A FairConto Zrt összefoglalója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FairConto Zrt összefoglalója"

Átírás

1 Adózási változások 2012 A FairConto Zrt összefoglalója 1

2 Evátlanul 2

3 Evátlanul Bevételi határ: 30 mft Kinek érdemes maradni? A költséghányad számítás nem minden! A visszatérés költségei riasztóak lehetnek (Bt) Szárnyaló ígéretek és Andersen meséi A kiút? SZJA átalányadózás: 80%-os költséghányaddal, de még a 40%-nál is talán 3

4 Evából ki - társasági adóba be A kilépést követő 60 napon belül társasági adóelőleget vall a Bt, Kkt, és a Kft. A következő adóév június 30-ig tartó időszakra. Az adőelőleg összege a bevétel 1%-a (ha törtév volt az utolsó evás év, akkor arányosított 1%), vagyis maximum 250 eft, de negyedéveként ennyi! Az egyéni vállalkozónál rendezett a kérdés, hiszen negyedévente adóelőleget számol és fizet (de nem vall). 4

5 Az evás egyéni vállalkozó járuléka Az eva alany egyéni vállalkozó az eva szerinti bevétele után 4% adót fizet. Ezt szociális járulék jogcímen fogja megfizetni. 5

6 ÁFA

7 ÁFA emelés: 27% : őrültség? A kulcs az adóversennyel szembe megy A lemorzsolódás akár 100 MdFt is lehet Közel 300 MdFt ÁFA megállapítás egy évben Egyszerűbb adórendszer? Felülről 21,26% Következtetés: adóemelés helyett TÉTELES ÁFA bevallás 7

8 ÁFA emelés hatásai Az áfakulcs változására tekintettel a javaslat rendezi, hogy folyamatos (időszakos) elszámolású ügyleteknél (58. ) a módosítás hatályba lépését megelőzően kezdődő elszámolási időszakok esetén melyik adómérték alkalmazandó. 8

9 2011-es időszak: ÁFA emelés hatásai A régi, 25%-os adókulcs alkalmazandó abban az esetben, ha az elszámolási időszak még 2011-ben befejeződik, még ha az ellenérték megtérítése 2012-ben válik is esedékessé. 9

10 Átnyúló időszak: ÁFA emelés hatásai Amennyiben az elszámolási időszak átnyúlik az évek között, úgy időarányos részteljesítésnek minősül majd a 2011-re eső szolgáltatás, mely után még 25% áfát kell fizetni. A 2012-re eső időarányos ellenértéket 27% áfa terheli majd. 10

11 ÁFA emelés a pénztárgépeknél Átmeneti rendelkezésként a javaslat szerint az adómérték kezelésére alkalmas pénztárgépek és taxaméterek átállíttatásának végső határideje február 29. Az érintett adóalanyok a tényleges átállíttatásig terjedő időszakban, bizonylat-kibocsátási kötelezettségüket kézi kibocsátású nyugtával, illetve számlával kötelesek teljesíteni. 11

12 Tételes áfa bevallás-szerű szerű dolog készül? A Javaslat szerint január 1-jével hatályba lépnek az általános forgalmi adóalany által kibocsátott és befogadott számlákról szóló összesítő jelentésre vonatkozó rendelkezések. (kormányrendelet) Az időbeli eltolódás célja, hogy az adózók számára kellő idő álljon rendelkezésre az új jogintézmény alkalmazására való felkészüléshez. 12

13 Tételes áfa bevallás-szerű szerű dolog készül? Art. rendelkezések utalnak az igazi tételes ÁFA bevallás várható bevezetésére 2013-tól: 31. (16) Az általános forgalmi adó alanya az általános forgalmi adó bevallásban nyilatkozik a) az olyan termékbeszerzés értékesítője, szolgáltatás nyújtója által kibocsátott számla (számlával egy tekintet alá eső okirat) adatairól, amely után az adott elszámolási időszakban adólevonási jogot gyakorolt, valamint b) az olyan termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kibocsátott, áthárított adót tartalmazó számla (számlával egy tekintet alá eső okirat) adatairól, amely termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után az adófizetési kötelezettsége az adott elszámolási időszakban keletkezett (összesítő jelentés). 13

14 Bérbevett autók előnyben A javaslat megszűnteti a személygépkocsi és egyéb jármű bérbevétele kapcsán felmerülő előzetesen felszámított adóra vonatkozó tételes levonási tilalmat a 2012-től kezdődő bérleti időszakra. (+reg. adó kedvezmény!) 14

15 Bérbevett autók - útnyilvántartással Adólevonási jog annyiban jár, amilyen mértékben a bérbevett járművet adóköteles gazdasági tevékenysége érdekében használja fel. Így az adólevonási jog alátámasztása érdekében javasolt lehet útnyilvántartást vezetni a jármű használatáról, az egyes utak üzleti céljáról. 15

16 A láncügyletek Az adóhatóságnak vagy más félnek nem lenne joga megdönteni a törvényi vélelmet, mely szerint a közbülső vevő az áru elfuvarozását vevői minőségében rendeli meg; erre csak magának az érintett adózónak lenne lehetősége. 16

17 Elektronikus számlázás A jelen gyakorlatnak megfelelően a javaslat rögzíti, hogy elektronikus számlázásra csak a vevő előzetes beleegyezése esetén kerülhet sor (bár a beleegyezés nem csak írásban, akár szóban, elektronikus úton vagy ráutaló magatartással is történhet). 17

18 Átvihető követelés elévülése A javaslat rögzíti, hogy az adólevonási jog gyakorlására, a vissza nem igényelt áfa továbbgörgetésére az általános szabályok szerinti elévülési időn (vagyis az év végétől számított 5 éven át) van lehetőség. 18

19 Az ÁFA választás a honlapon Az adózók hatékonyabb tájékoztatása érdekében a jövőben az adóhatóság a honlapján minden adózóról közzéteszi, hogy választott-e ingatlanok értékesítése, bérbeadása kapcsán adómentesség helyett adókötelezettséget (eddig erről csak egyedi kérésre adott tájékoztatást az adóhivatal). 19

20 Gyakoriságok, bevallások Az összesítő nyilatkozat esetén minden esetben szükséges áfabevallás benyújtása is. Ha be kell vallani, akkor havi bevallással tesz annak eleget az alanyi adómentes és az adómentes tevékenységű adózó. Az áfabevallás gyakoriságával kapcsolatos kérelem elbírálása kapcsán új elutasítást eredményező feltételek kerültek megnevezésre. (pl. költözés, adószám felfügg.) 20

21 Társasági adó

22 Elhatárolt veszteség? Hogyne! A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb az elhatárolt veszteség felhasználása nélkül számított adóalap 50 százalékáig érvényesíthető. Fáj az elvesztett társasági adó (SZJA-nál is ) 22

23 Kizöldült elhatárolt veszteség A mezőgazdasági ágazatba sorolt adózó két évre visszamenőleg önellenőrzéssel csökkenti az adóalapját az elhatárolt veszteséggel, de adóévenként legfeljebb az adóév adózás előtti eredményének 30%-ával 23

24 Szoftverfejlesztők Megszűnik 2012-től a szoftverfejlesztők bérköltségének adókedvezménye (amit 3 éven át kell érvényesíteni), az utolsó érvényesítési év 2014 lesz. 24

25 Transzferárak, bizonylatok 2012 A jövőben az angol, francia, vagy német nyelven készült nyilvántartások és kapcsolódó iratok (szerződések, számlák) esetében az adóhatóság nem kötelezheti az adózót azok lefordíttatására. 25

26 Bejelentett immateriális jószág A szerzést követően be kell jelenteni (60 napos jogvesztő határidővel), szellemi terméket, vagyoni értékű jogot, amelyet, ha 1 évnyi tartást követően adnak el, akkor az értékesítési nyereség csökkenti az adóalapot. (áron aluli értékesítés pedig növeli ) 26

27 Térítés nélkül átadott eszköz Nyilatkozat kell, ez az elismert költség feltétele (Tao. Tv. 3. sz. mell. A fejezet 13. pont, kivéve a külföldinek átadott eszközt) től újra lesz adomány: Olyan átadott eszköz, juttatás, amelyet a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére a közhasznú szervezetekről szóló törvényben (Civiltörvényben) nevesített közhasznú tevékenységre, közfeladat támogatására, valamint egyház részére (jogszabály szerint) a közérdekű kötelezettségvállalás céljára adnak feltéve, hogy az nem jelent a Tao és az SZJA törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás. 27

28 Térítés nélkül átadott eszköz Adóalapnövelő 2012-ben: A külföldinek térítés nélkül átadott eszköz A nyilatkozat nélküli átadás A nyilatkozat: a juttatásban részesülő eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően igazol 28

29 Térítés nélkül átadott eszköz Elismert átadás: a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt, továbbá közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági fokozatot. + jogszabály által elrendelt, megengedett átadás 29

30 Termőföldre épített lakópark Termőfölből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság tagjának részesedés kivonása során az adóalapot a nyereség kétszeres összegével kell növeli. (SZJA-ban 48%) megadóztatása 30

31 Elengedett osztalék Nem fog duplán adózni az elengedett osztalék! Növeli az adózás előtti eredményt a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, ha a jogosult követelését magánszemélynek nem minősülő kapcsolt vállalkozása részére engedi el. Magyarul: csak a kapcsoltakkal szembeni követelés leírása adóalapnövelő!!! 31

32 Elengedett osztalék Csökkenti az adóalapot a üzleti években megállapított, de ki nem fizetett osztalék jét követő elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összege 32

33 Cégautók: fizetni, fizetni, fizetni!

34 Cégautók az adóprés alatt A gépjárműadó havi mértéke:

35 Cégautók az adóprés alatt Általában egy új autó 9-es osztályú: katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB előírás B jóváhagyás B. szintje szerint jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto- motoros (EURO-IV.)

36 Cégautók az adóprés alatt A lényeg (általánosságban): Havi => Ft Havi => Ft Pöpec autók: havi => Ft??? (az adót azonban nem kell január 20-ig egy összegben megfizetni ezt a javaslatot elvetették)

37 Cégautók az adóprés alatt Az illetékek emelkedése (LE osztó: 1,36)

38 Gépjárműadó kivezetések Megszűnik a kombinált árufuvarozás után járó gépjárműadó-kedvezmény, és eltörlik a külföldön nyilvántartott gépjárművek adóját. 38

39 2012 Helyi adók 39

40 Helyi adók Közlekedési és Település-adó nem lesz 40

41 Helyi adók Újabb elképzelés mégis lesz közlekedési adó től 41

42 Telekadó A telekadó a külterületi telekre, illetve az építménnyel (nem épülettel) lefedett területre is kivethető lesz. Az építési tilalom alatt álló teleknek pedig csak 50%-a mentesül majd az adó alól a jövőben. 42

43 2012 Illetékek 43

44 Szabad a tili-toli toli A kapcsolt vállalkozások közti ingatlan adásvétel is illetékmentességet kapott 2012-től. Az egyetlen feltétel, hogy a főtevékenység ingatlanforgalmazás, vagy saját tulajdonú ingatlan bérbeadása legyen. Ezt már 2011-re is lehet alkalmazni, hiszen a ig ki nem adott illetékhatározatnál is alkalmazni kell. (Hivatali reakcióidő > 30 nap) 44

45 Szabad a tili-toli toli Kérdés: kinek van főtevékenysége? Következtetés: ingatlan cégből ki, majd visszabérelni Ingatlan cégbe be (adómentes kp. kivét), majd értékcsökkenteni. Gusztusos és szép 45

46 Óvatosan a soron kívüli kérelmekkel A soron kívül elbírálni kért kérelmekre az illetékfizetés mellett igazgatási pótdíjat lehet kivetni. 46

47 Illeték emelkedések Alapeljárás illetéke: => Fellebbezés: Ft-onként 500, legalább Felügyeleti intézkedés: legalább Peres eljárás felső határ: => Házassági bontóper: => Közigazgatási határozat pere: => Fellebbezés (polgári): 6% => 8% max Felülvizsgálat 6% => 10% max

48 2012 Számvitel 48

49 Számvitel a ló innenső oldalán A külföldi pénzértékben meghatározott ellenérték forintértékének meghatározása során a jelenlegi árfolyam-választási lehetőségek mellett megengedi a javaslat, hogy az áfa alapjának kiszámításához alkalmazott árfolyamot használják a gazdálkodók. Az elektronikus számlát papíron is bátran lehet kontírozni, elég a logikai kapcsolat. 49

50 Egyszerűsített éve beszámoló Egyszerűsített éves beszámolót készíthet (már 2011 is): Devizás könyvvezetésű Vállalatcsoport tagja (értékhatárok betartása mellett) Az értékhatárok (3-ból 2): Mérlegfőösszeg: 500 mft Éves nettó árbevétel: 1 MdFt Átlagos statisztikai létszám: 50 fő 50

51 Kötelező könyvvizsgálat 2012: Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az előző két év átlagában az árbevétel nem haladta meg a 200 mft-ot és az átlagos statisztikai létszám kevesebb volt 50 főnél. 2014: Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az előző két év átlagában az árbevétel nem haladta meg a 300 mft-ot és az átlagos statisztikai létszám kevesebb volt 50 főnél. A 2011-es beszámolókra még a 100 mft-os határ vonatkozik. 51

52 Készpénztartás A készpénztartás az előző üzleti év összes bevételének 10%-a lehet, (2% helyett), ha az nem éri el az 500 eft-ot (5 mft forgalmat el nem érő vállalkozóknál még 500 eft-os küszöb sincs. (A pénzkezelési szabályzat marad, az új szabály bevezetése: 90 napon belül) 52

53 Hibás gyakorlatot követően A közüzemi számlák elszámolásában a járulékos költségek is az energiaköltség, vagy a szolgáltatás részét képezik Miért kell ezt szabályozni? Eddig is így volt! (Szvt. 47. ) Hibás gyakorlat, mondván, hogy most törvénymódosítás kellett, mert eddig máshogy volt 53

54 Osztalékelőleg A legfeljebb 6 hónapos számviteli beszámoló alapján is kifizethető az osztalék. (Vagyis: a december 31-i beszámolóra még június 30-án is lehet osztalékelőleg-döntést alapozni.) 54

55 Kontírozás kiváltása naplózással A kontírozás 2012-től a bizonylattól elkülönítetten is elkészíthető, azt nem kell a bizonylatra rávezetni, elég lesz a logikai hozzárendelés is. Óriási előrelépés!!! 55

56 Leltározás egyeztetéssel Egyeztetni kell a mennyiségileg nem mérhető eszközök és források analitikus nyilvántartását a főkönyvi adatokkal. Hogyan kell ezt dokumentálni? 56

57 Régi-új számviteli határidők Előtársasági beszámoló, elutasított cégjegyzés esetén 2011: 90. nap 2012: a követő harmadik hónap utolsó napja Éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló esetén 2011: 150. nap 2012: a mérlegfordulónapot követő 5. hónap utolsó napja 57

58 Számviteli szabályok A gazdálkodónak a könyvvezetés és a beszámolókészítés során alkalmaznia kell a külön rendelettel kihirdetett, hatályos magyar számviteli standardokat. Sajátos egyszerűsített beszámoló értékhatárai: (3-2) mérlegfőösszeg a 65 millió forint, éves nettó árbevétel a 130 millió forint, foglalkoztatottak száma 10 fő. 58

59 Számviteli szabályok A nemzetközi standardok szerinti beszámolót csak IFRS szintű könyvvizsgáló auditálhatja. A sajátos egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó a számviteli egyetlen, a könyvvezetéssel és a beszámolókészítéssel kapcsolatos döntéseket tartalmazó, írásos dokumentumként is elkészítheti. Működési paraméterek alapján is választható eltérő üzleti év (cégbírósági bejelentés!!!) 59

60 Az árbevétel új fogalma A vevőnek a szerződésben meghatározott feltételek szerinti teljesítés alapján kiállított, elküldött, a vevő által elismert, elfogadott számlában, nyugtában, illetve ha az eladó számla, nyugta kiállítására nem kötelezett egyéb számviteli bizonylatban rögzített, vagy a pénzeszközben kapott áfát nem tartalmazó ellenértékkel egyező árbevétel. Gratulálunk! 60

61 2012 Társadalombiztosítási terhek 61

62 TB üzenet Alapelvi szinten rögzítésre kerül, hogy a biztosítottaknak járó tb-ellátásokra való jogosultságot az egyéni befizetéseik teremtik meg, és hogy a munkáltatói járulék nem más, mint az ellátásokhoz való hozzájárulás, vagyis a közfinanszírozott felosztó-kirovó rendszerek fedezetének olyan szolidaritási része, amely jogosultságot nem hoz létre. Következtetés: nem is jár utána semmi! 62

63 Felosztott TB járulék és adó Társadalombiztosítási járulékok Baleseti adó 30% Levont járulékok (8,5% + 10%) Szociális hozzájárulási adó (27% és csak adó ) 63

64 Baleseti adó A baleseti adó az éves kötelező biztosítási díj (beleértve a fedezetlenségi díjat is) 30%-a lesz, de maximum naponként 83 forint/gépjármű. Az adót a biztosító a biztosítási díj esedékes részletével együtt köteles beszedni, ugyanakkor a biztosító akkor is befizetési kötelezettséggel tartozik, ha az adó beszedését elmulasztotta. 64

65 Alanya: Szociális hozzájárulási adó Kifizető, Egyéni vállalkozó, Mezőgazdasági őstermelő Nem alanya: nyugdíjas egyéni vállalkozó Mg. kistermelő, és az a mg. őstermelő, akinek nem keletkezik járulékfizetése Nem eredményez adófizetési kötelezettséget: Saját jogú nyugdíjas tagi jogviszonya 65

66 Szociális hozzájárulási adó A munkáltatói TB járulékot váltja, mértéke 27%. Elemezést igénylő, új adónem, nincs önálló törvényben, a saláta törvény része. Adókedvezmények (egyszerre csak 1): A munkabérek értékének megőrzése Karrier Híd Program Életkorbeli kedvezmények (START Bónusz) Nem szakképzettek kedvezménye 66

67 Rémes bérkompenzáció Az adókedvezmény számítási módja megegyezik a kivezetett adójóváírás számítási módjával, egyfajta csoportos adójóváírás, az érintett kör szankcióit még kormányrendelettel fogják szabályozni, ebben a körben az állami vállalatok nincsenek benne. A foglalkoztatói járulék (adó) összegéből havi 75 ezer forint bruttó jövedelemig az adókedvezmény a bruttó jövedelem 21,5 százaléka, de legfeljebb forint. Hetvenötezer forint felett 14 százalékos mértékkel fogy el a kompenzáció. 67

68 Rémes bérkompenzáció Ez azt jelenti, hogy 10 ezer forintonként 1400 forinttal kevesebb adókedvezmény jár a munkáltatónak. 190 ezer forintos bruttó jövedelem után már nem jár kompenzációs adókedvezmény. A munkáltatónak legfeljebb 5,1% bérköltség növekedést jelent a kompenzációs rendszerben a nettó bérek szinten tartása. 68

69 Rémes bérkompenzáció Kormányrendelet fogja szabályozni, hogy az a munkáltató, aki nem fejleszti az elvárásoknak megfelelően a munkabért, milyen szankciókra számíthat (támogatás, közbeszerzés). Nem világos: Milyen bérszinthez kell mérni (teljesítménybér, táppénz, munkaidőkeret, stb.) A béremelésből kimaradtak sorsa (jegyes bér?) 69

70 Pilóta program A Karrier-Híd Programban résztvevő, volt kormánytisztviselő, közalkalmazott, igazságügyi alkalmazottra az adó felét kell megfizetni, ha az erről szóló igazolást a foglalkoztató cég birtokolja. A kedvezmény 1 évig jár. - 13,5 % 70

71 Nem szakképzettek kedvezménye A szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban személy munkáltatója e foglalkoztatott adóalapot képező jövedelme után a minimálbér mértékét meg nem haladó összegig 18 % adót fizet. (FEOR 9.) -9% (2013-tól) 71

72 Nem szakképzettek kedvezménye FEOR 9-es főcsoport: SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ FOGLALKOZÁSOK 91 Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások (vasalók, járműtakarító, ablaktisztító) 92 Egyszerű szolgáltatási, szállítási foglalkozások (árufeltöltő, hordár, utcaseprő, takarító, gyorséttermi eladó, portás, mérőóraleolvasó, parkolóőr) 93 Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások (kubikos, erdész, halász) 72

73 Társas vállalkozók: konyec! Társas vállalkozónak fog minősülni az ügyvezető tag, (Bt. Kkt, Kft esetén), vagyis úgy kell tekinteni, mintha az ügyvezetéssel közreműködne a tevékenységben, kivéve, ha munkaviszonyban van. Jöhet a havi 1 órás munkaviszony? Alkotmányellenes volt ( ütközik az alaptörvénnyel?): A máshol meglévő 36 órás munkaviszony továbbra is kiváltja a szociális hozzájárulási adót és a járulékokat. (diszkrimináció ) 73

74 TB emelés, emelés, emelés A taggal fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyra [(353. (2) c)-d)] tekintettel havonta terhelő szociális hozzájárulási adó alapja legalább a minimálbér 112,5 %-a. Érintettek: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi ügyvivői társaság, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, az egyéni cég 74

75 TB emelés, emelés, emelés Az ESZJ 5100-ról 6390 Ft-ra emelkedik. Az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék összevont mértéke 8,5%-ra nő (+1% pénzbeli eg.bizt) A társas vállalkozó a 8,5%-ot a minimálbér másfélszerese után fizeti ( *8,5%=3.910) Másodállások is fizetni fogják a teljes 8,5%-ot (eddig 2%-ot nem kellett fizetni) Megszűnik a segítő családtag fogalma Megszűnik a tevékenységét kezdő vállalkozó 75

76 TB emelés, emelés, emelés Az egészségbiztosítási járulékalap részévé válnak az alábbi jövedelmek: Jubileumi jutalom Végkielégítés Újrakezdési támogatás Szabadságmegváltás (Eddig ezek kivételek voltak, nem véletlenül 76

77 A nagy visszatérés Újra vonni és vallani kell a magánnyugdíjpénztári járulékot (január 12!!! 1108) Minden változatlan, a T1041-esen nem kell Bevallás közvetlenül az MNYP felé PSZÁF nyomtatvány (az állam elszámol a felszámolás miatti tagdíjakkal) Célszerű ellenőrizni a tagságot a PSZÁF adatszolgáltatásából: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/magannyugdijpenztar.html 77

78 Vállalkozói járulékok 2012 Járulékfajták Alapja Levont járulék Kifizetői (foglalkoztatói) Összesen Minimálbér (%-os arány) Szociális hozzájárulási adó minimálbér 112%-a 27% 27% 30,4% Nyugdíjjárulék minimálbér 10% 10% 10% Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeni egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék minimálbér 150%-a minimálbér 150%-a minimálbér 150%-a 4% 4% 6% 3% 3% 4,5% 1,5% 1,5% 2,3% Összesen 18,5% 27% 45,5% 53,1% 78

79 Mezőgazdasági őstermelő A minimálbér után fizeti a járulékokat 2012-től! (Korábban a bevétel 20%-a után számítandó járulékok szerint, de ennek vége!) 79

80 Rehabilitációs járulék A létszám mértéke 20-ról 25-re nő A megváltozott munkaképességűt nem kell legalább 4 órában foglalkoztatni. 80

81 Nyugdíjas szabályok Már csak a saját jogú nyugdíjas számít majd kiegészítő tevékenységűnek! START BÓNUSZ: 2012-ben egy évre váltható ki Legfeljebb a minimálbér másfélszeresére jutó 27%-os szociális hozzájárulási adó sújtja!!! 81

82 Új EHO kulcs A cafeteria 10%-os EHO kulccsal adózik. (71. ) Az egyéb juttatások (70. ) 500 eft-os határának EHO-ját a május havi 08-as bevallásban kell vallani Az átalányadózó egyéni vállalkozó 15% EHO-t fizet Továbbra is le kell vonni a bérleti díj EHO-ját. 82

83 EKHO FEOR 08 szerint (tartalom szerint) Csak főállású sportolók számára!!! Értékhatár 50 mft (csak sportolóknak 2011-től) 83

84 2012 SZJA 84

85 Szja bérbeadás 2012??? A javaslat szerint: Lakás bérbeadása esetén a bérbeadó magánszemély a bérbeadásból származó bevételéből levonhatja a más településen általa bérbevett lakás ugyanazon évben igazoltan megfizetett bérleti díját, máshol el nem számolt díját feltéve, hogy a bérbeadás, illetve a bérbevétel időtartama a 90 napot meghaladja és azt nem térítik meg a számukra (ok: Otthonteremtési program) 85

86 Tagsági díjak kiskapuja konyec A javaslat szerint: (A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:) a magánszemély által fizetett tagdíjra, hozzájárulásra, felajánlásra tekintettel a vállalkozási tevékenységet nem folytató társadalmi szervezet, köztestület által a magánszemély részére nyújtott szolgáltatást, amennyiben azt a társadalmi szervezet, a köztestület az alapszabálya alapján, a cél szerinti tevékenységével összefüggésben, a rendeltetésszerű joggyakorlás keretében nyújtja ; 86

87 Vállalkozási támogatás Vállalkozóvá válási támogatás: Ha alapítvány, társadalmi szervezet, alapszabályaival kapcsolatos támogatása nem jövedelem, ha egy társaság rendelkezésére bocsátja. 87

88 Kamarai tagdíj átvállalható Nem jövedelem a kifizető által a tevékenységében közreműködő magánszemélytől átvállalt kamarai tagdíj összegét, feltéve, hogy a tevékenység kizárólag szakmai kamara tagjaként folytatható (Jön a kötelező kamarai regisztráció ) 88

89 Régiúj számlázási szabály Az egyéni vállalkozó ismét köteles lesz feltüntetni a nyilvántartási számát a számlán ( között ez nem volt, előtte volt). ÁFA levonási jogot nem érinti!!! Hiába nem írta rá, ha egyéni vállalkozó, akkor a számla utólagos közléssel is kiegészülhet!!! 89

90 SZJA 2012 Végre! Itt az egytöbbkulcsos jövedelem adóztatás! A mágikus határ: / hó (évi ) 90

91 SZJA 2012 A szuper-bruttósítási hókuszpókusz eredményeképpen az adótábla (valójában): Ft-ig: 16,00% Ft-tól: 20,32% 91

92 SZJA 2013 a Kánaán eljövetele Eltörlésre kerül a jövedelem alapját befolyásoló szuperbruttósítás, az adókulcs valóban: 16% lesz (Ismét Andersen meséi?...) 92

93 SZJA 2012 Továbbra is nyilatkozni kell az adóelőleg megállapításához a munkáltató felé, amely azonban már csak a költség, adójóváírás, családi kedvezmény és a fogyatékkal élők körében gyűjt adatokat. A hibás költség-nyilatkozat esetén továbbra is 39%, hibás kedvezményi nyilatkozat esetén 12% automata megállapítandó bírságot kell fizetni a bevalláskor. 93

94 SZJA 2012 újra nyilatkozatháború Az önbírságolás terhe mellett ismét nyilatkozni kell arról, hogy a jövedelem meghaladja-e majd az évi Ft-ot. Nyilatkozni kell a családi kedvezményről, de már nem lesz adójóváírási nyilatkozat 94

95 SZJA az automata bírság Jöhet az önmegfigyelés és az önbírságolás! 95

96 SZJA 2012 minden cafeteria A javaslat szerint visszakerül az egyéb juttatás körébe körbe a munkáltató által valamennyi munkavállaló, vagy egy csoportjuk részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, szolgáltatás. Adóterhelése: 51,17% (19,04% SZJA + 1,19*27% EHO) 96

97 Cafeteria 2012 változások röviden 19,04% alá tartozó új tételek +10% EHO (30,94%): Munkahelyi étkeztetés Ft / hó (nem vásárolt!!!) és/vagy Sima utalvánnyal csak Ft / hó (Erzsébet utalvány) SZÉP Kártya: Szálláshely kártya címen évi 225 ezer forint Vendéglátó kártya címen évi 150 ezer forint Szabadidő kártya címen évi 75 ezer forint DE: évi 500 ezer forint keretösszegig!!! 97

98 Cafeteria Az Erzsébet utalványok szabályai külön kormányrendeletben várhatóak: Felhatalmazást kap a társadalompolitika összehangolásáért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg az Erzsébet- utalvány kibocsátásának részletes szabályait. Munkahelyi étkeztetés: zavaros fogalom, elvileg nem kizárt, hogy vásárolt szolgáltatás is lehet. Termék lehet? munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi 12 ezer 500 forintot meg nem haladó rész [ideértve a kizárólag az adott munkáltató munkavállalóit ellátó, a munkáltató telephelyén működő munkahelyi (üzemi) étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható - a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott - utalványt, elektronikus adathordozót is], és/vagy 98

99 Cafeteria összefoglalva Kötelező tv-i juttatások: napidíj, kiküldetési rendelvény 1. sz melléklet: megmaradtak az adómentes juttatások 71. : béren kívüli juttatások: ide tartoznak azok a juttatások, ahol a juttatás 1,19-szerese után a kifizetőt terheli a 16%-os adó + 10% EHO (30,94%) 70. : egyes meghatározott juttatások: egy újabb csoport, ahol a kifizetőt terhelő adó alapja a bevétel 1,19- szerese, és ez után eho-t is kell fizetni (51,17%) Adóköteles juttatások: a negyedik kategória, amelyek az előző csoportokba nem férnek bele, azok az általános szabályok szerint adóznak. 99

100 Juttatások tánclépésekben

101 Kötelező táncok (jogszabályból eredő költségtérítések)

102 Juttatásnak gondolt költségtérítések Több olyan költségtérítés is le van fektetve a szabályok között, amelyek egy része a munkavállalónak jár, más esetben az alkalmazásával a dolgozó egyfajta többletszolgáltatáshoz jut, vagy többlet-bér produkálható, úgy, hogy az lényegében a munkaviszonyával kapcsolatos költségek, vagy a kifizetés részleges, vagy teljes adómentességét használja ki.

103 Juttatásnak gondolt költségtérítések Az elszámolásukhoz nyilvántartásokat, kimutatásokat kell készíteni (pl. kiküldetési rendelvényt). A munkáltató okosan jár el, ha a dolgozó kegynek tekniti ezen juttatások kifizetését, de az ilyen játék veszélyes lehet. Mégis az ilyen költségtérítéseket a dolgozók annak ellenére, hogy azok egy részét tőlük megtagadni nem lehetne juttatásként élik meg. Ilyenek:

104 Juttatásnak gondolt költségtérítések A dolgozónak járó külföldi napidíj (külföldi tartózkodás esetén legalább 15 EUR, ami től újra 30%-ig adómentes, és jár.

105 Juttatásnak gondolt költségtérítések A dolgozónak járó belföldi kiküldetési étkezési hozzájárulás, vagyis étkezési napidíj 500 Ft/nap, szálloda igénybevétele esetén 400 Ft/nap), ha több, mint 6 órát van kiküldetésben. 278/2005. (XII. 20.) Korm rendelet

106 Juttatásnak gondolt költségtérítések A munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, és kedvezményes jegyet, ha a munkavállaló -a) vasút 2. kocsi-osztályán, b) helyközi (távolsági) autóbuszjáraton, c) elővárosi buszon, HÉV-en, d) menetrend szerinti hajón, kompon, vagy réven, e) repülőgépen (hazautazás céljából).

107 Juttatásnak gondolt költségtérítések A munkáltató a munkába járással bérlettel vagy menetjeggyel történő elszámolás esetében azok árának legalább 86%-át, de hazautazás esetén csupán a) 2010-ben forint, b) 2011-től minden évben az előző évben irányadó összegnek a KSH által megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével növelt összegét köteles megtéríteni.

108 Juttatásnak gondolt költségtérítések Nem bevétel: a hazautazásra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 Ft értékű költségtérítés.

109 Juttatásnak gondolt költségtérítések Autóval való munkába járás: a) ha az útvonalon nincs közösségi közlekedés; b) egyáltalán nem vagy csak hosszú várakozással vehető igénybe a közösségi közlekedés, c) mozgáskorlátozottság esetén ( ).

110 Juttatásnak gondolt költségtérítések a hivatali utak megtérítése (utazás, szállás számlával igazolva) a munkavállaló által használt gépjárműre, kiküldetési rendelvény alapján, az üzemanyag és átalányként 9 Ft/km megtérítése mellett. (cégautóadó nem merül fel)

111 Juttatásnak gondolt költségtérítések a dolgozónak munkavédelmi okokból járó üzemorvosi szolgáltatások (foglalkozás- egészségügy körébe tartozó vizsgálatok, bár néhány eset pl. fogászati szűrés többlettartalommal bír, de mégis ide sorolható)

112 Juttatásnak gondolt költségtérítések a dolgozónak járó egyes számítógép használatához kötött munkakörök esetén kétévenkénti szemészeti szűrővizsgálat és a felírt védőszemüveg költsége. (SZTK keret+lencse).

113 Ingyen táncok (egyéb juttatások)

114 Lehetséges ingyenes juttatások a magánszemély által fizetett tagdíja, hozzájárulása, felajánlása ellenében a vállalkozási tevékenységet nem folytató társadalmi szervezet, köztestület által a magánszemély részére nyújtott szolgáltatást, (ha nem volt adókedvezményre jogosító igazolás.)

115 Lehetséges ingyenes juttatások Pályázati és állam forrásból ingyenes vagy kedvez- ményes számítógép- és internet használat. A munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógéphasználat.

116 Lehetséges ingyenes juttatások van még bőven

117 Standard táncok (béren kívüli juttatások)

118 Cafeteria 2012 A természetbeni juttatások elnevezés megszűnik. A nem pénzben történő juttatás adóalapja a juttatás 1,19-szeres érték lesz, amit a munkáltató (nyújtó) fizet meg a juttatás értéke után (+10% EHO). Ez az adó: 30,94% (1,19 * 16% SZJA + 1,19* 10% EHO) A következő tételekre: 118

119 Cafeteria 2012 (béren kívüli) üdülési csekk, üdülési szolgáltatás (minimálbérig) étkeztetés (hideg-meleg étkezési utalvány), 18 eft-ig 119

120 Cafeteria 2012 (béren kívüli) iskolakezdési támogatás (minimálbér 30%-ig), helyi utazásibérlet (már re kiadható) a Széchenyi pihenő kártya (lásd az új alszámlákat) 120

121 Cafeteria 2012 (béren kívüli) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztári (50/30%-ig), foglalkoztatói nyugdíjalap hozzájárulás (50%-ig) Iskolarendszerű képzés (78 eft * 2,5 = 195 eft) internethasználat max. 5 eft/hó (utólagosan max. 3 havi számlával) 121

122 Önkéntes-kölcsönöskölcsönös az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a tagként befizetett, valamint az egyéni számláján jóváírt összes, az adóévi egyéb jövedelmének minősülő összeg együttes értékének 20 %-a, de max. 100 ezer forint az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba és önsegélyező pénztár(ak)ba a tagként befizetett, valamint az egyéni számláján jóváírt összeg, adóévi egyéb jövedelmének minősülő összeg együttes értékének 20 %-a, de max. 100 ezer forint együttesen legfeljebb az adóévben 120 ezer forint. 122

123 Önkéntes-kölcsönöskölcsönös aki január 1. előtt tölti be a jogszabályok alapján reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, az értékhatár 130 ezer forint, mindkét rendelkezés esetén 150 ezer forint. 123

124 Önkéntes-kölcsönöskölcsönös A nyugdíj-előtakarékossági számla-tulajdonos az adóbevallásában tett nyilatkozat alapján rendelkezhet az adóévben általa nyugdíj-előtakarékossági számlára a forintban befizetett összeg 20 %-nak, de legfeljebb az adóévben 100 eft-nak az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéből történő átutalásáról. Aki január 1. előtt tölti be a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, 130 ezer forint az értékhatár. 124

125 Klasszikus táncok (egyéb juttatások)

126 Egyéb juttatások 2012 Adókulcs: 19,04% + 27% EHO 51,17% 126

127 Egyéb juttatások 2012 reprezentáció (társ. szervezet) (bevétel 1%-a, 25 mft felett) üzleti ajándék (értékhatár nélkül) távbeszélő-szolgáltatás (20%) 127

128 Egyéb juttatások 2012 csoportos biztosítási díja, ha a biztosítási szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv alapján kötötték 128

129 Egyéb juttatások 2012 csekély értékű ajándék (minimálbér 10%-a, kötött kör) a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállaló, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, a szakszervezet a tagjának, a nyugdíjas tagjának, a tag, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának, a volt munkáltató vagy annak jogutódja a nyugdíjban részesülő magánszemélynek és közeli hozzátartozójának, a kifizető a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak akkor is, ha a juttatás olyan magánszemélynek történik, akinek a kifizetőtől az adóévben nem származik más jövedelme; 129

130 Egyéb juttatások 2012 reklámajándék (minimálbér 1%-a) elfogadása esetén a magánszemély azonosító adatai a juttató számára nem ismertek 130

131 Egyéb juttatások 2012 az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség, ha a kifizető - jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet; Mindenkinek egyenlő feltételekkel, szabályzat alapján! 131

132 Egyéb juttatások

Előadás előtti tudnivalók

Előadás előtti tudnivalók Előadás előtti tudnivalók Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, szakoktató A FairConto Zrt. vezérigazgatója, az Országos Számviteli

Részletesebben

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): Valójában kétkulcsos, adóalap-megosztásos adótábla szerint havi 202 eft-ig 16% az adó, a felett már 27% szuperbruttósítást kell alkalmazni. Az adójóváírás megszűnt. Ennek

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

SZJA 2011 Cafeteria 1

SZJA 2011 Cafeteria 1 SZJA 2011 Cafeteria 1 Miről l lesz szó? - 2010 adótábla trükközés - 2010 nyilatkozati visszatartó erő - Adókedvezmények 2010 - A 2011-es SZJA kulcs-rendszer - 2010-2011 SZJA adózási összevetés - Családi

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben