Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének ellenőrzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének ellenőrzése"

Átírás

1 Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének ellenőrzése Belső Ellenőrök Társasága III. SZAKMAI KONFERENCIA Dr. Lukács János a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke Budapest, május 21.

2 A belső ellenőrzés feladata elemezni, vizsgálni a beszámoló valódiságát. A kiegészítő melléklet egyes információi (űrlapjai) megalapozottságának ellenőrzése A kiegészítő melléklet és a beszámoló más részeinek kapcsolata, egyezőségeinek vizsgálata A kiegészítő mellékletből adódó elemzési lehetőségek

3 Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 Korm. rendelet szerint az éves elemi költségvetési beszámoló részei: könyvviteli mérleg pénzforgalmi jelentés pénzmaradvány-kimutatás, előirányzat-maradvány kimutatás vállalkozási maradvány-kimutatás számszaki és szöveges kiegészítő melléklet

4 A 249/2000-es szerint a kiegészítő melléklet számszaki része: - költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése - befektetett eszközök állományának alakulása - költségvetési szervek létszáma és személyi juttatásai - mutatószámok állományának alakulása - önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások - irányító szerv év végi maradványelszámolási számlájának forgalma - letéti számla pénzforgalma - központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése - követelések és a kötelezettségek állományának alakulása - eszközök értékvesztésének alakulása - eszközök értékhelyesbítésének alakulása - adósságállomány évenkénti alakulása. - kötelezettségvállalások állományának alakulása A kiegészítő melléklet szöveges része (indokolás): - alap- és vállalkozási tevékenységet befolyásoló tényezők - előirányzatok tervezettől eltérő felhasználása - vagyoni, pénzügyi helyzetre hatást gyakorló, a költségvetés összeállításánál még nem ismert, pénzügyileg nem rendezett rendkívüli esemény, körülmény - előző év(ek)et érintő hibák, számviteli politika változások, könyvvizsgáló - részesedések ( %) bemutatása stb.

5 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 Korm. rendelet szerint az éves költségvetési beszámoló részei: A) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító = költségvetési jelentés, = maradvány kimutatás, = adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről, = adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről = önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások, B) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító = mérleg = eredménykimutatás = költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás = kiegészítő melléklet

6 Befektetési tükör (8. sz. melléklet) Előlegek, részesedések, értékpapírok, készletek, pénzeszközök, követelések nyitó/záró bekerülési értéke, tárgyévben elszámolt értékvesztése és visszaírása Kimutatás az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a koncesszióba és vagyonkezelésbe adott eszközök alakulásáról (bruttó-nettó érték, écs, nyitó, növekedés, csökkenés, záró) Nem aktivált, ill. aktivált beruházások, felújítások + Térítésmentes átvétel, alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele, egyéb növekedés - Értékesítés, hiány, selejtezés, megsemmisülés, térítésmentes átadás, költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása, egyéb csökkenés Eszközök értékvesztésének alakulása (9. sz. melléklet)

7 Immateriális javak vizsgálata Vagyoni értékű jogok Csak vásárolt tartós Vagyonkezelői jog Szellemi termékek felhasználási joga Lukács Szellemi termékek Lehet saját is (De nem beruházás és nem ingatlan! Import, áfa, szja, márkanév) Iparjog-, szerzői védelem Titkosság miatt monopolizált (gyártási eljárás) Devizakötelezettség üzembe helyezésig elszámolt árfolyamkülönbsége (ha nincs devizakészlet és vagyoni é.j.) Tartós (korlátlan idejű, szerződés, ber., ktg, készlet, leltár) Járadék szja-ja; telepítés, betanítás költségei Leírás módja (nincs időkorlát) Terven felüli értékcsökkenés indokai szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető Értékhelyesbítés dokumentumai, indokai

8 VAGYONÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK Lukács Vagyoni értékű jogok (bérleti jog, koncessziós jog, használati jog, játékjog, márkanév, licenszek, franchise) Szellemi termékek (találmány, szabadalom, ipari minta, szoftver, szerzői jog, gyártási eljárás, védjegy stb.) Birtoklásából származó tőkésített többletnyereség Utolsó ismert vételár, újraelőállítási költség, nyereség, megtakarítás tőkésítése, diszkontált cashflow

9 VAGYONÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK Lukács Ingatlanok Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Piaci alapú, ill. jövedelemalapú módszer, vagy beruházási árindex-szel való átszámítás vagy újraelőállítási költség A tulajdonjog értékének 30-50%-át alapul véve vagy az ingatlan jövőbeni jövedelemtermelő képessége alapján a maximális bérleti díjból és költségeiből levezetve a bérletértéket.

