Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése"

Átírás

1 Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007

2 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALAT Fogalom Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői, szereplői, tevékenységi körei A vállalat érintettjei és céljai Belső érintettek Külső érintettek A vállalat társadalmi felelőssége Ellenőrző kérdések PRIVATIZÁCIÓ A privatizáció népgazdasági háttere A privatizációról általában A privatizáció folyamata Magyarországon Az előprivatizációs törvény A privatizációt akadályozó tényezők A privatizáció hazánkban A mai privatizációs gyakorlat Ellenőrző kérdések A vállalkozások tipizálása Tulajdonforma alapján Jogi formák szerinti csoportosítás Egyéni vállalkozás A szövetkezet Gazdasági társaságok A végzett tevékenység szerinti csoportosítás A vállalatok méret szerinti megkülönböztetése A vállalatok működési terület szerinti eltérései A vállalatok célkitűzése szerinti csoportosítás A jogi formák közötti választás főbb gazdálkodási szempontja Az induláshoz szükséges tőke nagysága A vállalkozás kötelezettségeiért vállalt anyagi felelősség mértéke A vállalkozás irányításában való részvétel lehetősége vagy kényszere Finanszírozási lehetőségek Adózási szabályok

3 3.7.6 A külső ellenőrzés mértéke A befektetési cél Alapítási költségek, illetve a jogi formához kötődő költségek A tőkekivonás lehetősége A vállalkozások gyakorlati teendői Ellenőrző kérdések vállalkozások reálszférája Általános fogalomrendszer A beszerzés Termelés A készletezés Összegezhetjük tehát a készletek fogalmát, szerepét A készletek nagyságát meghatározó tényezők: Értékesítés, minőség-ellenőrzés,ellenőrzés A kereskedelem helye a gazdaságban A kereskedelem szervezete Az Európai Unió kereskedelme: A kereskedelemben alkalmazott értékesítési módok Fizikai áruelosztási rendszerek/disztribúciós logisztika Minőségellenőrzés Controlling Ellenőrző kérdések A vállalkozás működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek A tartósan befektetett tárgyi eszközök A forgóeszközök A vállalkozás működtetésének személyi feltételei, emberi erőforrások A vállalat munkaügyi tevékenysége Gyakorlati teendők a személyi feltételek biztosításával kapcsolatban A kompenzáció módjai, bérezési formák A vállalkozások válsága és megszüntetése A válságmenedzsment A válságkezelés jogi és intézményi feltételrendszere A válságkezelés feltételei Csődtörvény A csődeljárás A felszámolási eljárás A végelszámolás A hazai csődök és felszámolási eljárások tapasztalatai

4 7.6 Ellenőrző kérdések II. Rész Vállalkozások gazdálkodása Kereskedelmi vállalkozások erőforrásai és vagyona Az erőforrásokról általában A tartósan befektetett tárgyi eszközök A forgóeszközök Az emberi tényező Az információ Az immateriális javak Ellenőrző kérdések Az ár fogalma, szerepe és szabályozása Az ár makro- és mikrofunkciói Az ár fogalma, szerepe A vállalati ármagatartást befolyásoló külső és belső tényezők: Az árkialakítás és ármagatartás jogi szabályozása Az ártörvény Versenytörvény Az árképzés Az importbekerülési ár Az általános forgalmi adó (áfa) kezelése az árkialakításnál Az áfa működése Ellenőrző kérdések ADÓZÁSI ISMERETEK Az adóról általában Az adók csoportosítása A jelenlegi adórendszer Általános forgalmi adó (áfa) Társasági adó és osztalékadó Személyi jövedelemadó (SzJA) Egyszerűsített vállalkozói adó Egyéb adók Helyi adók Ellenőrző kérdések Költséggazdálkodás és kalkuláció Költségekről általában A költséggazdálkodás jelentősége

5 A költségalakulás mutatói: A költségek csoportosítása A költségek nagyságát meghatározó tényezők Kalkulációs módszerek Az ipari termelők árkalkulációja A kereskedők árkalkulációja Költségkorlátok érvényesítése a vállalatoknál Ellenőrző kérdések VÁLLALATI JÖVEDELEMSZABÁLYOZÁS Vállalati jövedelemszabályozás fogalma Felhasználásának területei: A jövedelemszabályozással szemben támasztott követelmények Jövedelemszabályozás részei Jövedelem, ill. nyereség Az amortizációs és a készletértékelési módszerek hatása a vállalkozás és nyereség képzésére Ellenőrző kérdések Pénzügyi kimutatások elemzése Pénzügyi kimutatások A mérlegegyenleg Pénzügyi mutatószámok: Adóssági arányszám Hatékonysági mutatók: Jövedelmezőségi mutatók A pénzügyi mutatók korlátai Ellenőrző kérdések Befektetés és finanszírozás A befektetés és finanszírozás kapcsolata a vállalat gazdálkodásában A befektetés, beruházás fogalma A beruházások fajtái A befektetési döntések alapelvei Beruházás-gazdaságos módszerek A megtérülési idő módszer A befektetés átlagos jövedelmezősége-módszer A pénz időérték-elve: A beruházások előkészítésének, megvalósításának folyamata A rövid távú finanszírozás

6 14.8 A hosszú távú finanszírozás A vállalkozások finanszírozási lehetőségei A belső finanszírozás lehetőségei A külső finanszírozás lehetőségei Ellenőrző kérdések VAGYON ÉS VÁLLALATÉRTÉKELÉS A vállalati vagyon fogalma A vállalati vagyon szűkebb értelmezése A tágabb értelmezés A vagyonértékeléssel kapcsolatos kérdések Vagyonértékelés - vállalatértékelés A vagyonértékelés időszerűsége A vállalati vagyonértékelés szükségszerűsége A vagyonértékelés menete Az értékelési cél meghatározása Információgyűjtés az értékeléshez Az alkalmazható módszerek közül a feladathoz legjobban igazodó módszer kiválasztása, az értékelés elvégzése A vagyonértékelés módszerei A vagyonleltár alapján történő értékelés A tőke jövőbeni hozadéka alapján történő értékelés Egyéb kiegészítő módszerek A vagyonmérleg készítésénél az egyes vagyoncsoportok értékelési elvei Az egyes eszközcsoportok értékelésének elvei, módszerei A tárgyi eszközök értékelésének módszerei Az immateriális javak értékelése A készletek értékelése A követelések és a kötelezettségek értékelése Egyéb pénzügyi eszközök értékelése Ellenőrző kérdések Üzleti terv Mi az üzleti terv? Az üzleti terv céljai A telephely kiválasztása Az üzleti terv felépítése Összefoglalás A vállalkozás általános leírása A vállalkozás kulcsemberei és szervezete Piacelemzés és forgalmi előrejelzés Marketingterv Termelési terv K ockázatbecslés Pénzügyi terv

7 Üzletpolitika Ellenőrző kérdések MELLÉKLETEK,FELADATOK ESETTANULMÁNYOK AZ ÜZLETI TERVHEZ PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK PÉLDÁK A VÁLLALKOZÁS REÁLSZFÉRÁJÁHOZ

8 I. R É S Z VÁLLALKOZÁSI ISMERET EK

9 Megjegyzés 1. f e j ezet 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLAL K O Z Á S, VÁLLALAT 1. 1 Fogalo m A gazdasági cselekvés két alaptípusa (Max Weber): a háztartás: olyan gazdálkodás, amelynek célja a saját szükséglet kielégítése (egy egyén vagy az állam szintjén) a vállalkozás: nyereséggel járó cserelehetőségekre irányul. A vállalkozás: valamely társadalmi vagy egyéni szükséglet kielégítésére irányuló tevékenység, nyereség realizálása céljából. A vállalkozás létrehozása ma Magyarországon különböző szinteken valósulhat meg: 1. Az állam, a központi irányítószervek szintjén. (Ezek hozzák létre az állami vállalatokat, köztük a kisvállalatokat.) 2. A vállalatok, szervezetek szintjén. (Ezek újabb vállalatokat: leányvállalatokat, közös vállalatokat stb. és úgynevezett belső vállalkozásokat hozhatnak létre.) 3. Emberek csoportjai szintjén: szövetkezetek, kisvállalkozások létrehozása. 4. Egyének szintjén: magánkisipar, magánkereskedelem. A jogi szabályozás alapján a vállalkozások két alapvető fajtája: a jogi személyiséggel rendelkező vállalatok és szövetkezetek és a jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások. Ez utóbbi csoportba tartozik a kisvállalkozások fogalomkörébe sorolt vállalkozások többsége. A vállalkozói magatartás kibontakozásához az alábbi feltételeket tartjuk szükségesnek: 1. Valóságos piac léte, amely bővebben azt jelenti, hogy az áru, a tőke és a munkaerő mozgását alapvetően a piaci viszonyok határozzák meg. 2. A teljesítmények piaci versenyviszonyok közötti értékelődése. Ez egyben azt is jelenti, hogy az eredményesség az árakban tükröződjön. 9

10 Megjegyzés Atalanta Távoktatási Központ Az árak sajnos ma még nem eléggé arányosak a teljesítményekkel. A fejletlen piaci viszonyok lehetővé teszik az árak emelését változatlan vagy rosszabbodó teljesítmények mellett is. 3. Szervezeti és működésbeli autonómia. Az autonómia sohasem lehet korlátlan, de a vállalkozói magatartás kialakulásához egy bizonyos mértéket el kell érnie. A szervezeti önállóság megteremtésében az utóbbi években elég sokat jutottunk előre, bár ez az előrelépés sem volt teljesen ellentmondásmentes (lásd a vállalati tanácsok működésének problémáit). 4. A vállalkozó elért nyereségével - ésszerű szabályok között, elviselhető és elvszerű adózás mellett - szabadon rendelkezhessék. 5. A vagyonérdekeltség megteremtése. Az utóbbi esztendők közgazdasági szakirodalmának sokat vitatott kérdései közé tartozik. A probléma megoldását egyrészt a privatizáció, másrészt a szabályzórendszer változása adhatja meg. 6. Normativitás a gazdasági szabályozókban. Ezt a követelményt, mint a racionális vállalati gazdálkodás feltételét hosszú évek óta megfogalmazzuk. Megvalósítani azonban mindeddig nem tudtuk. A hatékonyság növelése azonban csak normatív szabályok egységes alkalmazása mellett képzelhető el (beleértve a szanálási és csődeljárásra vonatkozó szabályokat is). 7. A gazdasági szabályozók viszonylagos stabilitása. A gazdasági szabályozók stabilitásának hiánya több szempontból is gondot jelent. A bizonytalanság érzése nem ösztönzi, hanem inkább fékezi a vállalkozást, továbbá gátolja a hosszú távú gondolkodás kialakulását is. A bizonytalanság érzése mérsékli a tartalékok feltárására irányuló törekvéseket, sőt sokszor rejtett tartalékok létrehozására ösztönöz, amelyek nem mindig racionálisak még vállalati szempontból sem. 10

11 Megjegyzés 1. 2 Az üzleti válla l kozá s fő b b j e l l e mző i, s zereplői, tevékenység i körei A piacgazdaságra való áttérés egyik legfontosabb hajtóereje a vállalkozás. Mi a vállalkozás? Kiből lesz vállalkozó? Hogyan alakul a vállalkozó haszna? Ezekre a kérdésekre kíván választ adni ez a fejezet. Az üzleti vállalkozás az egyéni és társadalmi szükséglet kielégítésére irányuló tevékenység profit realizálása céljából. Ez a definíció egyfelől a társadalmi szükséglet fontosságára, másfelől a vállalkozónak arra az igényére utal, hogy a bevételeknek hosszabb távon meg kell haladniuk a kiadásokat. Ahhoz, hogy az üzleti vállalkozás létrejöhessen négy előfeltételnek kell teljesülnie: A vállalkozásnak önállónak, autonómnak kell lennie, nem függhet sem az államtól, sem más vállalkozásoktól, szervezetektől, személyektől stb. (Természetesen ez az önállóság viszonylagos, hiszen számos olyan tényező van, ami befolyásolja a vállalkozást és a vállalkozó hatókörén kívül esik.) A vállalkozásnak profitorientáltnak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy hosszú távon a kiadások a bevételek alatt maradjanak, de nem zárja ki, hogy a vállalkozás életútjában átmeneti visszaesések, veszteségek is előfordulhatnak. Azt sem jelenti azonban, hogy a profitszerzés mellett különböző időszakokban egyéb célok nem jutnának prioritáshoz. A vállalkozásnak kockázatot kell vállalnia. A vállalkozás erőforrásokat fektet be, és az a cél motiválja, hogy a megtérülés hasznot hozzon. A megtérülés egy bizonytalan 11

12 Megjegyzés Atalanta Távoktatási Központ közegben megy végbe, előfordulhat, hogy számításai nem jönnek be és így nem jut haszonhoz, sőt elveszítheti a befektetett erőforrásokat is. A vállalkozásnak hatékony piacon kell működnie. Az üzleti vállalkozás szervezeti kerete a vállalat. A két fogalmat többnyire szinonimaként használjuk, ha a tevékenységet hangsúlyozzuk, akkor a vállalkozás, ha a menedzsmentet, akkor a vállalat kifejezés kerül előtérbe. A vállalkozó az, aki tőkét fektet be és kockázatot vállal. Kockázata többféle lehet: pénzügyi, mivel tőkét (vagyon) előlegez, fektet be; pszichikai, hiszen a folyamatosan változó piaci környezetben döntéseket kell hoznia (a kockázati tőke megszerzése, az értékesítési nehézségek áthidalása, a konkurencia elleni védekezés módszerének megtalálása stb.); társadalmi, azaz az esetleges bukás vagy siker befolyásolja pozícióját a munkaerőpiacon. A vállalkozáshoz mint már láttuk, első közelítésben tőkére és valamilyen ötletre van szükség. Részletesebben azonban a vállalkozáshoz kell: tőke vagyis tulajdonos, kockázatvállaló vagyis vállalkozó, irányító menedzser, végrehajtó azaz alkalmazott. Az üzleti vállalkozás négy szereplője nem elkülönült személyeket jelent, esetenként ezek integrálódnak (egy személyben lehet valaki tulajdonos, vállalkozó és menedzser) vagy tovább differenciálódnak, amennyiben a tőkekezelő is belép önálló személyként. A tőkekezelő a tulajdonosoktól gyűjti össze a tőkét és fekteti be valamilyen már működő vállalkozásba, illetve kezeli a holding tőkéjét. A vállalkozáshoz szükséges tőkéből a vállalkozó erőforrásokat vásárol és azokat összekapcsolva folytatja vállalkozó tevékenységét. 12

13 Megjegyzés Az erőforrások összekapcsolása ANYAG EMBER PÉNZ INFORMÁCIÓ KÉSZTERMÉK VÁLLALKOZÁS A vállalkozás három alaptípusa: termelő, kereskedő és szolgáltató. A termelő vállalkozás különböző anyagokból állít elő termékeket (pl. gépkocsi, szalámi). A kereskedő vállalkozás továbbértékesítő céllal vásárol (pl. kiskereskedő, ügynök). A szolgáltató vállalkozás tevékenységet biztosít (pl. hajvágás, jogi tanácsadás). A vállalkozás a fogyasztónak, vagy a felhasználónak adja el vállalkozói tevékenységének eredményét. A fogyasztó saját személyes szükségletére vásárol, a felhasználó az általa képviselt szervezet (vállalat, egyéni vállalkozó, költségvetési intézmény stb.) igényeit elégíti ki vásárlásaival. A vállalkozás működése során tevékenységéért pénzt kap cserébe. A pénznek azonban fedezni kell az üzletmenet folyamán felmerülő különböző költségeket is. Ha az értékesítési bevételek meghaladják a költségeket, akkor az üzletmenet nyereséges, ellenkező esetben veszteséges. A vállalkozás nyeresége a tulajdonos vagyonát gyarapítja. A nyereség a tulajdonos haszna tulajdonának kockáztatása miatt. A tulajdonos nyeresége az üzletmenet sikerétől függ, az pedig attól, hogy a vállalat (vállalkozás) főbb tevekénységi köreit mennyire hatékonyan végzi. 13

14 Megjegyzés Atalanta Távoktatási Központ 1. 3 A válla la t é r intettjei és céljai A vállalat érintettjei azok a szereplők, akik az üzleti vállalkozással valamilyen módon kapcsoltba kerülnek. Az érintettek két nagy csoportba sorolhatók: 1. belső érintettek 2. külső érintettek Belső érintettek tulajdonosok menedzserek alkalmazottak Külső érintettek fogyasztók (felhasználók) szállítók versenytársak együttműködő partnerek állami intézmények helyi és önkéntes állampolgári közösségek (szerveződések) A belső érintettek többnyire tartós kapcsolatban állnak a vállalkozással, a szervezet részei, s így érdekeik a vállalati célokban is tükröződnek. A tulajdonos célja, hogy befektetett tőkéjének értékét növelje. Ha a tulajdonos egy személyben menedzser is, célját közvetlenül meg tudja valósítani. Ha azonban a funkciók elkülönülnek, a tulajdonos közvetve meghatalmazottjain keresztül éri el célját. A képviselet azonban azt is jelzi, hogy a belső érintettek különböző csoportjai eltérő célokat fogalmaznak meg, és ezek esetenként konfliktusba kerülhetnek a tulajdonosok céljaival. Ebben az összefüggésben tehát a tulajdonosok feladata, hogy jól válasszák ki a menedzsmentet és jó munkafeltételeket biztosítsanak. 14

15 Megjegyzés A menedzser céljai, szorosan kötődnek a vállalat működéséhez, növekedéséhez, sikeréhez, hiszen személyes jövedelmének többnyire ez az előfeltétele. A menedzser ismeri legjobban a vállalatot, (erőforrásait, piaci esélyeit, versenyképességet stb.) és így az információs asszimetria következtében, a profitmaximalizálástól eltérő cél is vezérelheti. A tulajdonosok a menedzsereket többnyire a hosszútávú tőkemegtérülés szolgálatába állítják, és ehhez kifinomult eszköztárral rendelkeznek (elbocsátástól az értékpapírban adott plusz jövedelemig). A munkavállaló céljai legkevésbé kötődnek a szervezeti célokhoz, személyes jövedelmének növekedésében érdekelt, amit az önmegvalósítás lehetősége, a társas kapcsolatok iránti igény és az értelmes munkavégzésből származó öröm motivál. Az alkalmazottaknak és a menedzsereknek kifizetett bér (jövedelem) a tulajdonos számára költség, ami a profitot csökkenti, és egyúttal konfliktust idézhet elő a belső érintettek körében. A belső érintettek törekvései, céljai jelentik a vállalati célhierarchia egyik síkját. A külső érintettek tartós vagy átmeneti kapcsolatba kerülnek a vállalkozással, közülük az első négy szereplő (fogyasztó, szállító, versenytárs, együttműködő partner) maga a piac. A fogyasztó (felhasználó) a vállalat mozgásterének legfontosabb része, hiszen a fogyasztói igények kielégítése céljából jön létre a vállalkozás, és így az igény kielégítés mikéntje egyúttal a vállalat referenciája. A fogyasztói igények folyamatos figyelemmel kísérése és az azokhoz való aktív alkalmazkodás tehát a vállalat sikerének egyik kulcsa. A versenytársak ugyanazért a fogyasztóért (fogyasztói jövedelemért) indulnak harcba, és így az adott piacon eszközökkel növelhetik versenyképességüket, és eközben kényszerítik egymást az innovációra, a technikai fejlesztésre. A piaci verseny - azaz az előnyszerzés céljából folytatott piaci magatartás - egyúttal a fejlődés motorja is. A szállító biztosítja a vállalkozás számára az erőforrásokat, függ a vevőitől és versenyben áll a többi szállítóval. A szállító 15

16 Megjegyzés Atalanta Távoktatási Központ versenyképességének főbb tényezői, a jó minőség, kedvező fizetési feltételek, a szállítási határidő betartása és a jó vevőszolgálat. Az együttműködő partner vagy hosszabb távon, vagy rövidebb időre, tartós, vagy átmeneti érdekszövetséget hoz létre pótlólagos profitszerzés céljából. A profiton természetesen osztoznak. Az együttműködés széles skálája ismert a bérmunkától kezdve a franchise-n keresztül a stratégiai koalícióig. (Az utóbbi a versenytársak közötti alkalmi társulást jelenti, amikor az együttműködés egy harmadik piac közös meghódítását célozza.) Az állami intézmények és a vállalatok között sajátos kapcsolat áll fenn: egyfelől az intézmények korlátozzák, befolyásolják a vállalat mozgásterét (pl. kamatláb rögzítés, adórendszer) másfelől a vállalatok befolyásolják, korlátozzák az intézmények mozgásterét. Az intézmények helyzete ugyanis attól függ, hogy mennyi adót fizetnek a vállalatok, hogy szívják el a munkaerőt a munkaerő-piacon, mennyire vállalják át a társadalmi szociálpolitikai feladatokat stb. A helyi és önkéntes állampolgári közösségek alatt az önkormányzati közigazgatást és azokat a társadalmi csoportosulásokat értjük, amelyek valamilyen módon hatást gyakorolnak a vállalatokra. A helyi társadalom különös jelentőségét az adja, hogy az egyúttal a vállalkozás lokális piaca. A társadalmi szerveződéseknek (vallási, környezetvédő, szakmai stb.) a vállalatra gyakorolt hatása növekvő tendenciájú. A külső érintettek céljai a vállalat működési terét korlátozzák s egyúttal a vállalat céljait is befolyásolják. A vállalat célkitűzései egy összetett célrendszerben fogalmazhatók meg, ahol hierarchikusan egymásra épülnek és ahol különböző keresztmetszetben jelennek meg a fő, ill. részcélok. A legfelső cél a hosszú távú profitmaximalizálás, amit térben és időben más típusú célok kereszteznek. Ez a felső cél a vállalat vezetése által megfogalmazott és a küldetéshez kapcsolódik. Ezt többnyire nem mértékegységben fogalmazzák meg. A legfelső célt konkretizálják az alsó (szub)célok, amelyeket az egyes funkciók vagy részlegek fogalmaznak meg. 16

17 Megjegyzés A vállalat társadalmi felelőssége A vállalakozás (vállalat) nemcsak a gazdálkodás alapegysége, hanem egyúttal a társadalmi struktúra több dimenziójában is szerepet játszik. Az üzleti tevékenységnek hatása van a társadalomra és ezt a befolyást figyelembe kell venni a döntéshozatalnál. A társadalmi felelősség pénzbe kerül, de jó üzlet is lehet. A fogyasztók felismerik, hogy melyik vállalat viselkedik felelősen és ezt vásárlásaikkal is kifejezik. A vállalat felelőséggel tartozik nemcsak a tulajdonosokkal szemben, hanem a fogyasztókkal, az alkalmazottakkal, a szállítókkal és az általános nyilvánossággal szemben is. Ez a négy terület jelenti a társadalmi felelősség "terepét". A fejlett piacgazdaságban a fogyasztónak joga van a biztonsághoz, az informáltsághoz, a választáshoz és a meghallgatáshoz. A jog a biztonsághoz azt jelenti, hogy a megvásárolt terméknek biztonságosnak kell lennie, részletes és egyértelmű használati utasítást kell tartalmaznia, a gyártónak előzetesen tesztelnie kell a termék minőségét és megbízhatóságát. A jog az informáltsághoz azt jelenti, hogy a fogyasztót részletesen informálni kell a termékről, az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokról mielőtt megvásárolná azt. Jelezni kell továbbá azokat a potenciális veszélyeket is, amelyek a termék fogyasztásánál (alkalmazásánál) fellelhetők. A jog a választáshoz azt is jelenti, hogy a fogyasztó szükséglete kielégítéséhez a különböző gyártók és kereskedők által kínált termékek közül választhat. A jog a meghallgatáshoz azt jelenti, hogy a fogyasztók panaszait valaki meghallgatja és a gondokat orvosolja. A fogyasztóvédelem nem kizárólagosan a vállalatok feladata, van benne kormányzati felelősség is, de a domináns szerep a vállalatra hárul. 17

18 Megjegyzés Atalanta Távoktatási Központ A társadalmilag felelősen gondolkozó vállalat sokat tesz az alkalmazottak kezelésében is. Ez mindenekelőtt a kisebbségek hátrányos megkülönböztetésének a kizárását, a női- és férfimunka egyforma bérezését jelenti. Sok vállalat a tartósan munkanélküliek segítésének és átképzésének feladatát is magára vállalja, s ezzel azt a hiedelmet terjeszti el a környezetben, hogy az alkalmazottairól gondoskodó vállalat termékei is csak jók lehetnek. A társadalmilag felelős vezetők mindent megtesznek a környezet megóvása, a víz, a levegő, a talajszennyezés, a zajártalom, azaz a környezetszennyezés csökkentése érdekében. A versenytársakkal és együttműködő partnerekkel szemben a vállalat társadalmi felelőssége az üzleti etikában teljesedik ki. Az etikus magatartás normái a megbízhatóságot, a megvesztegethetetlenséget, a pontosságot, a toleranciát és olyan viselkedési kultúrát írnak elő, amelyben az üzletemberek személyes erkölcsi normái is magasak Ellenőrző kérdések 1. Mit nevezünk vállalatnak és vállalkozásnak? 2. Melyek a vállalkozások létrejöttének feltételei? 3. Kik a vállalkozás érintettjei? 18

19 Megjegyzés 2. f e j ezet 2. PRIVATIZÁCIÓ 2. 1 A privatizá c ió n é pgazdasági h á t t e r e 1945 után a gazdasági élet minden területén - így a kereskedelemben is - gyors centralizációs folyamat indul meg. Kereskedelmi nagyvállalatok jönnek létre mind a nagykereskedelem, mind a kiskereskedelem szférájában. Ez a centralizációs folyamat zajlik le a fogyasztási szövetkezetek életében is. Több lépcsőben történő összevonások következtében nőttek óriásszövetkezetekké. E centralizáció következtében rendkívül nagy mértékben növekedett a bürokrácia, a túlszabályozottság, s ezzel egyenes arányban csökkent az egyes kereskedelmi egységek önállósága. A dolgozók anyagi érdekeltségének hiánya, az ellenőrizhetőség korlátozott volta a kereskedelem színvonalának csökkenéséhez, visszaélésekhez vezetett. Népgazdasági szinten óriási problémákat jelentett a monopolhelyzetek nagy száma, a piaci verseny korlátozott volta, a nagyüzemek érzéketlensége bizonyos piaci változásokkal szemben, ezért bizonyos termékeknél kielégítetlen kereslet jelentkezett. Az árakban nem tükröződött a reálérték. Az alapvető fogyasztási cikkek ára jelentősen alulmaradt a reálértéknek - mivel az állam dotációval fedezte ezek 19

20 Megjegyzés Atalanta Távoktatási Központ előállítási költségének lényeges részét, míg a luxuscikkek forgalmazására forgalmi adót rótt ki. Ezek az intézkedések a valós piaci értékek és a társadalmi hasznosság megítélése szempontjából torzulásokhoz vezettek. A termelésben is hiányzott az ösztönző erő, a piac valós, reális értékítélete, így a termékszerkezet, az áru korszerűsítése, a termelési eszközök modernizálása elmaradt. Az érdektelenség tükröződött a termelékenységben is. Egyes közgazdászok számításai szerint a szocialista országokban 30%-kal alacsonyabb volt, mint a kapitalista országokban. Összefoglalva: Ezen tényezők jelentősen közrejátszottak abban, hogy a `70-es évek végén megbomlott az ország külkereskedelmi egyensúlya és fizetési mérlege, megnövekedett az adósságállomány. Vezetőink, látva a fenyegető helyzetet, megpróbáltak új gazdasági szabályozók létrehozásával orvosolni a bajokat. Ekkor elindult egy nagyon lassú decentralizációs folyamat, mely a kereskedelmet csak a `80-as években érte el, de igazán csak az évtized végén tudott kibontakozni. Előrelépést jelentett a vállalati önállóság kibővítése is. Az első fordulat: már 1968, az indirekt gazdaságirányítási rendszer bevezetése óta a vállalatok elvben szabadon dönthettek gazdálkodási koncepciójukról, üzletpolitikájukról, önállóan alakíthatták ki piaci kapcsolataikat. Ezeket a jogokat az évi vállalati törvény szentesítette. Az önállóságot azonban még hosszú ideig korlátozták bizonyos adminisztratív tényezők, mint pl. az export és import engedélyezés. Szintén korlátozó tényező volt a piaci lehetőségek behatárolt volta. A `80-as évek kezdetén már tapasztalható volt egy határozottabb törekvés a vállalkozói szemlélet, magatartás 20

21 Megjegyzés kialakítása érdekében. Az egyéni, ill. magánvállalkozások feltétel rendszerének javítása érdekében időről-időre új rendelkezések láttak napvilágot. A kereskedelemben a szerződéses, bérleti és jövedelemérdekeltségű üzemeltetési formákkal teremtettek meg egy bizonyos fokú korlátozott vállalkozási lehetőséget. Azáltal, hogy az üzletek vezetőit érdekeltté tették az eredmények alakulásában és ehhez a korábbiaknál jóval nagyobb önállóságot biztosítottak számukra, az eredmények lényegesen meghaladták az előző évek eredményeit. Nehezítette a tervezést az energiaárak állandó növekedése. Az 1988-as év volt a mélypont a jövedelemérdekeltségi rendszerben működő boltok életében. A személyi jövedelemadó bevezetése miatt ugyanis rendkívül nagy mértékben csökkent az eredmények után megkapott prémiumok összege. Így a későbbi években egyre kevésbé volt népszerű ez a konstrukció. Az új üzemelési formák tapasztalatai is egyre világosabbá tették, hogy a kereskedelem és vendéglátás az a terület, ahol nincs szükség a vállalati központokra, ahol kisvállalkozások formájában sokkal gazdaságosabban lehet a tevékenységet végezni. A döntés 1990-ben született meg, amikor a Kormány a "A Nemzeti Megújhodás Programjá -ban meghirdette az előprivatizációt, amit a Parlament törvényerőre emelt. Az évi LXXIV. törvényt az szeptember 18.-i ülésen fogadta el a Parlament, amely a kiskereskedelmi, vendéglátóipari és a fogyasztói szolgáltató tevékenységet végző állami vállalatok vagyonának privatizálásáról, értékesítéséről és hasznosításáról rendelkezik. 21

22 Megjegyzés Atalanta Távoktatási Központ 2. 2 A p r i vatizá c ió r ól általában Mit jelent a privatizáció? A privatizáció egy olyan tulajdon-átrendeződési folyamat, amelynek következménye az állami tulajdon terjedelmének csökkentése. Szűkebb értelemben az állami tulajdon magántulajdonba kerülését jelenti. Miért van szükség privatizálásra? Már az előző fejezetben is utaltunk rá, hogy a gazdaság túlzott centralizálása milyen következményekkel jár. A nagyfokú bürokrácia lelassítja a gazdasági folyamatokat. Monopolhelyzetek jönnek létre. Ha az állam szabályozókkal túlzottan beavatkozik a gazdasági életbe, úgy nem tudnak érvényesülni a piaci mechanizmusok, torzulnak az értékek. Az anyagi érdekeltség hiányában csökken a termelékenység is. Tulajdonképpen egy végtelen hosszú, bonyolult láncolaton keresztül kialakul egy olyan gazdasági csődhelyzet, amely nálunk is kialakult a `70-es '80-as években. A gazdaság talpra állításának egyik legfontosabb eszköze a tulajdonviszonyok átalakítása, az anyagi érdekeltség növelése A p r i vatizá c ió f olyama t a M agyaro rszá gon Az átfogó tulajdonreform egy nemzetgazdaságban filozófiai változást jelent, mégpedig úgy, hogy az állam a működéshez szükséges feltételeket nem az általa működtetett vállalkozásokból, hanem az egész gazdaság eredményéből teremti elő. Az átfogó tulajdonreform megvalósítása több éves folyamat, melynek első lépése az ún. elő-privatizáció. Az előprivatizáció feltételei a kiskereskedelemben, a vendéglátóiparban, a szállodaiparban és a fogyasztási szolgáltatások körében teljesülnek. Ezek a feltételek: az elmúlt években már kiépült egy vállalkozói magatartás az új üzemeltetési formák (bérletes, szerződéses, jövedelem érdekeltségű) keretében, nem szükséges a vállalati irányítás, 22

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai VÁLLALKOZÁS JOG 1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai 1.1. A gazdasági társaságok közös jellemzői A gazdasági társaságok tulajdonképpen sajátos polgári jogi szerződések, amelyek több

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány Ágár Davaajav MONGÓLIA PRIVATIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE Diplomadolgozat Konzulens:

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodás és menedzsment szak Vállalkozási szakirány Nappali tagozat A feladatot kiíró intézet: SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS Bordás Gábor szigorló közgazdász hallgató

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Doing Business in Hungary 2013 tagja

Doing Business in Hungary 2013 tagja tagja Doing Business in Hungary 2013 Előszó A Doing Business in Hungary 2013 kiadvány célja, hogy a Magyarországon üzleti befektetésre készülő döntéshozókat segítse a gazdasági vállalkozások alapítására

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

Kutatás és üzlet az ELTE-n

Kutatás és üzlet az ELTE-n Kutatás és üzlet az ELTE-n Gyakorlati tanácsok kutatók számára Készítette: Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával

Részletesebben

Az új KKVmeghatározás

Az új KKVmeghatározás VÁLLALKOZÁS- ÉS IPARPOLITIKAI KIADVÁNYOK Ez az útmutató tartalmaz(za): Az új KKVmeghatározás Felhasználói útmutató és nyilatkozatminta A 2005. január 1-jétől hatályos új KKVmeghatározásra vonatkozó részleteket

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009.

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE SZAKDOLGOZAT Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. 1 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ÚJ PTK.-val KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény MK 2013/31), amely

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama Devizajogilag pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomba lévőre még átváltható bankjegy, fémpénz. A pénz, mint fizetőeszköz lehet nemzeti

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben