BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1"

Átírás

1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

2 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei A bankműveletek csoportosítása A passzív bankügyletek Betétgyűjtés A leginkább elterjedt szerződéses betéti konstrukciók: Értékpapírformát öltő betétjellegű konstrukciók A jegybanktól származó források A refinanszírozási hitelek: A fedezettel nyújtott jegybanki hitelek Az aktív bankügyletek Hitelezés A bankhitelek csoportosítása A hitelezés folyamata A vállalkozás hitelképességének megítélése pénzügyi mutatók segítségével Vagyoni helyzet elemzésének mutatói: Pénzügyi helyzet elemzése Jövedelmezőségi mutatók Hatékonysági mutatók Piaci értékelés mutatói: Egy vállalkozás hitelképességének a megítélése: Követelések megvásárlása Faktoring A faktorálás kialakulása A faktorálás fogalma, és típusai Forfetírozás Váltóleszámítolás Lízing Lízingfajták A semleges bankműveletek A fizetési forgalom lebonyolítása Készpénzfizetés Készpénz nélküli fizetési formák Átutalás Beszedési megbízás (inkasszó) Akkreditív ( okmányos meghitelezés ) Készpénzkímélő fizetési formák Csekk Váltó Bankkártyák, fizetési kártyák A fizetési rendszer működése A fizetési forgalomban résztvevő intézmények A fizetési forgalomban résztvevő közvetítő intézmények A Magyar Nemzeti Bank szerepe a fizetési rendszerben A magán-, és az állami szféra egyéb szerveinek szerepe Elszámolási rendszerek és elszámolási kapcsolatok Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) Bankközi Klíring Rendszer II. Fejezet: A kereskedelmi bankok szolgáltatásai A hagyományos bankszolgáltatások A modern bankszolgáltatások Az elektronikus bankszolgáltatások kialakulása Az elektronikus bankszolgáltatások csoportosítása Kártyákkal végezhető elektronikus szolgáltatások Office/Home Banking szolgáltatás Telebank és Call Center szolgáltatás Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 2

3 Internet Banking Mobilbank szolgáltatás Összegzés Mit hoz a jövő? Az elektronikus banki szolgáltatások lehetőségei III. Fejezet: A különleges pénzügyi intézmények A lakás-előtakarékosság, lakástakarék-pénztárak Lakástakarékosság története A hazai lakáshelyzetről röviden Lakástakarék-pénztárak jellemzői A lakástakarék-pénztárak előnyei: A zárt rendszerű lakás-élőtakarékosság elve: A lakás-előtakarékosság három fázisa: Lakás-takarékpénztárak Magyarországon: Lakástámogatás ma Magyarországon (2004) Jelzáloghitelezés A jelzáloglevél A jelzálog-hitelintézet létrehozásának, jelzáloglevél kibocsátásának feltételei A jelzáloglevél jellemzői A nemzetközi jelzáloghitel, hazai történeti áttekintés: A nyugdíj-pénztárak Társadalombiztosítási nyugdíj Magánnyugdíj-pénztár Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 3

4 Tematika Előfeltétel: Bevezetés a pénzügyekbe A tanegység célja és tartalma: A félév során rendelkezésre álló idő alatt, a pénzügyi blokk bank és biztosítás tantárgyának célja, hogy elsősorban a gazdaság pénzügyi területeire koncentrálva feltárja a pénzügyi rendszerek működését a banki (banküzemi), és biztosítási ismereteken keresztül. A pénzügyi ismeretek eme speciális területének elsajátítását alapozza meg (a hallgató számára). Az irodalomnak, a hazai pénzügyi forrásanyagoknak megfelelően, lépésről lépésre elemezzük az egyes kulcs-fontosságú banki és biztosítási kérdéseket. A félév során a tantárgyban ismertetett témakörök: A bankügyeletek (passzív, aktív, semleges ügyletek) kiemelten a betétgyűjtés, a hitelezés és folyamata, a vállalkozás hitelképességéhez használt pénzügyi mutatók kiszámítása. Hagyományos banki szolgáltatások: kiemelten a lízingelés, faktorálás, és a forfetírozás. Elektronikus banki szolgáltatások: mobil banking, Internet banking, home-office banking stb.). A fizetési forgalom lebonyolítása különös tekintettel az átutalásra, inkasszóra, az akkreditívre, a modern banki szolgáltatásokra). Különleges hazai pénzügyi intézmények (lakáshelyzet Magyarországon, lakástakarékpénztárak, és a nyugdíjpénztárak (önkéntes, magán, állami pillér) A biztosítás alapjai (alapfogalmak biztosítás, kockázat, RISK management-, élet és nem életbiztosítások vagyon, felelősség, baleset és betegség, hitel és, jogvédelem). A MABISZ éves jelentései az aktuális biztosítási ágazatról. Értékelés Gyakorlati jegy, amelyet három (3) foglakozáson írásban teljesíthetnek a hallgatók. A három alkalomból a két legjobban sikerült dolgozat által kiszámított összesített pontszám adja meg a gyakorlati jegyet. Tantárgyfelelős: Máté Domicián főiskolai tanársegéd Kötelező irodalom Órai jegyzet Ajánlott irodalom MNB kiadványok: Magyar fizetési rendszer 2001., Bankkártya üzletág Magyarországon (aktuális) BKE Pénzügyi intézmények oktatói: Pénzügyek (Perfekt) BKE Pénzügyi Intézet: Pénzügytan I.-II. (TPTSZ kiadó) A hitelintézetekről és pénzügyi vállalakozásokról szóló 96/CIII tv. Gellért Andor: Digitális pénzügyek KJK Dr. Schneider Klára: Biztosítási ismeretek SZTE Dr. Botos K.: Különleges pénzügyi intézmények SZTE Éves jelentések: MABISZ, stb.) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 4

5 I. Fejezet: A kereskedelmi bankok bankműveletei 1.1. A bankműveletek csoportosítása Az idegen tőke a mérleg passzív oldalán szerepel, ezért a tőkeszerző üzleteket passzív üzleteknek nevezzük. A passzív eszközök használatáért a bank természetesen kamatot fizet. A cél tehát olyan mértékű, illetve szerkezetű források biztosítása (az üzleti bankok számára), amelyek alapján képesek kielégíteni az ügyfeleik hitel-, vagy pénzigényét. Passzív műveletek: azok a banki tevékenységek, amelyek a banki mérleg forrásoldali tényezőket módosítják (csökkentik, vagy növelik). A külső források általában többszörösen meghaladják a bank saját tőkéjének összegét. A forrásképzés főbb módozatai: 1. Számlanyitás, betétgyűjtés, pénzalapok és alapítványok kezelése, 2. Értékpapírok kibocsátása, 3. Jegybanki refinanszírozási hitelek igénybevétele, 4. Váltók viszontleszámítolása, egyéb értékpapírok fedezete mellett igénybe vett hitelek, 5. Bankközi hitelfelvételek, 6. Nemzetközi közvetlen hitelfelvételek, 7. Tőkeemelés: jegyzett tőke, tőketartalék-befizetés, befizetés eredménytartalékba, 8. Alárendelt kölcsöntőke igénybevétele. A bankok a passzív ügyletekkel az ügyfelektől, illetve üzleti köröktől származó forrásokat az aktív műveleteken keresztül használja fel, úgy hogy a fizetőképességüket fenntartva ezeket a partnereinek engedik át. Aktív műveletek: azok a tevékenységek, amelyek a követelések és az egyéb eszközök változását (bővülését vagy mérséklődését) idézik elő. Főbb módozatai: 1. Hitelnyújtás, 2. Bankgarancia nyújtása, kezesség vállalása, 3. Pénzügyi lízing, 4. Követelések megvásárlása, megelőlegezése: váltóleszámítás, faktorálás, forfetírozás, 5. Befektetések, értékpapírügyletek (vásárlás), 6. Bankközi hitelkihelyezések, 7. Egyéb aktív bankműveletek. Semleges és egyéb bankműveletek: sem követelés vagy vagyonra szóló jog, sem tartozás nem keletkezik, ezért ezeket indifferens, vagy semleges bankműveleteknek is nevezik. Ezek a széleskörűbanki szolgáltatások jelentős jövedelmet jelentenek az üzleti bankok számára a felszámolt jutalékok, és díjak által. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 5

6 A semleges, és egyéb bankműveletek körébe tartozik: 1. Ügyfelek bel- és külföldi pénzforgalmának a lebonyolítása, 2. Bankjegy kereskedelem, 3. Ügyfélorientált bankári szolgáltatás nyújtása, 4. Széfbérlet, 5. Letétőrzés és kezelés, 6. Vagyonkezelés, 7. Adásvételi ügyletek, közvetítő tevékenység, 8. Bankügynöki tevékenység, 9. Bankári tanácsadás és bankszakértői szolgáltatás 10. Egyéb szolgáltatás nyújtása (pénzváltás, külföldi és belföldi devizák és valuták közötti konverzió stb.) (pénzfeldolgozás) A passzív bankügyletek A passzív bankügyletek széles tárházából a legjelentősebb, és az egyik legrégebbi hagyományos banki szolgáltatás a betétgyűjtés Betétgyűjtés Betét: a megtakarítások azon része, amit a jövedelemtulajdonosok jövedelemszerzés (kamat) céljából helyeznek el a hitelintézeteknél. A betétgyűjtés a bankok legrégebbi üzletága. Betétügyletek csoportosítása: 1. A betételhelyező személye szerint: lakossági, üzleti (gazdálkodó szervezetek), más bankok és a központi bank, költségvetési szervek, alapítványok, külföldiek betétei, társadalmi szervezetek. 2. A jogi formája szerint: szerződéses saját értékpapír kibocsátáson alapuló 3. A futamidő szerint: rövidlejáratú (1 évig), középlejáratú (1-5 év), hosszú lejáratú (5- ). Rövid: kamatozó jegy, pénztárjegy, takarékjegy, értékjegy Közép: letéti jegy, kötvény (fix és változó kamatozású) Hosszú: kötvény (változó kamatozású), takaréklevél, jelzálog-hitellevél (15-20 év) 4. A betét pénzneme szerint: hazai fizetőeszközben és külföldi valutában/devizában elhelyezett betét. 5. Az ügyfelek betétei fölötti rendelkezési jogosultságuk szerint: névre szóló (a betét tulajdonosa, illetve az általa meghatalmazott személyek rendelkezhetnek fölötte), és bemutatóra szóló (nem kell felfednie kilétét). 6. A kamatozás módja szerint: fix: a lekötés pillanatában állapítják meg, és a betét futamideje alatt nem változik, változtatható: a kamatláb-változtatás független a kamatperiódusoktól, a bank felhatalmazást kap arra, hogy egyoldalúan megváltoztassa a kamatlábat. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 6

7 változó: lekötés kezdetekor nem magát a kamatlábat állapítják meg a teljes futamidőre, hanem csak azt, hogy milyen gyakran, és miért fogják azt meghatározni a báziskamatlábhoz képest. 7. A betételhelyezés célja, a betét visszahívásának (megszűntetésének) módja szerint: látra szóló: (bankszámlabetét, ahol a lekötési idő nincs meghatározva), felmondásos: (bármikor kikérheti pénzét az ügyfél, de a banknak csak a szerződésben meghatározott időtartam leteltével kell teljesíteni), lekötött: (bank likviditási kockázata kicsi). takarékbetét (lásd később) 8. A kezelési és nyilvántartási mód szerint: könyves és számlabetétek. Könyves betét: közös jellemzőjük, hogy a pénz tulaja követelése jogosultságának igazolásául valamilyen betéti okmányt kap a hitelintézettől. Számlabetét: a bank betétszámla szerződés fejében kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyfél által számlán elhelyezett betét ellenében meghatározott kamatot fizet A leginkább elterjedt szerződéses betéti konstrukciók: 1. Látra szóló betétek (bankszámlabetétek): Olyan betétszerződés jön létre a bank és az ügyfél között, amelynek alapján a számla tulajdonosa (megbízottja) a számlán elhelyezett összeg felett bármikor, és bárhogyan rendelkezhet. Ezeknél a betéteknél csekkel, és átutalással is lehet megbízásokat teljesíteni. Az ügyfelek ezt a típusú számlát leginkább az egymás közötti fizetésekre használják. A legtöbb országban nem, vagy csak jelképes kamatot fizetnek a látra szóló betétek után. Helyette a bank lebonyolítja az ügyfél fizetési megbízásait, illetve elfogadja a javára szóló fizetéseket. Sok esetben ezeket a betéteket számos más szolgáltatással (folyószámlahitel, hitel- és bankkártyák, stb.) kapcsolják össze. Az utóbbi időkben a kereskedelmi bankok olyan számlákat ajánlanak az ügyfeleknek, amelyek egyesítik a látra szóló betétek, és az egyéb betétszámlák jellegzetességeit (kamatot fizet rá a bank, de azonnal lehet róluk fizetést teljesíteni). Ez nem jelent normális esetben -a nagyszámú látra szóló betétes esetében- nagy kockázatot, mert a betéteteknek a nagy része stabilan, állandó jelleggel rendelkezésre áll. 2. Felmondásos betétek Átmenetet képeznek a látra szóló, és a lekötött betétek között. A betétes bármikor utasíthatja a bankot kifizetés teljesítésére, de azt a bank bizonyos határidővel (5 esetleg 30 nap múlva) köteles teljesíteni. Ez azoknak kedvező, ha valaki nem tud, vagy nem akar a betét lekötésére vállalkozni, de nagyobb kamatbevételt szeretne realizálni, mint a látra szólónál. 3. Lekötött betétek A pénztulajdonos meghatározott lejáratra köti le, a bank ezután kamatot fizet. A lekötés miatt általában magasabb kamatozású, mint a többi konstrukció. Ez a legismertebb, és a legszélesebb körben elterjedt betéttípus. A bankok számára lényegesen kisebb kockázatot jelent, a likviditás is jobban tervezhető előre, ezt ismerik el nagyobb kamattal. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 7

8 4. Takarékbetét: A betételhelyezés egyik legrégebbi módja (a tartós megtakarítások elhelyezésének általános formája), amelynek során a hitelintézet az első betételhelyezés alkalmával elismervényt állít ki a betét átvételéről. Minden további intézkedés, ill. a követeléstől eredő részleges, vagy teljes pénzfelvétel esetén a takarékbetétet be kell mutatni. Az ügyfél nem számlakivonatot kap, hanem a betétkönyvbe egy bejegyzést kap mindezekről. A konstrukció specialitása (a bank kamatfizetése mellett), hogy takarékbetét-számláról csak készpénz kifizetést teljesítenek, pl. pénzátutalást nem lehet róla teljesíteni. A takarékbetétkönyvek helyett, manapság sok bank takarékbetét-számlákat kínál a nagyobb rugalmassága miatt. A takarékbetétek is lehetnek: látra szóló, felmondásos, és lekötött betétek. A felvételre való jogosultság szerint a takarékbetét lehet: bemutatóra szóló és fenntartásos. (Ez utóbbi esetében a bank, a betétes nagyobb biztonsága érdekében valamilyen kiegészítő előírást ír elő. Általában névre, vagy jeligére szóló kitételek ezek, amelyek jelentősen megnehezítik a visszaéléseket, és a jogtalan felhasználásokat. 5. Egyéb betétek: A bankok között az ügyfelek megszerzése érdekében folytatott- egyre erősödő versenyben számos élőtakarékossági konstrukció létezik meg. A konstrukciók közös jellemzője, hogy általában olyan ügyfelek helyezik el fokozatosan képződő megtakarításaikat, akik valamilyen jelentősebb kiadásra, vagy esetleg beruházásra készülnek (az állam is támogathatja, pl. a lakásokkal kapcsolatos előtakarékosság). Másik jelentősen elterjedt betéti forma a nyereménybetét, amelynek lényege, hogy a betéteknek nem klasszikus értelemben vett kamatot fizetnek ki, hanem a kamatösszegből a bank nyereményalapot hoz létre, amelynek összegét, vagy az abból vett vagyontárgyat (lakás, kocsi stb.) kisorsolja a betétesek között Értékpapírformát öltő betétjellegű konstrukciók A bankok a különböző szerződéseiket igyekeznek szabványosítani. Ezért előszeretettel használják az értékpapír-jellegű formákat. A leggyakrabban használt értékpapír természetesen a kötvény. A bankok által külső forrásbevonási céllal kibocsátott értékpapírok lehetnek: rövid, közép és hosszú lejáratúak. A példák a betétek csoportosításánál találhatók meg. A rövid lejáratú konstrukciók általában fix kamatozásúak, de vannak természetesen lebegő kamatozásúak. A normál kamatozás mellett ismerünk ún. diszkontpapírokat is, amelyeknél a befektetőnek vásárláskor csak a diszkont összegével csökkentett értéket kell befizetni. A lejáratkor pedig, a névértéknek megfelelő összeget fizetik ki neki. Az értékpapír fogalma: Jogi értelemben az értékpapír olyan okirat, amely a benne tanúsított alanyi jogot úgy testesíti meg, hogy azt a papír nélkül sem érvényesíteni, sem bizonyítani, sem átruházni nem lehet. Közgazdasági megközelítésben az értékpapír valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő forgalomképes okirat, vagy számlán megjelenő összeg, illetve elektronikus jel. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 8

9 Az értékpapírok fajtái: A. Az értékpapírban foglalt jog szerint Követelést megtestesítő: az egyik fél elismeri valamely másik fél vele szemben való követelését, és vállalja, hogy azt meghatározott időben, és módon az értékpapírban foglalt feltételeknek megfelelően ki fogja egyenlíteni. Tipikus fajtái: váltó, csekk, a kötvény. Részesedési jogot megtestesítő: azt igazolja, hogy a tulajdonosa valamely vállalkozás alaptőkéjéhez járult hozzá, és a befektetett pénze után jogosult egyéb jogok mellett- a kiosztásra kerülő nyereség arányos részére. Alaptípusa a részvény. Áruval kapcsolatos jogokat megtestesítő. Valamely áru feletti rendelkezési jogot biztosítanak a tulajdonosoknak. E kategóriába tartoznak a jelzálog bejegyzések, a hajóraklevelek, és a közraktárjegyek. B. Jogi szempontból, átruházhatósági lehetőség szerint. Bemutatóra szóló: az értékpapír tulajdonosa élvezi a papírban foglalt összes jogot. Az ilyen papír átruházása egyszerű átadással történik. Névre szóló: mindig egy meghatározott személy nevére szól. Az átadáshoz lelépési nyilatkozat szükségeltetik. Rendeletre szóló. Az eredeti birtokos a papírban foglalt jogok élvezetét hátirat útján forgatással átruházza más személyre. A rendeletre szóló papírok köre korlátozott: váltó, a csekk és a névre szóló részvény lehet ilyen típusú értékpapír. C. Az értékpapírok hozama szerint Formailag nem kamatozó értékpapírok: a diszkont államkötvények, kincstárjegy Fix kamatozásúak: az értékpapír adósa előre meghatározott, mindig ugyanakkora, (a névértékre vonatkozó névleges kamatlábnak megfelelő) összeget biztosít a hitelező számára. (pl. fix kamatozású államkölcsönök (kötvény)) Változó hozamú: a vállalkozás hasznából a tulajdonos a befektetett tőkéje nagyságának megfelelően az adott évi (változó) eredményből részesedjenek. Fő típusa a részvény. Átmeneti formák. Egyrészt a fix kamatozású értékpapírok közül a a kamatozás feltételeinek oldására, másrészt a változó hozamú papírok kockázatának mérséklésére jöttek létre. (változó kamatozású kötvény, az átváltható kötvény (részvény), elsőbbségi részvény, opciós (lehívási jogot tartalmazó) értékpapírok) D. Lejárat szerint Rövid lejáratúak: 1 év alatti lejárat, kincstári váltó, kereskedelmi értékpapír, letéti jegyek. Középlejáratúak: 1-5 éves lejáratú kötvények, pl. kincstárjegy Hosszú lejáratúak: az 5 évnél hosszabb lejáratú kötvények, tipikus fajtája az államkötvény Lejárat nélküli: részvény, és néhány örökjáradékos kötvényfajta E. Forgalomképesség szempontjából Vannak közforgalmú, nyilvános kibocsátású papírok, és csak meghatározott körben forgalmazottak (zártkörű, magán kibocsátások) F. Az értékpapír-kibocsátás iránya szerint: belföldi forgalomra, vagy külföldi piacra szánt. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 9

10 G. Az értékpapír kibocsátója szerint: állampapírok, helyi önkormányzatok, valamint állami célalapok jegyei, kötvényei. Pénzintézetek által kibocsátott kötelezvények. Társaságok, gazdálkodó szervezetek által kibocsátott értékpapírok. H. Másodlagos forgalom színtere szerint Tőzsdén forgalmazott, de nem jegyzett (részvény, kötvény, befektetési jegyek, származékos termékek) Tőzsdén jegyzett értékpapírok (szigorúbb feltételeknek tesznek eleget.) kárpótlási jegy, részvények, állampapírok stb. Annak érdekében, hogy a különböző banki és értékpapírcégek által kínált betéti-, és értékpapírkonstrukciók között könnyen tudjon eligazodni, és azokat könnyebben össze tudja hasonlítani, javasoljuk az alábbi mutatók használatát. Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) A jogszabály (41/1997. (III.5.) Kormányrendelet) valamennyi betéti termékre (legyen az határozottvagy határozatlan időre lekötött betét, illetve le nem kötött betét) vonatkozóan előírja az Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) számítását. Az EBKM és a pénzintézet által meghirdetett éves betéti kamatláb annyiban tér el egymástól, hogy míg a kamatlábak 360 napra vetítve kerülnek megállapításra (kivétel a devizák közül az GBP, melyet 365 napra). Egy adott év múlva, azaz 365 nap elteltével az elhelyezett betét után így fizetett kamatösszeg visszaszámítása magasabb kamatlábat eredményez. Ez számokkal kifejezve annyit jelent, hogy amennyiben Ön pl. 100 Ft-ot helyez el évi 10%-os kamatláb mellett 1 éves betétbe, Ön már 360 nap múlva 10 Ft kamatot realizál. A tényleges év, azaz 365 nap elteltével Önt 10,14 Ft összegű kamat illeti meg, vagyis magasabb összeg, mint amit az éves kamatláb alapján feltételezett. Ezt a többletet fejezi ki az éves szinten 10%-os kamatlábhoz tartozó EBKM, amely jelen esetben 10,14%. Egységesített Értékpapír Hozam Mutató (EHM) Az értékpapírok közül a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, azaz a kötvények, de azon belül is csak a teljes futamidőre rögzített kamatlábbal rendelkező kötvények esetében kerül sor az ún. Egységesített Értékpapír Hozam Mutató (EHM) kiszámítására A jegybanktól származó források Az üzleti bankok forrásai között különleges helyet foglalnak el a központi banktól származó passzívák. A jegybank nem mint megtakarító jelenik meg az üzleti bankok ügyfelei között, hanem mint az adott ország bankrendszerének, monetáris politikájának alakítója, irányítója és a pénzmennyiség, illetve a hitel keresletének, kínálatának szabályozója. Tekintsük át a legismertebb jegybanki hitelkonstrukciókat: A refinanszírozási hitelek: Ennek egyik eszköze (a meghatározott gazdaságpolitikai célra igénybe vehető) jegybanki refinanszírozási hitelek. A jegybanki hitelek (az üzleti bankok oldaláról nézve betétek) kétféle funkciót tölthetnek be a kereskedelmi bankok szemszögéből: Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 10

11 A bankok átmeneti likviditási problémáinak megoldását hivatottak támogatni (likviditási jellegű hitelek). A bankrendszer érzékenysége miatt kisegíti a jegybank a bajba jutott kereskedelmi bankot, ilyen kényszer likviditási hitel pl. a kötelező tartalékráta átmeneti felpuhítása. A bankok pénz,- illetve hitelkínálatának, hitelnyújtási képességének növelését segíthetik ( forráspótló refinanszírozási hitelek). Ha központi bank az adott kormány gazdaságpolitikáját akarja támogatni, akkor elősegítheti ennek keretében, hogy bizonyos gazdasági ágazatok, vagy szereplők a piacinál kedvezőbb feltételű hitelekhez jussanak. Mivel a jegybank (a kétszintű bankrendszerben) nem áll közvetlen kapcsolatban a gazdasági alanyokkal, csak a pénzintézeteken keresztül tudja (közvetetten) az ilyen irányú feladatait megoldani. Ennek egyik (a fejlett országokban ma már marginális) eszköze a célzott refinanszírozási hitelkeretek nyújtása. A típusai alapján megkülönböztetünk: az exportösztönzésre kialakított, a privatizációt, reorganizációt elősegítő, a kezdő kis- és középvállalkozások támogatására létrejött, és a különböző kiemelt gazdasági tevékenységek (pl. mezőgazdaság) fejlesztését elősegítő konstrukciókat. A hitelezés (visszafizetési) kockázatát természetesen az üzleti bankok viselik, a jegybank csak a céloknak megfelelő hitelt, illetve azok egy részének forrásigényét biztosítja. A kereskedelmi bankok (forrásainak alakulásától függően) hitelezési tevékenységük fenntartása, vagy bővítése érdekében, esetleg forráshiányuk esetén hitelt vehetnek igénybe a bankrendszertől A fedezettel nyújtott jegybanki hitelek A legismertebb fedezettel nyújtott jegybanki konstrukciók a következők: 1. A váltóleszámítolás alapján folyósított: Ennek a műveletnek a lényege, hogy a központi bank előre meghatározott keretösszeg erejéig megvásárolja (viszontleszámítolja) az üzleti bankok által leszámítolt váltókat. A bankok általában akkor élnek vele, ha likviditási, vagy pótlólagos forrásbevonási gondjaik vannak. A váltó teljes futamidejére ritkán veszik igénybe, ugyanis a rediszkontlábak általában magasabbak az azonos futamidejű betétek kamatánál. Éppen ezért (a repo kamatlábakkal együtt) olyan referencia kamatlábnak tekinthetők, amelyek a bankok forrásköltségein keresztül befolyásolják a piaci betéti és hitelkamatlábakat is. 2. Értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelek: A lombardhitelhez az üzleti bankok úgy jutnak, hogy általában állami kibocsátású, vagy állami garanciával rendelkező értékpapírjaikat letétbe helyezik a központi banknál. Mivel az értékpapírok tulajdonosa továbbra is az üzleti bank (az eszköz oldalon megmarad), ez a hitelfelvétel további forrásbevonást jelent a számára. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 11

12 E tulajdonsága különbözteti meg az értékpapír-swap ügylettől, ami a bank tulajdonában lévő értékpapír eladásából, és egy későbbi időpontra történő egyidejű visszavásárlásából tevődik össze. (Az ügylet most nem növeli a bank mérlegfőösszegét). A két technika egyfajta kombinációjaként lehet értelmezni az ún. repo ügyleteket, vagy visszavásárlási megállapodást. Lényege: meghatározott értékpapírok eladása a központi banknak meghatározott árfolyamon, azok egy későbbi időpontra, magasabb áron történő, egyidejű visszavásárlásával. Ez a hitelfajta hasonlít egy sima csere-ügylethez, de mivel az ügylet számvitelileg nem elszámolható, az értékpapírokat továbbra is a portfólióban kell tartani, tehát tekinthetjük lombardhitelnek is. A repo műveleteknél meg kell említeni, a fordított (passzív) repót is, amikor az üzleti bankok vásárolnak a jegybanktól értékpapírokat, illetve adnak el neki határidősen egy szerződés keretében. 3. Devizafedezet mellett nyújtott hitelek: Ide alapvetően a devizabetét-csere ügylet tartozik. Ennek lényege, hogy az üzleti bank egy lekötött időtartamra devizabetétet helyez a központi banknál, és ennek fedezete mellett hazai fizetőeszközben hitelt vesz fel tőle. A devizabetét-csere mellett meg kell említeni a deviza-swap ügyletet is. Ennek az a lényege, hogy az üzleti bank azonnali ügylet keretében elad valamilyen rögzített mennyiségű devizát egy másik devizáért, és ezzel egyidejűleg azt egy későbbi határidőre előre megállapított áron visszavásárolja. A devizabetét-cserével ellentétben nem növeli a bank mérlegfőösszegét. Mindkét technika akkor előnyös a bank számára, ha az árfolyam kockázat csökkentésével nem akar nyitott devizapozícióba kerülni, így lehetővé válik a devizából hazai valutába történő átjárás. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 12

13 1.3. Az aktív bankügyletek Hitelezés A hitelezési üzletág szintén a legrégebbi banki tevékenységek közé tartozik. Hitel: pénzeszközök, áruk, vagy szolgáltatások átengedése ideiglenesen, kamatfizetés ellenében, illetve másképpen fogalmazva a hitelt felvevő idegen tőkét vesz igénybe meghatározott időre. Habár sokszor használjuk azonos értelemben, a hitel és a kölcsön nem ugyanaz. A különbség legegyszerűbben úgy érthető meg, hogy akinek hitele van, az kölcsönt vehet fel, akinek pedig nincs hitele, az nem juthat kölcsönhöz. A hitel tehát a pénzhez jutás lehetőségét jelenti, a kölcsön pedig a ténylegesen felvett pénzösszeget. A hitelnek is ára van, amit azért fizetünk, mert a bank rendelkezésünkre tartja a pénzt. Ha pedig a hitelt igénybe vesszük, azaz kölcsönt veszünk fel, azért kamatot fizetünk. Bankhitel: a pénzintézet hitelszerződés keretében arra vállal kötelezettséget, hogy az ügyfélnek egy hitelkeretet tart fenn, amelyet meghatározott feltételek mellett vehet igénybe. Bankkölcsön: bizonyos célra lehet felvenni a kölcsön összeget általában egy összegben, kamat ellenében lehetséges A bankhitelek csoportosítása Hitelfolyósító, vagy a pénztömegre gyakorolt hatása szerint: Jegybanki, üzleti banki és egyéb nem monetáris hitelintézet által nyújtott hitelek, Hiteladósok szerint: Vállalati, költségvetési, lakossági, bankközi hitelek, stb. Felhasználása, illetve lejárata szerint: Rövid (általában egy év, de lehet kettő is a lejárati idő), Közép (maximális lejárati idő 5 év), Hosszú lejáratú hitelek (az öt évnél hosszabb lejáratú hitelek), Megtérülése szerint: Árbevételből, jövedelemből és egyéb forrásból visszafizetendő hitelek, Finanszírozott eszközök szerint: Beruházási és forgóeszközhitelek: Beruházási: projektfinanszírozás, céljellegű beruházás, nem céljellegű, speciális hitelek (világbanki, exportfejlesztő) Forgóeszköz: középlejáratú, hosszú lejáratú (átmeneti, tartós fogyasztási eszköz) Fedezete szerint: Fedezettel nem bíró és fedezettel bíró hitelek (pl. lombardhitel), Folyósítást illetően: rulírozó, vagy nem rulírozó hitelek, Valutaneme szerint: belföldi, vagy külföldi pénznemben nyújtott hitelek. A hitel formája szerint: Pénzhitel: (A kölcsön folyósításakor a bank a hitel összegét azonnal kifizeti, vagy jóváírja az ügyfél számlájára.) - folyószámlahitel: a bank a folyószámlán hitelkeretet tart fenn, amely igénybevételekor tartozás alakul ki, amelyet egy meghatározott időn belül vissza kell fizetni. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 13

14 - számlahitel: a bank külön-külön könyveli el ügyfele hiteleit, és betéteit, tehát betét- és hitelszámlát párhuzamosan vezetnek. Hitelnek minősülő kihelyezések (A hitel visszafizetését a bank nem attól várja, akinek a hitelt nyújtotta.) - váltó leszámítolás: a bank a váltóval fedezett árügyletek esetében a szállítónak nyújt hitelt, azáltal, hogy átvállalja a hitelező szerepét, mert a hitel visszafizetését a váltó kiállítójától, vagy elfogadójától várja el. - követelések megvásárlása (forfetírozás, faktorálás): a jogosult részére fizetés teljesítése, illetve az esedékes fizetések nyilvántartása, a kintlévőségek beszedése, és a megrendelő fizetési mulasztása esetén kockázatvállalás. - áruvásárlási hitel: a lakosság részletre vásárolhat különböző tartós fogyasztási cikkeket, ilyen esetekben a bankkal szerződő kereskedelmi egységnek a hitelértékesítés összegét, tehát a követelést is átruházhatja a bankra. - értékpapír hitel: valamilyen átruházható értékpapírra nyújtják, hogy a kintlévőségeiket valamilyen likvid eszközzel az ügyfelek fedezhessék. Kötelezettségvállalási hitel: (A pénzintézet hitelfolyósítási készsége, ami egyben az ügyfél által igénybe vehető hitelt jelenti, tehát nem jelent azonnali hitelfolyósítást.) - hitelkeret fenntartása: - fizetési kötelezettség vállalás (bankgarancia, kezesség) az ügyfél nem teljesítésekor A bankgarancia nyilatkozatban a bank visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott feltételek - például bizonyos esemény beállta, elmaradása, vagy okmányok benyújtása - esetén írásbeli felszólításra, a megállapított összeghatárig, a kedvezményezettnek fizetést fog teljesíteni. A kezesség a különböző hitelfelvételekhez kapcsolódóan a hitel visszafizetésének biztosítékaként jöhet szóba. Az adós helyett nemfizetés esetén a kezes felel, ő tartozik fizetni. Az egyszerű kezesség esetén előbb az adóson kell behajtani a tartozást, s ha ez sikertelen, akkor lehet a kezestől követelni a fizetést. Az ún. készfizető kezesség esetében a fizetést elmulasztó adós helyett rögtön a kezesen követelhetik a tartozást. Ha bank vállalja a kezességet, akkor az minden esetben készfizetői kezesség. A kereskedelmi bankok hiteleit általában három nagy csoportra szokták bontani: Vállalati, Fogyasztói, és ingatlanhitelek Vállalati hitelek A vállalati hitelek egyik lehetséges csoportosítása szerint öt alapvető fajtáját különböztetjük meg. 1. Hitel nyitott hitelkeret alapján: Nagyon gyakran a hitelfelvevő finanszírozási szükségletei szezonálisan ingadozhatnak. Ilyen esetekben érdemes állandó hitelkapcsolatot kialakítani az ügyféllel, a banknak így nem kell minden esetben Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 14

15 elbírálni a hitelkérelmeket, és végigmenni az egész hitelezési folyamaton. Mivel ez hosszabb kapcsolat, és a bank nem követel a hitelkeret megnyitásával további fedezeteket, a banknak gondosan meg kell vizsgálnia a hiteladós hitelképességét. Ezek a hitelek ezért a kevésbé kockázatos kihelyezések közé tartoznak, és csak a legjobb ügyfeleknek nyitnak ilyen hitelkeretet. 2. Áthidalási hitelek: A nyílt hitelkerettel ellentétben, amely ismételten jelentkező szükségleteket elégít ki, az áthidalási hitelek viszont olyan hitelek, amely időleges finanszírozási szükségleteket elégítenek ki. Az esetileg felmerülő hiteligényeket külön-külön kell elbírálni. Az ilyen típusú hitel nem tételez fel állandó kapcsolatot a bank, és az ügyfél között. 3. Forgótőke hitelek: Ezt a hitelt a vállalatok azért veszik igénybe, hogy forgóeszközeik tartós növekedését finanszírozzák. Mivel ez a hitel állandó jellegű forgóeszköz szükségletet finanszíroz, ezért a hiteligénylőnek fedezetet kell biztosítania, amit általában készletek, vagy vevőállomány finanszíroz. 4. Rulírozó hitel: Hasonló a nyitott hitelkeret alapján folyósított hitelhez, de formálisan is létrehoznak egy hitelkeretet, amely hosszabb időre (általában évre) szól. Olyan hitelképes nagyvállalatok igénylik ezt a hitelt, amelyeknél a hitelviszony időtartama alatt változik a forgóeszköz szükséglet. Mivel ezek a hitelek tartós szükségleteket, -a forgóeszközök, és az állóeszközök állandó növekedését- finanszírozzák, a viszszafizetés a nyereségből, vagy hosszú lejáratú hitelből történik. 5. Hosszú lejáratú hitelek: Rendszerint állóeszközök vásárlására veszik igénybe, ezért több éves lejáratúak ( év). A hiteladós szükség szerint hívhatja le a hitelt, de egyszerre is igénybe veheti. Fogyasztói hitelek A fogyasztó hitelek a bankok számára azért előnyösek, mert igénybevételük kevésbé ingadozik (a gazdaság konjunktúraciklusaira jobban érzékenyebb) vállalati hitelekhez képest. A fogyasztói hiteleket többféleképpen csoportosíthatjuk, például részletfizetési hitelek, egyösszegben visszafizetendő és rulírozó hitelek. A bankok a hitelkártyák, és a rulírozó hitelkeret együttes -egyre növekvő- alkalmazásával csökkentik költségeiket a fedezetlen fogyasztói hitelek folyósítása során. A hitelszerződés időtartama alatt az adós -tetszés szerint visszafizetheti, majd ismételten igénybe veheti a hitelt. Jelzáloghitelek A jelzáloghitelek elsősorban a lakásépítéshez kapcsolódnak. Hosszú lejáratúak, így kevésbé összeegyeztethetőek a bank forrásaival, amelyek túlnyomórészt rövid lejáratúak. A jelzáloghiteleket két nagy csoportra oszthatjuk: építési hitelek, amiket azoknak adnak, akik lakó, és egyéb épületek építését kívánják befejezni, folytatni, illetve korszerűsíteni (lejáratuk 1-5 évig terjedhetnek). A másik fajtája pedig, olyan pénzintézeteknek nyújtott hitelek, amelyek jelzáloghiteleket nyújtanak (jelzálog-hitelintézetek). E hitelek azt az időszakot finanszírozzák, amíg a jelzálogbank már folyósította a házépítési hitelt, de még nem tudta a hitelt eladni állandó befektetőnek (rövid lejáratúak). A hitelek fedezet mindkét esetben egy (már meglévő, vagy az építendő) épületre bejegyzett jelzálog. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 15

16 A hitelezés folyamata A kereskedelmi bankok egyik legfontosabb tevékenysége, (amint már jeleztük) a hitelezés. A hitelezés számottevő kockázattal jár, ezért a banknak úgy kell eljárnia minden egyes kölcsönkihelyezés esetén, hogy a tevékenység megfeleljen az alapvető két fő célkitűzésnek: a hitelezés ne veszélyeztesse a betétesek érdekeit, és megfelelő bevételt (profitot) biztosítson. A hitelezés folyamata a hitelkérelem benyújtásával kezdődik, de nem ér véget a hitelfolyósítással, hanem az alábbi három feladat szerves egységet képez: A kérelem benyújtásától a kölcsön folyósításáig terjedő szakasz feladatatai (a kölcsön kérelem befogadása, elbírálása, a kölcsönszerződés megkötése és a kölcsön folyósítása.) A kölcsön gondozásával kapcsolatos tennivalók (a felhasználás, visszafizetés folyamatos figyelemmel kísérése, a biztosítékok meglétének ellenőrzése, valamint a kölcsönösszeg és járulékainak beszedése). Nem a meghatározott időben történő fizetés, vagy elmaradása esetén történő eljárások. A hitel és kölcsönügyletek lebonyolítását a bank a törvényes előírások mellett saját utasításrendszerrel is szabályozza. Ezek a rendszerek a hitelezési munka különböző szakaszait (engedélyezés, folyósítás, gondozás és problémák kezelése) szabályozzák. Az eljárási rendek a következők lehetnek: 1. A hitelügyletek engedélyezésénél: o döntési hatáskörök: szigorú belső szabályok határozzák meg, hogy egy banki döntést milyen szinten hozhatnak meg (pl. igazgatóság, cenzúrabizottság stb.) o hitelkérelmek tartalmi követelményei: A vállalat rövid bemutatása, (2-3 éves beszámolók (mérleg, EK, üzleti terv készítése), a cég alapszabályának, társasági szerződésének, cégkivonatának, aláírási címpéldányának elküldése). A hitelfelvétel céljának megjelölése, hitel összege, ütemezése, rendelkezésre bocsátása, az igénybevétel ideje, a hitel visszafizetésének teljesítése. A felajánlott biztosítékok felsorolása fedezetként: A biztosíték járulékos jellegű kötelem, mindig valamely alapkötelezettséghez kerül kikötésre. Fajtái: személyes ( készfizető kezesség, bankgarancia), és tárgyi biztosítékok (zálogjog: jelzálog, kézizálog, óvadék stb.). Az adott beruházási céllal kapcsolatos számítások (beruházás gazdaságossági számítások) elküldése, hivatalos pénzügyi mérleg, előrejelzés, cash-flow terv készítés. Egyéb kérések, és javaslatok a hiteldöntés előkészítéséhez (referenciák, meghívások stb.). Egyéb információk: marketing terv, üzleti stratégia, adós piacának bemutatása, tulajdonosi helyzet stb.). A hitelügyintéző ellenőrzi a formai, és tartalmi követelmények meglétét. Hiánypótlásra van lehetőség meghatározott határidőn belül. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 16

17 o o o a biztosítékok rendszere (lásd fentebb) ügyfelek minősítése (adósminősítés): az adósok minősítését minden bank elvégzi. Célja a banki kockázat minimálisra való lecsökkentése. Az adósminősítésre konkrét szabályokat kell meghatározni, figyelembe véve a bank, és az ügyfél sajátosságait, és az általános elveket is: Limit szabályzat: egy adott minősítésű ügyfél számára mennyi a maximálisan adható hitelkeret. Fedezet értékelési szabályzat: a felajánlott biztosítékot értékeli. Adósminősítési szabályzat: a következő paraméterek alapján határozzák meg az adóst: Objektív paraméterek A beszámolókból nyerhető információk (mutatószámok (likviditási, jövedelmezőségi, adósságviselő képesség), értéktartományok, pontszámok kiszámítása. Szubjektív paraméterek: Nehezen mérhetőek: pl.: milyen a számviteli rendszere, könyvvizsgálata, a menedzsment színvonala, a tulajdonosi struktúra, a fizetési fegyelem stb. Az objektív szempontok aránya %, a szubjektíveké % között mozognak. Adósminősítés során pontozzák az ügyfeleket, ezek alapján különböző osztályokba sorolják a vállalatokat. Ez határozza meg, hogy kaphat-e, és milyen mértékű hitelt a kérelmező. cenzúra-előterjesztés (kérelem, és előterjesztés) követelményei: ha a vállalat a bankhitel felvétele mellett döntött, akkor be kellett nyújtania a hitelkérelmét a hitelező bank meggyőzése érdekében. A hitelnyújtás előtt a banknak meg kell vizsgálnia a következőket: a kölcsön összege, célja, futamideje összhangban van-e egymással? milyen a kölcsönfelvevő helyzete, és hitel-visszafizető képessége? a felajánlott biztosítékok megfelelően csökkentik-e a hitelezés kockázatát? A beadott hitelkérelem nyomán elkészített előterjesztés tartalmi elemei bankonként változhatnak, de általában minden előterjesztésben szerepelnek a következő fontosabb elemek: az ügylet rövid ismertetése a hiteligény és a finanszírozási konstrukció rövid összefoglalása az ügyfél gazdálkodásának bemutatása a hitelnyújtás ügyfélkockázatának bemutatása (jogi, gazdasági, pénzügyi stb.) javaslat, döntési indoklás Ha a döntés pozitív, akkor kölcsönszerződési ajánlatot alakítanak ki. A bizottság meghatározza a hitelszerződés kondícióit úgymint: a hitel összege, a kölcsön céljának meghatározása minimális saját erő mértéke (általában 30 %) => el kell különíteni az egyéb pénzeszközeitől, és a fizetések teljesítésekor elsőként a saját forrást kell igénybe venni. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 17

18 kamatfeltételek (függ: a jegybanki refinanszírozási kamatlábtól, és az üzleti bank kamatrésétől) esedékesség, számításának módja. egyéb díjak: rendelkezésre tartási jutalék, (a vállalatnak folyósítható, de igénybe nem vett hitelösszeg után kell fizetni); biztosítási díj; közvetítői jutalék, kezelési, lehívási költség. A teljes hiteldíj mutató (THM) megmutatja, hogy a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg viszszafizetésén felül mit kell még fizetnie, így a THM tartalmazza a hitellel kapcsolatban felmerülő összes kamat-, díj- és kezelési költséget. törlesztés feltételei, üteme (türelmi idő, ami alatt kamatot kell fizetni, de a törlesztés csak a türelmi idő után veszi kezdetét) igénybevétel módja, időtartama, rendelkezésre tartás biztosítékok elismerése szerződés felmondása kötelezettség vállalások (pl. különböző mutatók betartása) Az előterjesztésekben a legfontosabb kérdés a hitelképesség megállapítása (lásd következő fejezet), amely az adósminősítésnek is egyik fontos eleme. o a kamatrendszer: a kamatrendszer karbantartásáért, és működtetéséért a bankok treasury osztályai felelősek. A treaury megajánlja az előző időszak adatai alapján az ún. báziskamatot. A báziskamat az alkalmazott tényleges kamatmértékek kialakításának alapja. Arra ad iránymutatást, hogy várhatóan mennyi lesz a bevonható források költsége. A báziskamat-ajánlás alapján véglegesítik a következő időszakra szóló kondíciós listát. A hitelfolyósítás alapvető feltétele, hogy a bankoknak megfelelő forrás álljon rendelkezésre. Ha minden feltétel adott a kölcsön nyújtásához, sor kerülhet a szerződések aláírására. 2. A hitelek beszedésénél: o a fizetési halasztás engedélyezésével kapcsolatos o hátralék keletkezése esetén követendő, és o csőd, vagy felszámolási eljárás esetén követendő eljárási rendek, A hitel folyósítását követően a hitelezőnek az a legfontosabb feladata, hogy a kölcsön életét lejáratig folyamatosan figyelemmel kísérje, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a kölcsönt a szerződésben meghatározott határidőre visszafizessék. Ezt a folyamatot nevezzük a hitel gondozásának (monitoring). Ha bármilyen probléma (nem rendeltetésszerű felhasználás; az ügyfél pénzügyi, gazdasági helyzete megváltozik; a biztosítékok értéke lecsökken; késedelmes fizetés, és fizetésképtelenség) merülne fel a beruházással, illetve a törlesztéssel kapcsolatosan, a bank módosíthatja a hitelszerződést, vagy esetleg el is állhat tőle. Felmerülhet a prolongáció is, ami a feltételek kiterjesztését (későbbi fizetési határidő stb.) jelenti, de a banknak mindenképpen valamilyen áthidaló megoldást kell keresnie a probléma megoldására. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 18

19 A vállalkozás hitelképességének megítélése pénzügyi mutatók segítségével A hitelképesség vizsgálata során a banknak meg kell győződnie arról, hogy a kérelmet megelőzően folyósított hitelek a vállalkozás pénzügyi helyzete alapján visszafizethetők-e, a kért hitel milyen célt szolgál, illetve az ügyletből, forrásból származik-e többletjövedelem, amelyből a hitelfelvétel költségeit kilehet fizetni, a hitel folyósítását követően milyen lesz a társaság pénzügyi helyzete, a hitel vissza nem fizetése esetén, milyen másodlagos forrásból, biztosítékból lehet a kölcsönt visszafizetni Továbbá számszakilag, és szövegszerűen is elemeznie kell a banknak az ügyfél hitelképességét. A megoldást a pénzügyi mutatók jelenthetik. A pénzügyi mutatószámok egy lehetséges csoportosítása: Vagyoni helyzet elemzésének mutatói Pénzügyi helyzet elemzésének mutatói - Likviditási mutatók - Adóssági- és hitelképesség mutatók - Tőkeszerkezeti mutatók Jövedelmezőségi mutatók Hatékonysági, eszközhasznosítási mutatók Piaci értékelés mutatói Vagyoni helyzet elemzésének mutatói: I. Vagyonszerkezet mutatói (eszközök elemzése) A vagyonszerkezeti mutatókkal azt lehet vizsgálni, hogy mekkora arányt képviselnek a teljes eszközállományon belül az egyes eszközcsoportok, vagy az egyes nagyobb eszközcsoportokon belül a csoportba tartozó eszközfajták. Az eszközstruktúrából következtetni lehet arra, hogy a vállalkozás a nemzetgazdasági munkamegosztás milyen területén tevékenykedik, ugyanis más a tárgyi eszköz, és forgóeszközigénye az iparnak, kereskedelemnek, mezőgazdaságnak. 1. A befektetett eszközök aránya mutató azt fejezi ki, hogy a társaság összes eszközéből milyen hányadot tesznek ki a befektetett, tartós eszközök. Befektetett eszközök Befektetett eszközök aránya = Eszközök összesen A mutató értékének növekedése a tartósan lekötött eszközelemek arányának emelkedését jelzi. 2. A befektetett eszközök arányát jelző mutató párja, a rövid lejáratú eszközök arányát kifejező forgóeszközök aránya mutató Forgóeszközök Forgóeszkö zök aránya = Eszközök összesen Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 19

20 Feltételezve, hogy az aktív időbeli elhatárolások a forgóeszközök között kerülnek figyelembe vételre a két ráta együttesen 1-re egészíti ki egymást. 3. A forgóeszközökön belül célszerű megvizsgálni a készletek, követelések és a pénzeszközök részarányának változását. Ezek alapján a következő arányszámok számíthatók: Készletek aránya a forgóeszközökön belül = Követelések aránya a forgóeszközökön belül = Pénzeszközök aránya a forgóeszközökön belül = Készletek Forgóeszközök Követelések Forgóeszközök Pénzeszközök Forgóeszközök A készletek emelkedő szintje egy kereskedőcégnél származhat az eladatlan áruk növekedéséből ami kedvezőtlen de szezonális hatás is lehet az oka, ami nem feltétlen negatív. A vevőállomány forgóeszközökön belüli növekedése a behajtási tevékenység gyengülésére, illetve a lazuló fizetési fegyelemre hívja fel a figyelmet. A pénzállomány részarányának növekedése a pénzügyi helyzet javulására utal, azonban egy határon túl kedvezőbb, ha a társaság értékpapírba fekteti felesleges pénzeszközeit. II. Tőkestruktúra mutatói (Források elemzése) A tőkestruktúra mutatókkal a források összetétele vizsgálható. Azt mutatják meg, hogy az összes forráson belül milyen arányt képviselnek az egyes forrásfajták. 1. A saját tőke és a források (mérlegfőösszeg) viszonyát a tőkeerősség fejezi ki. Tőkeerő sség = Saját tőke Források összesen A mutató növekedését -egyúttal a kötelezettségek csökkenését- tekintik kedvezőnek, mivel azonban a vállalkozások működése elképzelhetetlen idegen forrás nélkül, így 30%-os- más irodalmak szerint 35%-os érték a minimum követelmény. Eltekintve a céltartaléktól, és a PIE-től, a kötelezettségek, idegen források arányát 65-70%-ig tartják elfogadhatónak. 2. A tőkeerősség mutatóját 100%-ra kiegészítő mutató a kötelezettségek részaránya, mely a kötelezettségek, és a források hányadosaként számítandó: Kötelezettségek részaránya = Kötelezettségek Források összesen Tekintettel a tőkeerősség értékelésére, a mutató 65-70% alatti értéke számít elfogadhatónak. E mutató egyúttal a finanszírozás szerkezetét is mutatja, így a pénzügyi helyzetet értékelő arányszámok között is megtalálható, eladósodottsági mutató néven. 3. A MSZE, a saját tőke növekedésének legjellemzőbb forrása. a mérleg szerinti eredmény és a saját tőke viszonyát az alábbi mutató fejezi ki: MSZE Sajá t tőke növekedésének mértéke = Saját tőke Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 20

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Hitelintézetek mérlege

Hitelintézetek mérlege Bankügyletek Hitelintézetek mérlege A. Forgóeszközök D. Kötelezettségek Pénzeszközök Értékpapírok Követelések Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség Hátrasorolt kötelezettség

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozás Forrásbevonás Az eredményszerzés érdekében végzett rendszeres gazdasági tevékenység, melynek célja a profitszerzés.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Bankmenedzsment. Passzív bankügyletek

Bankmenedzsment. Passzív bankügyletek Bankmenedzsment Passzív bankügyletek Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Ligeti S. - Sulyok-Pap M. (szerk.): Banküzemtan - egyetemi tankönyv V. és VIII. fejezet Ajánlott irodalom: Dr. Huszti

Részletesebben

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11.

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11. Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. November 11. Miről volt szó? Befektetések Befektetési alapok Nyugdíjcélú előtakarékosság Életbiztosítások Elmaradtunk: Semleges banki szolgáltatások

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói I. Általános feltételek

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Bankmenedzsment Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Tananyag: Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény 7-8-9-10 fejezet (oktatási segédlet) Dr. Huszti Ernő: Banktan Tas Kft. 2003. Vizsgára bocsátás feltétele: Kiválasztott

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Fazekas Tamás. 1. Melyek a tárgyi eszközök főbb csoportjai? Mondjunk példákat is ezekre!

Fazekas Tamás. 1. Melyek a tárgyi eszközök főbb csoportjai? Mondjunk példákat is ezekre! A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése 1. rész Fazekas Tamás Kis- és középvállalkozások finanszírozása 1. A mérleg eszközoldalának elemzése A mérleg elemzése. A mérleg elemzése

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 4 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2015. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2015. október 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói július 1-től

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói július 1-től HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 2016. július 1től I. Általános feltételek Hitelbírálati díj A hitel valamint a munkáltatói és önkormányzati kölcsönök, bankgaranciák igénylésének

Részletesebben

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. .5 Feladatok 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következõk(az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

2010.06.05. AKTÍV BANKÜGYLETEK. Bankügyletek. Aktív bankügyletek. Bankügyletek. Az aktív bankműveletek körében a hitelintézet. Aktív Passzív semleges

2010.06.05. AKTÍV BANKÜGYLETEK. Bankügyletek. Aktív bankügyletek. Bankügyletek. Az aktív bankműveletek körében a hitelintézet. Aktív Passzív semleges AKTÍV BANKÜGYLETEK Bankügyletek Bankügyletek Aktív Passzív semleges Aktív bankügyletek Az aktív bankműveletek körében a hitelintézet kötelező jegybanki tartalékot helyez el a Magyar Nemzeti Banknál, hiteleket

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok I. 65. lecke Értékpapír fogalma Jogi: meghatározott

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A/ B E T É T T Í P U S O K

H I R D E T M É N Y A/ B E T É T T Í P U S O K - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSŐ HITELSZÖVETKEZET BETÉT- ÉS HITELTÍPUSAI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRŐL É r v é n y e

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043158 6419 122 03 Cg.: 03 02 000162 Borotai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 31.

Lamanda Gabriella március 31. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. március 31. Intézményi befektetők: Befektetési alapok Biztosítások Pénztárak Semleges bankműveletek Pénzforgalom lebonyolítása Aktív bankműveletek Hitelnyújtás

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet

Főnix Takarékszövetkezet MÉRLEG Főnix Takarékszövetkezet KSH: 10044575-6419-122-09 Cg.: 09-02-000063 MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Gál Erzsébet PRAKTIKUS BANKSZAKMAI ISMERETEK

Gál Erzsébet PRAKTIKUS BANKSZAKMAI ISMERETEK Gál Erzsébet PRAKTIKUS BANKSZAKMAI ISMERETEK Budapest, 2011 Írta : Gál Erzsébet Szerkesztette: Illés Ivánné dr. fõiskolai docens Lektorálta: Dr. Mérõ Katalin Ph.D. tudományos fõmunkatárs ISBN 978 963 638

Részletesebben

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16.

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16. Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. Március 16. Miről volt szó? Pénzintézet Pénzügyi intézmény Hitelintézet Kereskedelmi bank Intézményi befektetők Transzformációs szerepkör

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043732 6419 122 05 Cg.: 05 02 000269 Szerencs és KörnyékeTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2013. június 01..-től az újonnan váltott betétekre 2013. július 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

Érvényes: 2014. február 1-től

Érvényes: 2014. február 1-től I. Akciós betétek I. 1. Bankon kívüli forrásból származó betétekre vagy új betét Az akciós ajánlat a 2014. február 1 -től újonnan megadott 2 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2014. április 2-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban 3 hónapra, fix kamatozással, folyamatos, kamattal

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos

Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos Ikt: 10340/2015 Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos A megadott kamatmértékek 360 napos bázison kerültek megállapításra. A kondíciós listában szereplő hitelek esetében a kamatmértékek negyedévenkénti

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Aktív üzletág kondíciói től hatályos

Aktív üzletág kondíciói től hatályos Ikt: Aktív üzletág kondíciói 2016.04.01-től hatályos A megadott kamatmértékek 360 napos bázison kerültek megállapításra. A kondíciós listában szereplő hitelek esetében a kamatmértékek negyedévenkénti kamatfizetés

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Számvitel Intézeti Tanszék

Számvitel Intézeti Tanszék 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következők (az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz számla szerinti

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.06.23. Hatályos: 2015.06.24. Indoklás:

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

Hitelek csoportosítása

Hitelek csoportosítása Hitelek csoportosítása Fogalmak Hitel: meghatározott pénzösszeg, követelés vagy áru átengedése meghatározott időtartamra és kamatfizetés ellenében Kölcsön: tényleges pénzfolyósítást jelent Hitel: a pénz

Részletesebben