MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP"

Átírás

1 MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt Budapest, Váci utca 38. telefon: , telefax: Forgalmazó: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: , Letétkezelő: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: Az Alap nem minősül ÁÉKBV alapnak.

2 MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt Budapest, Váci utca 38. telefon: , , telefax: Forgalmazó: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: , Letétkezelő: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: Az Alap nem minősül ÁÉKBV alapnak. 1

3 2

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK AZ ALAP NEVE, TÍPUSA AZ ALAP NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK DÁTUMA, FUTAMIDEJE A TÁJÉKOZTATÓ, KEZELÉSI SZABÁLYZAT, RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSOK, HIRDETMÉNYEK MEGJELENTETÉSE A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ, BEFEKTETŐKET IS ÉRINTŐ ADÓZÁSI SZABÁLYOK ELSZÁMOLÁSI ÉS HOZAMFIZETÉSI NAPOK ELSZÁMOLÁSI NAPOK HOZAMFIZETÉS A BEFEKTETÉSI ALAP KÖNYVVIZSGÁLÓJÁNAK MEGNEVEZÉSE A BEFEKTETÉSI JEGYEK FAJTÁI ÉS FŐBB JELLEMZŐI BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL MEGTESTESÍTETT (DOLOGI, SZEMÉLY VAGY EGYÉB) JOG TULAJDONJOG IGAZOLÁSÁNAK, NYILVÁNTARTÁSÁNAK MÓDJA A BEFEKTETÉSI JEGY JELLEMZŐI A BEFEKTETÉSI ALAP MEGSZŰNÉSE, MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS TŐZSDEI FORGALMAZÁS, MÁSODLAGOS ÉRTÉKPAPÍR PIAC A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK MÓDJA, FELTÉTELEI A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALA A BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK MÓDJA, FELTÉTELEI MEGBÍZÁSI NAP, FORGALMAZÁS-ELSZÁMOLÁSI ÉS FORGALMAZÁS-TELJESÍTÉSI NAP VÉTELI MEGBÍZÁS ESETÉN 8 FORGALMAZÁSI JUTALÉK ELADÁSKOR A BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSÁNAK MÓDJA, FELTÉTELEI VALAMINT AZOK A KÖRÜLMÉNYEK, AMELYEK MIATT A VISSZAVÁLTÁS FELFÜGGESZTHETŐ MEGBÍZÁSI NAP, FORGALMAZÁS-ELSZÁMOLÁSI ÉS FORGALMAZÁS-TELJESÍTÉSI NAP VISSZAVÁLTÁSI MEGBÍZÁS ESETÉN VISSZAVÁLTÁS ESETÉN A FORGALMAZÁSI JUTALÉK A FORGALMAZÁS FELFÜGGESZTÉSE A FORGALMAZÁS SZÜNETELÉSE A HOZAM MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS KIFIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI A BEFEKTETÉSI JEGYEK HOZAMA TŐKEVÉDELEM AZ ALAP BEFEKTETÉSI CÉLJA, BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA ÉS CÉLJAI A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁJA ÉS A PORTFOLIÓ ELEMEI A SZÁRMAZTATOTT TERMÉKET, ILLETVE ÜGYLETEK LEHETSÉGES KÖRE, ALKALMAZÁSUK CÉLJA, FELTÉTELEI AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI LEKÖTÖTT ÉS LÁTRA SZÓLÓ BANKBETÉTEK ÉRTÉKELÉSE HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSE EGYÉB TŐZSDEI ÉRTÉKPAPÍROK- CERTIFIKÁTOK SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNADÁS A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELADÁSI VAGY FORGALOMBA HOZATALI, ILLETVE VISSZAVÁLTÁSI ÁRÁNAK MEGHATÁROZÁSA AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, MINT VÉTELI ILLETVE VISSZAVÁLTÁSI ÁR MEGHATÁROZÁSA BEFEKTETÉSI JEGYEK ELADÁSA BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA FORGALMAZÁSI JUTALÉK ELADÁSAKOR FORGALMAZÁSI JUTALÉK VISSZAVÁLTÁS ESETÉN AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK KÖZZÉTÉTELÉNEK GYAKORISÁGA, HELYE

5 1.15. A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL AZ ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG, A LETÉTKEZELŐ VAGY HARMADIK FELEK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK AZ ALAP MŰKÖDÉSE SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK MEGSZŰNÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK DÍJAK, KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYAI AZ ALAPOT TERHELŐ KÖLTSÉGEK (A BEFEKTETŐKET TERHELŐ KÖZVETETT KÖLTSÉGEK) VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉGEI AZ ALAPKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK TANÁCSADÓK INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA EGYÉB BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK BEFEKTETÉSI ALAP MÚLTBÉLI TELJESÍTMÉNYE JELLEMZŐ BEFEKTETŐI PROFIL KOCKÁZATI TÉNYEZŐK EGYÉB PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPOT ÉS A BEFEKTETŐKET TERHELŐ EGYÉB LEHETSÉGES KÖLTSÉGEK A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT SZÁMÚ MELLÉKLET A FORGALMAZÓI FELADATOKAT ELLÁTÓ MKB BANK ZRT. FIÓKJAI 2. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ALAPKEZELŐ ÁLTAL LÉTREHOZOTT, JELENLEG ELÉRHETŐ BEFEKTETÉSI ALAPOK 3. SZÁMÚ MELLÉKLET A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLATOS EGYES FOGALMAK MAGYARÁZATA 4. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ALAPKEZELŐ ÉVI MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁSA 5. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ MKB BANK ZRT ÉVI MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁSA 4

6 1. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 1.1. Az Alap neve, típusa MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap Az Alap típusa Nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Az Alap jogharmonizácója Az Alap nem ÁÉKBV alap Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma, futamideje Alapkezelő igazgatósági határozatainak száma, kelte:_ 2/1992., 6/1995. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyező határozatának száma, dátuma: E-III/ /1992., november 30. Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma, dátuma: E-III/ , december 15. Felügyeleti engedély száma az átalakulásról: E-III/ /95., január 4. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma az átalakulásról: , február 1. Felügyeleti engedély száma a névváltoztatásról: E-III/ , december 17. Felügyeleti engedélyek számai a Tájékoztató módosításáról: /96. ( ), /97. ( ), /98. ( ), /2000. ( ), / ( ), III/ /203. ( ), III/ /2003. ( ) Felügyeleti engedély a Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításáról: EN-III/TTE-364/2010. sz. határozat, szeptember 9. Az Egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma, kelte: 25/2011., november 2. Felügyeleti engedély száma a Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításáról: KE-III-50100/2011., december 1. Az alap a nyíltvégű Befektetési alapok listájában a lajstromszámon szerepel a Felügyelet nyilvántartásában. A Felügyeletnek a Kezelési Szabályzat módosítását jóváhagyó határozata: H-KE-III-380/2012. (2012. szeptember 20.) Az Alap futamideje Az Alap a nyilvántartásba vételtől kezdődően határozatlan futamidejű A Tájékoztató, Kezelési szabályzat, rendszeres tájékoztatások, hirdetmények megjelentetése Az Alap Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, Kiemelt befektetői információját, rendszeres és rendkívüli tájékoztatásokat, hirdetményeket a Forgalmazó az Alapkezelő honlapján, valamint a honlapon teszi közzé. A Tájékoztató, Kezelési szabályzat, Kiemelt befektetői információ, féléves és éves jelentései, havi portfolió jelentése nyomtatott formában illetve tartós adathordozón a forgalmazási helyeken elérhetők A befektetési alapra vonatkozó, befektetőket is érintő adózási szabályok Az Alap a Tájékoztató készítésekor hatályos törvényi szabályozás szerint nem fizet társasági nyereségadót. Természetes személy befektetési jegy tulajdonosra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli. A befektetési jegy esetében a hozam- és árfolyamnyereség jellegű jövedelem kamatnak minősül és Magyarországon 16% mértékű adó terheli. Ezen adókötelezettség alá esik a nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegyek esetében a diszkont ár és a névérték közötti árkülönbözet is. A személyi jövedelemadóról szóló törvény január 1.-vel hatályos szabályai szerint befektetési szolgáltatóval kötött tartós befektetési szerződés keretében történő befektetés esetén, amennyiben a törvényi feltételek teljesülnek, a befektető a hozamkifizetésekor adókedvezményben részesülhet. Az Alapkezelő a január 1.-től hatályos személyi jövedelemadó szabályokra tekintettel felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét az SZJA törvény rendelkezéseinek beható áttekintésére. 5

7 Tőzsdén kívüli értékesítés esetén az elért hozam - hozamfizetés és árfolyamnyereség jellegű jövedelem,- kamatnak minősül és Magyarországon 16% mértékű adó terheli. Tőzsdei értékesítés esetén az elért árfolyamnyereség ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül, és 16%-os mértékű adó terheli. Külföldi illetőségű magánszemély befektetőkre a fenti szabályok vonatkoznak azzal a különbséggel, hogy a kifizető a külföldi állam által kiállított illetőségigazolás birtokában, a kettős adóztatást elkerülő egyezmények alapján állapítja meg adólevonási kötelezettségét és az adó mértékét. Nem természetes személy befektetők esetén a hozam bruttó értéke kerül a befektető számláján jóváírásra Elszámolási és hozamfizetési napok Elszámolási napok A forgalmazás-elszámolási nap vételi és visszaváltási megbízás esetén a megbízás elfogadásának napjával megyegyező banki nap, mely azonos a forgalmazás-teljesítési nappal Hozamfizetés Az Alap tőkenövekményéből az Alapkezelő hozamot nem fizet, hanem a tőkenövekményt újra befektetéssel hasznosítva, megtartja az Alap portfoliójában. Ezért a tőkenövekmény újra befektetése az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket tovább növeli. (Részletes leírás a Kezelési Szabályzat pontjában található.) A Befektető a befektetési jegy nettó eszközértékének növekedéséből úgy juthat nyereséghez (hozamhoz), ha befektetési jegyét visszaváltja. Az Alap nyeresége a portfolióban lévő értékpapírok - a Kezelési szabályzat pontjában meghatározott értékeléséből származó árfolyamnyereségből, betétként elhelyezett illetve számlán kezelt pénzeszközök kamataiból származik, az Alapot terhelő a Tájékoztató pontjában meghatározott - költségek levonása után. Az Alap tőkenövekménye az adott napon számított nettó eszközérték (megállapítása a Kezelési szabályzat pontjában leírtak alapján) és az Alapra kibocsátott forgalomban lévő befektetési jegyek össznévértékének pozitív különbözete A befektetési alap könyvvizsgálójának megnevezése A Könyvvizsgáló cég neve: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. cégjegyzékszáma: cg A befektetési jegyek fajtái és főbb jellemzői Befektetési jegy által megtestesített (dologi, személy vagy egyéb) jog A befektetőknek az Alappal szemben fennálló követeléseit és egyéb jogait az Alap által forgalomba hozott befektetési jegy testesíti meg. A befektetési jegyek minden tulajdonosa: jogosult arra, hogy a befektetési jegyeit a Forgalmazó közreműködésével visszaváltsa, bármely banki napon megbízást adjon a Forgalmazónak a visszaváltásra, jogosult arra, hogy az Alap jogutód nélküli megszűnése esetén a meglévő vagyonból részesedjen a tulajdonában lévő befektetési jegyeknek az összes kibocsátott befektetési jegyhez viszonyított arányának megfelelően, az Alap megszűnése esetén jogosult a végelszámolási jelentés megtekintésére, kérheti az Alapkezelőtől, hogy nevezze meg az Alap nyereségének forrásait osztalék, kamat- és árfolyamnyereség megoszlása szerint, a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információja, a legutóbbi éves és féléves jelentése az Alapkezelő honlapján valamint a forgalmazási helyeken térítésmentesen a befektetők rendelkezésére áll, továbbá a befektető kérésére térítésmentesen át kell adni. A befektetési jegy szabadon átruházható értékpapír, amely a másodlagos értékpapírpiacon szabadon értékesíthető. Az 6

8 értékpapír új tulajdonosát megilletik mindazon jogok, amelyeket számára a Tájékoztató, a Kezelési szabályzat és a vonatkozó jogszabályok biztosítanak Tulajdonjog igazolásának, nyilvántartásának módja Az Alap befektetési jegyei dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. A dematerializált értékpapír, olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét egyértelmű azonosítására szolgáló adatait pedig az értékpapírszámla tartalmazza. Nyíltvégű befektetési alap által kibocsátott dematerializált formában előállított befektetési jegy esetében a központi értéktár naponta állítja elő, illetve vonja ki a forgalomból a befektetési jegyeket az alapkezelő utasítása alapján. Dematerializált befektetési jegy megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A dematerializált befektetési jegy tulajdonosnak az ellenkező bizonyításig azt kell tekinteni, akinek Értékpapírszámláján azt nyilvántartják. A befektetési jegy fizikailag nem kerül kinyomtatásra, éppen ezért fizikai formában nem kérhető ki A befektetési jegy jellemzői A befektetési jegy elnevezése MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy A befektetési jegy megjelenési formája Az Alap befektetési jegyei dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. A befektetési jegy fizikailag nem kerül kinyomtatásra, éppen ezért fizikai formában nem kérhető ki. A kibocsátás pénzneme A befektetési jegyek forintban (HUF) kerülnek kibocsátásra A befektetési jegyek névértéke 1,- Ft A befektetési jegy ISIN kódja HU A befektetési jegy forgalomba hozatalának módja Nyilvános forgalomba hozatal. Az Alapkezelő a forgalomba hozott befektetési jegyek mennyiségére felső korlátot nem állapított meg. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának helye Magyarországon a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, melyek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza A befektetési jegyek forgalomba hozatalának időszaka A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan időre történik A befektetési alap megszűnése, megszűnési eljárás Az Alap megszűnése megszűnési eljárás keretében történik. A megszűnési eljárás során az Alap tulajdonába tartozó teljes vagyon értékesítéséből származó ellenérték befolyását és a kötelezettségek teljesítését követő 5 munkanapon belül megszűnési jelentést kell készíteni. A megszűnési jelentést a Felügyelethez be kell nyújtani és ezzel egyidejűleg a befektetők felé közzé kell tenni. A Felügyelet a megszűnési jelentés benyújtását követő nappal törli az Alapot a nyilvántartásból. Az Alap a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A megszűnési eljárás megindításáról az Alapkezelő vagy a Felügyelet határoz. Kötelező megindítani az eljárást: a) ha az Alap nettó eszközértéke negatívvá vált, b) ha az Alapkezelő befektetési alapkezelési tevékenység végzésére jogosító engedélyét a Felügyelet visszavonta, c) ha a Felügyelet kötelezte az Alapkezelőt az Alap kezelésének átadására, azonban az Alap kezelését egyetlen befektetési alapkezelő sem veszi át. Külön határozat nélkül indul el a megszűnési eljárás a határozott futamidejű alap futamidejének lejáratakor. 7

9 Az Alapkezelő az Alap tulajdonában lévő eszközöket értékesíti. Az eljárás során az Alap tulajdonában lévő eszközöket egy hónapon belül értékesíteni kell. A befektetési alap eszközeinek értékesítését az Alapkezelő is elvégezheti, illetve az értékesítéssel befektetési szolgáltatót bízhat meg. A befektetési szolgáltató bizományosi díja költségként az Alapot terheli. Az értékesítésből származó ellenérték befolyását és a kötelezettségek teljesítését követő öt munkanapon belül az Alapkezelő megszűnési jelentést készít és azt a Felügyeletnek benyújtja, egyidejűleg a befektetők felé közzé teszi. A megszűnési jelentés benyújtásától számított öt munkanapon belül a Letétkezelő köteles megkezdeni a rendelkezésre álló összeg kifizetését a befektetők részére. A kifizetés megkezdéséről az Alapkezelő rendkívüli közleményt köteles közzétenni. A Befektetési Alap eszközei értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőke a Befektetőket befektetési jegyei névértékének az összes forgalomban lévő befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányában illeti meg. A Befektetők részére kifizetendő összeget a Letétkezelő elkülönített letéti számlán köteles tartani a Befektetők részére történő kifizetésig, illetve az elévülési idő elteltéig Tőzsdei forgalmazás, másodlagos értékpapír piac Az Alapkezelő az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alapot tőzsdére nem vezeti be. A befektetési jegyeket az Alapkezelő Magyarországon hozza forgalomba. A forgalmazási feladatokat az MKB Bank Zrt. látja el. A Befektetési jegy a másodlagos értékpapír piacon forgalomképes A befektetési jegyek forgalomba hozatalának és értékesítésének módja, feltételei A befektetési jegyek forgalomba hozatala A Befektetési Alap befektetési jegyei nyilvános forgalomba hozatal útján, visszaváltható, dematerializált értékpapírként kerülnek Magyarországon kibocsátásra. Befektetési jegy eladása és visszaváltása a Forgalmazó feladata. Az értékesítésért kizárólag a forgalmazó felel. A befektetési jegyek vételére, illetve visszaváltására szóló megbízást a Befektetőtől a Forgalmazó akkor veszi át, ha a teljesítéshez szükséges fedezet a megbízás napján rendelkezésre áll a Forgalmazónál. A befektetési jegyek vételekor, illetve visszaváltásakor a befektetési jegyek ellenértéke kizárólag pénzben szolgáltatható. A Befektetési jegyek eladására és visszaváltására adott megbízástól, annak elfogadását követően, sem a befektető sem a Forgalmazó nem állhat el. A befektetési jegy szabadon átruházható értékpapír, amely a másodlagos értékpapírpiacon szabadon értékesíthető. Az értékpapír új tulajdonosát megilletik mindazon jogok, amelyeket számára a Tájékoztató, a Kezelési szabályzat és a vonatkozó jogszabályok biztosítanak. A Tájékoztatóban szereplő Befektetési jegy dematerializált, amely megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapír - számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor A befektetési jegyek értékesítésének módja, feltételei A befektetési jegyeket az Alapkezelő Magyarországon hozza forgalomba, a forgalmazási feladatokat ellátó MKB Bank Zrt. fiókjaiban. (1. sz. melléklet). A befektetési jegyekre vonatkozó vételi illetve visszaváltási tranzakciók a Forgalmazó NetBankár és TeleBankár rendszerén keresztül is megvalósíthatóak az MKB Bank Zrt. hatályos kondíciós listájában meghatározottak szerint (www.mkb.hu). A Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlán jóváírt befektetési jegyek transzferálhatók más befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlára Megbízási nap, forgalmazás-elszámolási és forgalmazás-teljesítési nap vételi megbízás esetén A Forgalmazó a vételi megbízásokat a megbízások elfogadásának napján (megbízási nap), mint forgalmazáselszámolási napon, az erre a napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el. A forgalmazás-elszámolási napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték a Befektetési jegy vételi árfolyama. 8

10 A Befektetési jegy vételi árfolyamon számolt vételárát a megbízás elfogadásának napján, mint forgalmazás-teljesítési napon számolja el a Forgalmazó a Befektetővel és e nappal írja jóvá számára a befektetési jegyeket az értékpapírszámláján. Vételi megbízás esetén a forgalmazás-elszámolási nap egybe esik a forgalmazás-teljesítési nappal. Forgalmazási jutalék eladáskor Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek eladásakor - volumentől függetlenül maximum 0,5%. A forgalmazási jutalék aktuális mértékéről a Forgalmazó ad tájékoztatást. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának helye, időszaka A Befektetési jegyek eladása és visszaváltása az MKB Bank Zrt.-nek, mint az Alap Forgalmazójának a feladata. A vételi és visszaváltási megbízások teljesítéséért a befektetők felé kizárólag a forgalmazó felel. Az Alapkezelő az Alap befektetési jegyeit a Forgalmazón keresztül - minden banki napon, a pénztári órák alatt folyamatosan értékesíti, illetve visszaváltja. A Forgalmazó minden banki napon köteles a Befektetőtől befektetési jegy vételi, illetve visszaváltási megbízást felvenni A befektetési jegyek visszaváltásának módja, feltételei valamint azok a körülmények, amelyek miatt a visszaváltás felfüggeszthető Megbízási nap, forgalmazás-elszámolási és forgalmazás-teljesítési nap visszaváltási megbízás esetén A Forgalmazó a visszaváltási megbízásokat a megbízások elfogadásának napján (megbízási nap), mint forgalmazáselszámolási napon, az erre a napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el. A forgalmazás-elszámolási napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték a Befektetési jegy visszaváltási árfolyama. A Befektetési jegy visszaváltási árfolyamon számolt vételárát a megbízás elfogadásának napján, mint forgalmazásteljesítési napon számolja el a Forgalmazó a Befektetővel. A befektetési jegy e forgalmazás-teljesítési nappal kerül ki a Befektető birtokából, ezzel egyidejűleg a befektetési jegyek ellenértéke szükség szerint csökkentve a hozamra vetített adóval - jóváírásra kerül a Befektető Forgalmazónál vezetett elszámolási pénzszámláján. Visszaváltási megbízás esetén a forgalmazás-elszámolási nap egybe esik a forgalmazás-teljesítési nappal. Visszaváltás esetén a forgalmazási jutalék Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek visszaváltásakor volumentől függetlenül 0 Ft A forgalmazás felfüggesztése A) A Befektetési Alapkezelő kizárólag a befektetők érdekében az alábbi rendkívüli esetekben, a Befektetők és a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti: a) a befektetési jegyek vételét és visszaváltását, ha az Alap nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az Alap saját tőkéje több mint tíz százalékára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy egyéb ok miatt nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ, az Alapkezelő, a Letétkezelő vagy a Forgalmazó - a szünetelés esetét ide nem értve nem képes a feladatát ellátni. az Alap nettó eszközértéke negatívvá vált. b) a befektetési jegyek visszaváltását, ha a leadott visszaváltási megbízások alapján a befektetési jegyek olyan mennyiségét kívánják visszaváltani, amely miatt a Befektetési Alap likviditása veszélybe kerül B) A Felügyelet legfeljebb 30 napra felfüggesztheti a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását a befektetők érdekeinek védelmében, ha: az Alapkezelő nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, vagy a Befektetési Alap működésének törvényi feltételei nem biztosítottak. az 1.5. A) pontban foglaltak szerint, ha az Alapkezelő intézkedése elmaradt A befektetési jegyek forgalmazását a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnését követően, vagy amennyiben a Felügyelet elrendeli, haladéktalanul folytatni kell. A felfüggesztés időtartama alatt is meg kell állapítani és közzé kell tenni a Befektetési Alap nettó eszközértékét. Az Alap más alappal történő egyesülése esetén a Felügyelet a befektetők érdekeinek védelme érdekében az Alapkezelő kérelmére engedélyezheti az egyesülés lebonyolításának idejére a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztését. 9

11 C) A Batv rendelkezései szerint, ha az Alap eszközeinek 5%-át meghaladó része illikviddé vált, az Alapkezelő a Befektetők közötti egyenlő elbánás elvének biztosítása és a folyamatos forgalmazás fenntartása érdekében dönthet az illikviddé vált eszköznek az Alap portfolióján, illetve az azokat megtestesítő befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belüli elkülönítéséről. Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazását az elkülönítésről szóló döntés kézhezvételével egyidejűleg az elkülönítés végrehajtásáig a Befektetők és a Felügyelet tájékoztatása mellett fel kell függeszteni A forgalmazás szünetelése A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása legfeljebb 3 munkanapra szüneteltethető, amennyiben a befektetési jegyek értékesítése, illetve visszaváltása az Alapkezelő, illetve a letétkezelő, forgalmazó működési körében felmerült okból nem végezhető. A szünetelésről az Alapkezelő rendkívüli közzététel útján tájékoztatja a befektetőket és haladéktalanul a Felügyeletet A hozam megállapításának és kifizetésének szabályai A befektetési jegyek hozama Az Alap tőkenövekményéből az Alapkezelő hozamot nem fizet, hanem a tőkenövekményt újra befektetéssel hasznosítva, megtartja az Alap portfoliójában. Ezért a tőkenövekmény újra befektetése az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket tovább növeli. Az Alap nyeresége a portfoliójában lévő befektetési jegyek nettó eszközértékének növekedéséből, az értékpapírok az pontban meghatározott értékeléséből származó árfolyamnyereségből, betétként elhelyezett illetve számlán kezelt pénzeszközök kamataiból származik az Alapot terhelő a Tájékoztató pontjában meghatározott költségek levonása után. Az Alap tőkenövekménye az adott napon számított nettó eszközérték (megállapítása a Tájékoztató pontjában leírtak alapján) és az alapra kibocsátott forgalomban lévő befektetési jegyek össznévértékének pozitív különbözete. A Befektető a befektetési jegy nettó eszközértékének növekedésétől úgy juthat nyereséghez (hozamhoz), ha befektetési jegyét visszaváltja. A hozamok bruttó módon értendők. Az Alap teljesítményéért harmadik személy garanciát nem vállal Tőkevédelem Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap nem tőkevédett befektetési alap Az Alap befektetési célja, befektetési politikája, befektetési eszközök A befektetési alap befektetési politikája és célja Befektetési cél Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési jegyek eladása révén az Alapban összegyűjtött megtakarításokat megfelelő szakértelem biztosításával és a kockázat megosztásával, úgy fektesse be, hogy az azonnali fizetőképesség fenntartása mellett minél nagyobb hozamot érjen el. Befektetési politika Az Alapkezelő a Befektetőktől összegyűjtött tőkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba, ezen belül is elsődlegesen a Magyar Állam által kibocsátott rövid állampapírokba fekteti be. Az alap a magyar vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelő az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetőségét kívánja megteremteni. Benchmark A referencia index az RMAX Index (Rövid Magyar Állampapír Index), amelynek elméleti portfoliója az egy évnél rövidebb, de 3 hónapnál hosszabb lejáratú magyar állampapírok árfolyamát fedi le. Az Alapkezelő a tőle elvárható gondossággal, a jogszabályokban, valamint a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint fekteti be az Alap rendelkezésére álló forrásokat és betartja a Kezelési szabályzatban valamint a jogszabályokban meghatározott befektetési korlátokat. Az Alap befektetési politikája csak a PSZÁF engedélyével és a közzétételt követő 30 nap elteltével változtatható meg. 10

12 A befektetési alap befektetési stratégiája és a portfolió elemei Az Alap befektetési politikája és ezen belül az Alap befektetési stratégiájaa részben került ismertetésre A portfolió lehetséges elemei és tervezett aránya Lekötött és látra szóló bankbetétek Forint, illetve deviza látra szóló és lekötött bankbetét. Az Alap nettó eszközértékének maximum 60%-a. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Európai Unió vagy OECD tagállamok állampapírjai Az Alap nettó eszközértékének maximum 95%-a Európai Unió vagy az OECD tagállamokban székhellyel rendelkező vállalatok kötvényei Az Alap nettó eszközértékének maximum 50%-a Európai Unió vagy az OECD tagállamokban székhellyel rendelkező pénzintézetek jelzáloglevelei Az Alap nettó eszközértékének maximum 50%-a Európai Unió vagy OECD tagállamok tőzsdéin kereskedett Exchange-Traded Note-ok (ETN) Az Alap nettó eszközértékének maximum 40%-a. Kollektív befektetési értékpapírok Európai Unió vagy OECD tagállamokban székhellyel rendelkező alapkezelő által kezelt befektetési jegyek, ETF-ek, egyéb kollektív befektetési értékpapírok Az Alap nettó eszközértékének maximum 40%-a. Egyéb tőzsdei értékpapír Európai Unió vagy OECD tagállamok tőzsdéin kereskedett certifikátok. Az Alap nettó eszközértékének maximum 40%-a. Összevont értékpapír befektetési korlátok Az Alapra vonatkozó duration korlát portfolió szinten maximum 3 év. Devizanem szerinti befektetési korlátok Az Alap eszközeinek devizanem szerinti összesített korlátai az Alap nettó eszközértékének százalékában a következők: HUF (magyar forint) denominált eszközök: min. 0% max. 100% tervezett: 100% EUR (euró) denominált eszközök: min. 0% max. 60% tervezett: 0% USD (USA dollár) denominált eszközök: min. 0% max. 60% tervezett: 0% JPY (japán jen) denominált eszközök: min. 0% max. 10% tervezett: 0% Az Alap egyéb devizában denominált eszközökbe nem fektethet. Az Alap devizakitettségét a befektetési politikában, illetve a származtatott ügyletek értékelésének szabályai szerint meghatározott keretek között az árfolyamkockázat csökkentése érdekében fedezheti. Származtatott ügyletek Az Alapkezelő a befektetési alap nevében a 345/2011. számú kormányrendelet 22.. értelmében származtatott ügyletet köthet, a 22..-ban megállapított befektetési korlátok figyelembevételével. A származtatott terméket, illetve ügyletek lehetséges köre, alkalmazásuk célja, feltételei Az alap kizárólag a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett határidős termékekben köthet ügyletet. A határidős ügyletek célja a portfolió hatékony kezelése, illetve az alap eszközeinek árfolyamváltozásából fakadó kockázat csökkentése, ideértve az eszközök deviza-, -kamat, -hozam és árfolyamváltozását is. A származtatott ügyletek kötésének a feltételei tekintetében a 345/2011. sz. kormányrendelet 22.. (1) bekezdése tekintendő irányadónak. A befektetési eszközök illetve értékpapírok körének tervezett aránya Az alap befektetési politikája részeként meghatározott benchmark index leképezésével az Alapkezelő arra törekszik, hogy a befektető számára a benchmark indexet meghaladó hozamot érjen el. Az alapkezelő a hatékony portfolió kialakítása során törekszik olyan eszközösszetétel kialakítására és tartására, mely ezt a célt szolgálja. Az alap befektetési stratégiája 11

13 részeként meghatározott eszközök köre és azok befektetési korlátja definiálja az Alapkezelő mozgásterét a befektetési politika megvalósítása során. A meghatározott befektetési korlátok a törvény által előírt korlátoknál szigorúbbak lehetnek. A befektetési stratégia megvalósítása során az alap eszközeinek összetétele eltérhet a benchmark összetételétől. Az összetétel eltéréseinek mértékével kapcsolatos szabályokat az Alapkezelő a saját szabályzataival összhangban határozza meg, illetve az eltéréslimitek ellenőrzéséről és betartásáról (a törvényi és a kezelési szabályzatban meghatározott limiteken túl) az Alapkezelő és az Alapkezelő szabályzataiban meghatározott ellenőrzőpontok (kockázatkezelés) gondoskodnak Hitelfelvételi szabályok Likvid hányad A befektetési jegyek visszaváltási igényének teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök aránya az Alap saját tőkéjének minimum 5%-a. Az erre a célra használt likvid eszközök a következők lehetnek: a felmondhatóságában nem korlátozott, forint, illetve deviza, látra szóló és lekötött bankbetétek, az Európai Unió vagy OECD tagállamoknak az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető állampapírjai. Hitelfelvétel A befektetési jegyek visszavásárlásának teljesítése céljából az Alapkezelő legfeljebb 30 napra az Alap saját tőkéjének legfeljebb 10%-ig hitelt vehet fel. Az elkülönített likvid eszközök és a hitelkeret együttes legkisebb aránya a saját tőke minimum 15%-a Az eszközök értékelésének főbb szabályai Lekötött és látra szóló bankbetétek értékelése A lekötött és/vagy látra szóló betétek értéke a nettó eszközérték érvényességének napjáig (ezt a napot már nem beleértve) felhalmozott kamatot is tartalmazza. A devizaszámlákon található devizákat Forint értékre kell meghatározni a nettó eszközérték megállapításának napján, vagy ennek hiányában az azt megelőző munkanapra érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Államkötvények, diszkont kincstárjegyek, értékelése A.) Magyarországon kibocsátott magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek Az elsődleges forgalmazói rendszerben szereplő államkötvények és diszkontkincstárjegyek értékét az ÁKK által nyilvánosságra hozott legjobb vételi és legjobb eladási árfolyam számtani átlagaként meghatározott középárfolyam alapján kell számítani. A számításhoz a nettó eszközérték megállapításának napján az ÁKK által délután közzétett adatokat, azok hiányában a délelőtt közzétett adatokat kell alkalmazni. Amennyiben ezek egyike sem elérhető, az azt megelőző legközelebbi munkanapon közzétett adatokat kell alkalmazni. Amennyiben a nettó eszközérték megállapításának napján az államkötvény vagy diszkont kincstárjegy hátralévő futamideje egyenlő vagy kevesebb, mint 91 nap, úgy az ÁKK 3 hónapos referenciahozama alapján kell kiszámítani az értékpapír árfolyamát. Az államkötvények értékének meghatározásakor figyelembe kell venni a kibocsátás, vagy kamatfizetés óta a nettó eszköz - érték érvényességének napjáig (ezt a napot már nem beleértve) felhalmozott kamatot is (amennyiben nem áll rendelkezésre a bruttó árfolyam). B.) Külföldön kibocsátott államkötvények, diszkontkincstárjegyek Amennyiben az ilyen értékpapírral külföldi elismert piacon kereskednek, akkor a nemzetközi gyakorlatnak és a nemzetközi piacokon rendelkezésre álló adatoknak megfelelően professzionális adatszolgáltató által a nettó eszközérték meg állapí - tásának napján 15 óráig utolsó ismert záróárfolyamon kell értékelni a következőképpen: BLOOMBERG, illetve REUTERS által közölt záróárfolyam alapján, ha pedig ezek egyike sem elérhető, árjegyzői közép - árfolyamon, vagy ha az sem elérhető, akkor az árjegyzői vételi árfolyamon kell az értékpapírt értékelni. Ha ezek egyike sem elérhető, akkor az azt megelőző napi záróárat kell figyelembe venni. 12

14 Ezen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékének meghatározásakor figyelembe kell venni a nettó eszközérték érvényességének napjáig (ezt a napot már nem beleértve) államkötvények esetében a kibocsátás, vagy kamatfizetés óta felhalmozott kamatot (amennyiben nem áll rendelkezésre a bruttó árfolyam). A nem Forintban denominált értékpapírok értékét Forintban kell meghatározni a nettó eszközérték megállapításának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon, ennek hiányában az azt megelőző munkanapra érvényes árfolyamon. Vállalati kötvények értékelése A.) Magyarországi székhelyű vállalat által kibocsátott vállalati kötvények Budapesti Értéktőzsdére bevezetett vállalati kötvények A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapírok melyek pontos listáját a BÉT Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatában meghatározott ún. Tőzsdei Értékpapír Lista tartalmazza esetében a szabály a következő: Tőzsdén jegyzett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a tőzsde által a nettó eszközérték megállapításának napján 15 óráig utolsó ismert záróárfolyamon kell értékelni. Amennyiben ilyen ár nincs közzétéve, akkor az azt megelőzően közzétett utolsó záróárfolyam alkalmazandó, amennyiben az a nettó eszközérték megállapítását megelőzően legfeljebb 91 napja keletkezett, egyéb esetben az ilyen kötvényeket bekerülési áron kell értékelni. A BÉT-re bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékének meghatározásakor a nettó eszközérték érvényességének napjáig (ezt a napot már nem beleértve) figyelembe kell venni: a kibocsátás, vagy kamatfizetés óta felhalmozott kamatot (amennyiben nem áll rendelkezésre a bruttó árfolyam), diszkont papír esetében, az árfolyam keletkezése és a papír lejárata alapján számított árfolyamnyereség időarányos részét. Magyarországi székhelyű vállalat által kibocsátott, külföldi elismert piacra bevezetett vállalati kötvények Amennyiben a magyar vállalat által kibocsátott kötvényre nem hazai, hanem külföldi elismert piacon kereskednek, akkor a nemzetközi gyakorlatnak és a nemzetközi piacokon rendelkezésre álló adatoknak megfelelően professzionális adatszolgáltató által a nettó eszközérték megállapításának napján 15 óráig utolsó ismert záróárfolyamon kell értékelni a következőképpen: BLOOMBERG, illetve REUTERS által közölt záróárfolyam alapján, ha pedig ezek egyike sem elérhető, árjegyzői középárfolyamon, vagy ha az sem elérhető, akkor az árjegyzői vételi árfolyamon kell az értékpapírt értékelni. Ha ezek egyike sem elérhető, akkor az azt megelőző napi záróárat kell figyelembe venni. Ezen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéknek meghatározásakor a nettó eszközérték érvényességének napjáig (ezt a napot már nem beleértve) figyelembe kell venni: a kibocsátás, vagy kamatfizetés óta felhalmozott kamatot (amennyiben nem áll rendelkezésre a bruttó árfolyam), A nem Forintban denominált értékpapírok értékét Forint értékre kell meghatározni a nettó eszközérték megállapításának napján érvényes, vagy ennek hiányában az azt megelőző munkanapra érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon. Magyarországi székhelyű vállalkozás által kibocsátott, elismert piacra be nem vezetett vállalati kötvények Amennyiben a hazai kibocsátású vállalati kötvények sem a BÉT-re, sem más elismert piacra nem kerülnek bevezetésre, akkor árjegyzői középárfolyamon, vagy ha az nem elérhető, akkor az árjegyzői vételi árfolyamon kell az értékpapírt értékelni. B) Európai Unióban vagy OECD tagállamban kibocsátott vállalati kötvények Külföldi székhelyű vállalkozás által kibocsátott, elismert piacra bevezetett vállalati kötvények Európai Unió vagy az OECD székhellyel rendelkező vállalatok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén, a nemzetközi gyakorlatnak és a nemzetközi piacokon rendelkezésre álló adatoknak megfelelően, professzionális adatszolgáltató által a nettó eszközérték számításának napján 15 óráig utolsó ismert záróárfolyamon kell értékelni a következőképpen: BLOOMBERG, illetve REUTERS által közölt záróárfolyam alapján, ha pedig ezek egyike sem elérhető, árjegyzői 13

15 középárfolyamon, vagy ha az sem elérhető, akkor az árjegyzői vételi árfolyamon kell az értékpapírt értékelni. Ha ezek egyike sem elérhető, akkor az azt megelőző napi záróárat kell figyelembe venni. Ezen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékének meghatározásakor a nettó eszközérték érvényességének napjáig (ezt a napot már nem beleértve) figyelembe kell venni: a kibocsátás, vagy kamatfizetés óta felhalmozott kamatot (amennyiben nem áll rendelkezésre a bruttó árfolyam). A nem Forintban denominált értékpapírok értékét Forint értékre kell meghatározni a nettó eszközérték megállapításának napján, vagy ennek hiányában az azt megelőző munkanapra érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon. Külföldi székhelyű vállalkozás által kibocsátott, elismert piacra be nem vezetett vállalati kötvények Amennyiben a külföldi kibocsátású vállalati kötvények sem a BÉT-re, sem más elismert piacra nem kerülnek bevezetésre, akkor árjegyzői középárfolyamon, vagy ha az nem elérhető, akkor az árjegyzői vételi árfolyamon kell az értékpapírt értékelni. Ha ezek egyike sem elérhető, akkor bekerülési árat kell alkalmazni. Jelzáloglevelek értékelése A.) Magyarországi székhelyű vállalat által kibocsátott jelzáloglevelek Magyarországi székhelyű vállalat által kibocsátott Budapesti Értéktőzsdére bevezetett jelzáloglevelek A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapírok melyek pontos listáját a BÉT Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatában meghatározott ún. Tőzsdei Értékpapír Lista tartalmazza esetében a szabály a következő: Tőzsdén jegyzett jelzálogleveleket a nettó eszközérték megállapításának napján 15 óráig a tőzsde által közzétett utolsó ismert záróárfolyamon kell értékelni. Amennyiben ilyen ár nincs közzétéve, akkor az azt megelőzően közzétett utolsó záróárfolyam alkalmazandó, amennyiben az a nettó eszközérték megállapításának napján legfeljebb 91 napja keletkezett, egyéb esetben az ilyen kötvényeket bekerülési áron kell értékelni. A BÉT-re bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékének meghatározásakor a nettó eszközérték érvényesség napjáig (ezt a napot nem beleértve) figyelembe kell venni: a kibocsátás, vagy kamatfizetés óta felhalmozott kamatot (amennyiben nem áll rendelkezésre a bruttó árfolyam). Magyarországi székhelyű vállalat által kibocsátott, külföldi értéktőzsdére bevezetett jelzáloglevelek Amennyiben a magyar vállalat által kibocsátott jelzáloglevelekre nem hazai, hanem külföldi elismert piacon kereskednek, akkor a nemzetközi gyakorlatnak és a nemzetközi piacokon rendelkezésre álló adatoknak megfelelően professzionális adatszolgáltató által a nettó eszközérték megállapításának napján és idejében közölt utolsó ismert záróárfolyamon kell értékelni a következőképpen: BLOOMBERG illetve REUTERS által közölt záróárfolyam alapján, ha pedig ezek egyike sem elérhető, árjegyzői közép - árfolyamon, vagy ha az sem elérhető, akkor az árjegyzői vételi árfolyamon kell az értékpapírt értékelni. Ha ezek egyike sem elérhető, akkor az azt megelőző napi záróárat kell figyelembe venni. Ezen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéknek meghatározásakor a nettó eszközérték érvényességének napjáig (ezt a napot már nem beleértve) figyelembe kell venni: a kibocsátás, vagy kamatfizetés óta felhalmozott kamatot (amennyiben nem áll rendelkezésre a bruttó árfolyam). A nem Forintban denominált értékpapírok értékét Forint értékre kell meghatározni a nettó eszközérték megállapításának napján érvényes, vagy ennek hiányában az azt megelőző munkanapra érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon. B.) Európai Unióban vagy OECD tagállamban kibocsátott jelzáloglevelek Európai Unió vagy az OECD tagállamban kibocsátott jelzáloglevek esetén a nemzetközi gyakorlatnak és a nemzetközi piacokon rendelkezésre álló adatoknak megfelelően professzionális adatszolgáltató által a nettó eszközérték megálla - pításának napján 15 óráig utolsó ismert záróárfolyamon kell értékelni a következőképpen: BLOOMBERG, illetve REUTERS által közölt záróárfolyam alapján, ha pedig ezek egyike sem elérhető, árjegyzői közép - árfolyamon, vagy ha az sem elérhető, akkor az árjegyzői vételi árfolyamon kell az értékpapírt értékelni. Ha ezek egyike sem elérhető, akkor az azt megelőző napi záróárat kell figyelembe venni. Ezen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéknek meghatározásakor a nettó eszközérték érvényességének napjáig 14

16 (ezt a napot már nem beleértve) figyelembe kell venni a kibocsátás, vagy kamatfizetés óta felhalmozott kamatot (amennyiben nem áll rendelkezésre a bruttó árfolyam). A nem Forintban denominált értékpapírok Forint értékre kell meghatározni a nettó eszközérték megállapításának napján, ennek hiányában az azt megelőző munkanapra érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon. ETN-ek értékelése Amennyiben az ilyen értékpapírral külföldi elismert piacon kereskednek, akkor a nemzetközi gyakorlatnak és a nemzetközi piacokon rendelkezésre álló adatoknak megfelelően professzionális adatszolgáltató által a nettó eszközérték megállapításának napján 15 óráig utolsó ismert záróárfolyamon kell értékelni a következőképpen: BLOOMBERG, illetve REUTERS által közölt záróárfolyam alapján, ha pedig ezek egyike sem elérhető, akkor az azt megelőző napi záróárat kell figyelembe venni. A nem Forintban denominált értékpapírok értékét Forintban kell meghatározni a nettó eszközérték megállapításának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon, ennek hiányában az azt megelőző munkanapra érvényes árfolyamon Kollektív befektetési értékpapírok értékelése Magyarországon kibocsátott befektetési jegyek, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírok Magyarországon kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok értékelésekor a nettó eszközérték megállapításának napján 15 óráig a legutolsó hivatalosan közétett egy jegyre jutó nettó eszközérték használandó (lehetséges források: BAMOSZ adatbázis, Magyar Tőkepiac, kibocsátó saját honlapja, forgalmazó honlapja). Külföldön kibocsátott kollektív befektetési jegyek, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírok Külföldi kollektív befektetési értékpapír értékelésénél a Letétkezelő a BLOOMBERG, illetve Reuters adatszolgáltató által a nettó eszközérték megállapításának napján 15 óráig utolsó ismert egy jegyre jutó nettó eszközértéket veszi figyelembe. A nem Forintban denominált értékpapírok értékét Forint értékre kell meghatározni a nettó eszközérték megállapításának napján, ennek hiányában az azt megelőző munkanapra érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon. ETF-ek A tőzsdén kereskedett nyíltvégű befektetési jegyek (kollektív értékpapírok) (ETF) esetében a BLOOMBERG, illetve Reuters adatszolgáltató által a nettó eszközérték megállapításának napján 15 óráig utolsó ismert tőzsdei záróárfolyamát kell használni az értékeléshez. Amennyiben ez nem elérhető, az előző munkanapi záróárfolyamon kell értékelni. Ha a nettó eszközérték megállapításának napjához mérten 91 napja nem volt forgalom, úgy a következő áron kell értékelni: az ETF alapkezelője által közölt ár, vagy ha ez sem elérhető, akkor beszerzési ár. A nem Forintban denominált értékpapírok Forint értékre kell meghatározni a nettó eszközérték megállapításának napjára, ennek hiányában az azt megelőző napra érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon Egyéb tőzsdei értékpapírok- certifikátok A certifikátok esetében a BLOOMBERG, illetve Reuters adatszolgáltató által a nettó eszközérték megállapításának napján 15 óráig utolsó ismert tőzsdei záróárfolyamát kell használni az értékeléshez. Amennyiben ez nem elérhető, az előző munkanapi záróárfolyamon kell értékelni. A nem Forintban denominált értékpapírok Forint értékre kell meghatározni a nettó eszközérték megállapításának napjára, ennek hiányában az azt megelőző napra érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon Származtatott ügyletek Tőzsdei származtatott ügyleteket az adott tőzsde mely tőzsdén a tranzakció lebonyolításra került - hivatalos elszámolóára szerint kell értékelni. Az összetett származtatott ügyleteket az alaptermékekre felbontva kell kezelni. Határidős ügyleteknél az aktuális piaci árfolyam és kötési árfolyam különbözetével kell korrigálni a nettó eszközértéket. Opciós jogosultság, illetve kötelezettség esetén, az opció értékét a tőzsdén kialakult árfolyamának megfelelően, ha ilyen 15

17 nincs, az opció belső értéke alapján kell megállapítani. Az opciós jogosultság esetén értékével növelni, kötelezettség esetén értékével csökkenteni kell a nettó eszközértéket. A származtatott ügyletekre vonatkozó szabályok Az Alapkezelő folyamatosan köteles biztosítani az Alap által kötött származtatott ügyletek fedezettségét: Határidős ügyletnél a 345/2011. sz. kormányrendelet 15..-a értelmében az alap jogosult az eszközei terhére származtatott ügyleteihez óvadékot nyújtani fedezetként. Az Alap csak a tulajdonában lévő értékpapírt adhat el, azaz legfeljebb csak az Alap portfoliójában lévő értékpapír mennyiségének megfelelő mértékben vállalhat eladási pozíciót származtatott ügyletekben (határidős eladás, eladási opció vétele, vételi opció kiírása). Az Alapkezelő a származtatott ügylet mögött álló értékpapírt az ügylet fennállása alatt nem adhatja el, továbbá az adott értékpapír nem szolgálhat más származtatott ügylet mögöttes értékpapírjaként (kivéve ugyanazon értékpapír devizakockázatának csökkentésére kötött ügyletet), illetőleg nem használható fel más származtatott ügylet, valamint hitelfelvétel fedezeteként. Valamely értékpapír-portfolióra alapozott index-kontraktus esetén a származtatott ügylet mögött álló értékpapír-portfolióban eszközölt változtatások nem eredményezhetnek számottevő változást az index-kontraktus és a mögöttes értékpapír-portfolió korrelációjában, illetve összességében nem vezethetnek eladási pozíció kialakulásához. Egy adott eszköz kizárólag egy származtatott ügylet fedezeteként használható fel, továbbá nem lehet egyúttal hitelfelvétel fedezete. Az egyes származtatott ügylet fedezeteit egymástól elkülönítetten kell nyilvántartani. Az Alapkezelő köteles folyamatosan fedezetet kérni az Alapnak a szerződő féllel szemben nyilvántartott az adott származtatott ügylet elszámolt nyereségét megtestesítő követeléseire. Az Alapkezelő nem köteles fedezetet kérni nemzetközi, illetve PSZÁF által elismert hitelminősítők által legalább BBB fokozatúnak minősített szerződő féltől. Az Alapkezelő nem köteles továbbá fedezetet kérni azon összeg erejéig, amely nem haladja meg az Alapkezelő belső szabályzata alapján a szerződő félre megállapított partnerkockázati limitnek az egyéb pozíciók kapcsán még ki nem használt összegét. A fentiek szerinti fedezetlen rész nem haladhatja meg a saját tőkéjének az 5%-át. A bekért fedezet mértékéről, szolgáltatásának módjáról az adott szerződésben kell rendelkezni. Fedezet kizárólag készpénz (lekötetlen bankbetét), legfeljebb 1 éves hátralévő futamidejű, azonnal értékesíthető állampapír, az aktuális piaci árfolyam legfeljebb 90%-án beszámítható 1 évnél hosszabb hátralévő futamidejű állampapír, továbbá az aktuális piaci árfolyam legfeljebb 50%-án beszámítható egyéb tőzsdei értékpapír és nyíltvégű befektetési jegy lehet. Származtatott ügylet mögöttes értékpapírja, illetve a fedezet nem vehető figyelembe az ezen Szabályzat pontban előírt likvid hányad elemeként. A befektetési szabályok és korlátok szempontjából az adott értékpapír saját tőkén belüli arányát a 345/2011. sz. kormányrendelet 22..-ában meghatározott nettósítás szabályok figyelembe vételével kell számítani. Egyes eszközökben meglévő pozíciók nettósítási szabályai Az egyes eszközökben meglévő pozíciók nettósítási szabályai tekintetében a 345/2011. sz. kormányrendelet 22.. (2) bekezdés szabályai az irányadók. Az indexekben és egyéb összetett pozíciók kezelésében az azokat alkotó komponensek felbontásával előálló portfolió elemei tekintendők a származtatott eszközök alkalmazási alapjának; kivéve, ha a származtatott ügylet alapjául szolgáló portfolióelem olyan indexkövető alap, melynek a benchmark indexe egyben olyan származtatott termék alapindexe, mely a Budapesti Értéktőzsde határidős szekciójában rendelkezésre áll. Származtatott devizaügyletek szabályai Származtatott devizaügyletek a befektetési politikában meghatározott, származtatott ügyletekkel kapcsolatos szabályok figyelembevételével köthetők. A származtatott devizaügyletek kötése során az alap portfolióját alkotó portfolióelemek devizanemét kell figyelembe venni a nettósítás szabályainak alkalmazása során oly módon, hogy az adott devizanemben nyitott fedezeti jellegű devizaügylet értéke nem haladhatja meg a portfolióban szereplő adott devizanemű eszközök összesített piaci értékét. A különböző devizában denominált eszközöket egymástól elkülönülten kell kezelni a nettósítás során. A származtatott ügyletek értékelési szabályai A származtatott ügyletek értékeléséhez felhasznált ár a tőzsdei záróár Értékpapír kölcsönadás A kölcsönbe adott értékpapír tulajdonjoga átszáll a kölcsönbe vevőre. 16

18 Értékpapírkölcsön-szerződés kizárólag határozott időre köthető. Az értékpapírkölcsön futamideje egy évnél hosszabb nem lehet, az ezzel ellentétes kikötés semmis. A kölcsönadott értékpapírt a nettó eszközértékben továbbra is szerepeltetni és az értékpapír típusának megfelelő értékelési szabályok szerint értékelni kell az Alap értékpapírjai között, függetlenül attól, hogy ténylegesen a kölcsönvevő számlájára került. A nettó eszközérték meghatározásakor figyelembe kell venni a kölcsönadásért felszámított díj nettó eszközérték megállapításának napjáig időarányosan felhalmozott értékét. Az Alap javára biztosítékként kért óvadék az Alap nettó eszközértékében nem kerül kimutatásra A befektetési jegyek eladási vagy forgalomba hozatali, illetve visszaváltási árának meghatározása Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték meghatározása Adott forgalmazási napra érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket a Letétkezelő a Kezelési Szabályzat Az Alap nettó eszközértékének számítására vonatkozó szabályok című pontban megállapított értékelési szabályok szerint összesített nettó eszközérték és a kibocsátott befektetési jegyek számának hányadosaként határozza meg hat tizedes jegyre kerekítve Nettó eszközérték, mint vételi illetve visszaváltási ár meghatározása A Letétkezelő minden banki napon meghatározza a következő forgalmazási napra vonatkozó nettó eszközértéket. Adott forgalmazási napra érvényes ár meghatározása az érvényesség napját megelőző banki napon történik. A Letétkezelő a nettó eszközértéket a megállapítást követően két banki napon belül közzéteszi a Forgalmazó fiókjaiban és honlapján (www.mkb.hu), továbbá a BAMOSZ honlapján (www.bamosz.hu). Amennyiben a nettó eszközérték nem állapítható meg, úgy az Alapkezelő a Felügyeletet haladéktalanul tájékoztatja. Az Alap összesített nettó eszközértékét a tulajdonában lévő értékpapírok és pénzeszközök a Kezelési szabályzat 2.5. pontjában leírtak alapján számított értékének összege határozza meg, csökkentve a meghatározott költségek és kötelezettségek értékével Hibás nettó eszközérték A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni. Nem minősül hibának az olyan hibás piaci árfolyam és adatközlés, amely nem a befektetési alapkezelő vagy a letétkezelő érdekkörében merült fel, feltéve, hogy a befektetési alapkezelő és a letétkezelő a tőle elvárható gondossággal járt el a nettó eszközérték megállapítása során. Ha befektetési jegy forgalmazására hibás nettó eszközértéken került sor, a hibás és a helyes nettó eszközérték szerint számított forgalmazási ár közötti különbséget a befektetővel 30 napon belül el kell számolni, kivéve, ha a) a hibás nettó eszközérték-számítás miatti, egy befektetési jegyre jutó forgalmazási ár különbség mértéke nem éri el a helyes nettó eszközértéken egy befektetési jegyre számított forgalmazási ár egy ezrelékét, b) a hibás és a helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségéből származó elszámolási kötelezettség összegszerűen nem haladja meg befektetőnként az egyezer forintot. Hibás nettó eszközérték közzétételének módja, helye, ideje A hibás nettó eszközérték javításának napján a Letétkezelő az új nettó eszközértéket és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket közzéteszi a Forgalmazó fiókjaiban valamint a honlapján (www.mkb.hu), továbbá a BAMOSZ oldalán (www.bamosz.hu). Befektetési jegyek eladása A Forgalmazó a vételi megbízásokat a megbízások elfogadásának napján (megbízási nap, vagyis T nap) T banki napon, mint forgalmazás-elszámolási napon, az erre a napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el. A forgalmazás-elszámolási napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték a Befektetési jegy vételi árfolyama. A Befektetési jegy vételi árfolyamon számolt vételárát a megbízás elfogadásának napján T forgalmazás-elszámolási nappal megegyező banki napon, mint forgalmazás-teljesítési napon számolja el a Forgalmazó a Befektetővel és e nappal írja jóvá számára a befektetési jegyeket az értékpapírszámláján. Vételi megbízás esetén tehát a forgalmazás-elszámolási nap egybe esik a forgalmazás-teljesítési nappal. 17

19 Vétel során a Befektető a befektetni kívánt forintösszeget (HUF) határozza meg. A befektetni kívánt összeget a Befektető a Forgalmazónál vezetett elszámolási pénzszámláján bocsátja rendelkezésre a vétel napján. A befektetési jegyek megvásárlására ekként elkülönített összeg a megbízás napján (T nap), az Alap elszámolásához ismertetett (T) banki napon, az arra a napra érvényes nettó eszközértéken kerül elszámolásra és átutalásra az Alap számlájára, míg ezzel egyidejűleg a Befektetőt megillető befektetési jegyek jóváírásra kerülnek a Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján. A vásárlás során a Forgalmazó minden, nála értékpapír számlával nem rendelkező Befektetőnek nyit ilyen számlát. Befektetési jegyek visszaváltása Minden befektetési jegy tulajdonosra egységes szabályként érvényes, hogy a kifizetés helyén és idejében a hozam kifizetése tekintetében adó-megállapítási és adólevonási kötelezettség terhelheti a kifizetőt. A Forgalmazó a visszaváltási megbízásokat a megbízások elfogadásának napján (Megbízási nap, azaz T nap) T banki napon, mint forgalmazás-elszámolási napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el. A forgalmazás-elszámolási napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték a Befektetési jegy visszaváltási árfolyama. A Befektetési jegy visszaváltási árfolyamon számolt vételárát a megbízás elfogadásának napján, banki napon, mint forgalmazás-teljesítési napon számolja el a Forgalmazó a Befektetővel. A befektetési jegy e Forgalmazás-teljesítési nappal kerül ki a Befektető birtokából, ezzel egyidejűleg a befektetési jegyek ellenértéke csökkentve a hozamra vetített adóval jóváírásra kerül a Befektető Forgalmazónál vezetett elszámolási pénzszámláján. Visszaváltási megbízás esetén tehát a forgalmazás-elszámolási nap egybe esik a forgalmazás-teljesítési nappal. Visszaváltáskor a Befektető a visszaváltani kívánt befektetési jegyek darabszámát határozza meg. A megbízási szerződés teljesítése a Alapnál (T) banki napon, az arra a napra érvényes nettó eszközértéken történik. A befektetési jegy a teljesítés napján kerül ki a Befektető birtokából ezzel egyidejűleg a befektetési jegyek ellenértéke - csökkentve a hozamra vetített adóval - jóváírásra kerül a Befektető Forgalmazónál vezetett elszámolási pénzszámláján Forgalmazási jutalék eladásakor Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek eladásakor - volumentől függetlenül maximum 0,5%. A forgalmazási jutalék aktuális mértékéről a Forgalmazó ad tájékoztatást Forgalmazási jutalék visszaváltás esetén Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek visszaváltásakor volumentől függetlenül 0 Ft Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték közzétételének gyakorisága, helye A Letétkezelő a nettó eszközértéket a megállapítást követően két banki napon belül közzéteszi a Forgalmazó fiókjaiban és honlapján (www.mkb.hu), továbbá a BAMOSZ honlapján (www.bamosz.hu) A befektetési alap által az alapkezelő társaság, a letétkezelő vagy harmadik felek részére fizetendő díjak Az Alap működése során felmerülő költségek A befektetési jegyek keletkeztetésével kapcsolatos költségek, az Alapkezelőnek fizetendő éves alapkezelési díj, a Forgalmazónak fizetendő éves forgalmazási díj, a Letétkezelőnek fizetendő éves letétkezelői díj, az Alap ügyletei során felmerült értékpapír forgalmazással kapcsolatos díjak és banki költségek (értékpapír forgalmazó díja, banki tranzakciós költségek, KELER Rt. díjak), az Alap könyvvizsgálójának mindenkori éves díja (tört év esetén az éves díj időarányosan kerül elszámolásra), a befektetési jegy tulajdonosok információkkal való ellátásával összefüggő költségek, a féléves és éves tájékoztató közzétételével kapcsolatos költségek, a befektetési jegyek visszaváltási igényeinek teljesítése céljára elkülönített hitelkeret és a felvett hitelek költségei, a sajtóban az Alapról megjelenő, az Alapkezelő által közzétett hivatalos közlemények költségei, az Alappal kapcsolatos reklámköltségek, az Alappal kapcsolatos felügyeleti díjak, az Alap pénzforgalmi számla-vezetési díja, az Alap megszűnésével, illetve felszámolásával kapcsolatos díjak és költségek (maximum 1%) A befektetési alap éves díjainak maximális mértéke: Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 0,50% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% 18

20 Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: 1,50% Éves Könyvvizsgálói díj, amelynek mértéke jelen Kezelési Szabályzat készítésekor: nettó Ft + készkiadási díj Megszűnéssel kapcsolatos költségek Az Alap megszűnése esetén az eszközök értékesítését végző befektetési szolgáltató díja Díjak, költségek elszámolási szabályai Az Alapot terhelő minden olyan tervezett költséget, amely nem folyamatosan (naponta) kerül kifizetésre a Letétkezelő az Alap nettó eszközértékének megállapítása során a kifizetés tényétől függetlenül időarányosan vesz figyelembe. Az Alapkezelőnek fizetendő: alapkezelési díj, amely az Alapnak az aktuális naptári évben az adott nettó eszközérték számítását megelőző napig bezárólag korábban már kiszámított nettó eszközértékek számtani átlagának a fenti felsorolásban meghatározott 0,50%-a, évente. Az alapkezelési díj pénzügyi teljesítése havonta esedékes. a Letétkezelőnek fizetendő éves díj, amely az Alapnak az aktuális naptári évben az adott nettó eszközérték számítását megelőző napig bezárólag korábban már kiszámított nettó eszközértékek számtani átlagának a fenti felsorolásban meghatározott 0,20%-a, évente. A Letétkezelői díj pénzügyi teljesítése havonta esedékes. A Forgalmazónak fizetendő éves díj, amely az Alapnak az aktuális naptári évben az adott nettó eszközérték számítását megelőző napig bezárólag korábban már kiszámított nettó eszközértékek számtani átlagának a fenti felsorolásban meghatározott 1,50%-a, évente. A Forgalmazói díj pénzügyi teljesítése havonta esedékes. A Könyvvizsgálónak fizetendő éves bruttó díj naponta kerül elhatárolásra, pénzügyi teljesítése félévente esedékes. A könyvvizsgálat éves bruttó díja mellett felmerülhet a könyvvizsgálathoz kapcsolódó készkiadási díj, amely nem kerül előre elhatárolásra, hanem a kifizetés napján kerül az Alap nettó eszközértékébe. Az Alapkezelő nem terhelhet az Alapra olyan költségeket, amelyeket felróható magatartásával okozott, illetve olyan körülmények esetén, amelyekre nézve a törvény tiltja, hogy a költségeket az Alapkezelő az Alapra terhelje. Ha az Alapkezelő az Alapok tőkéjét az általa kezelt alapokba fekteti be, az Alapra vételi és visszaváltási jutalék nem terhelhető. Az Alapkezelő az alapkezelési díjat nem terhelheti az Alapra, ha az Alap átlagos saját tőkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az induláskor érvényes törvényi minimum ötven százalékát, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos Saját tőke ismételten el nem éri az induláskor érvényes törvényi minimum ötven százalékát. A mentes időszakban felmerülő alapkezelési díj utólag sem terhelhető az Alapra Az Alapot terhelő költségek (a Befektetőket terhelő közvetett költségek) változtatási lehetőségei Az Alapot terhelő költségek, díjak (könyvvizsgálói díj, KELER díjak, bank költségek, PSZÁF díjak, forgalmazási díjak, stb.) változhatnak. A nettó eszközértékre vetített alapkezelői, forgalmazói és letétkezelői díj a maximumként meghatározott mértéken belül változtatható. 2. AZ ALAPKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Az Alapkezelő az Alap törvényes képviselője. Adatok az Alapkezelőről Cégneve: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság Rövidített cégneve: MKB Alapkezelő zrt. Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. Cg Alapító okirat kelte: június 30. Alaptőke: Ft, amely teljes egészében befizetésre került. Saját tőke nagysága éves beszámolóban: ezer Ft. Jogelődje: MKB-Investor Befektetési Alapkezelő Kft. Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38. A társaságot határozatlan időre alapították. Félfogadás: kedd 10 és 13 óra között. Az Alapkezelő sem az elmúlt három évben nem állt, sem jelenleg nem áll csőd- és felszámolási eljárás alatt. Az Alapkezelő évi auditált mérleg, eredménykimutatását, saját tőkéjét a Tájékoztató 4. számú melléklete tartalmazza. 19

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA A 2014. év november hó 30. napáig nyílt végű és nyilvános, 2014. év december hó 01. napjától kezdődően nyílt végű és zártkörű QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK BEFEKTETÉSI ALAPOK 1) befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ÉS TŐZSDEI

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap beolvadási tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű,

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, TÁJÉKOZTATÓ a Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról,

Részletesebben

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNOS, ZÁRT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPPÁ ALAKULÁSÁHOZ ÉS TŐZSDEI FORGALMAZÁSÁHOZ Alapkezelő: MACROGAMMA Befektetési Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető...

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

Befektetési politika

Befektetési politika Befektetési politika Kibocsátás dátuma: 2014.06.02. Hatálybalépés dátuma: 2014.07.01. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Jakab Ilona befektetési kontroller Peszlen Zoltán

Részletesebben

Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag

Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag Jelen feltételek (továbbiakban: KF) az SV/00/2000/1 jelű Általános

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei 1) Általános rendelkezések A Pannónia Befektetési Életbiztosítás (továbbiakban: biztosítás) jelen Különös Feltételek, a CIG Pannónia Életbiztosító

Részletesebben