Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011."

Átírás

1 Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

2 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály. Ő úgy értette, hogy bajos bármit is definiálni, mielőtt megismertük előbb beszéljünk róla, majd ezután megpróbálkozhatunk a megfogalmazással. Igaz, vannak olyan fogalmak, melyekről mindenkinek van némi fogalma szerinte ilyen a filozófia, az esztétika ez azonban nem von le semmit a tanács mély bölcsességéből. S ha megfogadjuk, akkor a mi is a lélek kezdetű filozófikus kérdésre könyvünk utolsó fejezetében kellene választ adnunk, miután már elég sok mindent elmondtunk arról, amit még meg sem határoztunk a probléma azonban nem ilyen komoly. Úgy érzem, hogy a lélek is azon fogalmak közé tartozik, melyek nem szorulnak magyarázatra, több okból sem. E könyvben ezt a tudományosnak éppenséggel nem mondható, ám véleményem szerint vitán felül álló tételt szeretném néhány fejezetben alátámasztani (ez az egyik cél ). Ezért én a babitsi intelmet e gondolat felé hajlítva fogadom meg: a definícióval jobb végezni már a könyv elején. Méghozzá véglegesen. Nem is foglalkozok ezt követően fogalommal (nem is tudnám megfogalmazni, bár a lelkünk működését amennyire átlátom néha majd megpróbálom körülírni). A lélek egyébként is határtalan, teljes és bizonyos értelemben a világmindenséggel azonos: egy ráhúzott fogalommal csak szűk ketrecbe zárnánk. Gárdonyi Géza írta valahol: Istenből való részecske minden lélek és igaza is van. A Teremtőt sem tudjuk definiálni. Végül pedig: akinek mond valamit ez a szó lélek azzal úgyis egy nyelvet beszélünk. S a könyv végére remélem kiderül, hogy mit is értek én azon, hogy lélek Hogy az ember különösen a magyar nyelven gondolkodó ember számára a lélek fontos dolog, abban is megismerszik, hogy számtalan szófordulat, szólás, állandósult szókapcsolat használja lélek szavunkat. Ha az alábbi néhány sort átolvassuk, ennek ékes bizonyítéka már előttünk áll. Magyar ember olyannal, ami nincs, vagy amiről azt sem tudja, mi az, nem foglalkozik ennyit Lássunk tehát néhány példát! Nem meglepő, hogy már a születéssel és ellentétével, a halállal (elmúlással) is számos szókapcsolat foglalkozik (a halál ugyanis nem az élet ellentéte, hanem a születésé). A lelket (életet) lehel bele kifejezésünk a teremtést, az életre keltést jelenti. Egy ismert gyermekvers nagyon szép sora lélek lép a lajtorján, a földi életre leszülető lélek érkezését is jelentheti, de gyakrabban említett összefüggésben az élet értelmére: a lelki fejlődésre is utalhat.

3 3 Aki meghalt, arra mondjuk, hogy kilehelte a lelkét, vagy kiszakadt a lelke. Ha valaki már csak alig él és távozását, elmúlását érzékeltetjük, arra mondjuk, hogy már csak hálni jár belé a lélek, csak az imádság tartja benne a lelket, ha viszont még ittlétére utalunk, azt mondjuk, még piheg benne a lélek (még él ) Ami él és létezik, gyakran lélekként emlegetjük elsősorban az embert. Nem csak megszólításokban pl. lelkem, drága (édes) lelkem, kedveskedve lelkecském hanem általában. Hány lelket számlál a falu, kérdezhetjük, de azt is kérdezhetjük, hogy hány lelkes az egyházközség, melyben a lelkipásztor dolgozik. Elhagyatott vidék az, ahol nem él egy árva lélek sem. A lelkünk beszél hozzánk. Általában jó, ha hallgatunk a lelkünkre, mert a legnagyobb bölcsességek a lelkünkbe vannak írva Ha a lelkünkbe nézünk, megtudjuk mi fontos igazán, segítséget kapunk a jó és a rossz közötti választáshoz. Az nem baj, ha döntéseinknél magunkra gondolunk igaz viszont a mondás: lelkiismereted méri önzésed őszinteségét hallgasd hát figyelmesen! Aki önmagát keresi, az gyakran lélekúton jár (vö. Tolvaly Ferenc: 40 nap lélekúton). A lelkiismeretünk iránytűként is szolgál a szó szoros értelmében szolgál minket. Nem szükséges magyarázni, mit érez az ember, amikor valamit se teste, se lelke nem kíván. Egyértelmű az erkölcsi hozzáállásunk ahhoz a dologhoz is, amire nem visz rá a lélek belső tiltakozásunkat fejezi ki a nem venném a lelkemre szófordulat is. Ha azonban valamit a lelkünkre veszünk, az bizony képes sokáig nyomni a lelkünket úgy érezzük, mintha mázsás súly nehezedne a lelkünkre. Az érzéshez sokszor szinte érezhető fájdalom is társul, ami a lelkünkbe mar, lelkünkbe markol. Akinek a lelkivilága érzékeny, nehezebben éli meg, mint akinek kemény a lelke. Éppen ezért nagyon fontos, hogy könnyíteni tudjunk a lelkünkön, jó néha kiönteni a lelkünket. Erre egy jó beszélgetés kiváló alkalmat teremt, persze olyannal, akit lelkileg közel érzek magamhoz. Nagyon szemléletes egy török eredetűnek mondott szólás, mely szerint köntös szennye kimosva, lélek szennye kimondva múlik el S ha a beszélgetőpartnerünk megnyugtat, arra egy székely szólás szerint mondhatjuk, hogy meghozta a lelkünket (nyugalmat hozott). Egy beszélgetés persze akkor is kapóra jöhet, ha egyszerűen csak könnyebb a lelkünknek valakit bevonni a döntésünkbe. Vannak viszont olyan helyzetek, amikor magunk is tudjuk: hibát követtünk el. Ha súlyos a vétek, tettünk a lelkünkön szárad mások ilyenkor távolságtartóan úgy nyilatkoznak rólunk, hogy lelke rajta különösen, ha figyelmeztettek minket, de nem hallgattunk az okos szóra, na meg a lelkiismeretünkre. Ezután idővel megérkezik a lelkiismeretfurdalás, amelynek segítségével tanulnunk kell a hibáinkból de nem szabad leragadnunk, mert akkor a furdalás a lelket marcangoló érzéssé mélyül, amire pedig semmi szükség nincs. Persze az sem jó, ha túl hamar altatjuk el a lelkiismeretünket A legfontosabb dolgok az életünkben azok, amelyeket a lelkünk mélyén tudunk, s mindig fontos az, amiért így sóhajtunk fel sokszor a lelkünket is odaadnánk. Azt is tudjuk, hogy csak szívvel-lélekkel érdemes csinálni bármit is, ha viszont fáradozásaink nem járnak sikerrel, arra mondjuk, hogy elvesztem vele a lelkem Akit

4 4 pedig testestül-lelkestül elfogadunk és szeretünk (pl. ilyen lehet a testi-lelki jóbarát), azért a lelkünket is kitesszük néha Aki viszont a lelkét is odaadta vagy odaadná (eladta vagy eladná) az ördögnek, attól jobb távol maradni. Mint ahogyan attól a menyecskétől is, akire azt mondják: többet ér a teste, mint a lelke (szép, de rossz asszony). A lélek minősége (régiesebb kifejezéssel: minéműsége ) az ember jellemzésének is fontos igen gyakran pontos fokmérője. Nagylelkű az, aki megértően, nagyvonalúan jószándékú, áldozatkész. A legnagyobb dicséretek közé tartozik, ha valakiről azt mondják, hogy áldott jó lélek, vagy jótét lélek, nemes lélek, de a jóindulatot, a szelídséget mutatja a galamblelkű kifejezés is. Ha viszont valaki rókalelkű, vagy sötét lelkű jobb, ha nem állunk szóba vele, de a lelkünket biztosan nem bíznánk rá. Nem éppen hízelgő jellemzés, ha valakire azt állítjuk lelketlen az egekig magasztaljuk ellenben azt, akiről így szólunk: hatalmas lelke van (vagy sóhajszerű félmondatként: mekkora lelke van ). Őszinteségünket, tiszta szándékunkat fejezzük ki, ha mondandónkhoz hozzáfűzzük: isten látja a lelkemet. Persze mással is előfordul főként aki jól ismer hogy a lelkembe lát, különösen, ha a szemembe néz, mivel szoktuk mondani a szem a lélek tükre. Aki közel áll hozzám, attól viszont a sértés is rosszul esik, úgy érezhetem, hogy a lelkembe tiport, a lelkembe (lelkivilágomba) gázolt. Ezer a lelke mondták régen arra, akit vakmerőnek ismertek. De tudták azt is a régiek, hogy nehéz abba lelket önteni, kinek szíve elveszett értve ezalatt, hogy aki félénk, bátortalan, azt nem egyszerű feladat erősíteni, lelkesíteni. A lélek szó jelzi a szóban forgó dolog, tulajdonság, körülmény stb. fontosságát, központi szerepét. Amikor a társunkat nagyon fontos dologgal bízzuk meg, de még inkább, amikor nagyon fontos tanítással látjuk el, akkor mondjuk, hogy valamit a lelkére kötünk, a lelkére beszélünk, a mondanivalónkat a lelkébe plántáljuk. Amikor valaminek a javáról, központi, meghatározó részéről, éltető eleméről szólunk, szívesen használjuk lélek szavunkat: a gulyáslevesnek a jó pirospaprika adja meg a lelkét, de egyébként is rend a lelke mindennek E bevezető fejezet után a következőkben a témák és gondolatok laza füzérként állnak az Olvasó elé. Minden egyes rész írásakor az volt az érzésem, hogy a téma olyannyira kimeríthetetlen, hogy az egyes fejezeteknek talán soha nem lesz vége és ez nem is csoda. Lelkünk életünk minden pillanatában érezteti jelenlétét, csiszolása, alakítása (tisztítása) Steiner szavaival élve: munkálkodásunk a lélek sivárrá válása ellen állandó feladatunk. A választott témák kifejtése egy könyvnyi terjedelmet igényelne fejezetenként ezért az itt elmondottak csak gondolatébresztők lehetnek. Pontosan azt éreztem, amit Arany János írt a Családi körben: megered lassanként, s valamint a patak, mennél messzebbre foly, annál inkább dagad Éppen ezért tartom fontosnak külön hangsúlyozni, hogy a könyvbeli fejezetek elsősorban a gondolatébresztést szolgálják, a felvetések minden esetben továbbgördíthetők és mint az iménti aranyos idézetben a patak a továbbgondolással újabb és újabb szálak jelennek, jelenhetnek meg, melyeknek még a jelzése sem várató el a teljesség igényével. Ráadásul e könyv nem szakkönyv, s bár

5 5 a komolyságot egészen nem nélkülözi, a cél mégis elsősorban az érzékeltetés, a gondolatok (magok) elültetése, az Olvasóval való együttgondolkodás inkább, mint az egyes témák szakirodalmi igényességű elemzése. A könyv e bevezetővel együtt tizennégy, önálló írást tartalmaz, melyek nincsenek egymással olyan szoros összefüggésben, mint egy regény fejezetei. Lesz ugyan átfedés, előre- vagy visszautalás az egyes részekben, ez azonban nem akadályozza meg, hogy mindenki tetszése szerinti sorrendben haladjon a könyvben. Ha mégis kapcsolatot keresünk a témák és azok gondolatébresztő kibontása között, a kulcs a könyv címében rejlik. Minden egyes fejezet rövid mottója lehetne, hogy lelkünk szól hozzánk, s minden körülöttünk, ami fejlődésünkkel összefügg, eltérő erővel, több-kevesebb sikerrel, de a lelkünk nyelvén szól hozzánk. A világmindenség minden jelensége az a zűrzavar is, amit teremtettünk magunk körül a tapasztalatszerzésen, az élethelyzetek átélésén, megélésén keresztül lelki épülésünket szolgálja. S ha elfogadjuk azt a tételt, mely szerint a világban való jelenlétünk végső eredendő oka és végső célja egyszerűen megfogalmazva lelkünk tökéletesítése és csiszolása, úgy magától értetődik, hogy a tanulnivalóknak a lélek nyelvén kell megszólalniuk, a lelkünk nyelvén kell elénk állniuk. Így függ össze útkeresés és egyensúly, lelki betegség és gyógyulás, önmagunk megismerése és születési képletünk, magyar hagyományunk és a mesélés fontossága hogy csak néhány témát említsek a könyvből. S hogy aztán értünk-e a jó szóból, elsősorban már rajtunk múlik.

6 6 II. fejezet Az úton járás fontosságáról Gerd B. Ziegler írja egyik könyvében (Tarot a lélek tükre) a Nagy Arkánum Mágus lapjának üzeneteként, hogy minden tapasztalás jogos, mert tudatunk a földi köntösben csak a jó és rossz, a világos és sötét, az isteni és a földi pólusai közti feszültségtérben megélt saját tapasztalataink útján fejlődik. Ez a gondolat fejezetünk mottójaként is szolgálhat, s ha hozzávesszük, hogy a tarot egész filozófiája lényegét tekintve az élet teljességének megéléséről, az érzelmi, lelki, testi tapasztalatok átélésének, megértésének és feldolgozásának szükségességéről, az úton előttünk álló akadályokról és azok elhárításáról szól egy paklit az Olvasó kezébe adva e fejezetet akár le is zárhatnám. Ehelyett az úton járással kapcsolatban néhány gondolatot szeretnék az érdeklődőkkel megosztani részben a fenti alaptétel igazolásaként és alátámasztásaként, részben pedig a továbbgondolás, további gondolkodás végett. Mit is értek e fejezetben és néhány alkalommal a későbbiekben is úton járás alatt? Magát egész életünket, az élet teljességének megélését, a tapasztalatok megszerzését, begyűjtését, befogadását, értékelését, feldolgozását és beépítését a jelenlétet a világban. Az úton járás jelen-létünk a világban folyamat. Körforgásszerű folyamat, mely bizonyos életfeladatokat, megoldásra váró helyzeteket, de ajándékokat (divatos kifejezéssel élve bónuszokat ) is folyamatosan tár elénk azért, hogy ebből dolgozzunk, épüljünk és fejlődjünk. Ezt azért szükséges hangsúlyozni, mert a ma emberének egyik legnagyobb problémája, hogy nem érzi, nem akarja vagy nem tudja tudomásul venni e folyékonyságot, az élet legjobb értelemben vett képlékeny gördülékenységét, hanem életét szakaszokra szabdalja, szilánkokban szemléli, ráadásul úgy, hogy minden egyes elemet (a jelen pillanatot, a mát) az előzménytől és a jövőtől elszakítva, mereven, bezárkózva él meg. Be akarjuk csapni magunkat, elaltatjuk a lelkiismeretünket mely folyamatosan súgja, hogy ezzel valami nincs rendben és azt mondjuk, hogy ez a viselkedés, nézőpont céltudatosság pedig nem az. Semmit nem érthetünk meg igazán, ha nem fogadjuk el annak előzményeit és nem törekszünk egyben következményeinek megértésére is. Mert minden folyik, minden változik, alakul körülöttünk, bennünk és minden csak a pólusok a pólusok közötti mozgás megélése útján érthető meg igazán. Bár e felvezető gondolatok már rámutatnak arra, miért is tartom annyira fontosnak a folyamat és folytonosság hangsúlyozását, az alábbiakban igyekszem még jobban körüljárni e nagyon (mondhatni életbevágóan) fontos kérdést. Csak ezt a hetet éljem túl a határidőnapló-effektus Ha a fentiekkel általában tisztában is vagyunk, akkor is nagyon ritkán hangsúlyozzuk, hogy életünkben mennyire fontos az úton járás maga, életünk minden

