A nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalása az Európai Unióban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalása az Európai Unióban"

Átírás

1 DS HU-C A nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalása az Európai Unióban A nők és a férfiak közötti bérszakadékkal foglalkozó kampány

2 Európai Bizottság A nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalása az Európai Unióban Luxemburg: Az Európai Unió Kiadóhivatala oldal. 14,8 21 cm ISBN doi: /5148 A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu). Luxemburg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2011 ISBN doi: /5148 Európai Unió, 2011 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett. Printed in Belgium Ingyenesen hívható telefonszám (*): (*) Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a as telefonszámokhoz, vagy kiszámlázzák ezeket a hívásokat. Ingyenes kiadványok: HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ? az EU-könyvesbolton (EU Bookshop) keresztül (http://bookshop.europa.eu); az Európai Unió képviseletein és küldöttségein keresztül. A képviseletek és küldöttségek elérhetőségeiről a weboldalon tájékozódhat, illetve a faxszámon érdeklődhet. Megvásárolható kiadványok: az EU-könyvesbolton keresztül (http://bookshop.europa.eu). Előfizetéses kiadványok (az Európai Unió Hivatalos Lapjának sorozatai, az Európai Bírósági Határozatok Tára stb.): az Európai Unió Kiadóhivatalának forgalmazó partnerein keresztül (http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm).

3 Tartalomjegyzék Mi a nők és a férfiak közötti bérszakadék? 2 Melyek a nők és a férfiak közötti bérszakadék főbb okai? 5 Milyen előnyökkel jár a nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalása? 8 Mit tesz az EU? 11 Milyen lépések tehetők nemzeti szinten a nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalására? 14 1 Hivatkozások és további információ 18

4 Mi a nők és a férfiak közötti bérszakadék? A nők és a férfiak közötti bérszakadék a nemek közötti keresetkülönbség, pontosabban a férfi és női alkalmazottak egy órára jutó bruttó keresete közötti átlagos különbség. Az EU-ban a nők átlagosan kb. 17 %-kal keresnek kevesebbet egy óra munkára vetítve, mint a férfiak [ 1 ]. A nők és a férfiak közötti bérszakadék jelentős szórást mutat az Európai Unión belül: 10 % alatti például Belgiumban, Portugáliában, Szlovéniában, Lengyelországban, Máltán és Olaszországban, de 25 % fölötti Észtországban és Ausztriában [ 2 ]. Miközben a nemek közötti bérszakadék uniós átlaga csökkent az elmúlt évtizedben, néhány országban tovább növekedett a különbség. A nemek közötti bérszakadék annak ellenére létezik, hogy a nők a férfiaknál jobb eredményeket érnek el az iskolában és az egyetemen. Az EU-ban a fiatal nőknek átlagosan 81 %-a fejezi be legalább a középiskolát, szemben a férfiak 75 %-os átlagával. Az Unió egyetemet végző lakosságának 60 %-a nő [ 3 ]. HOGYAN MÉRIK A NŐK ÉS A FÉRFIAK KÖZÖTTI BÉRSZAKADÉKOT AZ EU-BAN? A nők és a férfiak közötti bérszakadék a férfiak és a nők egy órára jutó bruttó keresete közötti átlagos különbség, százalékosan kifejezve. A bruttó kereset az alkalmazottnak közvetlenül kifizetendő összeg a személyi jövedelemadó, a TB-járulék és más járulékok levonása előtt. Az EU-ban a nők és a férfiak közötti bérszakadék mérése a SES (Structure of Earnings Survey, Felmérés a keresetek szerkezetéről) módszertana szerint történik. Az EU-ban a nők és a férfiak közötti bérszakadék egészen pontosan a nők és a férfiak közötti nem korrigált bérszakadékot jelenti, mivel a számítás nem vesz figyelembe néhány befolyásoló tényezőt, például a képzettséget, a munkatapasztalatot, a ledolgozott órákat, az állás típusát stb. Ha mindezeket a tényezőket számításba vesszük, a nemek közötti bérkülönbség több mint felére továbbra sincs magyarázat. A nők és a férfiak közötti bérszakadék órabér alapú számítása elfedheti emellett az ezen a körön kívül eső juttatások (például bónuszok, teljesítményjutalmak, időszaki jellegű bérpótlékok) specifikus különbségeit is. 2 MILYEN HATÁSA VAN A NŐK ÉS A FÉRFIAK KÖZÖTTI BÉRSZAKADÉKNAK EGY TELJES ÉLETPÁLYA ALATT? A nemek közötti bérszakadék miatt a nők nem csupán kevesebbet keresnek aktív korukban, de alacsonyabb a nyugdíjuk is, így idős korukban nagyobb mértékben fenyegeti őket a szegénység ben a 65 év feletti nőknek 21 %-át fenyegette szegénység, míg a 65 év feletti férfiaknál ez csak 16 % [ 4 ]. A NŐK ÉS A FÉRFIAK FOGLALKOZTATÁSBELI KÜLÖNBSÉGEI A év közötti nők foglalkoztatási aránya 63 % az EU-ban, szemben a férfiak 76 %-os adatával. 3 A részmunkaidős foglalkoztatás is gyakoribb a nők esetében az EU-ban: a nők 31,5 %-a dolgozik részmunkaidőben, szemben a férfiak 8,3 %-os adatával [ 5 ]. Ez negatívan befolyásolja a karrierépítési és képzési lehetőségeket, valamint a nyugdíjra és munkanélküli ellátásra való jogosultságot, ami tovább erősíti a nők és a férfiak közötti bérszakadék hatásait.

5 Melyek a nők és a férfiak közötti bérszakadék főbb okai? FIÚ VAGY LÁNY, EGYENLŐ ESÉLYEK? Ezek a gyerekek egyenlő lehetőségekkel születnek, a fiúk és a lányok oktatási és munkahelyi kilátásai mégis különböznek. Mire felnőnek, ez a kisfiú átlagosan 17,5 %-kal keres majd többet, mint a kislány. A nők és a férfiak közötti bérszakadék összetett kérdés, amely több, egymáshoz kapcsolódó okra vezethető vissza. Azt, hogy a probléma még ma is létezik, a nemek között általánosabban fennálló gazdasági és társadalmi egyenlőtlenség okozza. MUNKAHELYI DISZKRIMINÁCIÓ Egyes esetekben a nők és a férfiak nem ugyanazt a fizetést kapják azonos (vagy azonos értékű) munkáért. Ezt okozhatja az úgynevezett közvetlen diszkrimináció, amikor a nők egyszerűen kedvezőtlenebb megítélés alá esnek, mint a férfiak. De lehet az oka egy olyan vállalati politika vagy gyakorlat is, amelynek bár nem célja a diszkrimináció, mégis a férfiak és nők közötti egyenlőtlen bánásmódot eredményezi. A diszkrimináció mindkét típusát tiltják a törvények az EU-ban, sajnos mégis előfordulnak még néhány munkahelyen. KÜLÖNBÖZŐ MUNKAKÖRÖK, KÜLÖNBÖZŐ GAZDASÁGI SZEKTOROK A nők és a férfiak általában a gazdaság más területein és eltérő munkakörökben dolgoznak. Ha csak az egészségügyi és a szociális ágazatot nézzük, az itt dolgozók 80 %-a nő. A nők által dominált ágazatokban a bérek alacsonyabbak, mint ott, ahol a férfiak vannak túlsúlyban. Mivel a nőkre hárul a nem fizetett háztartási munka és a gyermeknevelés is, gyakran dolgoznak rövidebb munkaidőben. A nők emellett általában olyan gazdasági ágazatokban és foglalkozásokban dolgoznak, amelyek jobban összeegyeztethetők családi kötelezettségeikkel. Mindennek eredményeként a nők esetében gyakoribb a részmunkaidős foglalkoztatottság és a rosszabbul fizetett munkakörben való elhelyezkedés, továbbá ritka a vezetői pozíció betöltése. MUNKAHELYI GYAKORLAT ÉS BÉRRENDSZEREK A nők és a férfiak a munkahelyi gyakorlat több területén is eltérő lehetőségekkel találkoznak; ilyen terület többek között a karrierépítés és a képzés. Az alkalmazottak különböző jutalmazási megoldásai (például bónuszok, pótlékok és teljesítménydíjak), valamint a bérstruktúra általános jellege is fizetési különbséget okozhat a női és a férfi dolgozók között. Ennek a diszkriminációnak gyakran a bérek megállapítására is kiterjedő történelmi és kulturális okai vannak. Üvegplafon néven említik ezt a jelenséget, amely megakadályozza a nőket a legjobban fizetett pozíciók elérésében. 5

6 6 A NŐK MUNKÁJÁNAK ÉS KÉPESSÉGEINEK ALULÉRTÉKELÉSE A nők képességeit és kompetenciáit gyakran alulértékelik, különösen azokban a szakmákban, ahol a nők vannak többségben. Ez a nők alacsonyabb fizetésében is megnyilvánul. Az általában férfiak által ellátott fizikai munkát például gyakran magasabbra értékelik, mint a tipikusan női munkaköröket. Egy szupermarketben például a pénztárosnők kevesebbet keresnek, mint a férfi anyagmozgatók, raktárosok. A nők által dominált néhány munkakörben a bérek alacsonyabbak. A férfiak esetében az ellenkezője igaz: minél nagyobb arányban töltenek be egy munkakört férfiak, annál magasabb az adott munkakör jellemző bérezése. Például a jellemzően nők által ellátott takarítói munkakörökben alacsonyabbak a bérek, mint a szükséges képességek szerint azonos kategóriába sorolható és férfiak által dominált hulladékszállításban. A nők képességeit és kompetenciáit gyakran azért értékelik alul adott szakmákban, mert úgy tűnhet, mintha az ellátásukhoz tipikusan női tulajdonságokra, nem pedig tanult készségekre és képességekre lenne szükség. Egy ápolónő például kevesebbet keres, mint egy egészségügyi technikus férfi, miközben képzettségük hasonló szintű. Mindezek eredményeként aszimmetria alakulhat ki a nők és a férfiak bérezésében, valamint a nők munkájának megítélésében. KEVESEBB NŐ VAN VEZETŐI ÉS IGAZGATÓI POZÍCIÓBAN A nők alulreprezentáltak a politikában és az üzleti életben. Az EU-ban a menedzsereknek mindössze 33 %-a, tudósoknak és a mérnököknek pedig mindössze 29 %-a nő. Még a nők által dominált ágazatokban is alulreprezentáltak a nők a vezető beosztásokban. Az EU legnagyobb magánvállalatait elemezve megállapítható, hogy az igazgatótanácsi tagoknak csak 12 %-a, az igazgatótanácsi elnököknek pedig csupán 3 %-a nő [ 6 ]. NEMI SZEREPEK ÉS HAGYOMÁNYOK Már igen fiatal kortól kezdve a nemi szerepek és a hagyományok alakítják a nők és a férfiak helyzetét a társadalomban. A hagyományok és a nemi szerepek befolyásolhatják például a lányok és fiúk pályaválasztását. Ezeket a döntéseket jelentősen meghatározzák a hagyományos értékek és a munkaszerepekről meglévő előfeltételezések. A kutatások megállapításai szerint a tipikusan női pályákon felső vezetői szintre jutó nők fizetése jelentősen alacsonyabb, mint a tipikusan férfi területeken vezetői poszton dolgozó nőké [ 7 ]. A CSALÁDI ÉS A MUNKAHELYI SZEREPEK EGYENSÚLYBA HOZÁSA A család és a fizetett munkahely összeegyeztetéséhez a nők alacsonyabb óraszámban és gyakran részmunkaidőben dolgoznak. A nők lehetőségeit a munkahelyi előmenetelre és a magasabb fizetésre befolyásolják családi kötelezettségeik is. A nők és a férfiak közötti bérszakadék tovább tágul a gyermekes és részmunkaidőben dolgozó nők esetében ben a gyermeket nevelő nők foglalkoztatási rátája csak 65,6 % volt, szemben a gyermekes férfiak 90,3 %-ával [ 8 ]. A nők több időt töltenek a háztartással és a gyermekneveléssel, miközben a férfiaknak csak kis része vesz ki gyermekgondozási szabadságot vagy vállal részmunkaidős állást. Miközben a férfiak a nőknél hosszabb időt dolgoznak a munkahelyükön, ha összeadjuk a nők fizetett munkahelyi és nem fizetett háztartási munkáját, lényegesen hosszabb munkaidőt kapunk, mint a férfiak esetében. 7

7 Milyen előnyökkel jár a nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalása? IGAZSÁGOSABB ÉS EGYENLŐBB TÁRSADALOM MEGTEREMTÉSE A nemek közötti egyenlőség előmozdítása átfogó társadalmi és gazdasági előnyökkel jár. A nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalásával csökkenthető a szegénység, és biztosítható, hogy a nők többet keressenek életük során. Tehát egyszerre segít a nőknek elkerülni a szegénységet aktív korukban és nyugdíjas éveik alatt is. MINŐSÉGI MUNKAHELYEK LÉTREHOZÁSA A nők egyre nagyobb elvárásokkal fordulnak a munkájuk felé, ezért a vállalatoknak törekedniük kell a munkahelyi egyenlőségre, ha nem akarnak lemaradni a legmegfelelőbb munkaerőért folytatott versengésben. A nemek közötti egyenlőség tehát a minőségi munkahelyek és a magasan motivált munkaerő elérésének kulcsa. A minőségi munkahelyek erősítik a pozitív munkahelyi légkört, ahol minden dolgozó megbecsülésnek örvend az általa elvégzett munkáért. A MUNKAÜGYI PANASZOK ÉS PEREK ELKERÜLÉSE Ha a szervezetnél azonos értékű munkáért mindenki azonos bért kap, a munkaadó nyugodt lehet afelől, hogy nem érkezik diszkriminációra és tisztességtelen munkaügyi gyakorlatra vonatkozó panasz. Ez az esetleges panaszok kezeléséhez szükséges idő és költségek megtakarítását jelenti, a bírósági eljárások elkerüléséről nem is szólva. A GAZDASÁG HELYREÁLLÁSÁNAK ÉS NÖVEKEDÉSÉNEK MOTORJA Amint Európa lassan kilábal a jelen gazdasági válságból, fontos napirenden tartani a nemek közötti egyenlőség, valamint a nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalásának kérdését. A nemek közötti egyenlőség kulcsfontosságú a foglalkoztatás bővítésében, a versenyképesség növelésében és a gazdaság megszilárdításában. Nagyon fontos, hogy a munkaerő-piaci intézkedések alkalmával ne sérüljön a nemek közötti egyenlőség elve. 8 A VÁLLALATOK, A DOLGOZÓK ÉS A GAZDASÁG EGÉSZE NYER RAJTA A munkaadók nyernek azzal, ha hatékonyabban hasznosítják a nők készségeit és tehetségét például képességeik elismerésével, a munkahely és a család közötti egyensúly megteremtését segítő irányelvekkel, továbbá képzési és karrierépítési lehetőségekkel. A nők tudását és képességeit gyakran csak kis mértékben hasznosítják a munkahelyeken. Ha elősegítik női munkatársaik képességeinek kibontakoztatását, a vállalatok hatalmas tartalékokat tárhatnak fel. Jelentős teljesítmény- és hatékonyságnövekedés érhető el, ha megfelelően értékelik a női munkatársakat elvégzett munkájukért, és elismerik képességeiket, tehetségüket. A legjobb és legelkötelezettebb munkaerő toborzásán és megtartásán kívül például a hiányzások számának csökkentésével és az ügyfelek számára megjelenő vállalati arculat erősítésével is ehhez járulhatnak hozzá. 9 Azok a vállalatok, amelyek egyenlőségi terveket és stratégiákat hoznak létre, a férfiak és a nők számára egyaránt a legjobb munkahelyeket teremtik meg. A pozitív munkahelyi légkör vonzza az ügyfeleket, fokozza a teljesítményt és szárnyakat ad a versenyképességnek. A munkájuk megbecsülését érző alkalmazottak nagyobb magabiztosságra tesznek szert, ami hatékonyságuk mellett innovációs készségüket is erősíti.

8 Mit tesz az EU? A nők és férfiak közötti egyenlőség az alapvető jogok közé tartozik az EU-ban. Fontos előfeltétele annak is, hogy az EU elérje célkitűzéseit a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás, a társadalmi kohézió és a versenyképesség terén. A nők és a férfiak közötti bérszakadék megszüntetése már hosszú ideje az EU prioritásai közé tartozik. Az EU már az 1957-es Római Szerződés alkalmával elkötelezte magát a nemek közötti bérszakadék áthidalására. A Lisszaboni Szerződés ma már jogi alapot nyújt az EU-szintű lépésekre, az Alapjogi Charta pedig kötelezettségvállalást tartalmaz a nemi egyenlőségre vonatkozóan. EGYFORMÁN ÉRTÉKELIK A MUNKÁNKAT? A nők a férfiakéhoz hasonló, vagy éppen jobb szakképesítéssel rendelkeznek, ám képességeiket gyakran nem értékelik úgy, mint a férfiakét, és munkahelyi előrehaladásuk lassabb. Ennek eredményeként az Európai Unióban 17,5 % az átlagos különbség a férfiak és a nők fizetése között. Az EU szerepvállalása azonban túlmutat a jogi lépéseken. Az iskolákban, a családi életben, a munkahelyeken és általában a társadalom egészében is törekszik a nemi szerepekkel kapcsolatos hozzáállás megváltoztatására. AZ AZONOS ÉRTÉKŰ MUNKÁÉRT AZONOS BÉRT ELŐÍRÓ IRÁNYELV A Tanács 1975-ös, azonos értékű munkáért azonos bért előíró irányelve a fizetésben megnyilvánuló diszkrimináción belül a munkakörök besorolását is érinti. Négy, a férfiak és nők egyenlő bánásmódjáról szóló irányelvet (köztük az azonos értékű munkáért azonos bért előíró irányelvet is) foglaltak egységes szerkezetbe egy 2006-os átdolgozott irányelvben. A NŐK ÉS A FÉRFIAK KÖZÖTTI BÉRSZAKADÉKRÓL SZÓLÓ 2007-ES KÖZLEMÉNY Az Európai Bizottság által 2007-ben elfogadott közlemény egy sor intézkedésre tesz javaslatot a nemek közötti bérszakadék áthidalásához. Ezek között szerepel a meglévő jogszabályok szigorúbb alkalmazása, a foglalkoztatási gyakorlatban jelenlévő nemek közötti bérszakadék elleni fellépés, az egyenlő bérezés népszerűsítése a munkaadók között és a szociális partnerségen keresztül, továbbá a bevált jó megoldások népszerűsítése az EU-n belül. A NŐK ÉS FÉRFIAK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉGRE VONATKOZÓ, KÖZÖTTI IDŐSZAKRA SZÓLÓ STRATÉGIA A nők és a férfiak közötti bérszakadék jogi és más utakon történő áthidalása az Európai Bizottság nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó, közötti időszakra szóló stratégiájának egyik kulcsfontosságú célkitűzése. A Stratégia öt különböző területen irányoz elő lépéseket: gazdaság és a munkaerőpiac; egyenlő bérezés; egyenlőség a döntéshozatalban; a nemi alapú erőszak megszüntetése; valamint az egyenlőség előmozdítása az EU-n kívül. 11

9 12 A férfiak és nők közötti bérszakadék felszámolását elősegítő lépések többek között: A szociális partnerekkel együttműködve új módszerek kidolgozása a bérrendszerek átláthatóbbá tételére, valamint a részmunkaidő és a határozott idejű munkaszerződések egyenlő bérezésre gyakorolt hatásainak javítására. Az egyenlő bérezéssel kapcsolatos munkahelyi kezdeményezések támogatása (például egyenlőség minősítésekkel, oklevelekkel, díjakkal és a munkaadókat segítő más eszközökkel). A közfigyelem felkeltése az Európai Egyenlő Bér Napja rendezvénysorozattal. A NŐK ÉS A FÉRFIAK KÖZÖTTI BÉRSZAKADÉK ÁTHIDALÁSA PRIORITÁS AZ EU-BAN A nemek közötti egyenlőség, valamint a női dolgozók képességeinek és tehetségének kibontakoztatása fontos elem a nők és a férfiak közötti bérszakadék leküzdésében, valamint az Unió következő évtizedre előirányzott Európa 2020 növekedési stratégiájának megvalósításában. A stratégia célja több és jobb minőségű munkahely létrehozása, a nők foglalkoztatottsági arányának emelése a éves korosztály 75 %-os foglalkoztatottságát célzó terven belül, valamint a szegénységben és szociális kirekesztettségben vagy annak közelében élők számának 20 millióval való csökkentése 2020-ig. A nemek közötti bérszakadék csökkentése számos közpolitikai területen lett prioritásként meghatározva. Például: Az EU vezetői által 2011-ben elfogadott Nemek Közötti Egyenlőség Európai Paktuma. Az európai szociális partnerek által 2005-ben elfogadott keretrendszer a nemek közötti egyenlőségről. A nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalására tehető intézkedések azonban elsősorban a nemzeti kormányok és a szociális partnerek hatáskörébe tartoznak. Az EU segítséget nyújthat ugyan, de a megoldások kidolgozása nemzeti szintű feladat. Nagyon fontos szerep jut az EU-tagállamokban a közvéleménynek is. A NŐK ÉS A FÉRFIAK KÖZÖTTI BÉRSZAKADÉKKAL FOGLALKOZÓ KAMPÁNY Az Európai Bizottság egy külön kampány keretében próbálja felhívni a munkaadók, a munkavállalók és a további érdekeltek figyelmét a nők és a férfiak közötti bérszakadékra, annak okaira és a megszüntetése érdekében tehető lépésekre. A kampány webhelyén számos információ, forrás és eszköz érhető el, köztük egy bérszakadék-kalkulátor is. EURÓPAI EGYENLŐ BÉR NAPJA Az Európai Bizottság március 5-én szervezte meg az első Európai Egyenlő Bér Napja rendezvénysorozatot. Az Európai Egyenlő Bér Napja kampány célja, hogy nagyobb mértékben tudatosítsa a nemek közötti bérszakadékot, illetve azt, hogy miként lehet leküzdeni. A rendezvény dátuma évente változó lesz, mégpedig a nemek közötti bérszakadék EU-átlagára vonatkozó adatok függvényében. Az adott dátum minden évben azt fogja jelölni, hogy hány nappal kell egy átlagos nőnek többet dolgoznia ahhoz, hogy fizetése elérje a vele azonos munkát végző férfi előző éves fizetését. A GYERMEKVÁLLALÁS NEM ÁRT A KARRIEREMNEK? A családi felelősségvállalás nem egyenlően oszlik meg. Ennek eredményeként a nők pályafutása gyakrabban törik meg, és sokszor nem mennek vissza teljes állásba. Így a nők végül átlagosan 17,5 %-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak.

10 14 Milyen lépések tehetők nemzeti szinten a nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalására? A nemzeti kormányok és a szociális partnerek számos intézkedésről állapodtak meg a nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalására. Az alábbiak csak néhány példát mutatnak be ezekből. A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉGRE ÉS AZ EGYENLŐ BÉREZÉSRE VONATKOZÓ STRATÉGIÁK Több országban is elfogadtak a nemek közötti egyenlőséget előmozdító olyan stratégiákat, amelyek a nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalására vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznak. Például: Az osztrák kormány által elfogadott Nemzeti Akcióterv a Nemek Közötti Egyenlőségről stratégiai prioritásként jelöli meg a nők és a férfiak közötti bérszakadék csökkentését [ 9 ]. Az Egyesült Királyságban a 2006-os Egyenlőségi Törvény a közszférában előírja az egyenlő bánásmód alkalmazását nem, faj vagy fogyatékosság szerinti különbségtétel nélkül. A nemek közötti egyenlőség alkalmazásának keretében a közszféra szerveinek többek között el kell készíteniük és közzé kell tenniük egy egyenlőségi tervet, amely konkrét lépéseket mutat be a bérezésben megjelenő diszkrimináció, a foglalkoztatási szegregáció és az egyenlőtlen gondozási feladatok ellen [ 10 ]. A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉGGEL FOGLALKOZÓ TANULMÁNYOK ÉS BIZOTTSÁGOK A nők és a férfiak közötti bérszakadék kezelésével több országban is külön tanulmányok és bizottságok foglalkoznak. Például: Norvégiában a kormány által felállított Egyenlő Bér Bizottsága [ 11 ] 2008-ban ajánlásokat fogadott el a nők és a férfiak közötti bérszakadék leküzdésére. Az ajánlások egyike egy egyenlő bérezési alap létrehozását irányozta elő a nemek közötti munkahelyi bérszakadék korrigálására, amely a 2010-es bérmegállapodások részeként létre is jött. A belga kormány 2006 óta teszi közzé éves jelentését a nemek közötti bérszakadékról [ 12 ], a nők és a férfiak közötti bérkülönbségre vonatkozó tájékoztatás céljából. A jelentések egyik hatásaként országos megállapodás született arról, hogy 2016-ra minden munkakör-besorolás nemtől független legyen. A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉGRE VONATKOZÓ VÁLLALATI TERVEK; A NŐK ÉS A FÉRFIAK KÖZÖTTI BÉRSZAKADÉK LEKÜZDÉSÉRE SZOLGÁLÓ AUDITOK A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó tervek és auditok révén a vállalatok mérhetik a nemi egyenlőség és az egyenlő bérezés terén elért fejlődésüket. Néhány esetben törvények kötelezik a vállalatokat erre, más esetekben a programok önkéntes kezdeményezések. Például: Svédországban a 2009-as Diszkrimináció Elleni Törvény [ 13 ] kötelezi a munkaadókat arra, hogy három évente bérfelmérést végezzenek, hogy kiderítsék, orvosolják, és megelőzzék az igazságtalan különbségeket a nők és férfiak bérei között és munkájuk feltételeiben, és kidolgozzanak egy akciótervet (amennyiben 25 vagy több főt foglalkoztatnak). Írországban a nemzeti egyenlőségi testület támogatja a vállalatokat az egyenlőségi felülvizsgálatok és akciótervek kidolgozásában [ 14 ]. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK A kollektív szerződések jelentik az egyik legfontosabb módot a nők és a férfiak közötti bérszakadék csökkentésére az EU-ban. Például: Finnországban a kormány Egyenlő Bér programja [ 15 ] átfogó jövedelmi megállapodásokat eredményezett, amelyek az egyenlő bérezés megvalósítása érdekében egyenlőségi pótlékokat is tartalmaznak. A legújabb kollektív szerződések 0,2 %-os bérkiegyenlítési pótlékot foglalnak magukban az alacsony bérű, jellemzően női állások javára. Franciaországban a nők és a férfiak egyenlő bérezéséről szóló 2006-os törvény [ 16 ] kötelezővé teszi a nemek közötti egyenlőség befoglalását a kollektív szerződésekbe, és a vállalatok számára előírja a bérekről, valamint a nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalásáról szóló jelentések benyújtását. MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK AZ EGYENLŐ BÉREZÉSRŐL SZÓLÓ JOGSZABÁLYOK ALKALMAZÁSA CÉLJÁBÓL A nemzeti szintű munkaügyi felügyelőségeknek nagyon fontos szerep jut a bérezési diszkrimináció feltárásában. Számos országban vezettek be olyan képzéseket, amelyek segítik a munkaügyi felügyelőket a bérezési diszkrimináció feltárásában. Például: Szlovákiában a Nemzeti Munkaügyi Felügyelőség helyi irodái [ 17 ] vizsgálatokat folytattak a munkalehetőségekhez való egyenlő hozzáférés, az egyenlő bérezés, a munkahelyi egészségügy és biztonság, valamint a felmondások területén. A BÉREZÉSI RENDSZEREK ÁTLÁTHATÓBBÁ TÉTELÉT, VALAMINT A NŐK ÉS A FÉRFIAK KÖZÖTTI BÉRSZAKADÉK FELTÁRÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK Az átlátható bérrendszer az egyenlő bérezés megvalósításának egyik kulcseleme. Több eszköz is segít ennek megvalósításában. Például: A Logib nevű online eszközt Németországban, Luxemburgban és Svájcban fejlesztették ki, és lehetővé teszi a vállalatoknak, hogy elemezzék fizetési és foglalkoztatási rendszereiket és ellenőrizzék, hogy a női és férfi munkatársak egyenlő bérezésben részesülnek [ 18 ]. 15

11 16 FIGYELEMFELKELTŐ KAMPÁNYOK Számos országban futnak figyelemfelkeltő kampányok a nők és a férfiak közötti bérszakadék megszüntetése végett. Például: Bulgáriában a kormány 2008-ban indított figyelemfelkeltő kampányt a nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalása érdekében [ 19 ]. Észtországban az EU finanszírozásával indult el A nők és a férfiak közötti egyenlőség alapelvek és célkitűzések a vállalati hatékonyság és fenntarthatóság eléréséhez [ 20 ] kampány, amely konkrét intézkedésekkel hívja fel a figyelmet a nemek közötti egyenlőségre és a már bevált vállalati gyakorlatokra. AZ EGYENLŐ BÉR NAPJA AZ EGYES ORSZÁGOKBAN Több országban is megtartják az Egyenlő Bér Napja rendezvénysorozatot. Európában erre először 2005-ben Belgiumban került sor. A kampányt legújabban átvevő országok Görögország és Svédország. Az Egyenlő Bér Napjának főbb programjai: tájékoztatók terjesztése a nők és a férfiak közötti bérszakadékról, rendezvények szervezése, kormányzati képviselőkkel való egyeztetés [ 21 ]. NEMI ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES, PÁRTATLAN MUNKA-ÉRTÉKELÉSEK A nemek közötti különbségtételtől mentes munka-értékelés fontos módszere a nők és a férfiak által végzett munka egyenlő értékének biztosításában. Például: Portugáliában A munka újraértékelése a nemek közötti egyenlőség előmozdításához EU-program [ 22 ] kidolgozott egy nemek közötti különbségtételtől mentes munkaértékelési rendszert a szállodai és vendéglátó-ipari (HoReCa) szektor számára. A Ver.di nevű németországi szakszervezet [ 23 ] sikeres kampányt folytatott a szociális és gyermekgondozási szektorban dolgozó nők bérének újraértékelése céljából. MINŐSÍTÉSEK, OKLEVELEK ÉS DÍJAK AZ EGYENLŐSÉGÉRT Néhány vállalat minősítésekkel, oklevelekkel és díjakkal is fáradozik azon, hogy a nők és a férfiak közötti bérszakadékot okozó tényezőket kizárja [ 24 ]. Például: Finnországban külön díjjal jutalmazzák a nemek közötti egyenlőséget elősegítő legjobb akciótervet. A Cseh Köztársaságban a munka és a családi élet összeegyeztetésével kapcsolatos programokat díjazzák. Szlovéniában és Dániában díjat kaphatnak azok a vállalatok, amelyek nőket léptetnek elő vezetői pozíciókba. Svájcban Egyenlő bérezés emblémát kapnak azok a vállalatok, amelyek igazolják a nők és a férfiak munkáját igazságosan kezelő bérrendszerüket. UGYANAZ A MUNKAKÖR, UGYANANNYI NYUGDÍJ? A nők életük során átlagosan 17,5 %-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Így mikor nyugdíjba mennek, az alacsonyabb keresetek miatt a nőknek alacsonyabb a nyugdíjuk. Emiatt idős korukra több nő él szegénységben, mint ahány férfi.

12 Hivatkozások és további információ ban az EU országaiban a nők és férfiak közötti bérszakadék 17,5 % volt ben az előzetes adat 17,1 %. 2 A nők és a férfiak közötti bérszakadék adatai az Eurostat által négyévente, a SES (Structure of Earnings Survey, Felmérés a keresetek szerkezetéről) módszertana szerint végzett mérésekből származnak. 3 Az Európai Bizottság 2010-es jelentése a nők és a férfiak közötti egyenlőség terén 2010-ben elért eredményekről 4 Eurostat 2008 A nők és a férfiak élethelyzete Európában 5 Eurostat 2010 az Eurostat évkönyve 6 Európai Bizottság 2010 Több nő vezető beosztásban: A gazdasági stabilitás és növekedés kulcsa 7 Busch A és Holst E 2011 Nemekre vonatkozóan specifikus foglalkozási szegregáció, az üvegplafon hatásai és a felső vezetői beosztásokban elérhető jövedelmek (Német Gazdaságkutató Intézet) 8 Az Európai Bizottság 2010-es jelentése a nők és a férfiak közötti egyenlőség terén 2010-ben elért eredményekről 9 A Nők és a Közszolgálat Szövetségi Minisztériuma, Ausztria 10 Esélyegyenlőségi és Emberi Jogi Bizottság, Egyesült Királyság 11 Gyermekjóléti, Egyenlőségi és Társadalmi Felzárkóztatási Minisztérium, Norvégia bld/press-center/press-releases/2006/anne-enger-lahnstein-leads-equal-pay-com.html?id= A Nők és a Férfiak Egyenjogúságával Foglalkozó Intézet, Belgium 13 Integrációs és Nemi Egyenlőségi Minisztérium, Svédország 14 Egyenlőségügyi Hatóság, Írország 15 Szociális és Egészségügyi Minisztérium, Egyenlő Bérezési Program, Finnország 16 Diszkriminációellenes és Egyenlőségügyi Főosztály, Franciaország 17 Eurofound 2010 A nemek szerinti bérdiszkrimináció szempontjából vizsgált vállalatok listája 18 Logib-d eszköz, Németország Logib eszköz, Luxemburg Logib eszköz, Svájc 19 Diszkrimináció Elleni Bizottság, Bulgária 20 Útmutató a nemi egyenlőséghez a vállalatokon belül Szociális Ügyek Minisztériuma, Észtország fileadmin/meedia/dokumendid/sotsiaalvaldkond/sooline_v6/retseptiraamat_inglise_keeles.pdf 21 Egyenlő Bér Napja, Belgium Egyenlő Bér Napja, Görögország Egyenlő Bér Napja, Svédország Egyenlő Bér Napja az EU-ban 22 Munkaügyi és Foglalkoztatási Egyenlőséggel Foglalkozó Bizottság, Portugália 23 Ver.di szakszervezet, Németország 24 Ausztria Kis- és Középvállalkozásokat Kutató Intézete 2010 Vizsgálat a vállalatok munkahelyi nemi egyenlőséget támogató nem jogi kezdeményezéseiről

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

KI-78-09-820-HU-C. A rejtélyes Nap

KI-78-09-820-HU-C. A rejtélyes Nap KI-78-09-820-HU-C A rejtélyes Nap A rejtélyes Nap Kiadóhivatal ISBN 978-92-79-12500-3 HU Víz- és szélenergia Az erőművekben a gőz forgatja körbe-körbe a turbinát. Mi más lehetne még olyan erős, hogy forgassa

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 A BIZOTTSÁG 20/2009/EK RENDELETE (2009. január 13.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.23. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az energiahatékonyságról, és annak az

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai)

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) MELLEARN Szeged, 2013. április 18-19. A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) Stark Gabriella Mária Babeş-Bolyai

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Rohr Adél PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola KSH Népességtudományi Kutatóintézet Fókuszban

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

A NŐK A TUDOMÁNYBAN EGYESÜLET STRATÉGIA

A NŐK A TUDOMÁNYBAN EGYESÜLET STRATÉGIA A NŐK A TUDOMÁNYBAN EGYESÜLET STRATÉGIA A Nők a Tudományban Egyesület (továbbiakban Egyesület) stratégiai célja, hogy támogassa mindazokat a törekvéseket és intézkedéseket, amelyek biztosítják a nők és

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról EU Lifelong Learning Program 2007-2013 (2012/C 232/04) Leonardo da Vinci Alprogram. Pályázati felhívás 2013 EAC/S07/12 "Innováció transzfer" Projekt száma: 2013-1-ES1-LEO05-66707 EURÓPAI ÖRÖKSÉG TOLMÁCSOLÁS

Részletesebben

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének éves jelentése 2010

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének éves jelentése 2010 A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének éves jelentése 2010 A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete Az EIGE éves jelentése 2010 A Europe Direct szolgáltatás

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek

A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek Vargha Lili (NKI, PTE Demográfiai Doktori Iskola) vargha@demografia.hu FÓKUSZBAN A CSALÁD KONFERENCIA, PÉCS 2015. május 14. Fogyasztás

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Teremts esélyt magadnak és másoknak! Támogatók: Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Sellei Anna 2008. június 26., Budapest Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-22. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008. Véleménytervezet Den Dover (PE400.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-22. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008. Véleménytervezet Den Dover (PE400. EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008 MÓDOSÍTÁS: 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) a nőkről és a tudományról (2007/2206(INI)) AM\712026.doc PE402.819v01-00

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár 2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben Banai Péter Benő államtitkár 1 Gazdaságpolitikai eredmények és célok A Kormány gazdaságpolitikai prioritásait az alábbi, az ország

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu Kilábalás, 2014-18 Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. Elvesztegetett évtized Az EU-csatlakozás óta nincs felzárkózás az EU-átlaghoz Szinte minden téren leszakadtunk

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Aktív Passzív Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Bejelentkeztem a munkanélküli központban szóltam anyámnak Megfelelő állásajánlat Jogi értelmezés

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2046(INI) 4.5.2012. a nők munkakörülményeiről a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2046(INI) 4.5.2012. a nők munkakörülményeiről a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2012/2046(INI) 4.5.2012 JELENTÉSTERVEZET a nők munkakörülményeiről a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Nőjogi és Esélyegyenlőségi

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit

A családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit A családi élet és a munka összeegyeztethetősége Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit Fogalom Cél: családi élet és a munkavégzés összeegyeztethetősége Lényege: - Az egyén munkája

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása Zentai Sára Répceszemere, 2015. június 16. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia - A nemzet második ilyen stratégiája 2007

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében Egyenlő Bánásmód Hatóság Tapasztalat átadó konferencia 2012.11.15. Misszió Jövőképünk egy olyan társadalom,

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben