I. Fejezet Vállalkozások besorolása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet Vállalkozások besorolása"

Átírás

1 I. Fejezet Vállalkozások besorolása 1. feladat Válassza ki az alábbi szervezetek közül azokat, melyekre kiterjed a számviteli törvény hatálya KKT RT Budapest Bank Holding Külkereskedelmi Minisztérium Német kisebbségi Önkormányzat Ügyvédi Iroda Építıközösség Tızsde Hegyközségek Közraktárak 2. feladat Válassza ki az alábbi szervezetek közül azokat, melyekre kiterjed a számviteli törvény hatálya Önkéntes egészségbiztosítási Pénztár Nyílt végő befektetési alap Gyır-Moson-Sopron Önkormányzat Nyugdíjbiztosító Anyavállalat Európai Részvénytársaság Providencia Biztosító RT Viziközmő Társaság Gyır Önkormányzata Mezıgazdasági Szövetkezet Polgári Jogi Társaság 3. feladat Válassza ki az alábbi szervezetek közül azokat, melyekre kiterjed a számviteli törvény hatálya Egyéni Cég Betéti Társaság Iskola Szövetkezet Leányvállalat Magyar Tudományos Akadémia Lakásszövetkezet Német kisebbségi Önkormányzat Kimlén Államkincstár Mősorszolgáltató Alap KELER RT Évgyőrők magánnyugdíjpénztár 1

2 4. feladat Válassza ki az alábbi szervezetek közül azokat, melyekre kiterjed a számviteli törvény hatálya Rendırség Európai Szövetkezet Társasház Zárt végő befektetési alap Egyéni vállalkozó Külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe Külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviselete KFT Munkaerı-piaci alap Zrinyi Miklós Katonai Akadémia Erdıbirtokossági társulások Önkéntes nyugdíjbiztosítási pénztár 5. feladat Az alábbi társaságok közül melyik alapításához nem szükséges induló vagyon KKT KFT RT Szövetkezet 6. feladat Az alábbi társaságok közül melyek alapításánál nincs meghatározva a minimális alapítói vagyon BT Szövetkezet RT Holding Rendırség 7. feladat A tagi jogviszony megszüntetése melyik társaságnál lehetséges kilépéssel KFT RT BT Szövetkezet KKT 8.feladat A következı vállalkozások közül válassza ki a kisvállalkozásokat. Az elızı évi beszámoló adatai Megnevezés A B C D Foglalkoztatottak száma (fı) Éves nettó árbevétel (millió forint) Mérlegfıösszeg (millió forint) Euró árfolyama 275 Ft és 245 Ft 2

3 9. feladat A következı vállalkozások közül válassza ki a középvállalkozásokat. Az elızı évi beszámoló adatai Megnevezés A B C D Foglalkoztatottak száma (fı) Éves nettó árbevétel (millió forint) Mérlegfıösszeg (millió forint) Euró árfolyama 275 Ft és 245 Ft 10. feladat A következı vállalkozások közül válassza ki a mikrovállalkozásokat. Az elızı évi beszámoló adatai Megnevezés A B C D Foglalkoztatottak száma (fı) Éves nettó árbevétel (millió forint) Mérlegfıösszeg (millió forint) Euró árfolyama 275 Ft és 245 Ft 11. feladat Egy vállalkozás 2005-ben kisvállalkozásnak minısült. A következı két évben a vállalkozás besorolásához szükséges adatok a következık szerint alakultak: Megnevezés Foglalkoztatottak száma (fı) Éves nettó árbevétel (millió forint) Mérlegfıösszeg (millió forint) Euró árfolyama 275 Ft és 245 Ft Hogyan változik a társaság besorolása 2006-ban és 2007-ben? 12. feladat Egy vállalkozás 2005-ben középvállalkozásnak minısült. A következı két évben a vállalkozás besorolásához szükséges adatok a következık szerint alakultak: Megnevezés Foglalkoztatottak száma (fı) Éves nettó árbevétel (millió forint) Mérlegfıösszeg (millió forint) Euró árfolyama 275 Ft és 245 Ft Hogyan változik a társaság besorolása 2006-ban és 2007-ben? 13. feladat Egy vállalkozás 2005-ben mikrovállalkozásnak minısült. A következı két évben a vállalkozás besorolásához szükséges adatok a következık szerint alakultak: Megnevezés Foglalkoztatottak száma (fı) 9 9 Éves nettó árbevétel (millió forint) Mérlegfıösszeg (millió forint) Euró árfolyama 275 Ft és 245 Ft Hogyan változik a társaság besorolása 2006-ban és 2007-ben? 3

4 14. feladat Az alábbi társaságok közül melyiknél kötelezı Felügyelı Bizottságot választani? RT, melynek saját tıkéje 60 millió forint BT KFT, melynek saját tıkéje 4. eft, törzstıkéje 2. eft RT 100 fı alkalmazottal KFt melynek saját tıkéje 2. eft, törzstıkéje 3. eft 50 fınél több taggal rendelkezı szövetkezet 15. feladat Sorolja fel azokat a társaságokat, melyek alapítása 2. eft-ból lehetséges 16. feladat Melyik társasági formákra nincs elıírva minimális taglétszám? 17. feladat Melyik társasági formák lehetnek egyszemélyes társaságok? 18. feladat Melyik társasági formáknál kell igazgatóságot választani? 19. feladat Melyik társasági formákban szavaznak a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában? Piaci szereplıkhöz kapcsolódó feladatok 20.feladat Ismertesse a piaci szereplık csoportosítását és az egyes csoportok jellemzıit. 21.feladat Mit értünk a vállalkozás likviditása alatt? 22.feladat Mit értünk a diverzifikáció fogalma alatt: 23.feladat Melyek a vállalkozás megbízhatóságának tényezıi 24.feladat Hogyan csoportosíthatjuk a hitelezıket: 25.feladat Hasonlítsa össze a külsı és a belsı tulajdonlás jellemzıit. 4

5 Vállalkozás finanszírozási lehetıségeinek csoportosítása 26. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül a saját forrásokat. Üzleti év nyeresége az osztalékfizetés után Gyártási eljárás Visszavásárolt saját részvény ZRT részvénytıkéje Deviza betétszámla Eladásra vásárolt részvény Tartós bankbetét Három évre adott kölcsön Vevıktıl kapott elıleg Iparőzési adó fizetési kötelezettség Kibocsátott részvények ázsiója Tulajdonosok által jegyzett, de még be nem fizetett tıke Üzleti vagy cégérték 27. feladat Az alábbi vagyonelemek közül válassza ki a külsı forrásokat. Két éves lejáratra kapott beruházási hitel Személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség Hat hónapos lejáratú forgóeszközhitel Helyi adó fizetendı összege Társasági adóelıleg befizetett összege Nyugdíjbiztosítási járulékfizetési kötelezettség Készletre adott elıleg Munkabértartozás Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség Általános forgalmi adó visszaigényelhetı összege Egészségbiztosítási járulék túlfizetése Egészségügyi hozzájárulás bevallott, meg nem fizetett összege Könyvelıi díj tartozás 28.feladat Az alábbi vagyonelemek közül válassza ki a rövid lejáratú külsı forrásokat. Vámtartozás Munkaadói járulék tartozás Dolgozóktól levont munkavállalói járulék Munkavállalóknak adott fizetési elıleg Szállítókkal szembeni kötelezettség Tartozások kötvénykibocsátásból Befolyásolási céllal vásárolt részvény Tulajdonosoktól felvett kölcsön Jövedéki adó tartozás Munkabér tartozás Beruházásokra adott elıleg Váltókövetelés Készletre adott elıleg Váltótartozás 5

6 Egy éves lejáratra kapott kölcsön Egy éves lejáratra adott kölcsön Bérbıl levont gyerektartási díj 29.feladat Az alábbi vagyonelemek közül válassza ki a hosszú lejáratú külsı forrásokat Tartósan adott kölcsön Fizetendı társasági adó Szállítókkal szembeni kötelezettség Beruházási hitel Beruházásokra adott elıleg Üzlet bérleti joga Vevıktıl kapott elıleg Fejlesztési hitel Szállítóknak adott elıleg Alapítókkal szembeni kötelezettség pótbefizetés miatt Befizetett építményadó Pénzügyi lízing miatti kötelezettség Beruházási hitel egy éven belül esedékes törlesztı részlete 30.feladat Az alábbi vagyonelemek közül válassza ki a hosszú lejáratú külsı forrásokat. Elızetesen felszámított általános forgalmi adó Átvállalt szállítói kötelezettség Beruházási és fejlesztési hitel egy éven belüli törlesztırészlete Alapítókkal szembeni, éven túli lejáratú kötelezettség Fejlesztési hitel Három év múlva lejáró államkötvény Megbízott fel nem vett járandósága Váltókövetelés Váltótartozás Társasági adó tartozás Két éves lejáratra kapott hitel Átváltoztatható kötvény Operatív lízing miatti kötelezettség Forgóeszköz hitel Két éves lejáratra kapott kölcsön Más vállalkozással szembeni peresített követelés Bértartozás Bérfizetéskor levont munkabér elıleg Vevıkkel szembeni követelés 6

7 Vállalkozás erıforrásainak csoportosítása 31. feladat Az alábbi vagyonelemek közül válassza ki az erıforrásokat Irodaház Beruházási hitel Váltókövetelés Elszámolási betétszámla Tulajdonosok pótbefizetése Know-how Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség Üzlet bérleti joga Lakásépítési kölcsön Telek Váltótartozás Szállítóktól kapott elıleg Erıgép Gyümölcsfa Beruházási hiteltartozás Versenyló Szolgalmi jog Tulajdonosok vagyoni betétje Személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség Átváltoztatható kötvény 32. feladat Az alábbi vagyonelemek közül válassza ki a erıforrásokat Tartósan adott kölcsön Visszaigényelhetı általános forgalmi adó Fejlesztési hitel Áruk Vevıkkel szembeni követelések Vevıktıl kapott elılegek Szállítókkal szembeni tartozások Szállítóknak adott elılegek Könyvelı program Bértartozás Bérfizetéskor levont tartásdíj Két éves lejáratra kapott hitel Egy éves lejáratra kapott kölcsön Készpénzkészlet Visszavásárolt saját részvény Tartozások kötvénykibocsátásból Szövetkezeti részjegytıke Fejlesztési hitel Elızı évekbıl felhalmozott eredmény Kivetett építményadó Befizetett társasági adóelıleg 7

8 33. feladat Végezze el a következı vagyonelemek besorolását a finanszírozás eszközei és az erıforrások közé Üzleti év eredménye Gépjármőadó fizetési kötelezettség Forgóeszközhitel Gyártási eljárás Deviza betétszámla Tartós bankbetét Játékjog Alapanyagok Vásárolt részvények Kazán Szabadalom Erdı Tehergépkocsi bérleti joga Üzlethelyiség bérleti joga Tulajdonosoktól kapott kölcsön Forgóeszközhitel Csomagolóanyag Üzemanyag készlet Kombájn Koncessziós jog 34. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül az anyagi jellegő erıforrásokat. Irodaház Váltókövetelés Letéti jegy Know-how Elszámolási betétszámla Üzlet bérleti joga Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön Anyakoca 35. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül a nem anyagi jellegő erıforrásokat Telek Irodaszer Forgatási célból vásárolt részvény Váltótartozás Tehergépjármő Személygépkocsi bérleti joga Lízingelt személygépkocsi Áramszolgáltatónak fizetett fejlesztési hozzájárulás Hízóállat Nyomtató Találmány Légkondicionáló Esztergagép 8

9 36. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül az értékteremtı folyamat több ciklusában részt vevı erıforrásokat. Videokamera Fénymásoló papír Licenc Papírtörölközı Üzemcsarnok Erdı Floppylemez Raklap Számítógép Három hónapra lekötött bankbetét Használatba nem vett szerszámkészlet Üzletház Készletekre adott elılegek Segédanyag Fagyasztóláda Beruházási szállítóknak adott elılegek Gyümölcsfa Traktor Követelések vevıkkel szemben Kincstárjegy Vasúti sín Teherautó Nyomtatvány Targonca 37. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül az értékteremtı folyamat több ciklusában részt vevı nem anyagi jellegő erıforrásokat. Notebook Transzformátor Tisztítószer Fénymásoló Ipari minta CD lemez Szolgalmi jog Kazán Dolgozóknak fizetett elıleg Szabadalom Raktári polcrendszer Főszerek egy húsipari vállalkozásnál Hulladék megsemmisítı gép Koncessziós jog Váltókövetelés 9

10 38. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül az értékteremtı folyamat több ciklusában részt vevı anyagi jellegő erıforrásokat Szállítószalag Láda Kenıolaj Villanykörte Ipari porszívó Mobil telefon Borona Mőtrágya Vevıkkel szembeni követelés Digitális fényképezıgép Fejlesztési célra elkülönített pénzeszköz Áru Főnyíró Iróasztal Tejkvóta 39. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül az értékteremtı folyamat egy ciklusában részt vevı erıforrásokat Vagyoni betét Növendék állat Tartalék alkatrész Részesedés egy Kft-ben Váltókövetelés Egy éven túl használt szerszám használatbavétel elıtt Betétdíjas göngyöleg Hosszú lejáratú bankbetét Személygépkocsi Búzakészlet aratás után Hosszú lejáratú hiteltartozás 40. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül az értékteremtı folyamat egy ciklusában részt vevı nem anyagi jellegő erıforrásokat Játékjog Abraktakarmány Könyvelı program Fénycsı Iratrendezı Valuta Iratmegsemmisítı Raktárépület Goodwill Benzin Targonca Laptop Szkenner 10

11 41. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül az értékteremtı folyamat egy ciklusában részt vevı anyagi jellegő erıforrásokat Kalapács Készpénz Széna Szalma Főtıkemence Húshasznú szarvasmarha Irodabútor Dosszié Ceruzaelem Vetımag Üzemépület Belföldi követelés vevıkkel szemben Elkülönített pénzeszközök kötvénykibocsátásból Tejpalackozó gépsor Ingatlan használati jog Generátor 42. feladat Soroljon fel speciális, több termelési ciklusban használt erıforrásokat egy mezıgazdasági tevékenységet folytató vállalkozás vagyonából. 43. feladat Soroljon fel speciális, egy termelési ciklusban használt erıforrásokat egy mezıgazdasági tevékenységet folytató vállalkozás vagyonából. 44. feladat Soroljon fel speciális finanszírozási eszközöket egy mezıgazdasági tevékenységet folytató vállalkozás vagyonából. Könyvvizsgálói kockázat megállapításának gyakorlása A vállalkozás beszámolójának vizsgálatakor hogyan kell a feltárási kockázatot megállapítani, az elfogadható könyvvizsgálói kockázat eléréséhez, ha 45. feladat A vállalkozás szoftverfejlesztéssel foglalkozik. A szoftvereket bedolgozókkal készítteti, akikkel keretszerzıdés alapján számol el. A számviteli nyilvántartást egy könyvelı irodával végezteti, mely csak a számlák alapján számolja el a költségeket, és a szerzıdéseket senki sem ellenırzi. 46. feladat A vállalkozás az elmúlt három évben nem szerzett be, nem értékesített és nem újított fel ingatlant. Az ingatlanokról tételes analitikus nyilvántartást vezetnek és az üzleti évben tételes leltárral is ellenırizték állományukat. 11

12 47. feladat A vállalkozás kizárólag készpénzes kiskereskedelmi tevékenységet folytat. A bevételek ellenırzését nem végezték el 48. feladat A vállalkozás mezei leltárát munkalapok alapján egyeztetéssel készíti el. A munkalapokat az ágazatvezetı és a szolgáltató üzem vezetıje hitelesíti. A számvitel szúrópróbával ellenırizte a munkalapok tartalmát 49. feladat A vállalkozás év közben készletnyilvántartást nem vezet. Év végén leltárral mérték fel a készletállományt. A leltárkészlet értékelésénél az alkalmazott árak származási helye megállapítható, de az érték megállapítását független ellenır nem ellenırizte. 50. feladat A vállalkozás csak nyílt végő befektetési jegyekkel rendelkezik. A mennyiséget a brókercég év végén szabályos bizonylattal igazolta le. A befektetési jegyek értékének megállapításánál a napisajtóban közölt árat vették figyelembe. 51. feladat A vállalkozásnál nincs függetlenített pénztáros. Az év végi készpénzállományt szabályos tételes leltárral állapították meg, melyen a könyvvizsgáló is részt vett. 52. feladat A vállalkozás a lekötött tartalékairól tételes nyilvántartást vezet, melyet az év végén egyeztetéssel leltározott. A kimutatás és a leltár ellenırzése nem történt meg 53. feladat A vállalkozás a szállító folyószámlát tételes nyilvántartással a fıkönyvi könyvelés részeként vezette. A számlák befogadására nem rendelkezik elfogadható szabályozással. Év végén a szállítóktól nem érkezett olyan igény, mely a nyilvántartásban nem szerepelt. A szállítóállományt év végén tételesen ellenırizték. Beszámoló formájának és a könyvvizsgálati kötelezettségnek a megállapítása 54. feladat Egy Kft beszámolójából a következı adatokat ismerjük (adatok millió forintban): Üzleti évhez -2 év -1 év Üzleti év Mérlegfıösszeg Nettó árbevétel Átlagos állományi létszám Kérdés: A vállalkozás milyen beszámolót készíthet? Kell-e az üzleti évben könyvvizsgáltatni a beszámolót? 12

13 55. feladat Egy Betéti Társaság beszámolójából a következı adatokat ismerjük (adatok millió forintban): Üzleti évhez -2 év -1 év Üzleti év Mérlegfıösszeg Nettó árbevétel Átlagos állományi létszám Kérdés: A vállalkozás milyen beszámolót készíthet? Kell-e az üzleti évben könyvvizsgáltatni a beszámolót? 56. feladat Egy KkT beszámolójából a következı adatokat ismerjük (adatok millió forintban): Üzleti évhez -2 év -1 év Üzleti év Mérlegfıösszeg Nettó árbevétel Átlagos állományi létszám Kérdés: A vállalkozás milyen beszámolót készíthet? Kell-e az üzleti évben könyvvizsgáltatni a beszámolót? 57. feladat Egy NyRT beszámolójából a következı adatokat ismerjük (adatok millió forintban): Üzleti évhez -2 év -1 év Üzleti év Mérlegfıösszeg Nettó árbevétel Átlagos állományi létszám Kérdés: A vállalkozás milyen beszámolót készíthet? Kell-e az üzleti évben könyvvizsgáltatni a beszámolót? 58. feladat Egy Kft beszámolójából a következı adatokat ismerjük (adatok millió forintban): Üzleti évhez -2 év -1 év Üzleti év Mérlegfıösszeg Nettó árbevétel Átlagos állományi létszám Kérdés: A vállalkozás milyen beszámolót készíthet? Kell-e az üzleti évben könyvvizsgáltatni a beszámolót? 13

14 59. feladat Egy Kft beszámolójából a következı adatokat ismerjük (adatok millió forintban): Üzleti évhez -2 év -1 év Üzleti év Mérlegfıösszeg Nettó árbevétel Átlagos állományi létszám Kérdés: A vállalkozás milyen beszámolót készíthet? Kell-e az üzleti évben könyvvizsgáltatni a beszámolót? Vállalkozás vagyonának csoportosítása 60. feladat Az alábbi vagyonelemek közül válassza ki az eszközöket Irodaház Beruházási hitel Váltókövetelés Elszámolási betétszámla Tulajdonosok pótbefizetése Know-how Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség Üzlet bérleti joga Lakásépítési kölcsön Telek Váltótartozás Szállítóktól kapott elıleg Erıgép Gyümölcsfa Beruházási hiteltartozás Versenyló Szolgalmi jog Tulajdonosok vagyoni betétje Személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség Átváltoztatható kötvény 61. feladat Az alábbi vagyonelemek közül válassza ki a forrásokat Tartósan adott kölcsön Visszaigényelhetı általános forgalmi adó Fejlesztési hitel Áruk Vevıkkel szembeni követelések Vevıktıl kapott elılegek Szállítókkal szembeni tartozások Szállítóknak adott elılegek Könyvelı program Bértartozás Bérfizetéskor levont tartásdíj Két éves lejáratra kapott hitel 14

15 Egy éves lejáratra kapott kölcsön Készpénzkészlet Visszavásárolt saját részvény Tartozások kötvénykibocsátásból Szövetkezeti részjegytıke Fejlesztési hitel Elızı évekbıl felhalmozott eredmény Kivetett építményadó Befizetett társasági adóelıleg 62. feladat Végezze el a következı vagyonelemek besorolását eszközök és források közé Üzleti év eredménye Gépjármőadó fizetési kötelezettség Forgóeszközhitel Gyártási eljárás Deviza betétszámla Tartós bankbetét Játékjog Alapanyagok Vásárolt részvények Kazán Szabadalom Erdı Tehergépkocsi bérleti joga Üzlethelyiség bérleti joga Tulajdonosoktól kapott kölcsön Forgóeszközhitel Csomagolóanyag Üzemanyag készlet Kombájn Koncessziós jog 63. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül a befektetett eszközöket. Irodaház Váltókövetelés Letéti jegy Know-how Elszámolási betétszámla Üzlet bérleti joga Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön Anyakoca 64. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül a befektetett eszközöket Telek Irodaszer Forgatási célból vásárolt részvény 15

16 Váltótartozás Tehergépjármő Személygépkocsi bérleti joga Lízingelt személygépkocsi Áramszolgáltatónak fizetett fejlesztési hozzájárulás Hízóállat Nyomtató Találmány Légkondicionáló Esztergagép 65. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül a befektetett eszközöket. Videokamera Fénymásoló papír Licenc Papírtörölközı Üzemcsarnok Erdı Floppylemez Raklap Számítógép Három hónapra lekötött bankbetét Használatba nem vett szerszámkészlet Üzletház Készletekre adott elılegek Segédanyag Fagyasztóláda Beruházási szállítóknak adott elılegek Gyümölcsfa Traktor Követelések vevıkkel szemben Kincstárjegy Vasúti sín Teherautó Nyomtatvány Targonca 66. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül a befektetett eszközöket. Notebook Transzformátor Tisztítószer Fénymásoló Ipari minta CD lemez Szolgalmi jog Kazán Dolgozóknak fizetett elıleg Szabadalom 16

17 Raktári polcrendszer Főszerek egy húsipari vállalkozásnál Hulladék megsemmisítı gép Koncessziós jog Váltókövetelés 67. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül a befektetett eszközöket Szállítószalag Láda Kenıolaj Villanykörte Ipari porszívó Mobil telefon Borona Mőtrágya Vevıkkel szembeni követelés Digitális fényképezıgép Fejlesztési célra elkülönített pénzeszköz Áru Főnyíró Iróasztal Tejkvóta 68. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül a forgóeszközöket. Vagyoni betét Növendék állat Tartalék alkatrész Részesedés egy Kft-ben Váltókövetelés Egy éven túl használt szerszám használatbavétel elıtt Betétdíjas göngyöleg Hosszú lejáratú bankbetét Személygépkocsi Búzakészlet aratás után Hosszú lejáratú hiteltartozás 69. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül a forgóeszközöket Játékjog Abraktakarmány Könyvelı program Fénycsı Iratrendezı Valuta Iratmegsemmisítı Raktárépület Goodwill Benzin 17

18 Targonca Laptop Szkenner Csomagolóanyag 70. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek közül a forgóeszközöket. Kalapács Készpénz Széna Szalma Főtıkemence Húshasznú szarvasmarha Irodabútor Dosszié Ceruzaelem Vetımag Üzemépület Belföldi követelés vevıkkel szemben Elkülönített pénzeszközök kötvénykibocsátásból Tejpalackozó gépsor Ingatlan használati jog Generátor 71. feladat Válassza ki az alábbi vagyonelemek saját forrásokat. Üzleti év nyeresége az osztalékfizetés után Gyártási eljárás Visszavásárolt saját részvény ZRT részvénytıkéje Deviza betétszámla Eladásra vásárolt részvény Tartós bankbetét Három évre adott kölcsön Vevıktıl kapott elıleg Jövıbeni kötelezettségekre képzett céltartalék Iparőzési adó fizetési kötelezettség Kibocsátott részvények ázsiója Tulajdonosok által jegyzett, de még be nem fizetett tıke Üzleti vagy cégérték Befektetett eszközök felértékelése miatti vagyonnövekedés 72. feladat Az alábbi vagyonelemek közül válassza ki a rövid lejáratú kötelezettségeket. Két éves lejáratra kapott beruházási hitel Személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség Hat hónapos lejáratú forgóeszközhitel Céltartalék várható kötelezettségekre Helyi adó fizetendı összege 18

19 Társasági adóelıleg befizetett összege Nyugdíjbiztosítási járulékfizetési kötelezettség Készletre adott elıleg Munkabértartozás Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség Általános forgalmi adó visszaigényelhetı összege Egészségbiztosítási járulék túlfizetése Egészségügyi hozzájárulás bevallott, meg nem fizetett összege Könyvelıi díj tartozás 73. feladat Az alábbi vagyonelemek közül válassza ki a rövid lejáratú kötelezettségeket. Vámtartozás Céltartalék várható veszteségekre Munkaadói járulék tartozás Dolgozóktól levont munkavállalói járulék Munkavállalóknak adott fizetési elıleg Szállítókkal szembeni kötelezettség Lekötött tartalék Tartozások kötvénykibocsátásból Befolyásolási céllal vásárolt részvény Tulajdonosoktól felvett kölcsön Jövedéki adó tartozás Munkabér tartozás Beruházásokra adott elıleg Váltókövetelés Készletre adott elıleg Váltótartozás Egy éves lejáratra kapott kölcsön Egy éves lejáratra adott kölcsön Bérbıl levont gyerektartási díj 74.feladat Az alábbi vagyonelemek közül válassza ki a hosszú lejáratú kötelezettségeket Tartósan adott kölcsön Fizetendı társasági adó Szállítókkal szembeni kötelezettség Beruházási hitel Beruházásokra adott elıleg Üzlet bérleti joga Vevıktıl kapott elıleg Fejlesztési hitel Eredménytartalék Szállítóknak adott elıleg Alapítókkal szembeni kötelezettség pótbefizetés miatt Befizetett építményadó Pénzügyi lízing miatti kötelezettség Beruházási hitel egy éven belül esedékes törlesztı részlete 19

20 75.feladat Az alábbi vagyonelemek közül válassza ki a hosszú lejáratú kötelezettségeket. Elızetesen felszámított általános forgalmi adó Átvállalt szállítói kötelezettség Beruházási és fejlesztési hitel egy éven belüli törlesztırészlete Hátrasorolt kötelezettség Alapítókkal szembeni, éven túli lejáratú kötelezettség Fejlesztési hitel Három év múlva lejáró államkötvény Megbízott fel nem vett járandósága Váltókövetelés Váltótartozás Társasági adó tartozás Jegyzett tıke Céltartalék Két éves lejáratra kapott hitel Átváltoztatható kötvény Operatív lízing miatti kötelezettség Forgóeszköz hitel Két éves lejáratra kapott kölcsön Más vállalkozással szembeni peresített követelés Bértartozás Bérfizetéskor levont munkabér elıleg Vevıkkel szembeni követelés 76. feladat Soroljon fel speciális befektetett eszközöket egy mezıgazdasági tevékenységet folytató vállalkozás vagyonából. 77. feladat Soroljon fel speciális forgóeszközöket egy mezıgazdasági tevékenységet folytató vállalkozás vagyonából. 78. feladat Soroljon fel speciális forrásokat egy mezıgazdasági tevékenységet folytató vállalkozás vagyonából. 79. feladat Csoportosítsa az összköltség eljárással készített eredménykimutatás csoportjai szerint a következı bevételeket és ráfordításokat. Áruértékesítés bevétele ELÁBÉ Bevont üzletrész könyv szerinti értéke Kapott késedelmi kamat Iparőzési adó Fizetett késedelmi kamat Társasági és osztalékadó fizetési kötelezettség Rehabilitációs hozzájárulás Reprezentációs költség Kapott területalapú támogatás Vissza nem térítendı fejlesztési támogatás 20

21 Dolgozókkal szembeni bértartozás Terven felüli értékcsökkenés Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenése Biztosítási díj Földbérleti díj Irodaház hıszigetelése és klímatizálása Istálló tetıszerkezetének javítása Gépmőhely tetıszerkezetének teljes cseréje Fizetett osztalék Kapott osztalék Kapott késedelmi kamat Telek értékhelyesbítése Forgatási célú értékpapírok árfolyamnyeresége Befektetési célú értékpapírok árfolyamvesztesége Valutakészlet árfolyamnyeresége Vevık értékvesztése Vevık értékvesztésének visszaírása Üzemanyagköltség Dolgozóktól levont nyugdíjjárulék Vállalkozást terhelı társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Bankköltség Biztosítási díj Biztosító jégkárra fizetett kártérítése Mérleg összeállítási feladatok 80. feladat Az alábbi információk alapján állítsa össze a vállalkozás egyszerősített éves beszámolójának A típusú mérlegét Érték Eft Vagyoni értékő jogok 1 Vagyoni értékő jogok értékcsökkenése -300 Ingatlanok 24 Ingatlanok értékcsökkenése -5 Mőszaki gépek berendezések 10 21

22 Mőszaki gépek berendezések értékcsökkenése -6 Anyagok 9 Késztermékek 7 Követelések áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból 2500 Bankszámla záróegyenlege 4 Jegyzett tıke Beruházási hitelek 4500 Rövid lejáratú hitel 2 Adótartozások 4 Szállítók 1500 Céltartalékok feladat Az alábbi információk alapján állítsa össze a vállalkozás egyszerősített éves beszámolójának "A" típusú mérlegét (eft) Érték Eft Szellemi termékek 500 Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 250 Földterület 6. Épületek épületrészek tulajdoni hányadok 8. Épületek terv szerinti értékcsökkenése Mőszaki gépek berendezések felsz.jármővek 16. Mőszaki gépek ber.felsz.jármővek értékcsökk 7. Tulajdoni részesedést jelentı befektetések 2. Anyagok Rövid lejáratú hitelek Személyi jövedelemadó elszámolása 600 Áruk 1. Aktív idıbeli elhatárolások 350 Jegyzett tıke 15. Céltartalékok 250 Beruházási és fejlesztési hitelek Mérleg szerinti eredmény 6. Késztermékek 3. Követelések áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból 2. Pénzeszközök 4. Tartozások kötvénykibocsátásból Vevıktıl kapott elılegek 150 Jövedelemelszámolási számla 2. Társadalombiztosítási kötelezettség 1. Passzív idıbeli elhatárolások feladat Az alábbi információk alapján állítsa össze a vállalkozás egyszerősített éves beszámolójának "A" típusú mérlegét (eft) Érték Eft Vagyoni értékő jogok 5. Vagyoni értékő jogok értékcsökkenése 2. Ingatlanok 30. Ingatlanok értékcsökkenése 6. Beruházások 4. 22

23 Tenyészállatok 9. Anyagok 5. Állatok 20. Követelések áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból 12. Követelések az adóhatósággal szemben 4. Pénztár 500 Bankszámla záróegyenlege 700 Jegyzett tıke 30. Tıketartalék 5. Mérleg szerinti eredmény Beruházási hitelek 30. Rövid lejáratú hitel 4. Munkavállalókkal szembeni tartozások Adótartozások feladat Az alábbi információk alapján állítsa össze a vállalkozás egyszerősített éves beszámolójának "A" típusú mérlegét (eft) Érték Eft Szellemi termékek 2. Szellemi termékek értékcsökkenése 500 Mőszaki gépek berendezések 7. Mőszaki gépek berendezések értékcsökkenése Tenyészállatok 8. Anyagok 20. Állatok 30. Késztermékek 3. Követelések áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból 15. Éven belüli állampapírok 3. Pénztár 100 Bankszámla záróegyenlege 400 Jegyzett tıke 45. Eredménytartalék 3. Mérleg szerinti eredmény Átváltoztatható kötvények 15. Munkavállalókkal szembeni tartozások 3. Váltótartozások feladat Az alábbi információk alapján állítsa össze a vállalkozás egyszerősített éves beszámolójának "A" típusú mérlegét (eft) Érték EFt Szellemi termékek Szellemi termékek értékcsökkenése 500 Mőszaki gépek berendezések 6. Mőszaki gépek berendezések értékcsökkenése Tenyészállatok 5. Anyagok 22. Állatok 30. Késztermékek 3. Követelések áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból 10. Éven belüli állampapírok 3. Pénztár

24 Bankszámla záróegyenlege 400 Jegyzett tıke 40. Eredménytartalék 5. Mérleg szerinti eredmény 6. Beruházási hitelek 15. Munkavállalókkal szembeni tartozások 3. Váltótartozások feladat Az alábbi információk alapján állítsa össze a vállalkozás egyszerősített éves beszámolójának "A" típusú mérlegét (eft) Érték eft Vagyoni értékő jogok 7. Vagyoni értékő jogok értékcsökkenése Ingatlanok 25. Ingatlanok értékcsökkenése 6. Beruházások 4. Tenyészállatok 11. Anyagok 3. Állatok 25. Követelések áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból 10. Követelések az adóhatósággal szemben 4. Pénztár 500 Bankszámla záróegyenlege 700 Jegyzett tıke 40. Tıketartalék 5. Mérleg szerinti eredmény Átváltoztatható kötvények 20. Rövid lejáratú hitel 4. Munkavállalókkal szembeni tartozások Adótartozások feladat Az alábbi információk alapján állítsa össze a vállalkozás egyszerősített éves beszámolójának "A" típusú mérlegét (eft) Érték eft Ügyviteli szoftverek nettó értéke 200 Áruszállításból eredı követelések Késztermékek Termelést közvetlenül szolgáló berendezések nettó értéke Társadalombiztosítási kötelezettség 800 Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön 1 éven túli 2. Anyagok Kötvények 1 éven belüli eladási szándékkal 500 Anyagbeszerzésbıl eredı kötelezettség 900 Jegyzett tıke Munkabértartozás Csekkek 80 Eredménytartalék Készpénz 30 Tartozás személyi jövedelemadó címén 400 Mérleg szerinti eredmény 1. 24

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben