Rexinfo

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rexinfo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Átírás

1 2015. évi fontosabb adóváltozások a teljesség igénye nélkül Minimál bérek: január 1-jétől Ft lesz a havi minimálbér A garantált bérminimum azaz a legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökben kötelezően fizetendő bér havi összege a mostani 118 ezer forintról 122 ezer forintra emelkedik. Személyi jövedelemadó 2015-től is működik a családi adókedvezmény kiterjesztése a járulékra: azok a szülők, akik a családi kedvezményt teljes összegben eddig nem tudták igénybe venni, 2015-től továbbra is azt családi járulékkedvezmény formájában az egyéni egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetik. Ez a kedvezmény 2016-tól terv szerint tovább bővül a két eltartottat nevelő családok esetében a duplájára 2019-ig. A családi járulékkedvezmény igénybevételéhez új nyomtatványt nem kell kitölteniük a szülőknek, továbbra is elegendő, ha a korábbi évekből már ismert adóelőleg-nyilatkozatot átadják a munkáltatónak. Első házasok adókedvezményben részesülhetnek, együttesen 5000 FT/hó értékben legfeljebb 24 hónapon át. Az utalványok egyes meghatározott juttatásként történő minősítésének feltételei további feltétellel egészülnek ki: az utalvány akkor minősülhet egyes meghatározott juttatásnak a korábbi feltételek mellett, ha az nem visszaváltható. Adómentesen adható a 15/2014.(IV.3.) NGM rendeletben meghatározott feltételekkel pénzintézet bevonásával adott munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéshez a 12/2001.(I.31.) Korm r. figyelembe vételével. Továbbá adómentes juttatásnak minősül a pénzügyi intézmények által kölcsön nyújtásából származó követelés elengedése, amennyiben az elengedés független felek között a pénzügyi intézmény belső szabályzatában foglaltak szerint történik és a pénzügyi intézmény azonos helyzetben lévő ügyfelei egyenlő elbánásban részesülnek. A béren kívüli juttatások 119%-a mint adóalap után az SZJA 16%, az EHO 14% továbbra is, de sávos szabályozás mellett. 200 eft keretig a kedvező 35,7% teherrel adható bármely klasszikus béren kívüli juttatás. E keret felett további 250 eft adható SZÉP kártya 3 zsebébe. Az e mértéket 1

2 meghaladó juttatások után már az 51,7% adó fizetendő.az önkéntes kölcsönös pénztári befizetés utáni összes kedvezmény feltételek nélkül 150 eft/év lett.a rendelkező nyilatkozatok összes értéke nem haladhatja meg a 280 eft-ot egy adóévben ha több jogcímen is történt rendelkezés.(önkéntes kölcsönös, önkéntes nyugdíjpénztár és nyugdíj biztosítás esetén) Nyugdíj biztosítási kedvezmény: A magánszemély által üzleti biztosítás díja ként befizetett összeg 20%- át, de legfeljebb 130 eft/adóév összeget feltételek betartása mellett a NAV átutal az üzleti biztosítóhoz. A kockázati elem nem lehet több 10%- nál. Az összes rendelkezés összege nem lehet több 280 eft/évnél több típusú rendelkezés esetén sem. A teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosítások (WL) Szja tv. 1. mell Átmeneti adóelőnyét a rendszeres díjakra 2017-ben elveszíti, s utána adókötelessé válik egyéb jövedelemként. Kifizetők által kötött felelősség biztosítások díja nem bevételként adómentes szigorú felelősségi körökre korlátozva. (pl vezető tisztségviselők) január 1-től is értékhatár mentesen adható a sport törvény hatálya alá tartozó sporteseményre szóló belépő. Kulturális juttatásra marad az 50 eft/év keret. Részletesebben: nye_szj_w09zu6 2

3 Tb-járulékok A nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatási járulékának mértéke inflációt követő mértékben emelkedik, összege január 1-jétől havonta 6930 Ft lesz. Áfa Pontosították a közszolgáltatók fogalmát, melybe az önkormányzatok és társulásaik is bele tartozhatnak. Motorbenzin áfa levonhatósága, ha beépül más termékbe közvetlen anyagként. Lakóingatlanok adóköteles értékesítésének választása esetén egyszeri alkalmi visszalépési lehetőséget ad a 2015-ös ÁFA tv. Bejelentés ig. A korábban levont ÁFA pótlólag fizetendőként rendezendő. Távolról is nyújtható szolgáltatások A nem adóalany részére nyújtott távoli szolgáltatások teljesítési hely szabálya változik. A telj helye az igénybe vevő székhelye lesz. Hogy ne kelljen minden országban letelepedni, egyablakos rendszer keretében történik a bevallás. A levonható adót, mivel nincs helyi adószámuk, a nem letelepedett adóalanyokra vonatkozó spec szabályok szerint érvényesíthetik. Ága tv Időszakos elszámolású ügyletek ÁFA /112/EK tanácsi rend. szerint az elszámolással v fizetéssel érintett időszak utolsó napja a telj időpontja fő szabály szerint. Ha a számla kibocsátása és a fizetés esedékessége megelőzi az adott időszak végét, akkor a kibocsátás időpontja, ha a fizetés esedékessége az érintett időszak végét követő napra esik, akkor a fizetés esedékessége, de legkésőbb az időszak vége+30 nap az ÁFA szerinti teljesítés időpontja. Könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók től, a többiek től kötelesek alkalmazni. 3

4 Előleg barter esetén: az először természetben teljesítő fél teljesítése előlegnek számít, s így is kell számláznia a kapó félnek. Az adólevonási jog elenyészik az adószám felfüggesztése vagy törlése esetén. Öt százalékra csökken az élő- és a vágott szarvasmarha, juh, kecske forgalmi adója. Fordított ÁFA kiterjesztése építési szerződéseknél, a 10 d, szerint ha a kivitelező belföldön nem letelepedett, akkor is fordítottan adózik, ha a beszerző belföldi adóalany. ÁFA 139, 136 Egyes acéltermékek is a ford. adózás alá kerültek az ÁFA 6/B melléklete szerint ig Kezelő nélküli automaták esetén a számlát ésszerű határidőn belül,( max 15. nap) ki kell állítani! Számla adattartalma: az 1 millió Ft áthárított adót tartalmazó számlán szerepeltetni kell a vevő adószámát is, mert arról tételes adatszolgáltatás is kötelező lesz. Viszonteladó ÁFA levonása: A különbözeti adózást alkalmazó adózók ÁFA levonási tiltása kizárólag az így értékesített termék beszerzéséhez kapcsolódóan tiltott. Az egyéb költségeik ÁFA-ja levonható. ÁFA tv 222. (1). Javítás, fenntartás kségeinek 50%-a. Az iskolaszövetkezetekre is érvényes a munkaerő kölcsönzés fordított ÁFAját. A gabona szektorban megmarad a fordított adózás ig. További információk 4

5 Társasági adó: Kapcsolt vállalkozás Az új Ptk figyelembe vételével kapcsolt az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára döntő befolyásgyakorlás valósul meg függetlenül a többségi befolyástól. Saját K+F tevékenység Egyértelműsítik a szabályozást, így a saját eszközökkel saját kockázatra vagy más megrendelésére végezne, valamint a közös kutatás fejlesztés is megfelel a TAO szerinti fogalomnak. Jövedelem-nyereség minimum: A jöv. minimum számítás csökkentő tételei közül törölték az ELABE és a közvetített szolgáltatások értékét. Veszteség elhatárolás legfeljebb 5 adóévig történhet. A megelőző adóévek elhatárolt veszteségét legkésőbb ig el kell számolni. Fejlesztési adókedvezmény A KKV-k számára lehetőség a régióra előírt támogatás intenzitás % ponttal való bővítése. Csökkent a min. 500 milliós beruházások kedvezményéhez előírt létszám és bér növekmény előírás. ÉCS leírás: Üzleti vagy cég érték TAO szerint 10%/év-ben határozza meg, feltételek mellett. TAO 1. mell. 5,a; 5,b. Nem elismert költség a hiányhoz kapcsolódó ráfordítás, ha az nem megfelelő gondosság és törekvés eredménye. TAO alapot növel. Adózás rendje Az ellenőrzés során bevont iratok a korábbi 60 nappal szemben egészen az ellenőrzés végéig benntarthatóak lesznek az adóhatóságnál, így célszerű lesz mindenről másolatot készíteni. 5

6 Képviselet: már könyvvizsgáló is képviselheti az adózót a Hatóság előtt. EKAER: útdíj köteles gépjárművel (> 3,5 t ) végzett, közúti fuvarozással járó behozatal, kivitel, belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére termékértékesítést csak EKAER számmal rendelkező adózó folytathat. Ügyfélkapu segítségével elektronikusan kell EKAER számot igényelni. A szám 15 napig érvényes. A én történő fuvarozáshoz már érvényes EKAER számmal kell rendelkezni! Kockázatos élelmiszer esetén nem útdíj köteles jármű esetén is kötelező, ha a termék tömege a 200 kg-ot, vagy a nettó 250eFt értéket eléri. Egyéb kockázatos termék esetén 500 kg vagy nettó 1 millió Ft az értékhatár. Az érintett termékkört miniszteri rendelet tartalmazza. Ilyen termék közúti fuvarozásához kockázati biztosíték nyújtása is kapcsolódik. Mentesülnek a minősített adózói körben levő és a köztartozás mentes adatbázisban levő adózók. A biztosíték mértéke: a bejelentést megelőző 60 napban fuvarozott termék ellenértékének 15%-a. Vagy elkülönített számlán kell tartani, vagy bankgarancia szükséges. Célja: az esetleg nem megfizetett adókra nyújt fedezetet. A be nem jelentett áru igazolatlan eredetűnek minősül és értékének 40%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Bővebben:https://ekaer.nav.gov.hu/ https://ekaer.nav.gov.hu/articles/view/az-elektronikus-kozuti- aruforgalom-ellenorzo-rendszer-bevezetesevel-kapcsolatos-uj- kotelezettsegekrol Tájékoztató levél: A NAV az általa szerzett információk alapján az esetleg érintett más adózókat levélben tájékoztathat, hogy azok üzleti partnereikkel óvatosabban járhassanak el. 6

7 Fiktív cégalapítások: Az újonnan alakuló ÁFA alany adózó az alapítás évében és a következő adóévben havi ÁFA bevallóként indul. Az éves ÁFA alany, ha a bevétele a megelőző 2. évben meghaladta az 50 millió Ft-ot köteles negyedéves ÁFA-ra áttérni! A közösségi ügyletek esetén mindkét irányban EUR felett havonta kell összesítő nyilatkozatot tenni függetlenül az ÁFA gyakoriságtól. Az étel és ital automatákat regisztrálni kell elektronikusan a működés megkezdése előtt, melynek díja 30 eft. A már működőket ig. Az ÁFA bevalláshoz kapcsolódóan adatot kell szolgáltatni az 1 millió Ft ÁFA tartalmú számlákról partnerenként és számlánként is. A fokozott adóhatósági felügyelet intézménye megszűnik! Távolról is nyújtható szolgáltatások esetében bevezetik az EGYABLAKOS rendszert. Így csak a letelepedés helye szerinti adóhatóság felé vallanak adót, s azt a hatóság rendezi a továbbiakban. Nőttek a mulasztási bírság határok: magánszemélynél 200eFt-ról 500 eftra, egyéb esetben 500 eft-ról 1 millió Ft-ra. Ellenőrzési alapelv: az Adóhatóság ugyanazt a vizsgálattal érintett és minősített jogviszonyt mindkét félnél azonosan köteles minősíteni! Automatikus adatszolgáltatás külföldi illetőségű személyek egyes jövedelmeiről: A 08-as bevallás kiegészül Uniós illetőségű személy bizonyos jövedelmeinek adataival is. Felszámolás során a tulajdonosokkal szembeni korábban alkalmazott eljárás Alaptörvény ellenesség miatt nehezül. Jövedéki adó: Bérfőzés és magánfőzés 7

8 A saját fogyasztásra szánt pálinka jövedéki adója Ft/hektoliter lett, adómentessége megszűnt. A magánfőzés berendezését be kell jelenteni 15 napon belül a helyi önkormányzati adóhatósághoz. A már meglévő eszközöket ig. Átalány adóként 1000 Ft/év fizetendő, s a magánfőzés utáni adóbevallást a követő év ig kell megtenni. Egyéb részletszabály változások a Jövedéki Tv-ben. Helyi Adók: Pontosították a Telek és Építmény adó alapjába számító területeket. Új adónemet vezettek be, a Települési adót, melyet korlátozottan alkalmazhatnak, s alanya csak magánszemély lehet. A kapcsolt vállalkozások adóalap összeszámítási szabálya annyiban módosult, hogy csak az év során ténylegesen fennálló napok arányában kell alkalmazni. A Kincstár honlapján fellelhető adatbázis a települési adók mellett a befizetésre használandó bankszámla számokat is tartalmazza. Illetékek Termőföld vásárlás akkor illetékmentes, ha a vevő földműves (szakirányú képesítés, gyakorlat szükséges) Cserét pótló vétel esetén a vásárolt lakás illeték kiszabása előtt lehet nyilatkozni az eladni szándékolt másik lakásról. Ilyenkor felfüggesztett illetéket 12 hónapon belül a másik lakás eladásakor kell rendezni. Ha lejár a 12 hónap, kés pótlékkal növelten. Kapcsolt vállalkozások közötti ingatlan átruházás szabályai módosultak a TAO szerinti kapcsolt fogalom változása miatt. Jövőre az illetékekről szóló törvény szerint csak azokat a vállalkozásokat nevezhetjük majd ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak, amelyek mérlegben kimutatott eszközeinek (kivéve pénzeszközök és pénzkövetelések, valamint az időbeli elhatárolás) legalább 75 százalékát belföldön fekvő ingatlanok teszik ki. Az értékelést a javaslat alapján könyv szerinti értéken kell majd elvégezni. A fogalmi meghatározás változása tehát jelentős mértékben szűkíti a 8

9 potenciális kötelezettek körét. A késedelmi pótlék számítás kezdő időpontja az eredeti illeték esedékessége. Cégautó adó: Az adó megállapításhoz szükséges környezetvédelmi besorolást a KÖHÉM rendelet 5. melléklete II. alpont alapján kell elvégezni. Ha nem sorolható be, az osztály jelzése 6. Reklám adó: Az adó alanya valamennyi reklámot szolgáltató vagy azt megrendelő személy függetlenül honosságától. A megrendelő mentesül, ha van nyilatkozata a szolgáltatótól a bevallásról vagy bizonyítja, hogy a nyilatkozatot megkérte, a számla átvételét követő 10 napon belül, de nem kapta meg. Ilyenkor a NAV-nak bejelentést kell tenni a mentesüléshez. Mentesülhetünk akkor is, ha a közzétevő szerepel a NAV aktualizált önkéntesen töltőd adatbázisában a Reklám közzétevőkről. Az adó mértéke a 20 milliárd Ft adóalapot meghaladó sávban 50% lett. Év közi kezdés esetén az adóalapot évesíteni kell, majd időarányosan kell megfizetni az adót. Kapcsolt vállalkozások esetén csak a kapcsolt jogviszony fennállás napjaira kell alkalmazni az összevonást. Számvitel Devizában készült beszámoló esetén a Ft-ban adott értékhatárok számítása az MNB adott napi árfolyama alapján történhet. A közbenső mérleg a forduló napját követő 60 napig érvényes. Tőketartalék javára csak alapításkor vagy tőkeemeléskor lehet eszközt helyezni. Pótbefizetést lehet nem pénzben is teljesíteni feltételek betartása mellett. A devizás időbeli elhatárolásokat is át kell értékelni év végén! Az adott/kapott utólag adott engedményt egyéb ráfordítás/bevételként kell elszámolni. 9

10 A Ptk változás miatt a Bt, KKT vagyoni betét fogalma egyéb társasági részesedésre változott. Az export értékesítés nettó árbevételéből nem kell levonni a magyar határig terjedő száll, stb költséget. Ezeket a költségeket igénybe vett szolgáltatásként kell elszámolni. Emiatt a HIPA alap nőni fog. A Fizetendő késedelmi kamatot az Új Ptk szabályai miatt kötelezettségként kell kimutatni, nem passzív időbeli elhatárolásként. A kapott / fizetendő sérelmi díj egyéb bevétel/ráfordítás. Fontos, még érvényes aktualitások! Behajtási költségátalány: től a kötelezett a behajtási költségátalányt egyéb ráfordításként számolja el. A jogosult a lezárt évhez tartozó, mérlegkészítésig befolyt összeget egyéb bevételként számolja el. A késedelmi kamatokra ugyanez érvényes. A kötelezettnél el kell számolni, míg a jogosult, csak ha meg is kapta. Részletesen az új lehetőségről - kötelezettségről A Polgári Törvénykönyv július 1-jétől hatályos módosítása több ponton is megváltoztatta a számlák késedelmes kifizetésére vonatkozó szabályokat. Eddig a vállalkozó szabadon eldönthette, hogy késedelmesen fizető partnerének felszámol-e késedelmi kamatot vagy sem. Mostantól mindenképpen meg kell ezt tennie, ráadásul kötelező lesz minimum 40 eurónak megfelelő forintösszeget is felszámolnia behajtási költségátalányként. Ez aránytalanul nagy terhet róhat a késedelembe eső gazdálkodókra. Különösen nehéz helyzetet teremt az olyan jóhiszemű vállalkozások számára, akik azért nem tudnak alvállalkozóiknak pontosan fizetni, mert őket sem fizette ki a fővállalkozó. mutatott rá Siklós Márta, a LeitnerLeitner vezető adótanácsadója. A behajtási költségátalányra vonatkozó törvényváltozás értelmében a késedelmi kamaton túl, a késedelmesen fizető fél köteles megfizetni a behajtással kapcsolatos valós vagy vélelmezett költségeket is. Ennek mértéke a megkésett összeg nagyságrendjétől és a behajtással kapcsolatosan felmerült tényleges költségektől függetlenül legalább 40 eurónak megfelelő forintösszeg, amelytől a felek csak felfelé térhetnek el. A szerződés költségátalányt kizáró vagy a Ptk.-tól egyéb módon eltérő rendelkezése automatikusan semmisnek minősül. A behajtási költségátalány fizetése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei: például a késedelmi kamat fizetése alól. A rendelkezést a gazdálkodó szervezetek közötti szerződések esetén, valamint a közbeszerzésekre kötelező alkalmazni, a március 16-án, vagy azt követően kötött szerződések vonatkozásában. A magánszemélyekkel kötött szerződésekre az új szabály nem vonatkozik. A költségátalány számviteli elszámolása megegyezik a késedelmi kamatokéval, melyet a számviteli törvény január 1-jétől hatályos módosítása szabályoz. E szerint, a késedelembe esett félnek az üzleti évre jutó késedelmi kamatot és költségátalányt kötelező elszámolnia és a beszámolójában az egyéb ráfordítások között kimutatnia attól függetlenül, hogy azt (még) nem fizette meg. A jogosult ezzel szemben az egyéb bevételek között csak azokat az összegeket szerepeltetheti, 10

11 melyet az adott vagy az azt megelőző üzleti évekre vonatkozóan pénzügyileg is megkapott. A behajtási költségátalány után nem kell áfát fizetni. Első pillantásra a 40 eurós összeg nem tűnik soknak, nagy mennyiségű késedelmesen fizetett számla esetén azonban jelentős, akár több millió forintos plusz terhet is jelenthet, a felmerülő adminisztrációs terhekről nem is beszélve. Nagyobb cégek számára inkább ez utóbbi lehet megterhelő, míg a mikro- és kisvállalkozások számára akár fizetőképességbeli nehézséget is jelenthet az új szabály. Hiszen ez utóbbiak nagyban függnek a vevőik fizetési hajlandóságától és gyorsaságától, így önhibájukon kívül is fizetési késedelembe eshetnek. Az új szabályozás komoly elvi kérdéseket is felvet. Mennyire lehet jogos például a behajtási költségátalány megfizettetése akkor, ha a jogosultnak egyáltalán nem merült fel a behajtással kapcsolatos költsége, és amikor a kötelezett a fizetési határidő után ugyan, de a behajtás előtt kamatostul fizetett? Ezzel a költségátalány törvényi indokolás szerinti célját, vagyis a behajtási költségek fedezését nem lehet majd elérni (hiszen ilyenek fel sem merülnek), de annak fizetésétől a felek a Ptk. szabályai szerint mégsem térhetnek el. További torzulás, hogy a behajtási költségátalány összege szemben a késedelmi kamatéval nem függ az ellenérték nagyságrendjétől, sem a késedelem mértékétől, így alacsony összegű számlák esetén a szankció akár meg is haladhatja az ellenérték összegét, akkor is, ha a késedelem csupán 1-2 nap. A szabályozás ugyan uniós irányelven alapul, azonban a hazai törvényszöveg szigorúbbra sikerült, mint a nemzetközi norma; ezért elvileg lenne mód arra, hogy könnyítsenek a magyar szabályokon. - mondja Siklós Márta. Az irányelv szövege szerint ugyanis a tagállamoknak csak azt kell biztosítaniuk, hogy amennyiben kereskedelmi ügyletekben késedelmi kamat válik esedékessé, a hitelező jogosult legyen az adóstól legalább 40 euró összegű átalány megfizetését követelni. A jogosultság azonban nem egyenlő a kötelezettséggel. Az uniós norma tehát összességében megengedőbb, mint a Ptk. rendelkezése. Vannak továbbá olyan kérdések, melyekre egyelőre nincsenek válaszok. Nem tisztázott például, hogy a jogosult a késedelembe esést követően jogszerűen lemondhat-e a behajtási költségátalányról, és ha megteszi, hogyan kell ezt dokumentálnia, elszámolnia. Fennáll továbbá annak a veszélye is, hogy ha a jogosult lemond a behajtási költségátalányról, a NAV hiányzó bevételnek tekintheti az összeget, amelyre adóhiányt állapíthat meg. Forrás: Jogi Fórum / LeitnerLeitner Változások a késedelmi kamat számításánál Jó tudni, hogy a polgári törvénykönyv alapján, a lejárt tartozás után késedelmi kamat követelhető. A pénztartozások után járó késedelmi kamat számításának módja július 1-jétől, az új Ptk. hatálybalépésétől változott. Míg a korábbi szabályok alapján, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat a késedelmi kamat számításának alapja, addig július 1-től a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat lesz az irányadó. Arról, hogy a jegybanki alapkamat mennyi, a Magyar Nemzeti Bank honlapján tudunk értesülni. Az interneten továbbá létezik egy erre a célra létrehozott kalkulátor is. Kamarai összefoglaló

12 Miskolc, Király A. László Rexinfo Kft 12

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l

Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l 2014.12.11. Rossz hír a pálinkafőzés szabadsága megszűnik Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l 2014.12.11. 2/47 1 Az adóváltozások okai Bevétel biztosítása a költségvetés részére Feketegazdaság,

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2015. évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

2015 évi adótörvény változások

2015 évi adótörvény változások 2015 évi adótörvény változások Év végi adóváltozások 2015 Az Országgyűlés november 18-án szavazott a 2015. évre vonatkozó adómódosításokról. TAO SZJA ÁFA SZOCHO ART Társasági adó változások Adókulcs, nyereség

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Változások az adójogszabályokban 2015.

Változások az adójogszabályokban 2015. Változások az adójogszabályokban 2015. Az adózás rendjét érintő változások Képviselet, fokozott adóhatósági felügyelet Az Art. 7. (1)-(7) bekezdéseinek módosulásával a képviseletre jogosultak körébe a

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása Helyi adók Helyi iparűzési adó A helyi adókról szóló törvény 2013. év január 1-jén hatályba lépő módosításai között a leglényegesebb, hogy korlátozták az iparűzési adóalap megállapítása során az eladott

Részletesebben

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): Valójában kétkulcsos, adóalap-megosztásos adótábla szerint havi 202 eft-ig 16% az adó, a felett már 27% szuperbruttósítást kell alkalmazni. Az adójóváírás megszűnt. Ennek

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben