Ügyfél-tájékoztató. A KELER KSZF OTC klíring szolgáltatásról december 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyfél-tájékoztató. A KELER KSZF OTC klíring szolgáltatásról. 2013. december 11."

Átírás

1 Ügyfél-tájékoztató A KELER KSZF OTC klíring szolgáltatásról december 11.

2 Tisztelt Ügyfeleink! augusztus 16-án hatályba lépett az EMIR, az európai Parlament és Tanács rendelete, amely a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról rendelkezik. Az EMIR megerősíti a G-20 országok vezetőinek szeptember 26-i pittsburghi csúcstalálkozójának megállapodását, amely szerint valamennyi szabványos tőzsdén kívüli származtatott ügyletet központi szerződő fél bevonásával kell elszámolni, és ezeket az ügyleteket a kereskedési adattárak felé kell jelenteni. A szabályozó hatóságoknak figyelembe kell vennie azt a tényt, hogy nem minden központi szerződő fél bevonásával elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügylet alkalmas a kötelező elszámolásra. Az OTC derivatívákra vonatkozó klíringkötelezettség megállapítása az ESMA 1 előterjesztése alapján az uniós Bizottság döntésével történik. Az ESMA véglegesítette, hogy milyen formában / mélységben határozza majd meg a klíringkötelezett termékeket. A klíringkötelezetti lista a termékeket egyrészt eszköz osztály, típus, mögöttes termék, névérték és teljesítési devizanem, lejárati sávok, teljesítési feltételek, kifizetési gyakoriságok mentén azonosítja. Fontos kiemelni, hogy az ESMA nem róhat klíringkötelezettséget olyan termékre, amelyre egy központi szerződő fél sem nyújt elszámolási szolgáltatást, és nem is kötelezhet központi szerződő felet erre. Előzetes információink alapján a klíringkötelezetti lista első verziója negyededik negyedévében lesz publikus. Megfelelő átmeneti felkészülési időt feltételezve az első klíringkötelezettség leghamarabb 2015-ben lesz hatályos. Kezdetben csak a leglikvidebb kamatderivatívák kötelező elszámolására számítunk, ezt követően valószínűleg a CDS-ekkel egészül ki a klíringkötelezett termékekről szóló lista, amelynek folyamatos bővítésére számíthatunk a jövőben. A KELER KSZF számos hazai bankkal folytatott egyeztetéseket, hogy felmérje, melyek azok az OTC derivatívák, amelyek a magyar piaci forgalomban a legmeghatározóbb szereppel rendelkeznek. A megkérdezett banki szakértők válaszai, és felmérésünk alapján úgy látjuk, hogy magyar piacon a tőkecserés FX deviza swapok és CCIRS-ek (jellemzően EUR/HUF vagy USD/HUF devizapárokra) valamint a forint kamatderivatívák rendelkeznek kiemelkedő jelentőséggel. Az ESMA által meghatározott klíringkötelezettségi listán nagy valószínűséggel sem a tőkecserés FX swapok, sem a forint kamatderivatívák nem fognak még hosszú ideig szerepelni. 1 European Securities and Market Authority (Európai Értékpapír piac Felügyelő Hatóság)

3 Jelenleg egyetlen európai központi szerződő fél sem számol el forint alapú tőkecserés FX ügyleteket. A forint kamatderivatívák megtalálhatóak ugyan néhány nagy európai klíringház termékkörében, ezeknél a klíringházaknál azonban olyan belépési feltételek vannak, melyeket a hazai szereplők többsége nem képes teljesíteni. Bár a klíringkötelezettség valószínűleg nem vonatkozik még sokáig a magyar szereplők számára fontos ügylettípusokra, mégis érdemes a központi elszámolást megfontolni. Mivel világszintű szabályozói törekvés, hogy minél több OTC derivatívát központi szerződő fél általi elszámolás alá vonjanak, ezért a bázeli tőkekövetelmény szabályozás különböző ösztönzőket tartalmaz. Az Európai Unió a CRR 2 -ben (575/2013-as uniós rendelet) vette át ezeket a szabályokat, ennek következtében a hitelintézetek és befektetési vállalkozások által kötött derivatív ügyletek után képzendő tőkekövetelmény jóval kedvezőbb központi elszámolás igénybevétele esetében. A CRR-ben található ösztönzők a következők: Bilateriális elszámoláshoz képest alacsonyabb partnerkockázati tőkekövetelmény: 2% kockázati súly. Nincs CVA tőkekövetelmény. Kétségkívül a központi szerződő fél igénybevétele is ró bizonyos terheket a klíringtagokra (alapbiztosíték igény, kollektív garancia alap hozzájárulás, díjak), azonban a központi szerződő fél nyújtotta nettósítás miatti alacsonyabb likviditási igények, és tőkekövetelmény megtakarítás még mindig vonzóbbá teszi a klíringház igénybevételét a bilateriális elszámoláshoz képest. A tőkecserés FX termékek központi elszámolása és garantálása nem véletlenül ritka a klíringházak kínálatában. Ebben az esetben ugyanis kiemelkedően magas a deviza kiegyenlítési kockázat (Herstatt kockázat), melyet biztosítékolással önmagában nem lehet kezelni. A megoldást a jegybanki számlákon levelező banki láncolat kihagyásával történő - PvP (Payment versus Payment) teljesítési módszer jelenti. Ilyen típusú kapcsolatot azonban tudomásunk szerint eddig egy klíringház sem épített ki. A KELER KSZF a kiegyenlítés módjáról egyeztetéseket folytatott a Magyar Nemzeti Bankkal és a KELER-rel, majd megtervezte a hazai szereplők és külföldi partnereik számára az OTC derivatív klíring szolgáltatás működési modelljét, melyet az alábbiakban ismertetünk. A KELER Csoport még nem hozott végleges döntést a modell megvalósításáról, a döntés legfontosabb szempontja a modell széleskörű piaci elfogadottsága és a piaci igény középtávú megléte. 2 Capital Requirement Regulation

4 A tervezett működési modell - A kiegyenlítés naponta egy időpontban történik a KELER MNB-nél vezetett forint illetve deviza számláján keresztül, PvP elv megvalósításával. - A klíringtagok bármely banknál vezethetik a devizaszámláikat. Az árkülönbözet és tőketeljesítési kötelezettségeket a KELER MNB-nél vezetett deviza számláira köteles utalni a megadott időpontig. - Az elszámolás módja multilaterális nettósítás. - A termék fókusz a bevezetés sorrendjében a következő: tőkecserés FX swap, CCIRS, IRS, FRA, NDF. - Első körben EUR / HUF devizapárra illetve HUF és EUR kamattermékekre nyújtunk szolgáltatást. A devizák köre később bővülhet USD, CHF-el, amennyiben az MNB ezeket a kapcsolatokat ki tudja építeni. - Először csak saját számlás kereskedés lesz lehetséges, ez később kibővülhet megbízókkal, szegregált megbízókkal. - A piaci szereplők által széles körben elfogadott és használt kommunikációs szolgáltatókkal szerződünk (MarkitWire, SWIFT Accord). - A piaci szereplők által széles körben elfogadott és használt integrált klíring és kockázatkezelési rendszert vásárolunk meg, mely az EMIR-nek való megfelelést maximálisan biztosítja. - Az ügyletbefogadás és a pozícióvezetés real time. - A biztosítékok kalkulációja real time, vagy napjában többszöri. - A biztosítékok beszedése napközben többször is megtörténhet, illetve új ügylet befogadását lehet az alapbiztosítékkal való előzetes fedezettségtől függővé tenni. Folyamatábra 1. A hagyományos csatornákon keresztül megköttetik a bilaterális ügylet 2. A megkötött ügyletet mindkét félnek regisztrálnia kell egy kommunikációs / affirmációs rendszerbe. kereskedési adatok visszaigazolás a befogadásról / novációról

5 SWIFT-el és KID-el kapcsolat + díjszámítás, díjfeladás Kapcsolat a kiegyenlítési rendszerrel, számlákkal Kapcsolat a kollaterál számlákkal, árfolyam adatokkal Az ügylet a KELER KSZF általi visszaigazolás pillanatától kerül noválásra, ami lehetőséget ad arra, hogy nemteljesítés esetén felfüggesszük a klíringtagot, azaz ne fogadjuk be több ügyletét, illetve amennyiben az szükséges, akkor kereskedési / pozíciós limiteket alkalmazzunk a klíringtagokra, így korlátozva az általuk felvehető kockázatokat. Az ügyletek nem csak az ügyletkötés napján kerülhetnek be a KELER KSZF elszámolás alá, hanem később bármikor az életciklusuk alatt, ha mindkét eredeti szerződő fél így dönt, az EMIR szerinti frontloading fogalomnak is megfelelően. A KELER KSZF feladata a befogadást követően a folyamatos kockázatkezelés (biztosíték beszedés, biztosítékeszköz értékelés, fedezetvizsgálat, multinettósítás). Az árkülönbözet elszámolása naponta az esedékes pénzügyi teljesítéssel együtt, azzal nettózva kerül kiegyenlítésre. A kiegyenlítés a KELER MNB-nél vezetett forint, illetve deviza számláján keresztül történik. A klíringtagok az előre meghatározott cut off time időpontjáig kötelesek beutalni erre a KELER tulajdonú számlára KELER KSZF kedvezményezettséggel az aznapi kötelezettségüket (melyről előző este / aznap reggel kivonatban értesítést kaptak), majd az MNB értesíti a beérkezett tételekről a KELER KSZF-et, aki ellenőrzi, hogy minden kötelezettség teljesült-e. Ha igen, akkor elindítja a kifizetéseket, ha nem, akkor kezdetét veszi a nemteljesítés kezelési folyamat.

6 Cut-off time meghatározása Fontos operációs kérdés lesz a cut-off time meghatározása, azaz annak az időpontnak a meghatározása, hogy a klíringtagok a kiegyenlítés napján meddig teljesíthetik a KELER MNB számláján a kötelezettségeiket (KELER KSZF kedvezményezettséggel). Az időpont megválasztása során figyelembe kell venni az összes résztvevő deviza nyitva tartását (illetve azok közös halmazát), és ezen intervallumon belül elegendő időt kell biztosítani a klíringtagok számára a beutalásra, de egy esetleges nemteljesítés kezelésére is. Előzetes javaslatunk CET. Kérjük kedves jelenlegi és potenciális Ügyfeleinket, hogy ezzel kapcsolatos véleményüket és érveiket osszák meg velünk a tájékoztató végén található elérhetőségen. Marginolás, garancia alap képzés Az EMIR előírásainak megfelelően az OTC termékek esetén a CCP által meghatározott alapbiztosítékoknak legalább a 99,5%-os konfidencia szintre, 5 napos tartási periódusra, és legalább 1 éves visszatekintési időhorizontra számított VaR értékeket kell elérni. A kalkulált biztosíték mértékek hirtelen, nagymértékű módosításának elkerülése miatt, a központi szerződő félnek +25%-os prociklikussági puffert kell képezni, amely ideiglenesen felhasználható a stresszes időszakokban, amikor a kiszámított VaR alapú biztosítékértékek növekednének. A KELER KSZF jelenlegi gyakorlatának megfelelően portfólió marginolást alkalmaz, termékek, és lejáratok közötti spread kedvezmények megadásával, a korrelációk figyelembe vétele mellett. A portfolióalapú biztosítékszámítás megfelelőségét naponta stressz tesztekkel és back tesztekkel kell megvizsgálni. Az EMIR előírásai alapján a garancia alap szükséges méretének meghatározása a stressz teszt eredményekhez kötött. A garancia alap szükséges mértéke a KELER KSZF jelenlegi gyakorlatával összhangban, naponta kerül kiszámításra és havonta egyszer felosztásra. Amennyiben a garancia alap valamely napon nem nyújtana elég fedezetet a szükséges kockázatokra a KELER KSZF több lehetőséggel is élhet, hogy a hiányzó összeget a partnerektől beszedje. Vagy a fedezetlenséget okozó partnerekre vet ki biztosíték pótlékot, vagy rendkívüli garanciaalap számítást rendel el. A garancia alap hozzájárulás teljesítése a tervek szerint kizárólag EUR-ban történhet. Kollaterál kezelés: mind a magyar, mind a külföldi igényeket figyelembe véve igyekszünk meghatározni a befogadható instrumentumok körét.

7 Nemteljesítés-kezelés Amennyiben a meghirdetett cut-off time-ig legalább egy klíringtag nem teljesíteti aznapi kötelezettségét, akkor elindul a nemteljesítés-kezelés folyamata. A KELER KSZF elsődleges feladata a meglévő fedezet megfelelő devizára való azonnali konvertálása. A napon belüli, rövid határidős konverzióra a KELER KSZF szolgáltató partnereket keres. A konverzió szolgáltatója lehet jövőbeli ügyfél vagy külső szereplő is. Amennyiben a konverzió nem sikeres az előre megadott időn belül, akkor a további nemteljesítéskezelés a jelenlegi tőkepiaci gyakorlathoz hasonlóan folytatódik. Ha a konverzió meghiúsult, akkor a klíringtag választhat, hogy aznap egy másik devizában számoljunk el vele (és a vétkes fél biztosítékai terhére kompenzációt kapjon), vagy másnap újra megkíséreljük a konverziót. A nemteljesítési eljárásrend pontos részletei később kerülnek kialakításra, azt azonban fontos leszögezni, hogy végső soron, ha nem sikerül a konverzió, akkor a KELER KSZF-nek joga van egy másik devizában kiegyenlíteni, az árfolyam különbözetből adódó veszteség miatti kompenzálás mellett. Következő lépések A KELER KSZF Igazgatóságának döntése alapján a következő hónapokban a piaci igények folyamatos monitorozása, illetve a szolgáltatók megkeresése zajlik. Ennek keretében - megkeressük mind a hazai, mind a külföldi potenciális klíringtagokat és kikérjük a véleményüket a működési modellel kapcsolatban - javaslatokat várunk a cut-off time-ra vonatkozóan - megkeressük a potenciális konverziós szolgáltatókat - megkeressük a potenciális IT szolgáltatókat. Kérjük, hogy amennyiben bármilyen kérdése, javaslata van a fentiekkel kapcsolatban, úgy keresse a projektvezetőt, Juhász Ágnest az alábbi elérhetőségen. Elérhetőségeink: Mátrai Károly vezérigazgató Tel: (+36 1) Juhász Ágnes projektvezető Tel: (+36 1) Szanyi Csilla projekt tag Tel: (+36 1) Budapest, december 12.

8

1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére?

1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére? 1 Az eddig megszokotthoz képest egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forintátutalások teljesítési ideje, ha elektronikusan utal a más banknál, takarékszövetkezetnél, hitelszövetkezetnél (együtt: pénzforgalmi

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Célközönség: mindenki, aki a téma iránt érdeklődik, tehát magán személy, vállalati szakember, média, de akár banki szakember is Tervezett megjelenítés:

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Tartalom 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére?... 4 1.2. Milyen előnyöket kínál a

Részletesebben

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011 Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 KELER Éves Jelentés 2011 Tartalom 4. TARTALOM 1. Elnöki köszöntő 3 2. Piaci környezet 4 3. Szabályozói környezet

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS

VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS 16 HITELINTÉZETI SZEMLE RADNAI MÁRTON SZATMÁRI ALEXANDRA VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS Az elmúlt években a kockáztatott érték (VaR) módszerek elfogadottá váltak a kereskedési portfóliók piaci kockázatának

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető...

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL

Részletesebben

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelettel kapcsolatos állásfoglalások

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelettel kapcsolatos állásfoglalások A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelettel kapcsolatos állásfoglalások 2009. november 1-jével hatályba lépett a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

A HITELKOCKÁZATOK TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK BELSÕ MINÕSÍTÉSRE TÁMASZKODÓ MEGHATÁROZÁSA

A HITELKOCKÁZATOK TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK BELSÕ MINÕSÍTÉSRE TÁMASZKODÓ MEGHATÁROZÁSA 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 2. SZÁM 31 MÉRÕ KATALIN A HITELKOCKÁZATOK TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK BELSÕ MINÕSÍTÉSRE TÁMASZKODÓ MEGHATÁROZÁSA A hitelkockázatok tõkekövetelményének a bankok saját, belsõ minõsítési rendszerére

Részletesebben

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt:

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt: - Limit ajánlat, amelynél a beadott megbízással meg kell jelölni egy árat (az un. limitár), melynél rosszabb áron az ügylet nem teljesíthető vételnél tehát legfeljebb a megjelölt áron, eladásnál legalább

Részletesebben

VALIDÁCIÓS KÉZIKÖNYV

VALIDÁCIÓS KÉZIKÖNYV VALIDÁCIÓS KÉZIKÖNYV A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZEREK ÉS A MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT FEJLETT MÉRÉSI MÓDSZEREINEK (AMA) BEVEZETÉSÉRŐL, ÉRTÉKELÉSÉRŐL, JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. RÉSZ A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

IFRS 2 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard

IFRS 2 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard Részvény-alapú kifizetés CÉL 1 A jelen IFRS célja a pénzügyi beszámolás rendjének meghatározása az olyan egységek számára, amelyek a részvény-alapú kifizetési ügyletet

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára

KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára amely létrejött egyrészről Név: Ügyfélkód: Állandó lakcím / székhely: Adóazonosító jel / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag

Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag Jelen feltételek (továbbiakban: KF) az SV/00/2000/1 jelű Általános

Részletesebben

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKÜGYFELEINKNEK TARTALOMJEGYZÉK 1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 7 ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK...

Részletesebben

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek?

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek? Jelen tájékoztató az ESMA (European Securities and Markets Authority) által készített, 2013 márciusa során közzétett összefoglaló nem hivatalos, magyar nyelvű fordítása, melynek eredeti angol nyelvű változata

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

FIZE TÉSI RENDSZER 2 O14

FIZE TÉSI RENDSZER 2 O14 FIZE TÉSI RENDSZER J E L E N T É S 2 O14 Tanuljátok meg, hogy mindenben példát kell mutatni. I. (Nagy) Lajos Király FIZETÉSI RENDSZER J E L E N T É S 2O14 Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelős kiadó: Hergár

Részletesebben