7 7 percének megélése. Ennek okai nagyon sokfélék, melyek közül most csak néhányat emelek ki a sor sajnos nagyon hosszú. A mai világban eluralkodott az eredmény-központúság. Ehhez ráadásul a mindent megmérni, hozzámérni, összehasonlítani akarás kényszere is társul, és ami szomorú, hogy néha valóban jobb meggyőződésünk ellenére is kénytelennek vagyunk becsatlakozni e rendbe, úszni az árral bár sokszor úszás helyett ez inkább rosszízű, félelemmel és kételyekkel teli sodródás. Amolyan rossz sodródás szemben azzal az állapottal, amikor éppen (még vagy már) nem kell tenni semmit, mert a dolgok maguktól működnek, s mert a helyzetünk külső beavatkozást már (ritkábban: még) nem igényel. (Mennyire jellemző és egyben milyen rossz szó az eluralkodott kifejezés is. Az uralkodni szavunk alapvetően jó hangzású és rezgésű, felelősségteljes fenséget áraszt, a szó szinte magában hordozza a jó eredményt is: uralkodni annyi, mint vezetni, élen állni, felügyelni, rendet tartani az eluralkodik kifejezés ezzel szemben minden fenséges érzés nélkül terpeszkedik előttünk, sőt rajtunk kényszerít, lefojt ) Teljesítménykényszer mindenhol és minden szinten. Hogy ennek milyen szerepe lehet (van is) a lelki betegségek kialakulása, elmélyülése terén akár mint közvetlen kiváltó ok, akár, mint a válságot súlyosító körülmény arról a lelki gyógyítással foglalkozó szakirodalom bőségesen beszámol. A hatás azonban megmutatkozik témánk terén is. A határidőnaplónak élünk. Észrevétlenül alakul át magatartásunk, a világhoz való hozzáállásunk: gondolataink beszűkülnek, szervezetünk felpörgetett állapotba kerül ezzel együtt lelkiállapotunk elképzelhetetlenül alacsony rezgésű állapotba süllyed. Rettegünk a mától, mert annyi feladatot tűzünk ki magunk elé (kapunk és veszünk magunkra), hogy képtelenség elvégezni. A nap végére nem vagyunk elégedettek sem a mennyiséggel, sem a minőséggel (mert valahol hibádzik majd, talán itt is és ott is ), a legnagyobb baj mégis az, hogy sokszor már feszültséggel indul a nap, a várható eredménytelenséget pedig produkáljuk is: a jóslat önbeteljesítő üzemmódban áll elő. Úgy fohászkodunk, hogy csak a mai napot éljem túl, csak ennek a hétnek legyen vége és észre sem vesszük, hogy egy idő elteltével mindig a holnapot várjuk, tehát mást, mint ami van. És ez nagy különbség ahhoz képest, ami helyes lenne: mert így egyre messzebb kerülünk attól, hogy most jól érezzük magunkat a világban. Elvész a mának élés jó értelemben vett érzése. Ilyen körülmények mellett nagyon sok esetben nem vesszük észre a figyelmeztető, óvatosságra intő jeleket sem melyek nehogy betegségek legyenek! Pedig a régi korok emberétől ebben a vonatkozásban is sokat tanulhatnánk. Ha csak arra gondolunk, hogy az esztendő körében mindennek fizikai és szellemi-lelki szinten egyaránt megvolt a maga ideje és helye, már érezhetjük, hogy biztosabb támasz volt e szerves gondolkodás az embereknek, mint bármi a mai rohamtempóban. A régiek tudták és életüket is eszerint igyekeztek élni és berendezni, hogy a világ működése a legnagyobbtól a legkisebb egységig pontos rendben körforgás-szerűen működik. Ahogyan a természetben az előkészület, a megújulás és növekedés, az érés, a betakarítás végül a lebontás szakasza követi egymást, majd gördül az élet az elmúlásból

8 8 törés nélkül az új élet születésébe stb. úgy zajlik az ember fejlődése is az égi terv szerint, a természet szakasztott mására. Az asztalon ott volt a kalendárium, mely évről évre, napról napra emlékeztetett a teendőkre, tudnivalókra és tudni illendőkre, ünnepeinkre. Ha az emberek előre is tekintettek, azt általában nem statisztikai szemlélettel tették, hanem a meghatározott napon esedékes teendő előkészítése, a felkészülés végett. Nem csak ismerték, hanem tartották is magukat a törvényhez, miszerint minden gyümölcsnek idő kell, hogy beérjen. Nagyon elgondolkodtató Molnár V. József megállapítása, aki szerint régen faluhelyen a kisgyermek nevelése szinte teljes egészében az öregekre hárult akik együtt éltek a családdal. A szerző szavaival a nevelés optimuma valósult meg azáltal, hogy a kicsiket, akik még közel voltak a Teremtőhöz és frissen élt bennük az ajándékba kapott tudás, a gyakorlati dolgokra azok tanították, akik életük alkonyán már közel kerültek a Teremtőhöz, azok az öregek, akik megtapasztalták az eredendő tudás érvényét és értékét (Molnár V. József: Örökség). Türelem Nagyon sokáig és sokféleképpen lehetne még ezt a kérdést körüljárni. Ehelyütt most kizárólag arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy az előző pont bevezető gondolataiban említett rossz beidegződés (a határidőnapló-effektus ) szinte törvényszerűen hozza magával a minket érő ingerek, információk, történések, kapcsolatok stb. helytelen értékelését, mi több félremagyarázását, torz értelmezését. Nézzünk erre egyetlen példát. Nagyon gyakori lelki probléma, hogy olyanért okoljuk magunkat, aminek nincs valós alapja: ha ezt vagy azt tettem volna, vagy ha még egy kicsivel türelmesebb lettem volna szoktuk mondogatni és tápláljuk magunkban kitartó önváddal a magunkkal szembeni elégedetlenséget, mely egyebek mellett az alárendeltség- és kisebbrendűség érzés melegágya. Az idézett sóhajoknak (vagy felkiáltásoknak) van értelme, de csak addig, amíg a tanulást szolgálja, addig tehát, amíg mögötte szívből jövő, érzelmi töltéssel bíró (akár fájdalmas) megértés áll, ilyen esetben ugyanis a folyamat a fejlődésről szól. Egészen más a helyzet s ezt nem kell részletezni amikor a tanulás hiányzik, nincs elfogadás, alázat és feldolgozás. Ha tehát a sóhajnál megállunk, de csak azért, hogy másnap mélyebbről induljunk, azzal semmit nem érünk el. Tudomásul kell venni, hogy az út, amin járunk ezt hívjuk a nagybetűs életnek tanulási szakaszokból áll. Senki nem születik mesternek, csak kemény munkával válhat azzá. Ha hibázunk, azért büntetés jár nem a rossz értelemben véve hanem azért, mert a leckét meg kell tanulni. Ez a szabály. Tisztán kell azonban látni azt is, hogy a fejlődés, csiszolódás folytonossága miatt képességeink (és persze képességeinkhez mért feladataink) is változnak. Ebből egyenesen következik az is, hogy mindent a maga szintjén kell megmérni: a mérést (értékelést) lehet ugyan a tökéleteshez (a kitűzött célhoz), mint ideához viszonyítani, de mindenképpen a magunk állapotához kell igazítani. Ez alatt azt értem, hogy nem tehetünk szemrehányást magunknak olyan dolog miatt, amit korábban érzelmi-lelkiszellemi fejlettségünk akkor adott állapota szerint meg sem tehettünk volna (más

9 9 szempontból közelítve: a kudarcot el sem kerülhettük volna). A kérdés mindig csak annyi, hogy megtettél-e mindent, ami tőled az adott állapotodban elvárható volt? Ha igen, úgy nem hibáztál a történtekből tanulj. Nem csak egyedüli szereplője vagy az Életnek, vannak körülmények, amik alakulása nem rajtunk múlik: lehet, hogy ma másnak kellett győznie. Ha viszont nem tettél meg mindent, a hibát fel kell ismerni, okát fel lehet és fel is kell kutatni, a kudarcélményt fel kell dolgozni a lehető legrövidebb időn belül, a lelki teher hurcolását és válságig mélyülését elkerülendő. Soha ne felejtsük, hogy míg utunk egy adott állomásához eljutunk, az mindig egy folyamat eredménye (nem egyszerűen csak ott vagyunk ). Kitérők, elágazások tévelygések is előfordulnak... Ám ahogyan Coelho is írta A fény harcosának kézikönyve című gyűjteményes kötetében: az ember körül minden, a győzelmek és a vereségek, a lelkesedés és a csalódottság hozzátartozik a Jó Harchoz és egy Triszmegisztosznak tulajdonított mondás szerint, akik tántorognak, még nem biztos, hogy eltévednek: a bizonytalanság is lehet az igaz út keresése A tévutak tehát nem tévelygések mert tanulni lehet, kell is belőlük. Ez nagyon nehéz dolog, könnyebb kimondani, leírni, mint alkalmazni és eszerint szemlélni a dolgainkat. A kudarcok, a veszteségek feldolgozása életünk egyik legnehezebb feladata, különösen, ha megragadunk abban az állapotban, hogy életünk nem jó irányba halad, nem hozza azt az eredményt, érzelmi, lelki, fizikai többletet, amire vágyunk Veszteségnek sokszor az elvesztegetett időt tekintjük, az elvesztegetett energiát sajnáljuk Vegyük észre, hogy ez a hozzáállás mozdulatlan, merev ennek következtében hibás. Amikor az életünket kudarcnak tekintjük, akkor valójában életünk pillanatnyi állapotáról mondunk véleményt kirekesztjük azonban az értékelésből a múltbéli történések feldolgozását, de még inkább: a múltbeli történéseket érzelmi állapotunk szűrőjén keresztül szemléljük. Ugyanez a helyzet a veszteség-élmény kapcsán is: a jelenlegi negatív állapotból kiindulva ( gödörmélye nézőpont ) mindazt, ami eddig történt, csak veszteségként tudjuk értékelni : hiszen abból az alaptételből indulunk ki, hogy kudarc van, minden rossz, el vagyok veszve ez pedig meghatározza (és sajnos nagyon rossz irányba tereli) az értékelést. Ebbe a merev szemléletbe ugyanis nem fér bele semmi jó. Ilyenkor az ember úgy közelít a dolgokhoz, hogy ami jó esetleg történt velem, végeredményben az sem jó, mert most helyrehozhatatlanul és véglegesen rossz a helyzetem és ez egy ördögi kör Ehelyett arra kell koncentrálni, amit a Belső Hang sugall, méghozzá folyamatosan. Minden hozzátartozik az élethez, mindenből tanulni kell. Ha a helyzetünket nem veszteségcentrikus nézőpontból (elnézést a szóösszetételért, de ezt találtam leginkább kifejezőnek) vizsgáljuk, hanem mintegy kívülről, magasabb nézőpontból, mindenesetre szélesebb és rugalmasabb látókört és látásmódot engedélyezve magunknak, úgy a helyzet megváltozik: a merev hozzáállás lazulása folytán csökkenni fog a hibás értékelés esélye. Mára a lelki egészséggel foglalkozó tudományágak is hangsúlyozzák a krízishelyzetből való tanulás jelentőségét, s akármilyen furcsán is hangzik, az elemzésekben ez tudományos tételként fogalmazódik meg. Egy válsághelyzet következtében életünk gyökeresen

10 10 megváltozik ezt a megállapítást azonban úgy is érthetjük, hogy jó esetben épülhetünk a veszteségekből. Az arculcsapásokból is jobb tanulni, mint egy életen át hordozni csupán a fájdalom és sértettség érzését. Ha pedig ezt elfogadjuk, akkor a veszteség és kudarc a tapasztalatszerzés és a továbblépés szükséges elemeként rögtön más színben tűnhet fel. Életünkben a tanulás során szerzett tapasztalatok mindig épülésünkre válnak, akkor is, ha utunk a fejlődésünk során irányt vált, más hivatást választunk, új területen fogunk dolgozni (ezt hívjuk ma divatosan úgy, hogy váltottunk ). Meg kell azonban érteni, hogy csak a higgadt vizsgálódás, helyzetünk tiszta, korrekt és kiegyensúlyozott értékelése után tudunk abban a kérdésben dönteni, mihez is kell kezdenünk a megtanultakkal. Az a lényeg, mit adunk MAGunkból! Akárhová is kerülünk, akármi legyen is az életfeladatunk, annak tökéletes megvalósításával a tökéleteset és a teljeset adjuk. Nincs tehát fontosabb és kevésbé fontos hivatás (Széchenyi István írta Naplójában, hogy csak ott mennek a dolgok jól ahol pl. a szabó, szappanfőző, cukrász, etc. és mindenki más is meg van győződve róla, hogy az ő iparán, az ő üzletén fordul meg az állam sorsa ), s nem is az a fontos, hogy mit csinálunk, hanem inkább az, hogy benne legyen minden, aminek benne kell lennie. Fizikai és érzelmi-lelki értelemben véve egyaránt. Persze, a mindegy abban az értelemben veendő, hogy a hivatások egymáshoz nem mérhetőek, illetőleg úgy is, hogy utunk során előfordulhatnak váltások élesebb vagy kevésbé élesek: attól még utunkat járjuk és a lelkünket csiszoljuk. Ha mindennapi életünkben magunkat adjuk, akkor a címbeli csupa nagybetűs írásmód is rámutat legbelső lényünkből, lényegünkből, lelkünk mélyéről táplálkozunk. Ha igazán a helyünkön érezzük magunkat, biztosak lehetünk abban, hogy minden nehézség ellenére fénymagunk dolgozik: munkánkban, de minden szavunkban, kisugárzásunkban, a világban való jelen-létünkkel (lásd a fentebb mondottakat a jelen-létről!) isteni lényünk jelenik meg, az ideális állapot készül megvalósulni. Ilyen esetre talál igazán József Attila verssora: az én vezérem bensőmből vezérel. Ehhez az kell, hogy legalább egy kicsit s ha lehet, egyre jobban higgyünk magunkban. Emlékezzünk a mustármagok példájára Nem vitás, hogy ez nagyon nehéz feladat. A napi küzdelemben részt vevő tudatos énünk (egonk) irányító szerepét féltve gyakran céltudatosan törli, átprogramozza a természetes hajtóerőként működni képes energiát, az önmagunkba vetett hitet. Hitet abban, ami mélyen legbelül bennünk van ez ugyanis lényünk lényege, tiszta lelkünk maga. A mindennapi élet idegörlő és életerőnket elszívó harcai során lelkünk nem veszhet el, legfeljebb mi érezhetjük (érezzük is) magunkat elveszve. A kettő között azonban óriási különbség van, s nagyon fontos, hogy ezt felfogjuk és megértsük. Amikor elgondolkodunk azon, hogy mi az, amit igazán szeretnénk, amit a lelkünk legmélyén kívánunk észre sem vesszük, de már a legmélyebb és legtisztább igazság mezején járunk és életcélunkon gondolkodunk ha ezt követően jön a de hát vagy a

11 11 jó, csak éppen kezdetű monológ, az már a tudatos én (az ego) beleszólása a Személyes Történet alakításába Példaként álljon itt egy régi történet a tanulsága magáért beszél. Történt egyszer, hogy egy öreg teaszertartás-mester vitába keveredett egy karművésszel, aki kihívta őt párbajra. A teamester el kellett, hogy fogadja a kihívást, bár kardot még soha életében nem fogott a kezébe. Végső kétségbeesésében elment egy kardvívó iskolába, hogy legalább az alapállást tanítsák meg neki és becsülettel halhasson meg. Elérkezett a párbaj napja. A teaszertartás-mester és a kardművész találkoztak a párbaj helyszínén. Nem volt kétséges a viadal kimenetele, a teamester szívében-lelkében felkészült a halálra. Mélyen meghajolva köszöntötte kihívóját, s arra kérte, engedje meg, hogy életében utoljára neki szolgálhasson fel teát. A harcművész meglepődött, de nem utasíthatta vissza a kérést. A teaszertartás-mester hozzálátott teendőihez, s mivel meg volt róla győződve, hogy életében utoljára teheti, teljes odaadással és átéléssel végezte a ceremóniát. A kihívó maga is mester a saját területén csodálattal figyelte, majd az öregember lába elé borult. Köszönetet mondott neki a megismételhetetlen élményért, s elállva a kihívástól arra kérte, fogadja el őt tanítványának A gyakorlatok tökéletesítése és a jellem fejlesztése A távol-keleti harcművészetek közül kétségkívül a legismertebb a karate. Nagyon sokan tudják, hogy a kézzel lábbal folytatott küzdelem mellett sőt, azzal együtt, még inkább: azt megelőzően a karate, mint a többi hagyományos küzdőművészet életmód és filozófia is egyben. A karate egyik ágának megalapítója, Funakoshi Gichin a következőket mondta: a karate célja nem a győzelem, vagy vereség eldöntése, hanem a gyakorlatok tökéletesítése és a jellem fejlesztése E gondolat nem csak a küzdősportok gyakorlóinak adhat fontos útravalót (az úton járáshoz ), üzenete ugyanis általános. A legnagyobb mesterek vallották Funakoshival együtt, hogy az életben nem a külső (fizikai) harc a fontos hanem az élet maga a harc, méghozzá (egy Coelhotól kölcsönvett fordulattal élve) a teljesen és teljesként megélt élet maga a Jó Harc. Önmagunk (magyarosabban: önmagunk) tökéletesítése, csiszolása, önmagunk folyamatos legyőzése, meghaladása valamilyen nemes cél érdekében. A gyakorlás technikai része alatt az ütések, rúgások és lépések helyett nyugodtan érthetjük napi teendőinket: munkánk, hivatásunk, emberi kapcsolataink, társas viszonyaink stb. bizonyos értelemben mindennapos harcaink színterei. Megannyi kiváló terep a gyakorlatok tökéletesítésére. S ahogyan a karate gyakorlása, technikájának és filozófiájának elsajátítása (elsajátítás=magunkévá tétel) magunkon való külső és belső munkálkodást követel meg, ugyanígy van ez minden mesterséggel is. Ezért mindegy, hogy mit csinálunk, ha lelkünk tiszta üzenetét követjük, és figyelünk az intelemre: dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Akármerre is fordítjuk tekintetünket, le vagy fel, kifelé vagy befelé a lényeg ugyanez marad életünk minden területén. A fejezetet indító Ziegler idézet is beleillik

12 12 ebbe a gondolatmenetbe: a tudat fejlődése a folyamatos tapasztaláson keresztül történik, két kiegészítéssel: előszöris fejlődésről csak akkor beszélhetünk, ha a tapasztalások a gyakorlatok nem folynak át értelmetlenül rajtunk, hanem törekszünk a megértésre, a tapasztalatok feldolgozására, a nyert eredmények beépítésére. Másodszor a fejlődés alatt a tudat fejlődését (karatés hasonlattal kifejezve edzését ) és a lélek fejlődését egyszerre és egyaránt érteni kell. A kettő egyébként nem választható el egymástól, más kérdés, hogy a tudatos én és a lélek alakítása, fejlesztése során szellemtudományi vizsgálódások által igazoltan az idő haladtával egyre inkább a lélek tökéletesítése felé kell venni az irányt. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a kara te kifejezés szó szerinti fordításban üres kezet jelent, s tudjuk, hogy ez nem egyszerűen a fegyver nélküliséget jelenti, hanem elsősorban a belső csendre, a cselekvő személy a harcművészetet gyakorló zavaró körülményektől mentes ürességére, a mindenség törvényeire való nyitottságra utal, akkor a fenti néhány sor mondanivalója érthetőbbé válik. A lényeg vagyis a gyakorlatok folyamatos tökéletesítése és a jellem fejlesztése együtt jár a befelé figyeléssel, a csenddel, az egyensúly tiszteletével és a történések (külső, belső reakciók, környezeti hatások, kapcsolatok, energiák, rezgések ) megélésével és távolságtartó, mégis emberközeli megfigyelésével. Nyugalommal, ha úgy tetszik. És lazítással Lazíts! És a végére egy lazító gondolat. Az úton járás, a Személyes Történetünk megvalósítása minden emberi lélek életében (életei össz-folyamában) a legszebb regény, amit a világban csak írni lehet. Mégsem közhely, hogy az élet szép, csak meg kell látni az értelmét. Első lépésként az is bőven elég életeken keresztül tanuljuk ezt is hogy felismerjük és elfogadjuk: e szépséghez az út sokszor könnyeken, fájdalmakon és bosszúságokon keresztül vezet. Ha viszont nyitottak vagyunk, lassan nyitottá válunk annak elismerésére, hogy minden, ami történik velünk, körülöttünk, az értünk van, annak indítója és végső értelme bennünk van (hiszen a világ mi magunk vagyunk), hogy nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogy elterveztük, hogy vannak időszakok, melyek kifejezetten és elkerülhetetlenül nemszeretem kapcsolatokról és élethelyzetekről szólnak, de rajtunk áll, mit kezdünk a bennünket érő hatásokkal, és a mi dolgunk, hogy mindenből a lehető legjobbat hozzuk ki, a bajt is akár előnyünkre fordítva, akkor nagyon sok esetben könnyebb kezelni a megpróbáltatásokat. Egyénre szabott, hogy kinek mi segít e felismerésekben (ez ráadásul egyénen belül is a különböző életszakaszokban más és más), a veszélyhelyzetek jó megélésében (sokszor a válságok át- és túlélésében), a bosszantó akadályok kezelésében végső értelemben önmagunk elfogadásában.

13 13 E fejezet zárásaként érzésem szerint tökéletesen illeszkedik a mi népünkhöz hasonlóan ősi gyökerekkel bíró észak-amerikai indián hagyományok prérifarkas ábrázolása és üzenete. A prérifarkas nagy játékos: kitűnően kezeli és éli meg a káoszt, az életet a maga teljességében veszi tudomásul, minden jóval és rosszal pl. a zűrzavarral együtt (aminek teremtésében gyakran maga is tevékenyen részt vesz ). Valamennyi állatszellem közül talán ő az, aki a legtisztábban érzi a rend és a káosz egyensúlyát, mindkettő szükségességét és mindkettő megélésének fontosságát. Ehhez egyik eszköze a mindent megfigyelő és semmit ki nem záró széles látókör a prérifarkas körbejár mindent, nem zár ki egyetlen lehetőséget sem az életében, mondván soha nem lehet tudni, mi mire lesz jó És a könnyed humor. Azt üzeni, hogy soha ne felejtsünk el nevetni elsősorban magunkon, saját bosszúságainkon. És ha egy prérifarkas küldi üzeneteit életünkbe, akkor egy idő után azt tapasztaljuk, hogy kitartóan addig bosszant minket, míg ezt meg nem értjük. Ha megsértődünk, az csak annyit jelez, van még mit tanulnunk. És kezdi elölről A prérifarkas szemben az előítéleteinkkel nagyon komoly szellemi tanító. Jeanne Ruland Az állatok ereje című könyvében így ír a prérifarkasról, érdemes hosszabban idézni talán az egész fejezet összefoglalójaként is megállja a helyét: a prérifarkas arra bátorít, hogy fejlesszük saját erőinket, és ne riadjunk vissza a hibáktól. A táncoló erőket egyensúlyba hozza bennünk. Bevezet a jelenben való létezés és az óra értékelésébe nem a tegnap, nem a holnap, hanem a ma az egyedüli, ami számít. Csak a most fontos, a teljes jelenlét, a kreatív és megfelelő reakció. Megmutatja, hogy magunkban hordozzuk a Nap és a fény részecskéit, valamint a Holdét és a sötétségét, és ezek között a határok elmosódnak. Ami sötét, az lehet fényes is, de a fény lehet sötét is. Léteznek saját utak, de magasabb rendű vezetés és sorsakarat is. A prérifarkas elfogadja azt, amit az útja hoz. Így megtanul örülni annak, amire rábukkan, és kihozni abból a legtöbbet

14 14 III. fejezet Gondolatok az egyensúlyról Bevezető gondolatok Az egyensúly törékeny dolog a lélek egyensúlya is az (Munkácsi Gabriella) Egyet kell értenünk a szerzővel, kiegészítve a gondolatot azzal, hogy az egyensúlyi nyugodt, elégedett lelkiállapot elérése és fenntartása, megtartása nagyon sok esetben a legnehezebb feladatok közé tartozik. Az egyensúlyi állapotot általában jónak, hiányát kifejezetten károsnak tekintjük. E könyvben is több esetben említésre kerül, hogy egyes betegségek főleg lelki és érzelmi betegségek egyik oka a lelki egyensúly hiánya. Itt rögtön magyarázatot kell adnom legalábbis megpróbálom egy következetlennek tűnő megoldásra. Tudniillik az egyensúlyról szól(na) a fejezet, mégis olyan gondolatok kavarognak bennem, melyek inkább kerülgetik a témát nem rossz értelemben, hanem mintegy támogatólag Fogalmazzunk úgy: a gondolatok körbejárják a kérdést. Hasonló a helyzet, mint a lélek fogalmával (lásd első fejezet): lehet, hogy az egyensúly definíciójával itt is jobb lenne azonnal végezni. Miért is? Arra a kérdésre, hogy mi az egyensúly, leggyorsabban úgy tudunk válaszolni, hogy érzelmünkkel vagy értelmünkkel ragadjuk meg a vizsgálandó kérdést, s azt próbáljuk meg ízlelgetni, milyen érzést kelt bennünk a szó. Egyensúly leginkább belső nyugalom. Csend, mosoly, elégedettség, jókedv. Manapság talán a csend és a nyugalom, ami az egyensúlyt említve azonnal eszünkbe jut talán azért, mert leginkább erre vágyunk és erre lenne szükségünk. Ez jön elsőre. Aztán kiegyenlítődés. Ha valamiből túl sok van, vagy túl kevés ilyenkor is szóba kerül az egyensúly, az ideálisnak vélt állapot beállításának, visszaszerzésének igénye. Béke ez a belső nyugalom testvére, amikor érezzük, hogy minden úgy van jól, ahogy van. Nem kell semmiért küzdeni, nem kell semmit sem megváltoztatni. Az igazi béke mindig egyensúlyi helyzetet jelent ha ez hiányzik, úgy csak fegyverszünetről beszélünk, melyből ki kell(ene) nőnie a békének. Igazságosság ez is az egyensúlyhoz tartozik, külön magyarázatot nem igényel (ha igen, úgy egy külön könyvnyit, bár akkor már régen rossz ). Elfogadás és megértés engedés és elengedés azt hiszem, sokáig lehetne még sorolni a lehetséges kapcsolódási pontokat. E könyvben viszont az egyensúly hiányáról ejtek leggyakrabban szót. Ennek oka a fentiek fényében már világos. Amikor jól érezzük magunkat, ez az egyensúlyi állapot szinte fel sem tűnik, észre sem vesszük (elég nagy baj ) ezzel szemben a problémák, gondok, bajok, konfliktusok stb. azonnal ráirányítják figyelmünket a kibillenésre és igénylik az egyensúly visszaszerzését. Ez természetes folyamat megjegyzésként talán csak annyi kívánkozik ide, hogy jobban meg kellene becsülnünk az egész-séges egyensúlyi állapotokat. Nem azért, mert kevés van belőle, sokkal inkább azért, hogy többször legyen részünk benne.

15 15 Egyensúly és dinamika Ha az egyensúly megbillen, az még önmagában nem baj. Kissé profán módon fogalmazva azt is mondhatnánk, hogy azért sem, mert szokása és természete is neki (ti. az egyensúlynak), hogy billen. Ha az egyensúlyi állapot megbomlását érzékeljük, a kimozdulás a visszarendeződés iránti vágyat váltja ki belőlünk, ami helyzetértékelés, teendők végiggondolása után cselekvésre, majd a megtett lépések eredményének (esetleg maguknak a lépéseknek) ellenőrzésére késztet minket. Ez a folyamat maga a tanulás, a fejlődés. Életünkben számtalan alkalommal zajlik le ilyen folyamat, anélkül, hogy ebbe egyáltalán belegondolnánk. Nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy az egyensúlyi állapotba való minden visszarendeződés feltételezi legalább ideális állapotában, vágyaink (emlékeink) tárgyaként hogy ismerjük az egyensúlyt: különben nem tudnánk inkább ösztönösen, néha tudatosan az egyensúly, a rend irányába törekedni. Az ideális állapot tehát nem idegen számunkra. Van olyan megközelítés, mely szerint az egyensúly, mint fogalom egyenesen a rendszer funkciói közötti koordinációval egyenlő. Nagyon szemléletes, különösen, ha a fogalmat darabjaira bontjuk. A definíció olyan állapotról szól, amikor működünk, végezzük a feladatainkat és az egyes alrendszerek, egységek az egészen belül egymással összehangoltan működnek. Vagyis nem egyszerűen egymás mellett, hanem összehangoltan. Ebben az értelemben az összehangolt működés kiegyenlítődést is jelent a megközelítés ugyanis valóban működésorientált: az egyensúlyban benne van, ha egyik vagy másik rendszerelem (tegyük hozzá, inkább rövidebb, mint hosszabb időre) nagyobb aktivitást mutat, mint a többi. Ennek lehet természetes oka, vagy kiválthatja a működő rendszerre hatást gyakorló külvilág ingerfolyama is. A jól működő szervezet (rendszer) ugyanis megfelelő (adekvát) választ ad az őt kívülről érő hatásokra. Az egyensúly tehát semmiképpen nem egyenlő a meditációs mozdulatlansággal vagy téren és időn kívüliséggel. Nézetem szerint az egyensúly és itt már beszélhetünk testi-lelki-érzelmi egyensúlyi állapotról is éppen azt jelenti, hogy az emberi szervezet a feladatai ellátása közben, tágabb értelemben véve a világban való jelen-lét állapotában összehangoltan, EGYségként működik. Önmagunk megismerése Nem lehet elégszer hangsúlyozni önmagunk megismerésének fontosságát. Mára világossá vált, hogy nem ismerjük igazán sem a világot, sem önmagunkat. Másképpen is fogalmazhatunk: legfőképpen önmagunkat nem Pedig az önismeret külső és belső viszonylatban egyaránt biztonságot nyújt és legyen szabad ezzel a szemléletes kifejezéssel, élni szilárdságérzetet adhat. Gondoljuk csak végig, ha feltérképezzük, megismerjük, helyesen értékeljük és jól kezeljük magunkat (MAGunkat), olyan kiapadhatatlan erőforrásra teszünk szert, melyhez bizalommal és bátran nyúlhatunk, amíg élünk. Még tovább lépve: a rendelkezésünkre álló (magunkkal hozott) erőforrásokat is csak úgy tudjuk használni és alkalmazásba

16 16 venni (kiaknázni), ha egyáltalán tudunk róla, hogy vannak Mert nem csak akadályokat és feladatokat készítettünk elő magunk számára leszületésünk előtt, hanem útjelző táblákat és segítséget nyújtó erőforrásokat is elhelyeztünk a csomagunkban (ez a gondolat a következő, születési képletünkről szóló fejezetben központi elemként szerepel majd). Közismert szállóige a delphoi jósda bejárata felett őrködő figyelmeztetés: ismerd meg önmagad! Az embereknek kérdéseik voltak, vannak és nagyon valószínű, hogy lesznek is a jósda a bizonytalansággal küzdő, kérdések által gyötört embereknek az istenek üzenetét közvetítve segített hosszú időn keresztül. Az érintettek pedig rá sem jöttek, hogy a legfontosabb tanácsot már a belépés előtt megkapták ha úgy tetszik, akár vissza is fordulhattak volna (sokan a híresen-hírhedten kétértelmű jóslatok hallatán utólag már bánták az áldozatot ). Az üzenet önmagunk megismerésére szólít fel. Minden lényeges kérdés, minden minket érintő probléma gyökere és megoldása (oldása, eloldása vagy feloldása) egyaránt bennünk van, a válaszok is belül keresendők. A kérdésektől és a bizonytalanságtól gyötört elme azonban elsősorban kívülről keresi a gyógyírt: ez pedig annyiban ész-szerű (értsd ésszel felfogható, logikus és érthető), hogy a belső rendetlenséget tapasztalva eszünkbe sem jut belülről kifejteni a megoldást pedig erre utal a mondás folytatása is, tehát ismerd meg önmagad, hogy megismerd a sorsodat, vagy hogy közelebb kerülj az istenekhez (a fordítások és magyarázatok eltérőek). A fentiekben sok igazság van. Elég csak belegondolni, hogy minden kapcsolatunkban és konfliktusban az igazi állandó mi magunk vagyunk. Az ember persze változik, de a jelenléte ő maga befolyásol, alakít, színez stb. minden őt érintő kérdést. Ebben az értelemben véve nem túlzás azt állítani, hogy valóban mi vagyunk a világ közepe, pontosabban az ember, méghozzá minden egyes ember. Ahol a magyar pásztor a botját a földbe szúrta, ott volt a világ közepe. Mátyás királyunk kérdésére is (hol kél fel a Nap?) ebben a szellemben felelt a csavaros eszű, de tiszta szívű cinkotai kántor: felségednek Budán, nekem meg itt, Cinkotán Ez az én-központú világnézet nem önzés, hanem a legfontosabb tudnivalók egyike, melyet a szellemi törvények is megerősítenek. Elegendő itt az amint fent, úgy lent, ahogy kint, úgy bent triszmegisztoszi alapigazságra gondolnunk. E tétel tudása és elfogadása nagy feladat és komoly segítség az életünk során. Ha változtatni akarunk a körülményeinken témánkhoz visszakanyarodva: az egyensúlyt keressük a legjobban teszzük, ha belül kutatunk. Ha magunkban leginkább: MAGunkban keressük az okokat, magyarázatokat, összefüggéseket. Ez egy nagyon nehéz próbatétel az életünkben, ráadásul nem is egy próbatételről van szó, hanem konfliktushelyzetek, szembesülések, felismerések stb. egész sorozata áll előttünk, vár ránk, annak érdekében, hogy fénymagunkat csiszolva előrébb jussunk az életben. Itt szeretnék egy nagyon régi imát közreadni, mert tapasztalataim szerint kevesen ismerik pedig nagyon szép és nagyon tanulságos a szövegbeli kiemelések jelen alfejezet témájához való kapcsolódásra hívják fel a figyelmet:

17 17 Tisztíts meg engem Istenem, tisztítsd meg külsőmet és belsőmet, tisztítsd meg testemet, lelkemet és szellememet, hogy teremjenek bennem fénymagok és fáklyává lehessek! Hadd legyek láng, hogy mindent énmagamban és mindent magam körül fénnyé válthassak át! A fejlődés küzdelem A lelki fejlődés útja folyamatos küzdelem és ez mindenkire igaz, teljesen függetlenül attól, hogy az illető személy szerint a spirituális gondolkodás útján járónak tartja-e magát vagy sem. Ezt a harcot több-kevesebb intenzitással mindenki átéli, méghozzá lelkiállapotának aktuális jellemzői által meghatározott módon és mélységben. (Ráadásul a fenti üzenet abban az értelemben univerzális, hogy a mikro- és makrokozmoszra megfelelően vetítve egyaránt és egyidőben érzékelteti hatását: a küzdelem tehát úgy zajlik bennünk, hogy az egyszerre érinti minden kapcsolatunkat, viszonyunkat.) Tanulságos felidézni Szun-ce A háború művészete című könyvének egy idekívánkozó megállapítását, mely így szól: Ha ismered önmagad és ismered ellenfeledet is, száz csatában sem kerülsz bajba. Ha ismered önmagad, ellenfeledet azonban nem, úgy esélyeid egyenlőek. Ha ellenségedet és magadat sem ismered, biztosan bajba kerülsz. Úgy gondolom, hogy ez a tanítás (melyet a mester az ie. V. század tájékán vetett papírra Kínában, tehát a papír nem tévedés ) nagyon fontos alapigazságra mutat rá: a világunk megismerésére tett erőfeszítéseink mellett legalább ugyanannyi lépést kell tennünk önmagunk megismerése érdekében. Ha abból indulunk ki, hogy életünk célja (Coelho kedvelt és beszédes kifejezésével élve) Személyes Történetünk megélése, betöltése, ehhez hozzávesszük, hogy akkor vagyunk a helyünkön igazán és érezzük magunkat egyensúlyban ha belső indíttatásból cselekszünk, talán nem állunk messze a valóságtól azzal a következtetéssel, hogy ezért is nagyon fontos önmagunknak (önmagunknak) a megismerése. Ehhez azonban azonnal hozzá kell tennünk, hogy önmagunk megismerésekor az ember teljességére kell gondolnunk: magunkra, ahogy vagyunk. Nem csak a belső, nem csak a külső, hanem kívül-belül, test és lélek, a jó és a rossz, a bennünk élő fény és az árnyék stb. megismerése egyaránt fontos. Sokszor hangsúlyozzák, hogy a lelki fejlődés befelé és felfelé történik. Szemléletes, de nem teljesen helytálló. Én szeretem inkább úgy megfogalmazni, hogy a fejlődés fogalma amit ezután értünk alatta jobban kifejezze a körforgást, a kölcsönhatást, a visszacsatolás természetes jelenségét: igaz, hogy a lelki fejlődés a befelé tekintéssel, a befelé figyeléssel valósulhat meg, de csak annak egyidejű rögzítésével, hogy e fejlődés célja és értelme kifelé is meg kell, hogy nyilvánuljon. A megvilágosodás egy pillanat ha mégoly fontos is az emberi lélek életében, a világban való jelenlétünk azonban nem pillanatszerű, hanem nagyon is hosszú folyamat. A lelki

18 18 fejlődés és önmagunk megismerése ezt az időszakot, vagyis e világban él életünket kell, hogy támogassa. A fejlődés és az önismeret ebben a megközelítésben a legjobb és legnemesebb értelemben vett öncél. Ezzel a megállapítással azonban közvetlenül még nem jutottunk közelebb a megoldáshoz, bár (ahogyan azt az előző fejezetben is hangsúlyoztuk) maga a folyamat a törekvés, az igyekezet is nagyon fontos, ha nem a legfontosabb. A következő fejezetben tekintsünk át egy lehetőséget a sok közül, mely segíthet megismerni, megérteni és elfogadni magunkat, hogy aztán azzá válhassunk, akinek születnünk adatott Születési képletünkről horoszkópunkról lesz szó.

19 19 IV. fejezet Születési képletünkről, avagy: ez van, ezt kell szeretni A születési képlet (horoszkóp) legegyszerűbb megközelítésben nem más, mint egy síkban kiterített bolygótérkép, mely a születés helyén és pillanatában éppen aktuális pontosan akkori bolygóállást mutatja. A születési képletben tehát bolygókkal (ideértve a napot és a Holdat is), házakkal, állatövi jegyekkel, sarkallatos pontokkal (pl. Aszcendens), fényszögekkel és elem-minőségekkel (tűz, víz, föld és levegő) dolgoznak az asztrológusok. Az alábbiakban bármennyire is érdekes lenne nem asztrológiával fogunk foglalkozni, hanem a címbéli állításból kiindulva igyekszem a születési képlet fogalmához közel kerülni és a róla alkotott véleményemet formába önteni. Az alábbiakban kifejtett gondolatok tehát nem tudományos igényű fejtegetések, hanem csupán a csillagok és a lélek bölcsességére rácsodálkozó ember papírra vetett gondolatai. Ez van Először tehát azt kellene meghatároznunk, mi is az, ami van életünkkel, sorsunkkal kapcsolatban hogyan jön képbe a horoszkóp. Vannak, akik úgy tartják, hogy a születéskori bolygóállás determinálja életünket, s ha eleve elrendelést nem is jelent, a dolgok alakulásába beleszólásunk nem sok van: minden előre pontosan kiszámítható és kalkulálható. E szélsőséges nézet aztán az asztrológia létjogosultságát és komolyságát kétségbe vonók táborának kiterjedt támadási felületet nyújt. A másik véglet szerint a képlet mindössze egy kiindulási ábra melytől szabad akaratunknál fogva minden irányban, bármerre eltérhetünk. Ez utóbbi megközelítés már több használható elemet tartalmaz, de nem fedi egészen a nézetem szerinti valós helyzetet. Ha asztrológiai képletről beszélünk, el kell fogadnunk, hogy az ember földi leszületése inkarnációkon keresztül a tanulás és a lélek fejlődése, sorsfeladatok elvégzése és életkapcsolatok megélése érdekében történik. Amikor a leszületés (a testet öltés) lehetővé válik, vagyis ennek bonyolult előfeltételei összeállnak, az elkészült (bár később még csiszolható és alakítható) sorsterv megvalósításához a lélek bizonyos értelemben véve adottságokat és lehetőségeket kap (ezek sora, minősége nagyban függ eddig megtanult leckéinktől, az elrontott, elkerült feladatok sorától és súlyától stb.). A leszületéshez a lélek ezzel készül, ezt hozza: ennek hozadéka lesz alapvető lelki beállítottságunk. A feladatok tükrében azonban az is előre látható, hogy milyen erőforrásokra lesz szükségünk ezt nyújtják, nyújthatják számunkra a kozmikus erők. A kettőnek azonban a léleknek egyrészről és az erőforrásoknak, az univerzum erőviszonyainak másrészről közel kell állnia egymáshoz, hiszen egyszerűen megfogalmazva a cél és az eszköz viszonyában vannak: márpedig a Teremtő alkalmatlan eszközzel nem indít útnak minket. Ha a lelki beállítottsághoz nem simulnának a planétahatások, úgy éreznénk magunkat, mint a partra vetett hal

20 20 A születés-leszületés pillanata azért fontos, mert a testet öltés időpontjában az aktuális kozmikus sugárzások, az égi konstelláció által meghatározott energiaviszony finoman, de határozottan beleszövődik az ember lelkébe, a lélek mintegy átitatódik e bolygóhatások végtelen erőrendszerével. És bár ez egy igen fontos élmény, nézetem szerint ebben a folyamatban mégis az elsődleges, mondhatni domináns hatású maga a sorsfeladat, mely meghatározza az élet kiteljesítéséhez szükséges aktuális (jelen életbeli) feladatokat, teendőket, tanulni- és megértenivalókat stb. Ennek ismeretében kalkulálhat a lélek a szükséges segítő és feszítő (hátráltató, gátló) bolygóhatásokkal, fényszög-kapcsolatokkal és így tovább. Lényegében ezért választja meg gondosan a lélek a leszületés időpontját. A leszületéskor mutatkozó bolygóállás is amint arra Baktay Ervin félszáz évvel ezelőtt igen szemléletesen rámutatott azért fejt ki döntő hatást az életünk folyamán, mert az illető személy belső összetétele (nézetem szerint alapvető lelki beállítottsága) pontosan egyezik a konstelláció erőhatásaival. Baktay úgy fogalmazott, hogy az ember az életbelépés pillanatában úgy veszi fel magába a kozmikus sugárzásokat, mint a lágy viasz a befogadó forma minden apró részletét. Úgy vélem, hogy a bevezetésben említett szélső nézetekkel szemben ez a megközelítés rugalmasabban láttatja az asztrológiai képlet jelentőségét. Ha ugyanis a fentieket elfogadjuk, ez magyarázatul szolgál arra, hogy miért tud a horoszkóp olyan pontos képet rendelkezésünkre bocsátani az illető személyre nézve. Pontosan azért, mert a születéskori bolygóállás a leszületett lélek eredeti érkezéskori természetének szinte majdnem tökéletes lenyomata. (Nem kevésbé fontos kérdés, de mivel az asztrológiai képlet kérdéséhez közvetlenül nem kapcsolódik ehelyütt nem foglalkozunk azzal, hogy a leszületendő lélek munkálkodása sok esetben már az anyaméhen belül megkezdődik. Csak egyetlen példával élve nézetem szerint legalábbis a születést megelőző bizonyos helyzetek kialakulása is sokszor karmikus terhek megélésével, ha lehetséges, akkor oldásával kapcsolatos. Pl. méhen kívüli terhesség, farfekvés, köldökzsinór nem kívánt helyzete stb. de akár a spontán vetélés is. E tény megjegyzése mellett is a fentebb előrebocsátott és az alábbiakban kifejtendő hozzáállással kell a születési képletünkre tekinteni, hiszen a születésünk után, saját testünkben leélt életünk szolgál a sorsfeladatok megoldásának elsődleges terepeként.) A fentiekből következik az is, hogy életünket nem a csillagok határozzák meg: a bolygóállások, zodiákus jegyek, házak és fényszögek nem kényszerítenek minket semmire. A sorsfeladatunkat, sorstervünket mi magunk állítottuk össze eddigi leckéink, tanulmányaink eredményeit felhasználva s ennek megfelelően gondoskodtunk erőforrásokról és akadályokról is, méghozzá az égi bölcsesség birtokában ebből is és abból is a megfelelő arányban. Gyönyörűen fogalmazta meg ezt Babits Mihály egyik versében, amikor azt mondta:..a csillagok örök forgása néked forog Ó hidd el nékem, benned a Cél és Nálad a Kulcs erőforrások és akadályok

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére 1 NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK 3 2. BEVEZETÉS 4 3. AZ IRÁNYÍTÓ FAKTOR (X) 5 4. A 13-AS KARMIKUS SZÁM

Részletesebben

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Oktatáspolitikai alapdokumentumok kívánják meg a ma iskolájától, hogy mielőbb jusson túl azon a tartalmi és módszertani váltáson, amit már maga

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Így változtass az életeden Lendvai Norbert 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Egy könyv születése 2011 nyarán írni kezdtem egy könyvet, melynek (több munkacím után) az Így változtass az életeden

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI 2. A POZITÍV KÉRÉSEK KIFEJEZÉSE Prof. Ian R. H. Falloon 22 Elgondolkodott már azon, hogy Ön miként kér segítséget valaki mástól valamely problémája megoldásához? Nyaggatja

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A GYÓGYÍTÁS MODELLJE (Maya de Vries nyomán)

A GYÓGYÍTÁS MODELLJE (Maya de Vries nyomán) A GYÓGYÍTÁS MODELLJE (Maya de Vries nyomán) 2002 óta Gary Craig másként csinálja a kopogtatást. A beállításnál hosszú pozitív mondatokat hallunk, de mindössze csak egyszer. Ezek a mondatok intuitívak,

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 1 BODÓ CSIBA GIZELLA: GONDOLATOK FÁJDALOMRÓL-SZERETETRŐL 2 A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A szeretet gyökerei a fájdalom gumóiból

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje.

1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje. A szépség belülről jön Hová tűnt a szakma szexepilje? 1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje. A hat érték-iránytűje profit öröm reputáció fejlődés 2 Időről időre segít eligazodni azt

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Értékesítési beszélgetés

Értékesítési beszélgetés Gyakorlat. Műhely. Marketing Értékesítési beszélgetés Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 GYAKORLAT. MŰHELY Értékesítési beszélgetés Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM

Részletesebben

A bizalom birtokosa. Önbecsülés és kapcsolatkezelés az iskolatitkár munkájában

A bizalom birtokosa. Önbecsülés és kapcsolatkezelés az iskolatitkár munkájában A bizalom birtokosa Önbecsülés és kapcsolatkezelés az iskolatitkár munkájában Licskainé Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szakíró, a Személyiségfejlesztő Akadémia igazgatója

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga ELŐSZÓ Kedves szülők! Gyermekeik, mint egykor önök is, szeretik a meséket. Reméljük, hogy könyvünk tetszeni fog nekik. De önöknek elárulunk egy titkot: ez a könyv nem csak mese. Azt szeretnénk, ha gyermekeik,

Részletesebben

MEDIÁCIÓ (KÖZVETÍTÉS)

MEDIÁCIÓ (KÖZVETÍTÉS) MEDIÁCIÓ (KÖZVETÍTÉS) KÉSZÍTETTE:ÉLES CSABÁNÉ LÁNYI MÁRIA, OROSZ IBOLYA AURÉLIA, SZATMÁRI SÁNDORNÉ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTJA A mediáció lényege abban áll, hogy

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Felvételi előkészítő, magyar, 2016. Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Szókészletünk részei az állandósult szókapcsolatok. Ezek olyan szókapcsolatok vagy

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Hogyan befolyásolják a családi veszekedések az iskolai teljesítményt? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Dr. Va rga Á dá m mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Bevezetés Van egy

Részletesebben

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Ozsváth Beáta ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Előszó Talán sokan meglepődnek a könyv címén. Rengetegen nem tudják, ezért mondom el a legelső kéziratom arról szólt, hogyan harcoltunk és küzdöttünk ketten a

Részletesebben

Gondolatok a Szociális Munka napján

Gondolatok a Szociális Munka napján November 12-én azokat az embereket köszöntötték Kőbányán, akik az emberiséggel egyidős hivatást, teljesítenek A születéstől az elmúlásig minden fontos pillanatnál jelen lévő szakemberek, a szociális területek

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL

PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL HEGEDÛS JUDIT PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL Az utóbbi évek eseményei azt sugallják, hogy az iskola belsõ világához egyre inkább hozzátartozik az agresszió. Az agresszív gyermekek (és felnõttek, szülõk) különösen

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] MINDENKORI KORTÁRSAK

[Erdélyi Magyar Adatbank] MINDENKORI KORTÁRSAK MINDENKORI KORTÁRSAK Mit akart mondani Szilágyi Domokos a huszadik század hatvanas éveiben Arany Jánosról? Vagy: mit akart mondani Arany Jánossal Szilágyi Domokos a huszadik század hatvanas éveiben? Elmondani

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben