor felügyeletét megfelelõ információtechnológiai eszközök alkalmazásával automatikussá tehetjük. Amikor egy folyamatban szabályozatlanság bekövetkezése esetén nem történik beavatkozás helyesbítés, így a szabályozatlanság tartóssá válik, akkor errõl valamilyen úton, például ben értesíthetünk egy illetékes, az adott gyártási területért felelõs szakembert. A mérnöki szintû elemzések vonatkozhatnak többek között a folyamat eloszlás típusára, képességére és szabályozottságára, az elõforduló szabályozatlanságokra, az elvégzett beavatkozásokra és e két utóbbi gyakoriságára. Lehetõséget kell biztosítani a hozzáértõ szakemberek számára a beállítások széleskörû módosítására, de ahol csak lehetséges a felhasználót alapértelmezett beállításokkal célszerû támogatni. 2006/

2 TECHNIKA GÉPIPAR A következõ jelentési szint azoknak szól, akik felé el kell számolnunk a gyártófolyamataink, ezáltal a gyártott termékeink megfelelõségérõl. Ebbe a körbe tartoznak a cégen belül a felsõbb szintû vezetõk, de természetesen a termékeink vevõi is. Ezen a szinten rövid, csak a lényeges információkat kiemelõ jelentésekre van szükség. A gyorsabb áttekintést elõsegítendõ célszerû az egyes eredményeket azok megfelelõsége szerint, jól látható módon megjelölni. Kedvezõ, ha az egyes jelentések azokat a mutatókat tartalmazzák, amelyeket az adott cég vezetése, illetve vevõköre elvár és értelmezni tud, ilyenek például a folyamatképességi Cp és Cpk indexek. Egyre inkább elterjed a Six Sigma módszer alkalmazása, amelyben a hagyományos folyamatképességi indexek helyett ppm és Z értékek segítségével fejezik ki a folyamat képességét és szabályozottságát. A fentiektõl valamelyest elkülönülnek az olyan eseti dokumentumok, mint a gép-, illetve folyamatképesség vizsgálati lapok, vagy egy adott tétel kiszállításakor nyomtatandó terméktanúsítvány. Látható, hogy egy SPC rendszerben milyen fontos és sokrétû feladat az adatok összegyûjtése, feldolgozása és a kiértékelési eredmények megjelenítése. Ehhez nyújt megfelelõ segítséget a 2006-ban Magyar Termék Nagydíjat nyert HNS SPC program. A program lehetõvé teszi a bonyolult matematikai statisztikai módszerek egyszerû gyakorlati alkalmazását. Segítségével komplex mérõ, adatgyûjtõ, elemzõ és kiértékelõ folyamatszabályozó rendszer építhetõ ki. Minden eshetõségre készen Állandó áramellátás SZÜNETMENTES ÁRAMELLÁTÁS: A RITTAL AZ IT FOLYAMATOS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁT INNO- VATÍV UPS-TECHNOLÓGIÁVAL BIZTOSÍTJA A legtöbb esetben az érzékeny IT-alkalmazásoknak tartósan üzemelniük kell. Egy hosszabb ideig tartó áramkimaradás különösen nagy veszteségeket okozhat. Az áramellátás meghibásodás elleni védelme az IT-rendszer biztonságának alapvetõ eleme. Hogyan biztosíthatom minden esetben a rendszereim által igényelt teljesítményt? így hangzik a központi kérdés. Az alábbiakban olyan lehetõségeket mutatunk be, melyek használatával biztonságos és szünetmentes üzemeltetés garantálható a számítóközpontban. A modern technológiák, így például az UPS-rendszerek biztosítják ehhez a lehetõ legnagyobb rendelkezésre állást. MODULOS UPS: HATÉKONY ÉS KÖLTSÉGKÍMÉLÕ A rendszerösszeomlások 47%-a nem a tartós áramkimaradásra vezethetõ vissza, hanem a másodperc tizedrészének nagyságrendjébe tartozó feszültségingadozásokra. Az ilyen jellegû károk ellen megbízható védelmet nyújtanak az IEC VFI (feszültségés frekvenciafüggetlen) osztályba sorolt berendezések. Ezzel a technikával, amelyet tisztán online technikának is neveznek, kiszûrhetõk a fõleg a hálózatban keletkezõ üzemzavarok: védelmet biztosít a feszültségcsúcsok, a villámok hatásai, a frekvenciaingadozások, a feszültséglöketek és torzulások, valamint a felharmonikusok ellen is. Online üzemben egy egyenirányító, amely a telepet is tölti, egyenfeszültséget hoz létre a hálózati áramból. A mögéje kapcsolt váltóirányító (inverter) a hálózattól teljesen független, tökéletesen csatolásmentesített szinuszos váltakozó feszültséget állít elõ, amellyel a számítóközpont szünetmentes tápegység használatával mûködtethetõ. Az áramellá- HNS Mûszaki Fejlesztõ Kft. Web: Tel: (96) /11-12

3 " GÉPIPAR TECHNIKA tás gyakorlatilag szünetmentes, mivel az elektronikus mellékág révén az átkapcsolási idõ lecsökken a milliszekundum tartományába. AZ ÁRAMELLÁTÁS A KARBANTAR- TÁSI MUNKÁLATOK ALATT IS ZA- VARTALAN Ha a számítóközpontban el szeretné kerülni az összes hibahelyet ( single point of failure ), decentralizált párhuzamos architektúrát (DPA) kell kiépítenie az UPS-technika számára. A modulok saját kezelõpanellel, valamint saját CPU-val, tápmodullal, akkumulátorral és áthidalási funkcióval rendelkeznek. Ez a komplett kialakítás elsõsorban karbantartásbarát plug & play felállítást tesz lehetõvé, mivel a modulok cseréjéhez sehol sem kell beleavatkozni a teljes UPS-hálózat mûködésmódjába. A Rittal energiaelosztó modulja (PSM) biztonságos, háromfázisú betáplálást tesz lehetõvé a rackben, és felügyelt redundáns áramellátásról is gondoskodik. Az úgynevezett energiaelosztó rackben (PDR) az így biztosított áramelosztásnak és a max. 250 A-es fölérendelt leosztásnak köszönhetõen olyan átfogó áramellátási elv áll rendelkezésre, amelyben az összes komponens összeillik. A késõbbiekben a szokásos karbantartást és bõvítést a saját személyzet hajthatja végre, mivel a modulok a VDE és az EN szabvány szerint érintésvédelemmel vannak ellátva. Egyébként az UPS-rendszerekre is érvényes, hogy a modulos megoldások méretezhetõk és egyszerûen karbantarthatók. Ezeknek a rendszereknek a használatával megtakaríthatók a beruházási és a folyó üzemeltetési költségek, és ezáltal csökkenthetõ a fenntartási összköltség (TCO). Ezt a kérdést érdemes közelebbrõl is megvizsgálni! A szükséges redundancia a különbözõ modulos rendszereknél jóval többe kerülhet. A mindenkori igények rugalmas kielégítése érdekében célszerû a javasolt megoldásokat olyan szempontból megvizsgálni, hogy mekkora ráfordítással biztosítják a cél elérését. Példa: 110 kva teljes csatlakoztatási teljesítményre van szükség. A szokásos UPS-berendezések egyszerûen megkétszerezik a szükségletet: Ilyenkor két, egyenként 120 kva-es UPS-blokkból tevõdnek össze. Ezáltal is teljesül az n+1 formula, a felületét tekintve, vagyis az összteljesítmény a 240 kva révén több mint a kétszerese a ténylegesen biztosítandó teljesítménynek. Ez azonban kialakítható egy harmadával kevesebb költségráfordítást igénylõ megoldással is: Ha visszaáll egyenként 40 kva teljesítményû UPS-modulok használatára, ahogyan azt a Rittal javasolja, akkor a szükséges feladat teljesítéséhez négy ilyen modul is elegendõ. Három modul biztosítja a szükséges 120 kva-t, a negyedik pedig tartalékként szolgál, és kritikus helyzetben lép mûködésbe. Ezzel a megoldással csak 160 kva-es UPS-teljesítmény szükséges. " Megrendelõ Horváth István, a Dunaferr Dunai Vasmû Rt. volt elnökvezérigazgatója idézi fel a gyáróriás élén eltöltött éveit, az üzem fejlesztésének állomásait, majd felmentésének történetét. Megrendelem az Idõkerék Horváth István visszaemlékezései címû könyvet áron, mely összeget postai utánvéttel számla ellenében egyenlítem ki Kérjük borítékba helyezve a Technika Alapítvány, 1027 Fõ u. 68. címre elküldeni vagy faxon feladni a es számon Megrendelõ Megrendelem a Technika Mûszaki Szemle havilapot...példányban a 2007-es évre. Éves elõfizetõi díj 8000 Ft+áfa, melyet számla ellenében 10 munkanapon belül kiegyenlítem/kiegyenlítjük. E megrendelõ lap visszaküldésével a kiadóhoz vállalom/vállaljuk a fizetési kötelezettséget. Egyéni megrendelés esetén: Megrendelõ neve:... Postázási címe:... Vállalkozás esetén: Megrendelõ neve.:... Postázási címe:... Számlázási címe:... Bankszámlaszám:... Adószám: Kapcsolattartó neve:... Kérjük borítékba helyezve a Technika Alapítvány, 1027 Fõ u. 68. címre elküldeni vagy faxon feladni a es számon 2006/

4 TECHNIKA GÉPIPAR Negyedszázad a gépalkatrész-gyártásban A Borsodi-csapat Huszonöt éves a Borsodi Mûhely, amelynek neve nem csak Gyõrben, de az országban is ma már összefonódott az egyedi gépalkatrész-gyártással és mérõeszközgyártással, s ezen keresztül mint beszállítónak, a legfejlettebb technikát igénylõ híres nagyüzemekével. ütés- és mérettûréssel, és rengeteg fajta szövõgépalkatrész, ezekhez még több gép beszerzése vezette tovább a vállalkozást a rendszerváltásig. Ekkor ütött be a baj: a textilágazatra rászakadt az ázsiai termékdömping, a textilgyárak bezártak, a Borsodi Mûhely megrendelés nélkül maradt, új úton kellett továbbhaladnia. A választás ekkor esett az egyedi gépalkatrészgyártásra és a mérõeszközgyártásra, ami olyan nagy felkészültséget és precizitást igényelt, ami jellemzõ volt a Borsodi Mûhelyre. Megjelentek náluk a CNC-vezérlésû szerszámgépek, amelyeket már az irodából lehetett programozni, új vezetési, szervezési módszereket vezettek be, új, minõségirányítást alkal- Az emberi fantázia, akarat és tudásvágy diadalaként jegyezhetõ Borsodi László vállalkozó sikere, amit cége fennállásának, a Borsodi Mûhely 25. jubileumán mindannyian átérezhetünk. Hiszen a gyõri ipari parkban Borsodiék a hazai gépgyártás jó híréért, fennmaradásáért tették a legtöbbet, s azt csak hitték, hogy cégük létéért hozzák áldozataikat. Borsodi László 1981-ben, 33 éves korában lett esztergályos kisiparos, miután NDK-beli több éves munkavégzése ellenére a tszüzemágban valaki nem engedte, hogy gépen dolgozzon. Még garázsnak sem nevezhetõ mûhelyébe érkezett az elsõ megrendelése: pneumatikus szövõgépek ollóit kellett szállítania a sopronkõhidai fegyházban dolgozóknak. A váratlan megrendelés teljesítéséhez, az ollók csiszolásához csak egy tejszeparáló akadt, az edzéshez meg kis hõkezelõ kemencét kapott kölcsönbe. Az elsõ gépe egy használt minieszterga volt, s a továbbiakban is csupán kimustrált gépeken kellett nagypontosságú alkatrészeket esztergálnia. Ám a ménfõcsanaki vállalkozás hitvese nagy-nagy odaadásával lassan beindult. Ipari porszívókhoz lapos szíjtárcsás kerekek kétszázados A Borsodi Mûhely gyõr-ménfõcsanaki telephelye között /11-12

5 GÉPIPAR TECHNIKA A cégnél minden feltétel adott a legkorszerûbb fémmegmunkáláshoz részek megmunkálásához, vizsgálósort vásárolnak felületi repedések kimutatására ugyanis ez kötelezõ a tervbe vett repülõgépipari alkatrészek gyártásához. A fejlõdés nem áll meg. Hõkezelõ üzem, valamint a hozzá kapcsolódó mérõlabor a repülõgép-alkatrész gyártáshoz, ezenkívül gépsorok drága karbantartásának ésszerûsítését, olcsóbbá tételét is felvállalják komplex szolgáltatásként. Még az idén üzembe helyeznek egy 5D-s megmunkálásra alkalmas eszközt, amelyet a meglévõ megmunkálóközpontokra lehet felszerelni, munkába áll egy olyan plazmahegesztõ, amilyen jelenleg nem található a régióban. Egyébként is, a Borsodi Mûhely 25 éves története amirõl díszes albumot is kiadtak Gyõrben a technológia szüntelen fejlesztésének a története volt. Egyben egy család története is, hiszen Borsodi családi vállalkozásként nõtt nagyra, a szorosan összetartozók összefogásából és a maguk köré kiépített egységes csapat megfelelési akaratából. Csak együtt, egy csapatként lehet megfelelni a piac mind magasabb elvárásainak, mondogatja a vállalkozást nem csupán pénzkeresetnek, hanem életformának tartó cégvezetõ, Borsodi László. Komornik Ferenc maztak, a dolgozók száma 75-re, a telephelyeké 3-ra bõvült. Mindez annak volt köszönhetõ, hogy olyan profilra álltak át, amely más vállalkozásoknak nem tetszett, ugyanakkor amiben nagyon magas a hozzáadott érték és azt a vevõ hajlandó is megfizetni. A Borsodi nem csak az autógyártásba, hanem a gyõri egyetem regionális jármûipari tudásközpontjának létrehozásába is bekapcsolódott. Borsodi László hosszú tanulóévei, továbbképzései révén mindig is szívén viselte munkatársai szakképzését, kollégái ma is tanítanak az egyetemen, ami ma elég, holnap kevés lesz mondja. A Borsodi Mûhelyben ma a legmodernebb csúcstechnológia van jelen, s a legjobban õk tudják megmondani, milyen gyakorlati tudásra van szükség. A tudásközpont létrehozásához a Borsodi Mûhely 240 millió forinttal járult hozzá, ebbõl a gépbeszerzések 215 millió forintot tesznek ki. Már beszereztek egy nálunk még ismeretlen 8-orsós esztergálómaró CNC-megmunkáló központot, késõbb egy keménymag megmunkálására alkalmas gépet helyeznek üzembe hõkezelt alkat- A cég hosszútávú piaci biztonsága érdekében a repülõgépipart választotta 2006/

6 TECHNIKA GÉPIPAR Vízszintes megmunkáló központok AVmx64-40T vízszintes megmunkáló központ a milánói Hurco S.r.l. (Kft.) megújult gépcsaládját képviselik. A megmunkáló központot alapos technikai elemzéssel tervezték. Az elkészítésénél alkalmazott erõteljes vasszerkezetek szilárdságot és rezgésmentességet kölcsönöznek a központnak a megmunkálás ideje alatt, így mûködését nagy pontosság jellemzi. A vágófejek munkatávolsága az X tengelyen mm, az Y-nál 860 mm, a Z-nél pedig 760 mm; gyorsaságuk eléri a 18 m/percet (X és Y) és a 13,5 m/percet a Z-nél, miközben a munkatál X 890 mm-es méretekkel rendelkezik. A vágófejek nagy precíziós lineáris vezérlésûek. A mozgást digitális vezérlésû brushless típusú motorok végzik. A motor maximális ereje 18 kw, miközben a forgási sebesség percenként fordulatra növekszik. A megmunkálási területre bõséges hûtõfolyadékot fecskendez egy berendezés a szerszámnak a munkafolyamat alatti optimális hõmérsékleten tartására. A szerszámcsere a dob alakú, 40 megállóval ellátott szerszámtartóból kettõs karral 3 másodperc alatt történik. A szerszámok kezelése randomrendszerû. A munkaterület felülrõl is zárt, így a munkafolyamat alatt felszabaduló fémforgácstól, illetve a hûtõfolyadéktól egyaránt megvédi a dolgozót. A fémforgácsot és a hûtõfolyadékot egy automata eltávolító rendszer üríti ki. A szerszámok tisztítását automatikus mosással kivitelezik két pisztolyszerû szerkezettel, amelyek közül az egyik vízzel, a másik pedig sûrített levegõvel éri el a munkaterületen lévõ eldugott vájatokat is. A vállalat által kidolgozott legújabb és régebbi megmunkáló központokra jellemzõ, hogy digitális UltiMax 4 ellenõrzõ rendszerrel ellátottak, amelyeket teljes egészében nagyon könnyen elsajátítható PC-vezérléssel üzemeltetnek. B. S /11-12

49. évfolyam, 2006. 11-12. szám 920 Ft

49. évfolyam, 2006. 11-12. szám 920 Ft 49. évfolyam, 2006. 11-12. szám 920 Ft TARTALOM TECHNIKA Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk! Megjelenik havonta Fôszerkesztô: Dr. Wellek Margit Szerkesztôbizottság elnöke: Dr. Horváth Péter

Részletesebben

MUST 30-120. Három fázisú Moduláris UPS. A moduláris UPS előnyei már mindenki számára elérhetőek

MUST 30-120. Három fázisú Moduláris UPS. A moduláris UPS előnyei már mindenki számára elérhetőek MUST 30-120 Három fázisú Moduláris UPS A moduláris UPS előnyei már mindenki számára elérhetőek MUST30-120 A MUST 30/120 termékcsalád egy szünetmentes áramellátó rendszer, három fázisú be- illetve kimenettel,

Részletesebben

Csapatunk az elmúlt 5 évben kezdte meg

Csapatunk az elmúlt 5 évben kezdte meg Csapatunk az elmúlt 5 évben kezdte meg egyedi fejlesztéseit, melynek köszönhetően kialakítottunk egy olyan innovatív rendszert, ami számos nagy működési terület munkáját hivatott támogatni. Logisztika-

Részletesebben

FÜGGÔLEGES MEGMUNKÁLÓ KÖZPONT

FÜGGÔLEGES MEGMUNKÁLÓ KÖZPONT FÜGGÔLEGES MEGMUNKÁLÓ KÖZPONT MUNKAASZTAL: X/Y/Z ELMOZDULÁS: A.T.C.: GÉP ALAPTERÜLET forgácsszállító/kihordó szalaggal: A GÉP SÚLYA: GENOVA 20-AS TÍPUSÚ SZERSZÁMTÁR ATC. Karos típusú automatikus szerszámcserélõ

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk 2015. Október 08.

Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk 2015. Október 08. Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk 2015. Október 08. Cégbemutató 2004: Reológiai alapkutatás kezdete a Kecskeméti Főiskolán 2011: Doktori munka befejezése,

Részletesebben

Rittal - USV szünetmentes árramforrások

Rittal - USV szünetmentes árramforrások Rittal - USV szünetmentes árramforrások Innovatív védelem feszültségproblémák ellen 3 Maximális rendelkezésre állás, modulos jelleg és kompakt felépítés! USV (szünetmentes) rendszerek USV, Rittal modulos

Részletesebben

A NAGY PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG GARANTÁLT

A NAGY PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG GARANTÁLT A NAGY PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG GARANTÁLT Mindegyik gépet olyan gyárban gyártjuk, ahol állandó hômérsékletet és páratartalmat tartunk fenn. Maximumot a Maximartól! CNC EXPORT KFT H-8152 Kőszárhegy Fő út

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

fémtömegcikk-gyártás és technológia tervezés

fémtömegcikk-gyártás és technológia tervezés fémtömegcikk-gyártás és technológia tervezés Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! A Bálind Kft. egy 1987-ben alakult, egyéni vállalkozás jogutódjaként jött létre. Átlagos létszáma 50 100 fõ. Cégünk üzletfilozófiája

Részletesebben

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Műszaki Igazgatóság Műszaki Üzemeltetési Szakigazgatóság

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Műszaki Igazgatóság Műszaki Üzemeltetési Szakigazgatóság Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Műszaki Igazgatóság Műszaki Üzemeltetési Szakigazgatóság 1072 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6541 / Fax: 461-6596 / Email: herij@bkv.hu

Részletesebben

TERMÉK INFORMÁCIÓ DT-sorozatú DEUTSCH csatlakozók

TERMÉK INFORMÁCIÓ DT-sorozatú DEUTSCH csatlakozók TERMÉK INFORMÁCIÓ DT-sorozatú DEUTSCH csatlakozók Környezeti behatások Maximális védettség külső tényezők ellen TERMÉKJELLEMZŐK A koncepcióval kiváló minőségű anyagokból olyan csatlakozórendszer jön létre,

Részletesebben

UPS SZÜNETMENTES ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁK. Mi az UPS? Miért van rá szükség? Milyen típusú UPS-k vannak?

UPS SZÜNETMENTES ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁK. Mi az UPS? Miért van rá szükség? Milyen típusú UPS-k vannak? Mi az UPS? SZÜNETMENTES ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁK UPS Az UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM OR SUPPLY) (megszakítás nélküli áramellátó rendszer vagy tápegység, más kifejezéssel szünetmentes tápegység)

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés

Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés A Kongsberg XP Auto teljesen automatizált, kivágó szerszám nélkül működő kivágó asztal, amit a csomagoló és a POP display ipar számára fejlesztettek ki. A sikeres

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára

MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára Multi Alarm Zrt. MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára Az MA-AgroGPS a gazdálkodók igényei alapján kidolgozott, GPS járműkövetelésen

Részletesebben

VÁKUUMOS FELFOGATÓ RENDSZEREK

VÁKUUMOS FELFOGATÓ RENDSZEREK OS FELFOGATÓ RENDSZEREK A vákuumos munkadarab rögzítõ rendszerek ideális megoldást jelentenek olyan megmunkáló cégeknek, melyek nem mágnesezhetõ anyagokat munkálnak meg, úgy mint alumíniumot, sárgarezet,

Részletesebben

ÜGYNÖKSÉG EMELŐBERENDEZÉSEK EMELŐBERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA SZERVIZ

ÜGYNÖKSÉG EMELŐBERENDEZÉSEK EMELŐBERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA SZERVIZ ÜGYNÖKSÉG EMELŐBERENDEZÉSEK EMELŐBERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA SZERVIZ KÖZPONT A VÁLLALAT ÉS TELEPHELYEI ELMAS S.R.L. B-dul Griviţei nr.1y RO - 500177 Braşov J08/840/1991 C.U.I. RO 1115033 C.S. 4.100.000

Részletesebben

PCS100 UPS-I Ipari felhasználási célú UPS

PCS100 UPS-I Ipari felhasználási célú UPS DMPC LV Power Conditioning, 09/2015 PCS100 UPS-I Ipari felhasználási célú UPS 2UCD120000E028 rev A September 25, 2015 Slide 1 PCS100 UPS-I, Ipari felhasználási célú UPS A létesítményét tápláló energiaellátás

Részletesebben

SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer

SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer Horváth Erzsébet, Siemens Zrt. Horváth Erzsébet MEE 54. Vándorgyűlés és Kiállítás Club Tihany, 2007. augusztus 22-24. B3. Szekció: Közszolgáltatások,

Részletesebben

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ Protruck Kft tevékenysége a haszongépjármű sebességváltók területén A Protruck Kft, mint a ZF magyarországi szervizképviselete, a haszongépjármű szektorban az alábbi

Részletesebben

Steel Riders Kft. Ve r p e l é t, K o s s u t h L a j o s u t c a 6 4.

Steel Riders Kft. Ve r p e l é t, K o s s u t h L a j o s u t c a 6 4. Steel Riders Kft. Ve r p e l é t, K o s s u t h L a j o s u t c a 6 4. Rövid bemutatkozó Cégünk 1997 márciusában alakult, mint családi vállalkozás, egy 200 m2-es verpeléti üzemben. Fő tevékenységünk a

Részletesebben

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység Az áramkiesés tartama alatt igen fontos a telekommunikációs és rádiókészülékek akkumulátorról történő üzemben tartása. Sajnálatos módon az ilyen akkumulátorok

Részletesebben

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap 2011. 03. 03. Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap 2011. 03. 03. Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap 2011. 03. 03. Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs LED-es közvilágítási projektek > Az ELMŰ/ÉMÁSZ társaságcsoportnál 2009 elején indult

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

3 kva-től 200 kva-ig központi tápellátás a biztonsági rendszerekhez. A központi áramellátó rendszer használatának előnyei

3 kva-től 200 kva-ig központi tápellátás a biztonsági rendszerekhez. A központi áramellátó rendszer használatának előnyei Központi Áramellátó központi tápellátás a biztonsági rendszerekhez A központi áramellátó rendszereket a tűzbiztonsági előírásokkal ellátott épületek számára tervezték Ezek a rendszerek megfelelenek az

Részletesebben

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően CLOSER TO YOU Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően FONA Intraorális röntgenek FONA XDC Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően A FONA intraorális röntgen

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés v 1.1 1. Szolgáltatásaink Adatok feltöltése és elemzése A Tacho-X rendszer képes a digitális, valamint analóg tachográfból korongokból származó adatokat beolvasni, és elemezni azokat. Az beolvasott adatokat,

Részletesebben

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Preferred Packaging Food Petruzalek Kft. Sörház utca 3/b 1222 Budapest Tel.: +36 1 424-0540 Preferred Packaging Food A csomagológépek legújabb generációja, a fóliahegesztő és vákuumcsomagoló gépek alkalmasak

Részletesebben

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. Szabványos megoldások Horizontális páternoszter rendszerek Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. 20 21 Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal:

Részletesebben

Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás

Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás Printed in Germany, PT PM 020 07/08 H MT18 A 01 07/08 H Ózon előállítás és adagolás OZONFILT OZVa ózonberendezések

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. AM50 légsebességmérő

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. AM50 légsebességmérő HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215 5000. Szolnok, Csáklya u. 6. Tel./Fax: (56)

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

Megbízható mérés és szabályozás

Megbízható mérés és szabályozás Megbízható mérés és szabályozás Pontosság tervezéssel www.prominent.com Az optimális adagolás garanciája az adagolószivattyú, a szabályzó és az érzékelő tökéletese együttműködése. A ProMinent maximális

Részletesebben

műhelyből sem hiányozhat.

műhelyből sem hiányozhat. Egyetlen műhelyből sem hiányozhat. A Bosch PBD 40 asztali fúrógép. ÚJ! A Bosch PBD 40 asztali fúrógép a legnagyobb fokú pontossághoz és kezelési komforthoz. További információkat a www.bosch-do-it.hu honlapon

Részletesebben

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél Cégünkről Piacvezető üzleti- és reklámajándék tárgy nagykereskedelem 20 éve a piacon Központi iroda és raktár (6.000m 2 ) Budapesten Front office irodák

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Professzionális elõtétek nagyintenzitású kisülõlámpákhoz

Professzionális elõtétek nagyintenzitású kisülõlámpákhoz PCI beltéri alkalmazásokhoz Professzionális elõtétek nagyintenzitású kisülõlámpákhoz Spotlámpák Mélysugárzók Lineáris lámpatestek Térvilágítók Padló fali lámpák Szabadonsugárzók Dekor. lámpatestek PCI

Részletesebben

Ariadne Kábeltesztelő Rendszer. Neuron intelligens megoldások a kábelipar számára.

Ariadne Kábeltesztelő Rendszer. Neuron intelligens megoldások a kábelipar számára. Ariadne Kábeltesztelő Rendszer Neuron intelligens megoldások a kábelipar számára. 1. BEMUTATKOZÁS A vállalkozásunk mérnök-tervező csapata a gépjármű kábelgyártás területén használatos gyártó- és ellenőrző

Részletesebben

MIKRON HSM 400, 400U 600, 600U, 800

MIKRON HSM 400, 400U 600, 600U, 800 HU MIKRON HSM 400, 400U 600, 600U, 800 Alkalmazások 3-tengely MIKRON HSM 400, 600, 800 Grafit elektróda Óra alkatrészek MIKRON HSM 400 Különbözõ anyagok Óraipar/ mikromechanika Nagy kontúr- és pozícionálási

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

FOLYAMATSZABÁLYOZÁS a Wescast Hungary-nél

FOLYAMATSZABÁLYOZÁS a Wescast Hungary-nél FOLYAMATSZABÁLYOZÁS a Wescast Hungary-nél Dózsa Zoltán folyamat fejlesztési szakértő 2006. November 23 (EOQ-MNB Hat Szigma Szakbizottság ülésére) Tartalom Bemutatkozás Személyes Cég Termék A Wescast termelő

Részletesebben

Teljesítmény, pontosság és biztonság a tűzifavágás során.

Teljesítmény, pontosság és biztonság a tűzifavágás során. , pontosság és biztonság a tűzifavágás során. 29 A rönkhasítók a tűzifa-előkészítés speciális eszközei. Hosszában vágják el a törzseket, így biztosítják könnyű darabolásukat a kazánok, kandallók és kályhák

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

mint A VARTA MINDENKI SZÁMÁRA TÖKÉLETES TELJESÍTMÉNYT NYÚJT. A VARTA ULTRA DYNAMIC ÉS A DYNAMIC TRIO AZ ÚJ www.varta-automotive.

mint A VARTA MINDENKI SZÁMÁRA TÖKÉLETES TELJESÍTMÉNYT NYÚJT. A VARTA ULTRA DYNAMIC ÉS A DYNAMIC TRIO AZ ÚJ www.varta-automotive. www.varta-automotive.com mint AZ ÚJ A VARTA MINDENKI SZÁMÁRA TÖKÉLETES TELJESÍTMÉNYT NYÚJT. A VARTA ULTRA DYNAMIC ÉS A DYNAMIC TRIO Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com MINDIG JOBB: ENERGIA PRÉMIUM MINŐSÉGBEN

Részletesebben

Speed Queen termékek:

Speed Queen termékek: Speed Queen termékek: SX25 típusú Speed Queen professzionális ipari mosógép: Softmount SX25 jellemzők: A változtatható sebességtartomány és variálható forgásirány miatt mindenféle ruha neműhöz tökéletesen

Részletesebben

DENER Plazmavágók. Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC. Dener plazmavágás. Dener plazmavágók. http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting.

DENER Plazmavágók. Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC. Dener plazmavágás. Dener plazmavágók. http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting. DENER Plazmavágók Dener plazmavágás Dener plazmavágók http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting.html Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC A képek illusztrációk A képek illusztrációk A képek illusztrációk

Részletesebben

Egyszerű mobil gazdaságos: Csiszolás FEIN emelt frekvenciás rendszerrel.

Egyszerű mobil gazdaságos: Csiszolás FEIN emelt frekvenciás rendszerrel. FÉM FEIN egyedi munkaállomáson használható emelt frekvenciás frekvenciaváltó HFS 17-30 HFS 27-30 Egyszerű mobil gazdaságos: Csiszolás FEIN emelt frekvenciás rendszerrel. Jobb csiszolási teljesítmény, hosszabb

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit.

Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit. Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit. 155 Professzionális, nagy teljesítményű gépek, olíva és más gyümölcsök szedésére fejlesztve,

Részletesebben

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés)

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés) Formmaksan szegező sor A gép által elfogadott tűréshatár a raklap alkotóelemeinek méreteire vonatkozóan megegyezik az UNI/EURO által előírtakkal. Gyártási kapacitás: EUR/EPAL típusú raklapra vonatkozó

Részletesebben

Weldi-Plas termékcsalád - Plazmavágók

Weldi-Plas termékcsalád - Plazmavágók Weldi-Plas termékcsalád - Plazmavágók A plazmasugaras vágási technológiával olcsón, pontosan és jó minőségben darabolhatók a fémes anyagok (acélok, nemesacélok, réz és alumínium ötvöztek) 45 mm vastagságig.

Részletesebben

Szoftverajánlat Sertéstelepi információs rendszer kialakításához. Készítette: AGRÁRIN Kft. 2011. február

Szoftverajánlat Sertéstelepi információs rendszer kialakításához. Készítette: AGRÁRIN Kft. 2011. február Szoftverajánlat Sertéstelepi információs rendszer kialakításához Készítette: AGRÁRIN Kft. 2011. február TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ... 3 2 TÁJÉKOZTATÓ... 4 2.1 SERTÉSTENYÉSZTÉSI INFORMÁCIÓS

Részletesebben

Vörös Miklós 2013 június 21

Vörös Miklós 2013 június 21 Vörös Miklós 2013 június 21 Mit értünk a fenntartható fejlődés alatt Takarékoskodás az energiával és anyagokkal, az emberi erőforrásokkal, az egyszeri és folyamatosan felmerülő költségekkel. Hogyan tud

Részletesebben

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 14. Digitális Alakzatrekonstrukció - Bevezetés http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiima01 Dr. Várady Tamás, Dr.

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

Az üzemi méréstechnika hat szabálya

Az üzemi méréstechnika hat szabálya TECHNIKA Az üzemi méréstechnika hat szabálya Tárgyszavak: mérés; méréstechnika; számítógépes; szoftver; adatfeldolgozás; optikai ellenőrzés; mérőrendszer; integrált. A méretek felvétele és a mérési adatok

Részletesebben

Az INFORMATIKA HOZZA vagy VISZI A PÉNZT?

Az INFORMATIKA HOZZA vagy VISZI A PÉNZT? Az INFORMATIKA HOZZA vagy VISZI A PÉNZT? Előadó: Dimitrova Dessislava Cégvezető, Alphasonic Kft. 2015. November 12. www.alphasonic.hu Okos mezőgazdaság M2M az építőiparban is A vevők sok forrásból azonnal

Részletesebben

REGINFO feszültség minőség mérő rendszer az E.ON Hungáriánál Szilágyi Ákos 2008. szeptember 11. A fejlesztés okai: Belső igény mérési eredmények központi tárolása, egységes felületen történő megjelenítése

Részletesebben

Tolómérők, mikrométerek

Tolómérők, mikrométerek Tolómérők, mikrométerek Mérőeszköz készlet tárolódobozban F2 00 F2 00 - Négy részes. - Analóg. 2 11 Tartalom Szerszám Tolómérő Mikrométer Derékszög Vonalzó x 0,0 0-2 x x 0 x 1 x 0, Kengyeles mikrométer

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31)

Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31) Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31) A projektjavaslat célkitűzése egy belföldi és nemzetközi piacon is forgalomképes gyógyszertári

Részletesebben

Spotlámpák Mélysugárzók Lineáris lámpatestek Térvilágítók Padló fali lámpák Szabadonsugárzók Dekor. lámpatestek Csarnokvilágítók

Spotlámpák Mélysugárzók Lineáris lámpatestek Térvilágítók Padló fali lámpák Szabadonsugárzók Dekor. lámpatestek Csarnokvilágítók T LED Tconverter Spotlámpák Mélysugárzók Lineáris lámpatestek Térvilágítók Padló fali lámpák Szabadonsugárzók Dekor. lámpatestek Csarnokvilágítók 1 www.tridonic.com Tconverter Okos lépés A szituáció tökéletes.

Részletesebben

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*, International GTE Conference MANUFACTURING 2012 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary MÉRŐGÉP FEJLESZTÉSE HENGERES MUNKADARABOK MÉRETELLENŐRZÉSÉRE Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

Részletesebben

CoroDrill 808 Elsődlegesen ajánlott megoldás szoros tűrésű mély furatokhoz

CoroDrill 808 Elsődlegesen ajánlott megoldás szoros tűrésű mély furatokhoz CoroDrill 808 CoroDrill 808 Elsődlegesen ajánlott megoldás szoros tűrésű mély furatokhoz Sok éven át közelről figyeltük az iparági fejleményeket, figyelemmel kísérve a felmerülő kihívásokat, szükségleteket

Részletesebben

CDC 2000 Vezérlő 2.Működési módok Asian Plastic

CDC 2000 Vezérlő 2.Működési módok Asian Plastic 2.1 Rendszer teszt Menü 00 Bekapcsoláskor a 00 számú menü jelenik meg a képernyőn 3 mp időtartamig, amíg az elektromos rendszer teszteli önmagát. A menüben megjelenő információk gép specifikusak, változtatni

Részletesebben

UPS Rendszer. S7300 60 300 kva / S8300 400 800 kva

UPS Rendszer. S7300 60 300 kva / S8300 400 800 kva A Statron új generációs on-line dupla konverziós nagy teljesítményű szünetmentes tápegységei (UPS), a legmodernebb technológiát, tiszta energiát és nagy hatásfokot nyújtanak a legkisebb helyigény mellett.

Részletesebben

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 FEOR 3117 Gépésztechnikus VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló

Részletesebben

Mikrométerek Tolómérők Mélységmérők Mérőórák Belső mikrométerek Mérőhasábok Sztereo mikroszkópok Mérőmikroszkópok Profil projektorok

Mikrométerek Tolómérők Mélységmérők Mérőórák Belső mikrométerek Mérőhasábok Sztereo mikroszkópok Mérőmikroszkópok Profil projektorok Mikrométerek Tolómérők Mélységmérők Mérőórák Belső mikrométerek Mérőhasábok Sztereo mikroszkópok Mérőmikroszkópok Profil projektorok ELLENŐRZÖTT NÉMET MINŐSÉG Mikrométerek Felbontás: digitális 0.001 mm,

Részletesebben

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít.

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Mi jobb az alacsony költségeknél? A költségmentesség! A Hilti az Ön igényeihez

Részletesebben

WalkBy Vezeték nélküli (rádiós) mérőeszköz kiolvasó rendszer

WalkBy Vezeték nélküli (rádiós) mérőeszköz kiolvasó rendszer WalkBy Vezeték nélküli (rádiós) mérőeszköz kiolvasó rendszer Vezeték nélküli mérőeszköz kiolvasó rendszer A SIEMENS Qvedis WalkBy rendszer lehetővé teszi a költséghatékony mérőeszköz kiolvasást a nélkül,

Részletesebben

A fény vezet az úton Az új OSRAM SubstiTUBE sokoldalú, hatékony és hosszú élettartamú

A fény vezet az úton Az új OSRAM SubstiTUBE sokoldalú, hatékony és hosszú élettartamú www.osram.com/substitube A fény vezet az úton Az új OSRAM SubstiTUBE sokoldalú, hatékony és hosszú élettartamú ekünk csak a jobb elég jó ight is OSRAM OSRAM SubstiTUBE A teljes típusválaszték OSRAM SubstiTUBE

Részletesebben

FMC felügyeleti és vezérlőegységek

FMC felügyeleti és vezérlőegységek Running head FMC felügyeleti és vezérlőegységek Fejlett szivattyúvezérlési alkalmazások 3 Miért kötne kompromisszumot? Számtalan különféle szivattyúvezérlő található a piacon. De a legtöbbjüket igen különböző

Részletesebben

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni?

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Kritikus pontok Ethernet interfész soros eszközbe ágyazásakor Az ipari Ethernet technológia az alacsony költségeinek és jelentős hálózati

Részletesebben

LogControl Raktármenedzsment

LogControl Raktármenedzsment LogControl Raktármenedzsment A rendszer kialakítása korszerű rendszertervezési módszertanok alkalmazása a hibalehetőségek minimálissá tétele (a lehető legtöbb helyen vonalkódok használata tárolóhely, cikk,

Részletesebben

Elszívóasztalok és vágóasztalok

Elszívóasztalok és vágóasztalok Tartalomjegyzék Elszívóasztalok és vágóasztalok Csiszolóasztal elszíváshoz 76 Hegesztőasztal elszíváshoz 77 Tavolex-asztal 78 Oktató-hegesztőasztal 79 Kézi vágóasztal 80 Filter-Table 81 Elszívóasztalok

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre CNC gépkezelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 521 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Hordozható Infravörös Hőmérők

Hordozható Infravörös Hőmérők Hordozható Infravörös Hőmérők MicroRay PRO - Alacsony költségű infra hőmérő otthoni vagy ipari használatra A Eurotron gyártmányú MicroRay PRO infravörös hőmérő az ideális eszköz arra, hogy ellenőrizze

Részletesebben

Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen)

Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen) Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen) Görgey Péter, Németh Bálint Siófok, 2009. október 15. I. Peremfeltételek (1) Zöldmezős beruházások, felújítások beszűkülése, válság OVIT

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

ALACSONY ZAJSZINTŰ CSÖVEK ÉS SZERELVÉNYEK Alacsonyabb zajszintet (akár 19dB) és vibrációt biztosít.

ALACSONY ZAJSZINTŰ CSÖVEK ÉS SZERELVÉNYEK Alacsonyabb zajszintet (akár 19dB) és vibrációt biztosít. ALACSONY ZAJSZINTŰ CSÖVEK ÉS SZERELVÉNYEK Alacsonyabb zajszintet (akár 19dB) és vibrációt biztosít. Peštan világszerte A Peštan vállalat vezető pozíciót tölt be a műanyag csövek és PVC profilok gyártásában

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master- Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK -Master- A "MEGA-CHECK -Master-" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új generációs MEGA-CHECK rétegvastagságmérő eszközökben használtak

Részletesebben

Környezeti CO-/CO 2 mérőműszer

Környezeti CO-/CO 2 mérőműszer Környezeti CO-/CO 2 mérőműszer testo 315-3 Párhuzamos CO- és CO 2 mérés, az európai EN 50543 szabványnak megfelelően Párhuzamos és közvetlen CO-/CO 2 mérés C Megfelel az EN 50543 szabványnak Kényelmes

Részletesebben

Paradox márkanevû riasztóberendezések

Paradox márkanevû riasztóberendezések Paradox márkanevû riasztóberendezések A Paradox Security Systems termékeket Az EVO48 és EVO192 új központok forgalomba hozatalával az EVO széria egységes Magyarországon a Cadillac Zrt. forgalmazza. A cég

Részletesebben

Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál

Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál Mecséri Ildikó kereskedelmi és minőségirányítási vezető ebolt Kft Minőségirányítás Kinek hasznos a minőségirányítás? Egy bizonyos méret felett fontos A nagy

Részletesebben

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

Microtec 880/870. Személygépkocsik és kisteherek kerekeinek kiegyensúlyozására kifejlesztett univerzális gép monitoros kijelzéssel.

Microtec 880/870. Személygépkocsik és kisteherek kerekeinek kiegyensúlyozására kifejlesztett univerzális gép monitoros kijelzéssel. Microtec 880/870 Személygépkocsik és kisteherek kerekeinek kiegyensúlyozására kifejlesztett univerzális gép monitoros kijelzéssel. Fixen telepítendõ, kúpos tengelyvéggel szállított PC-számítógép vezérlésû

Részletesebben

CNC-forgácsoló tanfolyam

CNC-forgácsoló tanfolyam CNC-forgácsoló tanfolyam I. Óra felosztási terv Azonosító Megnevezése Elmélet 0110-06 0225-06 0227-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok

Részletesebben

Ön elhozza, mi kipréseljük, és élvezheti is az ízeket... Idó pontegyeztetés Telefon 70 / 385 54 63

Ön elhozza, mi kipréseljük, és élvezheti is az ízeket... Idó pontegyeztetés Telefon 70 / 385 54 63 www.mph-kft.com Ön elhozza, mi kipréseljük, és élvezheti is az ízeket... Önnek is elkészítjük a gyümölcslevet... Idó pontegyeztetés Az almától a gyümölcsléig Először az almákat alaposan átválogatjuk majd

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 543 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben