Kíváncsi a miniszter...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kíváncsi a miniszter..."

Átírás

1 Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a miniszter... Belsõ indíttatásból csapatlátogatásba kezdett a honvédelmi miniszter. Hende Csaba a tûzszerészek után a gyõri légvédelmi rakétásokat látogatta meg, lapzártánk idején pedig Afganisztánban tartózkodott. A helyszíneken készített interjúnkat és tudósításunkat elolvashatják a 3. oldalon. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! Az illetményemelés és a lét a tét Aktuális tájékoztató, az alapszervezet évi költségvetése, idei feladatai és a személyi kérdések is napirenden szerepeltek az immár több mint ötszáz fõs veszprémi Radar alapszervezet küldöttgyûlésén. A március 19-i szakszervezeti eseményen - melyet Justin János alapszervezeti vezetõ vezetett le - részt vett Czövek János elnök, Bácskai István légierõ haderõnemi képviselõ (elnökségi tag) és Németh Nándor nyugat-magyarországi érdekvédelmi ügyvivõ is. (Folytatás a 8. oldalon) Tartalom: Hogy is van ez? 2013/1 2. oldal A bértárgyalások újabb fordulója elõtt 7. oldal Behavazott oldal Még egyszer nekifut a korhatár elõtti nyugdíjaknak az EP petíciós bizottsága oldal Önzetlen segítségnyújtás az árván maradt családtagoknak 17. oldal

2 Parlamenti hírek Hogy is van ez? Tovább folytatjuk Jakubik András összeállítását, mely ez alkalommal is a parlamenti dokumentumok között válogat. Aki pedig még mindig kíváncsi, hogy a Parlament falain belül szóba szokott-e kerülni a Magyar Honvédség, ezt követõen is könnyen utána nézhet a weboldalon fellelhetõ dokumentumok között. Kérdés: Hány katonát képeztek ki? Tisztelt Miniszter Úr! Megállapítható, hogy az elmúlt idõszakban a Magyar Honvédségben ténylegesen szolgálatot teljesítõ katonák száma minden állománykategóriában csökkent. Ezért a ben a Magyar Honvédség kötelékébe belépett katonaállományról az alábbi kérdéseket intézem tisztelt Miniszter Urhoz: január 1. és december 31. között hány új szerzõdéses katona kiképzésére és állományba vételére került sor? január 1. és december 31. között a képzõ intézményekben hány tiszt és altiszt (tiszthelyettes) fejezte be tanulmányait? Közülük hányan kezdték meg szolgálatukat a Magyar Honvédségben vagy a Honvédelmi Minisztériumban, illetve alárendelt szerveinél? Válasz: Tájékoztatom, hogy január 1. és december 31. között 1126 fõ szerzõdéses katona kiképzésére, illetve 1630 fõ szerzõdéses katona állományba vételére került sor. A két adat közötti különbség abból adódik, hogy azok a személyek, akik már rendelkeztek alapkiképzéssel, felmentést kaptak a kiképzés alól január 1. és december 31. között a képzõ intézményekben 137 tiszt és 145 altiszt fejezte be tanulmányait és kezdte meg szolgálatát a Magyar Honvédség állományában. Kérdés: Mi az oka a szerzõdéses állomány nagyarányú kicserélõdésének? Tisztelt Miniszter Úr! Hány katonát képeztek ki? címû kérdésemre adott írásbeli válaszában amit ezúton is köszönök arról tájékoztatott, hogy január I. és december 31. között 1126fõ szerzõdéses katona kiképzésére, illetve 1630 fõ szerzõdéses katona állományba vételére került sor. Ez igen meglepõ adat annak fényében, hogy a K/9665. számon benyújtott kérdésemre adott válasza szerint amit szintén köszönök a Magyar Honvédség legénységi állományának létszáma december 31-én csupán 5614 fõ volt. E számhoz viszonyítva az 1630 fõ szerzõdéses katona állományba vétele nagymértékû fluktuációra enged következtetni. Kérdezem tisztelt Miniszter Urat, hogy valóban a nagymértékû fluktuációval, vagy más okokkal magyarázható ilyen nagyszámú szerzõdéses katona állományba vétele? Ha a magyarázat az állományból történõ jelentõs számú kilépésben keresendõ, akkor kérem, adjon tájékoztatást, mi lehet ennek a negatív jelenségnek az oka! Összesen hány szerzõdéses katonának, és milyen jogcímen szûnt meg a szolgálati viszonya január 1. és december 31. között? Válasz: Tájékoztatom, hogy a nagyszámú szerzõdéses katona állományba vételének oka a Magyar Honvédség toborzó, kiképzõ rendszerének kiváló hatékonysága. A szerzõdéses katonák jogviszonyának megszûnése január 1. és december 31. között az alábbiak szerint alakult: Jogcím Szerzõdéses katonák száma Elhalálozás 11 Fegyelmi eljárás keretében 22 Felmentés - beosztás megszûnése 12 Felmentés - eü. alkalmatlanság 85 Felmentés - max várakozási idõ lejárta 3 Felmentés - méltatlanság 27 Felmentés - minõsítés alapján 2 Felmentés - szervezeti változás 9 Határozott idejû kinevezés lejárta 3 Katonai szolgálatra való alkalmatlanság 1 Közös megegyezés 279 Lemondás 738 Más közszolgálati jogviszonyba való áthelyezés 1 Próbaidõ alatti azonnali hatállyal történõ megszüntetés 324 Szerzõdésben meghatározott idõ lejárta 708 Törv. - fizikai alkalmatlanság 21 Végösszeg 2246 Kérdés: Megfelelõen érvényesülnek a katonai életpálya sajátosságai? Tisztelt Miniszter Úr! A honvédek jogállásáról szóló új törvény megalkotásának egyik sokat hangoztatott indoka volt a katonai életpálya és a közszolgálati életpálya összhangjának és átjárhatóságának biztosítása. Ennek megfelelõen a katonai életpályát az új törvény egy alapvetõen civilekre kitalált keretbe próbálja elhelyezni, holott a katonákkal szemben a kormánytisztviselõktõl eltérõ, egészen másfajta követelményrendszer érvényesül. Kérdezem tisztelt Miniszter Urat, hogy az új keretek között miként érvényesíthetõk a katonai életpálya szabályozásakor az olyan alapvetõ eltérések, mint az eskü, a missziós szolgálattal járó kötelezettségek, a helyõrségváltozásokkal járó egész katonacsaládokat érintõ költözködési kényszer stb.? Az új törvény és annak végrehajtási rendeletei Miniszter Úr szerint kellõen figyelembe veszik-e ezeket a katonai pályával együtt járó specialitásokat? Válasz: A honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény célja elsõsorban a katonai szolgálattal, mint sajátos közszolgálattal együtt járó többletkötelezettségek és többletjogosultságok harmonizált, a társadalmi, a nemzetközi és a jogi környezet kihívásainak megfelelõ szabályozása. Az új Hjt. magától értetõdõ módon tekintettel van a katonai szolgálat sajátosságaira, ugyanakkor - mint általános foglalkoztatási szabály - figyelemmel van az új munka törvénykönyvérõl szóló évi I. törvényre, valamint - a szolgálati viszony sajátos közszolgálati jellegébõl adódóan - a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló évi CXCIX. törvényre is. Természetesen az új jogállási törvény és végrehajtási rendeletei figyelembe veszik a katonai szolgálatból fakadó többletkötelezettségeket, amelyeket mind a hazai, mind a külföldi feladatellátások során a kormánytisztviselõkhöz képest többletjuttatások biztosításával ismernek el és kompenzálnak. Kérdés: Terveznek-e intézkedéseket a ruházati utánpótlás javítása érdekében? Tisztelt Miniszter Úr! Információink szerint a honvédség ruházati ellátása terén jelentõs problémák merültek fel az utóbbi idõben, sem a tiszti, sem a tiszthelyettesi állomány megfelelõ ruházati utánpótlása nem biztosított. A ruházati boltok tátongnak az ürességtõl, és elsõsorban a csapattagozatot érintõen szinte lehetetlen a gyakorló ruházat elõírt színvonalú minõségének fenntartása. A ruházati illetménykönyvekbõl alig történik felhasználás, mivel a ruházati boltok nem rendelkeznek olyan árukészlettel, amelyre a tiszti, altiszti állománynak ténylegesen szüksége lenne. Kérdezem tisztelt Miniszter urat, hogy miként látja az elõbbiekben leírt helyzetet? Terveznek-e intézkedéseket a ruházati ellátás javítása érdekében? Válasz: A ruházati ellátásra fordítható források folyamatos csökkenése a 2000-es évek elejétõl kezdõdött, és ez a tendencia a kialakult gazdasági válság hatására tovább folytatódott. Ennek ellenére a tárca a probléma kezelésére megtette a szükséges intézkedéseket, kiemelten kezeli és biztosítja a nemzetközi mûveletekben részt vevõ állomány minõségi ruházati szakanyagokkal és felszereléssel történõ maradéktalan ellátását és prioritást élvez a tanulmányaikat befejezett fiatal tisztek és altisztek alapfelszerelése, valamint megvalósult az önkéntes mûveleti tartalékos állomány beöltöztetése is. Tájékoztatom, hogy jelenleg is zajlik az a ruházati gyakorló alapanyagok biztosítására vonatkozó beszerzési eljárás, amely a hivatásos, szerzõdéses és tartalékos állomány ilyen jellegû ellátásának folyamatos és a mindenkori követelményeknek megfelelõ biztosítását hivatott szolgálni. 2

3 2013. április Kíváncsi a miniszter, hol szorít a cipõ Hende Csaba honvédelmi miniszter csapatlátogatása elsõ állomásaként az MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós ezrednél vizitelt. A március 8- án megrendezett - a sajtó számára nem nyilvános - állománygyûlésen a tárca vezetõje kiemelkedõnek és követendõnek minõsítette az állomány hazai és missziós teljesítményét. Hende Csaba honvédelmi miniszter az állománygyûlés és az azt követõ technikai bemutató után lapunk fõszerkesztõjének kérdéseire is válaszolt. - Miniszter úr! Mi a csapatlátogatások valódi célja? - Belsõ indíttatásból szeretném tájékoztatni a katonákat személyesen Csapatlátogatás - állománygyûlések keretében, de szûkebb körben is - az elõttünk álló feladatokról, a minisztérium törekvéseirõl, a várható lépésekrõl. Persze arra is kíváncsi vagyok, hogy hol szorít a cipõ, mi és miért fáj nekik. - Elõrelépés volt tapasztalható a bértárgyalások legutóbbi, március 7- i fordulóján. Szó volt-e itt is a katonák illetményemelésének szükségességérõl? - Igen, értesültem a béren kívüli juttatásokat érintõ egyeztetések elõremozdulásáról. Az illetményeket érintõ információk jelenleg az állománygyûlések résztvevõire tartozó kérdések közé tartoznak. A sajtó számára majd a kellõ idõben adjuk meg a kellõ válaszokat. Hende Csaba: Méltó munkalehetõséget és garantált létbiztonságot kínálunk Csapatlátogatás-sorozata második állomására Gyõrbe látogatott a honvédelmi miniszter. A március 19-i esemény elején a résztvevõ mintegy háromszáz egyenruhás elõtt Hende Csaba megköszönte a katonáknak azt a kiemelkedõ teljesítményt, melyet a múlt heti katasztrófahelyzet elhárítása során nyújtottak. Az állománygyûlésen a helyi városi közéleti személyiségek mellett Farkas Anikó, a HM kabinetfõnöke is részt vett. Az állománygyûlés elején a miniszter mellett Kovács Ferenc ezredes, az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka köszöntötte a résztvevõ katonákat és a meghívott vendégeket. Ezt követõen a Honvéd Vezérkar fõnöke által a katasztrófahelyzet elhárításában helyt állt katonák számára, elhivatott munkájuk elismeréséül írt levelet ismertették. Köszönet és elismerés Hende Csaba az állománygyûlés elején elmondta: A mai állománygyûlés eredeti célja az volt, hogy néhány közérdekû témáról tájékoztassam Önöket. Ugyanakkor különösen jó, hogy most itt, a hétvégi katasztrófa egyik fontos közeli helyszínén lehetek. Elmondhatom, hogy a tegnapi parlamenti ülésnapon pártállástól függetlenül a képviselõtársaim sokasága köszönte meg azt az áldozatos tevékenységet, melyet többek között Önök nyújtottak. Még egyszer: köszönet a múlt heti hõsies feladat-ellátásért. Csapatszemlélet és létbiztonság A miniszter ezt követõen az elmúlt három esztendõ történéseit, honvédelmi sikereit szedte csokorba, de arra is rávilágított, hogy 2002 és 2010 között milyen súlyos, a katonai szervezeteket sújtó pazarlások, ésszerûtlen intézkedések történtek. Mi más úton járunk folytatta a miniszter. Mi kivétel nélkül a vezetõi tagozatban szüntettünk meg több mint ezerkettõszáz beosztást, és ez csak a bürokráciát, és nem a csapattagozatot érintette. Mindenkit megnyugtatok, létbiztonságot garantálok a csapatoknál szolgálóknak, de azt is hangsúlyozom, hogy belátható idõn belül nem lesz leépítés a csapatoknál. Hende Csaba hozzátette: Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a közszolgálatban méltó munkalehetõséget kínálunk mindenkinek, aki a Magyar Honvédségnél képzeli el a jövõjét. A rendkívüli szakértelem, a nyelvtudás, a szorgalom Önök mellett szól. Biztos, hogy nem tudnak negyvenes éveikben elmenni nyugdíjba, de garantáljuk, hogy minden katona méltó munkát végezhet vagy a Magyar Honvédségnél vagy a közszolgálat más munkaterületein. A szerzõdéses legénységi állomány tekintetében pedig az altiszti állományba vétel lehet a legfontosabb lehetõség. De a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányintézkedések is azt a célt szolgálják, hogy minél több maradjon az állampolgárok, így a magyar katonák zsebében is. Lakhatás, felszerelés, kiképzés és pihentetés Az adósságcsapda, a devizahitelezés ügyében Hende Csaba felhívta a figyelmet az árfolyamgát igénybevételének szükségességére, majd rátért a lakhatás témakörére is. A honvédségi lakásállományt nem növeljük tovább, a jövõben a fõ hangsúlyt a lakhatás pénzbeli támogatására, tehát a sokkal rugalmasabb megoldásokra, a lízingre és az albérleti támogatásra helyezzük hangsúlyozta a miniszter. A felszerelés és a ruházat fontossága kapcsán aláhúzta: noha a következõ években jelentõs csökkentések lesznek a nálunk sokkal fejlettebb NATO országok honvédelmi költségvetései vonatkozásában, bennünket mindez nem érint, a magyar honvédség tekintetében emelkedni fog a védelemre fordítható büdzsé. Nincs zárolás, én tartalékolom a forrásokat, és ahol szükség lesz rá, oda fogjuk átcsoportosítani a szükséges pénzeket. Van tartalék a rendszerben, a csapatoknál 10%-ot tartalékoltam, a központi szerveknél pedig 20%-ot. Jelentõs fejlesztésekre, haditechnikai modernizációra viszont csak 2016 után lesz lehetõség. Tisztességesen szeretnénk felöltöztetni az állomány valamennyi tagját, tehát a ruházati ellátás is prioritást fog élvezni. A kiképzés területén kisebb mértékû fejlõdésre, fejlesztésre lehet számítani. A regenerálódás tekintetében a KORK-okon keresztül igyekszünk mindenkinek biztosítani a szükséges pihentetést mondta Hende Csaba. Presztízs Nagyon mélyrõl indultunk, de a már említett teljesítmények árvíz, vörösiszap-katasztrófa, rendkívüli hóvihar során, a civil társadalom elõtt is bizonyított eredmények azt mutatják, hogy emelkedik a katonák presztízse. A civil kapcsolatok, a beindított,,honvédelmi kötelék projekt minden bizonnyal még javíthatja is ezt. Lassan átérünk az alagúton, hiszen a GDP-bõl történõ egyre növekvõ részesedés hatékonyan támogatja majd munkánkat. Lehet, hogy nem lesz csempe 2023-ban sem minden laktanyafalon, de a falak az bizton ígérhetem jó helyen fognak állni fejezte be gondolatait Hende Csaba. A miniszter után a katonák következtek volna, de ez alkalommal nem éltek a kérdezés lehetõségével. Az állománygyûlés után tovább folytatódott a konzultáció. A honvédelmi miniszter állománykategóriánként két-két hivatásos és szerzõdéses állományú katonával beszélgetett a gyõrieket leginkább érdeklõ problémákról. Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc 3

4 Bérek, érdekegyeztetés Egyelõre csak kármentés Folytatódtak a évi bértárgyalások a Honvédelmi Minisztérium és a tárca égisze alá tartozó szakszervezetek között. A március 7-i egyeztetésen elhangzott, hogy jogi és költségvetési akadályok miatt nem tud bérajánlatot tenni a honvédelmi vezetés. A béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban pedig kármentésnek értékelte a megtapasztalt elmozdulást a szakszervezetünket képviselõ Czövek János elnök, Bazsik István és Szendrei Zoltán alelnökök. A tárca delegációját Fodor Péter ezredes, a HM KPH vezérigazgatója vezette, tagjai Balla Tibor ezredes, dr. Bársony Krisztina ezredes, Mészáros Gabriella alezredes és Szécsi László õrnagy voltak. Errõl és a március 21-i egyeztetésekrõl olvashatnak az alábbiakban. A bérekrõl szóló minisztériumi ajánlatra, miszerint jogi és költségvetési akadályai vannak az idei illetményemelésnek, a szakszervezetek vezetõi kijelentették, hogy a munkavállalói oldal szervezetei (Hosz, Hodosz és a BEOSZ) továbbra is fenntartják korábban megfogalmazott bérigényüket, de a 20%-os bérfejlesztést ezt követõen már az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) plenáris ülésén képviselik tovább. A béren kívüli juttatásokról szóló egyeztetés során javaslatot tett a munkáltató a bruttó 200 ezer forintos limit okozta problémakör feloldására: eszerint az eddigi 2%-os helyett 4200 Ft-os fix összegû nyugdíjpénztári támogatást fog a HM biztosítani, az iskolakezdési támogatás helyett pedig univerzális kártyaegyenleg feltöltést alkalmaznak majd, azonos összeggel. Ezek figyelembe vételével a béren kívüli juttatások mértéke az állomány túlnyomó többségénél a bruttó 200 ezer forintos limit alá kerül úgy, hogy eközben a juttatások mértéke az állomány túlnyomó többségénél nem csökken, sõt, a szerzõdéses legénységi és az altiszti állomány esetében kis mértékben még nõhet is. A fenti tárca-ajánlatot a munkavállalói oldalon helyet foglaló szakszervezetek képviselõi kármentésként értékelték. Ezután a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban további igényeket fogalmazott meg a Hosz. Szakszervezetünk a ruházati illetménykeret terhére ezer forintos készpénz kifizetést kért, a Hodosz-szal közösen pedig havi rendszeres 10 ezer forintos univerzális kártyaegyenleg feltöltést is kértünk. A követelés alapját a munkavállalói oldal álláspontja szerint elsõsorban a honvédségi költségvetési létszámkeretek és a valós létszám között jelenleg fennálló jelentõs eltérés (hiány) mögött álló pénzügyi fedezet képezi. Ez a forrás, a számítások szerint biztosítaná a személyi jellegû juttatások emelésének nagy részét. A ruházati illetmény minél nagyobb összegû pénzbeli kifizetését (mint dologi kifizetést) az akadozó ruházati ellátás, és az ezzel párhuzamosan jelentkezõ egyre súlyosabb egyenruházati hiányosságok kizárólag külsõ (civil) forrásokból megoldható pótlása indokolja. A március 7-i tárgyalások végén a HM KPH vezérigazgatója elmondta, hogy a minisztert tájékoztatni fogják a szakszervezetek követeléseirõl. Az írásos ajánlatot várjuk Március 21-én folytatódtak a munkáltatóval zajló bértárgyalások. Az egyeztetésen résztvevõ Czövek János elnök arról tájékoztatta lapunk szerkesztõségét, hogy a munkavállalói oldal, illetve a Honvédszakszervezet kompenzációra vonatkozó törekvéseit, javaslatait több esetben is elfogadta, támogatta a Honvédelmi Minisztérium képviselõje. Ez alapján elmondható, hogy az alacsonyabb jövedelmi viszonyok között élõknek emelkedhetnek is a béren kívüli juttatásaik - tette hozzá a Hosz elnöke. A béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos írásos álláspontot idõközben megkaptuk a munkáltatótól, errõl részletesen is tájékoztattuk választott tisztségviselõinket. Szita Róbert A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Tisztességes munkáért tisztességes illetményeket biztosító jó életpálya-modellt tart szükségesnek a parlamenti államtitkár tudtuk meg a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) ülésén. A február 26-i eseményen az is elhangzott, hogy a vezérkari fõnök kiemelt prioritásként kezeli a szûk mozgástér ellenére is az állomány ruházati ellátásának javítását. A szakszervezetünk képviseletében megjelenõ Czövek János elnök több napirendi téma tárgyalása közben is nyomatékosította, hogy szükséges az illetmények emelése. A HÉF ülés levezetõ elnöke Kádár Pál ezredes, a HM TKO megbízott vezetõje, a munkaadói oldal ügyvivõje a honvédelmi minisztert képviselõ Vargha Tamás parlamenti államtitkár, míg a munkavállalói oldalé Czövek János Hosz elnök volt. Az eseményen dr. Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar fõnökének helyettese mellett több fõosztályvezetõ is részt vett. Szakszervezetünket az elnök mellett Szendrei Zoltán és Bazsik István alelnök, valamint Lippai Csaba érdekvédelmi ügyvivõ képviselte. Napirend elõtt Vargha Tamás miután elmondta, hogy mindannyian a munkavállalók érdekében egyeztetünk, a miniszterelnököt idézte: Magyarország jobban teljesít, de még mindig nem elég jól. Majd hozzátette: mindez mindannyiunk közös sikere, de a második része a mondatnak azt a feladatot tûzi ki elénk, hogy nem elegendõ megelégedni az eddig elértekkel, nem ülhetünk kényelmesen a babérjainkon, hanem közösen kell cselekednünk, közösen kell döntenünk a munkavállalók érdekében. Czövek János, a Hosz elnöke a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban tett fel napirend elõtti kérdést. Miután azt kértük, hogy a teljes személyi állományt tájékoztassa a tárca a béren kívüli juttatásokkal összefüggésben, ez február 25-én megtörtént. Ezt köszönjük, de az állomány megtartása érdekében azt is kérjük, hogy tárgyiasult formában történjem meg az állomány elismerése, legyen illetményemelés vagy egyösszegû kifizetés 2013-ban. Továbbra is azt kérjük, hogy a tárgyalások legyenek folyamatosak - hangsúlyozta Czövek János. 4

5 2013. április Érdekegyeztetés A parlamenti államtitkár válaszában kiemelte: közös cél a bértárgyalások folytatása, illetve azok sikere. Még nem tartunk ott, hogy legalább az egy érdekcsoportba tartozó munkavállalóknak külön-külön életpályamodellt kínálhassunk. A jelenleg is alkalmazott béren kívüli juttatások rendszerérõl elmondta: szeretnénk a katonák számára is egy jó életpálya-modellt kialakítani, s ez remélhetõleg majd minden katona számára tisztes megélhetést, jó illetményeket biztosít. Tudom, hogy a 200 ezer forintban maximalizált kafetéria keret nem mindenki számára megfelelõ, ezért azt javasoltam a miniszter számára, hogy akik ebbe az összegkeretbe nem férnek be, azok veszteségeit kompenzáljuk. Nyitott kapukat döngetnek a szakszervezetek, a kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében. Amikor erre lehetõség lesz, megoldjuk. Czövek János reakciójában kiemelte: mivel a béren kívüli juttatások idei összegével a katonák egy része veszteséget szenved, ezért - úgy gondolom - eljött a pillanat, amikor már nem kafetéria-elemekrõl, hanem a bérekrõl kellene tárgyalni, ebben vagyunk érdekeltek, a katonákon csak ez segíthet. A Hodosz képviseletében dr. Zsiga Imre elnök megkérdezte, hogy miért került le a HÉF ülés napirendjérõl az üdültetés témaköre. Orosz altábornagy válaszában elmondta, hogy a miniszteri intézkedés megjelenése után már zajlanak az érintettekkel a személyi beszélgetések az objektumok átvétele, és a folyamat idõarányosan halad. A témával összefüggõ tájékoztatás folyamatos lesz - tette hozzá. Napirend szerint az elsõ téma Az életpálya-modell, valamint az ezzel kapcsolatos illetmény-rendszer helyzete volt. Kovács Tamás, a HM humánpolitikai fõosztályvezetõje miután arra emlékeztetett, hogy a Balatonalmádiban megrendezett Liga konferencián részletesen is górcsõ alá került a Hjt. és az életpálya-modell, hozzátette: év szolgálat után még minden gond nélkül vissza tud illeszkedni az egyén a civil társadalomba. A szerzõdéses állományból hivatásos állományba átvétel továbbra is lehetséges, jelenleg öt esztendõ szolgálat után van erre mód. A fõosztályvezetõ beszélt még a közszolgálatok közötti átjárhatóság lehetõségérõl, a teljesítmény-értékelésrõl, a munkaköri követelmények rendszerérõl, a valós szervezeti szükségletekrõl, valamint a közigazgatási tartalékállományról is. Miután a Hosz elnöke is tájékoztatott a nagyon hasznos szakszervezeti konferenciáról, arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a katona számára a jó életpálya. Ám, ha a katona a lábával szavaz, és az idõsebb fõtörzsõrmesterek elmennek a honvédségtõl, az beláthatatlan károkat okozhat - tette hozzá. Bazsik István alelnök hozzászólásában a július 1-jével életbe lépõ Hjt. egyes szükséges - az alapjogok korlátozását, a munkaidõ szervezési kérdéseket (váltásos munkarend, ügyelet, készenlét), a szolgálati idõ megállapításával kapcsolatos kérdéseket, a szakszervezeti jogokat érintõ - módosításokat sorolta fel, majd szakértõi egyeztetést kezdeményezett. A munkaadói oldal ügyvivõi feladatait idõközben átvevõ Orosz altábornagy arra kérte a fõosztályt, hogy adjon erre lehetõséget. A 2013 évben bevezetendõ Hjt., valamint a végrehajtási rendeletek helyzetének megtárgyalása volt a témája dr. Szekendi Gyöngyvér elõterjesztésének. A jogi fõosztályvezetõ helyettese kiemelte: a tervezési nomenklatúra rendelet és az alkalmassági rendelet kidolgozása után belsõ egyeztetésre megküldjük ezeket a szakszervezeteknek. Célunk mindig a közérthetõség. Számítunk a szakszervezeti véleményekre és nyitottak is vagyunk arra. Tudjuk, hogy kisebb törvénymódosításokra valóban szükség lesz. Czövek János elnök megköszönte az elõterjesztést és személyes egyeztetést kezdeményezett a Hjt. végrehajtási rendeleteivel kapcsolatban. Az egyenruházati ellátás (munka és védõ ruházat) helyzetérõl Horváth Tibor ezredes, a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal részérõl elmondta: nemcsak az illetmények, az egynruházati ellátás is kb. 10 éves lemaradásban van. Mintegy 30%-os biztosítottságból képtelenség teljes ellátást megvalósítani. Ennek ellenére a kiemelt feladatainkat elláttuk, ám a gyakorló anyag beszerzést sem tudtuk fél éven keresztül elindítani, mert a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (NEFMI) nem kaptunk erre idõben engedélyt. Mintegy éves csúszásban vagyunk e témában. A évihez hasonló ruházati (126 ezer forintos) illetményt tudunk biztosítunk az állomány számára, egyébként a 15 ezer forint készpénz kifizetése idén már várhatóan nem lesz számlaköteles. Az el nem költött illetményekkel öt évig rendelkezhet ezt követõen a katona. Az utalványfüzeteket márciusban megkapja az állomány. A munkavállalói oldal nevében az ügyvivõ elmondta: az állomány hangulatát javíthatja a ruházat korrekt biztosítása. Most viszont rombolja a kollégák hangulatát a ruházati ellátás. Feszültséget okozott a missziós katonák és az önkéntes tartalékosok teljes felöltöztetése, szemben a belföldön szolgálatot teljesítõ hivatásos és szerzõdéses állomány elltásának elhanyagolásával. Azt javasoljuk, hogy a lejáró csekkfüzetek terhére fizessünk ki 50 ezer forintot a katonáknak ezt a bértárgyalások során is elõterjesztjük. Kelemen altábornagy, a BEOSZ elnöke pedig a nyugállományú katonák társasági öltözettel történõ ellátásának fontosságát indokolta. Horváth ezredes reakciójában elmondta: A nyugállományúak esetében a kérdezett ellátási forma ma is létezik, a honvédség és a helyi közösség érdekében tevékenykedõk számára. Orosz altábornagy elmondta: a vezérkari fõnök prioritásként kezeli - a szûk mozgástér ellenére is - az állomány ruházati ellátásának javítását. Hozzátette azt is, hogy a tárca nem saját költségvetés terhére biztosította az önkéntes mûveleti tartalékosok ruházati ellátását, hanem erre a célra a kormány külön forrást biztosított. Kafetéria kalkulátor A Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. arról értesítette szakszervezetünket, hogy a honlapon a Számoljunk együtt menüpontban elérhetõ a Kafeteria kalkulátor, amely az Erzsébet-utalványra és az azzal azonos mértékû bér jellegû juttatásra vonatkozó közterhek és nettó juttatások összehasonlítására szolgál. A kalkulátor használatához, valamint a munkáltatót érintõ kifizetések összehasonlításához kizárólag a megrendelhetõ utalványok éves juttatásának értékét kell megadnia. A kalkulátor segítséget nyújt Önnek a dolgozói juttatások nettó értékének kiszámításához. Hosz 5

6 Érdekegyeztetés Lakásügyek és lakhatási támogatások évi alakulása volt a témája dr. Jelen Gábor ezredes elõterjesztésének. A HM hadfelszerelési és vagyonfelügyeleti fõosztály helyettes vezetõje felhívta a figyelmet: noha több kezdeményezés is kidolgozás alatt van, a évi költségvetés miatt nagy változás elõtt nem állunk. Üres lakások csak az elhagyott helyõrségekben találhatók. A bérlõk mindig erõs és védett pozícióban vannak, több ezer kollégánk kap lakhatási támogatást. A jövõbeni fõbb irányokról az ezredes elmondta, hogy rugalmas és hatékony új ellátórendszerre van szükség. Lakáspénz, mint támogatási projekt a jelenleginél jobban figyelembe veszi az elért rendfokozatot, beosztást. Más a szisztéma a jelenlegi lakhatási támogatáshoz képest, ám évek lesznek szükségesek ahhoz, hogy erre áttérjünk mondta el dr. Jelen Gábor. Czövek János reakciójában kifejtette: Elkötelezett hívei vagyunk a lakhatás támogatásának, hiszen ez is része a megtartó erõnek. Az elsõ öt kérdés között említik a katonák a lakhatás ügyét, azt, hogy megmarad-e a támogatás. Honvéd szállókon történõ elhelyezés a családok esetében megoldás lehet a jelenlegi szociális nehézségekre. A Hosz szeretne részt venni a miniszteri rendelet elõkészítõ munkálataiban. Bazsik István alelnök megkérdezte, hogy a több mint 5 ezer szolgálati lakásban mennyi aktív állományú katona lakik? A kérdésre 30 napon belül írásban válaszolnak. Ezt követõen az MH Egészségügyi Központ létszám-racionalizálási feladatainak aktuális helyzetérõl prof. Dr. Grósz Andor orvos dandártábornok tájékoztatott. Beszélt a vezérkar fõnök alárendeltségében lévõ dandár szintû, február 1-tõl mûködõ Központ struktúrájának racionalizálásáról, az egyéves szervezési idõszakról, a személyi állomány összetételérõl, a képesség megtartása mellett a tizenkét telephely csökkentésérõl, de a lehetõségek kiaknázásáról is. Nemcsak a feladatok, a pénz, a források elkülönítését is meghatározta a vezérkar fõnöke. Az OEP finanszírozásból mintegy 1 milliárd forintot termel havonta a kórház. Ugyanakkor a kórház ahhoz képest, mint amekkora az ellátási köre, alulfinanszírozott. Tapasztalataimból pontosan tudom, mit jelent egy szervezet megszüntetése, átszervezése, ezért a kórház arra törekszik, hogy tisztességgel próbálja figyelembe venni dolgozók érekeit. Noha a telephelyek egy része megszûnik (a verõcei telephely fenntartása példának okáért évi 220 millió forint mínuszt okoz), képességeinket nem lenullázzuk, hanem racionalizáljuk. Az elõirányzott létszámcsökkentés összesen 117 fõt érint. A katonaorvosok átlagéletkora év közötti. A jelenlegi adósságállomány másfél milliárd forint körüli fejezte be gondolatait Grósz professzor. Czövek János elnök a finanszírozásról, a tárcaközi egyeztetésekrõl érdeklõdött, míg Szendrei Zoltán alelnök azt kérdezte meg, hogy mikor kezdõdnek meg a személyi beszélgetések. Az elõterjesztõ válaszában megfogalmazta: több tárcát szolgálunk ki az elõzõ kormány által hozott rendeletek alapján, ezért természetesen szükségesek és zajlanak is a tárcaközi egyeztetések. A személyi állományt tájékoztattuk, a személyi beszélgetések hamarosan megkezdõdnek, az érintett ingatlanok (kecskeméti, verõcei, budapesti) átadás-átvétele is folyamatos. A tárca egyébként külön összeget különített el a megszünõ intézetek befogadására. Több mint háromszáz kollégát érint a 62 év felettiekre vonatkozó jogszabály, köztük kétszáz orvost, professzort és fõorvost. Jelenleg az orvosok korfája sajnos nem ideális. Noha az ellátás nem kerülne veszélybe, de tény, hogy lényegesen csökkenne az ellátás színvonala, ha ez a háromszáz kolléga távozna. Éppen ezért a honvédelmi miniszter várhatóan minden, az MH Egészségügyi Központban dolgozó érintettet, 62 év feletti kollégát - az állományban maradás érdekében - felterjeszt a döntéshozó miniszterelnök számára. Orosz altábornagy hozzátette: felelõsségteljes döntéseket hoztunk meg. Azt kell látni, hogy minden mindennel összefügg. A budapesti helyõrség dandár objektumának szabad kapacitásait ki kell használni, a feleslegeseket pedig meg kell szüntetni. A verõcei otthon ügyében megszületett a döntés, a rendkívüli kiadások miatt be kell zárni, de a képességeit fejleszteni fogjuk. A Magyar Honvédség takaréklángon mûködik jelenleg, mégis több missziós feladatot látunk el és több képességgel rendelkezünk mint korábban. Még mindig nagy a költségvetési hiány a kórház esetében, de mégis sokkal kevesebb, mint évekkel ezelõtt. Fel kell mérni az elõre tervezhetõ beavatkozások, ellátások körét, hiszen az ezek után járó támogatások teljes összegére szükségünk lesz. Társadalmi szervezetek évi támogatását Papp Ferenc ezredes terjesztette be. Miután elmondta, hogy tartani lehet a évi szintet, a kultúra, a sport és az érdekvédelmi szervezetek számára kiírandó pályázatokról és támogatási lehetõségekrõl is beszélt. Megtudtuk, hogy a támogatási szerzõdések márciusban kerülnek végleges formába, az utalások áprilisban történnek meg. A BEOSZ elnöke azt javasolta, hogy szempontrendszereket kellene felállítani a támogatások reális eldöntése érdekében. A munkavállalói oldal nevében Czövek János Hosz elnök megköszönte a honvédelem ügyében tevékenykedõ társadalmi szervezetek támogatását. Az ülés végén az MH Szociálpolitikai Közalapítvány évi tevékenységérõl esett szó. A személyügyi csoportfõnökség részérõl megszólaló Szabó József ezredes a rekonverzióra és segélyezésre kiterjedõ elõterjesztése után Gyuris Mihály, az Alapítvány kuratóriumi titkára adott részletes tájékoztatást. Elhangzott, hogy a szemléletében is átalakult közalapítvány jól tudja, hogy az élethelyzeteken történõ minimális fájdalomcsillapítás csupán a segélyezés, de adott esetben ez is megoldást jelenthet egy-egy kolléga súlyos élethelyzetére. A titkár a korábbi norvég projekt tapasztalatairól, az új norvég civil alap pályázatain való részvételrõl, valamint a gondoskodási körben lévõkrõl és a segélyezés idei feladatairól is részletes tájékoztatást adott. Czövek János a tájékoztató után elmondta: a kollégák egyre gyakrabban jelzik a súlyosabbnál súlyosabb problémákat. Szükségesnek látjuk, hogy emeljük a szociális juttatásokra és a parancsnoki segélyezésre szánt összegeket. Az elmúlt évek során folyamatosan emelkedett a rászorultak száma. Létezik már egy kör, akik teljesen lecsúsztak, 2013-ban több pénzre van szükség, ezért is kellene emelni az illetményeket. A HÉF legközelebb tavasszal ül majd össze. Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc 6

7 2013. április Májusban kongresszust rendezünk A Fõvárosi Törvényszék végzése részletesen indokolta, hogy milyen kiegészítéseket és módosításokat kér a benyújtott Alapszabállyal kapcsolatban. Ezért májusban újabb kongresszust is tartani kell - hangzott el a március 5-i elnökségi ülésünkön. Napirenden szerepelt még a bértárgyalások újabb fordulóján képviselendõ álláspont, a Katonákért Alapítvány pályázati lehetõsége, valamint a szakszervezetünk nyári közösségi programjai is. Az elnök köszöntõ szavai és a napirend elfogadása után a vezetõ tisztségviselõk aktuális tájékoztatója hangzott el. Czövek János elnök emlékeztetett a legutóbbi HÉF ülésen történtekre, majd a bértárgyalások elmúlt havi történéseire, az új Hjt. végrehajtási utasításainak kidolgozási munkálataiban történõ részvételre és az OKÉT munkavállalói oldalát alkotó szakszervezetek legutóbbi egyeztetésén történtekre tért ki. Ezt követõen tájékoztató hangzott el a Magyar Hadtudományi Társasággal (MHTT) kötött együttmûködésrõl, majd a BRDSZ-szel és a HTFSZ-szel való kontraktusról informálta az elnök és dr. Hajós Dezsõ szolgáltatás- és tagszervezõ a megjelenteket. Bazsik István alelnök a nyelvképzésrõl elmondta: ezer sebbõl vérzik az országosan meghirdetett nyelvképzési projekt. Az eredetileg országosan meghirdetett 100 ezerrõl 33 ezerre csökkent a lehetséges résztvevõk száma. Sajnos a honvédségnél sem jobb a helyzet, a DFT. Hungária Kft. által lebonyolított tanfolyamok a honvédségnél is problémákat okoznak, van, ahol el sem indult még a képzés, de olyan is, ahol a megkésve indulnak majd el. A Honvédszakszervezet továbbra is segíti a tanfolyamok szervezést és beindulását. Ezután arról tájékoztatott az elnök, hogy a Fõvárosi Törvényszék megküldte a végzését a kongresszuson elfogadott Alapszabályunkkal kapcsolatban. Az üggyel összefüggésben szakszervezetünk ügyvédje, dr. Fodor Zita elmondta: noha a szükséges hiánypótlásokat elvégeztük, most tartalmi és jogi problémákat vetett fel a bírói végzés. A módosítások csak a régi alapszabállyal kapcsolatos eljárási rendben végezhetõk el. A Liga Szakszervezetektõl meghívott vezetõ jogász, dr. Mészáros Melinda kiemelte: a bíróságnak benyújtott Alapszabály nincs összhangban a Ptk.-val. Javaslom, hogy ezt követõen minden évben küldöttgyûlést tartson a Honvédszakszervezet. A tartalmas vita, majd az elnök szakszervezet-politikai indokokat sem nélkülözõ javaslata után az elnökség a feladatok ütemezésérõl hozott döntést. Eszerint az április 3-i elnökségi ülésen még tovább koordinálják az Alapszabály megváltoztatásával kapcsolatos feladatokat, április 18-ig el kell készülni az Alapszabálynak, április re, csopaki helyszínre pedig nem tavaszi választmányi ülést, hanem kongresszust elõkészítõ szakszervezeti továbbképzést hívnak össze. Május 2-án elnökségi ülést tartanak a döntéshozók, május 6-ig minden kongresszusi anyagot kiküldenek, míg május 15- re rendkívüli kongresszust hív majd össze az elnök. A döntéshozó fórum témája a jelenlegi Hosz Alapszabály jogszabályokhoz történõ igazítása lesz. Azt is elhatározták, hogy az Alapszabály-szerkesztõ bizottság tagjai a haderõnemi képviseletek delegáltjai és dr. Fodor Zita lesznek. A tevékenységet Katócs Zsolt EB elnök fogja majd össze. Ezután a Honvédkórház igénybevételi rendjérõl, átszervezésérõl, illetve a kórházhoz tartozó intézmények jövõjérõl esett szó. Szewrvezeti élet Az is elhangzott az aktuális tájékoztató során, hogy a balatonalmádi Liga konferenciának és a HM-bõl érkezett szakértõk elõadásainak jó volt a visszhangja. A téma tárgyalása folytatódik, a tervek szerint õsszel a Liga újabb rendezvényt szervez a közszolgálatban érintett szakszervezetek tisztségviselõinek. Ezt követõen Somogyváriné Pallaga Andrea pártoló tagi felvételérõl döntött az elnökség. A szövetségi és nemzetközi kapcsolatokról szóló napirendi téma során Szendrei Zoltán alelnök a balatonalmádi konferencia folytatásának fontosságát indokolta, majd a hat rendvédelmi társszervezettel történõ együttmûködésrõl számolt be. Arról is tájékoztatott az alelnök, hogy háromfõs Hosz delegáció vesz majd részt a Visegrádi Négyek májusi krakkói találkozóján. A napirendi téma egyeztetése végén a hat szakszervezettel való kapcsolattartás folytatásának szükségességét emelte ki Bazsik István alelnök is. A Honvédszakszervezet munkavállalóinak kafetériájának módosításáról szóló napirendi téma során Bazsik István alelnök terjesztett be javaslatot, mely már az új törvényhez igazodva 200 ezer forintban állapítja meg, illetve maximalizálja a béren kívüli juttatásokat. A Katonákért Alapítvány tájékoztatója során Szekeres István elõször a évi pénzügyi támogatás felhasználásáról, az önsegélyezõ és szolidaritási alapról számolt be. A kuratórium elnöke szólt a volt szolgálati nyugdíjasok érdekében létrehozott pertársaságról, és a civil törvényrõl is. Itt mondta el, hogy a korábban lemondott elnök és egy tag helyett az alapítvány felügyelõ bizottsági (FB) elnökének Sásik Lászlót, míg az FB tagjának Lippai Csabát javasolja. Titkos szavazással az elnökség egyhangúan támogatta a két új tisztségviselõt. A kuratórium elnöke ezt követõen a korábbi norvég projekt teljesülésérõl, majd az új norvég pályázaton történõ részvételi lehetõségrõl is tájékoztatott. A szoros határidõ miatt azt kérte, hogy az elnökség döntsön az önrész biztosításáról. A javaslat és az azt követõ kérdés-felelet után az elnökség nem támogatta az alapítvány kérését. A Hosz tavaszi és nyári programjaival kapcsolatban (kalandparki rendezvények, üdülõk, aquapark, táborok) Szendrei Zoltán alelnök adott tájékoztatást. A szakszervezet szolgáltatás- és tagszervezõje, dr. Hajós Dezsõ pedig a kecskeméti repülõnap lebonyolításáról adott hasznos információkat. Az egyebekben elsõként az Egység 2002 Kft. ügyvezetõje a cég évi üzleti tervérõl tájékoztatott, majd a békésszentandrási pihenõhely idei költségeirõl adott számszaki információkat. Miután az ügyvezetõ a helyi faházak állapotáról is részletesen szólt, azt javasolta, hogy az üzemeltetést tartsa fenn 2013 októberéig az Egység 2002 Kft. Az üggyel kapcsolatban az elnökség úgy határozott, hogy az idén a Kõrösök partján továbbra is pihenhetnek, kikapcsolódhatnak a Hosz tagjai. A második téma a béren kívüli juttatások témaköre volt. Czövek János elnök miután újra a legutóbbi HÉF ülésen elhangzottakra emlékeztetett, a bruttó 200 ezer forintban maximalizált keret egyes tételeit vette górcsõ alá. Elhangzott, hogy a bérekrõl és a béren kívüli juttatásokról szóló tárgyalások március 7-én folytatódnak. Az elnökség legközelebb április 2-án ül össze. Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc 7

8 Szervezeti élet Az illetményemelés és a lét a tét Aktuális tájékoztató, az alapszervezet évi költségvetése, idei feladatai és a személyi kérdések is napirenden szerepeltek az immár több mint ötszáz fõs veszprémi Radar alapszervezet küldöttgyûlésén. A március 19-i szakszervezeti eseményen melyet Justin János alapszervezeti vezetõ vezetett le részt vett Czövek János elnök, Bácskai István légierõ haderõnemi képviselõ (elnökségi tag) és Németh Nándor nyugat-magyarországi érdekvédelmi ügyvivõ is. Justin János köszöntõ szavai után a levezetõ elnököt és a jegyzõkönyvvezetõt választották meg, majd a napirendi témákat fogadták el. Ezt követõen Czövek János aktuális tájékoztatója hangzott el. Mindig nagy öröm, hogy közöttetek lehetek, külön elismerés, ha ilyen országosan elhelyezkedõ és mûködõ alapszervezet küldöttgyûlésen tájékoztathatlak benneteket mondta el bevezetõjében Czövek János. Az elnök miközben a katonák egyre sanyarúbb sorsáról beszélt, kijelentette: szükséges a bérek, illetmények felzárkóztatása és ezzel egy idõben meg kell akadályozni a pálya elhagyását, az elvándorlást, hiszen a fluktuáció miatt a katonák kiképzése sokkal több pénzt igényelne, mint a magtartás. Hozzáfûzte: évente 9-10 millió forintot költ a Hosz a katonák és családtagjaik segélyezésére. A Hosz elnöke ezután kijelentette: van remény a bérek fejlesztésére, bár a Honvédszakszervezet sem tudta elérni 11 éve, hogy illetményemelést kapjanak a katonák. Most mindezt úgy kell megtennünk, hogy közben a Hosz léte, megmaradása is a tét. A rengeteg akadályozó tényezõ, a jogszabályi változások ellenére is mindeddig sikerült életben tartani és eredményesen mûködtetni a katonák reprezentatív szakszervezetét. Az új Hjt.-rõl az elnök elmondta: több módosítás szükségessége, közöttük a készenléti szolgálatok ügye és a szakszervezeti jogok csorbítása miatt a Hjt. nyitva van, jelenleg a szakmával történõ konzultáció zajlik és reményeink szerint pár hét alatt sikerül elvégezni a szükséges módosításokat. Czövek János ezt követõen a bértárgyalásokról, valamint a béren kívüli juttatások aktuális helyzetérõl tájékoztatta az ország szinte minden szegletébõl érkezett csoportvezetõket és vezetõségi tagokat. Az elnök beszélt a törvényi változások okozta 200 ezer forintos béren kívüli limitrõl, majd az ezzel kapcsolatos szakszervezeti javaslatainkról is. A Hosz elnöke ezután az OKÉT munkavállalói oldalának követelésérõl, a 20%-os bérfejlesztési igényrõl, a honvédelmi költségvetésrõl, majd a TÁMOP pályázat segítségével szervezett nyelvtanfolyamokról, illetve azok késõbbi indításáról is szót ejtett. Ezt követõen kérdések hangzottak el. A résztvevõk fõleg a béren kívüli juttatásokról, a szerzõdéses állomány étkeztetésérõl, a szolgálati nyugdíj intézményrendszerének jövõjérõl, a kedvezményes mobiltelefonálás lehetõségérõl érdeklõdtek. Beszámolójában Justin János emlékeztetett a számos családi, közösségi programra (Busójárás, Kalandpark, Állatkert, Aquapark, horgászversenyek) és azok sikerére. Mi mindig a tagjainkat fogjuk támogatni, aki nem tartozik a szakszervezet nagy családjába, az nem vehet részt programjainkon tette hozzá az alapszervezeti vezetõ. Justin János a évi feladatok végrehajtásáról, a segélyezésrõl, a taglétszám alakulásáról és az évek óta fennálló problémákról (váltásos rendszer) is tájékoztatott. Az alapszervezet beszámolót a küldöttgyûlés elfogadta. Ezt követõen az egyes csoportok - medinai, békéscsabai, jutai, kupi - beszámolói hangzottak el, ezeket szintén elfogadták a megjelent aktivisták. Az alapszervezet éves pénzfelhasználási tervének megtárgyalása és elfogadása után három határozatot hozott a Radar alapszervezet. Egyrészt csatlakoztak a szolidaritási alaphoz 300 Ft/fõvel, majd a visszajuttatott tagdíjhányad 30%-ának 15%-át mûködési költségre különítették el, illetve a küldöttgyûlés pénzügyi fedezetérõl döntöttek. Az ülés végén személyi kérdésekben is határoztak. Solymosi Zsuzannát nõi szekcióvezetõnek, míg Benkõ Brigittát a veszprémi Kossuth csoport vezetõjének választották meg. Az egyebekben napirendi téma során tovább folytatódott az elnök és a csoportvezetõk közötti konzultáció, de arra is lehetõség nyílt, hogy Vörös Zoltán okleveles mérnök alezredest, megbízott parancsnokot tájékoztassa Czövek János és Justin János. Lányok, asszonyok és problémáik A katonák és családjaik egyre inkább elszegényednek, ezért nagyon fontos lenne, ha a szakszervezet kedvezményes tartós élelmiszer és papír- írószervásárral támogatná tagjai megélhetését hangzott el az igény a katonanõi szekció március 21-i elnökségi ülésén. A rendezvényen Bozzayné Horkay Renáta szekcióelnök köszöntötte a megjelenteket. Az ülés elején Szendrei Zoltán tájékoztatott aktuális ügyekrõl. Az alelnök sok hasznos információt adott a bértárgyalásokon történtekrõl, az idei béren kívüli juttatásokról, a törvény által maximalizált 200 ezer forintos keretrõl, valamint az új Hjt.-rõl is. A szakszervezeti ügyek között elsõként a nemzetközi kapcsolatokról, közöttük az Euromil-lel való viszonyról, a Visegrádi Négyek következõ, krakkói találkozójáról beszélt. Szendrei alelnök az alapszabály szükséges módosításairól, a évi leltározási feladatok elvégzésérõl, a központi segélyezésrõl, valamint a TÁMOP pályázat által finanszírozott nyelvi képzések indulásáról is részletesen tájékoztatott. Ezt követõen a katonanõi szekció éves beszámolóját ismertette a szekcióelnök. Miután a 2012-es feladatok teljesülését, a megrendezett programokat, majd a 2013-as terveket és a pénzfelhasználási tervet is elõterjesztette Bozzayné, a küldöttgyûlés elfogadta a beszámolót és a szekció évi költségvetését. A szekcióelnökség tagjai a ruházati ellátásról, a fizikai és egészségügyi felmérés követelményeirõl, a kedvezményes tartós élelmiszervásárlásról, valamint a papír- írószer beszerzés támogatásának lehetõségérõl érdeklõdtek. Az egyebekben Németh Nándor nyugat-magyarországi ügyvivõ a tavaszi szakszervezeti rendezvényekrõl, a kislõdi kalandpark május 11-i meglátogatásáról, a június 1-2-i 24 órás horgászversenyrõl, valamint a tatabányai és a központi aquaparki rendezvényrõl tájékoztatott. Az ülés végén pedig a bértárgyalások e napi fordulójáról visszatért Czövek János tájékoztatott a béren kívüli juttatások aktuális helyzetérõl. Ezt követõen a Hosz elnöke - nyugállományba vonulása alkalmából - elbúcsúztatta Binder Károlyné Zsókát. Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc 8

9 2013. április Beszámoló taggyûlés Kaposvárott A Hosz Nyugállományú Tagozat Somogy megyei alapszervezet kaposvári csoportja munkatervének megfelelõen február 13- án tartotta éves beszámoló taggyûlését a Helyõrségi Mûvelõdési Otthonban. A kellemetlen téli idõjárás és többek betegsége ellenére is a vezetõség körültekintõ munkájának eredményeként a nagytermet megtöltötte a tagság. A taggyûlés határozatképes volt. Emelte a rendezvényünk színvonalát, hogy Bálint Ákos, a Hosz elnökségének tagja is részt vett a gyûlésen. Miután az alapszervezet vezetõje köszöntötte a tagságot, átadta a szót a levezetõ elnöknek. Schultheisz János nyugállományú alezredesnek, aki ismertette a napirendi témákat amit a tagság egyhangúlag elfogadott. Ezután felkérte Balatinácz Pálné nyugállományú õrnagyot, a csoport vezetõjét, hogy tartsa meg a év munkájáról szóló érékelést. A beszámoló kitért a taglétszám alakulására június 17-én 5 fõvel alakult meg a szervezet, azóta 150 fõs tagságot számolunk. Az elmúlt évben 13 új belépõvel növekedett a szervezetünk, sajnos ugyanakkor elhalálozás miatt négy fõt vesztettünk, akikrõl egy perces néma felállással emlékeztünk meg. Érdekes adatként tudtuk meg, hogy a legidõsebb tagunk 92 éves a legfiatalabb 38 éves. Ezen kívül 11 nõi tagja van a szervezetünknek. Továbbra is jelentõs rendezvényünk a minden hó utolsó szerdáján tartott összejövetel, ahol tájékoztatást kapunk aktuális kérdésekrõl. Ebben fontos szerepe van annak, hogy a vezetõség rendszeresen részt vesz a Hosz országos rendezvényein, így elsõ kézbõl értesülünk az országot és saját sorsunkat érintõ kérdésekrõl. Az elmúlt évben tájékoztatást kaptunk az érdekvédelemrõl, a KRESZ változásairól és a bûnmegelõzés lehetõségeirõl. A betervezett rendezvények közül elmaradt a siklósi várba és a harkányi fürdõbe tervezett családi nap a magas költségek miatt, valamint a horgászverseny szervezési okok miatt. Minden más program, amit betervezett a vezetõség Nyugállományban végrehajtásra került, ezek közül is kiemelkedett a taszári Repülõ-múzeum megtekintése és az idõsek világnapja alkalmával tartott öszszejövetel ahol köszöntötték a kerek születésnaposokat A mozgósítás eredményeként az arra alkalmas korosztályból 16-an vettek részt az önkéntes véradáson. A beszámoló utáni hozzászólások során Serbán László nyugállományú alezredes javasolta, hogy hívjuk meg Szita Károly polgármestert egy találkozásra. A vezetõség úgy foglalt állást, hogy ez kivitelezhetõ. A beszámolót a tagság egyhangúlag elfogadta. Ezután került sor a 2013.év pénzügyi tervének és a munkatervnek az ismertetésére. A tagság mindkét tervet egyhangúlag elfogadta. Dinya Miklós nyugállományú õrnagy köszöntötte a két 85 éves tagunkat, Molnár János nyugállományú ezredest és Tomcsák Pierog József nyugállományú alezredest. A tagság megelégedéssel fogadta a rendezvény színvonalát, sokak számára örömet jelentett, hogy találkozhattak a régen látott katonatársaikkal. Kósa József nyugállományú alezredes 90 éves tagunkat köszöntöttük Március 20-án Békéscsabán, Mucza Sándor nyá. fõtörzsörmestert, a Nyugállományú Tagozat Békés megyei alapszervezetének tagját, 90 éves születésnapja alkalmából köszöntöttük. Az oklevelet, az emlékplakettet és szakszervezetünk jókívánságait Bazsik István, a Hosz alelnöke, Szabó István az alapszervezet vezetõje és dr. Kántor Raimund, a Nyugállományú Tagozat titkára adta át a jó egészségnek örvendõ, jó kedélyû tagunknak. Fõvárosi nyugállományúak évnyitó taggyûlésén történt A Hosz nyugállományú tagozat Budapesti Egyesített alapszervezete március 21-én tartotta meg az évnyitó taggyûlését. A rendezvény a budapesti, harmadik kerületi Retro Sport Club helyiségében jó hangulatban zajlott le. A taggyûlés elsõ napirendi pontjaként Szentner Attila elõterjesztette az alapszervezet vezetõségének beszámolóját a évrõl. A beszámolóban értékelésre kerültek az elmúlt év eseményei, az alapszervezet érdekképviseleti munkája, illetve a különbözõ rendezvényeken, eseményeken történõ részvétele. A családi nap annak ellenére, hogy sikeres rendezvényként zárult, még sem tekinthetõ zökkenõmentes programnak, mivel akik megszavazták, még azok sem aktivizálták magukat a programon való részvételükkel. A beszámolót a tagság egyhangúan elfogadta. Megvitatásra került még a következõ (2013.) év munkaterve is, amelyet a tagság szintén egyhangúan megszavazott. Ezután döntött az alapszervezet a családi napokról, amely a Hosz központi rendezvényein való tagsági részvétel támogatása, családi nap szervezése keretében fog történni. Ezt követõen került sor a pénzfelhasználási terv megtárgyalására, amelyet a helyszínen történõ pontosítás után egyhangúan elfogadott a tagság. A harmadik napirendi téma során megerõsítésre került az alapszervezet küldötteinek személyei (Szentner Attila és dr. Kántor Raimund) a rendkívüli kongresszuson történõ képviseletre. Parrag Tibor a repülõ és légvédelmi csoport eddigi irányítója, egyben a vezetõség tagja lemondott viselt funkciója betöltésérõl. Önként jelentkezõ jelölt nem lévén a gyûlés tagsága úgy határozott, hogy a szeptemberben sorra kerülõ alapszervezeti gyûlés alkalmával fogja kiegészíteni a vezetõség létszámát egy fõvel. Ezután dr. Hajós Dezsõ tájékoztatta a tagságot a Hosz szolgáltatások jelenlegi rendszerérõl, az igénybevétel gyakorlatáról az egészségügyi ellátást érintõ várható változásokról. Praktikus tanácsok hangzottak el a biztosító váltást érintõen és a Vodafone flottarendszert igénybe vevõk teendõirõl. Elhangzott még a szerzõdött partnerek által nyújtott szolgáltatások tartalmát érintõ tájékoztató és a nyitott beszerzési akciók körét érintõ ismertetõ. Felhívtuk a tagság figyelmét arra a tényre, hogy a nyugdíjas BKV-bérletigazolványokat ne felejtsék el március 31-ig megújítatni/érvényesíteni, mert a határidõ elmulasztása pótdíjazást von maga után érvényes bérlet esetén is. A taggyûlés végén kihirdettük a munkaterv alapján a következõ taggyûlés tervezett idõpontját (szeptember 5.). Az ülés zárását követõen a tagság rövid kötetlen beszélgetéssel zárta a rendezvényt, és a többség kifejezte azon reményét, hogy a következõ helyszín is itt Óbudán, a Retro Sport Club lesz. Szentner Attila alapszervezet vezetõ 9

10 Képriport Az MTI hírei alapján összeállította: Szita Róbert Beha A rendkívüli idõjárás során március 14-én délután hirtelen jött lehûlés, havazás és viharos szél miatt veszélyhelyzet alakult ki Magyarországon. A Dunántúl középsõ sávjában, valamint az ország északkeleti részében az utak járhatatlanná váltak, sok települést nem lehetett megközelíteni. Akadozott a vasúti közlekedés és az áramszolgáltatás is. A több ezer úton rekedt állampolgárnak a katasztrófavédelem és a helyi lakosok mellett a Magyar Honvédség katonái és harcjármûvei nyújtottak segítséget. Március 14-én délután már az ország nagy részén havazott, aztán az ünnepnapon is folytatódott a havazás és a szél. A kialakult idõjárási helyzetet egy délkelet felõl érkezõ, nagy nedvességtartalmú mediterrán ciklon okozta, amely Közép-Európa felett találkozott az Európa északi felének idõjárását ekkor már uraló hideg, sarkvidéki eredetû légtömegekkel. Ennek hatására a jelentõs mennyiségû hó, a hideg levegõ beáramlásával járó viharos széllel együtt érkezett, amely az ország nyugati felében és az ország északkeleti, keleti részén okozott súlyos közlekedési, illetve áramés vízszolgáltatási problémákat. A viharos, orkán erejû szél egyes lökései a Kab-hegyen elérték a 165 km/h sebességet is, míg az alacsonyabban fekvõ térségekben elsõsorban a 100 km/h körüli szélsebesség volt jellemzõ. A lehullott hó mennyisége rendkívül változatos mértékben váltakozott, amelynek következtében elõfordulnak olyan területek, ahol mindössze pár centiméternyi hó hullott le, míg egyes helyeken a lehullott hó mennyisége a cm-t is elérte. A problémát elsõsorban nem a lehullott hó mennyisége, hanem a vele együtt érkezõ szél miatt kialakuló hófúvás okozta. Emiatt több helyen több méter magas hótorlaszok keletkeztek, amely az ország nyugati részén megbénították a közlekedést. A hóátfúvások miatt sok út járhatatlanná vált. Az autópályákat a torlódások és elakadások ellenére nem zárták le idõben, az állami szervek és a Katasztrófavédelem nem tájékoztatta az ország lakosságát a kialakult helyzetrõl. Ezért tömegek indultak el a hosszú hétvége miatt rokonlátogatásra, valamint síelni még március 14-én 10

11 vazott (csütörtök) délután, este is. Csak március 15-én, pénteken kezdõdött meg az állami szervek tájékoztatása, valamint Pintér Sándor belügyminiszter délelõtt tartotta meg elsõ sajtótájékoztatóját. Még ezen a napon sem lehetett az M1-es és M7-es autópályákon közlekedni, a szalagkorlátot több helyen átvágták, hogy az autók viszsza tudjanak fordulni. 15-én délutánra az autópályák néhány szakasza már járhatóvá vált. Ötezernél több autó rekedt a hó fogságában. Március 15-re hetvennél is több települést zárt el teljesen a havazás. Ennél is több település maradt áram nélkül. Néhány szabolcsi településen az áramkimaradás miatt már folyóvíz sem volt. Nyolc közlekedési baleset járt súlyos sérüléssel. Az eseményeknek hat ismert halálos áldozata van, ketten a Szabadbattyánhoz közeli tömegbalesetben, a többiek pedig kihûlésben veszítették el életüket. Az áramellátás gerinchálózatának különbözõ pontjain 240 oszlopot tört ketté a viharos szél és a jég súlya. Az országban összesen, mintegy ember került veszélybe az ítéletidõ miatt. A Magyar Honvédség katonáinak a katasztrófa elhárításában végzett munkáját a Honvéd Vezérkar fõnöke, dr. Benkõ Tibor vezérezredes is megköszönte. Levelében így fogalmazott: A mindennap embere megnyugvással veszi tudomásul - ha nem is nap mint nap megélve, de a bajban mindig számítva biztonságot nyújtó közelségére -, ha a magyar katonát a gátakon, a vörös iszap öntötte káoszban vagy akár a hófútta utakon látja. Mit is mondhatna mást az, aki elszakadva a külvilágtól, hosszú órákon át fagyoskodik, vagy az a bajba jutott beteg ember, akinek katonáink nyújtották a remélt segítséget?! A Honvéd Vezérkar fõnökeként büszkeséggel töltött el, hogy katonáink ismét esküjükhöz méltóan vették ki részüket a mentési feladatokban. A legmostohább, legnehezebb napokban helytállva erõsítették azt a társadalmi bizalmat, amelyben a magyar honvéd, a Magyar Honvédség eszmeisége fogant és amelyben tovább élnie szabad. Köszönet a katonáknak! A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses katonái, közöttük szakszervezeti tagjaink is nagy számban - az utóbbi napokban - számos helyen segítettek a rendkívüli téli idõjárás miatti mentési és kárelhárítási munkálatokban. A katonák a feladatok nagy részét elvégezték, de még március 18-án is vártak rájuk további munkálatok az ország egyes részein. A Honvédszakszervezet elnöksége köszönetét fejezi ki mindazon katonáknak, aki részt vettek az extrém körülmények felszámolásában. Hosz elnöksége Fotók: Képriport 11

12 Szolgálati nyugdíj Még egyszer nekifut a korhatár elõtti nyugdíjaknak az EP petíciós bizottsága A kormányhoz fordul az EP petíciós bizottsága a korhatár elõtti nyugdíjak ügyében. A testület arra kéri az Európai Bizottságot, vizsgálja meg még egyszer: uniós hatáskörbe tartozik-e a kérdés. Az Európai Parlament petíciós bizottsága tovább foglalkozik azokkal a magyar beadványokkal, amelyekkel a korkedvezményes nyugdíj megszüntetése miatt fordultak a testülethez többek között érdekvédelmi szervezetek. Ismeretes, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottságának március 20-i ülésének napirendjén szerepelt a korábbi korhatár alatti nyugdíjasokat érintõ elvonásokat kifogásoló petíciók. A petíciót a Korengedményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete (KNOÉ), valamint a Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom képviselõi nyújtották be. A bizottsági ülést levezetõ elnök úgy döntött, a testület nyitva hagyja a kérdést, egyúttal kikéri a magyar kormány álláspontját az ügyben, továbbá arra kéri az Európai Bizottságot, vizsgálja meg még egyszer: uniós hatáskörbe tartozik-e a kérdés. A bizottság jelenlegi álláspontja ugyanis az, hogy jogilag tehetetlen az ügyben, egyetlen uniós tagállamnak sem írhatja elõ, hogyan alakítsa át társadalombiztosítási vagy nyugdíjrendszerét. Az ülésen felszólalt Kuti László, a Korkedvezményes és korengedményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesületének elnöke és Katus Károly, a Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom elnöke is. Kuti László kijelentette: nem vitatják, hogy minden tagállam szuverén módon dönthet a társadalombiztosítási rendszerérõl, ellenben úgy vélik, hogy a Bizottság nem értette meg, mirõl van szó. A volt korhatár alatti nyugdíjasok esetében azonban nem szimplán a tb-rendszer átalakításáról van szó, hanem arról, hogy már 10 éve nyugdíjas státuszban lévõ emberektõl vették el a nyugdíjukat. Õ maga 2001-ben, a hatályos jogszabályoknak megfelelõen ment el korhatár alatti nyugdíjba. Feltette a kérdést, hogy uniós állampolgárként el kell-e viselnie, hogy tegnap vásárolt egy kenyeret, amirõl ma azt mondja a kormány, hogy nem az övé, és nem kenheti meg vajjal vagy lekvárral? Az érdekképviselet továbbra is úgy gondolja, hogy a magyarországi eljárás sérti az európai uniós jogot, egyebek között azért, mert szerzett tulajdonhoz való jogot von el, mivel a vonatkozó törvény visszaható hatályú rendelkezéseket tartalmaz, illetve a döntést megelõzõen semmilyen nyugdíjas szervezettel nem egyeztetett a magyar kormány a tervezett megszorításokról. Katus Károly hozzátette: a sértettek nem tudnak Magyarországon jogorvoslati jogukkal élni, nem fordulhatnak bírósághoz. Minden reményüket abba helyezték, hogy Brüsszelben segítséget kapnak, s példát mutat a Bizottság azzal, hogy kimondja, az Európai Unióban nem lehet visszamenõlegesen törvényeket alkotni, jogokat megvonni egyik hónapról a másikra. Ha jóváhagyja a magyar kormány eljárását, akkor szabad utat enged más tagállamok kormányai számára is, hogy viszszamenõlegesen hozzányúlhassanak szerzett jogokhoz. Feltette a kérdést: létezhet-e olyan, hogy az Európai Bizottság jóváhagyja a tulajdonhoz való jog megvonását, a megkülönböztetés tilalmának megszegését, a volt szolgálati nyugdíjasok járandóságának a középkor óta nem látott módon alkalmazott, adónak nem nevezhetõ, 16 százalékos csökkentését? Ha erre azt mondja az Európai Bizottság, hogy meg lehet tenni, mivel ez Magyarország belügye, akkor figyelmen kívül hagyja a történelmet. Ha Budapesten bárki az Alaptörvény módosításával szerzett jogokat vonhat el, akkor azt más tagállamok kormányai is megtehetik. A Petíciós Bizottság ülését levezetõ elnök végül úgy döntött, hogy a bizottság tovább foglalkozik a korhatár alatti nyugdíjak megszüntetését sérelmezõk ügyével. A bizottság egyúttal kikéri a magyar kormány álláspontját az ügyben, továbbá arra kéri az Európai Bizottságot, vizsgálja meg még egyszer: uniós hatáskörbe tartozik-e a kérdés. Emlékeztetõ: Mit kifogásolnak a volt korhatár alatti nyugdíjasok? A javarészt rendvédelmi dolgozókat, de egyéb veszélyes, egészségre ártalmas munkát végzõ személyeket is képviselõ KNOÉ 10 pontban foglalta össze beadványában a tagjait ért negatív hatásokat: 1. A KNOÉ tagjai nagy része éppen a magyar állam intézkedései miatt, akarata ellenére kényszerült korkedvezményes nyugdíjba, sorozatos átszervezés, létszámleépítés következtében. Ilyen volt többek között a határõrség január 1-jei megszûnése, illetve január 1-jén a Vámés Pénzügyõrség, valamint az Adó- és Ellenõrzési Hivatal egyesítése. Az átszervezések, különbözõ beosztások megszüntetése vagy létrehozása során korkedvezményes nyugdíjba került tagjaink kényszerhelyzetben voltak, fel sem ajánlottak számukra képzettségüknek és iskolai végzettségüknek megfelelõ munkát. 2. Az egyesület szerint a törvény rendelkezései meglehetõsen súlyos jogkövetkezményeket rónak az érintettekre, megfosztják õket nyugdíjuktól, mint tulajdonuktól, a biztonságtól és egyéb kedvezményektõl. Az emberi jogok és alapvetõ szabadságok védelmérõl szóló egyezmény 1. cikke fogalmazza meg, hogy Minden természetes vagy jogi személynek joga van javai tiszteletben tartásához. Senkit sem lehet tulajdonától megfosztani, kivéve, ha ez közérdekbõl és a törvényben meghatározott feltételek, valamint a nemzetközi jog általános elvei szerint történik. 3. Az egyesület szerint jelen esetben nem lehet közérdekrõl beszélni, mint kimentési okról, és arról sem, hogy a szóban forgó törvény megfelel a nemzetközi jog általános alapelveinek. A törvény által megszûnik az érintett személyek nyugdíjas státusza, a helyette folyósított többféle elnevezésû juttatás pedig bármikor megvonható, csökkenthetõ és adóztatható. Ezzel párhuzamosan megszûnik minden nyugdíjas kedvezmény és egyéb jogosultság is. 4. Sérülnek az Egyezmény 13. cikkében foglaltak is, ugyanis az érintettek nem tudnak jogorvoslattal élni a hazai hatóság elõtt. A jogorvoslat magyarországi érvényesítését a január 1-ig hatályban lévõ Alkotmány, az évi XX. törvény nem teszi lehetõvé, hiszen megfogalmazza a 70/E. 3) bekezdésében, hogy Az ellátáshoz való jog a nyugellátás tekintetében az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, a nyugellátás törvényi feltételeinek megfelelõ személyre terjed ki. Törvény az e korhatárt be nem töltött személynek is nyugellátást állapíthat meg. Az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelõzõen folyósított nyugellátás törvényben meghatározottak szerint csökkenthetõ és szociális ellátássá alakítható, munkavégzésre való képesség esetén megszüntethetõ. 5. Sérül az Egyezmény 7. cikke is, mely a törvényi rendelkezés nélküli büntetés kiszabásának tilalmát fogalmazza meg. A törvény olyan büntetést szab ki azokkal szemben, akik a törvény hatálya alá tartoznak, mely a magyar büntetõ anyagi jog szerinti mellékbüntetésnek számítanak. Ilyen a rendfokozat használat, az egyenruha viselési jog, az orvosi ellátáshoz való jog, és minden a nyugdíjas státusszal együtt járó kedvezmény megvonása. Ezekrõl a törvény ugyanis semmilyen rendelkezést nem tartalmaz. 6. Sérül az Egyezmény 14. cikkében megfogalmazott diszkrimináció tilalma is ugyanis a törvény nem vonatkozik az 57 és a 62 év közötti rendvédelmi és katona nyugdíjasokra, ugyanis a jogalkotó ezt a réteget kiemelte a törvény hatálya alól. 7. Az érintett réteg nem folytathat kiegészítõi vállalkozói tevékenységet, így elveszítette a járulékkedvezményét is. A korhatár alatti járandóságban részesülõk csak fõ tevékenységû vállalkozóként mûködhetnek tovább. Ez elviselhetetlen többlet terhet jelent, és az érintett vállalkozókat és vállalkozásokat anyagi krízishelyzetbe vagy csõdhelyzetbe taszítja. 8. Az egyesület szerint erõsen aggályos, hogy a törvény szerint a járadék szüneteltetési okának megállapítása céljából a nyugdíjmegállapító szerv a szolgálati járandóság megállapítására irányuló eljárása során elektronikus úton továbbítja a jogosult természetes személyazonosító adatait a bûnügyi nyilvántartó szervnek. A bûnügyi nyilvántartó szerv a személyazonosító adatokat összeveti a bûntettesek nyilvántartásában kezelt adatokkal. Ha az összevetés alapján a bûnügyi nyilvántartó szerv azt állapítja meg, hogy bármelyikük bûncselekményt követett el, és az elítéléshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, e tényt, a bûncselekmény vagy bûncselekmények elkövetésének idejét, valamint a személyazonosító adatokat továbbítja a meghatározott szervnek. A törvény e pontja alapján egyfajta fokozott bûnügyi felügyelet alá kerülnek a szolgálati nyugdíjasok, ami az egyesület megítélése szerint sérti a szabadságjogokat. 9. Az Országos Nyugdíjbiztosító Fõigazgatóság a KNOÉ tagjainak írt levelében megerõsítette, hogy jogszabályi rendelkezés hiányában a korábban közös megegyezéssel, fél nyugdíjjal távozottak szolgálati nyugdíját/szolgálati járandóságát 50. életévük betöltésekor nem fogja kiegészíteni teljes nyugdíjjá/szolgálati járandósággá a vonatkozó törvénymódosítás értelmében. Ez lényegében azt jelenti, 12

13 2013. április hogy újabb anyagi vonatkozású érdeksérelmet okoz az állam a szolgálati nyugdíj/járandóság kiegészítésének elmaradásával, hiszen az e körbe tartozókat 50 százalékos büntetõadóval sújtja. Az érintettek a rájuk irányadó nyugdíjkorhatár (akár 65 év) eléréséig nem számíthatnak az ellátás összegének növelésére. 10. A törvény értelmében a szolgálati járadék a mindenkori személyi jövedelemadóval csökkentett nyugdíj összege. Az adózó állampolgárokat Magyarországon gyermekek után járó adókedvezmény illeti meg. Ez sem vonatkozik a szolgálati nyugdíjasokra, ugyanis a kedvezményre jogosító igazolást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal csak június 30. után adja ki. Egészen pontosan ez azt jelenti, hogy a gyerekkedvezményre jogosultak, a kedvezményt másfél évig nem tudják igénybe venni. Mikor dönt végre az Alkotmánybíróság? Több mint egy éve gyûlnek a beadványok a taláros testületnél. Több korábbi korhatár alatti nyugdíjas is alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, amelyben a korhatár elõtti öregségi ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény egyes rendelkezéseinek a megsemmisítését kérik. Az Alkotmánybíróság február 26-ai ülésén már tárgyalt egy alkotmányjogi panaszt, amelyet vélhetõen egy ex országgyûlési képviselõ nyújtott be február 15-én, aki a korábban hatályos szabályok szerint korhatár alatti nyugdíjat kapott. Indítványában a törvénynek azon rendelkezéseit sérelmezi, amelyek szerint a korábban korhatár alatti öregségi nyugdíjban részesülõ országgyûlési képviselõk korhatár elõtti ellátását csökkenteni kell a személyi jövedelemadóval. Az országgyûlési képviselõkhöz hasonlóan a volt szolgálati január 1-tõl jelentõsen változtak az illetékszabályok Sokak számára elõnyösek lehet az idén hatályba lépett illetéktörvényi változások: az évi XCIII. törvény január 01-tõl hatályba lépett módosításai egyaránt segíthetnek a hiteladósok és a fiatal házaspárok lakásgondjainak megoldásában is, másrészt elõnyösebbé vált a szabályozás az özvegyek, a családi gazdálkodók és az öröklési, eltartási szerzõdést kötõk számára is. Az illetékkulcsok számát jelentõsen csökkentette a módosítás, ezáltal áthatóbbá vált a szabályrendszer. Ajándékozási és öröklési ügyekben korábban 18 illetékkulcsot kellett alkalmazni, január 01-tõl mindössze kettõt, a visszterhes tulajdonszerzésnél (például az adásvételnél, a cserénél) pedig csupán egyetlen illetékkulcs alkalmazandó. A változások egyes esetekben ugyan némileg emelik a közterhet, máshol mérséklõdött vagy eltûnt a fizetési kötelezettség, összességében viszont egyértelmûen megállapítható, hogy új illetékszabályok megpróbálják figyelembe veszik és kezelni a gazsági krízis kedvezõtlen hatásait. Elõnyösebbé vált pl. az idei évtõl a devizacsapdából menekülni igyekvõ családoknak szánt rendelkezés, a fiatalok lakásszerzési kedvezményének szélesítése, valamint a lakások visszalízingelésével kapcsolatos elõírás. Ajándékozás, öröklés: Az ajándékozási és öröklési illeték esetében a korábbi bonyolult számítási módszer (összesen 18 féle illetékkulcs) helyett ezentúl két illetékfizetési mérték irányadó: A lakások ingyenes megszerzésekor az örökösnek, a megajándékozottnak a hagyatékot, az ajándékot terhelõ adósság levonása után 9 %-os illetéket kell megfizetnie, míg egyéb vagyontárgyak öröklése, ajándékozása esetén 18%-os illetékmértékkel számolhatunk. Megváltoztak az özvegyen maradt házastársak öröklését szabályozó elõírások is: a korábbi rendelkezések csak akkor nem kértek illetéket az özvegytõl, ha a hagyaték hozzá kerülõ része nem haladta meg a húszmillió forintot. A januárban életbe lépett szabályok eltörölték az összeghatárt, így az özvegyek a vagyontárgyak értékétõl és jellegétõl függetlenül közteher megfizetése nélkül juthatnak hozzá az õket megilletõ örökséghez. Visszterhes vagyonátruházás: A jövõben a gépjármûszerzést kivéve valamennyi visszterhes vagyonszerzés után 4%-os illetéket kér az állam. Megszûnt tehát a magasabb, 10 %-os mérték, de ugyanígy eltörölték a 2%-os kulcsot is. A 2%-os mérték elhagyása legfeljebb nyolcvanezer forinttal emeli meg az új otthon megszerzésére fordítandó összeget. Fiatalok kedvezménye: Szélesítették az új szabályok a 35 éven aluliak elsõ lakásvásárlását támogató lehetõséget. Az illetéket megfelezõ kedvezmény korábban legfeljebb Jogi esetek nyugdíjasokat is bünteti a törvény, nekik is adózniuk kell a szolgálati ellátásból. Az alapvetõ jogok biztosának álláspontja szerint is ellentétesek a jogállamiság elvével, a személyes adatok védelméhez fûzõdõ joggal, valamint a szociális biztonsághoz való joggal a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény egyes rendelkezései. Szabó Máté csaknem 30 magánszemély, valamint két társadalmi szervezet - egyikük a KNOÉ - beadványát figyelembe véve kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál a törvény Alaptörvénnyel való összhangjának utólagos vizsgálatát. Az ombudsman szerint a jogállamiságra visszavezethetõ követelményt sértenek a törvény azon rendelkezései is, melyek az egyes korhatár alatti nyugdíjak helyébe lépõ ellátások (országgyûlési képviselõk korhatár elõtti ellátása, szolgálati járandóság) nominális összegét közteherrel, így elvonással terhelik. Álláspontja szerint önkényes az is, hogy a törvény meghatározott bûncselekmények automatikus mellékbüntetésszerû jogkövetkezményeként határozza meg a szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetését. Az Alaptörvénybõl következik, hogy az állam nem használhatja önkényesen a büntetõjogi eszközrendszert, ezért Szabó Máté ennek a rendelkezésnek a megsemmisítését indítványozta. A törvény értelmében megszüntetik a nyugellátás folyósítását, ha a jogosult hétköznapi kifejezéssel élve feketén dolgozik. Az ombudsman szerint a törvény két, össze nem függõ kérdéskört köt össze: a jogosult nyugellátásszerû ellátásának vagy járandóságának folyósítását, illetve az ilyen feketemunka jövedelmeként be nem vallott adózási kötelezettség elmulasztását. Ezért ez a rendelkezés szintén sérti a jogállamiság követelményét. MTI nyolcmillió forintos lakásra szólt, január elsején a határ 15 millióra ugrott. Ennek megfelelõen, ha a fiatal házaspár például 14 millióért vásárolja meg elsõ lakását, 480 ezer helyett 240 ezer forintnyi illetéket kell lerónia. Segítség a hiteladósoknak: Megváltoztak az olcsóbb lakás megszerzésének illetékügyi feltételei is, a módosítás a devizacsapdából kitörni igyekvõ helyzetén enyhíthet. Az új szabályozás szerint ha valaki korábbi lakását kisebb értékûre cseréli, vagy egy éven belül olcsóbbat vásárol, mentesül az illetékfizetés alól. A jogalkotók a haszonélvezõkre is kiterjesztették a szabályt, így annak sem kell fizetnie, aki a korábbi lakás haszonélvezõje volt, s ezt a pozícióját az új lakásban is megtartotta. Visszlízing: A gazdasági válság káros hatásainak csökkentéséért az új szabályok idõhatár megállapítása nélkül mentesítik a visszterhes vagyonátruházási illeték alól azokat a személyeket, akik korábbi ingatlanjaikat bérlik vissza. A kedvezmény nemcsak a lakások, hanem bármely más ingatlan visszlízingjére alkalmazható, feltéve, hogy a korábbi tulajdonos vagyis a lízingbe vevõ a futamidõ végén ismét tulajdonossá válik. Egyenes ági rokonok: Kiegészültek a szülõk és a gyermekek, a nagyszülõk és az unokák, röviden a le- és felmenõk közötti vagyonmozgásokról szóló szabályok. Az öröklés és az ajándékozás után 2010 óta nem kell illetéket fizetni, az idei esztendõtõl pedig a visszterhes ügyletek például az adásvételek, a cserék után sem számít fel közterhet az állam. (pl. illetékmentessé vált, ha a gyermek öröklési vagy eltartási szerzõdést köt a szüleivel, vagy az unoka megvásárolja nagyszülei házát) Termõföld: Bõvült a termõföld megszerzésekor igénybe vehetõ kedvezmény. Januártól az illetékmentesség az úgynevezett családi gazdálkodókat is megilleti, ha az érintettek vállalják, hogy a megszerzett földet öt évig nem adják vagy ajándékozzák el, miközben a területet mezõgazdasági célra használják. A törvény ugyanakkor megnevezi azokat az eseteket, amikor az ötéves határidõ mellékessé válik. Nem számítanak fel pótilletéket, ha a gazdálkodó például kisajátítás vagy birtokösszevonást célzó földcsere miatt válik meg idejekorán, az öt év lejárta elõtt a földtõl. Könnyítést jelenet továbbá, hogy a jövõben pótilletéket kizárólag a termõföld azon tulajdoni hányada után kell elróni, amely kapcsán meghiúsultak a gazdálkodó által vállalt például a saját megmûvelésrõl vagy az ötéves tulajdonlásról szóló feltételek. Dr. Fodor Zita 13

14 Hírek Fórum volt Szolnokon Február 19-én Szolnokon tartott tájékoztatót a helyi alapszervezeti- és csoportvezetõk, valamint szakszervezeti aktivisták részére a Hosz elnöke és a kelet-magyarországi érdekvédelmi ügyvivõ. A fórumot Mészáros Tibor alapszervezeti vezetõ kezdeményezésére bonyolították le. Czövek János kihasználta a szolnoki vizit lehetõségét, ezért Lamos Imre dandártábornokot, az MH 86. Szolnok Helikopterbázis parancsnokát, és Cseklán István alezredest, az MH 34. Különleges Mûveleti Zászlóalj megbízott parancsnokát is tájékoztatta szakszervezetünk törekvéseirõl, célkitûzéseirõl, illetve a bértárgyalások állásáról. A tájékoztató utáni fórumon a résztvevõk érdeklõdtek a bértárgyalások helyzetérõl, a béren kívüli juttatásokról, a Hjt. végrehajtási utasításainak jelenlegi helyzetérõl, valamint a Hosz által meghirdetett nyelvtanfolyamok beindulásáról is. A felmerült kérdésekre az elnök és az ügyvivõ adta meg a válaszokat. A fórum résztvevõi megállapodtak abban, hogy az információcsere érdekében rendszeresen találkoznak ezt követõen is. Szita Róbert Ünnepség a társadalmi szervezetek részére Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára mondott beszédet a március 15-e alkalmából megrendezett, honvédséghez kötõdõ civil szervezetek elismerési ünnepségén. Az eseményen részt vett dr. Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar fõnök-helyettese is, szakszervezetünket Czövek János elnök képviselte. Az elismerésben részesítettek neveit a honlapunkon található azonos címû cikk alatt olvashatják el. Szita Róbert Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc Magyar katona lett a hét harcosa Komoly elismerést aratott az MH Mi-17 Air Advisory Team (AAT) 5. váltásában szolgáló Kasza István fõtörzsõrmester, a szolnoki MH 86. Szolnok Helikopter Bázis szakembere. Az afganisztáni légierõ képzését segítõ 438. Légi Expedíciós Ezred (438th Air Expeditionary Wing) a hét katonájának választotta. Gratulálunk Istvánnak, a Hosz tagjának! Tájékoztató Székesfehérváron Március 1-jén Székesfehérváron, az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred, valamint az MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj beosztott személyi állománya részére tartott tájékoztatót Szendrei Zoltán, a Honvédszakszervezet alelnöke. Az összevont állománygyûlés keretében tájékoztatta a teljes személyi állományt a bértárgyalások helyzetérõl és a béren kívüli juttatások összegszerû csökkentésének hatásairól. A közel 300 fõs hallgatóság felháborodásának adott hangot a 200 ezer forintban maximalizált kafetéria évre biztosított keretével kapcsolatban. Az elõadásban elhangzott, hogy a Honvédszakszervezet tárgyiasult formában kéri az év folyamán az állomány veszteségeinek kompenzálását, amely illetményemelés, vagy egyösszegû kifizetés formájában valósulhat meg. A szakszervezeti bértárgyalások céljaként kitûzött 20%-os illetménynövelést, a valós viszonyokra vetítve nem csak a beosztott, de a parancsnoki állomány is kevésnek minõsíti, különösen a legénységi állomány tekintetében. Az állománygyûlésen Németh Nándor nyugat-magyarországi érdekvédelmi ügyvivõ sajnálatának adott hangot, hogy idáig még nem volt alkalma a teljes személyi állomány elõtt tudatosítani, hogy Székesfehérváron, a Honvédszakszervezet tisztségviselõjeként tevékenykedik. Rövid felszólalásában kiemelte a személyes kapcsolattartás fontosságát és nyitottságát a problémával hozzá fordulók megsegítése érdekében. Az állomány körében felmerült kérdések parancsnoki pontosítással, megválaszolására kerültek. Németh Nándor Pályázz és üdülj: Április 30-ig kitolták a pályázati határidõt! Tájékoztatjuk olvasóinkat és tagjainkat, hogy Pályázati felhívás jelent meg a Honvédelmi Minisztérium és az irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek (együtt honvédelmi szervek) hivatásos és szerzõdéses állományú tagjai, kormánytisztviselõi és közalkalmazottai számára üdülési lehetõség témakörben. A 130 millió forintos pályázat szerint felnõttek részére 5000 Ft, míg gyermekek részére 2500 Ft az önrész. Felhívjuk a figyelmet, hogy a meghirdetett pályázat határidejét április 30-ig kitolták, ezért aki pályázni kíván az sürgõsen tegye meg a csatolt tájékoztató anyag segítségével. A legfontosabb változás, hogy immár nem csak a havi bruttó Ft alatti jövedelemmel rendelkezõk, hanem minden Ft bruttó jövedelem alatti honvédségi dolgozó, illetve gyermeküket egyedül nevelõk, valamint a három, illetve ennél több gyermeket nevelõk pályázhatnak. További információk a https://palyazat.erzsebetprogram.hu/ linken, illetve cikkünk kapcsolódó anyagai között találhatók! 14

15 2013. április Belügyminiszteri elismerésben részesültek Mentés a szakaszvezetõ segítségével Katasztófahelyzet A múlt heti rendkívüli idõjárási körülmények között tanúsított helytállásért, kiemelkedõ teljesítményért elismeréseket adott át Pintér Sándor belügyminiszter az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (OKF) éves tiszti értekezletén március 19-én Budapesten. Három katona is elismerést kapott. A díjazottak között az OKF vezetõjének javaslatára katasztrófavédelmi munkatársak, továbbá az országos rendõrfõkapitány javaslatára rendõrök, a Honvéd Vezérkar fõnök javaslatára honvédek, valamint civilek is voltak. Pintér Sándor belügyminiszter - a március közötti idõszakban a rendkívüli idõjárási viszonyok során nyújtott kiemelkedõ teljesítményéért, helytállásáért - Bátorságért Érdemjelet adományozott szakszervezetünk tagjának, Székely István századosnak (fotónkon), az MH Bakony Harckiképzõ Központ bázisparancsnok-helyettesének, Tóth András századosnak, az MH 25. Klapka György Lövészdandár 11. Harckocsizászlóalj megbízott törzsfõnökének és Frankovics Péter fõtörzsõrmesternek, az MH 43. Nagysándor József Híradó- és Vezetéstámogató Ezred rajparancsnokának. Bejárta az a fotó az országos sajtót, melyen egy katonai harcjármû segíti az egyik mentõautó továbbhaladását. Frankovics Péter fõtörzsõrmester az elismerés átvétele után önzetlenül a harcjármû vezetõjét, Molnár Tibor szakaszvezetõt dicsérte. Szakszervezeti tagunkat telefonon értük utol. Március 15-én hajnal 2 órától már nagyon rossz idõ volt. Kezdetben élelmiszert szállítottunk Balatonkenesére, de jártunk az igarpusztai leágazónál is, ahol Rábával mentettünk egy vegyivédelmis Uralt. Amikor reggel 6 óra tájban visszaértünk a telephelyre, szóltak, hogy készítsük össze a PTSZ-t, mert menteni kell. Ekkor már Frankovics Péter fõtörzsõrmesterrel dolgoztam együtt. Miután felkészítettük a harcjármûvet, a PTSZ-t a szükséges anyagokkal, kb. 9 órakor elindultunk a 81-es fõúton kifelé. Jó párszor ki kellett kerülnünk az összetorlódott autókat a szántóföldön, mire kiérkeztünk újra az igarpusztai leágazásig. Ezt követõen elindultunk lefelé az úton, el akartunk menni arra, amerre már hajnalban is jártunk, de 2-3 méter magas hókúpok alakultak ki, így nem kockáztattuk meg az áthaladást. Egy legelõn indultunk tovább. Nagy nehezen elértünk a mentõ feltételezett helyére, majd rádión kaptuk az újabb értesítést. Kiderült, hogy a falubeliek kiszabadították és felvitték a kultúrházhoz a mentõt. Odaértünk, majd ott úgy döntöttünk, hogy felmálházzuk a rakterületre, de a mentõ alacsony mivolta miatt nem tudtuk ezt megoldani, és rögzíteni sem tudtuk. Megegyeztünk, hogy elindulunk Sárkeresztes irányába, mi megyünk elõl, a mentõ utánunk. Utólag ez jó döntésnek bizonyult. Székesfehérvárig, a kórházig biztosítottuk az utat, hol húztuk, hol csak mentünk a mentõ elõtt. Közben megtudtuk, hogy a mentõben egy inzulinhiányos idõs bácsit szállítottak. Érdekes, hogy a gyalogos tempótól maximum 20 km/h sebességig tudtunk felgyorsítani. A körülmények gyalázatosak voltak, a buckák között igen nehezen, csak nagy kerülõkkel tudtunk mozogni. Az egész mentés kb. 7 órát vett igénybe - mondta el lapunknak Molnár Tibor szakaszvezetõ. Az ezredparancsnoktól oklevelet vehetett át szakaszvezetõ, aki a katasztrófa idején 36 órán keresztül volt szolgálatban. Szita Róbert Fotó: Jóri András (BM-OKF fotóriporter) 15

16 Nyelvtanfolyam, idõsügy Fontos információk a nyelvi képzésekrõl Újabb rossz hírt kaptunk a TÁMOP es pályázatok háza tájáról. Információink szerint, a tagság által csak,,nyelvi képzés -ként ismert projekt sokadik buktatójaként a projekt gazdája, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Munkaerõ-piaci Kulcskompetenciák Projektirodája országos szinten, minden még nem elfogadott március 15 után tervezett nyelvi képzést visszavont, és április 10-május 20. közötti idõpontra újra benyújtásra kötelezte a képzést indítani tervezõ intézményeket. A TÁMOP es pályázati rendszer mûködésének súlyos zavarai egyre több elégedetlenséget váltanak ki mind a civil, mind a katonatársadalom köreiben. A év végén meghirdetett pályázattal eredetileg ember nyelvi képzését kívánta az állam támogatni. Ebbõl fõs keretet nyitott végül meg a kormányzati projektiroda. Nem sokkal ezután a képzõintézmények között a túlpörgetett jelentkezések és a szûkített létszámkeret miatt komoly feszültségek és érdekellentétek alakultak ki, amelynek következményeként az internetes sajtó is többször foglalkozott a vélt viszszaélésekkel, a feltételezetten privilegizált cégek kipellengérezésével, melynek végül kölcsönös vádaskodásba torkolló részletei is akadtak. A szakszervezeti tagokat is érintõ alapvetõ problémákat tetézte, hogy a tagság körében szervezõdõ zárt csoportos képzések feltételei, elõttünk nem pontosan ismert okokból többször megváltoztak. A pályázati elõjelentkezés feltételeitõl kezdve, egészen a képzési óraszámok mértékéig folyamatosan és többször változtak a feltételek és a határidõk. Az emberekben így, ebben a kérdésben - érthetõ módon - szépen lassan a bizonytalanság lett az egyetlen biztos pont. Ennek megfelelõen szükségessé vált egyfajta gyors áttekintése a helyzetnek, amelyet az alábbiakban próbálunk megtenni a rendelkezésünkre álló adatok birtokában. A TÁMOP pályázat legfõbb, jelenleg érvényes ismérvei a következõk: 1. Kizárólag magánszemélyek pályázhatnak. 2. A pályázati keretösszeg összesen ;- Ft, amely tetszés szerint a magánszemély döntésének megfelelõen költhetõ el a képzésekre. 3. Zárt csoportos képzés hivatalosan nem indul! Minden ilyen típusú megoldást a képzõ intézmények és a pályázók maguk kezelhetnek, pl. a helyszín meghatározásával. (Tehát laktanyában tartott képzésre hiába is jelentkezik külsõs, hisz oda nem jut be.) Ülésezett a Honvédelmi Idõsügyi Tanács Hosszú idõ után ismét ülésezett a HIT. A jelenlegi 4 éves választási ciklus közel 3 éve alatt ez volt az ötödik ülésünk. Az elsõ november 17-én a bemutatkozás jegyében telt el. A második ülésünkön december 14-én - elfogadtuk a Tanács ügyrendjét és a 2012 évi munkatervét, valamint tájékoztatókat hallgattunk meg a MH változásairól. A 2012 február 18-i és május 30-i harmadik és negyedik - ülésünk szintén a tájékoztatás jegyében telt el. Tájékoztattak bennünket az életbe lépõ új civil törvényrõl, a megszûnõ helyõrségi mûvelõdési otthonokról, a gondoskodási körbe tartozókat érintõ jogszabályi változásokról és az idõs kor aktuális kérdéseirõl. Tájékozódhattunk az Önkéntes Tartalékos Rendszerrõl, a 2012 évi pályázatokról, az üdülési rendszer mûködésének terveirõl. Az ötödik ülésünket októberre terveztük, azzal a kitétellel, hogy már kellõen tájékoztatottak vagyunk, õszre jó lenne, ha tervezeteket kapnánk és a rólunk szóló 34/2011 HM utasításnak megfelelõen elõsegíthetnénk a tárcaszintû szabályozók kialakítását, bevezetését és egységes szemléletû végrehajtását, valamint tapasztalatainak értékelését. Így történt meg az, hogy ez év elején megkaptuk elektronikusan A kegyeleti gondoskodás és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló HM rendelet tervezetet, amelyhez Tagozat elnökünkkel egyeztetve módosító javaslatokat fogalmaztunk meg és juttattuk el az illetékeshez. Ötödik ülésünket elõször március 1-re hívták össze, amit a parlamenti államtitkár elfoglaltsága miatt 5-re módosítottak. Vargha Tamás úr, a HM új parlamenti államtitkára köszöntötte a Tanácsot, tájékoztatott bennünket az idõsek iránti érzékenységérõl. Szólt az államtitkár úr a kormány eredményes politikájáról, amelynek kedvezõ hatásait az elkövetkezõkben érezni fogjuk. A HIT érdemi munkája során meghallgattuk dr. Bulik Gabriella alezredes asszony tájékoztatóját a honvédek jogállásáról szóló 2012 évi CCV-ös 4. Az angol nyelvi képzések a rendelkezésre álló információk szerint nem 90, hanem 120 órás kerettel indulnak. 5. A március 15. utáni idõpontokra tervezett képzéseket törölte a projektiroda, és április 10-május 20 közötti kezdési idõponttal új benyújtásra kötelezte a képzési intézményeket. Ennek a legfrissebb információk szerint a mai napon folyamatosan és kiemelt feladatként tesz eleget a Dft. Hungária Kft. 6. A képzésre egyénileg is lehet jelentkezni a weboldalon. 7. A katonákat is érintõ, Dft. Hungária Kft. által tervezett képzések átütemezésre kerülnek áprilisra. Azt a Kft. továbbra is indítani tervezi. 8. Azon személyek, akik nem jutottak be a képzésre, vagy a felmerült problémák miatt egyénileg, a laktanyán belüli képzési lehetõséget elvetve kívánnak a továbbiakban a pályázaton részt venni, azoknak a 6. pontban megjelölt weboldalon keresztül erre lehetõségük van. 9. Szakszervezetünk továbbra is úgy látja, hogy a nyelvi pályázaton való részvétel minden felmerült probléma ellenére minden egyén számára elõnyös, ezért kapacitálja a tagjait arra, hogy bármilyen formában, és bármilyen képzõ intézményen keresztül ebben részt vegyenek. 10. Korlátozott lehetõségeinkkel élve mindent megteszünk azért, hogy a Honvédszakszervezeten keresztül elõjelentkezést leadó személyek képzéseit minél szélesebb körben megszervezze a Dft. Hungária Kft. 11. A Vezérkar mind a HM csatornáin keresztül, mind a Hosz-on keresztül látótérbe került intézményeknek biztosította a támogatását ahhoz, hogy a laktanyákon belül engedélyezett legyen a képzések lefolytatása. Ennek megfelelõen, ha helyi szinten a fõs csoportok fenntartják igényüket a képzések megtartására és a képzési intézményekkel a kapcsolatot folyamatosan fenntartják, továbbra is reális esélye látszik annak, hogy a tanfolyamok elindulnak. 12. Elõre láthatólag május, június hónapjában újabb fõs pályázati keretlétszám kerül megnyitásra, amelyre szintén lehet pályázni a fentiek szerinti módozatokban. Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az esetenként átláthatatlan helyzet továbbra is megköveteli a nyelvi pályázatokra irányuló kiemelt figyelmet. Ennek megfelelõen a Honvédszakszervezet a tagjai érdekében továbbra is egyoldalúan és önként vállalja, hogy a felmerülõ kérdések megválaszolása, valamint a problémák megoldása érdekében (az adott szûkös keretek között is) eljár, és igyekszik a tagság érdekeit maximálisan érvényesíteni. Bazsik István törvény, nyugállományúakat érintõ végrehajtási rendelet tervezeteinek kidolgozása állásáról. Papp Ferenc ezredes a HM parlamenti államtitkár irányítása alatt mûködtetett szervezetek új felépítését és megváltozott feladatait ismertette. Vanyur Tibor mk.ezredes a szociális, kegyeleti és elismerési tevékenység 2012 évi változásairól és eredményeirõl, juttatásairól tájékoztatta a Tanácsot. Kedvezõtlen változásnak ítélte, hogy a segélykérõk között megszaporodtak a hivatásos állományúak is. Dr. Grósz Andor o. dandártábornok a Honvéd Egészségügyi Központ tevékenységét mutatta be, megnyugtatott bennünket, hogy az egészségügyi jogosultságunkban nincs változás, annak igazolását továbbra is a jelenlegi formában eszközölhetjük. Szólt a tábornok a verõcemarosi betegotthonnal kapcsolatos tervekrõl, azok indokairól és a várható megoldásról, mely szerint a jövõben Kecskemétre tervezik áttelepíteni az intézmény mûködését. A közbensõ idõben az otthon betegeit, a Budakeszi Intézetben fogják ápolni. Szabó József mk. ezredes a kegyeleti ellátás és az üdültetési rendszermódosításokkal kialakított változatáról adott tájékoztatást. Biztosította a Tanácsunkat arról, hogy a jelenlegi változatok további véleményeztetés, illetve más tárcáknál külsõ köröztetés alatt állnak és a végleges változat kialakítása elõtt újra lehetõségünk lesz véleményünk kifejtésére, valamint új javaslataink megtételére. A HIT azzal az elhatározással fejezte be munkáját, hogy a következõ ülésen igazi érdemi munkát kívánunk végezni, ezért várjuk a rendelet, illetve HM utasítás tervezeteket, hogy mint konzultatív és tanácsadó testületi ajánlásainkkal, javaslatainkkal a valóságban is segítsük a HM vezetésének döntéshozatali tevékenységét. Szoboszlai Endre nyá. mk. ezredes a HIT tagja 16

17 2013. április Segélyezés, sport, szoltáltatás Önzetlen segítségnyújtás az árván maradt családtagoknak A Honvédszakszervezet céljai között szerepel és a támogatási szabályzat is részletes lehetõséget biztosít a tagság szociális és jóléti támogatására, karitatív jellegû segítésére. Az önzetlen segítségnyújtás ezen formáját használta ki az MH ÖHP Hosz alapszervezete, amikor március 13-án az árván maradt néhai Csekõ Józsefné százados gyermekeinek adott át tartós élelmiszerekbõl összeállított csomagot. A család 8 évvel ezelõtt a családfõt, néhai Csekõ József mk. alezredest, ez év február 11-én pedig az édesanyát veszítette el. A Hosz tagok árvái részére nyújtott támogatás átadásánál jelen volt Kovacsóczy László õrnagy, az MH ÖHP alapszervezeti vezetõje, Szabó Anita törzszászlós, az alapszervezet nõi tagozat vezetõje, valamint Németh Nándor nyugatmagyarországi érdekvédelmi ügyvivõ. A karitatív találkozón az alapszervezet vezetõsége együttérzésérõl, a személyes kapcsolattartás fontosságáról és a késõbbiekben támogatásáról biztosította az átadásnál jelen lévõ Csekõ Andreát. Németh Nándor Három gyõzelem, egy vereség, második helyezés Idén elõször mérték össze erõiket a vezetõ szervek kispályás labdarúgásban. A székesfehérvári VIP focitornán a mieink újra a régi sikerekre emlékeztetve rúgták a labdát és lõtték a gólokat. Csapatunk március 8-án egészen a döntõig menetelt, ám az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár (BHD) csapata túl nagy falatnak bizonyult, így be kellett érnünk a 2. helyezéssel. Folytatódott a hagyomány, ezúttal Székesfehérvárott, a Fõnix csarnokban találkoztak a vezetõ szervek kispályás focicsapatai. A Honvédelmi Minisztérium, a Tábornokok, az MH ÖHP, az MH Ludovika Zászlóalj, a BHD és a Hosz csapatait 3-3 csapatos csoportokba sorsolták. Az 5+1 fõs csapatok 2X15 perces meccseken döntötték el a továbbjutást. A mieink elõször az MH Ludovika Zászlóalj csapatát gyõzték le 4-1-re, majd a Tábornokok következtek, 5-1 lett a vége, persze ezúttal is a javunkra! A csoportmeccsek után, a döntõbe jutásért az MH ÖHP volt az ellenfél. A házigazdák ellen is kitûnõen fociztunk, ez is sima meccs volt, hiszen 4-1 lett a javunkra. A döntõben az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár (BHD) fiatal és nagyon jó csapata várt ránk. Nagyon fegyelmezetten játszottunk az elsõ félidõben és még a vezetést is sikerült megszereznünk. Ezekben a percekben kapusunk, Said Rasid több bravúrt is bemutatott. Aztán a második félidõben sajnos fordult a kocka, hiába lõtte szét távolról a felsõ lécet Szaulik Gyuri, két apró védelmi hiba elég volt, hogy a Szurmay megvédje címét. Az 1-0 után a vége tehát 1-2 lett. A serleget és az érmeket Domján László vezérõrnagy, az MH ÖHP parancsnoka adta át Czövek János Hosz elnök és Farkas László Hososz elnök jelenlétében. A 2. helyezett csapat tagjai Szaulik György, Csarankó Tamás, Mészáros Géza, Domonkos László, Adorjáni Krisztián, Kenyér Jenõ, Márkus István, Said Rasid, Németh Norbert, Szûcs István, Lévai Dávid, Bazsik István és Szendrei Zoltán voltak. Az idei második VIP focitornát - a Honvédszakszervezet szervezésében - a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezik meg, április 26-án. Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc 17

18 Alapítványi felhívás Segíts, hogy segíthessünk! A Honvédszakszervezet által alapított Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma az alapítvány legfontosabb feladatának a szociálisan rászoruló katonák és családjaik anyagi támogatását tartja. Így az elmúlt évben az alapítvány több mint 360 fõ részére 9 millió forint szociális és temetési segélyt fizetett ki. A világgazdasági válság következtében már érzékelhetõ jelenségek, (munkanélküliség, hiteltörlesztések bedõlése stb.) a katonacsaládokat sem kerülik el. Így alapítványunk arra készül, hogy az idei évben az eddigieknél is nagyobb szükség lesz a nehéz szociális helyzetbe kerülõ társaink és családjaik segítésére. Ennek a feladatnak pénzügyi bázisát több forrásból teremti elõ az alapítvány, de ezek közül leginkább a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából származó adományok mennyisége növelhetõ. A katonák csupán 50%-a rendelkezik adója 1%-ról, így amennyiben meg tudjuk gyõzni katonatársainkat ügyünk fontosságáról, az adomány mértéke és ezzel a támogatottak száma is nagymértékben emelkedhet. Ma a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlása a bajtársiasság megnyilvánulásának egyik alapvetõ formája lehet, hiszen ezzel a katona társadalom saját rászoruló tagjain és nem egyszer azok hátra maradt családtagjain segít! Ezért arra kérjük aktív és már nyugállományú bajtársainkat, hogy ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át a Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány számára, hogy mi azt továbbíthassuk a nálunk jelentkezõ és rászoruló katonacsaládoknak. Segíthettek azzal is, ha társaitok, családtagjaitok figyelmét felhívjátok erre a lehetõségre! Az alapítványunkban tevékenykedõ nyugállományú katonák tevékenységüket díjazás nélkül társadalmi munkában végzik, így a hozzánk befolyó adományok teljes egészében a rászorulókhoz kerülnek. Az Alapítvány adószáma: Támogatásod a rászorulók nevében is, köszönjük! A rendelkezõ nyilatkozat letölthetõ a weblapról. Katonákért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma RENDELKEZÕ NYILATKOZAT a személyi Jövedelemadó 1%-ának felajánlásáról. A befizetett adó egy százalékáról. A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány 18

19 2013. április Szolgáltatás, üdültetés Együttmûködés a tagság érdekében Az Egység 2002 Kft éves üzleti tervének egyik stratégiai eleme, hogy kedvezményes szolgáltatásokat tudjon biztosítani a tagság részére. Ennek részeként együttmûködési megállapodás jött létre a tatabányai Cseri Strand és Fürdõ Kft-el melynek során lehetõség nyílik arra, hogy a Honvédszakszervezet és a rendvédelmi szakszervezetek tagjai és családtagjai ez évben 50%-os kedvezménnyel vegyék igénybe az élményfürdõ szolgáltatásait. A belépõjegyeket a Kft. ügyfélszolgálatán március 25-tõl, telefonon ill. en lehet igényelni melyeket személyesen illetve postai küldeményként kapják meg az ügyfelek. Az eseményen Szendrei Zoltán alelnök és Bódis Sándor, az Egység 2002 Kft. ügyvezetõje vett részt. A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) Intézõ Bizottságának tájékoztatója a Gyopárosfürdõ, Hûvös u. 9. szám alatt levõ üdülõjérõl Általános tudnivalók: a turnusok keddtõl hétfõig tartanak, /7 nap 6 éjszaka/ minden vendég kap belépõt a gyógy-, élményfürdõ, valamint a szaunaház területére, nyáron a strandra is, az árak az áfát tartalmazzák, idegenforgalmi adót a helyszínen kell fizetni, csak a 18 éven aluli személy mentesül a fizetés alól!!! az üdülés típusa: önellátó, az üdülõben törölközõt biztosítunk, az üdülõbe háziállat nem vihetõ, kivéve a kenelben elhelyezhetõ eb, az üdülõ területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni, az apartmanokban elhelyezett tárgyakért és eszközökért az üdülésben résztvevõ anyagi felelõsséggel tartozik! szobákban az étkezés nem engedélyezett. minden szobához tartozik Tv, hûtõ, mikróhullámúsütõ, vízmelegítõ a közös konyhában szobánként étkészlet biztosított apartmanonként 1 gépkocsi parkolása biztosított kerítésen belül az apartmanokat minimum 2 fõ veheti igénybe. Kulcs, illetve a fürdõ belépõ átvehetõ a gondnoknál. A szállást óra között lehet elfoglalni. Távozás napján ig kell az üdülõt elhagyni. Turnusváltáson kívül kérem a gondnokot telefonon értesíteni, mert a gondnok nem lakik az üdülõben. Ebéd lehetõség: Napsugár Hotelben, illetve az Élményfürdõ területén Az üdülõrõl készült képek megtekinthetõk: alatt. a HÉVÍZ, Park u. 14. szám alatt lévõ üdülõrõl Általános tudnivalók: a turnusok keddtõl hétfõig tartanak, /7 nap 6 éjszaka/ minden vendég kap belépõt az Aqua Marin hotelbe, az orvosi ellátás és a fürdõ igénybe vétele céljából. Idegenforgalmi adót a helyszínen kell fizetni, csak a 18 éven aluli személy mentesül a fizetés alól!!! Az üdülés típusa: önellátó, az üdülõben törölközõt biztosítunk a vendégeknek, az üdülõbe semmilyen háziállat nem vihetõ, az üdülõ területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni, az üdülõben levõ szolárium és szauna saját felelõsségre vehetõ igénybe, az üdülõ területén apartmanonként csak 1 gépkocsi parkolására van lehetõség az üdülõ társalgójában internet használatára van lehetõség. Kulcs átvehetõ: helyben a gondnoknál. A szállást óra között lehet elfoglalni. Távozás napján ig kell az üdülõt elhagyni. Turnusváltáson kívül kérem a gondnokot telefonon értesíteni, mert a gondnok nem lakik az üdülõben. Ebéd rendelhetõ: Béke Étterem: vagy ös, illetve a , es telefonon, valamint a fürdõ területén /Aqua Marin hotel/ Az apartmanokban elhelyezett tárgyakért és eszközökért az üdülésben résztvevõ anyagi felelõsséggel tartozik! Az üdülõrõl szóló képek, leírások megtekinthetõk: Kovács József üdülési felelõs 06 70/ Pihenés Kehidakustányban Ismeretes, hogy szakszervezetünk megállapodást kötött a Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezetével (HTFSZ) a tagság üdültetésével kapcsolatban. A tûzoltók által üzemeltetett kehidai apartmanokról sok hasznos információt megtudhatnak, ha az alábbi linkeket beírják az internetes keresõbe. 19

20 Csoportos Élet- és Balesetbiztosítás Az aláírt szerzõdés értelmében minden Hosz tagnak Ft-os életbiztosítása és Ft-os baleseti, mûtéti térítés, valamint csonttörés, csontrepedés esetén Ft-os térítési díja van a 2013-as évre.

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16.

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16. HOSZ Czövek János Hosz elnök Balatonkenese 2014. 04. 16. A Honvédszakszervezet: 1991. Budapesten 7 helyi egyesületből és 56 egyéni tagból megalakul a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége (KÉSZ), 1995. A KÉSZ

Részletesebben

Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa

Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa Elkezdődött az őszi választmányi ülés Szakszervezetünk őszi választmányi ülésének első napján átadták a,,szakszervezeti Munkáért Díj"-akat, megválasztották a nyugállományú

Részletesebben

A felek egymásra nézve kötelező érvényűnek tekintik

A felek egymásra nézve kötelező érvényűnek tekintik HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ l sz. példány FÓRUM MEGÁLLAPODÁS a Honvédelmi Minisztériumnál hivatásos és szerződéses szolgálati, önkéntes tartalékos, hallgatói, valamint a köztisztviselői és közalkalmazotti

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

A Hosz tagság javaslatai is hozzájárultak az új katonai életpályamodellhez kapcsolódó 30%-kal megemelt illetményrendszer kialakításához

A Hosz tagság javaslatai is hozzájárultak az új katonai életpályamodellhez kapcsolódó 30%-kal megemelt illetményrendszer kialakításához A Hosz tagság javaslatai is hozzájárultak az új katonai életpályamodellhez kapcsolódó 30%-kal megemelt illetményrendszer kialakításához Ára: 149 Ft Tagjainknak ingyenes! 2015. július XXIV. évfolyam, 2.

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2011. február 02.-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja az EVDSZ VI. Kongresszusán elfogadott programra, valamint az ez alapján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: - Moson- Sopron Megye Dr. Jáki Katalin Szakszervezet

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat 2013.november 8-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 52-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-4/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér)

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012. április 23-án 16.30 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK VALAMINT TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 29. (csütörtök) 08:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Művelődési Ház Termében (2621 Verőce, Árpád út 20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa május 13-án (kedden) de órai kezdettel megtartott társulási ülésének

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa május 13-án (kedden) de órai kezdettel megtartott társulási ülésének 5/2014. Napirend: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. május 13-án (kedden) de. 10.00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének Jegyzőkönyve 1. Gondozási Központ Rózsafüzér

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének május 27-én órától megtartott Közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének május 27-én órától megtartott Közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének 2014. május 27-én 10.55 órától megtartott Közgyűléséről PROGRAM: Elnöki megnyitó VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke Tisztelt Közgyűlés! Kedves

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről.

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről. 40103-18/2014. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 31-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

7/2012. számú április 5-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2012. (IV.05.sz. Kth.)

7/2012. számú április 5-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2012. (IV.05.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3168-2/2012. 7/2012. számú 2012. április 5-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 49-50/2012. (IV.05.sz. Kth.)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. november 21. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. augusztus 9 én megtartott rendes üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.

Részletesebben

1. Zsigray Árpád szolgálati lakással kapcsolatos kérelme 2. Alpolgármester tiszteletdíja, volt polgármester jutalmazása 3. Szennyvízcsatorna beruházás

1. Zsigray Árpád szolgálati lakással kapcsolatos kérelme 2. Alpolgármester tiszteletdíja, volt polgármester jutalmazása 3. Szennyvízcsatorna beruházás Készült Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 4-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Varró Lajos alpolgármester, Balogh Edina, Balázsné Király Rita, Bíró Ferenc, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16-ai ülésére Iktató szám: 33/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: I.) A közszolgálati tisztviselők

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/93-1/2012. FVB-38/2012. sz. ülés (FVB-100/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/93-1/2012. FVB-38/2012. sz. ülés (FVB-100/ sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/93-1/2012. FVB-38/2012. sz. ülés (FVB-100/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. december 3-án, hétfőn, 10 óra 7 perckor kezdődően, az Országgyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL

HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL Baranyi Ferenc 1 A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület (MKLE) március hónapban megtartotta éves közgyűlését, amely az Alapszabály és a Szervezeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

Medina Község Önkormányzata

Medina Község Önkormányzata Medina Község Önkormányzata MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2013. április 29. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen hozott határozatok száma: tárgya: 82/2013.

Részletesebben