PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 6. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012.

2 1. A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE 1.1.A pénzkezelési szabályzat (1) A pénzforgalom szabályszerű lebonyolítása érdekében összeállított pénzkezelési szabályzat tartalmazza a Számviteli Törvény 31. -a szerinti pénzeszközök: a bankszámlák (elszámolási - kamatozó - elkülönített betétszámla), a készpénz (forint és valuta), az egyesület nevére szóló bankkártya, és az egyéb értékek kezelésével kapcsolatos számviteli politikai döntéseket és kezelésük részletes szabályait. A szabályzat az egyesület sajátosságait figyelembe véve biztosítja, hogy a pénzzel és értékekkel való gazdálkodás, illetve a pénzkezelés szervezett keretek között, naprakészen és ellenőrizhető módon valósuljon meg A pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei Bankszámla nyitása és felmondása (1) Egyesület - a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI.20.) Komi. rendelet előírása alapján - a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével, köteles pénzeszközeit pénzforgalmi bankszámlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi bankszámlán lebonyolítani, és ennek érdekében bankszámlaszerződést kölni. (2) Egyesületnél az Elnökség határozza meg, hogy melyik hitelintézetnél, és milyen számlát kell nyitni, módosítani, vagy megszüntetni. (3) Bankszámlaszerződést az elnök köthet, aki jogosultságát, hitelt érdemlő módon, aláírási címpéldánnyal igazolja A bankszámla pénzforgalma (1) Az egyesület tulajdonában lévő pénzeszközöket - a napi, csak készpénzben teljesíthető kifizetések kivételével - az Egyesület Elnökségének határozata alapján a Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezetnél (továbbiakban: banknál) vezetett számlarendszerben kezeli, önálló bankszámla feletti rendelkezési joggal. (2) Számlaszám: (3) Az egyesület a bankszámlára indított pénz- és elszámolásforgalmat a hatályos rendelkezés szerint, a számlavezető bank által rendszeresített bankbizonylatok és nyomtatványok felhasználásával végzi. (4) A bankszámla felett önálló rendelkezési joggal - a banknál bejelentett módon - az egyesület Elnöke, Alelnöke, Gazdasági Titkár, illetve az általuk meghatározott személy(ek) rendelkeznek (6. számú melléklet). (5) A számlavezető bank a bankszámlán történt terhelésekről, jóváírásokról az azonosító adatok feltüntetésével bankkivonatot készít, amelyet megküld az egyesület részére. (6) A Számviteli Törvény a alapján a pénzeszközöket érintő gazdasági események adatait késedelem nélkül kell a könyvekben rögzíteni. Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 2 / 36

3 A készpénz és egyéb értékek kezelése (1) Az egyesület működéséhez szükséges készpénz (Ft és valuta) és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására házipénztárat működtet. (2) A pénztári forgalom lebonyolítása a pénzforgalom fajtái: készpénz jellegű forgalom: készpénz; készpénzfelvételi utalvány (csekk). nem készpénz jellegű forgalom: bélyegző; bélyeg; étkezési utalvány, üdülési csekk, értékpapír, illetékbélyeg, stb A készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom (1) A bankszámláról felvett készpénzt a felvétel napján a bank kifizetési bizonylata alapján házipénztárba be kell vételezni és a banki befizetés napján, a bank bevételi bizonylata alapján kiadásba kell helyezni azokat az összegeket, amelyeket a bankszámlára befizettek. A házipénztári forgalom, valamint a bankforgalom hiánytalan dokumentálására Átvezetési számlát kell nyitni, melyre valamennyi - a pénztár és bankszámla pénzeszközei közötti - forgalmi tételt rögzíteni kell. 2. A PÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS (1) (A számviteli törvényből következően minden olyan helyet, ahol készpénzt kezelnek, pénzkezelő helynek (a továbbiakban házipénztárnak) kell tekinteni, függetlenül attól, hogy a készpénz kezelője függetlenített pénztáros vagy más erre kijelölt személy.) 2.1. A házipénztári pénzkezelés szabályai (1) Az egyesület a működéséhez szükséges készpénz forgalmának lebonyolítására egy pénztárt működtet. A pénzkezelési helynél (az egyesület irodájánál) tájékoztatni kell a tagokat a pénztár nyitvatartási rendjéről és az utalványozásra jogosultak névsoráról (5. számú melléklet). (2) A pénztár működtetését, a pénzkezelést nem függetlenített pénzkezelő látja el Függetlenített pénztáros nélküli pénzkezelésének szabályai (1) Az egyesület a működéséhez szükséges készpénz (Ft és valuta) forgalmának lebonyolítására az egyesület irodájában pénztárt működtet. (2) A pénzkezelést a Gazdasági Titkár, vagy az Elnöke által megbízott egyesületi tag végzi (a továbbiakban: pénztáros) A pénztár elhelyezése (1) A pénztár nincs külön helyiségben elhelyezve, de a házipénztár pénzkészletét lezárt lehetőség szerint szekrénybe becsavarozott - lemezkazettában kell tárolni és megőrizni. Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 3 / 36

4 (2) A lemezkazetta eredeti kulcsát a pénztáros kezeli. A tartalék kulcsot lezárt borítékban zárható szekrényben, fiókban kell őrizni. A lezárt borítékot az egyesület Elnökének és Gazdasági Titkárának, a ragasztásnál (átfedően) alá kell írni és lepecsételni. A tartalék kulcsot tartalmazó lezárt és lepecsételt borítékot a pénztáros tartós távolléte esetén két tanú jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével lehet csak felnyitni. (3) A lemezkazetta biztonságos őrzését olyan zárható szekrényben kell megoldani, amelynek csak két kulcsa lehet. Ezek közül az egyiknek a pénztárosnál, a másiknak pedig az elnöknél kell lennie. (4) A fenti biztonsági előírások betartása ellenére, a zárható szekrényben, illetve a lemezkazettában keletkezett bármilyen káreseményt a pénztáros azonnal köteles bejelenteni a rendőrségnek A pénztári keret (1) A házipénztárban, az előírt feltételek mellett, a zárlat után tartható maximális készpénz záró állomány (pénztári keret): ,- Ft. (2) A pénztári keretet meghaladó záró pénzkészletet a bankszámlára minden alkalommal be kell fizetni Készpénz és egyéb értékek a pénztárban (1) A pénztárban található készpénz forrásai lehetnek a banknál vezetett számlákról felvett összegek, a visszafizetett készpénzek és a még tovább nem utalt térítmények, értékesítés árbevételei, egyéb befizetések. (2) A pénztárban idegen szervezetek, alkalmazottak és más személyek pénzét vagy értékét csak az elnök engedélyével szabad tartani. Az idegen pénzeket és értékeket elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani A készpénz és értéktárgyak felvétele és szállítása (1) A készpénz szállításánál figyelemmel kell lenni a vagyonvédelem szempontjaira és a biztosító kártérítési felelősségvállalására. A készpénzt nagyságrendjétől függően, az alábbi személy(ek) a következők figyelembevételével szállíthatja(ják). (2) A készpénzt lehetőség szerint riasztó jelzést adó, biztonsági záras pénzszállító táskával kell szállítani: Ft-ig 1 fő pénzszállító; millió Ft közötti összeget 1 fő pénzszállító és 1 fő kísérő; 1-10 millió Ft közötti összeget 1 fő pénzszállító és 1 fő kísérő gépkocsival, 10 millió Ft feletti összegnél erre szakosodott pénzszállító társaságot kell megbízni. (3) A pénzszállítónak a készpénzt tételesen megszámolva olyan jegyzőkönyvvel kell átvennie mely a pénztáros által megszámolt, készpénzt címletenként tartalmazza. A készpénz szállításával megbízott személy(ek) felelőssége a pénz átvételétől a rendeltetési helyére történő hiánytalan eljuttatásáig tart. A kísérő személy ebben csak közreműködik, de nem felel a pénzszállításért. Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 4 / 36

5 (4) Az erre szakosodott pénzszállító társaság megbízása esetén az előzetesen - a pénztáros és az elnök, vagy a részéről megbízott személy által - megszámolt, kötegelt és leplombált zsákban elhelyezett készpénzről szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, amely címletenként tartalmazza az átadott készpénzt, de ezt a pénzszállító társaságnak nem kell átadni. (Az átadott zsákon csak azt kell jelölni, hogy az készpénzt tartalmaz.) A pénztári kulcsőrzés rendje, nyilvántartási kötelezettség (1) Ha a pénztáros betegség vagy bármely más ok miatt nem tudja ellátni feladatát, köteles a nála lévő kulcsot lepecsételt (leragasztott és a ragasztáson felülírt) borítékban az elnökhöz eljuttatni, aki a pénz számbavételéről és a pénztár átadásáról intézkedik. (2) A pénzt tároló eszköz kulcsáról a pénztárosnak olyan nyilvántartást kell vezetni, melyből megállapítható, hogy a kulcs mikor, milyen okból (pénztárátadás, vizsgálat, zárjavítás, másolatkészítés stb.), meddig és kinél volt. A kulcs átvételét annak kezelője vagy ideiglenes célra átvevője a nyilvántartásban aláírásával igazolja. Az összes kulcs még különböző időpontokban sem kerülhet ugyanannak a személynek a kezéhez, kivéve a lezárt, lepecsételt borítékban őrzötteket (15. számú melléklet) A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök (1) A pénzkezelés, a pénzőrzés terén előírt feladatokat - azok elhatárolásával - kell ellátni. Az elhatárolt munkakörök a következők: pénztáros (pénztári számfejtő), utalványozók, pénztári ellenőr A pénztáros feladatai, helyettesítése (1) A pénztárosi teendőket megbízás alapján csak arra alkalmas, büntetlen előéletű egyesületi tag végezheti (2. számú melléklet). Nem lehet a pénztáros az, akinek más megbízása ezzel a feladattal összeférhetetlen. (2) A pénztáros a pénztárt önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli, melyet - munkakörének elfoglalásakor - írásbeli nyilatkozatban köteles tudomásul venni. (5. számú melléklet) (3) Két vagy több személy egy időpontban közösen ugyanazt a pénztárt még kivételesen, kisegítésképpen sem kezelheti. (4) A pénztáros feladatai a következők: a napi pénzforgalomhoz a megfelelő mennyiségű és címletű készpénz biztosítása; a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése; a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások szabályszerű vezetése; a pénztárzárlat végrehajtása; a pénztári kulcs őrzése és a kulcsok nyilvántartásának vezetése; az elszámolásra kiadott készpénz nyilvántartása; az egyéb értékek (pl. részvények, kötvények, egyéb értékpapírok, bélyegek, értékjelzéssel ellátott nyomtatványok, a szigorú számadású nyomtatványok, a csekk- és utalványfüzetek) kezelése és megőrzése. (5) A pénztárosnak kifizetés előtt meg kell győződnie arról, hogy a bizonylat kiállítása szabályszerű-e, az utalványozásra, érvényesítésre jogosult személy aláírása szerepel-e azon. Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 5 / 36

6 Pénztári kifizetés utalványozás nélkül ideiglenesen sem teljesíthető, továbbá megbízási, felhasználói és vállalkozási szerződés esetében magánszemélynek kifizetést eszközölni kizárólag az adóazonosító jele ismeretében lehetséges. (6) A kifizetés megtörténtét a kedvezményezett vagy megbízottja aláírásával igazolja. Ha az átvevő más vállalkozás munkavállalója, úgy a kiadási pénztárbizonylaton személyi igazolványa számát is fel kell tüntetni. A kifizetést megelőzően azt is meg kell állapítani, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e annak felvételére. Ha nem jogosult a felvételre, részére az esedékes összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kedvezményezett írja alá, továbbá két tanú a megfelelő azonosító adatok feltüntetésével. (7) A meghatalmazás lehet egyéni és csoportos, ezen belül: esetenkénti, ezt a kiadási pénztárbizonylathoz csatolni kell; visszavonásig érvényes, amelyet a pénztárosnak meg kell őriznie és nyilvántartásba vennie. (8) Amennyiben a pénztárost bármely okból helyettesíteni kell, vagy a pénztáros a beosztásából végleg távozik, pénztárzárlatot kell tartani. Ebben az esetben le kell zárni a pénztári nyilvántartásokat. A házipénztárban lévő pénzt, értékeket, bizonylatokat, nyilvántartásokat az utódnak át kell adni, akinek a pénz és az értékek teljességéről meg kell győződnie. A pénztárzárlatnál, valamint az átadásnál jelen kell lennie az átadónak, az átvevőnek, az elnöknek, illetve az általa kijelölt személynek. (9) Amennyiben az átadó jelenléte akadályozott, úgy helyette az elnök által megbízott személynek kell jelen lennie. A házipénztár átadásáról és átvételéről a mellékletként csatolt jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a jelenlévőkkel aláíratni. (7. számú melléklet) A pénztári számfejtő (1) Feladata az egyesülethez benyújtott bizonylatok alaki felülvizsgálata után a pénztári bevételi vagy kiadási pénztárbizonylat kiállítása. A pénztári számfejtő egyben lehet pénztáros is (2. számú melléklet). (2) A bizonylatok kiállítására a B.Sz.ny /a/Vr.sz. Bevételi pénztárbizonylat és a B.Sz.ny /V. Kiadási pénztárbizonylat nyomtatványt kell használni A pénztári utalványozó (1) A pénztári kifizetés, bevételezés utalványozott okmány alapján teljesíthető. Az utalványozók azok a személyek, akik a kiadások kifizetését, a bevételek beszedését elrendelhetik. Az utalványozó nem lehet sem a pénztáros, sem az ellenőr. (2) Az utalványozásra jogosultakat az egyesület elnöke írásban jelöli ki (5. számú melléklet). (3) Az utalványozásra jogosult személy köteles megvizsgálni azt, hogy: a bizonylat kiállítása jogos-e, csatolva vannak-e a szükséges mellékletek, a bizonylatban szereplő kifizetést egyesületi utasítás, egyéb jogszabály nem tiltja, illetve nem ütközik büntetőjogi rendelkezésbe, a bizonylat tartalmazza a szükséges adatokat, számszerűleg helyes-e, Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 6 / 36

7 magánszemélynek történő kifizetésnél feltüntették-e az adóazonosító jelet, a bizonylatot arra jogosult személy állította-e ki A pénztárellenőr (1) A készpénz bevételezéseket és kifizetéseket pénztári ellenőrzésnek kell megelőznie, melyet az e feladattal megbízott - büntetlen előéletű - személy végez, melyet szükség szerint az utalványozó is elláthat (3. számú melléklet) A pénztári pénzkezelés bizonylatai (1) A Számviteli Törvény a alapján valamennyi pénz- és értékmozgást bizonylattal alátámasztva és késedelem nélkül - a pénzmozgással egyidejűleg - kell a könyvekben rögzíteni A pénztári kifizetések bizonylatolása (1) A pénztárból kifizetést teljesíteni a kiadási pénztárbizonylat kiállításával, mely szigorú számadásra kötelezett, kétpéldányos szabvány nyomtatvány tömb alapján lehet. (2) Kifizetéskor a bizonylatra a következőket kell feljegyezni: a kifizetés kelte, a sorszám és pénztárbizonylat kiállításakor a csatolt bizonylat száma, a kifizetendő összeg, számmal és betűvel, pénztárbizonylat kiállításakor, a kifizetés jogcímének rövid megjelölése, a pénztáros aláírása, az utalványozó aláírása, a pénzfelvevő neve, aláírása és személyi azonosító adatai. A kiadási pénztárbizonylatot átírással kell kiállítani. Az első példány a könyvelési bizonylat, ehhez kell csatolni a pénztári alapokmányokat. A második a tőpéldány, amely a tömbben marad, azt igazolásul a pénztáros őrzi meg A pénztári befizetések bizonylatolása (1) A pénztári bevételezést teljesíteni a bevételi pénztárbizonylat kiállításával, mely szigorú számadásra kötelezett, hárompéldányos szabvány nyomtatvány tömb alapján lehet. (2) A bevételi bizonylat tartalma a következő: a bevétel kelte, a sorszám és pénztárbizonylat kiállításakor a bizonylatszám, a befizetett összeg, számmal és betűvel, a befizetés jogcíme, a befizető neve, aláírása és személyi azonosító adatai, az összeg átvételét igazoló pénztárosi aláírás. A bevételi pénztárbizonylatot átírással, 3 példányban kell kiállítani. Az első példány a könyvelési bizonylat, ehhez kell csatolni a pénztári alapokmányokat. A második példány a nyugta, a befizetés teljesítését igazoló elismervény, amelyet a befizetőnek át kell adni. A harmadik a tőpéldány, amely a tömbben marad, azt igazolásul a pénztáros őrzi meg A pénztári összesítő nyilvántartások, pénztárzárlat (1) A napi pénzforgalomról átírással készített kétpéldányos szigorú számadású nyomtatványnak minősülő időszaki - havi - pénztárjelentést kell vezetni, melybe minden szabályszerűen bizonylatolt pénztári tételt - kiadást, bevételt a bizonylatra való hivatkozással - a felmerülés sorrendjében - azonnal fel kell vezetni. (2) Pénztárjelentést a B.Sz.ny /V. Pénztárjelentés nyomtatványon kell elkészíteni. Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 7 / 36

8 (3) Az összesítő pénztári nyilvántartást időszakonként, illetve a mérleg fordulónapján le kell zárni. Meg kell állapítani: a kiadások és a bevételek végösszegét és az előző havi, pénzállomány figyelembevételével a számszaki egyenleget, majd ezt a pénztári nyilvántartás szerinti záró pénzkészletet össze kell hasonlítani a ténylegesen a pénztárban lévő címletenként részletezett pénzkészlettel. A pénztárkönyvben rögzített pénzkészlet meglétét, a zárlat szabályszerűségét a pénztáros és az elnök aláírásával igazolja. (4) A pénztárban lévő tényleges, címletenként kimutatott pénzkészlet és a pénztári nyilvántartás szerinti záró pénzkészlet esetleges eltérésének okát ki kell vizsgálni a felelős megjelölésével. A pénztáreltérés kezelése a 3.1. pont szerint történik. (8. számú melléklet) A pénztár ellenőrzése (1) A pénztárellenőrzés részben előzetes, amely a bizonylatok alaki és tartalmi vizsgálatára; utólagos, amely a pénztári nyilvántartás helyességének és az abban kimutatott készpénzkészlet meglétének ellenőrzésére irányul. (2) A pénztárellenőrzés rendszerességét a belső és külső ellenőrzések alkalmával biztosítani kell. A pénztárellenőrzés módja: elnöki, munkafolyamatba épített (a pénztáros önellenőrzése a napi pénztárzárlat során, a pénztárellenőr által végzett feladat ellátása) és az Ellenőrző Bizottság által évente egy alkalommal végrehajtott bizottsági ellenőrzés. (3) Pénztáros a pénztár ellenőrzésekről nyilvántartást vezet (10. számú melléklet) Az egyesület elnökének ellenőrzési feladatai (1) Az egyesület elnökének kötelessége a házipénztár rendjét rendszeresen ellenőrizni, mely tartalmazza: a pénztárállomány, a készpénzcsekk és egyéb értékek nyilvántartásokkal való egyezőségének vizsgálatát, a pénz- és értékkezelés, a bizonylatok szabályszerűsége, valamint a pénz- és egyéb értékek őrzését A munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok (1) A pénztáros feladatai: meg kell állapítani a pénztárban lévő készpénzállományt címletenként; a bevételek és kiadások végösszegét; az előző záróegyenleg (mint nyitóegyenleg) figyelembevételével a napi záróegyenleget; a pénztárkönyv alapján számított záróegyenleget egyeztetni kell a tényleges készpénzállománnyal; az egyeztetés megtörténtét a pénztáros a pénztárjelentésen aláírásával igazolja; az egyeztetés során esetleg mutatkozó eltéréseket (többlet-hiány) meg kell keresni és rendezni. (2) A pénztárellenőr feladatai a bizonylatok alaki és tartalmi; a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének vizsgálata. Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 8 / 36

9 (3) Az alapbizonylatokat abból a szempontból kell ellenőrizni, hogy azok az előírt követelményeknek megfelelnek-e. (Pl.: az illetékes személy állította-e ki, a szükséges mellékleteket - az alapbizonylatokat - csatolták-e.) (4) Konkrét feladatok a teljesség igénye nélkül: az alapbizonylaton végzett számítások helyességének ellenőrzése; a pénztári bizonylat adatainak egyeztetése az alapbizonylattal; a pénztárjelentésbe bevezetett tételekre vonatkozó pénztári bizonylatok és alapbizonylatok hiánytalanul rendelkezésre állnak-e; az ellenőrzött okmányokat, számadásokat az ellenőrnek kézjegyével el kell látnia. (5) Amennyiben az ellenőr a házipénztár kezelésénél mulasztást, szabálytalanságot vagy a pénzkezelésre vonatkozó rendelkezésekkel ellentétes eljárást tapasztal, erről jegyzőkönyvet kell felvennie, és azt a pénztárossal, illetve a szabálytalanságot előidéző személlyel alá kell íratni Kiemelt pénztár ellenőrzési feladatok a.) Pénztárrovancs az előzetes bejelentés nélküli, váratlan pénztárellenőrzés, célja, hogy a meglevő értékek számbavételével rögzítse a tényleges készpénzt (forint, valuták), az egyéb értékállományt és az értékpapírokat; azt egybevesse a nyilvántartással, hogy az eltérés esetén a rendellenességek vizsgálatához kiinduló alapul szolgáljon. (1) A rovancsolást közvetlenül a pénztárzárlat után vagy nyitáskor célszerű elvégezni. Ha az ellenőrzésre csak napközben van mód, akkor a rovancsolás idejére szüneteltetni kell a pénztárforgalmat. (2) A pénztárnaplót (pénztárkönyvet) le kell zárni, és a könyv szerinti záró készpénzkészletet meg kell állapítani. A rovancsolásnál a pénztárossal kell megszámoltatni a pénztárban levő készpénzt. A pénztárrovancsról címletenkénti részletezésben közös jegyzőkönyvet kell felvenni. Ebben a pénztáros és az ellenőrzést végző személy (a továbbiakban: ellenőr) igazolja, hogy a pénztárban címletenként és összesen mennyi készpénzt (forintot és valutát) találtak. A közös jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy a pénztárban milyen egyéb értékeket, idegen pénzt, fel nem vett járandóságot, bélyeget, értékpapírokat, letéteket stb. őrzött a pénztáros. Fel kell tüntetni továbbá a pénztárban levő, még fel nem használt készpénzcsekket és elszámolási utalványokat (sorszámát és darabszámát), valamint minden ott őrzött, szigorú számadás alá tartozó nyomtatványt is (9. számú melléklet). (3) A rovancsolás során meg kell győződni arról is, hogy a pénztáros nem kezel-e az egyesület pénzén kívül más tulajdonát képező pénzeket, letétbe helyezett, de még fel nem használt összegeket stb. Ezeket - engedély hiánya esetén is - szerepeltetni kell a közös jegyzőkönyvben. A közös jegyzőkönyv által dokumentált tényleges készpénzállományt kell összehasonlítani a pénztárjelentés, illetve a pénztárszámla egyenlegével. (4) Ügyelni kell arra, hogy a pénztárjelentés (a jegyzőkönyv) a pénztárrovancsig teljesített, minden be- és kifizetést tartalmazzon. Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 9 / 36

10 (5) Ha a pénztárkönyv és a tényleges készpénz között eltérés mutatkozik, akkor tovább kell folytatni a vizsgálatot annak tisztázására, hogy milyen hibák okozták az eltérés keletkezését, kit terhel felelősség a mulasztásért vagy egyéb cselekményért. b.) Bankszámláról felvett és befizetett készpénz bizonylatolásának ellenőrzése (1) Megállapítandó, hogy a pénztáros a pénztárba hiánytalanul és a felvétel napján bevételezett-e minden olyan pénzösszeget, amelyet a bankszámláról felvettek, valamint kiadásba helyezte-e azokat az összegeket, amelyeket a bankszámlára befizettek. (2) Az ellenőrzés alapokmányai: a bank számlakivonata, a pénztári bevételi bizonylat, a pénztárkönyv, a csekkaláírókönyv, a csekk tőszelvénye és a számviteli nyilvántartások. Kiemelt ellenőrzési feladat, hogy a házipénztári forgalom, valamint a bankforgalom hiánytalan dokumentálásának céljára rendszeresített, úgynevezett Átvezetési számla egyenlegének okáról folyamatosan meg kell győződni. c.) A készpénzes értékesítés pénztári ellenőrzése (1) E területen vizsgálandó: a készpénzes értékesítés engedélyezése, a készlet kiadás bizonylatolása, a készpénzes számlán az átvétel igazolása, a készpénzes számla kiállítása és a készpénz bevételezése A valutapénztári pénzforgalom szabályai (1) Az egyesület nem működtet valutapénztárt A pénztáreltérés kezelése 3. ÁLTALÁNOS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYOK (1) A pénztárost teljes anyagi felelősség terheli az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgyak tekintetében. Ez a felelősség vétkesség nélküli, illetve attól független objektív és teljes. Ez alól a pénztáros csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan ok idézte elő (rablás, betörés stb.). Ezt a pénzhiányt is bizonylatolni kell, mivel nincs a pénz a pénztárban. (A pénzhiányt ez esetben egyéb ráfordításként kell elszámolni.) (2) Amennyiben pénztárzárás, illetve pénztárellenőrzés során olyan hiány vagy többlet kerül megállapításra, amelynek oka ismeretlen, a csatolt 8. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni és a többlet összegét be kell vételezni, a hiány összegét pedig a pénztárosnak be kell fizetnie (kivéve az előző bekezdésben említetteket). A pénztáreltérések okát minden esetben ki kell vizsgálni, és intézkedni kell az összeg sorsáról, a helyesbítés végrehajtásáról A szigorú számadásra kötelezett nyomtatványok kezelése (1) A szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok körét - figyelembe véve a Számviteli Törvény a szerinti és az egyéb jogszabályi előírásokat is - az egyesület az alábbiakban határozza meg: készpénzcsekk (készpénzfelvételi utalvány); bevételi és kiadási pénztárbizonylat; pénztárjelentés; nyomdai előállítású számlatömb; Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 10 / 36

11 sorszámozott űrlapok és sorszámozott űrlapokat tartalmazó füzetek; értékjegyek, amelyekért a felhasználás során ellenértéket fizetnek; egyesület nevére szóló bankkártya. (2) A készpénzcsekket a hitelintézet bocsátja ki, az általa vezetett számláról történő összegek felvételére. A csekket egy példányban mindennemű javítás nélkül kell kiállítani. (3) Ha a kiállításkor elírás történik, a készpénzcsekket keresztben történő áthúzással és "Rontott" szóval át kell írni. (4) A készpénzcsekk nyilvántartásának a következő adatokat kell tartalmazni: sorszám; csekkszám; felhasználás dátuma; utalványozók aláírása; felvett összeg; megjegyzés. (5) Az egyesület a szigorú számadású nyomtatványok kezelését a pénztáros végzi. (6) A szigorú számadási kötelezettség alá tartozó nyomtatványokat az egyéb nyomtatványoktól elkülönítetten, zárt szekrényben kell tárolni és külön nyilvántartani, melynek a következő adatokat kell tartalmaznia: a nyomtatvány megnevezése, raktári vagy nyomdaszáma; a bevételi bizonylat kelte és száma; a beérkezés és nyilvántartásba vétel kelte; a nyomtatvány kezdő, befejező sorszáma; a kiadás kelte; az átvevő megnevezése; az átvétel elismerése; elszámolás a bizonylattömbbel. (7) A nyomtatványokkal kapcsolatos szigorú számadási kötelezettség magában foglalja, hogy a felsorolt nyomtatványokból beszerzett készletet jegyzék kíséretében kell a nyomtatványok kezelésével megbízott részére állományba vétel céljából átadni; az átvétel alkalmával meg kell vizsgálni, hogy az egyes füzetekben (tömbökben) az űrlapok teljes számban megvannak-e, továbbá az űrlapokon sorszámok és esetleges egyéb jelzések (például számlavezető pénzintézet jelzőszáma) helyesek-e; a nyomtatványokkal (beleértve a rontott példányokat is) el kell számolni. (8) A pénztáros a banki készpénzfelvétel céljára rendszeresített készpénzcsekk és az elszámolási utalványfüzetekben lévő űrlapok felhasználásáról külön nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartásokban az egyes űrlapokat emelkedő sorszámuk szerint - külön-külön sorban kell felsorolni. (9) A készpénzcsekk nyilvántartás adatai: sorszám, csekkszám, felhasználás dátuma, utalványozók aláírása, felvett összeg. (10) A pénztáros a vásárlásra vagy banki készpénzfelvétel céljára rendszeresített, az egyesület nevére szóló bankkártyákról, azok kiadásáról, visszavételéről külön nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartásokban az egyes bankkártyákat a kibocsátó bank, kártyaszám, átvevő neve, kiadás visszavétel dátuma szerint kell szerepeltetni. A nyilvántartáshoz csatolni Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 11 / 36

12 kell az átvételi jegyzőkönyv (elismervény) eredeti példányát. Az egyes bankkártyákhoz tartozó PIN kódokat külön zárt, lepecsételt borítékban kell őrizni. (11) Valamennyi szigorú számadású nyilvántartásnak naprakésznek kell lennie, melyek kezelését, felhasználását, őrzését a pénztárellenőrzés (rovancsolás) során ellenőrizni kell. (12) A használatból kivont (betelt, év végével lezárt) bizonylat-nyomtatványokat a pénztárosnak kell megőriznie. (13) A pénztárjelentést, mint analitikus nyilvántartást, valamint a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat legalább 8 évig kell olvasható formában megőrizni a számvitelről szóló évi C. törvény alapján. (14) Bizonylatot kiadni csak az Elnök engedélyével és átvételi elismervény ellenében szabad Az elszámolásra kiadott készpénz szabályozása (1) Utólagos elszámolásra készpénzt kiadni csak előzetes engedélyezés és utalványozás alapján lehet kiadni. (2) Az egyesületnél az elnök írásos engedélye alapján a tagok esetenként - szabályszerű utalványozás alapján határidőhöz kötött elszámolási kötelezettséggel a pénztárból előleget vehetnek fel. Az előleg felvételére és elszámolására a B.Sz.ny /N.r.sz. Készpénzigénylés elszámolásra, és a D.Sz.ny /N.r.sz. Üzemanyag előleg elszámolás elnevezésű szabvány nyomtatványokat kell használni. (3) Kiküldetéssel kapcsolatos előleg és költség elszámolásához a B.Sz.ny r.sz. Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás elnevezésű nyomtatványt kell használni. (4) Az elszámolásra kiadott előlegekről a pénztáros nyilvántartást vezet a B.Sz.ny r.sz- Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása elnevezésű nyomtatványon. (5) Egy személy ugyanarra a célra csak úgy vehet fel ismételten pénzt, ha az előzőleg felvett összeggel elszámolt. A befizetendő és kifizetendő összegek kompenzálása tilos. Az elszámolásra kiadott készpénzről a pénztáros, a pénzkezeléssel megbízott a mellékletként csatolt tételes analitikus nyilvántartást köteles vezetni. (11. számú melléklet) (6) Elszámolásra maximálisan 30 munkanapra adható ki pénz. A belföldi kiküldetésnél a visszaérkezéstől számított 3 munkanapon belül el kell számoltatni a kiküldött személyt. Elszámolásra készpénzt csak személyesen lehet felvenni és ezzel elszámolni. Ha az elszámolásra kötelezett a megadott időpontig nem számol el, a pénztárosnak a pénz felvevőjét fel kell szólítania és egyidejűleg erről értesítenie kell (13. számú melléklet) az elnököt. (7) Az elszámolásra kiadott összegekkel a mérleg fordulónapig el kell számolni. A mérlegben ilyen jogcímen követelés csak különösen indokolt esetben szerepelhet. (8) A 30 napot meghaladóan fennálló elszámolásra kiadott előleget a hatályos személy jövedelemadó törvény bekezdésének c.) pontja szerint - kamatkedvezmény miatt - adó terheli, melyet munkavállaló (vagy más személy) esetében a magánszemélynek, egyébként a kifizetőnek kell 72. -ban meghatározott mértékben megfizetni. Abban az esetben, ha az elszámolásra kiadott készpénzt a felvevő személy rendszeresen nem költi el dokumentált módon (teljes összegében, illetve jelentős részét) és ezért az elszámolási időszak Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 12 / 36

13 végén az a pénztárba visszavételezésre kerül, vélelmezhető a számviteli törvényi előírásokkal ellentétes gyakorlat. Az ilyen esetekről a pénztárosnak kell értesítenie az elnököt, hogy a gyakorlat kivizsgálásra kerüljön és amennyiben bebizonyosodott, hogy az szabálytalan, a megfelelő szankció után azt megszüntessék. (9) Az elszámolásra kiadott készpénz pénztári nyilvántartásban való rögzítésének bizonylatai: a készpénz átvételének elismertetése (kiadási pénztárbizonylat, illetve átadás/átvételi elismervény); elszámolásra kötelezett (az átvevő) elszámolása (kimutatása) a ténylegesen elköltött, elszámolásra átvett készpénzről, (az elköltött készpénz dokumentumainak csatolásával); az elszámolásra átvett készpénzből megmaradt és így visszaadásra kerülő készpénz visszavételének elismertetése (bevételi pénztárbizonylat, átadás/átvételi elismervény); az elszámoló részére még járó és így kifizetésre kerülő készpénz kiadásának elismertetése (kiadási pénztárbizonylat, átadás/átvételi elismervény). (10) Az elszámolásra kiadott készpénzről az elszámolásra kötelezett (az átvevő) köteles a12. számú mellékletként csatolt tételes kimutatást (elszámolást) összeállítani, amely többek között tartalmazza: az elszámolásra átvett készpénz összegét; az átvett készpénz elköltését dokumentáló bizonylatok (készpénzes számlák) legfontosabb adatait, a ténylegesen elköltött készpénz összegeit (ezen bizonylatokat a pénzfelhasználás sorrendjében kell az elszámolásban szerepeltetni); az elszámolásra átvett készpénzből megmaradt és így visszaadásra kerülő készpénz összegét, illetve az esetleg még járó összeget; a dátumot, aláírásokat stb. (11) Amennyiben az elköltött összeg az elszámolásra felvett készpénz 75%-át nem érte el azt az elszámoláson indokolnia kell Az egyesület nevére szóló bankkártya használatának szabályozása (1) A készpénzkímélés érdekében az egyesület nevére szóló bankkártya használatára a 14. számú mellékletben felsorolt személyek jogosultak az alábbi feltételekkel: (2) A bankkártya, mint szigorú számadású nyomtatvány átvétele sajátkezű aláírással a kibocsátó banknál történik. (3) A bankkártya felhasználására jogosultak a vásárlást követő napon (vagy) hetente (vagy) 30 naponként a 12. számú mellékletként csatolt elszámolási bizonylaton kötelesek elszámolni a pénztárosnak a fizetések időrendben való felsorolásával a fizetések dokumentumainak csatolása mellett. (4) Az egyesület nevére szóló bankkártyával a bankkártya használatára jogosult személyes céljait szolgáló kifizetéseket nem teljesíthet. Az esetleges magáncélú használat összegét a bankkártya használatára jogosult azonnal (ha lehet még aznap) köteles a pénztárba befizetni, vagy ha ez azonnal nem történik meg, a jogtalan használat időtartamára (maximum Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 13 / 36

14 30 nap) az alapkamat kétszeresét köteles megfizetni a magáncélú használat összegének a pénztárba történő befizetése mellett Eljárás sérült vagy hamis pénz észlelése esetén (1) A pénztáros csak valódi, forgalomképes pénzeket (bankjegyeket, valutát és forintot) fogadhat el. Befizetéseket, kifizetéseket is csak ilyen pénzben teljesíthet. Nem fogadhat el sérült, megcsonkított bankjegyet. Nem fogadható el az olyan érme sem, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem természetes kopás következtében, hanem más okok miatt (pl. szándékos rongálás miatt) vesztett a súlyából vagy sérült meg. (2) Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisítványnak látszó bankjegyet, illetőleg érmét talál, azt fizetésként nem fogadhatja el. A bankjegyet vagy érmét vissza kell tartania és a befizetőt meg kell hallgatnia arra vonatkozóan, hogy kitől és mikor kapta a hamisítványt, melyet jegyzőkönyvezni köteles ( számú mellékletek). 4. A PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEGISMERTETÉSE (1) Az információk nem juthatnak illetéktelenek birtokába. Minderre tekintettel a pénzkezeléssel kapcsolatba kerülők a 18. számú melléklet aláírásával igazolják a belső előírások, valamint a jelen Szabályzatban foglalt feladatok megismerését. 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) Az Egyesület Pénzkezelési Szabályzatát a 20/2012 (07.05.) számú Egyesület Elnökségi Határozatával fogadta el. Az új szabályzat mellékleteivel együtt július 05.- én lép hatályba, és a Szervezési és Működési Szabályzat mellékleteként kell kezelni. (2) Az itt nem szabályozott kérdésekben a Számviteli Törvény vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. (3) A Pénzkezelési Szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében, de legalább évente történik. (4) A Szabályzat aktualizálásáról a gazdasági titkár köteles gondoskodni. Csallóközi József sk. elnök Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 14 / 36

15 MELLÉKLETEK: 1. számú BIZONYLATOK JEGYZÉKE 2. számú MEGBÍZÁS a pénztárost és a pénztári számfejtői teendők ellátásával 3. számú MEGBÍZÁS a pénztárellenőri és az utalványozói tevékenység ellátásával 4. számú FELELŐSSÉG VÁLLALÁSI NYILATKOZAT a pénztáros részére 5. számú UTALVÁNYOZÁSRA JOGOSULTAK NYILVÁNTARTÁSA 6. számú NYILVÁNTARTÁSA a bankszámlák feletti rendelkezési jogról 7. számú JEGYZŐKÖNYV a pénztár átadás-átvételéről 8. számú JEGYZŐKÖNYV a pénztáreltérésről 9. számú JEGYZŐKÖNYV a pénztár rovancsról 10. számú NYILVÁNTARTÁS a pénztári ellenőrzésekről 11. számú ELSZÁMOLÁS az átvett készpénzről 12. számú ELSZÁMOLÁS a bankkártya használatáról 13. számú ÉRTESÍTÉS az elszámolásra felvett összegekkel határidőre el nem számoló személyekről 14. számú HASZNÁLATI JOGOSULTSÁG az egyesület nevére kiállított bankkártyákra 15. számú NYILVÁNTARTÁS a pénztári kazetta kulcsának kezeléséről 16. számú JEGYZŐKÖNYV a hamis (hamisnak tűnő) bankjegy vagy érme visszatartásáról 17. számú ELISMERVÉNY a hamis (hamisnak tűnő) bankjegy vagy érme átvételéről 18. számú NYILATKOZAT a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak megismeréséről 19. számú MUNKAKÖRI LEÍRÁS pénztáros részére Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 15 / 36

16 1. számú melléklet BIZONYLATOK JEGYZÉKE Bizonylat száma B.Sz.ny /a/Vr.sz. B.Sz.ny /V. B.Sz.ny /V. B.Sz.ny /N.r.sz. D.Sz.ny /N.r.sz. B.Sz.ny r.sz. B.Sz.ny r.sz. Megnevezése Bevételi pénztárbizonylatot Kiadási pénztárbizonylatot Pénztárjelentés Készpénzigénylés elszámolásra Üzemanyag előleg elszámolás Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 16 / 36

17 2. számú melléklet MEGBÍZÁS a pénztárost és a pénztári számfejtői teendők ellátásával részére A mai napon megbízom Önt a házipénztár kezelésével, mint pénztárost és a pénztári számfejtői teendők ellátásával. A megbízás visszavonásig érvényes. A házipénztárt önállóan, teljes anyagi felelősség vállalása mellett tartozik kezelni. A pénztárosi és a pénztári számfejtői feladatát a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell ellátnia. Nagyoroszi, év... hó... nap elnök aláírása Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 17 / 36

18 3. számú melléklet MEGBÍZÁS a pénztárellenőri és az utalványozói tevékenység ellátásával részére A mai napon megbízom Önt a pénztárellenőri és utalványozói tevékenység ellátásával. A megbízás visszavonásig érvényes. A pénztárellenőri teendőket önállóan, a Ptk. szerinti felelősség vállalása mellett tartozik végezni. A pénztárellenőri és utalványozói feladatát a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell ellátnia. Nagyoroszi, év... hó... nap elnök aláírása Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 18 / 36

19 4. számú melléklet FELELŐSSÉG VÁLLALÁSI NYILATKOZAT a pénztáros részére Alulírott pénztáros kijelentem, hogy az egyesület Pénzkezelési Szabályzatát megismertem. Tudomásul veszem, hogy a kezelésem alatt álló házipénztárért a Ptk. szerinti teljes anyagi felelősséggel tartozom. Nagyoroszi, év... hó... nap pénztáros aláírása Lakcím: Szem.ig.sz.: 1. TANÚ 2. TANÚ Név: Név: Lakcím: Lakcím: Szem.ig.sz.: Szem.ig.sz.: Aláírás: Aláírás: Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 19 / 36

20 5. számú melléklet UTALVÁNYOZÁSRA JOGOSULTAK NYILVÁNTARTÁSA 1. A pénztári kifizetések kiadási bizonylatának utalványozására jogosultak: Név Tisztsége Az utalványozó aláírása 2. A házipénztári befizetések átvételére jogosultak: Név Tisztsége Az utalványozó aláírása 3. Házipénztári ellenőrök: Név Tisztsége Az utalványozó aláírása Nevezett személy megbízatása visszavonásig érvényes. Nagyoroszi, év... hó... nap elnök aláírása Megjegyzés: Az utalványozó nem lehet sem a pénztáros, sem az ellenőr. Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 20 / 36

21 6. számú melléklet NYILVÁNTARTÁS a bankszámlák feletti rendelkezési jogról Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Nagyoroszi, év... hó... nap elnök aláírása Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 21 / 36

22 7. számú melléklet JEGYZŐKÖNYV a pénztár átadás-átvételéről A jegyzőkönyv felvéve:... napon a pénztárban. Jelen vannak:... átadó pénztáros... átvevő pénztáros... pénztárellenőr Jelenlévők megállapítják, hogy átadáskor az alábbi pénzeszközök, illetve egyéb értékcikkek találhatók a pénztárban. 1. Pénzkészlet... db forintos címlet összesen:... Ft.... db forintos címlet összesen:... Ft.... db forintos címlet összesen:... Ft.... db forintos címlet összesen:... Ft.... db forintos címlet összesen:... Ft.... db 500 forintos címlet összesen:... Ft.... db 200 forintos címlet összesen:... Ft.... db 100 forintos címlet összesen:... Ft.... db 50 forintos címlet összesen:... Ft.... db 20 forintos címlet összesen:... Ft.... db 10 forintos címlet összesen:... Ft.... db 5 forintos címlet összesen:... Ft. Összesen:... Ft. azaz... forint 2. Egyéb átadásra került bizonylatok Időszaki pénztárjelentés (-tól ig)... Kiadási bizonylat (-tól ig) sorszáma... Bevételi bizonylat (-tól ig) sorszáma... Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 22 / 36

23 Készpénzfelvételi utalvány (-tól ig) tömbök... Készpénzigénylés elszámolásra (-tól ig)... Készpénzigénylés üzemanyag előlegre (-tól ig)... Üzemanyag előleg elszámolás (-tól ig)... Nyugta (-tól ig)... Számlatömb (-tól ig)... Átvevő igazolja, hogy a kezelésre átvett szigorú számadású nyomtatványok a szintén átvett analitikus nyilvántartással megegyeznek. Jelenlévők tényleges számlálás alapján megállapítják, hogy a házipénztárban található készpénzmennyiség.. Ft, azaz..... forint (címletenkénti felsorolást lásd a pénztárjelentésben is), a pénztárjelentésben rögzített egyenleggel megegyezik. Átvevő. pénztáros a jegyzőkönyv alapján ideiglenes / végleges jelleggel a mai naptól a pénztári tevékenységet teljes anyagi felelősséggel átveszi. Egyéb megjegyzések: Kmf. átadó pénztáros átvevő pénztáros pénztárellenőr gazdasági titkár Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 23 / 36

24 8. számú melléklet JEGYZŐKÖNYV a pénztáreltérésről A jegyzőkönyv felvéve:... napon a pénztárban. Jelen vannak:... pénztáros A mai napon, a pénztárzárlat során... pénztárellenőr... Ft, azaz... forint többlet... Ft, azaz... forint hiány keletkezett, melynek okát az egyeztetés során nem tudtuk megállapítani, ezért a fenti összeg a pénztáros által mint többlet a... sz. bizonylaton bevételezésre, mint hiány a... sz. bizonylaton befizetésre került. Egyéb megjegyzések: Kmf. pénztárellenőr pénztáros Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 24 / 36

25 9. számú melléklet JEGYZŐKÖNYV a pénztár rovancsról A jegyzőkönyv felvéve:... napon a pénztárban. Jelen vannak:... pénztáros... pénztárellenőr Az egyesület pénztárában a mai nap pénztárrovancsot végeztünk. A rovancs eredménye: Megnevezés Készpénz összege Értékpapírok összege Bélyegek összege Pénztáros szerint Pénztárellenőr szerint Hiány/többlet (+/-) Ft Ft Ft A rovancs eredményeként a pénztárban Ft (hiány, többlet) mutatkozott az ellenőrzés időpontjában. Egyéb megjegyzések:... Kmf. pénztáros ellenőr Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 25 / 36

26 10. számú melléklet NYILVÁNTARTÁS a pénztári ellenőrzésekről év hó nap - év hó nap terjedő időszakban az alábbi pénztári ellenőrzések történtek Az egyesület pénztárában Fsz. Ellenőrzés dátuma Ellenőr személye Ellenőrzés célja Jegyzőkönyv száma Ellenőr aláírása Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 26 / 36

27 11. számú melléklet ELSZÁMOLÁS az elszámolásra átvett készpénzről Az elszámolásra kötelezett neve:... Az elszámolásra átvett készpénz összege:... Elszámolási határidő:... Az elszámolásra átvett készpénz felhasználása Dátum Szállító neve A vásárlás jogcíme A bizonylat száma A számla összege Az elköltött készpénz összege: Megmaradt, visszaadásra kerülő készpénz összege: Az elszámoló részére járó összeg Indoklás az elszámolásra felvett készpénz és az elköltött összeg között lévő - a felvett készpénz - 50%-át meghaladó eltérésről. Nagyoroszi, év... hó... nap elszámolásra kötelezett aláírása Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 27 / 36

28 12. számú melléklet ELSZÁMOLÁS a bankkártya használatáról A bankkártya használó neve:... A használt bankkártya típusa:... Sorszáma: A felhasználás módja: készpénz felvétel. Időpontja:... Elszámolási határidő:... A bankkártyával felvett készpénz felhasználása Dátum Szállító neve A vásárlás jogcíme A bizonylat száma A számla összege Az elköltött készpénz összege: Megmaradt, visszaadásra kerülő készpénz összege: 2. A felhasználás módja: bankkártyával történő vásárlás. Időpontja:... Elszámolási határidő:... A bankkártyával történő vásárlás (fizetés) elszámolása A fizetés dátuma Szállító neve A vásárlás jogcíme A bizonylat száma A számla összege Összesen: Nagyoroszi, év... hó... nap elszámolásra kötelezett aláírása Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 28 / 36

29 13. számú melléklet ÉRTESÍTÉS az elszámolásra felvett összegekkel határidőre el nem számoló személyekről elnök részére Értesítem, hogy az alábbi személyek a részükre elszámolásra kiadott összegekkel határidőre nem számoltak el: Név Beosztás Elszámolásra felvett összeg Elszámolási határidő Kérem intézkedését arra vonatkozóan, hogy a fenti személyek az elszámolásra kiadott összegekkel haladéktalanul számoljanak el. Nagyoroszi, év... hó... nap pénztáros Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 29 / 36

30 14. számú melléklet HASZNÁLATI JOGOSULTSÁG az egyesület nevére kiállított bankkártyákra Jogosult neve Tisztsége Bankkártyával fizethető összeg Felvehető készpénz összege Elszámolás gyakorisága Nagyoroszi, év... hó... nap elnök aláírása Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 30 / 36

31 15. számú melléklet NYILVÁNTARTÁS a pénztári kazetta kulcsának kezeléséről Alulírott elismerem, hogy a pénztári kazetta kulcsát átvettem, illetve átadtam. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pénztári kulcs elveszett, eltört vagy a zár elromlott, azt azonnal jelentenem kell az elnöknek. Fsz. Átvétel időpontja Átadás Átadás oka Átvevő olvasható aláírása Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 31 / 36

32 16. számú melléklet JEGYZŐKÖNYV a hamis (hamisnak tűnő) bankjegy vagy érme visszatartásáról A jegyzőkönyv felvéve:... napon a pénztárban. Jelen vannak:... pénztáros... befizető... pénztárellenőr Tárgy: hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) visszatartása A mai napon megjelent a pénztárosnál (lakcíme:, szem.ig. száma ). A pénztáros véleménye szerint a Ft címletű sorozat és sorszámú bankjegy/érme hamis, vagy hamisnak látszik. A befizető nyilatkozata szerint a bankjegyet/érmét év hó -n, -tól kapta - n (település, cím). A fenti bankjegyet/érmét visszatartottuk és erről elismervényt adtuk ki a befizető részére. Kmf. pénztáros befizető pénztárellenőr Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 32 / 36

33 17. számú melléklet ELISMERVÉNY a hamis (hamisnak tűnő) bankjegy vagy érme átvételéről Alulírottak elismerjük, hogy a mai napon (név) (szem.ig.sz.) (lakcím) alatti lakostól a mai napon az alábbi részletezés szerinti hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegyet/érmét átvettük. Darab Címlet Sorozatszám Bankjegy Sorszám A fenti bankjegy/érme MNB részére történő átadására soron kívül intézkedünk. Nagyoroszi, év... hó... nap pénztáros pénztárellenőr Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 33 / 36

34 18. számú melléklet NYILATKOZAT a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak megismeréséről Alulírott elismerem, hogy a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy a szabályzatban foglaltak be nem tartása jogkövetkezményekkel jár. Név Beosztás Dátum gazdasági titkár pénztáros ellenőr utalványozó Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 34 / 36

35 19. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS pénztáros részére Név:... Munkakör: pénztáros Közvetlen felettes:... Általános feladatai és felelőssége: a munkakör ellátásához szükséges jogszabályok és előírások megismerése, a munkavégzés során azok maradéktalan alkalmazása; a munkaköri feladatok megismerése, előírt határidőre, jó minőségben való végrehajtása; a társaság tulajdonának védelmével kapcsolatos előírások maradéktalan betartása; a munkarend, a munka- és bizonylati fegyelem betartása; a munka- és tűzvédelmi, valamint egyéb biztonsági előírások betartása, időszakos oktatásokon és vizsgákon való részvétel; szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztése; a jogszabályokkal ellentétes, a társaság érdekeit sértő intézkedésekre a gazdasági vezető figyelmének felhívása; az üzleti titok megtartása; a munkavégzés során észlelt hiányosságok feltárása; vezetői által részére meghatározott feladatok elvégzése. Főbb szakmai feladatai: forintpénztár működtetése; valutapénztár működtetése (jelenleg nincs az egyesületnek); elszámolási előlegek fizetése, nyilvántartása, elszámolása; a pénztár napi forgalmához szükséges készpénz időbeni biztosítása; pénztári számfejtés, bevételi-kiadási bizonylatok kiállítása; heti (napi) pénztárzárások elvégzése; vevő számlák befolyásának figyelése, kinnlevőségek behajtásának kezdeményezése, koordinálása; bankposta feladatok elvégzése. Javaslattételi joga van: az egyesület pénzügyi folyamatainak szabályozásában; az egyesület bizonylati rendjének kialakításában; az általa végzett munkafeladatok hatékonyságát javító intézkedések megfogalmazására, a gazdasági titkár részére történő továbbítására; Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 35 / 36

36 a munkafolyamatokat, munkakapcsolatokat zavaró tényezők kiküszöbölésére. Munkakapcsolatot tart: az elnökkel; az elnökség tagjaival; bankokkal, biztosítókkal. Jogszabályok és előírások: a számviteli törvény és számvitellel kapcsolatos más jogszabályok; az adózással kapcsolatos törvények és más jogszabályok; a pénzügyi törvények és jogszabályok; belső szabályzatok és előírások; minden egyéb olyan jogszabály és előírás, amely a pénztárosi munkakör ellátásával kapcsolatos. Érvénybelépés időpontja:... Nagyoroszi, év... hó... nap Tudomásul vettem: Jóváhagytam: pénztáros elnök Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 36 / 36

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 3. Melléklet az Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI (NYOMTATVÁNYOK) Esztergom, 2011. szeptember

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges.

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges. Kiskanizsa Kulturális Egyesület 8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. I. AZ EGYESÜLET PÉNZFORGALMÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Egyesület bankszámla forgalma: A bankszámla száma: 11749015-20037305 A bankszámla

Részletesebben

G. 03. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 03. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1075., Madách Imre út 5. III. em. G. 03. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2015.április Érvényes: 2015. január 1-től Változat: 5 Oldalak száma: 41 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Elrendelés...

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

G. 3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1075., Madách Imre út 5. III. em. G. 3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012. október 30. Érvényes: 2012 október 30. Változat: 4 Oldalak száma: 41 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Elrendelés...

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA ... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény Végrehajtási utasításának 10. (6) bekezdése szerint a pénztár-,

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1.

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Magyar Rendvédelmi Kar (továbbiakban MRK) a házipénztárban köteles tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. január 01-től 1. A pénzkezelési szabályzat célja A a Szövetség valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség 1 közgyűlése a jelen Pénzkezelési Szabályzatot abból a célból alkotta meg, hogy

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17.

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17. HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 5711 GYULA, FEHÉR-KÖRÖS U.69. PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA Érvényes: 2015.01.17. Tartalomjegyzék Módosító határozat A pénzkezelés Pénzkezeléssei általános szabályai kapcsolatos

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000

Részletesebben

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. ADÓSZÁM: 18329876-1-02 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: 18881310-2-18 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, 2010. november 10. TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Adószám: 18196607-1-42 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3. Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Elfogadta az Elnökség 2013. május 16-i ülésén A Civilek a Palotanegyedért Egyesület

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Zala megyei Polgárőr Szövetség PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette Lendvai Jenőné Gazdasági vezető Hatályba lép: 2016. április 7. Készült: Kapják: 6 példányban 1. ZMPSZ elnöke 2. ZMPSZ FEB elnöke 3. gazdasági

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Merkating NKft. Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 9 A pénztárral és pénzkezeléssel kapcsolatos általános szabályok A pénzkezelés (házipénztár) a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (továbbiakban: KDSE) irodájában, nem külön pénztárhelyiségben történik.

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az alapszervezetek és a középszervezetek részére VASUTASOK SZAKSZERVEZETE - 1 - A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei), valamint területi és szakmai

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 9. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Jelen szabályozás célja, hogy az Egyesület által kibocsátott,

Részletesebben

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el.

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el. HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT A Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöksége a számvitelről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásainak betartása érdekében az

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd Abkarovits Jenő tér A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 200. Január 2-től 2 Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat

Részletesebben

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A jelen Értékkezelési Szabályzat (a továbbiakban: a Szabályzat ) a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE (a továbbiakban: a Szövetkezet ) Igazgatósága

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2015. szeptember 1 1. A házipénztár működési szabályai 1.1. Általános pénzkezelési szabályok 1.2. Pénztáros 1.3. Utalványozó 1.4. Pénztári ellenőr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Pénzkezelési szabályzat Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Jelen pénzkezelési szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. A Társaság jellemző

Részletesebben

ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. január 1-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 4 1. A pénztár..4 2. Nyilvántartási idő.4 3. Pénztárkeret..4 4. A pénzszállítás szabályai..5 5. A pénz

Részletesebben

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 2015. szeptember 5. Jóváhagyta: Demirkan Mehmet Tarik

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/4. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/4. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2013. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158603-2-42 Képviseletre jogosult személy neve: dr. Regényi Tamás Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Bizalom Nyugdíjpénztár

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Bizalom Nyugdíjpénztár PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bizalom Nyugdíjpénztár 2012 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYOK... 3 2. A PÉNZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK... 5 2.1. PÉNZTÁROS, PÉNZTÁROS HELYETTES...

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről (2014. április 8-tól hatályos változat) A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeiben foglalt,

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről (2012. április 10-től hatályos változat) A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeiben foglalt,

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. JÚNIUS 17-TŐL TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 3 Pénzkezelő

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Pénzkezelési Szabályzat Budapest 2015. 04. 23. 1 TARTALOM I.FEJEZET Általános rész... 3 1. A Pénzkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)... 3 2. A Szabályzat

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben