SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS, BEFEKTETÉSI ALAPOK ÉS A UNIT- LINKED ÉLETBIZTOSÍTÁS) 2

3 Tartalom I. MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSAINK, PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSI KULTÚRA HAZÁNKBAN, ÉS AMI A HÁTTÉRBEN VAN A háztartások pénzügyei számokban Most vagy soha! Jól alszik vagy jól eszik? befektetıi magatartás és kockázatvállalási hajlandóság (felmérés)...14 II. MODERN PÉNZÜGYI SZEMLÉLET Részvény befektetések Részvénykereskedés története Amit a részvényrıl tudni kell Az online kereskedés rejtelmei Pro és kontra A befektetési alapok A befektetési alap fogalma, mőködése A befektetési alapok fajtái, típusai Eszközalapok összetétele Alapkezelık és alapjaik

4 3. Mi is az a tıkeképzés? unit-linked A unit-linked múltja és jövıje A unit-linked felépítése, mőködése...43 Struktúra és felhalmozás periódusok a futamidın belül Unit-linked: pro és kontra Egy szelet biztonság, egy szelet kockázat Klasszikus vagy modern? az életbiztosítások evolúciója...54 III. MELYIKET A SOK KÖZÜL?

5 Ábrajegyzék 1.ábra: Eladósodottság (GDP arányában) 7 2.ábra: Háztartási hitelek alakulása és összetétele 7 3.ábra: Megtakarítás (GDP arányában) 11 4.ábra: Reálkereset alakulás (GDP arányában) 12 5.ábra: Nyugdíjpénztári hozamok 13 6.ábra: EGIS teljesítménye 24 7.ábra: RICHTER teljesítménye 25 8.ábra: Unit-linked szerzıdések alakulása (db) 41 9.ábra: Unit-linked alakulás ábra: Cost-average effektus ábra: Az adókedvezmény jelentısége 49 5

6 I. MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSAINK, PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSI KULTÚRA HAZÁNKBAN, ÉS AMI A HÁTTÉRBEN VAN Miért fontos, hogy gondoljunk a jövıre? Miért fontos, hogy legyen megtakarításunk? Mindenki tudja, hogy az élet pénzbe kerül. A céljaink, terveink megvalósításához is nélkülözhetetlen. Ki kevesebb, ki több munkával keresi meg az igényeit kielégítı életszínvonal fenntartásához szükséges anyagi forrásokat. Kérdés, vajon szerepel a fontossági listán az anyagi védettség, anyagi biztonság?! Sajnos sokunknál nem. Az élet kiszámíthatatlan. Érthetı, hogy vannak, akik a mának élnek, hisz nem tudhatjuk, mit hoz a holnap, vagy lesz-e egyáltalán. Ennek ellenére úgy gondolom, mindenkinek vannak céljai, amiket egy tetszıleges, ugyanakkor reális határidın belül szeretne megvalósítani. Ehhez viszont megfontolt életvitel, tervezés és az alapok megteremtése a feltétel. 1. A háztar tá sok pénzügyei számokban A magyarok megtakarítási és befektetési kultúrája szinte a legelmaradottabb egész Európában, nemcsak a nyugat-európai, hanem a közép-európai országokéhoz képest is alulfejlett. Az 1. és 2. ábrán látható, hogy az elmúlt éveket tekintve folyamatosan nı a lakosság eladósodottsága és a hitelek állománya a lakosság körében. 6

7 1. ábra Eladósodottság a GDP arányában Forrás:MNB Az eladósodottság (GDP-hez viszonyítva) 2000 évvége óta 5,7%-ról 2006 decemberére 25,6%-ra nıtt. Ezt támasztja alá a hitelállomány volumenváltozásának ábrája is. Ugyanakkor a megtakarítás jelentısen csökken az említett idıszakban. 2.ábra A háztartási hitelek alakulása és összetétele Forrás: MNB 7

8 A hiteleket tekintve sokkal nagyobb arányt képvisel a fogyasztási és egyéb hitel, mint a lakáshitel. Ez talán nem is meglepı, hisz ma már minden kisebb-nagyobb áruházban, helyben intézik a fogyasztási hitelfelvételt. A vállalatok egy-egy bankkal szerzıdnek, adottak a hitelkonstrukció feltételei, adott egy rendszer, amin keresztül pillanatok alatt eldıl a hiteligény jóváhagyható, vagy sem és már csábíthatják is a vásárlókat az épp aktuális akciós ajánlatokkal. Noha a lakáshiteleket tekintve is növekedés látható a hitelállományban. Itt sem kell túl sokáig gondolkozni azon, hogy mi áll a háttérben. Tény, hogy az ingatlanépítés, azon belül is a lakóparkok megteremtése, fénykorát éli. Aki már a projekt elején szerzıdik a konstruktırrel egy új lakás megvételére, kedvezıbb áron és kedvezıbb hitel mellett veheti meg hın áhított lakását. Miért is? Annak, aki új lakás vásárlásához igényel hitelt kevesebb járulékos díjjal kell számolnia. Kisebb önerı mellett is megkaphatja a szükséges összeget. Egyre terjedıben van hazánkban is a lakáslízing program. Ennek keretében akár önerı nélkül is tulajdonunkba kerülhet az ingatlan. Természetesen igénybe vehetı használt lakás vásárlásakor is,de akkor már kevésbé kedvezı. (Konkrét példa: 1. új lakás, vételár Ft, futamidı húsz év, svájci frank alapú hiteligény, 0 Ft önerı és jövedelem alapú finanszírozás mellett a havi törlesztı kb Ft, a maradványérték Ft. (maradványérték, az az érték, amelyen a futamidı végén megvásárolhatjuk a tulajdonjogot.). 2. használt lakás, vételár Ft, futamidı húsz év, svájci frank alapú hiteligény, forint minimális önerı és jövedelem alapú finanszírozás mellett a havi törlesztı Ft körül alakul, a maradványérték szintén Ft. Amellett, hogy már a kezdetkor rendelkeznünk kell 3 millió forint önerıvel, az 1 % szerzıdéskötési díjon felül 8