10 Lukács VAGYONÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK Berendezések, gépek, felszerelések, járművek Költségalapú módszer. Tenyészállatok Beruházások, felújítások Utolsó ismert vételár, újraelőállítási költség, nyereség, megtakarítás tőkésítése, DCF Költségalapú módszer

11 Telek forgalmi értékét Lukács befolyásoló tényezők Fekvése, tájolása, lejtése, talajviszonyok (alapkőzet fajtája, humusz-, karbonát-, mésztartalom, termőréteg vastagsága) optimális telekméret és -alak, közművesítettség, beépítési (beépíthetőségi) mód, építési övezet, műemlék jelleg, biztonsági előírások, kerítettség, növényzete, felszíni burkolata, környezetbiztonság, légköri adottság, levegőtisztaság, megközelíthetőség, zajhatások, környezeti szomszédság, funkcionalitás, kataszteri aranykorona tiszta jövedelmi értéke, a rajta felépíthető épület jövedelmezősége, használati vagy szolgalmi jog, parkolási lehetőség, egy- vagy többcélúság, vagyonvédelem. A telek értékét a fővárosban az Európai Unióhoz hasonlóan már nem is négyzetméterben, hanem a ráépíthető épület értékének 15-20%-ban fejezik ki.

12 Műszaki állapota, mérete, funkciója, fekvése, a környezet presztizse, társadalmi megítélése, keresettsége, belmagasság, szintek száma, építési rendszere, alapozása, tartószerkezetei, építéshez használt anyagok, födém és tetőszerkezete, homlokzata, burkolata, külső-belső nyílászárók, épületgépészeti megoldások (víz, csatorna, elektromos hálózat, gázhálózat, fűtési rendszer, melegvízellátás, szellőző rendszer, felvonók, vagyonvédelmi rendszer, telefonhálózat stb.), elvégzett karbantartások, felújítások, infrastruktúrával való ellátottsága, igénybevétele, hatósági előírások, várható gazdasági élettartama. Épület forgalmi értékét Lukács befolyásoló tényezők

13 Gyakran előforduló esetek Lukács 1. Vagyoni értékű jogok eft Egy eft-ért (+ áfa) vásárolt névhasználati jog és egy eft-ért (+ áfa) vett know-how került ide elszámolásra. Mindkettőt 20X1. XI. 1-jén szerezte be az rt. és leírásuk 4 év alatt degresszíven, évek számának összege módszerével történik. Ha a névhasználati jogért (Ipari Park cím elnyeréséért fizetett összeg, belistázási díj) nem egy előre meghatározott összeget, díjat fizet, hanem éves forgalomtól függő jutalékot, akkor költségként kell elszámolni. Ha szerződés szerint több évre (meghatározott időszakra) vagy határozatlan időszakra (ilyenkor a vállalkozás állapítja meg a hasznos élettartamot, elhatárolás nem lehet) szerezte meg, akkor aktiválni kell.

14 Lukács 1. Vagyoni értékű jogok eft Egy eft-ért (+ áfa) vásárolt névhasználati díj és egy eft-ért (+ áfa) vett know-how került ide elszámolásra. Mindkettőt 20X1. XI. 1-jén szerezte be az rt. és leírásuk 4 év alatt degresszíven, évek számának összege módszerével történik. Ha know-how nem titkosított, akkor nem lett volna szabad aktiválni. Ha titkossága révén monopolizált, akkor sem vagyoni értékű jog, hanem szellemi termék, ezért a bruttó értékét át kell sorolni. Átsorolandó az elszámolt értékcsökkenésük is. Meg kell vizsgálni mindkét esetben, hogy az écs-t csak két hónapra számolták-e el!

15 Lukács 1. Vagyoni értékű jogok: eft Itt került kimutatásra egy 20X1. VII. 1-jén eft-ért, egy természetes személytől megvásárolt, 10 évre szóló földhasználati jog is, mely után a tárgyévre lineárisan 120 eft értékcsökkenést számolt el. Az építési telekre szóló földhasználati joga nem immateriális jószág, hanem tárgyi eszköz: ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, ezért a adásvételi szerződésben elismert értéket és az elszámolt értékcsökkenést is át kell sorolni. Csak félévnyi, azaz 5% értékcsökkenést lehetett volna elszámolni. Szja-t az ügylet csak a magánszemélynél érinti.

16 Lukács 2. Szellemi termékek: eft Itt került év végén aktiválásra két, még be nem fejezett projekt eddig felmerült költsége: az rt. főállású mérnökeinek a cég logója kialakításáért számfejtett eft, valamint egy számlázó program elkészítéséért 500 eft bér és annak 200 eft járulékai. Ha a logó márkanév, akkor 2007-ig nem volt aktiválható, mert csak vagyoni értékű jog lehetett. Ha védjegy, akkor jó a szellemi termék, de járulékaival növelten kellett volna aktiválni. A szoftver csak akkor aktiválható, ha szerzői jogvédelem alatt áll, ekkor viszont nem járulék köteles. (A másolatokat készletre kell venni!)

17 Tárgyi eszközök vizsgálata Lukács Létezésük, műszaki állapotuk (jelenlét a fizikai számbavételnél, analitika, alapbizonylaton alapuló tételes vizsgálat) Tartósság (felújítás vagy karbantartás, forgalomképesség?) Bekerülési érték (tervezés, előkészítés, lebonyolítás, adók, illetékek, vámok, kamatok, biztosítás, devizakötelezettség üzembe helyezésig elszámolt árfolyamkülönbsége, ha devizakészlettel nem fedezett az ügylet, próbaüzem hasznosulása, előleg kamata) Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés (várható élettartam, maradványérték számítás. Nem lehet terv szerintit, ha nem veszít az értékéből) Be- és átsorolások (vegyesnél melyik a jellemzőbb)

18 Tárgyi eszközök vizsgálata Lukács Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Tulajdoni lapok Bontási költségek telekre vagy beruházásra? Közműfejlesztési hozzájárulások Bérleti jogok az ingatlan vételárában Használatbavételi engedély Adók (vagyonátruházási illeték: 2-10%, telekadó: 200Ft, 3%, építményadó: 900 Ft, 3%, kommunális adó: 12 eft lakásbérleti jogra) Ültetvények (szőlő, gyümölcs, komló, spárga, torma föld, kerítés nem támrendszer igen) Telkesítés (tereprendezés,területfeltöltés,talajjavítás-védelem

19 Tárgyi eszközök vizsgálata Lukács Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Bekerülési érték, üzembe helyezés Tartozékok, tartalék alkatrészek (része az árnak, térítés nélkül átvett, üzembe helyezést követően ráaktiválás, készlet, vagy anyagköltség - téli gumi) Egyedileg nyilván nem tartható, önállóan nem eladható berendezési, felszerelési tárgyak: beépített szerkezetek, nem mobil felszerelési tárgyak: (fényreklámok, liftek, fűtő és légkondicionáló berendezések, vezetékek, hálózatok, riasztó rendszer, beépített bútorok, világító és fűtőtestek) - Tesztautó, kávéfőző Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés Értéke tartósan lecsökken, mert feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; leírás-változtatás, lízing. Nincs piaci értéke csökkentés!

20 Tárgyi eszközök vizsgálata Lukács Tenyészállatok Leválasztható termék Tartási költségnél nagyobb hozam A nem tartós (egy évnél) rövidebb élettartamúakat is ide kell sorolni A továbbértékesítési célból vásárolt áru lesz Beruházás és SEEAÉ Terv szerinti és terven felüli écs. Visszaminősítés nettó értéken (SEEAÉ és STKÁV)

21 Tárgyi eszközök vizsgálata Lukács Beruházások, felújítások Évente ismétlődik-e? Cserénél vannak-e új műszaki paraméterek? Készlet, ha még nincs megrendelője Bérbe vett eszközön végzett beruházás A 200 eft alattiakat is Készültségi fok

22 Lukács 3. Beruházások: eft Az 1-es pontban említett magánszemélytől 20X1. december 1-jén eftért megvásárolta a földhasználati jogú telket és elkezdett rajta építeni egy raktárépületet saját kivitelezésben. Az év végi leltáradatok szerint az épülettel kapcsolatosan eft közvetlen költség (ebből a felhasznált anyagok értéke eft) és eft központi általános költség merült fel. A földhasználati jog még le nem írt részét ki kell vezetni: vagy növeli a beruházás értékét, ha a szerződésben ezt rögzítették; vagy terven felüli értékcsökkenés (egyéb ráfordítás). Saját kivitelezésű beruházást aktiválni csak tényleges közvetlen költségen lehet, azaz csak eft-on. Csökkentenünk kell tehát a beruházások és a saját előállítású eszközök aktivált értékét a nem aktiválható eft vállalati általános költséggel.

23 Lukács 4. Járművek Itt mutatta ki XI. 5-éig a VI. 5-én az USA-ból, eft-ért (eladási árfolyammal számolva) beszerzett személygépkocsit és az arra kivetett 688 eft vámot + áfát. A 32 eft vámkezelési díjat + áfát egyéb ráfordításként számolta el. A rendszám kiadásáért és a műszaki vizsgáért felmerült 125 eft készpénzfizetési számlát, amelyet igénybe vett szolgáltatásként számolta el. Egyszer eladási, másszor vételi (12. pont) ill. MNB (13. pont) árfolyamot alkalmaz, ami nem lehetséges. A bekerülési érték része a vámkezelési díj, a rendszám és műszaki vizsga. Az új bruttó érték után új értékcsökkenést kell elszámolni két hónapra és ezt kell kivezetni a rendkívüli ráfordítások közé.

24 Befektetett pénzügyi eszközök vizsgálata Tartós részesedések - jegybankban - társulásban Cégkivonat, szerződések - Leltár Lukács Tartósság minősítése beszerzéskor, év közben és év végén (szándékváltozás, erki!) Értékelés (tartós és jelentős, (devizásat egyidejűleg egybeszámítva) Tőzsdei információk, saját tőke (átalakulás) Kapott (járó) osztalék, részesedés, kamatok elhatárolása (pl. kaució kamata és áfája)

25 Lukács 5. Részesedések 20X1. december 15-én egy külföldi céggel közösen megalapított egy eft jegyzett tőkéjű kft-t, amelynek bankszámlájára mindketten befizetettek eft- ot és bevittek eft apportot (a magyar fél ezt csak két év múlva bocsátja a kft. rendelkezésére). A cégbíróság 20X2. I. 8-án jegyezett be a kft-t. Pénzbeli hozzájárulás ellenőrzése: a eft-os jegyzett tőke 50%-a > apportérték ( eft.) Nem pénzbeli hozzájárulás: a jegyzett tőke 50%- áig az apportot 3 éven belül rendelkezésre kell bocsátani. (Ha egyszemélyes, akkor azonnal!) Ha a fordulónapig nincs bejegyezve, akkor nem lehet részesedés, csak egyéb követelés.

26 Lukács 6. Részesedések 20X1. július 5-én vásárolt befektetési célból eft értékben részvényeket, melyeket év végén leértékelt a fordulónapi eft-os tőzsdei árfolyamra. Mérlegkészítés napján a részvények árfolyama eft volt. Nincs információ az árfolyam alakulás tartósságára. Ha tartósan csökkenő a tendencia, akkor sem a fordulónapi, hanem a mérlegkészítés napi árfolyamra kell leértékelni, ha tartós volt az árfolyamcsökkenés.

27 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vizsgálata Lukács Államkötvények; helyi önkormányzatok kötvényei Tartósság, szándék Nem különül el részesedési viszony szerint Vételárban elismert kamat, bizományi díj, opciós díj Csoportos (azonos fajta: átlagáras, FIFO) - Egyedi Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

28 7. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Itt mutat ki eft kötvényt, eft kockázati tőkejegyet, eft kincstárjegyet, valamint eft nyíltvégű befektetési jegyet. Vizsgálandó, hogy tartós-e a kötvény? A kockázati tőkejegy és a nyílt végű befektetési jegy nem hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, hanem tartós részesedés. Mérlegkészítés napi árfolyamra értékelhető (értékhelyesbítés, értékvesztés) A kincstárjegy forgatási célú. Lukács

29 Készletek vizsgálata Vásárolt készletek, átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek, befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, növendék-, hízó és egyéb állatok Vezet-e a készletekről év közben mennyiségi és értéki nyilvántartást? Készletszoftver tesztelése. A készletek állományváltozását rögzítő bizonylatok vizsgálata (rendelés, szerződés, jóváhagyás, mennyiségi, minőségi, formai ellenőrzés, iktatás, feladás, utalványozás) Lukács A beszerzési ár tartalma (szállítási, rakodási, szerelési költségek, közvetítői, bizományi díjak, import esetén vámcsalások, adók, illetékek, kamatok, engedmények elsz. ár, átlagár, FIFO) Az önköltség tartalma, kalkulációs módszerek, állatok specialitásai Készültségi fok, befejezetlen termelés (építőip., mg., bor) a még ki nem váltott (számlázott) szolgáltatás Közvetített szolgáltatások (változatlan formában), alváll.

30 Készletek vizsgálata Lukács Mikor és hogyan leltározott? Könyvvizsgáló részvétele a leltározásban. Leltározási szabályzat betartása. Hiány (kártérítésre kötelezett), selejtezés, hulladékmegsemmisítés, káresemény kezelése Milyen készletmozgások voltak a leltározási előtt/után? Idegen helyen tárolt, illetve a bizományba, bérmunkára átadott és zálogjogra lekötött készletek, mintabolt, göngyöleg (áru, anyag vagy tárgyi eszköz) Úton lévő készleteket, nem számlázott szállítások Immobil és inkurrens készletek, készletszintek elemz. Értékvesztések (fajlagosan kisértékűnél a könyv szerinti érték %-ában) A mérleg főösszegéhez képest jelentős-e az értékük?

31 Az egymásra halmozott dobozok közé üres dobozokat rejtenek. Egyes kartonok szemetet, vagy más értéktelen dolgot tartalmaznak. Bizományba átvett készleteket is beállítják be a saját leltárba. Felhígítják a készletet. (Például vizet adnak a folyékony anyagokhoz.) Megváltoztatják azon készletek mennyiségét és értékét a leltárban, amelyeket a könyvvizsgáló nem számolt meg. Számítógépes készletnyilvántartó program segítségével állítanak be fiktív készletet az analitikába. A könyvvizsgáló által fel nem keresett raktárak leltáríveit meghamisítják. A telephely között úton lévő szállításokat mindkét raktárban leltárba veszik. Egyes készleteket átviszik egy másik raktárba, és ott is számba veszik, felleltározzák. A már eladott, de még ki nem szállított termékeket is felveszik a leltárba. Hamis visszaigazolást szereznek be az idegen helyen tárolt készletekről. A már megrendelt, de még le nem szállított készleteket is beállítják a leltárba. A befejezetlen termelés készültségi fokát a valóságtól eltérően vagy túl magas, vagy túl alacsony szinten állapítják meg. Túlértékelik a készleteket. A nem fordulónapon elvégzett leltározás során csalnak az előre- vagy a visszavetítésénél. Visszaélések a készleteknél Lukács

32 Lukács 8. Készletek eft A telephely őrzését segíti 2 db ivarérett hím és 2 db első vemhes 20X1. IV. 1-jén egyenként 100 eft-ért vásárolt németjuhász kutya. A hím juhászkutyák tenyészállatok, ezért át kell sorolni azokat a tárgyi eszközök közé és 3/4 évi terv szerinti értékcsökkenést kell utánuk elszámolni. A szukák az első ellésig növendékállatoknak számítanak és saját termelésű készletnek minősülnek.

33 Lukács 8. Készletek eft Év végi árukészlete eft, és az egészet mérlegkészítésig eft + 25% áfá-ért értékesítette. Az árukészlete után el kell számolni eft értékvesztést.

34 Követelések vizsgálata Lukács Költségvetési évben esedékes követelések, Költségvetési évet követően esedékes követelések. Követelés jellegű sajátos elszámolások Jogszerűség (szerződéssel, írásos megállapodással igazolt, illetve azok írásban vagy szóban történt módosításai) Elismertség (átvételi jegyzőkönyv, teljesítés igazolás, szállítólevelek, leszignált számla, engedmények okai, visszaküldés szemrevételezése, sztornózás indokai, ezek hatása a közvetítői díjak, ügynöki jutalékokra, bíróság által jogerősen megítélt követelés) Követelések visszaigazolása, egyenlegközlés. Mindig szakmai kétkedéssel kell fogadni, ellenőrizve a válaszadó hozzáértését, kompetenciáját, ismereteit, motivációját, függetlenségét, tárgyilagosságát. Leszámlázott késedelmi kamat. Kaució. Peresített, elengedett, engedményezett (faktoring) köv. Teljesség (Mintavételes tesztelés, havi, éves összehasonlítás, analitika, szintetika egyezősége, visszatartások!)

35 Pénzeszközök vizsgálata Lukács Hosszú lejáratú betétek, Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, Forintszámlák, devizaszámlák, Idegen pénzeszközök Lekötöttség (át/visszasorolások, elhatárolások) Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása Bizonylatok kitöltésének formai és tartalmi előírásai. Könyvelni késedelem nélkül, pénzmozgással egyidejűleg, értesítés megérkezésekor, következő hó 15-ig. Értékelés Aktiváláskor, befolyáskor, átutaláskor, átváltáskor forintra, más devizanemre vagy valutára, átsoroláskor, év végén. Teljesség Banki visszaigazolások, napi készpénzegyeztetések, őrzés, aláírások, visszaélések, szabályzat (összes bevétel 10%-a). Széf! Valódiság Csekkek fedezettsége, negatív egyenlegűek átsorolása kötelezettségek közé és fordítva (hitelszámla lesz negatív)

36 A pénztárellenőrzés általános célja annak megállapítása, hogy - megegyezik-e a készpénzállomány a pénztárjelentés, illetve a pénztárszámla egyenlegével; - szabályozott-e a pénztárak működésének, pénzforgalmának a rendje; - a bevételek szabályszerűek-e, a befizetések megfelelő időben és hiánytalanul befolynak-e a pénztárba; - szabályszerűek-e és jogosak-e a kifizetések - megtartják-e a pénz kezelésére, nyilvántartására és a pénztári műveletek bizonylatolására vonatkozó előírásokat ; - biztosított-e a pénz megfelelő védelme. Az ellenőrzés feladatkörei 1. Rovancsolás: a tényleges készpénz (forint, valuták) és egyéb értékállomány váratlan számbavétele (záráskor vagy nyitáskor), a tényhelyzet egybevetése a nyilvántartással. 2. Pénztárellenőri feladatok vizsgálata Szakmailag megfelelően képzett munkavállaló végzi-e; az alapbizonylat a hatályos jogszabályokban és szabályzatokban előírt feltételeknek megfelel-e, a bizonylatot a kijelölt szervezeti egység állította-e ki, a szükséges mellékleteket csatolták-e, igazolt-e a teljesítés, helyes-e az alapbizonylaton végzett számítás, a pénztárbizonylat adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival, az elszámolásra kiadott pénzösszegekkel elszámoltak-e. 3. Ismétlődő ellenőrzések végrehajtása Rendszeresen és váratlanul érdemes végrehajtani. Megfelelően szabályozták-e a pénzkezelés rendjét, helyesen határolták-e el a feladatokat és a felelősségeket, továbbá kellően figyelembe vették-e a vállalkozás adottságait, a készpénz szállítást, kezelést, őrzést.

37 Lukács 12. Valutapénztár Valutapénztárában az év végén meglévő, 260 Ft/Euró könyv szerinti árfolyamon nyilvántartott Euró található, melyet leértékelte számlavezető bankjának fordulónapi valutavételi árfolyamára és a keletkezett árfolyamveszteséget elhatárolta. Nem alkalmazhatta volna a valutaárfolyamot, hanem csak a devizáét és nem határolhatta volna el az árfolyamveszteséget.

38 Kötelezettségek vizsgálata Lukács Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Létezés, elismertség, teljesség, tartósság, irányultság (kitől, mire, meddig) szerződés (200 eft)! Értékelés (passziváláskor, pénzügyi teljesítéskor, év végén, elengedett kötelezettség, nincs adóalap korrekció

39 Elhatárolások vizsgálata Lukács Előző évből áthozott, megnyitott tételek rendeződése Állományba vétel, kivezetés év közben vagy csak év végén. Mérlegelni kell, hogy eltérés vagy a várt esemény elmaradása esetén jelentősnek minősül-e az eredményváltozás, szükséges-e az önrevízió. Értékpapírok, kölcsönök, bankbetétek, hitelek, váltók, költségek, ráfordítások, bevételek

40 Lukács 20. Időbeli elhatárolások: eft. Beruházás üzembe helyezéséig fizetendő kölcsön kamata eft. Fordulónap előtt elismert biztosítói kártérítés eft. Részesedés vásárlás várhatólag megtérülő opció díja 300 eft. A kölcsön aktivált kamata nem elhatárolás, hanem kötelezettség. A fordulónap előtt ismert biztosítói kártérítés követelés. A várhatólag megtérülő opciós díj helyesen került beállításra.

41 Betegszabadsággal összefüggő - munkáltatói kifizetés - kifizetésben részesülők száma Kiegészítő tájékoztató adatok Munkáltató által levont és átutalt - személyi jövedelemadó - természetbeni egészségbiztosítási járulék - pénzbeli egészségbiztosítási járulék - munkaerő-piaci járulék Kifizetőhely által folyósított - családi pótlék - táppénz - egyéb társadalombiztosítási ellátás Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés Személyi juttatások

42 Kiegészítő tájékoztató adatok A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) A kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára Fordított általános forgalmi adó Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

43 Kiegészítő tájékoztató adatok Visszatérített előlegek Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett és átadott eszköz Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz Összes kezességvállalás és garanciavállalás állománya A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása Hosszú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben forintban fennálló összeg

44 Kiegészítő tájékoztató adatok Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben forintban fennálló összeg Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben forintban fennálló összeg A Stabilitási tv. szerinti, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül forintban fennálló ügyletek összege. Hosszú és eövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K924. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben devizában fennálló összeg Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben devizában fennálló összeg Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben devizában fennálló összeg Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása könyvviteli számla forgalmának és egyenlegének levezetése ellátási

45 Lukács Vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése Az információ előállítás olyan módszere, eljárása és technikája, amelynek segítségével egy vagy több év számszaki adatainál kifejezőbb, érthetőbb (helyesen értelmezett), tömörebb, használhatóbb információkhoz juthatunk. (Hasznos becslések, beavatkozások.) Térkép készítés a vállalkozásról Beszámoló adatainak lefordítása az érdekeltek nyelvére Tevékenység értelmezés Helyzetértékelés Erős és gyenge pontok, kockázatok meghatározása Jövőbeni kilátások megítélése Gazdálkodást befolyásoló tényezők, összefüggések feltárása Jövőt befolyásoló jelenbeli döntések megalapozása.

46 Az elemzés eszközei Lukács Összehasonlító pénzügyi elemzés (vertikális és horizontális értékben, %-ban, évről évre, trendelemzés) Standardizált kimutatás-elemzés (vertikális összeshez viszonyítva, belső felépítés) Pénzügyi ráták: a pénzügyi kimutatások releváns adatai közötti közgazdasági összefüggések kifejezése hányadosok (viszonyszámok, idősorok) formájában. 14 május

47 Lukács Legáltalánosabban használt aránymutatók 1. Tőkeszerkezeti mutatók Kifejezik a vállalkozás működését jellemző befektetéseit és a vezetési stratégiáját a gazdálkodás finanszírozási módját illetően. Pragmatikus finanszírozási alapelv: az eszközök és források lejáratainak összehangolása, a likviditás biztosítása. Idegen tőke Saját tőke * 2 Befektetett eszközök/2 Saját tőke (legalább 50%-ban ST finanszírozza) Befektetett eszközök < Hosszú lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök > Rövid lejáratú kötelezettségek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben