AGRIPPA. (Agráripari Paradigma)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AGRIPPA. (Agráripari Paradigma)"

Átírás

1 A projekt neve: AGRIPPA (Agráripari Paradigma) Biogáz alapú, gáz-, áram- és hőenergia kimenetű Energia Központ Hálózati áram feltáplálással, áram-, és hőenergia igényű Szigetüzemű szatellit üzemekkel Leghátrányosabb helyzetű, ártér-közeli települések megújítható energiahordozó potenciáljára, és humán erőforrásaira tervezett minta projekt Projektötlet-gazda, és technológia koordinátor: Zuba János okleveles üzemmérnök, projektfelelős Zuba Erika e.v Békés Zöldfa u. 0. sz. Megújuló Energia Rendszerek Képviselete (MEREK) Tel: 06 (20) Megyei humán erőforrás koordinátor: Soós Antal Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzati képviselő Nagyrév-, és térsége humán erőforrás koordinátor: Nagyrév Önkormányzata

2 Projekt bevezető Az AGRIPPA olyan gazdasági és technológiai komplex projekt, amely tevékenysége kizárólag megújítható energiaforrásokra épül, biogázból gázt, átalakítással áramot, és/vagy hőt szolgáltat szatellit folytonos üzemű feldolgozó üzemrészeknek, és termel villamos energiát a közhálózatra is. A központi elem, a biogáz üzem MW elektromos-, és MW hőteljesítménnyel jellemezhető. Az AGRIPPA alapjában egy eszköz, amelynek alkalmazása helyi településcsoportok lakóinak hosszútávon biztosít tisztes jövedelmet, közösségi célokat finanszírozó bevételeket, egyidejűleg jelentős mértékben hozzájárul a központi költségvetéshez, előre tervezhető módon. Működtetéséhez a megújuló-, és megújítható energiaforrások rendelkezésre állnak, a humán erőforrások mind a megvalósításhoz, mind a hosszú távú működtetéshez adottak. A komplex projekt technológiai háttere kiforrott, annak elemei egymással szinergiában magas költséghatékonysággal, jó eredmény-, és megtérülés mutatókkal jellemezhetők. A projekt minden olyan kistérségben megvalósítható, és működtethető, amelyek jellemezhetőek: szabad humán erőforrással, nagy-részben alapképzettségű, vagy a nélküli emberek tiszta folyó-, és állóvíz (holtágak), műveletlen termőföld, vetésforgós növénytermesztés feldolgozva magasabb értéket képviselő fő-, és másodtermények, helyi felhasználói igény a fosszilis energiahordozóknál kedvezőbb költségű energiára, kapcsolódási pont a hálózathoz MW alatti áramtermelő teljesítménnyel (20 kv távvezeték) Legfontosabb kérdés: Ki gyakorolja a tulajdonosi jogokat, és működteti a projektet? Javaslat: Egy adott kistérség önkormányzatai, mezőgazdasági vállalkozásai, és technológiai- beszállítói befektetők, és pénzügyi befektetők által alapított olyan projektcég működtetése célszerű, amely pályázhat állami támogatásokra, megfelelő saját erővel és forgótőkével rendelkezik: Mindez a felhasználói piac-, a nyersanyagellátás-, és technológiai biztonságot erősíti. Az önkormányzatok egyben felhasználói is az energiának, a mezőgazdasági vállalkozások egyben az alapanyag beszállítói, a technológiai beszállító befektetők pedig a berendezések garanciáját biztosítják. Ez a konstrukció a pénzügyi befektető kockázatát is nagyságrenddel csökkenti! Az AGRIPPA projekt technológiai részletezése tartalmaznak olyan elemeket, amely opcionálisak, azaz a mellékelt pénzügyi modellben nem szerepelnek leírásuk ellenére. Azonban azok a megvalósuló projektcég bővítményeként, vagy mint önálló új projektcégként az energia felhasználási körbe bevonhatóak párhuzamosan az alapprojekttel (B. B..2 A.. A.2.), vagy későbbi kezdéssel. A projekt elemei, és lehetséges energiahordozó-felhasználói kapcsolatai: B... Pellet-, és brikett gyártó üzem Térségi intézmények Települési fogyasztók B..2. Hő-, és HMV szolgáltatás kazánparkkal Belső üzemi-, és kistelepülési távhő-, áram és-,biogázvezeték szolgáltatás Szatellit Üzemek A.. BIOGÁZ ÜZEM, A.2. A 20 kv-os hálózat Energiaközpont

3 Milyen időrendi sorrendben valósuljanak meg a projekt elemei? Javaslat: A legfontosabb szempont a munkanélküliség gyors csökkentése, vele egy időben pénzügyi eredmény realizálása, ezért a legtöbb munkaerőt igénylő modulokkal szükséges kezdeni. A munkahelyek döntő többségét a B... Pellet-, és brikettgyártó üzem, és azt kiszolgáló alapanyag betakarítás-, termelés hozza létre. Ezzel egy időben szükséges megtervezni, és beüzemelni a megtermelt tüzelőanyag legnagyobb fogyasztóját kitevő B..2. Hő-, és HMV szolgáltatás kazánparkkal kiépítése a kistérség településein, valamint a vele határos térségi településeken. B...+B..2. Projekt elemek beruházási teljes költsége (egy lehetséges zöldmezős modell) Gépek, eszközök, berendezések, építmények beüzemelve, átadva: Utak, térburkolatok, közművek, műtárgyak építési beruházás (75* Ft m telephely),: Tűzívíz tározó feltöltővel, és tűzi víz kivét csatlakozással: Ft Ft Ft tonnás villás targonca, targoncavilla-m érleggel+szoftverrel: Ft Mobil-stabil üzem ű, 5-6 tonna/üzó ( pl. Pöttinger tip.) használt Ft szeletelő-aprítógép beüzemelve: bálabontó-, és darálóegység használt (nagy-, és körbálára): Ft. Adagoló asztal; 2. MW Pirolízises örvénykam rás automata kazán; 3. t/ó Szárítva-daráló; 4. 2 db 350 kg/ ó **** csigaprés, 5. db **** Ft 300 kg/ó pelletgép 6. Csom agoló, 40' konténer, 7. telepítésikivitelezési terv, 8. telephelyi szerelés, üzembe helyezés Elektronikus folyam atfigyelő-, és irányító (visszacsatolás) rendszer Ft hardver, és szoftver Heti puffertartályos *********** pelletkazánok kazánház átalakítással, Ft/kW beüzem eléssel: Heti puffertartályos *********** vegyes tüzelésű kazánok kazánház Ft/kW átalakítással, beüzemeléssel: *32 m-es fél-burkolt csarnok: Ft MX40 féloldalt nyitott, nagy belmagasságú (2,7 m ) szigetelt, elektromosan szerelt konténer MX40 szaniterkonténer (60% öltöző-mosdó, 40% iroda): Előkészítés, tervezés, projekt m enedzsment: Ft Nettó beruházás összesen: ÁFA 25,00% Bruttó beruházás összesen: Megtérülési idő (nettó beruházás / adózott üzemi eredmény) A ,8 Központi elem: A.. Biogázüzem Egy,06 MW elektromos teljesítménnyel jellemzett anaerob, mezofil biogáz technológia, amely az áramtermelés mellett,08 MW zsinór hőteljesítménnyel, valamint kg/óra szerves szárazanyag tartalmú, steril erjesztési maradékkal rendelkezik, folyékony, és/vagy más-más %-ban vízmentesített formában (természetes talajjavító). A vízmentesítés két technológiával történik, egy dekanter, és egy szeparátor kerül beépítésre (lásd B/2.. alatti ábra, azokkal megegyező technológia, csak más paraméterekkel, és minőségi jellemzőkkel). Alapanyag igény: Cukorcirok szenázs Bő-magvas cirokmag t/év ( hektár vetésforgóban) t/év ( hektár vetésforgóban) Folyó-, holtág-, esővíz m3/év (90-9 m3/nap+400 m3 opcionálisan (nem feltétel): Hígtrágya m3/év (5-0 m3/nap) víztározó)

4 Pe= MW, Ph= MW Biogáz Üzem A.2. Energia Központ Áramot táplál fel a Hálózatra vezérelt módon. Áram-, és hőenergiát, valamint biogázt biztosít belső gerincvezeték hálózatán át a szatellit üzemeknek. A tervezett beépíthető távhővezetékek vesztesége csak tizede az ismert távfűtőművek csöveihez képest. Az Energia Központ - ha a konkrét helyi adottságok lehetővé teszik - összeköthető egy gerinc-, és leágazó komplex vezetékhálózattal a település intézményeivel, vállalkozásaival, és egyedi lakossági fogyasztókkal is. Egyedi mennyiségmérőkkel szolgáltathat távfűtést, és használati meleg vizet, áramot, valamint biogázt. Ehhez azonban szükséges a Biogáz üzem lehető legközelebbi telepítése a hőfogyasztókhoz (lásd Ausztria sok településén megvalósított rendszerek) Ez a lehetőség opcionális, jelen leírás erről nem tartalmaz adatokat. Biogázüzem és Energiaközpont beruházás teljes költsége (egy zöldmezős modell) Gépek, eszközök, berendezések, építmények beüzemelve, átadva: Euró árfolyam:: 280,00 Ft/EUR Gépek, eszközök, berendezések, építmények beüzemelve, átadva: Könyv érték: Telephely célra Ingatlan vételár: Ft Biogáz technológia kompletten , , telephelyi közművek, utak, energiaáramlási vonalak (víz-, gáz-, villany): Gázmotor-generátor gépegység kompletten+összes segédberendezése ** , Energia Központ, áram-, hő-, és gázszolgáltató kimenetekkel **50 000, Építészet (utak, kerítések, alapok, silók, fermentorok, épületek) * , SPECO szubsztrátum vízleválasztó( virágföld gyártás ): , Villamos hálózati csatlakozás kompletten , Munkagépek (homlokrakodó stb.) , Közmű csatlakozások , Előkészítés, engedélyeztetés , Tervezés , Nettó beruházás összesen: ÁFA 25,00% Bruttó beruházás összesen: Megjegyzés: Egyes beruházási költségelemek +- 5% eltérést mutathatnak egyes konkrét tapasztalati értéknél. Így a beruházás értéke, valamint a megtérülés eltérhet a kalkulátor aktuális értékeitől.

5 B. B/. A Szatellit üzemek (modulok): Hőszolgáltatás saját fűtőanyaggal, és saját kazánparkkal. 950 kg/üzemóra teljesítményű pellet-, és brikett gyártó üzem: db 250 kg/óra pellet-, és 2 db 350 kg/óra teljesítményű brikett önálló gépsorból áll. Az egyes gépsorok vagy egy azonos alapanyagból, vagy egyenként különböző alapanyagokból különböző felhasználású, és tulajdonságú (fűtés, takarmányozás, talajtáp) terméket tudnak gyártani. Más termékre történő átálláskor nem kell a teljes üzemet leállítani. A szükséges alapanyag biztonsággal áll rendelkezésre, még szélsőséges termelési viszonyok mellet is (aszály, belvíz), maximum 8-4 km-es sugarú körön belül. A Folyók, csatornák gátoldalai, közutak árokszelvényei,és az évek óta nem hasznosított legelő rétek, cserjéből, szénából fedezik az éves folyamatos termelés alapanyagának jelentős hányadát. Emellett rendelkezésre áll a környék szőlészeteinek venyigéje, a fel nem használt szalmafelesleg, a száraz cirok-, és kukoricaszár, az ártéri invazív fafajok (amorfa, amerikai kőris) még fel sem becsült betakarításonként folyamatosan megújuló tömege, és a többi. 2. Hő-, és HMV szolgáltató üzletág telepített kazánparkkal (kistérségi intézményekbe): Kistérségi települések intézményeiben az AGRIPPA projekt szatellit üzletágaként a kazánpark kerül telepítésre. A kazánok legalább heti fűtőanyag mennyiséget pufferoló tartállyal ellátottak. Logisztikailag nem jelent meghatározó költségbefolyást a gázmennyiséget kiváltó pellet-, brikett szállítás, mert a teljes fogyasztói pont 30 km sugarú körön belül helyezkedik el. A teljes éves pellet-, és brikett termelést 6-7 MW fűtőteljesítmény használja fel. Egy felmérés várhatóan arra engedne következtetést, hogy a megyeszékhellyel határos összes kistérségben legalább egy-egy AGRIPPA komplex projekt valósítható meg rövidtávon. Legalább 5 telepítést jelenthet, középtávon pedig további 5 db AGRIPPA projekt telepíthető a megyében. Egy mintaprojekt építés után, a teljes térségfejlesztés fajlagosan kedvezőbb költséggel valósítható meg. A egyes helyi adottságok alapján az AGRIPPA projekt térségenként könnyen adaptálható. Egy projektminta megvalósítása egy részletes megvalósítási tanulmány-, és tervek (RMT) elkészítésével megalapozható, amely millió Ft nettó előkészítési összköltséget igényelhet. B/2. A biogáz-motorok hulladékhőjének, lehetséges felhasználásai:.gyümölcs-, és zöldség lésűrítő üzem (a pénzügyi mellékletben még nem kidolgozott): A hőenergia felhasználás lehetséges esetei a projekt fizikai környezetének adottságaitól függően alakulhatnak. Attól függ, milyen hőt igénylő feldolgozásra, tevékenységre van adottság és igény. Hőcserélő Szeparátor Dekanter Gyümölcs termelő térségekben, zöldségtermeléssel jellemezhető térségekben a helyi értékteremtés lényegesen nagyobb lehet a termények továbbfeldolgozott formában történő értékesítésével. Kereslet van az EU fejlett tagországaiban az üdítőital gyártáshoz természetes aromakivonatok, lésűrítmények iránt. Ez a kereslet tartós, biztos piac a magasabb feldolgozottságot jelentő, jó eredményt biztosító sűrítmények iránt.

6 A tervezett feldolgozási technológia magas hőenergia igényű, mivel a tartósítás nem adalékokkal történik, hanem gyors hőkezelési eljárással. Az AGRIPPA projektbe illesztett lé sűrítő üzem versenyképességét, és eredményességét az olcsó hőenergia nagyban növeli. A technológia érzékeny az áramkimaradásra, ezért nagy termelési biztonságot jelent a hálózati áramellátás mellett részben, vagy egészben történő szigetüzemű áramellátás. 2. Hűtő tároló kidolgozott): (a pénzügyi mellékletben még nem Az adszorpciós (nem tévesztendő az abszorpcióval) hűtéstechnológia minimális fenntartási, és üzemeltetési jellemzőkkel bír, az abszorpciós eljárásokkal ellentétben. Az AGRIPPA projektbe integrálásának legfőbb motivációja technológiai szempontból, hogy a hűtéshez az áramtermelő biogázmotorok C hőmérsékletű bemenő vizével 6-70C kimenő hűtővizet állít elő. A bemenő víz biogázégetéssel történő felhevítésével (95000C-ra) 0-20C kimenő hűtővizet szolgáltat. Az általánosan ismert, és alkalmazott hűtve-tárolási mód egy kg tárolt termékre vetített költségének csupán 30-33%-a merül fel az adszorpciós technológia alkalmazásával. B/3 A projekt főbb innovatív techológiai elemei:. A biogáztermelés receptúrája: Kizárólag egy 0-2 tonna/ha magas hozamú magvas cirokmagból és magas cukortartalmú cukorcirok szilázsból, és a Tisza holtág (esővízzel egyenértékű) tisztított vizéből áll. Az első olyan biogáztermelő üzem lehet, amely sem részben, sem egészében nem trágya-, és nem állati hulladékalapú. A receptúra magas gázkihozatalt ( nm3/nyers kilogramm), tiszta biogázt eredményez. Így nem szükséges kénhidrogén leválasztó technológiai elem beépítése, és a keletkező szulfidok veszélyes-hulladék kezelése. A magas gázkihozatalt átlagosnál kisebb aranykorona értékű földön is gazdaságosan meg lehet termelni, a kukoricánál alacsonyabb művelési költséggel. Ezek a növények (az édes cukorcirok, és a bő-magvas cirok), magyar hibridek, amelyek hazai nemesítési kutatások eredményei. 2. Az elektromos áram hálózatra termelés pontos, és szabályozható menetrendje: Az áramtermelés kettő darab gázmotorral történik. Az. sz. gázmotor mély-völgy kivételével, 836 kw az állandó hálózatra termelő kapacitás. A 2.sz. gázmotor teljesítményét a szatellit üzemek kötik le, folyamatos (zsinór)felhasználással. A mély-völgy időszak alatti felesleges hálózatra termelést, és a felhasználók teljesítmény igény ingadozásait a gázmotor-generátorok szabályozása, és a biogáz fermentorok gázpufferelési rugalmassága kezelni tudja. 4.A gyártósorok folytonos üzem melletti termékváltó-rugalmassága: A fűtőanyag gyártó üzem három, egymástól függetlenül üzemeltethető (legalább pellet-, és legalább 2 brikett) gépsorból áll, amely lehetővé teszi különböző alapanyagokból, más-más felhasználási célú termék gyártását. A pelletáló gépek külön-külön, vagy együttesen is képesek tüzelőanyagot, és takarmányozási granulátumot (és tápbrikettet) gyártani. Alapgépek: Brikettálógép Pelletálógép

7 Közben nincs szükség termelés leállásra, sem pedig technológiai modulok cseréjére sem. Így az üzem termelése nem függ a fűtési szezontól, nem kell a folyamatos fűtőanyag termelés miatt magas készleteket raktározni, és rugalmasan tud reagálni a piac változó igényeihez, illetve az alapanyagok változó kínálatához. Termékváltási lehetőségek (nem fűtési célú termék előállítás): I. osztályú szénából, hozzákevert egyéb takarmányokból nyári szezonban tápgranulátum (pelletálás), tápkockák (pl. lovak, rideg-tartású szürke-marhák, juhok számára (brikettálás) Visszagyűjtött, tiszta pellet-, és brikett hamu újra préselése tisztán, vagy szerves és/vagy szervetlen növényi tápanyag hozzákeverésével tápanyagrudak gyártása pelletálással. 5. MW (.000 kw) hőteljesítményű, örvénykamrás pirolízis elvű automata kazán. A kazántest, három belső zónából áll (ábra), és hozzá csatlakozik a szárító-daráló modul: -a: 700 C feletti hőmérsékletet pirolízis kazántér(tüzelő elgázosítása) -b: C a keletkezett gázok elégetése -c: Keverő, a kívánt szárítási hőmérséklet beállítására. A teljes belső térben a folyamatok mesterségesen előállított erős örvénylésben mennek végbe. Ezért az örvénykamrás kazán hatásfoka 90 % feletti. -d: t/ó teljesítményű szárító-daráló. A két művelet egyidejűleg, egy térben megy végbe. Alacsony szárítóközeg hőmérséklet (20-50 C ), gyorsan szabályozható. ( d zóna szabadalmi eljárása miatt sematikus rajza sem áll rendelkezésre) Variációk: Pelletáláshoz Brikettgyártáshoz A speciális leválasztó cikloncsoportban kiválasztott anyag közvetlenül alkalmas brikettálásra és/vagy pelletálásra. 6. A Pini & Kay (vagy pini kay) brikett egy magas szilárdságú, és hidrofób brikett tüzelőanyag termék. A gyakorlatban szélesebb körben ismertséget szerzett brikettek anyagát nagy külső nyomás sajtolja össze laza térfogatuk töredékére. Ezáltal az egyes anyagszemcsék nagyon közel kerülve egymáshoz, közöttük kohéziós összetartó erő jön létre. Az eddigi termékekre általában jellemző, hogy nagyon érzékenyek a nedvességre, hő hatására fellazulnak, fizikailag kevésbé szilárdak, hajlamosak a repedezésre, törésre.

8 A tervezett hevítőfejes extruder magasabb műszaki színvonal. A préselő erőt csiga állítja elő (hasonlítható egy húsdarálóhoz). Mint minden csavarmenettel (a csiga is az), hallatlan nagy erőket lehet kifejteni. Ez az erő préseli át az anyagot egy egyre szűkülő keresztmetszeten. A gyártási folyamatnak van egy másik nagyon fontos szakasza is: A minden növényi sejtfal egyik alkotó elemét képező lignin megolvasztása (fűtött présfejben). A gyártást követő lehűtés hatására a lágy lignin megdermed és a brikettet saját anyagából, erős ragasztóként "egybeforrasztja". Ezért az ilyen brikett anyaga nem pereg, nem érzékeny különösebben a nedvességre, fizikailag szilárd és kiválóak az égési tulajdonságai. Az ilyen brikett lassan ég, miközben nem duzzad, és hosszú időn át izzik. A vevő igényének megfelelően kötegelve, könnyen elhelyezhető a tűztérben, az égés után igen hosszú ideig intenzív hősugárzással izzik, jól szabályozhatóan fűt. 52X52x390 mm kötegelt szalmabrikett 7. Magyar fejlesztésű, és gyártású automata pellet-, és brikett tüzelésű kazánok Univerzális kazán Pelletkazán Pellet, és/vagy brikett kazán. Univerzális kazán alkalmas különböző magvak, daraszén, apríték stb. nagy-hatásfokú égetésére. 2. Alap pelletkazán célzottan pelletált anyagok (fahulladék, mezőgazdasági melléktermék, papír, stb.) elégetésére történt fejlesztés. Az égetés hatásfoka részterhelésnél is 80% feletti. 3. Újabb típusú vegyes-tüzelésű kazánokat pellet tüzelésre égőfejjel, és adagoló tartállyal kiegészítve teszik alkalmassá, megtartva más tüzelő égetési lehetőségét is, kiválóan alkalmasak agri-brikett tüzelésre is. A tüzelőberendezések felsorolása a teljesség igénye nélküli. Alkalmazásuk két módon történhet: a. Önállóan, a gázkazán eltávolításával b. Gázkazánt meghagyva, mellé kerül beépítésre (un. bypass módon). Nagy hőigény esetén párhuzamosan a gázkazán is üzemel, egyébként csak a beépített pellet-, vagy brikett tüzelő kazán.. Az utóbbi alkalmazás akkor célszerű, ha az épület későbbiekben külső hőszigeteléssel, és ablakcserével hőfelhasználásban hatékonyabbá lesz téve. Így a már megvalósuló gázkiváltás forrást teremt a szigetelési beruházás saját erő növelésére. A legfontosabb pedig az, hogy a szigetelés kivitelezése után, a megmaradt gázkazánt is le lehet állítani.

9 8. Magyar fejlesztésű apríték tüzelő automata kazán Amennyiben az adott kistérségben van olyan jó minőségű fahulladék, cserje (ártéri amorfa, és amerikai kőris), akkor a projekt kazánparkja kibővíthető az apríték égető automata kazánokkal is. A pellet-, és brikettgyártó modulok előkészítő gépsorai tartalmaznak előaprítógépet, amelyekkel az arra megfelelő minőségű alapanyagból magas fűtőértékű, és homogén méretű apríték gyártható (pl. amorfa). C. C/. Társadalmi hasznosság, és térségfejlesztő hatás: Társadalmi hasznosság:. AGRIPPA projektcég alapító tulajdonosi köre Bízva abban, hogy az Új Széchenyi Terv nem merev formai, (és pályázói kör-szűkítő), hanem tartalmi orientált lesz, készült el egy tulajdonosi-, és finanszírozási modell: a. Önkormányzatok (és/vagy azok Kft.-i), saját erő és/vagy apport, és motivációik: A tüzelőanyag mennyiség döntő felhasználói, fűtési költségmegtakarítás direkt eredmény, stabil piac a cégnek, amelyben társak. Osztalékjövedelem a cég teljes tevékenységének adózott jövedelméből. A vissza nem térítendő támogatás nagyobb része az Önkormányzatok üzletrész arányát növeli (a támogatás tulajdonosok megállapodása szerinti része). b. Mezőgazdasági vállalkozások saját erő és/vagy apport, és motivációik: A nyersanyagok (biogáz-, pellet-, brikett alapanyagok) termelői-beszállítói direkt eredmény. Osztalékjövedelem a cég teljes tevékenységének adózott jövedelméből. A vissza nem térítendő támogatás egy része a mezőgazdasági vállalkozások üzletrész a rányát növeli (a támogatás tulajdonosok megállapodása szerinti része). c. Technológiai beszállítói befektetők saját erő és/vagy apport, és motivációik: Kvázi pénzügyi befektetők, akik fizikailag beüzemelt technológiáik adott %-át apportként viszik be a cégbe, beüzemelés után szolgáltatói beszállítóként (fenntartás, karbantartás) direkt eredmény. Osztalékjövedelem a cég teljes tevékenységének adózott jövedelméből. A vissza nem térítendő támogatás egy része ezen vállalkozások üzletrész arányát növeli (a támogatás tulajdonosok megállapodása szerinti része).

10 d. Pénzügyi befektetők saját tőke, és motivációik: Klasszikus tőkebefektetés, amely biztos piaci, stabil alapanyag beszállítási, és megbízható technológiai üzemeltetési háttérrel minimalizált kockázatot jelent. Osztalékjövedelem a cég teljes tevékenységének adózott jövedelméből. A vissza nem térítendő támogatás egy része a pénzügyi befektetők üzletrész arányát növeli (a támogatás tulajdonosok megállapodása szerinti része). A projekt beruházási forrásai (egy lehetséges kombinációban): III.lap Projekt beruházás forrásai, és eredményterve Beruházás nettó érték (pályázatban elszámolható) El nem számolható beruházási költség+forgótőke: Az Állam vissza nem térítendő támogatása: Minimális szükséges saját erő összesen: Befektetők (pályázatban elszámolható beruházás):: Önkormányzat (vagy Nonprofit Kft.-je): Egyéb rövidlejáratú hitel: Beruházási saját erő összesen: Banki előfinanszírozási hitel: 00,0% , ,0 PÉNZTŐKE 75,00% , 25,00% , ,0 9,09% ,0 2,39% Kamat Futamidő 3,52% 0,00% 0,0 év ,4 25,00% ,4 75,00% 0,00%,0 év , ,0 (ÁFA fedezet+ Forgótőke) 0,0 Türelmi idő év 0 év A projekt üzletrész térképe (ebben a kombinációban) A vissza nem térítendő támogatás+hitel elnyerése utáni, üzletrész megosztás a projektcégben: Saját pénztőke Befektetők: ,0 Önkormányzat Nonprofit Kft ,0 Projektgazda 0,0 Állami támogatás+hitel tőkerész juttatás 33,0% 62,0% 5,00% Üzletrész Alap ,00% 47,5% 48,74% 3,75% Saját tőke üzletrész hozama 2. évben ,55% 282,63% Az állam bevételei a projektcég első 0 évében A következő összegzés magában foglalja a központi költségvetésbe, és a helyi költségvetésekbe befolyó bevételeket (kvázi bevételnek tekintjük a fűtési költség megtakarításokat). (az AGRIPPA projektcég első 0 évének éves átlaga) IV. lap Az állam új bevételei: Társasági adó: Bérjárulékok (beszállítók, és szolgáltatókkal együtt): SZJA : Új vásárlóerő Áfa bevételek növelő hatása: Földgáz kiváltás pellethő szolgáltatással ÁFA bevételcsökkenés: Földgáz kiváltásból eredő egyéb állami bevételcsökkenés: Helyi iparűzési adó: Önkormányzat Nonprofit Kft. osztalékbevétele: Önkormányzatok nettó fűtési költség megtakarítás: Értékesíthető CO2 kvóta bevétel: Támogatás mértékétől független Állami Bevétel: Σ0 év

11 3. Az adott kistérség Önkormányzatainak közösségi célokat finanszírozó bevételei Helyi iparűzési adó ,- Osztalékjövedelem ,- Fűtési költség megtakarítás ,- Önkormányzatok közösségi bevételei összesen ,- 4. A állam központi költségvetési bevételei (A projektcég első 0 évének éves átlaga) Társasági adó: ,- Bérjárulékok: ,- SZJA (beszállítók nélkül): Új vásárlóerő ÁFA bevétel növelő hatásából: ,- Földgázkiváltás ÁFA csökkentő hatásából: ,- Értékesíthető CO2 kvótabevétel (feltételezve a kereskedést) ,- Az állam központi bevételei összesen: C/ , ,- Térségfejlesztő hatás. Új, életpályahosszú teljes munkaidős munkahelyek Értelmezésünkben az életpályahossz minimum 25 év, amely gyakorlatilag azonos a projekt amortizációs időintervallumával, és egy emberöltőnek a családnevelő-, eltartó időszaka. Térségfejlesztő hatása alapvetően abban áll, hogy egyértelműen a családok anyagi boldogulását valósítja meg, életszínvonalát növeli, és tartja meg biztonsággal. Az AGRIPPA projektcég munkahelyei: Telephelyi teljes munkaidős munkahely (fizikai+menedzsment+admin.): Külső szolgáltató munkahelyek: 40 4 Ártéri-, közterületi külső munkás, szezonális teljes munkaidős munkahely 78 Munkahelyek összesen (szezonális munkahely 0,58 szorzóval) Beszállítói kör munkahelyteremtő képessége, megtartó képesség növelés A projekt biogáz üzemének hektár magvas cirok-, és cukorcirok terület művelésére van szükség. Ez a beszállító mezőgazdasági vállalkozások számára új jövedelemforrás. Az évek óta nem kaszált rétek, gátoldalak, ártéri kaszálók további új jövedelemforrást nyújtanak, mivel a pellet-, és brikettgyártás összesen ezer tonna/év alapanyagot képes befogadni. A technológia termékváltó képessége a lehetővé teszi a folyamatos termelést, kombinálva a fűtőanyag gyártást, a takarmány pelletálással. Az alapanyagváltó képessége pedig folyamatosan befogadóképes bármely feldolgozható alapanyagra. A brikett-, pellet innovatív projekt elemek is térségfejlesztő hatást fejtenek ki. Konzultációk során a helyben élő vállalkozók, polgármesterek véleménye szerint, adott térségben a munkahelymegtartó képesség nagyon fontos. Emellett a projekt üzem az új munkahelyek létrehozásával gyakorolja a legerőteljesebb hatást a vidékfejlődésre.

12 A közvetlen alapanyag termeltetési, beszállítói feladatokon túl (6-7 fő) számítani lehet a szolgáltatások (4-5 fő) arányosan várható növekedésére. Mindent összevetve a közvetlen állandó munkahelyeken felül további 20-2 közvetett munkahely generálódik egy AGRIPPA típusú és méretű projekt hatására egy adott kistérségben. 3. Extern hatások: a. Szakképzés A projekt bevonható a mezőgazdasági szakirányú szakképzés (közép-, valamint felső fok) gyakorlati oktatási tematikájába. Jelentősége abban áll, hogy a megújítható energiaforrások döntő hányada ellenére (a feldolgozási kapacitások hiánya miatt) mindaddig nem is tervezhető gyakorlati oktatás értelem szerint, amíg nincsenek ilyen üzemek. b. Szakmai turizmus A projekt innovatív elemei (lásd B/3) nem csupán gazdasági, és profit előny, hanem nagy érdeklődésre számító szakmai látványosság is. Tapasztalatból tudhatjuk, hogy minden olyan helyen, ahol új tulajdonságokkal bíró projektek jönnek létre, az a szakmai-, valamint befektetői érdeklődőket vonz nem csupán közeli településekről. Értelemszerűen ez jövedelmet generál a helyi vendéglátói szolgáltatási szférában. c. Vállalkozások alakulása Kedvezőbb áram-, és hőenergia igényű tevékenységű vállalkozások betelepülése, helyi mezőgazdasági termékek (szőlészet, zöldségtermesztés, gyümölcstermelés) továbbfeldolgozására vállalkozók megjelenése további helyi jövedelemforrás, további helyi értékteremtést generál. Mindez középtávon az alap projekt bővítést hozhatja magával, amely arányosan növeli ezen tanulmányban leírt térségfejlesztési mutatókat, értékeket. d. Környezet fejlesztés Bizonyítottan 6-8 éve semmilyen funkcióval nem jellemezhető, elvadult, adott esetben szennyezett területek hasznos, és fenntartható használatba vétele, működtetés Terület példa: Nagyrév

13 Összegzés Az AGRIPPA alapjában egy eszköz, amelynek alkalmazása helyi településcsoportok lakóinak hosszútávon biztosít tisztes jövedelmet, közösségi célokat finanszírozó bevételeket, egyidejűleg jelentős mértékben hozzájárul a központi költségvetéshez, előre tervezhető módon. Az elmúlt 4 évben felkérésre, 3 helyszín részleges felmérését végezte el a projektötlet-gazda, és technológia koordinátor, a Kunszentmártoni Kistérségben :.Nagyrév; 2. Öcsöd; 3. Békés A megvalósíthatósági feltételek (a helyi jellegzetességeket is mérlegelve) alapvetően azonosak mindhárom helyszínen. A részletesebb elő-felmérések Nagyréven történtek az Önkormányzat dolgozóinak hatékony közreműködésével: helyszín kiválasztás, telephelyvázlat, Ártér-, és kaszálható rétek, gátoldalak bejárása, alapanyag felmérés konzultáció helyi alapanyag beszállítókkal, helyi kivitelező vállalkozásokkal, hazai-, és külföldi technológiai tervező-, gyártó vállalatokkal A projektben minden érintett hatóság illetékes munkatársaival helyszíni konzultáció a megvalósíthatósági kritériumokról, Meggyőződésünk, hogy mintaprojekt tervünk a Tisza-, és Körösök menti Kistérségek településein több helyszínen megvalósíthatóak, szükségszerűen a kiugróan magas munkanélküliséggel jellemezhető településeken (Nagyrév, valamint különösen Békés és környéke). A központi elemei, a biogáz üzem, a brikett-,és pelletgyártás, és erre épülő saját kazánparkkal hőszolgáltatás, közvetlen adaptálhatók bármelyik helyszínen. További áram-, és/vagy hő-, valamint biogáz igényű szatellit üzemek az adott helyi adottságok, igények alapján valósíthatóak meg, kapcsolhatók a szatellit körbe. A projekt jellemző indikátorai: Pénzügyi indikátorok: állandó munkahely fajlagos nettó beruházás igénye ((nettó beruházási összeg+forgótőke)/89 munkahely): Társadalmi hasznosság mutatószáma ((éves átlagos központi költségvetési+önkormányzati bevétel)/vissza nem térítendő támogatási összeg): Állami vissza nem térítendő támogatás megtérülése (támogatási összeg/tisztán költségvetési átlagéves bevétel): ,32% 5,7 év Energetikai indikátorok Output eredmény Elvárt Célérték Mutató (ezer), célérték elérés forrása mértékegység min. időpont GJ/év Biogáz * Megújuló energiahordozó felhasználás Brikett GJ/év növekedése GJ/év 3 90 Pellet Összesen: GJ/év * ÜHG-kibocsátás csökkentése (CO2) t/év Biogáz 3 64 *Megjegyzés: CO2 kibocsátás így is történik, Brikett t/év viszont csak egyéves légköri tartózkodási ciklussal t/év Pellet jellem ezhető, tehát nem CO2 m ennyiség növelő t/év biotrágya 3 32 (nem additív) t/év Összesen: Megújuló energiahordozó bázisú villamosenergiagwh/év Biogáz termelés növekedése Mutató

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség ENERGIA HÍRLEVÉL Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa I. évf. 1. szám, 2009. november Bemutatkozik az Energia Ügynökség Az Észak-alföldi régió adottságai kiválóak

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK

7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK 7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK Az épületenergetika az Európai Unió energia és klímapolitikájának egyik fő prioritási területe. Az épületek energiahatékonyságáról

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

G.M. kommunális biogáz állomások

G.M. kommunális biogáz állomások Kész termékek kiszállítása A hulladékkezelők már nem fogják diktálni az árakat. Már nem lesz szükség a hulladék lerakóhelyekért fizetni. Az Önök hulladékai is értékes nyersanyagok. EU kivitelezési támogatás

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben.

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben. gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2011 266 Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS SZABÓ MÁRTON

Részletesebben

TÖBB MINT VÁROS ÓZD. Rombauer Tivadar

TÖBB MINT VÁROS ÓZD. Rombauer Tivadar Rombauer Terv ÓZD Rombauer Tivadar Az ózdi vasgyár alapítója (1846) korának egyik legkiválóbb mérnöke volt. Tanulmányait Selmecbányán végezte, majd a Munkács környéki timsó művek igazgatója lett. Ezután

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

Hazai Hatékonyság. Az energiahatékonysági beruházások finanszírozása a 2014-2020-as uniós támogatási programokban

Hazai Hatékonyság. Az energiahatékonysági beruházások finanszírozása a 2014-2020-as uniós támogatási programokban Hazai Hatékonyság Az energiahatékonysági beruházások finanszírozása a 2014-2020-as uniós támogatási programokban 1 Tartalom 1 Hazai Hatékonyság: Vezetői összefoglaló... 4 2 Kihívások, szükségletek és lehetőségek

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ DÖNTSÖN OKOSAN! ÁLLAMI TÁMOGATÁS A KAZÁNCSERÉKHEZ (Információk a 2 11. oldalon) GAZDASÁG Elkészültek a költségvetések (10. oldal)

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Magyar Bányászati Hivatal Budapest, KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Készítette: Fodor Zoltán Okl. mg.gépészm., épületgépészm. 5600 Békéscsaba,Szabó D.u.25. Tartalomjegyzék 1. VERTIKÁLIS ZÁRT HURKÚ

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

M A R K E T I N G S T R A T É G I A

M A R K E T I N G S T R A T É G I A Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter M A R K E T I N G S T R A T É G I A Készítette: Közép- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Sebestyén Csaba, vezérigazgató

Részletesebben

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projekt Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán KONFERENCIAKIADVÁNY

Részletesebben