9 meg kell fizetnünk a 2%-s vagyonszerzési illetéket is. Összegezve tehát, új lakás vétele esetén Ft készpénzre van szükségünk, míg a használt ingatlan esetén Ft-ra.) 1 A hitelek után vizsgáljuk tovább a magyar háztartások pénzügyi szokásait. A lakosság 39%-a havonta csupán maximum egy órát fordít pénzügyei intézésére. 2 Egy 2006-ban készült kutatásból 3 kiderült, hogy a magyarok 20%-a még becsülni sem tudja, mekkora hazánkban az infláció. A lakosság, de sajnos sok esetben a vállalatok ismeretei nem igazán tudnak lépést tartani a pénzügyi rendszer fejlıdésével. Komoly gondot okoz a fiatalok körében a jegybank és kereskedelmi bank közötti különbség megfogalmazása, de a PSZÁF rövidítést sem tudják pontosan kifejteni. 4 A banki termékek gyors és széles körő fejlıdése egyre nehezebb helyzetbe hozza a célzott ügyfeleket. Komplex, összetett és modern lehetıségek között kellene párhuzamot állítani, amikor az alapismeretek is hiányoznak. Itt valóban az alapokról van szó, úgymint árfolyamkockázat a devizahitelek igénybevételekor, a hitel költségtényezıi. Éppen ezért szorgalmazzák központilag, hogy a pénzügyi ismeretek tanítása minél korábban elkezdıdjön és a felnıtt generáció számára is elérhetı legyen. 1 OTP Lakáslízing kalkulátor 2 Forrás: Figyelı 42.szám 3 Öngondoskodás Alapítvány, a Befektetési Alapkezelık Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) és a Marketing Centrum Országos Piackutató Intézet által végzett kutatás eredménye; készült 2006 januárjában 4 Forrás: Figyelı 42.szám 9

10 A 2006-os tanévben, hatvan középiskolában kezdték meg a pénzügyi alapok oktatását. Az ügyféltájékoztatás és az ismeretek bıvítése uniós szinten is kiemelt kérdés tıl lép életbe az a direktíva, ami a banki vállalati ügyfelek érdekeit hivatott biztosítani azáltal, hogy az ügyfelek kategóriákba sorolása révén elıírja, hogy bizonyos banki termékek alkalmazása esetén a pénzintézetnek milyen ügyféltájékoztatási kötelezettségei vannak az egyes besorolási szinteken. (MiFID Markets in Financial Instruments Directive) Ennek keretében a vállalati ügyfelek kerültek különbözı kategóriákba. Három fı csoport alakult ki aszerint, hogy az ügyfél milyen szintő tájékoztatásra szorul a pénzügyi termékeket illetıen. A legnagyobb szintő védelmet élvezı partnerek (retail counterparty), a szélesebb pénzügyi ismeretekkel rendelkezı ügyfelek (professional counterparty) és a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok (eligible client). A cél az, hogy minél jobban megismerjék az ügyfelek a választott pénzügyi terméket, és csökkenjen az esetleges félrevezetés esélye. De nem kell feltétlen direktívákig elmennünk. Elég, ha esténként átkapcsolunk az egyik kereskedelmi tévécsatornára, ahol két mősor között a marketing dömping helyett Tömör Professzor tart egy-két perces elıadást azokról a pénzügyi instrumentumokról, amelyeket nap mint nap használunk. Mint például folyószámla, bankkártya, betét és hitel közötti kapcsolat. Természetesen komolyabb hátterő kezdeményezések is születtek. A PSZÁF részérıl termék összehasonlító táblázatok, termékismertetı kiadványok készültek, a Nemzeti Bank középiskolásoknak rendez vetélkedıt, valamint a BÉT, és a Nemzetközi a Bankárképzı honlapjai is bıvültek ismeretterjesztı adatokkal. Hazánkban sajnos a lakosság hajlamosabb az eladósodásra, ahelyett hogy a jövıjére gondolva, megpróbálna kevesebbet költeni, mint a rendelkezésre álló jövedelme. Az elmúlt 15 évben folyamatos csökkenés tapasztalható a megtakarítási rátát tekintve (3. ábra), de a legnagyobb ütemő visszaesés az es idıszakban volt. 10% közeli érték legutóbb 1998-ban volt tapasztalható, holott a hazai kilátások nem túl kecsegtetıek, ha például a nyugdíjhelyzetre vetünk egy pillantást. Magyarországon a lakosság 62 %-ának egyáltalán 10

11 nincs félretett pénze. Sıt, az emberek eladósodás árán is azonnal akarnak vásárolni, nem hajlandók pénzünket befektetésekben kamatoztatni. Az Európai Unió más országaiban azok vannak kisebbségben, akik nem rendelkeznek megtakarításokkal. 3. ábra Megtakarítások a GDP arányában Forrás: MNB 2. Most vagy soha! Hajlamosak a magyar lakosok azt hinni, ha nem vesznek meg valamit azonnal, amint meglátják, akkor többet nem is lesz rá lehetıség. (Noha mentségükre szolgál, hogy jelen gazdaságunk nem túl kiszámítható, az inflációs várakozások sem kedvezıek. A reálbércsökkenés is szerepet játszik abban, hogy a hitelállomány folyamatosan nı hazánkban. A pénzintézeteknek sem tétlenkednek, hiszen a pazarló életmódhoz igazítják termékkínálatukat. Kedvezıbbnél kedvezıbb lehetıségeket kínálnak a pénzszőkében lévı ügyfeleiknek. A kérdés csak az, kinek kedvezıek ezek a hitelek? Természetesen nemcsak a túlfőtött fogyasztási láz az oka annak, hogy a megtakarítások ilyen alacsony szinten állnak. A politikai reformokat sem szabad figyelmen kívül hagynunk. A 2006 szeptembere óta hatályba lépett és a következı években várható restrikciós intézkedések következtében a háztartások felhasználható jövedelme csökken, és 11

12 csökkenni fog. Emelkedett az áfa, amit követnek az egyes termékek árszínvonalai. Csökkent a gyógyszertámogatás, emelkedtek a gyógyszerárak, új kedvezményrendszert alakítottak ki a közlekedésben, munkavállalói járulék emelése, jövedéki adó emelése, EVA kulcs emelése, lakáshitel adókedvezmény eltörlése, 20%-ra emelt társasági adó, vizitdíj, tandíj kötelezettség, és a évben bevezetésre kerülı értékalapú ingatlanadó. Ezek közvetve vagy közvetlenül mind a lakosságot terhelik. Noha a reálkereset nı, vele együtt nınek a kiadások, és terhek. A 3. ábrán a reálkereset alakulása követhetı végig 2000 és 2007 között a GDP arányában. 4. ábra Reálkereset alakulása (GDP %-ban) Forrás: Pénzügyminisztérium Ugyanakkor mégis figyelmet kellene fordítanunk a jövınkre, hisz beláthatjuk, és a szakértık sem tagadják, hogy a fennálló nyugdíjrendszer az összeomlás határához közeleg. A II. világháborút követıen meglehetısen hosszú ideig tartott a felosztó-kiróvó rendszer kiterjesztése és teljessé tétele. Az 1975-ös nyugdíjreform szilárdította meg a változásokat. Az 1990-es évektıl újabb átalakításokra volt szükség. Változott a nyugdíj megállapítás módszere, a nyugdíjakat az inflációs ütemhez képest kisebb mértékben indexálták, 1996-tól emelkedik a nyugdíjkorhatár, férfiaknál 60-ról 61 évre (1998-tól) és 62-re (2000-tıl), nık esetében pedig 55 évrıl minden második évben 1 évvel nı. Az 1998-as reform óta hazánkban a bismarcki felosztó-kirovó mellett a vegyes finanszírozású rendszer is érvényben van, vagyis a foglalkoztatóknak és az aktív korú munkavállalóknak járulékot kell befizetniük, amit nyugdíjak formájában felosztanak a nyugdíjasok között, illetve

13 január 1-je óta, megjelent a magán-nyugdíjrendszer is, ahol a pénztártagoknak tagdíjat kell fizetniük késıbbi ellátásuk fedezetére. A harmadik pillért az önkéntes nyugdíjpénztárak alkotják. De sajnos a jelek azt mutatják, hogy a reformok nem eredményeztek hosszú távú megoldást a fennálló problémákra. A lehetséges megoldást a többé-kevésbé önfinanszírozó rendszer megvalósításában látják, ami viszont egyértelmően a modern pénzügyi megoldásokon, azaz a hosszú távú, elıtakarékosságon alapszik. Ennek keretében megszőnne a felosztó kirovó jelleg az egyén szintjén, nem lenne összefüggés a költségvetés helyzete és a nyugdíjkifizetés között. A befizetés alapvetıen befektetés lenne és a magánnyugdíjpénztárak is, mint befektetık és vagyonkezelık menedzselnék a náluk felhalmozódó összegeket, hogy a legmagasabb hozamot érjék el. Ez nem csak az ügyfél, hanem a pénztár számára is fontos, hisz a saját bevételük is teljesítményfüggı. Jelenleg sajnos a hazai pénztárak teljesítménye egyelıre nem túl kimagasló (5. ábra), de megfelelı befektetési politika kialakításával rövid idı alatt uniós szinten is versenyképessé válhatnak. Az 5. ábrán néhány nyugdíjpénztár 2006-os évi nettó hozama látható. 5. ábra Nyugdípénztári hozamok Forrás: BAMOSZ 13

14 Az átlagteljesítmény 8-8,5% körüli, kiemelkedı pozitív irányban az AXA 10,38%-al, negatív oldalon pedig az UNIQA és az Allianz 6,44%-al. Az eltérés adódhat a befektetési politika különbözıségébıl, a hatékonyabb portfolió menedzsmentbıl, vagy akár az alapok jobb összeállításából. 3. Jól alszik vagy jól e szik? 5 befektetıi magatartás és kockázatvállalási hajlandóság (felmérés) A kockázatvállalási hajlandóság két embernél sem egyforma, személyes jellemvonás és sok egyéb külsı hatás révén alakul ki. A kockázatvállalási hajlandóságot többek között befolyásolhatja az életkor. A fiatalok merészebbek, kockáztatóbbak. Egy közép-, illetve idıskorúnak viszont fontosabb a nyugalom, a biztonság. Hatása van a befektetési tapasztalatnak, ki mennyire foglalkozik a pénzügyeivel, mennyire tájékozott a pénz világában. Valamint, hogy milyen befektetési szokást ismertünk meg a családon belül. Legfeljebb éves korunkig fennáll a szülıktıl való anyagi függés korban megkezdıdik az önálló életvitel, a korosztály általános céljai között a saját lakás, saját autó szerepel, és persze az érvényesülés, talán már a családalapítás gondolata is felmerül. 35 és 60 év között már kialakulhat egy egzisztencia, aminek a fenntartása válik elsıdleges prioritássá. A gyerekek felsıfokú taníttatása, nyugdíjas évek megalapozás állhat a pénzügyi tervezés középpontjában. Ezt követıen már a család támogatása, elért vagyoni stabilizálása a cél. Azonban örökérvényő az a szabály, miszerint két alapvetı kérdést kell elıször megválaszolnunk. Elsıként azt, hogy milyen az anyagi helyzetünk, mik a kilátásaink, és hogy ez mennyire van összhangban a megfogalmazott céljainkkal. Másodsorban pedig a 5 André Kosztolányi magyar származású spekuláns megjegyzése a kockázatvállalás kérdésérıl. 14

15 fenti válasz függvényében kell kiszőrnünk a piac kínálta alternatívákat és azokból kiválasztani a számunkra legmegfelelıbb befektetést. Alapvetıen négy személyiség-típus leíró képet ad a befektetıi attitődrıl: - Bizalmatlan: általában sajnos a tudatlanság teszi bizalmatlanná az embereket, számukra nem létezik más, csak a bankbetét, legfeljebb állampapír. Sokan vannak közülük, akik otthon ırzik a pénzüket, mondván, hogy ott van a legnagyobb biztonságban, és könnyen hozzáférhetı. Noha ez esetben fennáll annak is a veszélye, hogy ha valamire úgy érezzük, most meg kell vennünk, akkor kéznél a pénz megyünk és vásárolunk. Viszont ha legalább a bankig el kell menni, és ott még ráadásul közlik, hogy egy kamatperiódus hozama is elvész, nos hát így könnyebb nemet mondani arra a talán nem is olyan fontos dologra. - Megfontolt: a lakosság azon kis hányada sorolható ide, aki kétszer is meggondolja, mire költi el a jövedelmét. Ritkán vásárolnak hitelre. Nyitottabbak a modern pénzügyi megoldásokra. Bizonyos mértékben hajlandóak kockázatot vállalni egy magasabb hozam reményében.. Törıdnek a jövıjükkel és elırelátóak. - Kockázatvállaló: türelmetlen befektetı, akinek fontos célja mielıbb megvalósítása. Ennek érdekében akár magas kockázatot is vállal, gyakran folyamodik hitelbıl történı vásárlásra, csakhogy ma megvehesse, amit önerıbıl csak egy hónap múlva tudna. A brókerek többsége is ilyen befektetıi magatartással bír, hiszen a tızsdén is a legnagyobb hozamokat a napon belüli kereskedéssel és a technikai, azaz tıkeáttételes ügyletekkel lehet elérni. Ezek viszont hatalmas kockázatokat rejtenek. Ehhez fiatalnak, és felelıtlennek kell lenni, hisz olyankor nem gondolhatnak arra, mi lesz, ha nem arra mozdul az árfolyam, amire ı számít. Ha ezt végiggondolná, nem kötné meg az ügyletet. Hétköznapi emberek közül, pedig azok tartoznak ide, akik nem gondolkoznak 15

16 azon, mi lesz, ha egy hónap múlva nem lesz munkájuk, és nem tudják visszafizetni a hiteleket. - Mintakövetı: nagyon befolyásolható személyiségek, minden áron azt csinálják, amit a környezetük. Új lakás? Nekem is! Luxusnyaralás? Remek. Mennyi is a hitelkeretem? Sajnos nem minden esetben jönnek be a kockázatos befektetések, noha a szomszéd abból lett vagyonos. Mindenkinek a saját lehetıségeihez képest kell luxust teremteni, ha erre vágyik. És miért ne szeretne mindenki többet, mint amije van. Így lesz valami cél, amiért küzd. Míg nekünk egy saját kis lakás a korábbi albérlet helyett már luxust jelent, addig a szomszéd már a malagai tengerparton vesz magának nyaralót és hat holdas kastélyt épít a Dunakanyarban. Felmérés eredménye (4. melléklet): egy saját készítéső felmérés eredményébıl látható, hogy a különbözı korosztályok, melyik tábort erısítik jobban. A felmérés során négy korosztályt kérdeztem pénzügyi érdeklıdésükrıl, illetve preferált befektetési formájukról. Lássuk az eredményt. A húszas éveiben járók 71,4%-a a bankbetéteket preferálja, noha szintén 71,4% érdeklıdik a modern pénzügyi megoldások iránt. A harminc és negyven év közöttiek 2/3-a érdeklıdik a pénzügyek iránt, de csak 1/3-a fektet részvénybe. A negyven és ötven év között csupán 37,5% érdeklıdik a modern megoldások iránt, de ık is bankbetétben tartják a megtakarításaikat, akárcsak azok, akik nem szeretnék ismereteiket bıvíteni ezen területen. Az ötven felettiek a legkíváncsiabbak, 85,7% érdeklıdik a modern megoldások iránt, 28,6% fektet részvénybe, közel 40%-uk választana befektetéshez kapcsolt életbiztosítást. Összességében azonban a többség, több, mint 65% marad az alacsony, de biztos hozamú bankbetétnél, 10-15% választana unit-linked befektetést és 15-20% nyitott a részvénybefektetésre is. Természetesen a megkérdezettek válaszai nem elegendıek ahhoz, hogy általánosan jellemezzük a lakosság befektetési szokásait. De az leszőrhetı belıle, hogy a modern és hosszú távon várhatóan jövedelmezıbb befektetések még mindig háttérben maradnak. 6 6 A kérdıív minta és az összesített adatok a mellékletben megtalálhatóak 16

17 Amikor egy befektetési döntést elkezdünk vizsgálni, a legalapvetıbb szempontok a következık: hozam, kockázat és likviditás. Tapasztalataink is bizonyíthatják, hogy egyszerre mindhárom feltétel nem teljesülhet. Itt az egyéni preferenciák döntenek, kinek mi a fontosabb, és persze az, hogy a fennálló anyagi helyzet milyen korlátokat szab. II. MODERN PÉNZÜGYI SZEMLÉLET A modern szemlélet lényege a magunk számára kitőzött célokat veszi alapul. Mindenkinek vannak tervei a jövıre nézve, legyen az egy saját ház, lakás, autó, vagy a családalapítás gondolata, esetleg a közelgı nyugdíjas évek gondtalan múlásának megteremtése. Ezek egy húsz-harminc éves fiatal számára távoli dolgoknak tőnhetnek, de talán már jobb most elkezdeni készülni rá. A lényeg, hogy ne költsünk el minden rendelkezésünkre álló pénzt, hanem próbáljunk meg kisebb nagyobb mértékben félretenni abból. A modern pénzügyi megoldások ebben lehetnek segítségünkre, hisz ma már elég széles a termékkínálat ebben a szegmensben is. Elérhetıvé váltak a hazai és nemzetközi befektetési alapok, így kockázatvállalási hajlandóságunk figyelembe vételével választhatunk különféle értékpapírokból álló alapok közül. Mindez persze adott, mint lehetıség, de a tájékozatlanság végett hajlamosak vagyunk a jól bevált biztonságos, noha alacsony hozamot eredményezı, bankbetétek formáját alkalmazni. (Lásd felmérés eredménye) Félünk a kockázattól, hogy az a kevés is elveszik, ami van. A már említett kutatásból az is kiderült, hogy a megkérdezettek közel fele jól tájékozott a részvényeket illetıen, ugyanakkor mindössze 2%-uk rendelkezik ilyen típusú befektetéssel. A többség inkább megelégszik egy alacsonyabb hozammal, nulla kockázat mellet, minthogy egy magas hozammal, de nagy kockázattal járó befektetési formát válasszon. Pedig közgazdasági elméletek 7 támasztják alá, hogy egy vegyes (jól diverzifikált) portfolió, aminek a kockázata alig magasabb a tisztán állampapír befektetésnél, jóval nagyobb nyereséget képes eredményezni az ügyfél számára. Vagyis egy megfelelıen összeállított befektetési kosárral 7 Harry Markowitz portfolió elmélete alapján, Sharpe által kidolgozott tıkepiaci ármodell (CAPM) 17

18 a birtokunkban, egy tıkeképzési program elindításával elmondhatjuk, hogy tettünk lépéseket a jövınkért. A legmodernebb megtakarítási formák hosszú távra nézve a részvénybefektetések, a unit-linked életbiztosítások és a befektetési alapok. Ezek több ponton kapcsolódnak egymáshoz, de mégis valahol mind más és más. A unit-linked befektetési alapokat tartalmaz, azon belül is befektetési egységeket. Ezek ma már hozzáférhetıek az átlagos magánember számára is a kereskedelem bankokon keresztül. Kérdés az, hogy hogyan éri meg jobban tekintettel a költségekre. Részvénybefektetés mindkettı lehet, hiszen az alapok kisebb-nagyobb hányadban, vagy akár teljes egészében állhatnak részvényekbıl. Tehát a befektetı, legyen unit-linked tulajdonos, befektetési alapból részesedı egyén, vagy bróker, mindenképp a tızsdével kerül kapcsolatba, ami közel sem annyira rémes, mint ahogy azt sokan vélik. 1. R észvé ny befekte tések 1.1.Részvénykereskedés története A világon elsıként az 1600-as évek elején Amszterdamban a Holland Kelet-indiai Társaság részvényeivel kereskedtek tızsdén. Magyarországon azonban több, mint két évszázaddal késıbb, 1864-ben kezdıdött meg gyors meggazdagodás lehetıségét is magában rejtı árués értékkereskedelem. Részvény és tızsde. E kettı meglehetısen szoros kapcsolatban áll egymással. A tızsdéken többek között részvényekkel kereskednek. Régen meglehetısen más körülmények között zajlott a licitálás és a manipuláció jelenléte is csak a szájról szájra terjedı információáramlás gyorsaságától függött. Manapság viszont mérhetetlen nagy számban vannak jelen kereskedı cégek (bróker cégek), brókerek sıt magánszemélyek is, és szinte a teljes folyamat számítógép által vezérelt. Emiatt a korábban aranyat érı fundamentális és technikai elemzések már kevésbé mérvadóak. Magánszemélyek is kereskedhetnek, hiszen az internet ezt a területet is meghódította. Az online tızsdei kereskedés lehetısége mára már mindenki számára adott, aki rendelkezik internet hozzáféréssel. Nyitni kell egy számlát, elhelyezni rajta a pénzt és már indulhat is a játék. 18

19 Az ember természetesen akkor tanul a legtöbbet, ha a saját kárán tanul. Persze nem mindegy, hogy mennyi a tanulópénz. Személyes tapasztalatból mondhatom, hogy a tızsdén egy átlagember, kevés tıkével is tud nyereséget realizálni. Apránként óvatosan kell elkezdeni és néha meg kell tenni olyan lépést is, amit ép ésszel nem tennénk. Persze ilyenkor fennáll a veszteség esélye is, de a megszokottnál nagyobb nyereségé is. Online, különbözı jegyzett cégek részvényeivel lehet kereskedni, illetve állampapírokkal és indexekkel, diszkont kincstárjeggyel, spread-ekkel, vállalati kötvényekkel, határidıs devizával, opciókkal és ne feledjük az árutızsdét sem. Viszont én most a részvényekre szeretném a hangsúlyt fektetni Amit a részvényrıl tudni kell A részvény szó hallatán sokan egybıl hátat fordítanak, mert ugye a legtöbb embernek a nagy bukás jut róla eszébe. De nézzük meg, mi is a részvény valójában. A részvény tulajdonjogot megtestesítı értékpapír. Azon tızsdén jegyzett cégek papírjaival lehet kereskedni, amik részvénytársaságként mőködnek és részvényeik a tızsdei kereskedelemben jelen vannak. Részvényesként részt vehetünk az adott cég közgyőlésén, ahol a tulajdonhányad arányában szavazati joggal is rendelkezünk bár ez nem jelenti azt, hogy magas szinten belefolyhatunk a cég irányításába és minden nyilvánvaló, hogy a fontosabb kérdésekrıl zárt ajtók mögött döntenek és osztalékra is jogosultak lehetünk. Vannak speciális részvények, úgymint a törzsrészvény, elsıbbségi részvény, dolgozói részvény, stb. De az online kereskedés csak a hagyományos részvényekkel való kereskedést teszi lehetıvé. A cég értéke a részvények árfolyamába jelenik meg. Hogy ez mennyire tükröz valós értéket, és milyen mértékő torzulást okoz a tızsdepszichológia az nem meghatározható. Az árfolyam így sok mindentıl függ, és könnyen lehet, hogy egy jól teljesítı cég tızsdei értéke közel sem annyira magas, mint egy rossz pénzügyi számokkal rendelkezı, de jó 19

20 marketinggel dolgozó cégé. 8 Olykor azonban a valóság napvilágra kerül és kipukkan a lufi. Ilyenkor történhet meg az, hogy vannak, akik nagyon sokat veszítenek, és vannak, akik nagyon sokat nyernek. Valójában egy jól összeállított, több részvénybıl álló befektetési kosárral, a megfelelı idıt kivárva szinte minimálisra csökkenthetı annak kockázata, hogy negatív eredményt érjen el a befektetésünk. És ami legfontosabb az idı és a türelem, valamint a pánik leküzdése. Az online tızsdézés persze nem azt jelenti, hogy mindenkinek törvényszerően tudnia kell tızsdézni, de legalább a lehetıség adott mindenkinek. A börzén való kereskedés nem tesz bennünket automatikusan profi spekulánssá, és lehet, hogy ennek tekintve, hogy egyre terjedıben van a gépek és programok által generált ügyletkötés nincs is már akkora jelentısége. Hosszútávon ennek különösebben nincs jelentısége, hiszen majd látjuk a 1.3. pontban, hogy a fundamentális befektetéseket nem a hírek alapján eszközli az ember. De valójában mi is a lényege az akár magánúton, akár brókeren keresztül megvalósuló részvénybefektetésnek. Magánúton természetesen alap pénzügyi ismeretek nélkül nem célszerő tızsdei kereskedést folytatni, viszont ha brókert fogadunk, számolnunk kell azzal, hogy nem kis jutalékkal dolgoznak, és sokszor csak a meghatározott limitet elérı befektetésekkel foglalkoznak. 8 Cikk: index.hu/gazdasag/vilag/alib A Google sikertörténetére emlékeztetı precedens Kínában történt, csak annyi különbséggel, hogy ennek a cégnek a hátterében nincs meg az, ami a Google-nak igen. A hasonló profillal rendelkezı cég, az Alibaba.com részvényeit már a tızsdén való megjelenés elıtt 256- szorosan túljegyezték, bízva abban, hogy a Google-hoz hasonló teljesítményt fog produkálni. Elsı nap 180%- al drágultak a papírok, a cég viszont nem ér 150 millió hongkongi dollárt. És akik a tızsdén jelen vannak, tudhatnák, hogy a múlt soha nem jelent garanciát a jövıre nézve 20

21 1.3.Az online kereskedés rejtelmei De lássuk, hogy hivatásos kereskedı nélkül mire számíthatunk. Ha részvényt vásárolunk, több szempont vezérelhet minket. Amennyiben konkrétan a cég tevékenységébe és növekedésébe vetett hitünk késztet arra, hogy részesedést vásároljunk az adott cégben, akkor fundamentális alapon fektetünk be. Ilyenkor nem a rövidtávú haszonszerzés a cél. Éveken át megtartva a részvényeket, akár többszörösére is nıhet azok értéke. Ha viszont a napi szintő kereskedéssel szeretnénk jövedelmet teremteni, akkor kevésbé érdemes elkötelezni magunkat egy-egy vállalat mellett. Nézzük a lehetıségeket: Például, lehet nagy darabszámot vásárolni egy olcsó papírból, vagy keveset a drágábbakból. Tapasztalataim szerint az átlagos napi változás 1-3%, ami elméletben már elegendı a pozitív eredményhez. Miért elméletben? Mert a gyakorlatban a részvénytızsde nem kiszámítható. Ellentétben a devizakereskedelemmel, itt nem biztos, hogy akkor és azon az áron tudom eladni, vagy visszavenni a részvényeimet, amikor és ahogy én szeretném. Az eladói és vevıi oldalnak összhangban kell lennie. Meg kell találni azt a rést, ahol az én kínálatom kielégíti valaki más szükségletét. Egy alacsony értékő papírnál 1-2Ft emelkedés már viszonylag szép nyereséget jelenthet egy kisbefektetınek, hisz ez akár 3-4% emelkedést is jelenthet forintonként. Természetesen ez ellenkezı esetben is igaz, hisz 10Ft esés, akár százezer forint mínuszt is eredményezhet. 9 9 Vegyük alapul a Phylaxia részvényt augusztusában a cég kérésére negyedelés történt. Tehát az akkor 100Ft névértékő papírból egyik napról a másikra 25Ft névértékő lett, természetesen négyszer akkora mennyiségben. Az aktuális árfolyam (kb. 145Ft) szintén a negyedére csökkent. Tehát aki rendelkezett eredetileg 2000 db 145Ft értékő Phylaxia Pharma részvénnyel, annak másnap lett 8000 db 37Ft-os részvénye. Tehát durván 300 ezer forintos befektetésrıl van szó. Viszont a névértékhez képest ez +48%-ot jelent. 1Ft változás a névértékhez képest 4%-ot jelent és a 37Ft körüli árfolyam esetén ez közel 3%. Tehát 1Ft 8000 darab esetén, 8000Ft nyereség vagy veszteség. Jelenleg a papír 25-27Ft körül mozog, aki benne ragadt a 21

22 Ha nagy cégek részvényeiben gondolkozunk, akkor érdemesebb hosszú távon benne hagyni a pénzt, és a sok kicsi emelkedés után realizálni. (Noha ezek is nagyon likvidek, hiszen technikai day trade-t szinte csak ezekkel lehet kötni, és ott viszont a tıkeáttétel révén lehet hatalmas nyereséget / veszteséget realizálni.) A tízezres nagyságrendő részvényeknél több száz forintnyi változás kell ahhoz, hogy a nyereség kézzelfogható legyen és fedezze a költségeket is. (Hiszen a tızsdei kereskedés sem ingyenes, de erre a késıbbiekben fogok kitérni.) Természetesen a trend fordulhat nekünk kedvezıtlen irányba is. De valójában soha nincs olyan szituáció a tızsdén, ami mindenkinek rossz. Kivéve, ha összeomlik, de erre eddig nem sokszor volt példa a történelemben. Jöhet a kérdés, hogy kinek jó, ha az árfolyamok csökkennek. Mindenkinek, aki arra számít. Aki olyan pozíciót nyit, ahol a csökkenésbıl szeretne profitot realizálni (short pozíció). No, ez már nem a klasszikus veszek majd eladok kereskedés, de ez is pénzszerzési lehetıség, nem is akármilyen. Amit tehát mindenképp tudni kell, ha online tızsdézünk: Többnyire részvénykereskedelemrıl van szó. Létezik eladási és vételi árfolyam. Nem lehet meghatározni, hogy melyik a kedvezı, hiszen valakinek állni kell az eladói oldalon is és a vevıi oldalon is. E nélkül nem jöhet létre a kereskedés. Az eladó józanésszel gondolkozva, mindig a lehetı legmagasabb áron szeretne eladni, míg a vevı minél kevesebbet szeretne fizetni. A két ajánlattétel közötti rés egyre szőkül, ahogy a felek közelednek a másik ajánlatához. (Vvagy csupán valakinek elfogy a türelme és belevesz, vagy elad.) Azt, hogy mikor milyen árfolyamon, hány darab részvényt kínálnak eladásra, illetve mennyi részvényt és milyen árfolyamon hajlandóak megvenni az ajánlati könyv mutatja. (Lásd 1.melléklet) Mindamellett idıvel sok más, nagyon hasznos információt is kiolvashatunk belıle. Ez például már pozícióban most akár ezer Ft körüli mínuszt tudhat magáénak (ha realizál), pedig csak 10Ft változásról van szó és 300 ezer Ft befektetésrıl. 22

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14.

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapír definíciói: Jogi Pénzügyi (cashflow alapú) Közgazdasági Jogi

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek részére

Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek részére ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI TESZT Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek részére Ügyfél neve: Székhelye:.... Adóazonosító száma:.. Szerzıdésének száma:. Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Szalay György szakértő Pannon Egyetem Veszprém 2015. október 12. 1 2 Pénzügyi pozíció az egyes életszakaszokban Több megtakarítás, mint adósság Egyszerű

Részletesebben

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A 2007. évi CXXXVIII. törvény 44. alapján Személyes adatok Kérjük, hogy az alábbi adatokat nyomtatott betűvel töltse ki! Név: Lakcím: E-mail cím: Telefonszám:

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Jelentés február QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés február QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2010. február Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2010. február tipp Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló

Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló 2009. I-IX. hónap A Pannon-Váltó Nyrt. a Tıkepiacról szóló törvény 54. -nak megfelelıen, amely a nyilvánosan mőködı részvénytársaságok rendszeres tájékoztatási

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100%

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100% AEGON TEMPÓ ALLEGRO 10 Az eszközalap kizárólag az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, forintban denominált Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja

Részletesebben

-menedzselt konzervatív eszközalap

-menedzselt konzervatív eszközalap -menedzselt konzervatív EUR Kockázati besorolás: ++ Ajánlott időtáv: 3 év döntő része az eurozóna kötvénypiacán főleg államkötvényekbe kerül, de vásárolhat vállalati kötvényeket A 10%-nyi részvény rész

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

Figyelmeztetés a kockázatokra:

Figyelmeztetés a kockázatokra: A jelen előadáson vagy videóban elhangzottak az előadó magánvéleményét tükrözik. Nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont

Részletesebben

L Befektetési Alapkezelı Rt.

L Befektetési Alapkezelı Rt. L Befektetési Alapkezelı Rt. 156 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-781; 268-7826 telefax: 268-759 E-mail: alap@mkb-alapkezelo.adatpark.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Természetes személyek részére

Természetes személyek részére ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI TESZT Természetes személyek részére Ügyfél neve: Lakcíme: Adóazonosító jele:...... Szerzıdésének száma:. Jelen teszt (a továbbiakban: Teszt) célja, hogy a Strategon Értékpapír

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről KÖZLEMÉNY a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a 2015. július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a jogszabályi

Részletesebben

Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek. BÉT elıadás. 2010. március 4. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok

Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek. BÉT elıadás. 2010. március 4. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek BÉT elıadás 2010. március 4. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél Befektetési kérdıív A kereskedı szerzıdı partnere: Természetes személy vagy jogi személy, aki a lakossági ügyfél kategóriába van besorolva (azaz nem szakmai ügyfél, sem elfogadható partner). Az ügyfél

Részletesebben

MKB GOLD PRIVATE BANKING

MKB GOLD PRIVATE BANKING MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD PRIVATE BANKING Származtatott

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2012. Március Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2012. Március A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát?

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésérıl 2009. II. negyedévben Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. ügyvezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja PSZÁF lajstromszám: 1111-205 Féléves

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

BAMOSZ ajánlás a befektetési alapok kategorizálására

BAMOSZ ajánlás a befektetési alapok kategorizálására BAMOSZ ajánlás a befektetési kategorizálására Jelen ajánlás hatálya kiterjed a BAMOSZ tagjai által kezelt befektetési ra, továbbá a BAMOSZ hivatalos adatbázisában szereplı minden egyéb befektetési alapra.

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15.

Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15. Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15. Mi történt a tıkepiacokon 2011-ben? Részvénypiacok nov 30-ig 2011.12.17 2 Mi történt a tıkepiacokon 2011-ben? Magyar kötvény- és ingatlanpiac nov 30-ig 2011.12.17

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről KÖZLEMÉNY a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a 2016. május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a jogszabályi

Részletesebben

A KÁLYHÁTÓL A HOZAMOKIG

A KÁLYHÁTÓL A HOZAMOKIG A KÁLYHÁTÓL A HOZAMOKIG TARTALOM Hogyan kezdjük el? Lépések a devizapiacig Hogyan válasszunk brókercéget? A brókercég választás legfontosabb kritériumai Milyen típusú befektető vagyok én? Önvizsgálattal

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott

Részletesebben

L Befektetési Alapkezelı Rt.

L Befektetési Alapkezelı Rt. L Befektetési Alapkezelı Rt. 156 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-781; 268-7826 telefax: 268-759 E-mail: alap@mkb-alapkezelo.adatpark.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

Kérdések és Válaszok. A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán. 2013. szeptember 23

Kérdések és Válaszok. A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán. 2013. szeptember 23 Kérdések és Válaszok A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán 2013. szeptember 23 Mi a különbség az ingatlan- és az értékpapír-befektetések között? Az ingatlanalapok egyik

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24.

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24. DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24. A Nemzeti Együttműködés Programja ITT AZ IDŐ, HOGY MEGTEREMTSÜK A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGOT! Nem engedjük, hogy az állami nyugdíjak

Részletesebben

A befektetési alapok által kínált lehetőségek

A befektetési alapok által kínált lehetőségek A befektetési alapok által kínált lehetőségek 2015. február 17. 17:30 A webinárium hamarosan kezdődik. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépe hangszórója be van-e kapcsolva. László Zoltán Üzletfejlesztési

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Jelentés 2009. január QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés 2009. január QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2009. január Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2009. január Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes

Részletesebben

A befektetési alapok által kínált lehetőségek

A befektetési alapok által kínált lehetőségek A befektetési alapok által kínált lehetőségek 2015. Szeptember 08. 17:30 Sándor Dávid Vezető elemző A webinárium hamarosan kezdődik. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépe hangszórója be van-e kapcsolva.

Részletesebben

A befektetési alapok által kínált lehetőségek

A befektetési alapok által kínált lehetőségek A befektetési alapok által kínált lehetőségek 2015. május 26. 17:30 A webinárium hamarosan kezdődik. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépe hangszórója be van-e kapcsolva. További technikai információk:

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben