Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének ellenőrzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének ellenőrzése"

Átírás

1 Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének ellenőrzése Belső Ellenőrök Társasága III. SZAKMAI KONFERENCIA Dr. Lukács János a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke Budapest, május 21.

2 A belső ellenőrzés feladata elemezni, vizsgálni a beszámoló valódiságát. A kiegészítő melléklet egyes információi (űrlapjai) megalapozottságának ellenőrzése A kiegészítő melléklet és a beszámoló más részeinek kapcsolata, egyezőségeinek vizsgálata A kiegészítő mellékletből adódó elemzési lehetőségek

3 Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 Korm. rendelet szerint az éves elemi költségvetési beszámoló részei: könyvviteli mérleg pénzforgalmi jelentés pénzmaradvány-kimutatás, előirányzat-maradvány kimutatás vállalkozási maradvány-kimutatás számszaki és szöveges kiegészítő melléklet

4 A 249/2000-es szerint a kiegészítő melléklet számszaki része: - költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése - befektetett eszközök állományának alakulása - költségvetési szervek létszáma és személyi juttatásai - mutatószámok állományának alakulása - önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások - irányító szerv év végi maradványelszámolási számlájának forgalma - letéti számla pénzforgalma - központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése - követelések és a kötelezettségek állományának alakulása - eszközök értékvesztésének alakulása - eszközök értékhelyesbítésének alakulása - adósságállomány évenkénti alakulása. - kötelezettségvállalások állományának alakulása A kiegészítő melléklet szöveges része (indokolás): - alap- és vállalkozási tevékenységet befolyásoló tényezők - előirányzatok tervezettől eltérő felhasználása - vagyoni, pénzügyi helyzetre hatást gyakorló, a költségvetés összeállításánál még nem ismert, pénzügyileg nem rendezett rendkívüli esemény, körülmény - előző év(ek)et érintő hibák, számviteli politika változások, könyvvizsgáló - részesedések ( %) bemutatása stb.

5 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 Korm. rendelet szerint az éves költségvetési beszámoló részei: A) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító = költségvetési jelentés, = maradvány kimutatás, = adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről, = adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről = önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások, B) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító = mérleg = eredménykimutatás = költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás = kiegészítő melléklet

6 Befektetési tükör (8. sz. melléklet) Előlegek, részesedések, értékpapírok, készletek, pénzeszközök, követelések nyitó/záró bekerülési értéke, tárgyévben elszámolt értékvesztése és visszaírása Kimutatás az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a koncesszióba és vagyonkezelésbe adott eszközök alakulásáról (bruttó-nettó érték, écs, nyitó, növekedés, csökkenés, záró) Nem aktivált, ill. aktivált beruházások, felújítások + Térítésmentes átvétel, alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele, egyéb növekedés - Értékesítés, hiány, selejtezés, megsemmisülés, térítésmentes átadás, költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása, egyéb csökkenés Eszközök értékvesztésének alakulása (9. sz. melléklet)

7 Immateriális javak vizsgálata Vagyoni értékű jogok Csak vásárolt tartós Vagyonkezelői jog Szellemi termékek felhasználási joga Lukács Szellemi termékek Lehet saját is (De nem beruházás és nem ingatlan! Import, áfa, szja, márkanév) Iparjog-, szerzői védelem Titkosság miatt monopolizált (gyártási eljárás) Devizakötelezettség üzembe helyezésig elszámolt árfolyamkülönbsége (ha nincs devizakészlet és vagyoni é.j.) Tartós (korlátlan idejű, szerződés, ber., ktg, készlet, leltár) Járadék szja-ja; telepítés, betanítás költségei Leírás módja (nincs időkorlát) Terven felüli értékcsökkenés indokai szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető Értékhelyesbítés dokumentumai, indokai

8 VAGYONÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK Lukács Vagyoni értékű jogok (bérleti jog, koncessziós jog, használati jog, játékjog, márkanév, licenszek, franchise) Szellemi termékek (találmány, szabadalom, ipari minta, szoftver, szerzői jog, gyártási eljárás, védjegy stb.) Birtoklásából származó tőkésített többletnyereség Utolsó ismert vételár, újraelőállítási költség, nyereség, megtakarítás tőkésítése, diszkontált cashflow

9 VAGYONÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK Lukács Ingatlanok Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Piaci alapú, ill. jövedelemalapú módszer, vagy beruházási árindex-szel való átszámítás vagy újraelőállítási költség A tulajdonjog értékének 30-50%-át alapul véve vagy az ingatlan jövőbeni jövedelemtermelő képessége alapján a maximális bérleti díjból és költségeiből levezetve a bérletértéket.

10 Lukács VAGYONÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK Berendezések, gépek, felszerelések, járművek Költségalapú módszer. Tenyészállatok Beruházások, felújítások Utolsó ismert vételár, újraelőállítási költség, nyereség, megtakarítás tőkésítése, DCF Költségalapú módszer

11 Telek forgalmi értékét Lukács befolyásoló tényezők Fekvése, tájolása, lejtése, talajviszonyok (alapkőzet fajtája, humusz-, karbonát-, mésztartalom, termőréteg vastagsága) optimális telekméret és -alak, közművesítettség, beépítési (beépíthetőségi) mód, építési övezet, műemlék jelleg, biztonsági előírások, kerítettség, növényzete, felszíni burkolata, környezetbiztonság, légköri adottság, levegőtisztaság, megközelíthetőség, zajhatások, környezeti szomszédság, funkcionalitás, kataszteri aranykorona tiszta jövedelmi értéke, a rajta felépíthető épület jövedelmezősége, használati vagy szolgalmi jog, parkolási lehetőség, egy- vagy többcélúság, vagyonvédelem. A telek értékét a fővárosban az Európai Unióhoz hasonlóan már nem is négyzetméterben, hanem a ráépíthető épület értékének 15-20%-ban fejezik ki.

12 Műszaki állapota, mérete, funkciója, fekvése, a környezet presztizse, társadalmi megítélése, keresettsége, belmagasság, szintek száma, építési rendszere, alapozása, tartószerkezetei, építéshez használt anyagok, födém és tetőszerkezete, homlokzata, burkolata, külső-belső nyílászárók, épületgépészeti megoldások (víz, csatorna, elektromos hálózat, gázhálózat, fűtési rendszer, melegvízellátás, szellőző rendszer, felvonók, vagyonvédelmi rendszer, telefonhálózat stb.), elvégzett karbantartások, felújítások, infrastruktúrával való ellátottsága, igénybevétele, hatósági előírások, várható gazdasági élettartama. Épület forgalmi értékét Lukács befolyásoló tényezők

13 Gyakran előforduló esetek Lukács 1. Vagyoni értékű jogok eft Egy eft-ért (+ áfa) vásárolt névhasználati jog és egy eft-ért (+ áfa) vett know-how került ide elszámolásra. Mindkettőt 20X1. XI. 1-jén szerezte be az rt. és leírásuk 4 év alatt degresszíven, évek számának összege módszerével történik. Ha a névhasználati jogért (Ipari Park cím elnyeréséért fizetett összeg, belistázási díj) nem egy előre meghatározott összeget, díjat fizet, hanem éves forgalomtól függő jutalékot, akkor költségként kell elszámolni. Ha szerződés szerint több évre (meghatározott időszakra) vagy határozatlan időszakra (ilyenkor a vállalkozás állapítja meg a hasznos élettartamot, elhatárolás nem lehet) szerezte meg, akkor aktiválni kell.

14 Lukács 1. Vagyoni értékű jogok eft Egy eft-ért (+ áfa) vásárolt névhasználati díj és egy eft-ért (+ áfa) vett know-how került ide elszámolásra. Mindkettőt 20X1. XI. 1-jén szerezte be az rt. és leírásuk 4 év alatt degresszíven, évek számának összege módszerével történik. Ha know-how nem titkosított, akkor nem lett volna szabad aktiválni. Ha titkossága révén monopolizált, akkor sem vagyoni értékű jog, hanem szellemi termék, ezért a bruttó értékét át kell sorolni. Átsorolandó az elszámolt értékcsökkenésük is. Meg kell vizsgálni mindkét esetben, hogy az écs-t csak két hónapra számolták-e el!

15 Lukács 1. Vagyoni értékű jogok: eft Itt került kimutatásra egy 20X1. VII. 1-jén eft-ért, egy természetes személytől megvásárolt, 10 évre szóló földhasználati jog is, mely után a tárgyévre lineárisan 120 eft értékcsökkenést számolt el. Az építési telekre szóló földhasználati joga nem immateriális jószág, hanem tárgyi eszköz: ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, ezért a adásvételi szerződésben elismert értéket és az elszámolt értékcsökkenést is át kell sorolni. Csak félévnyi, azaz 5% értékcsökkenést lehetett volna elszámolni. Szja-t az ügylet csak a magánszemélynél érinti.

16 Lukács 2. Szellemi termékek: eft Itt került év végén aktiválásra két, még be nem fejezett projekt eddig felmerült költsége: az rt. főállású mérnökeinek a cég logója kialakításáért számfejtett eft, valamint egy számlázó program elkészítéséért 500 eft bér és annak 200 eft járulékai. Ha a logó márkanév, akkor 2007-ig nem volt aktiválható, mert csak vagyoni értékű jog lehetett. Ha védjegy, akkor jó a szellemi termék, de járulékaival növelten kellett volna aktiválni. A szoftver csak akkor aktiválható, ha szerzői jogvédelem alatt áll, ekkor viszont nem járulék köteles. (A másolatokat készletre kell venni!)

17 Tárgyi eszközök vizsgálata Lukács Létezésük, műszaki állapotuk (jelenlét a fizikai számbavételnél, analitika, alapbizonylaton alapuló tételes vizsgálat) Tartósság (felújítás vagy karbantartás, forgalomképesség?) Bekerülési érték (tervezés, előkészítés, lebonyolítás, adók, illetékek, vámok, kamatok, biztosítás, devizakötelezettség üzembe helyezésig elszámolt árfolyamkülönbsége, ha devizakészlettel nem fedezett az ügylet, próbaüzem hasznosulása, előleg kamata) Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés (várható élettartam, maradványérték számítás. Nem lehet terv szerintit, ha nem veszít az értékéből) Be- és átsorolások (vegyesnél melyik a jellemzőbb)

18 Tárgyi eszközök vizsgálata Lukács Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Tulajdoni lapok Bontási költségek telekre vagy beruházásra? Közműfejlesztési hozzájárulások Bérleti jogok az ingatlan vételárában Használatbavételi engedély Adók (vagyonátruházási illeték: 2-10%, telekadó: 200Ft, 3%, építményadó: 900 Ft, 3%, kommunális adó: 12 eft lakásbérleti jogra) Ültetvények (szőlő, gyümölcs, komló, spárga, torma föld, kerítés nem támrendszer igen) Telkesítés (tereprendezés,területfeltöltés,talajjavítás-védelem

19 Tárgyi eszközök vizsgálata Lukács Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Bekerülési érték, üzembe helyezés Tartozékok, tartalék alkatrészek (része az árnak, térítés nélkül átvett, üzembe helyezést követően ráaktiválás, készlet, vagy anyagköltség - téli gumi) Egyedileg nyilván nem tartható, önállóan nem eladható berendezési, felszerelési tárgyak: beépített szerkezetek, nem mobil felszerelési tárgyak: (fényreklámok, liftek, fűtő és légkondicionáló berendezések, vezetékek, hálózatok, riasztó rendszer, beépített bútorok, világító és fűtőtestek) - Tesztautó, kávéfőző Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés Értéke tartósan lecsökken, mert feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; leírás-változtatás, lízing. Nincs piaci értéke csökkentés!

20 Tárgyi eszközök vizsgálata Lukács Tenyészállatok Leválasztható termék Tartási költségnél nagyobb hozam A nem tartós (egy évnél) rövidebb élettartamúakat is ide kell sorolni A továbbértékesítési célból vásárolt áru lesz Beruházás és SEEAÉ Terv szerinti és terven felüli écs. Visszaminősítés nettó értéken (SEEAÉ és STKÁV)

21 Tárgyi eszközök vizsgálata Lukács Beruházások, felújítások Évente ismétlődik-e? Cserénél vannak-e új műszaki paraméterek? Készlet, ha még nincs megrendelője Bérbe vett eszközön végzett beruházás A 200 eft alattiakat is Készültségi fok

22 Lukács 3. Beruházások: eft Az 1-es pontban említett magánszemélytől 20X1. december 1-jén eftért megvásárolta a földhasználati jogú telket és elkezdett rajta építeni egy raktárépületet saját kivitelezésben. Az év végi leltáradatok szerint az épülettel kapcsolatosan eft közvetlen költség (ebből a felhasznált anyagok értéke eft) és eft központi általános költség merült fel. A földhasználati jog még le nem írt részét ki kell vezetni: vagy növeli a beruházás értékét, ha a szerződésben ezt rögzítették; vagy terven felüli értékcsökkenés (egyéb ráfordítás). Saját kivitelezésű beruházást aktiválni csak tényleges közvetlen költségen lehet, azaz csak eft-on. Csökkentenünk kell tehát a beruházások és a saját előállítású eszközök aktivált értékét a nem aktiválható eft vállalati általános költséggel.

23 Lukács 4. Járművek Itt mutatta ki XI. 5-éig a VI. 5-én az USA-ból, eft-ért (eladási árfolyammal számolva) beszerzett személygépkocsit és az arra kivetett 688 eft vámot + áfát. A 32 eft vámkezelési díjat + áfát egyéb ráfordításként számolta el. A rendszám kiadásáért és a műszaki vizsgáért felmerült 125 eft készpénzfizetési számlát, amelyet igénybe vett szolgáltatásként számolta el. Egyszer eladási, másszor vételi (12. pont) ill. MNB (13. pont) árfolyamot alkalmaz, ami nem lehetséges. A bekerülési érték része a vámkezelési díj, a rendszám és műszaki vizsga. Az új bruttó érték után új értékcsökkenést kell elszámolni két hónapra és ezt kell kivezetni a rendkívüli ráfordítások közé.

24 Befektetett pénzügyi eszközök vizsgálata Tartós részesedések - jegybankban - társulásban Cégkivonat, szerződések - Leltár Lukács Tartósság minősítése beszerzéskor, év közben és év végén (szándékváltozás, erki!) Értékelés (tartós és jelentős, (devizásat egyidejűleg egybeszámítva) Tőzsdei információk, saját tőke (átalakulás) Kapott (járó) osztalék, részesedés, kamatok elhatárolása (pl. kaució kamata és áfája)

25 Lukács 5. Részesedések 20X1. december 15-én egy külföldi céggel közösen megalapított egy eft jegyzett tőkéjű kft-t, amelynek bankszámlájára mindketten befizetettek eft- ot és bevittek eft apportot (a magyar fél ezt csak két év múlva bocsátja a kft. rendelkezésére). A cégbíróság 20X2. I. 8-án jegyezett be a kft-t. Pénzbeli hozzájárulás ellenőrzése: a eft-os jegyzett tőke 50%-a > apportérték ( eft.) Nem pénzbeli hozzájárulás: a jegyzett tőke 50%- áig az apportot 3 éven belül rendelkezésre kell bocsátani. (Ha egyszemélyes, akkor azonnal!) Ha a fordulónapig nincs bejegyezve, akkor nem lehet részesedés, csak egyéb követelés.

26 Lukács 6. Részesedések 20X1. július 5-én vásárolt befektetési célból eft értékben részvényeket, melyeket év végén leértékelt a fordulónapi eft-os tőzsdei árfolyamra. Mérlegkészítés napján a részvények árfolyama eft volt. Nincs információ az árfolyam alakulás tartósságára. Ha tartósan csökkenő a tendencia, akkor sem a fordulónapi, hanem a mérlegkészítés napi árfolyamra kell leértékelni, ha tartós volt az árfolyamcsökkenés.

27 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vizsgálata Lukács Államkötvények; helyi önkormányzatok kötvényei Tartósság, szándék Nem különül el részesedési viszony szerint Vételárban elismert kamat, bizományi díj, opciós díj Csoportos (azonos fajta: átlagáras, FIFO) - Egyedi Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

28 7. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Itt mutat ki eft kötvényt, eft kockázati tőkejegyet, eft kincstárjegyet, valamint eft nyíltvégű befektetési jegyet. Vizsgálandó, hogy tartós-e a kötvény? A kockázati tőkejegy és a nyílt végű befektetési jegy nem hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, hanem tartós részesedés. Mérlegkészítés napi árfolyamra értékelhető (értékhelyesbítés, értékvesztés) A kincstárjegy forgatási célú. Lukács

29 Készletek vizsgálata Vásárolt készletek, átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek, befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, növendék-, hízó és egyéb állatok Vezet-e a készletekről év közben mennyiségi és értéki nyilvántartást? Készletszoftver tesztelése. A készletek állományváltozását rögzítő bizonylatok vizsgálata (rendelés, szerződés, jóváhagyás, mennyiségi, minőségi, formai ellenőrzés, iktatás, feladás, utalványozás) Lukács A beszerzési ár tartalma (szállítási, rakodási, szerelési költségek, közvetítői, bizományi díjak, import esetén vámcsalások, adók, illetékek, kamatok, engedmények elsz. ár, átlagár, FIFO) Az önköltség tartalma, kalkulációs módszerek, állatok specialitásai Készültségi fok, befejezetlen termelés (építőip., mg., bor) a még ki nem váltott (számlázott) szolgáltatás Közvetített szolgáltatások (változatlan formában), alváll.

30 Készletek vizsgálata Lukács Mikor és hogyan leltározott? Könyvvizsgáló részvétele a leltározásban. Leltározási szabályzat betartása. Hiány (kártérítésre kötelezett), selejtezés, hulladékmegsemmisítés, káresemény kezelése Milyen készletmozgások voltak a leltározási előtt/után? Idegen helyen tárolt, illetve a bizományba, bérmunkára átadott és zálogjogra lekötött készletek, mintabolt, göngyöleg (áru, anyag vagy tárgyi eszköz) Úton lévő készleteket, nem számlázott szállítások Immobil és inkurrens készletek, készletszintek elemz. Értékvesztések (fajlagosan kisértékűnél a könyv szerinti érték %-ában) A mérleg főösszegéhez képest jelentős-e az értékük?

31 Az egymásra halmozott dobozok közé üres dobozokat rejtenek. Egyes kartonok szemetet, vagy más értéktelen dolgot tartalmaznak. Bizományba átvett készleteket is beállítják be a saját leltárba. Felhígítják a készletet. (Például vizet adnak a folyékony anyagokhoz.) Megváltoztatják azon készletek mennyiségét és értékét a leltárban, amelyeket a könyvvizsgáló nem számolt meg. Számítógépes készletnyilvántartó program segítségével állítanak be fiktív készletet az analitikába. A könyvvizsgáló által fel nem keresett raktárak leltáríveit meghamisítják. A telephely között úton lévő szállításokat mindkét raktárban leltárba veszik. Egyes készleteket átviszik egy másik raktárba, és ott is számba veszik, felleltározzák. A már eladott, de még ki nem szállított termékeket is felveszik a leltárba. Hamis visszaigazolást szereznek be az idegen helyen tárolt készletekről. A már megrendelt, de még le nem szállított készleteket is beállítják a leltárba. A befejezetlen termelés készültségi fokát a valóságtól eltérően vagy túl magas, vagy túl alacsony szinten állapítják meg. Túlértékelik a készleteket. A nem fordulónapon elvégzett leltározás során csalnak az előre- vagy a visszavetítésénél. Visszaélések a készleteknél Lukács

32 Lukács 8. Készletek eft A telephely őrzését segíti 2 db ivarérett hím és 2 db első vemhes 20X1. IV. 1-jén egyenként 100 eft-ért vásárolt németjuhász kutya. A hím juhászkutyák tenyészállatok, ezért át kell sorolni azokat a tárgyi eszközök közé és 3/4 évi terv szerinti értékcsökkenést kell utánuk elszámolni. A szukák az első ellésig növendékállatoknak számítanak és saját termelésű készletnek minősülnek.

33 Lukács 8. Készletek eft Év végi árukészlete eft, és az egészet mérlegkészítésig eft + 25% áfá-ért értékesítette. Az árukészlete után el kell számolni eft értékvesztést.

34 Követelések vizsgálata Lukács Költségvetési évben esedékes követelések, Költségvetési évet követően esedékes követelések. Követelés jellegű sajátos elszámolások Jogszerűség (szerződéssel, írásos megállapodással igazolt, illetve azok írásban vagy szóban történt módosításai) Elismertség (átvételi jegyzőkönyv, teljesítés igazolás, szállítólevelek, leszignált számla, engedmények okai, visszaküldés szemrevételezése, sztornózás indokai, ezek hatása a közvetítői díjak, ügynöki jutalékokra, bíróság által jogerősen megítélt követelés) Követelések visszaigazolása, egyenlegközlés. Mindig szakmai kétkedéssel kell fogadni, ellenőrizve a válaszadó hozzáértését, kompetenciáját, ismereteit, motivációját, függetlenségét, tárgyilagosságát. Leszámlázott késedelmi kamat. Kaució. Peresített, elengedett, engedményezett (faktoring) köv. Teljesség (Mintavételes tesztelés, havi, éves összehasonlítás, analitika, szintetika egyezősége, visszatartások!)

35 Pénzeszközök vizsgálata Lukács Hosszú lejáratú betétek, Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, Forintszámlák, devizaszámlák, Idegen pénzeszközök Lekötöttség (át/visszasorolások, elhatárolások) Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása Bizonylatok kitöltésének formai és tartalmi előírásai. Könyvelni késedelem nélkül, pénzmozgással egyidejűleg, értesítés megérkezésekor, következő hó 15-ig. Értékelés Aktiváláskor, befolyáskor, átutaláskor, átváltáskor forintra, más devizanemre vagy valutára, átsoroláskor, év végén. Teljesség Banki visszaigazolások, napi készpénzegyeztetések, őrzés, aláírások, visszaélések, szabályzat (összes bevétel 10%-a). Széf! Valódiság Csekkek fedezettsége, negatív egyenlegűek átsorolása kötelezettségek közé és fordítva (hitelszámla lesz negatív)

36 A pénztárellenőrzés általános célja annak megállapítása, hogy - megegyezik-e a készpénzállomány a pénztárjelentés, illetve a pénztárszámla egyenlegével; - szabályozott-e a pénztárak működésének, pénzforgalmának a rendje; - a bevételek szabályszerűek-e, a befizetések megfelelő időben és hiánytalanul befolynak-e a pénztárba; - szabályszerűek-e és jogosak-e a kifizetések - megtartják-e a pénz kezelésére, nyilvántartására és a pénztári műveletek bizonylatolására vonatkozó előírásokat ; - biztosított-e a pénz megfelelő védelme. Az ellenőrzés feladatkörei 1. Rovancsolás: a tényleges készpénz (forint, valuták) és egyéb értékállomány váratlan számbavétele (záráskor vagy nyitáskor), a tényhelyzet egybevetése a nyilvántartással. 2. Pénztárellenőri feladatok vizsgálata Szakmailag megfelelően képzett munkavállaló végzi-e; az alapbizonylat a hatályos jogszabályokban és szabályzatokban előírt feltételeknek megfelel-e, a bizonylatot a kijelölt szervezeti egység állította-e ki, a szükséges mellékleteket csatolták-e, igazolt-e a teljesítés, helyes-e az alapbizonylaton végzett számítás, a pénztárbizonylat adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival, az elszámolásra kiadott pénzösszegekkel elszámoltak-e. 3. Ismétlődő ellenőrzések végrehajtása Rendszeresen és váratlanul érdemes végrehajtani. Megfelelően szabályozták-e a pénzkezelés rendjét, helyesen határolták-e el a feladatokat és a felelősségeket, továbbá kellően figyelembe vették-e a vállalkozás adottságait, a készpénz szállítást, kezelést, őrzést.

37 Lukács 12. Valutapénztár Valutapénztárában az év végén meglévő, 260 Ft/Euró könyv szerinti árfolyamon nyilvántartott Euró található, melyet leértékelte számlavezető bankjának fordulónapi valutavételi árfolyamára és a keletkezett árfolyamveszteséget elhatárolta. Nem alkalmazhatta volna a valutaárfolyamot, hanem csak a devizáét és nem határolhatta volna el az árfolyamveszteséget.

38 Kötelezettségek vizsgálata Lukács Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Létezés, elismertség, teljesség, tartósság, irányultság (kitől, mire, meddig) szerződés (200 eft)! Értékelés (passziváláskor, pénzügyi teljesítéskor, év végén, elengedett kötelezettség, nincs adóalap korrekció

39 Elhatárolások vizsgálata Lukács Előző évből áthozott, megnyitott tételek rendeződése Állományba vétel, kivezetés év közben vagy csak év végén. Mérlegelni kell, hogy eltérés vagy a várt esemény elmaradása esetén jelentősnek minősül-e az eredményváltozás, szükséges-e az önrevízió. Értékpapírok, kölcsönök, bankbetétek, hitelek, váltók, költségek, ráfordítások, bevételek

40 Lukács 20. Időbeli elhatárolások: eft. Beruházás üzembe helyezéséig fizetendő kölcsön kamata eft. Fordulónap előtt elismert biztosítói kártérítés eft. Részesedés vásárlás várhatólag megtérülő opció díja 300 eft. A kölcsön aktivált kamata nem elhatárolás, hanem kötelezettség. A fordulónap előtt ismert biztosítói kártérítés követelés. A várhatólag megtérülő opciós díj helyesen került beállításra.

41 Betegszabadsággal összefüggő - munkáltatói kifizetés - kifizetésben részesülők száma Kiegészítő tájékoztató adatok Munkáltató által levont és átutalt - személyi jövedelemadó - természetbeni egészségbiztosítási járulék - pénzbeli egészségbiztosítási járulék - munkaerő-piaci járulék Kifizetőhely által folyósított - családi pótlék - táppénz - egyéb társadalombiztosítási ellátás Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés Személyi juttatások

42 Kiegészítő tájékoztató adatok A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) A kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára Fordított általános forgalmi adó Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

43 Kiegészítő tájékoztató adatok Visszatérített előlegek Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett és átadott eszköz Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz Összes kezességvállalás és garanciavállalás állománya A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása Hosszú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben forintban fennálló összeg

44 Kiegészítő tájékoztató adatok Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben forintban fennálló összeg Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben forintban fennálló összeg A Stabilitási tv. szerinti, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül forintban fennálló ügyletek összege. Hosszú és eövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K924. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben devizában fennálló összeg Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben devizában fennálló összeg Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben devizában fennálló összeg Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása könyvviteli számla forgalmának és egyenlegének levezetése ellátási

45 Lukács Vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése Az információ előállítás olyan módszere, eljárása és technikája, amelynek segítségével egy vagy több év számszaki adatainál kifejezőbb, érthetőbb (helyesen értelmezett), tömörebb, használhatóbb információkhoz juthatunk. (Hasznos becslések, beavatkozások.) Térkép készítés a vállalkozásról Beszámoló adatainak lefordítása az érdekeltek nyelvére Tevékenység értelmezés Helyzetértékelés Erős és gyenge pontok, kockázatok meghatározása Jövőbeni kilátások megítélése Gazdálkodást befolyásoló tényezők, összefüggések feltárása Jövőt befolyásoló jelenbeli döntések megalapozása.

46 Az elemzés eszközei Lukács Összehasonlító pénzügyi elemzés (vertikális és horizontális értékben, %-ban, évről évre, trendelemzés) Standardizált kimutatás-elemzés (vertikális összeshez viszonyítva, belső felépítés) Pénzügyi ráták: a pénzügyi kimutatások releváns adatai közötti közgazdasági összefüggések kifejezése hányadosok (viszonyszámok, idősorok) formájában. 14 május

47 Lukács Legáltalánosabban használt aránymutatók 1. Tőkeszerkezeti mutatók Kifejezik a vállalkozás működését jellemző befektetéseit és a vezetési stratégiáját a gazdálkodás finanszírozási módját illetően. Pragmatikus finanszírozási alapelv: az eszközök és források lejáratainak összehangolása, a likviditás biztosítása. Idegen tőke Saját tőke * 2 Befektetett eszközök/2 Saját tőke (legalább 50%-ban ST finanszírozza) Befektetett eszközök < Hosszú lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök > Rövid lejáratú kötelezettségek

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata 15.1.1 számú mellkelet a /2015. ( ) önkormányzati határozathoz VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak 01. 14 661 260 II. Tárgyi

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 1.1. Forgalomképtelen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND. igazgató P.H. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben