folyamatokat is. Annak az idõszaknak, amelyre vonatkozóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "folyamatokat is. Annak az idõszaknak, amelyre vonatkozóan"

Átírás

1 GÉPIPAR TECHNIKA Statisztikai folyamatszabályozó rendszerek Információ- és adatkezelés A statisztikai folyamatszabályozó (SPC) rendszerek mûködésének alapja a gyártott termékek vizsgálatakor keletkezõ adatok gyûjtése, rendszerezése és feldolgozása. Valójában az SPC rendszer összes közvetlenül vagy közvetve érintett - szereplõje ugyanazokkal az adatokkal találkozik, a különbség az adatok feldolgozásának módjában és mélységében, azaz a közvetíteni kívánt információban van. Lényeges annak definiálása, hogy melyek azok az információk, amelyek szükségesek lehetnek az egyes felhasználói szintek számára. Ezeknek a meghatározott információknak bármely idõpontban, bármely tetszõleges idõszakra vonatkozóan elérhetõknek és megjeleníthetõknek kell lenniük. A megfelelõ adatok elõkeresése, az egyes számítások és kiértékelések elvégzése, a jelentések összeállítása, az eredmények grafikus megjelenítése korszerû szoftverek alkalmazása nélkül szinte lehetetlen feladat. Az adatok visszakereshetõségének biztosításához egy megfelelõen felépített adatbázisra van szükség, amely a gyûjtött adatok relációs tárolását teszi lehetõvé. Ehhez az adatbázisnak pontosan le kell írnia az adott gyártó- és gyártmánykörnyezetet, valamint a gyártási folyamatokat is. Annak az idõszaknak, amelyre vonatkozóan a felhasználó a kiértékeléseket és jelentéseket elkészítheti, idõben beállítható hosszúságúnak és elhelyezkedésûnek kell lennie, de alapvetõen fontos, hogy lehetõséget adjunk standard idõszakok például utolsó év, negyedév, hónap, hét kiválasztására is. A közvetlenül a gyártásban dolgozó munkatársak (operátorok) feladata az adatbevitelen túl a folyamat közvetlen felügyelete, illetve szükség esetén a beavatkozások elvégzése. Ezt a felügyeletet az operátor a szabályozókártyák folyamatos figyelésével tudja ellátni. Ebben a feladatában a program által kiértékelt szabályozókártyák automatikus megjelenítésével támogathatjuk, azon feltüntetve a fontosabb adatokat - mint például a folyamatképességi indexeket -, megjelölve az elõforduló szabályozatlanságokat, beavatkozásra okot adó eseteket. Az operátornak a feladata elvégzéséhez más kimeneti információra nincs szüksége, így felesleges õt további kiértékelési eredményekkel terhelni. Ha az információáramlást másik irányból vizsgáljuk, egyértelmû, hogy egy SPC rendszerben az automatikus adatátvitel kivételével az operátor az egyetlen személy, aki a feldolgozandó adatokat beviheti és rögzítheti, tehát ezen a szinten kell biztosítani az összes szükséges adat begyûjtését. Ezek lehetnek a vizsgálati mérési és minõsítési eredményeken túl az egyes minták különbözõ szempontok szerinti elkülöníthetõségét segítõ adatok, például a gyártási tételazonosító, vagy legalább ilyen fontos az elvégzett beavatkozások rögzítése. A gyûjtött adatok utólagos kiértékelése már egy magasabb szintû szakember feladata. A munkájának két célja van: meggyõzõdni a folyamatok megfelelõségérõl, ellenõrizni, hogy az operátor az elõírtak szerint végzi-e a munkáját, elvégzett-e minden szükséges beavatkozást, valamint különbözõ szempontok szerinti kiértékeléseket készítve szakértõ szemmel megvizsgálni, hogy milyen módon lehet a folyamatokat javítani. Ezek közül az operátor felügyeletét megfelelõ információtechnológiai eszközök alkalmazásával automatikussá tehetjük. Amikor egy folyamatban szabályozatlanság bekövetkezése esetén nem történik beavatkozás helyesbítés, így a szabályozatlanság tartóssá válik, akkor errõl valamilyen úton, például ben értesíthetünk egy illetékes, az adott gyártási területért felelõs szakembert. A mérnöki szintû elemzések vonatkozhatnak többek között a folyamat eloszlás típusára, képességére és szabályozottságára, az elõforduló szabályozatlanságokra, az elvégzett beavatkozásokra és e két utóbbi gyakoriságára. Lehetõséget kell biztosítani a hozzáértõ szakemberek számára a beállítások széleskörû módosítására, de ahol csak lehetséges a felhasználót alapértelmezett beállításokkal célszerû támogatni. 2006/

2 TECHNIKA GÉPIPAR A következõ jelentési szint azoknak szól, akik felé el kell számolnunk a gyártófolyamataink, ezáltal a gyártott termékeink megfelelõségérõl. Ebbe a körbe tartoznak a cégen belül a felsõbb szintû vezetõk, de természetesen a termékeink vevõi is. Ezen a szinten rövid, csak a lényeges információkat kiemelõ jelentésekre van szükség. A gyorsabb áttekintést elõsegítendõ célszerû az egyes eredményeket azok megfelelõsége szerint, jól látható módon megjelölni. Kedvezõ, ha az egyes jelentések azokat a mutatókat tartalmazzák, amelyeket az adott cég vezetése, illetve vevõköre elvár és értelmezni tud, ilyenek például a folyamatképességi Cp és Cpk indexek. Egyre inkább elterjed a Six Sigma módszer alkalmazása, amelyben a hagyományos folyamatképességi indexek helyett ppm és Z értékek segítségével fejezik ki a folyamat képességét és szabályozottságát. A fentiektõl valamelyest elkülönülnek az olyan eseti dokumentumok, mint a gép-, illetve folyamatképesség vizsgálati lapok, vagy egy adott tétel kiszállításakor nyomtatandó terméktanúsítvány. Látható, hogy egy SPC rendszerben milyen fontos és sokrétû feladat az adatok összegyûjtése, feldolgozása és a kiértékelési eredmények megjelenítése. Ehhez nyújt megfelelõ segítséget a 2006-ban Magyar Termék Nagydíjat nyert HNS SPC program. A program lehetõvé teszi a bonyolult matematikai statisztikai módszerek egyszerû gyakorlati alkalmazását. Segítségével komplex mérõ, adatgyûjtõ, elemzõ és kiértékelõ folyamatszabályozó rendszer építhetõ ki. Minden eshetõségre készen Állandó áramellátás SZÜNETMENTES ÁRAMELLÁTÁS: A RITTAL AZ IT FOLYAMATOS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁT INNO- VATÍV UPS-TECHNOLÓGIÁVAL BIZTOSÍTJA A legtöbb esetben az érzékeny IT-alkalmazásoknak tartósan üzemelniük kell. Egy hosszabb ideig tartó áramkimaradás különösen nagy veszteségeket okozhat. Az áramellátás meghibásodás elleni védelme az IT-rendszer biztonságának alapvetõ eleme. Hogyan biztosíthatom minden esetben a rendszereim által igényelt teljesítményt? így hangzik a központi kérdés. Az alábbiakban olyan lehetõségeket mutatunk be, melyek használatával biztonságos és szünetmentes üzemeltetés garantálható a számítóközpontban. A modern technológiák, így például az UPS-rendszerek biztosítják ehhez a lehetõ legnagyobb rendelkezésre állást. MODULOS UPS: HATÉKONY ÉS KÖLTSÉGKÍMÉLÕ A rendszerösszeomlások 47%-a nem a tartós áramkimaradásra vezethetõ vissza, hanem a másodperc tizedrészének nagyságrendjébe tartozó feszültségingadozásokra. Az ilyen jellegû károk ellen megbízható védelmet nyújtanak az IEC VFI (feszültségés frekvenciafüggetlen) osztályba sorolt berendezések. Ezzel a technikával, amelyet tisztán online technikának is neveznek, kiszûrhetõk a fõleg a hálózatban keletkezõ üzemzavarok: védelmet biztosít a feszültségcsúcsok, a villámok hatásai, a frekvenciaingadozások, a feszültséglöketek és torzulások, valamint a felharmonikusok ellen is. Online üzemben egy egyenirányító, amely a telepet is tölti, egyenfeszültséget hoz létre a hálózati áramból. A mögéje kapcsolt váltóirányító (inverter) a hálózattól teljesen független, tökéletesen csatolásmentesített szinuszos váltakozó feszültséget állít elõ, amellyel a számítóközpont szünetmentes tápegység használatával mûködtethetõ. Az áramellá- HNS Mûszaki Fejlesztõ Kft. Web: Tel: (96) /11-12

