MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP"

Átírás

1 MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt Budapest, Váci utca 38. telefon: , telefax: Forgalmazó: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: , Letétkezelő: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: Az Alap nem minősül ÁÉKBV alapnak.

2 MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt Budapest, Váci utca 38. telefon: , , telefax: Forgalmazó: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: , Letétkezelő: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: Az Alap nem minősül ÁÉKBV alapnak. 1

3 2

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK AZ ALAP NEVE, TÍPUSA AZ ALAP NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK DÁTUMA, FUTAMIDEJE A TÁJÉKOZTATÓ, KEZELÉSI SZABÁLYZAT, RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSOK, HIRDETMÉNYEK MEGJELENTETÉSE A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ, BEFEKTETŐKET IS ÉRINTŐ ADÓZÁSI SZABÁLYOK ELSZÁMOLÁSI ÉS HOZAMFIZETÉSI NAPOK ELSZÁMOLÁSI NAPOK HOZAMFIZETÉS A BEFEKTETÉSI ALAP KÖNYVVIZSGÁLÓJÁNAK MEGNEVEZÉSE A BEFEKTETÉSI JEGYEK FAJTÁI ÉS FŐBB JELLEMZŐI BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL MEGTESTESÍTETT (DOLOGI, SZEMÉLY VAGY EGYÉB) JOG TULAJDONJOG IGAZOLÁSÁNAK, NYILVÁNTARTÁSÁNAK MÓDJA A BEFEKTETÉSI JEGY JELLEMZŐI A BEFEKTETÉSI ALAP MEGSZŰNÉSE, MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS TŐZSDEI FORGALMAZÁS, MÁSODLAGOS ÉRTÉKPAPÍR PIAC A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK MÓDJA, FELTÉTELEI A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALA A BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK MÓDJA, FELTÉTELEI MEGBÍZÁSI NAP, FORGALMAZÁS-ELSZÁMOLÁSI ÉS FORGALMAZÁS-TELJESÍTÉSI NAP VÉTELI MEGBÍZÁS ESETÉN 8 FORGALMAZÁSI JUTALÉK ELADÁSKOR A BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSÁNAK MÓDJA, FELTÉTELEI VALAMINT AZOK A KÖRÜLMÉNYEK, AMELYEK MIATT A VISSZAVÁLTÁS FELFÜGGESZTHETŐ MEGBÍZÁSI NAP, FORGALMAZÁS-ELSZÁMOLÁSI ÉS FORGALMAZÁS-TELJESÍTÉSI NAP VISSZAVÁLTÁSI MEGBÍZÁS ESETÉN VISSZAVÁLTÁS ESETÉN A FORGALMAZÁSI JUTALÉK A FORGALMAZÁS FELFÜGGESZTÉSE A FORGALMAZÁS SZÜNETELÉSE A HOZAM MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS KIFIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI A BEFEKTETÉSI JEGYEK HOZAMA TŐKEVÉDELEM AZ ALAP BEFEKTETÉSI CÉLJA, BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA ÉS CÉLJAI A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁJA ÉS A PORTFOLIÓ ELEMEI A SZÁRMAZTATOTT TERMÉKET, ILLETVE ÜGYLETEK LEHETSÉGES KÖRE, ALKALMAZÁSUK CÉLJA, FELTÉTELEI AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI LEKÖTÖTT ÉS LÁTRA SZÓLÓ BANKBETÉTEK ÉRTÉKELÉSE HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSE EGYÉB TŐZSDEI ÉRTÉKPAPÍROK- CERTIFIKÁTOK SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNADÁS A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELADÁSI VAGY FORGALOMBA HOZATALI, ILLETVE VISSZAVÁLTÁSI ÁRÁNAK MEGHATÁROZÁSA AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, MINT VÉTELI ILLETVE VISSZAVÁLTÁSI ÁR MEGHATÁROZÁSA BEFEKTETÉSI JEGYEK ELADÁSA BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA FORGALMAZÁSI JUTALÉK ELADÁSAKOR FORGALMAZÁSI JUTALÉK VISSZAVÁLTÁS ESETÉN AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK KÖZZÉTÉTELÉNEK GYAKORISÁGA, HELYE A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL AZ ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG, A LETÉTKEZELŐ VAGY HARMADIK FELEK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK AZ ALAP MŰKÖDÉSE SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK MEGSZŰNÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

5 DÍJAK, KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYAI AZ ALAPOT TERHELŐ KÖLTSÉGEK (A BEFEKTETŐKET TERHELŐ KÖZVETETT KÖLTSÉGEK) VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉGEI AZ ALAPKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A LETÉTKEZELŐRE ÉS A FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK TANÁCSADÓK INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA EGYÉB BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK BEFEKTETÉSI ALAP MÚLTBÉLI TELJESÍTMÉNYE JELLEMZŐ BEFEKTETŐI PROFIL KOCKÁZATI TÉNYEZŐK EGYÉB PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPOT ÉS A BEFEKTETŐKET TERHELŐ EGYÉB LEHETSÉGES KÖLTSÉGEK A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT SZÁMÚ MELLÉKLET A FORGALMAZÓI FELADATOKAT ELLÁTÓ MKB BANK ZRT. FIÓKJAI 2. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ALAPKEZELŐ ÁLTAL LÉTREHOZOTT, JELENLEG ELÉRHETŐ BEFEKTETÉSI ALAPOK 3. SZÁMÚ MELLÉKLET A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLATOS EGYES FOGALMAK MAGYARÁZATA 4. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ALAPKEZELŐ ÉVI MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁSA 5. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ MKB BANK ZRT ÉVI MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁSA 4

6 1. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 1.1. Az Alap neve, típusa MKB Állampapír Befektetési Alap Az Alap típusa Nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Az Alap jogharmonizácója Az Alap nem ÁÉKBV alap Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma, futamideje Alapkezelő igazgatósági határozatának száma: 6/1995., 5/1999 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyező határozatának száma, dátuma: E-III/ /95., július 25. Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma, dátuma: , augusztus 10. Felügyeleti engedélyek számai a Tájékoztató módosításáról: /96. ( ), /97. ( ), /98. ( ), /2000 ( ), /2002. ( ),III/ /2003. ( ), III/ /2003. ( ) Felügyeleti engedély a Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításáról: EN-III/TTE-364/2010. sz. határozat, szeptember 9. Az Egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma, kelte: 25/2011., november 2. Felügyeleti engedély a Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításáról: KE-III-50100/2011. sz. határozat, december 1. Az Alap a nyíltvégű Befektetési alapok listájában a lajstromszámon szerepel a Felügyelet nyilvántartásában. A Felügyeletnek a Kezelési Szabályzat módosítását jóváhagyó határozata: H-KE-III-447/2012. (2012. szeptember 21.) Az Alap futamideje Az Alap a nyilvántartásba vételtől kezdődően határozatlan futamidejű A Tájékoztató, Kezelési szabályzat, rendszeres tájékoztatások, hirdetmények megjelentetése Az Alap Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, Kiemelt befektetői információját, rendszeres és rendkívüli tájékoztatásokat, hirdetményeket a Forgalmazó az Alapkezelő honlapján, valamint a honlapon teszi közzé. A Tájékoztató, Kezelési szabályzat, Kiemelt befektetői információ, féléves és éves jelentései, havi portfolió jelentése nyomtatott formában, illetve tartós adathordozón a forgalmazási helyeken elérhetők A befektetési alapra vonatkozó, befektetőket is érintő adózási szabályok Az Alap a Tájékoztató készítésekor hatályos törvényi szabályozás szerint nem fizet társasági nyereségadót. Természetes személy befektetési jegy tulajdonosra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli. A befektetési jegy esetében a hozam- és árfolyamnyereség jellegű jövedelem kamatnak minősül és Magyarországon 16% mértékű adó terheli. Ezen adókötelezettség alá esik a nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegyek esetében a diszkont ár és a névérték közötti árkülönbözet is. A személyi jövedelemadóról szóló törvény január 1.-vel hatályos szabályai szerint befektetési szolgáltatóval kötött tartós befektetési szerződés keretében történő befektetés esetén, amennyiben a törvényi feltételek teljesülnek, a befektető a hozamkifizetésekor adókedvezményben részesülhet. Az Alapkezelő a január 1.-től hatályos személyi jövedelemadó szabályokra tekintettel felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét az SZJA törvény rendelkezéseinek beható áttekintésére. Tőzsdén kívüli értékesítés esetén az elért hozam - hozamfizetés és árfolyamnyereség jellegű jövedelem,- kamatnak minősül és Magyarországon 16% mértékű adó terheli. Tőzsdei értékesítés esetén az elért árfolyamnyereség ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül, és 16%-os mértékű adó terheli. 5

7 Külföldi illetőségű magánszemély befektetőkre a fenti szabályok vonatkoznak azzal a különbséggel, hogy a kifizető a külföldi állam által kiállított illetőségigazolás birtokában, a kettős adóztatást elkerülő egyezmények alapján állapítja meg adólevonási kötelezettségét és az adó mértékét. Nem természetes személy befektetők esetén a hozam bruttó értéke kerül a befektető számláján jóváírásra Elszámolási és hozamfizetési napok Elszámolási napok A forgalmazás-elszámolási nap vételi és visszaváltási megbízás esetén a megbízás elfogadásának napját követő harmadik banki nap, mely megegyezik a forgalmazás-teljesítési nappal Hozamfizetés Az Alap tőkenövekményéből az Alapkezelő hozamot nem fizet, hanem a tőkenövekményt újra befektetéssel hasznosítva, megtartja az Alap portfoliójában. Ezért a tőkenövekmény újra befektetése az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket tovább növeli. (Részletes leírás a Kezelési Szabályzat pontjában található.) A Befektető a befektetési jegy nettó eszközértékének növekedéséből úgy juthat nyereséghez (hozamhoz), ha befektetési jegyét visszaváltja. Az Alap nyeresége a portfolióban lévő értékpapírok - a Kezelési szabályzat pontjában meghatározott értékeléséből származó árfolyamnyereségből, betétként elhelyezett illetve számlán kezelt pénzeszközök kamataiból származik, az Alapot terhelő a Tájékoztató pontjában meghatározott - költségek levonása után. Az Alap tőkenövekménye az adott napon számított nettó eszközérték (megállapítása a Kezelési szabályzat pontjában leírtak alapján) és az Alapra kibocsátott forgalomban lévő befektetési jegyek össznévértékének pozitív különbözete A befektetési alap könyvvizsgálójának megnevezése A Könyvvizsgáló cég neve: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. cégjegyzékszáma: cg A befektetési jegyek fajtái és főbb jellemzői Befektetési jegy által megtestesített (dologi, személy vagy egyéb) jog A befektetőknek az Alappal szemben fennálló követeléseit és egyéb jogait az Alap által forgalomba hozott befektetési jegy testesíti meg. A befektetési jegyek minden tulajdonosa: jogosult arra, hogy a befektetési jegyeit a Forgalmazó közreműködésével visszaváltsa, bármely banki napon megbízást adjon a Forgalmazónak a visszaváltásra, jogosult arra, hogy az Alap jogutód nélküli megszűnése esetén a meglévő vagyonból részesedjen a tulajdonában lévő befektetési jegyeknek az összes kibocsátott befektetési jegyhez viszonyított arányának megfelelően, az Alap megszűnése esetén jogosult a végelszámolási jelentés megtekintésére, kérheti az Alapkezelőtől, hogy nevezze meg az Alap nyereségének forrásait osztalék, kamat- és árfolyamnyereség megoszlása szerint, a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információja, a legutóbbi éves és féléves jelentése az Alapkezelő honlapján valamint a forgalmazási helyeken térítésmentesen a befektetők rendelkezésére áll, továbbá a befektető kérésére térítésmentesen át kell adni. A befektetési jegy szabadon átruházható értékpapír, amely a másodlagos értékpapírpiacon szabadon értékesíthető. Az értékpapír új tulajdonosát megilletik mindazon jogok, amelyeket számára a Tájékoztató, a Kezelési szabályzat és a vonatkozó jogszabályok biztosítanak Tulajdonjog igazolásának, nyilvántartásának módja Az Alap befektetési jegyei dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. A dematerializált értékpapír, olyan névre 6

8 szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét egyértelmű azonosítására szolgáló adatait pedig az értékpapírszámla tartalmazza. Nyíltvégű befektetési alap által kibocsátott dematerializált formában előállított befektetési jegy esetében a központi értéktár naponta állítja elő, illetve vonja ki a forgalomból a befektetési jegyeket az alapkezelő utasítása alapján. Dematerializált befektetési jegy megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A dematerializált befektetési jegy tulajdonosnak az ellenkező bizonyításig azt kell tekinteni, akinek Értékpapírszámláján azt nyilvántartják. A befektetési jegy fizikailag nem kerül kinyomtatásra, éppen ezért fizikai formában nem kérhető ki A befektetési jegy jellemzői A befektetési jegy elnevezése MKB Állampapír Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy A befektetési jegy megjelenési formája Az Alap befektetési jegyei dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. A befektetési jegy fizikailag nem kerül kinyomtatásra, éppen ezért fizikai formában nem kérhető ki. A kibocsátás pénzneme A befektetési jegyek forintban (HUF) kerülnek kibocsátásra A befektetési jegyek névértéke 1,- Ft A befektetési jegy ISIN kódja HU A befektetési jegy forgalomba hozatalának módja Nyilvános forgalomba hozatal. Az Alapkezelő a forgalomba hozott befektetési jegyek mennyiségére felső korlátot nem állapított meg. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának helye Magyarországon a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, melyek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának időszaka A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan időre történik A befektetési alap megszűnése, megszűnési eljárás Az Alap megszűnése megszűnési eljárás keretében történik. A megszűnési eljárás során az Alap tulajdonába tartozó teljes vagyon értékesítéséből származó ellenérték befolyását és a kötelezettségek teljesítését követő 5 munkanapon belül megszűnési jelentést kell készíteni. A megszűnési jelentést a Felügyelethez be kell nyújtani és ezzel egyidejűleg a befektetők felé közzé kell tenni. A Felügyelet a megszűnési jelentés benyújtását követő nappal törli az Alapot a nyilvántartásból. Az Alap a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A megszűnési eljárás megindításáról az Alapkezelő vagy a Felügyelet határoz. Kötelező megindítani az eljárást: a) ha az Alap nettó eszközértéke negatívvá vált, b) ha az Alapkezelő befektetési alapkezelési tevékenység végzésére jogosító engedélyét a Felügyelet visszavonta, c) ha a Felügyelet kötelezte az Alapkezelőt az Alap kezelésének átadására, azonban az Alap kezelését egyetlen befektetési alapkezelő sem veszi át. Külön határozat nélkül indul el a megszűnési eljárás a határozott futamidejű alap futamidejének lejáratakor. Az Alapkezelő az Alap tulajdonában lévő eszközöket értékesíti. Az eljárás során az Alap tulajdonában lévő eszközöket egy hónapon belül értékesíteni kell. A befektetési alap eszközeinek értékesítését az Alapkezelő is elvégezheti, illetve az értékesítéssel befektetési szolgáltatót bízhat meg. A befektetési szolgáltató bizományosi díja költségként az Alapot terheli. Az értékesítésből származó ellenérték befolyását és a kötelezettségek teljesítését követő öt munkanapon belül az 7

9 Alapkezelő megszűnési jelentést készít és azt a Felügyeletnek benyújtja, egyidejűleg a befektetők felé közzé teszi. A megszűnési jelentés benyújtásától számított öt munkanapon belül a Letétkezelő köteles megkezdeni a rendelkezésre álló összeg kifizetését a befektetők részére. A kifizetés megkezdéséről az Alapkezelő rendkívüli közleményt köteles közzétenni. A Befektetési Alap eszközei értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőke a Befektetőket befektetési jegyei névértékének az összes forgalomban lévő befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányában illeti meg. A Befektetők részére kifizetendő összeget a Letétkezelő elkülönített letéti számlán köteles tartani a Befektetők részére történő kifizetésig, illetve az elévülési idő elteltéig Tőzsdei forgalmazás, másodlagos értékpapír piac Az Alapkezelő az MKB Állampapír Befektetési Alapot tőzsdére nem vezeti be. A befektetési jegyeket az Alapkezelő Magyarországon hozza forgalomba. A forgalmazási feladatokat az MKB Bank Zrt. látja el. A Befektetési jegy a másodlagos értékpapír piacon forgalomképes A befektetési jegyek forgalomba hozatalának és értékesítésének módja, feltételei A befektetési jegyek forgalomba hozatala A Befektetési Alap befektetési jegyei nyilvános forgalomba hozatal útján, visszaváltható, dematerializált értékpapírként kerülnek Magyarországon kibocsátásra. Befektetési jegy eladása és visszaváltása a Forgalmazó feladata. Az értékesítésért kizárólag a forgalmazó felel. A befektetési jegyek vételére, illetve visszaváltására szóló megbízást a Befektetőtől a Forgalmazó akkor veszi át, ha a teljesítéshez szükséges fedezet a megbízás napján rendelkezésre áll a Forgalmazónál. A befektetési jegyek vételekor, illetve visszaváltásakor a befektetési jegyek ellenértéke kizárólag pénzben szolgáltatható. A Befektetési jegyek eladására és visszaváltására adott megbízástól, annak elfogadását követően, sem a befektető sem a Forgalmazó nem állhat el. A befektetési jegy szabadon átruházható értékpapír, amely a másodlagos értékpapírpiacon szabadon értékesíthető. Az értékpapír új tulajdonosát megilletik mindazon jogok, amelyeket számára a Tájékoztató, a Kezelési szabályzat és a vonatkozó jogszabályok biztosítanak. A Tájékoztatóban szereplő Befektetési jegy dematerializált, amely megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapír - számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor A befektetési jegyek értékesítésének módja, feltételei A befektetési jegyeket az Alapkezelő Magyarországon hozza forgalomba, a forgalmazási feladatokat ellátó MKB Bank Zrt. fiókjaiban. (1. sz. melléklet). A befektetési jegyekre vonatkozó vételi illetve visszaváltási tranzakciók a Forgalmazó NetBankár és TeleBankár rendszerén keresztül is megvalósíthatóak az MKB Bank Zrt. hatályos kondíciós listájában meghatározottak szerint (www.mkb.hu). A Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlán jóváírt befektetési jegyek transzferálhatók más befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlára Megbízási nap, forgalmazás-elszámolási és forgalmazás-teljesítési nap vételi megbízás esetén A Forgalmazó a vételi megbízásokat a megbízások elfogadásának napját (megbízási nap), követő harmadik banki napon, mint forgalmazás-elszámolási napon, az erre a napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el. A forgalmazás-elszámolási napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték a Befektetési jegy vételi árfolyama. A Befektetési jegy vételi árfolyamon számolt vételárát a megbízás elfogadásának napját követő harmadik banki napon, mint forgalmazás-teljesítési napon számolja el a Forgalmazó a Befektetővel és e nappal írja jóvá számára a befektetési jegyeket az értékpapírszámláján. Vételi megbízás esetén a forgalmazás-elszámolási nap egybe esik a forgalmazás-teljesítési nappal. Forgalmazási jutalék eladáskor Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek eladásakor - volumentől függetlenül maximum 1%. A forgalmazási jutalék aktuális mértékéről a Forgalmazó ad tájékoztatást. 8

10 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának helye, időszaka A Befektetési jegyek eladása és visszaváltása az MKB Bank Zrt.-nek, mint az Alap Forgalmazójának a feladata. A vételi és visszaváltási megbízások teljesítéséért a befektetők felé kizárólag a forgalmazó felel. Az Alapkezelő az Alap befektetési jegyeit a Forgalmazón keresztül - minden banki napon, a pénztári órák alatt folyama - to san értékesíti, illetve visszaváltja. A Forgalmazó minden banki napon köteles a Befektetőtől befektetési jegy vételi, illetve visszaváltási megbízást felvenni A befektetési jegyek visszaváltásának módja, feltételei valamint azok a körülmények, amelyek miatt a visszaváltás felfüggeszthető Megbízási nap, forgalmazás-elszámolási és forgalmazás-teljesítési nap visszaváltási megbízás esetén A Forgalmazó a visszaváltási megbízásokat a megbízások elfogadásának napját (Megbízási nap), követő harmadik banki napon, mint forgalmazás-elszámolási napon, az erre a napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el. A forgalmazás-elszámolási napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték a Befektetési jegy visszaváltási árfolyama. A Befektetési jegy visszaváltási árfolyamon számolt vételárát a megbízás elfogadásának napját követő harmadik banki napon, mint forgalmazás-teljesítési napon számolja el a Forgalmazó a Befektetővel. A befektetési jegy e forgalmazásteljesítési nappal kerül ki a Befektető birtokából, ezzel egyidejűleg a befektetési jegyek ellenértéke szükség szerint csökkentve a hozamra vetített adóval - jóváírásra kerül a Befektető Forgalmazónál vezetett elszámolási pénzszámláján. Visszaváltási megbízás esetén a forgalmazás-elszámolási nap egybe esik a forgalmazás-teljesítési nappal. Visszaváltás esetén a forgalmazási jutalék Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek visszaváltásakor - volumentől függetlenül 0 Ft A forgalmazás felfüggesztése A) A Befektetési Alapkezelő kizárólag a befektetők érdekében az alábbi rendkívüli esetekben, a Befektetők és a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti: a) a befektetési jegyek vételét és visszaváltását, ha az Alap nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az Alap saját tőkéje több mint tíz százalékára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy egyéb ok miatt nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ, az Alapkezelő, a Letétkezelő vagy a Forgalmazó - a szünetelés esetét ide nem értve nem képes a feladatát ellátni. az Alap nettó eszközértéke negatívvá vált. b) a befektetési jegyek visszaváltását, ha a leadott visszaváltási megbízások alapján a befektetési jegyek olyan mennyiségét kívánják visszaváltani, amely miatt a Befektetési Alap likviditása veszélybe kerül. B) A Felügyelet legfeljebb 30 napra felfüggesztheti a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását a befektetők érdekeinek védelmében, ha: az Alapkezelő nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, vagy a Befektetési Alap működésének törvényi feltételei nem biztosítottak. az 1.5. A) pontban foglaltak szerint, ha az Alapkezelő intézkedése elmaradt. A befektetési jegyek forgalmazását a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnését követően, vagy amennyiben a Felügyelet elrendeli, haladéktalanul folytatni kell. A felfüggesztés időtartama alatt is meg kell állapítani és közzé kell tenni a Befektetési Alap nettó eszközértékét. Az Alap más alappal történő egyesülése esetén a Felügyelet a befektetők érdekeinek védelme érdekében az Alapkezelő kérelmére engedélyezheti az egyesülés lebonyolításának idejére a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztését. C) A Batv rendelkezései szerint, ha az Alap eszközeinek 5%-át meghaladó része illikviddé vált, az Alapkezelő a Befektetők közötti egyenlő elbánás elvének biztosítása és a folyamatos forgalmazás fenntartása érdekében dönthet az illikviddé vált eszköznek az Alap portfolióján, illetve az azokat megtestesítő befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belüli elkülönítéséről. Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazását az elkülönítésről szóló döntés kézhezvételével egyidejűleg az elkülönítés végrehajtásáig a Befektetők és a Felügyelet tájékoztatása mellett fel kell függeszteni. 9

11 A forgalmazás szünetelése A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása legfeljebb 3 munkanapra szüneteltethető, amennyiben a befektetési jegyek értékesítése, illetve visszaváltása az Alapkezelő, illetve a letétkezelő, forgalmazó működési körében felmerült okból nem végezhető. A szünetelésről az Alapkezelő rendkívüli közzététel útján tájékoztatja a befektetőket és haladéktalanul a Felügyeletet A hozam megállapításának és kifizetésének szabályai A befektetési jegyek hozama Az Alap tőkenövekményéből az Alapkezelő hozamot nem fizet, hanem a tőkenövekményt újra befektetéssel hasznosítva, megtartja az Alap portfoliójában. Ezért a tőkenövekmény újra befektetése az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket tovább növeli. Az Alap nyeresége a portfoliójában lévő befektetési jegyek nettó eszközértékének növekedéséből, az értékpapírok az pontban meghatározott értékeléséből származó árfolyamnyereségből, betétként elhelyezett illetve számlán kezelt pénzeszközök kamataiból származik az Alapot terhelő a Tájékoztató pontjában meghatározott költségek levonása után. Az Alap tőkenövekménye az adott napon számított nettó eszközérték (megállapítása a Tájékoztató pontjában leírtak alapján) és az alapra kibocsátott forgalomban lévő befektetési jegyek össznévértékének pozitív különbözete. A Befektető a befektetési jegy nettó eszközértékének növekedésétől úgy juthat nyereséghez (hozamhoz), ha befektetési jegyét visszaváltja. A hozamok bruttó módon értendők. Az Alap teljesítményéért harmadik személy garanciát nem vállal Tőkevédelem Az MKB Állampapír Befektetési Alap nem tőkevédett befektetési alap Az Alap befektetési célja, befektetési politikája, befektetési eszközök A befektetési alap befektetési politikája és célja Befektetési cél Az Alap célja, hogy befektetői számára a magyar államkötvény-piac teljesítményében való részesedést biztosítsa lejáratok szerinti diverzifikáció segítségével, költséghatékonyan. Befektetési politika Az Alapkezelő a Befektetőktől összegyűjtött tőkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott, ezen belül is elsődlegesen a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az alap a hazai vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelő az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetőségét kívánja megteremteni. Benchmark A referencia index a MAX Index (Magyar Állampapír Index), amelynek elméleti portfoliója az egy évnél hosszabb hátralevő futamidejű magyar állampapírok áralakulását fedi le. Az Alapkezelő a tőle elvárható gondossággal, a jogszabályokban, valamint a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint fekteti be az Alap rendelkezésére álló forrásokat és betartja a Kezelési szabályzatban valamint a jogszabályokban meghatározott befektetési korlátokat. Az Alap befektetési politikája csak a PSZÁF engedélyé - vel és a közzétételt követő 30 nap elteltével változtatható meg A befektetési alap befektetési stratégiája és a portfolió elemei Az Alap befektetési politikája és ezen belül az Alap befektetési stratégiája a részben került ismertetésre A portfolió lehetséges elemei és tervezett aránya A befektetési politika megvalósítása érdekében az Alap saját tőkéje az alábbi eszközökbe kerül befektetésre: Lekötött és látra szóló bankbetétek Forint, illetve deviza látra szóló és lekötött bankbetét. Az Alap nettó eszközértékének maximum 50%-a. 10

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA A 2014. év november hó 30. napáig nyílt végű és nyilvános, 2014. év december hó 01. napjától kezdődően nyílt végű és zártkörű QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK BEFEKTETÉSI ALAPOK 1) befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ÉS TŐZSDEI

Részletesebben

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap beolvadási tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű,

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, TÁJÉKOZTATÓ a Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról,

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNOS, ZÁRT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPPÁ ALAKULÁSÁHOZ ÉS TŐZSDEI FORGALMAZÁSÁHOZ Alapkezelő: MACROGAMMA Befektetési Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető...

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL

Részletesebben

Befektetési politika

Befektetési politika Befektetési politika Kibocsátás dátuma: 2014.06.02. Hatálybalépés dátuma: 2014.07.01. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Jakab Ilona befektetési kontroller Peszlen Zoltán

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal

Részletesebben

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2 HIRDETMÉNY - AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 2 II. Az Erste Befektetési Zrt.-re vonatkozó általános információk...

Részletesebben