3 " GÉPIPAR TECHNIKA tás gyakorlatilag szünetmentes, mivel az elektronikus mellékág révén az átkapcsolási idõ lecsökken a milliszekundum tartományába. AZ ÁRAMELLÁTÁS A KARBANTAR- TÁSI MUNKÁLATOK ALATT IS ZA- VARTALAN Ha a számítóközpontban el szeretné kerülni az összes hibahelyet ( single point of failure ), decentralizált párhuzamos architektúrát (DPA) kell kiépítenie az UPS-technika számára. A modulok saját kezelõpanellel, valamint saját CPU-val, tápmodullal, akkumulátorral és áthidalási funkcióval rendelkeznek. Ez a komplett kialakítás elsõsorban karbantartásbarát plug & play felállítást tesz lehetõvé, mivel a modulok cseréjéhez sehol sem kell beleavatkozni a teljes UPS-hálózat mûködésmódjába. A Rittal energiaelosztó modulja (PSM) biztonságos, háromfázisú betáplálást tesz lehetõvé a rackben, és felügyelt redundáns áramellátásról is gondoskodik. Az úgynevezett energiaelosztó rackben (PDR) az így biztosított áramelosztásnak és a max. 250 A-es fölérendelt leosztásnak köszönhetõen olyan átfogó áramellátási elv áll rendelkezésre, amelyben az összes komponens összeillik. A késõbbiekben a szokásos karbantartást és bõvítést a saját személyzet hajthatja végre, mivel a modulok a VDE és az EN szabvány szerint érintésvédelemmel vannak ellátva. Egyébként az UPS-rendszerekre is érvényes, hogy a modulos megoldások méretezhetõk és egyszerûen karbantarthatók. Ezeknek a rendszereknek a használatával megtakaríthatók a beruházási és a folyó üzemeltetési költségek, és ezáltal csökkenthetõ a fenntartási összköltség (TCO). Ezt a kérdést érdemes közelebbrõl is megvizsgálni! A szükséges redundancia a különbözõ modulos rendszereknél jóval többe kerülhet. A mindenkori igények rugalmas kielégítése érdekében célszerû a javasolt megoldásokat olyan szempontból megvizsgálni, hogy mekkora ráfordítással biztosítják a cél elérését. Példa: 110 kva teljes csatlakoztatási teljesítményre van szükség. A szokásos UPS-berendezések egyszerûen megkétszerezik a szükségletet: Ilyenkor két, egyenként 120 kva-es UPS-blokkból tevõdnek össze. Ezáltal is teljesül az n+1 formula, a felületét tekintve, vagyis az összteljesítmény a 240 kva révén több mint a kétszerese a ténylegesen biztosítandó teljesítménynek. Ez azonban kialakítható egy harmadával kevesebb költségráfordítást igénylõ megoldással is: Ha visszaáll egyenként 40 kva teljesítményû UPS-modulok használatára, ahogyan azt a Rittal javasolja, akkor a szükséges feladat teljesítéséhez négy ilyen modul is elegendõ. Három modul biztosítja a szükséges 120 kva-t, a negyedik pedig tartalékként szolgál, és kritikus helyzetben lép mûködésbe. Ezzel a megoldással csak 160 kva-es UPS-teljesítmény szükséges. " Megrendelõ Horváth István, a Dunaferr Dunai Vasmû Rt. volt elnökvezérigazgatója idézi fel a gyáróriás élén eltöltött éveit, az üzem fejlesztésének állomásait, majd felmentésének történetét. Megrendelem az Idõkerék Horváth István visszaemlékezései címû könyvet áron, mely összeget postai utánvéttel számla ellenében egyenlítem ki Kérjük borítékba helyezve a Technika Alapítvány, 1027 Fõ u. 68. címre elküldeni vagy faxon feladni a es számon Megrendelõ Megrendelem a Technika Mûszaki Szemle havilapot...példányban a 2007-es évre. Éves elõfizetõi díj 8000 Ft+áfa, melyet számla ellenében 10 munkanapon belül kiegyenlítem/kiegyenlítjük. E megrendelõ lap visszaküldésével a kiadóhoz vállalom/vállaljuk a fizetési kötelezettséget. Egyéni megrendelés esetén: Megrendelõ neve:... Postázási címe:... Vállalkozás esetén: Megrendelõ neve.:... Postázási címe:... Számlázási címe:... Bankszámlaszám:... Adószám: Kapcsolattartó neve:... Kérjük borítékba helyezve a Technika Alapítvány, 1027 Fõ u. 68. címre elküldeni vagy faxon feladni a es számon 2006/

4 TECHNIKA GÉPIPAR Negyedszázad a gépalkatrész-gyártásban A Borsodi-csapat Huszonöt éves a Borsodi Mûhely, amelynek neve nem csak Gyõrben, de az országban is ma már összefonódott az egyedi gépalkatrész-gyártással és mérõeszközgyártással, s ezen keresztül mint beszállítónak, a legfejlettebb technikát igénylõ híres nagyüzemekével. ütés- és mérettûréssel, és rengeteg fajta szövõgépalkatrész, ezekhez még több gép beszerzése vezette tovább a vállalkozást a rendszerváltásig. Ekkor ütött be a baj: a textilágazatra rászakadt az ázsiai termékdömping, a textilgyárak bezártak, a Borsodi Mûhely megrendelés nélkül maradt, új úton kellett továbbhaladnia. A választás ekkor esett az egyedi gépalkatrészgyártásra és a mérõeszközgyártásra, ami olyan nagy felkészültséget és precizitást igényelt, ami jellemzõ volt a Borsodi Mûhelyre. Megjelentek náluk a CNC-vezérlésû szerszámgépek, amelyeket már az irodából lehetett programozni, új vezetési, szervezési módszereket vezettek be, új, minõségirányítást alkal- Az emberi fantázia, akarat és tudásvágy diadalaként jegyezhetõ Borsodi László vállalkozó sikere, amit cége fennállásának, a Borsodi Mûhely 25. jubileumán mindannyian átérezhetünk. Hiszen a gyõri ipari parkban Borsodiék a hazai gépgyártás jó híréért, fennmaradásáért tették a legtöbbet, s azt csak hitték, hogy cégük létéért hozzák áldozataikat. Borsodi László 1981-ben, 33 éves korában lett esztergályos kisiparos, miután NDK-beli több éves munkavégzése ellenére a tszüzemágban valaki nem engedte, hogy gépen dolgozzon. Még garázsnak sem nevezhetõ mûhelyébe érkezett az elsõ megrendelése: pneumatikus szövõgépek ollóit kellett szállítania a sopronkõhidai fegyházban dolgozóknak. A váratlan megrendelés teljesítéséhez, az ollók csiszolásához csak egy tejszeparáló akadt, az edzéshez meg kis hõkezelõ kemencét kapott kölcsönbe. Az elsõ gépe egy használt minieszterga volt, s a továbbiakban is csupán kimustrált gépeken kellett nagypontosságú alkatrészeket esztergálnia. Ám a ménfõcsanaki vállalkozás hitvese nagy-nagy odaadásával lassan beindult. Ipari porszívókhoz lapos szíjtárcsás kerekek kétszázados A Borsodi Mûhely gyõr-ménfõcsanaki telephelye között /11-12

5 GÉPIPAR TECHNIKA A cégnél minden feltétel adott a legkorszerûbb fémmegmunkáláshoz részek megmunkálásához, vizsgálósort vásárolnak felületi repedések kimutatására ugyanis ez kötelezõ a tervbe vett repülõgépipari alkatrészek gyártásához. A fejlõdés nem áll meg. Hõkezelõ üzem, valamint a hozzá kapcsolódó mérõlabor a repülõgép-alkatrész gyártáshoz, ezenkívül gépsorok drága karbantartásának ésszerûsítését, olcsóbbá tételét is felvállalják komplex szolgáltatásként. Még az idén üzembe helyeznek egy 5D-s megmunkálásra alkalmas eszközt, amelyet a meglévõ megmunkálóközpontokra lehet felszerelni, munkába áll egy olyan plazmahegesztõ, amilyen jelenleg nem található a régióban. Egyébként is, a Borsodi Mûhely 25 éves története amirõl díszes albumot is kiadtak Gyõrben a technológia szüntelen fejlesztésének a története volt. Egyben egy család története is, hiszen Borsodi családi vállalkozásként nõtt nagyra, a szorosan összetartozók összefogásából és a maguk köré kiépített egységes csapat megfelelési akaratából. Csak együtt, egy csapatként lehet megfelelni a piac mind magasabb elvárásainak, mondogatja a vállalkozást nem csupán pénzkeresetnek, hanem életformának tartó cégvezetõ, Borsodi László. Komornik Ferenc maztak, a dolgozók száma 75-re, a telephelyeké 3-ra bõvült. Mindez annak volt köszönhetõ, hogy olyan profilra álltak át, amely más vállalkozásoknak nem tetszett, ugyanakkor amiben nagyon magas a hozzáadott érték és azt a vevõ hajlandó is megfizetni. A Borsodi nem csak az autógyártásba, hanem a gyõri egyetem regionális jármûipari tudásközpontjának létrehozásába is bekapcsolódott. Borsodi László hosszú tanulóévei, továbbképzései révén mindig is szívén viselte munkatársai szakképzését, kollégái ma is tanítanak az egyetemen, ami ma elég, holnap kevés lesz mondja. A Borsodi Mûhelyben ma a legmodernebb csúcstechnológia van jelen, s a legjobban õk tudják megmondani, milyen gyakorlati tudásra van szükség. A tudásközpont létrehozásához a Borsodi Mûhely 240 millió forinttal járult hozzá, ebbõl a gépbeszerzések 215 millió forintot tesznek ki. Már beszereztek egy nálunk még ismeretlen 8-orsós esztergálómaró CNC-megmunkáló központot, késõbb egy keménymag megmunkálására alkalmas gépet helyeznek üzembe hõkezelt alkat- A cég hosszútávú piaci biztonsága érdekében a repülõgépipart választotta 2006/

6 TECHNIKA GÉPIPAR Vízszintes megmunkáló központok AVmx64-40T vízszintes megmunkáló központ a milánói Hurco S.r.l. (Kft.) megújult gépcsaládját képviselik. A megmunkáló központot alapos technikai elemzéssel tervezték. Az elkészítésénél alkalmazott erõteljes vasszerkezetek szilárdságot és rezgésmentességet kölcsönöznek a központnak a megmunkálás ideje alatt, így mûködését nagy pontosság jellemzi. A vágófejek munkatávolsága az X tengelyen mm, az Y-nál 860 mm, a Z-nél pedig 760 mm; gyorsaságuk eléri a 18 m/percet (X és Y) és a 13,5 m/percet a Z-nél, miközben a munkatál X 890 mm-es méretekkel rendelkezik. A vágófejek nagy precíziós lineáris vezérlésûek. A mozgást digitális vezérlésû brushless típusú motorok végzik. A motor maximális ereje 18 kw, miközben a forgási sebesség percenként fordulatra növekszik. A megmunkálási területre bõséges hûtõfolyadékot fecskendez egy berendezés a szerszámnak a munkafolyamat alatti optimális hõmérsékleten tartására. A szerszámcsere a dob alakú, 40 megállóval ellátott szerszámtartóból kettõs karral 3 másodperc alatt történik. A szerszámok kezelése randomrendszerû. A munkaterület felülrõl is zárt, így a munkafolyamat alatt felszabaduló fémforgácstól, illetve a hûtõfolyadéktól egyaránt megvédi a dolgozót. A fémforgácsot és a hûtõfolyadékot egy automata eltávolító rendszer üríti ki. A szerszámok tisztítását automatikus mosással kivitelezik két pisztolyszerû szerkezettel, amelyek közül az egyik vízzel, a másik pedig sûrített levegõvel éri el a munkaterületen lévõ eldugott vájatokat is. A vállalat által kidolgozott legújabb és régebbi megmunkáló központokra jellemzõ, hogy digitális UltiMax 4 ellenõrzõ rendszerrel ellátottak, amelyeket teljes egészében nagyon könnyen elsajátítható PC-vezérléssel üzemeltetnek. B. S /11-12

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása LUKÁCS GÁBOR 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Master of Business Administration szakirányú

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

Publikus felhő szolgáltatások igény szerint. Systemfarmer Kft. 2014.10.01

Publikus felhő szolgáltatások igény szerint. Systemfarmer Kft. 2014.10.01 Publikus felhő szolgáltatások igény szerint Systemfarmer Kft. 2014.10.01 Bevezetés A Microsoft szerverek százezreit üzemelteti saját adatközpontjaiban, és ezek elérhető kapacitását bocsátja ügyfelei és

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Garantált minőség, élvezetes percek. Illy caffé: a tökéletes presszókávé. Profinet: Önnel fejlesztettük. 100 000 lóerő féken tartva

Garantált minőség, élvezetes percek. Illy caffé: a tökéletes presszókávé. Profinet: Önnel fejlesztettük. 100 000 lóerő féken tartva Omron magazin 2008 Garantált minőség, élvezetes percek Illy caffé: a tökéletes presszókávé A kiváló minőségű, légmentesen zárt kávésdobozok három évvel tovább őrzik meg az aromát A 8. oldalon megtudhatja,

Részletesebben

TÁVMUNKA MODELLEK. A távmunka általános ismereteinek kézikönyve. A távmunka jogi és adóügyi kézikönyve

TÁVMUNKA MODELLEK. A távmunka általános ismereteinek kézikönyve. A távmunka jogi és adóügyi kézikönyve TÁVMUNKA MODELLEK A távmunka általános ismereteinek kézikönyve A távmunka jogi és adóügyi kézikönyve A távmunka-házak információbiztonsági kézikönyve A távmunka-házakban való foglalkoztatás kézikönyve

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

kékvilág A tanulás soha nem ér véget Stratégiák, tippek és új megközelítések Inspiráció Az agyad te magad vagy Interjú Manfred Spitzer professzorral

kékvilág A tanulás soha nem ér véget Stratégiák, tippek és új megközelítések Inspiráció Az agyad te magad vagy Interjú Manfred Spitzer professzorral kékvilág 2011.4 Inspiráció Az agyad te magad vagy Interjú Manfred Spitzer professzorral Biztonság Rázva, nem keverve Az Aston Martin V8 motorblokkalaptestek biztonságos leválasztása Hatékonyság A tubusra

Részletesebben

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben.

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben. gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2011 266 Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS SZABÓ MÁRTON

Részletesebben

kékvilág Az idő Hogyan működnek az órák és mi közük van az egyezményes koordinált világidőhöz? Fókuszban

kékvilág Az idő Hogyan működnek az órák és mi közük van az egyezményes koordinált világidőhöz? Fókuszban kékvilág 2013.4 Fókuszban Az idő Hogyan működnek az órák és mi közük van az egyezményes koordinált világidőhöz? Inspiráció Festo BionicOpter Újabb mérföldkő a bionika területén Iránytű Időnyerés Optimised

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT

WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT Rövid útmutató az áttéréshez Gál Tamás Datacenter Technical Specialist Microsoft Magyarország v-tgal@microsoft.com Tartalom Bevezetés... 3 Támogatással és nélküle...

Részletesebben

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel Dr. Pétery Kristóf Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 5. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Budapesti Műszaki Főiskola Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Szakdolgozat Készítette: Tóka Norbert Műszaki menedzser Belső konzulens: Kőszeghy Béla Külső

Részletesebben

2001/2 BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI

2001/2 BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI 2001/2 MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI FEJLESZTÕ ÉS GYÁRTÓ SZÖVETKEZET 1095 Budapest, Soroksári út 164. Tel.: 281-19-47 Fax: 281-19-47 E-mail: vektor@vektorsz.hu www.vektorsz.hu BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! TARTALOM 2001.

Részletesebben

1. oldal: JobDISPO: Szoftver a kis- és. közepes vállalkozások részére

1. oldal: JobDISPO: Szoftver a kis- és. közepes vállalkozások részére JobDISPO: Szoftver a kisés közepes vállalkozások részére Szoftverünket kifejezetten a kis- és közepes ipari vállalkozások igényeire fejlesztettük ki, és ma már közel 500 cég (pl.: szerszámkészítõ, egyedi

Részletesebben

Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése

Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék Elektronikus fizetési csatornák alkalmazási lehetőségei az Internetes jegyzetkereskedelemben Konferencia tanulmány

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

K e z e l ő i l e í r á s

K e z e l ő i l e í r á s Kezelői leírás Kezelői leírás 2010 május 10 HNS SPC Statisztikai folyamatszabályozó és minőségellenőrző program Copyright 1995-2010 HNS Műszaki Fejlesztő Kft. 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Tel.: (96) 506-930

Részletesebben